[CPLS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 8 Feb 2014 15:06:20 +0000 (15:06 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 8 Feb 2014 15:06:20 +0000 (15:06 +0000)
* Add Albanian translation. Brought to you by Ardit Dani.
CORE-7865 #resolve #comment Committed in r62038. Thanks !

svn path=/trunk/; revision=62038

34 files changed:
reactos/dll/cpl/access/access.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/console/console.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/sq-Al.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/desk/desk.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/hdwwiz/hdwwiz.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/inetcpl/inetcpl.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/input/input.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/intl/intl.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/joy/joy.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/liccpa/liccpa.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/main/main.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/mmsys/mmsys.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/powercfg/powercfg.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/sysdm/sysdm.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/telephon/telephon.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/timedate/timedate.rc
reactos/dll/cpl/wined3dcfg/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/wined3dcfg/wined3dcfg.rc

index 939aaac..614340b 100644 (file)
@@ -80,6 +80,9 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/access/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/access/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8857577
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,295 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Tastiera"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "StickyKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Përdor StickyKeys nese doni te perdorni Shift, Ctrl, ose Alt key duke shtypur nje çeles me rradhe.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "&Perdor StickyKeys", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "FilterKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Perdp FilterKeys nese doni Reactos te injorohe ose perserise keystrokes, ose te ngadalsoje kohen e perseritjes.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "ToggleKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Perdor ToggleKeys nese doni te degjoni tone gjate shtypjes se Caps Lock, Num Lock, dhe Scroll Lock.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor &ToggleKeys", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "Shfaq ndihme shtese me tastiere ne program", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+                 PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
+END
+
+IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Zë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "SoundSentry", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Perdor SoundSentry nese doni qe Reactos te gjeneroj gabime vizuale kur sistemi juaj jep nje zë.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor &SoundSentry", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    LTEXT "Perdor gabimet e metejshme:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "ShowSounds", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Perdor ShowSounds ti thuash programit te shfaq rregjistrimin per shkrim dhe ze qe bejne.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Use S&howSounds", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ekrani"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Kontrast i lartë", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Përdoreni këtë mundësi nëse doni Reactos të përdorni ngjyrat dhe gërmat projektuar për leximin e lehtë.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor kontrast te larte", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Opsione Kursor", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
+    LTEXT "Përdorni bare udhë për të modifikuar shpejtësinë e kursorit dhe gjerësia e saj.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    CTEXT "Shpejtesi klikimi:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Asnje", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Shpejte", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
+    CTEXT "Gjerëris e kursorit:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Ngushtë", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Gjerë", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(18) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
+    LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(16), PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1) + 5
+END
+
+IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Miu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "MouseKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Përdoreni këtë mundësi nëse doni për të kontrolluar treguesin me tastiera numerike të tastierës tuaj.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor &MouseKeys", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Përgjithshëm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Reseto Automatikisht", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Fik karakteristika të aksesueshmërisë pas pushimit për:",
+                 IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Njoftim", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Dërgo mesazh paralajmërim kur kthyer një funksion në", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Bëni një tingull kur duke e kthyer një tipar ose çaktivizuar", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Pjesë SerialKey", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "Pjeset SerialKey lejojnë karakteristika alternative për tastierën dhe miun.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    AUTOCHECKBOX "Suport &SerialKey devices", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Opsione Administrative", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Aplikoni të gjitha parametrat për l&ogon desktop", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Aplikoni të gjitha parametrat të & defaults për përdoruesit e rinj", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+END
+
+IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurimet Sticky Keys"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Shtypni SHIFT-Key 5 here qe te aktivizoni tiparet Sticky Keys.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "A&ktivizo sticky keys", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Opsione", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "&Shtypni çelesin modifikues dy herë për të kyçur", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Kthejeni StickyKeys off nëse dy çelësat janë të shtypur në të njëjtën kohë", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Njoftim", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "Bëni tinguj kur çelësi modifikues është i shtypur", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Shfaq statusin e StickyKeys ne ekran", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Filtro Konfigurim Çelesat"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Menyra e shpejt per FilterKeys është:  \nShtyp down <Right Shift> per tete sekonda.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdorim i shortcut", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    GROUPBOX "Opsione te filtruara", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
+    AUTORADIOBUTTON "Shpërfill taste të përsëritura", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+                    PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Shpërfill taste të shpejtë dhe ngadalëso normën e përsëritur", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+                    PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Konfigurime", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    LTEXT "Kliko këtu dhe shkruani këtu për të testuar parametrat:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Njoftim", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
+    AUTOCHECKBOX "Beep kur çelësat u shtypen apo u pranuan", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
+    AUTOCHECKBOX "Shfaq statusin FilterKey në ekran", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime Toggle Keys"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Menyra e shpejt per ToggleKeys është: \nShtyp down <Num Lock> per pese sekonda.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor &shortcut", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime i Kontrastit te Larte"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Menyra e shpejte per High Contrast është:  \nShtyp <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor shortcut", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Skema e lart e ngjyrave te kontrastit", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Skema e ngjyrave aktuale:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+             CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurimi i Çelesave te Miut"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Keyboard shortcut", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Menyra e shpejte per Mouse Keys është:  \nShtyp <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
+    AUTOCHECKBOX "Perdor shortcut", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Shpejtesia e treguesit", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
+    LTEXT "Shpejtesi e Larte:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Ulet", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Larte", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Përshpejtim:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Ngadal", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Shpejt", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "Mbaj te shtypur Ctrl të shepjtoni dhe Shift të ngadalsoni", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    LTEXT "Perdor MouseKeys kur NumLock është:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "O&n", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "Of&f", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "&Shfaq statusin e MouseKey ne ekran", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+                 PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime te Avancuara FilterKeys"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Bounce Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "Shpërfill taste të përsëritura më shpejt se:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Zonë prove:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime te Avancuara FilterKeys"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Përsëriteni Çelesin", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
+    LTEXT "Mbishkruaj konfigurimet në panelin e kontrollit te tastieres:",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    AUTORADIOBUTTON "Jo perseritje tastiere", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Ngadalso normat e përsëritjes se tastieres", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
+    LTEXT "përsëritje vonesë:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Shkallë Përsëritje:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Çeles Ngadalte", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
+    LTEXT "Çelesi duhet të mbahet poshtë për:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Zonë Prove:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime SerialKeys"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Çelesa Serial", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
+    LTEXT "Zgjidhni portin ku ju lidheni dispozitivin alternativ të dhëna.",
+          -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Serial port:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Shkalla Baud:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Mundesi"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ndryshon karakteristika të aksesueshmërisë për kompjuterin tuaj."
+    IDS_SENTRY_NONE "[Asnje]"
+    IDS_SENTRY_TITLE "Pastro panelin"
+    IDS_SENTRY_WINDOW "Pastro dritaren aktive"
+    IDS_SENTRY_DISPLAY "Pastro desktop"
+    IDS_SECONDS "Seconda"
+    IDS_MINUTES "Minuta"
+END
diff --git a/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a6518e2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  04-12-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Krijo link"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+END
+
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Krijo link"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+END
+
+IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Krijo Shortcut"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Ky magjistar ju ndihmon për të krijuar shkurtesat për të lokale ose\nprograme networku, dokumenta, dosje, kompjutra, ose adresa\nInterneti.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Shkruaj vendndodhjen e sendit:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Klikoni Next për të vazhduar.", -1, 120, 97, 162, 10
+END
+
+IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Zgjidh një titull për Programin"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Shkruaj nje emer per kete shortcut:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kliko Finish per te krijuar një shortcut.", -1, 118, 97, 178, 17
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Shto/Hiq Programe"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ndërton programe dhe krijon shortcute."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Krijo Shortcut"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Dokumenti %s nuk u gjend."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DOWNLOADING     "Shkarkim..."
+    IDS_INSTALLING      "Instalim..."
+    IDS_INVALID_SHA     "Kontroll i papritur ne shkarkimin e skedarit. Duke lënë instalimin e dokumentave të korruptuar."
+END
+
+ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Instaluesi Wine Gecko"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "ReactOS nuk mund të gjej një paketë Wine Gecko e cila është e nevojshme për aplikimet e ngulura HTML të funksionoj në rregull. ReactOS mund ta shkarkoje automatikisht dhe ta instalojë për ju.",
+          ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
+    CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+    DEFPUSHBUTTON "&Instalo", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
index 61bc0c9..cbbfa89 100644 (file)
@@ -52,6 +52,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index c55856e..341522a 100644 (file)
@@ -69,6 +69,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/console/lang/sq-Al.rc b/reactos/dll/cpl/console/lang/sq-Al.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ee7fefd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,158 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  04-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Opsione"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Masa Kursorit", -1, 7, 7, 120, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CONTROL "Vogel", IDC_RADIO_SMALL_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 20, 90, 10
+    CONTROL "&Mesem", IDC_RADIO_MEDIUM_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 40, 90, 10
+    CONTROL "Madhe", IDC_RADIO_LARGE_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 60, 90, 10
+    GROUPBOX "Shfaq Opsione", -1, 133, 7, 112, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CONTROL "Dritare", IDC_RADIO_DISPLAY_WINDOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 20, 70, 10
+    CONTROL "Monitor Plote", IDC_RADIO_DISPLAY_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 40, 70, 10
+    GROUPBOX "Historiku Komandave", -1, 7, 85, 120, 77, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Buffer Masa:", -1, 14, 101, 70, 12
+    EDITTEXT IDC_EDIT_BUFFER_SIZE, 90, 97, 30, 15, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_BUFFER_SIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 119, 97, 12, 15
+    LTEXT "&Numri i Buffers:", -1, 14, 124, 70, 12
+    EDITTEXT IDC_EDIT_NUM_BUFFER, 90, 120, 30, 15, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_NUM_BUFFER, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 119, 120, 12, 15
+    CHECKBOX "Hiq Duplikimet e Vjetra", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 12, 140, 110, 15
+    GROUPBOX "Modifiko Opsione", -1, 133, 85, 112, 77, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CHECKBOX "Mënyra e shpejt Modifikimi", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 140, 97, 102, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Mënyr Futje", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 140, 113, 76, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PROPPAGEFONT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Font"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Dritare Preview:", -1, 10, 10, 94, 10
+    LTEXT "Masë:", -1, 180, 10, 36, 10
+    CONTROL "", IDC_STATIC_FONT_WINDOW_PREVIEW, "Statik", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 10, 20, 163, 74
+    LISTBOX IDC_LBOX_FONTS, 181, 20, 55, 80, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Font:", -1, 10, 105, 33, 10
+    CHECKBOX "&Bold fonts", IDC_CHECK_BOLD_FONTS, 56, 105, 60, 10
+    LISTBOX IDC_LBOX_TYPE, 10, 120, 110, 40, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
+    GROUPBOX "", IDC_GROUPBOX_FONT_NAME, 6, 156, 241, 50
+    CONTROL "", IDC_STATIC_SELECT_FONT_PREVIEW, "Statik", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 16, 165, 95, 35
+    LTEXT "Çdo krarakter është:", -1, 124, 166, 75, 10
+    LTEXT "pixeli ekranit i gjerë\npixel ekranit i gjatë", -1, 136, 180, 101, 20
+    LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_X, 120, 180, 10, 10
+    LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_Y, 120, 188, 10, 10
+END
+
+IDD_PROPPAGELAYOUT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Pamja"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Dritare Preview:", -1, 8, 6, 95, 10
+    CONTROL "", IDC_STATIC_LAYOUT_WINDOW_PREVIEW, "Statik", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 16, 115, 70
+    GROUPBOX "Masa e Ekranit Buffer", -1, 130, 12, 115, 50
+    LTEXT "Gjerë:", -1, 140, 28, 40, 10
+    LTEXT "Gjatë:", -1, 140, 46, 39, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_WIDTH, 203, 25, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 25, 13, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, 203, 42, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 42, 13, 14
+    GROUPBOX "Masa Dritares", -1, 130, 65, 115, 47
+    LTEXT "&Gjerë:", -1, 140, 78, 39, 10
+    LTEXT "&Gjatë:", -1, 140, 95, 37, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_WIDTH, 203, 75, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 75, 13, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_HEIGHT, 203, 92, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 92, 13, 14
+    GROUPBOX "Pozicioni Dritares", -1, 130, 116, 115, 64
+    LTEXT "&Majtas:", -1, 140, 132, 38, 10
+    LTEXT "&Lart:", -1, 140, 149, 40, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 203, 128, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_LEFT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 128, 13, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 203, 146, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_TOP, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 146, 13, 14
+    CHECKBOX "Lejo sistemin e &pozicionimit dritares", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 137, 165, 104, 10
+END
+
+IDD_PROPPAGECOLORS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Ngjyra"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Monitori &Teksti", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 12, 90, 10
+    CONTROL "Monitori &Sfond", IDC_RADIO_SCREEN_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 24, 90, 10
+    CONTROL "&Popup Texkst", IDC_RADIO_POPUP_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 36, 90, 10
+    CONTROL "Pop&up Sfondi", IDC_RADIO_POPUP_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 48, 90, 10
+    GROUPBOX "Përzgjidh ngjyrat e komponenteve", -1, 105, 6, 140, 60
+    LTEXT "&Kuq:", -1, 135, 18, 30, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_RED, 175, 16, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_RED, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 210, 16, 10, 14
+    LTEXT "&Jeshil:", -1, 135, 34, 30, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_GREEN, 175, 32, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_GREEN, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 210, 32, 10, 14
+    LTEXT "&Blu:", -1, 135, 50, 30, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_BLUE, 175, 48, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_BLUE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 210, 48, 10, 14
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR1, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 23, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR2, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 36, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR3, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 49, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR4, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 62, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR5, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 75, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR6, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 88, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR7, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 101, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR8, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 114, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR9, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 127, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR10, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 140, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR11, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 153, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR12, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 166, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR13, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 179, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR14, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 192, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR15, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 205, 80, 12, 12
+    CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR16, "Statik", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 218, 80, 12, 12
+    GROUPBOX "Preview (monitor)", -1, 8, 100, 237, 55
+    CONTROL "", IDC_STATIC_SCREEN_COLOR, "Statik", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 13, 110, 227, 40
+    GROUPBOX "Preview (Popup)", -1, 8, 160, 237, 55
+    CONTROL "", IDC_STATIC_POPUP_COLOR, "Statik", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 13, 170, 227, 40
+END
+
+IDD_APPLYOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 220, 79
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Apliko Konfigurimet"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "&Apliko Konfigurimet vetem tek dritarja aktuale", IDC_RADIO_APPLY_CURRENT,
+            "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 12, 207, 10
+    CONTROL "&Ruaj Konfigurimet per dritaret e te ardhmes me te njejtin emer", IDC_RADIO_APPLY_ALL,
+            "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 31, 207, 10
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 58, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 114, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Console"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Konfigurim i parametrave te konsole."
+    IDS_APPLY_SHORTCUT_ALL "Modifiko &shkurtimi qe filloj kete dritare"
+    IDS_RASTERFONTS "Raster Fonts"
+END
index 7f97128..a0b4111 100644 (file)
@@ -80,6 +80,9 @@ IDB_SPECTRUM_16 BITMAP "resources/spectrum_16.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/desk/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/desk/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..562241f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,263 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  04-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Sfond"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Statik", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
+    CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
+    LTEXT "Zgjidhni një imazh për t'u përdorur si sfond tuaj desktop", IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
+    PUSHBUTTON "&Shfleto...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
+    PUSHBUTTON "&Ngjyra...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
+    LTEXT "Vendosje", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
+    COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Screensaver"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Statik", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
+    GROUPBOX "&Screensaver", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
+    COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Cilësime%t", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Pre&view", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
+    LTEXT "Prit", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
+    EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
+    LTEXT "minuta", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
+    CONTROL "Pyet për fjalëkalim kur të rinisë", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
+    GROUPBOX "&Karakteristika Ruajtja e Energjisë të monitoruar", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
+    LTEXT "Për të rregulluar parametrat Energjise të monitoruar tuaj, klikoni mbi cilësime energjisë.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
+    PUSHBUTTON "Energji...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
+END
+
+IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Dukje"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+    LTEXT "Stili Vizual", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Skema Ngjyrave", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Masa", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Efekte...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
+    PUSHBUTTON "Përparuar...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
+END
+
+IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Shfaqje e Avancuar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+    LTEXT "Elemente", 8, 5, 160, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Masa", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
+    EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
+    LTEXT "&1st Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
+    CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    LTEXT "&2nd Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
+    CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    LTEXT "Font", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Masa Font", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
+    CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+    AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
+END
+
+IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Efekte"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "&Përdorni efektin e mëposhtme tranzicionit për menutë dhe ndihmesa",
+            IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
+    COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Përdor metodën e mëposhtme për të zbutë skajet e fonts ekran", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 267, 19
+    COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    CONTROL "Përdor ikona të mëdha", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
+    CONTROL "Shfaq hije poshte menus", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 267, 19
+    CONTROL "Shfaq &përmbajtjen dritare ndërsa zvarritet", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
+    CONTROL "Fsheh gërma të nënvizuara për kërkimin e tastierës deri sa të shtypni butonin Alt",
+            IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
+END
+
+IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Cilësimet"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Terheq monitorimin e ikonave të përputhet me marrëveshje fizike të vëzhguesit tuaj.", -1, 3, 3, 240, 20
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
+            WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "&Ekran", 1820, 3, 107, 70, 9
+    LTEXT "<none>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 9, 116, 224, 9
+    GROUPBOX "&Zona ekranit", 1818, 3, 127, 115, 43
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
+    LTEXT "Pak", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Shumë", 1816, 93, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
+    GROUPBOX "&Ngjyra", 1817, 125, 127, 115, 43
+    COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Statik", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
+    PUSHBUTTON "Përparuar...", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
+END
+
+IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Përgjithshëm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Ekran", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
+    LTEXT "Font Masa", -1, 14, 20, 222, 9
+    COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
+    GROUPBOX "Pajtueshmëri", -1, 7, 67, 237, 97
+    LTEXT "Disa programe veprojë në mënyrë të paligjshme në qoftë se ju nuk e rinisni kompjuterin tuaj, pasi ju të ndryshoni parametrat e ngjyrave.\n\nPasi keni ndryshuar parametrat e ngjyrave", -1, 12, 78, 228, 34
+    AUTORADIOBUTTON "&Rifillo kompjuterin para se të aplikoni vetit e reja ngjyra.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Apliko parametrat e ngjyrave te reja par rifilluar sistemit.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Pyet para se te aplikosh parametrat e ngjyrave te reja.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
+END
+
+IDR_PREVIEW_MENU MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "Normale", ID_MENU_NORMAL
+    MENUITEM "Ndaluar", ID_MENU_DISABLED
+    MENUITEM "Përzgjedhur", ID_MENU_SELECTED
+END
+
+IDM_MONITOR_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Bashkangjitur", ID_MENU_ATTACHED
+        MENUITEM "&Primar", ID_MENU_PRIMARY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Identifiko", ID_MENU_IDENTIFY
+        MENUITEM "Konfigurime", ID_MENU_PROPERTIES
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SLIDEEFFECT "Efekt rrëshqitje"
+    IDS_FADEEFFECT "Efekt zbehet"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STANDARDEFFECT "Standart"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "Tip Paster"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MULTIPLEMONITORS "(Multiple Monitors)"
+    IDS_UNKNOWNMONITOR "(Unknown Monitor)"
+    IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s dhe %s"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Ekran"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Rregullon ekranin e desktop dhe screen saver."
+    IDS_NONE "(Asnje)"
+    IDS_CENTER "Qender"
+    IDS_STRETCH "Streq"
+    IDS_TILE "Tile"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLOR_4BIT "16 Ngjyra"
+    IDS_COLOR_8BIT "256 Ngjyra"
+    IDS_COLOR_16BIT "Ngjyra Larta (16 Bit)"
+    IDS_COLOR_24BIT "Ngjyra Verteta (24 Bit)"
+    IDS_COLOR_32BIT "Ngjyra Verteta (32 Bit)"
+    IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Pictures (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
+    IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INACTWIN "Dritare Inaktive"
+    IDS_ACTWIN "Dritare Aktive"
+    IDS_WINTEXT "Dritare Teksti"
+    IDS_MESSBOX "Kuti Mesazhi"
+    IDS_MESSTEXT "Tekst Mesazhi"
+    IDS_BUTTEXT "OK"
+    IDS_CLASSIC_THEME "Theme Klasike"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ELEMENT_1 "Desktop"
+    IDS_ELEMENT_2 "Titull i dritares inaktive"
+    IDS_ELEMENT_3 "Skaj i dritares inaktive"
+    IDS_ELEMENT_4 "Titull i dritares aktive"
+    IDS_ELEMENT_5 "Skaj i dritares aktive"
+    IDS_ELEMENT_6 "Menu"
+    IDS_ELEMENT_7 "Artikuj të përzgjedhur"
+    IDS_ELEMENT_8 "Dritare"
+    IDS_ELEMENT_9 "Scrollbars"
+    IDS_ELEMENT_10 "3D objekte"
+    IDS_ELEMENT_11 "Palette titulli"
+    IDS_ELEMENT_12 "Titulli Symboli"
+    IDS_ELEMENT_13 "Captionbar"
+    IDS_ELEMENT_14 "Elementet çaktivizuar menu"
+    IDS_ELEMENT_15 "Dialog"
+    IDS_ELEMENT_16 "Kontrolli Scrollbar"
+    IDS_ELEMENT_17 "Sfondi Aplikacioneve"
+    IDS_ELEMENT_18 "Captionbar vogel"
+    IDS_ELEMENT_19 "Simboli distanca (horizontale)"
+    IDS_ELEMENT_20 "Simboli distanca (vertikale)"
+    IDS_ELEMENT_21 "Info e shpejt"
+    IDS_ELEMENT_22 "Simboli"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Konfigurimi i Ekranit"
+    IDS_APPLY_FAILED "Deshtoj ne apilimin e konfigurimit..."
+    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Ju duhet te rifilloni sistemin tuaj qe te aplikoni ndryshimet."
+END
index 3f0cb62..48d3922 100644 (file)
@@ -67,6 +67,9 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+       #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3ea8ce4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,151 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  04-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Mire se erdhet te Shto Hardware Magjistari", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Ky magjistar ju ndihmon ju:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Instalo software për suportin e hardware tuaj ne kompjuter.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Zgjidh probleme qe mund te keni me hardwarin tuaj.", -1, 121, 78, 185, 16
+    ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
+    LTEXT "Nëse hardware juaj erdhi me CD-ne e instalimit, është e rekomanduar që ju të klikoni Anulo për të mbyllur këtë magjistar dhe të përdorni CD-ne e prodhuesit të instaloni këtë hardware.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Për Të vazhduar, kliko Next.", -1, 114, 166, 193, 8
+END
+
+IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
+    ICON IDI_SEARCHICON, IDC_SEARCHICON, 148, 50, 20, 20
+END
+
+IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "A keni lidhur këtë hardware në kompjuterin tuaj?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Po, Unë kam lidhur tashmë hardware", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Jo, Unë nuk e kam shtuar hardware ende", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+END
+
+IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Nga lista e meposhtme, përzgjidhni një pajisje hardware instaluar, pastaj klikoni Next për të kontrolluar konfigurimet ose të troubleshoot një problem qe ju mund të keni.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Për të shtuar hardware qe nuk është ne listë, kliko ""Shto pjese hardware te re.""", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Hardware i Instaluar:", -1, 21, 62, 140, 8
+    CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
+END
+
+IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Magjistari mund të kërkoje për kompjutera te tjere dhe automatikisht te instaloje atë per ty. Ose, në qoftë se ju e dini saktësisht se cili është modeli i hardwarit ju dëshironi të instaloni, ju mund të zgjidhni atë nga lista.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "Çfarë doni magjistar për të bërë?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Kërkoni për dhe instaloni hardware automatikisht (Rekomandoj)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Instalo hardware që unë përzgjedh manualisht nga një listë (Përparuar)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
+    LTEXT "Zbuluar hardware:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
+END
+
+IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Nëse ju nuk e shihni kategorinë hardware që ju dëshironi, klikoni Trego të gjitha pajisjet.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Zakonshëm &hardware tipet:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
+END
+
+IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Ajo mund të marrë disa minuta për të kërkuar për hardware.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "Progresi total:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
+    CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
+    LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
+    CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
+END
+
+IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Kompletim i shto magjistarit Hardware", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Ju keni përfunduar me sukses shtimin e Hardwarit nepermjet magjistarit.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
+    LTEXT "To close this wizard, click Finish.", -1, 114, 166, 132, 8
+END
+
+IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Kompletimi i shtimit te Hardware me magjistare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Magjistar gjetur hardware e mëposhtme lidhur me kompjuterin tuaj:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Për të mbyllur kete magjistare, kliko Finish.", -1, 114, 166, 132, 8
+    CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
+END
+
+IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Kompletimi i shtimit te Hardware me magjistare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Këtu është statusi aktual i hardware keni zgjedhur:", -1, 114, 40, 193, 19
+    EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Për të nisur një ekspert që mund të ju ndihmojë të zgjidhur çdo problem që mund të ketë, klikoni Finish.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "Për të dal nga magjistari, kliko Anulo.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
+END
+
+IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto Hardware Magjistari"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Nuk mund të vazhdohet Shtimi i Hardware me Magjistare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "Për të vazhduar, lidhë këtë hardware në kompjuterin tuaj.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "&Fik kompjuterin kur unë klikoj Finish në mënyrë që unë mund të hap kompjuterin dhe të lidhe hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Në shumicën e rasteve ReactOS automatikisht do të instalojë hardwarin tuaj, pasi ju lidhni atë. Nëse ReactOS nuk e ka gjetur atë, ju mund të rihapni këtë magjistar për të instaluar software mbështetës.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "Për të mbyllur këtë magjistar, kliko Finish.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Shto hardware"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Shto hardware në kompjutrin tuaj."
+    IDS_SEARCHTITLE "Ju lutem prisni ndërkohë kërkon magjistari..."
+    IDS_SEARCHTEXT "Ky magjistar është në kërkim për hardware që është lidhur me kompjuterin tuaj kohët e fundit, por ende nuk është instaluar."
+    IDS_ISCONNECTED "A është lidhur hardwari?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Hardware mëposhtëm është tashmë i instaluar në kompjuterin tuaj"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Shto një pajisje të re hardware"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Magjistar mund të ju ndihmojë të instaloni pajisje të tjera"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Nga lista e meposhtme, zgjidhni llojin e pajisjeve qe jeni duke instaluar"
+END
index 8c900be..b509fce 100644 (file)
@@ -66,6 +66,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SR_SP
     #include "lang/Sr.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b004b05
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,116 @@
+/*
+ * English resources for the Internet control panel applet
+ *
+ * Copyright 2010 Detlef Riekenberg
+ *
+ * Translation: Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ *
+ */
+
+#include "inetcpl.h"
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* "General" propsheet */
+IDD_GENERAL DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "General"
+BEGIN
+
+    GROUPBOX    " Faqja Shtëpi ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 52
+    LTEXT       "Ju mund të zgjidhni adresën që do të përdoret si faqja juaj shtëpi.",
+                IDC_STATIC, 58, 10, 252, 10
+    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 58, 22, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON  "&Faqja e tanishme", IDC_HOME_CURRENT, 58, 36, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Faqja e parazgjedhur", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Faqja bosh", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
+    GROUPBOX    " Historia Shfletimit ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
+    LTEXT       "You can delete cached pages, cookies and other data.",
+                IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
+    PUSHBUTTON  "Fshi &dokumentat...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Konfigurime...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+
+END
+
+/* "Delete browsing history" dialog */
+IDD_DELETE_HISTORY DIALOG  0, 0, 250, 250
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Fshi historine e Shfletimit"
+BEGIN
+
+    AUTOCHECKBOX   "Dokumentat të përkohshëm të internetit\nKopje Kafazit te faqeveweb, imazhe dhe certifikata.",
+                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Rekorded\nDokumentat e ruajtur në kompjuterin tuaj nga faqet e internetit, e cila ruan gjëra si parapëlqimet e përdoruesit dhe informacionet e identifikimit.",
+                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Historia\nLista e faqet e internetit që keni përdorur.",
+                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Nga infot\nPërdoruesit dhe informacione të tjera që kanë hyrë në forma.",
+                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Fjalëkalime\nFjalëkalime të ruajtura që kanë hyrë në forma.",
+                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON  "Anulo", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON     "Fshi", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
+
+END
+
+/* "Security" propsheet */
+IDD_SECURITY DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Siguria"
+BEGIN
+
+    CONTROL     "Listview", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
+                LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
+                4, 4, 312, 58
+    LTEXT       "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
+    GROUPBOX    "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
+    CONTROL     "trackbar", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
+                TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
+END
+
+/* "Content" propsheet */
+IDD_CONTENT DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Përmbajtje"
+BEGIN
+
+    GROUPBOX    " Certifikata ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
+    LTEXT       "Certifikatat janë përdorur për identifikimin tuaj personale dhe për të identifikuar autoritetet certifikuese dhe botuesit.",
+                IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
+    PUSHBUTTON  "Certifikata...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Botuesit...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
+
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPL_NAME        "Konfigurimet Internet"
+    IDS_CPL_INFO        "Konfiguro Wine Internet Browser dhe konfigurimet e përbashkta"
+    IDS_SEC_SETTINGS    "Konfigurimi sigurise për zona: "
+    IDS_SEC_LEVEL0      "Me'porosi"
+    IDS_SEC_LEVEL1      "Shumë Poshtë"
+    IDS_SEC_LEVEL2      "Poshtë"
+    IDS_SEC_LEVEL3      "Mesatarë"
+    IDS_SEC_LEVEL4      "Rritje"
+    IDS_SEC_LEVEL5      "Lart"
+END
index 84a16fe..ea4662c 100644 (file)
@@ -61,6 +61,9 @@ IDI_KEY_SHORT_ICO ICON "resources/keyboard-shortcuts.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/input/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/input/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4d9253a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,255 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Cilësimet"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Zgjidhni shërbimet që ju dëshironi për çdo gjuhë të dhënash treguar në listë.\nPërdor Shto dhe Hiq butonat për të modifikuar këtë listë.", -1, 9, 6, 238, 25
+    CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
+    PUSHBUTTON "&Vendos Parazgjedhur", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
+    PUSHBUTTON "Sh&to...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Hiq...", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Karakteristikat...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
+    GROUPBOX "Preferenca", -1, 7, 185, 240, 36
+    PUSHBUTTON "&Çeles cilësimesh...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEADVANCEDSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Cilësimet Avancume"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Konfigurimet Sistemit", -1, 7, 7, 240, 70
+    AUTOCHECKBOX "&Fik shërbimet e avancuara tekstit", IDC_TURNOFFTEXTSVCS_CB, 14, 20, 130, 12
+    LTEXT "Zgjidhni këtë kuti kontrolli për të fikur shërbimet e avancuara me tekst në të gjitha programet.\nKjo nuk është e rekomanduar për përdoruesit e Azisë Lindore për shkak se kjo e mbyll tabelen e gjuhës.", -1, 14, 40, 230, 35
+END
+
+IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Cilësimet e Avancume Butonave"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Fik Shkronja T'mëdha", -1, 7, 7, 258, 26
+    AUTORADIOBUTTON "Shtyp butonin CAPS &LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Shtyp butonin  SHI&FT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Butona tme kombimin për gjuhët", -1, 7, 37, 258, 95
+    LTEXT "Veprim", -1, 14, 47, 60, 9
+    RTEXT "&Sekuence butonash", -1, 177, 47, 79, 9
+    CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Ndrysho sekuencen e butonave...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
+END
+
+IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Shto gjuhën hyrese"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Gjuha hyrese:", -1, 7, 7, 61, 10
+    COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Paraqitja Tastieres/IME:", -1, 7, 36, 110, 10
+    COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
+END
+
+IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ndrysoho Sekuencen Butonave"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
+    AUTOCHECKBOX "&Ndrysho gjuhën hyrese", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
+    LTEXT "Ndërrim", -1, 73, 37, 27, 12
+    CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
+    AUTORADIOBUTTON "&Ctrl", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
+    AUTORADIOBUTTON "Left &ALT", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
+    AUTOCHECKBOX "Ndrysho paraqitjen tastieres", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
+    LTEXT "Ndërrim", -1, 74, 87, 27, 12
+    CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
+    AUTORADIOBUTTON "C&trl", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
+    AUTORADIOBUTTON "Left A&LT", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
+END
+
+IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Karakteristikat e gjuhës Hyrëse"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Gjuha hyrese:", -1, 7, 7, 61, 8
+    LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
+    LTEXT "&Paraqitja Tastieres/IME:", -1, 7, 21, 110, 10
+    COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Shërbimet Tekst dhe Gjuha hyrese"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Modifikon cilësimet për futjen e tekstit të gjuhëve."
+    IDS_KEYBOARD "Tastiera"
+    IDS_NONE "(Asnjë)"
+    IDS_UNKNOWN "(P'njohur)"
+    IDS_RESTART "A doni të rinisni kompjuterin tuaj tani?"
+    IDS_WHATS_THIS "Çfarë është kjo?"
+    IDS_LANGUAGE "Gjuhë"
+    IDS_LAYOUT "Paraqitja Tastieres"
+    IDS_REM_QUESTION "A doni të hiqni paraqitjen e tastieres së zgjedhur?"
+    IDS_CONFIRMATION "Vërtetim"
+    IDS_LAYOUT_EXISTS "Kjo paraqitje tashmë ekziston."
+    IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Kjo paraqitje tashmë ekziston dhe nuk mund të shtohet."
+    IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
+    IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Left Alt+Shift"
+    IDS_SWITCH_BET_INLANG "Ndërro ndër gjuhët hyrese"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ALBANIAN_LAYOUT "Shqiptare"
+    IDS_ARABIC_101_LAYOUT "Arabe (101)"
+    IDS_ARABIC_102_LAYOUT "Arabe (102)"
+    IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT "Arabe (102) AZERTY"
+    IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT "Armene Lindore"
+    IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT "Armene Perendimore"
+    IDS_ASSAMESE_LAYOUT "Assamese"
+    IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT "Azeri Cyrillic"
+    IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT "Azeri Latin"
+    IDS_BELARUSIAN_LAYOUT "Bjelloruse"
+    IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT "Belge (Comma)"
+    IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT "Belge French"
+    IDS_BELGIAN_LAYOUT "Belge (Period)"
+    IDS_BENGALI_LAYOUT "Bengali"
+    IDS_BULGARIAN_LAYOUT "Bullgare"
+    IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT "Bullgare BDS 5237-1978"
+    IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT "Bullgare (Latin)"
+    IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT "Bullgare Phonetic (BDS 5237-1978)"
+    IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT "Bullgare Phonetic (Classic)"
+    IDS_BURMESE_LAYOUT "Burmese"
+    IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT "Kanadeze French"
+    IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT "Kanadeze French (Legacy)"
+    IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT "Kanadeze Standart Shumëgjuhësor"
+    IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT "Kantonese Phonetic"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT "Kineze (e'thjeshtësuar) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT "Kineze (e'thjeshtësuar) - NeiMa"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT "Kineze (e'thjeshtësuar) - QuanPin"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT "Kineze (e'thjeshtësuar) - ShuangPin"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT "Kineze(e'thjeshtësuar) - US Keyboard"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT "Kineze (e'thjeshtësuar) - ZhengMa"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Alphanumeric"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Array"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Big5 Code"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - ChangJie"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - DaYi"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - New ChangJie"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - New Phonetic"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Phonetic"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Quick"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - Unicode"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT "Kineze (Tradicionale) - US Keyboard"
+    IDS_CROATIAN_LAYOUT "Kroate"
+    IDS_CZECH_LAYOUT "Czech"
+    IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT "Czech Programmers"
+    IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT "Czech (QWERTY)"
+    IDS_DANISH_LAYOUT "Danish"
+    IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT "Devanagari - INSCRIPT"
+    IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT "Divehi Phonetic"
+    IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT "Divehi Typewriter"
+    IDS_DUTCH_LAYOUT "Hollandeze"
+    IDS_ESTONIAN_LAYOUT "Estoni"
+    IDS_FAEROESE_LAYOUT "Faeroese"
+    IDS_FARSI_LAYOUT "Farsi"
+    IDS_FINNISH_LAYOUT "Finnish"
+    IDS_FRENCH_LAYOUT "Franceze"
+    IDS_GAELIC_LAYOUT "Gaelic"
+    IDS_GEORGIAN_LAYOUT "Georgjiane"
+    IDS_GERMAN_LAYOUT "Gjermane"
+    IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT "Gjermane (de_ergo)"
+    IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT "Gjermane (IBM)"
+    IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT "Gjermane (NEO-1.1)"
+    IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT "Gjermane (RISTOME)"
+    IDS_GREEK_LAYOUT "Greke"
+    IDS_GREEK_220_LAYOUT "Greke (220)"
+    IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT "Greke (220) Latin"
+    IDS_GREEK_319_LAYOUT "Greke (319)"
+    IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT "Greke (319) Latin"
+    IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT "Greke Latine"
+    IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT "Greke Polytonic"
+    IDS_GUJARATI_LAYOUT "Gujarati"
+    IDS_HEBREW_LAYOUT "Hebre"
+    IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT "Hindi Tradicionale"
+    IDS_HUNGARIAN_LAYOUT "Hungareze"
+    IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT "Hungareze 101-key"
+    IDS_ICELANDIC_LAYOUT "Icelandic"
+    IDS_IRISH_LAYOUT "Irlandeze"
+    IDS_ITALIAN_LAYOUT "Italiane"
+    IDS_ITALIAN_142_LAYOUT "Italiane (142)"
+    IDS_JAPANESE_LAYOUT "Japoneze"
+    IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Japanese Input System (MS-IME2002)"
+    IDS_KANNADA_LAYOUT "Kanada"
+    IDS_KAZAKH_LAYOUT "Kazakh"
+    IDS_KOREAN_LAYOUT "Koreane"
+    IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT "Koreane Input System (MS-IME2002)"
+    IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT "Kyrgyz Cyrillic"
+    IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT "Latino Amerikane"
+    IDS_LATVIAN_LAYOUT "Latvian"
+    IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT "Latvian (QWERTY)"
+    IDS_LITHUANIAN_LAYOUT "Lithuaneze"
+    IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT "Lithuaneze IBM"
+    IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT "FYRO Maqedonase"
+    IDS_MALAYALAM_LAYOUT "Malayalam"
+    IDS_MARATHI_LAYOUT "Marathi"
+    IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Mongolian Cyrillic"
+    IDS_NORWEGIAN_LAYOUT "Norwegjeze"
+    IDS_ORIYA_LAYOUT "Oriya"
+    IDS_POLISH_214_LAYOUT "Polake (214)"
+    IDS_POLISH_LAYOUT "Polake (Programmers)"
+    IDS_PORTUGUESE_LAYOUT "Portuguze"
+    IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT "Portugeze (Brazilian ABNT)"
+    IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT "Portugeze (Brazilian ABNT2)"
+    IDS_PUNJABI_LAYOUT "Punjabi"
+    IDS_ROMANIAN_LAYOUT "Romane"
+    IDS_RUSSIAN_LAYOUT "Ruse"
+    IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT "Ruse (Typewriter)"
+    IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Serbe (Cyrillic)"
+    IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT "Serbe (Latin)"
+    IDS_SLOVAK_LAYOUT "Slovake"
+    IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT "Slovake (QWERTY)"
+    IDS_SLOVENIAN_LAYOUT "Slovene"
+    IDS_SPANISH_LAYOUT "Spanjolle"
+    IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT "Spanjolle Variation"
+    IDS_SWEDISH_LAYOUT "Suedeze"
+    IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT "Swiss French"
+    IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT "Swiss German"
+    IDS_SYRIAC_LAYOUT "Syriac"
+    IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT "Syriac Phonetic"
+    IDS_TAMIL_LAYOUT "Tamil"
+    IDS_TATAR_LAYOUT "Tatar"
+    IDS_TELUGU_LAYOUT "Telugu"
+    IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT "Thai Kedmanee"
+    IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
+    IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT "Thai Pattachote"
+    IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT "Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
+    IDS_TURKISH_F_LAYOUT "Turke F"
+    IDS_TURKISH_Q_LAYOUT "Turke Q"
+    IDS_UKRAINIAN_LAYOUT "Ukrainian"
+    IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT "Ukrainian (Student)"
+    IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT "United Kingdom"
+    IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT "United States-Dvorak"
+    IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT "United States-Dvorak for left hand"
+    IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT "United States-Dvorak for right hand"
+    IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT "United States-International"
+    IDS_URDU_LAYOUT "Urdu"
+    IDS_US_LAYOUT "US"
+    IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT "US English Table for IBM Arabic 238_L"
+    IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT "Uzbek Cyrillic"
+    IDS_VIETNAMESE_LAYOUT "Vietnamese"
+END
index d092117..eacb952 100644 (file)
@@ -56,6 +56,9 @@ IDC_CPLICON ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/intl/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/intl/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..281588d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,197 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Alternativa Rajonale"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Standarte dhe formatet", -1, 5, 5, 234, 162
+    LTEXT "Ky opsion ndikon se si disa programe format numrash, monedhat, datat, dhe koha.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Përzgjidhni një objekt që të shkojë me pronat e saj, ose kliko modifiko për të zgjedhur vetë formatet tuaja:", -1, 14, 37, 220, 22
+    COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    PUSHBUTTON "Modifik&o...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
+    LTEXT "Shembuj", -1, 14, 73, 70, 10
+    LTEXT "Numer:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Monetar:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "Ora:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Data e shkurtër:", -1, 16, 131, 48, 10
+    LTEXT "Data e gjatë:", -1, 16, 146, 48, 10
+    EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Pozita gjeografike", -1, 5, 172, 234, 55
+    LTEXT "Vendosni vendndodhjen tuaj në mënyrë që disa shërbime mund të furnizojnë me informacione lokale, për shembull, raportet lajme dhe moti.", -1, 14, 184, 210, 24
+    COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
+END
+
+IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Gjuhë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Gjuhë teksti hyrese dhe shërbimet", -1, 5, 5, 234, 52
+    LTEXT "Për të parë ose të ndryshuar gjuhën ose tekstin dhe mënyrën hyrese të shtypit ""Detaje...""", -1, 12, 15, 220, 18
+    PUSHBUTTON "De&taje...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
+    GROUPBOX "Mbështetje Gjuhë shtesë", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "Shumica e gjuhëve janë instaluar me parazgjedhje. Për të instaluar gjuhë shtesë, zgjidhni kutinë e përshtatshme, kontrolloni më poshtë.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "I&nstalo dokumenta për skripta komplekse dhe gjuhët djathtë në të majtë", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "In&stalo dokumentat për gjuhët e Azisë Lindore", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+END
+
+IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Avancuar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Gjuhë për programe jo-Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
+    COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
+    LTEXT "Ky sistem mundëson vendosjen programet jo-Unicode për të shfaqur menutë dhe dialogun në gjuhën e tyre amtare. Kjo nuk ndikon programe Unicode, por kjo vlen për të gjithë përdoruesit e këtij kompjuteri.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Zgjidhni një gjuhë që të përputhet me Versionin e gjuhës së programeve jo-Unicode që ju doni të përdorni përdorni:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "Tabela konvertimit dhe kodet e faqeve ", -1, 5, 101, 234, 88
+    CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
+    GROUPBOX "Konfigurimi llogarise përdoruesit parazgjedhur", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "Apply all settings to the current user account and to the default", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+END
+
+IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Numrat"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Shëmbuj modeli", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Pozitive:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Negative:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Simboli &Decimal:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Nr. i digi&tal pas decimalit:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Shifë &grupimi simboli:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Sh&ifër grupimi:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Shenjë simboli N&egative:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Number &formati negative:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Shfaq &zerot kryesore:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Listo ndarësit:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Matja Sistemit:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+END
+
+IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Monedhë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Shëmbuj modeli", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Pozitive:", -1, 13, 21, 27, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Negative:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Simboli Monetarë:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Sasia Pozitive:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Sasia Negative:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Ndarësi &Decimal:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Numri i shifrave i pjesshëm:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Grupimi simboleve:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Grupim Sh&ifrash:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+END
+
+IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ora"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Shëmbuj modeli", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Shëmbuj Kohe:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Formati &Ores:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Ndarësi &orës:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Simbolet A&M:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Simbolet &PM:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
+    LTEXT "Shënim Format kohe\n\n\
+o = orë    m = minuta    s = seconda    t = am ose pm\n\n\
+o = 12 orë   O = 24 orë\n\
+oo, mm, ss = zero kryesore   o, m, s = ska zero kryesore", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+END
+
+IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Data"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Kalendari", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Nëse viti është shkruar si dy shifra, atëherë supozojmë se është një vit në mes të:", -1, 13, 18, 215, 8
+    EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
+    LTEXT "shto", -1, 55, 32, 17, 8
+    EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
+    LTEXT "Tipi Kalendarit:", -1, 13, 48, 56, 10
+    COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Kalendari musliman:", -1, 13, 65, 60, 12
+    COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    GROUPBOX "Format shkurtër date", -1, 7, 83, 230, 81
+    LTEXT "Shëmbull:", -1, 13, 95, 63, 10
+    EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Shëmbull - lexo djathtas në të masjtë:", -1, 13, 109, 60, 16
+    EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Format shkurtër:", -1, 13, 131, 60, 10
+    COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Komponente ndarës date:", -1, 13, 148, 113, 10
+    COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    GROUPBOX "Format gjatë date", -1, 7, 167, 230, 64
+    LTEXT "Shëmbull:", -1, 13, 179, 61, 10
+    EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Shëmbull - lexo djathtas në të masjtë:", -1, 13, 193, 61, 16
+    EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Format gjatë:", -1, 13, 215, 60, 10
+    COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Klasifikim"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klasifikim", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Metodat e klasifikimit përcaktojnë rendin klasifikues të karaktereve, fjalë, dokumenta dhe dosjet.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Përzgjidhni një mënyrë për klasifikim e gjuhës tuaj:", -1, 14, 37, 220, 22
+    COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Rregullo Alternativat Rajonale"
+    IDS_SPAIN "Spanjisht (Spain)"
+    IDS_METRIC "Metric"
+    IDS_IMPERIAL "Imperial"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Alternativat Rajonale"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Zgjidhni gjuhën dhe formatin e numrave, monedhat, orën dhe datën."
+END
index 8b5892e..0536869 100644 (file)
@@ -45,6 +45,9 @@ IDI_CPLSYSTEM ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/joy/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/joy/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e97ee17
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,88 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Kontrollues Lojës"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Këto rregullime do ju ndihmojnë të konfiguroni kontrolluesit e lojës të instaluar në kompjuterin tuaj.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
+    GROUPBOX "Kontrollues Lojës të I&nstaluar", -1, 7, 34, 238, 117
+    CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
+    PUSHBUTTON "&Shto...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Hiq", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Karakteristikat", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "A&vancuar...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Kontrollo...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
+END
+
+IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Shto Kontrollues Lojë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
+    LTEXT "Zgjidh një kontrollues lojë nga lista e meposhtme, dhe pastaj kliko OK. Nëse kontrollues juaj i lojës nuk paraqitet në listë, kliko variante.", -1, 35, 7, 210, 33
+    LTEXT "&Kontrollues Lojë:", -1, 8, 45, 126, 8
+    LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Aktivizo rudders dhe pedals", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
+    LTEXT "&Porti lojërave:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
+    COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Variante...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
+    CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
+END
+
+IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Variantet Kontrolluesve Lojës"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Karakteristika të veçanta", -1, 7, 7, 245, 52
+    AUTORADIOBUTTON "&Levë", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Pendë fluturimi ose shkop fluturimi", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Pad Loje", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Kontrollues Gare makine", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
+    GROUPBOX "&Axes", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
+    COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    AUTORADIOBUTTON "Rudder/Pedals", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
+    AUTORADIOBUTTON "Z Axis", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
+    GROUPBOX "&Butona", -1, 137, 67, 116, 44
+    COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
+    AUTOCHECKBOX "Përfshij një &pika e kontrollit vëshgues", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
+    LTEXT "Emri K&ontrolluesit:", -1, 7, 139, 200, 9
+    EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Rregullime të Avancuara"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
+    LTEXT "Zgjidhni pajisjen që dëshironi të përdorni me programet më të vjetër.", -1, 7, 7, 208, 10
+    LTEXT "&Pajisja e preferuar:", -1, 34, 24, 70, 10
+    COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Kontrolluesve Lojës"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shtoni, hiqni, dhe konfiguroni pajisjet elektronike kontrolluese të lojërave të tilla si levë dhe pad-loje."
+    IDS_CONTROLLER "Kontrollues"
+    IDS_STATUS "Gjendje"
+END
diff --git a/reactos/dll/cpl/liccpa/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/liccpa/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..98e75bb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,31 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGE1 DIALOGEX 20, 40, 315, 104
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU
+CAPTION "Zgjidhni Mënyren Licencimit"
+FONT 8, "Helv"
+BEGIN
+    CONTROL "Mënyra Licencimit Klientit", 100, "BUTTON", BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 4, 239, 94
+    CONTROL "Per Pjesë ose Per Përdorues", 102, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 79, 107, 12
+    CONTROL "Per Server. Numri i lidhjeve në harmoni:", 103, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 38, 163, 9
+    CONTROL "Produkti:", 105, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 20, 31, 8
+    CONTROL "", 106, "COMBOBOX", CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 49, 20, 171, 12
+    CONTROL "OK", 107, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 7, 46, 14
+    CONTROL "Anulo", 108, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 27, 46, 14
+    CONTROL "Ndihmë", 109, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 48, 46, 14
+    CONTROL "Përsëritje...", 110, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 68, 46, 14
+    CONTROL "Shto Licensen", 111, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 30, 56, 65, 15
+    CONTROL "Hiq Licensen", 112, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 112, 56, 61, 16
+    CONTROL "", 114, "EDIT", ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 187, 39, 32, 12
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME_1 "Menaxher License"
+    IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Menaxher License"
+    IDS_REACTOS "ReactOS - ProgramFalas"
+END
index 57b92d3..e80c535 100644 (file)
@@ -54,6 +54,9 @@ IDC_CPLICON_1 ICON "resources/cpl_icon1.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/main/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/main/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..00936ab
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,175 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_KEYBSPEED DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Shpejtësi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Përsëritje karakteri", -1, 5, 5, 236, 135
+    ICON IDI_REPEAT_DELAY, IDC_ICON_REPEAT_DELAY, 13, 18, 15, 15
+    LTEXT "Përsërit &vonesë:", -1, 40, 18, 100, 10
+    LTEXT "Gjatë", -1, 40, 33, 20, 10
+    LTEXT "Shkurtër", -1, 200, 33, 20, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_REPEAT_DELAY, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 33, 130, 17
+    ICON IDI_REPEAT_RATE, IDC_ICON_REPEAT_RATE, 13, 70, 15, 15
+    LTEXT "&Shkalla Përsëritjes:", -1, 40, 70, 100, 10
+    LTEXT "Ngadalë", -1, 40, 85, 20, 10
+    LTEXT "Shpejt", -1, 200, 85, 20, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_REPEAT_RATE, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 85, 130, 17
+    LTEXT "Kliko këtu dhe mbani të shtypur një buton për të &testuar normën e përsëritjes:", -1, 15, 105, 216, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_REPEAT_RATE, 15, 116, 216, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Indikues &normë levizje:", -1, 5, 145, 236, 50
+    LTEXT "", IDC_TEXT_CURSOR_BLINK, 20, 165, 1, 8
+    LTEXT "Asnjë", -1, 40, 165, 25, 10
+    LTEXT "Shpejt", -1, 200, 165, 30, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_CURSOR_BLINK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 165, 130, 17
+END
+
+IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Pjesë Elektronike"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+IDD_CLICK_LOCK DIALOGEX 0, 0, 240, 78
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kliko blloko"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Shkurtër", -1, 50, 35, 27, 10
+    LTEXT "Gjatë", -1, 157, 35, 27, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_CLICK_LOCK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 78, 35, 70, 17
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 110, 59, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 174, 59, 60, 14
+    LTEXT "&Rregullo se sa kohë ju duhet të mbani të shtypur një buton të miut para klikimi juaj është mbyllur", -1, 37, 5, 200, 27
+    ICON IDI_LOOK_KEY, IDC_ICON_CLICK_LOCK, 5, 5, 15, 15
+END
+
+IDD_PAGE_BUTTON DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Butona"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Konfigurimi Butonave", -1, 5, 5, 236, 70
+    CHECKBOX "&Ndërro butonat fillore dhe ato dytesor", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 18, 156, 10
+    CONTROL "", IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 14, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
+    LTEXT "Zgjidh këtë kuti për të bërë të djathtën e miut për përdorimin e funksioneve primare të tilla si zgjedhjen dhe zvarritje.", -1, 10, 36, 156, 30
+    GROUPBOX "Shpejtësia e dy-klikimeve", -1, 5, 78, 236, 70
+    LTEXT "Kliko-dy here dosjen për të testuar parametrat tuaj. Në rast se dosja nuk hapet ose mbyllet, provoni duke përdorur një parameter më të ngadaltë.", -1, 10, 90, 156, 28
+    LTEXT "Shpejtesi:   Ngadale", -1, 10, 123, 50, 10
+    LTEXT "Shpejt", -1, 136, 123, 24, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 60, 123, 70, 17
+    CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 87, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
+    GROUPBOX "KlikoMbyll", -1, 5, 150, 236, 70
+    CHECKBOX "&Ndez KlikoMbyll", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 70, 20
+    PUSHBUTTON "&Parametra...", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 172, 161, 60, 14
+    LTEXT "Ju mundëson për të nxjerrë në pah ose terhiq pa mbajtur butonin e miut. Për të vendosur, shtypni për pak kohë butonin e miut. Për të liruar, klikoni butonin e miut përsëri.", -1, 10, 180, 224, 30
+END
+
+IDD_PAGE_POINTER DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Tregues"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Skemë", -1, 5, 5, 181, 45
+    COMBOBOX IDC_COMBO_CURSOR_SCHEME, 12, 15, 167, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ruaj Si...", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_BUTTON_DELETE_SCHEME, 128, 31, 50, 14
+    CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
+    LTEXT "&Rregullo", -1, 5, 57, 60, 10
+    LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
+    CHECKBOX "&Aktivizo hijen treguesit", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
+    PUSHBUTTON "Përdor parazgjedhur", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Shfleto...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
+END
+
+IDD_CURSOR_SCHEME_SAVEAS DIALOGEX 0, 0, 192, 53
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ruaj Skemën"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Ruaj skemën e ketij treguesi si:", -1, 5, 5, 181, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SCHEME_NAME, 5, 15, 180, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 63, 35, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 126, 35, 60, 14
+END
+
+IDD_PAGE_OPTION DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Alternativa Traguesi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Lëvizje", -1, 5, 5, 236, 60
+    LTEXT "Zgjedh shpejtësine e treguesit:", -1, 52, 15, 110, 10
+    LTEXT "Ngadal", -1, 60, 30, 20, 10
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_MOUSE_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 90, 30, 70, 17
+    LTEXT "Shpejt", -1, 170, 30, 20, 10
+    ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_MOUSE_SPEED, 18, 20, 32, 32
+    CHECKBOX "&Rrit Saktësin Treguesit", IDC_CHECK_POINTER_PRECISION, 52, 50, 140, 10
+    GROUPBOX "Kalo në", -1, 5, 70, 236, 40
+    CHECKBOX "Automatikisht lëviz treguesin në butonin e prezgjedhur në një kuti dialogu",
+             IDC_CHECK_SNAP_TO, 52, 84, 183, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
+    ICON IDI_MOUSE_BUTTON, IDC_ICON_SNAP_TO, 18, 83, 15, 15
+    GROUPBOX "Dukshmëria", -1, 5, 115, 236, 95
+    CHECKBOX "&Shfaq shtigjet e treguesit:", IDC_CHECK_POINTER_TRAIL, 52, 128, 125, 10
+    LTEXT "Shkurt", IDC_TEXT_TRAIL_SHORT, 54, 143, 25, 10
+    LTEXT "Gjatë", IDC_TEXT_TRAIL_LONG, 157, 143, 30, 10
+    ICON IDI_MOUSE_TRAILS, IDC_ICON_POINTER_TRAIL, 20, 128, 15, 15
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_POINTER_TRAIL, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 80, 143, 70, 17
+    CHECKBOX "&Hide treguesin ndërsa shkruani", IDC_CHECK_HIDE_POINTER, 52, 163, 130, 10
+    ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_HIDE_POINTER, 18, 158, 15, 15
+    CHECKBOX "&Trego vendndodhjen e treguesit kur shtypni butonin CTRL",
+             IDC_CHECK_SHOW_POINTER, 52, 188, 183, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
+    ICON IDI_MOUSE_POINTER, IDC_ICON_SHOW_POINTER, 18, 183, 15, 15
+END
+
+IDD_PAGE_WHEEL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Rrotë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Rrotullo", -1, 5, 5, 236, 80
+    ICON IDI_MOUSE_WHEEL, IDC_ICON_WHEEL, 20, 20, 32, 32
+    LTEXT "Rolltullo rrotën një pikë të lëviz", -1, 60, 15, 150, 10
+    RADIOBUTTON "Vijimi dhe numri i vijave në një kohë:", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_LINES, 60, 30, 150, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    RADIOBUTTON "&Një ekran në një kohë", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_PAGE, 60, 65, 90, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WHEEL_SCROLL_LINES, 70, 45, 60, 15, ES_RIGHT | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN_WHEEL_SCROLL_LINES, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER, 125, 45, 12, 12
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME_1 "Miu"
+    IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Ndryshon parametrat e miut."
+    IDS_CPLNAME_2 "Tastiera"
+    IDS_CPLDESCRIPTION_2 "Ndryshon parametrat e tastieres."
+    IDS_ARROW "Zgjidhni normal"
+    IDS_HELP "Zgjidhni ndihmë"
+    IDS_APPSTARTING "Duke punuar në mbrapaskenë"
+    IDS_WAIT "i'Zënë"
+    IDS_CROSSHAIR "Zgjidh Precision"
+    IDS_IBEAM "Zgjidhni tekstin"
+    IDS_NWPEN "shkrim dore"
+    IDS_NO "i'padisponushem"
+    IDS_SIZENS "Formati Vertikal"
+    IDS_SIZEWE "Formati Horizontal"
+    IDS_SIZENWSE "Format Diagonal 1"
+    IDS_SIZENESW "Format Diagonal 2"
+    IDS_SIZEALL "Leviz"
+    IDS_UPARROW "Zgjidhhje Alternative"
+    IDS_HAND "Zgjidh linkun"
+    IDS_NONE "(Asnjë)"
+    IDS_SYSTEM_SCHEME "(Skema Sistemit)"
+    IDS_BROWSE_FILTER "Treguesi (*.ani, *.cur)\0*.ani;*.cur\0Treguesi animuar (*.ani)\0*.ani\0Treguesi statik (*.cur)\0*.cur\0T'gjith Dokumentat\0*.*\0\0"
+    IDS_BROWSE_TITLE "Shfleto"
+    IDS_REMOVE_TITLE "Konfirmo heqja skemes treguesit"
+    IDS_REMOVE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te hiqni skemën treguesit '%s'?"
+    IDS_OVERWRITE_TITLE "Konfirmo skemen prishëse të treguesit"
+    IDS_OVERWRITE_TEXT "Emri Skemes treguese që keni zgjedhur është tashmë në përdorim. A doni të prishni skemën ekzistuese të treguesit?"
+    IDS_ANIMATE_CURSOR "Tregues Animuar"
+END
index 202132b..b174b95 100644 (file)
@@ -70,6 +70,9 @@ IDI_LOOK_KEY ICON "resources/look_key.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c5f9166
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,271 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_VOLUME DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Volumi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 5, 32, 32
+    LTEXT "", IDC_DEVICE_NAME, 40, 10, 194, 20
+    GROUPBOX "Volumi Pjesës", -1, 7, 30, 230, 100
+    CONTROL "", IDC_MUTE_ICON, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 17, 45, 32, 32
+    CONTROL "", IDC_VOLUME_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | TBS_BOTTOM | TBS_HORZ | WS_TABSTOP, 65, 45, 140, 14
+    LTEXT "Poshtë", -1, 62, 66, 30, 9
+    LTEXT "Lart", -1, 195, 66, 30, 9
+    CHECKBOX "&Mute", IDC_MUTE_CHECKBOX, 50, 78, 140, 10
+    CHECKBOX "Vendos &ikonen volumit në tabele", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 140, 10
+    PUSHBUTTON "A&vancuar...", IDC_ADVANCED_BTN, 150, 105, 75, 15
+    GROUPBOX "Konfigurimi Boxeve", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7, 140, 230, 80
+    CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 160, 70, 70
+    LTEXT "Përdor konfigurimet e mëposhtme për të ndryshuar volumin individual to boxeve dhe konfigurimet të tjera.", -1, 70, 155, 150, 36
+    PUSHBUTTON "&Volumi boxeve...", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70, 195, 75, 15
+    PUSHBUTTON "A&dvanced...", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
+END
+
+IDD_SOUNDS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Zëri"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Një skemë zëri është një nderim zërash që aplikohen në evente në programet e ReactOS. Mund të zgjidhni një skemë ekzistuese ose të ruani një që keni modifikuar.", -1, 8, 7, 230, 30
+    LTEXT "S&kema zëri:", -1, 8, 42, 150, 9
+    COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ruaj Si...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
+    LTEXT "Për të ndryshuar zërin, klikoni një ngjarje programi në listën e mëposhtme dhe pastaj përzgjidhni një tingull për të aplikuar. Ju mund të ruani ndryshimet si një skemë të re.", -1, 8, 90, 230, 27
+    LTEXT "Evente &Programi:", -1, 8, 118, 150, 9
+    CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "&Zëri:", IDC_TEXT_SOUND, 8, 194, 80, 9, WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_SOUND_LIST, 8, 205, 155, 146, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "", IDC_PLAY_SOUND, 168, 205, 15, 15, WS_DISABLED | BS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Shfleto...", IDC_BROWSE_SOUND, 188, 205, 50, 15, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_AUDIO DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Audio"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Ridëgjim zëri", -1, 7, 7, 230, 60
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 20, 32, 32
+    LTEXT "&Pajisje parazgjedhur:", -1, 50, 20, 80, 9
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_PLAY_LIST, 50, 30, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "&Volumi...", IDC_VOLUME1_BTN, 85, 47, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Ava&cuar...", IDC_ADV2_BTN, 160, 47, 70, 15
+    GROUPBOX "Regjistrim zëri", -1, 7, 75, 230, 60
+    ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 88, 32, 32
+    LTEXT "Pajisje parazgjedhur:", -1, 50, 88, 80, 9
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "V&olumi...", IDC_VOLUME2_BTN, 85, 115, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Avan&cuar...", IDC_ADV1_BTN, 160, 115, 70, 15
+    GROUPBOX "Ridëgjo musik MIDI", -1, 7, 145, 230, 60
+    ICON IDI_MIDICON, IDI_MIDICON, 15, 158, 32, 32
+    LTEXT "Pajisje parazgjedhur:", -1, 50, 158, 80, 9
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_MIDI_LIST, 50, 168, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "Volu&mi...", IDC_VOLUME3_BTN, 85, 185, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Rr&eth...", IDC_ADV3_BTN, 160, 185, 70, 15
+    CHECKBOX "&Përdor vetem Pajisje parazgjedhur", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
+END
+
+IDD_VOICE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Zë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Këto konfigurime kontrollojne volumin dhe opsione të avancuara për ridëgjimin e zërit ose pajisjes regjistrimi që keni zgjedhur.", -1, 8, 7, 230, 40
+    GROUPBOX "Ridegjim zëri", -1, 7, 37, 230, 60
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 50, 32, 32
+    LTEXT "&Pajisje parazgjedhur:", -1, 50, 50, 80, 9
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_LIST, 50, 60, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "&Volumi...", IDC_VOLUME4_BTN, 85, 77, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Ava&ncuar...", IDC_ADV4_BTN, 160, 77, 70, 15
+    GROUPBOX "Regjistrim zëri", -1, 7, 105, 230, 60
+    ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 118, 32, 32
+    LTEXT "Pajisje parazgjedhur:", -1, 50, 118, 80, 9
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "V&olumi...", IDC_VOLUME5_BTN, 85, 145, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Avan&cuar...", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
+    PUSHBUTTON "&Testo pajisjet...", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15
+END
+
+IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Pjesë Elektronike"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+IDD_SAVE_SCHEME_AS DIALOG 9, 23, 225, 54
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ruaj Skemën Si"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Ruaj këtë skemë si:", -1, 7, 7, 212, 9
+    EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 93, 36, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
+END
+
+IDD_SPEAKERS DIALOG 0, 0, 257, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Box"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 4379, -1, 7, 8, 20, 20
+    LTEXT "Zgjidhni konfigurimin e boxeve që është konfigurimi më i përafërt ju keni në kompjuterin tuaj.", -1, 36, 8, 215, 27
+    CONTROL 110, 5376, "STATIC", SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE, 37, 40, 209, 112, WS_EX_TRANSPARENT
+    LTEXT "Konfigurimi boxeve:", 8502, 53, 169, 55, 10
+    COMBOBOX 5401, 52, 182, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PERFORMANCE1 DIALOG 0, 0, 257, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Performanca"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Këto konfigurime kontrollojnë se si ReactOS luan audio. Ata mund të ju ndihmojnë lidhur me problemet audio.", 8492, 34, 7, 218, 23
+    GROUPBOX "Ridëgjin Audio", 8494, 7, 32, 243, 152
+    ICON 4379, 8512, 8, 8, 20, 20
+    LTEXT "&Përshpejtim Pjeset elektronike:", 8495, 13, 56, 111, 14
+    CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 54, 62, 18
+    LTEXT "&Cilësi të normës te ndërrimit:", 8496, 13, 123, 103, 14
+    CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 121, 62, 18
+    PUSHBUTTON "&Kthe Parazgjedhjen", 5400, 7, 191, 110, 14
+    LTEXT "Asnje", 8497, 128, 56, 21, 10
+    LTEXT "Plot", 8498, 214, 56, 21, 9
+    LTEXT "Mire", 8499, 128, 123, 21, 10
+    LTEXT "Më i'miri", 8500, 214, 123, 23, 9
+    LTEXT "Ky varg përshkruan vendosjen e pajisjeve elektronike për të kapur pajisjes", 5399, 13, 145, 227, 21
+    LTEXT "Ky varg përshkruan vendosjen e pajisjeve elektronike për të kapur pajisjes", 5398, 13, 78, 227, 22
+END
+
+IDD_PERFORMANCE2 DIALOG 0, 0, 257, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Performanca"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Këto konfigurime kontrollojnë se si ReactOS luan audio. Ata mund të ju ndihmojnë lidhur me problemet audio.", 8492, 34, 7, 217, 20
+    GROUPBOX "Audio recording", 8494, 7, 29, 242, 122
+    ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
+    LTEXT "&Përshpejtim Pjeset elektronike:", 8495, 13, 46, 103, 9
+    CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 43, 62, 18
+    LTEXT "&Cilësi të normës te ndërrimit:", 8496, 13, 103, 103, 9
+    CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 101, 62, 18
+    PUSHBUTTON "&Kthe Parazgjedhjen", 5400, 9, 158, 110, 14
+    LTEXT "Asnje", 8497, 125, 46, 24, 10
+    LTEXT "Plot", 8498, 217, 46, 19, 9
+    LTEXT "Mire", 8499, 125, 103, 24, 10
+    LTEXT "Më i'miri", 8500, 217, 103, 19, 9
+    LTEXT "Ky varg përshkruan vendosjen e pajisjeve elektronike për të kapur pajisjes", 5399, 13, 125, 222, 21
+    LTEXT "Ky varg përshkruan vendosjen e pajisjeve elektronike për të kapur pajisjes", 5398, 13, 68, 218, 24
+END
+
+IDD_SETUP1 DIALOG 0, 0, 227, 206
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ndërtimi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "ReactOS Audio", 10243, 7, 5, 213, 192
+    ICON 4393, 10241, 26, 26, 20, 20
+    LTEXT "Ky kompjuter nuk mund të luajë audio sepse shërbimi ReactOS Audio nuk është i aktivizuar.", 10245, 60, 25, 150, 40
+    AUTOCHECKBOX "&Aktivizo ReactOS Audio", 10253, 60, 68, 150, 9
+    LTEXT "Shënime", 10246, 58, 87, 150, 11
+    LTEXT "1. Ju duhet të jeni një administrator për të mundësuar këtë shërbim. Nëse ju nuk jeni të regjistruar si administrator, ju do të kërkohet për një emër administratori dhe fjalëkalimin.", 10247, 60, 100, 150, 40
+    LTEXT "2. Pasi ta aktivizoni ReactOS Audio ju do të duhet të rifilloni kompjuterin.", 10248, 60, 140, 150, 40
+END
+
+IDD_MULTICHANNEL DIALOG 0, 0, 227, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Shum Kanale"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Përshkrimi shkon këtu.", 9506, 8, 4, 212, 24
+    LTEXT "Posht", 9473, 65, 31, 14, 8
+    LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 29, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9474, 202, 31, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9477, 65, 50, 14, 8
+    LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 48, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9478, 202, 50, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9481, 65, 69, 14, 8
+    LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 67, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9482, 202, 69, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9485, 65, 88, 14, 8
+    LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 86, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9486, 202, 88, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9489, 65, 107, 14, 8
+    LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 105, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9490, 202, 107, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9493, 65, 126, 14, 8
+    LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 124, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9494, 202, 126, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9497, 65, 145, 14, 8
+    LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 143, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9498, 202, 145, 17, 8
+    LTEXT "Posht", 9501, 65, 164, 14, 8
+    LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
+    CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
+    LTEXT "Lart", 9502, 202, 164, 17, 8
+    AUTOCHECKBOX "&Leviz të gjitha treguesit e rrëshqitje në të njëjtën kohë", 9504, 5, 185, 216, 9
+    PUSHBUTTON "Kthe &Parazgjedhjen", 9505, 110, 199, 110, 14
+END
+
+IDD_SETUP2 DIALOG 0, 0, 227, 206
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ndërtimi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "ReactOS Audio", 10259, 7, 5, 213, 192
+    ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
+    LTEXT "Shërbimi ReactOS Audio është aktivizuar tani. Megjithatë, audio mund të mos funksionojnë siç duhet para se ta rinisni ReactOS. Nëse ju doni të rinisni tani, së pari ruani punën tuaj dhe mbyllni të gjitha programet.", 10261, 60, 25, 150, 50
+    LTEXT "Për të rifilluar ReactOS, klikoni OK.", 10262, 60, 75, 150, 20
+    LTEXT "Nëse Anulo, ju do të duhet të rifilloni më vonë ReactOS Audio që të funksionojnë siç duhet.", 10263, 60, 100, 150, 40
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Zëri dhe Pjeset Audio"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ndryshon skema e zërit për kompjuterin tuaj, ose konfiguron cilësimet për boxet tuaja dhe pajisjet e regjistrimit."
+    IDS_NO_SOUND "(Asnje)"
+    IDS_NO_DEVICES "Ska Pajisje"
+    5825 "Gabim programi"
+    5826 "Mbyll programin"
+    5827 "Alarm Baterie Kritike"
+    5828 "Lidh Pajisjen"
+    5829 "Shkeput Pajisjen"
+    5830 "Pajisja Sështoj në Lidhje"
+    5831 "Zbraz Koshin"
+    5832 "Alarm Baterie Ulet"
+    5833 "Shto maksimum"
+    5834 "Komanda Menus"
+    5835 "Menu popup"
+    5836 "Minimizo"
+    5837 "Njoftim i ri Mail"
+    5838 "Fillo Navigatorin"
+    5839 "Hap programin"
+    5840 "Printim Mbaroj"
+    5841 "Rikthe Poshte"
+    5842 "Rikthe Lart"
+    5843 "Asterisk"
+    5844 "Zëri parazgjedhur"
+    5845 "Thirrje"
+    5846 "Dil ReactOS"
+    5847 "Ndalim Kritik"
+    5848 "Njoftimi i Sistemit"
+    5849 "Pyetje"
+    5850 "Fillo ReactOS"
+    5851 "Fillo Menune"
+    5852 "Dil ReactOS"
+    5853 "Hyr ReactOS"
+    5854 "ReactOS Explorer"
+END
index 22fb1a8..b8992f7 100644 (file)
@@ -102,6 +102,9 @@ IDB_SPEAKIMG BITMAP "resources/speaker.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/powercfg/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/powercfg/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ead0059
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,148 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEPOWERSHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Skema e Energjisë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
+    LTEXT "Zgjidhni skemën energjisë me parametrat më të përshtatshme për këtë kompjuter. Vini re se ndryshimet e parametrave te më poshtëm do të ndryshojë skemën e zgjedhur.", -1, 37, 6, 209, 36
+    GROUPBOX "Skema e Energjisë", -1, 6, 43, 240, 50
+    COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Ruaj Si...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX "i panjohur", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
+    LTEXT "Kur kompjuteri është i:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
+    LTEXT "Hyrese në", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
+    ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
+    LTEXT "Punon në bateri", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
+    ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
+    LTEXT "Fik &monitorin:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
+    COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Fik hard d&iskun:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
+    COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Sistemi gatishmërisë:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
+    COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Sistemi &hibernates:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
+    COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Alarme"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Alarm të ulët bateri", -1, 6, 7, 239, 104
+    CONTROL "Aktivizo alarmin e ulët baterie kur niveli i energjisë arrin:", IDC_ALARM1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 17, 190, 15
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMVALUE1, 209, 20, 33, 10
+    LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
+    CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
+    LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
+    PUSHBUTTON "Veprim Alar&mi...", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Njoftim:", -1, 95, 71, 57, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
+    LTEXT "Veprim:", -1, 95, 83, 55, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
+    LTEXT "Run Program:", -1, 95, 95, 55, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
+    GROUPBOX "Alarm Kritik baterie", -1, 6, 120, 239, 106
+    CONTROL "Aktivizo alarmin kritik baterie kur niveli i energjisë arrin:", IDC_ALARM2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 131, 180, 15
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
+    LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
+    CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
+    LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
+    PUSHBUTTON "Veprim Alar&mi...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Njoftim:", -1, 95, 185, 50, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
+    LTEXT "Veprim:", -1, 95, 198, 45, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
+    LTEXT "Ekzekuto Programin:", -1, 95, 211, 50, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
+END
+
+IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Advancuar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Zgjidhni cilësimet e ruaj-energjinë që ju doni të përdorni.", -1, 37, 6, 207, 20
+    GROUPBOX "Alternativa", -1, 6, 30, 240, 65
+    CONTROL "Gjithmonë shfaq ikonën në taskbar", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 43, 220, 10
+    CONTROL "Shfaq për fjalëkalimin kur kompjuteri rifillon nga gatishmëria", IDC_PASSWORDLOGON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 60, 220, 10
+    CONTROL "&Dim ekranin kur punon në bateri", IDC_VIDEODIMDISPLAY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 78, 220, 10
+    GROUPBOX "Butonat e Energjise", -1, 6, 101, 240, 127
+    LTEXT "&Kur e mbyllni kapakun e kompjuterit tim portativ:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
+    COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Kur unë shtypni butonin e energjise në kompjuterin tim:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
+    COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Kur unë shtypni butonin flej në kompjuterin tim:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
+    COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Hibernate"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Kur kompjuteri juaj hibernates, ajo ruan çdo gjë që ajo ka në kujtesën e në diskun tuaj të vështirë dhe pastaj mbyllet. Kur kompjuteri juaj vjen nga letargjia, ajo kthehet në gjendjen e mëparshme. ", -1, 37, 6, 210, 35
+    GROUPBOX "Hibernate", -1, 6, 41, 240, 32
+    CONTROL "Mundëso &hibernation", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
+    GROUPBOX "Hapësirë ​​në disk për letargji", -1, 6, 80, 240, 76
+    LTEXT "Hapsira Lirë n'disk:", -1, 15, 95, 140, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
+    LTEXT "Hapësirë ​​në disk të nevojshme për hibernate:", -1, 15, 115, 140, 10
+    LTEXT "i panjohur", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
+    LTEXT "Ju duhet të lironi një hapësirë ​​në disk para se kompjuteri juaj mund të hibernate. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME_1 "Opsionet e energjisë"
+    IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Konfiguro parametrat e kursimit të energjisë për kompjuterin tuaj."
+    IDS_PROCENT "%i%%"
+    IDS_SOUND "Zëri"
+    IDS_TEXT "Teksti"
+    IDS_CONFIG1 "Konfigurimet për %1 skema energjise"
+    IDS_CONFIG2 "Konfigurimet Avancuara për %1"
+    IDS_SIZEBYTS "%i bytes"
+    IDS_SIZEMB "%i MB"
+    IDS_NOACTION "Mos bëj gjë"
+    IDS_PowerActionNone1 "Asnjë veprim"
+    IDS_PowerActionUnknown "i panjohur"
+    IDS_PowerActionSleep "Në pritje"
+    IDS_PowerActionHibernate "Hibernate"
+    IDS_PowerActionShutdown "Fik"
+    IDS_PowerActionRestart "Rifillo"
+    IDS_PowerActionShutdownOff "Fik dhe hiq energjine"
+    IDS_PowerActionWarmEject "Me pyet çfare te bej"
+    IDS_PowerActionNone2 "Asnje"
+    IDS_TIMEOUT1 "Pas 1 min"
+    IDS_TIMEOUT2 "Pas 2 mins"
+    IDS_TIMEOUT3 "Pas 3 mins"
+    IDS_TIMEOUT4 "Pas 5 mins"
+    IDS_TIMEOUT5 "Pas 10 mins"
+    IDS_TIMEOUT6 "Pas 15 mins"
+    IDS_TIMEOUT7 "Pas 20 mins"
+    IDS_TIMEOUT8 "Pas 25 mins"
+    IDS_TIMEOUT9 "Pas 30 mins"
+    IDS_TIMEOUT10 "Pas 45 mins"
+    IDS_TIMEOUT11 "Pas 1 hour"
+    IDS_TIMEOUT12 "Pas 2 hours"
+    IDS_TIMEOUT13 "Pas 3 hours"
+    IDS_TIMEOUT14 "Pas 4 hours"
+    IDS_TIMEOUT15 "Pas 5 hours"
+    IDS_TIMEOUT16 "Kurrë"
+    IDS_DEL_SCHEME "Jeni te sigurte qe doni te fshini skemën energjise?"
+    IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Fshij Skemen"
+END
index 3a5e163..9446675 100644 (file)
@@ -59,6 +59,9 @@ IDI_HIBERNATE ICON "resources/hibernate.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..24297c9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,279 @@
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Përgjithshëm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
+    LTEXT "Sistemi:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
+    LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
+    LTEXT "Versioni", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
+    LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
+    LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
+    LTEXT "Makinë:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
+    LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
+    LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
+    LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
+    LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
+    LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
+    CONTROL "Vizitoni <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Faqeb ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
+    PUSHBUTTON "Shiko &licencës...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
+END
+
+IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Pjesë Elektronike"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Menagjues Pjesëve", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
+    ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Menagjues Pjesëve...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
+    LTEXT "Menagjues Pjesëve liston të gjitha pajisjet elektronike të instaluara në kompjuterin tuaj. Përdorimi managjuesit pjesëve për të ndryshuar vetitë e çdo pajisje.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
+    GROUPBOX "Megjistari Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
+    ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
+    LTEXT "Magjistari pjesëve elektronike ju ndihmon për të instaluar, Ç'instaluar, Riparuar, Heq, Nxjerr, dhe konfiguruar pjesër elektronike tuaja.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
+    PUSHBUTTON "Magjistari Pjesëve elektronike...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
+    GROUPBOX "Profile Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
+    ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
+    LTEXT "Profilet e pjesëve elektronike ofrojnë një mënyrë për ju për të krijuar dhe ruajtur konfigurime të ndryshme pjesësh.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
+    PUSHBUTTON "Profile Pjesëve Elektronike...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
+END
+
+IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Avancuar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Privilegjet Administratorit janë të nevojshme për shumicën e këtyre konfigurimeve.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
+    GROUPBOX "Performanca", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
+    LTEXT "Opsionet e performancës kontrollojnë se si programet përdorin memorien, e cila ndikon në shpejtësinë e kompjuterit tuaj.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
+    PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
+    GROUPBOX "Profili Përdoruesit", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
+    LTEXT "Cilësimet e Desktop-it në lidhje me hyrjen tuaj", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
+    PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
+    GROUPBOX "Fillim dhe Rimëkëmbje", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
+    LTEXT "Opsionet e Fillimit dhe shërimit udhëzojnë kompjuterin tuaj se si të filloi dhe çfarë të bëjë, nëse gabimet e shkaktojn kompjuterin tuaj për të ndaluar.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
+    PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Cilësime Sistemi", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
+    PUSHBUTTON "Mjedis Variablël", IDC_ENVVAR, 85, 192, 80, 15
+    PUSHBUTTON "Raporto Gabimet", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
+END
+
+IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Cilësimet Sistemit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    GROUPBOX "Versioni Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
+    CONTROL "Raporto si StacionPune", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
+    LTEXT "ReactOS është ndërtuar si një server OS dhe raporton si të tillë. Kontrolloni këtë kuti për të ndryshuar vetëm këtë program.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
+END
+
+IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Profile Pjesë Elektronike"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
+    LTEXT "Ju mund të krijoni profile të pjesëve elektronike për konfigurime të ndryshme. Në fillim, ju mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
+    LTEXT "Profil i'Disponushëm Pjesësh Elektronike:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
+    LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
+    PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Karaktiristsikat", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Kopjo", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Emero", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX "Përzgjedhje Profil Pjesësh Elektronike ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
+    LTEXT "Kur ReactOS fillon:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Prisni deri sa unë të përzgjedhur një profil pjesësh elektronike", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Zgjidhni profilin e parë të listuar në qoftë se unë nuk zgjedh një profil në", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
+    LTEXT "sekonda", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
+    EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
+    CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
+END
+
+IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kopjo Profilin"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
+    LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
+    LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
+    EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
+END
+
+IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Riemërto Profilin"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
+    LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
+    LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
+    EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
+END
+
+IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Profili Përdoruesit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
+    LTEXT "Profilet e përdoruesve përmbajnë parametrat e desktop-it dhe informacione të tjera në lidhje me hyrjen tuaj. Një profil i ndryshëm mund të krijohet në çdo kompjuter që ju përdorni, ose ju mund të zgjidhni një profil kryesorë që është i njëjtë në çdo kompjuter që ju përdorni.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
+    LTEXT "Profilet e ruajtura në këtë kompjuter:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
+    CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Ndrysho Tipin", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
+    PUSHBUTTON "Fshi", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
+    PUSHBUTTON "Kopjo tek", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
+    CONTROL "Për të krijuar llogarive të reja përdoruesi, hapni<A>Llogaria Përdoruesit</A> në Panelin e Kontrollit.",
+            IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
+END
+
+IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Fillimi dhe Shërimi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Fillimi Sistemit", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
+    LTEXT "&Sistemi Operativ Parapërzgjedhur:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
+    COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    AUTOCHECKBOX "&Koha për të shfaqur listën e sistemeve operative:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
+    EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
+    LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
+    AUTOCHECKBOX "Koha për të shfaqur opsionet e shërimit të ekranit kur duhen:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
+    EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
+    CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
+    LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
+    LTEXT "Për të modifikuar opsionet e dokumentacionit fillestarë manualisht, klikoni modifiko.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
+    PUSHBUTTON "&Modifiko", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
+    GROUPBOX "Sistemi Dështoi", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
+    AUTOCHECKBOX "&Shkruaj një even tek shënimet e sistemit", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
+    AUTOCHECKBOX "Dërgo një alarm admi&nistrativ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
+    AUTOCHECKBOX "Rifillo Automatikisht", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
+    GROUPBOX "Shkruaj informacionet e rregullimit", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
+    COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Hedh &dokumentat:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
+    EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Mbishkruaj një dokument ekzistues", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
+END
+
+IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Memoria Virtuale"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Driveri  [Etiketa Volumit]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
+    LTEXT "Madhësia faqes dokumentit(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
+    LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
+    GROUPBOX "Madhësia faqes dokumentit për driverin e zgjedhur", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
+    LTEXT "Driveri:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
+    LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
+    LTEXT "Hapësirë ​​në dispozicion:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
+    LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
+    LTEXT "&Madhësia fillestare (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
+    LTEXT "Madhësia maksimale (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
+    AUTORADIOBUTTON "&Masa Personalizuar", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Menaxhues Mase S&istemi", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
+    AUTORADIOBUTTON "&Ska faqe dokumenti", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
+    EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
+    EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Vendos", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
+    GROUPBOX "Masa dokumentin komplete për të gjithë drive-at", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
+    LTEXT "Minimumi lejuar:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
+    LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
+    LTEXT "Rekomanduar:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
+    LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
+    LTEXT "Aktualisht ndarë:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
+    LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
+END
+
+IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Variabël Mjedisi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Variabël Përdoruesi", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
+    CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&E're...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
+    GROUPBOX "Variablë Sistemi", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
+    CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "E're...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Fshi", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
+END
+
+IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Modifiko Variablë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "&Emrat Variablë:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Vlera Variablë:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
+END
+
+IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
+CAPTION "Liçensë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+BEGIN
+    EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistemi"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shih informacionin në lidhje me kompjuterin tuaj dhe ndrysho sistemin dhe konfigurimin e pjesëve elektronike të ndryshme."
+    IDS_MEGABYTE "MB e RAM"
+    IDS_GIGABYTE "GB e RAM"
+    IDS_TERABYTE "TB e RAM"
+    IDS_PETABYTE "PB e RAM"
+    IDS_VARIABLE "Variablë"
+    IDS_VALUE "Vlera"
+    IDS_NO_DUMP "(Asnjë)"
+    IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
+    IDS_KERNEL_DUMP "Hedh Bërthamën"
+    IDS_FULL_DUMP "Hedh Komplet"
+    IDS_USERPROFILE_NAME "Emri"
+    IDS_USERPROFILE_SIZE "Masa"
+    IDS_USERPROFILE_TYPE "Tipi"
+    IDS_USERPROFILE_STATUS "Gjëndje"
+    IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikuar"
+    IDS_MESSAGEBOXTITLE "Sistemi i kontrollit panelit programeve"
+    IDS_WARNINITIALSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë fillestare e faqeve të dokumentave."
+    IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë maksimale e faqeve të dokumentave."
+    IDS_WARNINITIALRANGE "Madhësia fillestare e faqes së dokumentit nuk duhet të jetë më e vogël se 2 MB dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
+    IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Madhësia maksimale e faqes së dokumenit nuk duhet të jetë më e vogël se madhësia e saj fillestare dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
+    IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
+END
index aea96a8..eadf9b3 100644 (file)
@@ -84,6 +84,9 @@ RC_LICENSE RTDATA "resources/gpl.txt"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/telephon/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/telephon/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..79bc55b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Opsionet e Telefonit dhe Modemit"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfiguro rregullat tuaja për të formuar numrin në telefon dhe cilësimet e modemit."
+END
index 1639c53..c2230a8 100644 (file)
@@ -60,6 +60,9 @@ IDI_CPLSYSTEM ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/timedate/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/timedate/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5add59e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,61 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Data && Ora"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "&Data", -1, 4, 2, 122, 125
+    COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_YEARTEXT, 65, 17, 55, 12, ES_LEFT | WS_GROUP | ES_READONLY
+    CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
+    CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX "&Ora", -1, 132, 2, 113, 125
+    CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 144, 105, 90, 12
+    LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 6, 132, 242, 11
+    CONTROL "", IDC_CLOCKWND, "ClockWndClass", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 138, 12, 102, 89
+END
+
+IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ora me Zonë"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_WORLD_BACKGROUND, "Static", SS_OWNERDRAW, 5, 20, 240, 110, WS_EX_STATICEDGE
+    AUTOCHECKBOX "Adapto automatikisht orën për ndryshimet Ditore",
+                 IDC_AUTODAYLIGHT, 6, 132, 242, 11, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ora Internetit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Automatikisht sinkronizohu me një server kohën e Internetit",
+                 IDC_AUTOSYNC, 11, 7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Server:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
+    PUSHBUTTON "Azhorno tani", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
+    LTEXT "", IDC_SUCSYNC, 12, 54, 214, 23
+    LTEXT "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
+    LTEXT "Sinkronizimi mund të ndodhë vetëm kur kompjuteri juaj është i lidhur në internet.", -1, 12, 114, 225, 25
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Data/Ora"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ndryshon datën, orën dhe orën e informacionit së zonës."
+    IDS_TIMEZONETEXT "Ora zonës aktuale: %s"
+    IDS_TIMEZONEINVALID "Invalide"
+    IDS_TIMEZONEUNKNOWN "i'panjohur"
+    IDS_INETTIMESUCSYNC "Ora është e sinkronizuar me sukses me %s në %s në %s"
+    IDS_INETTIMENEXTSYNC "Sinkronizimi tjetër: %s në %s"
+    IDS_INETTIMESYNCING "Ju lutem prisni ndërkohë që ReactOS sinkronizon orën me %s"
+    IDS_INETTIMEERROR "Një gabim ndodhi gjatë sinkronizimit të ReactOS me %s"
+END
index 77be6cb..701c66f 100644 (file)
@@ -62,6 +62,9 @@ IDC_WORLD BITMAP "resources/world.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/wined3dcfg/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/cpl/wined3dcfg/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e09398b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,30 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TRANSLATION:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Përgjithshëm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 5, 21, 20
+    GROUPBOX "Strehë", -1, 5, 35, 230, 65
+    AUTOCHECKBOX "Mundëso &GLSL", IDC_GLSL, 15, 50, 150, 10
+    AUTOCHECKBOX "Mundëso &pixel Strehë", IDC_PIXELSHADERS, 15, 65, 150, 10
+    AUTOCHECKBOX "Mundëso &Vertex Strehë", IDC_VERTEXSHADERS, 15, 80, 150, 10
+    GROUPBOX "Përpunim", -1, 5, 110, 230, 85
+    AUTOCHECKBOX "Detyro shumëshembuj", IDC_MULTISAMPLING, 15, 125, 150, 10
+    AUTOCHECKBOX "Detyro urdhër vizatim i rreptë", IDC_STRICTDRAWORDERING, 15, 140, 150, 10
+    LTEXT "Strehë jashekrani:", -1, 15, 157, 80, 10
+    COMBOBOX IDC_OFFSCREEN, 95, 155, 90, 50, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Streho mbylljen objektivit:", -1, 15, 175, 72, 10, SS_LEFT
+    COMBOBOX IDC_LOCKING, 95, 173, 90, 50, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "WineD3D"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Konfiguro WineD3D kohen e punës."
+END
index 0d70d27..3c19a19 100644 (file)
@@ -36,6 +36,9 @@ IDI_CPLICON ICON "resources/wined3dcfg.ico"
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif