[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Wed, 4 Dec 2013 18:11:32 +0000 (18:11 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Wed, 4 Dec 2013 18:11:32 +0000 (18:11 +0000)
* Add Albanian translation to almost all the applications folder. Brought to you by Ardit Dani.
CORE-7672 #resolve #comment Committed in r61222. Thanks !

svn path=/trunk/; revision=61222

84 files changed:
reactos/base/applications/cacls/cacls.rc
reactos/base/applications/cacls/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/calc/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/calc/resource.rc
reactos/base/applications/charmap/charmap.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/doskey.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/find/find.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/help/help.rc
reactos/base/applications/cmdutils/help/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/hostname/hostname.rc
reactos/base/applications/cmdutils/hostname/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/more/more.rc
reactos/base/applications/cmdutils/reg/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/reg/reg.rc
reactos/base/applications/cmdutils/xcopy/lang/Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/xcopy/rsrc.rc
reactos/base/applications/dxdiag/dxdiag.rc
reactos/base/applications/dxdiag/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/findstr/findstr.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/fontview/fontview.rc
reactos/base/applications/fontview/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/solitaire/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/spider/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/spider/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/winmine/rsrc.rc
reactos/base/applications/kbswitch/kbswitch.rc
reactos/base/applications/kbswitch/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/logoff/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/logoff/logoff.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/magnify/magnify.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mmc/mmc.rc
reactos/base/applications/mplay32/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mplay32/mplay32.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/msconfig/msconfig.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/devmgmt.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/rsrc.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/eventvwr.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mscutils/servman/servman.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mspaint/rsrc.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mstsc/rdc.rc
reactos/base/applications/network/ipconfig/ipconfig.rc
reactos/base/applications/network/ipconfig/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/network/ping/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/network/ping/ping.rc
reactos/base/applications/network/wlanconf/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/network/wlanconf/wlanconf.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/rapps/rapps.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/regedit/regedit.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/rsrc.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/screensavers/logon/logon.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/shutdown/shutdown.rc
reactos/base/applications/sndrec32/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/sndrec32/rsrc.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/sndvol32/sndvol32.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/taskmgr/taskmgr.rc
reactos/base/applications/winhlp32/lang/Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/winhlp32/rsrc.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/wordpad/rsrc.rc
reactos/base/applications/write/lang/Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/write/rsrc.rc

index 191e98f..4f24b5e 100644 (file)
@@ -72,6 +72,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cacls/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cacls/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a37995b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP "Shfaq ose modifiko kontrollin e listes se aksesit (ACLs) te skedarit\n\n\
+CACLS Emri i skedes [/T] [/E] [/C] [/G perdoruesi:perm [...]] [/R perdoruesi [...]]\n\
+               [/P perdoruese:perm [...]] [/D perdoruesi [...]]\n\
+   Emri Skedes   Sfaq ACLs.\n\
+   /T            Ndryshon ACLs e skedave specifike ne\n\
+                 direktorin e tanishme dhe nen-direktorite.\n\
+   /E            Modifiko ACL dhe mos e zevendeso.\n\
+   /C            Vazhdo ne erroret e rrefuzimit te hyrjes.\n\
+   /G perdorues:perm  Jep te drejta aksesi perdoruesit specifik.\n\
+                 Perm can be: R  Lexo\n\
+                              W  Shkruaj\n\
+                              C  Ndrysho (write)\n\
+                              F  Kontroll Plote\n\
+   /R perdorues       Hiq te drejta specifike perdoruesit (te vlefshem vetem me /E.\n\
+   /P perdorues:perm  Ndryshon te drejta e perdoruesit.\n\
+                 Perm mund te jete: N  Asnje\n\
+                              R  Lexo\n\
+                              W  Shkruaj\n\
+                              C  Ndrysho (write)\n\
+                              F  Kontroll Plote\n\
+   /D perdorues       Moho akses speficik perdoruesit.\n\
+Jokeri mund te perdoret per te specifikuar me shume se nje dokument ne nje komande.\n\
+Ju mund te specifikoni me shume se nje perdorues ne komande.\n\n\
+Shkurtesat:\n\
+   CI - Enë trashiguese.\n\
+        Asi do te trashëgohet nga skedaret.\n\
+   OI - Objekti trashigues.\n\
+        Asi do te trashëgohet nga dokumentat.\n\
+   IO - Vetem e trashëguar.\n\
+        Asi nuk aplikohet tek dokumenti/skedari aktual.\n"
+    IDS_ABBR_CI "(CI)"
+    IDS_ABBR_OI "(OI)"
+    IDS_ABBR_IO "(IO)"
+    IDS_ABBR_FULL "F"
+    IDS_ABBR_READ "R"
+    IDS_ABBR_WRITE "W"
+    IDS_ABBR_CHANGE "C"
+    IDS_ABBR_NONE "N"
+    IDS_ALLOW ""
+    IDS_DENY "(DENY)"
+    IDS_SPECIAL_ACCESS "(special access:)"
+    IDS_GENERIC_READ "GENERIC_READ"
+    IDS_GENERIC_WRITE "GENERIC_WRITE"
+    IDS_GENERIC_EXECUTE "GENERIC_EXECUTE"
+    IDS_GENERIC_ALL "GENERIC_ALL"
+    IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE "FILE_GENERIC_EXECUTE"
+    IDS_FILE_GENERIC_READ "FILE_GENERIC_READ"
+    IDS_FILE_GENERIC_WRITE "FILE_GENERIC_WRITE"
+    IDS_FILE_READ_DATA "FILE_READ_DATA"
+    IDS_FILE_WRITE_DATA "FILE_WRITE_DATA"
+    IDS_FILE_APPEND_DATA "FILE_APPEND_DATA"
+    IDS_FILE_READ_EA "FILE_READ_EA"
+    IDS_FILE_WRITE_EA "FILE_WRITE_EA"
+    IDS_FILE_EXECUTE "FILE_EXECUTE"
+    IDS_FILE_DELETE_CHILD "FILE_DELETE_CHILD"
+    IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES "FILE_READ_ATTRIBUTES"
+    IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
+    IDS_MAXIMUM_ALLOWED "MAXIMUM_ALLOWED"
+    IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
+    IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
+    IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
+    IDS_SYNCHRONIZE "SYNCHRONIZE"
+    IDS_WRITE_OWNER "WRITE_OWNER"
+    IDS_WRITE_DAC "WRITE_DAC"
+    IDS_READ_CONTROL "READ_CONTROL"
+    IDS_DELETE "DELETE"
+    IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL "STANDARD_RIGHTS_ALL"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/calc/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/calc/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..73cf040
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,718 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_DIALOG_SCIENTIFIC DIALOGEX 0, 0, 316, 163
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Makine Llogaritje"
+MENU IDR_MENU_SCIENTIFIC_1
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    GROUPBOX "", IDC_STATIC, 5 ,14, 141, 20
+    CONTROL "Hex", IDC_RADIO_HEX, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 8, 21, 30, 10
+    CONTROL "Dec", IDC_RADIO_DEC, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 41, 21, 30, 10
+    CONTROL "Oct", IDC_RADIO_OCT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 74, 21, 30, 10
+    CONTROL "Bin", IDC_RADIO_BIN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 107, 21, 30, 10
+    GROUPBOX "", IDC_STATIC, 5, 34, 84, 20
+    CONTROL "Inv", IDC_CHECK_INV, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 41, 26, 10
+    CONTROL "Hyp", IDC_CHECK_HYP, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 49, 41, 29, 10
+    CTEXT "", IDC_TEXT_PARENT, 93, 38, 18, 16, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    CTEXT "", IDC_TEXT_MEMORY, 126, 38, 18, 16, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Sta", IDC_BUTTON_STA, 5, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ave", IDC_BUTTON_AVE, 5, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Sum", IDC_BUTTON_SUM, 5, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "s", IDC_BUTTON_S, 5, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dat", IDC_BUTTON_DAT, 5, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "F-E", IDC_BUTTON_FE, 38, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "dms", IDC_BUTTON_DMS, 38, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "sin", IDC_BUTTON_SIN, 38, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "cos", IDC_BUTTON_COS, 38, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "tan", IDC_BUTTON_TAN, 38, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "(", IDC_BUTTON_LEFTPAR, 64, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Exp", IDC_BUTTON_EXP, 64, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "x^y", IDC_BUTTON_XeY, 64, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "x^2", IDC_BUTTON_Xe2, 64, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "x^3", IDC_BUTTON_Xe3, 64, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON ")", IDC_BUTTON_RIGHTPAR, 90, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "ln", IDC_BUTTON_LN, 90, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "log", IDC_BUTTON_LOG, 90, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "n!", IDC_BUTTON_NF, 90, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "1/x", IDC_BUTTON_RX, 90, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "MC", IDC_BUTTON_MC, 123, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "MR", IDC_BUTTON_MR, 123, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "MS", IDC_BUTTON_MS, 123, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "M+", IDC_BUTTON_MP, 123, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "pi", IDC_BUTTON_PI, 123, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "7", IDC_BUTTON_7, 156, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "4", IDC_BUTTON_4, 156, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "1", IDC_BUTTON_1, 156, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "0", IDC_BUTTON_0, 156, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "A", IDC_BUTTON_A, 156, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "8", IDC_BUTTON_8, 182, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "5", IDC_BUTTON_5, 182, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "2", IDC_BUTTON_2, 182, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "+/-", IDC_BUTTON_SIGN, 182, 120, 24, 18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "B", IDC_BUTTON_B, 182, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "9", IDC_BUTTON_9, 208, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "6", IDC_BUTTON_6, 208, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "3", IDC_BUTTON_3, 208, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON ",", IDC_BUTTON_DOT, 208, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "C", IDC_BUTTON_C, 208, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "/", IDC_BUTTON_DIV, 234, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "*", IDC_BUTTON_MULT, 234, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "-", IDC_BUTTON_SUB, 234, 100, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "+", IDC_BUTTON_ADD, 234, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "D", IDC_BUTTON_D, 234, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Mod", IDC_BUTTON_MOD, 260, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Or", IDC_BUTTON_OR, 260, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Lsh", IDC_BUTTON_LSH, 260, 100, 24, 18, BS_CENTER |
+               BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "=", IDC_BUTTON_EQU, 260, 120, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "E", IDC_BUTTON_E, 260, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "And", IDC_BUTTON_AND, 286, 60, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Xor", IDC_BUTTON_XOR, 286, 80, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Not", IDC_BUTTON_NOT, 286, 100, 24, 18, BS_CENTER |
+               BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Int", IDC_BUTTON_INT, 286, 120, 24, 18, BS_CENTER |
+               BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "F", IDC_BUTTON_F, 286, 140, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "", IDC_STATIC, 147, 14, 163, 20
+    CONTROL "Qword", IDC_RADIO_QWORD, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            NOT WS_VISIBLE, 150, 21, 38, 10
+    CONTROL "Dword", IDC_RADIO_DWORD, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            NOT WS_VISIBLE, 190, 21, 38, 10
+    CONTROL "Word", IDC_RADIO_WORD, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            NOT WS_VISIBLE, 230, 21, 38, 10
+    CONTROL "Byte", IDC_RADIO_BYTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+            NOT WS_VISIBLE, 270, 21, 38, 10
+    CONTROL "Degrees", IDC_RADIO_DEG, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 150, 21, 45, 10
+    CONTROL "Radians", IDC_RADIO_RAD, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 204, 21, 45, 10
+    CONTROL "Gradians", IDC_RADIO_GRAD, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 258, 21, 45, 10
+    PUSHBUTTON "C", IDC_BUTTON_CANC, 267, 38, 43, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "CE", IDC_BUTTON_CE, 222, 38, 43, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Back", IDC_BUTTON_BACK, 177, 38, 43, 18, BS_CENTER |
+               BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    RTEXT "", IDC_TEXT_OUTPUT, 5, 1, 305, 14, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    DEFPUSHBUTTON "", IDC_BUTTON_FOCUS, 0, 0, 5, 5, NOT WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_DIALOG_STANDARD DIALOGEX 0, 0, 169, 128
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Makine Llogaritje"
+MENU IDR_MENU_STANDARD
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    PUSHBUTTON "C", IDC_BUTTON_CANC, 123, 23, 41, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "CE", IDC_BUTTON_CE, 80, 23, 41, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Back", IDC_BUTTON_BACK, 36, 23, 42, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    RTEXT "", IDC_TEXT_OUTPUT, 5, 1, 159, 14, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "7", IDC_BUTTON_7, 36, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "4", IDC_BUTTON_4, 36, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "1", IDC_BUTTON_1, 36, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "0", IDC_BUTTON_0, 36, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "8", IDC_BUTTON_8, 62, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "5", IDC_BUTTON_5, 62, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "2", IDC_BUTTON_2, 62, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "+/-", IDC_BUTTON_SIGN, 62, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "9", IDC_BUTTON_9, 88, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "6", IDC_BUTTON_6, 88, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "3", IDC_BUTTON_3, 88, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON ",", IDC_BUTTON_DOT, 88, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "/", IDC_BUTTON_DIV, 114, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "*", IDC_BUTTON_MULT, 114, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "-", IDC_BUTTON_SUB, 114, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "+", IDC_BUTTON_ADD, 114, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Sqrt", IDC_BUTTON_SQRT, 140, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "%", IDC_BUTTON_PERCENT, 140, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "1/x", IDC_BUTTON_RX, 140, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "=", IDC_BUTTON_EQU, 140, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    CTEXT "", IDC_TEXT_MEMORY, 8, 24, 18, 16, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "MC", IDC_BUTTON_MC, 5, 45, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "MR", IDC_BUTTON_MR, 5, 65, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "MS", IDC_BUTTON_MS, 5, 85, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "M+", IDC_BUTTON_MP, 5, 105, 24, 18, BS_CENTER | BS_VCENTER |
+               BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "", IDC_BUTTON_FOCUS, 0, 0, 5, 5, NOT WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_DIALOG_CONVERSION DIALOGEX 0, 0, 320, 130
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Makine Llogaritje"
+MENU IDR_MENU_STANDARD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    PUSHBUTTON "Konverto", IDC_BUTTON_CONVERT, 35, 105, 76, 17
+    COMBOBOX IDC_COMBO_CATEGORY, 5, 31, 140, 168, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL |
+             WS_TABSTOP | CBS_SORT
+    LTEXT "Category:", IDC_STATIC, 5, 20, 56, 8
+    COMBOBOX IDC_COMBO_FROM, 5, 60, 140, 168, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL |
+             WS_TABSTOP | CBS_SORT
+    LTEXT "Konverto nga:", IDC_STATIC, 5, 49, 56, 8
+    COMBOBOX IDC_COMBO_TO, 5, 87, 140, 168, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL |
+             WS_TABSTOP | CBS_SORT
+    LTEXT "Konverto ne:", IDC_STATIC, 5, 76, 56, 8
+    CONTROL "C", IDC_BUTTON_CANC, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 276, 24, 40, 17
+    CONTROL "CE", IDC_BUTTON_CE, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 232, 24, 40, 17
+    CONTROL "Back", IDC_BUTTON_BACK, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 188, 24, 40,17
+    RTEXT "", IDC_TEXT_OUTPUT, 5, 1, 312, 14, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    CONTROL "7", IDC_BUTTON_7, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 188, 48, 24, 18
+    CONTROL "4", IDC_BUTTON_4, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 188, 67, 24, 18
+    CONTROL "1", IDC_BUTTON_1, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 188, 86, 24, 18
+    CONTROL "0", IDC_BUTTON_0, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 188, 105, 24, 18
+    CONTROL "8", IDC_BUTTON_8, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 214, 48, 24, 18
+    CONTROL "5", IDC_BUTTON_5, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 214, 67, 24, 18
+    CONTROL "2", IDC_BUTTON_2, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 214, 86, 24, 18
+    CONTROL "+/-", IDC_BUTTON_SIGN, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 214, 105, 24, 18
+    CONTROL "9", IDC_BUTTON_9, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 240, 48, 24, 18
+    CONTROL "6", IDC_BUTTON_6, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 240, 67, 24, 18
+    CONTROL "3", IDC_BUTTON_3, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 240, 86, 24, 18
+    CONTROL ",", IDC_BUTTON_DOT, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 240, 105, 24, 18
+    CONTROL "/", IDC_BUTTON_DIV, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 266, 48, 24, 18
+    CONTROL "*", IDC_BUTTON_MULT, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 266, 67, 24, 18
+    CONTROL "-", IDC_BUTTON_SUB, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 266, 86, 24, 18
+    CONTROL "+", IDC_BUTTON_ADD, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 266, 105, 24, 18
+    CONTROL "Sqrt", IDC_BUTTON_SQRT, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 292, 48, 24, 18
+    CONTROL "%", IDC_BUTTON_PERCENT, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 292, 67, 24, 18
+    CONTROL "1/x", IDC_BUTTON_RX, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 292, 86, 24, 18
+    CONTROL "=", IDC_BUTTON_EQU, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 292, 105, 24, 18
+    CTEXT "", IDC_TEXT_MEMORY, 152, 24, 24, 18, SS_CENTERIMAGE, WS_EX_CLIENTEDGE
+    CONTROL "MC", IDC_BUTTON_MC, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 152, 48, 24, 18
+    CONTROL "MR", IDC_BUTTON_MR, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 152, 67, 24, 18
+    CONTROL "MS", IDC_BUTTON_MS, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 152, 86, 24, 18
+    CONTROL "M+", IDC_BUTTON_MP, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_CENTER |
+            BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP, 152, 105, 24, 18
+    DEFPUSHBUTTON "", IDC_BUTTON_FOCUS, 0, 0, 5, 5, NOT WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_DIALOG_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 264, 169
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Informacione mbi Makine Llogaritje ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 105, 148, 52, 16
+    CONTROL IDB_BITMAP_ROS, IDC_STATIC, "Static", SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE |
+            SS_REALSIZEIMAGE | WS_BORDER, 4, 4, 104, 48
+    LTEXT "ReactOS Makine Llogaritje", IDC_STATIC, 120, 12, 132, 8, SS_CENTERIMAGE
+    LTEXT "Versioni ", IDC_TEXT_VERSION, 120, 20, 132, 8, SS_CENTERIMAGE
+    LTEXT "krijuar nga Carlo Bramini", IDC_STATIC, 120, 32, 132, 8, SS_CENTERIMAGE
+    GROUPBOX "", IDC_STATIC, 112, 0, 148, 52
+    GROUPBOX "", IDC_STATIC, 5, 56, 256, 88
+    EDITTEXT IDC_EDIT_LICENSE, 12, 68, 240, 68, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+END
+
+IDD_DIALOG_STAT DIALOGEX 0, 0, 163, 85
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kutia e Statistikave"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LISTBOX IDC_LIST_STAT, 4, 4, 156, 40, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "RET", IDC_BUTTON_RET, 4, 48, 36, 16
+    PUSHBUTTON "LOAD", IDC_BUTTON_LOAD, 44, 48, 36, 16
+    PUSHBUTTON "CD", IDC_BUTTON_CD, 84, 48, 36, 16
+    PUSHBUTTON "CAD", IDC_BUTTON_CAD, 124, 48, 36, 16
+    CTEXT "n=0", IDC_TEXT_NITEMS, 4, 68, 156, 12, SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN
+END
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU_SCIENTIFIC_1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "Edit"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Kopjo\tCtrl+C", IDM_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit\tCtrl+V", IDM_EDIT_PASTE
+    END
+    POPUP "Modifko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Standart", IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
+        MENUITEM "Shkencor", IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
+        MENUITEM "Konvertim", IDM_VIEW_CONVERSION
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Hex\tF5", IDM_VIEW_HEX, CHECKED
+        MENUITEM "Decimal\tF6", IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Oktal\tF7", IDM_VIEW_OCT, CHECKED
+        MENUITEM "Binar\tF8", IDM_VIEW_BIN, CHECKED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Gradë\tF2", IDM_VIEW_DEG, CHECKED
+        MENUITEM "Radian\tF3", IDM_VIEW_RAD, CHECKED
+        MENUITEM "Gradian\tF4", IDM_VIEW_GRAD, CHECKED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Grupim numeror", IDM_VIEW_GROUP, CHECKED
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë temë", IDM_HELP_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth ReactOS Makine Llogaritje", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_MENU_SCIENTIFIC_2 MENU
+BEGIN
+    POPUP "Modifiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Kopjo\tCtrl+C", IDM_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit\tCtrl+V", IDM_EDIT_PASTE
+    END
+    POPUP "Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Standart", IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
+        MENUITEM "Shkencor", IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
+        MENUITEM "Konverto", IDM_VIEW_CONVERSION
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Hex\tF5", IDM_VIEW_HEX, CHECKED
+        MENUITEM "Decimal\tF6", IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Oktal\tF7", IDM_VIEW_OCT, CHECKED
+        MENUITEM "Binar\tF8", IDM_VIEW_BIN, CHECKED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Qword\tF12", IDM_VIEW_QWORD, CHECKED
+        MENUITEM "Dword\tF2", IDM_VIEW_DWORD, CHECKED
+        MENUITEM "Word\tF3", IDM_VIEW_WORD, CHECKED
+        MENUITEM "Byte\tF4", IDM_VIEW_BYTE, CHECKED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Grupim numeror", IDM_VIEW_GROUP, CHECKED
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë temë", IDM_HELP_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth ReactOS Makine Llogaritje", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_MENU_STANDARD MENU
+BEGIN
+    POPUP "Modifiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Kopjo\tCtrl+C", IDM_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit\tCtrl+V", IDM_EDIT_PASTE
+    END
+    POPUP "Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Standar", IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
+        MENUITEM "Shkencor", IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
+        MENUITEM "Konverto", IDM_VIEW_CONVERSION
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Grupim numeror", IDM_VIEW_GROUP, CHECKED
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë temë", IDM_HELP_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth ReactOS Makine Llogaritje", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+/* String Tables */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STRING_LICENSE "Makina Llogaritese ReactOS eshte program falas i lanquar nen liçensen GNU GPL.\r\n\r\nJu mund te merrni nje kopje te liçenses se GNU CPL ketu:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nJu gjithashtu mund te merrni e liçenses se GNU GPL ketu:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
+    IDS_MATH_ERROR "Error"
+    IDS_QUICKHELP "Ndihmë e shpejtë"
+END
+
+/* Types of conversion */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CONV_ANGLE "Kënd"
+    IDS_CONV_AREA "Zonë"
+    IDS_CONV_CONSUMPTION "Konsum (motorri)"
+    IDS_CONV_CURRENCY "Monedhat"
+    IDS_CONV_ENERGY "Energji"
+    IDS_CONV_LENGTH "Gjatesi"
+    IDS_CONV_POWER "Force"
+    IDS_CONV_PRESSURE "Presion"
+    IDS_CONV_TEMPERATURE "Temperature"
+    IDS_CONV_TIME "Koha"
+    IDS_CONV_VELOCITY "Shpejtesi"
+    IDS_CONV_VOLUME "Volum"
+    IDS_CONV_WEIGHT "Pesha"
+END
+
+/* Angles */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ANGLE_DEGREES "Gradë"
+    IDS_ANGLE_GRADIANS "Gradian"
+    IDS_ANGLE_RADIANS "Radians"
+END
+
+/* Areas */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_AREA_ACRES "Akra"
+    IDS_AREA_ACRES_BRAZIL "Akra (Brazil)"
+    IDS_AREA_ACRES_FRANCE "Akra (France)"
+    IDS_AREA_ACRES_SCOTS "Akra (Skocia)"
+    IDS_AREA_ACRES_US "Akra (US)"
+    IDS_AREA_ARES "Ares"
+    IDS_AREA_CHOU "Chou"
+    IDS_AREA_DANBO "Danbo"
+    IDS_AREA_HECTARES "Hectares"
+    IDS_AREA_JEONGBO "Jeongbo"
+    IDS_AREA_MORGEN_HUNGARY "Morgen (Hungary)"
+    IDS_AREA_MU "Mu"
+    IDS_AREA_PING "Ping"
+    IDS_AREA_PYEONG "Pyeong"
+    IDS_AREA_PYEONGBANGJA "Pyeongbangja"
+    IDS_AREA_RAI "Rai"
+    IDS_AREA_SE "Se"
+    IDS_AREA_SQUARE_CENTIMETERS "Centimetra katrore"
+    IDS_AREA_SQUARE_CHR "Chr katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS "Fathoms katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS_HUNGARY "Fathoms katrorë (Hungary)"
+    IDS_AREA_SQUARE_FEET "Këmbë katrorë "
+    IDS_AREA_SQUARE_INCHES "Inch Katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_KILOMETERS "Kilometra katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_LAR "Lar katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_METER "Metra katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_MILES "Milje katrore"
+    IDS_AREA_SQUARE_MILLIMETERS "Milimetra katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_SHAKU "Shaku katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_TSUEN "Tsuen katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_VA "Va katrorë"
+    IDS_AREA_SQUARE_YARD "Square yard"
+    IDS_AREA_TAN "Tan"
+    IDS_AREA_TSUBO "Tsubo"
+END
+
+/* Consumptions */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CONSUMPTION_KM_PER_L "Kilometer/liter"
+    IDS_CONSUMPTION_L_PER_100_KM "Liters/100 kilometers"
+    IDS_CONSUMPTION_MILES_GALLON_UK "Miles/gallon (UK)"
+    IDS_CONSUMPTION_MILES_GALLON_US "Miles/gallon (US)"
+END
+
+/* Currencies */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CURRENCY_AUSTRIAN_SCHILLING "Shilingë Austriake"
+    IDS_CURRENCY_BELGIAN_FRANC "Franga belge"
+    IDS_CURRENCY_CYPRIOT_POUND "Poundi Qipriot"
+    IDS_CURRENCY_CZECH_KORUNA "Koruna Czech"
+    IDS_CURRENCY_DEUTSCHE_MARK "Deutsche Mark"
+    IDS_CURRENCY_DUTCH_GUILDER "Deutsche Mark"
+    IDS_CURRENCY_EURO "Euro"
+    IDS_CURRENCY_FINNISH_MARKKA "Finnish marka"
+    IDS_CURRENCY_FRENCH_FRANC "Franga Franceze"
+    IDS_CURRENCY_GREEK_DRACHMA "Drachma Greeke"
+    IDS_CURRENCY_IRISH_POUND "Poundi irlandes"
+    IDS_CURRENCY_ITALIAN_LIRA "Lira Italiane"
+    IDS_CURRENCY_LUXEMBOURG_FRANC "Luxembourg franc"
+    IDS_CURRENCY_MALTESE_LIRA "Lira Maltese"
+    IDS_CURRENCY_PORTOGUESE_ESCUDO "Escudo Portugez"
+    IDS_CURRENCY_SLOVAK_KORUNA "Koruna Sllovake"
+    IDS_CURRENCY_SLOVENIAN_TOLAR "Tolari Slloven"
+    IDS_CURRENCY_SPANISH_PESETA "Peseta Spanjolle"
+END
+
+/* Energies */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ENERGY_15_C_CALORIES "15 °C kalori"
+    IDS_ENERGY_BTUS "British Thermal Units"
+    IDS_ENERGY_ERGS "Ergs"
+    IDS_ENERGY_EVS "Electron-Volts"
+    IDS_ENERGY_FOOT_POUNDS "Këmbë-Sterlinë"
+    IDS_ENERGY_IT_CALORIES "Tabela Internacionale e Kalorive"
+    IDS_ENERGY_IT_KILOCALORIES "Tabela Internacionale e kilokalorive"
+    IDS_ENERGY_JOULES "Joules"
+    IDS_ENERGY_KILOJOULES "Kilojoules"
+    IDS_ENERGY_KILOWATT_HOURS "Kilowatt ne ore"
+    IDS_ENERGY_NUTRITION_CALORIES "Kalori te ushqyeri"
+    IDS_ENERGY_TH_CALORIES "Termokemical kalori"
+END
+
+/* Lengths */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LENGTH_ANGSTROMS "Ångströms"
+    IDS_LENGTH_ASTRONOMICAL_UNITS "Njësi Astronomikale"
+    IDS_LENGTH_BARLEYCORNS "Barleycorns"
+    IDS_LENGTH_CENTIMETERS "Centimetra"
+    IDS_LENGTH_CHAINS_UK "Zingjirë (UK)"
+    IDS_LENGTH_CHI "Chi"
+    IDS_LENGTH_CHOU "Chou"
+    IDS_LENGTH_CHR "Chr"
+    IDS_LENGTH_CUN "Cun"
+    IDS_LENGTH_FATHOMS "Krahë"
+    IDS_LENGTH_FATHOMS_HUNGARY "Krahë (Hungary)"
+    IDS_LENGTH_FEET "Këmbë"
+    IDS_LENGTH_FURLONGS "Furlongs"
+    IDS_LENGTH_GAN "Gan"
+    IDS_LENGTH_HANDS "Duar"
+    IDS_LENGTH_HUNH "Hunh"
+    IDS_LENGTH_INCHES "Inches"
+    IDS_LENGTH_JA "Ja"
+    IDS_LENGTH_JEONG "Jeong"
+    IDS_LENGTH_KABIET "Kabiet"
+    IDS_LENGTH_KEN "Ken"
+    IDS_LENGTH_KEUB "Keub"
+    IDS_LENGTH_KILOMETERS "Kilometra"
+    IDS_LENGTH_LAR "Lar"
+    IDS_LENGTH_LIGHT_YEARS "Dritë jetë"
+    IDS_LENGTH_LINKS_UK "Links (UK)"
+    IDS_LENGTH_METERS "Meter"
+    IDS_LENGTH_MICRONS "Microns"
+    IDS_LENGTH_MILES "Mikrometer"
+    IDS_LENGTH_MILLIMETERS "Milimetra"
+    IDS_LENGTH_NAUTICAL_MILES "Milje"
+    IDS_LENGTH_NIEU "Nieu"
+    IDS_LENGTH_PARSECS "Parsecs"
+    IDS_LENGTH_PICAS "Picas"
+    IDS_LENGTH_RI_JAPAN "Ri (Japan)"
+    IDS_LENGTH_RI_KOREA "Ri (Korea)"
+    IDS_LENGTH_RODS "Rods"
+    IDS_LENGTH_SAWK "Sawk"
+    IDS_LENGTH_SEN "Sen"
+    IDS_LENGTH_SHAKU "Shaku"
+    IDS_LENGTH_SPAN "Span"
+    IDS_LENGTH_SUN "Sun"
+    IDS_LENGTH_TSUEN "Tsuen"
+    IDS_LENGTH_VA "Va"
+    IDS_LENGTH_YARDS "Yards"
+    IDS_LENGTH_YOTE "Yote"
+    IDS_LENGTH_ZHANG "Zhang"
+END
+
+/* Powers */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_POWER_BTUS_PER_MINUTE "Njësite Britanike Termale per minut"
+    IDS_POWER_FPS_PER_MINUTE "Sterline-Këmbë per minut"
+    IDS_POWER_HORSEPOWER "Kuajfuqi"
+    IDS_POWER_KILOWATTS "Kilowatts"
+    IDS_POWER_MEGAWATTS "Megawatts"
+    IDS_POWER_WATTS "Watts"
+END
+
+/* Pressures */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PRESSURE_ATMOSPHERES "Atmosfera"
+    IDS_PRESSURE_BARS "Bare"
+    IDS_PRESSURE_HECTOPASCALS "Hectopaskals"
+    IDS_PRESSURE_KILOPASCALS "Kilopaskals"
+    IDS_PRESSURE_MM_OF_MERCURY "Milimetra e merkurit"
+    IDS_PRESSURE_PASCALS "Paskals"
+    IDS_PRESSURE_PSI "Këmbë-Force per inch katrorë"
+END
+
+/* Temperatures */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TEMPERATURE_CELSIUS "Celsius"
+    IDS_TEMPERATURE_FAHRENHEIT "Fahrenheit"
+    IDS_TEMPERATURE_KELVIN "Kelvin"
+    IDS_TEMPERATURE_RANKINE "Rankine"
+END
+
+/* Time */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TIME_DAYS "Ditë"
+    IDS_TIME_HOURS "Orë"
+    IDS_TIME_NANOSECONDS "Nanoseconda"
+    IDS_TIME_MICROSECONDS "Microseconda"
+    IDS_TIME_MILLISECONDS "Miliseconda"
+    IDS_TIME_MINUTES "Minuta"
+    IDS_TIME_SECONDS "Sekonda"
+    IDS_TIME_WEEKS "Javë"
+    IDS_TIME_YEARS "Vite"
+END
+
+/* Velocities */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_VELOCITY_CMS_SECOND "Centimeter/orë"
+    IDS_VELOCITY_FEET_HOUR "Këmbë/orë"
+    IDS_VELOCITY_FEET_SECOND "Këmbë/sekonda"
+    IDS_VELOCITY_KILOMETERS_HOUR "Kilometra/Orë"
+    IDS_VELOCITY_KNOTS "Nyje"
+    IDS_VELOCITY_MACH "Mach"
+    IDS_VELOCITY_METERS_SECOND "Metra/sekonda"
+    IDS_VELOCITY_MILES_HOUR "Milje/Orë"
+END
+
+/* Volumes */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_VOLUME_BARRELS_UK "Fuqi (UK)"
+    IDS_VOLUME_BARRELS_OIL "Fuqi vaji"
+    IDS_VOLUME_BUN "Simite"
+    IDS_VOLUME_BUSHELS_UK "Bushels (UK)"
+    IDS_VOLUME_BUSHELS_US "Bushels (US)"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_CENTIMETERS "Kubike Centimetra"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_FEET "Kubike këmbë"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_INCHES "Kubike inq"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_METERS "Kubike meter"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_YARDS "Kubike yards"
+    IDS_VOLUME_DOE "Doe"
+    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_UK "Lengje ounces (UK)"
+    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_US "Lengje ounces (US)"
+    IDS_VOLUME_GALLONS_UK "Gallone (UK)"
+    IDS_VOLUME_GALLONS_DRY_US "Gallone, thate (US)"
+    IDS_VOLUME_GALLONS_LIQUID_US "Gallons, lengje (US)"
+    IDS_VOLUME_GOU "Gou"
+    IDS_VOLUME_HOP "Hop"
+    IDS_VOLUME_ICCE "Icce"
+    IDS_VOLUME_KWIAN "Kwian"
+    IDS_VOLUME_LITERS "Liter"
+    IDS_VOLUME_MAL "Mal"
+    IDS_VOLUME_MILLILITERS "Milliliters"
+    IDS_VOLUME_PINTS_UK "Pints (UK)"
+    IDS_VOLUME_PINTS_DRY_US "Pints, dry (US)"
+    IDS_VOLUME_PINTS_LIQUID_US "Pints, liquid (US)"
+    IDS_VOLUME_QUARTS_UK "Quarts (UK)"
+    IDS_VOLUME_QUARTS_DRY_US "Quarts, dry (US)"
+    IDS_VOLUME_QUARTS_LIQUID_US "Quarts, liquid (US)"
+    IDS_VOLUME_SEKI "Seki"
+    IDS_VOLUME_SYOU "Syou"
+    IDS_VOLUME_TANANLOUNG "Tananloung"
+    IDS_VOLUME_TANG "Tang"
+    IDS_VOLUME_TO "To"
+END
+
+/* Weights */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_WEIGHT_BAHT "Baht"
+    IDS_WEIGHT_CARATS "Carats"
+    IDS_WEIGHT_CHUNG "Chung"
+    IDS_WEIGHT_DON "Don"
+    IDS_WEIGHT_GEUN "Geun"
+    IDS_WEIGHT_GRAMS "Grams"
+    IDS_WEIGHT_GWAN "Gwan"
+    IDS_WEIGHT_HARB "Harb"
+    IDS_WEIGHT_JIN_CHINA "Jin (China)"
+    IDS_WEIGHT_JIN_TAIWAN "Jin (Taiwan)"
+    IDS_WEIGHT_KAN "Kan"
+    IDS_WEIGHT_KILOGRAMS "Kilograms"
+    IDS_WEIGHT_KIN "Kin"
+    IDS_WEIGHT_LIANG_CHINA "Liang (China)"
+    IDS_WEIGHT_LIANG_TAIWAN "Liang (Taiwan)"
+    IDS_WEIGHT_MONME "Monme"
+    IDS_WEIGHT_OUNCES_AVOIRDUPOIS "Ounces, avoirdupois"
+    IDS_WEIGHT_OUNCES_TROY "Ounces, troy"
+    IDS_WEIGHT_POUNDS "Pounds"
+    IDS_WEIGHT_QUINTAL_METRIC "Quintal (metric)"
+    IDS_WEIGHT_SALOUNG "Saloung"
+    IDS_WEIGHT_STONES "Gurë"
+    IDS_WEIGHT_TAMLUNG "Tamlung"
+    IDS_WEIGHT_TONNES "Tonnes"
+    IDS_WEIGHT_TONS_UK "Tons (UK)"
+    IDS_WEIGHT_TONS_US "Tons (US)"
+END
index 6ab2105..e2d46ed 100644 (file)
@@ -94,6 +94,9 @@ IDB_BITMAP_ROS BITMAP "res/ROS_logo.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
index b487fdb..0deadad 100644 (file)
@@ -87,6 +87,9 @@ IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/charmap/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/charmap/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9829abf
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,58 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+BEGIN
+    LTEXT "Font:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+    COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
+             WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
+    PUSHBUTTON "Ndihmë", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
+    CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
+            WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
+    LTEXT "Karaktere për kopjim:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+    CONTROL "", IDC_TEXTBOX, RICHEDIT_CLASS, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER |
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
+    DEFPUSHBUTTON "Perzgjedh", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
+    PUSHBUTTON "Kopjo", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
+    CONTROL "Vezhgim i Avancuar", IDC_CHECK_ADVANCED, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Set karakteresh:", IDC_STATIC, 8, 8, 48, 8
+    COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET, 72, 4, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Grupo nga:", IDC_STATIC, 8, 28, 50, 8
+    COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY, 72, 24, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Kerko", IDC_BUTTON_SEARCH, 200, 44, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH, 72, 44, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Kerko per:", IDC_STATIC, 8, 48, 42, 8
+    LTEXT "Unicode:", IDC_STATIC, 200, 8, 30, 8
+    EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE, 236, 4, 28, 12, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 210, 182
+CAPTION "Informacion mbi karakterep map"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    LTEXT "Karakteret Map v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+    PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15
+    ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+    EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
+             WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LICENSE "Ky program eshte falas; ju mund ta shperndani ose modifikoni nen termat e liçenses publike te GNU nga Free Software Foundation; ose versionin 2 te Liçenses, ose (opsionet tend) versionet me te reja.\r\n\r\nKy program shperndahet me shpresen qe do te jete i nevojshem, POR PA ASNJE GARANCI; madje dhe pa nënkuptimin e garancisë së tregtimit apo përshtatshmerise për qëllim të veçantë. Shiko liçensen publike te GNU per me shume detaje.\r\n\r\nJu duhet te jeni paisur me nje kopje te liçenses GNU perkrah ketij programi; nese jo, shkruani Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_ABOUT "R&reth..."
+    IDS_TITLE "Karakter Map"
+END
index d91b19d..c302f55 100644 (file)
@@ -37,6 +37,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..583aaad
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,28 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP "MENAXHO Linjat-Komand ndrysho konfigurimet, historine, dhe makrot.\n\
+\n\
+DOSKEY [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exe] [/HISTORY] [/LISTSIZE=size]\n\
+       [/REINSTALL] [/MACROS[:exe | :ALL]] [/MACROFILE=file] [macroname=[text]]\n\
+\n\
+  /INSERT             Mundeso menyren e hyrjes.\n\
+  /OVERSTRIKE         Perjashto menyren e hyrjes.\n\
+  /EXENAME=exename    Vendos emrin e programit per tu vezhguar/ndrysho historine\n\
+                      dhe makrot per. Parazgjedhja edhe cmd.exe.\n\
+  /HISTORY            Shfaq historine e komandave.\n\
+  /LISTSIZE=size      Vendose numnrin e komandave per historine.\n\
+  /REINSTALL          Pastron historine e komandave.\n\
+  /MACROS             Shfaq percaktimin e makrove.\n\
+  /MACROS:exename     Shfaq percaktimin e makrove per programet specifike.\n\
+  /MACROS:ALL         Shfaq percaktimin e makrove per te gjithe programet.\n\
+  /MACROFILE=file     Ngarkon percaktimin e makros nga nje dokument.\n\
+  macroname           Specifikon emrin e makros per tu krijuar.\n\
+  text                Specifikon textin e zëvendësushem per makron.\n"
+    IDS_INVALID_MACRO_DEF "Percaktim invalid i makros: %s\n"
+END
index c351ffa..ae1c505 100644 (file)
@@ -60,6 +60,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0b1bc1a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,17 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "FIND: Printon të gjitha linjat e një skedari që përmbajnë një fije.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""fije"" [ file... ]\n\
+    /C  Numërimi i numerave e linjave që përmbajnë nje fije\n\
+    /I  Injorojnë çështjen\n\
+    /N  Shfaq numrin e linjave, duke filluar nga 1\n\
+    /V  Shfaq linjat e nuk permbajne nje fije"
+    IDS_NO_SUCH_FILE "FIND: %s: Dokumenti nuk i gjet\n"
+    IDS_CANNOT_OPEN "FIND: %s: E pamundur te hapet dokumenti\n"
+END
index 1dc0669..6db8735 100644 (file)
@@ -57,6 +57,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/help/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/help/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f0842ea
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,76 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NO_ENTRY "This command is not supported by the help utility.\nTry ""%s /?""\n."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Hep informacion ndihmë për ReactOS Komande.\n\n\
+HELP [command]\n\n\
+  command - Display help information for this command.\n"
+    IDS_HELP1 "Listo te gjitha komandat e mundshme (+ pershkrime)\n\n\
+  help command\n\
+  command /?     For more information on a specific command\n\n\
+?        Lista e të gjitha komandat në dispozicion (pa pershkrim).\n\
+ALIAS    Vë, heq apo shfaq pseudonimet.\n\
+ATTRIB   Shfaq ose ndryshon atributet e dokumentit.\n\
+BEEP     Sinjali akustik.\n\
+CALL     Therret programet batch nga nje tjeter.\n\
+CD       Shfaq emrin e ose ndryshon skedarin aktual.\n\
+CHCP     Shfaq ose cakton codin dhe numrin e faqes aktive.\n\
+CHOICE   Pret për përdoruesit për të zgjedhur një nga një sërë zgjedhjesh.\n\
+CLS      Pastron ekranin.\n\
+CMD      Fillon një shembull të ri të përkthyesit se komandës ReactOS.\n\
+COLOR    Vë dukshëm panelin e komandimit te parazgjedhur dhe ngjyrat e sfondit.\n\
+COPY     Kopjon një ose më shumë dokumenta në një vend tjetër.\n\
+DATE     Shfaq ose cakton datën.\n\
+DELETE   Fshin një ose më shumë dokumenta.\n\
+DIR      Tregon një listë e dokumentave dhe nendokumentave në një skedë.\n\
+ECHO     Shfaq mesazhe, ose ktheh komandën e bërë jehonë ndezur ose fikur.\n\
+ERASE    Fshin një ose më shumë dokumenta.\n\
+EXIT     Del nga programi CMD.EXE (interpretuesi i komandave).\n\
+FOR      Ekzekuton një komandë të specifikuar për secilin dokument në një grup dokumentësh.\n\
+FREE     (liron) hapsira e diskut.\n\
+GOTO     Drejton përkthyesin e komandave te ReactOS në një linjë të emërtuar të\n\
+         programit batch.\n\
+HELP     Ofron informacione Ndihmë për komandat e ReactOS.\n\
+HISTORY  Listoni të gjitha komandat e cila ka qenë përdorur\n\
+IF       Kryen përpunimin e kushtëzuar në programet batch.\n\
+LABEL    Krijon, ndryshon, apo fshin etiketën e vëllimit te një hardisdisku.\n\
+MD       Krijon nje skedare.\n\
+MKDIR    Krijon nje skedare.\n\
+MKLINK   Krijon një objekt lidhje ne dokumentat e sistemit.\n\
+MOVE     Lëviz një ose më shumë dokumenta nga një skedar në një skedar\n\
+         tjetër.\n\
+PATH     Shfaq ose cakton rrugën e kërkimit për ekzekutimin e dokumentave.\n\
+PAUSE    Pezullon përpunimin e një dokumenti batch dhe tregon një mesazh.\n\
+POPD     Rikthen vlerën e mëparshme te skedarit aktual qe ruhet nga\n\
+         PUSHD.\n\
+PROMPT   Ndryshimet në komandën e shpejtë.\n\
+PUSHD    Ruan skedarin aktual dhe pastaj e ndryshon.\n\
+RD       Fshin skeden.\n\
+REM      Rregjistron komentet (vërejtjet) ne dokumentat batch.\n\
+REN      Riemëron nje dokument ose dokumenta.\n\
+RENAME   Riemëron nje dokument ose dokumenta.\n\
+REPLACE  Zëvendëson nje dokument.\n\
+RMDIR    Fshin nje skedare.\n\
+SCREEN   Zhvendos kursorin dhe tekstin opsional te printuar.\n\
+SET      Paraqet, vendos, ose heq variabëlet e mjedisit te ReactOS.\n\
+SHIFT    Ndërron pozitën e parametrave të dokumentave ne batch.\n"
+    IDS_HELP2 "START    Fillon një dritare të veçantë për të drejtuar një program të caktuar ose të komandës.\n\
+         Executes command.\n\
+TIME     Shfaq dhe përcakton kohën e sistemit.\n\
+TIMER    Lejo përdorimin e dhjetë kronometër.\n\
+TITLE    Vendos titullin e dritares për një seancë CMD.EXE.\n\
+TYPE     Shfaq përmbajtjen e një tekst skedari.\n\
+VER      Shfaq versionin e ReactOS.\n\
+VERIFY   Thuai ReactOS-it për të verifikuar që dosjet tuaja janë të shkruara\n\
+         saktesisht ne harddisk.\n\
+VOL      Paraqet një emërtim te vëllimit ne hardddisk dhe numrin serial.\n"
+END
index aeee925..e05ec34 100644 (file)
@@ -30,3 +30,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
\ No newline at end of file
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/hostname/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/hostname/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..59f155c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,12 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Print emrin e strehuesit aktual.\n\nhostname"
+    IDS_NOSET "Strehuesi nuk është i mbështetur."
+    IDS_ERROR "Win32 error"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..882b3fb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,18 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Shfaq të dhëna faqe-per-faqe ne ekran.\n\n\
+  MORE < [Drive:][Path]File name\n\
+  Komandë | MORE \n\
+  MORE [Drive:][Path]File name\n\n\
+  [Drive:][Path]File name    Nje dokument, përmbajtja e të cilit do të shfaqet.\n\
+  Komandë\t\t     Nje komande, nxjerrja e te cilit do të shfaqet.\n\n\
+  At the prompt ""-- Vazhdo --"" ju mund të shtypni çfarëdo butoni për të vazhduar në faqen tjetër.\n"
+    IDS_CONTINUE " -- Vazhdo (100%) -- "
+    IDS_FILE_ACCESS "Nuk mund të aksesoj dokumentin %s."
+END
index fdd04e8..ce96958 100644 (file)
@@ -57,6 +57,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/reg/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/reg/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..509c2a2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,18 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_USAGE "Sintaksa e kësaj komande është:\n\nREG [ ADD | DELETE | QUERY ]\nREG Komandë /?\n"
+    STRING_ADD_USAGE "REG ADD emri_çelsit [/v value_name | /ve] [/t tipi] [/s ndares] [/d data] [/f]\n"
+    STRING_DELETE_USAGE "REG DELETE emri_çelsit [/v value_name | /ve | /va] [/f]\n"
+    STRING_QUERY_USAGE "REG QUERY emri_çelsit [/v value_name | /ve] [/s]\n"
+    STRING_SUCCESS "Operacioni përfundoi me sukses\n"
+    STRING_INVALID_KEY "Error: Çelsi i pavlerfshem i emrit\n"
+    STRING_INVALID_CMDLINE "Error: Parametrat e pavlefshme ne vijën komanduse\n"
+    STRING_NO_REMOTE "Error: Në pamundësi për të shtuar çelësat në makinë në distancë\n"
+    STRING_CANNOT_FIND "Error: Sistemi nuk ishte në gjendje për të gjetur çelësat të caktuar të regjistrit ose vlerës\n"
+END
index 4b68628..542f9f7 100644 (file)
@@ -69,6 +69,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/xcopy/lang/Sq.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/xcopy/lang/Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d1439bb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,59 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_INVPARMS "I pavlershem numri i parametrave - perdor xcopy /? per ndihmë\n"
+    STRING_INVPARM "Parametra te pavlershme '%s' -  perdor xcopy /? per ndihmë\n"
+    STRING_PAUSE "Shtyp <enter> per të kopjuar\n"
+    STRING_SIMCOPY "%d dokumenta(t) do të kopjohen\n"
+    STRING_COPY "%d dokumenta(t) u kopjuan\n"
+    STRING_QISDIR "është '%s' një dokument ose skedare\n\
+                     në ogjekt?\n\
+                     (F - Dokument, D - Skedë)\n"
+    STRING_SRCPROMPT "%s? (Po|Jo)\n"
+    STRING_OVERWRITE "Overwrite %s? (Po|Jo|Të gjith)\n"
+    STRING_COPYFAIL "Kopje e '%s' në '%s' dështuar me r/c %d\n"
+    STRING_OPENFAIL "Dështuar per tu hapur '%s'\n"
+    STRING_READFAIL "Dështuar duke lexuar në '%s'\n"
+    STRING_YES_CHAR "P"
+    STRING_NO_CHAR "J"
+    STRING_ALL_CHAR "T"
+    STRING_FILE_CHAR "D"
+    STRING_DIR_CHAR "S"
+    STRING_HELP
+"XCOPY - Copies source files or directory trees to a destination\n\
+\n\
+Syntax:\n\
+XCOPY source [dest] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
+\t     [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
+\n\
+Where:\n\
+\n\
+[/I]  Supozojmë skedarin nëse destinacioni nuk ekziston dhe kopjimi i dy ose\n\
+\tmë shumë dokumentave\n\
+[/S]  Kopjo dokumentat dhe nendokumentat\n\
+[/E]  Kopjo dokumentat dhe nendokumentat, përfshire dhe ato bosh\n\
+[/Q]  Mos listo emrat gjate kopjimit, ie del.\n\
+[/F]  Shfaq burimin e plotë dhe destinacion e emrat gjatë kopjimit\n\
+[/L]  Simulo operacionin, duke treguar emrat që do të kopjohen\n\
+[/W]  Nxis para fillimit të operacionit se kopjimit\n\
+[/T]  Krijon strukturën e skedareve të zbrazët por nuk kopjon dokumentat\n\
+[/Y]  Shtyp nxjerren gjate mbishkrimin e dokumentave\n\
+[/-Y] Aktivizo nxjerrjen gjate mbishkrimet e dokumentave\n\
+[/P]  Nxjerr secilin burim te dokumentit para se ta kopjosh\n\
+[/N]  Kopjo duke perdorur emra te shkrutër\n\
+[/U]  Kopjoni dokumenta që vetëm tashmë ekzistojnë në destinacion\n\
+[/R]  Mbishkruaj qdo dokument qe vetem lexohet\n\
+[/H]  Përfshij dokumenta të fshehura të sistemit në kopjim\n\
+[/C]  Vazhdojë edhe në qoftë se ndodh një gabim gjatë kopjimit\n\
+[/A]  Kopjo vetëm dokumenta me arkiva me atribjute te përcaktuar\n\
+[/M]  Kopjo vetëm dokumente me arkiva dhe atribjute te caktuar, hiqnt\n\
+\tarkivat te atribuara\n\
+[/D | /D:m-d-y] Kopjo dokumentët e ri ose modifiko ato pas datës së furnizuar.\n\
+\t\tNëse asnjë datë është paraqitur, vetëm kopjoni nëse destinacioni është i vjetër\n\
+\t\tse burimi\n\n"
+END
index 538d227..31943c3 100644 (file)
@@ -84,6 +84,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/Sv.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/Uk.rc"
 #endif
index 8aeff91..7b423a1 100644 (file)
@@ -76,6 +76,9 @@ IDI_APPICON ICON "res/dxdiag.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/dxdiag/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/dxdiag/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2516f10
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,225 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 478, 280
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
+      WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactX-Programi i diaknostikimit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1", IDC_TAB_CONTROL, "SysTabControl32", WS_TABSTOP, 2, 2, 474, 250
+    PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Faqja tjetër", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ruaj të gjithë informacionet...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Dil", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Ky mjet raporton informacione të detajuara rreth komponentëve të ReactX dhe driverave të instaluar në sistemin tuaj.", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Nëse ju e dini se çfarë zonë është duke u shkaktuar problemin, klikoni butonin e duhur më lart. Përndryshe ju mund të përdorni ""Faqen Tjetëre"" button poshtë për të vizituar çdo faqe në rend.", -1, 10, 30, 443, 25
+    GROUPBOX "Informacioni i Sistemit", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
+    LTEXT "Data/Ora aktuale:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Emri i Kompjuterit:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Sistemi Operativ:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Gjuha:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Prodhuesi i Sistemit:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Modeli i Sistemit:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Procesori:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Memoria:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Faqja e Dokumentave:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Versioni-ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
+END
+
+IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Device", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Emri:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Prodhuesi:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Tipi i procesorit:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "Tipi DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Memoria Totale:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Modaliteti vizual aktual:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
+    GROUPBOX "Driver", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Driver Kryesor:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Versioni:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Data:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
+    RTEXT "DDI Versioni:", -1, 275, 85, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
+    GROUPBOX "Karakteristikat e ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
+    RTEXT "Përshpejtimi i DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
+    RTEXT "Përshpejtimi i Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
+    RTEXT "Përshpejtimi i tekstit për AGP:", -1, 15, 160, 110, 12
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
+    PUSHBUTTON "Mundëso", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Mundëso", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Mundëso", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Testo DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Testo Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14
+    GROUPBOX "Notes", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Device", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Emri:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Device ID:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "ID e prodhimit:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "ID e produktit:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Tipi:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Default Device:", -1, 20, 75, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
+    GROUPBOX "Driver", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Emri:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Versioni:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Data:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Dokumta të tjerë:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT "Ofruesi:", -1, 275, 75, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
+    GROUPBOX "Karakteristikat e ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
+    RTEXT "Karakteristikat e ReactX:", -1, 20, 135, 90, 20
+    PUSHBUTTON "Testo ZërinDirekt", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
+    GROUPBOX "Shënime", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "PjesëHyrese Elektronike", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+    GROUPBOX "PjesëHyrese Elektronike", -1, 10, 100, 452, 60
+    CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS |
+            WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
+    GROUPBOX "Informacione", -1, 10, 170, 452, 50
+    EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Regjistro shërbimet ofruese të DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+END
+
+IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MAIN_DIALOG "Veglat diaknostikuse të ReactX"
+    IDS_SYSTEM_DIALOG "Sistemi"
+    IDS_DISPLAY_DIALOG "Monitori"
+    IDS_SOUND_DIALOG "Zëri"
+    IDS_MUSIC_DIALOG "Muzika"
+    IDS_INPUT_DIALOG "Të dhena"
+    IDS_NETWORK_DIALOG "Networku"
+    IDS_HELP_DIALOG "Ndihmë"
+    IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
+    IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB në perdorim, %I64u MB i mundshem"
+    IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
+    IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
+    IDS_VERSION_UNKNOWN "Version i paditur"
+    IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "I lidhur"
+    IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "I shkeputur"
+    IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "I paditur"
+    IDS_DEVICE_NAME "Emri i pjesës"
+    IDS_DEVICE_STATUS "Statusi"
+    IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID e kontrolluesit"
+    IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID e proshuesit"
+    IDS_DEVICE_PRODUCT "ID e produktit"
+    IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Detyro prapaveprimin e Driverit"
+    IDS_NOT_APPLICABLE "Nuk aplikohet"
+    IDS_OPTION_YES "Po"
+    IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Emri"
+    IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Regjistri"
+    IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Dokumenta"
+    IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Versioni"
+    IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Sherbimi ofrues i DirectPlay8"
+    IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Sherbim ofrues serial i DirectPlay8"
+    IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Sherbimbi ofrues IPX i DirectPlay8"
+    IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Sherbimi ofrues DirectPlay8-TCP/IP"
+    IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Lidhja e Internetit me TCP/IP nga DirectPlay"
+    IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "Lidhaj IPX për DirectPlay"
+    IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Lidhja me modem për DirectPlay"
+    IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Lidhaj seriale për DirectPlay"
+    IDS_REG_SUCCESS "OK"
+    IDS_REG_FAIL "Error"
+    IDS_DDTEST_ERROR "Testi dështoj!"
+    IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Kjo do të fillojë ndërfaqen e testit për DirectDraw ndërfaqes. Vazhdo?"
+    IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Ky test do të përdorë DirectDraw për të nxjerrë në sipërfaqe primare. Drejtkëndësh të zi dhe të bardhë duhet të nxirren. Vazhdo?"
+    IDS_DDPRIMARY_RESULT "A e shihni ju drejtkëndësh  të zi dhe të bardhë?"
+    IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Ky test do të përdorë DirectDraw për të nxjerrë në një tampon paangazhuar. Moving white rectangle should be drawn. Continue?"
+    IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Did you see white moving reactangle?"
+    IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Ky test do të përdorë DirectDraw për të nxjerrë në një buffer të paangazhuar. Lëvizja e drejtkëndëshit të bardhë duhet të vizatohet. Vazhdo?"
+    IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "A e shihni ju drejtkëndësh të bardhë të lëvizshem në ekran të plotë?"
+    IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
+    IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
+    IDS_OPTION_NO "No"
+    IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Kjo do të fillojë ndërfaqes etestit Direct3D. Vazhdo?"
+    IDS_D3DTEST_D3Dx "Ky test do të përdore pjesë elektronike të përshpejtuara për Direct3D %u ndërfaqe."
+END
index 447e046..e9d3d77 100644 (file)
@@ -61,6 +61,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/findstr/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/findstr/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..104c26b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,17 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "FINDSTR: Printon të gjitha linjat e një dokumente që përmbajnë një varg.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""string"" [ file... ]\n\
+    /C  Numëro numrat e linjave që përmbajnë një varg\n\
+    /I  Injoro rastin\n\
+    /N  Linjat e numrave shfaqen, duke filluar në 1\n\
+    /V  Shfaq linjat që nuk përmbajnë një varg"
+    IDS_NO_SUCH_FILE "FINDSTR: %s: Nuk ka dokument të tillë\n"
+    IDS_CANNOT_OPEN "FINDSTR: %s: Nuk e hap dot dokumentin\n"
+END
index 33cf910..07ff566 100644 (file)
@@ -69,6 +69,9 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/fontview/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/fontview/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..47d3f14
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,17 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INSTALL "Instalo"
+    IDS_PRINT "Printo"
+    IDS_STRING "Jackdaws dashuron sphinxin tim të madh  prej kuartzi. 1234567890"
+    IDS_OPEN "Hap fontin..."
+    IDS_ERROR "Error"
+    IDS_ERROR_NOMEM "Nuk ka memorie të mjaftueshme për të përfunduar operacionin."
+    IDS_ERROR_NOFONT "Dokumenti %1 nuk është një font i vlefshem."
+    IDS_ERROR_NOCLASS "Nuk mund të fillojë dritaren e klases."
+END
diff --git a/reactos/base/applications/games/solitaire/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/games/solitaire/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8f55a01
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,86 @@
+/*
+ * PROJECT:     Solitaire
+ * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain
+ * FILE:        base/applications/games/solitaire/lang/en-US.rc
+ * PURPOSE:     English Language File for Solitaire
+ * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)
+ * TRANSLATOR: 2013 - Ardit Dani (ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_OPTIONS DIALOGEX 0, 0, 186, 118
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "OpSIONE"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Letra", -1, 7, 7, 90, 40
+    AUTORADIOBUTTON "Barazim &Nje", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Barazim &tRE", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Shfaq Kohen", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "T&abela e Statusit", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
+END
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
+CAPTION "Zgjidh Leter Mbrapa"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 34, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 64, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 94, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK5, "Static", SS_NOTIFY, 124, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK6, "Static", SS_NOTIFY, 154, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK7, "Static", SS_NOTIFY, 4, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK8, "Static", SS_NOTIFY, 34, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK9, "Static", SS_NOTIFY, 64, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK10, "Static", SS_NOTIFY, 94, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+END
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SOL_NAME "Solitaire"
+    IDS_SOL_ABOUT "Solitaire nga J Brown\n\nCardLib version 1.0."
+    IDS_SOL_QUIT "Largohu Nga Loja?"
+    IDS_SOL_WIN "Urime, keni fituar!"
+    IDS_SOL_DEAL "Fillo Perseri?"
+END
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Lojë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ndaj Letrat\tF2", IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Pa&ko...", IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&Opsione...", IDM_GAME_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Dil", IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Contents\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&About", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+/* Accelerators */
+
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS
+BEGIN
+    VK_F1, IDM_HELP_CONTENTS, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2, IDM_GAME_NEW, VIRTKEY, NOINVERT
+END
index 45a31bb..2ed6826 100644 (file)
@@ -87,6 +87,9 @@ IDI_SOLITAIRE ICON "solitaire.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/games/spider/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/games/spider/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ccf0f80
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,82 @@
+/*
+ * PROJECT:    Spider Solitaire
+ * LICENSE:    See COPYING in top level directory
+ * FILE:       base/applications/games/spider/lang/en-US.rc
+ * PURPOSE:    English Language File for Spider Solitaire
+ * TRANSLATOR: Gregor Schneider
+ * TRANSLATOR:   Ardit Dani
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
+CAPTION "Perzgjedh Letren Mbrapa"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 34, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 64, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 94, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK5, "Static", SS_NOTIFY, 124, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK6, "Static", SS_NOTIFY, 154, 7, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK7, "Static", SS_NOTIFY, 4, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK8, "Static", SS_NOTIFY, 34, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK9, "Static", SS_NOTIFY, 64, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK10, "Static", SS_NOTIFY, 94, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
+    CONTROL "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON "aNULO", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+END
+
+IDD_DIFFICULTY DIALOGEX 100, 100, 106, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Veshtirsia"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "E Leht: &Nje Ngjyre", IDC_DIF_ONECOLOR, 8, 10, 80, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "E Mesme: &Dy Ngjyra", IDC_DIF_TWOCOLORS, 8, 23, 80, 10
+    AUTORADIOBUTTON "E Veshtir: &Kater Ngjyra", IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 80, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 8, 58, 40, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
+END
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SPI_NAME "Merimange"
+    IDS_SPI_ABOUT "Merimanga Solitare Nga Gregor Schneider\n\nCardLib versioni 1.0"
+    IDS_SPI_QUIT "Dil nga Loja?"
+    IDS_SPI_WIN "Urime, keni fituar!"
+    IDS_SPI_DEAL "Fillo Perseri?"
+END
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Lojë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Lojë e Re\tF2", IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Pako...", IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Dil", IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Përmbajtja\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Rreth", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+/* Accelerator */
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS
+BEGIN
+    VK_F1, IDM_HELP_CONTENTS, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2, IDM_GAME_NEW, VIRTKEY, NOINVERT
+END
index 248e57d..ffe6ea7 100644 (file)
@@ -63,6 +63,9 @@ IDI_SPIDER ICON "spider.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/games/winmine/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/games/winmine/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bfef7ac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,77 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPNAME "WineMine"
+    IDS_NOBODY "Asnje"
+    IDS_ABOUT "Te Drejtat 2000 Joshua Thielen"
+END
+
+MENU_WINEMINE MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Opsione"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&E re\tF2", IDM_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Marko pyetjen", IDM_MARKQ
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Fillestar", IDM_BEGINNER
+        MENUITEM "&I Avancuar", IDM_ADVANCED
+        MENUITEM "&Ekspert", IDM_EXPERT
+        MENUITEM "&Modifikuar...", IDM_CUSTOM
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "D&il\tAlt+X", IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "&Informacione"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Koha me e shpejt...", IDM_TIMES
+        MENUITEM "&Rreth", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+DLG_TIMES DIALOGEX 0, 0, 160, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Koha me e shpejt"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Koha me e shpejt", -1, 10, 10, 140, 45
+    LTEXT "Fillestar", -1, 20, 20, 40, 8
+    LTEXT "I Avancuar", -1, 20, 30, 40, 8
+    LTEXT "Ekspert", -1, 20, 40, 40, 8
+    LTEXT "999", IDC_TIME1, 70, 20, 15, 8
+    LTEXT "999", IDC_TIME2, 70, 30, 15, 8
+    LTEXT "999", IDC_TIME3, 70, 40, 15, 8
+    LTEXT "", IDC_NAME1, 90, 20, 55, 8
+    LTEXT "", IDC_NAME2, 90, 30, 55, 8
+    LTEXT "", IDC_NAME3, 90, 40, 55, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 55, 60, 50, 15
+END
+
+DLG_CONGRATS DIALOGEX 0, 0, 160, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Urime!"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Ju lutem vendosni emrin", -1, 10, 10, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_EDITNAME, 25, 20, 110, 12
+    DEFPUSHBUTTON "Mire", IDOK, 60, 40, 40, 15
+END
+
+DLG_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 100, 100
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Loje e modifikuar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Rreshta", -1, 5, 5, 30, 10
+    LTEXT "Kolona", -1, 5, 35, 30, 10
+    LTEXT "Minet", -1, 5, 65, 30, 10
+    EDITTEXT IDC_EDITROWS, 5, 15, 20, 12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT IDC_EDITCOLS, 5, 45, 20, 12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT IDC_EDITMINES, 5, 75, 20, 12, ES_NUMBER
+    DEFPUSHBUTTON "Mire", IDOK, 40, 30, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 40, 50, 50, 15
+END
index 9d7900c..76cbfeb 100644 (file)
@@ -117,6 +117,9 @@ MINES BITMAP "rc/mines.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 5ba713c..c8bfdd8 100644 (file)
@@ -68,6 +68,9 @@ IDI_MAIN ICON "res/kbswitch.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/kbswitch/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/kbswitch/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2e4367a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP "shfaq"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Preferencat...", ID_PREFERENCES
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Dil", ID_EXIT
+    END
+END
diff --git a/reactos/base/applications/logoff/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/logoff/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a9c65ca
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Terminates a session.\n\n\
+  /v\t\tShfaq informacionin në lidhje me veprimet e kryera.\n\
+  /?\t\tTregon këtë informacion.\n\n"
+    IDS_LOGOFF_REMOTE "Ndërpren seancen në lidhjen me remote te kompjuterit."
+    IDS_LOGOFF_LOCAL "Ndërpren seasen aktual ne këtë kompjuter."
+    IDS_ILLEGAL_PARAM "Parametra invalid(e)\n"
+END
index 2446a13..ba7a792 100644 (file)
@@ -67,6 +67,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/magnify/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/magnify/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4db05fa
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,75 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDC_MAGNIFIER MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "D&il", IDM_EXIT
+        MENUITEM "&Opsione", IDM_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rreth ...", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+IDC_MAGNIFIER ACCELERATORS
+BEGIN
+    "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+    "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 220, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rreth"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON IDI_ICON, IDC_MYICON, 14, 9, 20, 20
+    LTEXT "Versioni i Zmadhues 1.0", IDC_STATIC, 49, 10, 119, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)", IDC_STATIC, 48, 24, 125, 22
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 162, 48, 50, 14
+END
+
+IDD_DIALOGOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 153, 182
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurimet e zmadhuesit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "Dil", IDOK, 96, 161, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ndihmë", IDC_BUTTON_HELP, 38, 161, 50, 14
+    LTEXT "Niveli i zmadhuesit:", IDC_STATIC, 6, 8, 68, 8
+    COMBOBOX IDC_ZOOM, 72, 6, 63, 66, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Ndjekja", IDC_STATIC, 7, 25, 139, 59
+    GROUPBOX "Prezantimi", IDC_STATIC, 7, 87, 139, 57
+    CONTROL "Ndiq kursorin i miut", IDC_FOLLOWMOUSECHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 42, 114, 10
+    CONTROL "Ndiq fokusin e tastieres", IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 54, 114, 10
+    CONTROL "Ndiq editimin e tekstit", IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 66, 114, 10
+    CONTROL "Konverto ngjyrat", IDC_INVERTCOLORSCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 102, 114, 10
+    CONTROL "Fillo minimizimin", IDC_STARTMINIMIZEDCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 114, 114, 10
+    CONTROL "Shfaq Magnifierin", IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 126, 114, 10
+END
+
+IDD_WARNINGDIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 97
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Zmadhuesi i ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 193, 76, 50, 14
+    ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 7, 17, 20, 20
+    LTEXT "Zmadhues ka për qëllim të sigurojë një nivel minimal të funksionalitetit për përdoruesit me dëmtime të lehta vizuale. Shumica e përdoruesve me dëmtime shikimi do të duhet një dobi zmadhim me funksionalitet të lartë për përdorim të përditshëm.", IDC_STATIC, 36, 7, 207, 33
+    CONTROL "Do not show this message again", IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 43, 80, 137, 10
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Zmadhuesi"
+END
index 7cf7ecf..2ab6578 100644 (file)
@@ -66,6 +66,9 @@ IDI_ICON ICON "res/magnify.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mmc/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mmc/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d7ec98e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,43 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_CONSOLE_SMALL MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "I Ri\tStrg+N", IDM_FILE_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "D&il\tAlt+F4", IDM_FILE_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rreth menaxhimit konsol të ReactOS...", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDM_CONSOLE_LARGE MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "I Ri\tStrg+N", IDM_FILE_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "D&il\tAlt+F4", IDM_FILE_EXIT
+    END
+    POPUP "&Dritare"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Lista", IDM_WINDOWS_LIST
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rreth menaxhimit konsol të ReactOS...", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "Menaxhimit konsol i ReactOS"
+    IDS_CONSOLETITLE "Konsol%1!u!"
+END
index 19d643e..be7acf7 100644 (file)
@@ -74,6 +74,9 @@ IDI_MAINAPP ICON "resources/mmc.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mplay32/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mplay32/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8543fe0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,34 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Skeda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Hape...", IDM_OPEN_FILE
+        MENUITEM "&Mbylle", IDM_CLOSE_FILE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Dil", IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rreth...", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ALL_TYPES_FILTER "Të gjith suportimet (*.wav, *.cda, *.midi, *.mid, *.avi)\0*.wav;*.cda;*.midi;*.mid;*.avi\0"
+    IDS_TOOLTIP_PLAY "Fillo"
+    IDS_TOOLTIP_STOP "Ndalo"
+    IDS_TOOLTIP_EJECT "Nxjerr"
+    IDS_TOOLTIP_BACKWARD "Kthe Mbrapa"
+    IDS_TOOLTIP_SEEKBACK "Kërko mbrapa"
+    IDS_TOOLTIP_SEEKFORW "Kërko përpara"
+    IDS_TOOLTIP_FORWARD "Kalo para"
+    IDS_APPTITLE "Programi muzikor i ReactOS"
+    IDS_PLAY "Fillo"
+END
index 70a80d3..ae94fbd 100644 (file)
@@ -81,6 +81,9 @@ IDB_PAUSEICON BITMAP "resources/pause.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/msconfig/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/msconfig/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cee49cb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,175 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 378, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
+      WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Programi konfigurues i Sistemit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1", IDC_TAB, "SysTabControl32", WS_TABSTOP, 2, 2, 374, 195
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Apliko", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List3", IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
+    PUSHBUTTON "&Aktivizo te gjith", IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE, 223, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Q'kaptivizo gjithqka", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
+END
+
+IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_SYSTEM_TREE, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
+            TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD |
+            WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
+    PUSHBUTTON "Leviz lart", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Leviz posht", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Mundeso", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Blloko", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Gjej", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
+    PUSHBUTTON "E Re", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Modifiko", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Mundeso te gjith", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Blloko te gjith", IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+END
+
+IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List2", IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134
+    EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "Fillo", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List1", IDC_SERVICES_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
+    PUSHBUTTON "&Aktivizo te gjith", IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE, 223, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Q'kaptivizo gjithqka", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
+END
+
+IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Përzgjedhje Startupi", -1, 10, 10, 340, 150, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    CONTROL "&Normal Startupi - ngarko te gjitha pajisjet dhe sherbimet", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
+    CONTROL "&Diagnostic Startup - ngarko pajisjet baze dhe vetem sherbimet", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
+    CONTROL "S&elective Startupi", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
+    AUTOCHECKBOX "Ngarko sherbimet e sistemit", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
+    AUTOCHECKBOX "Ngarko sendet e fillimit", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
+END
+
+IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
+            LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
+    PUSHBUTTON "Kontrollo te gjith rruget e ndezjes", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
+    PUSHBUTTON "Vere te perzgjedhur", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
+    PUSHBUTTON "Leviz lart", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
+    PUSHBUTTON "Leviz poshte", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+    GROUPBOX "Opsionet e ndezjes", -1, 10, 80, 250, 90, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
+    CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
+    CHECKBOX "/&BOOTLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
+    CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
+    CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
+    PUSHBUTTON "Ad&vanced Options...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
+    LTEXT "&Timeout:", -1, 280, 91, 30, 10
+    EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
+    LTEXT "sec.", -1, 340, 91, 15, 10
+END
+
+IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOGEX 0, 0, 175, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CHECKBOX "/&MAXMEM=", IDC_CBX_MAX_MEM, 10, 10, 50, 10
+    EDITTEXT IDC_TXT_MAX_MEM, 80, 10, 60, 12
+    CONTROL "", IDC_SCR_MAX_MEM, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 10, 11, 11
+    CHECKBOX "/&NUMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
+    COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
+    CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
+    CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
+    EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
+    CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
+    CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
+    COMBOBOX IDC_DRP_DEBUG_PORT, 80, 100, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "/&BAUDRATE", IDC_CBX_BAUD_RATE, 20, 115, 50, 10
+    COMBOBOX IDC_DRP_DRP_BAUD_RATE, 80, 115, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "/&CHANNEL", IDC_CBX_CHANNEL, 20, 130, 50, 10
+    EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
+    CONTROL "", IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
+    PUSHBUTTON "OK", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
+    PUSHBUTTON "Cancel", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MSCONFIG "Programi i konfigurimit te sistemit"
+    IDS_TAB_GENERAL "General"
+    IDS_TAB_SYSTEM "SYSTEM.INI"
+    IDS_TAB_FREELDR "FREELDR.INI"
+    IDS_TAB_SERVICES "Shërbimet"
+    IDS_TAB_STARTUP "Startupi"
+    IDS_TAB_TOOLS "Veglat"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Shërbimet"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ "T'nevojshem"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR "Prodhuesi"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS "Statusi"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Emri"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR "P♪7rshkrimi"
+    IDS_TOOLS_CMD_NAME "Konsol"
+    IDS_TOOLS_CMD_DESCR ""
+    IDS_TOOLS_CMD_CMD "cmd.exe"
+    IDS_TOOLS_INFO_NAME "Versioni"
+    IDS_TOOLS_INFO_DESCR "Shfaq informacionet e versionit."
+    IDS_TOOLS_INFO_CMD "winver.exe"
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME "Modifikuesi i regjistrit"
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR "Hap modifikuesi i regjistrit."
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD "regedit.exe"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME "Tiparet e sistemit"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR "Shfaq informacione per kete kompjuter."
+    IDS_TOOLS_SYSDM_CMD "control.exe"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM "sysdm.cpl"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Elemente"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD "Komanda"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH "Rruga"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Funksional"
+    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "I'ndaluar"
+    IDS_SERVICES_YES "Po"
+    IDS_SERVICES_UNKNOWN "I'panjohur"
+END
index 78277f1..8ab9236 100644 (file)
@@ -88,6 +88,9 @@ IDI_APPICON ICON "res/msconfig.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index ad298aa..2871989 100644 (file)
@@ -84,6 +84,9 @@ IDB_EXIT BITMAP "res/exit.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5f73b46
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,87 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Dil", IDC_EXIT
+    END
+    POPUP "Veprim"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Printo", IDC_PRINT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Tipar", IDC_PROP, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ndihmë", IDC_PROGHELP, GRAYED
+    END
+    POPUP "Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Pajisje nga tipi", IDC_DEVBYTYPE
+        MENUITEM "Pajisje nga lidhja", IDC_DEVBYCONN
+        MENUITEM "Burime nga tipi", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
+        MENUITEM "Burime nga lidhja", IDC_RESBYCONN, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Shfaq pajisje te fshehura", IDC_SHOWHIDDEN
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë", IDC_PROGHELP
+        MENUITEM "Rreth", IDC_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP "popup"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Tipar", IDC_PROP, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ndihmë", IDC_PROGHELP
+    END
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
+CAPTION "Rreth Menaxhimit të pajisjeve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    LTEXT "Menaxhues pajisjesh v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 30
+    PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15
+    ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+    EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License publikuar nga Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR.  Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për më shumë detaje.\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program, e nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TOOLTIP_PROP "Tipar"
+    IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rifresko"
+    IDS_TOOLTIP_HELP "Ndihmë"
+    IDS_TOOLTIP_EXIT "Dil"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPNAME "Menaxhuesi i pajisjeve ReactOS"
+    IDS_HINT_BLANK " "
+    IDS_HINT_EXIT " Dil nga programi."
+    IDS_HINT_REFRESH " Rifresko listen e sherbimeve."
+    IDS_HINT_PROP " Hap tiparet e fletes për perzgjedhjen aktuale."
+    IDS_HINT_HELP " Shfaq dritaren e ndihmës."
+    IDS_HINT_ABOUT " Rreth menaxhusit të pajisjeve të ReactOS."
+    IDS_HINT_SYS_RESTORE " Kthe kete dritare ne mase normale."
+    IDS_HINT_SYS_MOVE " Leviz kete dritare."
+    IDS_HINT_SYS_SIZE " Ndryshon permasat e dritares."
+    IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Kthen kete dritare ne ikone."
+    IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zmadhon kete dritare ne permasa te ekranit."
+    IDS_HINT_SYS_CLOSE " Mbyll kete dritare."
+END
diff --git a/reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..446794f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,81 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+  POPUP "&File"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Dil",                   IDC_EXIT
+  END
+  POPUP "Veprim"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Printo",                   IDC_PRINT, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Tipar",              IDC_PROP, GRAYED
+  END
+  POPUP "Vëzhgo"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Pajisje nga tipi",         IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
+    MENUITEM "Pajisje nga lidhja",   IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Burime nga tipi",       IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Burime nga lidhja", IDC_STATIC, GRAYED
+  END
+  POPUP "Ndihmë"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Rreth",                   IDC_ABOUT
+  END
+END
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+  POPUP "popup"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Tipar",              IDC_PROP, GRAYED
+  END
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
+CAPTION "Rreth Menaxhimit të pajisjeve"
+FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT "Menaxhues pajisjesh v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 30
+  PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License publikuar nga Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shperndahet me shpresen qe do t'ju jete i dobishem, por PA ASNJE GARANCI; madje edhe pa garancine e shprehur te TREGTUESHMERISE OSE PERSHTATJES PER NJE QILLIM TE CAKTUAR. Shiko Liçencen Publike te Pergjithshme GNU per me shume detaje..\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program, e nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  IDS_TOOLTIP_PROP      "Tipar"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "Rifresko"
+  IDS_TOOLTIP_HELP      "Ndihmë"
+  IDS_TOOLTIP_EXIT      "Dil"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  IDS_APPNAME "Menaxhuesi i pajisjeve ReactOS"
+  IDS_HINT_BLANK        " "
+  IDS_HINT_EXIT         " Dil nga programi."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Rifresko listen e sherbimeve."
+  IDS_HINT_PROP         " Hap tiparet e fletes për perzgjedhjen aktuale."
+  IDS_HINT_HELP         " Shfaq dritaren e ndihmës."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Rreth menaxhusit të pajisjeve të ReactOS."
+
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Kthe kete dritare ne mase normale."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Leviz kete dritare."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Ndryshon permasat e dritares."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Kthen kete dritare ne ikone."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zmadhon kete dritare ne permasa te ekranit."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Mbyll kete dritare."
+END
index 79a4024..597f887 100644 (file)
@@ -76,6 +76,9 @@ IDB_EXIT    BITMAP "res/exit.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index b76d339..aaf38ce 100644 (file)
@@ -75,6 +75,9 @@ IDI_ERRORICON ICON "res/error.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7e7735d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,123 @@
+/*
+ * PROJECT:    ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:    GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:       base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
+ * PURPOSE:    Albanian Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATOR: Ardit Dani
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDC_EVENTVWR MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Log"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Aplikacion", ID_LOG_APPLICATION
+        MENUITEM "&Siguri", ID_LOG_SECURITY
+        MENUITEM "&Sistemi", ID_LOG_SYSTEM
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "&Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rifresko", IDM_REFRESH
+    END
+    MENUITEM "&Opsione", ID_OPTIONS
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë", IDM_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth...", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+IDC_EVENTVWR ACCELERATORS
+BEGIN
+    "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+    "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rreth"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON IDI_EVENTVWR, IDC_MYICON, 14, 9, 21, 20
+    LTEXT "ReactOS Event Viewer Versioni 1.0", IDC_STATIC, 49, 10, 119, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)", IDC_STATIC, 49, 20, 119, 22
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 90, 48, 42, 16, WS_GROUP
+END
+
+IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
+CAPTION "Prit.."
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    CTEXT "Ngarkim loget e ngjarjeve. Ju lutem prisniPlease wait ...", IDC_STATIC, 0, 15, 230, 8, SS_NOPREFIX
+END
+
+IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Detaje te ngjarjeve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "Mbylle", IDOK, 12, 258, 50, 14
+    PUSHBUTTON "I mëparshmi", IDPREVIOUS, 78, 258, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Tjetri", IDNEXT, 144, 258, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ndihmë", IDHELP, 210, 258, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_EVENTTEXTEDIT, 14, 81, 247, 108, ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    LTEXT "Përshkrimi:", IDC_STATIC, 15, 70, 39, 8
+    LTEXT "Data:", IDC_STATIC, 14, 14, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTDATESTATIC, 56, 14, 72, 8
+    LTEXT "Ora:", IDC_STATIC, 14, 27, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTTIMESTATIC, 56, 27, 72, 8
+    LTEXT "Përdoruesi:", IDC_STATIC, 14, 41, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTUSERSTATIC, 56, 41, 72, 8
+    LTEXT "Kompjuteri:", IDC_STATIC, 14, 54, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC, 56, 54, 72, 8
+    LTEXT "NgjarjeID:", IDC_STATIC, 133, 15, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTIDSTATIC, 175, 15, 87, 8
+    LTEXT "Burimi:", IDC_STATIC, 133, 28, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTSOURCESTATIC, 175, 28, 87, 8
+    LTEXT "Tipi:", IDC_STATIC, 133, 42, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTTYPESTATIC, 175, 42, 87, 8
+    LTEXT "Kategoria:", IDC_STATIC, 133, 55, 36, 8
+    LTEXT "Statistika", IDC_EVENTCATEGORYSTATIC, 175, 55, 87, 8
+    EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT, 14, 204, 247, 44, ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    LTEXT "D&ata", IDC_STATIC, 14, 194, 20, 8
+    CONTROL "&Bytes", IDC_BYTESRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 39, 194, 34, 10
+    CONTROL "&Word", IDC_WORDRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 77, 194, 33, 10
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Shikues ngjarjesh"
+    IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Përshkrimi për ngjarjet ID ( %lu ) në burim ( %s ) nuk gjindet. Kompjuter vendas mund të mos ketë informacionin e regjistrit te nevojshem ose mesazhin për dokumentat DLL për të shfaqur nga një kompjuter në distancë."
+    IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Error"
+    IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Paralajmërim"
+    IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informacion"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Audit me Sukses"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Audit dështoj"
+    IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Sukses"
+    IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Ngjraje e panjohur"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE "Tipi"
+    IDS_COLUMNDATE "Data"
+    IDS_COLUMNTIME "Ora"
+    IDS_COLUMNSOURCE "Burimi"
+    IDS_COLUMNCATEGORY "Kategoria"
+    IDS_COLUMNEVENT "Ngjarja"
+    IDS_COLUMNUSER "Përdoruesi"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER "Kompjuter"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Data e Ngjarjes"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NONE "Asnje"
+    IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c45e478
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,286 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Eksporto...", ID_EXPORT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", ID_EXIT
+    END
+    POPUP "Veprim"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Lidhu tek...", ID_CONNECT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Fillo", ID_START, GRAYED
+        MENUITEM "Ndalo", ID_STOP, GRAYED
+        MENUITEM "Pushim", ID_PAUSE, GRAYED
+        MENUITEM "Rifillo", ID_RESUME, GRAYED
+        MENUITEM "Rifillo", ID_RESTART, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rifesko", ID_REFRESH
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Modifiko...", ID_EDIT, GRAYED
+        MENUITEM "Krijo...", ID_CREATE, GRAYED
+        MENUITEM "Fshi...", ID_DELETE, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Tiparet...", ID_PROP, GRAYED
+    END
+    POPUP "Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ikona të mëdha", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "Ikona të vogla", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
+        MENUITEM "Detaje", ID_VIEW_DETAILS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rregullo...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë", ID_HELP
+        MENUITEM "Rreth", ID_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP "popup"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Fillo", ID_START, GRAYED
+        MENUITEM "Ndalo", ID_STOP, GRAYED
+        MENUITEM "Pushim", ID_PAUSE, GRAYED
+        MENUITEM "Rifillo", ID_RESUME, GRAYED
+        MENUITEM "Rifillo", ID_RESTART, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rifresko", ID_REFRESH
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Modifiko...", ID_EDIT, GRAYED
+        MENUITEM "Fshi...", ID_DELETE, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Tipare...", ID_PROP, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ndihmë...", ID_HELP
+    END
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
+CAPTION "Rreth Menaxherit të Shërbimeve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    LTEXT "Menaxher Shërbimesh v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nnga Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 30
+    PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 75, 162, 44, 15
+    ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+    EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
+CAPTION "Përgjithshëm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+    EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+    COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "Fillo", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Ndalo", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Pushim", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Rifillo", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    LTEXT "Emri i shërbimit:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
+    LTEXT "Shfaq emrin:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
+    LTEXT "Përshkrimi:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
+    LTEXT "Rruga tek ekzekutuesi:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
+    LTEXT "Tipi i startapit:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
+    LTEXT "Statusi i shërbimit:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
+    LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Ju mund të specifikoni parametrat fillestare që zbatohen kur ju filloni shërbimin nga këtu.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
+    LTEXT "Fillon parametrat:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
+    EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Modifiko", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
+CAPTION "Varësit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
+            WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
+            TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
+    CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
+            WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
+            TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
+    LTEXT "Disa shërbime varen nga shërbimet e tjera, driverat e sistemit dhe ngarkimet grupet te renditura. Nëse një komponent sistem është i ndalur ose ajo nuk është në drejtimin e duhur, shërbimet e varur mund të preken.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
+    LTEXT "Ky shërbim varet nga komponentet në vijim", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
+    LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
+END
+
+IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
+CAPTION "Krijo një shërbim"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+    EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
+    EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "*Emri i shërbimit :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
+    LTEXT "*Shfaq emrin :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
+    LTEXT "*Rruga tek ekzekutimi :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
+    LTEXT "Përshkrimi :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
+    LTEXT "Opsione shtese (kliko ndihmë për detaje)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
+    PUSHBUTTON "Ndihmë", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
+END
+
+IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
+CAPTION "Fshi një shërbim"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
+    LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini shërbimin e mëposhtme? Kjo nuk mund të zhbëhet një herë hiqet!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
+    LTEXT "Emri i shërbimit:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
+    LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
+    EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
+             WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "Po", IDOK, 26, 129, 54, 13
+    DEFPUSHBUTTON "Jo", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
+END
+
+IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
+CAPTION "Ndalo shërbime të tjera"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
+    LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
+    LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
+    LTEXT "A doni të ndaluar këto shërbime?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
+    DEFPUSHBUTTON "Po", IDOK, 60, 129, 54, 14
+    PUSHBUTTON "Jo", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
+END
+
+IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
+CAPTION "Opsione"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE 0x10CF0000
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
+    PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
+END
+
+IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
+CAPTION "Kontrolli i shërbimeve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
+EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
+    LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
+    LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
+    PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 100, 70, 54, 13
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_FIRSTCOLUMN "Emri"
+    IDS_SECONDCOLUMN "Përshkrimi"
+    IDS_THIRDCOLUMN "Statusi"
+    IDS_FOURTHCOLUMN "Tipi i startupit"
+    IDS_FITHCOLUMN "Hyr si"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICES_STARTED "Filluar"
+    IDS_SERVICES_STOPPED "Ndaluar"
+    IDS_SERVICES_AUTO "Automatik"
+    IDS_SERVICES_MAN "Manuale"
+    IDS_SERVICES_DIS "E ndaluar"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NUM_SERVICES "Num Shërbimit: %d"
+    IDS_STOP_DEPENDS "Kur %s ndalon, keto shërbime te tjera do të ndalojnë gjithashtu"
+    IDS_NO_DEPENDS "<Ska varës>"
+    IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License të publikuar nga Fondacioni Free Software; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë preçize të SHITJES apo PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për më shumë detaje.\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program, e nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TOOLTIP_PROP "Tipar"
+    IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rifresko"
+    IDS_TOOLTIP_EXPORT "Lista eksportuese"
+    IDS_TOOLTIP_CREATE "Krijo një shërbim të ri"
+    IDS_TOOLTIP_DELETE "Fshi një shërbim ekzistues"
+    IDS_TOOLTIP_START "Fillo një shërbim"
+    IDS_TOOLTIP_STOP "Ndalo një shërbim"
+    IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pusho një shërbim"
+    IDS_TOOLTIP_RESTART "Ristarto një sërbim"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS është duke u përpjekur për të filluar shërbimin e mëposhtme"
+    IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS është duke u përpjekur për të Ndaluar shërbimin e mëposhtme"
+    IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS është duke u përpjekur për të pushuar shërbimin e mëposhtme"
+    IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS është duke u përpjekur për të rifilluar shërbimin e mëposhtme"
+    IDS_CREATE_SUCCESS "Shërbimi u kriju me sukses"
+    IDS_DELETE_SUCCESS "Shërbimi i fshi me sukses"
+    IDS_CREATE_REQ "Fushat e markuara me an\nasterix janë të detyrushme"
+    IDS_DELETE_STOP "Ju duhet të ndaloni manualisht shërbimit para se të fshirjes!"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nSHENIM: Emri i opsionit përfshin shenjën e barazimit.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HINT_BLANK " "
+    IDS_HINT_EXPORT " Eksporton listen aktuale te dokumentave."
+    IDS_HINT_EXIT " Del nga programi."
+    IDS_HINT_CONNECT " Menaxho një kompjuter tjeter."
+    IDS_HINT_START " Fillo shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_STOP " Ndalo shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_PAUSE " Pusho shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_RESUME " Rifillo shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_RESTART " Ndalo dhe fillo shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_REFRESH " Rifresko listen e sherbimeve."
+    IDS_HINT_EDIT " Modifiko tiparet e sherbimeve te perzgjedhura."
+    IDS_HINT_CREATE " Krijo nje sherbim te ri."
+    IDS_HINT_DELETE " Fshi shërbimin e perzgjedhur."
+    IDS_HINT_PROP " Hap fleten e tipareve te perzgjedhjes aktuale."
+    IDS_HINT_LARGE " Shfaq sendet duke perdorur ikona te mëdha."
+    IDS_HINT_SMALL " Shfaq sendet duke perdorur ikona te vogla."
+    IDS_HINT_LIST " Shfaq sendet ne nje liste."
+    IDS_HINT_DETAILS " Shfaq informacionet e secilit send ne nje dritare."
+    IDS_HINT_CUST " Modifiko veshtruesin."
+    IDS_HINT_HELP " Shfaq dritaren e ndihmës."
+    IDS_HINT_ABOUT " Rreth Menaxherit të shërbimeve të ReactOS."
+    IDS_HINT_SYS_RESTORE " Kthe kete dritare ne mase normale."
+    IDS_HINT_SYS_MOVE " Leviz kete dritare."
+    IDS_HINT_SYS_SIZE " Ndryshon permasen e dritares."
+    IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ndryshon kete dritare ne ikone."
+    IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zgjeron kete dritare te mbush ekranin."
+    IDS_HINT_SYS_CLOSE " Mbyll dritaren."
+END
+
+/* Application title */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPNAME "Menaxhues i shërbimeve të ReactOS"
+END
index 3d36f02..a84661a 100644 (file)
@@ -90,6 +90,9 @@ IDI_DRIVER ICON "res/driver.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mspaint/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mspaint/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d95e59d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,217 @@
+/*
+ * PROJECT:     PAINT for ReactOS
+ * LICENSE:     LGPL
+ * FILE:        base/applications/mspaint/lang/sq-AL.rc
+ * PURPOSE:     AL-Albanian Language resource file
+ * TRANSLATORS: Ardit Dani
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+ID_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&E Re\tCtrl+N", IDM_FILENEW
+        MENUITEM "&Hap...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
+        MENUITEM "&Ruaj\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
+        MENUITEM "Ruaj &si...", IDM_FILESAVEAS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Vere si wallpaper (tiled)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
+        MENUITEM "Vere si wallpaper (centered)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
+        MENUITEM "Vere si wallpaper (stretched)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Dil\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
+    END
+    POPUP "&Modifiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&v\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
+        MENUITEM "&Perserit\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Prej\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
+        MENUITEM "&Kopjo\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
+        MENUITEM "&Ngjit\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
+        MENUITEM "Fshi perzgjedhjen\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
+        MENUITEM "Kthe perzgjedhjen", IDM_EDITINVERTSELECTION
+        MENUITEM "Perzgjedh te gjitha\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Kopjo tek...", IDM_EDITCOPYTO
+        MENUITEM "Ngjit nga...", IDM_EDITPASTEFROM
+    END
+    POPUP "Shiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Kutia e vegla\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
+        MENUITEM "Gamë gnjyrash\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
+        MENUITEM "Bari statusit", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
+        MENUITEM "Bari i tekstit", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "&Zoom"
+        BEGIN
+            POPUP "Përdorues i përcak"
+            BEGIN
+                MENUITEM "12.5%", IDM_VIEWZOOM125
+                MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
+                MENUITEM "50%", IDM_VIEWZOOM50
+                MENUITEM "100%", IDM_VIEWZOOM100
+                MENUITEM "200%", IDM_VIEWZOOM200
+                MENUITEM "400%", IDM_VIEWZOOM400
+                MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
+            END
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "Shfaq gridin\tCtrl+G", IDM_VIEWSHOWGRID
+            MENUITEM "Shfaq miniaturat", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
+        END
+        MENUITEM "Ekran i plote\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
+    END
+    POPUP "&Imazhe"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Rrotullu/&Pamjen...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+        MENUITEM "&&Streq/Skew...\tCtrl+W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
+        MENUITEM "&Copto", IDM_IMAGECROP
+        MENUITEM "&Inverto ngjyrat\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
+        MENUITEM "&Atributet...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
+        MENUITEM "Fshi foton\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
+        MENUITEM "Vizato errët", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
+    END
+    POPUP "Ngjyrat"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Modifiko paleta...", IDM_COLORSEDITPALETTE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Paleta moderne", IDM_COLORSMODERNPALETTE
+        MENUITEM "Paleta te vjetra", IDM_COLORSOLDPALETTE
+    END
+    POPUP "&?"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë me temë", IDM_HELPHELPTOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Informacion", IDM_HELPINFO
+    END
+END
+
+ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
+BEGIN
+    "^N", IDM_FILENEW
+    "^O", IDM_FILEOPEN
+    "^S", IDM_FILESAVE
+    "^Z", IDM_EDITUNDO
+    "^Y", IDM_EDITREDO
+    "^X", IDM_EDITCUT
+    "^C", IDM_EDITCOPY
+    "^V", IDM_EDITPASTE
+    VK_DELETE, IDM_EDITDELETESELECTION, VIRTKEY
+    "^A", IDM_EDITSELECTALL
+    "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
+    "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
+    "^G", IDM_VIEWSHOWGRID
+    "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
+    "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+    "^W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
+    "^I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
+    "^E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
+    "N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE, CONTROL, SHIFT, VIRTKEY
+END
+
+IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Rrotullo ose pasqyro foton"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Rrotullo ose pasqyro", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
+    AUTORADIOBUTTON "Pasqyro &horizontalisht", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Pasqyro &vertikalisht", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Rrotullo me një kënd prej", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 8, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
+END
+
+IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 225, 120
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Atributet"
+BEGIN
+    EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 48, 40, 35, 12
+    EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 128, 40, 35, 12
+    LTEXT "Gjerësi:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 35, 10
+    LTEXT "Lartësi:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 90, 40, 35, 10
+    LTEXT "File &data:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
+    LTEXT "File &mase:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
+    LTEXT "&Resolucioni:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
+    LTEXT "Jo në dispozicion", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
+    LTEXT "Jo në dispozicion", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
+    LTEXT "Jo në dispozicion", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
+    GROUPBOX "Njësitë", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 158, 27
+    AUTORADIOBUTTON "&Inq", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 45, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "c&m", IDD_ATTRIBUTESRB2, 62, 69, 45, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Pixels", IDD_ATTRIBUTESRB3, 112, 69, 45, 10
+    GROUPBOX "Ngjyrat", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 158, 27
+    AUTORADIOBUTTON "&Bardh e Zi", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Ngjyrat", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 170, 8, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Parazgjedhur", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
+END
+
+IDD_STRETCHSKEW DIALOGEX 100, 100, 225, 150
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Shtrirje dhe shtrembëro foton"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Shtri", IDD_STRETCHSKEWGROUPSTRETCH, 6, 6, 158, 66
+    ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONHSTRETCH, 12, 18, 32, 32
+    LTEXT "Horizontalisht:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSTRETCH, 45, 24, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSTRETCH, 90, 23, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTHPERCENT, 125, 24, 15, 10
+    ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONVSTRETCH, 12, 43, 32, 32
+    LTEXT "Vertikalisht:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSTRETCH, 45, 49, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSTRETCH, 90, 48, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTVPERCENT, 125, 49, 15, 10
+    GROUPBOX "shtrembëro", IDD_STRETCHSKEWGROUPSKEW, 6, 76, 158, 66
+    ICON IDI_HORZSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONHSKEW, 12, 88, 32, 32
+    LTEXT "Horizontalisht:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSKEW, 45, 94, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSKEW, 90, 93, 32, 12
+    LTEXT "kënd", IDD_STRETCHSKEWTEXTHDEG, 125, 94, 30, 10
+    ICON IDI_VERTSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONVSKEW, 12, 113, 32, 32
+    LTEXT "Vertikalisht:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSKEW, 45, 119, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSKEW, 90, 118, 32, 12
+    LTEXT "kënd", IDD_STRETCHSKEWTEXTVDEG, 125, 119, 30, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 170, 8, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROGRAMNAME "Paint"
+    IDS_WINDOWTITLE "%s - Paint"
+    IDS_INFOTITLE "Paint për ReactOS"
+    IDS_INFOTEXT "Paint pë ReactOS ësht i disponueshem nën GNU Lesser General Public License (LGPL) versioni 3 (see www.gnu.org)"
+    IDS_SAVEPROMPTTEXT "A doni të ruani ndryshimet tek %s?"
+    IDS_DEFAULTFILENAME "Unnamed.bmp"
+    IDS_MINIATURETITLE "Miniaturë"
+    IDS_TOOLTIP1 "Zgjedhje e lire"
+    IDS_TOOLTIP2 "Zgjedhje"
+    IDS_TOOLTIP3 "Goma"
+    IDS_TOOLTIP4 "Mbush me ngjyre"
+    IDS_TOOLTIP5 "Zgjidh ngjyren"
+    IDS_TOOLTIP6 "Zoom"
+    IDS_TOOLTIP7 "Laps"
+    IDS_TOOLTIP8 "Furçè"
+    IDS_TOOLTIP9 "Furçè Air"
+    IDS_TOOLTIP10 "Teksti"
+    IDS_TOOLTIP11 "Linje"
+    IDS_TOOLTIP12 "Lakore Bezier"
+    IDS_TOOLTIP13 "Drejtkëndësh"
+    IDS_TOOLTIP14 "Polygon"
+    IDS_TOOLTIP15 "Elips"
+    IDS_TOOLTIP16 "Drejtkëndësh rrumbullak"
+    IDS_OPENFILTER "Bitmap files (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1All files (*.*)\1*.*\1"
+    IDS_SAVEFILTER "24 bit bitmap (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
+    IDS_FILESIZE "%d bytes"
+    IDS_PRINTRES "%d x %d pixels per meter"
+    IDS_INTNUMBERS "Ju lutem shkruani numra integrale vetëm!"
+    IDS_PERCENTAGE "Përqindja duhet të jetë në mes 1 dhe 500."
+    IDS_ANGLE "Këndi duhet të jetë në mes -89 dhe 89."
+    IDS_LOADERRORTEXT "Dokumenti %s nuk mund te ngarkohej."
+END
index 1b2f7de..792dace 100644 (file)
@@ -110,6 +110,9 @@ IDI_VERTSKEW ICON "icons/vertskew.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/mstsc/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/mstsc/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..459636a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,67 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Konfigurimi për Logon", IDC_STATIC, 7, 7, 228, 89
+    GROUPBOX "Konfigurimi i lidhjes", IDC_STATIC, 7, 103, 228, 65
+    ICON "", IDC_LOGONICON, 15, 19, 20, 20
+    LTEXT "Fut adresen e serverit", IDC_STATIC, 47, 24, 81, 8
+    LTEXT "Server:", IDC_STATIC, 47, 41, 25, 8
+    LTEXT "Emri përdoruesit:", IDC_STATIC, 47, 58, 38, 8
+    COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO, 79, 39, 141, 150, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_NAMEEDIT, 110, 55, 110, 14, WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Ruaj", IDC_SAVE, 67, 139, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ruaj si...", IDC_SAVEAS, 123, 139, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Hap...", IDC_OPEN, 177, 139, 50, 14
+    ICON "", IDC_CONNICON, 16, 114, 20, 20
+    LTEXT "Ruaj konfigurimin e lidhjes aktuale ose hap nje konfigurim ekzistues", IDC_STATIC, 50, 115, 172, 20
+END
+
+IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Masa e Kontrollit te Desktopit", IDC_STATIC, 7, 7, 228, 68
+    GROUPBOX "Ngjyrat", IDC_STATIC, 7, 83, 228, 85
+    ICON "", IDC_REMICON, 15, 19, 20, 20
+    ICON "", IDC_COLORSICON, 15, 98, 20, 20
+    LTEXT "Cilëso madhësinë e ekranit të desktopit tuaj të largët. Tërhiq kursorin sa më shumë lart në të djathtë për të pasur ekran të plotë", IDC_STATIC, 53, 22, 175, 21
+    CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
+    COMBOBOX IDC_BPPCOMBO, 56, 102, 128, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_COLORIMAGE, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56, 121, 127, 10
+    LTEXT "Shënim: Cilësimet në kompjuter në distancë mund të kalojne mbi këtë përzgjedhje.", IDC_STATIC, 56, 143, 165, 18
+    LTEXT "Më pak", IDC_STATIC, 35, 42, 15, 8
+    LTEXT "Më shum", IDC_STATIC, 189, 42, 17, 8
+    LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
+END
+
+IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 262
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Lidhja e Desktopit të Larget"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "Lidhu", IDOK, 147, 245, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 203, 245, 50, 14
+    CONTROL "", IDC_TAB, "SysTabControl32", 0x0, 7, 50, 246, 190
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TAB_GENERAL "E'përgjithshme"
+    IDS_TAB_DISPLAY "Monitori"
+    IDS_256COLORS "256 Ngjyra"
+    IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 Ngjyra (15 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 Ngjyra (16 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 Ngjyra (24 bit)"
+    IDS_PIXEL "%lux%lu Pixels"
+    IDS_FULLSCREEN "Ekran i plote"
+    IDS_BROWSESERVER "<Shfleto për më shume...>"
+    IDS_HEADERTEXT1 "Desktop i Larget"
+    IDS_HEADERTEXT2 "Lidhu"
+END
index d5803d8..7723b63 100644 (file)
@@ -83,6 +83,9 @@ IDB_SPECT BITMAP "res/spectrum.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 16907d2..0d697af 100644 (file)
@@ -50,6 +50,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/network/ipconfig/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/network/ipconfig/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7731c27
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,69 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BCAST "Transmeto"
+    IDS_P2P "Peer To Peer"
+    IDS_MIXED "Mixuar"
+    IDS_HYBRID "Hybrid"
+    IDS_UNKNOWN "P'anjohur"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_OTHER "Tipe te tjera adaptuesi"
+    IDS_ETH "Adapter Ethernet"
+    IDS_TOKEN "Adapter Token Ring"
+    IDS_FDDI "Adapter FDDI"
+    IDS_PPP "Adapter PPP"
+    IDS_LOOP "Adapter Loopback"
+    IDS_SLIP "Adapter SLIP"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+/* Please keep the spacing/formatting as per En.rc when translating */
+    IDS_USAGE
+    "\nUSAGE:\n \
+        ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |\n \
+                  /flushdns | /displaydns | /registerdns |\n \
+                  /showclassid adapter |\n \
+                  /setclassid adapter [classid] ]\n \
+    \n \
+    where\n \
+        adapter         Connection name\n \
+                       (karakteret jolly * dhe ? lejohen, shih shembujt)\n \
+    \n \
+        Options:\n \
+           /?           Shfaq kete mesazhe ndihme\n \
+           /all         Shfaq informacion te plote konfigurimi.\n \
+           /release     Liro IP adresen per adapterin specifik.\n \
+           /renew       Rinovo IP adresen per adapterin specifik.\n \
+           /flushdns    Pastron kafazin perzgjedhes te DNS'se.\n \
+           /registerdns Rifreskon te gjithe DHCP te leshuara dhe regjistron perseri emrat e DNS've.\n \
+           /displaydns  Shfaq permbajtjen e DNS'se te leshuara.\n \
+           /showclassid Shfaq te gjitha klasat e ID've dhcp te lejuara per adapterat.\n \
+           /setclassid  Modifikon klasen e ID've te dhcp's.\n \
+    \n \
+    Parazgjedhja shfaq vetem adresat e IP've, subnet maskat dhe\n \
+    gateway e parazgjedhur per secilin adapter i lidhut me TCP/IP.\n \
+    \n \
+    Për lirim dhe rinovim, nese emri i adapterit nuk eshte specifikuart, atehere adresa e IP'se\n \
+    jepet per te gjithe adapterat te lidhur me TCP/IP qe lirohen dhe rinovohen.\n \
+    \n \
+    Për Setclassid, nese nuk specifikohet ClassId, atehere ClassId hiqet.\n \
+    \n \
+    Examples:\n \
+        > ipconfig                   ... Shfaq informacionet.\n \
+        > ipconfig /all              ... Shfaq informacionet\n \
+        > ipconfig /renew            ... rinovo te gjithe adapterat\n \
+        > ipconfig /renew EL*        ... rinovo qfaredo lidhje qe emri i\n \
+                                         fillon me EL\n \
+        > ipconfig /release *Con*    ... renovo te gjithe lidhjet përputhese,\n \
+                                         eg. ""Local Area Connection 1"" or\n \
+                                             ""Local Area Connection 2""\n"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/network/ping/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/network/ping/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8ac32b8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,39 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\nPërdorimi: ping [-t] [-n count] [-l size] [-w timeout] destination-host\n\n\
+Options:\n\
+    -t             Pingo hostin specifik deri ne ndalim.\n\
+                   Për ndalim - shkruaj Control-C.\n\
+    -n count       Numri i kerkesa echo per tu derguar.\n\
+    -l size        Dergo masen buffer.\n\
+    -w timeout     Timeout në milisekonda per te pritur secilen pergjigje.\n\n\0"
+
+    IDS_PING_WITH_BYTES "\nPing ne vazhdim %1 [%2] me %3!d! bytes data:\n\n\0"
+    IDS_PING_STATISTICS "\nStatistikat e Ping për %1:\n\0"
+    IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST "    Packeta: Dërguar = %1!d!, Marr = %2!d!, Humbur = %3!d! (%4!d!%% loss),\n\0"
+    IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP "Afersisht koha e matjes në mili-sekonda:\n\0"
+    IDS_MIN_MAX_AVERAGE "    Minimum = %1, Maximum = %2, Mesatar = %3\n\0"
+    IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES "Nuk mjaftojne burimet ne dispozicion.\n\0"
+    IDS_UNKNOWN_HOST "Host i panjohur %1.\n\0"
+    IDS_SETSOCKOPT_FAILED "setsockopt deshtoj (%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET "Nuk krijoj dot socket (#%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK "Nuk inicializoj dor winsock dll.\n\0"
+    IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED "Emri ose adresa IP'se dhe destinacioni duhet specifikuar.\n\0"
+    IDS_BAD_PARAMETER "Parametra i keq %1.\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Opsion formati i keq %1.\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION "Opsion i keq %1.\n\0"
+    IDS_BAD_VALUE_OPTION_L "Vlere e keqe per opsion -l, varh i vlefshem nga 0 në %1!d!.\n\0"
+    IDS_REPLY_FROM "Pergjigju nga %1: bytes=%2!d! time%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
+    IDS_DEST_UNREACHABLE "Destinacioni i hostit i  pakapshem.\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_TRANSMIT "Nuk transmetoj dot data (%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_RECV "Nuk merr dot data (%1!d!).\n\0"
+    IDS_REQUEST_TIMEOUT "Kerkese kohe mbaroj.\n\0"
+    IDS_MS "ms\0"
+    IDS_1MS "1ms\0"
+END
index 12e0962..03db47d 100644 (file)
@@ -38,6 +38,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/network/wlanconf/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/network/wlanconf/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a009f3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,41 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\nKonfiguro nje adaptor WLAN'i.\n\n\
+WLANCONF [-c SSID [-w WEP] [-a]] [-d] [-s]\n\n\
+\t-c SSID\t\tLidhet me nje furnizues SSID,\n\
+\t-w WEP\t\tSpecifikon nje çeles WEP për përdorim.\n\
+\t-a\t\tSpecifikon nje objektiv rrjeti si ad-hoc\n\
+\t-d\t\tShkeputet nga AP'ja aktual.\n\
+\t-s\t\tSkanon dhe shfaq liste e pikave te aksesit\n\
+\t\t\tnë zonë.\n\n\
+Duke kaluar pa parametra do të shfaq informacion në lidhje me gjendejn e tanishme të WLAN\n"
+    IDS_NO_NETWORK "Nuk gjinden rrjete ne zone\n"
+    IDS_NO_WLAN_ADAPTER "E pamundur gjetja e nje adapteri WLAN ne sistem\n"
+    IDS_SUCCESS "Operacioni përfundoi me sukses.\n"
+    IDS_WLAN_DISCONNECT "\nWLAN u shkeput\n"
+    IDS_MSG_WEP_ENABLED "WEP aktivizua: %s\n"
+    IDS_MSG_NETWORK_MODE "Mënyra e rrjetit: %s\n"
+    IDS_MSG_CURRENT_WIRELESS "\nInformacionet e konfigurimit aktual te wireless'it:\n\n"
+    IDS_MSG_ENCRYPTED "E'kriptuar: %s\n"
+    IDS_MSG_NETWORK_TYPE "Tipi Rrjetit: %s\n"
+    IDS_MSG_RSSI "RSSI: %i dBm\n"
+    IDS_MSG_SUPPORT_RATE "Masa suportuse (Mbps): "
+    IDS_MSG_TRANSMISSION_POWER "Forca e transmetimit: %d mW\n"
+    IDS_MSG_ANTENNA_COUNT "Numri i antenave: %d\n"
+    IDS_MSG_TRANSMIT_ANTENNA "Antene transmetuese: %d\n"
+    IDS_MSG_TRANSMIT_ANTENNA_ANY "Antene transmetuese: Any\n"
+    IDS_MSG_RECEIVE_ANTENNA "Antene marrese: %d\n"
+    IDS_MSG_RECEIVE_ANTENNA_ANY "Antene marrese: Any\n"
+    IDS_MSG_FRAGMENT_THRESHOLD "Copëzim fragmentimi: %d bytes\n"
+    IDS_MSG_RTS_THRESHOLD "Copezim RTS: %d bytes\n"
+    IDS_YES "pO"
+    IDS_NO "jo"
+    IDS_ADHOC "Adhoc"
+    IDS_INFRASTRUCTURE "Infrastruktura"
+END
index a811af9..89e2735 100644 (file)
@@ -28,3 +28,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
\ No newline at end of file
diff --git a/reactos/base/applications/rapps/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/rapps/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e86b74a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,197 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Konfigurime", ID_SETTINGS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", ID_EXIT
+    END
+    POPUP "&Programe"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Instalo", ID_INSTALL
+        MENUITEM "&Uninstall", ID_UNINSTALL
+        MENUITEM "&Modifiko", ID_MODIFY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Hiq nga Regjistri", ID_REGREMOVE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rifresko", ID_REFRESH
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Update Da&tabase", ID_RESETDB
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë", ID_HELP, GRAYED
+        MENUITEM "Rreth", ID_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_LINKMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "popup"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Hap linkun ne nje browser", ID_OPEN_LINK
+        MENUITEM "Kopjo linkun ne nje tabele", ID_COPY_LINK
+    END
+END
+
+IDR_APPLICATIONMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "popup"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Instalo", ID_INSTALL
+        MENUITEM "&Uninstall", ID_UNINSTALL
+        MENUITEM "&Modifiko", ID_MODIFY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Hiq nga Regjistri", ID_REGREMOVE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rifresko", ID_REFRESH
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Update Da&tabase", ID_RESETDB
+    END
+END
+
+IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Konfigurime"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Pergjithshem", -1, 4, 2, 240, 61
+    AUTOCHECKBOX "Ruaj pozicionin e dritare", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Updejto listen e programeve te aksesuar ne start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Log instalalimin dhe heqjen e programeve", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+    GROUPBOX "Shkarko", -1, 4, 65, 240, 51
+    LTEXT "Dosja e shkarkimit:", -1, 16, 75, 100, 9
+    EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Zgjedh", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "Fshi instaluesit e programeve pas instalimit", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+    PUSHBUTTON "Parazgjedhur", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+END
+
+IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Instalimi i Programeve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
+    AUTORADIOBUTTON "&Instalo nga nje disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Shkarko dhe instalo", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+END
+
+IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 76
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "Shkarko..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
+    LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+CAPTION "Rreth"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS Applications Manager\nCopyright (C) 2009\nnga Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+    PUSHBUTTON "Close", IDOK, 133, 46, 50, 14
+    ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instalo"
+    IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Uninstall"
+    IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modifiko"
+    IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Konfigurime"
+    IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rifresko"
+    IDS_TOOLTIP_EXIT "Dil"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_NAME "Emri"
+    IDS_APP_INST_VERSION "Versioni"
+    IDS_APP_DESCRIPTION "Pershkrimi"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INFO_VERSION "\nVersioni: "
+    IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPershkrimi: "
+    IDS_INFO_PUBLISHER "\nPublikuesi: "
+    IDS_INFO_HELPLINK "\nLink ndihmes: "
+    IDS_INFO_HELPPHONE "\nNdihma Telefonike: "
+    IDS_INFO_README "\nLexo: "
+    IDS_INFO_REGOWNER "\nZoteruesi i rregjistruar: "
+    IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Productit: "
+    IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
+    IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdejto Informacionet: "
+    IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacione rreth: "
+    IDS_INFO_COMMENTS "\nKomente: "
+    IDS_INFO_INSTLOCATION "\nVendndodhja Instalimit: "
+    IDS_INFO_INSTALLSRC "\nBurimi Instalimit: "
+    IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nUninstall String: "
+    IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModifiko Rrugen: "
+    IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData Instalimit: "
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_AINFO_VERSION "\nVersioni: "
+    IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPershkrimi: "
+    IDS_AINFO_SIZE "\nMasa: "
+    IDS_AINFO_URLSITE "\nHome Page: "
+    IDS_AINFO_LICENCE "\nLicenca: "
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CAT_AUDIO "Audio"
+    IDS_CAT_DEVEL "Zhvillim"
+    IDS_CAT_DRIVERS "Driverar"
+    IDS_CAT_EDU "Argetim"
+    IDS_CAT_ENGINEER "Inxhinieri"
+    IDS_CAT_FINANCE "Financa"
+    IDS_CAT_GAMES "Lojra & Qef"
+    IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
+    IDS_CAT_INTERNET "Interneti & Rrjeti"
+    IDS_CAT_LIBS "Librarite"
+    IDS_CAT_OFFICE "Office"
+    IDS_CAT_OTHER "T'jere"
+    IDS_CAT_SCIENCE "Skenca"
+    IDS_CAT_TOOLS "Vegla"
+    IDS_CAT_VIDEO "Video"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Applications Manager"
+    IDS_SEARCH_TEXT "Kerko..."
+    IDS_INSTALL "Instalo"
+    IDS_UNINSTALL "Uninstall"
+    IDS_MODIFY "Modifiko"
+    IDS_APPS_COUNT "Numrimi Aplicacioneve: %d"
+    IDS_WELCOME_TITLE "Mire Se Erdhe ne ReactOS Applications Manager!\n\n"
+    IDS_WELCOME_TEXT "Zgjidh nje kategori ne te majte, pastaj zgjidh nje aplicacion per ta instaluar ose uninstall.\nReactOS Web Site: "
+    IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
+    IDS_INSTALLED "Instaluar"
+    IDS_AVAILABLEFORINST "Te vlefshem per instalim"
+    IDS_UPDATES "Updates"
+    IDS_APPLICATIONS "Aplicacione"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zgjidh nje dosje ku do duhen Downloadusit:"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Dosja qe keni zgjedhur nuk ekziston. Krijoje?"
+    IDS_USER_NOT_ADMIN "Ju duhet te jeni administrator per te filluar ""ReactOS Applications Manager""!"
+    IDS_APP_REG_REMOVE "Jeni te sigurt qe do ti fshini informacionet e programit te instaluar nga regjistri?"
+    IDS_INFORMATION "Informacione"
+    IDS_UNABLE_TO_REMOVE "E pamundur te fshihen informacionet e programit nga regjistri!"
+END
index 9023ef4..79b6dcf 100644 (file)
@@ -97,6 +97,9 @@ IDI_CAT_VIDEO ICON "res/cats/video.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/regedit/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/regedit/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7ce02e1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,548 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+ID_ACCEL ACCELERATORS
+BEGIN
+    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT
+    "^F", ID_EDIT_FIND
+    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2, ID_EDIT_RENAME, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
+END
+
+/* Menus */
+
+IDC_REGEDIT MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "dIL", ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "nDIHMë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "rRETH ...", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_REGEDIT_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Importo ...", ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE
+        MENUITEM "&Eksporto...", ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ngarko koshere...", ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+        MENUITEM "Shkarko koshere...", ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Lidh regjistrin e Networkut...", ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
+        MENUITEM "Shkeput regjistrin e Networkut...", ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Printo\tCtrl+P", ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "Modifiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Modifiko", ID_EDIT_MODIFY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "E Re"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Çeles", ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&String Value", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binary Value", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD Value", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Multi-String Value", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Expandable String Value", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "T'drejta...", ID_EDIT_PERMISSIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Fshi\tDel", ID_EDIT_DELETE
+        MENUITEM "Emero", ID_EDIT_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Kopjo emrin çelesit", ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Gjej\tCtrl+F", ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "Gjej tjetren\tF3", ID_EDIT_FINDNEXT
+    END
+    POPUP "&Vëzhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Bari statusit", ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ndaj", ID_VIEW_SPLIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rifresko\tF5", ID_VIEW_REFRESH
+    END
+    POPUP "&Favorite"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Shto tek Favoritet", ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES, GRAYED
+        MENUITEM "Hiq nga Favorite", ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE, GRAYED
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë temë\tF1", ID_HELP_HELPTOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth Registry Editor", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_POPUP_MENUS MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Modifiko", ID_EDIT_MODIFY
+        MENUITEM "Modifiko Binary Data", ID_EDIT_MODIFY_BIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Fshi\tDel", ID_EDIT_DELETE
+        MENUITEM "Emero", ID_EDIT_RENAME
+    END
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        POPUP "E Re"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Çeles", ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&String Value", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binary Value", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD Value", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Multi-String Value", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Expandable String Value", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+    END
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Hap/Zmadho", ID_TREE_EXPANDBRANCH
+        POPUP "E Re"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Çeles", ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&String Value", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binary Value", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD Value", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Multi-String Value", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Expandable String Value", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM "Gjej", ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Fshi", ID_TREE_DELETE
+        MENUITEM "Emero", ID_TREE_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Exporto", ID_TREE_EXPORT
+        MENUITEM "T'drejta...", ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Kopjo emrin çelesit", ID_EDIT_COPYKEYNAME
+    END
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Prej", ID_HEXEDIT_CUT
+        MENUITEM "Kopjo", ID_HEXEDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit", ID_HEXEDIT_PASTE
+        MENUITEM "Fshi", ID_HEXEDIT_DELETE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Përzgjidh te gjitha", ID_HEXEDIT_SELECT_ALL
+    END
+END
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_EDIT_STRING DIALOGEX 32, 24, 252, 84
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Edit String"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Value &name:", IDC_STATIC, 6, 6, 134, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_NAME, 6, 17, 240, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "&Value data:", IDC_STATIC, 6, 35, 161, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_DATA, 6, 46, 240, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 64, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 64, 50, 14
+END
+
+IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOGEX 32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Edit Multi-String"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Value &name:", IDC_STATIC, 6, 6, 134, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_NAME, 6, 17, 240, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "&Value data:", IDC_STATIC, 6, 35, 161, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_DATA, 6, 46, 240, 102, ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE |
+             ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 154, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 154, 50, 14
+END
+
+IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOGEX 32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Edit Binary Value"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Value &name:", IDC_STATIC, 6, 6, 134, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_NAME, 6, 17, 240, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "&Value data:", IDC_STATIC, 6, 35, 161, 8
+    CONTROL "", IDC_VALUE_DATA, "HexEdit32", WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 46, 240, 102
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 154, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 154, 50, 14
+END
+
+IDD_EDIT_DWORD DIALOGEX 32, 24, 252, 104
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Edit DWORD"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Value &name:", IDC_STATIC, 6, 6, 134, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_NAME, 6, 17, 240, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "&Value data:", IDC_STATIC, 6, 35, 161, 8
+    EDITTEXT IDC_VALUE_DATA, 6, 46, 116, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Base", IDC_STATIC, 130, 35, 116, 39
+    AUTORADIOBUTTON "&Hexadecimal", IDC_FORMAT_HEX, 141, 46, 60, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Decimal", IDC_FORMAT_DEC, 141, 59, 60, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 82, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 82, 50, 14
+END
+
+IDD_EDIT_RESOURCE_LIST DIALOGEX 32, 24, 170, 120
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Resource List"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_RESOURCE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 150, 75
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 27, 100, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Shfaq...", IDC_SHOW_RESOURCE, 93, 100, 50, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_EDIT_RESOURCE DIALOGEX 6, 18, 281, 283
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Burime"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "DMA:", IDC_STATIC, 10, 5, 20, 8
+    CONTROL "", IDC_DMA_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 15, 261, 31
+    LTEXT "Nderprej:", IDC_STATIC, 10, 48, 35, 8
+    CONTROL "", IDC_IRQ_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 58, 261, 31
+    LTEXT "Memoria:", IDC_STATIC, 10, 91, 32, 8
+    CONTROL "", IDC_MEMORY_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 101, 261, 31
+    LTEXT "Port:", IDC_STATIC, 10, 134, 38, 8
+    CONTROL "", IDC_PORT_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 144, 261, 31
+    LTEXT "Device specificifike data:", IDC_STATIC, 10, 177, 80, 8
+    CONTROL "", IDC_DEVICE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 188, 261, 31
+    GROUPBOX "Perdorim", IDC_STATIC, 10, 219, 125, 39
+    LTEXT "Perpuno", IDC_UNDETERMINED, 18, 230, 46, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Ndaj", IDC_SHARED, 18, 240, 48, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Device exclusiv", IDC_DEVICE_EXCLUSIVE, 72, 230, 58, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Driver exclusiv", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 72, 240, 54, 8, WS_DISABLED
+    RTEXT "Interface Tipi:", IDC_STATIC, 144, 220, 58, 8
+    LTEXT "", IDC_INTERFACETYPE, 205, 220, 66, 8
+    RTEXT "Bus Numer:", IDC_STATIC, 151, 230, 51, 8
+    LTEXT "", IDC_BUSNUMBER, 205, 230, 66, 8
+    RTEXT "Versioni:", IDC_STATIC, 151, 240, 51, 8
+    LTEXT "", IDC_VERSION, 205, 240, 66, 8
+    RTEXT "Rishiko:", IDC_STATIC, 151, 250, 51, 8
+    LTEXT "", IDC_REVISION, 205, 250, 66, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 92, 263, 40, 14
+    PUSHBUTTON "&Data...", IDC_SHOW_RESOURCE_DATA, 148, 263, 40, 14, WS_DISABLED
+END
+
+/* String Tables */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LIST_COLUMN_NAME "Emri"
+    IDS_LIST_COLUMN_TYPE "Tipi"
+    IDS_LIST_COLUMN_DATA "Data"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Registry Editor"
+    IDC_REGEDIT "REGEDIT"
+    IDC_REGEDIT_FRAME "REGEDIT_FRAME"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_MENU "Përmban komandat për të punuar me të gjithë regjistrin"
+    ID_EDIT_MENU "Përmban komandat për vlera reduktimi ose çelësat"
+    ID_VIEW_MENU "Përmban komandat për customizing dritaren e regjistrit"
+    ID_FAVOURITES_MENU "Përmban komandat për të hyrë çelësat e përdorura shpesh"
+    ID_HELP_MENU "Përmban komandat për të shfaqur ndihmë dhe informacion në lidhje me regjistri editor"
+    ID_EDIT_NEW_MENU "Përmban komandat për krijimin keys ose vlera të reja"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_EDIT_MODIFY "Modifikon të dhënat e vlerës së"
+    ID_EDIT_NEW_KEY "Shto çeles te ri"
+    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Shton një vlerë të re string"
+    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Shton një vlerë të re binar"
+    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE "ADDS një vlerë të re të dyfishtë fjalën"
+    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importon një file teksti në regjistër"
+    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE "Eksportet gjitha ose pjesë e regjistrit në një skedar teksti"
+    ID_REGISTRY_LOADHIVE "Ngarkon një dokument në regjistër"
+    ID_REGISTRY_UNLOADHIVE "Shkarkon një dokument nga regjistri"
+    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY "Lidhet me regjistrin e një kompjuteri largët"
+    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY "Shkëputet nga regjistri një kompjuter në distancë të"
+    ID_REGISTRY_PRINT "Shtyp tërë ose pjesë të regjistrit"
+/*    ID_HELP_HELPTOPICS "Hap editor regjistrit ndihmë" */
+    ID_HELP_ABOUT "Displays informacion rreth programit, versionin dhe të drejtat e autorit"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_EXIT "Quits the registry editor"
+    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Shton çelësat në listën preferuarat"
+    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Heq çelësat nga lista preferuarat"
+    ID_VIEW_STATUSBAR "Tregon ose fsheh status bar"
+    ID_VIEW_SPLIT "Ndryshimi pozitën e ndarë midis dy panes"
+    ID_VIEW_REFRESH "Rifresko dritaren"
+    ID_EDIT_DELETE "Fshin te perzgjedhurat"
+    ID_EDIT_RENAME "Emeron te perzgjedhurat"
+    ID_EDIT_COPYKEYNAME "Kopjet Emri i kyçit zgjedhur në Clipboard"
+    ID_EDIT_FIND "Gjen një varg tekst në një kyç, vlerë ose të dhëna"
+    ID_EDIT_FINDNEXT "Gjen dukuri tjetër e tekstit të specifikuar në kërkim kaluar"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR "Error"
+    IDS_WARNING "Paralajmërim"
+    IDS_BAD_KEY "Nuk mund të query kyç '%s'"
+    IDS_BAD_VALUE "Nuk mund te query vleren '%s'"
+    IDS_UNSUPPORTED_TYPE "Nuk mund të modifikoni çelësat e këtij lloji (%ld)"
+    IDS_TOO_BIG_VALUE "Vlera eshte e madhe (%ld)"
+    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Data tipit REG_MULTI_SZ nuk mund te permbaje string bosh.\nStringu bosh eshte hequr nga lista."
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE "Jeni te sigurte qe doni te fshini këtë çeles?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto çelesa?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Konfirmo fshirjen e çelsave"
+    IDS_QUERY_DELETE_ONE "Jeni te sigurte qe doni te fshini këtë vlere?"
+    IDS_QUERY_DELETE_MORE "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto vlera?"
+    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Konfirmo fshirjen e vlerave"
+    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION "Error ne fshirjen e vlerave"
+    IDS_ERR_DELETEVALUE "E pafumdur fshirja e vlerave te specifikuara!"
+    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION "Error emerimi i vlerave"
+    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY "Nuk emerohet %s. Vlera specifike e emrit eshte bosht. Provo nje emer tjeter."
+    IDS_QUERY_IMPORT_HIVE_CAPTION "Konfirmo restaurimin e çelesit"
+    IDS_QUERY_IMPORT_HIVE_MSG "Një çeles do të rikthehet në krye të çelesit të zgjedhura aktualisht.\nTë gjitha vlerat dhe subkeys e këtij çelës do të fshihet.\nA doni të vazhdoni operacionin?"
+    IDS_NEW_KEY "Çeles i ri #%d"
+    IDS_NEW_VALUE "Vlere e re #%d"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BINARY_EMPTY "(zero-length binary value)"
+    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME "(Default)"
+    IDS_VALUE_NOT_SET "(value not set)"
+    IDS_UNKNOWN_TYPE "Unknown type: (0x%lx)"
+    IDS_MY_COMPUTER "My Computer"
+    IDS_IMPORT_REG_FILE "Importo Registry File"
+    IDS_EXPORT_REG_FILE "Exporto Registry File"
+    IDS_LOAD_HIVE "Load Hive"
+    IDS_UNLOAD_HIVE "Unload Hive"
+    IDS_INVALID_DWORD "(invalid DWORD value)"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_FLT_REGFILE "Registration File"
+    IDS_FLT_REGFILES "Registration Files (*.reg)"
+    IDS_FLT_REGFILES_FLT "*.reg"
+    IDS_FLT_HIVFILES "Registry Hive Files (*.*)"
+    IDS_FLT_HIVFILES_FLT "*.*"
+    IDS_FLT_REGEDIT4 "Win9x/NT4 Registration Files (REGEDIT4) (*.reg)"
+    IDS_FLT_REGEDIT4_FLT "*.reg"
+    IDS_FLT_ALLFILES "Gjith Dokumentat (*.*)"
+    IDS_FLT_ALLFILES_FLT "*.*"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ACCESS_FULLCONTROL "Kontroll i plote"
+    IDS_ACCESS_READ "Lexo"
+    IDS_ACCESS_QUERYVALUE "Vlera kerkuese"
+    IDS_ACCESS_SETVALUE "Ver vleren"
+    IDS_ACCESS_CREATESUBKEY "Krijo Subkey"
+    IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS "Rendit Subkeys"
+    IDS_ACCESS_NOTIFY "Njofto"
+    IDS_ACCESS_CREATELINK "Krijo Link"
+    IDS_ACCESS_DELETE "Fshi"
+    IDS_ACCESS_WRITEDAC "Shkruaj DAC"
+    IDS_ACCESS_WRITEOWNER "Shkruaj zoteruesin"
+    IDS_ACCESS_READCONTROL "Kontrol lexuesi"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INHERIT_THISKEYONLY "Veq kete çeles"
+    IDS_INHERIT_THISKEYANDSUBKEYS "Kete çeles dhe nençelesa"
+    IDS_INHERIT_SUBKEYSONLY "vetem nençelesa"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_EXPAND "Zgjat"
+    IDS_COLLAPSE "Zgjero"
+    IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY "Shko tek '%s'"
+    IDS_FINISHEDFIND "Përfunduar kërkimin përmes regjistrit."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_IMPORT_PROMPT "Shtimi informacion pa qëllim mund të ndryshojë ose të fshini vlerat dhe komponentëve të shkaktojnë që të largohet nga puna si duhet.\nNëse ju nuk besoni burimin e këtij informacioni në '%s', mos e shto ne regjister.\n\nJeni te sigurte qe doni te vazhdoni?"
+    IDS_IMPORT_OK "Çelësat dhe vlerat e përfshira në '%s' janë shtuar me sukses në regjistër."
+    IDS_IMPORT_ERROR "Nuk importohet '%s': Error hapjes së kartelës. Nuk mund të jetë një disk, dokumenti ne sistem nuk mund të ekzistojnë."
+    IDS_EXPORT_ERROR "Nuk exportohet '%s': Error krijuar apo shkrim në dosjen. Nuk mund të jetë një disk apo skedar sistemi gabim."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BUSNUMBER "Bus Numer"
+    IDS_INTERFACE "Interface"
+    IDS_DMA_CHANNEL "Kanal"
+    IDS_DMA_PORT "Port"
+    IDS_INTERRUPT_VECTOR "Vektor"
+    IDS_INTERRUPT_LEVEL "Nivel"
+    IDS_INTERRUPT_AFFINITY "Prirje"
+    IDS_INTERRUPT_TYPE "Tipi"
+    IDS_MEMORY_ADDRESS "Adresa fizike"
+    IDS_MEMORY_LENGTH "Gjatesi"
+    IDS_MEMORY_ACCESS "Akses"
+    IDS_PORT_ADDRESS "Adresa fizike"
+    IDS_PORT_LENGTH "Gjatesi"
+    IDS_PORT_ACCESS "Akses"
+    IDS_SPECIFIC_RESERVED1 "Reserved 1"
+    IDS_SPECIFIC_RESERVED2 "Reserved 2"
+    IDS_SPECIFIC_DATASIZE "Masa Data"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PORT_PORT_IO "Port"
+    IDS_PORT_MEMORY_IO "Memorie"
+    IDS_INTERRUPT_EDGE_SENSITIVE "Edge Sensitive"
+    IDS_INTERRUPT_LEVEL_SENSITIVE "Nivel Sensitive"
+    IDS_MEMORY_READ_ONLY "Vetem lexo"
+    IDS_MEMORY_WRITE_ONLY "Vetem shkruaj"
+    IDS_MEMORY_READ_WRITE "Lexo / Shkruaj"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BUS_UNDEFINED "i papërcaktuar"
+    IDS_BUS_INTERNAL "Internal"
+    IDS_BUS_ISA "ISA"
+    IDS_BUS_EISA "EISA"
+    IDS_BUS_MICROCHANNEL "MicroChannel"
+    IDS_BUS_TURBOCHANNEL "TurboChannel"
+    IDS_BUS_PCIBUS "PCI"
+    IDS_BUS_VMEBUS "VME"
+    IDS_BUS_NUBUS "NuBus"
+    IDS_BUS_PCMCIABUS "PCMCIA"
+    IDS_BUS_CBUS "C-Bus"
+    IDS_BUS_MPIBUS "MPI-Bus"
+    IDS_BUS_MPSABUS "MPSA-Bus"
+    IDS_BUS_PROCESSORINTERNAL "Processor Internal"
+    IDS_BUS_INTERNALPOWERBUS "Internal Power Bus"
+    IDS_BUS_PNPISABUS "PnP-ISA Bus"
+    IDS_BUS_PNPBUS "PnP Bus"
+    IDS_BUS_UNKNOWNTYPE "Unknown Interface Type"
+END
+
+/*****************************************************************/
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_EXPORTRANGE DIALOGEX 50, 50, 370, 50
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Gama Exportit", IDC_STATIC, 2, 0, 366, 48
+    CONTROL "Te Gjith", IDC_EXPORT_ALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 10, 29, 11
+    CONTROL "Dega e perzgjedhur", IDC_EXPORT_BRANCH, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 22, 100, 11
+    EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT, 30, 34, 335, 12
+END
+
+IDD_LOADHIVE DIALOGEX 0, 0, 193, 34
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ngarko kosheren"
+FONT 8, "Ms Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Çeles:", IDC_STATIC, 4, 4, 15, 8, SS_LEFT
+    EDITTEXT IDC_EDIT_KEY, 23, 2, 167, 13
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 140, 17, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 89, 17, 50, 14
+END
+
+IDD_ADDFAVORITES DIALOGEX 0, 0, 186, 46
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Shto tek Favoritet"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 129, 7, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 129, 24, 50, 14
+    LTEXT "&Favorite Emer:", IDC_STATIC, 7, 7, 70, 10
+    EDITTEXT IDC_FAVORITENAME, 7, 26, 110, 13, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+IDD_REMOVEFAVORITES DIALOGEX 0, 0, 164, 135
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Hiq Favorite"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 114, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 7, 114, 50, 14
+    CONTROL "List1", IDC_FAVORITESLIST, "SysListView32", LVS_LIST | WS_BORDER |
+            WS_TABSTOP, 7, 20, 150, 90
+    LTEXT "Select Favorite(s):", IDC_STATIC, 7, 7, 99, 12
+END
+
+IDD_FIND DIALOGEX 0, 0, 254, 82
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Find"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "Gjej tjetrin", IDOK, 197, 7, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 24, 50, 14
+    GROUPBOX "Kerko në", IDC_STATIC, 7, 25, 63, 51
+    LTEXT "Gjej çfar:", IDC_STATIC, 7, 8, 37, 10
+    EDITTEXT IDC_FINDWHAT, 47, 7, 142, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "Çeles", IDC_LOOKAT_KEYS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 14, 36, 35, 8
+    CONTROL "&Vlera", IDC_LOOKAT_VALUES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 14, 48, 36, 8
+    CONTROL "&Data", IDC_LOOKAT_DATA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 14, 60, 42, 8
+    CONTROL "Pershtath nje string te plote", IDC_MATCHSTRING, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 83, 32, 94, 13
+    CONTROL "Pershtat rastin", IDC_MATCHCASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+            WS_TABSTOP, 83, 48, 90, 12
+END
+
+IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Gjej"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    ICON IDI_REGEDIT, IDC_STATIC, 7, 7, 20, 20
+    DEFPUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 93, 29, 45, 14
+    LTEXT "Kerko ne regjister...", IDC_STATIC, 33, 12, 83, 8
+END
+
+/* String Table */
+/*
+ *STRINGTABLE
+ *BEGIN
+ *    ID_HELP_HELPTOPICS "Opens Registry Editor Help."
+ *    ID_HELP_ABOUT "Displays program information, version number, and copyright."
+ *END
+ */
index 6b57f00..750b3c5 100644 (file)
@@ -119,6 +119,9 @@ IDI_REGFILE ICON "res/regfile.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..35bd75e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+DLG_SCRNSAVECONFIGURE DIALOGEX 0, 0, 273, 178
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "3D Teksti i Screensaverit Konfigurimi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 216, 7, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 216, 24, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_MESSAGE_TEXT, 18, 28, 122, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Shkruaj tekstin", IDC_STATIC, 18, 17, 65, 8
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION "3D Tekst ScreenSaver"
+END
index 1e1254c..12ce4ae 100644 (file)
@@ -74,6 +74,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d906bab
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION "Logon ScreenSaver"
+    IDS_TEXT "opsionet nuk duhen tE jene te vendosura."
+END
index fa1eb40..9b7620e 100644 (file)
@@ -83,6 +83,9 @@ IDB_SERVER BITMAP "res/1.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/shutdown/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/shutdown/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a1c42fd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,107 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* Dialog */
+IDD_GUI DIALOGEX 0, 0, 240, 255
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Fikje ne distance"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "&OK", IDC_OK, 125, 232, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDC_CANCEL, 178, 232, 50, 14
+    LTEXT "Ko&mpjuter:", IDC_STATIC, 9, 9, 35, 36
+    LISTBOX IDC_COMPUTER_LIST, 8, 19, 162, 55
+    PUSHBUTTON "Shto...", IDC_ADD_SYSTEM, 179, 19, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Hiq", IDC_REMOVE_SYSTEM, 179, 36, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BROWSE_SYSTEM, 179, 53, 50, 14
+    LTEXT "Veprim", IDC_ACTION, 11, 81, 20, 14
+    COMBOBOX IDC_ACTION_TYPE, 37, 79, 129, 14, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
+    CHECKBOX "Paralajmero perdoruesin", IDC_WARN_USERS, 175, 79, 55, 14, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Shfaq paralajmerimin per", IDC_SHOW_WARN_ONE, 11, 99, 65, 14
+    EDITTEXT IDC_SHOW_WARN, 78, 97, 41, 14
+    LTEXT "sekond(a)", IDC_SHOW_WARN_TWO, 124, 99, 32, 10
+    GROUPBOX "Fik ndjekesin e eventeve", IDC_STATIC, 5, 114, 224, 114
+    LTEXT "Arsye:", IDC_STATIC, 16, 130, 27, 8
+    CHECKBOX "Planifikuar", IDC_PLANNED, 175, 130, 40, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX IDC_REASON_CODE, 17, 142, 198, 13, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
+    LTEXT "Kom&ent:", IDC_COMMENT_CAPTION, 16, 159, 38, 8
+    EDITTEXT IDC_COMMENT_TEXT, 17, 171, 198, 50, WS_VSCROLL
+END
+
+/* Information and error messages */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Vegla e fikjes se ReactOS\n\
+\n\
+Usage: shutdown [/?] [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]\n\
+       [/m \\\\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c ""comment""]]\n\
+\n\
+    Ska argument ose /?    Shfaq ndihmen.\n\
+    /i      Shfaq interfaqen grafike te perdoruesit (GUI). Ky opsion duhet te jete\n\
+            i pari.\n\
+    /l      Dil vetem nga sistemi vendas. Nuk mund te perdoret me /m ose /d.\n\
+    /s      Fik kompjuterin.\n\
+    /r      Rifillo kompjuterin.\n\
+    /g      Rifillo kompjuterin dhe rifillo te gjitha programet e rregjistrume.\n\
+    /a      Anulo fikjen e vonuar. Mund te perdoret vetem gjate kohes se\n\
+            voneses.\n\
+    /p      Fik kompjuterin vendas pa asnje paralajmerim ose kohe. Mund te perdoret\n\
+            me /d ose /f.\n\
+    /h      Ver ne pushim kompjuterin vendas. Perdoret me /f.\n\
+    /e      Dokumento arsyen e fikjes se kompjuterit vendas ne papritshmerin e fikjes.\n\
+    /m \\\\computer  Specifiko kompjuterin e planifikuar (UNC/IP address).\n\
+    /t xxx  Shih kohen dhe periudhen tel xxx sekonda para fikjes.\n\
+            Periudha e vlefshme fillon nga 0 deri 315360000 (10 vjet),\n\
+            30 eshte vlera e parazgjedhur.\n\
+    /c ""comment""  Komento arsyen e fikjes ose rifillimit.\n\
+            512 karaktere te lejuar maksimalisht.\n\
+    /f      Sforco mbylljen e aplikacioneve pa paralajmerim te perdoruesit. Nese ju\n\
+            nuk specifikone parametra te tjere, ky opsion do te jete gjithashtu per dil.\n\
+    /d [p|u:]xx:yy  Hep kodin e arsyes per fikje ose per rifillimin.\n\
+            p tregon qe fikja ose rifillimi eshte plafinikuar.\n\
+            u tregon qe arsya eshte percaktuar nga perdoruesi.\n\
+            Nese as p apo u jane te specifikuar, fikja ose rifillimi nuk jane\n\
+            te planifikuara.\n\
+            xx eshte arsya e kodit madhor (intigeri pozitiv me i vogel se 256).\n\
+            yy eshte arsya e kodit minor (intigeri pozitiv me i vogel se 65536).\n"
+
+    IDS_ERROR_SHUTDOWN_REBOOT "ERROR: E pamundur te fiket dhe rifillohet ne te njejten kohe.\n"
+    IDS_ERROR_TIMEOUT "ERROR: Vlera e kohezgjatjes e %u eshte jasht kufirit (0-315360000).\n"
+    IDS_ERROR_ABORT "ERROR: E pamundur anullimi i fikjes se sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_LOGOFF "ERROR: E pamundur dalja nga sistemi.\n"
+    IDS_ERROR_SHUTDOWN "ERROR: E pamundur fikja e sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_RESTART "ERROR: E pamundur rifillimi i sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_MAX_COMMENT_LENGTH "ERROR: Gjatesia e komentit kalon limitin maksimal te karaktereve te vendosur nga sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_HIBERNATE "ERROR: E pamundur vendosja ne menyre letargjike te sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_HIBERNATE_LOCAL "ERROR: Menyra letargjike nuk te fillohet ne kontroll distace te sistemit.\n"
+    IDS_ERROR_HIBERNATE_ENABLED "ERROR: Menyra letargjike e sistemit nuk eshte e aktivizuar.\n"
+    IDS_ERROR_DIALOG_CAPTION "Fikje ne distance"
+    IDS_ERROR_DIALOG_INIT "E pamundur shfaqja e nderfaqes grafike te perdoruesit."
+END
+
+/* Remote shutdown action strings */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ACTION_SHUTDOWN "Fike Sistemit"
+    IDS_ACTION_RESTART "Rifillo Sistemin"
+    IDS_ACTION_UNEXPECTED_SHUTDOWN "Mbaj shenime te fikjes se papritur"
+END
+
+/* Remote shutdown reason strings */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_REASON_OTHER "T'tjera"
+    IDS_REASON_HARDWARE_MAINTENANCE "Hardware: Mirembajtje"
+    IDS_REASON_HARDWARE_INSTALL "Hardware: Instalimi"
+    IDS_REASON_OS_RECOVER "Operating System: Rekuperim"
+    IDS_REASON_OS_RECONFIGURE "Operating System: Rikonfiguro"
+    IDS_REASON_APP_MAINTENANCE "Application: Mirembajtje"
+    IDS_REASON_APP_INSTALL "Application: Instalim"
+    IDS_REASON_APP_UNRESPONSIVE "Application: Nuk pergjigjes"
+    IDS_REASON_APP_UNSTABLE "Application: Jo stablet"
+    IDS_REASON_SECURITY "Probleme Sigurie"
+    IDS_REASON_NETWORK "Humbje e lidhjes ne rrjet"
+END
index 6e63c17..635476a 100644 (file)
@@ -70,6 +70,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/sndrec32/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/sndrec32/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6c61255
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,58 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDC_REACTOS_SNDREC32 ACCELERATORS
+BEGIN
+    "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+    "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 196, 75
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Informacione rreth ReactOS rregjistruesi i zerit"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    ICON IDI_SNDREC32, -1, 19, 14, 21, 20
+    LTEXT "ReactOS Rregjistruesi i Zerit, versioni 1.0", IDC_STATIC, 56, 16, 114, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "T'drejtat (C) 2009", IDC_STATIC, 55, 25, 114, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 139, 54, 50, 14, WS_GROUP
+END
+
+IDR_MENU1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "E Re ", ID_NEW
+        MENUITEM "Hap...", ID_FILE_OPEN
+        MENUITEM "Ruaj", ID_FILE_SAVE, GRAYED
+        MENUITEM "Ruaj si...", ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", ID_EXIT
+    END
+    MENUITEM "todo1", 0
+    MENUITEM "todo2", 0
+    POPUP "?"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Rreth...", ID__ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Rregjistruesi Zerit"
+    IDC_REACTOS_SNDREC32 "REACTOS_SNDREC32"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STRPOS "Pozicioni: %.2f s"
+    IDS_STRDUR "Gjatesia: %.2f s"
+    IDS_STRBUF "Buffer: %.2f kb"
+    IDS_STRFMT "%.1f kHz %u bits"
+    IDS_STRMONO "mono"
+    IDS_STRSTEREO "stereo"
+    IDS_STRCHAN "%s"
+END
index 5b745f5..6f9b1d1 100644 (file)
@@ -62,6 +62,9 @@ IDB_BITMAP2_STOP_DIS BITMAP "resources/but_stop_dis.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/sndvol32/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/sndvol32/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ee3089f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,60 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "O&psione"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Tipare", IDC_PROPERTIES
+        MENUITEM "Kontroll i Avancum", IDC_ADVANCED_CONTROLS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil", IDC_EXIT
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndihmë temë", IDC_HELP_TOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth Kontrollit Volumit", IDC_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SNDVOL32 "Kontroll Volumi"
+    IDS_NOMIXERDEVICES "Nuk ka pajisje aktive mikseri ne dispozicion! Programi tani do te dale."
+END
+
+IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Tipare"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Pjeset e mixerit:", -1, 7, 8, 48, 9
+    COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Rrugullo volumin per:", -1, 7, 25, 211, 77
+    PUSHBUTTON "Ridegjim", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "Rregjistro", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "T'jera:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Trego kontrollet e meposhtme te volumit:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
+    CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
+END
+
+IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
+    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
+    LTEXT "Balanca", -1, 4, 35, 80, 42
+    LTEXT "Volumi", -1, 4, 100, 77, 108
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
+    CHECKBOX "Heshtur", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
+END
index 54b8518..2a2a797 100644 (file)
@@ -90,6 +90,9 @@ IDI_MAINAPP ICON "resources/sndvol32.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sq-AL.rc b/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7a6e9e6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,431 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com) 
+ * DATE OF TR:  29-11-2013
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_TASKMANAGER MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Proces i ri (Run...)", ID_FILE_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Mbyll Task Menager", ID_FILE_EXIT
+    END
+    POPUP "&Opsione"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Perhere lart", ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP, CHECKED
+        MENUITEM "&Minimizo ne perdorim", ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE, CHECKED
+        MENUITEM "Fshehe gjate minimizimit", ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED, CHECKED
+        MENUITEM "&Shfaq 16-bit detyre", ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS, CHECKED
+    END
+    POPUP "&Vezhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rifresko Tani", ID_VIEW_REFRESH
+        POPUP "&Shpejtesi Updejtimi"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Lartesi", ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
+            MENUITEM "&Normale", ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL, CHECKED
+            MENUITEM "Ulet", ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW
+            MENUITEM "&Pushim", ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
+        END
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ikona te medha", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "Ikona te vogla", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "&Detaje", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+        MENUITEM "Perzgjedh kolone...", ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
+        POPUP "&CPU Histori"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Nje grafik, Te gjith CPUs", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
+            MENUITEM "Nje grafik &Per CPU", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU, CHECKED
+        END
+        MENUITEM "&Shfaq oren e Kernelit", ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
+    END
+    POPUP "Dritare"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Shfaq &Horizontalisht", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Shfaq &Vertikalisht", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "&Minimizo", ID_WINDOWS_MINIMIZE
+        MENUITEM "Ma&ximizo", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+        MENUITEM "Ujevare", ID_WINDOWS_CASCADE
+        MENUITEM "Sjelle para", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+    END
+    POPUP "Ndihme"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Task Manager &Ndihme me teme", ID_HELP_TOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Rreth Task Menager", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_WINDOWSMENU MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "Shfaq &Horizontalisht", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+    MENUITEM "Shfaq &Vertikalisht", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+    MENUITEM "&Minimizo", ID_WINDOWS_MINIMIZE
+    MENUITEM "Ma&ximizo", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+    MENUITEM "Ujvare", ID_WINDOWS_CASCADE
+    MENUITEM "Sjelle para", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+END
+
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
+BEGIN
+    POPUP "DUMMY"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Detyre e re (Run...)", ID_FILE_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ikona te medha", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "Ikona te vogla", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "&Detaje", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+    END
+END
+
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
+BEGIN
+    POPUP "DUMMY"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ndrysho ne", ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
+        MENUITEM "Sjelle para", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Shfaq &Horizontalisht", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Shfaq &Vertiklisht", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "&Minimizo", ID_WINDOWS_MINIMIZE
+        MENUITEM "Ma&ximizo", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+        MENUITEM "Ujvare", ID_WINDOWS_CASCADE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Perfundo procesin", ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
+        MENUITEM "Shko tek procese", ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
+    END
+END
+
+IDR_TRAY_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP "DUMMY"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Restauro", ID_RESTORE
+        MENUITEM "Mbyll", ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Perhere Mbi", ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
+    END
+END
+
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
+BEGIN
+    POPUP "DUMMY"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Mbyll procesin", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
+        MENUITEM "Mbyll procesin &Tree", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
+        MENUITEM "&Debug", ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "Vendos &Prioritetin"
+        BEGIN
+            MENUITEM "KoheReale", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
+            MENUITEM "Lartesi", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
+            MENUITEM "MbiNormale", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
+            MENUITEM "&Normale", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
+            MENUITEM "PoshteNormales", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
+            MENUITEM "Poshte", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
+        END
+        MENUITEM "Vendos prirje...", ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
+        MENUITEM "Modifiko Debug &Channels...", ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
+    END
+END
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 264, 246
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
+      WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
+CAPTION "Task Manager"
+MENU IDR_TASKMANAGER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1", IDC_TAB, "SysTabControl32", WS_TABSTOP, 3, 3, 257, 228
+END
+
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List2", IDC_APPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
+    PUSHBUTTON "Proces i ri...", IDC_NEWTASK, 187, 189, 53, 14
+    PUSHBUTTON "Kalo tek", IDC_SWITCHTO, 131, 189, 53, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Mbyll", IDC_ENDTASK, 75, 189, 53, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List2", IDC_PROCESSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
+    PUSHBUTTON "Mbyll Procesin", IDC_ENDPROCESS, 171, 189, 69, 14
+    CONTROL "&Shfaq proceset nga te gjith perdoruesit", IDC_SHOWALLPROCESSES, "Button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 191, 111, 10
+END
+
+/* IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210 */
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Perdorimi i CPU", IDC_CPU_USAGE_FRAME, 5, 5, 60, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Perdorimi i MEM", IDC_MEM_USAGE_FRAME, 5, 63, 60, 54, BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Totale", IDC_TOTALS_FRAME, 5, 122, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Vendos Drejtimin (K)", IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME, 5, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Memoria Fizike (K)", IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME, 131, 122, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Memoria e Kernelit (K)", IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME, 131, 166, 111, 39, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    LTEXT "Trajton", IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT, 12, 131, 27, 8
+    LTEXT "Temat", IDS_TOTALS_THREAD_COUNT, 12, 140, 27, 8
+    LTEXT "proceset", IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT, 12, 149, 34, 8
+    EDITTEXT IDC_TOTALS_HANDLE_COUNT, 65, 131, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_TOTALS_THREAD_COUNT, 65, 140, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_TOTALS_PROCESS_COUNT, 65, 149, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Totali", IDS_COMMIT_CHARGE_TOTAL, 12, 175, 27, 8
+    LTEXT "Limiti", IDS_COMMIT_CHARGE_LIMIT, 12, 184, 15, 8, NOT WS_BORDER
+    LTEXT "Shiko", IDS_COMMIT_CHARGE_PEAK, 12, 193, 34, 8
+    EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_TOTAL, 65, 174, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_LIMIT, 65, 184, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_COMMIT_CHARGE_PEAK, 65, 193, 45, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Totali", IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL, 137, 131, 27, 8
+    LTEXT "N'dispozicion", IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE, 137, 140, 30, 8
+    LTEXT "Kafazi Sistemit", IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE, 137, 149, 46, 8
+    EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL, 185, 131, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE, 185, 140, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE, 185, 149, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Totali", IDS_KERNEL_MEMORY_TOTAL, 137, 174, 27, 8
+    LTEXT "Numerizim", IDS_KERNEL_MEMORY_PAGED, 137, 184, 21, 8
+    LTEXT "Jo te numerizume", IDS_KERNEL_MEMORY_NONPAGED, 137, 193, 34, 8
+    EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_TOTAL, 185, 174, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_PAGED, 185, 184, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_KERNEL_MEMORY_NONPAGED, 185, 193, 48, 8, ES_RIGHT | ES_READONLY |
+             ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Historia e perdorimit CPU", IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME, 74, 5, 168, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX "Historia e perdorimit Memories", IDC_MEMORY_USAGE_HISTORY_FRAME, 74, 63, 168, 54, 0, WS_EX_TRANSPARENT
+    PUSHBUTTON "Shfaq perdorimin e CPU", IDC_CPU_USAGE_GRAPH, 12, 17, 47, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Shfaq perdorimin e MEM", IDC_MEM_USAGE_GRAPH, 12, 75, 47, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Historia e perdorimit CPU", IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH, 81, 17, 153, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Historia e perdorimit MEM", IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH, 81, 75, 153, 37, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_CLIENTEDGE
+END
+
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 247, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Debug Channels"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List2", IDC_DEBUG_CHANNELS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING, 7, 7, 233, 177
+    PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 171, 189, 69, 14
+END
+
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 231, 154
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Processor Affinity"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 120, 133, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 174, 133, 50, 14
+    LTEXT "Prirja konfiguruese e kontrollit te Procesoreve e cila lejon perzgjedhjen e ekzekutimit nga CPU'ja.", IDC_STATIC, 5, 5, 220, 16
+    CONTROL "CPU 0", IDC_CPU0, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 11, 28, 37, 10
+    CONTROL "CPU 1", IDC_CPU1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 41, 37, 10
+    CONTROL "CPU 2", IDC_CPU2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 54, 37, 10
+    CONTROL "CPU 3", IDC_CPU3, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 67, 37, 10
+    CONTROL "CPU 4", IDC_CPU4, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 80, 37, 10
+    CONTROL "CPU 5", IDC_CPU5, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 93, 37, 10
+    CONTROL "CPU 6", IDC_CPU6, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 106, 37, 10
+    CONTROL "CPU 7", IDC_CPU7, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 11, 119, 37, 10
+    CONTROL "CPU 8", IDC_CPU8, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 28, 37, 10
+    CONTROL "CPU 9", IDC_CPU9, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 41, 37, 10
+    CONTROL "CPU 10", IDC_CPU10, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 54, 41, 10
+    CONTROL "CPU 11", IDC_CPU11, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 67, 41, 10
+    CONTROL "CPU 12", IDC_CPU12, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 80, 41, 10
+    CONTROL "CPU 13", IDC_CPU13, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 93, 41, 10
+    CONTROL "CPU 14", IDC_CPU14, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 106, 41, 10
+    CONTROL "CPU 15", IDC_CPU15, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 61, 119, 41, 10
+    CONTROL "CPU 16", IDC_CPU16, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 28, 41, 10
+    CONTROL "CPU 17", IDC_CPU17, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 41, 41, 10
+    CONTROL "CPU 18", IDC_CPU18, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 54, 41, 10
+    CONTROL "CPU 19", IDC_CPU19, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 67, 41, 10
+    CONTROL "CPU 20", IDC_CPU20, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 80, 41, 10
+    CONTROL "CPU 21", IDC_CPU21, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 93, 41, 10
+    CONTROL "CPU 22", IDC_CPU22, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 106, 41, 10
+    CONTROL "CPU 23", IDC_CPU23, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 116, 119, 41, 10
+    CONTROL "CPU 24", IDC_CPU24, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 28, 41, 10
+    CONTROL "CPU 25", IDC_CPU25, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 41, 41, 10
+    CONTROL "CPU 26", IDC_CPU26, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 54, 41, 10
+    CONTROL "CPU 27", IDC_CPU27, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 67, 41, 10
+    CONTROL "CPU 28", IDC_CPU28, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 80, 41, 10
+    CONTROL "CPU 29", IDC_CPU29, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 93, 41, 10
+    CONTROL "CPU 30", IDC_CPU30, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 106, 41, 10
+    CONTROL "CPU 31", IDC_CPU31, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 175, 119, 41, 10
+END
+
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 195, 199
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Zgjidh Kolonat"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 84, 178, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 138, 178, 50, 14
+    LTEXT "Zgjidh kolonat qe do te shfaqen ne faqen e Proceseve ne Task Manager.", IDC_STATIC, 7, 7, 181, 17
+    CONTROL "Emri fotos", IDC_IMAGENAME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 7, 28, 56, 10
+    CONTROL "&PID (Process Identifier)", IDC_PID, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 39, 88, 10
+    CONTROL "Perdorimi &CPU", IDC_CPUUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 50, 53, 10
+    CONTROL "Koha &e CPU", IDC_CPUTIME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 61, 48, 10
+    CONTROL "Perdorimiri &Memories", IDC_MEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 72, 63, 10
+    CONTROL "Perdorimi &Delta i Memories", IDC_MEMORYUSAGEDELTA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 83, 82, 10
+    CONTROL "&Kulmi i perdorimi te Memories", IDC_PEAKMEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 94, 82, 10
+    CONTROL "Faqe gabim", IDC_PAGEFAULTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 105, 53, 10
+    CONTROL "Objektet e Perdor&uesit", IDC_USEROBJECTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 116, 62, 10
+    CONTROL "Lexo I/O", IDC_IOREADS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 127, 49, 10
+    CONTROL "Lexo I/O Bytes", IDC_IOREADBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 138, 65, 10
+    CONTROL "&Seance ID", IDC_SESSIONID, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 149, 50, 10
+    CONTROL "Emri perdoruesit", IDC_USERNAME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 160, 51, 10
+    CONTROL "Faqe Delta G&abim", IDC_PAGEFAULTSDELTA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 28, 72, 10
+    CONTROL "Masa &Virtuale e Memories", IDC_VIRTUALMEMORYSIZE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 39, 77, 10
+    CONTROL "Faqe Pool", IDC_PAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 50, 53, 10
+    CONTROL "Jo faqosje Pool", IDC_NONPAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 61, 67, 10
+    CONTROL "P&rioritete Baze", IDC_BASEPRIORITY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 72, 55, 10
+    CONTROL "Trajton Numrimin", IDC_HANDLECOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 83, 59, 10
+    CONTROL "Numrimin e &Threads", IDC_THREADCOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 94, 59, 10
+    CONTROL "Objekte GDI", IDC_GDIOBJECTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 105, 55, 10
+    CONTROL "Shkruan I/O", IDC_IOWRITES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 116, 49, 10
+    CONTROL "Shkruan I/O Bytes", IDC_IOWRITEBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 127, 65, 10
+    CONTROL "I/O te tjere", IDC_IOOTHER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 138, 46, 10
+    CONTROL "I/O Byte te tjere", IDC_IOOTHERBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 149, 65, 10
+END
+
+/* String Tables */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Task Manager"
+    IDC_TASKMGR "Task Manager"
+    IDS_IDLE_PROCESS "Procese te papune te sistemit"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_FILE_NEW "Fillon program te ri"
+    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Task Manager mbetet para te gjitha dritareve po te mos minimizohet"
+    ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE "Task Manager minimizohet kur nje operacion ndryshimi performohet"
+    ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Fshih Task Manager kur minimizohet"
+    ID_VIEW_REFRESH "sforco Task Manager te updejtohet tani, pa marre parasysh shpejtesi e konfigurimit te updejtimit"
+    ID_VIEW_LARGE "Shfaq proceset duket perdorur ikona te medha"
+    ID_VIEW_SMALL "Shfaq proceset duket perdorur ikona te vogla"
+    ID_VIEW_DETAILS "Shfaq informacione per secilin proces"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Updejto shfaqjen dy here per sekond"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Updejto shfaqjen qdo dy sekonda"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Updejto shfaqjen qdo kater sekonda"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Nuk updejtohet automatikisht"
+    ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "Pret dritaren horizontalisht ne ekran"
+    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Pret dritaren vertikalisht ne ekran"
+    ID_WINDOWS_MINIMIZE "Minimizon dritaren"
+    ID_WINDOWS_MAXIMIZE "Maximizon dritaren"
+    ID_WINDOWS_CASCADE "Shfaq dritaren diagonal ne ekran"
+    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Sjell dritaren perbadh, por nuk shkon tek ajo"
+    ID_HELP_TOPICS "Shfaq ndihme me teme te Task Manager"
+    ID_HELP_ABOUT "Shfaq informacionet e programit, numnrin e versionit, dhe copyright"
+    ID_FILE_EXIT "Dil nga Task Manager"
+    ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "Shfaq 16-bit tasks nen ntvdm.exe"
+    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS "Perzgjedh cila kolone do te jete e dukshme ne faqen e Proceseve"
+    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Shfaq oren e kernelit ne grafikun e performances"
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Nje grafik tek shfaq perdorimin total te CPU'se"
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Secili CPU ka grafikun e historise se saj"
+    ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO "Sjell nje proces perpara, ndrysho fokusin tek ai proces"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    ID_ENDTASK "Mbyll proceset e perzgjedhur"
+    ID_GOTOPROCESS "Ndrysho fokusin tek procesi i perzgjedhur"
+    ID_RESTORE "Rikthen Task Manager nga gjendja e fshehte"
+    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Heq procesin nga sistemi"
+    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE "Heq kete proces dhe te gjith varesit nga sistemi"
+    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG "Ngjet debuggerin ketij procesi"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY "Kontrollon cili procesor do te lejoje vendin ku do punoje ky proces"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "Vendos procesin ne klasat e prioritet REALTIME"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Vendos procesin ne klasat e prioritetit HIGH"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "Vendos procesin ne klasat e prioritet ABOVE NORMAL"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "Vendos procesin ne klasat e prioritet NORMAL"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "Vendos procesin ne klasat e prioritet BELOW NORMAL"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Vendos procesin ne klasat e prioritet LOW"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TAB_APPS "Aplikacione"
+    IDS_TAB_PROCESSES "Procese"
+    IDS_TAB_PERFORMANCE "Performanca"
+    IDS_TAB_TASK "Task"
+    IDS_TAB_STATUS "Statusi"
+    IDS_TAB_IMAGENAME "Emer foto"
+    IDS_TAB_PID "PID"
+    IDS_TAB_USERNAME "Perdoruesi"
+    IDS_TAB_SESSIONID "Seance ID"
+    IDS_TAB_CPU "CPU"
+    IDS_TAB_CPUTIME "CPU Koha"
+    IDS_TAB_MEMUSAGE "Perdorimi Mem"
+    IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE "Perdorimi ne peak Mem"
+    IDS_TAB_MEMDELTA "Mem Delta"
+    IDS_TAB_PAGEFAULT "Page Faults"
+    IDS_TAB_PFDELTA "PF Delta"
+    IDS_TAB_VMSIZE "Masa VM"
+    IDS_TAB_PAGEDPOOL "Paged Pool"
+    IDS_TAB_NPPOOL "NP Pool"
+    IDS_TAB_BASEPRI "Baza Pri"
+    IDS_TAB_HANDLES "Mbajtes"
+    IDS_TAB_THREADS "Threads"
+    IDS_TAB_USERPBJECTS "Objektet e perdoruesit"
+    IDS_TAB_GDIOBJECTS "Objektek GDI"
+    IDS_TAB_IOREADS "I/O Lexo"
+    IDS_TAB_IOWRITES "I/O Shkruaj"
+    IDS_TAB_IOOTHER "I/O te tjere"
+    IDS_TAB_IOREADBYTES "I/O Lexo Bytes"
+    IDS_TAB_IOWRITESBYTES "I/O Shkruaj Bytes"
+    IDS_TAB_IOOTHERBYTES "I/O te tjere Bytes"
+    IDS_MENU_SELECTCOLUMNS "Zgjidh kolonat..."
+    IDS_MENU_16BITTASK "&Shfaq 16-bit tasks"
+    IDS_MENU_WINDOWS "Dritare"
+    IDS_MENU_LARGEICONS "Ikona te medha"
+    IDS_MENU_SMALLICONS "Ikona te vogla"
+    IDS_MENU_DETAILS "&Detaje"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS "Nje grafik, Te gjith CPUs"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "Nje grafik &Per CPU"
+    IDS_MENU_CPUHISTORY "&CPU Histori"
+    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "Shfaq kohen e Kernelit"
+    IDS_CREATENEWTASK "Krijo proces te ri"
+    IDS_CREATENEWTASK_DESC "Shkruaj emrin e programit, folderit, dokumentit, ose bruimet e Internetit, dhe Task Manager do da hap per ju."
+    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "E pamundur hyrja ose vendos prirjen e procesit"
+    IDS_MSG_PROCESSONEPRO "Procesi duhet te kete prirje me te pakten nje procesor."
+    IDS_MSG_INVALIDOPTION "Opsion i pavlefshem"
+    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS "E pamundur Debugu i Procesit"
+    IDS_MSG_WARNINGDEBUG "KUJDES: Debugging i ketij procesi mund te rezultoj ne humbje informacioni.\nJeni te sigurt per bashkangjitjen e debuggerit?"
+    IDS_MSG_TASKMGRWARNING "Paralajmerim i Task Manager"
+    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "KUJDES: Nderprerja e nje procesi mund te japi rezultat te pa \ndeshiruar perfshirje ne humbjen e informacioneve the paqendrueshmeri te sistemit.\nProcesi nuk ju jep shansin per te ruajtur gjendjen apo\ninformacionet perpara se te nderprehet. Jeni i sigurt qe doni te\nnderpreni procesin?"
+    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO "E pamundur nderprerja e procesit"
+    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY "E pamundur ndryshimi i prioritetit"
+    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "KUJDES: Ndryshimi i klases se prioritetit te ketij procesi mund te \nsjell rrezultate te padeshirushme ne stabilitetin e sistemit. Jeni i sigurt\nper ndryshimin e klases se prioriteteve?"
+    IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE "Perdorimi i CPU: %d%%"
+    IDS_STATUS_MEMUSAGE "Perdorimi i  Mem: %dK / %dK"
+    IDS_STATUS_CPUUSAGE "Perdorimi i CPU: %3d%%"
+    IDS_STATUS_PROCESSES "Proceset: %d"
+    IDS_Not_Responding "Nuk pergjigjet"
+    IDS_Running "Ne pune"
+END
index c793385..faf6598 100644 (file)
@@ -84,6 +84,9 @@ IDB_TRAYICON BITMAP "res/trayicon.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/winhlp32/lang/Sq.rc b/reactos/base/applications/winhlp32/lang/Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..25dcd79
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,127 @@
+/*
+ * Help Viewer
+ *
+ * Copyright 1996 Ulrich Schmid
+ * Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>
+ * Copyright 2013 Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "winhelp_res.h"
+
+/* Menu */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+MAIN_MENU MENU
+{
+ POPUP "&File" {
+  MENUITEM "Hap", MNID_FILE_OPEN
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Printo", MNID_FILE_PRINT
+  MENUITEM "Printo &setup...", MNID_FILE_SETUP
+   MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "Dil", MNID_FILE_EXIT
+ }
+ POPUP "Modifiko" {
+   MENUITEM "Kopjo...", MNID_EDIT_COPYDLG
+   MENUITEM SEPARATOR
+   MENUITEM "Shenime...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+ }
+ POPUP "&Bookmark" {
+   MENUITEM "Percakto...", MNID_BKMK_DEFINE
+ }
+ POPUP "&Opsione" {
+   POPUP       "Ndihma perhere e dukshme"
+   BEGIN
+     MENUITEM "Default",       MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
+     MENUITEM "Dukshem",       MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
+     MENUITEM "Nuk duket",     MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
+  END
+  MENUITEM "Histori",          MNID_OPTS_HISTORY
+  POPUP    "Fonts"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Vogel",          MNID_OPTS_FONTS_SMALL
+    MENUITEM "Normale",        MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
+    MENUITEM "Madhe",          MNID_OPTS_FONTS_LARGE
+  END
+  MENUITEM "Perdor ngjyrat e sistemit",        MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
+ }
+ POPUP "Ndihmë" {
+   MENUITEM "Ndihmë &per ndihmen", MNID_HELP_HELPON
+   MENUITEM "Perhere lart", MNID_HELP_HELPTOP
+   MENUITEM SEPARATOR
+   MENUITEM "Rreth ndihmes Wine", MNID_HELP_ABOUT
+ }
+}
+
+IDD_INDEX DIALOG 0, 0, 200, 190
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Index"
+{
+    LISTBOX IDC_INDEXLIST, 10, 10, 180, 150, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_BORDER
+}
+
+IDD_SEARCH DIALOG 0, 0, 200, 190
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Kerko"
+{
+    LTEXT  "Jo e implementuar", -1, 10, 10, 180, 150
+}
+
+/* Strings */
+STRINGTABLE
+{
+STID_WINE_HELP,        "Wine ndihme"
+STID_WHERROR,          "ERROR"
+STID_WARNING,                  "KuJDES"
+STID_INFO,             "Informacion"
+STID_NOT_IMPLEMENTED,  "Jo e implementuar"
+STID_HLPFILE_ERROR_s,  "Error gjate hapjes se dokumentit `%s'"
+STID_INDEX,            "&Index"
+STID_CONTENTS,         "Permbledhje"
+STID_BACK,             "Prapa"
+STID_ALL_FILES,        "Te gjith dokumentat (*.*)"
+STID_HELP_FILES_HLP,   "Dokumentet e ndihmes (*.hlp)"
+STID_FILE_NOT_FOUND_s  "Nuk gjindet '%s'. Do ta gjeni vet kete dokument?"
+STID_NO_RICHEDIT       "Nuk gjendet nje implementim richedit... Nderprej"
+STID_PSH_INDEX,                "Ndihme me teme: "
+}
+
+CONTEXT_MENU MENU
+BEGIN
+       POPUP ""
+       BEGIN
+               MENUITEM "Shenime...",       MNID_CTXT_ANNOTATE
+               MENUITEM "Kopjo",                MNID_CTXT_COPY
+               MENUITEM "Printo...",            MNID_CTXT_PRINT
+               POPUP    "Fonts"
+               BEGIN
+                       MENUITEM "Vogel",       MNID_CTXT_FONTS_SMALL
+                       MENUITEM "Normale",      MNID_CTXT_FONTS_NORMAL
+                       MENUITEM "Madhe",       MNID_CTXT_FONTS_LARGE
+               END
+               POPUP   "Ndihma perhere e dukshme"
+               BEGIN
+                       MENUITEM "Default",     MNID_CTXT_HELP_DEFAULT
+                       MENUITEM "Dukshem",     MNID_CTXT_HELP_VISIBLE
+                       MENUITEM "Nuk duket", MNID_CTXT_HELP_NONVISIBLE
+               END
+               MENUITEM "Perdor ngjyrat e sistemit",   MNID_CTXT_SYSTEM_COLORS
+       END
+END
index 9bf3a0f..346b85d 100644 (file)
@@ -109,6 +109,9 @@ IDI_WINHELP ICON "res/winhelp.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/Tr.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/Sq.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/Uk.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/wordpad/lang/Sq.rc b/reactos/base/applications/wordpad/lang/Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..de82ee0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,264 @@
+/*
+ * Copyright 2004 by Krzysztof Foltman
+ * TRANLATOR : Ardit Dani
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "wordpad.h"
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_MAINMENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&File"
+    BEGIN
+        MENUITEM "E Re...\tCtrl+N",       ID_FILE_NEW
+        MENUITEM "Hap...\tCtrl+O",      ID_FILE_OPEN
+        MENUITEM "Ruaj\tCtrl+S",         ID_FILE_SAVE
+        MENUITEM "Ruaj si...",           ID_FILE_SAVEAS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Printo...\tCtrl+P",     ID_PRINT
+        MENUITEM "Print previe&w...",     ID_PREVIEW
+        MENUITEM "Faqe setup...",        ID_PRINTSETUP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Dil",                 ID_FILE_EXIT
+    END
+    POPUP "Modifiko"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Zhbej\tCtrl+Z",               ID_EDIT_UNDO
+        MENUITEM "Ribej\tCtrl+Y",               ID_EDIT_REDO
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Prej\tCtrl+X",                ID_EDIT_CUT
+        MENUITEM "Kopjo\tCtrl+C",               ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit\tCtrl+V",              ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM "Pastro\tDEL",                 ID_EDIT_CLEAR
+        MENUITEM "Perzgjidh t'gjitha\tCtrl+A",         ID_EDIT_SELECTALL
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Gjej...\tCtrl+F",            ID_FIND
+        MENUITEM "Gjej tjetren\tF3",              ID_FIND_NEXT
+        MENUITEM "Zevendeso...\tCtrl+H",         ID_REPLACE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "I lexueshem",                  ID_EDIT_READONLY
+        MENUITEM "&Modifiko",                   ID_EDIT_MODIFIED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "E&xtra"
+        BEGIN
+            MENUITEM "Perzgjedh &info",             ID_EDIT_SELECTIONINFO
+            MENUITEM "Karaktere &format",           ID_EDIT_CHARFORMAT
+            MENUITEM "&Def. char format",           ID_EDIT_DEFCHARFORMAT
+            MENUITEM "Paragrap&h format",           ID_EDIT_PARAFORMAT
+            MENUITEM "Merr tekstin",                   ID_EDIT_GETTEXT
+        END
+    END
+    POPUP "&Vezhgo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Toolbar",        ID_TOGGLE_TOOLBAR
+        MENUITEM "&Formatbar",      ID_TOGGLE_FORMATBAR
+        MENUITEM "Vizore",          ID_TOGGLE_RULER
+        MENUITEM "&Statusbar",      ID_TOGGLE_STATUSBAR
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Opsione...",     ID_VIEWPROPERTIES
+    END
+    POPUP "Fut"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Data dhe ora...",  ID_DATETIME
+    END
+    POPUP "F&ormat"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Font...",                     ID_FONTSETTINGS
+        MENUITEM "Pika",                                        ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraf...",                 ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabs...",                     ID_TABSTOPS
+        POPUP "Sfon&d"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Sisteme\tCtrl+1",         ID_BACK_1
+            MENUITEM "&PostoAte e verdhe\tCtrl+2", ID_BACK_2
+        END
+    END
+    POPUP "Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Rreth Wordpad",       ID_ABOUT
+    END
+END
+
+IDM_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Prej",                ID_EDIT_CUT
+        MENUITEM "Kopjo",               ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Ngjit",               ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Pika",                           ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraf...",        ID_PARAFORMAT
+    END
+END
+
+IDM_COLOR_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "E Zeze",      ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Geshtenje",   ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Jeshil",      ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Ulliri",      ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Navy",        ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Lelja",       ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Teal",        ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Gri",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Argjend",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Kuqe",        ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lime",        ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "E Verdhe",    ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blu",         ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",     ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Uje",         ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "E Bardhe",    ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatike",  ID_COLOR_AUTOMATIC
+    END
+END
+
+IDD_DATETIME DIALOG 30, 20, 130, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Data dhe ora"
+FONT 10, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+    LTEXT        "Formatet e disponushem",-1,3,2,100,15
+    LISTBOX      IDC_DATETIME,3,12,80,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_NOTIFY
+    PUSHBUTTON   "&OK",IDOK,87,12,40,12
+    PUSHBUTTON   "Anulo",IDCANCEL,87,26,40,12
+END
+
+IDD_NEWFILE DIALOG 30, 20, 140, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "New"
+FONT 10, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+    LTEXT        "Tipi dok te ri",-1,3,2,100,15
+    LISTBOX      IDC_NEWFILE,3,12,90,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT
+    PUSHBUTTON   "&OK",IDOK,97,12,40,12
+    PUSHBUTTON   "Anulo",IDCANCEL,97,26,40,12
+END
+
+IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Paragraf format"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Dhembezim", -1, 10, 10, 120, 68
+    LTEXT "Majtas", -1, 15, 22, 40, 13
+    EDITTEXT IDC_PARA_LEFT, 55, 20, 60, 13
+    LTEXT "Djathtas", -1, 15, 40, 40, 13
+    EDITTEXT IDC_PARA_RIGHT, 55, 38, 60, 13
+    LTEXT "Linja e pare", -1, 15, 58, 40, 13
+    EDITTEXT IDC_PARA_FIRST, 55, 56, 60, 13
+    LTEXT "Radhitje", -1, 15, 87, 40, 13
+    COMBOBOX IDC_PARA_ALIGN, 55, 85, 60, 60, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 137, 15, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+END
+
+IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Tabs"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Ndalo Tab", -1, 10, 10, 120, 90
+    COMBOBOX IDC_TABSTOPS, 20, 20, 100, 60, CBS_SIMPLE
+    DEFPUSHBUTTON "Shto", ID_TAB_ADD, 20, 80, 45, 15
+    PUSHBUTTON "Hiq", ID_TAB_DEL, 72, 80, 45, 15
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 137, 15, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Hiq te gjith", ID_TAB_EMPTY, 137, 51, 50, 15
+END
+
+IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
+STYLE DS_SYSMODAL
+CAPTION ""
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Mbeshtjedhes Linje", -1, 10, 10, 130, 85
+    RADIOBUTTON "Ska Mbeshtjedhes Linje", IDC_PAGEFMT_WN, 18, 25, 117, 15
+    RADIOBUTTON "Mbeshtjedh tekstin nga kornizat e dritares", IDC_PAGEFMT_WW, 18, 45, 117, 15
+    RADIOBUTTON "Mbeshtjedh tekstin nga &margin", IDC_PAGEFMT_WM, 18, 65, 117, 15
+    GROUPBOX "Toolbars", -1, 150, 10, 120, 85
+    CHECKBOX "&Toolbar", IDC_PAGEFMT_TB, 160, 20, 80, 15
+    CHECKBOX "&Formatbar", IDC_PAGEFMT_FB, 160, 38, 80, 15
+    CHECKBOX "&Vizore", IDC_PAGEFMT_RU, 160, 56, 80, 15
+    CHECKBOX "&Statusbar", IDC_PAGEFMT_SB, 160, 74, 80, 15
+    LTEXT "", IDC_PAGEFMT_ID, 0,0,0,0
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_ALL_FILES,              "Te gjith dokumentat (*.*)"
+    STRING_TEXT_FILES_TXT,         "Dokumenta teksti (*.txt)"
+    STRING_TEXT_FILES_UNICODE_TXT, "Dokumenta teksti Unicode (*.txt)"
+    STRING_RICHTEXT_FILES_RTF,     "Format teksti i pasur (*.rtf)"
+    STRING_NEWFILE_RICHTEXT,       "Tekst dokumenti i pasur"
+    STRING_NEWFILE_TXT,            "Dokument teksti"
+    STRING_NEWFILE_TXT_UNICODE,    "Dokument teksti Unicode"
+    STRING_PRINTER_FILES_PRN,      "Dokument Printues (*.PRN)"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_ALIGN_LEFT,            "Majtas"
+    STRING_ALIGN_RIGHT,           "Djathtas"
+    STRING_ALIGN_CENTER,          "Qender"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_VIEWPROPS_TITLE,          "Opsione"
+    STRING_VIEWPROPS_TEXT,           "Tekst"
+    STRING_VIEWPROPS_RICHTEXT,       "Tekst i pasur"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_PREVIEW_PRINT,            "Printo"
+    STRING_PREVIEW_NEXTPAGE,         "Faqja tjeter"
+    STRING_PREVIEW_PREVPAGE,         "Faqja e meparshme"
+    STRING_PREVIEW_TWOPAGES,         "Dy faqe"
+    STRING_PREVIEW_ONEPAGE,          "Nje faqe"
+    STRING_PREVIEW_ZOOMIN,           "Zoom Brenda"
+    STRING_PREVIEW_ZOOMOUT,          "Zoom Jashte"
+    STRING_PREVIEW_CLOSE,            "Mbyll"
+    STRING_PREVIEW_PAGE,             "Faqe"
+    STRING_PREVIEW_PAGES,            "Faqet"
+    STRING_UNITS_CM,                 "cm"
+    STRING_UNITS_IN,                 "in"
+    STRING_UNITS_INCH,               "inq"
+    STRING_UNITS_PT,                 "pt"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    STRING_DEFAULT_FILENAME,     "Dokumenta"
+    STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Ruaj ndryshimet tek '%s'?"
+    STRING_SEARCH_FINISHED,      "Mbaroj kerkimi i dokumentave."
+    STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Deshtoj ne ngarkimin e librarise RichEdit."
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Ju mund te zgjidhni te ruani ne formatin tekst i thjeshte , i cili do shkaktoje humbjen e gjithe formatit. Jeni te sigurt qe ju deshironi ta beni kete?"
+    STRING_INVALID_NUMBER,       "Numer formati pavlere"
+    STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Dokumentet OLE te ruajtur nuk suportohet"
+    STRING_WRITE_FAILED,              "Nuk mund te ruaj dokumentin."
+    STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,       "Nuk keni te drejta te ruani dokumentin."
+    STRING_OPEN_FAILED,               "Nuk mund te hap dokumentin."
+    STRING_OPEN_ACCESS_DENIED,        "Nuk keni te drejta te hapni dokumentin."
+    STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED,  "Printeri jo i implemenuar"
+    STRING_MAX_TAB_STOPS,             "Nuk mund te shtoj me shume se 32 tab ndalo."
+END
index e0d77ab..eb885ed 100644 (file)
@@ -125,6 +125,9 @@ IDC_ZOOM CURSOR "res/zoom.cur"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/Tr.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/Sq.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/Uk.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/write/lang/Sq.rc b/reactos/base/applications/write/lang/Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ec40c93
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,29 @@
+/*
+ * Albanian language support
+ *
+ * Copyright (C) 2007 Mikolaj Zalewski
+ * TRANALTOR: Ardit Dani
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "resources.h"
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_FAILED, "Deshtoj fillimi i Wordpad"
+}
index f0ed8ce..ed149bb 100644 (file)
@@ -89,6 +89,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/Tr.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/Sq.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/Uk.rc"
 #endif