[TRANSLATION]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 23 Sep 2017 17:32:13 +0000 (17:32 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 23 Sep 2017 17:32:13 +0000 (17:32 +0000)
Polish translation update.
Patch by Adam Słaboń.
CORE-13802

svn path=/trunk/; revision=75930

44 files changed:
reactos/base/applications/charmap_new/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/clipbrd/clipbrd.rc
reactos/base/applications/clipbrd/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/pl-PL.rc
reactos/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
reactos/base/system/services/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/system/services/services.rc
reactos/base/system/subst/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/openglcfg/openglcfg.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/shellext/deskadp/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/shellext/netshell/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/shellext/ntobjshex/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/shellext/ntobjshex/ntobjshex.rc
reactos/dll/shellext/stobject/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/shellext/stobject/stobject.rc
reactos/dll/win32/browseui/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/samsrv/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/setupapi/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/pl-PL.rc
reactos/subsystems/mvdm/ntvdm/lang/pl-PL.rc

diff --git a/reactos/base/applications/charmap_new/lang/pl-PL.rc b/reactos/base/applications/charmap_new/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8d31dd8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 290, 224
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX | WS_SIZEBOX
+CAPTION "Tablica znaków ReactOS"
+BEGIN
+    LTEXT "Czciąka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+    COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 28, 5, 150, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
+             WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
+    LTEXT "Znaki do skopiowania:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+    CONTROL "", IDC_TEXTBOX, RICHEDIT_CLASS, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
+    DEFPUSHBUTTON "Wybierz", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
+    PUSHBUTTON "Kopiuj", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ABOUT "&Informacje..."
+    IDS_TITLE "Character Map"
+END
index c76e32d..47b8e20 100644 (file)
@@ -31,6 +31,9 @@ CLPFILE_ICON ICON "res/clpfile.ico"
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/clipbrd/lang/pl-PL.rc b/reactos/base/applications/clipbrd/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..807fe67
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+ID_ACCEL ACCELERATORS
+BEGIN
+    VK_DELETE, CMD_DELETE, VIRTKEY
+END
+
+MAIN_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Plik"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Otwórz...", CMD_OPEN
+        MENUITEM "Zapisz &jako...", CMD_SAVE_AS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Za&kończ", CMD_EXIT
+    END
+    POPUP "&Edycja"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Usuń\tDel", CMD_DELETE
+    END
+    POPUP "&Widok"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Automatycznie", CMD_AUTOMATIC
+    END
+    POPUP "&Pomoc"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Tematy Pomocy", CMD_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Informacje", CMD_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_CLIPBOARD "Podgląd Wieloschowka"
+    STRING_CLIPFILE  "Element Wieloschowka"
+    STRING_DELETE_MSG "Czy chcesz wyczyścić zawartość Schowka?"
+    STRING_DELETE_TITLE "Wyczyść Schowek"
+    STRING_FORMAT_NT "Pliki Schowka NT (*.clp)"
+    STRING_FORMAT_GEN "Pliki Schowka (*.clp)"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_CF_UNKNOWN "Unknown Format"
+    STRING_CF_TEXT "Text"
+    STRING_CF_BITMAP "Bitmap"
+    STRING_CF_OEMTEXT "OEM Text"
+    STRING_CF_UNICODETEXT "Unicode Text"
+    STRING_CF_DIB "DIB Bitmap"
+    STRING_CF_LOCALE "Locale Data"
+    STRING_CF_ENHMETAFILE "Enhanced Metafile"
+    STRING_CF_METAFILEPICT "Metafile"
+    STRING_CF_PALETTE "Color Palette"
+    STRING_CF_DIBV5 "DIB Bitmap (Version 5)"
+    STRING_CF_SYLK "Symbolic Link Format"
+    STRING_CF_DIF "Data Interchange Format"
+    STRING_CF_HDROP "Drop Data"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ERROR_UNSUPPORTED_FORMAT "Schowek zawiera dane w formacie, w którym nie mogą być wyświetlone."
+    ERROR_INVALID_FILE_FORMAT "Wybrany plik nie jest prawidłowym plikiem Schowka."
+END
index 0ba83fa..1d3c4ee 100644 (file)
@@ -51,7 +51,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_STATIC_MEM, 155, 130, 210, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     EDITTEXT IDC_STATIC_SWAP, 155, 140, 210, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     EDITTEXT IDC_STATIC_VERSION, 155, 150, 210, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    CHECKBOX "Check for WHQL digital signatures", IDC_WHQL_SIGN_CHECK, 15, 170, 135, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Sprawdź, czy są cyfrowe podpisy WHQL", IDC_WHQL_SIGN_CHECK, 15, 170, 135, 10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
@@ -146,17 +146,17 @@ IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    RTEXT "General MIDI DLS Collection:", IDC_STATIC, 0, 0, 100, 10
+    RTEXT "Ogólna kolekcja MIDI DLS:", IDC_STATIC, 0, 0, 100, 10
     EDITTEXT IDC_MIDI_DLS_COLLECTION, 105, 0, 250, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "Music Ports", IDC_STATIC, 5, 10, 452, 85
-    GROUPBOX "ReactX Features", IDC_STATIC, 5, 97, 452, 70
-    LTEXT "Default Port Acceleration:", IDC_STATIC, 15, 120, 95, 17
+    GROUPBOX "Porty muzyczne ", IDC_STATIC, 5, 10, 452, 85
+    GROUPBOX "Funkcje ReactX", IDC_STATIC, 5, 97, 452, 70
+    LTEXT "Domyślne przyspieszenie portu:", IDC_STATIC, 15, 120, 125, 17
     LTEXT "", IDC_STATIC_DEFAULT_PORT_ACCELERATION, 115, 120, 50, 10
-    PUSHBUTTON "Disable", IDC_BUTTON_DISABLEDMUSIC, 75, 135, 80, 14, WS_DISABLED
-    LTEXT "Test using this port:", IDC_STATIC, 180, 105, 100, 10
-    LISTBOX IDC_DMUSIC_TEST_LIST, 180, 115, 180, 45, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_EXTENDEDSEL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Test DirectMusic", IDC_BUTTON_TESTDMUSIC, 370, 145, 80, 14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Notes", IDC_STATIC, 5, 170, 452, 50
+    PUSHBUTTON "Wyłącz", IDC_BUTTON_DISABLEDMUSIC, 120, 135, 50, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Testuj przy użyciu tego portu:", IDC_STATIC, 216, 105, 100, 10
+    LISTBOX IDC_DMUSIC_TEST_LIST, 216, 115, 230, 32, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_EXTENDEDSEL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Testuj DirectMusic", IDC_BUTTON_TESTDMUSIC, 285, 150, 90, 14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX "Uwagi", IDC_STATIC, 5, 170, 452, 50
     EDITTEXT IDC_MUSIC_NOTES, 15, 182, 432, 30, ES_LEFT | WS_BORDER | ES_READONLY | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -179,11 +179,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Zarejestrowani dostawcy usług DirectPlay", IDC_STATIC, 5, 0, 452, 75
     CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 12, 432, 55
-    GROUPBOX "Registered Lobbyable DirectPlay Applications", IDC_STATIC, 5, 77, 452, 55
-    GROUPBOX "ReactX Features", IDC_STATIC, 5, 133, 452, 35
-    PUSHBUTTON "DirectPlay Voice Options", IDC_BUTTON_VOICE_OPTIONS, 10, 145, 90, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Test DirectPlay", IDC_BUTTON_TESTDPLAY, 130, 145, 80, 14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Notes", IDC_STATIC, 5, 170, 452, 50
+    GROUPBOX "Zarejestrowane aplikacje modułu Lobbyable DirectPlay", IDC_STATIC, 5, 77, 452, 55
+    GROUPBOX "Funkcje ReactX", IDC_STATIC, 5, 133, 452, 35
+    PUSHBUTTON "Opcje programu DirectPlay Voice", IDC_BUTTON_VOICE_OPTIONS, 90, 145, 125, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Testuj DirectPlay", IDC_BUTTON_TESTDPLAY, 255, 145, 125, 14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX "Uwagi", IDC_STATIC, 5, 170, 452, 50
     EDITTEXT IDC_NETWORK_NOTES, 15, 182, 432, 30, ES_LEFT | WS_BORDER | ES_READONLY | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -191,11 +191,11 @@ IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Still can't find the information you're looking for? Here are some additional things you can do:", IDC_STATIC, 5, 0, 300, 10
-    PUSHBUTTON "System Information", IDC_BUTTON_SYSINFO, 5, 20, 80, 14, WS_DISABLED
-    LTEXT "Displays additional system information", IDC_STATIC, 90, 23, 300, 10
-    PUSHBUTTON "Refresh Rate Override", IDC_BUTTON_DDRAW_REFRESH, 5, 40, 80, 14, WS_DISABLED
-    LTEXT "Overrides the Refresh Rate for DirectDraw", IDC_STATIC, 90, 43, 300, 10
+    LTEXT "Wciąż nie znalazłeś informacji, których szukałeś? Oto kilka dodatkowych rzeczy, które możesz zrobić:", IDC_STATIC, 5, 0, 300, 10
+    PUSHBUTTON "Informacje o systemie", IDC_BUTTON_SYSINFO, 5, 20, 140, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Wyświetla dodatkowe informacje o systemie", IDC_STATIC, 150, 23, 300, 10
+    PUSHBUTTON "Wymuszenie Częstotliwości odświeżania", IDC_BUTTON_DDRAW_REFRESH, 5, 40, 140, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Wymusza daną częstotliwość odświeżania dla DirectDraw", IDC_STATIC, 150, 43, 300, 10
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -252,12 +252,12 @@ BEGIN
     IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Uruchomiony zostanie test interfejsu Direct3D. Kontynuować?"
     IDS_D3DTEST_D3Dx "Test obejmie przyspieszany sprzętowo interfejs Direct3D dla %u."
     IDS_OS_VERSION "%s %s (%d.%d, Build %d)"
-    IDS_DMUSIC_DESC "Description"
-    IDS_DMUSIC_TYPE "Type"
-    IDS_DMUSIC_KERNEL "Kernel Mode"
-    IDS_DMUSIC_IO "In/Out"
-    IDS_DMUSIC_DLS "Supports DLS"
-    IDS_DMUSIC_EXT "External"
-    IDS_DMUSIC_PORT "Default Port"
-    IDS_DDDISABLE_MSG "This will disable all hardware acceleration for DirectDraw on all display devices\n.Do you wish to continue?\n"
+    IDS_DMUSIC_DESC "Opis"
+    IDS_DMUSIC_TYPE "Typ"
+    IDS_DMUSIC_KERNEL "Tryb jądra"
+    IDS_DMUSIC_IO "Wejście/Wyjście"
+    IDS_DMUSIC_DLS "Obsługuje próbki DLS"
+    IDS_DMUSIC_EXT "Zewnętrzny"
+    IDS_DMUSIC_PORT "Port domyślny"
+    IDS_DDDISABLE_MSG "Spowoduje to wyłączenie przyspieszania sprzętowego DirectDraw dla wszystkich urządzeń wyświetlających w systemie\n.Czy chcesz kontynuować?\n"
 END
index 0b2d7bd..68098a0 100644 (file)
@@ -25,6 +25,6 @@ TrueType Font Collection (*.ttc)\0*.ttc\0\
 OpenType Font (*.otf)\0*.otf\0\
 OpenType Font Collection (*.otc)\0*.otc\0\
 All Files (*.*)\0*.*\0"
-    IDS_PREVIOUS "< P&revious"
-    IDS_NEXT "&Next >"
+    IDS_PREVIOUS "< P&oprzednia"
+    IDS_NEXT "&Następna >"
 END
index 6ff27cb..e6bc2ff 100644 (file)
@@ -88,17 +88,17 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
             LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
-    PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
-    PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
-    PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+    PUSHBUTTON "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 120, 12
+    PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 127, 65, 75, 12
+    PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 201, 65, 75, 12
+    PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 275, 65, 75, 12
     GROUPBOX "Opcje rozruchu", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
     CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
     CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
     CHECKBOX "/&BOOTLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
     CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
     CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
-    PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
+    PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 95, 12
     LTEXT "&Limit czasu:", -1, 280, 91, 30, 10
     EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
     LTEXT "s", -1, 340, 91, 15, 10
index 227939e..8877628 100644 (file)
@@ -18,19 +18,19 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Zapisz\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
         MENUITEM "Z&apisz jako...", IDM_FILESAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "From Scanner or Camera...", IDM_FILEFROMSCANNERORCAMERA
+        MENUITEM "Ze skanera lub aparatu fotograficznego...", IDM_FILEFROMSCANNERORCAMERA
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Podgląd wydruku", IDM_FILEPAGEVIEW
         MENUITEM "&Ustawienia strony...", IDM_FILEPAGESETUP
         MENUITEM "&Drukuj...\tCtrl+P", IDM_FILEPRINT
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Send...", IDM_FILESEND
+        MENUITEM "Wyślij...", IDM_FILESEND
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Ustaw jako &tło (sąsiadująco)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
         MENUITEM "U&staw jako tło (wyśrodkowane)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
         MENUITEM "Ustaw jako tło (rozciągnięte)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Most recently used file", IDM_FILEMOSTRECENTLYUSEDFILE, GRAYED
+        MENUITEM "Ostatnio używany plik", IDM_FILEMOSTRECENTLYUSEDFILE, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Za&kończ\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
     END
@@ -218,7 +218,7 @@ BEGIN
     IDS_TOOLTIP15 "Elipsa"
     IDS_TOOLTIP16 "Zaokrąglony prostokąt"
     IDS_ALLFILES "Wszystkie pliki"
-    IDS_ALLPICTUREFILES "All Picture Files"
+    IDS_ALLPICTUREFILES "Wszystkie pliki graficzne"
     IDS_FILESIZE "%d bajtów"
     IDS_PRINTRES "%d x %d pikseli na metr"
     IDS_INTNUMBERS "Wprowadź liczbę całkowitą."
index d8954d8..ba73efa 100644 (file)
@@ -18,8 +18,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Ustawienia połączenia", IDC_STATIC, 7, 103, 228, 65
     ICON "", IDC_LOGONICON, 15, 19, 20, 20
     LTEXT "Wpisz adres serwera.", IDC_STATIC, 47, 24, 81, 8
-    LTEXT "Serwer:", IDC_STATIC, 39, 42, 29, 8
-    LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 39, 57, 42, 18
+    LTEXT "Serwer:", IDC_STATIC, 16, 42, 29, 8
+    LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 16, 57, 82, 18
     COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO, 84, 39, 141, 13, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_NAMEEDIT, 84, 55, 141, 14, WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     PUSHBUTTON "Zapisz", IDC_SAVE, 67, 139, 50, 14
@@ -65,7 +65,7 @@ BEGIN
     IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 kolorów (15 bit)"
     IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 kolorów (16 bit)"
     IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 kolorów (24 bit)"
-    IDS_HIGHCOLOR32 "Highest Quality (32 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR32 "Najwyższa jakość (32 bit)"
     IDS_PIXEL "%lux%lu pikseli"
     IDS_FULLSCREEN "Pełny ekran"
     IDS_BROWSESERVER "<Wybierz inne...>"
index 46a51b2..87b0e29 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ END
 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 365, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Page Setup"
+CAPTION "Ustawienia strony"
 BEGIN
     GROUPBOX "Podgląd", 0, 240, 6, 120, 153, BS_GROUPBOX
     CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 260, 42, 80, 80
@@ -83,25 +83,25 @@ BEGIN
     LTEXT "&Tray:", stc3, 16, 42, 36, 8
     COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     GROUPBOX "Orientacja", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
-    AUTORADIOBUTTON "&Portrait", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
-    AUTORADIOBUTTON "&Landscape", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
-    GROUPBOX "Borders", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
-    LTEXT "L&eft:", stc15, 88, 82, 30, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Pionowa", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
+    AUTORADIOBUTTON "&Pozioma", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
+    GROUPBOX "Marginesy", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
+    LTEXT "L&ewy:", stc15, 88, 82, 30, 8
     EDITTEXT edt4, 119, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
-    LTEXT "&Right:", stc16, 159, 82, 30, 8
+    LTEXT "&Prawy:", stc16, 159, 82, 30, 8
     EDITTEXT edt6, 190, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
-    LTEXT "T&op:", stc17, 88, 102, 30, 8
+    LTEXT "&Górny:", stc17, 88, 102, 30, 8
     EDITTEXT edt5, 119, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
-    LTEXT "&Bottom:", stc18, 159, 102, 30, 8
+    LTEXT "&Dolny:", stc18, 159, 102, 30, 8
     EDITTEXT edt7, 190, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
-    LTEXT "&Header:", 0x140, 8, 132, 40, 15
+    LTEXT "&Nagłówek:", 0x140, 8, 132, 40, 15
     EDITTEXT 0x141, 58, 130, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Footer:", 0x142, 8, 149, 40, 15
+    LTEXT "&Stopka:", 0x142, 8, 149, 40, 15
     EDITTEXT 0x143, 58, 147, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     PUSHBUTTON "Pomoc", IDHELP, 8, 170, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 198, 170, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 254, 170, 50, 14
-    PUSHBUTTON "P&rinter...", psh3, 310, 170, 50, 14
+    PUSHBUTTON "D&rukarka...", psh3, 310, 170, 50, 14
 END
 
 /* Dialog 'Encoding' */
index ce6fa39..0007f47 100644 (file)
@@ -100,7 +100,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Ściągnij %ls..."
+CAPTION "Pobierz %ls..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -208,49 +208,49 @@ BEGIN
     IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
     IDS_INFORMATION "Informacja"
     IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Nie można pobrać pakietu! Nie znaleziono adresu!"
-    IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Unable to download the package! Check Internet Connection!"
+    IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Nie można pobrać pakietu! Sprawdź połączenie z siecią!"
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
-    IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Unable to open installer!"
-    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
-    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
-    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
-    IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "The download was interrupted. Check connection to Internet."
-    IDS_UNABLE_TO_WRITE "Unable to write to disk. Disk may be at capacity."
-    IDS_SELECT_ALL "Select/Deselect All"
-    IDS_INSTALL_SELECTED "Install Selected"
+    IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Nie można uruchomić instalatora!"
+    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "Weryfikacja certyfikatu SSL nieudana."
+    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Weryfikowanie integralności pakietu..."
+    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pakiet nie przeszedł kontroli integralności, mógł zostać uszkodzony lub naruszony podczas pobierania. Uruchamianie tego programu nie jest zalecane."
+    IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "Pobieranie zostało przerwane. Sprawdź połączenie z siecią"
+    IDS_UNABLE_TO_WRITE "Nie można zapisać na dysku. Dysk może być pełny."
+    IDS_SELECT_ALL "Zaznacz/Odznacz Wszystko"
+    IDS_INSTALL_SELECTED "Instaluj Zaznaczone"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_STATUS_INSTALLED "Installed"
-    IDS_STATUS_NOTINSTALLED "Not installed"
-    IDS_STATUS_DOWNLOADED "Downloaded"
-    IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Update available"
-    IDS_STATUS_DOWNLOADING "Downloading…"
-    IDS_STATUS_INSTALLING "Installing…"
-    IDS_STATUS_WAITING "Waiting to install…"
-    IDS_STATUS_FINISHED "Finished"
+    IDS_STATUS_INSTALLED "Zainstalowane"
+    IDS_STATUS_NOTINSTALLED "Nie zainstalowane"
+    IDS_STATUS_DOWNLOADED "Pobrane"
+    IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Dostępna aktualizacja"
+    IDS_STATUS_DOWNLOADING "Pobieranie…"
+    IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie……"
+    IDS_STATUS_WAITING "Oczekiwanie na instalację…"
+    IDS_STATUS_FINISHED "Gotowe"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE_OPENSOURCE "Open Source"
-    IDS_LICENSE_FREEWARE "Freeware"
-    IDS_LICENSE_TRIAL "Trial/Demo"
+    IDS_LICENSE_OPENSOURCE "Otwartoźródłowe"
+    IDS_LICENSE_FREEWARE "Darmowe"
+    IDS_LICENSE_TRIAL "Wersja próbna/Demo"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_TRANSLATION "Supports your language"
-    IDS_LANGUAGE_NO_TRANSLATION "Supports other languages"
-    IDS_LANGUAGE_ENGLISH_TRANSLATION "Supports English"
-    IDS_LANGUAGE_SINGLE "Single language"
-    IDS_LANGUAGE_MORE_PLACEHOLDER " (+%d more)"
-    IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_PLACEHOLDER " (+%d available)"
+    IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_TRANSLATION "Wspiera Twój język"
+    IDS_LANGUAGE_NO_TRANSLATION "Wspiera inne języki"
+    IDS_LANGUAGE_ENGLISH_TRANSLATION "Wspiera Angielski"
+    IDS_LANGUAGE_SINGLE "Jednojęzyczne"
+    IDS_LANGUAGE_MORE_PLACEHOLDER " (+%d więcej)"
+    IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_PLACEHOLDER " (+%d dostępne)"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Applications Database"
-    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Updating Database..."
+    IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza Programów"
+    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy Programów..."
 END
index 5b7488d..799d99d 100644 (file)
@@ -63,7 +63,7 @@ Sposób użycia: shutdown [/?] [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
             uruchomienia lub zamknięcia.\n\
                        Maksymalna dozwolona liczba znaków wynosi 512.\n\
     /f      Wymusza zamknięcie uruchomionych aplikacji bez uprzedniego\n\
-            powiadamiania użytkowników. If you do not specify any other parameter, this option will also log off.\n\
+            powiadamiania użytkowników. Jeśli nie określisz innego parametru, opcja ta także wyloguje z systemu.\n\
     /d [p|u:]xx:yy  Podaje przyczynę ponownego uruchomienia lub\n\
                        zamknięcia systemu\n\
             Opcja p określa, że zaplanowano zamknięcie lub\n\
index a9dc378..f69cb71 100644 (file)
@@ -194,7 +194,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Pamięć zadeklarowana (KB)", IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME, 5, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX "Pamięć fizyczna (KB)", IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME, 131, 122, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX "Pamięć jądra (KB)", IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME, 131, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
-    LTEXT "Uchwyty", IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT, 12, 131, 27, 8
+    LTEXT "Dojścia", IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT, 12, 131, 27, 8
     LTEXT "Wątki", IDS_TOTALS_THREAD_COUNT, 12, 140, 27, 8
     LTEXT "Procesy", IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT, 12, 149, 34, 8
     EDITTEXT IDC_TOTALS_HANDLE_COUNT, 65, 131, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
index 97bc32e..c377cc7 100644 (file)
@@ -55,8 +55,8 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_PARTITION, "SysListView32", WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL, 7, 7, 303, 112
     PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 7, 122, 50, 15
     PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_PARTDELETE, 63, 122, 50, 15
-    PUSHBUTTON "s&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 174, 122, 50, 15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 230, 122, 80, 15
+    PUSHBUTTON "S&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 169, 122, 50, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 225, 122, 86, 15
     LTEXT "Naciśnij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
 END
 
index a5dd287..337b232 100644 (file)
@@ -84,7 +84,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
-    GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 58
+    GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
     AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokazuj sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
@@ -114,12 +114,12 @@ CAPTION "Dostosuj powiadomienia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT            "Domyślnie ReactOS wyświetla ikony aktywnych i ważnych powiadomień, ukrywając te nieaktywne. Możesz zmienić to zachowanie lub wybrać elementy korzystając z poniższej listy.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
-    LTEXT            "Select an item, then choose its notification behavior:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
+    LTEXT            "Zaznacz element, a następnie wybierz zachowanie powiadomienia:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
     CONTROL          "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
     COMBOBOX         IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
-    PUSHBUTTON       "&Restore Defaults", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
+    PUSHBUTTON       "&Przywróć domyślne", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 156, 188, 70, 14
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Anuluj", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
 END
 
 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
@@ -127,48 +127,48 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
+    GROUPBOX         "Menu Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
-    LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
-    PUSHBUTTON       "A&dd...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "&Remove...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "Ad&vanced", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "&Sort", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
+    LTEXT            "Możesz dostosować menu Start, dodając lub usuwając jego elementy.", IDC_STATIC, 48, 17, 100, 39
+    PUSHBUTTON       "&Dodaj...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 150, 18, 70, 14
+    PUSHBUTTON       "&Usuń...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 150, 33, 70, 14
+    PUSHBUTTON       "&Zaawansowane", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 150, 49, 70, 14
+    PUSHBUTTON       "&Sortuj", IDC_CLASSICSTART_SORT, 150, 65, 70, 14
     ICON             IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
-    LTEXT            "To remove records of recently accessed documents, programs, and Web sites, click Clear.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
-    PUSHBUTTON       "&Clear", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
-    LTEXT            "Advanced S&tart menu options:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
+    LTEXT            "Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć informacje o ostatnio otwieranych dokumentach, programach i witrynach sieci Web.", IDC_STATIC, 49, 61, 100, 33
+    PUSHBUTTON       "&Wyczyść", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 150, 94, 70, 14
+    LTEXT            "Zaawansowane opcje menu Start:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Anuluj", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
 }
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
-CAPTION "File Name Warning"
+CAPTION "Ostrzeżenie o nazwie pliku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON    "&Ignoruj", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "&Zmień nazwę", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
+    AUTOCHECKBOX     "&Nie sprawdzaj tego przy starcie systemu", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
-    LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
+    LTEXT            "Na Twoim komputerze znajduje się plik folderu o nazwie %s , który może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych aplikacji.  Zmienienie nazwy na %s rozwiązało by ten problem.  Czy chcesz teraz zmienić nazwę tego pliku?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
 }
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
-CAPTION "Advanced"
+CAPTION "Zaawansowane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
-    AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
-    AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
-    LTEXT            "Start &menu items:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
+    GROUPBOX         "Ustawienia menu Start ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
+    AUTOCHECKBOX     "&Otwieraj podmenu po zatrzymaniu na nich wskaźnika myszy", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX     "Wyróżnij &nowo zainstalowane programy", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
+    LTEXT            "Elementy %menu Start:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
-    GROUPBOX         "Recent documents ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
-    LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
-    AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
+    GROUPBOX         "Niedawno używane dokumenty ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
+    LTEXT            "Zaznacz tę opcję, aby zapewnić szybki dostęp do niedawno otwieranych dokumentów.  Wyczyszczenie tej listy nie powoduje usunięcia dokumentów.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
+    AUTOCHECKBOX     "Wyczyść &moje ostatnio otwierane dokumenty", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "Wy&czyść listę", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
 }
 
diff --git a/reactos/base/system/services/lang/pl-PL.rc b/reactos/base/system/services/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..86893f9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICE_START   "uruchom"
+    IDS_SERVICE_STOP    "zatrzymaj"
+    IDS_SERVICE_PAUSE   "wstrzymaj"
+    IDS_SERVICE_RESUME  "wznów"
+    IDS_SERVICE_RUNNING "Uruchomiono"
+    IDS_SERVICE_STOPPED "Zatrzymano"
+    IDS_SERVICE_PAUSED  "Wstrzymano"
+END
index 5d874c7..94f2f20 100644 (file)
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
 
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
+
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 18b4cc6..b4a1ec7 100644 (file)
@@ -13,8 +13,8 @@ BEGIN
     IDS_INCORRECT_PARAMETER_COUNT "Nieprawidłowa liczba parametrów - %s\n"
     IDS_INVALID_PARAMETER "Nieprawidłowy parametr - %s\n"
     IDS_INVALID_PARAMETER2 "Nieprawidłowe parametry - %s\n"
-    IDS_PATH_NOT_FOUND "Path not found - %s\n"
-    IDS_ACCESS_DENIED "Access denied - %s\n"
+    IDS_PATH_NOT_FOUND "Nie odnaleziono ścieżki - %s\n"
+    IDS_ACCESS_DENIED "Odmowa dostępu - %s\n"
     IDS_DRIVE_ALREADY_SUBSTED "Na tym dysku już użyto komendy SUBST\n"
     IDS_FAILED_WITH_ERRORCODE "Błąd 0x%x: %s\n"
     IDS_USAGE "Powiązuje ścieżkę z literą napędu.\n\n\
index fe994a4..cb6e8e7 100644 (file)
@@ -6,45 +6,45 @@
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Klawiatura"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klawisze Trwałe", -1, 6, 11, 234, 62
+    GROUPBOX "Klawisze Trwałe", -1, 6, 11, 248, 62
     LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Trwałe jeśli chcesz używać Shift, Ctrl albo Alt naciskając je tylko raz.",
-          -1, 12, 20, 222, 29
+          -1, 12, 20, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "&Użyj Klawiszy Trwałych", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
-    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
-    GROUPBOX "Klawisze Filtra", -1, 6, 79, 234, 67
+    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_STICKY_BUTTON, 154, 49, 90, 14
+    GROUPBOX "Klawisze Filtra", -1, 6, 79, 248, 67
     LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Filtra, jeśli chcesz, żeby ReactOS ignorował krótkie albo powtarzające się naciskanie klawiszy albo zmniejszał częstość powtarzania.",
-          -1, 12, 89, 222, 29
+          -1, 12, 89, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtra", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
-    PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
-    GROUPBOX "Klawisze Przełązające", -1, 6, 145, 234, 62
+    PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_BUTTON, 154, 121, 90, 14
+    GROUPBOX "Klawisze Przełączające", -1, 6, 150, 248, 62
     LTEXT "Użyj funkcji Klawisze Przełączające, jeśli chcesz słyszeć dźwięk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",
-          -1, 12, 161, 222, 29
-    AUTOCHECKBOX "Użyj &Klawiszy Przełączających", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
-    PUSHBUTTON "Ustawie&nia", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 184, 90, 14
+          -1, 12, 161, 238, 29
+    AUTOCHECKBOX "Użyj &Klawiszy Przełączających", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 189, 126, 14
+    PUSHBUTTON "Ustawie&nia", IDC_TOGGLE_BUTTON, 154, 189, 90, 14
     AUTOCHECKBOX "&Pokaż dodatkową pomoc klawiatury w programach", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
-                 6, 212, 234, 14
+                 6, 215, 234, 14
 END
 
-IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Dźwięk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Wartownik Dźwięku", -1, 6, 11, 234, 98
+    GROUPBOX "Wartownik Dźwięku", -1, 6, 11, 248, 98
     LTEXT "Użyj funkcji Wartownik Dźwięku jeśli chcesz, żeby ReactOS pokazywał wizualne ostrzeżenia w chwili generacji dźwięku.",
-          -1, 12, 20, 222, 29
-    AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Wartownik Dźwięku", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 90, 14
+          -1, 12, 20, 238, 29
+    AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Wartownik Dźwięku", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 120, 14
     LTEXT "Użyj następującego ostrzeżenia:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
-    COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
+    COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 230, 56,
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Pokaż Dźwięki", -1, 6, 115, 234, 67
+    GROUPBOX "Pokaż Dźwięki", -1, 6, 115, 248, 67
     LTEXT "Użyj funkcji Pokaż Dźwięki, aby nakazać swoim programom wyświetlanie napisów w chwili generacji dźwięku lub mowy.",
-          -1, 12, 125, 222, 29
+          -1, 12, 125, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Pokaż Dźwięki", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
 END
 
@@ -53,14 +53,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ekran"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Wysoki Kontrast", -1, 6, 11, 234, 62
+    GROUPBOX "Wysoki Kontrast", -1, 6, 11, 248, 62
     LTEXT "Użyj tej funkcji, jeśli chcesz, żeby ReactOS używał kolorów i czcionek zaprojektowanych do łatwego czytania",
-          -1, 12, 20, 222, 29
+          -1, 12, 20, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "&Użyj funkcji Wysoki Kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
-    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
-    GROUPBOX "Ustawienia kursora", -1, 6, 79, 234, 115
+    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_CONTRAST_BUTTON, 154, 49, 90, 14
+    GROUPBOX "Ustawienia kursora", -1, 6, 79, 248, 115
     LTEXT "Za pomocą suwaków możesz ustawić częstotliwość migotania kursora i jego szerokość.",
-          -1, 12, 88, 222, 20
+          -1, 12, 88, 238, 20
     CTEXT "Częstotliwość migotania:", -1, 12, 115, 222, 11
     LTEXT "Brak", -1, 18, 130, 36, 11
     LTEXT "Szybko", -1, 192, 130, 36, 11
@@ -79,11 +79,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Mysz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klawisze Myszy", -1, 6, 11, 234, 62
+    GROUPBOX "Klawisze Myszy", -1, 6, 11, 248, 62
     LTEXT "Użyj tej opcji, jeśli chcesz kontrolować wskaźnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",
-          -1, 12, 20, 222, 29
+          -1, 12, 20, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji Klawisze &Myszy", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
-    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
+    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_MOUSE_BUTTON, 154, 49, 90, 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -91,26 +91,26 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Automatyczny reset", -1, 6, 11, 234, 47
-    AUTOCHECKBOX "&Wyłącz funkcje ułatwiające dostęp kiedy komputer nie jest używany przez:",
+    GROUPBOX "Automatyczny reset", -1, 6, 11, 248, 47
+    AUTOCHECKBOX "&Wyłącz funkcje ułatwiające dostęp po czasie bezczynności:",
                  IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 63, 234, 47
+    GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 63, 248, 47
     AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj kiedy funkcja jest włączana", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  12, 72, 222, 14
     AUTOCHECKBOX "Odgrywaj dźwięk, kiedy funkcja jest włączana albo wyłączana", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  12, 90, 222, 14
-    GROUPBOX "Urządzenia klawiszy szeregowych", -1, 6, 115, 234, 47
+    GROUPBOX "Urządzenia klawiszy szeregowych", -1, 6, 115, 248, 47
     LTEXT "Urządzenia klawiszy szeregowych zapewniają alternatywny dostęp do funkcji klawiatury lub myszy.",
           -1, 12, 124, 222, 20
     AUTOCHECKBOX "Wspieraj urządzenia klawi&szy szeregowych", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
     PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
-    GROUPBOX "Opcje zarządzania", -1, 6, 169, 234, 47
-    AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia dla pu&lpitu logowania", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    GROUPBOX "Opcje zarządzania", -1, 6, 169, 248, 47
+    AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  12, 178, 222, 14
-    AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia dla &domyślnego profilu dla nowych użytkowników", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
-                 12, 196, 222, 14
+    AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domyślnych dla nowych użytkowników", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+                 12, 196, 240, 14
 END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -126,7 +126,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Naciśnij klawisz modyfikujący dwukrotnie, aby zablokować", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  12, 94, 222, 14
     AUTOCHECKBOX "&Wyłącz Klawisze Trwałe gdy dwa klawisze zostaną wciśnięte naraz", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
-                 12, 106, 222, 14
+                 12, 106, 225, 14
     GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 133, 234, 44
     AUTOCHECKBOX "W&ydaj dźwięk, po naciśnięciu klawisza modyfikującego", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  12, 148, 222, 14
@@ -147,11 +147,11 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Używaj skrótu", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
     GROUPBOX "Ustawienia Filtrów", -1, 6, 79, 234, 79
     AUTORADIOBUTTON "Ign&oruj powtarzane naciskanie klawiszy", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
-                    12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+                    12, 91, 140, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Ig&noruj szybkie naciskanie klawiszy i spowolnij tempo powtarzania", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
-                    12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
+                    12, 106, 140, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 164, 88, 70, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 164, 106, 70, 14, WS_GROUP
     LTEXT "&Kliknij tutaj i wpisz cokolwiek by przetestować ustawienia:", -1, 12, 129, 222, 11
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Powiadomienia", -1, 6, 161, 234, 41
@@ -213,12 +213,12 @@ BEGIN
     LTEXT "Wolno", -1, 66, 123, 18, 11
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             90, 121, 114, 20
-    LTEXT "Szybko", -1, 204, 123, 18, 11
+    LTEXT "Szybko", -1, 204, 123, 22, 11
     AUTOCHECKBOX "P&rzytrzymaj klawisz Ctrl by przyspieszyć i Shift by spowolnić", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  12, 142, 222, 14
-    LTEXT "Użyj Klawiszy Myszy gdy NumLock jest:", -1, 6, 171, 120, 11
-    AUTORADIOBUTTON "&Włączonyn", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
-    AUTORADIOBUTTON "Wyłą&czony", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
+    LTEXT "Użyj Klawiszy Myszy gdy NumLock jest:", -1, 6, 171, 140, 11
+    AUTORADIOBUTTON "&Włączony", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 142, 171, 50, 11
+    AUTORADIOBUTTON "Wyłą&czony", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 193, 171, 50, 11
     AUTOCHECKBOX "P&okaż stan Klawiszy Myszy na ekranie", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  6, 184, 222, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
index 71cc9de..4f2cba6 100644 (file)
@@ -52,14 +52,14 @@ END
 
 IDD_CONFIG_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 212, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Remove Shortcuts/Folders"
+CAPTION "Usuń Skróty/Foldery"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&To remove an item from the Start menu, select the item and click Remove.", -1, 10, 10, 192, 16
+    LTEXT "&Aby usunąć element z menu Start, wybierz element i kliknij Usuń.", -1, 10, 10, 192, 16
     CONTROL "List1", IDC_STARTMENU_TREE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
             LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 32, 192, 138
-    PUSHBUTTON "&Remove", IDC_REMOVE_ENTRIES, 98, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "Close", IDOK, 152, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_REMOVE_ENTRIES, 98, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 152, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOGEX  0, 0, 260, 95
index d2a6aef..f994259 100644 (file)
@@ -30,9 +30,9 @@ BEGIN
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 115, 120, 12, 12
     AUTOCHECKBOX "O&drzuć stare duplikaty", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 25, 140, 100, 15
     GROUPBOX "Edytuj opcje", IDC_STATIC, 140, 90, 100, 70, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "&Tryb szybkiej edycji", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 150, 100, 60, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Wstaw tryb", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 150, 120, 60, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Code Page", IDC_STATIC, 7, 170, 238, 31
+    AUTOCHECKBOX "&Tryb szybkiej edycji", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 150, 100, 80, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Wstaw tryb", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 150, 120, 80, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Strona kodowa", IDC_STATIC, 7, 170, 238, 31
     COMBOBOX IDL_CODEPAGE, 13, 181, 224, 58, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -46,11 +46,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Rozmiar:", IDC_STATIC, 130, 7, 45, 10
     LISTBOX IDC_LBOX_FONTSIZE, 130, 20, 50, 86, LBS_SORT | LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_CBOX_FONTSIZE, 130, 20, 30, 86, CBS_SIMPLE | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "pi&xels", IDC_RADIO_PIXEL_UNIT, 165, 17, 60, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "&points", IDC_RADIO_POINT_UNIT, 165, 28, 60, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "pi&kseli", IDC_RADIO_PIXEL_UNIT, 165, 17, 60, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&punktów", IDC_RADIO_POINT_UNIT, 165, 28, 60, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Czcionka", IDC_STATIC, 10, 105, 35, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Pogrubiona czcionka", IDC_CHECK_BOLD_FONTS, 45, 105, 60, 10
-    LISTBOX IDC_LBOX_FONTTYPE, 10, 120, 110, 50, LBS_SORT | LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Pogrubiona czcionka", IDC_CHECK_BOLD_FONTS, 45, 105, 80, 10
+    LISTBOX IDC_LBOX_FONTTYPE, 10, 120, 110, 40, LBS_SORT | LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Wybrana czcionka", IDC_GROUPBOX_FONT_NAME, 7, 156, 240, 50
     CONTROL "", IDC_STATIC_SELECT_FONT_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 12, 166, 104, 35, WS_EX_CLIENTEDGE
     LTEXT "Rozmiar znaków:", IDC_STATIC, 125, 166, 85, 10
@@ -67,33 +67,33 @@ BEGIN
     LTEXT "Okno podglądu:", IDC_STATIC, 7, 7, 115, 10
     CONTROL "", IDC_STATIC_LAYOUT_WINDOW_PREVIEW, "WinPreview", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 20, 115, 70
     GROUPBOX "Rozmiar bufora ekranu", IDC_STATIC, 130, 15, 115, 40
-    LTEXT "&Szerokość:", IDC_STATIC, 135, 30, 25, 10
-    LTEXT "&Wysokość:", IDC_STATIC, 135, 40, 25, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_WIDTH, 165, 30, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    LTEXT "&Szerokość:", IDC_STATIC, 135, 30, 35, 10
+    LTEXT "&Wysokość:", IDC_STATIC, 135, 40, 35, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_WIDTH, 180, 30, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, 165, 40, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, 180, 40, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
     GROUPBOX "Rozmiar okna", IDC_STATIC, 130, 60, 115, 40
-    LTEXT "&Szerokość:", IDC_STATIC, 135, 70, 25, 10
-    LTEXT "&Wysokość:", IDC_STATIC, 135, 80, 25, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_WIDTH, 165, 70, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    LTEXT "&Szerokość:", IDC_STATIC, 135, 70, 35, 10
+    LTEXT "&Wysokość:", IDC_STATIC, 135, 80, 35, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_WIDTH, 180, 70, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_HEIGHT, 165, 80, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_HEIGHT, 180, 80, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
     GROUPBOX "Pozycja okna", IDC_STATIC, 130, 105, 115, 55
     LTEXT "&Lewo:", IDC_STATIC, 135, 120, 25, 10
     LTEXT "&Góra:", IDC_STATIC, 135, 130, 25, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 165, 120, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 180, 120, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_LEFT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 165, 130, 35, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 180, 130, 55, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_TOP, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 185, 30, 30, 10
-    AUTOCHECKBOX "Wybór pozycji okna przez system", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 135, 145, 100, 10
+    AUTOCHECKBOX "Wybór pozycji przez system", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 135, 145, 100, 10
 END
 
 IDD_PROPPAGECOLORS DIALOGEX 0, 0, 250, 220
@@ -104,18 +104,18 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&Tekst ekranu", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, 15, 15, 90, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Tł&o ekranu", IDC_RADIO_SCREEN_BACKGROUND, 15, 25, 90, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "T&ekst zaznaczony", IDC_RADIO_POPUP_TEXT, 15, 35, 90, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Tlo te&kstu zaznaczonego", IDC_RADIO_POPUP_BACKGROUND, 15, 45, 90, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Selected Color Components", IDC_STATIC, 120, 15, 90, 45
-    LTEXT "&Czerwony:", IDC_STATIC, 125, 25, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_RED, 150, 25, 30, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Tło te&kstu zaznaczonego", IDC_RADIO_POPUP_BACKGROUND, 15, 45, 90, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Wartości wybranych kolorów", IDC_STATIC, 120, 15, 103, 45
+    LTEXT "&Czerwony:", IDC_STATIC, 125, 25, 35, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_RED, 170, 25, 45, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_RED, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 165, 25, 30, 10
-    LTEXT "&Zielony:", IDC_STATIC, 125, 35, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_GREEN, 150, 35, 30, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    LTEXT "&Zielony:", IDC_STATIC, 125, 35, 35, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_GREEN, 170, 35, 45, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_GREEN, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 165, 35, 30, 10
-    LTEXT "&Niebieski:", IDC_STATIC, 125, 45, 30, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_BLUE, 150, 45, 30, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
+    LTEXT "&Niebieski:", IDC_STATIC, 125, 45, 35, 10
+    EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_BLUE, 170, 45, 45, 10, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_BLUE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 165, 45, 30, 10
     CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR1, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 15, 90, 10, 10
@@ -146,7 +146,7 @@ CAPTION "Zastosuj właściwości"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&Zastosuj właściwości tylko do aktualnego okna", IDC_RADIO_APPLY_CURRENT, 25, 25, 150, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Z&apisz właściwości na przyszłe okna z tym sam tytułem", IDC_RADIO_APPLY_ALL, 25, 40, 185, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Z&apisz właściwości na przyszłe okna z tym samym tytułem", IDC_RADIO_APPLY_ALL, 25, 40, 185, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "OK", IDOK, 25, 80, 40, 15, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 120, 80, 50, 15, WS_VISIBLE
 END
index 3c575e2..037aee9 100644 (file)
@@ -161,13 +161,13 @@ END
 
 IDD_CONFIRMSETTINGS DIALOGEX 20, 30, 233, 57
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Display Settings"
+CAPTION "Ustawienia monitora"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Do you want to keep these display settings?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
+    LTEXT "Czy chcesz zachować te ustawienia?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
     LTEXT "", IDC_TIMEOUTTEXT, 7, 20, 219, 8
-    PUSHBUTTON "&Yes", IDYES, 121, 36, 50, 14
-    DEFPUSHBUTTON "&No", IDNO, 175, 36, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 121, 36, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 175, 36, 50, 14
 END
 
 IDR_PREVIEW_MENU MENU
@@ -272,5 +272,5 @@ BEGIN
     IDS_DISPLAY_SETTINGS "Ustawienia ekranu"
     IDS_APPLY_FAILED "Nie udało się zastosować nowych ustawień..."
     IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Musisz ponownie uruchomić komputer aby zastosować zmiany."
-    IDS_TIMEOUTTEXT "Revert to previous settings in %d seconds."
+    IDS_TIMEOUTTEXT "Powrót do poprzednich ustawień w ciągu %d sekund."
 END
index 659bd59..a66af11 100644 (file)
@@ -202,10 +202,10 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
-These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
-The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Zmień domyślne ustawienia"
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "Ustawienia zostaną zastosowane dla domyślnego konta użytkownika.\n\n\
+Te zmiany dotyczą ekranu logowania i nowych kont użytkowników.\n\
+Do zastosowania zmian dla niektórych usług systemowych wymagane jest ponowne uruchomienie komputera."
 END
 
 STRINGTABLE
index 80fec76..d193351 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Szybkość"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Powtarzanie znaku", -1, 5, 5, 230, 130
+    GROUPBOX "Powtarzanie znaku", -1, 5, 5, 230, 140
     ICON IDI_REPEAT_DELAY, IDC_ICON_REPEAT_DELAY, 15, 15, 15, 15
     LTEXT "&Opóźnienie powtarzania:", -1, 40, 15, 50, 10
     LTEXT "Duże", -1, 40, 30, 20, 10
@@ -23,8 +23,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Mała", -1, 40, 85, 20, 10
     LTEXT "Duża", -1, 200, 85, 20, 10
     CONTROL "", IDC_SLIDER_REPEAT_RATE, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 65, 85, 130, 17
-    LTEXT "&Kliknij tutaj i przytrzymaj klawisz, aby sprawdzić szybkość powtarzania:", -1, 15, 105, 150, 10
-    EDITTEXT IDC_EDIT_REPEAT_RATE, 15, 115, 200, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Kliknij tutaj i przytrzymaj klawisz, aby sprawdzić szybkość powtarzania:", -1, 15, 108, 200, 20
+    EDITTEXT IDC_EDIT_REPEAT_RATE, 15, 125, 200, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     GROUPBOX "Częstotliwość &migania kursora", -1, 5, 145, 230, 50
     LTEXT "", IDC_TEXT_CURSOR_BLINK, 20, 165, 1, 8
     LTEXT "Brak", -1, 40, 165, 30, 10
@@ -59,17 +59,17 @@ CAPTION "Przyciski"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Konfiguracja przycisków", -1, 5, 5, 230, 70
-    CHECKBOX "&Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 15, 140, 10
+    CHECKBOX "&Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 15, 155, 10
     CONTROL "", IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 165, 15, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
     LTEXT "Zaznacz to pole wyboru, aby używać prawego przycisku do wykonywania funkcji podstawowych, takich jak zaznaczanie i przeciąganie.", -1, 10, 30, 150, 30
     GROUPBOX "Szybkość dwukrotnego kliknięcia", -1, 5, 75, 230, 70
     LTEXT "Kliknij dwukrotnie folder, aby przetestować ustawienie. Jeśli folder nie otworzy się lub nie zamknie, spróbuj użyć wolniejszego ustawienia.", -1, 10, 85, 150, 30
-    LTEXT "&Szybkość:   Wolno", -1, 10, 120, 90, 8
+    LTEXT "&Szybkość:    Wolno", -1, 10, 120, 90, 8
     LTEXT "Szybko", -1, 140, 120, 30, 8
-    CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 60, 120, 70, 17
-    CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 165, 85, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 70, 120, 70, 17
+    CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 175, 85, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
     GROUPBOX "Blokada Kliknięcia", -1, 5, 150, 230, 70
-    CHECKBOX "&Włącz funkcję Blokada Kliknięcia", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 70, 20
+    CHECKBOX "&Włącz funkcję Blokada Kliknięcia", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 120, 20
     PUSHBUTTON "&Ustawienia...", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 170, 160, 50, 10
     LTEXT "Umożliwia podświetlanie lub przeciąganie bez przytrzymywania naciśniętego przycisku myszy. Aby ustawić, naciśnij na krótko przycisk myszy. Aby zwolnić, kliknij przycisk myszy ponownie.", -1, 10, 180, 190, 30
 END
@@ -87,8 +87,8 @@ BEGIN
     LTEXT "&Dostosuj:", -1, 5, 60, 40, 10
     LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
     CHECKBOX "&Włącz cień wskaźnika", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
-    PUSHBUTTON "Użyj d&omyślnego", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
-    PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Użyj d&omyślnego", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 90, 200, 70, 15
+    PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 170, 200, 70, 15
 END
 
 IDD_CURSOR_SCHEME_SAVEAS DIALOGEX 0, 0, 200, 75
@@ -111,20 +111,20 @@ BEGIN
     LTEXT "&Wybierz szybkość wskaźnika:", -1, 60, 15, 110, 10
     LTEXT "Wolno", -1, 60, 30, 20, 10
     CONTROL "", IDC_SLIDER_MOUSE_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 90, 30, 70, 17
-    LTEXT "Szybko", -1, 170, 30, 20, 10
+    LTEXT "Szybko", -1, 170, 30, 30, 10
     ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_MOUSE_SPEED, 15, 15, 15, 15
     CHECKBOX "Zwiększ pr&ecyzję wskaźnika", IDC_CHECK_POINTER_PRECISION, 60, 50, 100, 10
     GROUPBOX "Przyciąganie do", -1, 5, 65, 230, 40
     CHECKBOX "&Automatycznie przenieś wskaźnik na domyślny przycisk w oknie dialogowym",
-             IDC_CHECK_SNAP_TO, 60, 75, 170, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
+             IDC_CHECK_SNAP_TO, 60, 80, 170, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
     ICON IDI_MOUSE_BUTTON, IDC_ICON_SNAP_TO, 15, 75, 15, 15
     GROUPBOX "Widoczność", -1, 5, 105, 230, 95
-    CHECKBOX "&Pokaż ślady wskaźnika", IDC_CHECK_POINTER_TRAIL, 60, 115, 80, 10
+    CHECKBOX "&Pokaż ślady wskaźnika", IDC_CHECK_POINTER_TRAIL, 60, 115, 90, 10
     LTEXT "Długo", IDC_TEXT_TRAIL_SHORT, 60, 130, 30, 10
     LTEXT "Krótko", IDC_TEXT_TRAIL_LONG, 160, 130, 30, 10
     ICON IDI_MOUSE_TRAILS, IDC_ICON_POINTER_TRAIL, 15, 115, 15, 15
     CONTROL "", IDC_SLIDER_POINTER_TRAIL, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 80, 130, 70, 17
-    CHECKBOX "&Ukryj wskaźnik podczas pisania", IDC_CHECK_HIDE_POINTER, 60, 150, 90, 10
+    CHECKBOX "&Ukryj wskaźnik podczas pisania", IDC_CHECK_HIDE_POINTER, 60, 150, 130, 10
     ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_HIDE_POINTER, 15, 145, 15, 15
     CHECKBOX "Pokaż lokalizację wskaźnika po naciśnięciu klawisza &CTRL",
              IDC_CHECK_SHOW_POINTER, 60, 175, 170, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
index cedd7ab..7b88f9c 100644 (file)
@@ -44,7 +44,7 @@ BEGIN
     LTEXT "S&chemat dźwiękowy:", -1, 8, 42, 150, 17
     COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Za&pisz jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
-    PUSHBUTTON "S&kasuj", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
+    PUSHBUTTON "U&suń", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
     LTEXT "Aby zmienić dźwięk, kliknij na zdarzenie z listy poniżej a następnie wybierz dźwięk. Zmiany możesz zapisać w nowym lub obecnym schemacie dźwiękowym.", -1, 8, 90, 230, 40
     LTEXT "&Zdarzenia:", -1, 8, 118, 150, 17
     CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
@@ -277,6 +277,6 @@ BEGIN
     IDS_REACTOS_LOGOFF "Wylogowanie z ReactOS"
     IDS_REACTOS_LOGON "Logowanie do ReactOS"
     5854 "Eksplorator ReactOS"
-    IDS_BROWSE_FOR_SOUND "Search for new sounds"
-    IDS_WAVE_FILES_FILTER "Wave Files (*.wav)|*.wav|"
+    IDS_BROWSE_FOR_SOUND "Wyszukaj nowe dźwięki"
+    IDS_WAVE_FILES_FILTER "Pliki Wav (*.wav)|*.wav|"
 END
diff --git a/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/pl-PL.rc b/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7eb7361
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,28 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ogólne"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 0, 21, 20
+    GROUPBOX "Ustawienia renderera", -1, 5, 25, 230, 90
+    LTEXT "&Renderer:", -1, 15, 42, 37, 10
+    COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "To nadpisze domyślne ustawienia sterownika karty graficznej! Wybierz ""Domyślny"" aby powrócić do pierwotnej konfiguracji.", -1, 15, 60, 210, 40
+    GROUPBOX "Debugowanie", -1, 5, 125, 230, 90
+    LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
+    COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Enables/disables debug output from opengl32.\n\nWARNING: Choosing ""Set"" or ""Clear"" will overwrite the content of the DEBUGCHANNEL environment variable!", -1, 15, 165, 210, 40
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_RENDERER_DEFAULT "Domyślny"
+    IDS_RENDERER_RSWR "Implementacja progamowa ReactOS"
+    IDS_CPLNAME "Konfiguracja OpenGL"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ustawia renderer dla OpenGL."
+    IDS_DEBUG_SET "Set"
+    IDS_DEBUG_CLEAR "Clear"
+    IDS_DEBUG_DNM "Do not modify"
+END
index ed01cc0..b58173d 100644 (file)
@@ -27,6 +27,9 @@ IDI_CPLICON ICON "resources/openglcfg.ico"
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index bc258cf..fe16839 100644 (file)
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Wybierz, których ustawień oszczędzania energii chcesz używać.", -1, 30, 5, 205, 20
     GROUPBOX "Opcje", -1, 5, 35, 225, 55
     AUTOCHECKBOX "&Zawsze pokazuj ikonę w zasobniku systemowym", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, 15, 45, 200, 10, WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "Zapytaj o &hasło kiedy komputer powraca ze stanu czuwania", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 200, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Zapytaj o &hasło kiedy komputer powraca ze stanu czuwania", IDC_PASSWORDLOGON, 15, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "&Przyciemniaj ekran, kiedy zasilanie z akumulatora", IDC_VIDEODIMDISPLAY, 15, 65, 200, 10, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Przyciski zasilania", -1, 5, 100, 230, 105
     LTEXT "&Kiedy zamykam mój komputer przenośny:", IDC_SLIDCLOSE, 10, 110, 210, 10
@@ -103,9 +103,9 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Włącz &hibernację", IDC_HIBERNATEFILE, 10, 55, 210, 10, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Przestrzeń dyskowa dla hibernacji", -1, 5, 80, 240, 60
     LTEXT "Wolna przestrzeń dyskowa:", -1, 10, 90, 100, 10
-    LTEXT "Nieznana", IDC_FREESPACE, 120, 90, 70, 10
-    LTEXT "Przestrzeń wymagana do hibernacji:", -1, 10, 100, 115, 10
-    LTEXT "Nieznana", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 120, 100, 55, 10
+    LTEXT "Nieznana", IDC_FREESPACE, 140, 90, 70, 10
+    LTEXT "Przestrzeń wymagana do hibernacji:", -1, 10, 100, 135, 10
+    LTEXT "Nieznana", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 140, 100, 55, 10
     LTEXT "Musisz zwolnić więcej miejsca na dysku przed przejściem w stan hibernacji. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 10, 115, 220, 20
 END
 
index 146cf82..8c272df 100644 (file)
@@ -109,22 +109,22 @@ END
 
 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "General"
+CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
     LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
-    LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
+    LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
     LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
-    LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
+    LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
     LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
     GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
-    AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
-    AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
-    GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
-    AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
+    GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
+    AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
@@ -191,7 +191,7 @@ BEGIN
             UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
     LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
     LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
-    PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
     GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
     AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
     AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
@@ -308,9 +308,9 @@ BEGIN
     IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
     IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
     IDS_DEVS "\nEkipa ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nEkipa Programistów\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nInżynierowie Wydań\n\nColin Finck\nZ98\n\nEkipa WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEkipa PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nEkipy Wine\n\n"//FIXME
-    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
-    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
-    IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
-    IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
-    IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
+    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
+    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
+    IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
+    IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
+    IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
 END
index 55098f8..8a2e1e2 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Automatycznie synchronizuj czas z internetowym serwerem czasu",
                  IDC_AUTOSYNC, 11, 7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     LTEXT "Serwer:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
-    PUSHBUTTON "&Aktualizuj teraz", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
+    PUSHBUTTON "&Aktualizuj teraz", IDC_UPDATEBUTTON, 186, 22, 62, 14
     LTEXT "", IDC_SUCSYNC, 16, 54, 214, 23
     LTEXT "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
     LTEXT "Synchronizacja może nastąpić tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do Internetu.", -1, 12, 114, 225, 25
index 3d9a4ac..36f566c 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Zgodność"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Jeżeli masz problemy z uruchamianiem tego programu w ReactOS, wybierz system operacyjny, który ReactOS powinien zgłaszać aplikacji.\nPlease note that this is a work in progress.", -1, 7, 7, 210, 31
+    LTEXT "Jeżeli masz problemy z uruchamianiem tego programu w ReactOS, wybierz system operacyjny, który ReactOS powinien zgłaszać aplikacji.\nProszę pamiętać, że praca nad tą funkcją jest w toku.", -1, 7, 7, 210, 31
     GROUPBOX "Tryb zgodności", IDC_COMPATGROUP, 7, 41, 210, 49
     CHECKBOX "Uruchom ten program w trybie zgodności z:", IDC_CHKRUNCOMPATIBILITY, 18, 57, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_COMPATIBILITYMODE, 18, 70, 188, 85, CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
@@ -35,8 +35,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TABTITLE "Compatibility"
-    IDS_FAILED_NETWORK "Compatibility modes cannot be set on this program because it is on a network drive."
-    IDS_FAILED_PROTECTED "Compatibility modes cannot be set on this program because it is a part of ReactOS."
-    IDS_YOU_DID_NOT_ADD "You did not add the mode, do you want to add it now?"
+    IDS_TABTITLE "Zgodność"
+    IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
+    IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
+    IDS_YOU_DID_NOT_ADD "Nie dodałeś trybu zgodności, czy chcesz to zrobić teraz?"
 END
index 1b1fd28..31bd108 100644 (file)
@@ -28,7 +28,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_ADAPTERSTRING, 71, 104, 160, 8, SS_NOPREFIX
     LTEXT "Wersja BIOS:", -1, 13, 116, 58, 8
     LTEXT "", IDC_BIOSINFORMATION, 71, 116, 160, 8, SS_NOPREFIX
-    PUSHBUTTON "&Wyświetl wszystkie tryby...", IDC_LISTALLMODES, 7, 139, 75, 14
+    PUSHBUTTON "&Wyświetl wszystkie tryby...", IDC_LISTALLMODES, 7, 139, 110, 14
 END
 
 IDD_LISTALLMODES DIALOGEX 0, 0, 225, 135
index 9130d4f..c846f33 100644 (file)
@@ -80,44 +80,44 @@ END
 
 IDD_NETWORKSETTINGSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Setup"
+CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_NET_SETUP, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
-    LTEXT "Choose whether to use typical or custom settings:", IDC_STATIC, 53, 7, 240, 20
-    AUTORADIOBUTTON "Typical Settings", IDC_NETWORK_TYPICAL, 53, 27, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Custom Settings", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 72, 253, 20, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Creates network connections using the Client for ReactOS Networks, File and Print Sharing for ReactOS Networks, and the TCP/IP transport protocol with automatic addressing.", IDC_STATIC, 65, 45, 240, 30
-    LTEXT "Allows you to manually configure network components.", IDC_STATIC, 65, 90, 243, 20
+    LTEXT "Wybierz, czy mają zostać użyte ustawienia standardowe czy niestandardowe:", IDC_STATIC, 53, 7, 240, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Ustawienia standardowe", IDC_NETWORK_TYPICAL, 53, 27, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Ustawienia niestandardowe", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 72, 253, 20, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Tworzy połączenia sieciowe, używając protokołu Klient sieci ReactOS Networks, Udostępniania plików i drukarek w sieciach ReactOS Networks i protokołu transportowego TCP/IP z automatycznym adresowaniem.", IDC_STATIC, 65, 45, 240, 30
+    LTEXT "Pozwala na ręczne konfigurowanie składników sieciowych.", IDC_STATIC, 65, 90, 243, 20
 END
 
 IDD_NETWORKCOMPONENTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Setup"
+CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "For Device:", IDC_STATIC, 33, 2, 100, 20
-    LTEXT "n/a", IDC_NETWORK_DEVICE, 75, 2, 253, 20
-    LTEXT "Components checked are used by this connection:", IDC_STATIC, 33, 12, 253, 20
+    LTEXT "Dla urządzenia:", IDC_STATIC, 33, 2, 110, 20
+    LTEXT "n/a", IDC_NETWORK_DEVICE, 90, 2, 253, 20
+    LTEXT "Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie:", IDC_STATIC, 33, 12, 253, 20
     CONTROL "", IDC_COMPONENT_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 33, 22, 250, 50
-    PUSHBUTTON "&Install...", IDC_NETWORK_INSTALL, 122, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Uninstall", IDC_NETWORK_UNINSTALL, 177, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_NETWORK_PROPERTIES, 232, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Description", IDC_STATIC, 33, 90, 250, 50, BS_GROUPBOX
+    PUSHBUTTON "&Zainstaluj...", IDC_NETWORK_INSTALL, 122, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Odinstaluj", IDC_NETWORK_UNINSTALL, 177, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_NETWORK_PROPERTIES, 232, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Opis", IDC_STATIC, 33, 90, 250, 50, BS_GROUPBOX
 END
 
 IDD_NETWORKDOMAINPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Setup"
+CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Do you want this computer to be a member of a domain?\n\
-(You can obtain this information from your network administrator.)", IDC_STATIC, 33, 2, 263, 50
-    AUTORADIOBUTTON "No, this computer will be part of a workgroup.", IDC_SELECT_WORKGROUP, 33, 32, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Yes, this computer will be part of a domain.", IDC_SELECT_DOMAIN, 33, 47, 253, 20, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Workgroup or Domain Name:", IDC_STATIC, 33, 72, 126, 14
+    LTEXT "Czy chcesz, aby ten komputer był członkiem domeny?\n\
+(Może zajść potrzeba uzyskania tej informacji od administratora sieci.)", IDC_STATIC, 33, 2, 263, 50
+    AUTORADIOBUTTON "Nie, ten komputer będzie członkiem grupy roboczej.", IDC_SELECT_WORKGROUP, 33, 32, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Tak, ten komputer będzie członkiem domeny.", IDC_SELECT_DOMAIN, 33, 47, 253, 20, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Nazwa grupy roboczej lub domeny:", IDC_STATIC, 33, 72, 126, 14
     EDITTEXT IDC_DOMAIN_NAME, 33, 82, 126, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "NOTE: If this computer isn't going to be part of a network, you don't have sufficient rights to join a domain, or you don't know what to enter, then just choose workgroup for now. These options can be changed at a later time.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
+    LTEXT "UWAGA: Jeśli ten komputer nie będzie uczestniczyć w sieci, nie masz wystarczających uprawnień, aby dolączyć do domeny, lub nie wiesz, co należy wpisać, to narazie wybierz grupę roboczą. Te opcje można zmienić pózniej.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -167,12 +167,12 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NETWORKSETTINGSTITLE "Network Settings"
-    IDS_NETWORKSETTINGSSUBTITLE "Installs network software used to connect to other networks, computers, and the Internet."
-    IDS_NETWORKCOMPONENTTITLE "Network Components"
-    IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Determine which networking components are used on your computer. To add new components, click on Install."
-    IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Workgroup or Computer Domain"
-    IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "A domain is a group of computers defined by a network administrator. A workgroup is a group of computers sharing the same workgroup name."
-    IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Setup"
-    IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Setup cannot continue until you\nenter the name of your domain\nor workgroup."
+    IDS_NETWORKSETTINGSTITLE "Ustawienia sieciowe"
+    IDS_NETWORKSETTINGSSUBTITLE "Zainstalowanie oprogramowania sieciowego pozwala na nawiązywanie połączeń z innymi komputerami, sieciami i Internetem."
+    IDS_NETWORKCOMPONENTTITLE "Składniki sieciowe"
+    IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Kliknij pole wyboru, aby włączyć składnik sieciowy dla tego komputera. Aby dodać składnik, kliknij przycisk Zainstaluj."
+    IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Grupa robocza lub domena komputera"
+    IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Domena to zbiór komputerów zdefiniowany przez administratora sieci. Grupa robocza to zbiór komputerów, które mają taką samą nazwę grupy roboczej."
+    IDS_REACTOS_SETUP "Instalator ReactOS"
+    IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Instalacja nie może być kontynuowana dopóki\nnie wpiszesz nazwy domeny\nlub grupy roboczej."
 END
diff --git a/reactos/dll/shellext/ntobjshex/lang/pl-PL.rc b/reactos/dll/shellext/ntobjshex/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fadaf56
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NTOBJFLD_NAME "Przestrzeń nazw NT Object"
+    IDS_REGISTRY_NAME "Rejestr systemu"
+END
index 5ea1b9a..b741108 100644 (file)
@@ -47,6 +47,10 @@ IDR_REGISTRYFOLDER REGISTRY "resources/rgs/regfolder.rgs"
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
 
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
+
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/shellext/stobject/lang/pl-PL.rc b/reactos/dll/shellext/stobject/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4551650
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,51 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_POWER_METER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Miernik baterii"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Stan zasilania", 1001, "Button", BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 9, 20, 234, 189 
+    CONTROL "&Zawsze pokazuj ikonę na pasku zadań.", 1002, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 6, 6, 120, 10 
+    CONTROL "Pokaż szczegóły dla każdej &baterii.", 1003, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 135, 6, 120, 8 
+    CONTROL "", 1000, "Static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_GROUP, 11, 29, 229, 178 
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    //Power related strings
+    IDS_PWR_PROPERTIES        "&Opcje zasilania"
+    IDS_PWR_METER             "&Otwórz miernik baterii"
+    IDS_PWR_RUN               "shell32.dll,Control_RunDLL PowerCfg.cpl"
+    IDS_PWR_PERCENT_REMAINING "Pozostało %1!u!%%"
+    IDS_PWR_CHARGING          " (ładowanie)"
+    IDS_PWR_UNKNOWN_REMAINING "Stan naładowania nieznany"
+    IDS_PWR_AC "Podłączony do zasilacza"
+    IDS_PWR_HOURS_REMAINING "Pozostało %1!u!:%2!02u! godzin (%3!u!%%)"
+    IDS_PWR_MINUTES_REMAINING "Pozostało %1!u! minut (%2!u!%%)"
+
+    //Hotplug related strings
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_1 "Bezpieczne wysuwanie sprzętu"
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "&Bezpieczne wysuwanie sprzętu"
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_3 "Wysuń %s"
+    IDS_HOTPLUG_RUN "shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll"
+    IDS_HOTPLUG_COMMA ", "
+    IDS_HOTPLUG_DRIVE " - Dysk(%s)"
+    IDS_HOTPLUG_DRIVES " - Dyski(%s)"
+    IDS_HOTPLUG_A "A:"
+    IDS_HOTPLUG_REQUIRES "To urządzenie wymaga ""Bezpiecznego wysuwania"""
+    IDS_HOTPLUG_CLICK "Przed usunięciem tego urządzenia, kliknij na tą ikonę i wybierz urządzenie, które chcesz usunąć."
+
+    //Volume related strings
+    IDS_VOL_VOLUME "Dźwięk"
+    IDS_VOL_ADJUST "&Ustawienia dźwięku"
+    IDS_VOL_OPEN "&Otwórz regulację głośności"
+    IDS_VOL_RUN "SNDVOL32.EXE"
+    IDS_VOL_MUTED "Głośność (wyciszona)"
+
+    //Keyboard-Mouse related strings
+    IDS_KEYS_STICKY "Klawisze Trwałe"
+    IDS_KEYS_MOUSE "Klawisze Myszy"
+    IDS_KEYS_FILTER "Klawisze Filtra"
+END
index 8c7e4a0..f7844de 100644 (file)
@@ -36,6 +36,9 @@ IDR_SYSTRAY REGISTRY "resources/rgs/systray.rgs"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 8c4a452..3932dde 100644 (file)
@@ -97,8 +97,8 @@ END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+       MENUITEM "Pok&aż tytuł", IDM_BAND_TITLE
+       MENUITEM "&Zamknij pasek narzędzi", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 /* Dialogs */
@@ -278,8 +278,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BACK "Back to %s"
-    IDS_FORWARD "Forward to %s"
+    IDS_BACK "Powrót do %s"
+    IDS_FORWARD "Naprzód do %s"
 END
 
 STRINGTABLE
index ac3297a..f24a443 100644 (file)
@@ -183,10 +183,10 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Podpis cyfrowy:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    PUSHBUTTON "&Szczegóły sterownika...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
-    LTEXT "Wyświetla informacje szczegółowe.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
-    PUSHBUTTON "Akt&ualizuj sterownik...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
-    LTEXT "Aktualizuje oprogramowanie sterownika.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "&Szczegóły sterownika...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 90, 15
+    LTEXT "Wyświetla informacje szczegółowe.", -1, 106, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "Akt&ualizuj sterownik...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 90, 15
+    LTEXT "Aktualizuje oprogramowanie sterownika.", -1, 106, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
@@ -255,78 +255,78 @@ END
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-  POPUP "&File"
+  POPUP "&Plik"
   BEGIN
-    MENUITEM "E&xit",                       IDC_EXIT
+    MENUITEM "Z&akończ",                       IDC_EXIT
   END
-  MENUITEM "Action",                        IDC_ACTIONMENU
-  POPUP "View"
+  MENUITEM "Akcja",                        IDC_ACTIONMENU
+  POPUP "Widok"
   BEGIN
-    MENUITEM "Devices by type",             IDC_DEVBYTYPE
-    MENUITEM "Devices by connection",       IDC_DEVBYCONN
-    MENUITEM "Resources by type",           IDC_RESBYTYPE, GRAYED
-    MENUITEM "Resources by connection",     IDC_RESBYCONN, GRAYED
+    MENUITEM "Urządzenia według typów",             IDC_DEVBYTYPE
+    MENUITEM "Urządzenia według połączeń",       IDC_DEVBYCONN
+    MENUITEM "Zasoby według typów",           IDC_RESBYTYPE, GRAYED
+    MENUITEM "Zasoby według połączeń",     IDC_RESBYCONN, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Show hidden devices",         IDC_SHOWHIDDEN
+    MENUITEM "Pokaż ukryte urządzenia",         IDC_SHOWHIDDEN
   END
-  POPUP "Help"
+  POPUP "Pomoc"
   BEGIN
-    MENUITEM "About",                       IDC_ABOUT
+    MENUITEM "Informacje",                       IDC_ABOUT
   END
 END
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME               "ReactOS Device Manager"
-  IDS_CONFIRM_DISABLE       "Disabling this device will cause it to stop functioning.\r\nDo you really want to disable it?"
-  IDS_CONFIRM_UNINSTALL     "Warning: You are about to uninstall this device from your system.\r\nDo you want to continue?"
+  IDS_APPNAME               "Menedźer urządzeń ReactOS"
+  IDS_CONFIRM_DISABLE       "Wyłączenie tego urządzenia spowoduje, że przestanie ono funkcjonować. Czy na /npewno chcesz je wyłączyć?"
+  IDS_CONFIRM_UNINSTALL     "Ostrzeżenie: Urządzenie to zostanie zaraz odinstalowane z systemu.\r\nCzy chcesz kontynuować?"
 END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_MENU_UPDATE           "Update driver software..."
-  IDS_MENU_ENABLE           "Enable"
-  IDS_MENU_DISABLE          "Disable"
-  IDS_MENU_UNINSTALL        "Uninstall"
-  IDS_MENU_SCAN             "Scan for hardware changes"
-  IDS_MENU_ADD              "Add hardware"
-  IDS_MENU_PROPERTIES       "Properties"
+  IDS_MENU_UPDATE           "Aktualizuj sterownik..."
+  IDS_MENU_ENABLE           "Włącz"
+  IDS_MENU_DISABLE          "Wyłącz"
+  IDS_MENU_UNINSTALL        "Odinstaluj"
+  IDS_MENU_SCAN             "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu"
+  IDS_MENU_ADD              "Dodaj urządzenie"
+  IDS_MENU_PROPERTIES       "Właściwości"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROPERTIES    "Properties"
-  IDS_TOOLTIP_SCAN          "Scan for hardware changes"
-  IDS_TOOLTIP_ENABLE        "Enable"
-  IDS_TOOLTIP_DISABLE       "Disable"
-  IDS_TOOLTIP_UPDATE        "Update Driver Software"
-  IDS_TOOLTIP_UNINSTALL     "Uninstall"
+  IDS_TOOLTIP_PROPERTIES    "Właściwości"
+  IDS_TOOLTIP_SCAN          "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu"
+  IDS_TOOLTIP_ENABLE        "Włącz"
+  IDS_TOOLTIP_DISABLE       "Wyłącz"
+  IDS_TOOLTIP_UPDATE        "Aktualizuj sterownik"
+  IDS_TOOLTIP_UNINSTALL     "Odinstaluj"
 END
 
 /* Hints */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_HINT_BLANK        " "
-  IDS_HINT_PROPERTIES   " Open property dialog for the current selection."
-  IDS_HINT_SCAN         " Scan for changed or new plug and play devices."
-  IDS_HINT_ENABLE       " Enables the selected device."
-  IDS_HINT_DISABLE      " Disables the selected device."
-  IDS_HINT_UPDATE       " Launches the Update Driver Software wizard for the selected device."
-  IDS_HINT_UNINSTALL    " Uninstalls the driver for the selected device."
-  IDS_HINT_ADD          " Adds a legacy (non-Plug and Play) device to the computer." 
-  IDS_HINT_ABOUT        " About ReactOS Device Manager."
-  IDS_HINT_EXIT         " Exits the program."
+  IDS_HINT_PROPERTIES   " Otwiera okno dialogowe właściwiości dla bieżącego zaznaczenia."
+  IDS_HINT_SCAN         " Skanuj w poszukiwaniu zmienionych lub nowych urządzeń Plug and Play."
+  IDS_HINT_ENABLE       " Włącza wybrane urządzenie."
+  IDS_HINT_DISABLE      " Wyłącza wybrane urządzenie."
+  IDS_HINT_UPDATE       " Uruchamia Kreatora aktualizacji sprzętu dla wybranego sterownika."
+  IDS_HINT_UNINSTALL    " Odinstalowuje sterownik dla wybranego urządzenia."
+  IDS_HINT_ADD          " Dodaje starsze (niezgodne ze standardem Plug and Play) urządzenie do komputera." 
+  IDS_HINT_ABOUT        " O menedżerze urządzeń ReactOS."
+  IDS_HINT_EXIT         " Zamyka program."
 
-  IDS_HINT_DEV_BY_TYPE  " Displays devices by hardware type."
-  IDS_HINT_DEV_BY_CONN  " Displays devices by connection."
-  IDS_HINT_RES_BY_TYPE  " Displays resources by type."
-  IDS_HINT_RES_BY_CONN  " Displays resources by connection type."
-  IDS_HINT_SHOW_HIDDEN  " Displays legacy devices and devices that are no longer installed."
+  IDS_HINT_DEV_BY_TYPE  " Wyświetla urządzenia według typów sprzętu."
+  IDS_HINT_DEV_BY_CONN  " Wyświetla urządzenia według połączeń."
+  IDS_HINT_RES_BY_TYPE  " Wyświetla zasoby według typów."
+  IDS_HINT_RES_BY_CONN  " Wyświetla zasoby według połączeń."
+  IDS_HINT_SHOW_HIDDEN  " Wyświetla starsze urządzenia i urządzenia, które już nie są zainstalowane."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Restores this window to normal size."
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Moves this window."
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Resizes this window."
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Collapses this window to an icon."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands this window to fill this screen."
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Closes this window."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Przywraca to okno do normalnych rozmiarów."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Przesuwa to okno."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Zmienia rozmiar tego okna."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimalizuje to okno do ikony."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Maksymalizuje to okno i wypełnia ekran."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Zamyka to okno."
 END
index 2879d48..bb3a69d 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DOMAIN_BUILTIN_NAME "Wbudowane"
-    IDS_GROUP_NONE_NAME "None"
-    IDS_GROUP_NONE_COMMENT "Ordinary Users"
+    IDS_GROUP_NONE_NAME "Nikt"
+    IDS_GROUP_NONE_COMMENT "Zwykli Użytkownicy"
     IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_NAME "Administratorzy"
     IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_COMMENT "Administratorzy mają nieograniczony dostęp w obrębie komputera lub domeny."
     IDS_ALIAS_GUESTS_NAME "Goście"
index c22fd40..968da30 100644 (file)
@@ -15,24 +15,24 @@ END
 
 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Files Needed"
+CAPTION "Wymagane pliki"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Insert the manufacturer's installation disk, and then\nmake sure the correct drive is selected below", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Włóż dysk instalacyjny od producenta i upewnij się, że\nwybrany jest poprawny dysk poniżej.", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    LTEXT "Copy manufacturer's files from:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Kopiuj pliki producenta z:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Browse...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PROMPTDISK   "The file '%1' on %2 is needed"
-    IDS_UNKNOWN      "Unknown"
-    IDS_COPYFROM     "Copy files from:"
-    IDS_INFO         "Type the path where the file is located, and then click OK."
+    IDS_PROMPTDISK   "Plik '%1' na %2 jest wymagany"
+    IDS_UNKNOWN      "Nieznane"
+    IDS_COPYFROM     "Kopiuj pliki z:"
+    IDS_INFO         "Wpisz ścieżkę, w której plik się znajduje, a nastpępnie kliknij OK."
 END
 
 STRINGTABLE
index e8e0b51..52ac321 100644 (file)
@@ -322,7 +322,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
-    CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyśpieszyć wyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyśpieszyć wyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
@@ -333,15 +333,15 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Sprawdzanie błędów", -1, 5, 5, 230, 60
     ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
     LTEXT "Ta opcja sprawdzi wolumin w poszukiwaniu błędów.", -1, 40, 25, 160, 20
-    PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Defragmentacja", -1, 5, 65, 230, 60
     ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
     LTEXT "Ta opcja dokona defragmentacji plików woluminu.", -1, 40, 85, 160, 20
-    PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Kopia zapasowa", -1, 5, 130, 230, 60
     ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
     LTEXT "Ta opcja wykona kopię zapasową plików tego woluminu.", -1, 40, 150, 160, 20
-    PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
@@ -378,11 +378,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
     GROUPBOX "Ustawienia wybranej lokalizacji", -1, 10, 72, 220, 70
-    RADIOBUTTON "&Własny rozmiar:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
-    EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
-    LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
+    RADIOBUTTON "&Własny rozmiar", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14002, 116, 102, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
+    LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 90, 10
     RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza, tylko od razu usuwaj.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 160, 10, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -416,11 +416,11 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w &osobnym oknie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 180, 10
     GROUPBOX "Działanie przycisków myszki", -1, 7, 110, 249, 60
     CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
-    AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 180, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze kliknięcie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 180, 10
-    PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14011, 180, 180, 80, 14, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze kliknięcie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
+    PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14011, 175, 180, 80, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -431,11 +431,11 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Podgląd folderów", -1, 7, 10, 249, 60
     ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
     LTEXT "Możesz użyć podglądów (takich jak Detale lub Tytuły)\nktóre są ustawione dla tego katalogu, dla pozostałych.", -1, 20, 20, 210, 20
-    PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", 14001, 50, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", 14001, 30, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", 14002, 170, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
     CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
-    PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14004, 180, 210, 90, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14004, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -446,11 +446,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 196, 10
     CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
     PUSHBUTTON "&Nowy", 14001, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Skasuj", 14002, 180, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Usuń", 14002, 195, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
     LTEXT "Otwiera z:", -1, 12, 140, 40, 10
     //ICON
-    LTEXT "Nazwa Aplikacji", 14005, 100, 140, 80, 10
+    LTEXT "Nazwa Aplikacji", 14005, 50, 140, 80, 10
     PUSHBUTTON "Z&mień", 14006, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
     PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", 14008, 190, 175, 60, 14, WS_TABSTOP
@@ -599,7 +599,7 @@ BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
     GROUPBOX "Opcje sprawdzania dysków", -1, 7, 6, 179, 40
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 12, 15, 155, 10
+    AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 16, 18, 165, 10
     AUTOCHECKBOX "&Szukaj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
     CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
     LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
@@ -610,10 +610,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBL
 CAPTION "Zmiana Ikony"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
+    LTEXT "Szukaj ikon w pliku:", -1, 7, 7, 179, 10
     PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
     EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
+    LTEXT "Wybierz ikonę z poniższej listy:", -1, 7, 36, 179, 10
     LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
@@ -666,10 +666,10 @@ BEGIN
     IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Narzędzia administracyjne"
 
     /* special folders descriptions */
-    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
-    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
-    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
-    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputeratera."
+    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików."
+    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na tym komputerze oraz zarządzaj nimi."
+    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych."
 
     /* context menus */
     IDS_VIEW_LARGE "&Duże Ikony"
@@ -688,8 +688,8 @@ BEGIN
     IDS_RENAME "Zmień nazwę"
     IDS_PASTE "Włóż"
 
-    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
-    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
+    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć folderu '%1'"
+    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nie mogę utworzyć folderu"
     IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potwierdź usunięcia pliku"
     IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potwierdź usunięcie katalogu"
     IDS_DELETEITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć '%1'?"
@@ -708,7 +708,7 @@ BEGIN
     IDS_FILEOOP_DELETING "Usuwanie..."
     IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
     IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
-    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
+    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Przygotowywanie"
 
     /* message box strings */
     IDS_RESTART_TITLE "Uruchom ponownie"
@@ -793,14 +793,14 @@ BEGIN
     IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
     IDS_OTF_FILE "Plik czcionki OpenType"
     IDS_HLP_FILE "Plik pomocy"
-    IDS_ICO_FILE "Icon"
+    IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
     IDS_LNK_FILE "Skrót"
     IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
     IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
     IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
     IDS_VXD_FILE "Sterownik urządzenia wirtualnego"
-    IDS_ANY_FILE "%s-file"
+    IDS_ANY_FILE "%s-plik"
 
     IDS_OPEN_VERB "Otwórz"
     IDS_EXPLORE_VERB "Eksploruj"
@@ -826,33 +826,33 @@ BEGIN
 
     /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
        used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
-    IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
+    IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Plik"
 
     IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
     IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
     IDS_EXE_DESCRIPTION "Opis:"
 
     IDS_MENU_EMPTY "(Puste)"
-    IDS_OBJECTS "%d Objects"
-    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
-
-    IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
-    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
-    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
-    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
-    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
-    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
-    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
-    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
-    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
-    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
-    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
-    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
+    IDS_OBJECTS "%d Objekty"
+    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Wybrane objekty"
+
+    IDS_ADVANCED_FOLDER "Pliki i Foldery"
+    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki"
+    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietach folderów"
+    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Wyświetl listę folderów Eskploratora w prostym widoku folderów"
+    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Wyświetl zawartość folderów systemowych"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu"
+    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Nie buforuj miniatur"
+    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Ukryte pliki i foldery"
+    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Nie pokazuj ukrytych plików i folderów"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Pokaż ukryte pliki i foldery"
+    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików"
+    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)"
+    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Uruchom okna folderów w osobnych procesach"
+    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu"
+    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu"
+    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu"
 END
index 0441589..ecde8ac 100644 (file)
@@ -85,11 +85,11 @@ END
 
 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Setup"
+CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    PUSHBUTTON "Lautus theme", IDC_THEMEDSTYLE, 18,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
-    PUSHBUTTON "Classic theme", IDC_CLASSICSTYLE, 175,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
+    PUSHBUTTON "Lautus", IDC_THEMEDSTYLE, 18,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
+    PUSHBUTTON "Klasyczny", IDC_CLASSICSTYLE, 175,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -144,8 +144,8 @@ BEGIN
     IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i czas."
     IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
-    IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
-    IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer"
+    IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
+    IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz"
 END
 
 STRINGTABLE
index 542ca0d..f23b71f 100644 (file)
@@ -307,7 +307,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 88, 155
     LTEXT "Zanim będziesz mógł dokonać jakichkolwiek połączeń telefonicznych albo modemowych, ReactOS porzebuje następujących informacji o twojej obecnej lokalizacji.", 2000, 95, 2, 188, 25
-    LTEXT "&What country/region are you in now?", -1, 95, 30, 188, 10
+    LTEXT "&W jakim kraju/regionie teraz jesteś?", -1, 95, 30, 188, 10
     COMBOBOX 1006, 95, 41, 177, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
     LTEXT "Numer &międzymiastowy", -1, 95, 61, 188, 10
     EDITTEXT 1034, 95, 73, 40, 14, ES_AUTOHSCROLL
index a5df819..ab9bf21 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
-// Created by wojo664 - Saved in UTF-8 encoding
+// Created by wojo664 - Saved in UTF-8 encoding
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CAPTURE_MOUSE, "&Capture Mouse Pointer"
-    IDS_RELEASE_MOUSE, "&Release Mouse Pointer"
+    IDS_CAPTURE_MOUSE, "&Włącz przechwytywanie myszy "
+    IDS_RELEASE_MOUSE, "&Wyłącz przechwytywanie myszy "
     IDS_VDM_MENU     , "ReactOS &VDM"
 END
 
@@ -13,12 +13,12 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_VDM_DUMPMEM_TXT ,   "Zrzut pamięci (&Tekst)"
     IDS_VDM_DUMPMEM_BIN ,   "Zrzut pamięci (&Binarny)"
-    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "Insert a floppy in drive %d <%s>..."
-    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "Eject floppy from drive %d"
+    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "Włóż dyskietkę do napędu %d <%s>..."
+    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "Wysuń dyskietkę z napędu %d"
     IDS_VDM_QUIT        ,   "&Wyjdź z ReactOS VDM"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NO_MEDIA,   "No media"
+    IDS_NO_MEDIA,   "Pusty"
 END