[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 21 Sep 2014 16:14:12 +0000 (16:14 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 21 Sep 2014 16:14:12 +0000 (16:14 +0000)
* Turkish translation update by Erdem Ersoy.
CORE-7861

svn path=/trunk/; revision=64213

42 files changed:
reactos/base/applications/dxdiag/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/sndrec32/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/Tr.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Tr.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Tr.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/modemui/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/mpr/lang/mpr_Tr.rc
reactos/dll/win32/msacm32/lang/msacm_Tr.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/msi/msi_Tr.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/oleaut32/lang/oleaut32_Tr.rc
reactos/dll/win32/oledlg/lang/oledlg_Tr.rc
reactos/dll/win32/samsrv/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/samsrv/samsrv.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/serialui/serialui.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/shimgvw/shimgvw.rc
reactos/dll/win32/shlwapi/lang/shlwapi_Tr.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/tapiui/tapiui.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/userenv/userenv.rc
reactos/dll/win32/wininet/lang/wininet_Tr.rc
reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Tr.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/winmm/winmm_res.rc

index dd76fcd..300fd8a 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ BEGIN
     CONTROL "Tab1", IDC_TAB_CONTROL, "SysTabControl32", WS_TABSTOP, 2, 2, 474, 250
     PUSHBUTTON "&Yardım", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "&Sonraki Bölüm", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Tüm Bilgileri Kaydet...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Tüm Bilgileri Sakla...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Çıkış", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
index 5c979d4..615c45f 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ IDC_EVENTVWR MENU
 BEGIN
     POPUP "&Kayıt"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Protokolü Kaydet...", ID_SAVE_PROTOCOL, GRAYED
+        MENUITEM "&Protokolü Sakla...", ID_SAVE_PROTOCOL, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Tüm Olayları Sil", ID_CLEAR_EVENTS, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
     IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Başarısızlık Denetimi"
     IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Başarı"
     IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Bilinmeyen Olay"
-    IDS_CLEAREVENTS_MSG "Silmeden önce bu olay kaydını kaydetmek ister misiniz?"
+    IDS_CLEAREVENTS_MSG "Silmeden önce bu olay kaydını saklamak ister misiniz?"
     IDS_SAVE_FILTER "Olay Kaydı (*.evt)\0*.evt\0"
 END
 
index 6584235..270af86 100644 (file)
@@ -14,8 +14,8 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Yeni\tCtrl+N", IDM_FILENEW
         MENUITEM "&Aç...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
-        MENUITEM "&Kaydet\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
-        MENUITEM "Ay&rı Kaydet...", IDM_FILESAVEAS
+        MENUITEM "&Sakla\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
+        MENUITEM "Ay&rı Sakla...", IDM_FILESAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Döşeyerek Duvar Kağıdı Yap", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
         MENUITEM "&Ortalayarak Duvar Kağıdı Yap", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
@@ -187,7 +187,7 @@ BEGIN
     IDS_WINDOWTITLE "%s - Boyama"
     IDS_INFOTITLE "Boyama"
     IDS_INFOTEXT "Boyama, GNU Kısıtlı Umûmî Kamu Ruhsatı (LGPL) altında vardır. (LGPL için bakınız: www.gnu.org)"
-    IDS_SAVEPROMPTTEXT "%s için yapılan değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
+    IDS_SAVEPROMPTTEXT "%s için yapılan değişiklikleri saklamak ister misiniz?"
     IDS_DEFAULTFILENAME "Adsız.bmp"
     IDS_MINIATURETITLE "Küçüğü"
     IDS_TOOLTIP1 "Özgür Seçim"
index 4758d9d..3944313 100644 (file)
@@ -14,11 +14,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Kullanıcı Adı:", IDC_STATIC, 47, 58, 38, 8
     COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO, 79, 39, 141, 150, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_NAMEEDIT, 110, 55, 110, 14, WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "Kaydet", IDC_SAVE, 67, 139, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Ayrı Kaydet...", IDC_SAVEAS, 123, 139, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Sakla", IDC_SAVE, 67, 139, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ayrı Sakla...", IDC_SAVEAS, 123, 139, 50, 14
     PUSHBUTTON "Aç...", IDC_OPEN, 177, 139, 50, 14
     ICON "", IDC_CONNICON, 16, 114, 20, 20
-    LTEXT "Şimdiki bağlantı ayarlarını kaydedebilir ya da var olan bir ayar kütüğünü açabilirsiniz.", IDC_STATIC, 50, 115, 172, 20
+    LTEXT "Şimdiki bağlantı ayarlarını saklayabilir ya da var olan bir ayar kütüğünü açabilirsiniz.", IDC_STATIC, 50, 115, 172, 20
 END
 
 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
index 4d01c3d..470c2ce 100644 (file)
@@ -26,10 +26,10 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Yeni\tCtrl+N", CMD_NEW
         MENUITEM "&Aç...\tCtrl+O", CMD_OPEN
-        MENUITEM "&Kaydet\tCtrl+S", CMD_SAVE
-        MENUITEM "Ay&rı Kaydet...", CMD_SAVE_AS
+        MENUITEM "&Sakla\tCtrl+S", CMD_SAVE
+        MENUITEM "Ay&rı Sakla...", CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Sayfa Ayarla...", CMD_PAGE_SETUP
+        MENUITEM "Say&fa Ayarla...", CMD_PAGE_SETUP
         MENUITEM "Ya&zdır...\tCtrl+P", CMD_PRINT
         MENUITEM "Yaz&ıcı Ayarla...", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -155,7 +155,7 @@ BEGIN
     STRING_TOOLARGE "%s kütüğü Not Defteri için çok büyük. Lütfen başka bir düzenleyici kullanınız."
     STRING_NOTEXT "Hiç metin girmediniz. Lütfen birşeyler yazıp yeniden deneyiniz."
     STRING_DOESNOTEXIST "%s kütüğü yok. Yeni bir kütük oluşturmak ister misiniz?"
-    STRING_NOTSAVED "%s kütüğü değiştirilmiş. Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
+    STRING_NOTSAVED "%s kütüğü değiştirilmiş. Değişiklikleri saklamak ister misiniz?"
     STRING_NOTFOUND "%s bulunamadı."
     STRING_OUT_OF_MEMORY "Bu işi bitirmek için bellek yetersiz. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulama kapatınız."
     STRING_CANNOTFIND "%s bulunamadı."
index bd117ef..62c9c7f 100644 (file)
@@ -60,9 +60,9 @@ CAPTION "Ayarlar"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Umûmî", -1, 4, 2, 240, 61
-    AUTOCHECKBOX "&Pencere Konumunu Kaydet", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Pencere Konumunu Sakla", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
     AUTOCHECKBOX "&Başlangıçta Erişilebilir İzlencelerin Dizelgesini Yenile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
-    AUTOCHECKBOX "&İzlencelerin Kuruluşlarını ve Kaldırılışlarını Kaydet", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+    AUTOCHECKBOX "&İzlencelerin Kuruluşlarını ve Kaldırılışlarını Sakla", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
     GROUPBOX "İndirme", -1, 4, 65, 240, 51
     LTEXT "İndirme Dizini:", -1, 16, 75, 100, 9
     EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
index 6078262..9576624 100644 (file)
@@ -10,11 +10,11 @@ END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 196, 75
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ses Kaydedicisi Üzerine"
+CAPTION "Ses Saklayıcısı Üzerine"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     ICON IDI_SNDREC32, -1, 19, 14, 21, 20
-    LTEXT "Ses Kaydedicisi: Sürüm 1.0", IDC_STATIC, 56, 16, 114, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Ses Saklayıcısı: Sürüm 1.0", IDC_STATIC, 56, 16, 114, 8, SS_NOPREFIX
     LTEXT "Tekif Hakkı - 2009", IDC_STATIC, 56, 25, 114, 8
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 139, 54, 50, 14, WS_GROUP
 END
@@ -25,8 +25,8 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Yeni", ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Aç...", ID_FILE_OPEN
-        MENUITEM "&Kaydet", ID_FILE_SAVE, GRAYED
-        MENUITEM "Ay&rı Kaydet...", ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
+        MENUITEM "&Sakla", ID_FILE_SAVE, GRAYED
+        MENUITEM "Ay&rı Sakla...", ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
         MENUITEM "Y&eniden Yükle...", ID_FILE_RESTORE, GRAYED
         MENUITEM "&Husûsiyetler", ID_FILE_PROPERTIES
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -44,7 +44,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Şimdiki Konumun Öncesini Sil",ID_EDIT_DELETEBEFORE, GRAYED
         MENUITEM "Ş&imdiki Konumun Sonrasını Sil",ID_EDIT_DELETEAFTER, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ses Husûsîyetleri", ID_EDIT_AUDIOPROPS
+        MENUITEM "&Ses Husûsiyetleri", ID_EDIT_AUDIOPROPS
     END
     POPUP "&Etkiler"
     BEGIN
@@ -65,7 +65,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE "Ses Kaydedicisi"
+    IDS_APP_TITLE "Ses Saklayıcısı"
     IDC_REACTOS_SNDREC32 "REACTOS_SNDREC32"
 END
 
index b12348b..409507a 100644 (file)
@@ -34,7 +34,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Ses Düzeyi Düzenlenecekler", -1, 7, 25, 211, 77
     PUSHBUTTON "&Çalma", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "K&aydetme", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Saklama", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "&Başka:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Aşağıdaki ses düzeyi denetimlerini göster:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
index 7078a49..3dc3554 100644 (file)
@@ -428,7 +428,7 @@ BEGIN
     IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS "Yanlışlık Ayıklama İşleminin Yapılamaması"
     IDS_MSG_WARNINGDEBUG "UYARI: Bu işlemde yanlışlık ayıklama veri yitimiyle sonuçlanabilir.\nYanlışlık ayıklayıcı bağlamak istediğinizden emin misiniz?"
     IDS_MSG_TASKMGRWARNING "Görev Yöneticisi Uyarısı"
-    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "UYARI: Bir işlemin sonlandırılması, veri\nyitimi ve dizge kararsızlığını içeren istenmeyen sonuçlara neden\nolabilir. İşlem sonlandırılmadan önce durumunu veyâ verisini\nkaydetme fırsatı verilmeyecektir. İşlemi\nsonlandırmak istediğinizden emin misiniz?"
+    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "UYARI: Bir işlemin sonlandırılması, veri\nyitimi ve dizge kararsızlığını içeren istenmeyen sonuçlara neden\nolabilir. İşlem sonlandırılmadan önce durumunu veyâ verisini\nsaklama fırsatı verilmeyecektir. İşlemi\nsonlandırmak istediğinizden emin misiniz?"
     IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO "İşlem Sonlandırmanın Yapılamaması"
     IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY "Önceliğin Değiştirilememesi"
     IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "UYARI: Bu işlemin öncelik sınıfının değiştirilmesi, dizge\nkararsızlığını içeren istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Öncelik \nsınıfını değiştirmek istediğinizden emin misiniz?"
index c801896..9555810 100644 (file)
@@ -28,12 +28,12 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Yeni...\tCtrl+N",      ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Aç...\tCtrl+O",        ID_FILE_OPEN
-        MENUITEM "&Kaydet\tCtrl+S",       ID_FILE_SAVE
-        MENUITEM "Ay&rı Kaydet...",       ID_FILE_SAVEAS
+        MENUITEM "&Sakla\tCtrl+S",        ID_FILE_SAVE
+        MENUITEM "Ay&rı Sakla...",        ID_FILE_SAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Ya&zdır...\tCtrl+P",    ID_PRINT
         MENUITEM "&Baskı Ön İzlemesi...", ID_PREVIEW
-        MENUITEM "&Sayfa Ayarla...",      ID_PRINTSETUP
+        MENUITEM "Say&fa Ayarla...",      ID_PRINTSETUP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Çıkış",                ID_FILE_EXIT
     END
@@ -250,14 +250,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     STRING_DEFAULT_FILENAME,          "Belge"
-    STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,       "%s için değişiklikler kaydedilsin mi?"
+    STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,       "%s için değişiklikler saklansın mi?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,           "Belge araması bitti."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,        "Zengin metin kitaplığının yüklenmesi başarısız oldu."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,       "Tüm biçimlendirmelerin yitirilmesine neden olacağı düz metin biçimiyle kaydetmeyi seçtiniz. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,       "Tüm biçimlendirmelerin yitirilmesine neden olacağı düz metin biçimiyle saklamayı seçtiniz. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
     STRING_INVALID_NUMBER,            "Geçersiz sayı biçimi."
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE içeren belgeler desteklenmiyor."
-    STRING_WRITE_FAILED,              "Kütük kaydedilemedi."
-    STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,       "Bu kütüğü kaydetme yetkiniz yok."
+    STRING_WRITE_FAILED,              "Kütük saklanamadı."
+    STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,       "Bu kütüğü saklama yetkiniz yok."
     STRING_OPEN_FAILED,               "Kütük açılamadı."
     STRING_OPEN_ACCESS_DENIED,        "Bu kütüğü açma yetkiniz yok."
     STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED,  "Yazdırma seçeneği daha bitirilmemiştir."
index bbf0432..3ed9b5e 100644 (file)
@@ -36,7 +36,7 @@ BEGIN
     IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS Kapatılıyor..."
     IDS_PREPARETOSTANDBY "Uykuya Anıklanıyor..."
     IDS_PREPARETOHIBERNATE "Anıkta Beklemeye Anıklanıyor..."
-    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Kaydediliyor..."
+    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Saklanıyor..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS Başlatılıyor..."
 END
 
index ead07ea..568d28d 100644 (file)
@@ -141,7 +141,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "&Husûsiyetleri Yalnızca Şimdiki Pencereye Uygula", IDC_RADIO_APPLY_CURRENT,
             "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 12, 207, 10
-    CONTROL "H&usûsiyetleri Aynı Başlıktaki Gelecek Pencereler İçin Kaydet", IDC_RADIO_APPLY_ALL,
+    CONTROL "H&usûsiyetleri Aynı Başlıktaki Gelecek Pencereler İçin Sakla", IDC_RADIO_APPLY_ALL,
             "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 31, 207, 10
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 58, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 114, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
index e790465..be00179 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON  "&Ön Tanımlı Sayfa", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
     PUSHBUTTON  "&Boş Sayfa", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
     GROUPBOX    " Tarama Geçmişi ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
-    LTEXT       "Saklanan sayfaları, çerezleri ve başka verileri silebilirsiniz.",
+    LTEXT       "Saklanan sayfaları, tanımlama bilgilerini ve başka verileri silebilirsiniz.",
                 IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
     PUSHBUTTON  "&Kütükleri Sil...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
     PUSHBUTTON  "&Ayarlar...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
@@ -55,13 +55,13 @@ BEGIN
 
     AUTOCHECKBOX   "&Geçici Umûmî Ağ Kütüleri:\nUmûmî Ağ sayfalarının, resimlerin ve onay belgelerinin saklanmış kopyaları.",
                     IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX   "&Çerezler:\nUmûmî Ağ siteleri eliyle bilgisayarınıza kaydedilmiş, kullanıcı yeğlemeleri ve oturum açma bilgileri gibi şeyleri saklayan kütükler.",
+    AUTOCHECKBOX   "&Tanımlama Bilgileri:\nUmûmî Ağ siteleri eliyle bilgisayarınıza saklanmış, kullanıcı yeğlemeleri ve oturum açma bilgileri gibi şeyleri saklayan kütükler.",
                     IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "G&eçmiş:\nEriştiğiniz Umûmî Ağ sitelerinin dizelgesi.",
                     IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "&Form Verileri:\nFormlarda girdiğiniz kullanıcı adlarıyla başka bilgiler.",
                     IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX   "&Şifreler:\nFormlarda girdiğiniz kaydedilmiş şifreler.",
+    AUTOCHECKBOX   "&Şifreler:\nFormlarda girdiğiniz saklanmış şifreler.",
                     IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON  "İptal", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
     PUSHBUTTON     "Sil", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
index f34745b..35c8618 100644 (file)
@@ -76,7 +76,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Düzen", -1, 5, 5, 181, 45
     COMBOBOX IDC_COMBO_CURSOR_SCHEME, 12, 15, 167, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ayrı Kaydet...", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Ayrı Sakla...", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
     PUSHBUTTON "&Sil", IDC_BUTTON_DELETE_SCHEME, 128, 31, 50, 14
     CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
     LTEXT "&Husûsileştir", -1, 5, 57, 60, 10
@@ -88,10 +88,10 @@ END
 
 IDD_CURSOR_SCHEME_SAVEAS DIALOGEX 0, 0, 192, 53
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Düzeni Kaydet"
+CAPTION "Düzeni Sakla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bu imleç düzenini ayrı kaydet:", -1, 5, 5, 181, 10
+    LTEXT "Bu imleç düzenini ayrı sakla:", -1, 5, 5, 181, 10
     EDITTEXT IDC_EDIT_SCHEME_NAME, 5, 15, 180, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 63, 35, 60, 14
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 126, 35, 60, 14
index 30cb2f6..b83bb8d 100644 (file)
@@ -29,12 +29,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Sesler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bir ses düzeni, ReactOS'taki ve izlencelerdeki olaylara uygulayan bir ses kümesidir. Var olan bir düzeni seçebilir veyâ değiştirdiğinizi kaydedebilirsiniz.", -1, 8, 7, 230, 30
+    LTEXT "Bir ses düzeni, ReactOS'taki ve izlencelerdeki olaylara uygulayan bir ses kümesidir. Var olan bir düzeni seçebilir veyâ değiştirdiğinizi saklayabilirsiniz.", -1, 8, 7, 230, 30
     LTEXT "&Ses Düzeni:", -1, 8, 42, 150, 9
     COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ayrı Kaydet...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Ayrı Sakla...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
     PUSHBUTTON "S&il", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
-    LTEXT "Sesleri değiştirmek için aşağıdaki dizelgede bir izlence olayına tıklayınız, sonra uygulamak için bir ses seçiniz. Değişiklikleri yeni bir ses düzeni olarak kaydedebilirsiniz.", -1, 8, 90, 230, 27
+    LTEXT "Sesleri değiştirmek için aşağıdaki dizelgede bir izlence olayına tıklayınız, sonra uygulamak için bir ses seçiniz. Değişiklikleri yeni bir ses düzeni olarak saklayabilirsiniz.", -1, 8, 90, 230, 27
     LTEXT "İ&zlence Olayları:", -1, 8, 118, 150, 9
     CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
     LTEXT "S&esler:", IDC_TEXT_SOUND, 8, 194, 80, 9, WS_DISABLED
@@ -54,7 +54,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_DEVICE_PLAY_LIST, 50, 30, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "&Ses Düzeyi...", IDC_VOLUME1_BTN, 85, 47, 70, 15
     PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", IDC_ADV2_BTN, 160, 47, 70, 15
-    GROUPBOX "Ses Kaydetme", -1, 7, 75, 230, 60
+    GROUPBOX "Ses Saklama", -1, 7, 75, 230, 60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 88, 32, 32
     LTEXT "Ö&ntanımlı Aygıt:", -1, 50, 88, 80, 9
     COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
@@ -74,14 +74,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "İnsan Sesi"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bu ayarlar, seçtiğiniz insan sesi çalma veyâ insan sesi kaydetme aygıtı için ses düzeyini ve gelişmiş seçenekleri denetler.", -1, 8, 7, 230, 40
+    LTEXT "Bu ayarlar, seçtiğiniz insan sesi çalma veyâ insan sesi saklama aygıtı için ses düzeyini ve gelişmiş seçenekleri denetler.", -1, 8, 7, 230, 40
     GROUPBOX "İnsan Sesi Çalma", -1, 7, 37, 230, 60
     ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 50, 32, 32
     LTEXT "&Ön Tanımlı Aygıt:", -1, 50, 50, 80, 9
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_LIST, 50, 60, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "&Ses Düzeyi...", IDC_VOLUME4_BTN, 85, 77, 70, 15
     PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", IDC_ADV4_BTN, 160, 77, 70, 15
-    GROUPBOX "İnsan Sesi Kaydetme", -1, 7, 105, 230, 60
+    GROUPBOX "İnsan Sesi Saklama", -1, 7, 105, 230, 60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 118, 32, 32
     LTEXT "Ö&ntanımlı Aygıt:", -1, 50, 118, 80, 9
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
@@ -99,10 +99,10 @@ END
 
 IDD_SAVE_SCHEME_AS DIALOG 9, 23, 225, 54
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Düzeni Kaydet"
+CAPTION "Düzeni Sakla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Bu ses düzenini ayrı kaydet:", -1, 7, 7, 212, 9
+    LTEXT "&Bu ses düzenini ayrı sakla:", -1, 7, 7, 212, 9
     EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 93, 36, 60, 14
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
@@ -225,7 +225,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ReactOS Ses", 10259, 7, 5, 213, 192
     ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
-    LTEXT "ReactOS Ses hizmeti şimdi etkin. Bununla birlikte ReactOS'u yeniden başlatana dek ses düzgün çalışamayabilir. Eğer şimdi bilgisayarı yeniden başlatmak isterseniz ilk önce çalışmalarınızı kaydediniz ve tüm izlenceleri kapatınız.", 10261, 60, 25, 150, 50
+    LTEXT "ReactOS Ses hizmeti şimdi etkin. Bununla birlikte ReactOS'u yeniden başlatana dek ses düzgün çalışamayabilir. Eğer şimdi bilgisayarı yeniden başlatmak isterseniz ilk önce çalışmalarınızı saklayınız ve tüm izlenceleri kapatınız.", 10261, 60, 25, 150, 50
     LTEXT "ReactOS'u yeniden başlatmak için Tamam'a tıklayınız.", 10262, 60, 75, 150, 20
     LTEXT "Eğer iptal ederseniz ReactOS Ses'in düzgün çalışması için bilgisayarı yeniden başlatmaya gereksinim duyacaksınız.", 10263, 60, 100, 150, 40
 END
@@ -233,7 +233,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Ses ve Ses Aygıtları"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Bilgisayarınız için ses düzenini değiştirir, hoparlörleriniz ve kaydetme aygıtlarınız için ayarları yapılandırır."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Bilgisayarınız için ses düzenini değiştirir, hoparlörleriniz ve saklama aygıtlarınız için ayarları yapılandırır."
     IDS_NO_SOUND "(Yok)"
     IDS_NO_DEVICES "Aygıt Yok"
     5825 "İzlence Yanlışlığı"
index 2ec82ff..f869a41 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Bu bilgisayar için en uygun ayarlarla bir güç düzeni seçiniz. Aşağıdaki ayarların değiştirilmesi seçili düzeni değiştireceğini göz önünde bulundurunuz.", -1, 37, 6, 209, 36
     GROUPBOX "&Güç Düzenleri", -1, 6, 43, 240, 50
     COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Ayrı Kaydet...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Ayrı Sakla...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Sil", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Bilinmiyor", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
     LTEXT "Bilgisyar:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
@@ -92,7 +92,7 @@ CAPTION "Anıkta Bekleme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Bilgisayar anıkta bekletildiğinde sâbit diskinize bellekte ne varsa kaydedilir ve sonra bilgisayar kapatılır. Bilgisayarınız anıkta beklemeden çıktığında bir önceki durumuna döner.", -1, 37, 6, 210, 35
+    LTEXT "Bilgisayar anıkta bekletildiğinde sâbit diskinize bellekte ne varsa saklanır ve sonra bilgisayar kapatılır. Bilgisayarınız anıkta beklemeden çıktığında bir önceki durumuna döner.", -1, 37, 6, 210, 35
     GROUPBOX "Anıkta Bekleme", -1, 6, 41, 240, 32
     CONTROL "&Anıkta Beklemeyi Etkinleştir", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
     GROUPBOX "Anıkta Bekleme İçin Disk Alanı", -1, 6, 80, 240, 76
index 70568b8..fb89dad 100644 (file)
@@ -130,10 +130,10 @@ STRINGTABLE /* Color names */
 STRINGTABLE
 {
     IDS_FONT_SIZE   "%1!d! ile %2!d! punto arasında bir yazı tipi büyüklüğü seçiniz."
-    IDS_SAVE_BUTTON "&Kaydet"
-    IDS_SAVE_IN     "K&aydetme Yeri:"
-    IDS_SAVE        "Kaydet"
-    IDS_SAVE_AS     "Ayrı Kaydet"
+    IDS_SAVE_BUTTON "&Sakla"
+    IDS_SAVE_IN     "S&aklama Yeri:"
+    IDS_SAVE        "Sakla"
+    IDS_SAVE_AS     "Ayrı Sakla"
     IDS_OPEN_FILE   "Kütük Aç"
 }
 
@@ -165,7 +165,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ayrı Kaydet"
+CAPTION "Ayrı Sakla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&Kütük Adı:", stc3, 6, 6, 76, 9
@@ -178,7 +178,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT "&Sürücüler:", stc4, 110, 104, 92, 9
  COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
- DEFPUSHBUTTON "Ayrı Kaydet", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON "Ayrı Sakla", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  CHECKBOX "Y&alnızca Okunur", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
index c079e96..49ace13 100644 (file)
@@ -157,9 +157,9 @@ Yazılımı yayımlamadan sonraki değişikliklerden korur."
     IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Dizin Hizmeti Posta Çoğlatması"
     IDS_EXPORT_WIZARD "Onay Belgesi Verme Yardımcısı"
     IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Verme Biçimi"
-    IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "İçeriğin kaydedileceği biçimi seçiniz."
+    IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "İçeriğin saklanacağı biçimi seçiniz."
     IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Verme Kütük Adı"
-    IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "İçeriğin kaydedildeceği kütüğün adını belirtiniz."
+    IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "İçeriğin saklanacağı kütüğün adını belirtiniz."
     IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Belirtilen kütük önceden var. Onu değiştirmek ister misiniz?"
     IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER Şifrelenmiş İkili X.509 (*.cer)"
     IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64 Şifrelenmiş X.509 (*.cer)"
index e8d5f4d..4e8413f 100644 (file)
@@ -84,7 +84,7 @@ BEGIN
     IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS, bu donanım için aygıt sürücüsünü başlatamıyor."
     IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS, bellekte şimdi bile aygıt sürücüsünün bir önceki kopyası olduğundan dolayı bu donanım için aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
     IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS, bu donanım için aygıt sürücüsünü yükleyemiyor. Sürücü bozulmuş ya da eksik olabilir."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS, bu donanımın, değer defterindeki hizmet dizini bilgisinin eksik ya da yanlış kaydedildiğinden dolayı bu donanıma erişemiyor."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS, bu donanımın, değer defterindeki hizmet dizini bilgisinin eksik ya da yanlış saklandığından dolayı bu donanıma erişemiyor."
     IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS, bu donanım için aygıt sürücüsünü başarıyla yükledi ancak donanım aygıtını bulamıyor."
     IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS, dizgede bir kopya aygıtın önceden çalışıyor olmasından dolayı bu donanım için aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
     IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS, bu aygıtı, sorunlar bildirdiğinden dolayı durdurdu."
index a41ddb9..d3ca087 100644 (file)
@@ -105,10 +105,10 @@ BEGIN
     CONTROL "", 1042, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000084D, 19, 18, 200, 58
     CONTROL "", 1041, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000084D, 19, 84, 200, 58
     PUSHBUTTON "&Çevirge Sorgula", 1096, 138, 149, 75, 14
-    AUTOCHECKBOX "&Bir Kayda Kaydet", 1020, 18, 187, 98, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Bir Kayda Sakla", 1020, 18, 187, 98, 10
     PUSHBUTTON "&Kaydı Göster", 1094, 138, 184, 75, 14, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Çevirge Bilgisi", 1047, 10, 6, 217, 164
-    GROUPBOX "Kaydetme", -1, 10, 173, 217, 32
+    GROUPBOX "Saklama", -1, 10, 173, 217, 32
 END
 
 IDD_PLEASE_WAIT DIALOGEX 0, 0, 195, 72
@@ -275,7 +275,7 @@ BEGIN
     302 "Belgegeçer"
     303 "Ses"
     304 "Yok"
-    320 "Ülke/bölge ayârı şimdikileştirilmiş."
+    320 "Ülke ya da bölge ayârı şimdikileştirilmiş."
     340 "Çevirge"
     341 "Çevirge Ayarları"
     342 "Çevirge Adresi"
@@ -331,7 +331,7 @@ BEGIN
     556 "Alman Ulusluk (1TR6) (Seyrek kullanılır.)"
     557 "Fransız Ulusluk (VN3) (Seyrek kullanılır.)"
     558 "Belçika Ulusluk (Seyrek kullanılır.)"
-    559 "Avusturalya Ulusluk (Seyrek kullanılır.)"
+    559 "Avustralya Ulusluk (Seyrek kullanılır.)"
     560 "Bilinmeyen anahtar"
     570 "Bu çevirge için ISDN yapılandırması bitirilmemiş.\n\nLütfen bu çevirgeyi kullanmadan önce\nISDN sekmesinde bilgiyi doldurunuz."
     600 "PPP   (56 Kbit/sn, GSM)"
index 652e94c..c4b2675 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ STRINGTABLE
 
 IDD_PROXYDLG DIALOG 36, 24, 250, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ağ Şifresini Giriniz"
+CAPTION "Ağ Şifresini Gir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz:", IDC_EXPLAIN, 40, 6, 150, 15
@@ -39,7 +39,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT "", IDC_REALM, 80, 46, 150, 14, 0
  EDITTEXT IDC_USERNAME, 80, 66, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
  EDITTEXT IDC_PASSWORD, 80, 86, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
- CHECKBOX "&Bu Şifreyi Kaydet (Güvensiz)", IDC_SAVEPASSWORD,
+ CHECKBOX "&Bu Şifreyi Sakla (Güvensiz)", IDC_SAVEPASSWORD,
            80, 106, 150, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 98, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
  PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 158, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
index 510fa9d..a8eb166 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX        IDD_ACMFORMATCHOOSE_CMB_CUSTOM, 5, 15, 115, 60,
                     CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-    PUSHBUTTON      "Ay&rı Kaydet...", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_SETNAME, 125, 14, 45, 14
+    PUSHBUTTON      "Ay&rı Sakla...", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_SETNAME, 125, 14, 45, 14
     PUSHBUTTON      "&Kaldır", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_DELNAME, 175, 14, 45, 14
 
     LTEXT           "&Biçim:", -1, 5, 41, 44, 8, NOT WS_GROUP
index d6ac16f..25ef5ee 100644 (file)
@@ -146,7 +146,7 @@ BEGIN
     IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Oturum açmak için Denetim, Seçenek ve Silme düğmelerine birlikte basınız."
     IDS_ASKFORUSER "Kullanıcı Adı: "
     IDS_ASKFORPASSWORD "Şifre: "
-    IDS_FORCELOGOFF "Bu, şimdiki kullanıcının oturumunu kapatacak ve tüm kaydedilmemiş bilgiler yitirilecek. Sürdürülsün mü?"
+    IDS_FORCELOGOFF "Bu, şimdiki kullanıcının oturumunu kapatacak ve tüm saklanmış bilgiler yitirilecek. Sürdürülsün mü?"
     IDS_LOCKMSG "Yalnızca %s ve bir yönetici bu bilgisayarın kilidini açabilir."
     IDS_LOGONMSG "%s olarak oturum açtınız."
     IDS_LOGONDATE "Oturum Açma Zamânı: %s %s"
@@ -154,7 +154,7 @@ BEGIN
     IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "Şifre yanlış. Lütfen şifrenizi yeniden giriniz. Şifrelerdeki harfler doğru büyük-küçük ayrımı kullanılarak yazılmalıdır."
     IDS_LOCKEDWRONGUSER "Bu bilgisayar kilitli. Yalnızca %s\\%s ve bir yönetici bu bilgisayarın kilidini açabilir."
     IDS_CHANGEPWDTITLE "Şifre Değştirme"
-    IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "Yazıdığınız şifreler birbiriyle uyuşmuyor. İki metin kutusuna aynı şifreyi yazınız."
+    IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "Yazıdığınız şifreler birbiriyle uyuşmuyor. İki metin kutusunda aynı şifreyi yazınız."
     IDS_PASSWORDCHANGED "Şifreniz değiştirildi."
     IDS_LOGONTITLE "Oturum Açma İletisi"
     IDS_LOGONWRONGUSERORPWD "Dizge oturumunuzu açamadı. Kullanıcı adınızın ve etki alanının doğru olduğundan emin olunuz, sonra şifrenizi yeniden yazınız. Şifrelerdeki harfler doğru büyük-küçük ayrımı kullanılarak yazılmalıdır."
@@ -176,5 +176,5 @@ BEGIN
     IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN_DESC "Şimdiki oturumunuzu sonlandırır ve dizgeyi kapatır, böylece gücü güvenli olarak kapatbilirsiniz."
     IDS_SHUTDOWN_RESTART_DESC "Şimdiki oturumunuzu sonlandırır dizgeyi yeniden başlatır."
     IDS_SHUTDOWN_SLEEP_DESC "Dizgeyi uyku kipine geçirir."
-    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE_DESC "Şimdiki oturumu kaydeder ve bilgisayarı kapatır."
+    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE_DESC "Şimdiki oturumu saklar ve bilgisayarı kapatır."
 END
index ddd2466..a7ff384 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ STRINGTABLE
        4 "Belirtilen kurulum paketi açılamadı. Lütfen, kütüğün yolunu denetleyiniz ve yeiden deneyiniz."
        5 "%s yolu bulunamadı."
        9 "%s diskini takınız."
-       10 "Windows Yükleyici %s\n\nKullanım:\nmsiexec komut {gerekli değişkenler} [seçimlik değişkenler]\n\nBir ürün yükle:\n\t/i {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/package {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/a paket [husûsiyet]\nBir kurulum onar:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün kodu}\nBir ürün kaldır:\n\t/uninstall {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/x {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\nBir ürün bildir:\n\t/j[u|m] paket [/t dönüşüm] [/g dil kimliği]\nBir yama uygula:\n\t/p yama paketi [husûsiyet]\n\t/p yama paketi /a paket [husûsiyet]\nYukarıdaki komutlar için kayıt ve kullanıcı arayüzü tümleyicileri:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] kayıt kütüğü\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nMSI hizmetini kaydet:\n\t/y\nMSI hizmetinin kaydını sil:\n\t/z\nBu yardımı görüntüle:\n\t/help\n\t/?\n"
+       10 "Windows Yükleyici %s\n\nKullanım:\nmsiexec komut {gerekli değişkenler} [seçimlik değişkenler]\n\nBir ürün yükle:\n\t/i {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/package {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/a paket [husûsiyet]\nBir kurulum onar:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün kodu}\nBir ürün kaldır:\n\t/uninstall {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\n\t/x {paket|ürün kodu} [husûsiyet]\nBir ürün bildir:\n\t/j[u|m] paket [/t dönüşüm] [/g dil kimliği]\nBir yama uygula:\n\t/p yama paketi [husûsiyet]\n\t/p yama paketi /a paket [husûsiyet]\nYukarıdaki komutlar için kayıt ve kullanıcı arayüzü tümleyicileri:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] kayıt kütüğü\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nMSI hizmetini sakla:\n\t/y\nMSI hizmetinin kaydını sil:\n\t/z\nBu yardımı görüntüle:\n\t/help\n\t/?\n"
        11 "%s içeren dizini giriniz."
        12 "Husûsiyet eksikliği için kurulum kaynağı"
        13 "Husûsiyet eksikliği için ağ sürücüsü"
index 8ab4c98..0b5184d 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "S&il", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "B&u Bağlantı İçin DNS Son Eki:", -1, 5, 225, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "D&NS'ye Bu Bağlantının Adreslerini Kaydet", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "D&NS'ye Bu Bağlantının Adreslerini Sakla", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     CHECKBOX "DNS K&aydında Bu Bağlantının DNS Son Ekini Kullan", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
index 10f9031..52273af 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Turkish resources for oleaut32
  *
- * Copyright 2006 Fatih Aşıcı
+ * Copyright: 2006 Fatih Aşıcı
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
index cc9a499..624b955 100644 (file)
@@ -52,7 +52,7 @@ STRINGTABLE
   IDS_RESULTOBJDESC    "Belgenize yeni bir %s nesnesi ekleyiniz."
   IDS_RESULTFILEOBJDESC        "Belgenize kütüğün içeriğini bir nesne olarak ekleyiniz, böylece onu, kendisini oluşturan izlenceyi kullanarak etkinleştirebilirsiniz."
   IDS_BROWSE            "Göz At"
-  IDS_NOTOLEMOD         "Kütük, geçerli bir OLE parçası olarak görünmüyor. OLE denetimi kaydedilemiyor."
+  IDS_NOTOLEMOD         "Kütük, geçerli bir OLE parçası olarak görünmüyor. OLE denetimi saklanamıyor."
   IDS_NOTOLEMODCAPTION  "Denetim Ekle"
 }
 
diff --git a/reactos/dll/win32/samsrv/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/samsrv/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..841faea
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,27 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DOMAIN_BUILTIN_NAME "İç"
+    IDS_GROUP_NONE_NAME "Yok"
+    IDS_GROUP_NONE_COMMENT "Bayağı Kullanıcılar"
+    IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_NAME "Yöneticiler"
+    IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_COMMENT "Yöneticiler, bilgisayara veyâ etki alanına kısıtlı olmayan erişime iyedir."
+    IDS_ALIAS_GUESTS_NAME "Konuklar"
+    IDS_ALIAS_GUESTS_COMMENT "Konuklar, ön tanımlı olarak Kullanıcılar takımının üyeleriyle eşit haklara iyedir."
+    IDS_ALIAS_POWER_USERS_NAME "Güçlü Kullanıcılar"
+    IDS_ALIAS_POWER_USERS_COMMENT "Güçlü Kullanıcılar, birtakım kısıtlamalarla çoğu yönetim haklarına iyedir."
+    IDS_ALIAS_USERS_NAME "Kullanıcılar"
+    IDS_ALIAS_USERS_COMMENT "Kullanıcılar, dizge değişiklikleri yapmaktan alıkonulmuştur."
+    /*
+     * ATTENTION: 
+     *   If you translate the administator account name, keep IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME and
+     *   syssetup.dll:IDS_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
+     */
+    IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME "Yönetici"
+    IDS_USER_ADMINISTRATOR_COMMENT "Bilgisayarı veyâ etki alanını yönetmek için kullanılan iç hesap."
+    IDS_USER_GUEST_NAME "Konuk"
+    IDS_USER_GUEST_COMMENT "Bilgisayara veyâ etki alanına konuk erişimi için iç hesap."
+END
index 2a650d4..78c3cc4 100644 (file)
@@ -39,4 +39,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
\ No newline at end of file
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
diff --git a/reactos/dll/win32/serialui/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/serialui/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..420270c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,39 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_EVENPARITY "Çift"
+    IDS_MARKPARITY "İm"
+    IDS_NOPARITY "Eşlik yok."
+    IDS_ODDPARITY "Tek"
+    IDS_SPACEPARITY "Boşluk"
+    IDS_ONESTOPBIT "1 dur biti"
+    IDS_ONE5STOPBITS "1,5 dur biti"
+    IDS_TWOSTOPBITS "2 dur biti"
+    IDS_FC_NO "Yok"
+    IDS_FC_CTSRTS "CTS/RTS"
+    IDS_FC_XONXOFF "Açık/Kapalı"
+    IDS_TITLE """%s"" Husûsiyetleri"
+END
+
+IDD_COMMDLG DIALOGEX 6, 5, 222, 175
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE 0x10C80080
+EXSTYLE 0x00000001
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_GRP1, "Button", 0x50000007, 6, 5, 210, 146, 0x00000000
+    CONTROL "Tamam", IDC_OKBTN, "Button", 0x50010000, 98, 156, 56, 13, 0x00000000
+    CONTROL "İptal", IDC_CANCELBTN, "Button", 0x50010000, 158, 156, 56, 13, 0x00000000
+    CONTROL "Baud Hızı:", IDC_STC1, "Static", 0x50000000, 24, 31, 42, 9, 0x00000000
+    CONTROL "Çoklu Büyüklüğü:", IDC_STC2, "Static", 0x50000000, 24, 53, 42, 9, 0x00000000
+    CONTROL "Eşlik:", IDC_STC3, "Static", 0x50000000, 24, 73, 42, 9, 0x00000000
+    CONTROL "Dur Bitleri:", IDC_STC4, "Static", 0x50000000, 24, 96, 42, 9, 0x00000000
+    CONTROL "Akış Denetimi:", IDC_STC5, "Static", 0x50000000, 24, 120, 42, 9, 0x00000000
+    CONTROL "", IDC_BAUDRATE, "ComboBox", 0x50210003, 98, 29, 100, 50, 0x00000000
+    CONTROL "", IDC_BYTESIZE, "ComboBox", 0x50210003, 98, 49, 100, 50, 0x00000000
+    CONTROL "", IDC_PARITY, "ComboBox", 0x50210003, 98, 72, 100, 50, 0x00000000
+    CONTROL "", IDC_STOPBITS, "ComboBox", 0x50210003, 98, 94, 100, 50, 0x00000000
+    CONTROL "", IDC_FLOW, "ComboBox", 0x50210003, 98, 116, 100, 50, 0x00000000
+END
index 083b8ca..b566f08 100644 (file)
@@ -55,6 +55,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/win32/shimgvw/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/shimgvw/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f47ebe0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,19 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Resim ve Belgegeçer Görüntüleyicisi"
+    IDS_SETASDESKBG "Masaüstü Arka Planı Olarak Ayarla"
+    IDS_PREVIEW "Ön İzleme"
+    /* Tooltips */
+    IDS_TOOLTIP_NEXT_PIC "Sonraki Resim"
+    IDS_TOOLTIP_PREV_PIC "Önceki Resim"
+    IDS_TOOLTIP_ZOOM_IN "Yakınlaştır (+)"
+    IDS_TOOLTIP_ZOOM_OUT "Uzaklaştır (-)"
+    IDS_TOOLTIP_ROT_CLOCKW "Saat Yönünde Döndür (Ctrl+K)"
+    IDS_TOOLTIP_ROT_COUNCW "Saat Yönünün Tersi Yönünde Döndür (Ctrl+L)"
+    IDS_TOOLTIP_PRINT "Yazdır (Ctrl+P)"
+    IDS_TOOLTIP_SAVEAS "Ayrı Sakla... (Ctrl+S)"
+END
index a1e495e..3cdcdad 100644 (file)
@@ -67,6 +67,9 @@ IDB_ROT2ICON BITMAP "res/rot2.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 8cb51ee..df1b0fd 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Turkish resources for shlwapi
  *
- * Copyright 2006 Fatih Aşıcı
+ * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı (fasici@linux-sevenler.org), 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -22,22 +22,22 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_ERR_DIALOG DIALOG 0, 0, 220, 60
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Hata!"
+CAPTION "Yanlışlık!"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "", IDS_ERR_USER_MSG2, 15, 5, 28, 20
  LTEXT "", IDS_ERR_USER_MSG, 15, 5, 210, 8
- CHECKBOX "Bu iletiyi bir daha &gösterme", IDC_ERR_DONT_SHOW, 5, 20, 210, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "&Tamam", IDOK, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "&İptal", IDCANCEL, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "&Evet", IDYES, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "&Hayır", IDNO, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "&Bana Bu İletiyi Bir Daha Gösterme", IDC_ERR_DONT_SHOW, 5, 20, 210, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON L"&Tamam", IDOK, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON L"&İptal", IDCANCEL, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON L"&Evet", IDYES, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON L"&Hayır", IDNO, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_BYTES_FORMAT    "%ld bytes"
-    IDS_TIME_INTERVAL_HOURS    " hr"
-    IDS_TIME_INTERVAL_MINUTES  " min"
-    IDS_TIME_INTERVAL_SECONDS  " sec"
+    IDS_BYTES_FORMAT    "%ld çoklu"
+    IDS_TIME_INTERVAL_HOURS    " saat"
+    IDS_TIME_INTERVAL_MINUTES  " dakîka"
+    IDS_TIME_INTERVAL_SECONDS  " sâniye"
 }
index fcd7ef6..8e81be2 100644 (file)
@@ -45,7 +45,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Bilgisayar Adı:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
     EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
     ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
-    LTEXT "Kur,'Administrator' adıyla bir yönetici hesabı oluşturacak. Bu hesabı bilgisayara tam erişim için kullanabileceksiniz.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
+    LTEXT "Kur, ""Yönetici"" adıyla bir yönetici hesabı oluşturacak. Bu hesabı bilgisayara tam erişim için kullanabileceksiniz.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
     LTEXT "127 karakter yada daha az bir Yönetici Parolası yazın.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
     LTEXT "&Yönetici Parolası:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
     EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
@@ -154,7 +154,7 @@ BEGIN
      *   samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
      *   Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
      */
-    IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
+    IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Yönetici"
 END
 
 STRINGTABLE
diff --git a/reactos/dll/win32/tapiui/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/tapiui/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6f7032d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,448 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+101 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Çevirme Kâideleri"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 201, 2000, 7, 7, 21, 20
+    LTEXT "Aşağıdaki dizelge, belirttiğiniz konumları gösterir. İçinden çevirdiğiniz konumu seçiniz.", -1, 35, 7, 210, 16
+    LTEXT "&Konumlar:", -1, 7, 35, 210, 8
+    CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000011D, 7, 46, 238, 105, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yeni...", 1030, 87, 155, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Düzenle...", 1031, 141, 155, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1032, 195, 155, 50, 14
+    LTEXT "Telefon numarası şöyle çevrilecek:", 1052, 7, 181, 100, 8
+    LTEXT "", 1053, 14, 195, 224, 16
+END
+
+102 DIALOGEX 0, 0, 252, 255
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Umûmî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 202, 2000, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "&Konum Adı:", -1, 35, 11, 56, 8, SS_CENTERIMAGE
+    EDITTEXT 1038, 96, 8, 149, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "İçinden çevireceğiniz konumu belirtiniz.", 2001, 7, 33, 238, 8
+    LTEXT "&Ülke ya da Bölge:", -1, 7, 49, 161, 8
+    COMBOBOX 1006, 7, 60, 175, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Alan Kodu:", -1, 190, 49, 48, 8
+    EDITTEXT 1034, 190, 60, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Çevirme Kâideleri", 2002, 7, 80, 238, 92
+    LTEXT "Bu Konumdan Çevrildiğinde Aşağıdaki Kâideleri Kullan:", 2003, 14, 92, 224, 8
+    LTEXT "&Yerli Aramalar İçin, Bir Dış Geçeğe Erişmek İçin Şunu Çevir:", -1, 14, 106, 170, 8
+    EDITTEXT 1010, 190, 104, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Uzun Aralıklı Aramalar İçin, Bir Dış Geçeğe Erişmek İçin Şunu Çevir:", -1, 14, 122, 170, 8
+    EDITTEXT 1011, 190, 120, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "U&zun Aralıklı Aramalar Yapmak İçin Şu Taşıyıcı Kodu Kullan:", -1, 14, 138, 170, 8
+    EDITTEXT 1059, 190, 136, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "U&luslararası Aramalar Yapmak İçin Şu Taşıyıcı Kodu Kullan:", -1, 14, 154, 170, 8
+    EDITTEXT 1060, 190, 152, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "A&rama Bekletmeyi Edilginleştirmek İçin Şunu Çevir:", 1035, 14, 177, 170, 10
+    COMBOBOX 1013, 190, 176, 48, 73, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Şunu Kullanarak Çevir:", -1, 14, 195, 40, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Titrem", 1036, 58, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Vuruş", 1037, 112, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Telefon numarası şöyle çevrilecek:", 1052, 7, 219, 100, 8
+    LTEXT "", 1053, 14, 232, 224, 16
+END
+
+103 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Alan Kodu Kâideleri"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bir alan kodu kâidesi, şimdiki alan kodunuzdan başka alan kodlarına ve alan kodunuz içinde telefon numaralarının nasıl çevrileceğini belirtir.", 2000, 7, 7, 238, 16
+    LTEXT "&Alan Kodu Kâideleri:", -1, 7, 31, 238, 8
+    CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000801D, 7, 42, 238, 99, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yeni...", 1030, 87, 147, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Düzenle...", 1031, 141, 147, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1032, 195, 147, 50, 14
+    GROUPBOX "Tanım", 2006, 7, 166, 238, 45
+    LTEXT "", 1039, 14, 180, 224, 24
+END
+
+104 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Arama Kartı"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Kullanacağınız arama kartını seçiniz ya da ayrı bir kart eklemek için Yeni'ye tıklayınız.", 2000, 7, 7, 238, 8
+    LTEXT "&Kart Türleri:", -1, 7, 23, 238, 8
+    CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 34, 238, 63, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yeni...", 1030, 87, 103, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Düzenle...", 1031, 141, 103, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1032, 195, 103, 50, 14
+    LTEXT "&Hesap Numarası:", -1, 7, 127, 91, 8
+    EDITTEXT 1018, 102, 125, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Şahsî Kimlik Numarası (PIN):", -1, 7, 145, 91, 8
+    EDITTEXT 1019, 102, 143, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Şunlar İçin Erişim Telefon Numaraları", 2001, 7, 158, 238, 53
+    LTEXT "Uzun Aralıklı Aramalar:", -1, 14, 172, 84, 8
+    LTEXT "", 1042, 102, 172, 136, 8
+    LTEXT "Uluslararası Aramalar:", -1, 14, 184, 84, 8
+    LTEXT "", 1043, 102, 184, 136, 8
+    LTEXT "Yerli Aramalar:", -1, 14, 196, 84, 8
+    LTEXT "", 1051, 102, 196, 136, 8
+END
+
+105 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Umûmî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 203, 2000, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "&Arama Kartı Adı:", -1, 35, 12, 64, 8, SS_CENTERIMAGE
+    EDITTEXT 1047, 105, 9, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Hesap Numarası:", -1, 7, 35, 238, 8
+    EDITTEXT 1018, 7, 46, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Şahsî Kimlik Numarası (PIN):", -1, 7, 68, 238, 8
+    EDITTEXT 1019, 7, 80, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Şuyken bu arama kartı kullanılacak:", 1056, 14, 117, 224, 8
+    GROUPBOX "Arama Kartı Ayrıntıları", 2001, 7, 105, 238, 66
+    LTEXT "", 1000, 22, 131, 216, 8
+    LTEXT "", 1001, 22, 143, 216, 8
+    LTEXT "", 1002, 22, 155, 216, 8
+END
+
+106 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Uzun Aralıklı"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Uzun Aralıklı Aramalar İçin Erişim Numarası:", -1, 7, 7, 238, 8
+    EDITTEXT 1044, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Uzun aralıklı aramalar yapmak için, çevirme adımlarını girmek için aşağıdaki düğmeleri kullanınız. Bu adımları, arama kartınızda göründüğü gibi doğru diziyle giriniz.", 2000, 7, 40, 238, 24
+    LTEXT "&Arama Kartı Çevirme Adımları:", -1, 7, 72, 80, 8
+    CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yukarı Taşı", 1022, 195, 83, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&şağı Taşı", 1023, 195, 101, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Erişim Numarası", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Hesap Numarası", 1018, 101, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "E&rek Numarası...", 1020, 101, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&İstem İçin Bekle...", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Basamakları Belirt...", 1021, 101, 197, 90, 14
+END
+
+107 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Uluslararası"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Uluslararası Aramalar İçin Erişim Numarası:", -1, 7, 7, 238, 8
+    EDITTEXT 1045, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Uluslararası aramalar yapmak için, çevirme adımlarını girmek için aşağıdaki düğmeleri kullanınız. Bu adımları, arama kartınızda göründüğü gibi doğru diziyle giriniz.", 2000, 7, 40, 244, 24
+    LTEXT "&Arama Kartı Çevirme Adımları:", -1, 7, 72, 80, 8
+    CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yukarı Taşı", 1022, 195, 83, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&şağı Taşı", 1023, 195, 101, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Erişim Numarası", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Hesap Numarası", 1018, 101, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "E&rek Numarası...", 1020, 101, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&İstem İçin Bekle...", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Basamakları Belirt...", 1021, 101, 197, 90, 14
+END
+
+108 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Yerli Aramalar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Yer&li Aramalar İçin Erişim Numarası:", -1, 7, 7, 238, 8
+    EDITTEXT 1008, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Yerli aramalar yapmak için, çevirme adımlarını girmek için aşağıdaki düğmeleri kullanınız. Bu adımları, arama kartınızda göründüğü gibi doğru diziyle giriniz. Arama kartınızı kullanmadan yerli aramalar yapmak için bu bölümü boş bırakınız.", 2000, 7, 40, 238, 24
+    LTEXT "&Arama Kartı Çevirme Adımları:", -1, 7, 72, 238, 8
+    CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Yukarı Taşı", 1022, 195, 83, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&şağı Taşı", 1023, 195, 101, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Erişim Numarası", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Hesap Numarası", 1018, 101, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "E&rek Numarası...", 1020, 101, 179, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&İstem İçin Bekle...", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "&Basamakları Belirt...", 1021, 101, 197, 90, 14
+END
+
+109 DIALOGEX 0, 0, 252, 257
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Yeni Alan Kodu Kâidesi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bu alan kodu kâidesi, yalnızca alan koduna yapılan aramalara ve aşağıda belirttiğiniz ön ek düzenine uygulayacaktır.", 2000, 7, 6, 238, 16
+    LTEXT "Aradığınız Alan Kodu:", -1, 7, 31, 110, 8
+    LTEXT "&Alan Kodu:", -1, 7, 47, 36, 8
+    EDITTEXT 1034, 46, 44, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Bu alan kodu kâidesi için kullanılan ön ekleri belirtiniz.", -1, 14, 78, 224, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Bu Alan Kodu İçine Tüm Ön Ekleri Ekle", 1014, 14, 90, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Yalnızca Aşağıdaki Dizelgedeki Ön Ekleri Ekle", 1015, 14, 104, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Eklemek İçin Ön Ekler:", 1057, 26, 117, 119, 8
+    CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000411D, 25, 128, 66, 32, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "E&kle...", 1005, 95, 128, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1024, 95, 146, 50, 14
+    LTEXT "Aşağıdaki Ön Ekleri İçeren Telefon Numaraları Çevrildiğinde:", -1, 14, 184, 224, 8
+    AUTOCHECKBOX "&Çevir:", 1012, 14, 198, 30, 12
+    EDITTEXT 1007, 46, 196, 42, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "A&lan Kodunu Ekle", 1029, 14, 214, 85, 12
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 141, 236, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 195, 236, 50, 14
+    RTEXT "Alan Kodu", 2001, 133, 31, 51, 8
+    LTEXT "Ön Ek", 2002, 200, 31, 45, 8
+    CONTROL "", 2003, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 180, 41, 1, 6
+    CONTROL "", 2004, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 203, 41, 1, 6
+    RTEXT "X - X X X - X X X - X X X X", 2005, 133, 48, 112, 8
+    GROUPBOX "Ön Ekler", -1, 7, 64, 238, 102
+    GROUPBOX "Kâideler", -1, 7, 170, 238, 60
+END
+
+110 DIALOGEX 0, 0, 227, 82
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", 1003, 7, 7, 213, 8
+    LTEXT "", 1039, 7, 23, 213, 8
+    EDITTEXT 1031, 7, 34, 213, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 116, 62, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 170, 62, 50, 14
+END
+
+111 DIALOGEX 0, 0, 252, 124
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Şunun İçin Bekle"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Çevirme dizisiyle sürdürmeden önce beklemek için istemin türünü seçiniz.", 2000, 7, 7, 238, 16
+    AUTORADIOBUTTON "&Bir Çevirme Sesi İçin Bekle", 1009, 7, 31, 238, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "B&itirmek İçin Bir Ses İletisi İçin Bekle", 1016, 7, 47, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Bi&r Belirli Uzunluktaki Süre İçin Bekle:", 1048, 7, 63, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 1050, 18, 77, 36, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
+    CONTROL "Spin1", 1049, "msctls_updown32", 0x00000036, 42, 78, 11, 14
+    LTEXT "&sâniye", -1, 58, 81, 187, 8
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 141, 103, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 195, 103, 50, 14
+END
+
+112 DIALOGEX 0, 0, 252, 111
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Varış Numarası"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bu adım, arama kartı dizisi içine çevireceğiniz varış numarasını yerleştirecektir. Varış numarasını çevirdiğinizde numaranın hangi bölümlerini çevirmek istersiniz?", 2000, 7, 7, 238, 24
+    AUTOCHECKBOX "&Ülke ya da Bölge Kodunu Çevir", 1027, 7, 39, 238, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Alan Kodunu Çevir", 1034, 7, 55, 238, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Numarayı Çevir", 1008, 7, 71, 238, 10, WS_DISABLED
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 141, 92, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 195, 92, 50, 14
+END
+
+113 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Gelişmiş"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 201, 2000, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Bu bilgisayarda aşağıdaki telefon sağlayıcıları kurulmuştur:", -1, 40, 7, 205, 8
+    LTEXT "S&ağlayıcılar:", -1, 7, 35, 238, 8
+    LISTBOX 1033, 7, 46, 238, 147, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ekle...", 1005, 87, 197, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1024, 141, 197, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Yapılandır...", 1031, 195, 197, 50, 14
+END
+
+114 DIALOGEX 20, 15, 252, 127
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Sağlayıcı Ekle"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Aşağıdaki dizelgeden kurmak istediğiniz sağlayıcıyı seçiniz ve Ekle'ye tıklayınız.", 2000, 7, 7, 241, 8
+    LTEXT "&Telefon Sağlayıcıları:", -1, 7, 23, 144, 10
+    LISTBOX 1055, 7, 34, 238, 74, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ekle", 1005, 141, 106, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "İptal", 2, 195, 106, 50, 14
+END
+
+115 DIALOGEX 10, 10, 303, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Konum Bilgisi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 10, 10, 88, 155
+    LTEXT "Bir telefon ya da çevirge bağlantısı yapabilmenizden önce ReactOS'un şimdiki konumunuz üzerine aşağıdaki bilgilere gereksinimi vardır.", 2000, 107, 15, 188, 25
+    LTEXT "&Şimdi içinde bulunduğunuz ülke ya da bölge nedir?", -1, 107, 43, 189, 10
+    COMBOBOX 1006, 107, 55, 180, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Ş&imdi içinde bulunduğunuz alan kodu ya da kent kodu nedir?", -1, 107, 74, 189, 10
+    EDITTEXT 1034, 107, 87, 45, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Bi&r taşıyıcı kod belirlemeye gereksiniminiz varsa o nedir?", -1, 107, 105, 189, 10
+    EDITTEXT 1058, 106, 118, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Bir dış geçeğe erişmek için bir numarayı çevirirseniz o nedir?", -1, 107, 137, 189, 10
+    EDITTEXT 1010, 107, 149, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Bu konumdaki telefon dizgesi şunu kullanır:", -1, 107, 168, 189, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Titremli Çevirme", 1036, 107, 178, 57, 14, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Vuruşlu Çevirme", 1037, 175, 178, 57, 14, NOT WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 192, 204, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 246, 204, 50, 14
+END
+
+400 DIALOGEX 0, 0, 290, 151
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 88, 155
+    LTEXT "Bir telefon ya da çevirge bağlantısı yapabilmenizden önce ReactOS'un şimdiki konumunuz üzerine aşağıdaki bilgilere gereksinimi vardır.", 2000, 95, 2, 188, 25
+    LTEXT "&Şimdi içinde bulunduğunuz ülke ya da bölge nedir?", -1, 95, 30, 188, 10
+    COMBOBOX 1006, 95, 41, 177, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Ş&imdi içinde bulunduğunuz alan kodu ya da kent kodu nedir?", -1, 95, 61, 188, 10
+    EDITTEXT 1034, 95, 73, 40, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Bir dış geçeğe erişmek için bir numarayı çevirirseniz o nedir?", -1, 95, 96, 188, 10
+    EDITTEXT 1010, 95, 107, 40, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Bu konumdaki telefon dizgesi şunu kullanır:", -1, 95, 129, 159, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Titremli Çevirme", 1036, 95, 139, 55, 12, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Vuruşlu Çevirme", 1037, 155, 139, 55, 12, NOT WS_TABSTOP
+END
+
+500 DIALOGEX 0, 0, 235, 88
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "ReactOS Gezgini"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 504, 501, 13, 14, 21, 20
+    LTEXT "", 502, 47, 15, 180, 32
+    AUTOCHECKBOX "&Gelecekte Sürekli Bu Sayfaya Güven", 503, 50, 47, 147, 12
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 505, 110, 65, 50, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 506, 164, 65, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    1 "Telefon ve Çevirge Seçenekleri"
+    2 "Çevirgenizi kullanmak için çevirme kâidelerini ve husûsiyetleri yapılandır."
+    3 "Konum"
+    4 "Yeni bir konum oluşturmak için Yeni'ye tıklayınız."
+    5 "Yeni Konum"
+    6 "Konumu Düzenle"
+    7 "Yeni Arama Kartı"
+    8 "Arama Kartını Düzenle"
+    9 "Alan Kodu"
+    10 "Ön Ekler"
+    11 "Kâide"
+    12 "Girdiğiniz damga geçersiz.\n\nGeçerli damgalar; 0 ilâ 9, *, #, ve virgüldür."
+    13 "Girdiğiniz damga geçersiz.\n\nGeçerli damgalar; 0 ilâ 9, *, #, boşluk ve virgüldür."
+    14 "Girdiğiniz damga geçersiz.\n\nGeçerli damgalar; 0 ilâ 9'dur."
+    15 "Girdiğiniz damga geçersiz."
+    16 "Çevir: %1"
+    17 "Çevir: %1 ve alan kodu."
+    18 "Alan kodunu çevir."
+    19 "Yalnızca numarayı çevir."
+    20 "Tümü"
+    21 "Seçili"
+    22 "Alan Kodu Kâidesi'ni Düzenle"
+    23 "Husûsiyetlerini görüntülemek için yukarıdaki dizelgede bir kâide seçiniz ya da bir kâide eklemek için Yeni'ye tıklayınız."
+    24 "%1 alan kodu içindeki tüm aramalar için numaradan önce ""%2"" kodunu ve alan kodunu çeviriniz."
+    25 "%1 alan kodu içindeki tüm aramalar için numaradan önce ""%2"" kodunu çeviriniz."
+    26 "%1 alan kodu içindeki tüm aramalar için numaradan önce alan kodunu çeviriniz."
+    27 "%1 alan kodu içindeki tüm aramalar için yalnızca numarayı çeviriniz."
+    28 "Belirlediğiniz ön eki içeren %1 alan kodu içindeki aramalar için numaradan önce ""%2"" kodunu ve alan kodunu çeviriniz."
+    29 "Belirlediğiniz ön eki içeren %1 alan kodu içindeki aramalar için numaradan önce ""%2"" kodunu çeviriniz."
+    30 "Belirlediğiniz ön eki içeren %1 alan kodu içindeki aramalar için numaradan önce alan kodunu çeviriniz."
+    31 "Belirlediğiniz ön eki içeren %1 alan kodu içindeki aramalar için yalnızca numarayı çeviriniz."
+    32 "Başka tüm alan kodları içindeki aramalardan önce 1 sayısını çeviriniz ve tüm ön ekler için alan kodunu ekleyiniz."
+    33 "Ön Ek Ekle"
+    34 "Bir ya da daha çok, boşluklarla ya da virgüllerle ayrılan ön ek giriniz."
+    35 "Basamakları Belirle"
+    36 "Çevrilmek için * ve # içinde olmak üzere bir ya da daha çok basamak giriniz."
+    37 "Geçersiz bir damga girmeye çalıştınız.\n\nGeçerli damgalar, 0 ilâ 9 ve boşluktur."
+    38 "%1!d! sâniye bekleyiniz."
+    39 "Erişim numarasını çeviriniz."
+    40 "Hesap numarasını çeviriniz."
+    41 "PIN numarasını çeviriniz."
+    42 "Bir çevirme sesi bekleyiniz."
+    43 "Bitirmek için bir sesli ileti bekleyiniz."
+    44 "Ülke ya da bölge kodunu, alan kodunu ve numarayı çeviriniz."
+    45 "Ülke ya da bölge kodunu ve numarayı çeviriniz."
+    46 "Alan kodunu ve numarayı çeviriniz."
+    47 "Ülke ya da bölge kodunu çeviriniz."
+    48 "Alan kodunu çeviriniz."
+    49 "Numarayı çeviriniz."
+    50 "uzun aralıklı aramalar çevriliyor."
+    51 "uluslararası aramalar çevriliyor."
+    52 "yerli aramalar çevriliyor."
+    53 "Bu arama kartının nasıl kullanılması üzerine kâide tanımlanmamış."
+    54 "Bu konum için uzun aralıklı taşıyıcı kodu girmelisiniz."
+    55 "Bu konum için bir ad girmelisiniz."
+    56 "Bu konum için alan kodunu girmelisiniz."
+    57 "Arama bekletmeyi edilginleştirmek için çevirmeye numara seçmelisiniz."
+    58 "İçinden çevirdiğiniz ülkeyi ya da bölgeyi seçmelisiniz."
+    59 "Eksik Bilgi"
+    60 "Girdiğiniz konum adı önceden kullanımda. Lütfen eşsiz bir ad giriniz."
+    61 "Bu arama kartında birtakım gerekli bilgiler eksik. Bu kartı kullanmak için, daha çok bilgi sağlamak için Düzenle'ye tıklayınız ya da ayrı bir kart seçiniz."
+    62 "Bir ön tanımlı arama kartı seçmelisiniz. Dizelgeden bir kart seçiniz ya da yeni bir kart oluşturmak için Yeni'ye tıklayınız."
+    63 "Arama kartı adını girmelisiniz."
+    64 "Hesap numarasını girmelisiniz."
+    65 "PIN numarasını girmelisiniz."
+    66 "Bu arama kartı için kâde tanımlanmamış. Bir kâide oluşturmak için Uzun Aralıklı, Uluslararası ya da Yerli Aramalar sekmelerini seçiniz."
+    67 "Uzun aralıklı kâideniz, arama kartınızın uzun aralıklı erişim numarasını gerektiriyor."
+    68 "Uluslararası kâideniz, arama kartınızın uluslararası erişim numarasını gerektiriyor."
+    69 "Yerli kâideniz, arama kartınızın yerli erişim numarasını gerektiriyor."
+    70 "Yok"
+    71 "Seçili Telefon Hizmeti Sağlayıcısı'nı silmek istediğinizden emin misiniz?"
+    72 "<Kurulu hizmet sağlayıcısı yok.>"
+    73 "Bu kâidenin uyguladığı ön ekleri girmelisiniz."
+    74 "&Basamaklar:"
+    75 "&Ön Ekler:"
+    76 "Geçersiz bir damga girmeye çalıştınız.\n\nGeçerli damgalar; 0 ilâ 9, boşluk ve virgüldür."
+    77 "Silmeyi Doğrula"
+    78 "Bu konumu silmeyi istediğinizden emin misiniz?"
+    79 "Bu arama kartını silmek istediğinizden emin misiniz?"
+    80 "Bu alan kodu kâidesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
+    81 "Çevirmek için basamakları girmelisiniz."
+    82 "Girdiğiniz arama kartı adı önceden kullanımda. Lütfen eşsiz bir ad giriniz."
+    83 "ReactOS, içinden çevireceğiniz konum üzerine telefon bilgisine gereksinim duyar. Bu bilgiyi sağlamadan iptal ederseniz, bu izlence çevirirken doğru çalışmayabilir. Ek olarak, birtakım uygulamalar onu gecikmeden yeniden göndererek bu iletişim kutusunu iptal ettiğinize yanıt verir.\nİptal etmek istedğinizden emin misiniz?"
+    84 "Doğrulamayı İptal Et"
+    85 "Konumum"
+    86 "<Kurulum için hizmet sağlayıcısı yok.>"
+    87 "Girdiğiniz damga geçersiz.\n\nGeçerli damgalar; 0 ilâ 9, A ilâ D, *, #, +, !, boşluk ve virgüldür."
+    88 "Bu konum için uluslararası taşıyıcı kodu girmelisiniz."
+    89 "Bu konum için taşıyıcı kodu girmelisiniz."
+    90 "Bu sayfa, bilgisayarınızda telefon aramalarını veyâ başka çoklu ortam bağlantılarını yapmaya veyâ izlemeye çalışıyor.\nSürdürmek için ona izin vermek istiyor musunuz?"
+    91 "Bu sayfa, ağınızda dizin bilgisine erişmeye çalışıyor.\nSürdürmek için ona izin vermek istiyor musunuz?"
+    92 "Bu sayfa, ağ toplantı bilgisine erişmeye veyâ bunu değiştirmeye çalışıyor.\nSürdürmek için ona izin vermek istiyor musunuz?"
+    93 "Bu sayfa, değer defteri bilgisine erişmeye veyâ bunu değiştirmeye çalışıyor.\nSürdürmek için ona izin vermek istiyor musunuz?"
+    1064 "Telefon ve Çeivrge denetim masası açılamıyor. Bir telefon hizmetini başlatma sorununuz olabilir."
+    1065 "Sağlayıcı Sil"
+    15800 "23"
+    15801 "0,""Yok (Doğrudan Çevir) ("","""","""","""","""","""","""","""","""",1)"
+    15802 "1,""AT&T Doğrudan Çevir (1010ATT1"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010288"",""1010288"",1)"
+    15803 "2,""AT&T (1010ATT0"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010288"",""1010288"",1)"
+    15804 "3,""AT&T (1-800-321-0288"","""",""G"",""J$TFG$TH"",""J$T01EFG$TH"","""","""",""18003210288"",""18003210288"",1)"
+    15805 "4,""MCI Doğrudan Çevir (10102221"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010222"",""1010222"",1)"
+    15806 "5,""MCI (10102220"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010222"",""1010222"",1)"
+    15807 "6,""MCI (1-800-888-8000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18008888000"",""18008888000"",1)"
+    15808 "7,""MCI (1-800-674-0700"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006740700"",""18006740700"",1)"
+    15809 "8,""MCI (1-800-674-7000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006747000"",""18006747000"",1)"
+    15810 "9,""ABD Sprint Doğrudan Çevir (10103331"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010333"",""1010333"",1)"
+    15811 "10,""ABD Sprint (10103330"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010333"",""1010333"",1)"
+    15812 "11,""ABD Sprint (1-800-877-8000"","""",""G"",""J,,,T0FG,,H"",""J,,,T01EFG#,H"","""","""",""18008778000"",""18008778000"",1)"
+    15813 "12,""Arama Kartı (0"","""",""G"",""0FG$TH"",""01EFG$TH"","""","""","""","""",1)"
+    15814 "13,""Carte France Telecom ("","""",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,00EFG#"","""","""","""","""",1)"
+    15815 "14,""Mercury (BK) ("","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"","""",""0500800800"",""0500800800"",""0500800800"",1)"
+    15816 "15,""İngiliz Telekom (BK) ("","""",""J$H,0FG"",""J$H,0FG"",""J$H,00EFG"","""",""144"",""144"".""144"",1)"
+    15817 "16,""CLEAR İletişim (Yeni Zelanda) ("","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,00EFG"","""",""0502333"",""0502333"",""0502333"",1)"
+    15818 "17,""Telekom Yeni Zelanda ("","""",""J,0FG?H"",""J,0FG?H"",""J,00EFG?H"","""",""012"",""012"",""012"",1)"
+    15819 "18,""Yeryüzülük Kart (Tayvan'dan ABD'ye) ("","""",""G"",""0FG"",""J,102880$TFG$H"","""","""","""",""0080"",1)"
+    15820 "19,""Telstra (Avustralya), 1818 ile (ses) ("","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0011EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1)"
+    15821 "20,""Telstra (Avustralya), 1818 ile (belgegeçer) ("","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0015EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1)"
+    15822 "21,""Optus (Avustralya), 1812 ile ("","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""1812"",1)"
+    15823 "22,""Optus (Avustralya), 008551812 ile ("","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""008551812"",1)"
+END
index d84207b..17b92bb 100644 (file)
@@ -44,6 +44,9 @@ IDB_WIZARD BITMAP "res/302.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/win32/userenv/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/userenv/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4ab9061
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,32 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROFILEPATH "%SystemDrive%\\Belgeler ve Ayarlar"
+    IDS_APPDATA "Uygulama Verisi"
+    IDS_DESKTOP "Masaüstü"
+    IDS_FAVORITES "Yer İmleri"
+    IDS_STARTMENU "Başlat Seçkesi"
+    IDS_PROGRAMS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler"
+    IDS_ADMINTOOLS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Yönetim Araçları"
+    IDS_STARTUP "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Başlangıç"
+    IDS_MYDOCUMENTS "Belgelerim"
+    IDS_MYPICTURES "Belgelerim\\Resimlerim"
+    IDS_MYMUSIC "Belgelerim\\Mûsikilerim"
+    IDS_MYVIDEOS "Belgelerim\\Vidyolarım"
+    IDS_TEMPLATES "Kalıplar"
+    IDS_RECENT "En Son"
+    IDS_SENDTO "Gönder"
+    IDS_PRINTHOOD "Yazıcılar"
+    IDS_NETHOOD "Sunucular"
+    IDS_LOCALSETTINGS "Yerli Ayarlar"
+    IDS_LOCALAPPDATA "Yerli Ayarlar\\Uygulama Verisi"
+    IDS_TEMP "Yerli Ayarlar\\Geçici"
+    IDS_CACHE "Yerli Ayarlar\\Geçici Umûmî Ağ Kütükleri"
+    IDS_HISTORY "Yerli Ayarlar\\Geçmiş"
+    IDS_COOKIES "Tanımlama Bilgileri"
+    IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\İzlence Kütükleri"
+    IDS_COMMONFILES "Ortak Kütükler"
+END
index 2d7251b..58e330f 100644 (file)
@@ -114,6 +114,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index d52dfaf..21dd045 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Turkish Resources
  *
- * Copyright 2006 Fatih Aşıcı
+ * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -22,20 +22,52 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROXYDLG DIALOG 36, 24, 250, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ağ Parolasını Girin"
+CAPTION "Ağ Şifresini Gir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
- LTEXT "Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı girin:", -1, 40, 6, 150, 15
- LTEXT "Proxy", -1, 40, 26, 50, 10
- LTEXT "Realm", -1, 40, 46, 50, 10
+ LTEXT "Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz:", -1, 40, 6, 150, 15
+ LTEXT "Vekil", -1, 40, 26, 50, 10
+ LTEXT "Erişim Alanı", -1, 40, 46, 50, 10
  LTEXT "Kullanıcı", -1, 40, 66, 50, 10
- LTEXT "Parola", -1, 40, 86, 50, 10
+ LTEXT "Şifre", -1, 40, 86, 50, 10
  LTEXT "", IDC_PROXY, 80, 26, 150, 14, 0
  LTEXT "", IDC_REALM, 80, 46, 150, 14, 0
  EDITTEXT IDC_USERNAME, 80, 66, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
  EDITTEXT IDC_PASSWORD, 80, 86, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
- CHECKBOX "Bu parolayı &sakla (güvensiz)", IDC_SAVEPASSWORD,
+ CHECKBOX "&Bu Şifreyi Sakla (Güvensiz)", IDC_SAVEPASSWORD,
            80, 106, 150, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 98, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
  PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 158, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
+
+IDD_AUTHDLG DIALOG 36, 24, 250, 154
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kimlik Doğrulaması Gerekli"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz:", -1, 40, 6, 150, 15
+ LTEXT "Sunucu", -1, 40, 26, 50, 10
+ LTEXT "Erişim Alanı", -1, 40, 46, 50, 10
+ LTEXT "Kullanıcı", -1, 40, 66, 50, 10
+ LTEXT "Şifre", -1, 40, 86, 50, 10
+ LTEXT "", IDC_SERVER, 80, 26, 150, 14, 0
+ LTEXT "", IDC_REALM, 80, 46, 150, 14, 0
+ EDITTEXT IDC_USERNAME, 80, 66, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+ EDITTEXT IDC_PASSWORD, 80, 86, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
+ CHECKBOX "&Bu Şifreyi Sakla (Güvensiz)", IDC_SAVEPASSWORD,
+           80, 106, 150, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 98, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 158, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+IDD_INVCERTDLG DIALOG 3, 24, 250, 86
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Güvenlik Uyarısı"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Bu site için onay belgesiyle ilgili bir sorun var.", -1, 40, 6, 200, 20
+ LTEXT "", IDC_CERT_ERROR, 40, 26, 200, 20
+ LTEXT "Yine de sürdürmek istiyor musunuz?", -1, 40, 46, 200, 20
+ PUSHBUTTON "Evet", IDOK, 40, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "Hayır", IDCANCEL, 100, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
diff --git a/reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Tr.rc b/reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Tr.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7f57717
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,126 @@
+/*
+ * Copyright: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+ */
+
+STRINGTABLE LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+BEGIN
+
+/* MMSYS errors */
+MMSYSERR_NOERROR,              "Belirtilen komut yürütüldü."
+MMSYSERR_ERROR,                "Tanımlamamış dış yanlışlık."
+MMSYSERR_BADDEVICEID,          "Dizgeniz için alan dışı olan bir aygır kimliği kullanıldı."
+MMSYSERR_NOTENABLED,           "Sürücü etkin değildi."
+MMSYSERR_ALLOCATED,            "Belirtilen aygıt önceden kullanımda. Boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MMSYSERR_INVALHANDLE,          "Belirtilen aygıt yönetimi geçersiz."
+MMSYSERR_NODRIVER,             "Dizgenizde kurulu sürücü yok!\n"
+MMSYSERR_NOMEM,                "Bu görev için yeterli bellek yok. Kullanılabilir belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulamadan çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
+MMSYSERR_NOTSUPPORTED,                 "Bu işlev desteklenmiyor. Sürücünün hangi işlevleri ve iletileri desteklediğini belirlemek için Yetenekler işlevini kullanınız."
+MMSYSERR_BADERRNUM,            "Dizgenizde tanımlanmamış bir yanlışlık numarası belirtildi."
+MMSYSERR_INVALFLAG,            "Bir geçersiz im bir dizge işlevine geçirilmiş."
+MMSYSERR_INVALPARAM,           "Bir geçersiz değişken bir dizge işlevine geçirilmiş."
+
+/* WAVE errors */
+WAVERR_BADFORMAT,              "Belirtilen biçim desteklenmiyor ya da çevrilemiyor. Desteklenen biçimleri belirlemek için Yetenekler işlevini kullanınız."
+WAVERR_STILLPLAYING,           "Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayınız ya da verinin yürütülmesi bitene dek bekleyiniz."
+WAVERR_UNPREPARED,             "Dalga başlığı anıklanmamış. Başlığı anıklamak için Anıkla işlevini kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
+WAVERR_SYNC,                   "WAVE_ALLOWSYNC imi kullanmadan bu aygıt açılamıyor. İmi kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
+
+/* MIDI errors */
+MIDIERR_UNPREPARED,            "MIDI başlığı anıklanmamış. Başlığı anıklamak için Anıkla işlevini kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
+MIDIERR_STILLPLAYING,          "Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayınız ya da verinin yürütülmesi bitene dek bekleyiniz."
+MIDIERR_NOMAP,                         "Bir MIDI haritası bulunamadı. Sürücüyle ilgili bir sorun olabilir ya da MIDIMAP.CFG kütüğü bozuk ya da eksik olabilir."
+MIDIERR_NOTREADY,              "Giriş, aygıta veri gönderiyor. Veri gönderilene dek bekleyiniz, sonra yenide deneyiniz."
+MIDIERR_NODEVICE,              "Şimdiki MIDI Haritalayıcısı kurulumu dizgenizde kurulmamış bir MIDI aygıtını belirtiyor. Kurulumu düzenlemek için MIDI Haritalayıcısı'nı kullanınız."
+MIDIERR_INVALIDSETUP,          "Şimdiki MIDI kurulumu bozulmuş. Özgün MIDIMAP.CFG kütüğünü ReactOS'un SYSTEM dizinine çoğaltınız, sonra yeniden deneyiniz."
+
+/* MCI errors */
+MCIERR_INVALID_DEVICE_ID,      "Geçersiz MCI aygıtı kimliği. MCI aygıtı açıldığında döndürülen kimliği kullanınız."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD,   "Bu sürücü belirtilen komut değişkenini tanıyamıyor."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND,   "Bu sürücü belirtilen komutu tanıyamıyor."
+MCIERR_HARDWARE,               "Ortam aygıtınzla ilgili bir sorun var. Doğru çalıştığından emin olunuz ya da aygıt üreticisiyle iletişime geçiniz."
+MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME,    "Belirtilen aygıt açık değil ya da MCI eliyle tanınmadı."
+MCIERR_OUT_OF_MEMORY,          "Bu görev için yeterli bellek yok.\nKullanılabilir belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulamadan çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_DEVICE_OPEN,            "Aygıt adı bu uygulama eliyle bir başka ad olarak önceden kullanılıyor. Eşsiz bir başka ad kullanınız."
+MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER,     "Belirtilen aygıt sürücüsünün yüklenmesinde saptanamayan bir sorun var."
+MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING,         "Komut belirtilmedi."
+MCIERR_PARAM_OVERFLOW,                 "Çıkış dizgisi, dönüş ara belleğine sığması için çok büyük. Ara belleğin büyüklüğünü arttırınız."
+MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "Belirtilen komut bir damga dizgisi değişkeni gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
+MCIERR_BAD_INTEGER,            "Belirtilen tam sayı bu komut için geçersiz."
+MCIERR_PARSER_INTERNAL,        "Aygıt sürücüsü geçersiz bir dönüş türü döndürdü. Yeni bir sürücü elde etme üzerine aygıt üreticisine danışınız."
+MCIERR_DRIVER_INTERNAL,        "Aygıt sürücüsüyle ilgili bir sorun var. Yeni bir sürücü elde etme üzerine aygıt üreticisine danışınız."
+MCIERR_MISSING_PARAMETER,      "Belirtilen komut bir değişken gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
+MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION,   "Kullandığınız MCI aygıtı belirtilen komutu desteklemiyor."
+MCIERR_FILE_NOT_FOUND,                 "Belirtilen kütük bulunamıyor. Yolun ve kütük adının doğru olduğundan emin olunuz."
+MCIERR_DEVICE_NOT_READY,       "Aygıt sürücüsü anık değil."
+MCIERR_INTERNAL,               "MCI'yı başlatmada bir sorun oluştu. ReactOS'u yeniden başlatmayı deneyiniz."
+MCIERR_DRIVER,                         "Aygıt sürücüsüyle ilgili bir sorun var. Sürücü kapatıldı. Erişilemiyor yanlışlığı."
+MCIERR_CANNOT_USE_ALL,                 "Belirtilen komutla aygıt adı olarak ""all"" kullanılamıyor."
+MCIERR_MULTIPLE,               "Birden çok aygıtta yanlışlıklar oluştu. Hangi aygıtların yanlışlığa neden olduğunu belirlemek için tüm komutları ve tüm aygıtları ayrı ayrı belirtiniz."
+MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND,    "Verilen kütük adı uzantısından aygıt türü belirlenemiyor."
+MCIERR_OUTOFRANGE,             "Belirtilen değişken belirtilen komut için alan dışında."
+MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE,   "Belirtilen değişkenler birlikte kullanılamıyor."
+MCIERR_FILE_NOT_SAVED,                 "Belirtilen kütük saklanamıyor. Yeterli disk boşluğunuz olduğundan veyâ ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz."
+MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED,   "Beirtilen aygıt bulunamıyor. Kurulduğundan veyâ aygıt adının doğru belirtildiğinden emin olunuz."
+MCIERR_DEVICE_LOCKED,          "Belirtilen aygıt şimdi kapatılıyor. Birkaç sâniye bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_DUPLICATE_ALIAS,        "Belirtilen başka ad bu uygulamada önceden kullanılıyor. Eşsiz bir başka ad kullanınız."
+MCIERR_BAD_CONSTANT,           "Belirtilen değişken bu komut için geçersiz."
+MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE,     "Aygıt sürücüsü önceden kullanımda. Onu paylaşmak için her ""open"" komutuyla ""shareable"" değişkenini kullanınız."
+MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME,    "Belirtilen komut bir başka ad, bir kütük, bir sürücü ya da bir aygıt adı gerektirir. Lütfen bir tâne giriniz."
+MCIERR_BAD_TIME_FORMAT,        "Zaman biçimi için belirtilen değer geçersiz. Geçerli biçimler için MCI belgelerine bakınız."
+MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE,       "Değişken değerinde bir kapatan çift tırnak imi eksik. Lütfen bir tâne giriniz."
+MCIERR_DUPLICATE_FLAGS,        "Bir değişken ya da bir değer iki kez belirtilmiş. Onu yalnızca bir kez belirtiniz."
+MCIERR_INVALID_FILE,           "Belirtilen kütük belirtilen MCI aygıtında yürütülemiyor. Kütük, bozuk olabilir ya da doğru biçimde değildir."
+MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK,   "MCI'ya bir boş değişken kalıbı geçirildi."
+MCIERR_UNNAMED_RESOURCE,       "Adsız bir kütük saklanamaz. Bir kütük adı giriniz."
+MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS,     """new"" değişkenini kullanırken bir başka ad belirtmelisiniz."
+MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN,    "Kendiliğinden açık aygıtlarla ""notify"" imi kullanılamıyor."
+MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED,     "Belirtilen aygıtla bir kütük adı kullanılamıyor."
+MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION,         "Belirtilen dizideki komutlar yürütülemiyor. Komut dizisini düzeltiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN,  "Bir kendiliğinden açık aygıt üzerinde belirtilen komut yürütülemiyor. Aygıt kapalı olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_FILENAME_REQUIRED,      "Kütük adı geçersiz. Kütük adının 8 damgadan daha uzun olmadığından, bir nokta ve bir uzantıyla izlendiğinden emin olunuz."
+MCIERR_EXTRA_CHARACTERS,       "Tırnak imleriyle kapatılan bir dizgiden sonra ek damgalar belirtilemez."
+MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED,   "Belirtilen aygıt dizgede kurulmamış. Aygıtı kurmak için Denetim Masası'nda Sürücüler seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_GET_CD,                         "Belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyiniz ya da bilgisayarınızı yenide başlatınız."
+MCIERR_SET_CD,                         "Uygulama, dizinleri değiştirememesinden dolayı belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor."
+MCIERR_SET_DRIVE,              "Uygulama, sürücüleri değiştirememesinden dolayı belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor."
+MCIERR_DEVICE_LENGTH,          "79 damgadan daha az bir aygıt ya da sürücü adı belirtiniz."
+MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH,      "69 damgadan daha az bir aygıt ya da sürücü adı belirtiniz."
+MCIERR_NO_INTEGER,             "Belirtilen komut bir tam sayı değişken gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE,      "Şimdiki biçimdeki kütükleri oynatabilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE,    "Kullanımda olduğundan dolayı yeniden çalma için şimdiki dalga aygıtı ayarlanamıyor. Aygıt boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE,       "Şimdiki biçimde kütükler saklayabilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE,     "Kullanımda olduğundan dolayı saklama için şimdiki dalga aygıtı ayarlanamıyor. Aygıt boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Bir uyumlu dalga biçimi yeniden çalma aygıtı kullanılabilir."
+MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED,  "Bir uyumlu dalga biçimi saklama aygıtı kullanılabilir."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE,         "Şimdiki biçimde kütükler çalabilen kurulu dalga aygıtı yok. Dalga aygıtını kurmak için Sürücüler seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Çalmaya çalıştığınız aygıt şimdiki kütük biçimini tanıyamıyor."
+MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE,  "Şimdiki biçimde kütükler saklayabilen kurulu dalga aygıtı yok. Dalga aygıtını kurmak için Sürücüler seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Saklamaya çalıştığınız aygıt şimdiki kütük biçimini tanıyamıyor."
+MCIERR_NO_WINDOW,              "Görüntü penceresi yok."
+MCIERR_CREATEWINDOW,           "Pencere oluşturulamadı ya da kullanılamadı."
+MCIERR_FILE_READ,              "Belirtilen kütük okunamıyor. Kütüğün şimdi bile var olduğundan emin olunuz ya da diskinizi ya da ağ bağlantınızı denetleyiniz."
+MCIERR_FILE_WRITE,             "Belirtilen kütüğe yazılamıyor. Yeterli disk boşluğunuz olduğundan ya da şimdi bile ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz."
+MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE,   """song pointer"" ve SMPTE zaman biçimleri karşılıklı olarak husûsîdir. Onları birlikte kullanamazsınız."
+MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT,      "Dizgenin kurulu MIDI aygıtları yok. Bir MIDI sürücüsü kurmak için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_SEQ_PORT_INUSE,                 "Belirtilen MIDI girişi önceden kullanımda. Boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
+MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE,   "Şimdiki MIDI Haritalayıcısı kurulumu dizgede kurulmamış bir MIDI aygıtı belirtiyor. Kurulumu düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI Haritalayıcısı seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR,     "Belirtilen girişle ilgili bir yanlışlık oluştu."
+MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT,   "Belirtilen MIDI aygıtı dizgede kurulmamış. Bir MIDI aygıtı kurmak için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanınız."
+MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED,    "Dizge, belirtilen bir şimdiki MIDI girişine iye değil."
+MCIERR_SEQ_TIMER,              "Tüm çoklu ortam zamanlayıcıları başka uygulamalar eliyle kullanılıyor. Bu uygulamaların birinden çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
+
+END
index fc65e87..08ee4f5 100644 (file)
@@ -78,6 +78,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/winmm_Sq.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/winmm_Tr.rc"
+#endif
 //#include "winmm_Hu.rc"
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/winmm_Uk.rc"