[TRANSLATION] Polish translation update (#781)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Mon, 20 Aug 2018 15:00:33 +0000 (17:00 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Mon, 20 Aug 2018 15:00:33 +0000 (17:00 +0200)
In addition: fix the encoding of the comdlg32 and ntvdm polish resource files.

32 files changed:
base/applications/clipbrd/lang/pl-PL.rc
base/applications/fltmc/lang/pl-PL.rc
base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
base/applications/network/ipconfig/lang/pl-PL.rc
base/applications/network/ping/lang/pl-PL.rc
base/applications/network/tracert/lang/pl-PL.rc
base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
base/applications/regedit/lang/pl-PL.rc
base/shell/cmd/lang/pl-PL.rc
base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/appwiz/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/input/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/joy/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Pl.rc
dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Pl.rc
dll/win32/devmgr/lang/pl-PL.rc
dll/win32/jscript/lang/jscript_Pl.rc
dll/win32/modemui/lang/pl-PL.rc
dll/win32/msgina/lang/pl-PL.rc
dll/win32/msi/lang/msi_Pl.rc
dll/win32/oleacc/lang/oleacc_Pl.rc
dll/win32/oledlg/lang/oledlg_Pl.rc
dll/win32/rasdlg/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shimgvw/lang/pl-PL.rc
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Pl.rc
modules/rosapps/applications/devutils/vgafontedit/lang/pl-PL.rc
modules/rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/pl-PL.rc
subsystems/mvdm/ntvdm/lang/pl-PL.rc

index 807fe67..4fe359d 100644 (file)
@@ -42,20 +42,20 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    STRING_CF_UNKNOWN "Unknown Format"
-    STRING_CF_TEXT "Text"
-    STRING_CF_BITMAP "Bitmap"
-    STRING_CF_OEMTEXT "OEM Text"
-    STRING_CF_UNICODETEXT "Unicode Text"
-    STRING_CF_DIB "DIB Bitmap"
-    STRING_CF_LOCALE "Locale Data"
-    STRING_CF_ENHMETAFILE "Enhanced Metafile"
-    STRING_CF_METAFILEPICT "Metafile"
-    STRING_CF_PALETTE "Color Palette"
-    STRING_CF_DIBV5 "DIB Bitmap (Version 5)"
-    STRING_CF_SYLK "Symbolic Link Format"
-    STRING_CF_DIF "Data Interchange Format"
-    STRING_CF_HDROP "Drop Data"
+    STRING_CF_UNKNOWN "Nieznany format"
+    STRING_CF_TEXT "Tekst"
+    STRING_CF_BITMAP "Mapa bitowa"
+    STRING_CF_OEMTEXT "Tekst OWEM"
+    STRING_CF_UNICODETEXT "Tekst Unicode"
+    STRING_CF_DIB "Mapa bitowa DIB"
+    STRING_CF_LOCALE "Dane lokalizacji"
+    STRING_CF_ENHMETAFILE "Rozszerzony metaplik"
+    STRING_CF_METAFILEPICT "Metaplik"
+    STRING_CF_PALETTE "Paleta kolorów"
+    STRING_CF_DIBV5 "Mapa bitowa DIB (wersja 5)"
+    STRING_CF_SYLK "Format lącza symbolicznego"
+    STRING_CF_DIF "Format wymiany danych"
+    STRING_CF_HDROP "Przeciągnij-upuść dane"
 END
 
 STRINGTABLE
index 6e56793..5a33ba7 100644 (file)
@@ -2,26 +2,26 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nValid commands :\n\
-               load        Loads a Filter driver\n\
-               unload      Unloads a Filter driver\n\
-               filters     Lists the Filters currently registered in the system\n\n"
+    IDS_USAGE "\nPrawidłowe polecenia:\n\
+               load        Ładuje sterownik filtra\n\
+               unload      Wyładowuje sterownik filtra\n\
+               filters     Wyświetla listę aktualnie zarejestrowanych filtrów\n\n"
 
-    IDS_USAGE_LOAD      "Loads a filter driver\n"
-    IDS_USAGE_UNLOAD    "Unloads a filter driver\n"
-    IDS_USAGE_FILTERS   "Lists all registered filters\n"
+    IDS_USAGE_LOAD      "Ładuje sterownik filtra\n"
+    IDS_USAGE_UNLOAD    "Wyładowuje sterownik filtra\n"
+    IDS_USAGE_FILTERS   "Wyświetla listę zarejestrowanych filtrów\n"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DISPLAY_FILTERS1    "Filter Name                     Num Instances    Altitude    Frame\n"
-    IDS_DISPLAY_FILTERS2    "Filter Name                     Num Instances   Frame\n"
+    IDS_DISPLAY_FILTERS1    "Nazwa filtra                    Liczba wystąpień    Wysokość    Ramka\n"
+    IDS_DISPLAY_FILTERS2    "Nazwa filtra                    Liczba wystąpień   Ramka\n"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_ERROR_PRIV      "Failed to set the driver load privilige (0x%X)\n"
-    IDS_ERROR_FILTERS   "Failed to list the filters (0x%X)\n"
-    IDS_ERROR_LOAD      "Failed to load the filter (0x%X)\n"
-    IDS_ERROR_UNLOAD    "Failed to unload the filter (0x%X)\n"
+    IDS_ERROR_PRIV      "Nie udało się ustawić uprawnienia do załadowania sterownika (0x%X)\n"
+    IDS_ERROR_FILTERS   "Nie udało się wyświetlić listy filtrów (0x%X)\n"
+    IDS_ERROR_LOAD      "Nie udało się załadować filtra (0x%X)\n"
+    IDS_ERROR_UNLOAD    "Nie udało się wyładować filtra (0x%X)\n"
 END
index 0d01e97..8132ced 100644 (file)
@@ -254,7 +254,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_FIRSTCOLUMN "Nazwa"
     IDS_SECONDCOLUMN "Opis"
-    IDS_THIRDCOLUMN "Status"
+    IDS_THIRDCOLUMN "Stan"
     IDS_FOURTHCOLUMN "Typ uruchomienia"
     IDS_FITHCOLUMN "Logowanie jako"
 END
index 60fa389..73dad4b 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BCAST "Broadcast"
+    IDS_BCAST "Transmisja"
     IDS_P2P "Peer To Peer"
     IDS_MIXED "Mieszany"
     IDS_HYBRID "Hybrydowy"
index 368dc06..7340d3e 100644 (file)
@@ -12,33 +12,33 @@ BEGIN
 Sposób użycia: ping [-t] [-a] [-n ilość] [-l bajtów] [-f] [-i TTL] [-v TOS]\n\
                     [-w czas] [-4] [-6] host-docelowy\n\
 \n\
-Options:\n\
-    -t        Ping the specified host until stopped.\n\
-              To see statistics and continue - type Control-Break;\n\
-              To stop - type Control-C.\n\
-    -a        Resolve addresses to hostnames.\n\
+Opcje:\n\
+    -t        Odpytuje określonego hosta do czasu zatrzymania.\n\
+              Aby przejrzeć statystyki i kontynuować - naciśnij Control+Break;\n\
+              Aby zakończyć - naciśnij klawisze Control+C.\n\
+    -a        Tłumacz adresy na nazwy hostów.\n\
     -n ilość  Ilość prób pingowania.\n\
     -l bajtów Rozmiar pakietu echo w bajtach.\n\
-    -f        Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).\n\
-    -i TTL    Time To Live.\n\
-    -v TOS    Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated\n\
-              and has no effect on the type of service field in the IP\n\
-              Header).\n\
+    -f        Ustaw w pakiecie flagę „Nie fragmentuj” (tylko IPv4).\n\
+    -i TTL    Czas wygaśnięcia.\n\
+    -v TOS    Typ usługi (tylko IPv4. To ustawienie jest przestarzałe \n\
+              i nie ma wpływu na typ pola usługi w\n\
+              nagłówku IP).\n\
     -w czas   Opóźnienie oczekiwanej odpowiedzi, w milisekundach.\n\
-    -4        Force using IPv4.\n\
-    -6        Force using IPv6.\n\
+    -4        Wymuś używanie IPv4.\n\
+    -6        Wymuś używanie IPv6.\n\
 \n"
 
     IDS_CTRL_BREAK "Control-Break\n"
     IDS_CTRL_C "Control-C\n"
     IDS_NO_RESOURCES "Brak dostępnych zasobów.\n"
-    IDS_MISSING_ADDRESS "IP address must be specified.\n"
-    IDS_MISSING_VALUE "Value must be supplied for option %s.\n"
+    IDS_MISSING_ADDRESS "Adres IP musi być określony.\n"
+    IDS_MISSING_VALUE "Dla opcji %s musi być podana wartość.\n"
     IDS_BAD_OPTION "Nieprawidłowa opcja %s.\n"
     IDS_BAD_PARAMETER "Nieprawidłowy parametr %s.\n"
     IDS_BAD_VALUE "Nieprawidłowa wartość dla opcji %s, wymagana liczba naturalna od %u do %u.\n"
-    IDS_WRONG_FAMILY "The option %s is only supported for %s.\n"
-    IDS_UNKNOWN_HOST "Ping could not find host %s. Please check the name and try again.\n"
+    IDS_WRONG_FAMILY "Opcja %s jest obsługiwana tylko dla %s.\n"
+    IDS_UNKNOWN_HOST "Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta %s. Sprawdź nazwę i ponów próbę.\n"
     IDS_PINGING_ADDRESS "\nPingowanie %s "
     IDS_PINGING_HOSTNAME "\nPingowanie %s [%s] "
     IDS_SOURCE_ADDRESS "z %s %s"
@@ -48,12 +48,12 @@ Options:\n\
     IDS_REPLY_TIME_MS "czas=%lums "
     IDS_REPLY_TIME_0MS "czas<1ms "
     IDS_REPLY_TTL "TTL=%d\n"
-    IDS_REPLY_STATUS "Echo reply returned %lu.\n"
-    IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Destination host unreachable.\n"
-    IDS_DEST_NET_UNREACHABLE "Destination network unreachable.\n"
+    IDS_REPLY_STATUS "Odpowiedź echo zwróciła %lu.\n"
+    IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Host docelowy jest nieosiągalny.\n"
+    IDS_DEST_NET_UNREACHABLE "Sieć docelowa jest nieosiągalna.\n"
     IDS_REQUEST_TIMED_OUT "Brak odpowiedzi.\n"
-    IDS_TTL_EXPIRED "TTL expired in transit.\n"
-    IDS_TRANSMIT_FAILED "PING: transmit failed. (Error %u)\n"
+    IDS_TTL_EXPIRED "Limit czasu wygaśnięcia (TTL) upłynął podczas tranzytu.\n"
+    IDS_TRANSMIT_FAILED "PING: transmisja nie powiodła się. (Błąd %u)\n"
 
     IDS_STATISTICS "\n\
 Statystyka rezultatu badania hosta %s:\n\
@@ -62,5 +62,5 @@ Statystyka rezultatu badania hosta %s:\n\
     IDS_APPROXIMATE_RTT "Całkowity, przybliżony czas podróży pakietu w millisekundach:\n\
     Minimum = %lums, Maksimum = %lums, Uśredniony = %lums\n"
 
-    IDS_WINSOCK_FAIL "Failed to initialize WinSock: %i\n"
+    IDS_WINSOCK_FAIL "Nie można zainicjować interfejsu WinSock: %i\n"
 END
index 673aa75..9058c61 100644 (file)
@@ -4,23 +4,23 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_USAGE "\r\n\
-Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name \r\n\r\n\
-Options:\r\n\
-    -d                 Do not resolve addresses to hostnames.\r\n\
-    -h maximum_hops    Maximum number of hops to search for target.\r\n\
-    -j host-list       Loose source route along host-list.\r\n\
-    -w timeout         Wait timeout milliseconds for each reply.\r\n\
-    -4                 Force using IPv4.\r\n\
-    -6                 Force using IPv6.\r\n\
+Sposób użycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu] nazwa_celu \r\n\r\n\
+Opcje:\r\n\
+    -d                 Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.\r\n\
+    -h maks_przes      Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.\r\n\
+    -j lista_hostów    Swobodna trasa źródłowa według listy lista_hostów.\r\n\
+    -w limit_czasu     Limit czasu oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.\r\n\
+    -4                 Wymuś używanie IPv4.\r\n\
+    -6                 Wymuś używanie IPv6.\r\n\
 \r\n"
 
-    IDS_INVALID_OPTION  "%1 is not a valid command option.\r\n"
-    IDS_TRACE_INFO      "\r\nTracing route to %1 [%2]\r\nover a maximum of %3!u! hops:\r\n\r\n"
-    IDS_TRACE_COMPLETE  "\r\nTrace complete.\r\n"
-    IDS_UNABLE_RESOLVE  "Unable to resolve target system name %1.\r\n"
+    IDS_INVALID_OPTION  "%1 nie jest prawidłową opcją polecenia.\r\n"
+    IDS_TRACE_INFO      "\r\nTrasa śledzenia do %1 [%2]\r\nprzewyższa maksymalną liczbę przeskoków %3!u!\r\n\r\n"
+    IDS_TRACE_COMPLETE  "\r\nŚledzenie zakończone.\r\n"
+    IDS_UNABLE_RESOLVE  "Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego %1.\r\n"
 
-    IDS_GEN_FAILURE     "General failure.\r\n"
-    IDS_TRANSMIT_FAILED "Transmit failed. (Error %1!u!)\r\n"
+    IDS_GEN_FAILURE     "Błąd ogólny.\r\n"
+    IDS_TRANSMIT_FAILED "Transmisja nie powiodła się. (Błąd %1!u!)\r\n"
 
     IDS_HOP_COUNT       "%1!3lu!  %0\r\n"
     IDS_HOP_TIME        "%1!4lu! ms  %0\r\n"
@@ -29,9 +29,9 @@ Options:\r\n\
     IDS_HOP_RES_INFO    "%1 [%2]"
     IDS_HOP_IP_INFO     "%1"
     IDS_LINEBREAK       "\r\n"
-    IDS_REQ_TIMED_OUT   "Request timed out.\r\n"
-    IDS_HOP_RESPONSE    "  reports: "
-    IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Destination host unreachable.\r\n"
-    IDS_DEST_NET_UNREACHABLE  "Destination network unreachable.\r\n"
+    IDS_REQ_TIMED_OUT   "Upłynął limit czasu żądania.\r\n"
+    IDS_HOP_RESPONSE    "  raporty: "
+    IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Host docelowy nieosiągalny.\r\n"
+    IDS_DEST_NET_UNREACHABLE  "Sieć docelowa nieosiągalna.\r\n"
 
 END
index aaad63e..cbaca4f 100644 (file)
@@ -78,9 +78,9 @@ BEGIN
     CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 340, 46, 4, 80
     CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 264, 122, 80, 4
     GROUPBOX "Papier", grp2, 8, 6, 224, 56, BS_GROUPBOX
-    LTEXT "&Size:", stc2, 16, 22, 36, 8
+    LTEXT "&Rozmiar:", stc2, 16, 22, 36, 8
     COMBOBOX cmb2, 64, 20, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Tray:", stc3, 16, 42, 36, 8
+    LTEXT "&Źródło:", stc3, 16, 42, 36, 8
     COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     GROUPBOX "Orientacja", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
     AUTORADIOBUTTON "&Pionowa", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
index 8ac6a64..d2e4d3f 100644 (file)
@@ -363,7 +363,7 @@ BEGIN
     IDS_FLT_REGFILE "Plik rejestru"
     IDS_FLT_REGFILES "Pliki rejestru (*.reg)"
     IDS_FLT_REGFILES_FLT "*.reg"
-    IDS_FLT_HIVFILES "Registry Hive Files (*.*)"
+    IDS_FLT_HIVFILES "Pliki Drzewa (*.*)"
     IDS_FLT_HIVFILES_FLT "*.*"
     IDS_FLT_REGEDIT4 "Pliki rejestru Win9x/NT4 (REGEDIT4) (*.reg)"
     IDS_FLT_REGEDIT4_FLT "*.reg"
index c6bc00e..e9f2d43 100644 (file)
@@ -112,14 +112,14 @@ COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] źródło [/A|/B]\n\
                istniejącego pliku.\n\n\
 Opcja /Y może znaleźć się wśród zmiennych środowiskowych COPYCMD.\n\
 ...\n"
-    STRING_CTTY_HELP "Changes the standard I/O terminal device to an auxiliary device.\n\n\
-CTTY device\n\n\
-  device    The terminal device you want to use as the new standard I/O device.\n\
-            This name must refer to a valid character device:\n\
+    STRING_CTTY_HELP "Zmienia standardowe urządzenie końcowe I/O w urządzenie pomocnicze.\n\n\
+urządzenie CTTY\n\n\
+  urządzenie Urządzenie końcowe, którego chcesz używać jako nowe urządzenie I/O.\n\
+            Ta nazwa musi się odnosić do prawidłowego urządzenia znakowego:\n\
             AUX, COMx (x=1..N), CON, LPTx (x=1..N), PRN, NUL.\n\
-            CON is usually the default standard I/O device.\n\n\
-To return control to the standard console, type: CTTY CON on the auxiliary\n\
-device."
+            CON przeważnie jest domyślnym urządzeniem standardowym I/O.\n\n\
+Aby przywrócić kontrolę standardowej konsoli, wpisz: CTTY CON na urządzeniu\n\
+pomocniczym."
     STRING_DATE_HELP1 "\nPodaj nową datę (mm%cdd%crrrr): "
     STRING_DATE_HELP2 "\nPodaj nową datę (dd%cmm%crrrr): "
     STRING_DATE_HELP3 "\nPodaj nową datę (rrrr%cmm%cdd): "
@@ -174,7 +174,7 @@ DELAY [/m]n\n\n\
                G  Wyświetla najpierw katalogi      -  Odwraca kolejność\n\
   /P          Pauza po każdym pełnym ekranie.\n\
   /Q          Wyświetla właściciela plików\n\
-  /R          Displays alternate data streams of the files.\n\
+  /R          Wyświetla alternatywne strumienie danych plików.\n\
   /S          Wyświetla pliki w danym katalogu i wszystkich podkatalogach.\n\
   /T          Pole czasu, odpowiedzialne za wyświetlanie/sortowanie \n\
   czas        C  Utworzenia\n\
@@ -225,18 +225,18 @@ FOR /L %zmienna IN (start,step,end) DO komenda [parametery]\n\
 FOR /D %zmienna IN (zestaw) DO komenda [parametery]\n\
 FOR /R [[drive:]path] IN (zestaw) DO komenda [parametery]\n\
 FOR /F [""options""] IN (zestaw) DO komenda [parametery]\n\n\
-  /L    Generates a number sequence from start to end incrementing by step.\n\
-  /D    Modifies the set to refer to directories instead of files.\n\
-  /R    Executes command for files in the set in the specified path (or current\n\
-        working directory if not specified) and every directory below.\n\
-  /F    Modifies the set to refer to the contents of the files in the set.\n\n\
+  /L    Generuje sekwencję liczb od początku do końca zwiększaną stopniowo.\n\
+  /D    Modyfikuje zestaw tak, aby odnosił się do katalogów zamiast plików.\n\
+  /R    Wykonuje polecenie dla plików w określonym katalogu (lub bieżącym\n\
+        katalogu roboczym, jeśli nie określono) i w każdym katalogu poniżej.\n\
+  /F    Modyfikuje zestaw tak, aby odnosił się do zawartości plików w zestawie.\n\n\
   %zmienna   Wyznacza zamienny parametr.\n\
   (zestaw)   Definiuje zestaw plików. Można stosować wieloznaczniki (np. *.*)\n\
   komenda    Wyznacza komendę do wykonania na zestawie plików.\n\
   parametry  Wyznacza parametry dla podanej komendy.\n\
-  options    Supported options are: eol, skip, delims, tokens, and usebackq.\n\n\
-Replacable parameters can be modified by adding a ~ and an optional qualifier\n\
-after the % and before the name (e.g. %~X). Supported qualifiers are:\n\
+  opcje      Obsługiwane opcje to: eol, skip, delims, tokens, and usebackq.\n\n\
+Wymienne parametry mogą być modyfikowane przez dodanie ~ i opcjonalnego\n\
+kwalifikatora po % i przed nazwą (e.g. %~X). Obsługiwane kwalifikatory to:\n\
 f,d,p,n,x,s,a,t,z.\n\n\
 By użyć FOR w pliku wsadowym, oznacz zmienną jako %%zmienna zamiast\n\
 %zmienna.\n"
@@ -324,12 +324,12 @@ Znak zachęty może składać się z normalnych znaków, a także poniższych sy
   $F   ) (prawy nawias)\n\
   $G   > (znak większości)\n\
   $H   (usuwa ostatni znak)\n\
-  $I   Information line\n\
+  $I   Linia informacyjna\n\
   $L   < (znak mniejszości)\n\
   $N   Bieżący napęd\n\
   $P   Bieżący napęd i ścieżka\n\
   $Q   = (znak równości)\n\
-  $S   (space)\n\
+  $S   (spacja)\n\
   $T   Bieżący czas\n\
   $V   Wersja systemu\n\
   $_   Znak CR/LF\n\
@@ -398,18 +398,18 @@ SET [zmienna[=][parametry]]\n\n\
   parametry    Określa parametry przypisane do tej zmiennej.\n\n\
 Wpisz SET bez żadnych parametrów, by wyświetlić obecne ustawienia zmiennych.\n"
     STRING_START_HELP1 "Wywołuje komendę.\n\n\
-START [""title""] [/D path] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
-      [command/program] [parameters]\n\n\
-  ""title""     Title of the window.\n\
-  path        Specifies the startup directory.\n\
-  I           Uses the original environment given to cmd.exe,\n\
-              instead of the current environment.\n\
-  B           Starts the command or program without creating any window.\n\
-  MIN         Starts with a minimized window.\n\
-  MAX         Starts with a maximized window.\n\
-  WAIT        Starts the command or program and waits for its termination.\n\
-  komenda     Określa komendę, jaka ma być wywołana.\n\
-  parameters  Specifies the parameters to be given to the command or program.\n"
+START [""tytuł""] [/D ścieżka] [/I] [/B] [/MIN] [/MAX] [/WAIT]\n\
+      [polecenie/program] [parametry]\n\n\
+  ""tytuł""     Tytuł okna.\n\
+  ścieżka     Określa katalog startowy.\n\
+  I           Używa oryginalnego środowiska przekazanego do cmd.exe,\n\
+              zamiast obecnego środowiska.\n\
+  B           Uruchamia polecenie lub program bez tworzenia żadnego okna.\n\
+  MIN         Uruchamia ze zminimalizowanym oknem.\n\
+  MAX         Uruchamia ze zmaksymalizowanym oknem.\n\
+  WAIT        Uruchamia polecenie lub program i czeka na jego zakończenie.\n\
+  polecenie   Określa polecenie, które ma być wywołane.\n\
+  parametry   Określa parametry, które będą przesłane do polecenia lub programu.\n"
     STRING_TITLE_HELP "Ustawia tytuł dla okna ze znakiem zachęty.\n\n\
 TITLE [tytuł]\n\n\
 tytuł       Określa tytuł dla okna.\n"
@@ -488,7 +488,7 @@ title         nowy tytuł okna\n"
     STRING_CHOICE_OPTION "TN"
     STRING_COPY_OPTION "TNZ"
     STRING_ALIAS_ERROR "Linia poleceń zbyt długa po rozszerzeniu aliasa!\n"
-    STRING_ASSOC_ERROR "File association not found for extension %s\n"
+    STRING_ASSOC_ERROR "Nie można odnaleźć skojarzenia pliku dla rozszerzenia %s\n"
     STRING_BATCH_ERROR "Błąd podczas otwierania pliku wsadowego\n"
     STRING_CHOICE_ERROR "Parametr niepoprawny. Poprawna forma: /C[:]opcja"
     STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Parametr niepoprawny. Poprawna forma: /T[:]c,nn"
@@ -548,11 +548,11 @@ title         nowy tytuł okna\n"
     STRING_REPLACE_ERROR5 "Dostęp zabroniony - %s\n"
     STRING_REPLACE_ERROR6 "Nie znaleziono plików - %s\n"
     STRING_REPLACE_ERROR7 "Extended Error 32 -  Błąd współdzielenia\n"
-    STRING_CMD_INFOLINE "  ReactOS Command Prompt                                      Type HELP = Help  "
-    STRING_REACTOS_VERSION "ReactOS Operating System [Version %s %s]\n"
+    STRING_CMD_INFOLINE "  Wiersz polecenia ReactOS                                    Type HELP = Help  "
+    STRING_REACTOS_VERSION "System operacyjny ReactOS [Wersja %s %s]\n"
     STRING_CMD_SHELLINFO "\nInterpreter linii poleceń ReactOS\nVersion %s %s"
     STRING_VERSION_RUNNING_ON "Działający na: "
-    STRING_VERSION_RUNVER "%s [Version %d.%d.%d] %s"
+    STRING_VERSION_RUNVER "%s [Wersja %d.%d.%d] %s"
     STRING_COPY_FILE "        %d plik(ów) skopiowano\n"
     STRING_DELETE_WIPE "skasowano"
     STRING_FOR_ERROR "złe określenie zmiennej."
index edd5f4d..19b24a0 100644 (file)
@@ -207,5 +207,5 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Właściwości paska zadań i menu Start"
-    IDS_RESTORE_ALL "&Show Open Windows"
+    IDS_RESTORE_ALL "&Pokaż otwarte okna"
 END
index 6c2bb11..edafb52 100644 (file)
@@ -57,7 +57,7 @@ BEGIN
     IDS_SAVEYOURSETTINGS "Trwa zapisywanie ustawień..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Trwa uruchamianie systemu ReactOS..."
     IDS_TIMEOUTSHORTFORMAT "%02d:%02d:%02d"
-    IDS_TIMEOUTLONGFORMAT "%d days"
+    IDS_TIMEOUTLONGFORMAT "%d dni"
 END
 
 STRINGTABLE
index faf2be5..8eda5f3 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
     IDS_DOWNLOADING "Ściąganie..."
     IDS_INSTALLING "Instalowanie..."
     IDS_INVALID_SHA "Nieoczekiwana suma kontrolna ściągniętego pliku. Przerwanie instalacji uszkodzonego pliku."
-    IDS_NEW_INTERNET_SHORTCUT "New Internet Shortcut"
-    IDS_CANTMAKEINETSHORTCUT "Failed to create internet shortcut."
-    IDS_CANTMAKESHORTCUT "Failed to create shortcut."
+    IDS_NEW_INTERNET_SHORTCUT "Nowy skrót internetowy"
+    IDS_CANTMAKEINETSHORTCUT "Nie można utworzyć skrótu internetowego."
+    IDS_CANTMAKESHORTCUT "Nie można utworzyć skrótu."
 END
index c6845d8..70998e2 100644 (file)
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
     IDS_LITHUANIAN_LAYOUT "Litewski"
     IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT "Litewski (IBM)"
     IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT "Macedoński(FYRO)"
-    IDS_MALAYALAM_LAYOUT "Malayalam"
+    IDS_MALAYALAM_LAYOUT "Malajalam"
     IDS_MARATHI_LAYOUT "Marathi"
     IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT "Mongolski (Cyrylica)"
     IDS_NORWEGIAN_LAYOUT "Norweski"
index 2e0b0db..24c1a3b 100644 (file)
@@ -78,8 +78,8 @@ BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
-    LTEXT "Wybierz urządzenie, którego chcesz używać domyślnie ze starszymi programami.", -1, 7, 7, 208, 10
-    LTEXT "&Urządzenie preferowane:", -1, 34, 24, 70, 10
+    LTEXT "Wybierz urządzenie, którego chcesz używać domyślnie ze starszymi programami.", -1, 7, 2, 208, 16
+    LTEXT "&Urządzenie preferowane:", -1, 34, 24, 100, 10
     COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
 END
 
index 7dbbaf6..805824a 100644 (file)
@@ -53,7 +53,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Zaawansowane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
+    LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
     GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
     LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
     PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
index 5939b26..bfe3291 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*
+/*
  * Resources for Common Dialogs
  *
  * Copyright 1999 Bertho Stultiens
@@ -474,28 +474,28 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 NEWFILEOPENV2ORD DIALOG 0, 0, 370, 237
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
-CAPTION "Open"
+CAPTION "Otwieranie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    LTEXT "Look &in:", IDC_LOOKINSTATIC, 28, 6, 43, 8, SS_NOTIFY
+    LTEXT "&Szukaj w:", IDC_LOOKINSTATIC, 28, 6, 43, 8, SS_NOTIFY
     COMBOBOX IDC_LOOKIN, 64, 3, 150, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
     LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 209, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
     CONTROL "", IDC_TOOLBARPLACES, "ToolbarWindow32", 0x800 | CCS_NORESIZE | CCS_TOP | CCS_NOPARENTALIGN | CCS_NODIVIDER, 4, 20, 55, 208
     LISTBOX IDC_SHELLSTATIC, 64, 20, 300, 155, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 
-    LTEXT "File &name:", IDC_FILENAMESTATIC, 65, 182, 56, 16, SS_NOTIFY
+    LTEXT "&Nazwa pliku:", IDC_FILENAMESTATIC, 65, 182, 56, 16, SS_NOTIFY
     EDITTEXT IDC_FILENAME, 123, 180, 180, 12, ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 123, 180, 180, 150
 
-    LTEXT "Files of &type:", IDC_FILETYPESTATIC, 65, 200, 56, 16, SS_NOTIFY
+    LTEXT "P&liki typu:", IDC_FILETYPESTATIC, 65, 200, 56, 16, SS_NOTIFY
     COMBOBOX IDC_FILETYPE, 123, 198, 180, 53, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-    CONTROL "Open as &read-only", IDC_OPENREADONLY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 123, 218, 150, 10
+    CONTROL "Otwórz &tylko do odczytu", IDC_OPENREADONLY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 123, 218, 150, 10
 
-    DEFPUSHBUTTON "&Open", IDOK, 310, 180, 54, 14
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 310, 198, 54, 14
-    PUSHBUTTON "&Help", pshHelp, 310, 215, 54, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&Otwórz", IDOK, 310, 180, 54, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 310, 198, 54, 14
+    PUSHBUTTON "&Pomoc", pshHelp, 310, 215, 54, 14
 }
 
 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
index 7c59418..688e8e3 100644 (file)
@@ -31,30 +31,30 @@ STRINGTABLE
     IDS_KEY_USAGE "Użycie klucza"
     IDS_CERT_POLICIES "Zasady certyfikatu"
     IDS_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER "Identyfikator klucza podmiotu"
-    IDS_CRL_REASON_CODE "CRL Reason Code"
+    IDS_CRL_REASON_CODE "Kod przyczyny listy CRL"
     IDS_CRL_DIST_POINTS "Punkty dystrybucji listy CRL"
     IDS_ENHANCED_KEY_USAGE "Użycie klucza rozszerzonego"
-    IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS "Authority Information Access"
+    IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS "Dostęp do informacji o urzędach"
     IDS_CERT_EXTENSIONS "Rozszerzenia certyfikatu"
     IDS_NEXT_UPDATE_LOCATION "Położenie kolejnej aktualizacji"
     IDS_YES_OR_NO_TRUST "Zaufać albo niezaufać"
     IDS_EMAIL_ADDRESS "Adres e-mail"
     IDS_UNSTRUCTURED_NAME "Niezaufana nazwa"
     IDS_CONTENT_TYPE "Typ zawartości"
-    IDS_MESSAGE_DIGEST "Message Digest"
+    IDS_MESSAGE_DIGEST "Odtwarzanie wiadomości"
     IDS_SIGNING_TIME "Czas podpisywania"
-    IDS_COUNTER_SIGN "Counter Sign"
-    IDS_CHALLENGE_PASSWORD "Challenge Password"
-    IDS_UNSTRUCTURED_ADDRESS "Unstructured Address"
+    IDS_COUNTER_SIGN "Znak licznika"
+    IDS_CHALLENGE_PASSWORD "Hasło wezwania"
+    IDS_UNSTRUCTURED_ADDRESS "Adres bez struktury"
     IDS_SMIME_CAPABILITIES "Możliwości SMIME"
     IDS_PREFER_SIGNED_DATA "Preferuj podpisane dane"
     IDS_CPS "CPS"
     IDS_USER_NOTICE "Uwagi użytkowanika"
-    IDS_OCSP "On-line Certificate Status Protocol"
-    IDS_CA_ISSUER "Certification Authority Issuer"
-    IDS_CERT_TEMPLATE_NAME "Certification Template Name"
+    IDS_OCSP "Protokół stanu certyfikatu online"
+    IDS_CA_ISSUER "Urząd certyfikacji - wystawca"
+    IDS_CERT_TEMPLATE_NAME "Nazwa szablonu certyfikatu"
     IDS_CERT_TYPE "Typ certyfikatu"
-    IDS_CERT_MANIFOLD "Certificate Manifold"
+    IDS_CERT_MANIFOLD "Wielokrotność certyfikatu"
     IDS_NETSCAPE_CERT_TYPE "Typ certyfikatu Netscape"
     IDS_NETSCAPE_BASE_URL "Bazowy adres URL Netscape"
     IDS_NETSCAPE_REVOCATION_URL "Adres URL odwoływania Netscape"
@@ -81,19 +81,19 @@ STRINGTABLE
     IDS_SERIALIZED_SIG_SERIAL_NUMBER "Numer seryjny seryjnego podpisu"
     IDS_PRINCIPAL_NAME "Główna nazwa"
     IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE "Aktualizacja produktu Windows"
-    IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR "Enrollment Name Value Pair"
-    IDS_OS_VERSION "Wersja OS"
-    IDS_ENROLLMENT_CSP "Enrollment CSP"
-    IDS_CRL_NUMBER "Numer CRL"
-    IDS_DELTA_CRL_INDICATOR "Delta CRL Indicator"
+    IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR "Para wartości nazwy rejestracyjnej"
+    IDS_OS_VERSION "Wersja systemu operacyjnego"
+    IDS_ENROLLMENT_CSP "Dostawca usług kryptograficznych rejestracji"
+    IDS_CRL_NUMBER "Numer listy CRL"
+    IDS_DELTA_CRL_INDICATOR "Wskaźnik różnicowej listy CRL"
     IDS_ISSUING_DIST_POINT "Wydający punkt dystrybucji"
     IDS_FRESHEST_CRL "Njaświeższy CRL"
     IDS_NAME_CONSTRAINTS "Ograniczenia nazwy"
-    IDS_POLICY_MAPPINGS "Policy Mappings"
-    IDS_POLICY_CONSTRAINTS "Zasady ograniczeń"
+    IDS_POLICY_MAPPINGS "Mapowania zasad"
+    IDS_POLICY_CONSTRAINTS "Warunky ograniczające zasad"
     IDS_CROSS_CERT_DIST_POINTS "Punkty dystrybucji certyfikatów krzyżowych"
     IDS_APPLICATION_POLICIES "Zazady aplikacji"
-    IDS_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS "Application Policy Mappings"
+    IDS_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS "Mapowania zasad aplikacji"
     IDS_APPLICATION_POLICY_CONSTRAINTS "Ograniczenia zasad aplikacji"
     IDS_CMC_DATA "Dane CMC"
     IDS_CMC_RESPONSE "Odpowiedź CMC"
@@ -101,33 +101,33 @@ STRINGTABLE
     IDS_CMC_STATUS_INFO "Informacje stanu CMC"
     IDS_CMC_EXTENSIONS "Rozszerzenia CMC"
     IDS_CMC_ATTRIBUTES "Atrybuty CMC"
-    IDS_PKCS_7_DATA "PKCS 7 Dane"
-    IDS_PKCS_7_SIGNED "PKCS 7 Podpisany"
-    IDS_PKCS_7_ENVELOPED "PKCS 7 Enveloped"
-    IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED "PKCS 7 Signed Enveloped"
-    IDS_PKCS_7_DIGESTED "PKCS 7 Digested"
-    IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "PKCS 7 Szyfrowany"
+    IDS_PKCS_7_DATA "Dane certyfikatu PKCS 7"
+    IDS_PKCS_7_SIGNED "Podpisany certyfikat PKCS 7"
+    IDS_PKCS_7_ENVELOPED "Opakowany certyfikat PKCS 7"
+    IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED "Opakowany podpisany certyfikat PKCS 7"
+    IDS_PKCS_7_DIGESTED "Porządkowany certyfikat PKCS 7"
+    IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "Szyfrowany certyfikat PKCS 7"
     IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Poprzedni Hash certyfikatu CA"
-    IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Virtual Base CRL Number"
-    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Next CRL Publish"
+    IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Numer wirtualnej listy podstawowej CRL"
+    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Publikowanie następnej listy CRL"
     IDS_CA_EXCHANGE "Certyfikat szyfrowania CA"
     IDS_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent odzyskiwania klucza"
     IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE "Informacje o szablonie certyfikatu"
-    IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID "Enterprise Root OID"
+    IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID "Główny identyfikator OID przedsiębiorstwa"
     IDS_RDN_DUMMY_SIGNER "Fikcyjny podpisujący"
     IDS_ARCHIVED_KEY_ATTR "Prywatny zaszyfrowany klucz"
     IDS_CRL_SELF_CDP "Opublikowane położenia CRL"
-    IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY "Enforce Certificate Chain Policy"
+    IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY "Zasada wymuszania łańcucha certyfikatów"
     IDS_TRANSACTION_ID "ID transakcji"
-    IDS_SENDER_NONCE "Sender Nonce"
-    IDS_RECIPIENT_NONCE "Recipient Nonce"
-    IDS_REG_INFO "Reg Info"
+    IDS_SENDER_NONCE "Nadawca (tymczasowo)"
+    IDS_RECIPIENT_NONCE "Odbiorca (tymczasowo)"
+    IDS_REG_INFO "Informacje z rejestru"
     IDS_GET_CERTIFICATE "Uzyskaj certyfikat"
     IDS_GET_CRL "Uzyskaj CRL"
     IDS_REVOKE_REQUEST "Cofnij żądanie"
-    IDS_QUERY_PENDING "Query Pending"
+    IDS_QUERY_PENDING "Oczekująca kwerenda"
     IDS_SORTED_CTL "Zaufana lista certyfikatu"
-    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Zarchiwisowany Hash klucza certyfikatu"
+    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Zarchiwizowany Hash klucza certyfikatu"
     IDS_PRIVATE_KEY_USAGE_PERIOD "Okres użycia prywatnego klucza"
     IDS_CLIENT_INFORMATION "Informacje klienta"
     IDS_SERVER_AUTHENTICATION "Uwierzytelnienie serwera"
@@ -202,10 +202,10 @@ STRINGTABLE
     IDS_CRL_DIST_POINT_NAME "Nazwa punktu dystrybucji"
     IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME "Pełna nazwa"
     IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME "Nazwa RDN"
-    IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "CRL Reason="
+    IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "Przyczyna CRL="
     IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER "Wystawca CRL"
-    IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Key Compromise"
-    IDS_REASON_CA_COMPROMISE "CA Compromise"
+    IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Złamanie klucza"
+    IDS_REASON_CA_COMPROMISE "Naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji"
     IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED "Zmieniona przynależność"
     IDS_REASON_SUPERSEDED "Zastąpiony"
     IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION "Zaprzestano operacji"
@@ -220,7 +220,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_NON_REPUDIATION "Bez odrzucania"
     IDS_KEY_ENCIPHERMENT "Szyfrowanie klucza"
     IDS_DATA_ENCIPHERMENT "Szyfrowanie danych"
-    IDS_KEY_AGREEMENT "Key Agreement"
+    IDS_KEY_AGREEMENT "Uzgadnianie klucza"
     IDS_CERT_SIGN "Podpisywanie certyfikatu"
     IDS_OFFLINE_CRL_SIGN "Podpisywanie listy CRL w trybie offline"
     IDS_CRL_SIGN "Podpisywanie CRL"
index 9e350b1..1338ba0 100644 (file)
@@ -187,10 +187,10 @@ BEGIN
     LTEXT "Wyświetla informacje szczegółowe.", -1, 106, 110, 132, 17, SS_NOPREFIX
     PUSHBUTTON "Akt&ualizuj sterownik...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 134, 90, 15
     LTEXT "Aktualizuje oprogramowanie sterownika.", -1, 106, 138, 132, 17, SS_NOPREFIX
-    PUSHBUTTON "&Roll Back Driver", IDC_ROLLBACKDRIVER, 7, 162, 90, 15
-    LTEXT "If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.", -1, 106, 162, 132, 25, SS_NOPREFIX
-    PUSHBUTTON "&Uninstall", IDC_UNINSTALLDRIVER, 7, 190, 90, 15
-    LTEXT "To uninstall the driver (Advanced).", -1, 106, 194, 132, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "&Przywróć sterownik", IDC_ROLLBACKDRIVER, 7, 162, 90, 15
+    LTEXT "Przywraca poprzednio zainstalowany sterownik, jeśli po zaktualizowaniu sterownika urządzenie nie działa.", -1, 106, 162, 132, 25, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "&Odinstaluj", IDC_UNINSTALLDRIVER, 7, 190, 90, 15
+    LTEXT "Odinstalowuje sterownik (zaawansowane).", -1, 106, 194, 132, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
index 98ea4c7..e986305 100644 (file)
@@ -22,28 +22,28 @@ STRINGTABLE
 {
     IDS_TO_PRIMITIVE        "Błąd przy przekształcaniu obiektu do typu podstawowego"
     IDS_INVALID_CALL_ARG    "Niewłaściwe wywołanie procedury lub argument"
-    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Subscript out of range"
-    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Object required"
+    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Indeks dolny poza zakresem"
+    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Wymagany obiekt"
     IDS_CREATE_OBJ_ERROR    "Serwer automatyzacji nie może stworzyć obiektu"
     IDS_NO_PROPERTY         "Obiekt nie wspiera tej właściwości lub metody"
-    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Object doesn't support this action"
+    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Obiekt nie obsługuje tej akcji"
     IDS_ARG_NOT_OPT         "Argument nieopcjonalny"
     IDS_SYNTAX_ERROR        "Błąd składni"
     IDS_SEMICOLON           "Oczekiwane ';'"
     IDS_LBRACKET            "Oczekiwane '('"
     IDS_RBRACKET            "Oczekiwane ')'"
-    IDS_EXPECTED_IDENTIFIER "Expected identifier"
-    IDS_EXPECTED_ASSIGN     "Expected '='"
-    IDS_INVALID_CHAR        "Invalid character"
+    IDS_EXPECTED_IDENTIFIER "Oczekiwany identyfikator"
+    IDS_EXPECTED_ASSIGN     "Oczekiwane '='"
+    IDS_INVALID_CHAR        "Nieprawidłowy znak"
     IDS_UNTERMINATED_STR    "Niezakończona stała znakowa"
-    IDS_MISPLACED_RETURN    "'return' statement outside of function"
-    IDS_INVALID_BREAK       "Can't have 'break' outside of loop"
-    IDS_INVALID_CONTINUE    "Can't have 'continue' outside of loop"
-    IDS_LABEL_REDEFINED     "Label redefined"
-    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Label not found"
-    IDS_EXPECTED_CCEND      "Expected '@end'"
-    IDS_DISABLED_CC         "Conditional compilation is turned off"
-    IDS_EXPECTED_AT         "Expected '@'"
+    IDS_MISPLACED_RETURN    "Wyrażenie 'return' poza funkcją"
+    IDS_INVALID_BREAK       "'break' nie może się znajdować poza pętlą"
+    IDS_INVALID_CONTINUE    "'continue' nie może się znajdować poza pętlą"
+    IDS_LABEL_REDEFINED     "Etykieta zdefiniowana na nowo"
+    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Nie znaleziono etykiety"
+    IDS_EXPECTED_CCEND      "Oczekiwane '@end'"
+    IDS_DISABLED_CC         "Kompilacja warunkowa jest wyłączona"
+    IDS_EXPECTED_AT         "Oczekiwane '@'"
     IDS_NOT_FUNC            "Oczekiwana funkcja"
     IDS_NOT_DATE            "'[obiekt]' nie jest obiektem daty"
     IDS_NOT_NUM             "Oczekiwana liczba"
@@ -51,14 +51,14 @@ STRINGTABLE
     IDS_ILLEGAL_ASSIGN      "Niepoprawne przypisanie"
     IDS_UNDEFINED           "'|' jest niezdefiniowany"
     IDS_NOT_BOOL            "Oczekiwany obiekt boolean"
-    IDS_INVALID_DELETE      "Cannot delete '|'"
-    IDS_NOT_VBARRAY         "VBArray object expected"
+    IDS_INVALID_DELETE      "Nie można usunąć '|'"
+    IDS_NOT_VBARRAY         "Oczekiwany obiekt VBArray"
     IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "Oczekiwany obiekt JScript"
     IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Błąd składni w regularnym wyrażeniu"
-    IDS_URI_INVALID_CODING  "URI to be decoded is incorrect"
+    IDS_URI_INVALID_CODING  "URI do zdekodowania jest nieprawidłowy"
     IDS_URI_INVALID_CHAR    "Kodowane URI zawiera niewłaściwe znaki"
-    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Number of fraction digits is out of range"
-    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precision is out of range"
+    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Liczba cyfr ułamkowych jest poza zakresem"
+    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precyzja jest poza zakresem"
     IDS_INVALID_LENGTH      "Długość tablicy musi być skończoną dodatnią liczbą stałą"
     IDS_ARRAY_EXPECTED      "Oczekiwany obiekt tablicowy"
 }
index 0094e08..90ff36a 100644 (file)
@@ -328,7 +328,7 @@ BEGIN
     516 "V.110 (38.4K)"
     517 "V.110 (57.6K)"
     518 "Analogowy (V.34/V.90)"
-    550 "ESS5 (AT&T) (North America)"
+    550 "ESS5 (AT&T) (Ameryka Północna)"
     551 "AT&T Point do Multipoint"
     552 "Krajowy ISDN 1 (NI-1)"
     553 "Northern Telecom DMS 100 (NT1)"
@@ -414,7 +414,7 @@ BEGIN
     6153 "Australia"
     6154 "Austria"
     6155 "Bahamy"
-    6156 "Bahrain"
+    6156 "Bahrajn"
     6157 "Bangladesz"
     6158 "Barbados"
     6159 "Belgia"
@@ -435,7 +435,7 @@ BEGIN
     6174 "Białoruś"
     6175 "Kamerun"
     6176 "Kanada"
-    6177 "Cape Verde"
+    6177 "Wyspy Zielonego Przylądka"
     6178 "Kajmany"
     6179 "Republika Afryki Środkowej"
     6180 "Czad"
@@ -542,7 +542,7 @@ BEGIN
     6281 "Filipiny"
     6282 "Polska"
     6283 "Portugalia"
-    6284 "Puerto Rico"
+    6284 "Portoryko"
     6285 "Katar"
     6286 "Rumunia"
     6287 "Rwanda"
@@ -577,7 +577,7 @@ BEGIN
     6316 "Trinidad i Tobago"
     6317 "Tunezja"
     6318 "Turcja"
-    6319 "Turks and Caicos Islands"
+    6319 "Wyspy Turks i Caicos"
     6320 "Tuvalu"
     6321 "Uganda"
     6322 "Ukraina"
index 3c19402..75d8cbe 100644 (file)
@@ -153,13 +153,13 @@ BEGIN
     LTEXT "&Co chcesz, aby zrobił komputer?", IDC_STATIC, 39, 57, 167, 10
     COMBOBOX IDC_SHUTDOWN_ACTION, 39, 70, 190, 210, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_SHUTDOWN_DESCRIPTION, 39, 93, 190, 27
-    GROUPBOX "Shutdown Event Tracker", IDC_STATIC, 9, 122, 257, 146
-    LTEXT "Select the option that best describes why you want to shut down your computer.", IDC_STATIC, 39, 134, 190, 17
-    LTEXT "&Option:", IDC_STATIC, 39, 154, 80, 8
-    AUTOCHECKBOX "&Planned", IDC_REASON_PLANNED, 182, 154, 47, 10
+    GROUPBOX "Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu", IDC_STATIC, 9, 122, 257, 146
+    LTEXT "Wybierz opcję, która najlepiej opisuje, dlaczego chcesz zakończyć pracę tego komputera.", IDC_STATIC, 39, 134, 190, 17
+    LTEXT "&Opcja:", IDC_STATIC, 39, 154, 80, 8
+    AUTOCHECKBOX "&Planowane", IDC_REASON_PLANNED, 182, 154, 47, 10
     COMBOBOX IDC_REASON_LIST, 39, 165, 190, 210, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_REASON_DESCRIPTION, 39, 184, 190, 27
-    LTEXT "&Comment:", IDC_STATIC, 39, 214, 80, 8
+    LTEXT "&Komentarz:", IDC_STATIC, 39, 214, 80, 8
     EDITTEXT IDC_REASON_COMMENT, 39, 224, 190, 35, ES_MULTILINE | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 276, 55, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 211, 276, 55, 14
@@ -180,7 +180,7 @@ END
 
 IDD_SHUTDOWN_FANCY DIALOGEX 0, 0, 275, 146
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Luna-XP-style Shut Down dialog"
+CAPTION "Okno zamykania w stylu motywu Luna"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 122, 55, 14, WS_GROUP
@@ -215,7 +215,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SHUTDOWN_LOGOFF "Wyloguj ""%s"""
     IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN "Wyłącz"
-    IDS_SHUTDOWN_RESTART "Restart"
+    IDS_SHUTDOWN_RESTART "Uruchom ponownie"
     IDS_SHUTDOWN_SLEEP "Uśpij"
     IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE "Hibernacja"
     /* Shut down descriptions */
index 5bbf4b0..01e2de2 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ STRINGTABLE
     4 "Nie udało się otworzyć wybranego pakietu instalacyjnego. Sprawdź czy ścieżka jest poprawna i spróbuj ponownie."
     5 "ścieżka '%s' nie została odnaleziona"
     9 "włóż dysk '%s'"
-    10 "Windows Installer %s\n\nUsage:\nmsiexec command {required parameter} [optional parameter]\n\nInstall a product:\n\t/i {package|productcode} [property]\n\t/package {package|productcode} [property]\n\t/a package [property]\nRepair an installation:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|productcode}\nUninstall a product:\n\t/uninstall {package|productcode} [property]\n\t/x {package|productcode} [property]\nAdvertise a product:\n\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\nApply a patch:\n\t/p patchpackage [property]\n\t/p patchpackage /a package [property]\nLog and UI Modifiers for above commands:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nRegister MSI Service:\n\t/y\nUnregister MSI Service:\n\t/z\nDisplay this help:\n\t/help\n\t/?\n"
+    10 "Instalator Windows %s\n\nSposób użycia:\nmsiexec command {parametr wymagany} [parametr opcjonalny]\n\nInstaluje produkt:\n\t/i {pakiet|kod_produktu} [właściwość]\n\t/package {pakiet|kod_produktu} [właściwość]\n\t/a pakiet [właściwość]\nNaprawia instalację:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {pakiet|kod_produktu}\nDezinstaluje produkt:\n\t/uninstall {pakiet|kod_produktu} [właściwość]\n\t/x {pakiet|kod_produktu} [właściwość]\nAnonsuje produkt:\n\t/j[u|m] pakiet [/t lista transformacji] [/g identyfikator języka]\nStosuje aktualizację:\n\t/p pakiet_aktualizacji [właściwość]\n\t/p pakiet_aktualizacji /a pakiet [właściwość]\nOpcje interfejsu i rejestrowania dla powyższych poleceń:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nRejestruje usługę MSI:\n\t/y\nWyrejestrowuje usługę MSI:\n\t/z\nWyświetla tę pomoc:\n\t/help\n\t/?\n"
     11 "wprowadź siceżkę do folderu zawierającego '%s'"
     12 "źródło danych zawierające żądanę funkcję jest niedostępne"
     13 "dysk siecowy zawierający żądaną funckje jest niedostępny"
@@ -37,143 +37,143 @@ STRINGTABLE
 /* Error messages */
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_FATALEXIT "{{Fatal error: }}"
-    IDS_ERROR "{{Error [1]. }}"
-    IDS_WARNING "Warning [1]."
-    IDS_INFO "Info [1]."
-    IDS_INSTALLERROR "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is [1]. {{The arguments are: [2], [3], [4]}}"
-    IDS_OUTOFDISKSPACE "{{Disk full: }}"
-    IDS_ACTIONSTART "Action [Time]: [1]. [2]"
-    IDS_COMMONDATA "Message type: [1], Argument: [2]{, [3]}"
-    IDS_INFO_ACTIONSTART "Action start [Time]: [1]."
-    IDS_INFO_ACTIONENDED "Action ended [Time]: [1]. Return value [2]."
-    IDS_INFO_LOGGINGSTART "=== Logging started: [Date]  [Time] ==="
+    IDS_FATALEXIT "{{Błąd krytyczny: }}"
+    IDS_ERROR "{{Błąd [1]. }}"
+    IDS_WARNING "Uwaga [1]."
+    IDS_INFO "Informacja [1]."
+    IDS_INSTALLERROR "Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalacji tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to [1]. {{Argumenty to: [2], [3], [4]}}"
+    IDS_OUTOFDISKSPACE "{{Dysk pełny: }}"
+    IDS_ACTIONSTART "Akcja [czas]: [1]. [2]"
+    IDS_COMMONDATA "Typ wiadomości: [1], Argument: [2]{, [3]}"
+    IDS_INFO_ACTIONSTART "Rozpoczęcie akcji [czas]: [1]."
+    IDS_INFO_ACTIONENDED "Zakończenie akcji [czas]: [1]. Zwrócona wartość [2]."
+    IDS_INFO_LOGGINGSTART "=== Rozpoczęcie rejestrowania: [data]  [czas] ==="
 
-    IDS_ERR_INSERTDISK "Please insert the disk: [2]"
-    IDS_ERR_CABNOTFOUND "Source file not found{{(cabinet)}}: [2]. Verify that the file exists and that you can access it."
+    IDS_ERR_INSERTDISK "Włóż dysk: [2]"
+    IDS_ERR_CABNOTFOUND "Nie znaleziono pliku źródłowego{{(cabinet)}}: [2]. Sprawdź, czy plik istnieje i czy masz do niego dostęp."
 }
 
 /* Standard action description strings */
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_DESC_ALLOCATEREGISTRYSPACE "Allocating registry space"
-    IDS_DESC_APPSEARCH "Searching for installed applications"
-    IDS_DESC_BINDIMAGE "Binding executables"
-    IDS_DESC_CCPSEARCH "Searching for qualifying products"
-    IDS_DESC_COSTFINALIZE "Computing space requirements"
-    IDS_DESC_COSTINITIALIZE "Computing space requirements"
-    IDS_DESC_CREATEFOLDERS "Creating folders"
-    IDS_DESC_CREATESHORTCUTS "Creating shortcuts"
-    IDS_DESC_DELETESERVICES "Deleting services"
-    IDS_DESC_DUPLICATEFILES "Creating duplicate files"
-    IDS_DESC_FILECOST "Computing space requirements"
-    IDS_DESC_FINDRELATEDPRODUCTS "Searching for related applications"
-    IDS_DESC_INSTALLADMINPACKAGE "Copying network install files"
-    IDS_DESC_INSTALLFILES "Copying new files"
-    IDS_DESC_INSTALLODBC "Installing ODBC components"
-    IDS_DESC_INSTALLSERVICES "Installing new services"
-    IDS_DESC_INSTALLSFPCATALOGFILE "Installing system catalog"
-    IDS_DESC_INSTALLVALIDATE "Validating install"
-    IDS_DESC_LAUNCHCONDITIONS "Evaluating launch conditions"
-    IDS_DESC_MIGRATEFEATURESTATES "Migrating feature states from related applications"
-    IDS_DESC_MOVEFILES "Moving files"
-    IDS_DESC_MSIPUBLISHASSEMBLIES "Publishing assembly information"
-    IDS_DESC_MSIUNPUBLISHASSEMBLIES "Unpublishing assembly information"
-    IDS_DESC_PATCHFILES "Patching files"
-    IDS_DESC_PROCESSCOMPONENTS "Updating component registration"
-    IDS_DESC_PUBLISHCOMPONENTS "Publishing Qualified Components"
-    IDS_DESC_PUBLISHFEATURES "Publishing Product Features"
-    IDS_DESC_PUBLISHPRODUCT "Publishing product information"
-    IDS_DESC_REGISTERCLASSINFO "Registering Class servers"
-    IDS_DESC_REGISTERCOMPLUS "Registering COM+ Applications and Components"
-    IDS_DESC_REGISTEREXTENSIONINFO "Registering extension servers"
-    IDS_DESC_REGISTERFONTS "Registering fonts"
-    IDS_DESC_REGISTERMIMEINFO "Registering MIME info"
-    IDS_DESC_REGISTERPRODUCT "Registering product"
-    IDS_DESC_REGISTERPROGIDINFO "Registering program identifiers"
-    IDS_DESC_REGISTERTYPELIBRARIES "Registering type libraries"
-    IDS_DESC_REGISTERUSER "Registering user"
-    IDS_DESC_REMOVEDUPLICATEFILES "Removing duplicated files"
-    IDS_DESC_REMOVEENVIRONMENTSTRINGS "Updating environment strings"
-    IDS_DESC_REMOVEEXISTINGPRODUCTS "Removing applications"
-    IDS_DESC_REMOVEFILES "Removing files"
-    IDS_DESC_REMOVEFOLDERS "Removing folders"
-    IDS_DESC_REMOVEINIVALUES "Removing INI files entries"
-    IDS_DESC_REMOVEODBC "Removing ODBC components"
-    IDS_DESC_REMOVEREGISTRYVALUES "Removing system registry values"
-    IDS_DESC_REMOVESHORTCUTS "Removing shortcuts"
-    IDS_DESC_RMCCPSEARCH "Searching for qualifying products"
-    IDS_DESC_SELFREGMODULES "Registering modules"
-    IDS_DESC_SELFUNREGMODULES "Unregistering modules"
-    IDS_DESC_SETODBCFOLDERS "Initializing ODBC directories"
-    IDS_DESC_STARTSERVICES "Starting services"
-    IDS_DESC_STOPSERVICES "Stopping services"
-    IDS_DESC_UNPUBLISHCOMPONENTS "Unpublishing Qualified Components"
-    IDS_DESC_UNPUBLISHFEATURES "Unpublishing Product Features"
-    IDS_DESC_UNPUBLISHPRODUCT "Unpublishing product information"
-    IDS_DESC_UNREGISTERCLASSINFO "Unregister Class servers"
-    IDS_DESC_UNREGISTERCOMPLUS "Unregistering COM+ Applications and Components"
-    IDS_DESC_UNREGISTEREXTENSIONINFO "Unregistering extension servers"
-    IDS_DESC_UNREGISTERFONTS "Unregistering fonts"
-    IDS_DESC_UNREGISTERMIMEINFO "Unregistering MIME info"
-    IDS_DESC_UNREGISTERPROGIDINFO "Unregistering program identifiers"
-    IDS_DESC_UNREGISTERTYPELIBRARIES "Unregistering type libraries"
-    IDS_DESC_WRITEENVIRONMENTSTRINGS "Updating environment strings"
-    IDS_DESC_WRITEINIVALUES "Writing INI files values"
-    IDS_DESC_WRITEREGISTRYVALUES "Writing system registry values"
+    IDS_DESC_ALLOCATEREGISTRYSPACE "Lokowanie przestrzeni w rejestrze"
+    IDS_DESC_APPSEARCH "Wyszukiwanie zainstalowanych aplikacji"
+    IDS_DESC_BINDIMAGE "Przypisywanie plików wykonalnych"
+    IDS_DESC_CCPSEARCH "Wyszukiwanie kwalifikujących się produktów"
+    IDS_DESC_COSTFINALIZE "Obliczanie wymaganego miejsca"
+    IDS_DESC_COSTINITIALIZE "Obliczanie wymaganego miejsca"
+    IDS_DESC_CREATEFOLDERS "Tworzenie folderów"
+    IDS_DESC_CREATESHORTCUTS "Tworzenie skrótów"
+    IDS_DESC_DELETESERVICES "Usuwanie usług"
+    IDS_DESC_DUPLICATEFILES "Tworzenie duplikatów plików"
+    IDS_DESC_FILECOST "Obliczanie wymaganego miejsca"
+    IDS_DESC_FINDRELATEDPRODUCTS "Wyszukiwanie powiązanych aplikacji"
+    IDS_DESC_INSTALLADMINPACKAGE "Kopiowanie plików instalacji sieciowej"
+    IDS_DESC_INSTALLFILES "Kopiowanie nowych plików"
+    IDS_DESC_INSTALLODBC "Instalowanie składników ODBC"
+    IDS_DESC_INSTALLSERVICES "Instalowanie nowych usług"
+    IDS_DESC_INSTALLSFPCATALOGFILE "Instalowanie katalogu systemowego"
+    IDS_DESC_INSTALLVALIDATE "Weryfikowanie instalacji"
+    IDS_DESC_LAUNCHCONDITIONS "Sprawdzanie wymagań uruchomienia"
+    IDS_DESC_MIGRATEFEATURESTATES "Migrowanie stanów możliwości z powiązanych aplikacji"
+    IDS_DESC_MOVEFILES "Przenoszenie plików"
+    IDS_DESC_MSIPUBLISHASSEMBLIES "Publikowanie informacji asemblacyjnych"
+    IDS_DESC_MSIUNPUBLISHASSEMBLIES "Cofanie publikacji informacji asemblacyjnych"
+    IDS_DESC_PATCHFILES "Dokonywanie zmian"
+    IDS_DESC_PROCESSCOMPONENTS "Aktualizacja rejestracji komponentów"
+    IDS_DESC_PUBLISHCOMPONENTS "Publikowanie kwalifikujących się komponentów"
+    IDS_DESC_PUBLISHFEATURES "Publikowanie możliwości produktu"
+    IDS_DESC_PUBLISHPRODUCT "Publikowanie informacji o produkcie"
+    IDS_DESC_REGISTERCLASSINFO "Rejestrowanie serwerów klasy"
+    IDS_DESC_REGISTERCOMPLUS "Rejestrowanie komponentów i aplikacji COM+"
+    IDS_DESC_REGISTEREXTENSIONINFO "Rejestrowanie serwerów rozszerzeń"
+    IDS_DESC_REGISTERFONTS "Rejestrowanie czcionek"
+    IDS_DESC_REGISTERMIMEINFO "Rejestrowanie informacji MIME"
+    IDS_DESC_REGISTERPRODUCT "Rejestrowanie produktu"
+    IDS_DESC_REGISTERPROGIDINFO "Rejestrowanie identyfikatorów programu"
+    IDS_DESC_REGISTERTYPELIBRARIES "Rejestrowanie bilbiotek typu"
+    IDS_DESC_REGISTERUSER "Rejestrowanie użytkownika"
+    IDS_DESC_REMOVEDUPLICATEFILES "Usuwanie zduplikowanych plików"
+    IDS_DESC_REMOVEENVIRONMENTSTRINGS "Aktualizacja wierszy środowiska"
+    IDS_DESC_REMOVEEXISTINGPRODUCTS "Usuwanie aplikacji"
+    IDS_DESC_REMOVEFILES "Usuwanie plików"
+    IDS_DESC_REMOVEFOLDERS "Usuwanie folderów"
+    IDS_DESC_REMOVEINIVALUES "Usuwanie wpisów plików INI"
+    IDS_DESC_REMOVEODBC "Usuwanie składników ODBC"
+    IDS_DESC_REMOVEREGISTRYVALUES "Usuwanie wartości rejestru systemu"
+    IDS_DESC_REMOVESHORTCUTS "Usuwanie skrótów"
+    IDS_DESC_RMCCPSEARCH "Wyszukiwanie kwalifikujących się produktów"
+    IDS_DESC_SELFREGMODULES "Rejestrowanie modułów"
+    IDS_DESC_SELFUNREGMODULES "Wyrejestrowywanie modułów"
+    IDS_DESC_SETODBCFOLDERS "Inicjalizacja katalogów ODBC"
+    IDS_DESC_STARTSERVICES "Uruchamianie usług"
+    IDS_DESC_STOPSERVICES "Zatrzymywanie usług"
+    IDS_DESC_UNPUBLISHCOMPONENTS "Cofanie publikacji kwalifikujących się komponentów"
+    IDS_DESC_UNPUBLISHFEATURES "Cofanie publikacji możliwości produktów"
+    IDS_DESC_UNPUBLISHPRODUCT "Cofanie publikacji informacji o produkcie"
+    IDS_DESC_UNREGISTERCLASSINFO "Wyrejestrowywanie serwerów klasy"
+    IDS_DESC_UNREGISTERCOMPLUS "Wyrejestrowywanie komponentów i aplikacji COM+"
+    IDS_DESC_UNREGISTEREXTENSIONINFO "Wyrejestrowywanie serwerów rozszerzeń"
+    IDS_DESC_UNREGISTERFONTS "Wyrejestrowywanie czcionek"
+    IDS_DESC_UNREGISTERMIMEINFO "Wyrejestrowywanie informacji MIME"
+    IDS_DESC_UNREGISTERPROGIDINFO "Wyrejestrowywanie identyfikatorów programu"
+    IDS_DESC_UNREGISTERTYPELIBRARIES "Wyrejestrowywanie bibliotek typów"
+    IDS_DESC_WRITEENVIRONMENTSTRINGS "Aktualizacja wierszy środowiska"
+    IDS_DESC_WRITEINIVALUES "Zapisywanie wartości plików INI"
+    IDS_DESC_WRITEREGISTRYVALUES "Zapisywanie wartości rejestru systemu"
 }
 
 /* Standard action template strings */
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_TEMP_ALLOCATEREGISTRYSPACE "Free space: [1]"
-    IDS_TEMP_APPSEARCH "Property: [1], Signature: [2]"
-    IDS_TEMP_BINDIMAGE "File: [1]"
-    IDS_TEMP_CREATEFOLDERS "Folder: [1]"
-    IDS_TEMP_CREATESHORTCUTS "Shortcut: [1]"
-    IDS_TEMP_DELETESERVICES "Service: [1]"
-    IDS_TEMP_DUPLICATEFILES "File: [1],  Directory: [9],  Size: [6]"
-    IDS_TEMP_FINDRELATEDPRODUCTS "Found application: [1]"
-    IDS_TEMP_INSTALLADMINPACKAGE "File: [1], Directory: [9], Size: [6]"
-    IDS_TEMP_INSTALLFILES "File: [1],  Directory: [9],  Size: [6]"
-    IDS_TEMP_INSTALLSERVICES "Service: [2]"
-    IDS_TEMP_INSTALLSFPCATALOGFILE "File: [1],  Dependencies: [2]"
-    IDS_TEMP_MIGRATEFEATURESTATES "Application: [1]"
-    IDS_TEMP_MOVEFILES "File: [1],  Directory: [9],  Size: [6]"
-    IDS_TEMP_MSIPUBLISHASSEMBLIES "Application Context:[1], Assembly Name:[2]"
-    IDS_TEMP_MSIUNPUBLISHASSEMBLIES "Application Context:[1], Assembly Name:[2]"
-    IDS_TEMP_PATCHFILES "File: [1],  Directory: [2],  Size: [3]"
-    IDS_TEMP_PUBLISHCOMPONENTS "Component ID: [1], Qualifier: [2]"
-    IDS_TEMP_PUBLISHFEATURES "Feature: [1]"
-    IDS_TEMP_REGISTERCLASSINFO "Class Id: [1]"
-    IDS_TEMP_REGISTERCOMPLUS "AppId: [1]{{, AppType: [2], Users: [3], RSN: [4]}}"
-    IDS_TEMP_REGISTEREXTENSIONINFO "Extension: [1]"
-    IDS_TEMP_REGISTERFONTS "Font: [1]"
-    IDS_TEMP_REGISTERMIMEINFO "MIME Content Type: [1], Extension: [2]"
+    IDS_TEMP_ALLOCATEREGISTRYSPACE "Wolna przestrzeń: [1]"
+    IDS_TEMP_APPSEARCH "Właściwość: [1], Podpis: [2]"
+    IDS_TEMP_BINDIMAGE "Plik: [1]"
+    IDS_TEMP_CREATEFOLDERS "Katalog: [1]"
+    IDS_TEMP_CREATESHORTCUTS "Skrót: [1]"
+    IDS_TEMP_DELETESERVICES "Usługa: [1]"
+    IDS_TEMP_DUPLICATEFILES "Plik: [1],  Ścieżka: [9],  Rozmiar: [6]"
+    IDS_TEMP_FINDRELATEDPRODUCTS "Znaleziono aplikację: [1]"
+    IDS_TEMP_INSTALLADMINPACKAGE "Plik: [1], Ścieżka: [9], Rozmiar: [6]"
+    IDS_TEMP_INSTALLFILES "Plik: [1],  Ścieżka: [9],  Rozmiar: [6]"
+    IDS_TEMP_INSTALLSERVICES "Usługa: [2]"
+    IDS_TEMP_INSTALLSFPCATALOGFILE "Plik: [1],  Zależności: [2]"
+    IDS_TEMP_MIGRATEFEATURESTATES "Aplikacja: [1]"
+    IDS_TEMP_MOVEFILES "Plik: [1],  Ścieżka: [9],  Rozmiar: [6]"
+    IDS_TEMP_MSIPUBLISHASSEMBLIES "Kontekst aplikacji:[1], Nazwa asemblacyjna:[2]"
+    IDS_TEMP_MSIUNPUBLISHASSEMBLIES "Kontekst aplikacji:[1], Nazwa asemblacyjna:[2]"
+    IDS_TEMP_PATCHFILES "Plik: [1],  Ścieżka: [2],  Rozmiar: [3]"
+    IDS_TEMP_PUBLISHCOMPONENTS "Identyfikator składnika: [1], Kwalifikator: [2]"
+    IDS_TEMP_PUBLISHFEATURES "Funkcja: [1]"
+    IDS_TEMP_REGISTERCLASSINFO "Identyfikator klasy: [1]"
+    IDS_TEMP_REGISTERCOMPLUS "AppId: [1]{{, AppType: [2], Użytkownicy: [3], RSN: [4]}}"
+    IDS_TEMP_REGISTEREXTENSIONINFO "Rozszerzenie: [1]"
+    IDS_TEMP_REGISTERFONTS "Czcionka: [1]"
+    IDS_TEMP_REGISTERMIMEINFO "Rodzaj zawartości MIME: [1], Rozszerzenie: [2]"
     IDS_TEMP_REGISTERPROGIDINFO "ProgId: [1]"
     IDS_TEMP_REGISTERTYPELIBRARIES "LibID: [1]"
-    IDS_TEMP_REMOVEDUPLICATEFILES "File: [1], Directory: [9]"
-    IDS_TEMP_REMOVEENVIRONMENTSTRINGS "Name: [1], Value: [2], Action [3]"
-    IDS_TEMP_REMOVEEXISTINGPRODUCTS "Application: [1], Command line: [2]"
-    IDS_TEMP_REMOVEFILES "File: [1], Directory: [9]"
-    IDS_TEMP_REMOVEFOLDERS "Folder: [1]"
-    IDS_TEMP_REMOVEINIVALUES "File: [1],  Section: [2],  Key: [3], Value: [4]"
-    IDS_TEMP_REMOVEREGISTRYVALUES "Key: [1], Name: [2]"
-    IDS_TEMP_REMOVESHORTCUTS "Shortcut: [1]"
-    IDS_TEMP_SELFREGMODULES "File: [1], Folder: [2]"
-    IDS_TEMP_SELFUNREGMODULES "File: [1], Folder: [2]"
-    IDS_TEMP_STARTSERVICES "Service: [1]"
-    IDS_TEMP_STOPSERVICES "Service: [1]"
-    IDS_TEMP_UNPUBLISHCOMPONENTS "Component ID: [1], Qualifier: [2]"
-    IDS_TEMP_UNPUBLISHFEATURES "Feature: [1]"
-    IDS_TEMP_UNREGISTERCLASSINFO "Class Id: [1]"
+    IDS_TEMP_REMOVEDUPLICATEFILES "Plik: [1], Ścieżka: [9]"
+    IDS_TEMP_REMOVEENVIRONMENTSTRINGS "Nazwa: [1], Wartość: [2], Działanie [3]"
+    IDS_TEMP_REMOVEEXISTINGPRODUCTS "Aplikacja: [1], Wiersz poleceń: [2]"
+    IDS_TEMP_REMOVEFILES "Plik: [1], Ścieżka: [9]"
+    IDS_TEMP_REMOVEFOLDERS "Katalog: [1]"
+    IDS_TEMP_REMOVEINIVALUES "Plik: [1],  Sekcja: [2],  Klucz: [3], Wartość: [4]"
+    IDS_TEMP_REMOVEREGISTRYVALUES "Klucz: [1], Nazwa: [2]"
+    IDS_TEMP_REMOVESHORTCUTS "Skrót: [1]"
+    IDS_TEMP_SELFREGMODULES "Plik: [1], Katalog: [2]"
+    IDS_TEMP_SELFUNREGMODULES "Plik: [1], Katalog: [2]"
+    IDS_TEMP_STARTSERVICES "Usługa: [1]"
+    IDS_TEMP_STOPSERVICES "Usługa: [1]"
+    IDS_TEMP_UNPUBLISHCOMPONENTS "Identyfikator składnika: [1], Kwalifikator: [2]"
+    IDS_TEMP_UNPUBLISHFEATURES "Funkcja: [1]"
+    IDS_TEMP_UNREGISTERCLASSINFO "Identyfikator klasy: [1]"
     IDS_TEMP_UNREGISTERCOMPLUS "AppId: [1]{{, AppType: [2]}}"
-    IDS_TEMP_UNREGISTEREXTENSIONINFO "Extension: [1]"
-    IDS_TEMP_UNREGISTERFONTS "Font: [1]"
-    IDS_TEMP_UNREGISTERMIMEINFO "MIME Content Type: [1], Extension: [2]"
+    IDS_TEMP_UNREGISTEREXTENSIONINFO "Rozszerzenie: [1]"
+    IDS_TEMP_UNREGISTERFONTS "Czcionka: [1]"
+    IDS_TEMP_UNREGISTERMIMEINFO "Rodzaj zawartości MIME: [1], Rozszerzenie: [2]"
     IDS_TEMP_UNREGISTERPROGIDINFO "ProgId: [1]"
     IDS_TEMP_UNREGISTERTYPELIBRARIES "LibID: [1]"
-    IDS_TEMP_WRITEENVIRONMENTSTRINGS "Name: [1], Value: [2], Action [3]"
-    IDS_TEMP_WRITEINIVALUES "File: [1],  Section: [2],  Key: [3], Value: [4]"
-    IDS_TEMP_WRITEREGISTRYVALUES "Key: [1], Name: [2], Value: [3]"
+    IDS_TEMP_WRITEENVIRONMENTSTRINGS "Nazwa: [1], Wartość: [2], Działanie [3]"
+    IDS_TEMP_WRITEINIVALUES "Plik: [1],  Sekcja: [2],  Klucz: [3], Wartość: [4]"
+    IDS_TEMP_WRITEREGISTRYVALUES "Klucz: [1], Nazwa: [2], Wartość: [3]"
 }
index eeffedb..e450e9f 100644 (file)
@@ -33,14 +33,14 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_ALERT       "ostrzeżenie"
     ROLE_SYSTEM_WINDOW      "okno"
     ROLE_SYSTEM_CLIENT      "klient"
-    ROLE_SYSTEM_MENUPOPUP   "menu rozwijane"
+    ROLE_SYSTEM_MENUPOPUP   "menu podręczne"
     ROLE_SYSTEM_MENUITEM    "element menu"
-    ROLE_SYSTEM_TOOLTIP     "podpowiedź"
+    ROLE_SYSTEM_TOOLTIP     "etykietka narzędzia"
     ROLE_SYSTEM_APPLICATION "aplikacja"
     ROLE_SYSTEM_DOCUMENT    "dokument"
-    ROLE_SYSTEM_PANE        "wycinek"
+    ROLE_SYSTEM_PANE        "okienko"
     ROLE_SYSTEM_CHART       "wykres"
-    ROLE_SYSTEM_DIALOG      "dialog"
+    ROLE_SYSTEM_DIALOG      "okno dialogowe"
     ROLE_SYSTEM_BORDER      "obramowanie"
     ROLE_SYSTEM_GROUPING    "grupowanie"
     ROLE_SYSTEM_SEPARATOR   "separator"
@@ -52,14 +52,14 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_COLUMN       "kolumna"
     ROLE_SYSTEM_ROW          "wiersz"
     ROLE_SYSTEM_CELL         "komórka"
-    ROLE_SYSTEM_LINK         "dowiązanie"
+    ROLE_SYSTEM_LINK         "łącze"
     ROLE_SYSTEM_HELPBALLOON  "dymek pomocy"
     ROLE_SYSTEM_CHARACTER    "znak"
     ROLE_SYSTEM_LIST         "lista"
     ROLE_SYSTEM_LISTITEM     "element listy"
-    ROLE_SYSTEM_OUTLINE      "zarys"
-    ROLE_SYSTEM_OUTLINEITEM  "element zarysu"
-    ROLE_SYSTEM_PAGETAB      "zakładka strony"
+    ROLE_SYSTEM_OUTLINE      "konspekt"
+    ROLE_SYSTEM_OUTLINEITEM  "element konspektu"
+    ROLE_SYSTEM_PAGETAB      "karta strony"
     ROLE_SYSTEM_PROPERTYPAGE "strona właściwości"
     ROLE_SYSTEM_INDICATOR    "wskaźnik"
     ROLE_SYSTEM_GRAPHIC      "grafika"
@@ -78,46 +78,46 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_DIAGRAM      "diagram"
     ROLE_SYSTEM_ANIMATION    "animacja"
     ROLE_SYSTEM_EQUATION     "równanie"
-    ROLE_SYSTEM_BUTTONDROPDOWN "przycisk rozwijany"
+    ROLE_SYSTEM_BUTTONDROPDOWN "przycisk listy rozwijanej"
     ROLE_SYSTEM_BUTTONMENU   "przycisk menu"
-    ROLE_SYSTEM_BUTTONDROPDOWNGRID "siatka przycisków rozwijanych"
-    ROLE_SYSTEM_WHITESPACE   "biała spacja"
-    ROLE_SYSTEM_PAGETABLIST  "lista zakładek stron"
+    ROLE_SYSTEM_BUTTONDROPDOWNGRID "przycisk siatki rozwijanej"
+    ROLE_SYSTEM_WHITESPACE   "światło"
+    ROLE_SYSTEM_PAGETABLIST  "lista kart strony"
     ROLE_SYSTEM_CLOCK        "zegar"
-    ROLE_SYSTEM_SPLITBUTTON  "przycisk rozdzielania"
+    ROLE_SYSTEM_SPLITBUTTON  "przycisk podziału"
     ROLE_SYSTEM_IPADDRESS    "adres IP"
-    ROLE_SYSTEM_OUTLINEBUTTON "przycisk zarysu"
+    ROLE_SYSTEM_OUTLINEBUTTON "przycisk konspektu"
 
     IDS_STATE_NORMAL            "normalny"
     IDS_STATE_UNAVAILABLE       "niedostępny"
     IDS_STATE_SELECTED          "wybrany"
-    IDS_STATE_FOCUSED           "skoncentrowany"
-    IDS_STATE_PRESSED           "wciśnięty"
+    IDS_STATE_FOCUSED           "z fokusem"
+    IDS_STATE_PRESSED           "naciśnięty"
     IDS_STATE_CHECKED           "zaznaczony"
     IDS_STATE_MIXED             "mieszany"
     IDS_STATE_READONLY          "tylko do odczytu"
-    IDS_STATE_HOTTRACKED        "śledzony"
+    IDS_STATE_HOTTRACKED        "śledzony na bieżąco"
     IDS_STATE_DEFAULT           "domyślny"
     IDS_STATE_EXPANDED          "rozwinięty"
     IDS_STATE_COLLAPSED         "zwinięty"
     IDS_STATE_BUSY              "zajęty"
-    IDS_STATE_FLOATING          "pływający"
-    IDS_STATE_MARQUEED          "błyszczący"
+    IDS_STATE_FLOATING          "swobodny"
+    IDS_STATE_MARQUEED          "neonowy"
     IDS_STATE_ANIMATED          "animowany"
-    IDS_STATE_INVISIBLE         "niewidzialny"
+    IDS_STATE_INVISIBLE         "niewidoczny"
     IDS_STATE_OFFSCREEN         "poza ekranem"
-    IDS_STATE_SIZEABLE          "wymierny"
-    IDS_STATE_MOVEABLE          "przesuwalny"
-    IDS_STATE_SELFVOICING       "samo udźwięczniony"
-    IDS_STATE_FOCUSABLE         "koncentrowalny"
+    IDS_STATE_SIZEABLE          "powiększalny"
+    IDS_STATE_MOVEABLE          "ruchomy"
+    IDS_STATE_SELFVOICING       "samowyrażalny"
+    IDS_STATE_FOCUSABLE         "z możliwością przeniesienia fokusu"
     IDS_STATE_SELECTABLE        "wybieralny"
     IDS_STATE_LINKED            "połączony"
-    IDS_STATE_TRAVERSED         "przeszły"
-    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "wielowybieralny"
-    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "rozszerzony wybieralny"
-    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alert nisko"
-    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alert średnio"
-    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alert wysoko"
+    IDS_STATE_TRAVERSED         "przechodni"
+    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "wielokrotnego wyboru"
+    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "rozszerzonego wyboru"
+    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alert niskiego poziomu"
+    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alert średniego poziomu"
+    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alert wysokiego poziomu"
     IDS_STATE_PROTECTED         "chroniony"
-    IDS_STATE_HASPOPUP          "ma popup"
+    IDS_STATE_HASPOPUP          "ma menu podręczne"
 }
index a8f0099..1052cf2 100644 (file)
@@ -27,9 +27,9 @@ STRINGTABLE
   IDS_NOTOLEMOD         "Plik nie wydaje się być poprawnym modułem OLE. Nie udało się zarejestrować kontrolki OLE."
   IDS_NOTOLEMODCAPTION  "Dodaj kontrolkę"
   IDS_VERBMENU_OBJECT   "&Obiekt"
-  IDS_VERBMENU_OBJECT_WITH_NAME "%1 &Object"
+  IDS_VERBMENU_OBJECT_WITH_NAME "&Obiekt %1"
   IDS_VERBMENU_CONVERT  "&Konwertuj..."
-  IDS_VERBMENU_SINGLEVERB_OBJECT "%1 %2 &Object"
+  IDS_VERBMENU_SINGLEVERB_OBJECT "&Obiekt %1 %2"
 }
 
 STRINGTABLE
index c021b20..e661928 100644 (file)
@@ -1076,9 +1076,9 @@ END
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Możesz skonfigurować to połączenie tak, by korzystało ze smart card przy logowaniu do sieci zdalnej. Wybierz czy chcesz korzystać ze smart card z tym połączeniem.", -1, 10, 5, 303, 22
-    AUTORADIOBUTTON "&Użyj smart card ", 1524, 26, 29, 264, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "&Nie używaj smart card ", 1525, 26, 44, 261, 16, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Możesz skonfigurować to połączenie tak, by korzystało z karty inteligentnej przy logowaniu do sieci zdalnej. Wybierz czy chcesz korzystać z karty inteligentnej z tym połączeniem.", -1, 10, 5, 303, 22
+    AUTORADIOBUTTON "&Użyj karty inteligentnej ", 1524, 26, 29, 264, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Nie używaj karty inteligentnej ", 1525, 26, 44, 261, 16, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
 END
 
 547 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -1866,9 +1866,9 @@ BEGIN
     216 "*.rnk\0"
     217 "Utwórz skrót połączenia Dial-Up\0"
     218 "Połączenie z %1 nieudane.  Ponowne połączenie w toku...\0"
-    219 "Nie można uzyskać informacji o ramce.\0"
-    220 "Nie można uzyskać informacji o.\0"
-    221 "Cannot retrieve projection information.\0"
+    219 "Nie można uzyskać informacji o ramkach.\0"
+    220 "Nie można uzyskać informacji o portach.\0"
+    221 "Nie można uzyskać informacji o projekcji.\0"
     222 "Nie można załądować listy połączeń.\0"
     223 "Klienci:\0"
     224 "Szczegóły\0"
@@ -2171,8 +2171,8 @@ BEGIN
     589 "Właściwości\0"
     1512 "Port komunikacyjny\0"
     1523 " kanał\0"
-    1526 "Smart Cards\0"
-    1527 "Możesz użyć swoich smart card z tym połączeniem.\0"
+    1526 "Karty inteligentne\0"
+    1527 "Możesz użyć swoich kart inteligentnych z tym połączeniem.\0"
     1528 "Połączenie bezpośrednie\0"
     1529 "Proszę wybrać urządzenie dla tego połączenia.\0"
     1530 "Verdana Bold\0"
@@ -2204,7 +2204,7 @@ BEGIN
     1558 "Nie ma ustawień protokołów bezpieczeństwa dla połączeń z serwerem SLIP.\0"
     1559 "Zezwól na niezabezpieczone hasło\0"
     1560 "Wymagaj zabezpieczonego hasła\0"
-    1561 "Użyj smart card\0"
+    1561 "Użyj karty inteligentnej\0"
     1562 "Musisz wybrać co najmniej jeden protokół uwierzytelniania hasła.\0"
     1563 "Nie używaj szyfrowania (serwer zostanie rozłączony, jeśli będzie wymagał szyforwania)\0"
     1564 "Szyfrowanie opcjonalne (połącz także gdy nie ma szyfrowania)\0"
@@ -2297,7 +2297,7 @@ BEGIN
     7322 "Wprowadzone hasło jest zbyt krótkie.\0"
     7323 "Oba wprowadzone hasła nie są identyczne. Proszę je poprawić.\0"
     7324 "Wystąpił błąd wewnętrzny.  \0"
-    7325 "Listview\0"
+    7325 "Widok listy\0"
     7326 "Wystąpił błąd podczas przesyłania wprowadzonych zmian do bazy danych użytkownika lokalnego.  \0"
     7327 "Nie masz dostatecznych przywilejów by dodać użytkownika do lokalnej systemowej bazy danych.  \0"
     7328 "Użytkownik, którego chcesz stworzyć, już istnieje w lokalnej bazie danych użytkowników.\0"
index fa68c9c..7ad2a5d 100644 (file)
@@ -71,6 +71,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Wytnij", IDM_CUT
         MENUITEM "&Kopiuj", IDM_COPY
+        MENUITEM "Wklej", IDM_INSERT
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Utwórz &Skrót", IDM_CREATELINK
         MENUITEM "&Usuń", IDM_DELETE
@@ -407,7 +408,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku:", -1, 44, 12, 211, 10
     LTEXT "Plik:    ", 14001, 44, 25, 188, 20
     GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
-    CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
+    CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
     AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj danego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
     PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
@@ -697,24 +698,24 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
-CAPTION "Customize"
+CAPTION "Dostosowywanie"
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
+    GROUPBOX "Jakiego rodzaju folderu potrzebujesz?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Użyj tego typu folderu jako szablonu:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
     COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
-    GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
-    LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
-    PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
-    PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
-    LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
+    AUTOCHECKBOX "Z&astosuj ten szablon także do wszystkich podfolderów", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
+    GROUPBOX "Obrazy folderów", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dla widoku miniatur możesz umieścić na tym folderze obraz, który będzie przypominał o zawartości folderu.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
+    PUSHBUTTON "&Wybierz obraz...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
+    PUSHBUTTON "&Przywróć domyślny", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
+    LTEXT "Podgląd:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
     CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
-    GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
-    LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
+    GROUPBOX "Ikony folderów", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dla wszystkich widoków z wyjątkiem widoku miniatur możesz zmienić standardową ikonę ""folderu"" na inną.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
     ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
-    PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
+    PUSHBUTTON "Z&mień ikonę...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -879,14 +880,14 @@ BEGIN
     IDS_COM_FILE "Aplikacja DOS"
     IDS_CPL_FILE "Element Panelu sterowania"
     IDS_CUR_FILE "Kursor"
-    IDS_DB__FILE "Database File"
+    IDS_DB__FILE "Plik bazy danych"
     IDS_DLL_FILE "Rozszerzenie aplikacji"
     IDS_DRV_FILE "Sterownik urządzenia"
-    IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
+    IDS_EFI_FILE "Aplikacja EFI (Extensible Firmware Interface)"
     IDS_EXE_FILE "Aplikacja"
-    IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
-    IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
-    IDS_TLB_FILE "Type Library"
+    IDS_NLS_FILE "Plik obsługi języków narodowych"
+    IDS_OCX_FILE "Kontrolka ActiveX"
+    IDS_TLB_FILE "Biblioteka typów"
     IDS_FON_FILE "Plik czcionki"
     IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
     IDS_OTF_FILE "Plik czcionki OpenType"
@@ -894,7 +895,7 @@ BEGIN
     IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
     IDS_LNK_FILE "Skrót"
-    IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
+    IDS_NT__FILE "Plik konfiguracji NT DOS32"
     IDS_PIF_FILE "Plik informacyjny o programie NT VDM"
     IDS_SCR_FILE "Wygaszacz ekranu"
     IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
index d996ee3..8fdfaea 100644 (file)
@@ -23,11 +23,11 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_EMF_FILE    "EMF Image"
-    IDS_GIF_FILE    "GIF Image"
-    IDS_JPG_FILE    "JPEG Image"
-    IDS_BMP_FILE    "Bitmap Image"
-    IDS_PNG_FILE    "PNG Image"
-    IDS_TIF_FILE    "TIF Image"
-    IDS_WMF_FILE    "WMF Image"
+    IDS_EMF_FILE    "Obraz EMF"
+    IDS_GIF_FILE    "Obraz GIF"
+    IDS_JPG_FILE    "Obraz JPEG"
+    IDS_BMP_FILE    "Obraz mapy bitowej"
+    IDS_PNG_FILE    "Obraz PNG"
+    IDS_TIF_FILE    "Obraz TIF"
+    IDS_WMF_FILE    "Obraz WMF"
 END
index 0dae847..5668244 100644 (file)
@@ -133,20 +133,20 @@ END
 
 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Advanced Settings"
+CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
-    LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
+    RTEXT "C&zęstotliwość próbkowania:", -1, 27, 35, 90, 8
+    LTEXT "raportów na sekundę", -1, 169, 35, 76, 8
     COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
+    RTEXT "Wy&krywanie kółka:", -1, 27, 55, 90, 8
     COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
-    LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
+    RTEXT "Dł&ugość buforu wejściowego:", -1, 27, 75, 90, 8
+    LTEXT "pakietów", -1, 169, 75, 26, 8
     EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
     CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
-    AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
-    PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "Szybka i&nicjalizacja", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
+    PUSHBUTTON "&Domyślne", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -213,7 +213,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
-    IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
-    IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
+    IDS_DETECTIONDISABLED "Wykrywanie wyłączone"
+    IDS_LOOKFORWHEEL "Szukaj kółka"
+    IDS_ASSUMEPRESENT "Przyjmij obecność kółka"
 END
index a58b52a..396f71c 100644 (file)
@@ -37,7 +37,7 @@ STRINGTABLE
     11 "Przekroczony limit administracyjny na serwerze"
     12 "Bezwzględnie wymagane rozszerzenie nie jest dostępne"
     13 "Wymagana poufność"
-    14 "SASL Bind in Progress"
+    14 "Powiązanie SASL w toku"
     15 ""
     16 "Nie ma takiego atrybutu"
     17 "Niezdefiniowany typ"
index b51017b..f510c11 100644 (file)
@@ -46,12 +46,12 @@ BEGIN
         MENUITEM "Wyjdź\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
     END
 
-    POPUP "&Edit"
+    POPUP "&Edycja"
     BEGIN
-        MENUITEM "Copy\tCtrl+C", ID_EDIT_COPY
-        MENUITEM "Paste\tCtrl+V", ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM "Kopiuj\tCtrl+C", ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Wklej\tCtrl+V", ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Edit Glyph...", ID_EDIT_GLYPH
+        MENUITEM "Edytuj glif...", ID_EDIT_GLYPH
     END
 
     POPUP "&Okna"
@@ -88,6 +88,6 @@ BEGIN
     IDS_TOOLTIP_OPEN, "Otwórz"
     IDS_TOOLTIP_SAVE, "Zapisz"
     IDS_TOOLTIP_EDIT_GLYPH, "Edytuj Glify"
-    IDS_TOOLTIP_COPY, "Copy"
-    IDS_TOOLTIP_PASTE, "Paste"
+    IDS_TOOLTIP_COPY, "Kopiuj"
+    IDS_TOOLTIP_PASTE, "Wklej"
 END
index 0427f05..0a21dde 100644 (file)
@@ -21,7 +21,7 @@ END
 
 IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "About"
+CAPTION "O programie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,48,58,56,14
index ab9bf21..87223e4 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-// Created by wojo664 - Saved in UTF-8 encoding
+// Created by wojo664 - Saved in UTF-8 encoding
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT