[SOLITAIRE][RAPPS][MSGINA]
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 19 Apr 2014 23:18:29 +0000 (23:18 +0000)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 19 Apr 2014 23:18:29 +0000 (23:18 +0000)
Polish translation of solitaire, rapps and msgina
Patch by Wojciech Kozłowski and Adam Stachowicz. Thanks a lot!
CORE-8068 #resolve #comment Second patch committed in revision 62823, thanks ;)

svn path=/trunk/; revision=62823

reactos/base/applications/games/solitaire/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/pl-PL.rc

index 85521de..8ba4f72 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
  *    Updated by Caemyr (olaf_siejka@o2.pl), Nov, 2008
  *    Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ *    updated by Wojciech Kozłowski (wojo664@gmail.com) (April, 2014)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -19,13 +20,13 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Karty", -1, 7, 7, 90, 40
     AUTORADIOBUTTON "Rozdaj &jedną", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Rozdaj &dwie", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
-    GROUPBOX "Scoring", -1, 100, 7, 75, 53
-    AUTORADIOBUTTON "&Standard", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Punktowanie", -1, 100, 7, 75, 53
+    AUTORADIOBUTTON "&Standardowe", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Vegas", IDC_OPT_VEGAS, 107, 32, 60, 10
-    AUTORADIOBUTTON "&None", IDC_OPT_NOSCORE, 107, 45, 60, 10
+        AUTORADIOBUTTON "&Brak", IDC_OPT_NOSCORE, 107, 45, 60, 10
     AUTOCHECKBOX "&Pokazuj czas gry", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "Pokazuj pa&sek stanu", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 77, 10, WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Keep Score", IDC_OPT_KEEPSCORE, 100, 66, 65, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Pamiętaj punkty", IDC_OPT_KEEPSCORE, 100, 66, 65, 10, WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
 END
@@ -56,12 +57,12 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SOL_NAME "Pasjans"
-    IDS_SOL_ABOUT "Pasjans by J. Brown\n\nCardLib version 1.0."
+    IDS_SOL_ABOUT "Pasjans - autor: J. Brown\n\nCardLib wersja 1.0."
     IDS_SOL_QUIT "Zakończyć aktualną grę?"
     IDS_SOL_WIN "Gratulacje, wygrałeś!"
     IDS_SOL_DEAL "Nowe rozdanie?"
-    IDS_SOL_SCORE "Score: %d"
-    IDS_SOL_TIME "Time: %d"
+    IDS_SOL_SCORE "Wynik: %d"
+    IDS_SOL_TIME "Czas: %d"
 END
 
 /* Menus */
index 397af7f..7b1bca7 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "O&dśwież", ID_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Aktualizuj ba&zę pogramów", ID_RESETDB
+        MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów", ID_RESETDB
     END
     POPUP "Pomoc"
     BEGIN
@@ -56,7 +56,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Odśwież", ID_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Aktualizuj ba&zę pogramów", ID_RESETDB
+        MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów", ID_RESETDB
     END
 END
 
index 81f1d5b..8652056 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@
  *    testament@users.sourceforge.net
  *    https://sourceforge.net/projects/reactospl
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
- *    Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (November, 2013)
- *    Updated by wojo664 - Wojtek Kozlowski (wojo664@gmail.com, wojtekkozlo664@op.pl) (April 2014)
+ *    Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
+ *    Updated by wojo664 - Wojtek Kozłowski (wojo664@gmail.com, wojtekkozlo664@op.pl) (April, 2014)
  */
 
 
@@ -158,12 +158,11 @@ BEGIN
     IDS_LOGONTITLE "Logowanie - wiadomość"
     IDS_LOGONWRONGUSERORPWD "Logowanie w systemie nie jest możliwe. Upewnij się, że nazwa użytkownika i domena jest poprawna, a następnie wpisz ponownie hasło. Wielkość liter w haśle ma znaczenie."
     IDS_LOGONUSERDISABLED "Twoje konto zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu."
-    IDS_PASSWORDMUSTCHANGE "You are required to change your password at first logon."
-    IDS_PASSWORDEXPIRED "Your password has expired and must be changed."
+    IDS_PASSWORDMUSTCHANGE "Jesteś zobowiązany do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu."
+    IDS_PASSWORDEXPIRED "Twoje hasło wygasło i musi zostać zmienione."
 END
 
-/* Shutdown Dialog Strings */
-STRINGTABLE
+/* Shutdown Dialog Strings */STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SHUTDOWN_LOGOFF "Wyloguj ""%s"""
     IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN "Wyłącz"