[TRANSLATION] Polish translation update (#1029)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sun, 11 Nov 2018 16:55:01 +0000 (17:55 +0100)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 11 Nov 2018 16:55:01 +0000 (17:55 +0100)
Translated missing strings and improved existing translations.

15 files changed:
base/setup/reactos/lang/pl-PL.rc
base/setup/usetup/lang/pl-PL.h
base/system/chkdsk/chkdsk.rc
base/system/chkdsk/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
boot/bootdata/hivesft.inf
dll/cpl/access/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/appwiz/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/desk/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/inetcpl/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/netshell/lang/pl-PL.rc
dll/win32/iernonce/lang/pl-PL.rc
dll/win32/kernel32/kernel32.rc
dll/win32/kernel32/winnls/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc

index ace7cad..c6d8251 100644 (file)
@@ -13,71 +13,71 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Witaj w Kreatorze instalacji ReactOS", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Obecnie nie możesz zainstalować ReactOS bezpośrednio! Uruchom ponownie komputer z tej płyty, aby zainstalować ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
-    LTEXT "Naciśnij przycisk aby zakończyć pracę Instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Witamy w Kreatorze instalacji systemu ReactOS", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Obecnie nie można zainstalować systemu ReactOS bezpośrednio! Uruchom ponownie komputer z tej płyty, aby zainstalować system ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Zainstaluj nową kopię ReactOS. Ta opcja nie zachowa plików, ustawień i programów. Możesz dokonać zmian w dyskach i partycjach.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25, NOT WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcześniej ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
-    LTEXT "Zaktualizuj lub napraw istniejącą kopię systemu ReactOS. Ta opcja zachowa pliki, ustawienia i programy. Jest dostępna, jeżeli ReactOS znajduje się już na tym komputerze.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30, NOT WS_GROUP
-    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby zmienić ustawienia sprzętu.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
+    AUTORADIOBUTTON "Zainstaluj system ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Zainstaluj nową kopię systemu ReactOS. Ta opcja nie zachowa plików, ustawień i programów. Możesz dokonać zmian w dyskach i partycjach.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25, NOT WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Napraw lub uaktualnij istniejącą instalację systemu ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
+    LTEXT "Napraw istniejącą instalację lub wykonaj uaktualnienie do nowszej wersji systemu ReactOS. Ta opcja zachowa pliki, ustawienia i programy. Jest dostępna, jeżeli system ReactOS znajduje się już na tym komputerze.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Kliknij Dalej, aby zmienić ustawienia sprzętu.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
 IDD_UPDATEREPAIRPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT       "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program can attempt to repair it.", IDC_STATIC, 6, 6, 300, 18
+    LTEXT       "Instalator może uaktualnić jedną z poniższych instalacji systemu ReactOS. Jeśl instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator może podjąć próbę jej naprawy.", IDC_STATIC, 6, 6, 300, 18
     CONTROL     "", IDC_NTOSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 30, 303, 90
-    PUSHBUTTON  "&Do not upgrade", IDC_SKIPUPGRADE, 230, 128, 80, 14
-    LTEXT       "Click Next to upgrade the selected OS installation, or on 'Do not upgrade' to continue a new installation without upgrading.", IDC_STATIC, 7, 124, 222, 16
+    PUSHBUTTON  "&Nowa instalacja", IDC_SKIPUPGRADE, 230, 128, 80, 14
+    LTEXT       "Kliknij Dalej, aby uaktualnić wybraną instalację systemu, lub na 'Nowa instalacja' aby wykonać nową instalację systemu ReactOS.", IDC_STATIC, 7, 124, 216, 16
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 150, 80
-    LTEXT "Ekran:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
+    LTEXT "Monitor:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 150, 80
     LTEXT "Klawiatura:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 150, 80
-    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby ustalić miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
+    LTEXT "Kliknij Dalej, aby ustalić miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_PARTITION, "SysTreeList32", WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL, 7, 7, 303, 112
-    PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 7, 122, 50, 15
-    PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_PARTDELETE, 63, 122, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Utwórz", IDC_PARTCREATE, 7, 122, 50, 15
+    PUSHBUTTON "U&suń", IDC_PARTDELETE, 63, 122, 50, 15
     PUSHBUTTON "S&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 169, 122, 50, 15, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 225, 122, 86, 15
-    // LTEXT "Naciśnij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
+    // LTEXT "Kliknij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
 END
 
 IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Stwórz partycję"
+CAPTION "Utwórz partycję"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
-    CONTROL "Stwórz i sformatuj partycję", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
+    CONTROL "Utwórz i sformatuj partycję", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
     LTEXT "Rozmiar:",IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
     EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 58, 22, 47, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
@@ -104,33 +104,33 @@ END
 
 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Installation type:", IDC_STATIC, 18, 5, 74, 11
+    LTEXT "Typ instalacji:", IDC_STATIC, 18, 5, 74, 11
     EDITTEXT IDC_INSTALLTYPE, 95, 4, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Installation source:", IDC_STATIC, 18, 17, 74, 11
+    LTEXT "Źródło instalacji:", IDC_STATIC, 18, 17, 74, 11
     EDITTEXT IDC_INSTALLSOURCE, 95, 16, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Architecture:", IDC_STATIC, 18, 29, 74, 11
+    LTEXT "Architektura:", IDC_STATIC, 18, 29, 74, 11
     EDITTEXT IDC_ARCHITECTURE, 95, 28, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Computer:", IDC_STATIC, 18, 41, 74, 11
+    LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 18, 41, 74, 11
     EDITTEXT IDC_COMPUTER, 95, 40, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Display:", IDC_STATIC, 18, 53, 74, 11
+    LTEXT "Monitor:", IDC_STATIC, 18, 53, 74, 11
     EDITTEXT IDC_DISPLAY, 95, 52, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Keyboard:", IDC_STATIC, 18, 65, 74, 11
+    LTEXT "Klawiatura:", IDC_STATIC, 18, 65, 74, 11
     EDITTEXT IDC_KEYBOARD, 95, 64, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Destination volume:", IDC_STATIC, 18, 77, 74, 11
+    LTEXT "Wolumin docelowy:", IDC_STATIC, 18, 77, 74, 11
     EDITTEXT IDC_DESTDRIVE, 95, 76, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Destination directory:", IDC_STATIC, 18, 89, 74, 11
+    LTEXT "Katalog docelowy:", IDC_STATIC, 18, 89, 74, 11
     EDITTEXT IDC_PATH, 95, 88, 210, 13, ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "I confirm that all the installation settings are correct. I also acknowledge that\nReactOS is alpha-quality software and may break on my computer or corrupt my data.",
-        IDC_CONFIRM_INSTALL, 7, 104, 303, 18, BS_MULTILINE
-    LTEXT "Please confirm that all the installation settings are correct,\nthen click on Install to start the installation process.", IDC_STATIC, 7, 124, 303, 18
+    AUTOCHECKBOX "Potwierdzam, że wszystkie ustawienia instalacji są poprawne. Przyjmuję równierz, że system ReactOS to oprogramowanie w fazie Alpha i może w każdej chwili przestać działać lub nieodwracalnie uszkodzić moje dane na dysku.",
+        IDC_CONFIRM_INSTALL, 7, 100, 303, 24, BS_MULTILINE
+    LTEXT "Potwierdź, że wszystkie ustawienia instalacji są poprawne, a następnie kliknij na Instaluj, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 7, 127, 303, 18
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Instalacja plików...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
@@ -140,41 +140,41 @@ END
 
 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Completing the ReactOS Setup Wizard", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Kończenie pracy Kreatora instalacji systemu ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
     LTEXT "Pierwszy etap instalacji ReactOS został pomyślnie zakończony.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
-    LTEXT "Po kliknięciu na Zakończ ten komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
+    LTEXT "Po kliknięciu na przycisk Zakończ, komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Jeśli w napędzie jest płyta CD, wyciągnij ją. Następnie naciśnij Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Jeśli w napędzie jest płyta CD, wyjmij ją. Następnie Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 10, 175, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TYPETITLE "Witamy w Instalatorze ReactOS"
+    IDS_TYPETITLE "Witamy w Kreatorze instalacji systemu ReactOS"
     IDS_TYPESUBTITLE "Wybierz typ instalacji."
     IDS_DEVICETITLE "Ustawienia podstawowych urządzeń"
-    IDS_DEVICESUBTITLE "Zmień ustawienia ekranu i klawiatury."
-    IDS_DRIVETITLE "Ustaw partycję instalacji i folder systemowy"
-    IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i menedżer rozruchu."
+    IDS_DEVICESUBTITLE "Zmień ustawienia monitora i klawiatury."
+    IDS_DRIVETITLE "Ustaw partycję instalacji i katalog systemowy"
+    IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, katalog systemowy i menedżer rozruchu."
     IDS_PROCESSTITLE "Przygotuj partycję, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycję, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj menedżer rozruchu"
-    IDS_RESTARTTITLE "Pierwszy etap instalacji zakończony sukcesem"
+    IDS_RESTARTTITLE "Pierwszy etap instalacji pomyślnie zakończony"
     IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji został zakończony, uruchom ponownie komputer, aby przejść do drugiego etapu"
     IDS_SUMMARYTITLE "Podsumowanie instalacji"
     IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sprawdź ustawienia instalacji przed dokonaniem zmian na dysku"
-    IDS_ABORTSETUP "Instalacja ReactOS nie została ukończona na tym komputerze. Jeśli teraz zakończysz instalację, będziesz musiał uruchomić Instalator ponownie, aby zainstalować ReactOS. Na pewno zakończyć?"
-    IDS_ABORTSETUP2 "Przerwać instalację?"
-    IDS_NO_TXTSETUP_SIF "Nie można znaleźć 'txtsetup.sif'.\nInstalator nie może kontynuować."
-    IDS_CAPTION "Instalator ReactOS"
+    IDS_ABORTSETUP "Instalacja systemu ReactOS nie została ukończona na tym komputerze. Jeśli teraz zakończysz instalację, wymagane będzie ponowne uruchomienie instalatora, aby zainstalować system ReactOS. Czy na pewno chcesz teraz zakończyć?"
+    IDS_ABORTSETUP2 "Czy na pewno chcesz przerwać instalację?"
+    IDS_NO_TXTSETUP_SIF "Nie można znaleźć pliku 'txtsetup.sif'.\nInstalator nie może kontynuować."
+    IDS_CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_INSTALLATION_NAME "Name"
-    IDS_INSTALLATION_PATH "Installation Path"
-    IDS_INSTALLATION_VENDOR "Vendor Name"
+    IDS_INSTALLATION_NAME "Nazwa"
+    IDS_INSTALLATION_PATH "Ścieżka instalacji"
+    IDS_INSTALLATION_VENDOR "Nazwa dostawcy"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -182,5 +182,5 @@ BEGIN
     IDS_PARTITION_NAME "Nazwa"
     IDS_PARTITION_TYPE "Rodzaj"
     IDS_PARTITION_SIZE "Rozmiar"
-    IDS_PARTITION_STATUS "Status"
+    IDS_PARTITION_STATUS "Stan"
 END
index 99a9e05..de0d935 100644 (file)
@@ -84,19 +84,19 @@ static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 lub uaktualni\86 system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij R, aby naprawi\86 istniej¥c¥ instalacj© systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
+        "\x07  Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ systemu ReactOS",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -348,7 +348,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     {
         24,
         12,
-        "Ekran:",
+        "Monitor:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
@@ -429,7 +429,7 @@ static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
+        "Instalator systemu ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -465,7 +465,7 @@ static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, by uruchomi\86 ponownie komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -487,61 +487,61 @@ static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR "  ",
         TEXT_STYLE_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
+        "Instalator mo¾e uaktualni\86 jedn¥ z poni¾szych instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
+        "Je\98li instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator mo¾e",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "can attempt to repair it.",
+        "podj¥\86 pr¢b© jej naprawy.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "The repair functions are not all implemented yet.",
+        "Funkcje naprawcze nie s¥ jeszcze zaimplementowane.",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Press UP or DOWN to select an OS installation.",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz instalacj© systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Press U for upgrading the selected OS installation.",
+        "\x07  Naci\98nij U, aby uaktualni\86 wybran¥ instalacj© systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Press ESC to continue with a new installation.",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby wykona\86 now¥ instalacj© systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Press F3 to quit without installing ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "U = Upgrade   ESC = Do not upgrade   F3 = Quit",
+        "U = Uaktualnienie   ESC = Nowa instalacja   F3 = Wyj\98cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -563,13 +563,13 @@ static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
+        "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 system ReactOS",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz odpowiedni typ komputera.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -615,13 +615,13 @@ static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
+        "System ReactOS sprawdza, czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
+        "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -655,13 +655,13 @@ static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
+        "System ReactOS nie zosta\88 zainstalowany na tym komputerze.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
+        "Upewnij si© ¾e w nap©dzie A: nie ma dyskietki, a",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -673,7 +673,7 @@ static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\98nij ENTER, by ponownie uruchomi\86 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -701,12 +701,12 @@ static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
+        "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 monitora.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
-         "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
+         "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz rozdzielczo\98\86 i llo\98\86",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -758,7 +758,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         8,
-        "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
+        "Upewnij si© ¾e w nap©dzie A: nie ma dyskietki, a",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -770,13 +770,13 @@ static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\98nij ENTER, by ponownie uruchomi\86 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Restart komputera",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -798,25 +798,25 @@ static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
+        "Instalator systemu ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "rozruchu na twoim dysku twardym",
+        "mened¾era rozruchu na dysku twardym",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
+        "W\88¢¾ sformatowan¥ dyskietk© do nap©du A:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
+        "i nacisnij klawisz ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL,
     },
     {
@@ -845,7 +845,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
+        "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i nieprzydzielone",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -857,31 +857,31 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz pozycj© z listy.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 system ReactOS na wybranej partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
+        "\x07  Naci\98nij P, by utworzy\86 partycj© podstawow¥.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
+        "\x07  Naci\98nij E, by utworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
+        "\x07  Naci\98nij L, by utworzy\86 partycj© logiczn¥.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1095,7 +1095,7 @@ static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
     {
         11,
         12,
-        "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
+        "Prosz© czeka\86, Instalator systemu ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
@@ -1193,7 +1193,7 @@ static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz odpowiedni typ klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1239,13 +1239,13 @@ static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
+        "Wybierz domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz odpowiedni uk\88ad",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1327,7 +1327,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
+        "\x07  U¾ywaj¥c klawiszy GàRA lub Dà\9d, wybierz system plik¢w.",
         0
     },
     {
@@ -1368,7 +1368,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
+        "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1440,9 +1440,9 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_NOT_INSTALLED
-        "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
+        "System ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
         "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
-        "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
+        "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 system ReactOS.\n"
         "\n"
         "  \x07  Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
         "  \x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
@@ -1450,58 +1450,58 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_NO_HDD
-        "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie wykry\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
-        "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie wykry\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
-        "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator wykry\88, ¾e TXTSETUP.SIF jest uszkodzony.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator wykry\88 nieprawid\88owy wpis w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_WRITE_BOOT,
-        "Nieudane zapisanie %S bootcode na partycji systemowej.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_LOAD_DISPLAY,
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä monitora.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_WARN_PARTITION,
@@ -1516,7 +1516,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_NEW_PARTITION,
-        "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
+        "Nie mo¾na utworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
         "istniej¥cej!\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
@@ -1524,7 +1524,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
+        "Nie mo¾na usun¥\86 nieprzydzielonego miejsca, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
@@ -1532,7 +1532,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     {
         // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_NO_FLOPPY,
@@ -1542,99 +1542,99 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     {
         // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
-        "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä monitora w rejestrze.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_FIND_REGISTRY
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 odnale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CREATE_HIVE,
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 utworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
-        "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
-        "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Plik Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku informacji instalatora.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CABINET_MISSING,
-        "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Plik Cabinet nie zosta\88 odnaleziony.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CABINET_SCRIPT,
-        "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Plik Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_COPY_QUEUE,
-        "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CREATE_DIR,
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 utworzy\86 katalog¢w.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
+        "Instalator nie m¢g\88 odnale«\86 sekcji '%S'\n"
         "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
-        "w pliku cabinet.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 odnale«\86 sekcji '%S'\n"
+        "w pliku Cabinet.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "Instalator nie m¢g\88 utworzy\86 katalogu instalacji.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         // ERROR_DIRECTORY_NAME,
@@ -1644,22 +1644,22 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
-        "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
-        "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
+        "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 system ReactOS.\n"
+        "Partycja instalacyjna musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
     },
     {
         // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
-        "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
-        "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
+        "Nie mo¾na utworzy\86 partycji podstawowej lub rozszerzonej, \n" // FIXME
+        "poniewa¾ tabela partycji na tym dysku jest pe\88na.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
     },
     {
         // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
-        "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
+        "Nie mo¾na utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
     },
@@ -1668,7 +1668,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
         " %S\n"
         "\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         NULL,
@@ -1789,13 +1789,13 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_PLEASEWAIT,
      "   Prosz© czeka\86..."},
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
-     "  ENTER = Instalacja   P = Partycja Podstawowa   E = Rozszerzona   F3 = Wyj\98cie"},
+     "  ENTER = Instalacja   P = Partycja podstawowa   E = Rozszerzona   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
-     "   ENTER = Instalacja   L = Utworzenie Partycji Logicznej   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Instalacja   L = Utworzenie partycji logicznej   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalacja   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Instalacja   D = Usuni©cie partycji   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_DELETEPARTITION,
-     "   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   D = Usuni©cie partycji   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_PARTITIONSIZE,
      "Rozmiar nowej partycji:"},
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
@@ -1807,11 +1807,11 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_HDDSIZE,
     "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
     {STRING_CREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Utworzenie Partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Utworzenie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie"},
     {STRING_PARTFORMAT,
     "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
-    "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
+    "Mo¾esz zainstalowa\86 system ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
     {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
     "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
     {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
@@ -1825,13 +1825,13 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_QUITCONTINUE,
     "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
-    "ENTER = Restart komputera"},
+    "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
     {STRING_DELETING,
-     "   Deleting file: %S"},
+     "   Usuwanie pliku: %S"},
     {STRING_MOVING,
-     "   Moving file: %S to: %S"},
+     "   Przenoszenie pliku z: %S do: %S"},
     {STRING_RENAMING,
-     "   Renaming file: %S to: %S"},
+     "   Zmienianie nazwy pliku z: %S na: %S"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopiowanie plik¢w: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
@@ -1841,7 +1841,7 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_IMPORTFILE,
     "   Importowanie %S..."},
     {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
-    "   Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
+    "   Zmiana ustawieä monitora w rejestrze..."},
     {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
     "   Zmiana wersji j©zykowej..."},
     {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
@@ -1851,7 +1851,7 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_DONE,
     "   Ukoäczone..."},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
-    "   ENTER = Restart komputera"},
+    "   ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
     {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
     " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
     {STRING_CONSOLEFAIL1,
@@ -1865,33 +1865,33 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_CHECKINGDISK,
     "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
     {STRING_FORMATDISK1,
-    " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
+    " Formatuj partycj© w systemie plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
     {STRING_FORMATDISK2,
-    " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
+    " Formatuj partycj© w systemie plik¢w %S "},
     {STRING_KEEPFORMAT,
     " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
     {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
-    "%I64u %s  Dysku Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
+    "%I64u %s  Dysku twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
     {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
-    "%I64u %s  Dysk 02 Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
+    "%I64u %s  Dysk 02 twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK2,
     "   %c%c  03Typ 0x%02X    %I64u %s"},
     {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
-    "na %I64u %s  Dysku Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
+    "na %I64u %s  Dysku twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
     {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
-    "na %I64u %s  Dysku 05 Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
+    "na %I64u %s  Dysku 05 twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
     {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
-    "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
+    "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK4,
     "%c%c  07Typ 0x%02X    %I64u %s"},
     {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
-    "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
+    "na Dysku twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK5,
     "%c%c %c %s09Typ %-3u%s                      %6lu %s"},
     {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
-    "%6lu %s  Dysk Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
+    "%6lu %s  Dysk twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
     {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
-    "%6lu %s  Dysk11 Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
+    "%6lu %s  Dysk11 twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
     {STRING_NEWPARTITION,
     "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
     {STRING_UNPSPACE,
@@ -1899,9 +1899,9 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_MAXSIZE,
     "MB (maks. %lu MB)"},
     {STRING_EXTENDED_PARTITION,
-    "Partycja Rozszerzona"},
+    "Partycja rozszerzona"},
     {STRING_UNFORMATTED,
-    "Nowa (Niesformatowana)"},
+    "Nowa (niesformatowana)"},
     {STRING_FORMATUNUSED,
     "Nieu¾yte"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
index 4fc1e01..fa727e6 100644 (file)
@@ -16,6 +16,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
diff --git a/base/system/chkdsk/lang/pl-PL.rc b/base/system/chkdsk/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..72e30ac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,31 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\n\
+Sposób użycia: %s [dysk:] [-F] [-V] [-R] [-C] \n\n\
+[dysk:]     Określa dysk do sprawdzenia.\n\
+-F          Naprawia błędy na dysku.\n\
+-V          Wyświetla pełne ścieżki wszystkich plików na dysku.\n\
+-R          Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje czytelne informacje.\n\
+-C          Sprawdza dysk tylko w razie potrzeby.\n\
+\n"
+
+    IDS_PERCENT_COMPL "Wykonano %d procent.\r"
+    IDS_FILE_SYSTEM "Typ systemu plików to %s.\n"
+    IDS_ABOUT "\n\
+Chkdskx v1.0.1 by Mark Russinovich\n\
+Systems Internals - http://www.sysinternals.com\n\
+ReactOS adaptation 1999 by Emanuele Aliberti\n\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_VOLUME_IN_USE "Wolumin jest w użyciu i nie może być zablokowany.\n"
+    IDS_CHKDSK_FAIL "Program Chkdsk nie mógł zakończyć się pomyślnie.\n\n"
+    IDS_NO_ENTRY_POINT "Nie znaleziono punktów wejścia FMIFS.\n\n"
+    IDS_BAD_ARGUMENT "Nieznany argument: %s\n"
+    IDS_NO_CURRENT_DIR "Aktualna ścieżka jest nieosiągalna. Kod błedu: "
+    IDS_NO_QUERY_VOL "Nie można wysłać kwerendy do woluminu. Kod błedu: "
+    IDS_VOLUME_IN_USE_PROC "Program Chkdsk nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces.\n\n"
+END
index 6ccd294..a5c8654 100644 (file)
@@ -2915,10 +2915,10 @@ COUNTRY_MA="Maroko"
 COUNTRY_MC="Monako"
 COUNTRY_MD="Mołdawia"
 COUNTRY_ME="Czarnogóra"
-COUNTRY_MF="Saint Martin"
+COUNTRY_MF="Saint Martin (część francuska)"
 COUNTRY_MG="Madagaskar"
 COUNTRY_MH="Wyspy Marshalla"
-COUNTRY_MK="Macedonia"
+COUNTRY_MK="Macedonia, Była Jugosłowiańska Republika"
 COUNTRY_ML="Mali"
 COUNTRY_MM="Myanmar"
 COUNTRY_MN="Mongolia"
@@ -2984,7 +2984,7 @@ COUNTRY_SO="Somalia"
 COUNTRY_SR="Surinam"
 COUNTRY_ST="Wyspy Świętego Tomasza i Książęca"
 COUNTRY_SV="Salwador"
-COUNTRY_SX="Sint Maarten"
+COUNTRY_SX="Sint Maarten (część holenderska)"
 COUNTRY_SY="Syria"
 COUNTRY_SZ="Suazi"
 COUNTRY_TC="Wyspy Turks i Caicos"
@@ -2994,7 +2994,7 @@ COUNTRY_TG="Togo"
 COUNTRY_TH="Tajlandia"
 COUNTRY_TJ="Tadżykistan"
 COUNTRY_TK="Tokelau"
-COUNTRY_TL="Timor-Leste"
+COUNTRY_TL="Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego"
 COUNTRY_TM="Turkmenistan"
 COUNTRY_TN="Tunezja"
 COUNTRY_TO="Tonga"
@@ -3006,7 +3006,7 @@ COUNTRY_TZ="Tanzania"
 COUNTRY_UA="Ukraina"
 COUNTRY_UG="Uganda"
 COUNTRY_UK="Zjednoczone Królestwo"
-COUNTRY_UM="USA - wyspy zewnętrzne"
+COUNTRY_UM="Odległe Mniejsze Wyspy Stanów Zjednoczonych"
 COUNTRY_US="Stany Zjednoczone"
 COUNTRY_UY="Urugwaj"
 COUNTRY_UZ="Uzbekistan"
index ceb5b4f..a40708d 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Użyj funkcji &Pokaż Dźwięki", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
 END
 
-IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ekran"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
@@ -74,7 +74,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
 END
 
-IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Mysz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_MOUSE_BUTTON, 154, 49, 90, 14
 END
 
-IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
                  12, 196, 240, 14
 END
 
-IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Trwałych"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -136,7 +136,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Filtrów Klawiszy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -163,7 +163,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Przełączających"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -176,7 +176,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Wysokiego Kontrastu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -193,39 +193,39 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Myszy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 234, 62
+    GROUPBOX "Skrót klawiszowy", -1, 6, 11, 239, 62
     LTEXT "Skrót do Klawiszy Myszy:  \nNaciśnij <Lewy Alt+Lewy Shift+Num Lock>.",
           -1, 12, 20, 222, 29
     AUTOCHECKBOX "&Użyj skrótu", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  12, 49, 222, 14
-    GROUPBOX "Szybkość kursora", -1, 6, 83, 234, 83
-    LTEXT "&Szybkość maksymalna:", -1, 12, 96, 48, 11
-    LTEXT "Mała", -1, 66, 96, 18, 11
+    GROUPBOX "Szybkość kursora", -1, 6, 83, 239, 83
+    LTEXT "&Szybkość maksymalna:", -1, 12, 96, 96, 11
+    LTEXT "Mała", -1, 87, 96, 18, 11
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
-            90, 94, 114, 20
-    LTEXT "Duża", -1, 204, 96, 18, 11
+            107, 94, 114, 20
+    LTEXT "Duża", -1, 221, 96, 18, 11
     LTEXT "&Przyspieszenie:", -1, 12, 123, 48, 11
-    LTEXT "Wolno", -1, 66, 123, 18, 11
+    LTEXT "Wolno", -1, 87, 123, 20, 11
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
-            90, 121, 114, 20
-    LTEXT "Szybko", -1, 204, 123, 22, 11
+            107, 121, 114, 20
+    LTEXT "Szybko", -1, 221, 123, 22, 11
     AUTOCHECKBOX "P&rzytrzymaj klawisz Ctrl by przyspieszyć i Shift by spowolnić", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  12, 142, 222, 14
     LTEXT "Użyj Klawiszy Myszy gdy NumLock jest:", -1, 6, 171, 140, 11
     AUTORADIOBUTTON "&Włączony", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 142, 171, 50, 11
-    AUTORADIOBUTTON "Wyłą&czony", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 193, 171, 50, 11
+    AUTORADIOBUTTON "Wyłą&czony", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 50, 11
     AUTOCHECKBOX "P&okaż stan Klawiszy Myszy na ekranie", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  6, 184, 222, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia zaawansowane Filtrów Klawiszy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -240,7 +240,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia zaawansowane Filtrów Klawiszy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -266,7 +266,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
 END
 
-IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 260, 228
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ustawienia Urządzeń Dodatkowych"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 7e7f7ba..aeeacdd 100644 (file)
@@ -38,7 +38,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Wpisz ścieżkę dostępu do obiektu:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Naciśnij Dalej aby kontynuować.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Kliknij Dalej, aby kontynuować.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -48,7 +48,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "&Wpisz nazwę dla tego skrótu:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Naciśnij Zakończ by utworzyć skrót.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Kliknij Zakończ, by utworzyć skrót.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 IDD_CONFIG_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 212, 200
@@ -68,7 +68,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VI
 CAPTION "Instalator Wine Gecko"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS nie mógł znaleźć pakietu Wine Gecko, który jest potrzebny dla aplikacji osadzających kod HTML, aby mogły pracować w pełni. ReactOS może go automatycznie pobrać i zainstalować dla Ciebie.",
+    CONTROL "System ReactOS nie mógł odnaleźć pakietu Wine Gecko, który jest potrzebny dla aplikacji osadzających kod HTML, aby mogły poprawnie działać. System ReactOS może automatycznie pobrać i zainstalować ten pakiet dla Ciebie.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
     DEFPUSHBUTTON "&Instaluj", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -78,16 +78,16 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLSYSTEMNAME "Dodaj lub usuń programy"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instaluje bądź usuwa programy oraz tworzy skróty."
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instaluje lub usuwa programy oraz tworzy skróty."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Utwórz skrót"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Plik %s nie został znaleziony."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING "Ściąganie..."
+    IDS_DOWNLOADING "Pobieranie..."
     IDS_INSTALLING "Instalowanie..."
-    IDS_INVALID_SHA "Nieoczekiwana suma kontrolna ściągniętego pliku. Przerwanie instalacji uszkodzonego pliku."
+    IDS_INVALID_SHA "Nieoczekiwana suma kontrolna pobranego pliku. Instalacja uszkodzonego pliku została przerwana."
     IDS_NEW_INTERNET_SHORTCUT "Nowy skrót internetowy"
     IDS_DWL_FAILED "Nie udało się pobrać pakietu Gecko. Upewnij się, że masz połączenie z internetem, aby pobrać pakiet. Instalacja będzie kontynuowana bez pakietu Gecko."
     IDS_CANTMAKEINETSHORTCUT "Nie można utworzyć skrótu internetowego."
index 0c7cd8a..a4527d5 100644 (file)
@@ -137,7 +137,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "&Rozdzielczość ekranu", 1818, 3, 127, 115, 43
     CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
     LTEXT "Mniej", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
-    LTEXT "Więcej", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Więcej", 1816, 93, 137, 21, 9, NOT WS_GROUP
     LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
     GROUPBOX "&Ilość kolorów", 1817, 125, 127, 115, 43
     COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
index d6c18bb..3505791 100644 (file)
@@ -121,16 +121,16 @@ END
 IDD_CONNECTIONS DIALOG 0, 0, 320, 220
 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Connections"
+CAPTION "Połączenia"
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Automatic configuration", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
-    AUTOCHECKBOX    "Use Web Proxy Auto-Discovery (WPAD)", IDC_USE_WPAD, 10, 14, 200, 14, BS_TOP
-    AUTOCHECKBOX    "Use Proxy Auto-Config (PAC) script", IDC_USE_PAC_SCRIPT, 10, 28, 200, 14, BS_TOP
-    LTEXT           "Address:", IDC_STATIC, 10, 42, 40, 14
+    GROUPBOX        "Konfiguracja automatyczna", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
+    AUTOCHECKBOX    "Automatycznie wykryj ustawienia (WPAD)", IDC_USE_WPAD, 10, 14, 200, 14, BS_TOP
+    AUTOCHECKBOX    "Użyj skryptu automatycznej konfiguracji (PAC)", IDC_USE_PAC_SCRIPT, 10, 28, 200, 14, BS_TOP
+    LTEXT           "Adres:", IDC_STATIC, 10, 42, 40, 14
     EDITTEXT        IDC_EDIT_PAC_SCRIPT, 50, 42, 160, 14, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Proxy server", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
-    AUTOCHECKBOX    "Use a proxy server", IDC_USE_PROXY_SERVER, 10, 76, 200, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT           "Address:", IDC_STATIC, 10, 90, 40, 14
+    GROUPBOX        "Serwer proxy", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
+    AUTOCHECKBOX    "Użyj serwera proxy", IDC_USE_PROXY_SERVER, 10, 76, 200, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT           "Adres:", IDC_STATIC, 10, 90, 40, 14
     EDITTEXT        IDC_EDIT_PROXY_SERVER, 50, 90, 80, 14, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
     LTEXT           "Port:", IDC_STATIC, 140, 90, 30, 14
     EDITTEXT        IDC_EDIT_PROXY_PORT, 170, 90, 40, 14, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED | ES_NUMBER
index d193351..c9bb7b1 100644 (file)
@@ -61,17 +61,17 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Konfiguracja przycisków", -1, 5, 5, 230, 70
     CHECKBOX "&Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 15, 155, 10
     CONTROL "", IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 165, 15, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
-    LTEXT "Zaznacz to pole wyboru, aby używać prawego przycisku do wykonywania funkcji podstawowych, takich jak zaznaczanie i przeciąganie.", -1, 10, 30, 150, 30
+    LTEXT "Zaznacz to pole wyboru, aby używać prawego przycisku do wykonywania funkcji podstawowych, takich jak zaznaczanie i przeciąganie.", -1, 10, 30, 150, 32
     GROUPBOX "Szybkość dwukrotnego kliknięcia", -1, 5, 75, 230, 70
-    LTEXT "Kliknij dwukrotnie folder, aby przetestować ustawienie. Jeśli folder nie otworzy się lub nie zamknie, spróbuj użyć wolniejszego ustawienia.", -1, 10, 85, 150, 30
+    LTEXT "Kliknij dwukrotnie folder, aby przetestować ustawienie. Jeśli folder nie otworzy się lub nie zamknie, spróbuj użyć wolniejszego ustawienia.", -1, 10, 85, 170, 30
     LTEXT "&Szybkość:    Wolno", -1, 10, 120, 90, 8
     LTEXT "Szybko", -1, 140, 120, 30, 8
     CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 70, 120, 70, 17
-    CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 175, 85, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
+    CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 165, 85, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
     GROUPBOX "Blokada Kliknięcia", -1, 5, 150, 230, 70
     CHECKBOX "&Włącz funkcję Blokada Kliknięcia", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 120, 20
-    PUSHBUTTON "&Ustawienia...", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 170, 160, 50, 10
-    LTEXT "Umożliwia podświetlanie lub przeciąganie bez przytrzymywania naciśniętego przycisku myszy. Aby ustawić, naciśnij na krótko przycisk myszy. Aby zwolnić, kliknij przycisk myszy ponownie.", -1, 10, 180, 190, 30
+    PUSHBUTTON "&Ustawienia...", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 170, 160, 50, 14
+    LTEXT "Umożliwia podświetlanie lub przeciąganie bez przytrzymywania naciśniętego przycisku myszy. Aby ustawić, naciśnij na krótko przycisk myszy. Aby zwolnić, kliknij przycisk myszy ponownie.", -1, 10, 180, 190, 32
 END
 
 IDD_PAGE_POINTER DIALOGEX 0, 0, 246, 228
index 97c9a6b..6abacb2 100644 (file)
@@ -80,20 +80,20 @@ END
 
 IDD_NETWORKSETTINGSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_NET_SETUP, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
     LTEXT "Wybierz, czy mają zostać użyte ustawienia standardowe czy niestandardowe:", IDC_STATIC, 53, 7, 240, 20
     AUTORADIOBUTTON "Ustawienia standardowe", IDC_NETWORK_TYPICAL, 53, 27, 253, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Ustawienia niestandardowe", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 72, 253, 10, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Ustawienia niestandardowe", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 73, 253, 10, WS_TABSTOP
     LTEXT "Tworzy połączenia sieciowe, używając protokołu Klient sieci ReactOS Networks, Udostępniania plików i drukarek w sieciach ReactOS Networks i protokołu transportowego TCP/IP z automatycznym adresowaniem.", IDC_STATIC, 65, 45, 240, 30
     LTEXT "Pozwala na ręczne konfigurowanie składników sieciowych.", IDC_STATIC, 65, 90, 243, 20
 END
 
 IDD_NETWORKCOMPONENTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Dla urządzenia:", IDC_STATIC, 33, 2, 110, 20
@@ -108,7 +108,7 @@ END
 
 IDD_NETWORKDOMAINPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Czy chcesz, aby ten komputer był członkiem domeny?\n\
@@ -173,6 +173,6 @@ BEGIN
     IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Kliknij pole wyboru, aby włączyć składnik sieciowy dla tego komputera. Aby dodać składnik, kliknij przycisk Zainstaluj."
     IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Grupa robocza lub domena komputera"
     IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Grupa robocza to zbiór komputerów, które mają taką samą nazwę grupy roboczej. Domena to zbiór komputerów zdefiniowany przez administratora sieci."
-    IDS_REACTOS_SETUP "Instalator ReactOS"
+    IDS_REACTOS_SETUP "Instalator systemu ReactOS"
     IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Instalacja nie może być kontynuowana dopóki\nnie wpiszesz nazwy domeny\nlub grupy roboczej."
 END
index b4b41d1..85913f3 100644 (file)
@@ -12,13 +12,13 @@ BEGIN
     IDS_NODEPENDENCY "Nie można załadować pliku zależności %1."
     IDS_SETUPERROR "Podczas ustawiania %1 wystąpił błąd. Ten błąd został zarejestrowany. Instalacja będzie kontynuowana."
     IDS_INCOMPLETE "Poprzednia instalacja aplikacji nie została zakończona.\n\nZaloguj się używając konta administratora, aby dokończyć instalację."
-    IDS_SETUP "Instalator ReactOS"
+    IDS_SETUP "Instalator systemu ReactOS"
     IDS_SERVICEERROR "Niektóre usługi nie mogły zostać uruchomione. Instalator musi uruchomić ponownie system, aby uruchomić usługi."
 END
 
 IDD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 206, 166
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "System ReactOS ustawia teraz następujące elementy:", -1, 36, 13, 163, 11
index 2fd9e58..b0793f8 100644 (file)
@@ -35,6 +35,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_JA_JP
     #include "winnls/lang/ja-JP.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "winnls/lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "winnls/lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/kernel32/winnls/lang/pl-PL.rc b/dll/win32/kernel32/winnls/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7ad09ec
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,440 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    /* Names of code pages */
+    1250 "1250  (ANSI - Europa Środkowa)"
+    1251 "1251  (ANSI - cyrylica)"
+    1252 "1252  (ANSI - Latin I)"
+    1253 "1253  (ANSI - grecki)"
+    1254 "1254  (ANSI - turecki)"
+    1255 "1255  (ANSI - hebrajski)"
+    1256 "1256  (ANSI - arabski)"
+    1257 "1257  (ANSI - bałtycki)"
+    1258 "1258  (ANSI/OEM - wietnamski)"
+    874  "874   (ANSI/OEM - tajlandzki)"
+    932  "932   (ANSI/OEM - japoński Shift-JIS)"
+    936  "936   (ANSI/OEM - chiński uproszczony GBK)"
+    949  "949   (ANSI/OEM - koreański)"
+    950  "950   (ANSI/OEM - chiński tradycyjny Big5)"
+
+    437  "437   (OEM - Stany Zjednoczone)"
+    737  "737   (OEM - grecki 437G)"
+    775  "775   (OEM - bałtycki)"
+    850  "850   (OEM - wielojęzyczny Latin I)"
+    852  "852   (OEM - Latin II)"
+    855  "855   (OEM - cyrylica)"
+    856  "856   (OEM - hebrajski PC)"
+    857  "857   (OEM - turecki)"
+    858  "858   (OEM - wielojęzyczny Latin I + Euro)"
+    860  "860   (OEM - portugalski)"
+    861  "861   (OEM - islandzki)"
+    862  "862   (OEM - hebrajski)"
+    863  "863   (OEM - francuski kanadyjski)"
+    864  "864   (OEM - arabski)"
+    865  "865   (OEM - nordycki)"
+    866  "866   (OEM - rosyjski)"
+    869  "869   (OEM - grecki współczesny)"
+
+    10000 "10000 (MAC - romański)"
+    10001 "10001 (MAC - japoński)"
+    10002 "10002 (MAC - chiński tradycyjny Big5)"
+    10003 "10003 (MAC - koreański)"
+    10004 "10004 (MAC - arabski)"
+    10005 "10005 (MAC - hebrajski)"
+    10006 "10006 (MAC - grecki I)"
+    10007 "10007 (MAC - cyrylica)"
+    10008 "10008 (MAC - chiński uproszczony GB 2312)"
+    10010 "10010 (MAC - Rumunia)"
+    10017 "10017 (MAC - Ukraina)"
+    10021 "10021 (MAC - tajski)"
+    10029 "10029 (MAC - Latin II)"
+    10079 "10079 (MAC - islandzki)"
+    10081 "10081 (MAC - turecki)"
+    10082 "10082 (MAC - Chorwacja)"
+
+    65000 "65000 (UTF-7)"
+    65001 "65001 (UTF-8)"
+
+    3700  "37    (IBM EBCDIC - U.S./Kanada)" /* FIXME */
+//  424   "424   (IBM EBCDIC - Hebrajski)" // On Windows, this is CP 20424
+    1026  "1026  (IBM EBCDIC - Turecki (Latin-5))"
+    1047  "1047  (IBM EBCDIC - Latin-1/system otwarty)"
+    1140  "1140  (IBM EBCDIC - USA/Kanada (37 + Euro))"
+    1141  "1141  (IBM EBCDIC - Niemcy (20273 + Euro))"
+    1142  "1142  (IBM EBCDIC - Dania/Norwegia (20277 + Euro))"
+    1143  "1143  (IBM EBCDIC - Finlandia/Szwecja (20278 + Euro))"
+    1144  "1144  (IBM EBCDIC - Włochy (20280 + Euro))"
+    1145  "1145  (IBM EBCDIC - Ameryka Łacińska/Hiszpania (20284 + Euro))"
+    1146  "1146  (IBM EBCDIC - Wielka Brytania (20285 + Euro))"
+    1147  "1147  (IBM EBCDIC - Francja (20297 + Euro))"
+    1148  "1148  (IBM EBCDIC - międzynarodowy (500 + Euro))"
+    1149  "1149  (IBM EBCDIC - islandzki(20871 + Euro))"
+    20273 "20273 (IBM EBCDIC - Niemcy)"
+    20277 "20277 (IBM EBCDIC - Dania/Norwegia)"
+    20278 "20278 (IBM EBCDIC - Finlandia/Szwecja)"
+    20280 "20280 (IBM EBCDIC - Włochy)"
+    20284 "20284 (IBM EBCDIC - Ameryka Łacińska/Hiszpania)"
+    20285 "20285 (IBM EBCDIC - Wielka Brytania)"
+    20290 "20290 (IBM EBCDIC - japońskie Katakana rozszerzone)"
+    20297 "20297 (IBM EBCDIC - Francja)"
+    20420 "20420 (IBM EBCDIC - arabski)"
+    20423 "20423 (IBM EBCDIC - grecki)"
+    20424 "20424 (IBM EBCDIC - hebrajski)"
+    20833 "20833 (IBM EBCDIC - koreański rozszerzony)"
+    20838 "20838 (IBM EBCDIC - tajlandzki)"
+    20871 "20871 (IBM EBCDIC - islandzki)"
+    20880 "20880 (IBM EBCDIC - cyrylica (rosyjski))"
+    20905 "20905 (IBM EBCDIC - turecki)"
+    20924 "20924 (IBM EBCDIC - Latin-1/system otwarty (1047 + Euro))"
+    21025 "21025 (IBM EBCDIC - cyrylica (serbski, bułgarski))"
+    500   "500   (IBM EBCDIC - międzynarodowy)"
+    870   "870   (IBM EBCDIC - wielojęzyczny/ROECE (Latin-2))"
+    875   "875   (IBM EBCDIC - grecki współczesny)"
+
+    20269 "20269 (ISO 6937 akcent nierozdzielający)"
+    28591 "28591 (ISO 8859-1 Latin I)"
+    28592 "28592 (ISO 8859-2 Europa Środkowa)"
+    28593 "28593 (ISO 8859-3 Latin 3)"
+    28594 "28594 (ISO 8859-4 bałtycki)"
+    28595 "28595 (ISO 8859-5 cyrylica)"
+    28596 "28596 (ISO 8859-6 arabski)"
+    28597 "28597 (ISO 8859-7 grecki)"
+    28598 "28598 (ISO 8859-8 hebrajski: porządkowanie wizualne)"
+    28599 "28599 (ISO 8859-9 Latin 5 turecki)"
+    28600 "28600 (ISO 8859-10 Latin 6 nordycki)"
+    28603 "28603 (ISO 8859-13 Latin 7 estoński)"
+    28604 "28604 (ISO 8859-14 Latin 8 celtycki)"
+    28605 "28605 (ISO 8859-15 Latin 9)"
+    28606 "28606 (ISO 8859-16 Latin 10 bałkański)"
+    38598 "38598 (ISO 8859-8 hebrajski: porządkowanie logiczne)"
+
+    20105 "20105 (IA5 IRV alfabet międzynarodowy nr. 5)"
+    20106 "20106 (IA5 niemiecki)"
+    20107 "20107 (IA5 szwedzki)"
+    20108 "20108 (IA5 norweski)"
+
+    1361  "1361  (koreański - Johab)"
+    20000 "20000 (CNS - Tajwan)"
+    20001 "20001 (TCA - Tajwan)"
+    20002 "20002 (Eten - Tajwan)"
+    20003 "20003 (IBM5550 - Tajwan)"
+    20004 "20004 (TeleText - Tajwan)"
+    20005 "20005 (Wang - Tajwan)"
+    20127 "20127 (US-ASCII)"
+    20261 "20261 (T.61)"
+//  878   "878   (Rosyjski - KOI8)" // On Windows, this is CP 20866
+    20866 "20866 (Rosyjski - KOI8)"
+    21027 "21027 (Ext Alpha Lowercase)"
+    21866 "21866 (Ukraiński - KOI8-U)"
+    708   "708   (Arabski - ASMO)"
+    720   "720   (Arabski - Transparent ASMO)"
+    20932 "20932 (JIS X 0208-1990 & 0212-1990)"
+    20936 "20936 (chiński uproszczony GB2312)"
+    20949 "20949 (koreański Wansung)"
+
+    57002 "57002 (ISCII devanagari)"
+    57003 "57003 (ISCII bengalski)"
+    57004 "57004 (ISCII tamilski)"
+    57005 "57005 (ISCII telugu)"
+    57006 "57006 (ISCII assamski)"
+    57007 "57007 (ISCII orija)"
+    57008 "57008 (ISCII kannada)"
+    57009 "57009 (ISCII malajalam)"
+    57010 "57010 (ISCII gudżarati)"
+    57011 "57011 (ISCII gurmukhi)"
+
+    50930 "50930 (IBM EBCDIC - japoński (Katakana) rozszerzony i japoński)"
+    50931 "50931 (IBM EBCDIC - USA/Kanada i japoński)"
+    50933 "50933 (IBM EBCDIC - koreański rozszerzony i koreański)"
+    50935 "50935 (IBM EBCDIC - chiński uproszczony)"
+    50937 "50937 (IBM EBCDIC - USA/Kanada i chiński tradycyjny)"
+    50939 "50939 (IBM EBCDIC - japoński (Latin) rozszerzony i japoński)"
+
+    50220 "50220 (ISO-2022 japoński bez znaków Katakana połowy szerokości)"
+    50221 "50221 (ISO-2022 japoński ze znakami Katakana połowy szerokości)"
+    50222 "50222 (ISO-2022 japoński JIS X 0201-1989)"
+    50225 "50225 (ISO-2022 koreański)"
+    50227 "50227 (ISO-2022 chiński uproszczony)"
+    50229 "50229 (ISO-2022 chiński tradycyjny)"
+
+    51932 "51932 (EUC-japoński)"
+    51936 "51936 (EUC-chiński uproszczony)"
+    51949 "51949 (EUC-koreański)"
+    51950 "51950 (EUC-chiński tradycyjny)"
+
+    52936 "52936 (HZ-GB2312 chiński uproszczony)"
+    54936 "54936 (GB18030 chiński uproszczony)"
+    
+/* Locations */
+    2+NLSRC_OFFSET "Antigua i Barbuda"
+    3+NLSRC_OFFSET "Afganistan"
+    4+NLSRC_OFFSET "Algieria"
+    5+NLSRC_OFFSET "Azerbejdżan"
+    6+NLSRC_OFFSET "Albania"
+    7+NLSRC_OFFSET "Armenia"
+    8+NLSRC_OFFSET "Andora"
+    9+NLSRC_OFFSET "Angola"
+    10+NLSRC_OFFSET "Samoa Amerykańskie"
+    11+NLSRC_OFFSET "Argentyna"
+    12+NLSRC_OFFSET "Australia"
+    14+NLSRC_OFFSET "Austria"
+    17+NLSRC_OFFSET "Bahrajn"
+    18+NLSRC_OFFSET "Barbados"
+    19+NLSRC_OFFSET "Botswana"
+    20+NLSRC_OFFSET "Bermudy"
+    21+NLSRC_OFFSET "Belgia"
+    22+NLSRC_OFFSET "Bahamy"
+    23+NLSRC_OFFSET "Bangladesz"
+    24+NLSRC_OFFSET "Belize"
+    25+NLSRC_OFFSET "Bośnia i Hercegowina"
+    26+NLSRC_OFFSET "Boliwia"
+    27+NLSRC_OFFSET "Myanmar"
+    28+NLSRC_OFFSET "Benin"
+    29+NLSRC_OFFSET "Białoruś"
+    30+NLSRC_OFFSET "Wyspy Salomona"
+    32+NLSRC_OFFSET "Brazylia"
+    34+NLSRC_OFFSET "Bhutan"
+    35+NLSRC_OFFSET "Bułgaria"
+    37+NLSRC_OFFSET "Brunei"
+    38+NLSRC_OFFSET "Burundi"
+    39+NLSRC_OFFSET "Kanada"
+    40+NLSRC_OFFSET "Kambodża"
+    41+NLSRC_OFFSET "Czad"
+    42+NLSRC_OFFSET "Sri Lanka"
+    43+NLSRC_OFFSET "Kongo"
+    44+NLSRC_OFFSET "Kongo (DRK)"
+    45+NLSRC_OFFSET "Chiny"
+    46+NLSRC_OFFSET "Chile"
+    49+NLSRC_OFFSET "Kamerun"
+    50+NLSRC_OFFSET "Komory"
+    51+NLSRC_OFFSET "Kolumbia"
+    54+NLSRC_OFFSET "Kostaryka"
+    55+NLSRC_OFFSET "Republika Środkowoafrykańska"
+    56+NLSRC_OFFSET "Kuba"
+    57+NLSRC_OFFSET "Wyspy Zielonego Przylądka"
+    59+NLSRC_OFFSET "Cypr"
+    61+NLSRC_OFFSET "Dania"
+    62+NLSRC_OFFSET "Dżibuti"
+    63+NLSRC_OFFSET "Dominika"
+    65+NLSRC_OFFSET "Dominikana"
+    66+NLSRC_OFFSET "Ekwador"
+    67+NLSRC_OFFSET "Egipt"
+    68+NLSRC_OFFSET "Irlandia"
+    69+NLSRC_OFFSET "Gwinea Równikowa"
+    70+NLSRC_OFFSET "Estonia"
+    71+NLSRC_OFFSET "Erytrea"
+    72+NLSRC_OFFSET "Salwador"
+    73+NLSRC_OFFSET "Etiopia"
+    75+NLSRC_OFFSET "Czechy"
+    77+NLSRC_OFFSET "Finlandia"
+    78+NLSRC_OFFSET "Wyspy Fidżi"
+    80+NLSRC_OFFSET "Mikronezja"
+    81+NLSRC_OFFSET "Wyspy Owcze"
+    84+NLSRC_OFFSET "Francja"
+    86+NLSRC_OFFSET "Gambia"
+    87+NLSRC_OFFSET "Gabon"
+    88+NLSRC_OFFSET "Gruzja"
+    89+NLSRC_OFFSET "Ghana"
+    90+NLSRC_OFFSET "Gibraltar"
+    91+NLSRC_OFFSET "Grenada"
+    93+NLSRC_OFFSET "Grenlandia"
+    94+NLSRC_OFFSET "Niemcy"
+    98+NLSRC_OFFSET "Grecja"
+    99+NLSRC_OFFSET "Gwatemala"
+    100+NLSRC_OFFSET "Gwinea"
+    101+NLSRC_OFFSET "Gujana"
+    103+NLSRC_OFFSET "Haiti"
+    104+NLSRC_OFFSET "Hongkong S.A.R."
+    106+NLSRC_OFFSET "Honduras"
+    108+NLSRC_OFFSET "Chorwacja"
+    109+NLSRC_OFFSET "Węgry"
+    110+NLSRC_OFFSET "Islandia"
+    111+NLSRC_OFFSET "Indonezja"
+    113+NLSRC_OFFSET "Indie"
+    114+NLSRC_OFFSET "Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego"
+    116+NLSRC_OFFSET "Iran"
+    117+NLSRC_OFFSET "Izrael"
+    118+NLSRC_OFFSET "Włochy"
+    119+NLSRC_OFFSET "Côte d'Ivoire"
+    121+NLSRC_OFFSET "Irak"
+    122+NLSRC_OFFSET "Japonia"
+    124+NLSRC_OFFSET "Jamajka"
+    125+NLSRC_OFFSET "Jan Mayen"
+    126+NLSRC_OFFSET "Jordania"
+    127+NLSRC_OFFSET "Atol Johnston"
+    129+NLSRC_OFFSET "Kenia"
+    130+NLSRC_OFFSET "Kirgistan"
+    131+NLSRC_OFFSET "Korea Północna"
+    133+NLSRC_OFFSET "Kiribati"
+    134+NLSRC_OFFSET "Korea"
+    136+NLSRC_OFFSET "Kuwejt"
+    137+NLSRC_OFFSET "Kazachstan"
+    138+NLSRC_OFFSET "Laos"
+    139+NLSRC_OFFSET "Liban"
+    140+NLSRC_OFFSET "Łotwa"
+    141+NLSRC_OFFSET "Litwa"
+    142+NLSRC_OFFSET "Liberia"
+    143+NLSRC_OFFSET "Słowacja"
+    145+NLSRC_OFFSET "Liechtenstein"
+    146+NLSRC_OFFSET "Lesoto"
+    147+NLSRC_OFFSET "Luksemburg"
+    148+NLSRC_OFFSET "Libia"
+    149+NLSRC_OFFSET "Madagaskar"
+    151+NLSRC_OFFSET "Makau S.A.R."
+    152+NLSRC_OFFSET "Mołdawia"
+    154+NLSRC_OFFSET "Mongolia"
+    156+NLSRC_OFFSET "Malawi"
+    157+NLSRC_OFFSET "Mali"
+    158+NLSRC_OFFSET "Monako"
+    159+NLSRC_OFFSET "Maroko"
+    160+NLSRC_OFFSET "Mauritius"
+    162+NLSRC_OFFSET "Mauretania"
+    163+NLSRC_OFFSET "Malta"
+    164+NLSRC_OFFSET "Oman"
+    165+NLSRC_OFFSET "Malediwy"
+    166+NLSRC_OFFSET "Meksyk"
+    167+NLSRC_OFFSET "Malezja"
+    168+NLSRC_OFFSET "Mozambik"
+    173+NLSRC_OFFSET "Niger"
+    174+NLSRC_OFFSET "Vanuatu"
+    175+NLSRC_OFFSET "Nigeria"
+    176+NLSRC_OFFSET "Holandia"
+    177+NLSRC_OFFSET "Norwegia"
+    178+NLSRC_OFFSET "Nepal"
+    180+NLSRC_OFFSET "Nauru"
+    181+NLSRC_OFFSET "Surinam"
+    182+NLSRC_OFFSET "Nikaragua"
+    183+NLSRC_OFFSET "Nowa Zelandia"
+    184+NLSRC_OFFSET "Autonomia Palestyńska"
+    185+NLSRC_OFFSET "Paragwaj"
+    187+NLSRC_OFFSET "Peru"
+    190+NLSRC_OFFSET "Pakistan"
+    191+NLSRC_OFFSET "Polska"
+    192+NLSRC_OFFSET "Panama"
+    193+NLSRC_OFFSET "Portugalia"
+    194+NLSRC_OFFSET "Papua-Nowa Gwinea"
+    195+NLSRC_OFFSET "Palau"
+    196+NLSRC_OFFSET "Gwinea Bissau"
+    197+NLSRC_OFFSET "Katar"
+    198+NLSRC_OFFSET "Wyspa Reunion"
+    199+NLSRC_OFFSET "Wyspy Marshalla"
+    200+NLSRC_OFFSET "Rumunia"
+    201+NLSRC_OFFSET "Filipiny"
+    202+NLSRC_OFFSET "Portoryko"
+    203+NLSRC_OFFSET "Rosja"
+    204+NLSRC_OFFSET "Ruanda"
+    205+NLSRC_OFFSET "Arabia Saudyjska"
+    206+NLSRC_OFFSET "Saint Pierre i Miquelon"
+    207+NLSRC_OFFSET "Saint Kitts i Nevis"
+    208+NLSRC_OFFSET "Seszele"
+    209+NLSRC_OFFSET "Republika Południowej Afryki"
+    210+NLSRC_OFFSET "Senegal"
+    212+NLSRC_OFFSET "Słowenia"
+    213+NLSRC_OFFSET "Sierra Leone"
+    214+NLSRC_OFFSET "San Marino"
+    215+NLSRC_OFFSET "Singapur"
+    216+NLSRC_OFFSET "Somalia"
+    217+NLSRC_OFFSET "Hiszpania"
+    218+NLSRC_OFFSET "Saint Lucia"
+    219+NLSRC_OFFSET "Sudan"
+    220+NLSRC_OFFSET "Svalbard"
+    221+NLSRC_OFFSET "Szwecja"
+    222+NLSRC_OFFSET "Syria"
+    223+NLSRC_OFFSET "Szwajcaria"
+    224+NLSRC_OFFSET "Zjednoczone Emiraty Arabskie"
+    225+NLSRC_OFFSET "Trynidad i Tobago"
+    227+NLSRC_OFFSET "Tajlandia"
+    228+NLSRC_OFFSET "Tadżykistan"
+    231+NLSRC_OFFSET "Tonga"
+    232+NLSRC_OFFSET "Togo"
+    233+NLSRC_OFFSET "Wyspy Świętego Tomasza i Książęca"
+    234+NLSRC_OFFSET "Tunezja"
+    235+NLSRC_OFFSET "Turcja"
+    236+NLSRC_OFFSET "Tuvalu"
+    237+NLSRC_OFFSET "Tajwan"
+    238+NLSRC_OFFSET "Turkmenistan"
+    239+NLSRC_OFFSET "Tanzania"
+    240+NLSRC_OFFSET "Uganda"
+    241+NLSRC_OFFSET "Ukraina"
+    242+NLSRC_OFFSET "Zjednoczone Królestwo"
+    244+NLSRC_OFFSET "Stany Zjednoczone"
+    245+NLSRC_OFFSET "Burkina Faso"
+    246+NLSRC_OFFSET "Urugwaj"
+    247+NLSRC_OFFSET "Uzbekistan"
+    248+NLSRC_OFFSET "Saint Vincent i Grenadyny"
+    249+NLSRC_OFFSET "Boliwariańska Republika Wenezueli"
+    251+NLSRC_OFFSET "Wietnam"
+    252+NLSRC_OFFSET "Wyspy Dziewicze"
+    253+NLSRC_OFFSET "Watykan"
+    254+NLSRC_OFFSET "Namibia"
+    257+NLSRC_OFFSET "Sahara Zachodnia (sporna)"
+    258+NLSRC_OFFSET "Wyspa Wake"
+    259+NLSRC_OFFSET "Samoa"
+    260+NLSRC_OFFSET "Suazi"
+    261+NLSRC_OFFSET "Jemen"
+    263+NLSRC_OFFSET "Zambia"
+    264+NLSRC_OFFSET "Zimbabwe"
+    269+NLSRC_OFFSET "Serbia i Czarnogóra (dawniej)"
+    270+NLSRC_OFFSET "Czarnogóra"
+    271+NLSRC_OFFSET "Serbia"
+    273+NLSRC_OFFSET "Curaçao"
+    276+NLSRC_OFFSET "Sudan Południowy"
+    300+NLSRC_OFFSET "Anguilla"
+    301+NLSRC_OFFSET "Antarktyka"
+    302+NLSRC_OFFSET "Aruba"
+    303+NLSRC_OFFSET "Wyspa Wniebowstąpienia"
+    304+NLSRC_OFFSET "Wyspy Ashmore i Cartiera"
+    305+NLSRC_OFFSET "Wyspa Baker"
+    306+NLSRC_OFFSET "Wyspa Bouveta"
+    307+NLSRC_OFFSET "Kajmany"
+    308+NLSRC_OFFSET "Wyspy Normandzkie"
+    309+NLSRC_OFFSET "Wyspa Bożego Narodzenia"
+    310+NLSRC_OFFSET "Wyspa Clippertona"
+    311+NLSRC_OFFSET "Wyspy Kokosowe (Keelinga)"
+    312+NLSRC_OFFSET "Wyspy Cooka"
+    313+NLSRC_OFFSET "Wyspy Morza Koralowego"
+    314+NLSRC_OFFSET "Diego Garcia"
+    315+NLSRC_OFFSET "Falklandy"
+    317+NLSRC_OFFSET "Gujana Francuska"
+    318+NLSRC_OFFSET "Polinezja Francuska"
+    319+NLSRC_OFFSET "Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne"
+    321+NLSRC_OFFSET "Gwadelupa"
+    322+NLSRC_OFFSET "Guam"
+    323+NLSRC_OFFSET "Zatoka Guantánamo"
+    324+NLSRC_OFFSET "Guernsey"
+    325+NLSRC_OFFSET "Wyspy Heard i McDonalda"
+    326+NLSRC_OFFSET "Wyspa Howland"
+    327+NLSRC_OFFSET "Wyspa Jarvis"
+    328+NLSRC_OFFSET "Jersey"
+    329+NLSRC_OFFSET "Rafa Kingman"
+    330+NLSRC_OFFSET "Martynika"
+    331+NLSRC_OFFSET "Wyspa Majotta"
+    332+NLSRC_OFFSET "Montserrat"
+    333+NLSRC_OFFSET "Antyle Holenderskie (dawniej)"
+    334+NLSRC_OFFSET "Nowa Kaledonia"
+    335+NLSRC_OFFSET "Niue"
+    336+NLSRC_OFFSET "Wyspa Norfolk"
+    337+NLSRC_OFFSET "Wyspy Mariany Północne"
+    338+NLSRC_OFFSET "Atol Palmyra"
+    339+NLSRC_OFFSET "Pitcairn"
+    340+NLSRC_OFFSET "Wyspa Rota"
+    341+NLSRC_OFFSET "Wyspa Saipan"
+    342+NLSRC_OFFSET "Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy"
+    343+NLSRC_OFFSET "Święta Helena"
+    346+NLSRC_OFFSET "Wyspa Tinian"
+    347+NLSRC_OFFSET "Tokelau"
+    348+NLSRC_OFFSET "Tristan da Cunha"
+    349+NLSRC_OFFSET "Wyspy Turks i Caicos"
+    351+NLSRC_OFFSET "Brytyjskie Wyspy Dziewicze"
+    352+NLSRC_OFFSET "Wyspy Wallis i Futuna"
+    15126+NLSRC_OFFSET "Wyspa Man"
+    19618+NLSRC_OFFSET "Macedonia, Była Jugosłowiańska Republika"
+    21242+NLSRC_OFFSET "Wyspy Midway"
+    30967+NLSRC_OFFSET "Sint Maarten (część holenderska)"
+    31706+NLSRC_OFFSET "Saint Martin (część francuska)"
+    (7299303+NLSRC_OFFSET)&0xffff "Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego"
+    (10028789+NLSRC_OFFSET)&0xffff "Wyspy Alandzkie"
+    (161832015+NLSRC_OFFSET)&0xffff "Saint Barthélemy"
+    (161832256+NLSRC_OFFSET)&0xffff "Odległe Mniejsze Wyspy Stanów Zjednoczonych"
+END
index 2253a88..b4fb97e 100644 (file)
@@ -2,29 +2,29 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Witamy w programie instalacyjnym ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Ten program pomoże w instalacji systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
-    LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Witamy w Kreatorze instalacji systemu ReactOS", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Ten Kreator przeprowadzi instalację systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
+    LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 160, 17
 END
 
 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Twórcy ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
+    LTEXT "Twórcy systemu ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia systemu ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
     LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
-    LTEXT "ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 247, 19
+    LTEXT "System ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła systemu ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 230, 28
     PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
-    LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 135, 195, 17
+    LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 135, 195, 17
 END
 
 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
@@ -37,7 +37,7 @@ END
 
 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
@@ -45,37 +45,37 @@ BEGIN
     LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
     EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
     ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
-    LTEXT "Program konfiguracyjny stworzy konto Administrator. Dzięki niemu uzyskasz, w razie potrzeby, pełny dostęp do systemu.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
-    LTEXT "Podaj hasło administratora, nie dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
+    LTEXT "Instalator utworzy konto o nazwie Administrator. Używaj tego konta, jeżeli potrzebujesz pełnego dostępu do komputera.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
+    LTEXT "Wprowadź hasło administratora. Hasło nie może być dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
     LTEXT "&Hasło administratora:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
     EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
-    LTEXT "&Potwierdzenie hasła:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
+    LTEXT "&Potwierdź hasło:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
     EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
 END
 
 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
     LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 28
     LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 16
-    LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
-    PUSHBUTTON "&Ustaw...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
+    LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
+    PUSHBUTTON "&Dostosuj..", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
     LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
     LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
-    LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
-    PUSHBUTTON "U&staw...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
+    LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
+    PUSHBUTTON "Do&stosuj...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
 END
 
 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
-    LTEXT "Data i czas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
+    LTEXT "Data i godzina", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
     CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
     CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
     LTEXT "Strefa czasowa", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
@@ -85,7 +85,7 @@ END
 
 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     PUSHBUTTON "Lautus", IDC_THEMEDSTYLE, 18,7,130,130, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
@@ -94,7 +94,7 @@ END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalator ReactOS"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
@@ -104,13 +104,13 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Zakończenie instalacji ReactOS"
+CAPTION "Kończenie instalacji systemu ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Konfiguracja ReactOS ukończona.", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "To już koniec ustawień ReactOS.\n\nTeraz naciśnij Koniec, by ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Kończenie pracy Kreatora instalacji systemu ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Instalacja systemu ReactOS została pomyślnie zakończona.\n\nKliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
-    LTEXT "Upewnij się, czy w napędach CD/DVD nie pozostał żaden nośnik. Jeśli tak, to wyjmij go przed naciśnięciem przycisku Koniec.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Upewnij się, że w napędach CD/DVD nie pozostał żaden dysk. Jeśli tak, to wyjmij go przed ponownym uruchomieniem komputera.", IDC_STATIC, 115, 165, 196, 24
 END
 
 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
@@ -141,8 +141,8 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     RTEXT "Wy&krywanie kółka:", -1, 27, 55, 90, 8
     COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    RTEXT "Dł&ugość buforu wejściowego:", -1, 27, 75, 90, 8
-    LTEXT "pakietów", -1, 169, 75, 26, 8
+    RTEXT "Dł&ugość buforu wejściowego:", -1, 17, 75, 100, 8
+    LTEXT "pakietów", -1, 169, 75, 30, 8
     EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
     CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
     AUTOCHECKBOX "Szybka i&nicjalizacja", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
@@ -152,15 +152,15 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_ACKTITLE "Podziękowania"
-    IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których nie byłoby ReactOS, a także informacje o Licencji "
+    IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których system ReactOS nie byłby możliwy, a także informacje o licencji projektu"
     IDS_OWNERTITLE "Personalizacja systemu"
-    IDS_OWNERSUBTITLE "Program konfiguracyjny wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
+    IDS_OWNERSUBTITLE "Instalator wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
     IDS_COMPUTERTITLE "Nazwa komputera i hasło administratora"
-    IDS_COMPUTERSUBTITLE "Musisz podać nazwę swojego komputera a także hasło administratora."
+    IDS_COMPUTERSUBTITLE "Należy podać nazwę dla tego komputera oraz hasło administratora."
     IDS_LOCALETITLE "Opcje regionalne i językowe"
-    IDS_LOCALESUBTITLE "Możesz ustawić ReactOS pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
-    IDS_DATETIMETITLE "Data i czas"
-    IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i czas."
+    IDS_LOCALESUBTITLE "System ReactOS można dostosować pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
+    IDS_DATETIMETITLE "Data i godzina"
+    IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i godzinę."
     IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
     IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
@@ -169,14 +169,14 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_REACTOS_SETUP "Ustawienia ReactOS"
+    IDS_REACTOS_SETUP "Instalator systemu ReactOS"
     IDS_UNKNOWN_ERROR "Nieznany błąd"
     IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Rejestracja składników..."
-    IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Nieudane LoadLibrary : "
-    IDS_GETPROCADDR_FAILED "Nieudane GetProcAddr : "
-    IDS_REGSVR_FAILED "Nieudane DllRegisterServer: "
-    IDS_DLLINSTALL_FAILED "Nieudane DllInstall: "
-    IDS_TIMEOUT "Upłynął czas rejestracji"
+    IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Funkcja LoadLibrary napotkała problem: "
+    IDS_GETPROCADDR_FAILED "Funkcja GetProcAddr napotkała problem: "
+    IDS_REGSVR_FAILED "Funkcja DllRegisterServer napotkała problem: "
+    IDS_DLLINSTALL_FAILED "Funkcja DllInstall napotkała problem: "
+    IDS_TIMEOUT "Upłynął limit czasu rejestracji"
     IDS_REASON_UNKNOWN ""
     /*
      * ATTENTION:
@@ -190,13 +190,13 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_WZD_NAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
-    IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić nowej nazwy komputera."
-    IDS_WZD_COMPUTERNAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
+    IDS_WZD_NAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
+    IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Instalator nie mógł zastosować nowej nazwy komputera."
+    IDS_WZD_COMPUTERNAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
     IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musisz wprowadzić hasło!"
-    IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Oba wprowadzone hasła nie są identyczne. Musisz wpisać to samo hasło dwa razy."
-    IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Proszę wprowadzić hasło bez ich udziału."
-    IDS_WZD_LOCALTIME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić czasu lokalnego."
+    IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Wpisane hasła różnią się. Wpisz jeszcze raz żądane hasło."
+    IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Wprowadź hasło niezawierające tych znaków."
+    IDS_WZD_LOCALTIME "Instalator nie mógł ustawić czasu lokalnego."
 END
 
 STRINGTABLE