[WINLOGON] Update Czech (cs-CZ) translation (#7036)
authorVáclav Zouzalík <Vaclav.Zouzalik@seznam.cz>
Fri, 21 Jun 2024 09:42:13 +0000 (11:42 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Fri, 21 Jun 2024 09:42:13 +0000 (12:42 +0300)
base/system/winlogon/lang/cs-CZ.rc

index 3b7bd53..66b49ce 100644 (file)
@@ -1,3 +1,12 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Winlogon
+ * LICENSE:     GPL-2.0-or-later (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0-or-later)
+ * PURPOSE:     Czech resource file
+ * TRANSLATORS: Copyright 2005 Jirka Ďoubek (potapnik) <jirka@studioprojekt.cz>
+ *              Copyright 2011 Kamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
+ *              Copyright 2024 Václav Zouzalík (Venca24) <vaclav.zouzalik@seznam.cz>
+ */
+
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
@@ -15,21 +24,21 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Chyba uživatelského rozhraní"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dynamická knihovna %s selhala při nahrávaní.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
+    LTEXT "Dynamická knihovna %s selhala při nahrávání.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
     LTEXT "Kontaktujte správce počítače pro nahrazení dynamickě knihovny nebo obnovte původní dynamickou knihovnu.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
     DEFPUSHBUTTON "&Restart", 1, 80, 91, 68, 14
 END
 
 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
-CAPTION "System Shutdown"
+CAPTION "Vypínání systému"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
-    LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
-    LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
+    LTEXT "Byl zahájen proces vypínání systému. Uložte prosím svoji práci a ukončete sezení. Veškerá neuložená data budou po vypnutí systému ztracena.", -1, 38, 7, 135, 40
+    LTEXT "Systém se vypne za:", -1, 38, 50, 90, 8
     LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
-    LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
+    LTEXT "Zpráva:", -1, 38, 65, 135, 8
     EDITTEXT IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 34, 75, 139, 58, ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
 END
 
@@ -44,14 +53,14 @@ BEGIN
     IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Skripty po přihlášení..."
     IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Nahrávání osobního nastavení..."
     IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ukončení síťových připojení..."
-    IDS_REACTOSISRESTARTING "Restarting..."
-    IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Shutting down..."
+    IDS_REACTOSISRESTARTING "Restartování..."
+    IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Vypínání..."
     IDS_PREPARETOSTANDBY "Příprava k přechodu do úsporného režimu..."
     IDS_PREPARETOHIBERNATE "Příprava k přechodu do režimu hibernace..."
     IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ukládání osobního nastavení..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS se spouští..."
     IDS_TIMEOUTSHORTFORMAT "%02d:%02d:%02d"
-    IDS_TIMEOUTLONGFORMAT "%d days"
+    IDS_TIMEOUTLONGFORMAT "%d d"
 END
 
 STRINGTABLE