[USER32_APITEST]
authorThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Tue, 21 Apr 2015 09:25:51 +0000 (09:25 +0000)
committerThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Tue, 21 Apr 2015 09:25:51 +0000 (09:25 +0000)
- Use correct format specifiers aka fix GCC build

svn path=/trunk/; revision=67331


No differences found