Polish translation update (#29)
authorAdam Słaboń <32551254+archeYR@users.noreply.github.com>
Tue, 10 Oct 2017 10:14:38 +0000 (12:14 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca@sfr.fr>
Tue, 10 Oct 2017 10:14:38 +0000 (12:14 +0200)
* Polish translation update

28 files changed:
base/applications/charmap_new/lang/pl-PL.rc
base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
base/applications/msconfig_new/lang/mscfgtl/pl-PL.xml
base/applications/msconfig_new/lang/pl-PL.rc
base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
base/applications/regedit/lang/pl-PL.rc
base/setup/reactos/lang/pl-PL.rc
base/setup/usetup/lang/pl-PL.h
base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
boot/bootdata/hivecls.inf
boot/bootdata/hivesft.inf
boot/bootdata/hivesys.inf
dll/cpl/access/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/openglcfg/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/netshell/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/stobject/lang/pl-PL.rc
dll/win32/comctl32/lang/comctl_Pl.rc
dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Pl.rc
dll/win32/devmgr/lang/pl-PL.rc
dll/win32/oleacc/lang/oleacc_Pl.rc
dll/win32/rasdlg/lang/pl-PL.rc
dll/win32/setupapi/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
media/inf/shortcuts.inf
win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc

index 8d31dd8..4332bdc 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
-LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 290, 224
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX | WS_SIZEBOX
 CAPTION "Tablica znaków ReactOS"
 BEGIN
-    LTEXT "Czciąka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+    LTEXT "Czcionka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
     COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 28, 5, 150, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
              WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
     LTEXT "Znaki do skopiowania:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
@@ -18,5 +18,5 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_ABOUT "&Informacje..."
-    IDS_TITLE "Character Map"
+    IDS_TITLE "Tablica znaków"
 END
index 1d3c4ee..4d206dd 100644 (file)
@@ -191,10 +191,10 @@ IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Wciąż nie znalazłeś informacji, których szukałeś? Oto kilka dodatkowych rzeczy, które możesz zrobić:", IDC_STATIC, 5, 0, 300, 10
+    LTEXT "Wciąż nie znalazłeś informacji, których szukałeś? Oto kilka dodatkowych rzeczy, które możesz zrobić:", IDC_STATIC, 5, 0, 340, 10
     PUSHBUTTON "Informacje o systemie", IDC_BUTTON_SYSINFO, 5, 20, 140, 14, WS_DISABLED
     LTEXT "Wyświetla dodatkowe informacje o systemie", IDC_STATIC, 150, 23, 300, 10
-    PUSHBUTTON "Wymuszenie Częstotliwości odświeżania", IDC_BUTTON_DDRAW_REFRESH, 5, 40, 140, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Wymuszenie częstotliwości odświeżania", IDC_BUTTON_DDRAW_REFRESH, 5, 40, 140, 14, WS_DISABLED
     LTEXT "Wymusza daną częstotliwość odświeżania dla DirectDraw", IDC_STATIC, 150, 43, 300, 10
 END
 
index e6bc2ff..e7a4174 100644 (file)
@@ -89,9 +89,9 @@ BEGIN
     LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
             LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
     PUSHBUTTON "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 120, 12
-    PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 127, 65, 75, 12
-    PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 201, 65, 75, 12
-    PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 275, 65, 75, 12
+    PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 135, 65, 75, 12
+    PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 216, 65, 64, 12
+    PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 286, 65, 64, 12
     GROUPBOX "Opcje rozruchu", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
     CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
     CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
index 38f8cfc..8f21e0b 100644 (file)
@@ -6,22 +6,22 @@
 </_locDefinition>
 
 <MSCONFIGTOOLS>
-  <TOOL _locID="About ReactOS" NAME="About ReactOS" PATH="%windir%\system32\winver.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Display ReactOS version information."/>
-  <TOOL _locID="Action Center" NAME="Action Center" PATH="%windir%\System32\wscui.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Open the Action Center."/>
-  <TOOL _locID="Computer Management" NAME="Computer Management" PATH="%windir%\System32\compmgmt.msc" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View and configure system settings and components."/>
-  <TOOL _locID="System Information" NAME="System Information" PATH="%windir%\System32\msinfo32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View advanced information about hardware and software settings."/>
-  <TOOL _locID="Event Viewer" NAME="Event Viewer" PATH="%windir%\System32\eventvwr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View monitoring and troubleshooting messages."/>
-  <TOOL _locID="Programs" NAME="Programs" PATH="%windir%\System32\appwiz.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Launch, add or remove programs and ReactOS components."/>
-  <TOOL _locID="System Properties" NAME="System Properties" PATH="%windir%\System32\control.exe" DEFAULT_OPT="system" ADV_OPT="" HELP="View basic information about your computer system settings."/>
-  <TOOL _locID="Internet Options" NAME="Internet Options" PATH="%windir%\System32\inetcpl.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View Internet Properties."/>
-  <TOOL _locID="Internet Protocol Configuration" NAME="Internet Protocol Configuration" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="View and configure network address settings."/>
-  <TOOL _locID="Performance Monitor" NAME="Performance Monitor" PATH="%windir%\System32\perfmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="/sys" HELP="Monitor the performance of local or remote computers."/>
-  <TOOL _locID="Resource Monitor" NAME="Resource Monitor" PATH="%windir%\System32\resmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Monitor the performance and resource usage of the local computer."/>
-  <TOOL _locID="Task Manager" NAME="Task Manager" PATH="%windir%\System32\taskmgr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View details about programs and processes running on your computer."/>
-  <TOOL _locID="Command Prompt" NAME="Command Prompt" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Open a command prompt window."/>
-  <TOOL _locID="Registry Editor" NAME="Registry Editor" PATH="%windir%\System32\regedt32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Make changes to the ReactOS registry."/>
-  <TOOL _locID="Remote Assistance" NAME="Remote Assistance" PATH="%windir%\System32\msra.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Receive help from (or offer help to) a friend over the Internet."/>
-  <TOOL _locID="System Restore" NAME="System Restore" PATH="%windir%\System32\rstrui.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Restore your computer system to an earlier state."/>
+  <TOOL _locID="About ReactOS" NAME="Informacje o ReactOS" PATH="%windir%\system32\winver.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wyświetla wersję obecnie zainstalowanego systemu ReactOS."/>
+  <TOOL _locID="Action Center" NAME="Centrum akcji" PATH="%windir%\System32\wscui.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Otwórz centrum akcji."/>
+  <TOOL _locID="Computer Management" NAME="Zarządzanie komputerem" PATH="%windir%\System32\compmgmt.msc" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wyświetl i skonfiguruj ustawienia i komponenty systemu."/>
+  <TOOL _locID="System Information" NAME="Informacje o systemie" PATH="%windir%\System32\msinfo32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wyświetl zaawansowane informacje o ustawieniach sprzętu i oprogramowania."/>
+  <TOOL _locID="Event Viewer" NAME="Podgląd zdarzeń" PATH="%windir%\System32\eventvwr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wyświetla komunikaty o monitorowaniu i rozwiązywaniu problemów."/>
+  <TOOL _locID="Programs" NAME="Programy" PATH="%windir%\System32\appwiz.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Uruchom, dodaj lub usuń programy i składniki systemu ReactOS."/>
+  <TOOL _locID="System Properties" NAME="Właściwości systemu" PATH="%windir%\System32\control.exe" DEFAULT_OPT="system" ADV_OPT="" HELP="Wyświetl podstawowe informacje o ustawieniach systemowych komputera."/>
+  <TOOL _locID="Internet Options" NAME="Opcje internetowe" PATH="%windir%\System32\inetcpl.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wyświetl i skonfiguruj właściwości Internetowe."/>
+  <TOOL _locID="Internet Protocol Configuration" NAME="Konfiguracja protokołu internetowego" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="Wyświetl i skonfiguruj ustawienia adresów sieciowych."/>
+  <TOOL _locID="Performance Monitor" NAME="Monitor wydajności" PATH="%windir%\System32\perfmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="/sys" HELP="Monitoruj wydajność lokalnych i zdalnych komputerów."/>
+  <TOOL _locID="Resource Monitor" NAME="Monitor zasobów" PATH="%windir%\System32\resmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Monitoruj wydajność i wykorzystanie zasobów lokalnego komputera."/>
+  <TOOL _locID="Task Manager" NAME="Menedżer zadań" PATH="%windir%\System32\taskmgr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Dostarcza szczegółowe informacje o programach i procesach uruchomionych na komputerze."/>
+  <TOOL _locID="Command Prompt" NAME="Wiersz polecenia" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Otwiera okno wiersza polecenia."/>
+  <TOOL _locID="Registry Editor" NAME="Edytor rejestru" PATH="%windir%\System32\regedt32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Wprowadź zmiany w rejestrze systemu ReactOS."/>
+  <TOOL _locID="Remote Assistance" NAME="Pomoc zdalna" PATH="%windir%\System32\msra.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Otrzymaj pomoc (lub zaoferuj pomoc) znajomego przez Internet."/>
+  <TOOL _locID="System Restore" NAME="Przywracanie systemu" PATH="%windir%\System32\rstrui.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Przywróć system do poprzedniego stanu."/>
 </MSCONFIGTOOLS>
 
 </MSCONFIGTOOLFILE>
index c398096..59d1ccd 100644 (file)
@@ -10,11 +10,11 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 229, 98
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "About the System Configuration Program"
+CAPTION "O programie konfiguracji systemu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON            IDI_APPICON, IDC_STATIC, 14, 14, 20, 20
-    LTEXT           "System Configuration Program\nVersion 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "Program konfiguracji systemu\nWersja 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
 //  "Copyright (C) ReactOS Team 2005-"COPYRIGHT_YEAR"\n"
     LTEXT           "Copyright (C) ReactOS Team 2005-2015\n\
 Christoph von Wittich (Christoph@ApiViewer.de)\n\
@@ -36,9 +36,9 @@ BEGIN
     CONTROL         "Przetwarzaj plik &WIN.INI", IDC_CBX_WIN_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 98, 316, 10
     CONTROL         "Załaduj &usługi systemowe", IDC_CBX_LOAD_SYSTEM_SERVICES, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 110, 316, 10
     CONTROL         "Załaduj &elementy startowe", IDC_CBX_LOAD_STARTUP_ITEMS, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 122, 316, 10
-    CONTROL         "&Use original boot configuration", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
-    PUSHBUTTON      "Laun&ch System Restore", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
-    PUSHBUTTON      "&Expand File...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
+    CONTROL         "&Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
+    PUSHBUTTON      "U&ruchom przywracanie systemu", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
+    PUSHBUTTON      "Ro&zwiń pliki...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
     GROUPBOX        "Wybór uruchamiania", IDC_STATIC, 5, 5, 356, 145
     LTEXT           "Załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi", IDC_STATIC, 25, 30, 322, 10
     LTEXT           "Załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi", IDC_STATIC, 25, 58, 322, 10
@@ -59,7 +59,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Edy&tuj", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 295, 137, 66, 14
     PUSHBUTTON      "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE_ALL, 153, 156, 66, 14
     PUSHBUTTON      "Wyłącz wszy&stkie", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE_ALL, 224, 156, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Delete", IDC_BTN_SYSTEM_DELETE, 295, 156, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Usuń", IDC_BTN_SYSTEM_DELETE, 295, 156, 66, 14
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -68,29 +68,29 @@ CAPTION "FREELDR.INI"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX         IDC_LIST_BOX, 5, 5, 356, 61, LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Check All Boot Paths", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 5, 68, 72, 14
-    PUSHBUTTON      "&Set as Default", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 82, 68, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Move &Up", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 153, 68, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Move &Down", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 224, 68, 66, 14
-    GROUPBOX        "Boot Options", IDC_STATIC, 5, 84, 285, 86
+    PUSHBUTTON      "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 5, 68, 122, 14
+    PUSHBUTTON      "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 129, 68, 76, 14
+    PUSHBUTTON      "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 207, 68, 62, 14
+    PUSHBUTTON      "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 271, 68, 62, 14
+    GROUPBOX        "Opcje rozruchu", IDC_STATIC, 5, 84, 305, 86
     GROUPBOX        "", IDC_STATIC, 10, 97, 143, 68
-    CHECKBOX        "Safe boot (/SA&FEBOOT)", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 97, 121, 10
-    CONTROL         "Minimal (&MINIMAL)", IDC_RADIO1, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 110, 133, 10
-    CONTROL         "Other environment\n(M&INIMAL (ALTERNATESHELL))", IDC_RADIO4,
+    CHECKBOX        "Awaryjny rozruch (/SA&FEBOOT)", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 97, 121, 10
+    CONTROL         "Minimalny (&MINIMAL)", IDC_RADIO1, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 110, 133, 10
+    CONTROL         "Inne środowisko\n(M&INIMAL (ALTERNATESHELL))", IDC_RADIO4,
                     "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE, 15, 121, 133, 17
-    CONTROL         "Repair ActiveDirectory (DSRE&PAIR)", IDC_RADIO3, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 139, 133, 10
-    CONTROL         "Network (NET&WORK)", IDC_RADIO2, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 150, 133, 10
-    CHECKBOX        "No GUI boot\n(/&NOGUIBOOT)", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 158, 91, 127, 17, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX        "Boot log (/&BOOTLOG)", IDC_CBX_BOOT_LOG, 158, 110, 127, 12
-    CHECKBOX        "Base video (/BAS&EVIDEO)", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 158, 124, 127, 12
-    CHECKBOX        "OS boot information (/S&OS)", IDC_CBX_SOS, 158, 138, 127, 12
-    PUSHBUTTON      "Ad&vanced Options...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 207, 151, 78, 14
-    LTEXT           "&Timeout:", IDC_STATIC, 296, 91, 32, 10
-    EDITTEXT        IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 295, 102, 33, 12, ES_RIGHT | ES_NUMBER
-    LTEXT           "seconds", IDC_STATIC, 330, 104, 31, 10
-    CONTROL         "Make &all boot settings permanent", 292,
-                    "Button", BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP, 295, 121, 66, 49
-    PUSHBUTTON      "&Delete", IDC_BTN_DELETE, 295, 68, 66, 14
+    CONTROL         "Napraw ActiveDirectory (DSRE&PAIR)", IDC_RADIO3, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 139, 133, 10
+    CONTROL         "Sieć (NET&WORK)", IDC_RADIO2, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 150, 133, 10
+    CHECKBOX        "Rozruch bez interfejsu graficznego\n(/&NOGUIBOOT)", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 158, 91, 127, 17, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX        "Dziennik rozruchu (/&BOOTLOG)", IDC_CBX_BOOT_LOG, 158, 110, 127, 12
+    CHECKBOX        "Podstawowy tryb graficzny (/BAS&EVIDEO)", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 158, 124, 147, 12
+    CHECKBOX        "Informacje o rozruchu systemu (/S&OS)", IDC_CBX_SOS, 158, 138, 147, 12
+    PUSHBUTTON      "Op&cje zaawansowane...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 158, 151, 88, 14
+    LTEXT           "&Limit czasu:", IDC_STATIC, 314, 87, 62, 10
+    EDITTEXT        IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 313, 98, 23, 12, ES_RIGHT | ES_NUMBER
+    LTEXT           "sekund", IDC_STATIC, 341, 100, 31, 10
+    CONTROL         "Us&taw wszystkie opcje na stałe", 292,
+                    "Button", BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | WS_TABSTOP, 5, 175, 120, 17
+    PUSHBUTTON      "&Usuń", IDC_BTN_DELETE, 335, 68, 26, 14
 END
 
 IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -101,9 +101,9 @@ BEGIN
     CONTROL         "List1", IDC_SERVICES_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 129
     PUSHBUTTON      "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE, 224, 156, 66, 14
     PUSHBUTTON      "Wyłącz wszy&stkie", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 156, 66, 14
-    CONTROL         "&Hide all %s services", IDC_CBX_SERVICES_MASK_PROPRIETARY_SVCS,
+    CONTROL         "&Ukryj wszystkie usługi %s", IDC_CBX_SERVICES_MASK_PROPRIETARY_SVCS,
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 203, 12
-    LTEXT           "Please note that some secure %s services may not be disabled.", IDC_STATIC_SERVICES_WARNING, 5, 138, 220, 17
+    LTEXT           "Należy pamiętać, że niektóre bezpieczne usługi %s mogą nie zostać wyłączone.", IDC_STATIC_SERVICES_WARNING, 5, 138, 220, 17
 END
 
 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
@@ -124,45 +124,45 @@ BEGIN
     CONTROL         "List1", IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 118
     EDITTEXT        IDC_TOOLS_CMDLINE, 5, 139, 356, 14, ES_READONLY
     PUSHBUTTON      "&Uruchom", IDC_BTN_RUN, 311, 156, 50, 14
-    CONTROL         "&Advanced Options", IDC_CBX_TOOLS_ADVOPT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 134, 12
-    LTEXT           "Selected &Command:", IDC_STATIC, 5, 127, 128, 10
+    CONTROL         "&Opcje zaawansowane", IDC_CBX_TOOLS_ADVOPT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 134, 12
+    LTEXT           "Wybrane &polecenie:", IDC_STATIC, 5, 127, 128, 10
 END
 
 IDD_FILE_EXTRACT_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 353, 117
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Expand Files from an Installation Source"
+CAPTION "Rozwiń pliki ze źródła instalacji"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Specify the files you want to restore, the source location containing the installation files, and the destination location for the files.", IDC_STATIC, 7, 7, 339, 17
-    LTEXT           "F&iles to restore:", IDC_STATIC, 7, 34, 93, 10
+    LTEXT           "Określ pliki, które chcesz przywrócić, lokalizację źródła zawierającą pliki instalacyjne i lokalizację docelową plików.", IDC_STATIC, 7, 7, 339, 17
+    LTEXT           "Pl&iki do przywrócenia:", IDC_STATIC, 7, 34, 93, 10
     EDITTEXT        IDC_TXT_FILE_TO_RESTORE, 103, 32, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON      "&Browse Files...", IDC_BTN_BROWSE_ALL_FILES, 264, 30, 82, 14
-    LTEXT           "&Restore from:", IDC_STATIC, 7, 55, 93, 10
+    PUSHBUTTON      "&Przeglądaj...", IDC_BTN_BROWSE_ALL_FILES, 264, 30, 82, 14
+    LTEXT           "P&rzywróć z:", IDC_STATIC, 7, 55, 93, 10
     COMBOBOX        IDC_DRP_CAB_FILE, 103, 53, 158, 56, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Browse &From...", IDC_BTN_BROWSE_CAB_FILES, 264, 51, 82, 14
-    LTEXT           "&Save files in:", IDC_STATIC, 7, 76, 93, 10
+    PUSHBUTTON      "Prze&glądaj...", IDC_BTN_BROWSE_CAB_FILES, 264, 51, 82, 14
+    LTEXT           "&Zapisz pliki w:", IDC_STATIC, 7, 76, 93, 10
     COMBOBOX        IDC_DRP_DEST_DIR, 103, 74, 158, 42, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Browse &To...", IDC_BTN_BROWSE_DIRS, 264, 72, 82, 14
-    DEFPUSHBUTTON   "Expand", IDOK, 179, 96, 82, 14
-    PUSHBUTTON      "Cancel", IDCANCEL, 264, 96, 82, 14
+    PUSHBUTTON      "Przeglą&daj...", IDC_BTN_BROWSE_DIRS, 264, 72, 82, 14
+    DEFPUSHBUTTON   "Rozwiń", IDOK, 179, 96, 82, 14
+    PUSHBUTTON      "Anuluj", IDCANCEL, 264, 96, 82, 14
 END
 
 IDD_FIND_DIALOG DIALOGEX 30, 73, 236, 75
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Find"
+CAPTION "Znajdź"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Find what:", IDC_STATIC, 4, 8, 42, 10, NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "&Znajdź:", IDC_STATIC, 4, 8, 42, 10, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT        IDC_TXT_FIND_TEXT, 47, 7, 128, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
-    CONTROL         "Match &whole word only", IDC_CBX_FIND_WHOLE_WORD_ONLY,
+    CONTROL         "Uwzględniaj &tylko całe wyrazy", IDC_CBX_FIND_WHOLE_WORD_ONLY,
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 4, 26, 100, 12
-    CONTROL         "Match &case", IDC_CBX_FIND_MATCH_CASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 4, 42, 100, 12
-    GROUPBOX        "Direction", IDC_STATIC, 107, 26, 68, 28
-    CONTROL         "&Up", IDC_RB_FIND_UP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 111, 38, 28, 12
-    CONTROL         "&Down", IDC_RB_FIND_DOWN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 143, 38, 28, 12
-    DEFPUSHBUTTON   "Find &Next", IDOK, 182, 5, 50, 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON      "Cancel", IDCANCEL, 182, 23, 50, 14, WS_GROUP
-    CONTROL         "&Search from the beginning (Direction: Down) or end (Direction: Up)", IDC_CBX_FIND_FROM_BEGINNING,
+    CONTROL         "Uwzględniaj wielkość &liter", IDC_CBX_FIND_MATCH_CASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 4, 42, 100, 12
+    GROUPBOX        "Kierunek", IDC_STATIC, 107, 26, 68, 28
+    CONTROL         "&W górę", IDC_RB_FIND_UP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 111, 38, 28, 12
+    CONTROL         "W &dół", IDC_RB_FIND_DOWN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 143, 38, 28, 12
+    DEFPUSHBUTTON   "Znajdź &następny", IDOK, 182, 5, 50, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "Anuluj", IDCANCEL, 182, 23, 50, 14, WS_GROUP
+    CONTROL         "&Szukaj od początku (Kierunek: W dół) lub końca (Kierunek: W górę)", IDC_CBX_FIND_FROM_BEGINNING,
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 4, 58, 231, 12
 END
 
@@ -197,22 +197,22 @@ CAPTION "Program konfiguracji systemu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 180, 41, 50, 14
-    LTEXT           "Essential services cannot be disabled. Doing so might prevent %s from running on your computer.", IDC_STATIC_REQSVCSDIS_INFO, 7, 7, 223, 28
-    CONTROL         "&Don't show this message in the future", IDC_CBX_REQSVCSDIS_NO_MSG_ANYMORE,
+    LTEXT           "Niezbędne usługi nie mogą zostać wyłączone. Wyłączenie tych usług może uniemożliwić działanie %s na Twoim komputerze.", IDC_STATIC_REQSVCSDIS_INFO, 7, 7, 223, 28
+    CONTROL         "&Nie pokazuj tej informacji w przyszłości", IDC_CBX_REQSVCSDIS_NO_MSG_ANYMORE,
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 42, 154, 13
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_MSCONFIG            "Program konfiguracji systemu"
-    IDS_MSCONFIG_2          "System Configuration"
-    IDS_ABOUT               "&About...\tShift+F1"
+    IDS_MSCONFIG_2          "Konfiguracja systemu"
+    IDS_ABOUT               "&Informacje...\tShift+F1"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_YES                 "Tak"
-    IDS_NO                  "No"
+    IDS_NO                  "Nie"
     IDS_UNKNOWN             "Nieznany"
 END
 
@@ -227,14 +227,14 @@ BEGIN
     IDS_SERVICES_COLUMN_REQ "Wymagana"
     IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR "Producent"
     IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS "Stan"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_DATEDISABLED "Date Disabled"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_DATEDISABLED "Data wyłączenia"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Tool Name"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Nazwa"
     IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR "Opis"
-    IDS_TOOLS_COLUMN_STANDARD "Standard"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_STANDARD "Standardowe"
     IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"
     IDS_STARTUP_COLUMN_CMD "Polecenie"
     IDS_STARTUP_COLUMN_PATH "Lokalizacja"
index 4eee1f5..04a028d 100644 (file)
@@ -6,30 +6,30 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDM_EVENTVWR MENU
 BEGIN
-    POPUP "&Logi"
+    POPUP "&Dzienniki"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Open...", IDM_OPEN_EVENTLOG
-        MENUITEM "Save &Event Log as...", IDM_SAVE_EVENTLOG
-        MENUITEM "&Close", IDM_CLOSE_EVENTLOG
+        MENUITEM "&Otwórz...", IDM_OPEN_EVENTLOG
+        MENUITEM "Zapisz dziennik zdarzeń jako...", IDM_SAVE_EVENTLOG
+        MENUITEM "&Zamknij", IDM_CLOSE_EVENTLOG
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "W&yczyść wszystkie zdarzenia", IDM_CLEAR_EVENTS
-        MENUITEM "&Rename\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
-        MENUITEM "Log Se&ttings...", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
+        MENUITEM "&Zmień nazwę\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
+        MENUITEM "Wł&aściwości dziennika...", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Wyjście", IDM_EXIT
     END
     POPUP "&Podgląd"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Newest first", IDM_LIST_NEWEST
-        MENUITEM "&Oldest first", IDM_LIST_OLDEST
+        MENUITEM "&Najnowsze pierwsze", IDM_LIST_NEWEST
+        MENUITEM "N&ajstarsze pierwsze", IDM_LIST_OLDEST
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Details...\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
+        MENUITEM "&Szczegóły...\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Odśwież\tF5", IDM_REFRESH
     END
     POPUP "Op&cje"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Show event details view", IDM_SHOW_EVENT_DETAILS_VIEW
+        MENUITEM "&Pokaż szczegóły zdarzenia ", IDM_SHOW_EVENT_DETAILS_VIEW
     END
     POPUP "Po&moc"
     BEGIN
@@ -94,40 +94,40 @@ END
 
 IDD_LOGPROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
-CAPTION "General"
+CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Display name:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
+    LTEXT "&Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
     EDITTEXT IDC_DISPLAYNAME, 67, 7, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Log name:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
+    LTEXT "Nazwa dzi&ennika:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
     EDITTEXT IDC_LOGNAME, 67, 23, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Log &file:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
+    LTEXT "Plik &dziennika:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
     EDITTEXT IDC_LOGFILE, 67, 39, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Size:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
+    LTEXT "Rozmiar:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
     EDITTEXT IDC_SIZE_LABEL, 67, 57, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Created:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
+    LTEXT "Utworzony:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
     EDITTEXT IDC_CREATED_LABEL, 67, 69, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Modified:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
+    LTEXT "Zmodyfikowany:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
     EDITTEXT IDC_MODIFIED_LABEL, 67, 81, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Accessed:", IDC_STATIC, 7, 93, 60, 8
+    LTEXT "Ostatnio używany:", IDC_STATIC, 7, 93, 80, 8
     EDITTEXT IDC_ACCESSED_LABEL, 67, 93, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "Log size", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
-    LTEXT "&Maximum log size:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
+    GROUPBOX "Rozmiar dziennika", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
+    LTEXT "&Maksymalny rozmiar dziennika:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
     EDITTEXT IDC_EDIT_MAXLOGSIZE, 80, 119, 40, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_MAXLOGSIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 120, 119, 10, 14
     LTEXT "KB", IDC_STATIC, 130, 122, 20, 8
-    LTEXT "When maximum log size is reached:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
-    CONTROL "&Overwrite events as needed", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
-    CONTROL "O&verwrite events older than", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 102, 10
+    LTEXT "Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku dziennika:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
+    CONTROL "&Zastąp zdarzenia w razie potrzeby", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
+    CONTROL "Z&astąp zdarzenia starsze niż", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 102, 10
     EDITTEXT IDC_EDIT_EVENTS_AGE, 122, 165, 35, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_EVENTS_AGE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 157, 165, 10, 14
-    LTEXT "days", IDC_STATIC, 162, 168, 20, 8
-    CONTROL "Do &not overwrite events\n(clear log manually)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
-    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
-    AUTOCHECKBOX "Using a lo&w-speed connection", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
-    PUSHBUTTON "&Clear Log", ID_CLEARLOG, 195, 213, 50, 14
+    LTEXT "dni", IDC_STATIC, 162, 168, 20, 8
+    CONTROL "&Nie zastępuj zdarzeń\n(ręczne czyszczenie dziennika)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
+    PUSHBUTTON "&Przywróć domyślne", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Użyj połączenia o małej szybkości", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
+    PUSHBUTTON "&Wyczyść dziennik", ID_CLEARLOG, 175, 213, 70, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -137,10 +137,10 @@ BEGIN
     IDS_APP_TITLE_EX "%s - %s Log na \\\\"
     IDS_STATUS_MSG "%s posiada %lu zdarzeń (listed: %lu)"
     IDS_LOADING_WAIT "Ładowanie logów zdarzeń. Proszę czekać..."
-    IDS_NO_ITEMS "There are no items to show in this view." // "No events in this log."
-    IDS_EVENTLOG_SYSTEM "System Logs"
-    IDS_EVENTLOG_APP "Application Logs"
-    IDS_EVENTLOG_USER "User Logs"
+    IDS_NO_ITEMS "Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku." // "No events in this log."
+    IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Dzienniki systemu"
+    IDS_EVENTLOG_APP "Dzienniki aplikacji"
+    IDS_EVENTLOG_USER "Dzienniki użytkownika"
     IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Opis zdarzenia dla danego numeru ID ( %lu ) nie został odnaleziony w źródle ( %s ). Ten komputer może nie miec wystarczających informacji w rejestrze, albo bibliotek DLL, aby wyświetlić wiadomości z komputera zdalnego.\n\nThe following information is part of the event:\n\n"
     IDS_CLEAREVENTS_MSG "Czy chcesz zapisać dziennik zdarzeń przed czyszczeniem?"
     IDS_SAVE_FILTER "Dziennik zdarzeń (*.evt)\0*.evt\0"
index 4fc0a0c..a6e28b3 100644 (file)
@@ -96,68 +96,68 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "Uruchom", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "Zatrzymaj", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Wznów", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Uruchom ponownie", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Wstrzymaj", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Wznów", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
     LTEXT "Nazwa usługi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
-    LTEXT "Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 4, 29, 65, 11
-    LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
-    LTEXT "Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
-    LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 108, 59, 11
+    LTEXT "Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 4, 32, 65, 11
+    LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 48, 53, 11
+    LTEXT "Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 76, 82, 9
+    LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 109, 59, 11
     LTEXT "Stan usługi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
     LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Możesz określić parametry początkowe, które będą użyte przy uruchomieniu usługi z tego miejsca.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
-    LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
+    LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 196, 58, 21
     EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edytuj", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_LOGON DIALOGEX 6, 6, 253, 232
-CAPTION "Log On"
+CAPTION "Logowanie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
-    LTEXT "Log on as:", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Local System account", IDC_LOGON_SYSTEMACCOUNT, 7, 22, 238, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "&This account:", IDC_LOGON_THISACCOUNT, 7, 52, 60, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    AUTOCHECKBOX "Allo&w service to interact with desktop", IDC_LOGON_INTERACTIVE, 18, 34, 227, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Logowanie jako:", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Lokalne konto systemowe", IDC_LOGON_SYSTEMACCOUNT, 7, 22, 238, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&To konto:", IDC_LOGON_THISACCOUNT, 7, 52, 60, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    AUTOCHECKBOX "&Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem", IDC_LOGON_INTERACTIVE, 18, 34, 227, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
     EDITTEXT IDC_LOGON_ACCOUNTNAME, 72, 50, 103, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_LOGON_SEARCH, 185, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Password:", IDC_LOGON_PW1TEXT, 18, 71, 33, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_LOGON_SEARCH, 185, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Hasło:", IDC_LOGON_PW1TEXT, 18, 71, 33, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD1, 72, 68, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Confirm password:", IDC_LOGON_PW2TEXT, 18, 84, 47, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
+    LTEXT "&Potwierdź hasło:", IDC_LOGON_PW2TEXT, 18, 84, 47, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD2, 72, 86, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "You can enable or disable this service for the hardware profiles listed below:", IDC_STATIC, 7, 114, 210, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Możesz włączyć lub wyłączyć tę usługę dla wymienionych poniżej profilów sprzętu:", IDC_STATIC, 7, 106, 260, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_LOGON_HWPROFILE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 124, 238, 65
-    PUSHBUTTON "&Enable", IDC_LOGON_HWENABLE, 116, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Disable", IDC_LOGON_HWDISABLE, 185, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Włącz", IDC_LOGON_HWENABLE, 116, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Wyłącz", IDC_LOGON_HWDISABLE, 185, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_RECOVERY DIALOGEX 6, 6, 253, 232
-CAPTION "Recovery"
+CAPTION "Odzyskiwanie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
-    LTEXT "Select the computer's response if this service fails.", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
-    LTEXT "&First failure:", IDC_STATIC, 7, 24, 92, 8
+    LTEXT "Wybierz, jak ma zareagować komputer w przypadku wystąpienia błędu usługi.", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
+    LTEXT "&Pierwszy błąd:", IDC_STATIC, 7, 24, 92, 8
     COMBOBOX IDC_FIRST_FAILURE, 104, 22, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "&Second failure:", IDC_STATIC, 7, 41, 92, 8
+    LTEXT "&Drugi błąd:", IDC_STATIC, 7, 41, 92, 8
     COMBOBOX IDC_SECOND_FAILURE, 104, 39, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Subsequent failures:", IDC_STATIC, 7, 58, 92, 8
+    LTEXT "Kolejne błędy:", IDC_STATIC, 7, 58, 92, 8
     COMBOBOX IDC_SUBSEQUENT_FAILURES, 104, 56, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Reset fail c&ounter after:", IDC_STATIC, 7, 75, 72, 8
+    LTEXT "Resetuj &licznik błędów do zera po:", IDC_STATIC, 7, 75, 72, 8
     EDITTEXT IDC_RESET_TIME, 104, 73, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-    LTEXT "days", IDC_STATIC, 150, 75, 95, 8
-    LTEXT "Restart ser&vice after:", IDC_RESTART_TEXT1, 7, 92, 92, 8
+    LTEXT "dniach", IDC_STATIC, 150, 75, 95, 8
+    LTEXT "Uruchom usługę &ponownie po:", IDC_RESTART_TEXT1, 7, 92, 92, 8
     EDITTEXT IDC_RESTART_TIME, 104, 90, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-    LTEXT "minutes", IDC_RESTART_TEXT2, 150, 92, 95, 8
-    GROUPBOX "Run program", IDC_RUN_GROUPBOX, 7, 108, 238, 80
+    LTEXT "minutach", IDC_RESTART_TEXT2, 150, 92, 95, 8
+    GROUPBOX "Uruchamianie programu", IDC_RUN_GROUPBOX, 7, 108, 238, 80
     LTEXT "&Program:", IDC_RUN_TEXT1, 14, 121, 168, 8
     EDITTEXT IDC_PROGRAM, 14, 131, 165, 14
-    PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_BROWSE_PROGRAM, 180, 131, 58, 14
-    LTEXT "&Command line parameters:", IDC_RUN_TEXT2, 14, 155, 108, 8
+    PUSHBUTTON "&Prz&eglądaj...", IDC_BROWSE_PROGRAM, 180, 131, 58, 14
+    LTEXT "&Parametry wiersza polecenia:", IDC_RUN_TEXT2, 14, 155, 108, 8
     EDITTEXT IDC_PARAMETERS, 128, 152, 110, 14
-    AUTOCHECKBOX "Append fail count to &end of command line (/fail=%1%)", IDC_ADD_FAILCOUNT, 14, 171, 219, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "&Restart Computer Options...", IDC_RESTART_OPTIONS, 116, 197, 129, 14
+    AUTOCHECKBOX "Dołącz liczbę błędów na końcu wiersza polecenia (/fail=%1%)", IDC_ADD_FAILCOUNT, 14, 171, 219, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "&Opcje ponownego uruchamiania komputera...", IDC_RESTART_OPTIONS, 76, 197, 169, 14
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
@@ -341,14 +341,14 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NO_ACTION "Take no action"
-    IDS_RESTART_SERVICE "Restart the Service"
-    IDS_RUN_PROGRAM "Run a Program"
-    IDS_RESTART_COMPUTER "Restart the Computer"
+    IDS_NO_ACTION "Nie podejmuj żadnej akcji"
+    IDS_RESTART_SERVICE "Uruchom usługę ponownie"
+    IDS_RUN_PROGRAM "Uruchom program"
+    IDS_RESTART_COMPUTER "Uruchom ponownie komputer"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NOT_SAME_PASSWORD "The Passwords are not the same!"
-    IDS_INVALID_PASSWORD "Enter a valid Password!"
+    IDS_NOT_SAME_PASSWORD "Hasła są niezgodne!"
+    IDS_INVALID_PASSWORD "Wprowadź prawidłowe hasło!"
 END
index 80b7e03..8ac6a64 100644 (file)
@@ -246,8 +246,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Użycie", IDC_STATIC, 10, 219, 125, 39
     LTEXT "Nieokreślone", IDC_UNDETERMINED, 18, 230, 46, 8, WS_DISABLED
     LTEXT "Dzielone", IDC_SHARED, 18, 240, 48, 8, WS_DISABLED
-    LTEXT "Device exclusive", IDC_DEVICE_EXCLUSIVE, 72, 230, 58, 8, WS_DISABLED
-    LTEXT "Driver exclusive", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 72, 240, 54, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Wyłączne dla urządzeń", IDC_DEVICE_EXCLUSIVE, 72, 230, 58, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Wyłączne dla sterowników", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 72, 240, 54, 8, WS_DISABLED
     RTEXT "Typ interfejsu:", IDC_STATIC, 144, 220, 58, 8
     LTEXT "", IDC_INTERFACETYPE, 205, 220, 66, 8
     RTEXT "Numer szyny:", IDC_STATIC, 151, 230, 51, 8
@@ -435,8 +435,8 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_PORT_PORT_IO "Port"
     IDS_PORT_MEMORY_IO "Pamięć"
-    IDS_INTERRUPT_EDGE_SENSITIVE "Edge Sensitive"
-    IDS_INTERRUPT_LEVEL_SENSITIVE "Level Sensitive"
+    IDS_INTERRUPT_EDGE_SENSITIVE "Wrażliwa krawędź"
+    IDS_INTERRUPT_LEVEL_SENSITIVE "Wrażliwy poziom"
     IDS_MEMORY_READ_ONLY "Tylko Odczyt"
     IDS_MEMORY_WRITE_ONLY "Tylko Zapis"
     IDS_MEMORY_READ_WRITE "Odczyt / Zapis"
@@ -517,18 +517,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Znajdź"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "Znajdź &Następny", IDOK, 197, 7, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 24, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Znajdź &Następny", IDOK, 177, 7, 70, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 177, 24, 70, 14
     GROUPBOX "Przeszukaj", IDC_STATIC, 7, 25, 63, 51
     LTEXT "&Szukaj:", IDC_STATIC, 7, 8, 37, 10
-    EDITTEXT IDC_FINDWHAT, 47, 7, 142, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT IDC_FINDWHAT, 47, 7, 122, 13, ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "&Klucze", IDC_LOOKAT_KEYS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 14, 36, 35, 8
     CONTROL "&Wartości", IDC_LOOKAT_VALUES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 14, 48, 45, 8
     CONTROL "&Dane", IDC_LOOKAT_DATA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 14, 60, 42, 8
-    CONTROL " &tylko całe ciągi", IDC_MATCHSTRING, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL "&Tylko całe ciągi", IDC_MATCHSTRING, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 83, 32, 94, 13
     CONTROL "Uwzględnij wie&lkość liter", IDC_MATCHCASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 83, 48, 90, 12
index c377cc7..f0a2ccd 100644 (file)
@@ -84,9 +84,9 @@ BEGIN
     CONTROL "Folder instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
     CONTROL "Instalacja menedżera rozruchu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
-    CONTROL "Wgraj menedżer rozruchu na dysk twardy (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
-    CONTROL "Wgraj menedżer rozruchu na dysk twardy (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
-    CONTROL "Pomiń wgrywanie menedżera rozruchu", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
+    CONTROL "Instaluj menedżer rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
+    CONTROL "Instaluj menedżer rozruchu na dysku twardym (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
+    CONTROL "Pomiń instalację menedżera rozruchu", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
     PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
index 2a1cd02..7c1ca0f 100644 (file)
@@ -565,7 +565,7 @@ static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "Czyszczenie pami©ci Cache",
+        "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -599,7 +599,7 @@ static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
+        "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -696,7 +696,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
+        "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -730,13 +730,13 @@ static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS nie mo¾e wgra\86 bootloadera na tw¢j",
+        "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "dysk twardy",
+        "rozruchu na twoim dysku twardym",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -819,7 +819,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij D, by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -847,79 +847,79 @@ static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "You have chosen to delete the system partition.",
+        "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
+        "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         11,
-        "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
+        "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "programs provided by the hardware manufacturer.",
+        "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
+        "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
+        "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
+        "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         17,
-        "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
+        "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         20,
-        "\x07  Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "   to confirm the deletion of the partition again later.",
+        "   o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         24,
-        "\x07  Press ESC to return to the previous page. The partition will",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "   not be deleted.",
+        "   nie usuwaj¥c partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER=Continue  ESC=Cancel",
+        "ENTER = Kontynuacja  ESC = Anulowanie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -975,7 +975,7 @@ static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator przegra pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
+        "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -987,7 +987,7 @@ static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         14,
-        "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by skasowa\86",
+        "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1067,31 +1067,31 @@ static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator musi teraz wgra\86 bootloader",
+        "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
-        "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR).",
+        "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR).",
+        "Instaluj rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "Wgraj bootloader na dyskietk©.",
+        "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "Pomiä wgrywanie bootloadera.",
+        "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1300,19 +1300,19 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz skasowa\86 wybran¥ partycj©",
+        "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Naci\98nij D, by skasowa\86 partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
-        "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ skasowane!",
+        "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1324,7 +1324,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "D = Skasowanie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "D = Usuni©cie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1456,7 +1456,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Nie mo¾esz skasowa\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
+        "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
@@ -1727,9 +1727,9 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
      "   ENTER = Instalacja   L = Utworzenie Partycji Logicznej   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalacja   D = Skasowanie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Instalacja   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_DELETEPARTITION,
-     "   D = Skasowanie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_PARTITIONSIZE,
      "Rozmiar nowej partycji:"},
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
index 337b232..fc88968 100644 (file)
@@ -84,7 +84,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
-    GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
+    GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 96
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
     AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokazuj sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
index d902ac5..c7edad6 100644 (file)
@@ -778,6 +778,25 @@ TEST="Prova"
 ; LANG_POLISH SUBLANG_NEUTRAL
 [Strings.0015]
 CPLFILE_OPENWITH="Otwórz poprzez Panel Sterowania"
+CHMFILE="Skompilowany plik Pomocy w formacie HTML"
+XMLFILE="Dokument XML"
+XSLFILE="Arkusz stylów XSL"
+MSIPACK="Pakiet Instalatora ReactOS"
+MSSTYLESFILE="Plik stylu wizualnego"
+THEMEFILE="Plik motywu"
+WAVFILE="Dźwięk typu wave"
+MIDFILE="Sekwencja MIDI"
+CDAFILE="Ścieżka CD audio"
+AVIFILE="Arkusz stylu kaskadowego"
+OCXFILE="Kontrolka OLE"
+SCFFILE="Polecenie Eksploratora ReactOS"
+WMZFILE="Skompresowany metaplik"
+MERGE="Scal"
+CONFIGURE="Konfiguruj"
+INSTALL="Zainstaluj"
+UNINSTALL="Odinstaluj"
+REPAIR="Napraw"
+TEST="Testuj"
 
 
 ; LANG_ROMANIAN SUBLANG_NEUTRAL
index 75c3953..b5c7926 100644 (file)
@@ -2655,6 +2655,582 @@ COUNTRY_ZM="Sambia"
 COUNTRY_ZW="Simbabwe"
 
 
+; LANG_POLISH SUBLANG_NEUTRAL
+[Strings.0015]
+COUNTRY_AD="Andora"
+COUNTRY_AE="Zjednoczone Emiraty Arabskie"
+COUNTRY_AF="Afganistan"
+COUNTRY_AG="Antigua i Barbuda"
+COUNTRY_AI="Anguilla"
+COUNTRY_AL="Albania"
+COUNTRY_AM="Armenia"
+COUNTRY_AO="Angola"
+COUNTRY_AQ="Antarktyka"
+COUNTRY_AR="Argentyna"
+COUNTRY_AS="Samoa Amerykańskie"
+COUNTRY_AT="Austria"
+COUNTRY_AU="Australia"
+COUNTRY_AW="Aruba"
+COUNTRY_AX="Wyspy Alandzkie"
+COUNTRY_AZ="Azerbejdżan"
+COUNTRY_BA="Bośnia i Hercegowina"
+COUNTRY_BB="Barbados"
+COUNTRY_BD="Bangladesz"
+COUNTRY_BE="Belgia"
+COUNTRY_BF="Burkina Faso"
+COUNTRY_BG="Bułgaria"
+COUNTRY_BH="Bahrajn"
+COUNTRY_BI="Burundi"
+COUNTRY_BJ="Benin"
+COUNTRY_BL="Saint Barthélemy"
+COUNTRY_BM="Bermudy"
+COUNTRY_BN="Brunei Darussalam"
+COUNTRY_BO="Boliwia"
+COUNTRY_BQ="Bonaire, Saint Eustatius i Saba"
+COUNTRY_BR="Brazylia"
+COUNTRY_BS="Bahamy"
+COUNTRY_BT="Bhutan"
+COUNTRY_BV="Wyspa Bouveta"
+COUNTRY_BW="Botswana"
+COUNTRY_BY="Białoruś"
+COUNTRY_BZ="Belize"
+COUNTRY_CA="Kanada"
+COUNTRY_CC="Wyspy Kokosowe (Keelinga)"
+COUNTRY_CD="Kongo (DRK)"
+COUNTRY_CF="Republika Środkowoafrykańska"
+COUNTRY_CG="Kongo"
+COUNTRY_CH="Szwajcaria"
+COUNTRY_CI="Wybrzeże Kości Słoniowej"
+COUNTRY_CK="Wyspy Cooka"
+COUNTRY_CL="Chile"
+COUNTRY_CM="Kamerun"
+COUNTRY_CN="Chiny"
+COUNTRY_CO="Kolumbia"
+COUNTRY_CR="Kostaryka"
+COUNTRY_CU="Kuba"
+COUNTRY_CV="Wyspy Zielonego Przylądka"
+COUNTRY_CW="Curaçao"
+COUNTRY_CX="Wyspa Bożego Narodzenia"
+COUNTRY_CY="Cypr"
+COUNTRY_CZ="Czechy"
+COUNTRY_DE="Niemcy"
+COUNTRY_DJ="Dżibuti"
+COUNTRY_DK="Dania"
+COUNTRY_DM="Dominika"
+COUNTRY_DO="Dominikana"
+COUNTRY_DZ="Algieria"
+COUNTRY_EC="Ekwador"
+COUNTRY_EE="Estonia"
+COUNTRY_EG="Egipt"
+COUNTRY_EH="Sahara Zachodnia"
+COUNTRY_ER="Erytrea"
+COUNTRY_ES="Hiszpania"
+COUNTRY_ET="Etiopia"
+COUNTRY_FI="Finlandia"
+COUNTRY_FJ="Fidżi"
+COUNTRY_FK="Falklandy"
+COUNTRY_FM="Mikronezja"
+COUNTRY_FO="Wyspy Owcze"
+COUNTRY_FR="Francja"
+COUNTRY_GA="Gabon"
+COUNTRY_GD="Grenada"
+COUNTRY_GE="Gruzja"
+COUNTRY_GF="Gujana Francuska"
+COUNTRY_GG="Guernsey"
+COUNTRY_GH="Ghana"
+COUNTRY_GI="Gibraltar"
+COUNTRY_GL="Grenlandia"
+COUNTRY_GM="Gambia"
+COUNTRY_GN="Gwinea"
+COUNTRY_GP="Gwadelupa"
+COUNTRY_GQ="Gwinea Równikowa"
+COUNTRY_GR="Grecja"
+COUNTRY_GS="Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy"
+COUNTRY_GT="Gwatemala"
+COUNTRY_GU="Guam"
+COUNTRY_GW="Gwinea Bissau"
+COUNTRY_GY="Gujana"
+COUNTRY_HK="Hongkong"
+COUNTRY_HM="Wyspy Heard i McDonalda"
+COUNTRY_HN="Honduras"
+COUNTRY_HR="Chorwacja"
+COUNTRY_HT="Haiti"
+COUNTRY_HU="Węgry"
+COUNTRY_ID="Indonezja"
+COUNTRY_IE="Irlandia"
+COUNTRY_IL="Izrael"
+COUNTRY_IM="Wyspa Man"
+COUNTRY_IN="Indie"
+COUNTRY_IO="Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego"
+COUNTRY_IQ="Irak"
+COUNTRY_IR="Iran"
+COUNTRY_IS="Islandia"
+COUNTRY_IT="Włochy"
+COUNTRY_JE="Jersey"
+COUNTRY_JM="Jamajka"
+COUNTRY_JO="Jordania"
+COUNTRY_JP="Japonia"
+COUNTRY_KE="Kenia"
+COUNTRY_KG="Kirgistan"
+COUNTRY_KH="Kambodża"
+COUNTRY_KI="Kiribati"
+COUNTRY_KM="Komory"
+COUNTRY_KN="Saint Kitts i Nevis"
+COUNTRY_KP="Korea Południowa"
+COUNTRY_KR="Korea Północna"
+COUNTRY_KW="Kuwejt"
+COUNTRY_KY="Kajmany"
+COUNTRY_KZ="Kazachstan"
+COUNTRY_LA="Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna"
+COUNTRY_LB="Liban"
+COUNTRY_LC="Saint Lucia"
+COUNTRY_LI="Liechtenstein"
+COUNTRY_LK="Sri Lanka"
+COUNTRY_LR="Liberia"
+COUNTRY_LS="Lesotho"
+COUNTRY_LT="Litwa"
+COUNTRY_LU="Luksemburg"
+COUNTRY_LV="Łotwa"
+COUNTRY_LY="Libia"
+COUNTRY_MA="Maroko"
+COUNTRY_MC="Monako"
+COUNTRY_MD="Mołdawia"
+COUNTRY_ME="Czarnogóra"
+COUNTRY_MF="Saint Martin"
+COUNTRY_MG="Madagaskar"
+COUNTRY_MH="Wyspy Marshalla"
+COUNTRY_MK="Macedonia"
+COUNTRY_ML="Mali"
+COUNTRY_MM="Myanmar"
+COUNTRY_MN="Mongolia"
+COUNTRY_MO="Makao"
+COUNTRY_MP="Wyspy Mariany Północne"
+COUNTRY_MQ="Martynika"
+COUNTRY_MR="Mauretania"
+COUNTRY_MS="Montserrat"
+COUNTRY_MT="Malta"
+COUNTRY_MU="Mauritius"
+COUNTRY_MV="Malediwy"
+COUNTRY_MW="Malawi"
+COUNTRY_MX="Meksyk"
+COUNTRY_MY="Malezja"
+COUNTRY_MZ="Mozambik"
+COUNTRY_NA="Namibia"
+COUNTRY_NC="Nowa Kaledonia"
+COUNTRY_NE="Niger"
+COUNTRY_NF="Wyspa Norfolk"
+COUNTRY_NG="Nigeria"
+COUNTRY_NI="Nikaragua"
+COUNTRY_NL="Holandia"
+COUNTRY_NO="Norwegia"
+COUNTRY_NP="Nepal"
+COUNTRY_NR="Nauru"
+COUNTRY_NU="Niue"
+COUNTRY_NZ="Nowa Zelandia"
+COUNTRY_OM="Oman"
+COUNTRY_PA="Panama"
+COUNTRY_PE="Peru"
+COUNTRY_PF="Polinezja Francuska"
+COUNTRY_PG="Papua-Nowa Gwinea"
+COUNTRY_PH="Filipiny"
+COUNTRY_PK="Pakistan"
+COUNTRY_PL="Polska"
+COUNTRY_PM="Saint Pierre i Miquelon"
+COUNTRY_PN="Pitcairn"
+COUNTRY_PR="Portoryko"
+COUNTRY_PS="Terytoria Palestyny"
+COUNTRY_PT="Portugalia"
+COUNTRY_PW="Palau"
+COUNTRY_PY="Paragwaj"
+COUNTRY_QA="Katar"
+COUNTRY_RE="Reunion"
+COUNTRY_RO="Rumunia"
+COUNTRY_RS="Serbia"
+COUNTRY_RU="Rosja"
+COUNTRY_RW="Rwanda"
+COUNTRY_SA="Arabia Saudyjska"
+COUNTRY_SB="Wyspy Salomona"
+COUNTRY_SC="Seszele"
+COUNTRY_SD="Sudan"
+COUNTRY_SE="Szwecja"
+COUNTRY_SG="Singapur"
+COUNTRY_SH="Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha"
+COUNTRY_SI="Słowenia"
+COUNTRY_SJ="Svalbard i Jan Mayen"
+COUNTRY_SK="Słowacja"
+COUNTRY_SL="Sierra Leone"
+COUNTRY_SM="San Marino"
+COUNTRY_SN="Senegal"
+COUNTRY_SO="Somalia"
+COUNTRY_SR="Surinam"
+COUNTRY_ST="Wyspy Świętego Tomasza i Książęca"
+COUNTRY_SV="Salwador"
+COUNTRY_SX="Sint Maarten"
+COUNTRY_SY="Syria"
+COUNTRY_SZ="Suazi"
+COUNTRY_TC="Wyspy Turks i Caicos"
+COUNTRY_TD="Czad"
+COUNTRY_TF="Francuskie Terytoria Południowe"
+COUNTRY_TG="Togo"
+COUNTRY_TH="Tajlandia"
+COUNTRY_TJ="Tadżykistan"
+COUNTRY_TK="Tokelau"
+COUNTRY_TL="Timor-Leste"
+COUNTRY_TM="Turkmenistan"
+COUNTRY_TN="Tunezja"
+COUNTRY_TO="Tonga"
+COUNTRY_TR="Turcja"
+COUNTRY_TT="Trynidad i Tobago"
+COUNTRY_TV="Tuvalu"
+COUNTRY_TW="Tajwan"
+COUNTRY_TZ="Tanzania"
+COUNTRY_UA="Ukraina"
+COUNTRY_UG="Uganda"
+COUNTRY_UK="Zjednoczone Królestwo"
+COUNTRY_UM="USA - wyspy zewnętrzne"
+COUNTRY_US="Stany Zjednoczone"
+COUNTRY_UY="Urugwaj"
+COUNTRY_UZ="Uzbekistan"
+COUNTRY_VA="Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie)"
+COUNTRY_VC="Saint Vincent i Grenadyny"
+COUNTRY_VE="Wenezuela"
+COUNTRY_VG="Brytyjskie Wyspy Dziewicze"
+COUNTRY_VI="Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych"
+COUNTRY_VN="Wietnam"
+COUNTRY_VU="Vanuatu"
+COUNTRY_WF="Wyspy Wallis i Futuna"
+COUNTRY_WS="Samoa"
+COUNTRY_YE="Jemen"
+COUNTRY_YT="Wyspa Majotta"
+COUNTRY_ZA="Republika Południowej Afryki"
+COUNTRY_ZM="Zambia"
+COUNTRY_ZW="Zimbabwe"
+
+GMT_MINUS_12_A_DESC    ="(GMT-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty - Zachód"
+GMT_MINUS_12_A_DAYLIGHT="Czas letni linii zmiany czasu"
+GMT_MINUS_12_A_STANDARD="Czas standardowy linii zmiany czasu"
+
+GMT_MINUS_11_A_DESC    ="(GMT-11:00) Wyspa Midway, Saoma"
+GMT_MINUS_11_A_DAYLIGHT="Samoa (czas letni)"
+GMT_MINUS_11_A_STANDARD="Samoa (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_10_A_DESC    ="(GMT-10:00) Hawaje"
+GMT_MINUS_10_A_DAYLIGHT="Hawaje (czas letni)"
+GMT_MINUS_10_A_STANDARD="Hawaje (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_09_A_DESC    ="(GMT-09:00) Alaska"
+GMT_MINUS_09_A_DAYLIGHT="Alaska (czas letni)"
+GMT_MINUS_09_A_STANDARD="Alaska (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_08_A_DESC    ="(GMT-08:00) Stany Zjednoczone i Kanada (czas pacyficzny)"
+GMT_MINUS_08_A_DAYLIGHT="Pacyfik (czas letni)"
+GMT_MINUS_08_A_STANDARD="Pacyfik (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_07_A_DESC    ="(GMT-07:00) Stany Zjednoczone i Kanada (czas górski)"
+GMT_MINUS_07_A_DAYLIGHT="Górski czas letni"
+GMT_MINUS_07_A_STANDARD="Górski czas standardowy"
+
+GMT_MINUS_07_B_DESC    ="(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan"
+GMT_MINUS_07_B_DAYLIGHT="Górski czas letni (Meksyk)"
+GMT_MINUS_07_B_STANDARD="Górski czas standardowy (Meksyk)"
+
+GMT_MINUS_07_C_DESC    ="(GMT-07:00) Arizona"
+GMT_MINUS_07_C_DAYLIGHT="Stany Zjednoczone (górski czas letni)"
+GMT_MINUS_07_C_STANDARD="Stany Zjednoczone (górski czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_06_A_DESC    ="(GMT-06:00) Stany Zjednoczone i Kanada (czas środkowy)"
+GMT_MINUS_06_A_DAYLIGHT="Środkowy czas letni"
+GMT_MINUS_06_A_STANDARD="Środkowy czas standardowy"
+
+GMT_MINUS_06_B_DESC    ="(GMT-06:00) Saskatchewan"
+GMT_MINUS_06_B_DAYLIGHT="Kanada (środkowy czas letni)"
+GMT_MINUS_06_B_STANDARD="Kanada (środkowy czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_06_C_DESC    ="(GMT-06:00) Guadalajara, Meksyk, Monterrey"
+GMT_MINUS_06_C_DAYLIGHT="Meksyk (czas letni)"
+GMT_MINUS_06_C_STANDARD="Meksyk (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_06_D_DESC    ="(GMT-06:00) Ameryka Środkowa"
+GMT_MINUS_06_D_DAYLIGHT="Ameryka Środkowa (czas letni)"
+GMT_MINUS_06_D_STANDARD="Ameryka Środkowa (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_05_A_DESC    ="(GMT-05:00) Stany Zjednoczone i Kanada (czas wschodni)"
+GMT_MINUS_05_A_DAYLIGHT="Wschodni czas letni"
+GMT_MINUS_05_A_STANDARD="Wschodni czas standardowy"
+
+GMT_MINUS_05_B_DESC    ="(GMT-05:00) Indiana (Wschód)"
+GMT_MINUS_05_B_DAYLIGHT="Stany Zjednoczone (wschodni czas letni)"
+GMT_MINUS_05_B_STANDARD="Stany Zjednoczone (wschodni czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_05_C_DESC    ="(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco"
+GMT_MINUS_05_C_DAYLIGHT="Ameryka Południowa (pacyficzny czas letni)"
+GMT_MINUS_05_C_STANDARD="Ameryka Południowa (pacyficzny czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_04_A_DESC    ="(GMT-04:00) Czas atlantycki (Kanada)"
+GMT_MINUS_04_A_DAYLIGHT="Atlantycki czas letni"
+GMT_MINUS_04_A_STANDARD="Atlantycki czas standardowy"
+
+GMT_MINUS_04_B_DESC    ="(GMT-04:00) La Paz"
+GMT_MINUS_04_B_DAYLIGHT="Ameryka Południowa (zachodni czas letni)"
+GMT_MINUS_04_B_STANDARD="Ameryka Południowa (zachodni czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_0330_A_DESC    ="(GMT-03:30) Nowa Fundlandia"
+GMT_MINUS_0330_A_DAYLIGHT="Nowa Fundlandia (czas letni)"
+GMT_MINUS_0330_A_STANDARD="Nowa Fundlandia (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_03_A_DESC    ="(GMT-03:00) Santiago"
+GMT_MINUS_03_A_DAYLIGHT="Letni czas pacyficzny (Ameryka Południowa)"
+GMT_MINUS_03_A_STANDARD="Standardowy czas pacyficzny (Ameryka Południowa)"
+
+GMT_MINUS_03_B_DESC    ="(GMT-03:00) Brazylia"
+GMT_MINUS_03_B_DAYLIGHT="Ameryka Południowa (wschodni czas letni)"
+GMT_MINUS_03_B_STANDARD="Ameryka Południowa (wschodni czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_03_C_DESC    ="(GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown"
+GMT_MINUS_03_C_DAYLIGHT="Wschodni czas standardowy (Ameryka Południowa)"
+GMT_MINUS_03_C_STANDARD="Wschodni czas letni (Ameryka Południowa)"
+
+GMT_MINUS_03_D_DESC    ="(GMT-03:00) Grenlandia"
+GMT_MINUS_03_D_DAYLIGHT="Grenlandia (czas letni)"
+GMT_MINUS_03_D_STANDARD="Grenlandia (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_02_A_DESC    ="(GMT-02:00) Środkowy Atlantyk"
+GMT_MINUS_02_A_DAYLIGHT="Środkowy Atlantyk (czas letni)"
+GMT_MINUS_02_A_STANDARD="Środkowy Atlantyk (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_01_A_DESC    ="(GMT-01:00) Azory"
+GMT_MINUS_01_A_DAYLIGHT="Azory (czas letni)"
+GMT_MINUS_01_A_STANDARD="Azory (czas standardowy)"
+
+GMT_MINUS_01_B_DESC    ="(GMT-01:00) Wyspy Zielonego Przylądka."
+GMT_MINUS_01_B_DAYLIGHT="Wyspy Zielonego Przylądka (czas letni)"
+GMT_MINUS_01_B_STANDARD="Wyspy Zielonego Przylądka (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_00_A_DESC    ="(GMT) Czas uniwersalny Greenwich: Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn"
+GMT_PLUS_00_A_DAYLIGHT="GMT (czas letni)"
+GMT_PLUS_00_A_STANDARD="GMT (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_00_B_DESC    ="(GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik"
+GMT_PLUS_00_B_DAYLIGHT="Greenwich (czas letni)"
+GMT_PLUS_00_B_STANDARD="Greenwich (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_01_A_DESC    ="(GMT+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, Praga"
+GMT_PLUS_01_A_DAYLIGHT="Europa Środkowa (czas letni)"
+GMT_PLUS_01_A_STANDARD="Europa Środkowa (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_01_B_DESC    ="(GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb"
+GMT_PLUS_01_B_DAYLIGHT="Środkowoeuropejski czas letni"
+GMT_PLUS_01_B_STANDARD="Środkowoeuropejski czas standardowy"
+
+GMT_PLUS_01_C_DESC    ="(GMT+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż"
+GMT_PLUS_01_C_DAYLIGHT="Romański czas letni"
+GMT_PLUS_01_C_STANDARD="Romański czas standardowy"
+
+GMT_PLUS_01_D_DESC    ="(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń"
+GMT_PLUS_01_D_DAYLIGHT="Europa Zachodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_01_D_STANDARD="Europa Zachodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_A_DESC    ="(GMT+02:00) Mińsk"
+GMT_PLUS_02_A_DAYLIGHT="Europa Wschodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_A_STANDARD="Europa Wschodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_B_DESC    ="(GMT+02:00) Kair"
+GMT_PLUS_02_B_DAYLIGHT="Egipt (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_B_STANDARD="Egipt (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_C_DESC    ="(GMT+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Talin, Wilno"
+GMT_PLUS_02_C_DAYLIGHT="FLE (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_C_STANDARD="FLE (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_D_DESC    ="(GMT+02:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł"
+GMT_PLUS_02_D_DAYLIGHT="GTB (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_D_STANDARD="GTB (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_E_DESC    ="(GMT+02:00) Jerozolima"
+GMT_PLUS_02_E_DAYLIGHT="Izrael (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_E_STANDARD="Izrael (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_F_DESC    ="(GMT+02:00) Harare, Pretoria"
+GMT_PLUS_02_F_DAYLIGHT="Republika Południowej Afryki (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_F_STANDARD="Republika Południowej Afryki (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_02_G_DESC    ="(GMT+02:00) Kaliningrad"
+GMT_PLUS_02_G_DAYLIGHT="RTZ 1 (czas letni)"
+GMT_PLUS_02_G_STANDARD="RTZ 1 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_03_A_DESC    ="(GMT+03:00) Mińsk"
+GMT_PLUS_03_A_DAYLIGHT="Białoruś (czas letni)"
+GMT_PLUS_03_A_STANDARD="Białoruś (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_03_B_DESC    ="(GMT+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd"
+GMT_PLUS_03_B_DAYLIGHT="RTZ 2 (czas letni)"
+GMT_PLUS_03_B_STANDARD="RTZ 2 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_03_C_DESC    ="(GMT+03:00) Kuwejt, Rijad"
+GMT_PLUS_03_C_DAYLIGHT="Arabia Saudyjska (czas letni)"
+GMT_PLUS_03_C_STANDARD="Arabia Saudyjska (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_03_D_DESC    ="(GMT+03:00) Nairobi"
+GMT_PLUS_03_D_DAYLIGHT="Afryka Wschodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_03_D_STANDARD="Afryka Wschodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_03_E_DESC    ="(GMT+03:00) Bagdad"
+GMT_PLUS_03_E_DAYLIGHT="Arabski czas letni"
+GMT_PLUS_03_E_STANDARD="Arabski czas standardowy"
+
+GMT_PLUS_0330_A_DESC    ="(GMT+03:30) Teheran"
+GMT_PLUS_0330_A_DAYLIGHT="Iran (czas letni)"
+GMT_PLUS_0330_A_STANDARD="Iran (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_04_A_DESC    ="(GMT+04:00) Abu Zabi, Maskat"
+GMT_PLUS_04_A_DAYLIGHT="Arabia (czas letni)"
+GMT_PLUS_04_A_STANDARD="Arabia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_04_B_DESC    ="(GMT+04:00) Erywań"
+GMT_PLUS_04_B_DAYLIGHT="Kaukaz (czas letni)"
+GMT_PLUS_04_B_STANDARD="Kaukaz (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_04_C_DESC    ="(GMT+04:00) Iżewsk, Samara"
+GMT_PLUS_04_C_DAYLIGHT="RTZ 3 (czas letni)"
+GMT_PLUS_04_C_STANDARD="RTZ 3 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0430_A_DESC    ="(GMT+04:30) Kabul"
+GMT_PLUS_0430_A_DAYLIGHT="Afganistan (czas letni)"
+GMT_PLUS_0430_A_STANDARD="Afganistan (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_05_A_DESC    ="(GMT+05:00) Jekaterynburg"
+GMT_PLUS_05_A_DAYLIGHT="RTZ 4 (czas letni)"
+GMT_PLUS_05_A_STANDARD="RTZ 4 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_05_B_DESC    ="(GMT+05:00) Islamabad, Karaczi, Taszkient"
+GMT_PLUS_05_B_DAYLIGHT="Azja Zachodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_05_B_STANDARD="Azja Zachodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0530_A_DESC    ="(GMT+05:30) Chennai, Kalkuta, Mumbaj, Nowe Delhi"
+GMT_PLUS_0530_A_DAYLIGHT="Indie (czas letni)"
+GMT_PLUS_0530_A_STANDARD="Indie (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0530_B_DESC    ="(GMT+05:30) Sri Jayawardenepura"
+GMT_PLUS_0530_B_DAYLIGHT="Sri Lanka (czas letni)"
+GMT_PLUS_0530_B_STANDARD="Sri Lanka (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0545_A_DESC    ="(GMT+05:45) Katmandu"
+GMT_PLUS_0545_A_DAYLIGHT="Nepal (czas letni)"
+GMT_PLUS_0545_A_STANDARD="Nepal (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_06_A_DESC    ="(GMT+06:00) Astana, Dhaka"
+GMT_PLUS_06_A_DAYLIGHT="Azja (środkowy czas letni)"
+GMT_PLUS_06_A_STANDARD="Azja (środkowy czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_06_B_DESC    ="(GMT+06:00) Nowosybirsk"
+GMT_PLUS_06_B_DAYLIGHT="RTZ 5 (czas letni)"
+GMT_PLUS_06_B_STANDARD="RTZ 5 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0630_A_DESC    ="(GMT+06:30) Yangon (Rangun)"
+GMT_PLUS_0630_A_DAYLIGHT="Myanmar (czas letni)"
+GMT_PLUS_0630_A_STANDARD="Myanmar (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_07_A_DESC    ="(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Dżakarta"
+GMT_PLUS_07_A_DAYLIGHT="Azja Południowo-Wschodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_07_A_STANDARD="Azja Południowo-Wschodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_07_B_DESC    ="(GMT+07:00) Krasnojarsk"
+GMT_PLUS_07_B_DAYLIGHT="RTZ 6 (czas letni)"
+GMT_PLUS_07_B_STANDARD="RTZ 6 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_A_DESC    ="(GMT+08:00) Pekin, Chongqing, Hongkong, Urumczi"
+GMT_PLUS_08_A_DAYLIGHT="Chiny (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_A_STANDARD="Chiny (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_B_DESC    ="(GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapur"
+GMT_PLUS_08_B_DAYLIGHT="Singapur (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_B_STANDARD="Singapur (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_C_DESC    ="(GMT+08:00) Tajpej"
+GMT_PLUS_08_C_DAYLIGHT="Tajpej (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_C_STANDARD="Tajpej (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_D_DESC    ="(GMT+08:00) Perth"
+GMT_PLUS_08_D_DAYLIGHT="Australia Zachodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_D_STANDARD="Australia Zachodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_E_DESC    ="(GMT+08:00) Ułan Bator"
+GMT_PLUS_08_E_DAYLIGHT="Ułan Bator (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_E_STANDARD="Ułan Bator (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_08_F_DESC    ="(GMT+08:00) Irkuck"
+GMT_PLUS_08_F_DAYLIGHT="RTZ 7 (czas letni)"
+GMT_PLUS_08_F_STANDARD="RTZ 7 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_09_A_DESC    ="(GMT+09:00) Seul"
+GMT_PLUS_09_A_DAYLIGHT="Korea (czas letni)"
+GMT_PLUS_09_A_STANDARD="Korea (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_09_B_DESC    ="(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio"
+GMT_PLUS_09_B_DAYLIGHT="Tokio (czas letni)"
+GMT_PLUS_09_B_STANDARD="Tokio (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_09_C_DESC    ="(GMT+09:00) Jakuck"
+GMT_PLUS_09_C_DAYLIGHT="RTZ 8 (czas letni)"
+GMT_PLUS_09_C_STANDARD="RTZ 8 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0930_A_DESC    ="(GMT+09:30) Darwin"
+GMT_PLUS_0903_A_DAYLIGHT="Australia (środkowy czas letni)"
+GMT_PLUS_0930_A_STANDARD="Australia (środkowy czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_0930_B_DESC    ="(GMT+09:30) Adelajda"
+GMT_PLUS_0930_B_DAYLIGHT="Australia Środkowa (czas letni)"
+GMT_PLUS_0930_B_STANDARD="Australia Środkowa (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_A_DESC    ="(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney"
+GMT_PLUS_10_A_DAYLIGHT="Australia czas wschodni (letni)"
+GMT_PLUS_10_A_STANDARD="Australia czas wschodni (standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_B_DESC    ="(GMT+10:00) Brisbane"
+GMT_PLUS_10_B_DAYLIGHT="Australia Wschodnia (czas letni)"
+GMT_PLUS_10_B_STANDARD="Australia Wschodnia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_C_DESC    ="(GMT+10:00) Hobart"
+GMT_PLUS_10_C_DAYLIGHT="Tasmania (czas letni)"
+GMT_PLUS_10_C_STANDARD="Tasmania (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_D_DESC    ="(GMT+10:00) Władywostok"
+GMT_PLUS_10_D_DAYLIGHT="RTZ 9 (czas letni)"
+GMT_PLUS_10_D_STANDARD="RTZ 9 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_E_DESC    ="(GMT+10:00) Guam, Port Moresby"
+GMT_PLUS_10_E_DAYLIGHT="Zachodni Pacyfik (czas letni)"
+GMT_PLUS_10_E_STANDARD="Zachodni Pacyfik (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_10_F_DESC    ="(GMT+10:00) Magadan"
+GMT_PLUS_10_F_DAYLIGHT="Magadan (czas letni)"
+GMT_PLUS_10_F_STANDARD="Magadan (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_11_A_DESC    ="(GMT+11:00) Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia"
+GMT_PLUS_11_A_DAYLIGHT="Środkowy Pacyfik (czas letni)"
+GMT_PLUS_11_A_STANDARD="Środkowy Pacyfik (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_11_B_DESC    ="(GMT+11:00) Czokurdach"
+GMT_PLUS_11_B_DAYLIGHT="RTZ 10 (czas letni)"
+GMT_PLUS_11_B_STANDARD="RTZ 10 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_12_A_DESC    ="(GMT+12:00) Fidżi, Kamczatka, Wyspy Marshalla"
+GMT_PLUS_12_A_DAYLIGHT="Fidżi (czas letni)"
+GMT_PLUS_12_A_STANDARD="Fidżi (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_12_B_DESC    ="(GMT+12:00) Anadyr, Pietropawłowsk Kamczacki"
+GMT_PLUS_12_B_DAYLIGHT="RTZ 11 (czas letni)"
+GMT_PLUS_12_B_STANDARD="RTZ 11 (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_12_C_DESC    ="(GMT+12:00) Auckland, Wellington"
+GMT_PLUS_12_C_DAYLIGHT="Nowa Zelandia (czas letni)"
+GMT_PLUS_12_C_STANDARD="Nowa Zelandia (czas standardowy)"
+
+GMT_PLUS_13_A_DESC    ="(GMT+13:00) Nuku'alofa"
+GMT_PLUS_13_A_DAYLIGHT="Tonga (czas letni)"
+GMT_PLUS_13_A_STANDARD="Tonga (czas standardowy)"
+
+
 ; LANG_ROMANIAN SUBLANG_NEUTRAL
 [Strings.0018]
 COUNTRY_AD="Andorra, Principatul"
index b0ece85..02cfc68 100644 (file)
@@ -2265,6 +2265,142 @@ UZBEK_CYRILLIC = "Uzbek (Cyrillic)"
 VIETNAMESE = "Vietnamese"
 
 
+; LANG_POLISH SUBLANG_NEUTRAL
+[Strings.0015]
+
+; Services names and descriptions
+AUDIO_SERVICE="Usługa Audio"
+AUDIO_SERVICE_DESCRIPTION="Zapewnia aplikacjom dostęp do urządzeń audio"
+
+BITS_SERVICE="Usługa inteligentnego transferu w tle"
+BITS_SERVICE_DESCRIPTION="Przenosi dane pomiędzy klientami a serwerami w tle."
+
+EVENTLOG_SERVICE="Dziennik zdarzeń"
+EVENTLOG_SERVICE_DESCRIPTION="Zapisuje zdarzenia lub wiadomości wysyłane przez system operacyjny do bazy danych dostępnej za pomocą podglądu zdarzeń."
+
+MSISERVER_SERVICE="Instalator ReactOS"
+MSISERVER_SERVICE_DESCRIPTION="Dodaje, modyfikuje i usuwa aplikacje dostarczane jako pakiet MSI (Windows Installer)."
+
+NETLOGON_SERVICE="Logowanie do sieci"
+NETLOGON_SERVICE_DESCRIPTION="Obsługuje uwierzytelnienie przekazjące zdarzeż logowania na konta w komputerach domeny."
+
+PLUGPLAY_SERVICE="Plug and Play"
+PLUGPLAY_SERVICE_DESCRIPTION="Wykrywa zmiany w sprzęcie i instaluje potrzebne oprogramowanie, jeśli to możliwe."
+
+RPCSS_SERVICE="Zdalne wykonywanie procedur"
+RPCSS_SERVICE_DESCRIPTION="Podsystem RPC, który jest odpowiedzialny za zdalne wykonywanie procedur na tym komputerze."
+
+SCHEDULE_SERVICE="Usługa Harmonogram"
+SCHEDULE_SERVICE_DESCRIPTION="Umożliwia uruchamianie programów w określonym czasie."
+
+SERVER_SERVICE="Serwer"
+SERVER_SERVICE_DESCRIPTION="Oferuje udostępnianie w sieci plików, drukarek i potoków dla tego komputera."
+
+SPOOLER_SERVICE="Bufor wydruku"
+SPOOLER_SERVICE_DESCRIPTION="Ładuje pliki do pamięci w celu późniejszego wydrukowania."
+
+TCPSVCS_SERVICE="Podstawowe usługi TCP/IP"
+TCPSVCS_SERVICE_DECRIPTION="Oferuje następujące usługi TCP/IP: Chargen, Daytime, Discard, Echo, QOTD."
+
+TELNETD_SERVICE="Usługa ReactOS Telnet"
+TELNETD_SERVICE_DESCRIPTION="Usługa ReactOS Telnet"
+
+THEMES_SERVICE="Motywy"
+THEMES_SERVICE_DESCRIPTION="Oferuje wsparcie dla motywów"
+
+WINMGMT_SERVICE="Infrastruktura zarządzania ReactOS"
+WINMGMT_SERVICE_DESCRIPTION="Dostarcza interfejs w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach."
+
+WLANSVC_SERVICE="Usługa WLAN"
+WLANSVC_SERVICE_DESCRIPTION="Usługa WLAN"
+
+WORKSTATION_SERVICE="Stacja robocza"
+WORKSTATION_SERVICE_DESCRIPTION="Tworzy i zachowuje połączenia sieciowe klientów z serwerami."
+
+; Keyboard layouts
+ALBANIAN = "Albański"
+ARABIC_101 = "Arabski (101)"
+ARABIC_102 = "Arabski (102)"
+ARABIC_102_AZERTY = "Arabski (102, AZERTY)"
+ARMENIAN_EASTERN = "Armeński wschodni"
+ARMENIAN_WESTERN = "Armeński zachodni"
+ASSAMESE = "ASSAMESE - INSCRIPT"
+AZERI_CYRILLIC = "Azerski (Cyrylica)"
+AZERI_LATIN = "Azerski (Latin)"
+BELARUSIAN = "Białoruski"
+BELGIAN_DUTCH = "Belgijski (Period)"
+BELGIAN_FRENCH = "Belgijski Francuski"
+BENGALI = "Bengalski"
+BULGARIAN_BDS = "Bułgarski BDS 5237-1978"
+BULGARIAN_PHONETIC = "Bułgarski (Fonetyczny)"
+BULGARIAN_PHONETIC_BDS = "Bułgarski (Fonetyczny, BDS)"
+BURMESE = "Burmański"
+CANADIAN_FRENCH = "Kanadyjski francuski (Legacy)"
+CANADIAN_MULTILINGUAL = "Kanadyjski wielojęzykowy"
+CROATIAN = "Chorwacki"
+CZECH = "Czeski"
+CZECH_QWERTY = "Czeski (QWERTY)"
+DANISH = "Duński"
+DEVANAGARI = "Devanagari - INSCRIPT"
+DUTCH = "Holenderski"
+ESTONIAN = "Estoński"
+GERMAN_ERGO = "Niemiecki (de_ergo)"
+GERMAN_NEO = "Niemiecki (NEO-1.1)"
+GERMAN_RISTOME = "Niemiecki (RISTOME)"
+GERMAN = "Niemiecki"
+GREEK = "Grecki"
+GUJARATI = "Gujarati"
+IRISH = "Irlandzki"
+FINNISH = "Fiński"
+FRENCH = "Francuski"
+GEORGIAN = "Gruziński"
+HEBREW = "Hebrajski"
+HUNGARIAN = "Węgierski"
+ICELANDIC = "Islandzki"
+ITALIAN = "Włoski"
+JAPANESE = "Japoński"
+KAZAKH = "Kazachski"
+KOREAN = "Koreański"
+LATIN_AMERICAN = "Latynoamerykański"
+LATVIAN = "Łotewski"
+LITHUANIAN = "Litewski"
+MACEDONIAN = "Macedoński (FYRO)"
+MALAYALAM = "Malajalam"
+NORWEGIAN = "Norweski"
+POLISH_214 = "Polski (214)"
+POLISH_PROGRAMMERS = "Polski (Programisty)"
+PORTUGESE = "Portugalski"
+PORTUGESE_BRAZILIAN% = "Portugalski (Brazylijski ABNT2)"
+ROMANIAN = "Rumuński"
+RUSSIAN = "Rosyjski"
+RUSSIAN_TYPEWRITER = "Rosyjski (Maszynisty)"
+SERBIAN_CYRILLIC = "Serbski (Cyrylica)"
+SERBIAN_LATIN = "Serbski (Latin)"
+SLOVAK = "Słowacki"
+SLOVAK_QWERTY = "Słowacki (QWERTY)"
+SPANISH = "Hiszpański"
+SWEDISH = "Szwedzki"
+SWISS_GERMAN = "Szwajcarski Niemiecki"
+TATAR = "Tatarski"
+THAI_KEDMANEE = "Tajski Kedmanee"
+THAI_KEDMANEE_NON_SHIFTLOCK = "Tajski (Kedmanee, bez ShiftLock)"
+THAI_PATTACHOTE = "Tajski Pattachote"
+THAI_PATTACHOTE_NON_SHIFTLOCK = "Tajski (Pattachote bez ShiftLock)"
+TURKISH_Q = "Turecki Q"
+TURKISH_F = "Turecki F"
+UK = "Angielski (Wielka Brytania)"
+UKRAINIAN = "Ukraiński"
+UKRAINIAN_STUDENT = "Ukraiński (Student)"
+US = "Angielski (USA)"
+US_ARABIC = "Tablica Angielska (US) dla Arabskiego (IBM 238_L)"
+US_DVORAK = "Angielski (US-Dvorak)"
+US_DVORAK_LEFT = "Angielski (Dvoraka dla leworęcznych)"
+US_DVORAK_RIGHT = "Angielski (Dvoraka dla praworęcznych)"
+US_INTERNATIONAL = "Międzynarodowy (USA)"
+UZBEK_CYRILLIC = "Uzbecki (Cyrylica)"
+VIETNAMESE = "Wietnamski"
+
+
 ; LANG_ROMANIAN SUBLANG_NEUTRAL
 [Strings.0018]
 
index cb6e8e7..1d31fe5 100644 (file)
@@ -104,8 +104,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Urządzenia klawiszy szeregowych", -1, 6, 115, 248, 47
     LTEXT "Urządzenia klawiszy szeregowych zapewniają alternatywny dostęp do funkcji klawiatury lub myszy.",
           -1, 12, 124, 222, 20
-    AUTOCHECKBOX "Wspieraj urządzenia klawi&szy szeregowych", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
-    PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
+    AUTOCHECKBOX "Wspieraj urządzenia klawi&szy szeregowych", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 156, 14
+    PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_SERIAL_BUTTON, 174, 142, 70, 14
     GROUPBOX "Opcje zarządzania", -1, 6, 169, 248, 47
     AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  12, 178, 222, 14
index 7b88f9c..68db268 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Mała", -1, 62, 66, 30, 17
     LTEXT "Duża", -1, 195, 66, 30, 17
     AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_MUTE_CHECKBOX, 50, 78, 140, 10
-    AUTOCHECKBOX "Umieść &ikonę głośności w zasobniku systemowym", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 140, 10
+    AUTOCHECKBOX "Umieść &ikonę głośności w zasobniku systemowym", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 180, 10
     PUSHBUTTON "&Zaawansowane...", IDC_ADVANCED_BTN, 150, 105, 75, 15
     GROUPBOX "Ustawienia głośników", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7, 140, 230, 80
     CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 155, 70, 70
index 7eb7361..392ef36 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Debugowanie", -1, 5, 125, 230, 90
     LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
     COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Enables/disables debug output from opengl32.\n\nWARNING: Choosing ""Set"" or ""Clear"" will overwrite the content of the DEBUGCHANNEL environment variable!", -1, 15, 165, 210, 40
+    LTEXT "Włącza/wyłącza kanał debugowania opengl32.\n\nUWAGA: Wybranie ""Set"" lub ""Clear"" nadpisze zawartość zmiennej środowiskowej DEBUGCHANNEL!", -1, 15, 165, 210, 40
 END
 
 STRINGTABLE
index c846f33..a79c523 100644 (file)
@@ -117,7 +117,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Tak, ten komputer będzie członkiem domeny.", IDC_SELECT_DOMAIN, 33, 47, 253, 20, WS_TABSTOP
     LTEXT "Nazwa grupy roboczej lub domeny:", IDC_STATIC, 33, 72, 126, 14
     EDITTEXT IDC_DOMAIN_NAME, 33, 82, 126, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "UWAGA: Jeśli ten komputer nie będzie uczestniczyć w sieci, nie masz wystarczających uprawnień, aby dolączyć do domeny, lub nie wiesz, co należy wpisać, to narazie wybierz grupę roboczą. Te opcje można zmienić pózniej.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
+    LTEXT "UWAGA: Jeśli ten komputer nie będzie uczestniczyć w sieci, nie masz wystarczających uprawnień, aby dolączyć do domeny, lub nie wiesz, co należy wpisać, to na razie wybierz grupę roboczą. Te opcje można zmienić pózniej.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -172,7 +172,7 @@ BEGIN
     IDS_NETWORKCOMPONENTTITLE "Składniki sieciowe"
     IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Kliknij pole wyboru, aby włączyć składnik sieciowy dla tego komputera. Aby dodać składnik, kliknij przycisk Zainstaluj."
     IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Grupa robocza lub domena komputera"
-    IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Domena to zbiór komputerów zdefiniowany przez administratora sieci. Grupa robocza to zbiór komputerów, które mają taką samą nazwę grupy roboczej."
+    IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Grupa robocza to zbiór komputerów, które mają taką samą nazwę grupy roboczej. Domena to zbiór komputerów zdefiniowany przez administratora sieci."
     IDS_REACTOS_SETUP "Instalator ReactOS"
     IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Instalacja nie może być kontynuowana dopóki\nnie wpiszesz nazwy domeny\nlub grupy roboczej."
 END
index 4551650..0a2889e 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
 
     //Volume related strings
     IDS_VOL_VOLUME "Dźwięk"
-    IDS_VOL_ADJUST "&Ustawienia dźwięku"
+    IDS_VOL_ADJUST "&Właściwości dźwięku"
     IDS_VOL_OPEN "&Otwórz regulację głośności"
     IDS_VOL_RUN "SNDVOL32.EXE"
     IDS_VOL_MUTED "Głośność (wyciszona)"
index 952d118..f0beb2c 100644 (file)
@@ -44,12 +44,12 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_BUTTON_YES    "&Yes"
-    IDS_BUTTON_NO     "&No"
-    IDS_BUTTON_RETRY  "&Retry"
+    IDS_BUTTON_YES    "&Tak"
+    IDS_BUTTON_NO     "&Nie"
+    IDS_BUTTON_RETRY  "&Ponów"
     IDS_BUTTON_OK     "OK"
-    IDS_BUTTON_CANCEL "Cancel"
-    IDS_BUTTON_CLOSE  "&Close"
+    IDS_BUTTON_CANCEL "Anuluj"
+    IDS_BUTTON_CLOSE  "&Zamknij"
 }
 
 IDD_PROPSHEET DIALOGEX 0, 0, 220, 140
index a0c9dbb..4612123 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*
+/*
  * Resources for Common Dialogs
  *
  * Copyright 1999 Bertho Stultiens
@@ -34,7 +34,7 @@ Czy chcesz go zastąpić?"
                           / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Katalog nie istnieje"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Plik nie istnieje"
-    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "The selection contains a non-folder object"
+    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "Wybór nie zawiera folderu"
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -138,7 +138,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_SAVE_AS     "Zapisz jako"
     IDS_OPEN_FILE   "Otwórz plik"
     IDS_SELECT_FOLDER "Wybierz folder"
-    IDS_FONT_SIZE_INPUT "Font size has to be a number."
+    IDS_FONT_SIZE_INPUT "Rozmiar czcionki musi być liczbą."
 }
 
 /*
@@ -314,8 +314,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  CHECKBOX "Uwzględniaj tylko całe wyrazy", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  CHECKBOX "&Uwzględniaj wielkość liter", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
  GROUPBOX "Kierunek", grp1, 147, 21, 58, 38
- CONTROL "Przesuń w &górę", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
- CONTROL "Przesuń w &dół", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
+ CONTROL "W &górę", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
+ CONTROL "W &dół", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
 
  DEFPUSHBUTTON "&Znajdź następny", IDOK, 212,  6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
  PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL  , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
index f24a443..d355cf8 100644 (file)
@@ -163,7 +163,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     GROUPBOX "Stan urządzenia", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
     EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Rozwiązywanie problemów...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+    PUSHBUTTON "&Rozwiązywanie problemów...", IDC_DEVPROBLEM, 98, 163, 140, 15
     LTEXT "&Użycie urządzenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
index a320d33..eeffedb 100644 (file)
@@ -88,36 +88,36 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_IPADDRESS    "adres IP"
     ROLE_SYSTEM_OUTLINEBUTTON "przycisk zarysu"
 
-    IDS_STATE_NORMAL            "normal"
-    IDS_STATE_UNAVAILABLE       "unavailable"
-    IDS_STATE_SELECTED          "selected"
-    IDS_STATE_FOCUSED           "focused"
-    IDS_STATE_PRESSED           "pressed"
-    IDS_STATE_CHECKED           "checked"
-    IDS_STATE_MIXED             "mixed"
-    IDS_STATE_READONLY          "read only"
-    IDS_STATE_HOTTRACKED        "hot tracked"
-    IDS_STATE_DEFAULT           "default"
-    IDS_STATE_EXPANDED          "expanded"
-    IDS_STATE_COLLAPSED         "collapsed"
-    IDS_STATE_BUSY              "busy"
-    IDS_STATE_FLOATING          "floating"
-    IDS_STATE_MARQUEED          "marqueed"
-    IDS_STATE_ANIMATED          "animated"
-    IDS_STATE_INVISIBLE         "invisible"
-    IDS_STATE_OFFSCREEN         "offscreen"
-    IDS_STATE_SIZEABLE          "sizeable"
-    IDS_STATE_MOVEABLE          "moveable"
-    IDS_STATE_SELFVOICING       "self voicing"
-    IDS_STATE_FOCUSABLE         "focusable"
-    IDS_STATE_SELECTABLE        "selectable"
-    IDS_STATE_LINKED            "linked"
-    IDS_STATE_TRAVERSED         "traversed"
-    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "multi selectable"
-    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "extended selectable"
-    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alert low"
-    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alert medium"
-    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alert high"
-    IDS_STATE_PROTECTED         "protected"
-    IDS_STATE_HASPOPUP          "has popup"
+    IDS_STATE_NORMAL            "normalny"
+    IDS_STATE_UNAVAILABLE       "niedostępny"
+    IDS_STATE_SELECTED          "wybrany"
+    IDS_STATE_FOCUSED           "skoncentrowany"
+    IDS_STATE_PRESSED           "wciśnięty"
+    IDS_STATE_CHECKED           "zaznaczony"
+    IDS_STATE_MIXED             "mieszany"
+    IDS_STATE_READONLY          "tylko do odczytu"
+    IDS_STATE_HOTTRACKED        "śledzony"
+    IDS_STATE_DEFAULT           "domyślny"
+    IDS_STATE_EXPANDED          "rozwinięty"
+    IDS_STATE_COLLAPSED         "zwinięty"
+    IDS_STATE_BUSY              "zajęty"
+    IDS_STATE_FLOATING          "pływający"
+    IDS_STATE_MARQUEED          "błyszczący"
+    IDS_STATE_ANIMATED          "animowany"
+    IDS_STATE_INVISIBLE         "niewidzialny"
+    IDS_STATE_OFFSCREEN         "poza ekranem"
+    IDS_STATE_SIZEABLE          "wymierny"
+    IDS_STATE_MOVEABLE          "przesuwalny"
+    IDS_STATE_SELFVOICING       "samo udźwięczniony"
+    IDS_STATE_FOCUSABLE         "koncentrowalny"
+    IDS_STATE_SELECTABLE        "wybieralny"
+    IDS_STATE_LINKED            "połączony"
+    IDS_STATE_TRAVERSED         "przeszły"
+    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "wielowybieralny"
+    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "rozszerzony wybieralny"
+    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alert nisko"
+    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alert średnio"
+    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alert wysoko"
+    IDS_STATE_PROTECTED         "chroniony"
+    IDS_STATE_HASPOPUP          "ma popup"
 }
index aabe865..10c9ed2 100644 (file)
@@ -609,7 +609,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Pokaż p&ostęp połączenia podczas wybierania", 1143, 8, 61, 224, 10
     AUTOCHECKBOX "Z&amknij po wybraniu numeru", 1137, 8, 79, 220, 10
     AUTOCHECKBOX "&Użyj kreatora konfiguracji do tworzenia nowych wpisów do książki telefonicznej", 1144, 8, 97, 220, 10
-    AUTOCHECKBOX "Always prompt &before auto-dialing", 1136, 8, 114, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "Zawsze pytaj przed automatycznym &wybieraniem", 1136, 8, 114, 220, 10
 END
 
 160 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
@@ -1937,12 +1937,12 @@ BEGIN
     287 "Lokalizacje\0"
     288 "To urządzenie będzie użyte do nawiązania połączenia.\0"
     289 "Wybierz urządzenie\0"
-    290 "Multiple Lines cannot be bundled unless you are calling a PPP server.\0"
+    290 "Wielowiersze nie mogą być uwzględnione, chyba że dzwonisz na serwer PPP.\0"
     291 "Modem\0"
     292 "Modem nie jest zainstalowany.\0"
     293 "Szyfrowanie MS Point-to-Point, 128 bit RSA/RC4\0"
     294 "Szyfrowanie MS Point-to-Point, 40 bit RSA/RC4\0"
-    295 "Multiple Lines\0"
+    295 "Wielowiersze\0"
     296 "(Naciśnij Konfiguruj aby ustawić)\0"
     297 "Możesz wprowadzić stałe adresy serwerów DNS i WINS.\0"
     298 "Adres DNS\0"
@@ -2049,8 +2049,8 @@ BEGIN
     433 "Połączenie poprzez kabel...\0"
     434 "Wybieranie %1...\0"
     435 "Połączenie przez X.25 do %1...\0"
-    436 "Postconnecting through %1...\0"
-    437 "Preconnecting through %1...\0"
+    436 "Postłączenie przez %1...\0"
+    437 "Prełączenie przez %1...\0"
     438 "Połączono.\0"
     439 "Urządzenie podłączone.\0"
     440 "Rozłączono.\0"
@@ -2059,8 +2059,8 @@ BEGIN
     443 "Otwieranie portu...\0"
     444 "X.25 połączony.\0"
     445 "Port otwarty.\0"
-    446 "Postconnect complete.\0"
-    447 "Preconnect complete.\0"
+    446 "Postłączenie zakończone.\0"
+    447 "Prełączenie zakończone.\0"
     448 "Przygotowywanie oddzwaniania...\0"
     449 "Sprawdzanie połączenia protokołów sieciowych...\0"
     450 "Weryfikacja nazwy użytkownika i hasła...\0"
@@ -2105,7 +2105,7 @@ BEGIN
     489 "nigdy\0"
     490 "Możesz ustawić to połączenia dla wszystkich użytkowników albo tylko dla siebie.\0"
     491 "Dostępność połączenia\0"
-    492 "Discard multiple line settings for the entry?\0"
+    492 "Odrzucić wielowierszowe ustawienia dla tego wpisu?\0"
     493 "Urządzenie niedostępne\0"
     494 "Preferencje logowania\0"
     495 "Preferencje Dial-up\0"
@@ -2113,15 +2113,15 @@ BEGIN
     497 "X.25 PAD\0"
     498 "Możesz zezwolić innym komputerom na dostęp do zasobów poprzez to połączenie dial-up.\0"
     499 "Wybór serwera VPN\0"
-    500 "Cannot enable on-demand dialing.\0"
+    500 "Nie można włączyć wybierania na żądanie.\0"
     501 "Jaka jest nazwa albo adres serwera VPN?\0"
-    502 "Cannot disable on-demand dialing.\0"
+    502 "Nie można wyłączyć wybierania na żądanie0"
     503 "Sieć publiczna\0"
     504 "ReactOS może upewnić się, że najpierw połączono się z siecią publiczną.\0"
     505 "VPN1\0"
     506 "Wsp\0"
-    507 "You can let a local network access resources through this dial-up connection.\0"
-    508 "Host or Guest?\0"
+    507 "Możesz zezwolić sieci lokalnej na dostęp do zasobów przez to połączenie dial-up.\0"
+    508 "Gospodarz czy gość?\0"
     509 "Współdzielenie Łącza Internetowego było do tej pory ustawione na połączenie '%1'.\n\nBędzie teraz ustawione na połączenie '%2'.\0"
     510 "Aby połączyć dwa komputery, twój komputer musi być ustawiony jako host albo jako gość.\0"
     511 "Z włączonym Współdzieleniem Łącza Internetowego, twój adapter LAN adapter zostanie ustawiony na adres IP 192.168.0.1. Twój komputer może stracić połączenie z innymi komputerami w sieci lokalnej. Jeśli te komputery mają adresy IP ustawione statycznie, powinieneś je ustawić na otrzymywanie adresów IP automatycznie. Czy na pewno chcesz włączyć Współdzielenie Łącza Internetowego?\0"
@@ -2133,7 +2133,7 @@ BEGIN
     517 "Użyj szyfrowania danych MPPE-40\0"
     518 "Użyj szyfrowania danychMPPE-128\0"
     519 "Bierzące ustawienie szyfrowania wymaga uwierzytelnienia MS-CHAP lub EAP.\0"
-    520 "Custom Authentication Message\0"
+    520 "Niestandardowy komunikat o autoryzacji\0"
     521 "Łączenie z %1...\0"
     522 "Nazwa połączenia\0"
     523 "Automagicznie\0"
@@ -2193,9 +2193,9 @@ BEGIN
     1547 "Ustaw adres serwera DNS lub WINS dla tego interface.\0"
     1548 "Skrypty Routera\0"
     1549 "Możesz ustawić skrypty połączenia z routerem zdalnym.\0"
-    1550 "Dial In Credentials\0"
+    1550 "Wdzwoń poświadczenia\0"
     1551 "Ustaw nazwę użytkownika i hasło które router zdalny wykorzysta podcza połączenia z tym serwerem.\0"
-    1552 "Dial Out Credentials\0"
+    1552 "Wydzwoń poświadczenia\0"
     1553 "Ustaw nazwę użytkownika i hasło które będą wykorzystane podczas połączenia z routerem zdalnym.\0"
     1554 "Nazwa Interface\0"
     1555 "Wybierz nazwę pod którą będzie opisany ten interface.\0"
index 968da30..58e3487 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ BEGIN
     IDS_PROMPTDISK   "Plik '%1' na %2 jest wymagany"
     IDS_UNKNOWN      "Nieznane"
     IDS_COPYFROM     "Kopiuj pliki z:"
-    IDS_INFO         "Wpisz ścieżkę, w której plik się znajduje, a nastpępnie kliknij OK."
+    IDS_INFO         "Wpisz ścieżkę, w której plik się znajduje, a następnie kliknij OK."
 END
 
 STRINGTABLE
index 52ac321..cb42d03 100644 (file)
@@ -190,9 +190,9 @@ BEGIN
     COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "K&omentarz:", 14018, 8, 154, 68, 10
     EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "Z&aawansowane", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", 14020, 8, 172, 90, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", 14021, 104, 172, 60, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Z&aawansowane", 14022, 169, 172, 60, 14, ES_LEFT
 END
 
 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
@@ -322,7 +322,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
-    CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyśpieszyć wyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyspieszyć \nwyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 230, 17, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
@@ -419,7 +419,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10
     AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze kliknięcie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
     PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14011, 175, 180, 80, 14, WS_TABSTOP
 END
 
index b8b2b5a..9323ddf 100644 (file)
@@ -1035,12 +1035,14 @@ MSPAINT_TITLE=MSPaint
 MSPAINT_DESC=Uruchom Paint
 CHARMAP_TITLE=Tablica znaków
 CHARMAP_DESC=Tablica znaków
-CLIPBRD_TITLE=Clipboard Viewer
-CLIPBRD_DESC=Clipboard Viewer
+CLIPBRD_TITLE=Podgląd Wieloschowka
+CLIPBRD_DESC=Podgląd Wieloschowka
 KBSWITCH_TITLE=Zmiana układu klawiatury
 KBSWITCH_DESC=Zmiana układu klawiatury
 REGEDIT_TITLE=Edytor rejestru
 REGEDIT_DESC=Uruchom Edytor rejestru
+TASKMGR_TITLE=Menedżer zadań
+TASKMGR_DESC=Uruchom Menedżer zadań
 DXDIAG_TITLE=Program diagnostyczny ReactX
 DXDIAG_DESC=Uruchom program diagnostyczny ReactX
 MAGNIFY_TITLE=Lupa
@@ -1052,13 +1054,13 @@ MPLAY_DESC=Uruchom Odtwarzacz multimedialny
 SNDVOL_TITLE=Regulacja głośności
 SNDVOL_DESC=Uruchom regulację głośności
 SNDREC32_TITLE=Rejestrator dźwięku
-SNDREC32_DESC=Launch Sound Recorder
+SNDREC32_DESC=Uruchom Rejestrator dźwięku
 SOL_TITLE=Pasjans
 SOL_DESC=Pasjans
 WINMINE_TITLE=Saper
 WINMINE_DESC=Saper
-SPIDER_TITLE=Spider Solitaire
-SPIDER_DESC=Spider Solitaire
+SPIDER_TITLE=Pasjans Pająk
+SPIDER_DESC=Pasjans Pająk
 
 ; Portuguese - Brazil
 [Strings.0416]
index d520295..539e0a1 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Trwa zamykanie programu... Proszę czekać", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Postęp", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
     LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    DEFPUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 138, 71, 55, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
@@ -25,7 +25,7 @@ CAPTION "Zakończ program - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 66, 98, 55, 17
     LTEXT "Wybrany program nie odpowiada.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
     LTEXT "Aby powrócić do ReactOS i sprawdzić status programu, kliknij Anuluj.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
     LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26