[VARIOUS]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Tue, 18 Apr 2017 17:47:08 +0000 (17:47 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Tue, 18 Apr 2017 17:47:08 +0000 (17:47 +0000)
Updating Turkish Translation
Patch by Erdem Ersoy.
CORE-12362

svn path=/trunk/; revision=74371

27 files changed:
reactos/base/applications/cmdutils/at/at.rc
reactos/base/applications/cmdutils/at/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/mode/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/mode/mode.rc
reactos/base/applications/fontview/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/network/net/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/openglcfg/openglcfg.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Tr.rc
reactos/drivers/storage/class/disk_new/diskdev.inf
reactos/drivers/storage/storahci/storahci.inf
reactos/media/inf/cpu.inf
reactos/media/rapps/gecko.txt
reactos/media/rapps/mesagallium.txt
reactos/media/rapps/net11.txt
reactos/media/rapps/net20.txt
reactos/media/rapps/net20sp2.txt
reactos/media/rapps/net40.txt
reactos/media/rapps/samba.txt
reactos/media/rapps/tsvn.txt
reactos/media/themes/blackshade.msstyles/blackshade.rc
reactos/media/themes/blackshade.msstyles/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/media/themes/lautus.msstyles/lang/tr-TR.rc

index b4d131d..faca850 100644 (file)
@@ -18,3 +18,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/at/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/at/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1e1aa86
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+/* TRANSLATOR: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "AT komutu, belirlenen bir zamanda bilgisayarda çalıştırmak için komutları\n\
+ve izlenceleri zamanlar. AT komutunu çalıştırmak için Zamanlayıcı hizmeti \n\
+çalıştırılmalıdır.\n\n\
+AT [\\\\bilgisayar adı] [ [kimlik] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]\n\
+AT [\\\\bilgisayar adı] saat [/INTERACTIVE]\n\
+    [ /EVERY:târih[,...] | /NEXT:târih[,...]] ""komut""\n\n\
+\\\\bilgisayar adı   Bir uzak bilgisayarı belirtir. Bu değişken yazılmazsa\n\
+                   komutlar yerli bilgisayarda zamanlanır.\n\
+kimlik             Zamanlanan bir komuta atanan bir kimlik numarasıdır.\n\
+/DELETE            Zamanlanan bir komutu iptâl eder. Kimlik yazılmadığında\n\
+                   bilgisayardaki tüm zamanlanan komutlar iptâl edilir.\n\
+/YES               Sonraki onaylamalar istenilmediğinde tüm işleri iptâl etme\n\
+                   komutuyla birlikte kullanılır.\n\
+saat               Komutun çalıştırılma saatini belirtir.\n\
+/INTERACTIVE       İşe, çalıştırılacağı saatte oturum açmış kullanıcının\n\
+                   masaüstüyle etkileşmesine izin verir.\n\
+/EVERY:târih[,...] Haftanın ya da ayın belirtilen tüm günlerinde komutu çalıştırır.\n\
+                   month. Târih yazılmadığında ayın şimdiki gününü varsayar.\n\
+/NEXT:târih[,...]  Günün bir sonraki oluşunda (örneğin bir sonraki perşembede)\n\
+                   belirtilen komutu çalıştırır. Târih yazılmadığında ayın\n\
+                   şimdiki gününü varsayar.\n\
+""komut""            Çalıştırılacak komut ya da toplu iş kütüğü.\n"
+
+    IDS_DELETE_ALL "Bu işlem tüm zamanlanan işleri silecek.\n"
+    IDS_NEW_JOB "%lu iş kimliğiyle yeni bir iş eklendi.\n"
+    IDS_JOBS_LIST "Durum  Km.  Gün                     Saat          Komut Yatacı\n"
+    IDS_NO_ENTRIES "Dizelgede bir giriş yok.\n"
+
+    IDS_CONFIRM_QUESTION "Bu işlemi sürdürmek ister misiniz? (E/H) [H]: "
+    IDS_CONFIRM_INVALID  "\nBu geçersiz bir yanıttır.\n"
+    IDS_CONFIRM_YES "E"
+    IDS_CONFIRM_NO "H"
+
+    IDS_TODAY "Bugün"
+    IDS_TOMORROW "Yarın"
+    IDS_EVERY "Her"
+    IDS_NEXT "Bir sonraki"
+
+    IDS_YES "Evet"
+    IDS_NO "Hayır"
+    IDS_ERROR "YANLIŞLIK"
+    IDS_OK "Tamam"
+
+    IDS_TASKID      "Görev kimliği: %lu\n"
+    IDS_STATUS      "Durum:         %s\n"
+    IDS_SCHEDULE    "Zamanlama:     %s\n"
+    IDS_TIME        "Günün saati:   %s\n"
+    IDS_INTERACTIVE "Etkileşme:     %s\n"
+    IDS_COMMAND     "Komut:         %s\n"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/mode/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/mode/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c8107e7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+/* TRANSLATOR: 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Dizge aygıtlarını yapılandırır.\n\n\
+Aygıt durumu:         MODE [aygıt] [/STATUS]\n\
+Dizilik giriş:        MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]\n\
+                                   [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]\n\
+                                   [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]\n\
+                                   [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]\n\
+Yazdırma yönlendirme: MODE LPTn[:]=COMm[:]\n\
+Kod sayfası seçme:    MODE CON[:] CP SELECT=yyy\n\
+Kod sayfası durumu:   MODE CON[:] CP [/STATUS]\n\
+Görüntü kipi:         MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]\n\
+Yineleme hızı:        MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]\n"
+
+    IDS_QUERY_SERIAL_FOUND "    Dizilik aygıt bulundu - %s\n"
+    IDS_QUERY_PRINTER_FOUND "    Yazıcı aygıtı bulundu - %s\n"
+    IDS_QUERY_PARALLEL_FOUND "    Koşut aygıt bulundu - %s\n"
+    IDS_QUERY_DOSDEV_FOUND "    DOS aygıtı bulundu - %s\n"
+    // IDS_QUERY_MISC_FOUND "    Başka aygıt bulundu - %s\n"
+
+    // IDS_QUERY_DEVICE_FOUND "    %s aygıtı bulundu - %s\n"
+    // IDS_SERIAL  "dizilik"
+    // IDS_PRINTER "koşut"
+    // IDS_OTHER   "başka"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DEVICE_STATUS_HEADER "%s aygıtı durumu:"
+
+    IDS_COM_STATUS_BAUD             "    Baud:            %ld\n"
+    IDS_COM_STATUS_PARITY           "    Eşlik:           %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DATA_BITS        "    Veri İkilleri:   %d\n"
+    IDS_COM_STATUS_STOP_BITS        "    Durma İkilleri:  %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_TIMEOUT          "    Süre aşımı:      %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_XON_XOFF         "    XON/XOFF:        %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_CTS_HANDSHAKING  "    CTS uyuşması:    %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DSR_HANDSHAKING  "    DSR uyuşması:    %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DSR_SENSITIVITY  "    DSR duyarlılığı: %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DTR_CIRCUIT      "    DTR çevrimi:     %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_RTS_CIRCUIT      "    RTS çevrimi:     %s\n"
+
+    IDS_CONSOLE_STATUS_LINES    "    Yataç:             %d\n"
+    IDS_CONSOLE_STATUS_COLS     "    Dikeç:             %d\n"
+    IDS_CONSOLE_KBD_RATE        "    Düğme takımı hızı: %ld\n"
+    IDS_CONSOLE_KBD_DELAY       "    Düğme takımı gecikmesi: %ld\n"
+    IDS_CONSOLE_CODEPAGE        "    Kod sayfası:      %d\n"
+
+    IDS_PRINTER_OUTPUT_NOT_REROUTED     "    Yazıcı çıktısı yeniden yönlendirilmiyor.\n"
+    IDS_PRINTER_OUTPUT_REROUTED_SERIAL  "    Yazıcı çıktısı %s dizilik girişine yönlendiriliyor.\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES "YANLIŞLIK: (0x%lx) DOS aygıtı sorgulanamaz.\n"
+    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES_FORM "    QueryDosDeviceW(%s), %s tanınmamış biçim döndürdü.\n"
+    IDS_ERROR_SET_PARALLEL_STATE "SetParallelState(%d) - DefineDosDevice(%s) (0x%lx)\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_PARAMETER "YANLIŞLIK: Geçersiz değişken - %s\n"
+    IDS_ERROR_ILLEGAL_DEVICE_NAME "YANLIŞLIK: Geçersiz aygıt adı - %s (0x%lx)\n"
+    IDS_ERROR_STATUS_GET_DEVICE "YANLIŞLIK: COM%d aygıtının durumu alınamıyor:\n"
+    IDS_ERROR_STATUS_SET_DEVICE "YANLIŞLIK: COM%d aygıtının durumu ayarlanamıyor:\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_PARITY_BITS "YANLIŞLIK: %d Eşlik İkilleri için geçersiz değer:\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_STOP_BITS "YANLIŞLIK: %d Durma İkilleri için geçersiz değer:\n"
+    IDS_ERROR_NO_MEMORY "YANLIŞLIK: Yeterli bellek yok.\n"
+    IDS_ERROR_SCREEN_LINES_COL "YANLIŞLIK: Görüntülük, belirtilen yataç ve dikeç sayısına ayarlanamıyor.\n"
+END
index a15247e..f70a2a7 100644 (file)
@@ -23,4 +23,8 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
-#endif
\ No newline at end of file
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
+
index f221689..0237bb2 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013, 2014, 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_INSTALL "&Kur..."
     IDS_PRINT "&Yazdır..."
-    IDS_STRING "Küçük karga, benim büyük kuvars sfenksimi seviyor. 1234567890"
+    IDS_STRING "Pijamalı hasta, yağız şoföre çabucak güvendi. 1234567890"
     IDS_OPEN "Yazı Tipi Aç..."
     IDS_ERROR "Yanlışlık"
     IDS_ERROR_NOMEM "Bu işlemi bitirmek için yeterli bellek yok."
@@ -14,10 +14,10 @@ BEGIN
     IDS_FILTER_LIST "Tüm Desteklenen Yazı Tipleri (*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc)\0*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc\0\
 Yazı Tipi Kütüğü (*.fon;*.fnt)\0*.fon;*.fnt\0\
 TrueType Yazı Tipi (*.ttf)\0*.ttf\0\
-TrueType Font Collection (*.ttc)\0*.ttc\0\
+TrueType Yazı Tipi Derlemi (*.ttc)\0*.ttc\0\
 OpenType Yazı Tipi (*.otf)\0*.otf\0\
-OpenType Font Collection (*.otc)\0*.otc\0\
+OpenType Yazı Tipi Derlemi (*.otc)\0*.otc\0\
 Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
-    IDS_PREVIOUS "< P&revious"
-    IDS_NEXT "&Next >"
+    IDS_PREVIOUS "< &Geri"
+    IDS_NEXT "&İleri >"
 END
index a941284..47f1345 100644 (file)
@@ -139,7 +139,7 @@ BEGIN
     IDS_COPYRIGHT "Telif Hakkı: 2007 - Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)"
     IDS_APP_TITLE "Olay Görüntüleyicisi"
     IDS_APP_TITLE_EX "%s - %s Oturum Aç \\\\"
-    IDS_STATUS_MSG "%s -> %lu olay var (listed: %lu)"
+    IDS_STATUS_MSG "%s -> %lu olay var (dizelgelenmiş: %lu)"
     IDS_LOADING_WAIT "Olay kayıtları yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..."
     IDS_NO_ITEMS "Bu görünümde görüntülenecek bir öğe bile yok." // "No events in this log."
     IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Dizge Kayıtları"
index 7e00a2d..ec20960 100644 (file)
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
     IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Şifreyi yeniden giriniz: "
     IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Şifreler uyuşmuyor!"
 
-    IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s is now connected to %s\n"
+    IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s şuna bağlandı: %s\n"
 
     IDS_GENERIC_YES "Evet"
     IDS_GENERIC_NO "Hayır"
@@ -124,6 +124,6 @@ BEGIN
 
     IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "%s seçeneği daha desteklenmiyor.\n"
     IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "%s seçeneği için geçersiz bir değer girdiniz.\n"
-    IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "The system error %d happened.\n"
-    IDS_ERROR_NO_ERROR "The command got executed successfully.\n"
+    IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "%d dizge hatâsı oldu.\n"
+    IDS_ERROR_NO_ERROR "Komut başarılı bir şekilde çalıştırıldı.\n"
 END
index 7fabca0..859ca0a 100644 (file)
@@ -324,7 +324,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APP_TITLE "Görev Yöneticisi"
     IDC_TASKMGR "Görev Yöneticisi"
-    IDS_IDLE_PROCESS "Dizge Boşta İşlemi"
+    IDS_IDLE_PROCESS "Boş Dizge İşlemi"
 END
 
 STRINGTABLE
index bd22595..b79dec6 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013, 2014, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -180,7 +180,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_STANDARDEFFECT "Ölçünlü"
-    IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Antialiased"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Düzeltmesi"
 END
 
 STRINGTABLE
diff --git a/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..958155b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,30 @@
+/* TRANSLATOR: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Umûmî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 0, 21, 20
+    GROUPBOX "İşleyici Ayarları", -1, 5, 25, 230, 90
+    LTEXT "&İşleyici:", -1, 15, 42, 37, 10
+    COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Bu, çizge sürücünüz için ön tanımlı ayarları geçersiz kılacak! Özgün ayarlara dönmek için ""Ön Tanımlı""yı seçiniz.", -1, 15, 60, 210, 40
+    GROUPBOX "Yanlşlık Ayıklama", -1, 5, 125, 230, 90
+    LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
+    COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "opengl32'den yanlışlık ayıklama çıktısını etkinleştirir ya da edilginleştirir.\n\nUYARI: ""Ayarla""yı ya da ""Sil""i seçme DEBUGCHANNEL ortam değişkeninin içeriğine yazacak!", -1, 15, 165, 210, 40
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_RENDERER_DEFAULT "Dizge Ön Tanımlı"
+    IDS_RENDERER_RSWR "ReactOS Yazılım Gerçekleştirmesi"
+    IDS_CPLNAME "OpenGL yapılandırması"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "OpenGL işleyicisini yapılandırır."
+    IDS_DEBUG_SET "Ayarla"
+    IDS_DEBUG_CLEAR "Sil"
+    IDS_DEBUG_DNM "Değiştirme"
+END
index 606f3de..85f12b7 100644 (file)
@@ -30,3 +30,6 @@ IDI_CPLICON ICON "resources/openglcfg.ico"
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
index d8b83a3..a8618c9 100644 (file)
@@ -610,10 +610,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBL
 CAPTION "Simge Değiştir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
+    LTEXT "Bu kütükteki simgelere bak:", -1, 7, 7, 179, 10
     PUSHBUTTON "Göz At...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
     EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
+    LTEXT "Aşağıdaki dizelgeden bir simge seç:", -1, 7, 36, 179, 10
     LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 81, 179, 50, 14
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
@@ -636,7 +636,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     /* columns in the shellview */
-    IDS_SHV_COLUMN1 "Kütük"
+    IDS_SHV_COLUMN1 "Ad"
     IDS_SHV_COLUMN2 "Boyut"
     IDS_SHV_COLUMN3 "Tür"
     IDS_SHV_COLUMN4 "Değiştirildi"
@@ -668,10 +668,10 @@ BEGIN
     IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Yönetim Araçları"
 
     /* special folders descriptions */
-    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
-    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
-    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
-    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Bilgisayarınız için yönetim ayarlarını yapılandır."
+    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Kütüklerin ve dizinlerin görünümünü husûsileştir ve kütük ilişkilendirmelerini değiştir."
+    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Bilgisayarınızda yazı tiplerini ekle, değiştir ve yönet."
+    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Kurulu yazıcıları ve belgegeçer yazıcılarını gösterir ve yenilerini eklemene yardımcı olur."
 
     /* context menus */
     IDS_VIEW_LARGE "&Büyük Simgeler"
@@ -802,7 +802,7 @@ BEGIN
     IDS_SCR_FILE "Görüntülük Koruyucu"
     IDS_SYS_FILE "Dizge Kütüğü"
     IDS_VXD_FILE "Farazî Aygıt Sürücüsü"
-    IDS_ANY_FILE "%s-file"
+    IDS_ANY_FILE "%s Kütüğü"
 
     IDS_OPEN_VERB "Aç"
     IDS_EXPLORE_VERB "Araştır"
@@ -838,23 +838,23 @@ BEGIN
     IDS_OBJECTS "%d Nesne"
     IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Nesne Seçili"
 
-    IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
-    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
-    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
-    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
-    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
-    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
-    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
-    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
-    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
-    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
-    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
-    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
-    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
-    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
+    IDS_ADVANCED_FOLDER "Kütükler ve Dizinler"
+    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Ağ dizinlerini ve yazıcıları kendiliğinden ara"
+    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Dizin bilgi kutularında kütük boyutu bilgisini göster"
+    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Gezgin'in Dizinler dizelgesinde bayağı dizin görünümünü göster"
+    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Dizge dizinlerinin içeriğini göster"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Konum çubuğunda tüm yolu göster"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Başlık çubuğunda tüm yolu göster"
+    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Küçük resimleri saklama"
+    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinler"
+    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri gösterme"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri göster"
+    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Bilinen kütük türleri için eklentileri gizle"
+    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Korunan işletim dizgesi kütüklerini gizle (önerilir)"
+    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Kütük penceresini ayrı bir işlemde başlat"
+    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Tüm dizinlerin görünüm ayarlarını anımsa"
+    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Oturum açmada daha önceki dizin pencerelerini geri getir"
+    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Bilgisayarım'da Denetim Masası'nı göster"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Şifrelenmiş veyâ sıkıştırılmış NTFS kütüklerini renkli göster"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Dizin ve masaüstü ögeleri için açılan tanım göster"
 END
index 80dcc66..4bba67c 100644 (file)
@@ -36,7 +36,7 @@ STRINGTABLE
     11 "Yönetim Hududu Aşıldı"
     12 "Olmayan Önemli Eklenti"
     13 "Gizlilik Gerekli"
-    14 "SASL Bind in Progress"
+    14 "SASL Bağlaması Sürmekte"
     15 ""
     16 "Böyle Öz Nitelik Yok"
     17 "Tanımlanmamış Tür"
index eb2efb4..fd5e279 100644 (file)
@@ -94,7 +94,6 @@ DiskId1 = "Microsoft Corp. Installation Disk #1 (DiskDrive)"
 MS = "Microsoft Corp."
 disk.SvcDesc="Disk Drive"
 
-
 [Strings.0418]
 MS.DeviceDesc0 = "Dispozitiv de disc"
 MS.DeviceDesc1 = "Dispozitiv de disc optic"
@@ -102,3 +101,9 @@ DiskId1 = "Disc de instalare #1 (DiskDrive) al Microsoft Corp."
 MS = "Microsoft Corp."
 disk.SvcDesc="Dispozitiv de disc"
 
+[Strings.041f]
+MS.DeviceDesc0 = "Disk sürücüsü"
+MS.DeviceDesc1 = "Işıklık disk sürücüsü"
+DiskId1 = "Microsoft Ortaklığı Kurulum Diski #1 (DiskDrive)"
+MS = "Microsoft Ortaklığı"
+disk.SvcDesc="Disk Sürücüsü"
index f291c2b..7a82e23 100644 (file)
@@ -69,6 +69,11 @@ ROS                     = "ReactOS"
 DeviceDesc              = "AHCI SATA Driver"\r
 SATA_AHCI.DeviceDesc    = "Standard SATA AHCI Controller"\r
 \r
+[Strings.041f]\r
+ROS                     = "ReactOS"\r
+DeviceDesc              = "AHCI SATA Sürücüsü"\r
+SATA_AHCI.DeviceDesc    = "Ölçünlü SATA AHCI Denetleyicisi"\r
+\r
 SPSVCINST_ASSOCSERVICE = 0x00000002\r
 SERVICE_KERNEL_DRIVER  = 1\r
 SERVICE_BOOT_START     = 0\r
index 1e83841..d27c9d6 100644 (file)
@@ -361,7 +361,7 @@ AMDMfg = "Advanced Micro Devices"
 TransmetaMfg = "Transmeta"\r
 VIAMfg = "VIA"\r
 Processor.DeviceDesc = "İşlemci"\r
-Processor.ServiceDesc = "Processor driver"\r
+Processor.ServiceDesc = "İşlemci sürücüsü"\r
 CyrixProcessor.DeviceDesc = "Cyrix 6x86 İşlemci"\r
 IntelProcessor.DeviceDesc = "Intel Pentium İşlemci"\r
 IntelMMXProcessor.DeviceDesc = "Intel Pentium MMX İşlemci"\r
index c9f4eb3..860bbc9 100644 (file)
@@ -14,6 +14,11 @@ CDPath = none
 Description = Die Gecko Engine, welche normalerweise während des 1st stage Setups installiert wird, aber nur wenn zu diesem Zeitpunkt Internet verfügbar war. Wird für Anwendungen benötigt, die mshtml.dll einsetzen.\r
 Size = 26,7 MiB\r
 \r
+[Section.041f]\r
+Name = Wine Gecko Motoru\r
+Description = Gecko Motoru düzgülü olarak birinci kurulum aşamasında yalnızca İnternet bağlantısı olduğunda kurulurdu. mshtml.dll'yi kullanan uygulamalar için gereklidir.\r
+Size = 26,7 MiB\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description = Требуется для приложений, использующих mshtml.dll. Gecko Engine, как правило, установливается на 2-ом этапе установки системы, но только если доступно подключение к интернету.\r
 Size = 26,7 МиБ\r
index f6a2879..da8a904 100644 (file)
@@ -18,6 +18,12 @@ Size = 5,7 MiB
 Description = Beinhaltet Mesa, Gallium und llvmpipe. Signifikanter Geschwindigkeitsschub für Systeme ohne OpenGL Hardwarebeschleunigung.
 Size = 5,7 MiB
 
+[Section.041f]
+Name = Mesa3D Çizge Kitaplığı
+Description = Mesa3D'nin bu yapısı Mesa, Gallium ve llvmpipe'tan oluşmaktadır. OpenGL donanım hızlandırması olmayan dizgeler için önemli bir başarım artışı sağlar. Dizgenizde OGL sürücüsünün yerini alabilir, bunu kurulum sırasında ya da OpenGL Yapılandırma denetim masası ögesi yoluyla ayarlanabilir.
+Size = 5,7 MiB
+
+
 [Section.0419]
 Description = Сборка графической библиотеки Mesa3D. Содержит Mesa, Gallium и llvmpipe. Обеспечивает прирост производительности систем без аппаратного ускорения OpenGL. Библиотека может заменить собой системный драйвер OpenGL.
 Size = 5,7 МиБ
index 688b9ed..6d9251a 100644 (file)
@@ -62,7 +62,7 @@ SHA1 = 1c4f247c1c0e914ac4553cac394fc8f174f650a2
 [Section.041f]\r
 Name = Microsoft .NET Çatısı Sürüm 1.1 Yeniden Dağıtılabilir Paket\r
 License = Bilinmiyor\r
-Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
+Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş, yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
 Size = 23,1 MiB\r
 URLSite = http://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=26\r
 URLDownload = http://download.microsoft.com/download/a/f/7/af738ebf-dc15-4c61-a20d-1c29306cd9bc/dotnetfx.exe\r
index 80c3a2a..8e5fac9 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@ Size = 22,4 МиБ
 [Section.041f]\r
 Name = Microsoft .NET Çatısı Sürüm 2.0 Yeniden Dağıtılabilir Paket\r
 License = Bilinmiyor\r
-Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
+Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş, yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
 Size = 22,4 MiB\r
 \r
 [Section.0804]\r
index 9942da6..5dbb111 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ Size = 23,8 МиБ
 [Section.041f]\r
 Name = Microsoft .NET Çatısı Sürüm 2.0 Hizmet Paketi 2\r
 License = Bilinmiyor\r
-Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
+Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş, yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
 URLSite = http://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=1639\r
 Size = 23,8 MiB\r
 \r
index 30cf9dc..775b6ef 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ Size = 48,1 МиБ
 [Section.041f]\r
 Name = Microsoft .NET Çatısı Sürüm 4.0\r
 License = Bilinmiyor\r
-Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
+Description = C# gibi orta düzey bir dilde derlenmiş, yönetilen Windows uygulamalarını çalıştırmak için gerekli bileşenler.\r
 URLSite = http://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=17718\r
 Size = 48,1 MiB\r
 \r
index a0799c7..383371c 100644 (file)
@@ -14,6 +14,11 @@ CDPath = none
 Description = Liefert Authentifizierungsanbieter für secur32.dll (wie NTLM ...) die für einige Anwendungen benötigt werden.\r
 Size = 10,8 MiB\r
 \r
+[Section.041f]\r
+License = GPL sürüm 3\r
+Description = Çalışan uygulamaların gereksinim duyduğu secur32.dll (ör: NTLM ...) yetkilendirme sağlayıcılarını sağlar.\r
+Size = 10,8 MiB\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description = Содержит поставщиков проверки подлинности для secur32.dll (например, NTLM ...), необходимых для работы приложений.\r
 Size = 10,8 МиБ\r
index f035a83..246ee75 100644 (file)
@@ -14,6 +14,10 @@ CDPath = none
 Description = Grafischer SVN Client für Code Synchronisation/Aktualisierung.\r
 Size = 14,9 MiB\r
 \r
+[Section.041f]\r
+Description = Kod eş zamanlama ve şimdikileştirme için çizgelik SVN istemcisi.\r
+Size = 14,9 MiB\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description = Графический SVN клиент для обновления/синхронизации кода.\r
 Size = 14,9 МиБ\r
index 10858ba..ff7d8c0 100644 (file)
@@ -189,3 +189,6 @@ NORMAL_NORMALGROUPEXPAND_BMP BITMAP "bitmaps/dummy.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
diff --git a/reactos/media/themes/blackshade.msstyles/lang/tr-TR.rc b/reactos/media/themes/blackshade.msstyles/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4ce10a4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,39 @@
+/* TRANSLATOR: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+1000, "Kara Gölge"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+2000, "Kara Gölge"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+3000, "Düzgülü"
+3001, "Büyük Yazı Tipleri"
+3002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+4000, "Düzgülü"
+4001, "Büyük Yazı Tipleri"
+4002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+5000, "Kara Gölge"
+5001, "Görmelik Biçim"
+5002, "ReactOS Vakfı"
+5003, "David Quintana <gigaherz@gmail.com> eliyle resimler"
+5004, "Resimler CC-BY-SA 4.0 altında yayımlanmaktadır"
+5005, "http://www.reactos.org"
+5006, "1.0"
+5007, "ReactOS İçin Görmelik Biçim"
+}
index a8c5199..c85070a 100644 (file)
@@ -4,12 +4,12 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-1000, "Ater"
+1000, "Kara"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-2000, "Lautus Ater"
+2000, "Zarif Kara"
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -28,11 +28,11 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-5000, "Lautus"
+5000, "Zarif"
 5001, "Görmelik Biçim"
 5002, "ReactOS Vakfı"
 5003, "Pisarz, Luna Inspirat tabanlı"
-5004, "GNU/GPL 2.0 altında yayımlanmıştır, 2011"
+5004, "GNU/GPL 2.0 altında yayımlanmaktadır, 2011"
 5005, "http://www.reactos.org"
 5006, "1.0"
 5007, "ReactOS İçin Görmelik Biçim"