[CRYPTUI] Update Romanian (ro-RO) translation (#6487)
authorAndrei Miloiu <miloiuandrei@gmail.com>
Mon, 12 Feb 2024 17:10:25 +0000 (19:10 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Mon, 12 Feb 2024 17:10:25 +0000 (18:10 +0100)
dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Ro.rc

index f40beff..0d490f7 100644 (file)
@@ -30,8 +30,8 @@ STRINGTABLE
 {
     IDS_CERTIFICATE "Certificat"
     IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informații certificat"
-    IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Acest certificat are o semnătură nevalidă.  Este posibil ca certificatul să fi fost alterat sau corupt."
-    IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Acest certificat rădăcină nu este acreditat.  Pentru a-l acredita, adăugați-l în depozitul de certificate rădăcină acreditate al sistemului."
+    IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Acest certificat are o semnătură nevalidă. Este posibil ca certificatul să fi fost alterat sau corupt."
+    IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Acest certificat rădăcină nu este acreditat. Pentru a-l acredita, adăugați-l în depozitul de certificate rădăcină acreditate al sistemului."
     IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Acest certificat nu a putut fi validat față de un certificat rădăcină acreditat."
     IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Emitentul acestui certificat nu a putut fi aflat."
     IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nu au putut fi verificate toate rolurile intenționate pentru acest certificat."
@@ -124,8 +124,8 @@ STRINGTABLE
     IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Niciunul>"
     IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Asigură identificarea unui calculator de la distanță"
     IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Vă dovedește identitatea pentru un calculator de la distanță"
-    IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantează că aplicația provine de la un anumit autor\nProtejează aplicația de alterări după publicare"
-    IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Protejează mesajele de email"
+    IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantare că aplicația provine de la un anumit autor\nProtejare aplicație de alterări după publicare"
+    IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Protejare a mesajelor de email"
     IDS_PURPOSE_IPSEC "Permite comunicarea securizată pe Internet"
     IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Permite semnarea datelor cu ora curentă"
     IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Vă permite să semnați digital o listă de certificate acreditate"
@@ -203,7 +203,7 @@ CAPTION "Detalii"
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "&Afișează:", -1, 6,12,40,14
+  LTEXT "&Afișare:", -1, 6,12,40,14
   COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,60, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
   CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
     LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
@@ -220,7 +220,7 @@ BEGIN
   GROUPBOX "&Cale certificate", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
   CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
     13,22,231,130
-  PUSHBUTTON "&Afișează certificat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
+  PUSHBUTTON "&Afișare certificat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
   LTEXT "Sta&re certificat:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
     WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
@@ -247,11 +247,11 @@ BEGIN
   LTEXT "&Descriere:", -1, 6,32,60,14
   EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
   GROUPBOX "Rolurile certificatului", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
-  AUTORADIOBUTTON "A&ctivează toate rolurile acestui certificat",
+  AUTORADIOBUTTON "A&ctivare a tuturor rolurilor acestui certificat",
     IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
-  AUTORADIOBUTTON "De&zactivează toate rolurile acestui certificat",
+  AUTORADIOBUTTON "De&zactivare a tuturor rolurilor acestui certificat",
     IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
-  AUTORADIOBUTTON "Activează d&oar următoarele roluri ale acestui certificat:",
+  AUTORADIOBUTTON "Activa d&oar a următoarelor roluri ale acestui certificat:",
     IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
     LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
@@ -267,8 +267,8 @@ BEGIN
   LTEXT "Adăugați identificatorul de obiect (OID) pentru rolul de certificat pe care doriți să-l adăugați:",
     -1, 6,6,190,28
   EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
-  PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 33,48,60,14
-  PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 100,48,60,14
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 33,48,60,14
+  PUSHBUTTON "&Revocare", IDCANCEL, 100,48,60,14
 END
 
 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
@@ -280,8 +280,8 @@ BEGIN
   CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
     6,28,188,70
   CHECKBOX "Afișea&ză depozitele fizice", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
-  PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 144,118,50,14
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+  PUSHBUTTON "&Revocare", IDCANCEL, 144,118,50,14
 END
 
 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
@@ -319,9 +319,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT "Wine poate selecta automat depozitul de certificate sau puteți să specificați o locație pentru certificate.",
     -1, 21,1,220,25
-  AUTORADIOBUTTON "Selectează &automat depozitul de certificate",
+  AUTORADIOBUTTON "Selectare în mod &automat a depozitului de certificate",
     IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
-  AUTORADIOBUTTON "&Plasează toate certificatele în următorul depozit:",
+  AUTORADIOBUTTON "&Punere a tuturor certificatelor în următorul depozit:",
     IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
   EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
   PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
@@ -374,8 +374,8 @@ BEGIN
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
     LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
     14,51,220,90
-  PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
-  PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 190,155,51,14
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+  PUSHBUTTON "&Revocare", IDCANCEL, 190,155,51,14
 END
 
 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
@@ -431,7 +431,7 @@ BEGIN
     IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
   CHECKBOX "Incl&ude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
     IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
-  CHECKBOX "Acti&vează criptarea puternică",
+  CHECKBOX "Acti&vare criptare puternică",
     IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
   CHECKBOX "Șt&erge cheia privată dacă exportarea reușește",
     IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
@@ -470,7 +470,7 @@ BEGIN
   LTEXT "Selectați un certificat dorit", IDC_SELECT_DISPLAY_STRING, 7,7,264,26
   CONTROL "", IDC_SELECT_CERTS, "SysListView32",
     LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 7,40,264,89
-  PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 91,136,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
-  PUSHBUTTON "A&nulare", IDCANCEL, 149,136,51,14
-  PUSHBUTTON "&Afișează certificat", IDC_SELECT_VIEW_CERT, 207,136,65,14, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 91,136,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+  PUSHBUTTON "&Revocare", IDCANCEL, 149,136,51,14
+  PUSHBUTTON "&Afișare certificat", IDC_SELECT_VIEW_CERT, 207,136,65,14, WS_DISABLED
 END