[TELNET]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Thu, 12 May 2016 14:44:25 +0000 (14:44 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Thu, 12 May 2016 14:44:25 +0000 (14:44 +0000)
Updating Turkish Translation.
Patch by Erdem Ersoy.
CORE-11226 #resolve #comment Thanks a lot!

svn path=/trunk/; revision=71319

reactos/base/applications/network/telnet/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/network/telnet/telnet.rc

diff --git a/reactos/base/applications/network/telnet/lang/tr-TR.rc b/reactos/base/applications/network/telnet/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3e57c23
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,98 @@
+/* TRANSLATOR: 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    MSG_COPYRIGHT "Telnet Win32 sürüm 2.1b2, Telif Hakkı: 2000 Paul Brannan <pbranna@clemson.edu>\nve takım. Bu izlence KESİNLİKLE GÜVENCESİZ gelir, ayrıntılar için\nlicense.txt'yi okuyunuz."
+    MSG_COPYRIGHT_1 "Bu özgür yazılımdır ve onu kesin şartlar altında yeniden dağıtmaya buyurunuz.\n\n"
+    MSG_USAGE "Kullanım: TELNET [değişkenler][anabilgisayar [giriş]]\n\n  değişkenler\n    -d:kütükadı.ext  kütükadı.ext'e tüm gelen veriyi dök.\n  anabilgisayar     Bağlanılacak uzak anabilgisayarın adı ya da IP adresi.\n"
+    MSG_USAGE_1 "  giriş             Açılacak hizmet girişi. (Ön Tanımlı: Telnet girişi 23.)\n\n"
+    MSG_HELP "Komutlar kısaltılmış olabilir.  Komutlar:\n  \ncl[ose]         Şimdiki bağlantıyı kapat.\nop[en]          Bir siteye bağlan.\nq[uit]          Telnet'ten çık.\n"
+    MSG_HELP_1 "ke[ys]          Düğme haritasını değiştirir ya da görüntüler. (Seçenekleri görmek için keys yazınız.)\nse[t]           Yapılandırma seçeneklerini görüntüler ya da değiştirir.\nz               Askıya al.\n? h[elp]        Yardım bilgisini yazdır.\n"
+    MSG_INVCMD "Geçersiz komut. Yardım için ? yazınız.\n"
+    MSG_ERROR "%1 başarısız.\n"
+    MSG_INFO "%1\n"
+    MSG_WARNING "%1\n"
+    MSG_TRYING "Deneniyor: %1.%2.%3.%4:%5...\n"
+    MSG_CONNECTED "%1 anabilgisayarına bağandı. Çıkış düğmesi ALT-%2.\n"
+    MSG_TERMBYREM "Bağlantı sonlandırıldı.\n"
+    MSG_KEYMAP "%2'den %1 yükleniyor.\n"
+    MSG_ERRKEYMAP "Düğme haritası yüklemede yanlışlık.\n"
+    MSG_DUMPFILE "%1 kütüğüne çıktı yazdırılıyor.\n"
+    MSG_CONFIG "%1'den yapılandırma ayarları yükleniyor.\n"
+    MSG_NOINI "%1 yapılandırma kütüğünü yüklemede yanlışlık.\nÖn tanımlı ayarlar yükleniyor.\n"
+    MSG_BADVAL "Uyarı: Geçersiz değişken (%1).\n"
+    MSG_NOSPAWN "İşlem oluşturulamıyor.\n"
+    MSG_RESOLVING "Anabilgisayara bakılıyor: %1..."
+    MSG_NOSERVICE "%1 TCP hizmeti bulunamadı.\n"
+    MSG_SIZEALIAS "Uyarı: %1 diğer adının büyüklüğü çok büyük, yok sayılıyor.\n"
+    MSG_ERRPIPE "Yanlışlık: Boru için işlem oluşturulamıyor.\n"
+    MSG_BADUSAGE "Yanlışlık: Komutun kullanımı geçersiz.\n"
+    MSG_ALREADYCONNECTED "%1'e önceden bağlanılmış.\n"
+    MSG_WSAEINTR "Fonksiyon çağrısı kesildi.\n"
+    MSG_WSAEBADF "WSAEBADF\n"
+    MSG_WSAEACCESS "İzin geri çevirildi.\n"
+    MSG_WSAEDEFAULT "WSAEDEFAULT\n"
+    MSG_WSAEINVAL "Geçersiz değiştirgen.\n"
+    MSG_WSAEMFILE "Çok açık kütük.\n"
+    MSG_WSAEWOULDBLOCK "Kaynak geçici olarak kullanılamaz.\n"
+    MSG_WSAEINPROGRESS "İşlem şimdi ilerlemede.\n"
+    MSG_WSAEALREADY "İşlem önceden ilerlemede.\n"
+    MSG_WSAENOTSOCK "Olmayan yuva üzerinde yuva işlemi.\n"
+    MSG_WSAEDESTADDRREQ "Varış adresi gerekli.\n"
+    MSG_WSAEMSGSIZE "İleti çok uzun.\n"
+    MSG_WSAEPROTOTYPE "İletişim kâidesi yuva için yanlış tür.\n"
+    MSG_WSAENOPROTOOPT "Geçersiz iletişim kâidesi seçeneği.\n"
+    MSG_WSAEPROTONOTSUPPORT "İletişim kâidesi desteklenmiyor.\n"
+    MSG_WSAESOCKNOTSUPPORT "Yuva türü desteklenmiyor.\n"
+    MSG_WSAEOPNOTSUPP "İşlem desteklenmiyor.\n"
+    MSG_WSAEPFNOTSUPPORT "İletişim kâidesi ailesi desteklenmiyor.\n"
+    MSG_WSAEAFNOTSUPPORT "Adres ailesi iletişim kâidesi ailesi eliyle desteklenmiyor.\n"
+    MSG_WSAEADDRINUSE "Adres önceden kullanımda.\n"
+    MSG_WSAEADDRNOTAVAIL "İstenilen adres atanamıyor.\n"
+    MSG_WSAENETDOWN "Ağ düştü.\n"
+    MSG_WSAENETUNREACH "Ağ erişilemez.\n"
+    MSG_WSAENETRESET "Düşen ağ bağlantısı sıfırlama üzerinde.\n"
+    MSG_WSAECONNABORTED "Yazılım bağlantının durmasına neden oldu.\n"
+    MSG_WSAECONNRESET "Bağlantı eş eliyle sıfırlandı.\n"
+    MSG_WSAENOBUFS "Kullanılabilir ara bellek boşluğu yok.\n"
+    MSG_WSAEISCONN "Yuva önceden bağlı.\n"
+    MSG_WSAENOTCONN "Yuva bağlı değil.\n"
+    MSG_WSAESHUTDOWN "Yuva kapatıldıktan sonra gönderilemiyor.\n"
+    MSG_WSAETOOMANYREFS "WSAETOOMANYREFS\n"
+    MSG_WSAETIMEDOUT "Bağlantı süre aşımına uğradı.\n"
+    MSG_WSAECONNREFUSED "Bağlantı geri çevirildi.\n"
+    MSG_WSAELOOP "WSAELOOP\n"
+    MSG_WSAENAMETOOLONG "Ad çok uzun.\n"
+    MSG_WSAEHOSTDOWN "Anabilgisayar düştü.\n"
+    MSG_WSAEHOSTUNREACH "Anabilgisayar için yol yok.\n"
+    MSG_WSAESYSNOTREADY "Ağ alt dizgesi kullanılamaz.\n"
+    MSG_WSAVERNOTSUPPORTED "WINSOCK.DLL sürümü aralığın dışında.\n"
+    MSG_WSANOTINITIALISED "Başarılı WSAStartup daha gerçekleştirilemedi.\n"
+    MSG_WSAHOST_NOT_FOUND "Anabilgisayar bulunamadı.\n"
+    MSG_WSATRY_AGAIN "Yetkili olmayan anabilgisayar bulunamadı.\n"
+    MSG_WSANO_RECOVERY "Bu bir karşılanamayan yanlışlık.\n"
+    MSG_WSANO_DATA "Geçerli ad, istenilen tür kaydı verisi yok.\n"
+    MSG_KEYNOVAL "[UMÛMÎ]: %1 için değer yok.\n"
+    MSG_KEYBADVAL "[UMÛMÎ]: %1 için geçersiz değer.\n"
+    MSG_KEYBADSTRUCT "%1: Geçersiz yapı.\n"
+    MSG_KEYBADCHARS "%1: Geçersiz damgalar? %1 -> %3.\n"
+    MSG_KEYUNEXPLINE "Beklenmeyen yataç: ""%1"".\n"
+    MSG_KEYUNEXPEOF "Kullanılmamış kütük sonu.\n"
+    MSG_KEYUNEXPTOK "Beklenmeyen simge: %1.\n"
+    MSG_KEYUNEXPTOKIN "%1'de beklenmeyen simge.\n"
+    MSG_KEYUNEXP "Beklenmeyen kütük sonu ya da simge.\n"
+    MSG_KEYNOGLOBAL "[UMÛMÎ] tanımlama yok!\n"
+    MSG_KEYNOCONFIG "[CONFIG %1] yok.\n"
+    MSG_KEYUSECONFIG "Yapılandırma kullan: %1.\n"
+    MSG_KEYNOSWKEY """%1"" için geçiş düğmesi yok.\n"
+    MSG_KEYCANNOTDEF "Ön tanımlı düğme haritası için geçiş düğmesi tanımlayamazsınız - yok sayıldı.\n"
+    MSG_KEYDUPSWKEY "Aynı geçiş düğmesi.\n"
+    MSG_KEYUNKNOWNMAP "Bilinmeyen düğme haritası: %1.\n"
+    MSG_KEYNOCHARMAPS "Bir damga haritası yüklenmedi.\n"
+    MSG_KEYNOKEYMAPS "Bir düğme haritası yüklenmedi.\n"
+    MSG_KEYNUMMAPS "Burada %1 harita var.\n"
+    MSG_KEYBADMAP "Geçersiz düğme haritası numarası, ""keys display""ı deneyiniz.\n"
+    MSG_KEYMAPSWITCHED "Düğme haritasına geçildi.\n"
+END
index f4e2692..e569ec5 100644 (file)
@@ -16,3 +16,7 @@ IDI_APPICON ICON "telnet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif