[VARIOUS]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 20 Feb 2016 21:14:13 +0000 (21:14 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 20 Feb 2016 21:14:13 +0000 (21:14 +0000)
Romanian resources maintenance
Patch by Ștefan Fulea.
CORE-10811 #resolve #comment Thanks a lot!

svn path=/trunk/; revision=70761

reactos/base/applications/mmc/lang/ro-RO.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/ro-RO.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/ro-RO.h
reactos/base/shell/cmd/lang/ro-RO.rc
reactos/base/system/userinit/lang/ro-RO.rc
reactos/boot/bootdata/hivecls.inf
reactos/dll/cpl/input/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc

index 122e8b7..33719cf 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ BEGIN
     POPUP "&Fișier"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", IDM_FILE_NEW
-        MENUITEM "Open\tStrg+O", IDM_FILE_OPEN
+        MENUITEM "&Deschide\tCtrl+O", IDM_FILE_OPEN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire\tAlt+F4", IDM_FILE_EXIT
     END
@@ -26,9 +26,9 @@ BEGIN
     POPUP "&Fișier"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", IDM_FILE_NEW
-        MENUITEM "Open\tStrg+O", IDM_FILE_OPEN
-        MENUITEM "Save", IDM_FILE_SAVE
-        MENUITEM "Save as...", IDM_FILE_SAVEAS
+        MENUITEM "&Deschide\tCtrl+O", IDM_FILE_OPEN
+        MENUITEM "&Păstrează", IDM_FILE_SAVE
+        MENUITEM "Păst&rare în…", IDM_FILE_SAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire\tAlt+F4", IDM_FILE_EXIT
     END
index 1373bfa..e5057e8 100644 (file)
@@ -25,9 +25,9 @@ CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Instalează ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10
-    LTEXT "Install a new copy of ReactOS. This option does not keep your files, settings and programs. You can make changes to disks and partitions.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
+    LTEXT "Instalarea unei noi copii a ReactOS. FiÈ™ierele, configuraÈ›iile È™i programele existente nu vor fi păstrate. Se pot face ajustări asupra discurilor È™i partiÈ›iilor.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
     AUTORADIOBUTTON "Repară sau actualizează ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
-    LTEXT "Update or repair an installed copy of ReactOS. This option keeps your files, settings and programs. This option is only available if ReactOS is already installed on this computer.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
+    LTEXT "Repararea sau actualizarea ReactOS. Această opÈ›iune menÈ›ine fiÈ™ierele, configuraÈ›iile È™i programele existente. OpÈ›iune validă doar dacă ReactOS e deja instalat Ã®n calculator.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
     LTEXT "Apăsați pe „Înainte” pentru configurarea de dispozitive.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
index 1d8f6e0..2b461ba 100644 (file)
@@ -241,19 +241,19 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         8,
-        "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii GNU GPL,",
+        "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         9,
-        "cu pãrþi de cod din alte licenþe compatibile, cum ar fi",
+        "Publice Generale GNU, denumit în continuare GPL, cu pãrþi de",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "licenþele X11, BSD ºi GNU LGPL.",
+        "cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD ºi LGPL).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -265,13 +265,13 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "prin urmare oferite sub licenþã GNU GPL, menþinându-ºi în",
+        "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "acelaºi timp ºi licenþierea originalã.",
+        "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -300,55 +300,55 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     },
     {
         8,
-        20,
-        "Dacã din vreun motiv careva nu aþi primit o copie a Licenþei",
+        21,
+        "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        21,
-        "Publice Generale GNU împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta",
+        22,
+        "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        22,
+        23,
         "accesând pagina:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        23,
+        24,
         "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
-        26,
+        27,
         "Garanþie:",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
-        28,
+        29,
         "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        29,
+        30,
         "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        30,
+        31,
         "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        31,
+        32,
         "SCOP ANUME.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
index 45b4fec..b03d24a 100644 (file)
@@ -424,8 +424,8 @@ TIME [/T][oră]\n\n\
 Tastați TIME fără perametri pentru a afișa ora curentă urmată de posibilitatea\n\
 de a introduce o nouă oră. Tastați ENTER pentru a păstra aceiași oră.\n"
     STRING_TIME_HELP2 "Introduceți noua oră: "
-    STRING_TIMER_HELP1 "S-au scurs %d msec\n"
-    STRING_TIMER_HELP2 "S-au scurs %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
+    STRING_TIMER_HELP1 "Timp cronometrat: %d msec\n"
+    STRING_TIMER_HELP2 "Timp cronometrat: %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
     STRING_TIMER_HELP3 "Permite utilizarea a zece cronometre.\n\n\
 TIMER  [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
   ON     Activează cronometru\n\
index 088234b..6a6dcd9 100644 (file)
@@ -8,15 +8,15 @@ CAPTION "ReactOS LiveCD"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDC_LOCALELOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
-    RTEXT "Language:", IDC_STATIC, 20, 109, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    RTEXT "Limbă:", IDC_STATIC, 20, 109, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 132, 107, 176, 142, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    RTEXT "Keyboard layout:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    RTEXT "Aranjament tastatură:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LAYOUTLIST, 132, 130, 176, 81, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Select your language and keyboard layout and click Next to continue.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
+    LTEXT "Selectați limba și aranjamentul de tastatură apoi apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
 
     GROUPBOX "", IDC_STATIC, 0, 165, 317, 1
-    DEFPUSHBUTTON "&Next", IDOK, 205, 172, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Cancel", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "În&ainte", IDOK, 205, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
 END
 
 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -25,23 +25,23 @@ CAPTION "ReactOS LiveCD"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDC_STARTLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
-    DEFPUSHBUTTON "Run ReactOS &Live CD", IDC_RUN, 71, 102, 175, 21
-    PUSHBUTTON "&Install ReactOS", IDC_INSTALL, 71, 130, 175, 21
+    DEFPUSHBUTTON "Lansează ReactOS &Live CD", IDC_RUN, 71, 102, 175, 21
+    PUSHBUTTON "&Instalează ReactOS", IDC_INSTALL, 71, 130, 175, 21
 
     LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
 
     GROUPBOX "", IDC_STATIC, 0, 165, 317, 1
-    PUSHBUTTON "&Previous", IDOK, 205, 172, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Cancel", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "În&apoi", IDOK, 205, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SHELL_FAIL "Userinit a eșuat în lansarea interfeței!\n"
-    IDS_INSTALLER_FAIL "Userinit failed to start the installer!\n"
+    IDS_INSTALLER_FAIL "Userinit a eșuat în lansarea instalării!\n"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
+    IDS_SPAIN "Spaniolă (Spania)"
 END
index 5ce9771..5ddb144 100644 (file)
@@ -673,6 +673,18 @@ CPLFILE_OPENWITH="Otwórz poprzez Panel Sterowania"
 [Strings.0018]
 CPLFILE_OPENWITH="Deschide în Panoul de control"
 
+CHMFILE="Manual compilat din HTML"
+HTMLFILE="Fișier HTML"
+XMLFILE="Document XML"
+XSLFILE="Fișier de stil XSL"
+MSIPACK="Pachet de instalare ReactOS"
+MSSTYLESFILE="Fișier de stil vizual"
+THEMEFILE="Temă de interfață grafică"
+WAVFILE="Fișier audio Wave"
+MIDFILE="Secvență audio MIDI"
+CDAFILE="Pistă de CD audio"
+AVIFILE="Fișier video"
+
 ; LANG_RUSSIAN SUBLANG_NEUTRAL
 [Strings.0019]
 CPLFILE_OPENWITH="Открыть с помощью Панели управления"
index b79707f..b870155 100644 (file)
@@ -101,7 +101,7 @@ BEGIN
     IDS_WHATS_THIS "Aceasta ce este?"
     IDS_LANGUAGE "Limbă"
     IDS_LAYOUT "Aranjament de tastatură"
-    IDS_REM_QUESTION "Doriți eliminarea aranjamentului de tastatură slectat?"
+    IDS_REM_QUESTION "Doriți eliminarea aranjamentului de tastatură selectat?"
     IDS_CONFIRMATION "Confirmare"
     IDS_LAYOUT_EXISTS "Aranjamentul de tastatură există deja."
     IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Un asemenea aranjament de tastatură deja există și nu poate fi readăugat."
index 4f7198f..d09ac3f 100644 (file)
@@ -164,7 +164,7 @@ BEGIN
      *   Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
      */
     IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
-    IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Owner"
+    IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Proprietar"
 END
 
 STRINGTABLE