[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 11 May 2014 13:10:44 +0000 (13:10 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 11 May 2014 13:10:44 +0000 (13:10 +0000)
* Turkish translation update by Erdem Ersoy.
CORE-7861 #comment Committed in r63229. Thanks!

svn path=/trunk/; revision=63229

23 files changed:
reactos/base/applications/dxdiag/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/tr-TR.rc
reactos/base/setup/reactos/reactos.rc
reactos/base/setup/vmwinst/lang/tr-TR.rc
reactos/base/setup/vmwinst/vmwinst.rc
reactos/base/setup/welcome/lang/tr-TR.rc
reactos/base/setup/welcome/welcome.rc
reactos/base/shell/explorer-new/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/rundll32/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/rundll32/rundll32.rc
reactos/base/system/runonce/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/runonce/runonce.rc
reactos/base/system/userinit/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/userinit/userinit.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc
reactos/base/system/winlogon/winlogon.rc

index 39a43a1..9734d84 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ BEGIN
     RTEXT "Sürüm:", -1, 275, 35, 55, 10
     RTEXT "Zaman:", -1, 275, 45, 55, 10
     RTEXT "WHQL İmleği:", -1, 275, 55, 55, 10
-    RTEXT "Diğer Kütükler:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT "Başka Kütükler:", -1, 275, 65, 55, 10
     RTEXT "Sağlayıcı:", -1, 275, 75, 55, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
index d3c6a86..8ddadb8 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:    Freeware, permission to use under Public Domain
  * FILE:       base/applications/games/solitaire/lang/tr-TR.rc
  * PURPOSE:    Turkish Resource File for ReactOS Solitaire
- * TRANSLATOR: 2013 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ * TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -18,13 +18,13 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Kâğıtlar", -1, 7, 7, 90, 40
     AUTORADIOBUTTON "&Tekli Çek", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Üçlü Çek", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
-    GROUPBOX "Scoring", -1, 100, 7, 75, 53
-    AUTORADIOBUTTON "&Standard", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Sayılama", -1, 100, 7, 75, 53
+    AUTORADIOBUTTON "&Ölçünlü", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Vegas", IDC_OPT_VEGAS, 107, 32, 60, 10
-    AUTORADIOBUTTON "&None", IDC_OPT_NOSCORE, 107, 45, 60, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Yok", IDC_OPT_NOSCORE, 107, 45, 60, 10
     AUTOCHECKBOX "&Süreyi Göster", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "&Durum Çubuğu", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Keep Score", IDC_OPT_KEEPSCORE, 100, 66, 65, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "S&ayıyı Koru", IDC_OPT_KEEPSCORE, 100, 66, 65, 10, WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 35, 97, 50, 14
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
 END
@@ -59,8 +59,8 @@ BEGIN
     IDS_SOL_QUIT "Bu oyundan çıkılsın mı?"
     IDS_SOL_WIN "Tebrikler, kazandınız!"
     IDS_SOL_DEAL "Yine dağıtılsın mı?"
-    IDS_SOL_SCORE "Score: %d"
-    IDS_SOL_TIME "Time: %d"
+    IDS_SOL_SCORE "Sayı: %d"
+    IDS_SOL_TIME "Süre: %d"
 END
 
 /* Menus */
index a96b9fb..141d7fc 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
index 6d90b1c..e9c1274 100644 (file)
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
             WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
             TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
-    LTEXT "Birtakım hizmetler, diğer hizmetlere, dizge sürücülerine ve yükleme sıra öbeklerine bağımlıdır. Eğer bir dizge bileşeni, durdurulmuşsa ya da düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bağımlı hizmetler etkilenebilir.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
+    LTEXT "Birtakım hizmetler, başka hizmetlere, dizge sürücülerine ve yükleme sıra öbeklerine bağımlıdır. Eğer bir dizge bileşeni, durdurulmuşsa ya da düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bağımlı hizmetler etkilenebilir.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
     LTEXT "Bu hizmet aşağıdaki bileşenlere bağımlıdır:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
     LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
 END
@@ -155,7 +155,7 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
-CAPTION "Diğer Hizmetleri Kapatma"
+CAPTION "Başka Hizmetleri Kapatma"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
 BEGIN
index 7e20c85..bd0a12f 100644 (file)
@@ -165,7 +165,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_INTERNET "Ağ"
     IDS_CAT_LIBS "Kitaplıklar"
     IDS_CAT_OFFICE "Büro"
-    IDS_CAT_OTHER "Diğer"
+    IDS_CAT_OTHER "Başka"
     IDS_CAT_SCIENCE "Bilim"
     IDS_CAT_TOOLS "Araçlar"
     IDS_CAT_VIDEO "Vidyo"
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
     IDS_APPLICATIONS "Uygulamalar"
     IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "İndirilenlerin saklanacağı bir dizin seçiniz:"
     IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Belirttiğiniz dizin yok. Belirttiğiniz dizin oluşturulsun mu?"
-    IDS_APP_REG_REMOVE "Kurulan izlencenin girişini Değer Defteri'nden silmeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_APP_REG_REMOVE "Kurulan izlencenin girişini değer defterinden silmek istemeyi doğruluyor musunuz?"
     IDS_INFORMATION "Bilgi"
-    IDS_UNABLE_TO_REMOVE "İzlencenin girişi Değer Defteri'nden silinemiyor."
+    IDS_UNABLE_TO_REMOVE "İzlencenin girişi değer defterinden silinemiyor."
 END
index b24e556..03cfb35 100644 (file)
@@ -293,7 +293,7 @@ BEGIN
     ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY "Uzaktaki bir bilgisayarın Değer Defteri'sine olan bağlantıyı keser."
     ID_REGISTRY_PRINT "Değer Defteri'nin tümünü ya da bir bölümünü yazdırır."
 /*  ID_HELP_HELPTOPICS "Değer Defteri Düzenleyicisi Yardımı'nı açar."  */
-    ID_HELP_ABOUT "İzlenceyle ilgili bilgi görüntüler."
+    ID_HELP_ABOUT "İzlenceyle ilgili bilgi, sürüm numarası ve telif hakkı görüntüler."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -320,18 +320,18 @@ BEGIN
     IDS_UNSUPPORTED_TYPE "Bu türdeki dizinler değiştirilemiyor: %ld"
     IDS_TOO_BIG_VALUE "Değer çok büyük: %ld"
     IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "REG_MULTI_SZ veri türü boş dizgi içeremez.\nBoş dizgiler dizelgeden silinmiştir."
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE "Bu dizini silmeyi doğruluyor musunuz?"
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE "Bu dizinleri silmeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE "Bu dizini silmek istemeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE "Bu dizinleri silmek istemeyi doğruluyor musunuz?"
     IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Dizin Silme Doğrulaması"
-    IDS_QUERY_DELETE_ONE "Bu değeri silmeyi doğruluyor musunuz?"
-    IDS_QUERY_DELETE_MORE "Bu değerleri silmeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_QUERY_DELETE_ONE "Bu değeri silmek istemeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_QUERY_DELETE_MORE "Bu değerleri silmek istemeyi doğruluyor musunuz?"
     IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Değer Silme Doğrulaması"
     IDS_ERR_DELVAL_CAPTION "Değerler Silinmesi Yanlışlığı"
     IDS_ERR_DELETEVALUE "Tüm belirtilmiş değerler silinemiyor."
     IDS_ERR_RENVAL_CAPTION "Değer Adı Değiştirilmesi Yanlışlığı"
     IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY "Adı değiştirilemiyor: %s. Belirtilen değer adı boş. Başka bir ad yazıp yeniden deneyiniz."
     IDS_QUERY_IMPORT_HIVE_CAPTION "Dizin Yenileme Doğrulaması"
-    IDS_QUERY_IMPORT_HIVE_MSG "Bir dizin seçili dizinle yenilenecektir.\nBu dizinin tüm alt dizinleri ve değerleri silinecektir.\nEylemi sürdürmek istiyor musunuz?"
+    IDS_QUERY_IMPORT_HIVE_MSG "Bir dizin seçili dizinle yenilenecektir.\nBu dizinin tüm alt dizinleri ve değerleri silinecektir.\nİşlemi sürdürmek istiyor musunuz?"
     IDS_NEW_KEY "%d. Yeni Dizin"
     IDS_NEW_VALUE "%d. Yeni Değer"
 END
@@ -397,7 +397,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_IMPORT_PROMPT "Bilgi ekleme, yanlışlıkla değerleri değiştirebilir ya da silebilir ve bileşenlerin doğru çalışmasını engelleyebilir.\nEğer ""%s"" içindeki bilginin kaynağına güvenmiyorsanız onu Değer Defteri'ne eklemeyiniz.\n\nSürdürmek istediğinizi doğruluyor musunuz?"
-    IDS_IMPORT_OK "%s içinde bulunan dizinler ve değerler Değer Defteri'ne başarıyla eklendi."
+    IDS_IMPORT_OK """%s"" içinde bulunan dizinler ve değerler Değer Defteri'ne başarıyla eklendi."
     IDS_IMPORT_ERROR """%s"" alınamıyor: Kütüğü açmada yanlışlık. Bir disk yanlışlığı, bir kütük dizgesi yanlışlığı ya da kütüğün olmaması olabilir."
     IDS_EXPORT_ERROR """%s"" verilemiyor: Kütüğü oluşturmada ya da kütüğe yazmada yanlışlık. Bir disk yanlışlığı ya da bir kütük dizgesi yanlışlığı olabilir."
 END
@@ -541,6 +541,6 @@ END
  *STRINGTABLE
  *BEGIN
  *    ID_HELP_HELPTOPICS "Değer Defteri Düzenleyicisi Yardımı'nı açar."
- *    ID_HELP_ABOUT "İzlenceyle ilgili bilgi görüntüler."
+ *    ID_HELP_ABOUT "İzlenceyle ilgili bilgi, sürüm numarası ve telif hakkı görüntüler."
  *END
  */
index 81ca9ed..b12348b 100644 (file)
@@ -35,7 +35,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Ses Düzeyi Düzenlenecekler", -1, 7, 25, 211, 77
     PUSHBUTTON "&Çalma", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "K&aydetme", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "&Diğer:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Başka:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Aşağıdaki ses düzeyi denetimlerini göster:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
     CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
index c0715aa..93329eb 100644 (file)
@@ -277,11 +277,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 84, 178, 50, 14
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 138, 178, 50, 14
-    LTEXT "Bu seçenekler, ""İşlemci"" sekmesindeki dikeçlerin hangisinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.", IDC_STATIC, 7, 7, 181, 17
+    LTEXT "Görev Yöneticisi'nin İşlemler sayfasında gözükecek dikeçleri seçiniz.", IDC_STATIC, 7, 7, 181, 17
     CONTROL "Yansıma Adı", IDC_IMAGENAME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 7, 28, 56, 10
     CONTROL "PID (İşlem Tanımlayıcı)", IDC_PID, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 39, 88, 10
     CONTROL "CPU Kullanımı", IDC_CPUUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 50, 53, 10
-    CONTROL "CPU Çalışma Süresi", IDC_CPUTIME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 61, 48, 10
+    CONTROL "CPU Süresi", IDC_CPUTIME, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 61, 48, 10
     CONTROL "Bellek Kullanımı", IDC_MEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 72, 63, 10
     CONTROL "Bellek Kullanım Aralığı", IDC_MEMORYUSAGEDELTA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 83, 82, 10
     CONTROL "En Yüksek Bellek Kullanımı", IDC_PEAKMEMORYUSAGE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 94, 82, 10
@@ -295,14 +295,14 @@ BEGIN
     CONTROL "Farazî Bellek Boyutu", IDC_VIRTUALMEMORYSIZE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 39, 77, 10
     CONTROL "Sayfalanmış Havuz", IDC_PAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 50, 53, 10
     CONTROL "Sayfalanmamış Havuz", IDC_NONPAGEDPOOL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 61, 67, 10
-    CONTROL "Öncelik", IDC_BASEPRIORITY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 72, 55, 10
+    CONTROL "Birinci Öncelik", IDC_BASEPRIORITY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 72, 55, 10
     CONTROL "İşleçler", IDC_HANDLECOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 83, 59, 10
     CONTROL "İş Parçacıkları", IDC_THREADCOUNT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 94, 59, 10
     CONTROL "GDI Nesneleri", IDC_GDIOBJECTS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 105, 55, 10
     CONTROL "G/Ç Yazma", IDC_IOWRITES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 116, 49, 10
     CONTROL "G/Ç Yazma Çokluları", IDC_IOWRITEBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 127, 65, 10
-    CONTROL "G/Ç Diğer", IDC_IOOTHER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 138, 46, 10
-    CONTROL "G/Ç Diğer Çoklular", IDC_IOOTHERBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 149, 65, 10
+    CONTROL "G/Ç Başka", IDC_IOOTHER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 138, 46, 10
+    CONTROL "G/Ç Başka Çoklular", IDC_IOOTHERBYTES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 107, 149, 65, 10
 END
 
 /* String Tables */
@@ -311,64 +311,64 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APP_TITLE "Görev Yöneticisi"
     IDC_TASKMGR "Görev Yöneticisi"
-    IDS_IDLE_PROCESS "Çalışmayan İşlemci Yüzdesi İşlemi"
+    IDS_IDLE_PROCESS "Dizge Boşta İşlemi"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    ID_FILE_NEW "Yeni görev çalıştırır."
-    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Görev Yöneticisi'ni diğer pencerelerin üstünde tutar."
-    ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE "Geçiş yapılırken Görev Yöneticisi'ni simge durumuna küçültür."
+    ID_FILE_NEW "Yeni bir izlence çalıştırır."
+    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Simge durumuna küçültülmeden Görev Yöneticisi başka tüm pencerelerin önünde durur."
+    ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE "Geçme işlemi uygulanırken Görev Yöneticisi simge durumuna küçültülür."
     ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Görev Yöneticisi simge durumuna küçültüldüğünde Görev Yöneticisi'ni gizler."
-    ID_VIEW_REFRESH "Görev Yöneticisi'ndeki bilgileri yeniler."
-    ID_VIEW_LARGE "Görevleri büyük simgelerle gösterir."
-    ID_VIEW_SMALL "Görevleri küçük simgelerle gösterir."
-    ID_VIEW_DETAILS "Görevleri küçük simgelerle, ayrıntılı olarak gösterir."
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Her yarım sâniyede bir Görev Yöneticisi'ndeki bilgileri yeniler."
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Her iki sâniyede bir Görev Yöneticisi'ndeki bilgileri yeniler."
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Her dört sâniyede bir Görev Yöneticisi'ndeki bilgileri yeniler."
+    ID_VIEW_REFRESH "Yenileme Hızı ayârını önemsemeden Görev Yöneticisi'ni şimdi yenilemeye zorlar."
+    ID_VIEW_LARGE "Görevleri büyük simgeler kullanarak gösterir."
+    ID_VIEW_SMALL "Görevleri küçük simgeler kullanarak gösterir."
+    ID_VIEW_DETAILS "Her bir görev için bilgi görüntüler."
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Her sâniyede iki kez görünümü yeniler."
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Her iki sâniyede bir görünümü yeniler."
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Her dört sâniyede bir görünümü yeniler."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Görev Yöneticisi'ndeki bilgilerin kendiliğinden yenilenmesini durdurur."
-    ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "Masaüstündeki pencereleri yatay olarak sıralar."
-    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Masaüstündeki pencereleri dikey olarak sıralar."
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Kendiliğinden yenilemez."
+    ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "Masaüstünde pencereleri yatay olarak döşer."
+    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Masaüstünde pencereleri dikey olarak döşer."
     ID_WINDOWS_MINIMIZE "Pencereleri simge durumuna küçültür."
-    ID_WINDOWS_MAXIMIZE "Pencereleri her bir pencerenin görüntülüğü kaplayacağı şekilde büyütür."
-    ID_WINDOWS_CASCADE "Pencereleri masaüstünde çapraz olarak sıralar."
-    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Pencereyi öne getirir ancak o pencereye geçiş yapmaz."
-    ID_HELP_TOPICS "Görev Yöneticisi ile ilgili yardım konularını görüntüler."
-    ID_HELP_ABOUT "Görev Yöneticisi ile ilgili bilgi görüntüler."
-    ID_FILE_EXIT "Görev Yöneticisi'nden çıkar."
-    ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "Farazî DOS Makinesi (ntvdm.exe) altında çalışan 16 bitlik uygulamaları da görüntüler."
-    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS """İşlemler"" sekmesinde hangi dikeçlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler."
-    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "İşlemci çizgelerinde çekirdek zamanlarını gösterir."
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Toplam CPU kullanımını tek çizgede gösterir."
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Her CPU'nun kullanımını ayrı çizgelerde gösterir."
-    ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO "Seçilen görevi öne getirip o göreve odaklatır."
+    ID_WINDOWS_MAXIMIZE "Pencereleri büyütür."
+    ID_WINDOWS_CASCADE "Masaüstünde pencereleri çapraz olarak basamaklar."
+    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Pencereyi öne getirir ancak ona geçmez."
+    ID_HELP_TOPICS "Görev Yöneticisi yardım konularını görüntüler."
+    ID_HELP_ABOUT "İzlenceyle ilgili bilgi, sürüm numarası ve telif hakkı görüntüler."
+    ID_FILE_EXIT "Görev Yöneticisi uygulamasından çıkar."
+    ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "İlişkili ntvdm.exe altındaki 16 bitlik görevleri gösterir."
+    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS "İşlemler sayfasında hangi dikeçlerin görünür olacağını seçer."
+    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Başarım çizgelerinde çekirdek sürelerini görüntüler."
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Bir bayağı geçmiş çizgesi toplam CPU kullanımını gösterir."
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Her bir CPU'nun kendi geçmiş çizgesi vardır."
+    ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO "Bir görevi ön plana getirir, o göreve odaklatır."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    ID_ENDTASK "Seçili görevi sonlandırmaya çalışır."
-    ID_GOTOPROCESS "Seçili görevin işlemine gider."
-    ID_RESTORE "Görev Yöneticisi'ni gizli olmaktan çıkarır."
-    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Seçili işlemi sonlandırır."
-    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE "Seçili işlemi ve bu işlemin bağlı olduğu tüm işlemleri sonlandırır."
-    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG "Seçili işleme bir yanlışlık ayıklayıcı bağlar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY "Seçili işlemin hangi CPU'larla yürütüleceğini belirler."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "Seçili işlemin öncelik sırasını EŞ ZAMANLI yapar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Seçili işlemin öncelik sırasını YÜKSEK yapar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "Seçili işlemin öncelik sırasını ORTA-YÜKSEK yapar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "Seçili işlemin öncelik sırasını ORTA yapar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "Seçili işlemin öncelik sırasını ORTA-DÜŞÜK yapar."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Seçili işlemin öncelik sırasını DÜŞÜK yapar."
+    ID_ENDTASK "Seçilen görevleri sonlandırmayı bildirir."
+    ID_GOTOPROCESS "Seçilen görevin işlemine odaklatır."
+    ID_RESTORE "Görev Yöneticisi'ni gizli durumdan döndürür."
+    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "İşlemi dizgeden siler."
+    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE "Bu işlemi ve tüm astlarını bu dizgeden sonlandırır."
+    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG "Bu işleme yanlışlık ayıklayıcı bağlar."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY "İşleme hangi CPU'ların üzerinde çalışmasına izin verileceğini denetler."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "İşlemi EŞ ZAMANLI öncelik sınıfına getirir."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "İşlemi YÜKSEK öncelik sınıfına getirir."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "İşlemi DÜZGÜLÜ ÜSTÜ öncelik sınıfına getirir."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "İşlemi DÜZGÜLÜ öncelik sınıfına getirir."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "İşlemi DÜZGÜLÜ ALTI öncelik sınıfına getirir."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "İşlemi DÜŞÜK öncelik sınıfına getirir."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TAB_APPS "Görevler"
+    IDS_TAB_APPS "Uygulamalar"
     IDS_TAB_PROCESSES "İşlemler"
     IDS_TAB_PERFORMANCE "Başarım"
     IDS_TAB_TASK "Görev"
@@ -378,7 +378,7 @@ BEGIN
     IDS_TAB_USERNAME "Kullanıcı Adı"
     IDS_TAB_SESSIONID "Oturum Kimliği"
     IDS_TAB_CPU "CPU Kullanımı"
-    IDS_TAB_CPUTIME "CPU Çalışma Süresi"
+    IDS_TAB_CPUTIME "CPU Süresi"
     IDS_TAB_MEMUSAGE "Bellek Kullanımı"
     IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE "En Yüksek Bellek Kullanımı"
     IDS_TAB_MEMDELTA "Bellek Kullanım Aralığı"
@@ -387,43 +387,43 @@ BEGIN
     IDS_TAB_VMSIZE "Farazî Bellek Boyutu"
     IDS_TAB_PAGEDPOOL "Sayfalanmış Havuz"
     IDS_TAB_NPPOOL "Sayfalanmamış Havuz"
-    IDS_TAB_BASEPRI "Öncelik"
+    IDS_TAB_BASEPRI "Birinci Öncelik"
     IDS_TAB_HANDLES "İşleçler"
     IDS_TAB_THREADS "İş Parçacıkları"
     IDS_TAB_USERPBJECTS "Kullanıcı Nesneleri"
     IDS_TAB_GDIOBJECTS "GDI Nesneleri"
     IDS_TAB_IOREADS "G/Ç Okuma"
     IDS_TAB_IOWRITES "G/Ç Yazma"
-    IDS_TAB_IOOTHER "G/Ç Diğer"
+    IDS_TAB_IOOTHER "G/Ç Başka"
     IDS_TAB_IOREADBYTES "G/Ç Okuma Çokluları"
     IDS_TAB_IOWRITESBYTES "G/Ç Yazma Çokluları"
-    IDS_TAB_IOOTHERBYTES "G/Ç Diğer Çoklular"
+    IDS_TAB_IOOTHERBYTES "G/Ç Başka Çoklular"
     IDS_MENU_SELECTCOLUMNS "&Dikeçleri Seç..."
     IDS_MENU_16BITTASK "&16 Bitlik Görevleri Göster"
     IDS_MENU_WINDOWS "&Pencereler"
     IDS_MENU_LARGEICONS "&Büyük Simgeler"
     IDS_MENU_SMALLICONS "&Küçük Simgeler"
     IDS_MENU_DETAILS "&Ayrıntılar"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS "&Tüm CPU'lar İçin Aynı Çizge"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "&Her CPU'ya Birer Çizge"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS "&Tek Çizge, Tüm CPU'lar"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "&CPU Başına Bir Çizge"
     IDS_MENU_CPUHISTORY "&CPU Geçmişi"
-    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "&Çekirdek Zamanlarını Göster"
+    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "&Çekirdek Sürelerini Göster"
     IDS_CREATENEWTASK "Yeni Görev Oluşturma"
-    IDS_CREATENEWTASK_DESC "Çalıştırılacak görevin konumunu yazınız:"
-    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "CPU'larla ilişkisi erişilemez veyâ değiştirilemez."
-    IDS_MSG_PROCESSONEPRO "Herhangi bir işlem, en az bir CPU ile ilişkili olmalıdır."
-    IDS_MSG_INVALIDOPTION "Geçersiz seçenek."
-    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS "Yanlışlık ayıklama işlemi yapılamaz."
-    IDS_MSG_WARNINGDEBUG "UYARI: Bu işlemde yanlışlık ayıklama, veri yitimine neden olabilir.\nBu işleme bir yanlışlık ayıklayıcı bağlamayı doğruluyor musunuz?"
-    IDS_MSG_TASKMGRWARNING "Uyarı"
-    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "UYARI: Bir işlemin sonlandırılması, dizge\nkararsızlığı veyâ veri yitimi gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu\nişlemi sonlandırmayı doğruluyor musunuz?"
-    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO "İşlem sonlandırma yapılamaz."
-    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY "İşlemci önceliği değiştirilemez."
-    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "UYARI: İşlemci önceliğinin değiştirilmesi, dizge\nkararsızlığı gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu işlemin\nişlemci önceliğini değiştirmeyi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_CREATENEWTASK_DESC "Bir izlencenin, bir dizinin, bir belgenin veyâ bir Umûmî Ağ kaynağının adını yazınız, Görev Yöneticisi onu sizin için açacaktır."
+    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "İşlemci İlişkisinin Erişilememesi veyâ Ayarlanamaması"
+    IDS_MSG_PROCESSONEPRO "İşlem en azından bir işlemciyle ilişkisi olmalıdır."
+    IDS_MSG_INVALIDOPTION "Geçersiz Seçenek"
+    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS "Yanlışlık Ayıklama İşleminin Yapılamaması"
+    IDS_MSG_WARNINGDEBUG "UYARI: Bu işlemde yanlışlık ayıklama veri yitimiyle sonuçlanabilir.\nYanlışlık ayıklayıcı bağlamak istediğinizi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_MSG_TASKMGRWARNING "Görev Yöneticisi Uyarısı"
+    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING "UYARI: Bir işlemin sonlandırılması, veri\nyitimi ve dizge kararsızlığını içeren istenmeyen sonuçlara neden\nolabilir. İşlem sonlandırılmadan önce durumunu veyâ verisini\nkaydetme fırsatı verilmeyecektir. İşlemi\nsonlandırmak istediğinizi doğruluyor musunuz?"
+    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO "İşlem Sonlandırmanın Yapılamaması"
+    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY "Önceliğin Değiştirilememesi"
+    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "UYARI: Bu işlemin öncelik sınıfının değiştirilmesi, dizge\nkararsızlığını içeren istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Öncelik \nsınıfını değiştirmek istediğinizi doğruluyor musunuz?"
     IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE "CPU Kullanımı: %%%d"
     IDS_STATUS_MEMUSAGE "Bellek Kullanımı: %d KB / %d KB"
     IDS_STATUS_CPUUSAGE "CPU Kullanımı: %%%3d"
-    IDS_STATUS_PROCESSES "İşlem Sayısı: %d"
+    IDS_STATUS_PROCESSES "İşlem: %d"
     IDS_Not_Responding "Yanıt Vermiyor"
     IDS_Running "Çalışıyor"
 END
index b7860ff..0468cd7 100644 (file)
@@ -7,9 +7,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur'a Hoşgeldiniz.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Daha bu CD'den ReactOS'u doğrudan kuramazsınız. Bu CD'den ReactOS'u kurmak için bilgisayarınızı yeniden başlatınız.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
-    LTEXT "Kur'dan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "ReactOS Kur Büyücüsü'ne Hoşgeldiniz", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Daha bu CD'den ReactOS'u doğrudan kuramazsınız. Lütfen ReactOS'u kurmak için bu CD'den bilgisayarınızı yeniden başlatınız.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Kur'dan çıkmak için İptal'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -20,9 +20,9 @@ BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
     CONTROL "Kurulum Dili:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
     CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
-    CONTROL "Düğme Takımı Düzeni:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
+    CONTROL "Düğme Takımı Giriş Yöntemi:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
     CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
-    LTEXT "Kurulum türünü seçmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
+    LTEXT "Kurulum türünü seçmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
 END
 
 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -32,8 +32,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Kurulum Türü", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
     CONTROL "ReactOS'u Yükleme", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
-    CONTROL "ReactOS'u Onarma ya da Yükseltme", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 20, 30, 277, 10
-    LTEXT "Aygıt seçeneklerini seçmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
+    CONTROL "Kurulu ReactOS'u Onarma ya da Yükseltme", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 20, 30, 277, 10
+    LTEXT "Aygıtları kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -41,14 +41,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Aygıt Seçenekleri", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
-    LTEXT "Bilgisayar Türü:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
+    CONTROL "Aygıt Ayarları", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
+    LTEXT "Bilgisayar:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
-    LTEXT "Görüntü Ayarları:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
+    LTEXT "Görüntü:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
-    LTEXT "Düğme Takımı Türü:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
+    LTEXT "Düğme Takımı:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
-    LTEXT "Kurulum yapılacak bölümü seçmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
+    LTEXT "Kurulum aygıtını kurmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
 END
 
 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -56,13 +56,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS'un Kurulacağı Bölüm", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 1, 298, 176
+    CONTROL "ReactOS Kurulumu İçin Bölümlendirme", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 1, 298, 176
     LISTBOX IDC_PARTITION, 20, 12, 278, 142, LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Oluştur...", IDC_PARTCREATE, 20, 155, 50, 15
     PUSHBUTTON "&Sil", IDC_PARTDELETE, 76, 155, 50, 15
     PUSHBUTTON "S&ürücü", IDC_DEVICEDRIVER, 162, 155, 50, 15, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "G&elişmiş Seçenekler...", IDC_PARTMOREOPTS, 218, 155, 80, 15
-    LTEXT "Kurulum özetini görmek için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
+    LTEXT "Kurulum özetini gözden geçirmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
 END
 
 IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
@@ -71,7 +71,7 @@ CAPTION "Bölüm Oluşturma"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
-    CONTROL "Bölüm Oluşturma", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
+    CONTROL "Bölüm Oluşturma ve Biçimlendirme", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
     LTEXT "Büyüklük:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
     EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 52, 23, 53, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
@@ -83,15 +83,15 @@ END
 
 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 305, 116
 STYLE WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Gelişmiş Seçenekler"
+CAPTION "Gelişmiş Bölümlendirme Seçenekleri"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Kurulum Dizini", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
-    CONTROL "Önyükleyici Kurulumu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
-    CONTROL "Önyükleyici, diskin MBR'sine ve VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
-    CONTROL "Önyükleyici, diskin yalnızca VBR'sine kurulsun.", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
-    CONTROL "Önyükleyici kurulmasın.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
+    CONTROL "Ön Yükleyici Kurulumu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
+    CONTROL "Ön yükleyiciyi diskin üzerine kur. (MBR ve VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
+    CONTROL "Ön yükleyiciyi diskin üzerine kur. (Yalnızca VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
+    CONTROL "Ön yükleyici kurulumu yok.", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
     PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
@@ -102,7 +102,7 @@ CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Kurulum Özeti", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
-    LTEXT "Kurulumu başlatmak için ""İleri >"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
+    LTEXT "Kurulumu işlemini başlatmak için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -110,7 +110,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Kurulum Süreci", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
+    CONTROL "Kurulum İşlemi", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
     LTEXT "Kütükler yükleniyor...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "sınama.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
     CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
@@ -118,32 +118,32 @@ END
 
 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Kur"
+CAPTION "ReactOS Kurulumunun Bitirilmesi"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "ReactOS Kurulumunun İlk Aşaması Bitmesi", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
-    LTEXT "ReactOS kurulumunun ilk aşaması bitti.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
-    LTEXT """Bitir"" düğmesine bastığınızda bilgisayarınız yeniden başlatılacak.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
+    LTEXT "ReactOS kurulumunun ilk aşamasını başarılı bir şekilde bitirdiniz.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
+    LTEXT "Bitir'e tıkladığınızda bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Eğer bilgisayarınızda takılı bir CD varsa onu çıkarttığınızdan sonra ""Bitir"" düğmesine tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Eğer bir sürücüde bir CD varsa onu çıkartınız. Sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Bitir'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_LANGTITLE "Dil Seçimi"
-    IDS_LANGSUBTITLE "Kurulum ve dizge dilini seçiniz."
+    IDS_LANGSUBTITLE "Kurulum ve son dizge dilini seçiniz."
     IDS_TYPETITLE "ReactOS Kur'a Hoşgeldiniz"
     IDS_TYPESUBTITLE "Kurulum türünü seçiniz."
-    IDS_DEVICETITLE "Aygıt Seçeneklerinin Seçilmesi"
-    IDS_DEVICESUBTITLE "Görüntü ayarlarını ve düğme takımı türünü seçiniz."
-    IDS_DRIVETITLE "Kurulum Yapılacak Bölümün Seçilmesi"
-    IDS_DRIVESUBTITLE "Kurulum yapılacak bölümü, kurulum dizinini ve önyükleyici seçeneklerini seçiniz."
+    IDS_DEVICETITLE "Ana Aygıtların Kurulumu"
+    IDS_DEVICESUBTITLE "Görüntü ve düğme takımı ayarlarını yapınız."
+    IDS_DRIVETITLE "Kurulum Bölümünün ve Dizge Dizininin Anıklanması"
+    IDS_DRIVESUBTITLE "Kurulum bölümünü, dizge dizinini ve ön yükleyiciyi anıklayınız."
     IDS_PROCESSTITLE "Bölümün Biçimlendirilmesi, Kütüklerin Çoğaltılması ve Önyükleyicinin Kurulması"
-    IDS_PROCESSSUBTITLE "Bölüm biçimlendiriliyor, kütükler çoğaltılıyor ve önyükleyici kuruluyor."
-    IDS_RESTARTTITLE "Kurulumun İlk Aşamasının Bitmesi"
-    IDS_RESTARTSUBTITLE "Kurulumun ilk aşaması bitti. İkincisine geçmek için bilgisayarı yeniden başlatınız."
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Bölüm oluşturuluyor ve biçimlendiriliyor, kütükler çoğaltılıyor, ön yükleyici kuruluyor ve anıklanıyor."
+    IDS_RESTARTTITLE "Kurulumun İlk Aşaması Bitti"
+    IDS_RESTARTSUBTITLE "Kurulumun ilk aşaması bitirildi, ikinci aşamayla sürdürmek için yeniden başlatınız."
     IDS_SUMMARYTITLE "Kurulum Özeti"
-    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Kurulumdan önce, dizelgelenen kurulum seçeneklerini gözden geçiriniz."
-    IDS_ABORTSETUP "ReactOS kurulumu bitmedi. Eğer Kur'dan çıkarsanız, ReactOS'u kurmak için Kur'u yeniden çalıştırabilirsiniz. Çıkmayı doğruluyor musunuz?"
+    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Kurulumdan aygıtına uygulanmadan önce gözden geçirmek için dizelgelenen kurulum seçenekleri."
+    IDS_ABORTSETUP "ReactOS bilgisayarınıza tümüyle kurulmadı. Eğer şimdi Kur'dan çıkarsanız, ReactOS'u kurmak için Kur'u yeniden çalıştırmayı isteybilirsiniz. Gerçekten çıkılsın mı?"
     IDS_ABORTSETUP2 "Kurulum iptal edilsin mi?"
 END
index 84b31a1..3fb5b36 100644 (file)
@@ -78,12 +78,12 @@ IDB_ROSLOGO BITMAP "res/rosbitmap.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/tr-TR.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 9a1528d..657dcb7 100644 (file)
@@ -4,24 +4,24 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMWare(r)'de çalıştığını algıladı.", -1, 117, 8, 140, 24
-    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsünü kurmak için ""İleri"" düğmesine tıklayınız. Eğer sürücüyü kurmak istemiyorsanız ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 117, 140, 140, 24
+    LTEXT "ReactOS Kur, sizin ReactOS'u VMWare(r)'de çalıştırdığınızı algıladı.", -1, 117, 8, 140, 24
+    LTEXT "Eğer VMware(r) SVGA sürücüsünü kurmayı istiyorsanız ""İleri""ye tıklayınız, yoksa ""İptal""e tıklayınız.", -1, 117, 140, 140, 24
 END
 
 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsüyle birlikte gelmez.\n\nBu yüzden, VMWare(r)'de bulunan ""Install VMware tools..."" seçeneğine tıklayınız.\n\n\nİşlemi sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, sürücünün kurulumunu atlamak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsüyle gelmez.\n\nBu yüzden VMWare(r) seçke çubuğunuzdaki ""VM""ye gidiniz ve ""Install VMware tools...""u seçiniz.\n\n\nSürdürmek için ""İleri""ye ya da SVGA sürücüsünün kurulumunu atlamak için ""İptal""e tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "{STATUS}", IDC_INSTALLINGSTATUS, 25, 68, 225, 8
@@ -30,10 +30,10 @@ END
 
 IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsü, başarılı bir şekilde kuruldu. Aşağıdaki çözünürlüklerden birini seçiniz:", -1, 25, 5, 225, 20
+    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsü, başarılı bir şekilde kuruldu. Lütfen gözde görüntülük çözünürlüğünüzü seçiniz:", -1, 25, 5, 225, 20
     PUSHBUTTON "640x480", 1120, 25, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "800x600", 1400, 25, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "1024x768", 1792, 25, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
@@ -45,89 +45,89 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "1792x1344", 3136, 195, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "1856x1392", 3248, 195, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "1920x1440", 3360, 195, 60, 50, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    LTEXT "Aşağıdaki derinliklerden birini seçiniz:", -1, 25, 93, 225, 12
+    LTEXT "Lütfen gözde renk derinliğinizi seçiniz:", -1, 25, 93, 225, 12
     COMBOBOX IDC_COLORQUALITY, 25, 105, 75, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_INSTALLATION_FAILED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsünü kuramadı.\n\n\nReactOS kurulumunu sürdürmek için ""Bitir"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsünü kuramadı.\n\n\nKurulum işlemini sürdürmek için ""Bitir""e tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsü, daha önceden kurulmuş.\n\nNe yapmak istediğinizi seçiniz:", -1, 25, 5, 225, 30
-    PUSHBUTTON "Görüntülük Ayarlarını Yapılandırmak", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "Başka Bir Görüntülük Sürücüsü Kurmak", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "VMware(r) SVGA Sürücüsünü Kaldırmak", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    LTEXT "Sürdürmek için ""İleri"" düğmesine, çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 19
+    LTEXT "VMware(r) SVGA sürücüsü önceden kurulmuş.\n\nLütfen ne yapmak istediğinizi seçiniz:", -1, 25, 5, 225, 30
+    PUSHBUTTON "Görüntülük Ayarlarını Yapılandırma", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "Başka Bir Çizge Sürücüsü Kurma", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "VMware(r) SVGA Sürücüsünü Kaldırma", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    LTEXT "Sürdürmek için ""İleri""ye ya da büyücüden çıkmak için ""İptal""e tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 19
 END
 
 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Kullanmak istediğiniz görüntülük sürücüsünü seçiniz:", -1, 25, 25, 225, 15
+    LTEXT "Lütfen kullanmak istediğiniz çizge sürücüsünü seçiniz:", -1, 25, 25, 225, 15
     PUSHBUTTON "ReactOS VGA Sürücüsü", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "ReactOS VBE Sürücüsü (SVGA)", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    LTEXT "İşlemi bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapmadan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 20
+    LTEXT "İşlemi bitirmek için ""Bitir""e ya da değişiklik yapmadan kurulumdan çıkmak için ""İptal""e tıklayınız.", -1, 25, 93, 225, 20
 END
 
 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Görüntülük Sürücüsü Kurulumu"
+CAPTION "Vidyo Sürücüsü Kurulumu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücüsünü kaldırmak üzere.\n\n\nKaldırmayı bitirmek için ""Bitir"" düğmesine, hiçbir değişiklik yapılmadan çıkmak için ""İptal"" düğmesine tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "ReactOS Kur, VMware(r) SVGA sürücünüzü kaldırmak üzere.\n\n\nSürücüyü kaldırmak için ""Bitir""e ya da onu olduğu gibi bırakmak için ""İptal""e tıklayınız.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_WIZARD_NAME "VMware(r) algılandı."
-    IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "ReactOS Kur, gerekli kütükleri bulamadı.\nVMWare(r) Araç CD'sini bağladığınızı doğrulayınız."
-    IDS_FAILEDTOCOPYFILES "ReactOS Kur, gerekli kütükleri çoğaltamadı.\nVMWare(r) Araç CD'sini bağladığınızı doğrulayınız.\n"
-    IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "VMware(r) SVGA sürücüsünün etkinleştirilmesi başarısız oldu."
-    IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "ReactOS VGA sürücüsünün etkinleştirilmesi başarısız oldu."
-    IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "ReactOS VBE sürücüsünün etkinleştirilmesi başarısız oldu."
-    IDS_UNINSTNOTICE "VMware(r) SVGA sürücüsünün kütükleri silinmedi.\nOnları, dizgeyi yeniden başlatma sonrasında siliniz."
-    IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "VMware(r) SVGA sürücüsünün değerleri oluşturulamadı."
+    IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "ReactOS Kur gerekli kütükleri bulamadı.\nVMWare(r) Araç CD-ROM'unun takılı olduğundan emin olunuz."
+    IDS_FAILEDTOCOPYFILES "ReactOS Kur gerekli kütükleri çoğaltamadı.\nVMWare(r) Araç CD-ROM'unun takılı olduğundan emin olunuz.\n"
+    IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "VMware(r) SVGA sürücüsünü etkinleştirme başarısız oldu."
+    IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "ReactOS VGA sürücüsünü etkinleştirme başarısız oldu."
+    IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "ReactOS VBE sürücüsünü etkinleştirme başarısız oldu."
+    IDS_UNINSTNOTICE "VMware(r) SVGA sürücüsünün kütükleri daha silinmedi.\nLütfen onları bir yeniden başlatmadan sonra elle siliniz."
+    IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "VMware(r) SVGA sürücüsü için değer defteri girdilerinin oluşturulması başarısız oldu."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    10001 "Düşük (8 İkillik)"
-    10002 "Orta (16 İkillik)"
-    10003 "Yüksek (32 İkillik)"
+    10001 "En Düşük (Her Noktada 8 Bit)"
+    10002 "Orta (Her Noktada 16 Bit)"
+    10003 "En Yüksek (Her Noktada 32 Bit)"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEARCHINGFORCDROM "VMWare(r) Araç CD'si aranıyor..."
+    IDS_SEARCHINGFORCDROM "VMWare(r) Araç CD-ROM'u aranıyor..."
     IDS_COPYINGFILES "Kütükler çoğaltılıyor..."
     IDS_ENABLINGDRIVER "VMware(r) SVGA sürücüsü etkinleştiriliyor..."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
-    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "VMWare(r) Araç CD'sini bağlayınız."
-    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
-    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "VMware(r) SVGA sürücüsünü bulunuz ve çoğaltınız."
-    IDD_CONFIGTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
-    IDD_CONFIGSUBTITLE "Çözünürlüklerden birini seçiniz."
-    IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
+    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
+    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Lütfen VMWare(r) Araç CD-ROM'unu takınız."
+    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
+    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "VMware(r) SVGA sürücüsünü arayınız ve çoğaltınız."
+    IDD_CONFIGTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
+    IDD_CONFIGSUBTITLE "Gözde görüntülük çözünürlüğünüzü seçiniz."
+    IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
     IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "VMware(r) SVGA sürücüsünün kurulumu başarısız oldu."
-    IDD_CHOOSEACTIONTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
+    IDD_CHOOSEACTIONTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
     IDD_CHOOSEACTIONSUBTITLE "Ne yapmak istediğinizi seçiniz."
-    IDD_SELECTDRIVERTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
+    IDD_SELECTDRIVERTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
     IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Bir sürücü seçiniz."
-    IDD_DOUNINSTALLTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulumu"
+    IDD_DOUNINSTALLTITLE "VMware(r) SVGA Sürücüsünün Kurulum Büyücüsü"
     IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Sürücüyü kaldırınız."
 END
index 6ff883b..835aa28 100644 (file)
@@ -77,12 +77,12 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SV_SE
-    #include "lang/sv-SE.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SV_SE
+    #include "lang/sv-SE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
index d91b208..78802c6 100644 (file)
@@ -7,10 +7,10 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 /* Default settings */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "ReactOS - Hoşgeldiniz Uygulaması"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE "ReactOS - Hoşgeldiniz Uygulaması"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC "React İşletim Dizgesi'ne hoşgeldiniz.\n\nFârenizi, soldaki herhangi bir seçeneğe götürebilirsiniz."
-//    IDS_CHECKTEXT "Bir sonraki sefere bu pencereyi göster."
+    IDS_APPTITLE "ReactOS - Hoşgeldiniz"
+    IDS_DEFAULTTOPICTITLE "ReactOS"
+    IDS_DEFAULTTOPICDESC "React İşletim Dizgesi'ne hoşgeldiniz.\n\nSolda bir konuya tıklayınız."
+//    IDS_CHECKTEXT "Bu iletiyi yine göster."
 //    IDS_CLOSETEXT "Çıkış"
 END
 
@@ -18,7 +18,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_TOPICBUTTON0 "ReactOS'u Kur"
-    IDS_TOPICBUTTON1 "CD'nin İçini Araştır"
+    IDS_TOPICBUTTON1 "Bu CD'yi Araştır"
     IDS_TOPICBUTTON2 "Çıkış"
 //    IDS_TOPICBUTTON3 "Empty Topic 3"
 //    IDS_TOPICBUTTON4 "Empty Topic 4"
@@ -33,7 +33,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_TOPICTITLE0 "ReactOS'u Kur"
-    IDS_TOPICTITLE1 "CD'nin İçini Araştır"
+    IDS_TOPICTITLE1 "Bu CD'yi Araştır"
     IDS_TOPICTITLE2 "Çıkış"
 //    IDS_TOPICTITLE3 "Empty Topic Title 3"
 //    IDS_TOPICTITLE4 "Empty Topic Title 4"
@@ -47,9 +47,9 @@ END
 /* Topic descriptions */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0 "Bu seçenek ile bilgisayarınıza ReactOS yükleyebilir ya da bilgisayarınızda var olan bir ReactOS yüklemesini yükseltebilirsiniz."
-    IDS_TOPICDESC1 "CD'deki kütükleri gösterir."
-    IDS_TOPICDESC2 "Bu uygulamadan çıkar."
+    IDS_TOPICDESC0 "Bilgisayarınıza yeni bir ReactOS yükleyiniz ya da var olan bir yüklemeyi yükseltiniz."
+    IDS_TOPICDESC1 "CD'yi araştır."
+    IDS_TOPICDESC2 "Bu uygulamadan çıkmak için tıklayınız."
 //    IDS_TOPICDESC3 "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
 //    IDS_TOPICDESC4 "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
 //    IDS_TOPICDESC5 "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
index 655fcf2..2391afe 100644 (file)
@@ -116,6 +116,9 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
@@ -125,9 +128,6 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 5258cae..95ea952 100644 (file)
@@ -11,8 +11,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Bildirimleri Husûsileştir...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Pencereleri Basamakla", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
-        MENUITEM "P&encereleri Üst Üste Sırala", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
-        MENUITEM "Pe&ncereleri Yan Yana Sırala", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
+        MENUITEM "P&encereleri Yatay Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
+        MENUITEM "Pe&ncereleri Dikey Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
         MENUITEM "&Masaüstünü Göster", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
         MENUITEM "&Geri Al", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -28,11 +28,11 @@ BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
         MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-        POPUP "&Yazılımlar", IDM_PROGRAMS
+        POPUP "&İzlenceler", IDM_PROGRAMS
         BEGIN
             MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
         END
-        POPUP "Y&er İmleri", IDM_FAVORITES
+        POPUP "&Yer İmleri", IDM_FAVORITES
         BEGIN
             MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
         END
@@ -56,11 +56,11 @@ BEGIN
         MENUITEM "Yar&dım ve Destek", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "&Çalıştır...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "E&şle", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "&Oturumu Kapat %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Eşle", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Oturumu Kapat: %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "Ba&ğlantıyı Kes...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "B&ilgisayarı Ayır", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Bi&lgisayarı Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
     END
 END
 
@@ -69,7 +69,7 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Görev Çubuğu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    GROUPBOX "Görev Çubuğunun Görünümü", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
+    GROUPBOX "Görev Çubuğu Görünümü", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
     AUTOCHECKBOX "&Görev Çubuğunu Kilitle", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "G&örev Çubuğunu Kendiliğinden Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
@@ -83,15 +83,15 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Başlat Seçkesi"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "&Gelişmiş Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 7, 105, 10
-    LTEXT "Gelişmiş Başlat Seçkesi; dizinlere, sık kullanılan yazılımlara ve aramaya kolayca ulaşmanıza olanak sağlar.", IDC_STATIC, 20, 17, 150, 24, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 7, 105, 10
+    LTEXT "Bu seçke türü; size dizinlerinize, sık kullanılan izlencelere ve aramaya kolay erişim verir.", IDC_STATIC, 20, 17, 150, 24, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Husûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 4, 53, 14, WS_DISABLED
-    AUTORADIOBUTTON "&Eski Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 47, 105, 10, WS_DISABLED
-    LTEXT "Eski Başlat Seçkesi, eski görünüm ve eski işlevliği sağlar.", -1, 20, 57, 150, 24, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&Geleneklik Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 47, 105, 10, WS_DISABLED
+    LTEXT "Bu seçke türü, size geleneklik görünümü ve geleneklik işlevliliği sağlar.", -1, 20, 57, 150, 24, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "H&usûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 44, 53, 14, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Gizlilik", IDC_STATIC, 7, 100, 238, 42
-    AUTOCHECKBOX "&Son Kullanılan Kütüklerin Dizelgesini Sakla ve Görüntüle", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14, 114, 224, 10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX "S&on Kullanılan Yazılımların Dizelgesini Sakla ve Görüntüle", IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14, 128, 224, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "&Son Zamanlarda Açılan Kütüklerin Bir Dizelgesini Sakla ve Görüntüle", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14, 114, 224, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "S&on Zamanlarda Açılan Yazılımların Bir Dizelgesini Sakla ve Görüntüle", IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14, 128, 224, 10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_NOTIFICATION DIALOGEX 0, 0, 252, 218
@@ -101,13 +101,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 6, 238, 21, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Simgeler", IDC_STATIC, 6, 33, 240, 58, WS_DISABLED
-    LTEXT "Yakın zamanda kullanmadığınız simgeleri gizleyerek bildirim alanının şişmesini önleyebilirsiniz.", IDC_STATIC, 13, 48, 223, 16, WS_DISABLED
+    LTEXT "Son zamanlarda tıklamadığınız simgeleri gizleyerek bildirim alanını düzenli tutabilirsiniz.", IDC_STATIC, 13, 48, 223, 16, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "E&dilgin Simgeleri Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 70, 125, 10, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Husûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 70, 50, 14, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Dizge Simgeleri", IDC_STATIC, 6, 97, 240, 84, WS_DISABLED
-    LTEXT "Sürekli görüntülenecek dizge simgelerini seçiniz:", IDC_STATIC, 13, 112, 223, 16, WS_DISABLED
+    LTEXT "Sürekli göstermek için dizge simgelerini seçiniz:", IDC_STATIC, 13, 112, 223, 16, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "&Saat", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 126, 200, 10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX "S&es Ayârı", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13, 139, 200, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "S&es Düzeyi", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13, 139, 200, 10, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "&Ağ", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13, 152, 200, 10, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "&Güç", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13, 164, 200, 10, WS_DISABLED
 END
@@ -117,7 +117,7 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Araç Çubukları"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Görev çubuğuna hangi araç çubuklarının ekleneceğini seçebilirsiniz:", IDC_STATIC, 7, 7, 223, 12, WS_DISABLED
+    LTEXT "Görev çubuğuna eklemek için araç çubuklarını seçiniz:", IDC_STATIC, 7, 7, 223, 12, WS_DISABLED
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_DESKBANDLIST, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 7, 20, 236, 160, WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
@@ -137,7 +137,7 @@ BEGIN
     IDS_PROPERTIES "&Husûsiyetler"
     IDS_OPEN_ALL_USERS "&Tüm Kullanıcılar'da Aç"
     IDS_EXPLORE_ALL_USERS "T&üm Kullanıcılar'da Araştır"
-    IDS_STARTUP_ERROR "Dizge, gerekli değerlerin, bozuk olduğundan ya da olmadığından Gezgin'i başlatamadı."
+    IDS_STARTUP_ERROR "Dizge, değer defterinin, bozuk ya da olmadığından gezgini başlatamadı."
 END
 
 STRINGTABLE
index 65b747e..e33c668 100644 (file)
@@ -3,6 +3,6 @@
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DllNotLoaded """%s"" kitaplığı yüklenemedi."
-    IDS_MissingEntry "%s giriş noktası %s içinde bulunamadı."
+    IDS_DllNotLoaded "LoadLibrary, ""%s"" kitaplığını yüklemede başarısız oldu."
+    IDS_MissingEntry "%s içinde %s giriş noktası eksik."
 END
index 3a4b4de..19f7703 100644 (file)
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 1e629c8..76de1ea 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "ReactOS Kur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS, şimdi aşağıdaki ayarlamaları yapıyor:", -1, 38, 8, 196, 18
+    LTEXT "ReactOS şimdi aşağıdaki öğeleri kuruyor:", -1, 38, 8, 196, 18
     LISTBOX IDC_COMP_LIST, 36, 32, 197, 131, LBS_OWNERDRAWVARIABLE | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     ICON IDI_ICON, -1, 5, 6, 21, 20
 END
index 5ed0a8f..3ca6be6 100644 (file)
@@ -48,12 +48,12 @@ IDI_ICON ICON "res/icon.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/tr-TR.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index c7d2d06..870c00f 100644 (file)
@@ -4,5 +4,5 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    STRING_USERINIT_FAIL "Userinit, kabuğu başlatamadı!\n"
+    STRING_USERINIT_FAIL "Userinit, kabuğu başlatmada başarısız oldu!\n"
 END
index 20f5fa5..5b573e5 100644 (file)
@@ -70,6 +70,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
@@ -79,9 +82,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 8ea502e..b919dcb 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Bilgisayarı Kapat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Şimdi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
+    LTEXT "Şimdi bilgisayarınızı kapatmak güvenlidir.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
     ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
     DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
 END
@@ -17,8 +17,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Kullanıcı Arayüzü Yanlışlığı"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Oturum Açma Kullanıcı Arayüzü DLL'si (%s) yüklenemedi.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
-    LTEXT "DLL'nin yenilenmesi için dizge yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
+    LTEXT "Oturum Açma Kullanıcı Arayüzü %s DLL'si yüklemede başarısız oldu.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
+    LTEXT "DLL'yi yenisiyle değiştirmek veyâ özgün DLL'yi onarmak için dizge yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
     DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", 1, 80, 91, 68, 14
 END
 
@@ -26,21 +26,21 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Anıklanıyor..."
     IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Bilgisayar Ayarları Uygulanıyor..."
-    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Bilgisayarı Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
-    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Bilgisayarı Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
-    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Kullanıcı Ayarlarınız Uygulanıyor..."
+    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Açılış Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Kapanış Betikleri Çalıştırılıyor..."
+    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Uygulanıyor..."
     IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Oturum Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
     IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Oturum Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
-    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Kullanıcı Ayarlarınız Yükleniyor..."
+    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Yükleniyor..."
     IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Kapatılıyor..."
     IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS Kapatılıyor..."
-    IDS_PREPARETOSTANDBY "Uyku Kipine Geçiliyor..."
-    IDS_PREPARETOHIBERNATE "Anıkta Beklemeye Geçiliyor..."
+    IDS_PREPARETOSTANDBY "Beklemeye Anıklanıyor..."
+    IDS_PREPARETOHIBERNATE "Anıkta Beklemeye Anıklanıyor..."
     IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Kaydediliyor..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS Başlatılıyor..."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon, kullanıcı kabuğunu etkinleştiremedi."
+    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon, kullanıcı kabuğunu etkinleştirmede başarısız oldu."
 END
index 1a68945..d3c4747 100644 (file)
@@ -74,18 +74,18 @@ IDI_WINLOGON ICON "resources/winlogon.ico"
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SV_SE
-    #include "lang/sv-SE.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/tr-TR.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SV_SE
+    #include "lang/sv-SE.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif