[REACTOS] Fix and add Turkish translations.
authorErcan Ersoy <ercanersoy@ercanersoy.net>
Wed, 7 Nov 2018 19:00:33 +0000 (22:00 +0300)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Wed, 7 Nov 2018 21:09:17 +0000 (22:09 +0100)
base/setup/reactos/lang/tr-TR.rc

index f77e115..c0b8193 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -7,7 +7,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur Yardımcısı'na Hoş Geldiniz", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "ReactOS Kur Sihirbazına'na Hoş Geldiniz", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
     LTEXT "Daha bu CD'den ReactOS'u doğrudan kuramazsınız. Lütfen ReactOS'u kurmak için bu CD'den bilgisayarınızı yeniden başlatınız.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
     LTEXT "Kur'dan çıkmak için İptal'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
     LTEXT "Daha bu CD'den ReactOS'u doğrudan kuramazsınız. Lütfen ReactOS'u kurmak için bu CD'den bilgisayarınızı yeniden başlatınız.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
     LTEXT "Kur'dan çıkmak için İptal'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
@@ -18,9 +18,9 @@ CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "ReactOS'u Yükleme", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "ReactOS'u Yükleme", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    LTEXT "ReactOS'un yeni bir kopyasını yükle. Bu seçenek, kütüklerinizi, ayarlarınızı ve izlencelerinizi korumaz. Disklere ve bölümlere değişiklikler yapabilirsiniz.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "ReactOS'un yeni bir kopyasını yükle. Bu seçenek, dosyalarınızı, ayarlarınızı ve programlarınızı korumaz. Disklere ve bölümlere değişiklikler yapabilirsiniz.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25, NOT WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Kurulu ReactOS'u Onarma ya da Yükseltme", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
     AUTORADIOBUTTON "Kurulu ReactOS'u Onarma ya da Yükseltme", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
-    LTEXT "ReactOS'un kurulu bir kopyasını şimdikileştir ya da onar. Bu seçenek, kütüklerinizi, ayarlarınızı ve izlencelerinizi korur. Bu seçenek yalnızca ReactOS bu bilgisayarda önceden kuruluysa kullanılabilir.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "ReactOS'un kurulu bir kopyasını güncelle ya da onar. Bu seçenek, dosyalarınızı, ayarlarınızı ve programlarınızı korur. Bu seçenek yalnızca ReactOS bu bilgisayarda önceden kuruluysa kullanılabilir.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30, NOT WS_GROUP
     LTEXT "Aygıtları kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
     LTEXT "Aygıtları kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
@@ -29,10 +29,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Setup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "ReactOS Setup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT       "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program can attempt to repair it.", IDC_STATIC, 6, 6, 300, 18
+    LTEXT       "ReactOS Kur aşağıda listelenen ReactOS kurulumlarının birini yükseltebilir ya da eğer ReactOS kurulumu zarar görmüşse Kur programı onu onarmaya çalışabilir.", IDC_STATIC, 6, 6, 300, 18
     CONTROL     "", IDC_NTOSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 30, 303, 90
     CONTROL     "", IDC_NTOSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 30, 303, 90
-    PUSHBUTTON  "&Do not upgrade", IDC_SKIPUPGRADE, 230, 128, 80, 14
-    LTEXT       "Click Next to upgrade the selected OS installation, or on 'Do not upgrade' to continue a new installation without upgrading.", IDC_STATIC, 7, 124, 222, 16
+    PUSHBUTTON  "&Yükseltme yapma", IDC_SKIPUPGRADE, 230, 128, 80, 14
+    LTEXT       "Seçilen işletim sistemi kurulumu için İleri'ye ya da yükseltme yapmadan bir yeni kuruluma devam etmek için 'Yükseltme yapma''ya tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 124, 222, 16
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -44,7 +44,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
     LTEXT "Görüntü:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
     LTEXT "Görüntü:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
-    LTEXT "Düğme Takımı:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
+    LTEXT "Klavye:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
     LTEXT "Kurulum aygıtını kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
     LTEXT "Kurulum aygıtını kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
@@ -69,10 +69,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
     CONTROL "Bölüm Oluşturma ve Biçimlendirme", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
     CONTROL "Bölüm Oluşturma ve Biçimlendirme", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
-    LTEXT "Büyüklük:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
+    LTEXT "Boyut:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
     EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 58, 22, 47, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
     EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 58, 22, 47, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
-    LTEXT "Kütük Dizgesi:", IDC_STATIC, 13, 46, 42, 9
+    LTEXT "Dosya sistemi:", IDC_STATIC, 13, 46, 42, 9
     CONTROL "", IDC_FSTYPE, "ComboBox", WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 42, 73, 50
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 35, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 87, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     CONTROL "", IDC_FSTYPE, "ComboBox", WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 42, 73, 50
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 35, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 87, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
@@ -85,10 +85,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Kurulum Dizini", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
 BEGIN
     CONTROL "Kurulum Dizini", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
-    CONTROL "Ön Yükleyici Kurulumu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
-    CONTROL "Ön yükleyiciyi sâbit diskin üzerine kur. (MBR ve VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
-    CONTROL "Ön yükleyiciyi sâbit diskin üzerine kur. (Yalnızca VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
-    CONTROL "Ön yükleyici kurulumu yok.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
+    CONTROL "Önyükleyici Kurulumu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
+    CONTROL "Önyükleyiciyi sabit diskin üzerine kur. (MBR ve VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
+    CONTROL "Önyükleyiciyi sabit diskin üzerine kur. (Yalnızca VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
+    CONTROL "Önyükleyici kurulumu yok.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
@@ -98,25 +98,25 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Installation type:", IDC_STATIC, 18, 5, 74, 11
+    LTEXT "Kurulum türü:", IDC_STATIC, 18, 5, 74, 11
     EDITTEXT IDC_INSTALLTYPE, 95, 4, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_INSTALLTYPE, 95, 4, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Installation source:", IDC_STATIC, 18, 17, 74, 11
+    LTEXT "Kurulum kaynağı:", IDC_STATIC, 18, 17, 74, 11
     EDITTEXT IDC_INSTALLSOURCE, 95, 16, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_INSTALLSOURCE, 95, 16, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Architecture:", IDC_STATIC, 18, 29, 74, 11
+    LTEXT "Mimari:", IDC_STATIC, 18, 29, 74, 11
     EDITTEXT IDC_ARCHITECTURE, 95, 28, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_ARCHITECTURE, 95, 28, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Computer:", IDC_STATIC, 18, 41, 74, 11
+    LTEXT "Bilgisayar:", IDC_STATIC, 18, 41, 74, 11
     EDITTEXT IDC_COMPUTER, 95, 40, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_COMPUTER, 95, 40, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Display:", IDC_STATIC, 18, 53, 74, 11
+    LTEXT "Görüntü:", IDC_STATIC, 18, 53, 74, 11
     EDITTEXT IDC_DISPLAY, 95, 52, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_DISPLAY, 95, 52, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Keyboard:", IDC_STATIC, 18, 65, 74, 11
+    LTEXT "Klavye:", IDC_STATIC, 18, 65, 74, 11
     EDITTEXT IDC_KEYBOARD, 95, 64, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_KEYBOARD, 95, 64, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Destination volume:", IDC_STATIC, 18, 77, 74, 11
+    LTEXT "Hedef bölüm:", IDC_STATIC, 18, 77, 74, 11
     EDITTEXT IDC_DESTDRIVE, 95, 76, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_DESTDRIVE, 95, 76, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Destination directory:", IDC_STATIC, 18, 89, 74, 11
+    LTEXT "Hedef dizin:", IDC_STATIC, 18, 89, 74, 11
     EDITTEXT IDC_PATH, 95, 88, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_PATH, 95, 88, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "I confirm that all the installation settings are correct. I also acknowledge that\nReactOS is alpha-quality software and may break on my computer or corrupt my data.",
+    AUTOCHECKBOX "Bütün kurulum ayarlarının doğru olduğunu onaylıyorum. Ayrıca, ReactOS'un alfa durumunda yazılım olduğunu ve bilgisayarımı bozacağını veya verilerimi bozacağını kabul ediyorum.",
         IDC_CONFIRM_INSTALL, 7, 104, 303, 18, BS_MULTILINE
         IDC_CONFIRM_INSTALL, 7, 104, 303, 18, BS_MULTILINE
-    LTEXT "Please confirm that all the installation settings are correct,\nthen click on Install to start the installation process.", IDC_STATIC, 7, 124, 303, 18
+    LTEXT "Lütfen bütün kurulum ayarlarının doğru olduğundan emin olunuz,\nardından kurulum işlemine başlamak için Kur'a tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 124, 303, 18
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -124,7 +124,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Kütükler yükleniyor...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
+    LTEXT "Dosyalar yükleniyor...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "sınama.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
     CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
 END
     LTEXT "sınama.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
     CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
 END
@@ -134,7 +134,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Completing the ReactOS Setup Wizard", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "ReactOS Kurulum Sihirbazını Tamamlama", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
     LTEXT "ReactOS kurulumunun ilk aşamasını başarıyla bitirdiniz.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "Bitir'e tıkladığınızda bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
     LTEXT "ReactOS kurulumunun ilk aşamasını başarıyla bitirdiniz.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "Bitir'e tıkladığınızda bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
@@ -146,16 +146,16 @@ BEGIN
     IDS_TYPETITLE "ReactOS Kur'a Hoş Geldiniz"
     IDS_TYPESUBTITLE "Kurulum türünü seçiniz."
     IDS_DEVICETITLE "Ana Aygıtların Kurulumu"
     IDS_TYPETITLE "ReactOS Kur'a Hoş Geldiniz"
     IDS_TYPESUBTITLE "Kurulum türünü seçiniz."
     IDS_DEVICETITLE "Ana Aygıtların Kurulumu"
-    IDS_DEVICESUBTITLE "Görüntü ve düğme takımı ayarlarını yapınız."
-    IDS_DRIVETITLE "Kurulum Bölümünün ve Dizge Dizininin Anıklanması"
-    IDS_DRIVESUBTITLE "Kurulum bölümünü, dizge dizinini ve ön yükleyiciyi anıklayınız."
-    IDS_PROCESSTITLE "Bölümün Biçimlendirilmesi, Kütüklerin Çoğaltılması ve Önyükleyicinin Kurulması"
-    IDS_PROCESSSUBTITLE "Bölüm oluşturuluyor ve biçimlendiriliyor, kütükler çoğaltılıyor, ön yükleyici kuruluyor ve anıklanıyor."
+    IDS_DEVICESUBTITLE "Görüntü ve klavye ayarlarını yapınız."
+    IDS_DRIVETITLE "Kurulum Bölümünün ve Sistem Dizininin Hazırlanması"
+    IDS_DRIVESUBTITLE "Kurulum bölümünü, sistem dizinini ve önyükleyiciyi hazırlayınız."
+    IDS_PROCESSTITLE "Bölümün Biçimlendirilmesi, Dosyaların Çoğaltılması ve Önyükleyicinin Kurulması"
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Bölüm oluşturuluyor ve biçimlendiriliyor, dosyalar çoğaltılıyor, önyükleyici kuruluyor ve hazırlanıyor."
     IDS_RESTARTTITLE "Kurulumun İlk Aşaması Bitti"
     IDS_RESTARTSUBTITLE "Kurulumun ilk aşaması bitirildi, ikinci aşamayla sürdürmek için yeniden başlatınız."
     IDS_SUMMARYTITLE "Kurulum Özeti"
     IDS_RESTARTTITLE "Kurulumun İlk Aşaması Bitti"
     IDS_RESTARTSUBTITLE "Kurulumun ilk aşaması bitirildi, ikinci aşamayla sürdürmek için yeniden başlatınız."
     IDS_SUMMARYTITLE "Kurulum Özeti"
-    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Kurulumdan aygıtına uygulanmadan önce gözden geçirmek için dizelgelenen kurulum seçenekleri."
-    IDS_ABORTSETUP "ReactOS bilgisayarınıza tümüyle kurulmadı. Eğer şimdi Kur'dan çıkarsanız, ReactOS'u kurmak için Kur'u yeniden çalıştırmayı isteybilirsiniz. Gerçekten çıkılsın mı?"
+    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Kurulumdan aygıtına uygulanmadan önce gözden geçirmek için listelenen kurulum seçenekleri."
+    IDS_ABORTSETUP "ReactOS, bilgisayarınıza tümüyle kurulmadı. Eğer şimdi Kur'dan çıkarsanız, ReactOS'u kurmak için Kur'u yeniden çalıştırmayı isteybilirsiniz. Gerçekten çıkılsın mı?"
     IDS_ABORTSETUP2 "Kurulum iptal edilsin mi?"
     IDS_NO_TXTSETUP_SIF """txtsetup.sif"" bulunamıyor.\nKur sürdüremiyor."
     IDS_CAPTION "ReactOS Kur"
     IDS_ABORTSETUP2 "Kurulum iptal edilsin mi?"
     IDS_NO_TXTSETUP_SIF """txtsetup.sif"" bulunamıyor.\nKur sürdüremiyor."
     IDS_CAPTION "ReactOS Kur"
@@ -163,9 +163,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_INSTALLATION_NAME "Name"
-    IDS_INSTALLATION_PATH "Installation Path"
-    IDS_INSTALLATION_VENDOR "Vendor Name"
+    IDS_INSTALLATION_NAME "Ad"
+    IDS_INSTALLATION_PATH "Yükleme Dizini"
+    IDS_INSTALLATION_VENDOR "Sağlayıcı Adı"
 END
 
 STRINGTABLE
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -173,5 +173,5 @@ BEGIN
     IDS_PARTITION_NAME "Ad"
     IDS_PARTITION_TYPE "Tür"
     IDS_PARTITION_SIZE "Boyut"
     IDS_PARTITION_NAME "Ad"
     IDS_PARTITION_TYPE "Tür"
     IDS_PARTITION_SIZE "Boyut"
-    IDS_PARTITION_STATUS "Status"
+    IDS_PARTITION_STATUS "Durum"
 END
 END