[TRANSLATION] Polish translation update
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sat, 13 Oct 2018 10:27:52 +0000 (12:27 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 20 Oct 2018 19:26:07 +0000 (21:26 +0200)
Polish translation of net, telnet, diskpart, devcpux, fontext, iernonce, lsasrv, themes, arping, frag, screensavers, ctm, fontsub, WinetestsGUI and localmon.
Update for dxdiag, msgina, msports, netcfgx, shell32 and syssetup.

44 files changed:
base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
base/applications/network/net/lang/en-US.rc
base/applications/network/net/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/network/net/net.rc
base/applications/network/telnet/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/network/telnet/telnet.rc
base/system/diskpart/diskpart.rc
base/system/diskpart/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/devcpux/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/devcpux/processor.rc
dll/shellext/fontext/fontext.rc
dll/shellext/fontext/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/netshell/lang/pl-PL.rc
dll/win32/iernonce/iernonce.rc
dll/win32/iernonce/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/lsasrv/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/lsasrv/lsasrv.rc
dll/win32/msgina/lang/pl-PL.rc
dll/win32/msports/lang/pl-PL.rc
dll/win32/netcfgx/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
media/themes/blackshade.msstyles/blackshade.rc
media/themes/blackshade.msstyles/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
media/themes/lautus.msstyles/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
media/themes/lautus.msstyles/lautus.rc
media/themes/modern.msstyles/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
media/themes/modern.msstyles/modern.rc
modules/rosapps/applications/cmdutils/arping/arping.rc
modules/rosapps/applications/cmdutils/arping/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rosapps/applications/fraginator/Fraginator.rc
modules/rosapps/applications/fraginator/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rosapps/applications/screensavers/circles/circles.rc
modules/rosapps/applications/screensavers/circles/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rosapps/applications/screensavers/mazescr/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rosapps/applications/screensavers/mazescr/maze.rc
modules/rosapps/applications/sysutils/ctm/ctm.rc
modules/rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rosapps/applications/sysutils/fontsub/fontsub_res.rc
modules/rosapps/applications/sysutils/fontsub/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
modules/rostests/winetests/GUI/WinetestsGUI.rc
modules/rostests/winetests/GUI/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
win32ss/printing/monitors/localmon/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
win32ss/printing/monitors/localmon/localmon.rc

index 4b64356..33f540f 100644 (file)
@@ -251,7 +251,7 @@ BEGIN
     IDS_OPTION_NO "Nie"
     IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Uruchomiony zostanie test interfejsu Direct3D. Kontynuować?"
     IDS_D3DTEST_D3Dx "Test obejmie przyspieszany sprzętowo interfejs Direct3D dla %u."
-    IDS_OS_VERSION "%s %s (%d.%d, Build %d)"
+    IDS_OS_VERSION "%s %s (%d.%d, kompilacja %d)"
     IDS_DMUSIC_DESC "Opis"
     IDS_DMUSIC_TYPE "Typ"
     IDS_DMUSIC_KERNEL "Tryb jądra"
index c8c3b6e..ebbe8d0 100644 (file)
@@ -70,7 +70,7 @@ WORKSTATION   Displays information about the configuration of the\n\
                         appears on displays listings of servers. Note that\n\
                         hiding a serverdoes not alter the permissions\n\
                         on that server. The default is NO.\n\n"
-    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_5 "To display the current configuration for the Servr service,\n\
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_5 "To display the current configuration for the Server service,\n\
 type NET CONFIG SERVER without parameters.\n\n"
     IDS_CONTINUE_SYNTAX "NET CONTINUE service\n\n"
     IDS_CONTINUE_HELP_1 "NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.\n\n"
diff --git a/base/applications/network/net/lang/pl-PL.rc b/base/applications/network/net/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a232e2f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,320 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ACCOUNTS_SYNTAX "NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{minuty|NO}] [/MINPWLEN:długość]\n\
+             [/MAXPWAGE:{dni|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]\n\
+             [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]\n\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_1 "NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło oraz wymagania\n\
+logowania dla wszystkich kont.\n\
+Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia\n\
+hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.\n\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_2 "Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być\n\
+spełnione dwa warunki.\n\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_3 "- Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy\n\
+  zostało utworzone konto użytkownika (w tym celu użyj\n\
+  Menedżera użytkowników lub polecenia NET USER).\n\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_4 "- Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich\n\
+  serwerach w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania\n\
+  jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu.\n\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_5 "/FORECELOGOFF:{minuty | NO}   Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik\n\
+                               może być zalogowany przed wymuszeniem wylogowania\n\
+                               wskutek wygaśnięcia lub ważności godzin logowania.\n\
+                               NO, wartość domyślna, zapobiega wymuszaniu\n\
+                                                          wylogowania.\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_6 "/MINPWLEN:długość              Ustawia minimalną liczbę znaków w haśle.\n\
+                               Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków;\n\
+                               wartość domyślna to 6 znaków.\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_7 "/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}   Ustawia maksymalną liczbę dni ważności\n\
+                               hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony\n\
+                               czas ważności hasła. Wartość /MAXPWAGE nie\n\
+                               może być mniejsza od /MINPWAGE. Zakres wynosi\n\
+                               od 1 do 999; domyślnie wartość się nie zmienia.\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_8 "/MINPWAGE:dni                  Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą\n\
+                               minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło.\n\
+                               Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia.\n\
+                               Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna\n\
+                               to 0 dni. Wartość /MINPWAGE nie może być \n\
+                                                          większa od wartości /MAXPWAGE."
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_9 "/UNIQUEPW:liczba               Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe,\n\
+                               poprzez określoną liczbę zmian hasła.\n\
+                               Największa wartość to 24.\n"
+    IDS_ACCOUNTS_HELP_10 "/DOMAIN                        Wykonuje operacje na kontrolerze domeny\n\
+                               w bieżącej domenie. W innym wypadku,\n\
+                               operacje te są dokonywane na komputerze\n\
+                               lokalnym.\n\n"
+    IDS_COMPUTER_SYNTAX "NET COMPUTER \\nazwa_komputera {/ADD | /DEL}\n\n"
+    IDS_COMPUTER_HELP_1 "NET COMPUTER dodaje lub usuwa komputer z bazy danych domeny.\n\
+To polecenie jest dostępne tylko na serwerowych systemach opoeracyjnych.\n\n"
+    IDS_COMPUTER_HELP_2 "\\nazwa_komputera   Określa komputer dodawany lub usuwany\n\
+                z domeny.\n\
+/ADD            Dodaje określony komputer do domeny.\n\
+/DEL            Usuwa określony komputer z domeny.\n\n"
+    IDS_CONFIG_SYNTAX "NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
+    IDS_CONFIG_HELP_1 "NET CONFIG wyświetla informacje o konfiguracji usług Stacja robocza lub\n\
+Serwer. Polecenie użyte bez przełącznika SERVER lub WORKSTATION wyświetla,\n\
+listę usług dostępnych do konfiguracji. Aby uzyskać pomoc na temat\n\
+konfigurowania usługi, wpisz polecenie NET HELP CONFIG usługa.\n\n"
+    IDS_CONFIG_HELP_2 "SERVER        Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Serwer\n\
+WORKSTATION   Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Stacja robocza.\n\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_SYNTAX "NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:czas] [/SRVCOMMENT:""tekst""]\n\
+                  [/HIDDEN:{YES | NO}]\n\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_1 "NET CONFIG SERVER wyświetla lub zmienia ustawienia usługi Serwer.\n\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_2 "/AUTODISCONNECT:czas    Ustawia maksymalną liczbę minut, przez\n\
+                        które sesja użytkownika może być nieaktywna, zanim\n\
+                        nastąpi jej rozłączenie. Użyj wartości -1, aby\n\
+                        zapobiec rozłączaniu. Zakres wynosi od -1 do 65535\n\
+                                               minut, domyślnie 15.\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_3 "/SRVCOMMENT:""tekst""    Dodaje komentarz dla serwera wyświetlany na\n\
+                        ekranie komputera i przez polecenie NET VIEW.\n\
+                        Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_4 "/HIDDEN:{YES | NO}      Określa, czy nazwa serwera pojawia się\n\
+                        podczas wyświetlania listy serwerów. Należy pamiętać,\n\
+                        że ukrycie serwera nie zmienia uprawnień na tym\n\
+                        serwerze. Wartość domyślna: NO (nie ukrywaj).\n\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HELP_5 "Aby wyświetlić bieżącą konfigurację usługi Serwer,\n\
+wpisz NET CONFIG SERVER bez parametrów.\n\n"
+    IDS_CONTINUE_SYNTAX "NET CONTINUE usługa\n\n"
+    IDS_CONTINUE_HELP_1 "NET CONTINUE wznawia działanie usługi, która została.\n\
+wstrzymana poleceniem NET PAUSE.\n"
+    IDS_CONTINUE_HELP_2 "usługa             Wstrzymana usługa\n\
+                    Może to być jedna z następujących usług:\n\
+                    NET LOGON\n\
+                    NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER\n\
+                    SCHEDULE\n\
+                    SERVER\n\
+                    WORKSTATION\n\n"
+    IDS_FILE_SYNTAX "NET FILE [identyfikator [/CLOSE]]\n\n"
+    IDS_FILE_HELP "FILE\n...\n\n"
+    IDS_GROUP_SYNTAX "NET GROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
+          nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
+          nazwa_grupy nazwa_użytkownika [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
+    IDS_GROUP_HELP_1 "NET GROUP dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach.\n\
+Użyte bez parametrów wyświetla nazwy grup na serwerze.\n\n"
+    IDS_GROUP_HELP_2 "nazwa_grupy       Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
+                 Aby zobaczyć listę użytkowników w grupie, podaj tylko\n\
+                  nazwę grupy.\n"
+    IDS_GROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst""        Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
+                 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
+    IDS_GROUP_HELP_4 "/DOMAIN                   Wykonuje operację na kontrolerze domeny.\n\
+                 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
+                 komputerze lokalnym.\n"
+    IDS_GROUP_HELP_5 "nazwa_użytkownika[ ...]   Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku\n\
+                 użytkowników dodawanych lub usuwanych z grupy.\n\
+                                Rozdziel kolejne nazwy znakiem spacji.\n"
+    IDS_GROUP_HELP_6 "/ADD             Dodaje grupę lub dodaje nazwę użytkownika do grupy.\n"
+    IDS_GROUP_HELP_7 "/DELETE          Usuwa grupę lub usuwa nazwę użytkownika z grupy.\n\n"
+    IDS_HELP_SYNTAX "NET HELP polecenie\n   - lub -\nNET polecenie /HELP\n\n"
+    IDS_HELP_HELP_1 "   Dostępne polecenia to:\n\n\
+   NET ACCOUNTS             NET HELP                 NET SHARE\n\
+   NET COMPUTER             NET HELPMSG              NET START\n\
+   NET CONFIG               NET LOCALGROUP           NET STATISTICS\n\
+   NET CONFIG SERVER        NET NAME                 NET STOP\n\
+   NET CONFIG WORKSTATION   NET PAUSE                NET TIME\n\
+   NET CONTINUE             NET PRINT                NET USE\n\
+   NET FILE                 NET SEND                 NET USER\n\
+   NET GROUP                NET SESSION              NET VIEW\n\n"
+    IDS_HELP_HELP_2 "   ...\n\n"
+    IDS_HELPMSG_SYNTAX "NET HELPMSG komunikat#\n\n"
+    IDS_HELPMSG_HELP_1 "NET HELPMSG wyświetla informacje o komunikatach sieci (takich\n\
+jak błąd, ostrzeżenie lub alarm). Gdy wpiszesz NET HELPMSG i błąd numeryczny\n\
+(na przykład ""net helpmsg 2182""), system\n\
+objaśni komunikat i zasugeruje rozwiązanie problemu.\n\n"
+    IDS_HELPMSG_HELP_2 "komunikat#   Numeryczny błąd systemu, o którym chcesz uzyskać informacje.\n\n"
+    IDS_LOCALGROUP_SYNTAX "NET LOCALGROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
+               nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
+               nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_1 "NET LOCALGROUP dodaje, wyświetla, lub modyfikuje grupy lokalne na komputerach\n\
+Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.\n\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_2 "nazwa_grupy       Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
+                 Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych\n\
+                 w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst""  Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
+                 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_4 "/DOMAIN          Wykonuje operację na kontrolerze bieżącej domeny.\n\
+                 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
+                 komputerze lokalnym.\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_5 "nazwa[ ...]      Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników\n\
+                 lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.\n\
+                 Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać\n\
+                 nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może\n\
+                 zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę\n\
+                                użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny\n\
+                 (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_6 "/ADD             Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.\n\
+                 Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym\n\
+                 poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć\n\
+                                odpowiednie konto.\n"
+    IDS_LOCALGROUP_HELP_7 "/DELETE          Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.\n\n"
+
+    IDS_NAME_SYNTAX "NET NAME ...\n\n"
+    IDS_NAME_HELP "NAME\n...\n\n"
+    IDS_PRINT_SYNTAX  "NET PRINT ...\n\n"
+    IDS_PRINT_HELP "PRINT\n...\n\n"
+    IDS_PAUSE_SYNTAX "NET PAUSE usługa\n\n"
+    IDS_PAUSE_HELP_1 "NET PAUSE wstrzymuje usługę.\n\n"
+    IDS_PAUSE_HELP_2 "usługa   Nazwa wstrzymywanej usługi.\n\n"
+    IDS_SEND_SYNTAX "NET SEND ...\n\n"
+    IDS_SEND_HELP "SEND\n...\n\n"
+    IDS_SESSION_SYNTAX "NET SESSION ...\n\n"
+    IDS_SESSION_HELP "SESSION\n...\n\n"
+    IDS_SHARE_SYNTAX "NET SHARE ...\n\n"
+    IDS_SHARE_HELP "SHARE\n...\n\n"
+    IDS_START_SYNTAX "NET START [usługa]\n\n"
+    IDS_START_HELP_1 "NET START uruchamia usługi lub wyświetla uruchomione usługi.\n\n"
+    IDS_START_HELP_2 "usługa   Nazwa uruchamianej usługi.\n\n"
+    IDS_START_HELP_3 "Nazwy usług mające dwa lub więcej słów wpisywane w.\n\
+wierszu polecenia muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowo,\n\
+NET START ""NET LOGON"" uruchamia usługę logowania w sieci.\n\n"
+    IDS_STATISTICS_SYNTAX "NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
+    IDS_STATISTICS_HELP_1 "NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi\n\
+Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla\n\
+usługi dla których statystyka jest dostępna.\n\n"
+    IDS_STATISTICS_HELP_2 "SERVER        Wyświetla statystykę usługi Serwer.\n\
+WORKSTATION   Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza.\n\n"
+
+    IDS_STOP_SYNTAX "NET STOP usługa\n\n"
+    IDS_STOP_HELP_1 "NET STOP zatrzymuje usługi.\n\n"
+    IDS_STOP_HELP_2 "usługa   Nazwa zatrzymywanej usługi.\n\n"
+    IDS_STOP_HELP_3 "Zatrzymanie usługi rozłącza wszystkie połączenia sieciowe\n\
+używane przez usługę. Niektóre usługi zależą od innych. Zatrzymanie jednej\n\
+może też zatrzymać inne. Niektóre usługi nie mogą być zatrzymane.\n\n"
+    IDS_TIME_SYNTAX "NET TIME ...\n\n"
+    IDS_TIME_HELP "TIME\n...\n\n"
+    IDS_USE_SYNTAX "NET USE ...\n\n"
+    IDS_USE_HELP "USE\n...\n\n"
+    IDS_USER_SYNTAX "NET USER [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]\n\
+         nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]\n\
+         nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]\n\n"
+    IDS_USER_HELP "USER\n...\n\n"
+    IDS_VIEW_SYNTAX "NET VIEW ...\n\n"
+    IDS_VIEW_HELP "VIEW\n...\n\n"
+
+    IDS_NET_SYNTAX "NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |\n\
+      HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |\n\
+      SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]\n"
+
+    IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
+    IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
+    IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "Minimalny okres ważności hasła (dni)"
+    IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "Maksymalny okres ważności hasła (dni)"
+    IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "Minimalna długość hasła"
+    IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Długość zapamiętywanej historii haseł"
+    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Próg blokady"
+    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Czas trwania blokady (minuty)"
+    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Okno obserwowania blokady (minuty)"
+    IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Rola komputera"
+    IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
+    IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
+    IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
+    IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
+
+    IDS_CONFIG_TEXT "Można sterować następującymi uruchomionymi obecnie usługami:\n\n\
+   Serwer\n   Stacja robocza\n\n"
+    IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nazwa serwera"
+    IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Komentarz serwera"
+    IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Wersja oprogramowania"
+    IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Serwer jest aktywny na"
+    IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Serwer ukrykty"
+    IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maksymalna liczba zalogowanych użytkowników"
+    IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maksymalna liczba otwartych plików na sesję"
+    IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Czas bezczynności sesji (min)"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nazwa komputera"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Pełna nazwa komputera"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nazwa użytkownika"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stacja robocza jest aktywna na"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Wersja oprogramowania"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domena stacji roboczej"
+    IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domena logowania"
+
+    IDS_GROUP_GROUPS "Konta grupowe dla \\\\%s"
+    IDS_GROUP_NAME "Nazwa grupy"
+    IDS_GROUP_COMMENT "Komentarz"
+    IDS_GROUP_MEMBERS "Członkowie"
+
+    IDS_LOCALGROUP_ALIASES "Aliasy dla \\\\%s"
+    IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Nazwa aliasu"
+    IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Komentarz"
+    IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Członkowie"
+
+    IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
+   Serwer\n   Stacja robocza\n\n"
+    IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
+    IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
+    IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
+    IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
+    IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
+    IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
+    IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
+    IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
+    IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
+    IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
+    IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
+    IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
+    IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
+    IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
+    IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
+    IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS "  Duże bufory"
+    IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS "  Bufory żądań"
+    IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
+    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
+    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
+    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
+    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
+    IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
+    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
+    IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
+    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
+    IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
+    IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
+    IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
+    IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
+    IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
+    IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
+    IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
+    IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
+    IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
+    IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
+
+    IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
+    IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
+    IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
+    IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
+    IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
+    IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
+    IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
+    IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
+    IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
+    IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
+    IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
+    IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
+    IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
+    IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
+    IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
+    IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
+    IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
+    IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
+    IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
+    IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
+    IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
+
+    IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
+    IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
+    IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
+
+    IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
+
+    IDS_GENERIC_YES "Tak"
+    IDS_GENERIC_NO "Nie"
+    IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
+    IDS_GENERIC_NONE "Brak"
+    IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
+    IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
+    IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
+    IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
+    IDS_GENERIC_PAGE "NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.\n\n"
+
+    IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"
+    IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "Wystąpił błąd systemu %d.\n"
+    IDS_ERROR_NO_ERROR "Polecenie zostało wykonane pomyślnie.\n\n"
+END
index c604d11..78bed3d 100644 (file)
@@ -18,6 +18,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/network/telnet/lang/pl-PL.rc b/base/applications/network/telnet/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6ba518c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    MSG_COPYRIGHT "Telnet Win32 v2.1b2, Copyright (C) 2000 Paul Brannan <pbranna@clemson.edu>\nand the team.  Ten program został dostarczony BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; aby \nuzyskać więcej informacji, przeczytaj LICENSE.TXT.  "
+    MSG_COPYRIGHT_1 "To jest wolne oprogramowanie, \nmożesz je rozpowszechniać pod pewnymi warunkami.\n\n"
+    MSG_USAGE "Użycie: TELNET [parametry][host [port]]\n\n  parametry\n    -d:FILENAME.EXT  Zrzuca wszystkie dane przychodzące do FILENAME.EXT.\n  host              Nazwa hosta lub adres IP zdalnego hosta, z którym chcesz się połączyć.\n"
+    MSG_USAGE_1 "  port              Port usługi do otwarcia (domyślnie jest port telnet 23).\n\n"
+    MSG_HELP "Polecenia mogą być skracane.  Dostępne polecenia:\n  \ncl[ose]         zamknij bieżące połączenie\nop[en]          połącz z witryną\nq[uit]          zakończ telnet\n"
+    MSG_HELP_1 "ke[ys]          zmienia/wyświetla mapy klawiszy (wpisz klawisze, \naby zobaczyć opcje)\nse[t]           wyświetla/zmienia opcje konfiguracji\nz               wstrzymaj\n? h[elp]        wypisz informacje pomocy\n"
+    MSG_INVCMD "Nieprawidłowe polecenie.  Wpisz ?, aby uzyskać pomoc.\n"
+    MSG_ERROR "%1 nie powiodło się.\n"
+    MSG_INFO "%1\n"
+    MSG_WARNING "%1\n"
+    MSG_TRYING "Podejmowanie próby %1.%2.%3.%4:%5...\n"
+    MSG_CONNECTED "Podłączono do %1.  Klawisze wyjścia to ALT-%2.\n"
+    MSG_TERMBYREM "Połączenie zakończone.\n"
+    MSG_KEYMAP "Ładowanie %1 z %2.\n"
+    MSG_ERRKEYMAP "Błąd podczas ładowania mapy klawiszy.\n"
+    MSG_DUMPFILE "Zapisywanie danych wyjściowych do pliku %1.\n"
+    MSG_CONFIG "Ładowanie opcji konfiguracji z %1.\n"
+    MSG_NOINI "Błąd podczas ładowania pliku konfiguracyjnego %1.\nŁadowanie domyślnych opcji.\n"
+    MSG_BADVAL "Ostrzeżenie: nieprawidłowa zmienna %1.\n"
+    MSG_NOSPAWN "Nie można zduplikować procesu.\n"
+    MSG_RESOLVING "Wyszukiwanie hosta: %1..."
+    MSG_NOSERVICE "Nie odnaleziono usługi TCP %1.\n"
+    MSG_SIZEALIAS "Ostrzeżenie: rozmiar aliasu %1 jest zbyt duży, ignorowanie.\n"
+    MSG_ERRPIPE "Błąd: nie można zduplikować procesu dla potoku.\n"
+    MSG_BADUSAGE "Błąd: nieprawidłowe użycie polecenia.\n"
+    MSG_ALREADYCONNECTED "Już połączono z %1.\n"
+    MSG_WSAEINTR "Przerwano wywołanie funkcji.\n"
+    MSG_WSAEBADF "WSAEBADF\n"
+    MSG_WSAEACCESS "Odmowa uprawnień.\n"
+    MSG_WSAEDEFAULT "WSAEDEFAULT\n"
+    MSG_WSAEINVAL "Błędny argument.\n"
+    MSG_WSAEMFILE "Za dużo otwartych plików.\n"
+    MSG_WSAEWOULDBLOCK "Zasób chwilowo niedostępny.\n"
+    MSG_WSAEINPROGRESS "Operacja jest w toku.\n"
+    MSG_WSAEALREADY "Operacja już trwa.\n"
+    MSG_WSAENOTSOCK "Operacja gniazda nie na gniezdzie.\n"
+    MSG_WSAEDESTADDRREQ "Wymagany adres docelowy.\n"
+    MSG_WSAEMSGSIZE "Komunikat jest za długi.\n"
+    MSG_WSAEPROTOTYPE "Niepoprawny typ protokołu dla gniazda.\n"
+    MSG_WSAENOPROTOOPT "Zła opcja protokołu.\n"
+    MSG_WSAEPROTONOTSUPPORT "Protokół nie jest obsługiwany.\n"
+    MSG_WSAESOCKNOTSUPPORT "Typ gniazda nie jest obsługiwany.\n"
+    MSG_WSAEOPNOTSUPP "Operacja nie jest obsługiwana.\n"
+    MSG_WSAEPFNOTSUPPORT "Nieobsługiwana rodzina protokołów.\n"
+    MSG_WSAEAFNOTSUPPORT "Rodzina adresów nieobsługiwana przez rodzinę protokołów.\n"
+    MSG_WSAEADDRINUSE "Adres jest już w użyciu.\n"
+    MSG_WSAEADDRNOTAVAIL "Nie można przypisać żądanego adresu.\n"
+    MSG_WSAENETDOWN "Sieć nie działa.\n"
+    MSG_WSAENETUNREACH "Sieć jest niedostępna.\n"
+    MSG_WSAENETRESET "Sieć utraciła połączenie po zresetowaniu.\n"
+    MSG_WSAECONNABORTED "Oprogramowanie spowodowało przerwanie połączenia.\n"
+    MSG_WSAECONNRESET "Połączenie resetowane przez element równorzędny.\n"
+    MSG_WSAENOBUFS "Brak dostępnej przestrzeni buforowej.\n"
+    MSG_WSAEISCONN "Gniazdo jest już połączone.\n"
+    MSG_WSAENOTCONN "Gniazdo nie jest połączone.\n"
+    MSG_WSAESHUTDOWN "Nie można wysłać po wyłączeniu gniazda.\n"
+    MSG_WSAETOOMANYREFS "WSAETOOMANYREFS\n"
+    MSG_WSAETIMEDOUT "Przekroczono limit czasu połączenia.\n"
+    MSG_WSAECONNREFUSED "Połączenie odrzucone.\n"
+    MSG_WSAELOOP "WSAELOOP\n"
+    MSG_WSAENAMETOOLONG "Nazwa jest za długa.\n"
+    MSG_WSAEHOSTDOWN "Host jest niedostępny.\n"
+    MSG_WSAEHOSTUNREACH "Brak trasy do hosta.\n"
+    MSG_WSAESYSNOTREADY "Podsystem sieci nie jest dostępny.\n"
+    MSG_WSAVERNOTSUPPORTED "Wersja WINSOCK.DLL poza zakresem.\n"
+    MSG_WSANOTINITIALISED "Nie wykonano jeszcze WSAStartup pomyślnie.\n"
+    MSG_WSAHOST_NOT_FOUND "Nie odnaleziono hosta.\n"
+    MSG_WSATRY_AGAIN "Nie odnaleziono nieautorytatywnego hosta.\n"
+    MSG_WSANO_RECOVERY "Ten błąd jest niemożliwy do naprawienia.\n"
+    MSG_WSANO_DATA "Nazwa jest  prawidłowa, brak rekordu danych żądanego typu.\n"
+    MSG_KEYNOVAL "[GLOBAL]: Brak wartości dla %1.\n"
+    MSG_KEYBADVAL "[GLOBAL]: Zła wartość dla %1.\n"
+    MSG_KEYBADSTRUCT "%1: Zła struktura.\n"
+    MSG_KEYBADCHARS "%1: Złe znaki? %1 -> %3.\n"
+    MSG_KEYUNEXPLINE "Nieoczekiwany wiersz ""%1"".\n"
+    MSG_KEYUNEXPEOF "Nieoczekiwany koniec pliku.\n"
+    MSG_KEYUNEXPTOK "Nieoczekiwany token %1.\n"
+    MSG_KEYUNEXPTOKIN "Nieoczekiwany token w %1.\n"
+    MSG_KEYUNEXP "Nieoczekiwany koniec pliku lub tokena.\n"
+    MSG_KEYNOGLOBAL "Brak definicji [GLOBAL]!\n"
+    MSG_KEYNOCONFIG "Brak [CONFIG %1].\n"
+    MSG_KEYUSECONFIG "Użyj konfiguracji: %1.\n"
+    MSG_KEYNOSWKEY "Brak klawisza przełączającego dla ""%1"".\n"
+    MSG_KEYCANNOTDEF "Nie można zdefiniować klawisza przełączającego dla domyślnej mapy klawiszy - zignorowano.\n"
+    MSG_KEYDUPSWKEY "Duplikuj klawisz przełączający.\n"
+    MSG_KEYUNKNOWNMAP "Nieznana mapa klawiszy %1.\n"
+    MSG_KEYNOCHARMAPS "Nie załadowano żadnych tablic znaków.\n"
+    MSG_KEYNOKEYMAPS "Nie załadowano żadnych map klawiszy.\n"
+    MSG_KEYNUMMAPS "Istnieje %1 map.\n"
+    MSG_KEYBADMAP "Zły numer mapy klawiszy - sróbuj 'keys display'\n"
+    MSG_KEYMAPSWITCHED "mapa klawiszy przełączona.\n"
+END
index b88daa9..4ba036e 100644 (file)
@@ -16,6 +16,9 @@ IDI_APPICON ICON "telnet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index e4cc7e4..ac67d7a 100644 (file)
@@ -14,6 +14,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/system/diskpart/lang/pl-PL.rc b/base/system/diskpart/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8078bed
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,391 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+/* Basic application information */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_HEADER "ReactOS DiskPart"
+    IDS_APP_USAGE "\nInterpreter partycjonowania dysku.\n\n\
+Sposób użycia: DISKPART [/S nazwa_pliku] [/T limit_czasu] [/?]\n\n\
+/S nazwa_pliku\tUruchamia podany skrypt.\n\
+/T limit_czasu\tZastosuj limit czasu w sekundach, aby zapobiec nakładaniu się funkcji programu DiskPart.\n\
+/?\t\tWyświetla tę pomoc.\n\n"
+    IDS_APP_LICENSE "Na licencji GNU GPLv2\n"
+    IDS_APP_CURR_COMPUTER "Na komputerze: %s\n\n"
+    IDS_APP_LEAVING "\nOpuszczanie programu DiskPart...\n"
+    IDS_APP_PROMPT "DISKPART> "
+END
+
+/* Disk Information Labels */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DETAIL_INFO_DISK_ID "Dysk"
+    IDS_DETAIL_INFO_TYPE "Typ"
+    IDS_DETAIL_INFO_STATUS "Stan"
+    IDS_DETAIL_INFO_PATH "Ścieżka"
+    IDS_DETAIL_INFO_TARGET "Docelowy"
+    IDS_DETAIL_INFO_LUN_ID "Identyfikator LUN"
+    IDS_DETAIL_INFO_LOC_PATH "Ścieżka lokalizacji"
+    IDS_DETAIL_INFO_CURR_RO_STATE "Aktualny stan Read-only"
+    IDS_DETAIL_INFO_RO "Tylko do odczytu"
+    IDS_DETAIL_INFO_BOOT_DSK "Dysk rozruchowy"
+    IDS_DETAIL_INFO_PAGE_FILE_DSK "Dysk pliku stronicowania"
+    IDS_DETAIL_INFO_HIBER_FILE_DSK "Dysk pliku hibernacji"
+    IDS_DETAIL_INFO_CRASH_DSK "Dysk zrzutu awarii systemu"
+    IDS_DETAIL_INFO_CLST_DSK "Dysk klastrowany"
+END
+
+/* Detail header titles */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LIST_DISK_HEAD "\nDysk ###  Stan        Rozmiar  Wolne    Dyn  Gpt\n"
+    IDS_LIST_DISK_LINE "  --------  ----------  -------  -------  ---  ---\n"
+    IDS_LIST_DISK_FORMAT "%c %7lu   %-10s  %4I64u %-2s  %4I64u %-2s   %1s    %1s\n"
+    IDS_LIST_PARTITION_HEAD "\nPartycja       Typ               Rozmiar  Przesunięcie\n"
+    IDS_LIST_PARTITION_LINE "  -------------  ----------------  -------  ------------\n"
+    IDS_LIST_PARTITION_FORMAT "%c Partycja    %2lu   %-16s  %4I64u %-2s  %4I64u %-2s\n"
+    IDS_LIST_PARTITION_NO_DISK "\nNie wybrano dysku do wyświetlenia partycji.\nWybierz dysk i spróbuj ponownie.\n\n"
+    IDS_LIST_VOLUME_HEAD "  Wolumin ###  Lit  Etykieta\n"
+END
+
+/* RESCAN command string */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_RESCAN_START "\nCzekaj, aż program DiskPart przeskanuje konfigurację...\n"
+    IDS_RESCAN_END "\nProgram DiskPart zakończył skanowanie tej konfiguracji.\n\n"
+END
+
+/* Select command strings */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SELECT_NO_DISK "\nNie wybrano dysku.\nWybierz dysk i spróbuj ponownie.\n\n"
+    IDS_SELECT_DISK "\nObecnie wybranym dyskiem jest dysk %lu.\n\n"
+    IDS_SELECT_DISK_INVALID "\nNieprawidłowy dysk.\n\n"
+    IDS_SELECT_NO_PARTITION "\nNie wybrano partycji.\nWybierz partycję i spróbuj ponownie.\n\n"
+    IDS_SELECT_PARTITION "\nObecnie wybraną partycją jest partycja %lu.\n\n"
+    IDS_SELECT_PARTITION_NO_DISK "\nNie wybrano dysku do ustawienia partycji\nWybierz dysk i spróbuj ponownie.\n\n"
+    IDS_SELECT_PARTITION_INVALID "\nNieprawidłowa partycja.\n\n"
+    IDS_SELECT_NO_VOLUME "\nNie wybrano woluminu.\nWybierz dysk i spróbuj ponownie.\n\n"
+    IDS_SELECT_VOLUME "\nObecnie wybranym woluminem jest wolumin %lu.\n\n"
+END
+
+/* Disk Status */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STATUS_YES "Tak"
+    IDS_STATUS_NO "Nie"
+    IDS_STATUS_DISK_HEALTHY "Zdrowy"
+    IDS_STATUS_DISK_SICK "Chory"
+    IDS_STATUS_UNAVAILABLE "NIEDOSTĘPNY"
+    IDS_STATUS_ONLINE "Online"
+    IDS_STATUS_OFFLINE "Offline"
+    IDS_STATUS_NO_MEDIA "Brak nośnika"
+END
+
+/* CMD Messages for commands */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MSG_ARG_SYNTAX_ERROR "Argument(y) określone dla tego polecenia są nieprawidłowe.\nAby uzyskać więcej infromacji dotyczących tego polecenia, wpisz:"
+END
+
+/* Help Command Descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ACTIVE "ACTIVE\t\t- Oznacza bieżącą partycję podstawową jako aktywną.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ADD "ADD\t\t- Dodaje dublowanie do woluminu prostego.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ASSIGN "ASSIGN\t\t- Przypisz literę dysku lub punkt instalacji dla wybranego\n\t\t  woluminu.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ATTACH "ATTACH\t\t- Dołącza wirtualny dysk.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ATTRIBUTES "ATTRIBUTES\t- Manipuluje atrybutami woluminu lub dysku.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_AUTOMOUNT "AUTOMOUNT\t- Włącza i wyłącza automatyczne instalowanie woluminów\n\t\t  podstawowych.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_BREAK "BREAK\t\t- Dzieli zestaw dublowania.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_CLEAN "CLEAN\t\t- Usuń informacje o konfiguracji lub wszystkie informacje\n\t\t  z dysku.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_COMPACT "COMPACT\t\t- Próbuje zmniejszyć fizyczny rozmiaru pliku.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_CONVERT "CONVERT\t\t- Konwertuje między różnymi formatami dysków.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_CREATE "CREATE\t\t- Tworzy wolumin, partycję, lub dysk wirtualny.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_DELETE "DELETE\t\t- Usuń obiekt.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_DETACH "DETACH\t\t- Odłącza wirtualny dysk.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_DETAIL "DETAIL\t\t- Podaj szczegółowe informacje o obiekcie.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_EXIT "EXIT\t\t- Zakończ program DiskPart.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_EXPAND "EXPAND\t\t- Zwiększa maksymalny rozmiar dysku wirtualnego.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_EXTEND "EXTEND\t\t- Rozszerz wolumin.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_FS "FILESYSTEMS\t- Drukuj obecne i obsługiwane systemy plików na tym woluminie.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_FORMAT "FORMAT\t\t- Formatuje wolumin lub partycję.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_GPT "GPT\t\t- Przypisuje atrybuty do wybranej partycji GPT.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_HELP "HELP\t\t- Drukuje listę poleceń.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_IMPORT "IMPORT\t\t- Importuje grupę dysków.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_INACTIVE "INACTIVE\t- Oznacza bieżącą partycję podstawową jako nieaktywną.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_LIST "LIST\t\t- Drukuje listę obiektów.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_MERGE "MERGE\t\t- Scala dysk podrzędny z dyskami nadrzędnymi.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_OFFLINE "OFFLINE\t\t- Przęłącz do trybu offline obiekt będący w trybie online.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_ONLINE "ONLINE\t\t- Przęłącz do trybu online obiekt będący w trybie offline.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_RECOVER "RECOVER\t\t- Odświeża stan wszystkich dysków w nieprawidłowym pakiecie,\n\t\t  i ponownie synchronizuje woluminy RAID5 i woluminy dublowane\n\t\t  które mają nieaktualne dane plex lub parzystości.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_REM "REM\t\t- Nie wykonuje żadnej akcji. Służy do dodawania komentarzy\n\t\t  w skryptach..\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_REMOVE "REMOVE\t\t- Usuń literę dysku lub przypisanie punktu instalacji.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_REPAIR "REPAIR\t\t- Naprawia wolumin RAID-5 z nieprawidłowym członkiem.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_RESCAN "RESCAN\t\t- Ponownie skanuj komputer w poszukiwaniu dysków i woluminów.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_RETAIN "RETAIN\t\t- Umieść zachowaną partycję w woluminie prostym.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_SAN "SAN\t\t- Wyświetla lub ustawia zasady SAN dla aktualnie uruchomionego\n\t\t  systemu operacyjnego.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_SELECT "SELECT\t\t- Przenieś fokus na jeden z obiektów.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_SETID "SETID\t\t- Zmien typ partycji.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_SHRINK "SHRINK\t\t- Zmniejsz rozmiar wybranego woluminu.\n"
+    IDS_HELP_CMD_DESC_UNIQUEID "UNIQUEID\t- Wyświetla lub ustawia identyfikator tabeli partycji GUID (GPT)\n\t\t  lub sygnaturę głównego rekordu rozruchowego (MBR)."
+END
+
+/* Common Error Messages */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR_MSG_NO_SCRIPT "Błąd podczas otwierania skryptu: %s\n"
+    IDS_ERROR_MSG_BAD_ARG "Błąd przetwarzania argumentu: %s\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_ARGS "Nieprawidłowe argumenty\n"
+END
+
+/* Active help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ACTIVE "\n\
+<Add active command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Add help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ADD "\n\
+<Add add command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Assign help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ASSIGN "\n\
+<Add assign command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Attach help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ATTACH "\n\
+<Add attach command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Attributes Command Messages */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ATTRIBUTES "\n\
+<Add attributes command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Automount help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_AUTOMOUNT "\n\
+<Add automount command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Break help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_BREAK "\n\
+<Add break command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Clean help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_CLEAN "\n\
+<Add clean command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Compact help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_COMPACT "\n\
+<Add compact command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Convert help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_CONVERT "\n\
+<Add convert command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Convert help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_CREATE "\n\
+<Add create command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Delete help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_DELETE "\n\
+<Add delete command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Delete help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_DETAIL "\n\
+<Add detail command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Detach help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_DETACH "\n\
+<Add detach command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Expand help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_EXPAND "\n\
+<Add expand command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Extend help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_EXTEND "\n\
+<Add extend command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Filesystems help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_FILESYSTEMS "\n\
+<Add filesystems command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Format help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_FORMAT "\n\
+<Add format command help text here>\n\n"
+END
+
+/* GPT help description */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_GPT "\n\
+<Add gpt command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Help help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_HELP "\n\
+<Add help command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Import help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_IMPORT "\n\
+<Add import command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Inactive help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_INACTIVE "\n\
+<Add inactive command help text here>\n\n"
+END
+
+/* List help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_LIST "\n\
+<Add list command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Merge help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_MERGE "\n\
+<Add merge command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Offline help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_OFFLINE "\n\
+<Add OFFLINE command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Online help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_ONLINE "\n\
+<Add ONLINE command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Recover help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_RECOVER "\n\
+<Add RECOVER command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Remove help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_REMOVE "\n\
+<Add REMOVE command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Repair help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_REPAIR "\n\
+<Add REPAIR command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Rescan help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_RESCAN "\n\
+<Add RESCAN command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Retain help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_RETAIN "\n\
+<Add RETAIN command help text here>\n\n"
+END
+
+/* San help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_SAN "\n\
+<Add SAN command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Select help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_SELECT "\n\
+<Add SELECT command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Setid help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_SETID "\n\
+<Add SETID command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Setid help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_SHRINK "\n\
+<Add SHRINK command help text here>\n\n"
+END
+
+/* Uniqueid help descriptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_CMD_UNIQUEID "\n\
+<Add UNIQUEID command help text here>\n\n"
+END
diff --git a/dll/shellext/devcpux/lang/pl-PL.rc b/dll/shellext/devcpux/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..119007a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,41 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+DLG_PROCESSORINFO DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
+CAPTION "Procesor"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Funkcje:", -1, 7, 23, 50, 8
+    LTEXT "test", IDC_FEATURES, 57, 23, 181, 8
+    LTEXT "Model:", -1, 7, 38, 50, 8
+    LTEXT "test", IDC_MODEL, 57, 38, 181, 8
+    LTEXT "Wersja:", -1, 7, 53, 50, 51
+    LTEXT "test", IDC_STEPPING, 57, 53, 181, 8
+    LTEXT "Szybkość rdzenia:", -1, 7, 68, 50, 8
+    LTEXT "test", IDC_CORESPEED, 57, 68, 181, 8
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MEGAHERTZ "%ld MHz"
+END
+
+/*
+DLG_PROCESSORINFO DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
+CAPTION "CPU"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Features:", -1, 7, 23, 50, 8
+    LTEXT "<test>", IDC_FEATURES, 7, 34, 238, 8
+
+    LTEXT "Model:", -1, 7, 49, 50, 8
+    LTEXT "<test>", IDC_MODEL, 7, 60, 238, 8
+
+    LTEXT "Stepping:", -1, 7, 75, 50, 8
+    LTEXT "<test>", IDC_STEPPING, 7, 86, 238, 8
+
+    LTEXT "Core Speed:", -1, 7, 101, 50, 8
+    LTEXT "<test>", IDC_CORESPEED, 7, 112, 238, 8
+END
+*/
\ No newline at end of file
index 3ee900e..96aae37 100644 (file)
@@ -18,6 +18,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
index eebe038..c2c4f2b 100644 (file)
@@ -17,6 +17,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/dll/shellext/fontext/lang/pl-PL.rc b/dll/shellext/fontext/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8a4c6cd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+// Don't translate this file at current time
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_REACTOS_FONTS_FOLDER "Folder czcionek ReactOS"
+END
index 6c5a22f..97c9a6b 100644 (file)
@@ -34,7 +34,7 @@ CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Połączenie", -1, 9, 8, 182, 58, BS_GROUPBOX
-    LTEXT "Status:", -1, 19, 20, 60, 8
+    LTEXT "Stan:", -1, 19, 20, 60, 8
     LTEXT "Czas trwania:", -1, 19, 34, 60, 8
     LTEXT "Szybkość:", -1, 19, 48, 60, 8
     GROUPBOX "Aktywność", -1, 9, 74, 182, 70, BS_GROUPBOX
@@ -56,7 +56,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Szczegóły"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Status połączenia", -1, 9, 8, 190, 88, BS_GROUPBOX
+    GROUPBOX "Stan połączenia", -1, 9, 8, 190, 88, BS_GROUPBOX
     LTEXT "Typ adresu:", -1, 22, 20, 80, 8
     LTEXT "Adres IP:", -1, 22, 34, 80, 8
     LTEXT "Maska podsieci:", -1, 22, 48, 80, 8
@@ -136,7 +136,7 @@ BEGIN
     IDS_NETWORKCONNECTION "Połączenia sieciowe"
     IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nazwa"
     IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
-    IDS_SHV_COLUMN_STATE "Status"
+    IDS_SHV_COLUMN_STATE "Stan"
     IDS_SHV_COLUMN_DEVNAME "Nazwa urządzenia"
     IDS_SHV_COLUMN_PHONE "Numer telefonu lub adres hosta"
     IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Właściciel"
@@ -149,7 +149,7 @@ BEGIN
     IDS_STATUS_OPERATIONAL "Połączony"
     IDS_NET_ACTIVATE "Włącz"
     IDS_NET_DEACTIVATE "Wyłącz"
-    IDS_NET_STATUS "Status"
+    IDS_NET_STATUS "Stan"
     IDS_NET_REPAIR "Napraw"
     IDS_NET_CREATELINK "Utwórz skrót"
     IDS_NET_DELETE "Usuń"
index 80c7e83..0dbd238 100644 (file)
@@ -23,6 +23,9 @@ IDI_ICON ICON "res/setup.ico"
 #ifdef LANGUAGE_MS_MY
     #include "lang/ms-MY.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/iernonce/lang/pl-PL.rc b/dll/win32/iernonce/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b4b41d1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,27 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INVALIDFORMAT "Format wpisu %1 RunEx lub RunOnceEx był nieprawidłowy. Po nazwie funkcji wymagany jest znak pionowej kreski ('|') oraz funkcja musi obsługiwać parametry procedury WinMain()."
+    IDS_LOADERROR "Podczas ładowania %1 wystąpił błąd. Plik może być niezainstalowany lub uszkodzony."
+    IDS_CALLERROR "Wystąpił błąd lub wyjątek podczas wywoływania funkcji %1 w %2."
+    IDS_INCORRECTFORMAT "Format poleceń RunEx lub RunOnceEx jest niepoprawny: %1. Polecenie wykonania musi zaczynać się od ||."
+    IDS_NOEXPORT "Nie można wywołać funkcji %1 w pliku %2, ponieważ ta funkcja nie istnieje lub nie jest eksportowana."
+    IDS_EXECUTEERROR "Podczas wykonywania %1 wystąpił błąd lub wyjątek."
+    IDS_NOFUNCTION "Nie można znaleźć funkcji %1 w pliku %2."
+    IDS_NODEPENDENCY "Nie można załadować pliku zależności %1."
+    IDS_SETUPERROR "Podczas ustawiania %1 wystąpił błąd. Ten błąd został zarejestrowany. Instalacja będzie kontynuowana."
+    IDS_INCOMPLETE "Poprzednia instalacja aplikacji nie została zakończona.\n\nZaloguj się używając konta administratora, aby dokończyć instalację."
+    IDS_SETUP "Instalator ReactOS"
+    IDS_SERVICEERROR "Niektóre usługi nie mogły zostać uruchomione. Instalator musi uruchomić ponownie system, aby uruchomić usługi."
+END
+
+IDD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 206, 166
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Instalator ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "System ReactOS ustawia teraz następujące elementy:", -1, 36, 13, 163, 11
+    LISTBOX IDC_LB_ITEMS, 36, 32, 163, 127, LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    ICON IDI_ICON, -1, 7, 7, 20, 20
+END
diff --git a/dll/win32/lsasrv/lang/pl-PL.rc b/dll/win32/lsasrv/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fb47c10
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,77 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NT_AUTHORITY "ZARZĄDZANIE NT"
+    IDS_NULL_RID "NULL SID"
+    IDS_WORLD_RID "Wszyscy"
+    IDS_LOCAL_RID "LOKALNY"
+    IDS_CREATOR_OWNER_RID "TWÓRCA-WŁAŚCICIEL"
+    IDS_CREATOR_GROUP_RID "GRUPA TWÓRCÓW"
+    IDS_CREATOR_OWNER_SERVER_RID "SERWER TWÓRCA-WŁAŚCICIEL"
+    IDS_CREATOR_GROUP_SERVER_RID "SERWER GRUPY TWÓRCÓW"
+    IDS_DIALUP_RID "DIALUP"
+    IDS_NETWORK_RID "SIEĆ"
+    IDS_BATCH_RID "WSADOWY"
+    IDS_INTERACTIVE_RID "INTERAKTYWNA"
+    IDS_SERVICE_RID "USŁUGA"
+    IDS_ANONYMOUS_LOGON_RID "LOGOWANIE ANONIMOWE"
+    IDS_PROXY_RID "PROXY"
+    IDS_ENTERPRISE_CONTROLLERS_RID "KONTROLERY DOMENY PRZEDSIĘBIORSTWA"
+    IDS_PRINCIPAL_SELF_RID "SELF"
+    IDS_AUTHENTICATED_USER_RID "Użytkownicy uwierzytelnieni"
+    IDS_RESTRICTED_CODE_RID "Z OGRANICZENIAMI"
+    IDS_TERMINAL_SERVER_RID "UŻYTKOWNIK SERWERA TERMINALI"
+    IDS_REMOTE_LOGON_RID "ZDALNE LOGOWANIE INTERAKCYJNE"
+    IDS_THIS_ORGANIZATION_RID "Ta organizacja"
+    IDS_LOCAL_SYSTEM_RID "SYSTEM"
+    IDS_LOCAL_SERVICE_RID "USŁUGA LOKALNA"
+    IDS_NETWORK_SERVICE_RID "USŁUGA SIECIOWA"
+    IDS_BUILTIN_DOMAIN_RID "BUILTIN"
+    IDS_ALIAS_RID_ADMINS "Administratorzy"
+    IDS_ALIAS_RID_USERS "Użytkownicy"
+    IDS_ALIAS_RID_GUESTS "Goście"
+    IDS_ALIAS_RID_POWER_USERS "Użytkownicy zaawansowani"
+    IDS_ALIAS_RID_ACCOUNT_OPS "Operatorzy kont"
+    IDS_ALIAS_RID_SYSTEM_OPS "Operatorzy serwerów"
+    IDS_ALIAS_RID_PRINT_OPS "Operatorzy drukowania"
+    IDS_ALIAS_RID_BACKUP_OPS "Operatorzy kopii zapasowych"
+    IDS_ALIAS_RID_REPLICATOR "Replikatorzy"
+    IDS_ALIAS_RID_RAS_SERVERS "Serwery RAS i IAS"
+    IDS_ALIAS_RID_PREW2KCOMPACCESS "Dostęp zgodny z systemami starszymi niż Windows 2000"
+    IDS_ALIAS_RID_REMOTE_DESKTOP_USERS "Użytkownicy pulpitu zdalnego"
+    IDS_ALIAS_RID_NETWORK_CONFIGURATION_OPS "Operatorzy konfiguracji sieci"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CREATE_TOKEN_PRIVILEGE "Utwórz obiekt tokenu"
+    IDS_ASSIGNPRIMARYTOKEN_PRIVILEGE "Zamień token na poziomie procesu"
+    IDS_LOCK_MEMORY_PRIVILEGE "Blokuj strony w pamięci"
+    IDS_INCREASE_QUOTA_PRIVILEGE "Dostosuj przydziały pamięci dla procesów"
+    IDS_MACHINE_ACCOUNT_PRIVILEGE "Dodaj stacje robocze do domeny"
+    IDS_TCB_PRIVILEGE "Działanie jako część systemu operacyjnego"
+    IDS_SECURITY_PRIVILEGE "Zarządzaj dziennikami inspekcji i zabezpieczeń"
+    IDS_TAKE_OWNERSHIP_PRIVILEGE "Przejmij na własność pliki lub inne obiekty"
+    IDS_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE "Ładuj i zwalniaj sterowniki urządzeń"
+    IDS_SYSTEM_PROFILE_PRIVILEGE "Profiluj wydajność systemu"
+    IDS_SYSTEMTIME_PRIVILEGE "Zmień czas systemowy"
+    IDS_PROF_SINGLE_PROCESS_PRIVILEGE "Profiluj pojedynczy proces"
+    IDS_INC_BASE_PRIORITY_PRIVILEGE "Zwiększ priorytet planowania"
+    IDS_CREATE_PAGEFILE_PRIVILEGE "Utwórz plik stronicowania"
+    IDS_CREATE_PERMANENT_PRIVILEGE "Utwórz trwałe obiekty udostępnione"
+    IDS_BACKUP_PRIVILEGE "Wykonuj kopie zapasowe plików i katalogów"
+    IDS_RESTORE_PRIVILEGE "Przywracaj pliki i katalogi"
+    IDS_SHUTDOWN_PRIVILEGE "Zamknij system"
+    IDS_DEBUG_PRIVILEGE "Debuguj programy"
+    IDS_AUDIT_PRIVILEGE "Generuj inspekcje zabezpieczeń"
+    IDS_SYSTEM_ENVIRONMENT_PRIVILEGE "Modyfikuj wartości środowiskowe oprogramowania układowego"
+    IDS_CHANGE_NOTIFY_PRIVILEGE "Obejdź sprawdzanie przy przechodzeniu"
+    IDS_REMOTE_SHUTDOWN_PRIVILEGE "Wymuszaj zamknięcie z systemu zdalnego"
+    IDS_UNDOCK_PRIVILEGE "Usuń komputer ze stacji dokującej"
+    IDS_SYNC_AGENT_PRIVILEGE "Synchronizuj dane usługi katalogowej"
+    IDS_ENABLE_DELEGATION_PRIVILEGE "Określ konta komputerów i użytkowników jako zaufane w kwestii delegowania"
+    IDS_MANAGE_VOLUME_PRIVILEGE "Wykonuj zadania konserwacji woluminów"
+    IDS_IMPERSONATE_PRIVILEGE "Personifikuj klienta po uwierzytelnieniu"
+    IDS_CREATE_GLOBAL_PRIVILEGE "Utwórz obiekty globalne"
+END
index f5c09ff..f85cd10 100644 (file)
@@ -30,6 +30,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index e2d5223..93d86ec 100644 (file)
@@ -208,7 +208,7 @@ BEGIN
     IDS_LOGONUSERDISABLED "Twoje konto zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu."
     IDS_PASSWORDMUSTCHANGE "Jesteś zobowiązany do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu."
     IDS_PASSWORDEXPIRED "Twoje hasło wygasło i musi zostać zmienione."
-    IDS_ACCOUNTEXPIRED "Your account has expired. Please see your system administrator."
+    IDS_ACCOUNTEXPIRED "Twoje konto wygasło. Skontaktuj się z administratorem systemu."
 END
 
 /* Shutdown Dialog Strings */
index 6cd025f..6bc0447 100644 (file)
@@ -43,8 +43,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PARITY "Even,Odd,None,Mark,Space"
+    IDS_PARITY "Parzyste,Nieparzyste,Brak,Znacznik,Spacja"
     IDS_STOPBITS "1,1.5,2"
-    IDS_FLOWCONTROL "Xon / Xoff,Hardware,None"
-    IDS_PORT_IN_USE " (in use)"
+    IDS_FLOWCONTROL "Xon / Xoff,Sprzętowe,Brak"
+    IDS_PORT_IN_USE " (w użyciu)"
 END
index 3f53ba0..cb9efee 100644 (file)
@@ -204,18 +204,18 @@ END
 
 IDD_NET_PROPERTY_DLG DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Advanced"
+CAPTION "Zaawansowane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "The following properties are available for this network adapter. Click the property you want to change on the left, and then select its value on the right.", -1, 7, 7, 218, 24, WS_GROUP
-    LTEXT "&Property:", -1, 7, 37, 60, 8, WS_GROUP
+    LTEXT "Następujące właściwości są dostępne dla tej karty sieciowej. Kliknij po lewej stronie właściwość, którą chcesz zmienić, a następnie po prawej stronie wybierz jej wartość.", -1, 7, 7, 218, 24, WS_GROUP
+    LTEXT "&Właściwość:", -1, 7, 37, 60, 8, WS_GROUP
     LISTBOX IDC_PROPERTY_NAME, 7, 48, 124, 124, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Value:", -1, 151, 37, 60, 8, WS_GROUP
+    LTEXT "W&artość:", -1, 151, 37, 60, 8, WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_PROPERTY_VALUE_EDIT, 153, 48, 92, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     CONTROL "", IDC_PROPERTY_VALUE_UPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_BORDER, 232, 48, 12, 12
     COMBOBOX IDC_PROPERTY_VALUE_LIST, 153, 48, 92, 64, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "", IDC_PROPERTY_PRESENT, 141, 50, 8, 10, BS_TOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Not Present", IDC_PROPERTY_NOT_PRESENT, 141, 68, 103, 10, BS_TOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Nieobecna", IDC_PROPERTY_NOT_PRESENT, 141, 68, 103, 10, BS_TOP
 END
 
 STRINGTABLE
index 88de63a..08131b2 100644 (file)
@@ -457,7 +457,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Typy plików"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 196, 10
+    LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 216, 10
     CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
     PUSHBUTTON "&Nowy", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_FILETYPES_DELETE, 195, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
@@ -466,8 +466,8 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
     LTEXT "Nazwa Aplikacji", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
     PUSHBUTTON "Z&mień", IDC_FILETYPES_CHANGE, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
-    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 190, 175, 60, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 180, 35
+    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 190, 179, 60, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
@@ -926,7 +926,7 @@ BEGIN
 
     /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
        used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
-    IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Plik"
+    IDS_FILE_EXT_TYPE "Plik %s"
 
     IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
     IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
index 5668244..2253a88 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
     LTEXT "ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 247, 19
     PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
-    LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
+    LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 135, 195, 17
 END
 
 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -59,8 +59,8 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 25
-    LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
+    LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 28
+    LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 16
     LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
     PUSHBUTTON "&Ustaw...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
     LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
index 5bb9198..76cb575 100644 (file)
@@ -186,6 +186,9 @@ NORMAL_NORMALGROUPEXPAND_BMP BITMAP "bitmaps/dummy.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/media/themes/blackshade.msstyles/lang/pl-PL.rc b/media/themes/blackshade.msstyles/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d7ab180
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+1000, "Black Shade"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+2000, "Black Shade"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+3000, "Normalny"
+3001, "Duże czcionki"
+3002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+4000, "Normalny"
+4001, "Duże czcionki"
+4002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+5000, "Black Shade"
+5001, "Styl wizualny"
+5002, "Fundacja ReactOS"
+5003, "Autorem obrazów jest David Quintana <gigaherz@gmail.com>"
+5004, "Obrazy wydane na licencji CC-BY-SA 4.0"
+5005, "http://www.reactos.org"
+5006, "1.0"
+5007, "Styl wizualny dla systemu ReactOS"
+}
diff --git a/media/themes/lautus.msstyles/lang/pl-PL.rc b/media/themes/lautus.msstyles/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..93181e9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+1000, "Ater"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+2000, "Lautus Ater"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+3000, "Normalny"
+3001, "Duże czcionki"
+3002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+4000, "Normalny"
+4001, "Duże czcionki"
+4002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+5000, "Lautus"
+5001, "Styl wizualny"
+5002, "Fundacja ReactOS"
+5003, "Pisarz, oparte na motywie Luna Inspirat"
+5004, "Wydane na licencji GNU/GPL 2.0, 2011"
+5005, "http://www.reactos.org"
+5006, "1.0"
+5007, "Styl wizualny dla systemu ReactOS"
+}
index ad9fb41..6fb2418 100644 (file)
@@ -201,6 +201,9 @@ NORMAL_NORMALGROUPEXPAND_BMP BITMAP "bitmaps/dummy.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/media/themes/modern.msstyles/lang/pl-PL.rc b/media/themes/modern.msstyles/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..125baa6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,39 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+1000, "Jasny"
+1001, "Ciemny"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+2000, "Modern Light"
+2001, "Modern Dark"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+3000, "Normalne czcionki"
+3001, "Duże czcionki"
+3002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+4000, "Normalne czcionki"
+4001, "Duże czcionki"
+4002, "Bardzo duże czcionki"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+5000, "Modern"
+5001, "Styl wizualny"
+5002, "Fundacja ReactOS"
+5003, "Polar, oparte na wyglądzie win10"
+5004, "Wydane na licencji GNU/GPL 3.0, 2018"
+5005, "http://www.reactos.org"
+5006, "1.0"
+5007, "Motyw Modern dla systemu ReactOS"
+}
index 9da685d..b8a6f91 100644 (file)
@@ -373,6 +373,9 @@ DARK_NORMALGROUPEXPAND_BMP BITMAP "bitmaps/dummy.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 99e53f3..39c00e6 100644 (file)
@@ -13,6 +13,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
diff --git a/modules/rosapps/applications/cmdutils/arping/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/cmdutils/arping/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..392e593
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,25 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\nSposób użycia: arping [-t] [-n liczba] -s źródłowy-adres-ip host-docelowy\n\n\
+Opcje:\n\
+    -t             Wysyłaj sygnał ping do określonego hosta aż do zatrzymania.\n\
+                   Aby zatrzymać - wciśnij Control-C.\n\
+    -n liczba      Liczba wysyłanych sond.\n\
+    -s             Użyj tego źródłowego adresu IP.\n\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Nieprawidłowy format opcji %1.\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION "Zła opcja %1.\n\0"
+    IDS_BAD_PARAMETER "Zły parametr %1.\n\0"
+    IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED "Należy określić nazwę lub adres IP hosta docelowego.\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK "Nie można zainicjować winsock dll.\n\0"
+    IDS_UNKNOWN_HOST "Nieznany host %1.\n\0"
+    IDS_SRC_MUST_BE_SPECIFIED "Należy określić adres IP hosta źródłowego.\n\0"
+    IDS_BAD_VALUE_OPTION_N "Zła wartość dla opcji -n, prawidłowy zakres wynosi od 1 do %1!u!.\n\0"
+    IDS_ARPING_TO_FROM "ARPING %1 z %2\n\0"
+    IDS_MS "ms\0"
+    IDS_1MS "1ms\0"
+    IDS_REPLY_FROM "Odpowiedź emisji pojedynczej z %1 [%2]  %3%4\n\0"
+    IDS_ARPING_STATISTICS "Wysłano %1!u! sond\n\
+Otrzymano %2!u! odpowiedź(odpowiedzi)\n\0"
+END
index 7892fc9..93427f3 100644 (file)
@@ -62,6 +62,9 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_NO_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/modules/rosapps/applications/fraginator/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/fraginator/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d408bd7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,84 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_MAIN DIALOGEX 0, 0, 375, 103
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTERMOUSE | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_VISIBLE |
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    COMBOBOX        IDC_DRIVES_LIST,78,52,29,111,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX        IDC_METHODS_LIST,159,52,73,111,CBS_DROPDOWNLIST |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX        IDC_PRIORITY_LIST,241,52,73,111,CBS_DROPDOWNLIST |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "Uruchom",IDC_STARTSTOP,322,7,45,15
+    PUSHBUTTON      "Pomoc",ID_MAIN_HELP,322,29,45,15
+    PUSHBUTTON      "Wyjdź",IDC_QUIT,322,51,45,15
+    CONTROL         110,-1,"Static",SS_BITMAP | SS_SUNKEN |
+                    WS_BORDER,7,7,78,58
+    LTEXT           "Wybierz dysk:",-1,78,40,73,8
+    LTEXT           "Wybierz operację:",-1,159,40,73,8
+    CONTROL         "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER |
+                    0x1,7,71,320,10
+    CONTROL         "Static",IDC_STATUS,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP |
+                    SS_SUNKEN | WS_GROUP,7,86,359,10
+    LTEXT           "Jestem małpą, usłysz mnie eeK",IDC_WISECRACKS,78,15,115,8
+    LTEXT           "100.00%",IDC_PERCENT,337,71,30,8,0,WS_EX_RIGHT
+    LTEXT           "Priorytet procesu:",-1,241,40,73,8
+END
+
+IDD_REPORT DIALOGEX  0, 0, 405, 169
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Raport"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "Bajty",IDC_BYTES,7,148,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Kilobajty",IDC_KILOBYTES,61,148,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Megabajty",IDC_MEGABYTES,115,148,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Gigabajty",IDC_GIGABYTES,169,148,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDC_REPORTOK,348,148,50,14
+    LTEXT           "Wolumin",-1,7,7,75,8
+    LTEXT           "Pojemność",-1,7,51,75,8
+    LTEXT           "(Litera dysku)",IDC_DRIVELETTER,83,7,117,10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "(Pojemność dysku, bajty)",IDC_DISKSIZEBYTES,83,51,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "(Pojemność dysku, klastry)",IDC_DISKSIZECLUSTERS,83,73,117,
+                    10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Ogółem klastrów",-1,7,73,75,8
+    LTEXT           "(Rozmiar klastra)",IDC_DISKCLUSTERSIZE,83,84,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Rozmiar klastra",-1,7,84,75,8
+    LTEXT           "(Liczba plików)",IDC_FILESCOUNT,281,18,117,10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "(Rozmiar, bajty)",IDC_FILESSIZEBYTES,281,29,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "# plików",-1,205,18,75,8
+    LTEXT           "Rozmiar ogółem",-1,205,29,75,8
+    LTEXT           "Rozmiar dysku",-1,205,40,75,8
+    LTEXT           "(Rozmiar ogółem, bajty)",IDC_FILESSIZEONDISK,281,40,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "(Ukryte pliki, bajty)",IDC_FILESSLACKBYTES,281,51,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Zmarnowany zapas przestrzeni",-1,205,51,75,8
+    LTEXT           "(Wolna przestrzeń, bajty)",IDC_DISKFREEBYTES,83,62,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Wolna przestrzeń",-1,7,62,75,8
+    LTEXT           "(Pofragmentowane pliki, liczba)",IDC_FILESFRAGGED,281,62,117,
+                    10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Pofragmentowane pliki",-1,205,62,75,8
+    LTEXT           "(Liczba ścieżek)",IDC_DIRSCOUNT,281,7,117,10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "# katalogów",-1,205,7,75,8
+    LTEXT           "System plików",-1,7,40,75,8
+    LTEXT           "(Nazwa systemu plików)",IDC_FILESYSTEM,83,40,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Etykieta voluminu",-1,7,18,75,8
+    LTEXT           "(Nazwa voluminu)",IDC_VOLUMELABEL,83,18,117,10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Numer seryjny",-1,7,29,75,8
+    LTEXT           "(Numer seryjny woluminu)",IDC_VOLUMESERIAL,83,29,117,10,
+                    SS_SUNKEN
+    LTEXT           "(Średnia ilość fragmentów na plik)",IDC_AVERAGEFRAGS,281,73,117,
+                    10,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Średnia ilość fragmentów na plik",-1,205,73,75,20
+    LTEXT           "XX.X% plików na tym dysku jest pofragmentowanych. Zalecane jest wykonanie SSSSSSS defragmentacji.",
+                    IDC_RECOMMEND,7,106,391,38,SS_SUNKEN
+    LTEXT           "Zalecenia:",-1,7,96,75,8
+END
index f1902d5..0ce45fb 100644 (file)
@@ -36,6 +36,9 @@ IDI_ICON  ICON  DISCARDABLE  "res/icon_circles.ico"
 #ifdef LANGUAGE_NO_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/modules/rosapps/applications/screensavers/circles/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/screensavers/circles/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b4d8b1a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION "Kółka"
+    IDS_TEXT        "Brak opcji do ustawiania."
+END
diff --git a/modules/rosapps/applications/screensavers/mazescr/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/screensavers/mazescr/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..05077d0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 276, 112
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ustawienia wygaszacza Maze"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Rozmiar labiryntu:",IDC_STATIC,7,7,90,12,SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "Slider1",IDC_SLIDER_SIZE,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP,101,7,140,12
+    CTEXT           "Static",IDC_TEXT_SIZE,245,7,24,12,SS_CENTERIMAGE,WS_EX_STATICEDGE
+    LTEXT           "Wyczekiwanie przed rozwiązaniem:",IDC_STATIC,7,28,120,12,SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "Slider2",IDC_SLIDER_PRESD,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP,101,28,140,12
+    CTEXT           "Static",IDC_TEXT_PRESD,245,28,24,12,SS_CENTERIMAGE,WS_EX_STATICEDGE
+    LTEXT           "Wyczekiwanie po rozwiązaniu:",IDC_STATIC,7,49,120,12,SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "Slider3",IDC_SLIDER_POSTSD,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP,101,49,140,12
+    CTEXT           "Static",IDC_TEXT_POSTSD,245,49,24,12,SS_CENTERIMAGE,WS_EX_STATICEDGE
+    LTEXT           "Czas na rozwiązanie:",IDC_STATIC,7,70,90,12,SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "Slider4",IDC_SLIDER_SD,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP,101,70,140,12
+    CTEXT           "Static",IDC_TEXT_SD,245,70,24,12,SS_CENTERIMAGE,WS_EX_STATICEDGE
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,59,91,50,14
+    PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,113,91,50,14
+    PUSHBUTTON      "O wygaszaczu",IDABOUT,167,91,50,14
+END
+
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 229, 121
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "O wygaszaczu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CTEXT           "Maze ScreenSaver 1.0",IDC_STATIC,7,7,215,9
+    LTEXT           "[06-21-85] Martin Weiss - Original Code",IDC_STATIC,7,20,215,8
+    LTEXT           "[01-29-88] Dave Lemke - Hacked for X11",IDC_STATIC,7,29,215,8
+    LTEXT           "[10-04-88] Richard Hess - UnHacked for X11",IDC_STATIC,7,38,215,8
+    LTEXT           "[03-03-93] Jim Randell - UnHacked for X11",IDC_STATIC,7,47,215,8
+    LTEXT           "[03-07-93] Jamie Zawinski - Cleanup and Code tidiness",IDC_STATIC,7,56,215,8
+    LTEXT           "[10-08-94] Ge van Geldorp - Ported to Windows",IDC_STATIC,7,65,215,8
+    LTEXT           "[08-15-03] Ge van Geldorp - Ported to ReactOS",IDC_STATIC,7,74,215,8
+    CTEXT           "R.I.P. Ge van Geldorp, we miss you!",IDC_STATIC,7,87,215,10,SS_SUNKEN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,87,100,56,14
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION         "Wygaszacz Maze"
+END
index d819727..174e495 100644 (file)
@@ -27,6 +27,9 @@ IDI_ICON  ICON  DISCARDABLE  "res/icon_mazescr.ico"
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
index 81c130e..7af54a7 100644 (file)
@@ -26,6 +26,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_NO_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/modules/rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1ea6147
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,32 @@
+// Polish resources
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager by Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
+
+   IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
+   IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Nazwa obrazu                  "
+   IDS_COLUMN_PID          "PID  "
+   IDS_COLUMN_CPU          "CPU"
+   IDS_COLUMN_MEM          "Użycie pamięci"
+   IDS_COLUMN_MEM_UNIT         "KB"
+   IDS_COLUMN_PF           "Błędy strony"
+
+   IDS_IDLE_PROCESS        "Proces bezczynności systemu"
+   IDS_YES                 "Y"
+   IDS_NO                  "N"
+
+   IDS_MENU                "Naciśnij: q - wyjdź, k - zakończ proces"
+   IDS_MENU_QUIT           "Q"
+   IDS_MENU_KILL_PROCESS   "K"
+
+   IDS_KILL_PROCESS        "Czy na pewno chcesz zakończyć ten proces? (y/n)"
+   IDS_KILL_PROCESS_ERR1   "Nie można zakończyć tego procesu..."
+   IDS_KILL_PROCESS_ERR2   "Nie można zakończyć procesu %d (OpenProcess nie powiodło się)"
+
+   IDS_CTM_GENERAL_ERR1    "ctm: nie można użyć konsoli."
+   IDS_CTM_GENERAL_ERR2    "ctm: nie można wykonać GetConsoleMode() dla wejścia konsoli."
+   IDS_CTM_GENERAL_ERR3    "ctm: nie można wykonać GetConsoleMode() dla wyjścia konsoli."
+END
index de2bec8..741b180 100644 (file)
@@ -38,6 +38,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_JA_JP
     #include "lang/ja-JP.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
diff --git a/modules/rosapps/applications/sysutils/fontsub/lang/pl-PL.rc b/modules/rosapps/applications/sysutils/fontsub/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b2dc6fc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,106 @@
+/* FontSub by Katayama Hirofumi MZ
+ * 
+ * To the extent possible under law, the person who associated CC0 with
+ * FontSub has waived all copyright and related or neighboring rights
+ * to FontSub.
+ * 
+ * You should have received a copy of the CC0 legalcode along with this
+ * work.  If not, see <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>.
+ */
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Plik"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Importuj z...\tCtrl+O", ID_IMPORT
+        MENUITEM "E&ksportuj do...\tCtrl+S", ID_EXPORT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Pr&zeładuj z rejestru\tCtrl+L", ID_RELOAD
+        MENUITEM "Aktualizuj &rejestr\tCtrl+U", ID_UPDATE_REGISTRY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "O&twórz w Edytorze rejestru", ID_OPEN_REGKEY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "W&yjdź\tAlt+F4", ID_EXIT
+    END
+    POPUP "&Edycja"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Nowy element\tCtrl+N", ID_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "E&dytuj element\tEnter", ID_EDIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Usuń element\tDel", ID_DELETE
+    END
+    POPUP "P&omoc"
+    BEGIN
+        MENUITEM "O progr&amie...", ID_ABOUT
+    END
+END
+
+2 MENU
+BEGIN
+    POPUP "Menu podręczne"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Nowy element\tCtrl+N", ID_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Edytuj element\tEnter", ID_EDIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Usuń element\tDel", ID_DELETE
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TITLE,          "Edytor substytutów czcionek"
+    IDS_FONTNAME,       "Nazwa czcionki"
+    IDS_SUBSTITUTE,     "Substytut"
+    IDS_ENTERNAME,      "(Wpisz nazwę czcionki...)"
+    IDS_IMPORT,         "Importuj"
+    IDS_EXPORT,         "Eksportuj"
+    IDS_CANTIMPORT,     "Nie można importować."
+    IDS_CANTEXPORT,     "Nie można eksportować."
+    IDS_INPFILTER,      "Pliki rejestru (*.reg)|*.reg|Wszystkie pliki (*.*)|*.*|"
+    IDS_OUTFILTER,      "Pliki rejestru (*.reg)|*.reg|"
+    IDS_QUERYUPDATE,    "Informacje dotyczące substytutów zostały zmodyfikowane. Zaktualizować rejestr?"
+    IDS_ALREADYEXISTS,  "Ta nazwa już istnieje."
+    IDS_ENTERNAME2,     "Wpisz nazwę czcionki."
+    IDS_QUERYDELETE,    "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?"
+    IDS_CANTOPENKEY,    "Nie można otworzyć klucza rejestru."
+    IDS_REBOOTNOW,      "Rejestr został zaktualizowany. Uruchomić ponownie system?"
+    IDS_ABOUT,          "FontSub (Edytor substytutów czcionek) Wersja 0.5\r\nby Katayama Hirofumi MZ and The ReactOS Team\r\n\r\nTo oprogramowanie jest rozpowszechniane na zasadach licencji CC0 1.0."
+END
+
+IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 315, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Dodaj substytut"
+FONT 10, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Nazwa &Czcionki:", -1, "STATIC", SS_RIGHT | SS_CENTERIMAGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 5, 5, 55, 15
+    CONTROL "", cmb1, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 70, 6, 120, 120
+    CONTROL "", cmb3, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWNLIST | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 195, 6, 115, 120
+    CONTROL "&Substytut:", -1, "STATIC", SS_RIGHT | SS_CENTERIMAGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 5, 25, 55, 15
+    CONTROL "", cmb2, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 70, 26, 120, 120
+    CONTROL "", cmb4, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWNLIST | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 195, 26, 115, 120
+    CONTROL "OK", IDOK, "BUTTON", BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 175, 45, 60, 14
+    CONTROL "Anuluj", IDCANCEL, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 240, 45, 60, 14
+END
+
+IDD_EDIT DIALOGEX 0, 0, 315, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Edytuj substytut"
+FONT 10, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Nazwa &Czcionki:", -1, "STATIC", SS_RIGHT | SS_CENTERIMAGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 5, 5, 55, 15
+    CONTROL "", edt1, "EDIT", ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 70, 6, 120, 14
+    CONTROL "", cmb3, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWNLIST | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 195, 6, 115, 120
+    CONTROL "&Substytut:", -1, "STATIC", SS_RIGHT | SS_CENTERIMAGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 5, 25, 55, 15
+    CONTROL "", cmb2, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 70, 26, 120, 120
+    CONTROL "", cmb4, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWNLIST | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 195, 26, 115, 120
+    CONTROL "OK", IDOK, "BUTTON", BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 175, 45, 60, 14
+    CONTROL "Anuluj", IDCANCEL, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 240, 45, 60, 14
+    CONTROL "&Usuń", psh1, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 5, 45, 60, 14
+END
index 05d06f5..c07badd 100644 (file)
@@ -9,3 +9,17 @@
 //#include <reactos/version.rc>
 
 #include "rsrc.rc"
+
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+
+#ifdef LANGUAGE_EN_US
+    #include "lang/en-US.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
diff --git a/modules/rostests/winetests/GUI/lang/pl-PL.rc b/modules/rostests/winetests/GUI/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..75e68ed
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,47 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_WINETESTGUI DIALOGEX 0, 0, 293, 262
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
+CAPTION "Winetest GUI"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,236,241,50,14,WS_GROUP
+    CONTROL         "",IDC_LIST,"SysListView32",LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,69,279,103
+    EDITTEXT        IDC_OUTPUT,7,175,279,62,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    COMBOBOX        IDC_TESTSELECTION,27,12,205,30,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "Test:",IDC_STATIC,6,14,18,8
+    PUSHBUTTON      "Przeglądaj...",IDC_BROWSE,236,11,50,14
+    PUSHBUTTON      "Uruchom",IDC_RUN,236,30,50,14
+    CONTROL         "",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",PBS_SMOOTH | WS_BORDER,28,30,204,14
+    LTEXT           "Działa:",IDC_STATIC,8,53,20,8
+    LTEXT           "?",IDC_NUMRUNS,33,53,8,8
+    LTEXT           "Błędy:",IDC_STATIC,55,53,23,8
+    LTEXT           "?",IDC_NUMERRORS,85,53,8,8
+    LTEXT           "Niepowodzenia:",IDC_STATIC,107,53,28,8
+    LTEXT           "?",IDC_NUMFAILURES,141,53,8,8
+    PUSHBUTTON      "Opcje",IDC_OPTIONS,181,49,50,14
+    PUSHBUTTON      "Zatrzymaj",IDC_STOP,236,49,50,14
+
+    LTEXT           "pasek stanu",IDC_STATUS,7,244,210,8
+END
+
+IDD_TESTBROWSER DIALOGEX 0, 0, 259, 250
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+CAPTION "Hierarchia testów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    PUSHBUTTON       "Wybierz", IDOK, 202, 7, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Zamknij", IDCANCEL, 202, 34, 50, 14
+    CONTROL          "", IDC_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT, 7, 7, 189, 236 
+END
+
+IDD_OPTIONS DIALOGEX 0, 0, 180, 100
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+CAPTION "Opcje"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    PUSHBUTTON       "OK", IDOK, 70, 80, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Anuluj", IDCANCEL, 125, 80, 50, 14
+    CONTROL          "Ukryj okno",IDC_HIDECONSOLE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,10,10,80,10
+    CONTROL          "Uruchom przy starcie",IDC_RUNONSTART,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,10,30,80,10
+END
diff --git a/win32ss/printing/monitors/localmon/lang/pl-PL.rc b/win32ss/printing/monitors/localmon/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4c383a1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LOCAL_PORT "Port lokalny"
+    IDS_LOCAL_MONITOR "Monitor lokalny"
+END
index 5d6e65f..2222062 100644 (file)
@@ -30,6 +30,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif