[TRANSLATION] Polish translation update for drwtsn32, winlogon and usersrv. (#475)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Tue, 10 Apr 2018 20:54:34 +0000 (22:54 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Tue, 10 Apr 2018 20:54:34 +0000 (22:54 +0200)
base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc
base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc
base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc
win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc

index 0f3e210..f39332b 100644 (file)
 
 #include <reactos/manifest_exe.rc>
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
-       #include "lang/en-US.rc"
+    #include "lang/en-US.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
index d681297..a8590ff 100644 (file)
@@ -5,6 +5,8 @@
  * COPYRIGHT:   Copyright 2018 William Kent (wjk011 [at] gmail [dot] com)
  */
 
+LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
+
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APP_TITLE "ReactOS Crash Reporter"
diff --git a/base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc b/base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a538542
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,13 @@
+/*
+ * PROJECT:     Dr. Watson crash reporter
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     pl-PL resource file
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "Raportowanie błędu ReactOS"
+    IDS_USER_ALERT_MESSAGE "Aplikacja %ls została zamknięta z powodu błędu. Informacje o tym błędzie zostały zapisne w:\r\n\r\n%ls"
+END
index ae112f0..71e8e78 100644 (file)
@@ -29,14 +29,14 @@ END
 
 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
-CAPTION "System Shutdown"
+CAPTION "Zamykanie systemu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
-    LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
-    LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
+    LTEXT "Trwa zamykanie systemu. Zapisz wszystkie rozpoczęte prace i wyloguj się. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone po zamknięciu systemu.", -1, 38, 7, 135, 40
+    LTEXT "Czas do zamknięcia:", -1, 38, 50, 90, 8
     LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
-    LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
+    LTEXT "Wiadomość:", -1, 38, 65, 135, 8
     LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
 END
 
index 5f9dd73..3839de6 100644 (file)
@@ -34,16 +34,16 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEVERITY_SUCCESS        "Success"
-    IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL  "System Information"
-    IDS_SEVERITY_WARNING        "System Warning"
-    IDS_SEVERITY_ERROR          "System Error"
+    IDS_SEVERITY_SUCCESS        "Sukces"
+    IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL  "Informacja"
+    IDS_SEVERITY_WARNING        "Uwaga"
+    IDS_SEVERITY_ERROR          "Błąd"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SYSTEM_PROCESS          "System Process"
-    IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
-    IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM    "Click on OK to terminate the program."
-    IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM    "Click on CANCEL to debug the program."
+    IDS_SYSTEM_PROCESS          "Proces systemowy"
+    IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "nieznany wyjątek programowy"
+    IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM    "Kliknij OK aby zakończyć pracę programu."
+    IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM    "Kliknij Anuluj aby uzyskać więcej informacji o błędzie."
 END