* Turkish translation update and improvements by Erdem Ersoy.
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 19 Sep 2013 22:08:50 +0000 (22:08 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 19 Sep 2013 22:08:50 +0000 (22:08 +0000)
CORE-7408

svn path=/trunk/; revision=60220

40 files changed:
reactos/base/applications/calc/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/spider/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/winhlp32/lang/Tr.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/Tr.rc
reactos/base/applications/write/lang/Tr.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/tr-TR.rc
reactos/base/setup/vmwinst/lang/tr-TR.rc
reactos/base/shell/explorer-new/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/rundll32/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/system/rundll32/rsrc.rc
reactos/base/system/runonce/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/system/runonce/rsrc.rc
reactos/base/system/userinit/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/system/userinit/rsrc.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/system/winlogon/rsrc.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/fdebug.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/timedate/rsrc.rc

index e661e1f..3c967d4 100644 (file)
@@ -38,7 +38,7 @@ BEGIN
                     BS_NOTIFY | WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "BG",IDC_BUTTON_FE,38,60,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "dms",IDC_BUTTON_DMS,38,80,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
+    PUSHBUTTON      "DDS",IDC_BUTTON_DMS,38,80,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "sin",IDC_BUTTON_SIN,38,100,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
@@ -74,7 +74,7 @@ BEGIN
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "BA",IDC_BUTTON_MP,123,120,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "π",IDC_BUTTON_PI,123,140,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
+    PUSHBUTTON      "pi",IDC_BUTTON_PI,123,140,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "7",IDC_BUTTON_7,156,60,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
@@ -120,7 +120,7 @@ BEGIN
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "Veyâ",IDC_BUTTON_OR,260,80,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Sol",IDC_BUTTON_LSH,260,100,24,18,BS_CENTER |
+    PUSHBUTTON      "Sola",IDC_BUTTON_LSH,260,100,24,18,BS_CENTER |
                     BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "=",IDC_BUTTON_EQU,260,120,24,18,BS_CENTER | BS_VCENTER |
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
                     NOT WS_VISIBLE,190,21,38,10
     CONTROL         "Sözcük",IDC_RADIO_WORD,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | NOT
                     WS_VISIBLE,230,21,38,10
-    CONTROL         "Sekizlik",IDC_RADIO_BYTE,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | NOT
+    CONTROL         "Çoklu",IDC_RADIO_BYTE,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | NOT
                     WS_VISIBLE,270,21,38,10
     CONTROL         "Derece",IDC_RADIO_DEG,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,
                     150,21,45,10
@@ -395,8 +395,8 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Dö&rtlü Sözcük\tF12",          IDM_VIEW_QWORD, CHECKED
         MENUITEM "İ&kili Sözcük\tF2",            IDM_VIEW_DWORD, CHECKED
-        MENUITEM "Söz&cük\tF3",                  IDM_VIEW_WORD, CHECKED
-        MENUITEM "Seki&zlik\tF4",                IDM_VIEW_BYTE, CHECKED
+        MENUITEM "Sö&zcük\tF3",                  IDM_VIEW_WORD, CHECKED
+        MENUITEM "&Çoklu\tF4",                   IDM_VIEW_BYTE, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "B&asamak Ayırıcısı",           IDM_VIEW_GROUP, CHECKED
     END
index 8f00544..caa172f 100644 (file)
@@ -47,7 +47,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE   "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılım Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği umuduyla dağıtılmıştır, ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın hiçbir güvencesi yoktur. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE   "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılım Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği umuduyla dağıtılmıştır, ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın hiçbir güvencesi yoktur. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "&Hakkında"
   IDS_TITLE     "Karakter Eşlem"
 END
index 620d1c6..7bbbdca 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX    "&Durum çubuğu", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
 
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam", IDOK, 35, 97, 50, 14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
+    PUSHBUTTON      "İptal", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
 END
 
 
@@ -47,7 +47,7 @@ BEGIN
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 66, 84, 54, 13
-    PUSHBUTTON    "Vazgeç", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "İptal", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
 END
 
 
index be621ef..416bad0 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ BEGIN
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 66, 84, 54, 13
-    PUSHBUTTON    "Vazgeç", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "İptal", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
 END
 
 IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 106, 80
@@ -42,7 +42,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&Zor: Dört Renk", IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 80, 10
 
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam", IDOK, 8, 58, 40, 14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
+    PUSHBUTTON      "İptal", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
 END
 
 /* Strings */
index 5f77ad6..698f0db 100644 (file)
@@ -87,5 +87,5 @@ BEGIN
     EDITTEXT             IDC_EDITCOLS,   5,  45,  20,  12, ES_NUMBER
     EDITTEXT            IDC_EDITMINES,   5,  75,  20,  12, ES_NUMBER
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",  IDOK,     40,  30,  50,  15
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç", IDCANCEL, 40,  50,  50,  15
+    PUSHBUTTON      "İptal", IDCANCEL, 40,  50,  50,  15
 END
index 05b9f41..8f6a13d 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32", WS_TABSTOP, 2, 2, 374, 195
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Yardım", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Uygula", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -82,7 +82,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
     PUSHBUTTON "&Tüm Ön Yükleme Yollarını Denetle", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
-    PUSHBUTTON "&Ön Tanımlı Yap", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
+    PUSHBUTTON "&Öntanımlı Yap", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
     PUSHBUTTON "B&ir Yukarı Taşı", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
     PUSHBUTTON "Bi&r Aşağı Taşı", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
     GROUPBOX "Ön Yükleme Seçenekleri", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
@@ -119,7 +119,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
     CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
     PUSHBUTTON "Tamam", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
+    PUSHBUTTON "İptal", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
index 487ec30..727f317 100644 (file)
@@ -50,7 +50,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
index 09f6a21..47b59a9 100644 (file)
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "Static",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,87,8
     EDITTEXT        IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
     LTEXT           "&Veri:",IDC_STATIC,14,194,20,8
-    CONTROL         "S&ekizlik",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
+    CONTROL         "&Çoklu",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
     CONTROL         "Sö&zcük",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
 END
 
index ae353bc..7b4f1e0 100644 (file)
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Çalıştırma Yolu*:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
     LTEXT "&Açıklaması:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 126, 192, 44, 13
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
     LTEXT "&Ek Seçenekler (Ayrıntılar için Yardım'a tıklayınız.)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
     PUSHBUTTON "&Yardım", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
 END
@@ -210,7 +210,7 @@ BEGIN
     IDS_NUM_SERVICES "Hizmet Sayısı: %d"
     IDS_STOP_DEPENDS "%s durduğunda, bu hizmetler de durur:"
     IDS_NO_DEPENDS "<Bağımlılık Yok>"
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -240,7 +240,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_HELP_OPTIONS "EK SEÇENEKLER:\r\nDİKKAT: Seçenek adı, eşittir imini de kapsar.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (Ön tanımlı = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (Ön tanımlı = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (Ön tanımlı = normal)\r\n group= <Yükleme sırası takımı>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Bağımlılıklar (Ters bölü çizgisiyle birbirinden ayrılmalıdır.)>\r\n obj= <Hesap Adı|Nesne Adı>\r\n       (Ön tanımlı = LocalSystem)\r\n password= <Şifre>\r\n"
+    IDS_HELP_OPTIONS "EK SEÇENEKLER:\r\nUYARI: Seçenek adı, eşittir imini de kapsar.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (Öntanımlı = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (Öntanımlı = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (Öntanımlı = normal)\r\n group= <Yükleme sırası takımı>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Bağımlılıklar (Ters bölü çizgisiyle birbirinden ayrılmalıdır.)>\r\n obj= <Hesap Adı|Nesne Adı>\r\n       (Öntanımlı = LocalSystem)\r\n password= <Şifre>\r\n"
 END
 
 /* Hints */
index d1fc96b..0d07feb 100644 (file)
@@ -3,7 +3,6 @@
  * LICENSE:     unknown (LGPL assumed)
  * FILE:        base/applications/mspaint/lang/tr-TR.rc
  * PURPOSE:     Turkish Resource file for ReactOS Paint
- * PROGRAMMERS:
  * TRANSLATORS: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  */
 
@@ -70,7 +69,7 @@ BEGIN
     POPUP "G&örüntü"
     BEGIN
         MENUITEM "&Döndür ya da Evir...\tCtrl+R",  IDM_IMAGEROTATEMIRROR
-        MENUITEM "Stretch/Skew...\tCtrl+W",        IDM_IMAGESTRETCHSKEW
+        MENUITEM "&Yeniden Boyutlandır veyâ Eğrilt...\tCtrl+W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
         MENUITEM "&Kırp",                          IDM_IMAGECROP
         MENUITEM "&Renkleri Evir\tCtrl+I",         IDM_IMAGEINVERTCOLORS
         MENUITEM "&Öz Nitelikler...\tCtrl+E",      IDM_IMAGEATTRIBUTES
@@ -82,8 +81,8 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Renkliği Düzenle...",           IDM_COLORSEDITPALETTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Modern palette",                 IDM_COLORSMODERNPALETTE
-        MENUITEM "Old palette",                    IDM_COLORSOLDPALETTE
+        MENUITEM "&Yeni Renklik",                  IDM_COLORSMODERNPALETTE
+        MENUITEM "&Eski Renklik",                  IDM_COLORSOLDPALETTE
     END
 
     POPUP "&Yardım"
@@ -120,7 +119,7 @@ END
 IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Resmi Döndür ya da Evir"
+CAPTION "Döndür ya da Evir"
 BEGIN
     GROUPBOX "Döndür ya da Evir",  IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
     AUTORADIOBUTTON "&Yatay Evir", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
@@ -130,7 +129,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "1&80°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
     AUTORADIOBUTTON "2&70°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
     DEFPUSHBUTTON "Tamam",   IDOK, 125, 8, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
 END
 
 IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 225, 120
@@ -156,16 +155,16 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Kara ve Ak", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Renkli", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 170, 8, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Ön Tanımlı", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Öntanımlı", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
 END
 
 IDD_STRETCHSKEW DIALOGEX 100, 100, 225, 80
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Stretch and skew image"
+CAPTION "Yeniden Boyutlandır veyâ Eğrilt"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Stretch", IDD_STRETCHSKEWGROUPSTRETCH, 6, 6, 158, 66
+    GROUPBOX "Yeniden Boyutlandır", IDD_STRETCHSKEWGROUPSTRETCH, 6, 6, 158, 66
     ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONHSTRETCH, 12, 18, 32, 32
     LTEXT "Yatay:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSTRETCH, 45, 24, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSTRETCH, 90, 23, 32, 12
@@ -174,17 +173,17 @@ BEGIN
     LTEXT "Dikey:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSTRETCH, 45, 49, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSTRETCH, 90, 48, 32, 12
     LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTVPERCENT, 125, 49, 15, 10
-    GROUPBOX "Skew", IDD_STRETCHSKEWGROUPSKEW, 6, 76, 158, 66
+    GROUPBOX "Eğrilt", IDD_STRETCHSKEWGROUPSKEW, 6, 76, 158, 66
     ICON IDI_HORZSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONHSKEW, 12, 88, 32, 32
     LTEXT "Yatay:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSKEW, 45, 94, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSKEW, 90, 93, 32, 12
-    LTEXT "degrees", IDD_STRETCHSKEWTEXTHDEG, 125, 94, 30, 10
+    LTEXT "Derece", IDD_STRETCHSKEWTEXTHDEG, 125, 94, 30, 10
     ICON IDI_VERTSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONVSKEW, 12, 113, 32, 32
     LTEXT "Dikey:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSKEW, 45, 119, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSKEW, 90, 118, 32, 12
-    LTEXT "degrees", IDD_STRETCHSKEWTEXTVDEG, 125, 119, 30, 10
+    LTEXT "Derece", IDD_STRETCHSKEWTEXTVDEG, 125, 119, 30, 10
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 170, 8, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -192,7 +191,7 @@ BEGIN
     IDS_PROGRAMNAME, "Görüntü Düzenleyicisi"
     IDS_WINDOWTITLE, "%s - Görüntü Düzenleyicisi"
     IDS_INFOTITLE, "Görüntü Düzenleyicisi"
-    IDS_INFOTEXT, "Görüntü Düzenleyicisi, GNU Kısıtlı Umûmî Kamu Lisansı'nın (LGPL) 3. sürümüyle lisanslıdır. (bk: www.gnu.org)"
+    IDS_INFOTEXT, "Görüntü Düzenleyicisi, GNU Kısıtlı Umûmî Kamu Ruhsatı'nın (LGPL) 3. sürümüyle ruhsatlıdır. (bkz: www.gnu.org)"
     IDS_SAVEPROMPTTEXT, "%s için yapılan değişiklikler kaydedilsin mi?"
     IDS_DEFAULTFILENAME, "Adsız.bmp"
     IDS_MINIATURETITLE, "Küçüğü"
@@ -212,11 +211,11 @@ BEGIN
     IDS_TOOLTIP14, "Çokgen"
     IDS_TOOLTIP15, "Söbek"
     IDS_TOOLTIP16, "Yuvarlatılmış Dikdörtgen"
-    IDS_OPENFILTER, "Bit Eşlem Görüntüleri (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Tüm Kütükler (*.*)\1*.*\1"
-    IDS_SAVEFILTER, "24 İkillik Bit Eşlem Görüntüsü (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
-    IDS_FILESIZE, "%d sekizlik"
+    IDS_OPENFILTER, "İkil Eşlem Görüntüleri (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Tüm Kütükler (*.*)\1*.*\1"
+    IDS_SAVEFILTER, "24 İkillik İkil Eşlem Görüntüsü (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
+    IDS_FILESIZE, "%d çoklu"
     IDS_PRINTRES, "Her metrekarede %d x %d nokta"
-    IDS_INTNUMBERS, "Please enter integral numbers only!"
-    IDS_PERCENTAGE, "The percentage must be between 1 and 500."
-    IDS_ANGLE, "The angle must be between -89 and 89."
+    IDS_INTNUMBERS, "Buraya yalnızca tamsayı girilmelidir."
+    IDS_PERCENTAGE, "Buradaki değer 1 ilâ 500 olmalıdır."
+    IDS_ANGLE, "Buradaki değer -89 ilâ 89 olmalıdır."
 END
index 31a3b57..1c06cad 100644 (file)
@@ -47,7 +47,7 @@ CAPTION "Uzak Masaüstü Bağlayıcısı"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Bağlan",IDOK,147,245,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,203,245,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,203,245,50,14
     CONTROL         "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,50,246,190
 END
 
index d243189..1f666b0 100644 (file)
@@ -113,7 +113,7 @@ LTEXT    "Alt:",         0x14E,  100, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,  130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
 DEFPUSHBUTTON "Tamam",  IDOK,     180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON    "Vazgeç", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "İptal", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON    "Yardım", IDHELP,   180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -138,7 +138,7 @@ BEGIN
 EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Yataç Numarası:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
 DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22,16,284,170
@@ -158,7 +158,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  STRING_LICENSE, "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  STRING_LICENSE, "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -191,8 +191,8 @@ STRING_ANSI,                                    "ANSI"
 STRING_UNICODE,                                 "Unikod"
 STRING_UNICODE_BE,                              "Unikod (Büyük Sonlu)"
 STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
-STRING_CRLF,                                    "Windows"
-STRING_LF,                                      "UNIX"
-STRING_CR,                                      "Mac"
+STRING_CRLF,                                    "Pencereler (CR + LF)"
+STRING_LF,                                      "UNIX (LF)"
+STRING_CR,                                      "Mac (CR)"
 STRING_LINE_COLUMN,                             "%d. Yataç, %d. Dikeç"
 END
index 4d79fe9..3723fbb 100644 (file)
@@ -73,9 +73,9 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Seç", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
     AUTOCHECKBOX "&Kurulumdan Sonra Yazılımın Kurulum Kütüğünü Sil", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-    PUSHBUTTON "Ön Tanımlılar", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Öntanımlılar", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 124, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&İndir ve Kur", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 86, 78, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
@@ -99,7 +99,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
@@ -156,7 +156,7 @@ BEGIN
     IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nEk Bilgi: "
     IDS_AINFO_SIZE "\nBoyut: "
     IDS_AINFO_URLSITE "\nAna Sayfa: "
-    IDS_AINFO_LICENCE "\nLisans: "
+    IDS_AINFO_LICENCE "\nRuhsat: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
index 5e96551..e2cac49 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
    CHECKBOX "K&üme", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "Se&kme Durağı", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "Ka&ydırmayı Etkinleştir", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
index 08acfa0..c3759e1 100644 (file)
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "D&izgi Değeri",                    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "İ&kili Değer",                     ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&32 İkillik Değer",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "&Çoklu Dizeli Dizgi Değeri",       ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Çok Dizeli Dizgi Değeri",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
             MENUITEM "&Genişletilebilir Dizgi Değeri",   ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
   END
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "D&izgi Değeri",                    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "İ&kili Değer",                     ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&32 İkillik Değer",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "&Çoklu Dizeli Dizgi Değeri",       ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Çok Dizeli Dizgi Değeri",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
             MENUITEM "&Genişletilebilir Dizgi Değeri",   ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
         MENUITEM "A&ra...",                              ID_EDIT_FIND
@@ -183,13 +183,13 @@ BEGIN
     LTEXT           "D&eğer Bilgisi:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,142,64,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,196,64,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,196,64,50,14
 END
 
 IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOGEX  32, 24, 252, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Çoklu Dizeli Dizgi Değerini Düzenle"
+CAPTION "Çok Dizeli Dizgi Değerini Düzenle"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "&Değer Adı:",IDC_STATIC,6,6,134,8
@@ -197,7 +197,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "D&eğer Bilgisi:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,142,154,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,196,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,196,154,50,14
 END
 
 IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOGEX  32, 24, 252, 174
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "D&eğer Bilgisi:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,142,154,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,196,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,196,154,50,14
 END
 
 
@@ -229,7 +229,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "&Onaltılık",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "O&nluk",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,142,82,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,196,82,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,196,82,50,14
 END
 
 
@@ -368,7 +368,7 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_BINARY_EMPTY                      "(Bu değer sıfır uzunluktadır.)"
-    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME                "(Ön tanımlı)"
+    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME                "(Öntanımlı)"
     IDS_VALUE_NOT_SET                     "(Bu değer belirtilmemiştir.)"
     IDS_UNKNOWN_TYPE                      "Bilinmeyen tür: (0x%lx)"
     IDS_MY_COMPUTER                       "Bilgisayar"
@@ -386,7 +386,7 @@ BEGIN
     IDS_FLT_REGFILES_FLT                  "*.reg"
     IDS_FLT_HIVFILES                      "Yığın Dosyaları (*.*)"
     IDS_FLT_HIVFILES_FLT                  "*.*"
-    IDS_FLT_REGEDIT4                      "Windows 9x ve Windows NT 4.0 Türündeki Değer Kütükleri (*.reg)"
+    IDS_FLT_REGEDIT4                      "Pencereler 9x ve Pencereler NT 4.0 Türündeki Değer Kütükleri (*.reg)"
     IDS_FLT_REGEDIT4_FLT                  "*.reg"
     IDS_FLT_ALLFILES                      "Tüm Kütükler (*.*)"
     IDS_FLT_ALLFILES_FLT                  "*.*"
@@ -420,12 +420,12 @@ BEGIN
   IDS_EXPAND                     "&Genişlet"
   IDS_COLLAPSE                   "&Daralt"
   IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "G&it: %s"
-  IDS_FINISHEDFIND               "Değer defterinde arama bitti."
+  IDS_FINISHEDFIND               "Değer Defteri'nde arama bitti."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_IMPORT_PROMPT              "Eklenen bilgiler, değerleri değiştirebilir veyâ bileşenlerin doğru çalışmasını engelleyebilir.\nEğer %s  kütüğündeki bilgilerin kaynağını bilmiyorsanız bu bilgileri değer defterine eklemeyiniz.\n\nSürdürmek istiyor musunuz?"
+  IDS_IMPORT_PROMPT              "Eklenen bilgiler, değerleri değiştirebilir veyâ bileşenlerin doğru çalışmasını engelleyebilir.\nEğer %s  kütüğündeki bilgilerin kaynağını bilmiyorsanız bu bilgileri Değer Defteri'ne eklemeyiniz.\n\nSürdürmek istiyor musunuz?"
   IDS_IMPORT_OK                  "Bilgiler, %s kütüğünden başarıyla alındı."
   IDS_IMPORT_ERROR               "%s alınamıyor. Disk yanlışlığı, kütük dizgesi yanlışlığı ya da belirtilen kütüğün olmamasından dolayı bilgi alınacak kütük açılamıyor."
   IDS_EXPORT_ERROR               "%s verilemiyor. Disk yanlışlığı ya da kütük dizgesi yanlışlığından dolayı belirtilen kütük oluşturulamıyor ya da bilgiler, bu kütüğün üzerine yazılamıyor."
@@ -513,7 +513,7 @@ FONT 8, "Ms Shell Dlg"
     LTEXT           "Dizin:", IDC_STATIC, 4, 4, 15, 8, SS_LEFT
     EDITTEXT        IDC_EDIT_KEY, 23, 2, 167, 13
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam", IDOK, 140, 17, 50, 14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç", IDCANCEL, 89, 17, 50, 14
+    PUSHBUTTON      "İptal", IDCANCEL, 89, 17, 50, 14
 }
 
 IDD_ADDFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 186, 46
@@ -522,7 +522,7 @@ CAPTION "Yer İmlerine Ekleme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,129,7,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,129,24,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,129,24,50,14
     LTEXT           "Yer İmi Adı:",IDC_STATIC,7,7,70,10
     EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL
 END
@@ -533,7 +533,7 @@ CAPTION "Yer İmlerini Silme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,107,114,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,7,114,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,7,114,50,14
     CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST |
                     WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90
     LTEXT           "Yer İmlerini Seç:",IDC_STATIC,7,7,99,12
@@ -545,7 +545,7 @@ CAPTION "Ara"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "&Sonrakini Ara",IDOK,197,7,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,197,24,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,197,24,50,14
     GROUPBOX        "Şunlara Bak",IDC_STATIC,7,25,63,51
     LTEXT           "Şunu Ara:",IDC_STATIC,7,8,37,10
     EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
@@ -568,7 +568,7 @@ CAPTION "Arama"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
-    DEFPUSHBUTTON   "Vazgeç",IDCANCEL,93,29,45,14
+    DEFPUSHBUTTON   "İptal",IDCANCEL,93,29,45,14
     LTEXT           "Aranıyor...",IDC_STATIC,33,12,83,8
 END
 
index 1bd5b73..14d22bf 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ CAPTION "3D Metin Görüntülük Koruyucusu Seçenekleri"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,216,7,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,216,24,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,216,24,50,14
     EDITTEXT        IDC_MESSAGE_TEXT,18,28,122,14,ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT           "Metin:",IDC_STATIC,18,17,65,8
 END
index e767c3e..03009f9 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Gösterilecek Ses Düzeyi Denetimleri:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
     CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114,226,50,14
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 168,226,50,14
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168,226,50,14
 END
 
 IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
index eee7be9..c746e82 100644 (file)
@@ -247,7 +247,7 @@ CAPTION "CPU'larla İlişkisini Değiştir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,120,133,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,174,133,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,174,133,50,14
     LTEXT           "Bu seçenekler, bu işlemin hangi CPU'larla yürütüleceğini belirler.",
                     IDC_STATIC,5,5,220,16
     CONTROL         "0. CPU",IDC_CPU0,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,
@@ -322,7 +322,7 @@ CAPTION "Dikeçleri Seç"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,84,178,50,14
-    PUSHBUTTON      "Vazgeç",IDCANCEL,138,178,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,138,178,50,14
     LTEXT           "Bu seçenekler, ""İşlemci"" sekmesindeki dikeçlerin hangisinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.",
                     IDC_STATIC,7,7,181,17
     CONTROL         "Yansıma Adı",IDC_IMAGENAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
@@ -345,7 +345,7 @@ BEGIN
                     WS_TABSTOP,7,116,62,10
     CONTROL         "G/Ç Okuma",IDC_IOREADS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,127,49,10
-    CONTROL         "G/Ç Okuma Sekizlikleri",IDC_IOREADBYTES,"Button",
+    CONTROL         "G/Ç Okuma Çokluları",IDC_IOREADBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,138,65,10
     CONTROL         "Oturum Kimliği",IDC_SESSIONID,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,149,50,10
@@ -369,11 +369,11 @@ BEGIN
                     WS_TABSTOP,107,105,55,10
     CONTROL         "G/Ç Yazma",IDC_IOWRITES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,116,49,10
-    CONTROL         "G/Ç Yazma Sekizlikleri",IDC_IOWRITEBYTES,"Button",
+    CONTROL         "G/Ç Yazma Çokluları",IDC_IOWRITEBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,127,65,10
     CONTROL         "G/Ç Diğer",IDC_IOOTHER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,138,46,10
-    CONTROL         "G/Ç Diğer Sekizlikler",IDC_IOOTHERBYTES,"Button",
+    CONTROL         "G/Ç Diğer Çoklular",IDC_IOOTHERBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,149,65,10
 END
 
@@ -585,9 +585,9 @@ BEGIN
     IDS_TAB_IOREADS               "G/Ç Okuma"
     IDS_TAB_IOWRITES              "G/Ç Yazma"
     IDS_TAB_IOOTHER               "G/Ç Diğer"
-    IDS_TAB_IOREADBYTES           "G/Ç Okuma Sekizlikleri"
-    IDS_TAB_IOWRITESBYTES         "G/Ç Yazma Sekizlikleri"
-    IDS_TAB_IOOTHERBYTES          "G/Ç Diğer Sekizlikler"
+    IDS_TAB_IOREADBYTES           "G/Ç Okuma Çokluları"
+    IDS_TAB_IOWRITESBYTES         "G/Ç Yazma Çokluları"
+    IDS_TAB_IOOTHERBYTES          "G/Ç Diğer Çoklular"
     IDS_MENU_SELECTCOLUMNS        "&Dikeçleri Seç..."
     IDS_MENU_16BITTASK            "&16 İkillik Görevleri Göster"
     IDS_MENU_WINDOWS              "&Pencereler"
index 9c62905..dbd3280 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ MAIN_MENU MENU
  POPUP "&Seçenekler" {
    POPUP "&Her Zaman Üstte Olma"
    BEGIN
-     MENUITEM "&Ön Tanımlı",           MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
+     MENUITEM "&Öntanımlı",            MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
      MENUITEM "&Evet",                 MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
      MENUITEM "&Hayır",                MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
   END
index d0226c3..1fd0f1d 100644 (file)
@@ -141,7 +141,7 @@ BEGIN
     LTEXT        "Var Olan Biçimler:",-1,3,2,100,15
     LISTBOX      IDC_DATETIME,3,12,80,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_NOTIFY
     PUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,87,12,40,12
-    PUSHBUTTON   "Vazgeç",IDCANCEL,87,26,40,12
+    PUSHBUTTON   "İptal",IDCANCEL,87,26,40,12
 END
 
 IDD_NEWFILE DIALOG 30, 20, 140, 80
@@ -152,7 +152,7 @@ BEGIN
     LTEXT        "Yeni Belge Türü:",-1,3,2,100,15
     LISTBOX      IDC_NEWFILE,3,12,90,65,LBS_NOINTEGRALHEIGHT
     PUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,97,12,40,12
-    PUSHBUTTON   "Vazgeç",IDCANCEL,97,26,40,12
+    PUSHBUTTON   "İptal",IDCANCEL,97,26,40,12
 END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Hizâlama", -1, 15, 87, 40, 13
     COMBOBOX IDC_PARA_ALIGN, 55, 85, 60, 60, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 137, 15, 50, 15
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
 END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
@@ -183,7 +183,7 @@ BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Ekle", ID_TAB_ADD, 20, 80, 45, 15
     PUSHBUTTON "Sil", ID_TAB_DEL, 72, 80, 45, 15
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 137, 15, 50, 15
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 137, 33, 50, 15
     PUSHBUTTON "Hepsini Sil", ID_TAB_EMPTY, 137, 51, 50, 15
 END
 
@@ -261,6 +261,6 @@ BEGIN
     STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,       "Bu belgeyi kaydetme yetkiniz yok."
     STRING_OPEN_FAILED,               "Belgenin açılması başarısız oldu."
     STRING_OPEN_ACCESS_DENIED,        "Bu belgeyi açma yetkiniz yok."
-    STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED,  "Yazdırma seçeneği daha bitirilmedi."
+    STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED,  "Yazdırma seçeneği daha bitirilmemiştir."
     STRING_MAX_TAB_STOPS,             "En çok 32 adet sekme durağı ekleyebilirsiniz."
 END
index 03acc70..de63743 100644 (file)
@@ -24,5 +24,5 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_FAILED, "Gelişmiş Metin Düzenleyicisi'nin açılması başarısız oldu."
+    IDS_FAILED, "Kelime İşlemci'nin açılması başarısız oldu."
 }
index 0a29f4b..2ce8bd9 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "ReactOS Kur'a Hoşgeldiniz.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
     LTEXT "Daha bu CD'den ReactOS'u doğrudan kuramazsınız. Bu CD'den ReactOS'u kurmak için bilgisayarınızı yeniden başlatınız.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
-    LTEXT "Kur'dan çıkmak için ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Kur'dan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
@@ -23,7 +23,7 @@ BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
     CONTROL "Kurulum Dili:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
     CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
-    CONTROL "Giriş Yöntemi:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
+    CONTROL "Düğme Takımı Düzeni:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
     CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
     LTEXT "Kurulum türünü seçmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
 END
@@ -49,7 +49,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 180, 80
     LTEXT "Görüntü Ayarları:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 180, 80
-    LTEXT "Düğme Takımı:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
+    LTEXT "Düğme Takımı Türü:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 180, 80
     LTEXT "Kurulum yapılacak bölümü seçmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Kütük Dizgesi:",IDC_STATIC,13,46,35,9
     CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
     PUSHBUTTON "Tamam",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Vazgeç",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "İptal",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 116
@@ -94,11 +94,11 @@ BEGIN
 
     CONTROL "Önyükleyici Kurulumu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
 
-    CONTROL "Önyükleyici, taşınabilmez diskin MBR'sine ve VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
-    CONTROL "Önyükleyici, taşınabilmez diskin yalnızca VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
-    CONTROL "Önyüleyici kurulmasın.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
+    CONTROL "Önyükleyici, diskin MBR'sine ve VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
+    CONTROL "Önyükleyici, diskin yalnızca VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
+    CONTROL "Önyükleyici kurulmasın.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10,68,278,11
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
  
     LTEXT """Bitir"" düğmesine bastığınızda bilgisayarınız yeniden başlatılacak.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Eğer bilgisayarınızda takılı bir CD varsa onu çıkarttığınızdan sonra ""Bitir"" düğmesine basınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Eğer bilgisayarınızda takılı bir CD varsa onu çıkarttığınızdan sonra ""Bitir"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -142,7 +142,7 @@ BEGIN
     IDS_TYPETITLE       "ReactOS Kur'a Hoşgeldiniz"
     IDS_TYPESUBTITLE    "Kurulum türünü seçiniz."
     IDS_DEVICETITLE     "Aygıt Seçeneklerinin Seçilmesi"
-    IDS_DEVICESUBTITLE  "Görüntü ayarlarını ve düğme takımı seçiniz."
+    IDS_DEVICESUBTITLE  "Görüntü ayarlarını ve düğme takımı türünü seçiniz."
     IDS_DRIVETITLE      "Kurulum Yapılacak Bölümün Seçilmesi"
     IDS_DRIVESUBTITLE   "Kurulum yapılacak bölümü, kurulum dizinini ve önyükleyici seçeneklerini seçiniz."
     IDS_PROCESSTITLE    "Bölümün Biçimlendirilmesi, Kütüklerin Çoğaltılması ve Önyükleyicinin Kurulması"
@@ -152,6 +152,6 @@ BEGIN
     IDS_SUMMARYTITLE    "Kurulum Özeti"
     IDS_SUMMARYSUBTITLE "Kurulumdan önce, dizelgelenen kurulum seçeneklerini gözden geçiriniz."
     IDS_ABORTSETUP      "ReactOS kurulumu bitmedi. Eğer Kur'dan çıkarsanız, ReactOS'u kurmak için Kur'u yeniden çalıştırabilirsiniz. Çıkmayı onaylıyor musunuz?"
-    IDS_ABORTSETUP2     "Kurulumdan vazgeçilsin mi?"
+    IDS_ABORTSETUP2     "Kurulum iptal edilsin mi?"
 END
 /* EOF */
index 5a45ca4..6f3c89f 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "ReactOS Kur, VMWare(r)'de çalıştığını algıladı.", -1, 117, 8, 140, 24
-    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsünü kurmak için ""İleri"" düğmesine tıklayınız. Eğer sürücüyü kurmak istemiyorsanız ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.", -1, 117, 140, 140, 24
+    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsünü kurmak için ""İleri"" düğmesine tıklayınız. Eğer sürücüyü kurmak istemiyorsanız ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 117, 140, 140, 24
 END
 
 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -18,7 +18,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsüyle birlikte gelmez.\n\nBu yüzden, VMWare(r)'de bulunan ""Install VMware tools..."" seçeneğine tıklayınız.\n\n\nİşlemi sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, sürücünün kurulumunu atlamak için ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.",-1,25,25,225,85
+    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsüyle birlikte gelmez.\n\nBu yüzden, VMWare(r)'de bulunan ""Install VMware tools..."" seçeneğine tıklayınız.\n\n\nİşlemi sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, sürücünün kurulumunu atlamak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.",-1,25,25,225,85
 END
 
 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -68,7 +68,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Görüntülük Ayarlarını Yapılandırmak", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "Başka Bir Görüntülük Sürücüsü Kurmak", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "VMware(r) SVGA Sürücüsünü Kaldırmak", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    LTEXT "Sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, çıkmak için ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 19
+    LTEXT "Sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 19
 END
 
 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -79,7 +79,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Kullanmak istediğiniz görüntülük sürücüsünü seçiniz:",-1,25,25,225,15
     PUSHBUTTON "ReactOS VGA Sürücüsü", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "ReactOS VBE Sürücüsü (SVGA)", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    LTEXT "İşlemi bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapmadan çıkmak için ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 20
+    LTEXT "İşlemi bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapmadan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 20
 END
 
 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -87,7 +87,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsünü kaldırmak üzere.\n\n\nKaldırmayı bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapılmadan çıkmak için ""Vazgeç"" düğmesine tıklayınız.",-1,25,25,225,85
+    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsünü kaldırmak üzere.\n\n\nKaldırmayı bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapılmadan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.",-1,25,25,225,85
 END
 
 STRINGTABLE
index b21884c..bb8d4ba 100644 (file)
@@ -61,8 +61,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "E&şle", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "&Oturumu Kapat %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "Ba&ğlantıyı Kes...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Undock Computer", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "B&ilgisayarı Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "B&ilgisayarı Ayır", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Bi&lgisayarı Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
     END
 END
 
diff --git a/reactos/base/system/rundll32/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/system/rundll32/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cd0c3c4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_DllNotLoaded,   """%s"" kitaplığı yüklenemedi."
+    IDS_MissingEntry,   "%s giriş noktası %s içinde bulunamadı."
+END
index db893c9..98c606c 100644 (file)
@@ -62,6 +62,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/system/runonce/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/system/runonce/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e904c61
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_RUNONCE_DLG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 239, 170
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Kur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS, şimdi aşağıdaki ayarlamaları yapıyor:", -1, 38, 8, 196, 18
+    LISTBOX IDC_COMP_LIST, 36, 32, 197, 131, LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    ICON IDI_ICON, -1, 5, 6, 21, 20
+END
index fbd57de..4d64f1b 100644 (file)
@@ -33,6 +33,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/system/userinit/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/system/userinit/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bae0ee7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+STRING_USERINIT_FAIL, "Userinit, kabuğu başlatamadı!\n"
+
+END
index a95103a..1d97f3a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-LANGUAGE LANG_NEUTRAL,SUBLANG_NEUTRAL
+LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 // UTF-8
 #pragma code_page(65001)
@@ -68,6 +68,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL,SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..041ef6c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,49 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX  45, 22, 164, 52
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Bilgisayarı Kapat"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Şimdi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
+    ICON  IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
+    DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
+END
+
+IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX  58, 83, 231, 119
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kullanıcı Arayüzü Yanlışlığı"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Oturum Açma Kullanıcı Arayüzü DLL'si (%s) yüklenemedi.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
+    LTEXT "DLL'nin yenilenmesi için dizge yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
+    DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", 1, 80, 91, 68, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Hazırlanıyor..."
+    IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Bilgisayar Ayarları Uygulanıyor..."
+    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Bilgisayarı Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Bilgisayarı Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Kullanıcı Ayarlarınız Uygulanıyor..."
+    IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Oturum Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Oturum Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Kullanıcı Ayarlarınız Yükleniyor..."
+    IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Kapatılıyor..."
+    IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS Kapatılıyor..."
+    IDS_PREPARETOSTANDBY "Uyku Kipine Geçiliyor..."
+    IDS_PREPARETOHIBERNATE "Hazırda Beklemeye Geçiliyor..."
+    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Kaydediliyor..."
+    IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS Başlatılıyor..."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon, kullanıcı kabuğunu etkinleştiremedi."
+END
+
index 7509c68..c90f45f 100644 (file)
@@ -68,6 +68,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 21479ce..5c81337 100644 (file)
@@ -18,11 +18,11 @@ IDI_FDEBUG ICON "fdebug.ico"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
-#include "lang/tr-TR.rc"
 
 // UTF-8
 #pragma code_page(65001)
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
+#include "lang/tr-TR.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
index 5601564..69d86d9 100644 (file)
@@ -1,10 +1,12 @@
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 // Turkish resources
+//
+// TRANSLATORS: 2005 - un.real, 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+//
 
 #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
 #ifdef _WIN32
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
-#pragma code_page(1252)
 #endif //_WIN32
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@@ -14,23 +16,23 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_FDEBUG MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "&Dosya"
+    POPUP "&Kütük"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Baðlan", IDM_FILE_CONNECT
-        MENUITEM "Baðlantýyý &Kes", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
+        MENUITEM "&Bağlan", IDM_FILE_CONNECT
+        MENUITEM "B&ağlantıyı Kes", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Clear display", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
+        MENUITEM "&Görüntüyü Temizle", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Yakalamayý Baþlat", IDM_FILE_STARTCAPTURE
-        MENUITEM "Yakalamayý &Durdur", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
+        MENUITEM "&Yakalamayı Başlat", IDM_FILE_STARTCAPTURE
+        MENUITEM "Ya&kalamayı Durdur", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Bölgesel &Yanký", IDM_FILE_LOCALECHO
+        MENUITEM "B&ölgevî Yankı", IDM_FILE_LOCALECHO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Çýkýþ", IDM_EXIT
+        MENUITEM "&Çıkış", IDM_EXIT
     END
-    POPUP "&Yardým"
+    POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Hakkýnda ...", IDM_ABOUT
+        MENUITEM "&Hakkında...", IDM_ABOUT
     END
 END
 
@@ -118,10 +120,10 @@ END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22, 17, 259, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "FreeLoader Debugger Hakkýnda"
+CAPTION "FreeLoader Yanlışlık Ayıklayıcı Hakkında"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)",
+    CONTROL         "FreeLoader Yanlışlık Ayıklayıcı - Sürüm 1.0\nTelif Hakkı: 2003 - Brian Palmer\n(brianp@reactos.org)",
                     IDC_STATIC,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,53,28,
                     122,26
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
@@ -132,27 +134,27 @@ END
 
 IDD_CONNECTION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 196, 100
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Baðlantý Seçenekleri"
+CAPTION "Bağlantı Seçenekleri"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "COM Port deðerini giriniz(örnek COM1):",IDC_STATIC,7,7,108,8
+    LTEXT           "COM girişini giriniz: (Örnek: COM1)",IDC_STATIC,7,7,108,8
     EDITTEXT        IDC_COMPORT,7,17,182,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "Baudrate deðerini giriniz (e.g. 115200):",IDC_STATIC,7,38,114,8
+    LTEXT           "Baud hızını giriniz: (Örnek: 115200)",IDC_STATIC,7,38,114,8
     EDITTEXT        IDC_BAUTRATE,7,48,182,14,ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,45,79,50,14
-    PUSHBUTTON      "Ýptal",IDCANCEL,100,79,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,100,79,50,14
 END
 
 IDD_CAPTURE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 251, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Dosya Yakalama"
+CAPTION "Kütük Yakalama"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Yakalanacak Dosya Adý:",IDC_STATIC,7,17,62,8
+    LTEXT           "Yakalanacak Kütük Adı:",IDC_STATIC,7,17,62,8
     EDITTEXT        IDC_CAPTUREFILENAME,7,26,181,14,ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON      "&Gözat",IDC_BROWSE,194,26,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Göz At",IDC_BROWSE,194,26,50,14
     DEFPUSHBUTTON   "Tamam",IDOK,139,74,50,14
-    PUSHBUTTON      "Ýptal",IDCANCEL,194,74,50,14
+    PUSHBUTTON      "İptal",IDCANCEL,194,74,50,14
 END
 
 
@@ -163,14 +165,14 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE           "fdebug"
-    IDS_HELLO               "Merhaba Dünya!"
+    IDS_APP_TITLE           "FreeLoader Ayıklayıcı"
+    IDS_HELLO               "Merhaba Dünyâ!"
     IDC_FDEBUG              "FDEBUG"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE             "Bu program özgür bir yazýlýmdýr; Özgür Yazýlým Vakfý'nýn (Free Software Foundation) yayýnladýðý GNU Genel Kamu Lisansý'nýn 2. versiyonu yada (dilerseniz) herhangi bir sonraki versiyonunun kurallarýna uyarak daðýtabilir ve deðiþtirebilirsiniz.\r\n\r\nBu program faydalý olacaðý umularak daðýtýlmaktadýr, fakat HÝÇBÝR GARANTÝ VERÝLMEZ; ve TÝCARÝ YADA DÝÐER AMAÇLARA UYGUNLUÐU hakkýnda açýktan yada imalý bir bildirim yapýlmaz.  Ayrýntýlar için lütfen GNU Genel Kamu Lisansý'ný (General Public License) inceleyiniz.\r\n\r\nBu programla birlikte GNU Genel Kamu Lisansý'nýn da bir kopyasýnýn size verilmiþ olmasý gerekir; aksi söz konusu ise, Özgür Yazýlým Vakfý'na yazýnýz: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE             "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 #endif    // Turkish resources
diff --git a/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..dd378bd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Bağlantı Oluştur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Metin1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Metin2", -1, 115, 35, 160, 17
+END
+
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Bağlantı Oluştur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Metin1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Metin2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Metin3",-1,10,55,120,20
+END
+
+IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Kısayol Oluştur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Bu sihirbaz, ağdaki ya da mahallî çizeylemlere, kütüklere,\ndizinlere, bilgisayarlara ve örütbağ adreslerine\nkısayol oluşturmanıza yardımcı olur.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Nesnenin konumunu yazınız:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Göz At...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Sürdürmek için ""İleri"" düğmesine tıklayınız.", -1, 120, 97, 162, 10
+END
+
+IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Kısayolun Adını Girme"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "&Kısayolun adını giriniz:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kısayolu oluşturmak için ""Bitir"" düğmesine tıklayınız.", -1, 118, 97, 178, 17
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Yazılım Ekle/Kaldır"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Yazılımları kurar ve kısayolları oluşturur."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Kısayol Oluştur"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "%s kütüğü bulunamadı."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DOWNLOADING     "İndiriliyor..."
+    IDS_INSTALLING      "Kuruluyor..."
+    IDS_INVALID_SHA     "İndirilen kütükte beklenmeyen sağlama toplamı var. Bozuk kütüğün kurulumu iptal ediliyor."
+END
+
+ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Wine Geko Kurucusu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "ReactOS, HTML gömülü uygulamalarını düzgün bir şekilde çalıştırmak için gereken Wine Geko paketini bulamadı. ReactOS, bunu indirip kurabilir.",
+          ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
+    CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+    DEFPUSHBUTTON "&Kur", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
index f3fefad..61bc0c9 100644 (file)
@@ -49,6 +49,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/desk/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/cpl/desk/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b305a04
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,274 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Arkagörünüm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
+                    70, 10, 105, 80, 0
+    CONTROL         "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT |
+                    LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
+                    WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
+    LTEXT           "Duvar kağıdı olarak kullanmak için bir resim seçiniz.",
+                    IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
+    PUSHBUTTON      "&Göz At...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
+    PUSHBUTTON      "&Renk...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
+    LTEXT           "Yerleşim:", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
+    COMBOBOX        IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54,
+                    CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Görüntülük Koruyucu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+BEGIN
+    CONTROL         "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
+                    70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
+    GROUPBOX        "&Görüntülük Koruyucu", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
+    COMBOBOX        IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "&Ayarlar", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "&Önizleme", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
+    LTEXT           "&Bekleme", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
+    EDITTEXT        IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL         "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT |
+                    UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
+                    WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
+    LTEXT           "Dakîka", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
+    CONTROL         "&Çıkışta Şifre Sor", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
+    GROUPBOX        "Göstergecin Güç Tutumu Husûsiyetleri", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
+    LTEXT           "Göstergecin güç ayarlarını düzenlemek için ""Güç"" düğmesine tıklayınız.",
+                    IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
+    PUSHBUTTON      "G&üç...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
+END
+
+IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Görünüm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
+                    WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+    LTEXT           "&Basarî Biçem", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
+    COMBOBOX        IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "&Renk Düzeni:", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
+    COMBOBOX        IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "B&oyut:", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
+    COMBOBOX        IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "&Efektler...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
+    PUSHBUTTON      "&Gelişmiş...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
+END
+
+IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Gelişmiş Görünüm"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
+                    WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+
+    LTEXT "&Öğe", 8, 5, 160, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+
+    LTEXT "Boyut", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
+    EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
+
+    LTEXT   "&1. Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
+    CHECKBOX   "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+
+    LTEXT   "&2. Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
+    CHECKBOX   "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+
+    LTEXT "Yazı Türü", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+
+    LTEXT   "Yazı Türü Boyutu", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
+
+    LTEXT   "Renk", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
+    CHECKBOX   "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+
+    AUTOCHECKBOX   "K", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+    AUTOCHECKBOX   "E", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 137, 220, 50, 14
+END
+
+IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Efektler"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "&Araç İpuçlarında ve Seçkelerde Geçiş Efekti Kullan",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
+    COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL         "&Görüntülük Yazı Türlerinin Kenarlarını Düzgünleştirmeyi Etkinleştir",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 267, 19
+    COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    CONTROL         "&Büyük Simgeler Kullan",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
+    CONTROL         "&Seçkeler Altında Gölge Göster",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 267, 19
+    CONTROL         "&Sürüklerken Pencere İçeriğini Göster",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
+    CONTROL         "&Seçenek Düğmesine Basana Kadar Düğme Takımı ile Yönlendirme Çizgilerini Gizle",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
+    PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 172, 165, 50, 14
+END
+
+IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ayarlar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Göstergeçteki fizîkî düzenlemeyi karşılaştırmak için göstergeç simgelerini sürükleyiniz.",-1,3,3,240,20
+    CONTROL         "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,23,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT           "Görüntü",1820,3,107,70,9
+    LTEXT           "<Yok>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,116,224,9
+    GROUPBOX        "G&örüntülük Alanı",1818,3,127,115,43
+    CONTROL         "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
+                    TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
+    LTEXT           "Daha Az",1815,9,137,25,9,NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "Daha Çok",1816,93,137,25,9,NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,157,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
+    GROUPBOX        "&Renk",1817,125,127,115,43
+    COMBOBOX        IDC_SETTINGS_BPP,131,137,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL         "",IDC_SETTINGS_SPECTRUM,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN,131,155,103,9
+    PUSHBUTTON      "&Gelişmiş...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,170,174,70,14
+END
+
+IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 253, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Umûmî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Görüntü", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
+    LTEXT "Yazı Türü Boyutu", -1, 14, 20, 222, 9
+    COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
+    GROUPBOX "Uyumluluk", -1, 7, 67, 237, 97
+    LTEXT "Birtakım çizeylemler, renk ayarlarını değiştirdikten sonra yeniden başlatılmazsa tam olarak çalışmayabilir.\r\n\nRenk ayarları değiştirildikten sonra:", -1, 12, 78, 228, 34
+    AUTORADIOBUTTON "&yeni renk ayarları uygulanmadan önce bilgisayar yeniden başlatılsın.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "y&eniden başlatılmadan yeni renk ayarları uygulansın.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "ye&ni renk ayarlarının uygulanıp uygulanmayacağı kullanıcıya sorulsun.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
+END
+
+IDR_PREVIEW_MENU MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "Bilindik",         ID_MENU_NORMAL
+    MENUITEM "Etkin Değil",      ID_MENU_DISABLED
+    MENUITEM "Seçili",           ID_MENU_SELECTED
+END
+
+IDM_MONITOR_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&İliştirilmiş", ID_MENU_ATTACHED
+        MENUITEM "&Birincil",     ID_MENU_PRIMARY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Tanıla",       ID_MENU_IDENTIFY
+        MENUITEM "&Husûsiyetler", ID_MENU_PROPERTIES
+    END
+END
+
+STRINGTABLE  DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_SLIDEEFFECT "Kayma Efekti"
+    IDS_FADEEFFECT  "Solma Efekti"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_STANDARDEFFECT  "Ölçünlü"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MULTIPLEMONITORS "(Çoklu Göstergeç)"
+    IDS_UNKNOWNMONITOR "(Bilinmeyen Göstergeç)"
+    IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s ve %s"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Görüntü"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Masaüstünün görünümünü ve görüntülük koruyucusunu husûsileştirir."
+    IDS_NONE "(Yok)"
+    IDS_CENTER "Ortala"
+    IDS_STRETCH "Uzat"
+    IDS_TILE "Döşe"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_COLOR_4BIT "16 Renk"
+    IDS_COLOR_8BIT "256 Renk"
+    IDS_COLOR_16BIT "Yüksek Renk (16 İkillik)"
+    IDS_COLOR_24BIT "Gerçek Renk (24 İkillik)"
+    IDS_COLOR_32BIT "Gerçek Renk (32 İkillik)"
+    IDS_PIXEL "%lux%lu Nokta"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Resimler (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
+    IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_INACTWIN "Edilgin Pencere"
+    IDS_ACTWIN   "Etkin Pencere"
+    IDS_WINTEXT  "Pencere Metni"
+    IDS_MESSBOX  "İleti Kutusu"
+    IDS_MESSTEXT "İleti Metni"
+    IDS_BUTTEXT  "Tamam"
+    IDS_CLASSIC_THEME "Kökleşik Tema"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_ELEMENT_1 "Masaüstü"
+    IDS_ELEMENT_2 "Edilgin Pencere Başlığı"
+    IDS_ELEMENT_3 "Edilgin Pencere Kenarlığı"
+    IDS_ELEMENT_4 "Etkin Pencere Başlığı"
+    IDS_ELEMENT_5 "Etkin Pencere Kenarlığı"
+    IDS_ELEMENT_6 "Seçke"
+    IDS_ELEMENT_7 "Seçili Öğeler"
+    IDS_ELEMENT_8 "Pencereler"
+    IDS_ELEMENT_9 "Kaydırma Çubukları"
+    IDS_ELEMENT_10 "3D Nesneler"
+    IDS_ELEMENT_11 "Renklik Etiketi"
+    IDS_ELEMENT_12 "Simge Etiketi"
+    IDS_ELEMENT_13 "Başlık Çubuğu"
+    IDS_ELEMENT_14 "Edilgin Seçke Öğeleri"
+    IDS_ELEMENT_15 "İleti"
+    IDS_ELEMENT_16 "Kaydırma Çubukları Denetimleri"
+    IDS_ELEMENT_17 "Uygulama Arkagörünümü"
+    IDS_ELEMENT_18 "Küçük Başlık Çubuğu"
+    IDS_ELEMENT_19 "Simge Aralığı (Yatay)"
+    IDS_ELEMENT_20 "Simge Aralığı (Dikey)"
+    IDS_ELEMENT_21 "Araç İpucu"
+    IDS_ELEMENT_22 "Simge"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Görüntü Ayarları"
+    IDS_APPLY_FAILED "Yeni ayarlar uygulanamadı."
+    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Değişikliklerin uygulanması için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız."
+END
index a446895..4820dc1 100644 (file)
@@ -59,6 +59,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/timedate/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/cpl/timedate/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bd11760
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+/*
+ * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Zaman"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "&Târih", -1, 4, 2, 122, 125
+    COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_YEARTEXT,65, 17, 55, 12, ES_LEFT | WS_GROUP | ES_READONLY
+    CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS |
+                    UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
+                    WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
+
+    CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd",
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
+            11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX "&Saat", -1, 132, 2, 113, 125
+    CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
+            DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
+            144, 105, 90, 12
+    LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 6, 132, 242, 11
+    CONTROL "", IDC_CLOCKWND, "ClockWndClass",
+            WS_CHILD | WS_VISIBLE, 138, 12, 102, 89
+END
+
+
+IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Saat Dilimi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CONTROL  "", IDC_WORLD_BACKGROUND, "Static", SS_OWNERDRAW, 5, 20, 240, 110, WS_EX_STATICEDGE
+    AUTOCHECKBOX "Saati, Yaz Saati Uygulamalarında Kendiliğinden Ayarla",
+                 IDC_AUTODAYLIGHT, 6, 132, 242, 11, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+
+IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Örütbağ Zamânı"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX        IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX    "Zamânı, Örütbağ Zaman Sunucusuyla Kendiliğinden Eşleştir", IDC_AUTOSYNC,
+                    11, 7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "Sunucu:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
+    PUSHBUTTON      "&Eşleştir", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
+    LTEXT           "", IDC_SUCSYNC, 12, 54, 214, 23
+    LTEXT           "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
+    LTEXT           "Eşleme, yalnızca bilgisayar örütbağa bağlandığında olur.", -1, 12, 114, 225, 25
+END
+
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Zaman"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Zamânı ve saat dilimini değiştirir."
+    IDS_TIMEZONETEXT "Şimdiki Saat Dilimi: %s"
+    IDS_TIMEZONEINVALID "Geçersiz"
+    IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Bilinmeyen"
+    IDS_INETTIMESUCSYNC "Zaman, %s.%s:%s ile başarıyla eşlendi."
+    IDS_INETTIMENEXTSYNC "Bir Dahaki Eşleme: %s.%s"
+    IDS_INETTIMESYNCING "ReactOS, zamânı %s ile eşlerken lütfen bekleyiniz."
+    IDS_INETTIMEERROR "ReactOS, zamânı %s ile eşlerken bir yanlışlık oldu."
+END
index 099879b..e0b7f74 100644 (file)
@@ -71,6 +71,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif