[TRANSLATION] Polish translation update (#1916)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Fri, 20 Sep 2019 19:51:47 +0000 (21:51 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 20 Sep 2019 19:51:47 +0000 (21:51 +0200)
Added translation for netstat, utilman and netplwiz. Updated translation of find, reg, rapps, regedit, sndvol32, usetup, hivesys, mmsys, openglcfg, powercfg, sysdm, shellext, browseui, devmgr, msgina, netcfgx, shell32, syssetup, shortcuts and vcdcontroltool.

26 files changed:
base/applications/cmdutils/find/lang/pl-PL.rc
base/applications/cmdutils/reg/lang/pl-PL.rc
base/applications/network/netstat/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/network/netstat/netstat.rc
base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/applications/regedit/clb/lang/pl-PL.rc
base/applications/sndvol32/lang/pl-PL.rc
base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/utilman/utilman.rc
base/setup/usetup/lang/pl-PL.h
boot/bootdata/hivesys.inf
dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/openglcfg/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/powercfg/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/netplwiz/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/netplwiz/netplwiz.rc
dll/shellext/netshell/lang/pl-PL.rc
dll/win32/browseui/lang/pl-PL.rc
dll/win32/devmgr/lang/pl-PL.rc
dll/win32/msgina/lang/pl-PL.rc
dll/win32/netcfgx/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
media/inf/shortcuts.inf
modules/rosapps/applications/vcdcontroltool/lang/pl-PL.rc

index a108973..fd4c515 100644 (file)
@@ -16,8 +16,8 @@ FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] ""ciąg znaków"" [plik...]\n\
   /C         Oblicza w ilu liniach pojawił się szukany ciąg znaków.\n\
   /N         Numeruje wyświetlane linie, zaczynając od 1.\n\
   /I         Ignoruje wielkość liter.\n\
-  /OFF[LINE] Do not skip files that have the offline attribute set."
+  /OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia."
     IDS_NO_SUCH_FILE "FIND: %s: Plik nie został znaleziony\n"
     IDS_CANNOT_OPEN "FIND: %s: Nie można otworzyć pliku\n"
-    IDS_INVALID_SWITCH "FIND: Invalid switch\n"
+    IDS_INVALID_SWITCH "FIND: Nieprawidłowy przełącznik\n"
 END
index c8d9768..3c87ef4 100644 (file)
@@ -40,6 +40,6 @@ STRINGTABLE
     STRING_EXPORT_USAGE, "REG EXPORT nazwa_klucza plik.reg [/y]\n"
     STRING_INVALID_SYSTEM_KEY, "reg: Nieprawidłowy klucz systemowy [%1]\n"
     STRING_OVERWRITE_FILE, "Plik '%1' już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?"
-    STRING_SAVE_USAGE, "REG SAVE key_name file_name [/y]"
-    STRING_RESTORE_USAGE, "REG RESTORE key_name file_name"
+    STRING_SAVE_USAGE, "REG SAVE nazwa_klucza nazwa_pliku [/y]"
+    STRING_RESTORE_USAGE, "REG RESTORE nazwa_klucza nazwa_pliku"
 }
diff --git a/base/applications/network/netstat/lang/pl-PL.rc b/base/applications/network/netstat/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6601576
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,114 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\nWyświetla statystykę protokołu i bieżące połączenia sieciowe TCP/IP.\n\n\
+NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-o] [-p protokół] [-r] [-s] [interwał]\n\n\
+  -a            Wyświetla wszystkie połączenia i porty nasłuchiwania.\n\
+  -e            Wyświetla statystykę sieci Ethernet. Ta opcja może być używana\n\
+                razem z opcją -s\n\
+  -n            Wyświetla adresy i numery portów w postaci liczbowej.\n\
+  -o            Wyświetla dla każdego połączenia skojarzony z nim\n\
+                identyfikator procesu będącego jego właścicielem.\n\
+  -p protokół   Wyświetla połączenia dla określonego protokołu; może to być\n\
+                protokół TCP lub UDP.\n\
+                Jeżeli ta opcja zostanie użyta razem z opcją -s do\n\
+                wyświetlenia statystyki wybranego protokołu, protokół\n\
+                może mieć dowolną wartość z następujących: IP, TCP lub UDP.\n\
+  -r            Wyświetla tabelę routingu.\n\
+  -s            Wyświetla statystykę wybranego protokołu. Domyślnie jest to\n\
+                statystyka protokołów IP, ICMP, TCP i UDP; do określenia jej\n\
+                podzbioru można użyć opcji -p.\n\
+  interwał      Wyświetla wybraną statystykę, odczekując zadaną liczbę sekund\n\
+                pomiędzy każdym wyświetleniem. Naciśnij klawisze CTRL+C, aby\n\
+                przerwać wyświetlenie statystyki. Jeżeli ta zmienna nie\n\
+                zostanie określona, program netstat wyświetli informacje\n\
+                o aktualnej konfiguracji jeden raz.\n\n"
+    IDS_DISPLAY_THEADER "\n  Protokół  Adres lokalny          Obcy adres             Stan"
+    IDS_DISPLAY_PROCESS "       Proces\n"
+    IDS_ACTIVE_CONNECT "\nAktywne połączenia\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_IP4_STAT_HEADER "\nStatystyki IPv4\n\n"
+    IDS_IP_PACK_REC            "  Odebrane pakiety                       = %lu\n"
+    IDS_IP_HEAD_REC_ERROR      "  Odebrane błędy nagłówka                = %lu\n"
+    IDS_IP_ADDR_REC_ERROR      "  Odebrane błędy adresu                  = %lu\n"
+    IDS_IP_DATAG_FWD           "  Przekazane datagramy                   = %lu\n"
+    IDS_IP_UNKNOWN_PRO_REC     "  Odebrane nieznane protokoły            = %lu\n"
+    IDS_IP_REC_PACK_DISCARD    "  Odebrane pakiety następnie odrzucone   = %lu\n"
+    IDS_IP_REC_PACK_DELIVER    "  Odebrane pakiety następnie dostarczone = %lu\n"
+    IDS_IP_OUT_REQUEST         "  Żądania wyjściowe                      = %lu\n"
+    IDS_IP_ROUTE_DISCARD       "  Odrzucenia routingu                    = %lu\n"
+    IDS_IP_DISCARD_OUT_PACK    "  Odrzucone pakiety wyjściowe            = %lu\n"
+    IDS_IP_OUT_PACKET_NO_ROUTE "  Pakiet wyjściowy bez trasy             = %lu\n"
+    IDS_IP_REASSEMBLE_REQUIRED "  Wymagane ponowne składanie             = %lu\n"
+    IDS_IP_REASSEMBLE_SUCCESS  "  Pomyślne ponowne składanie             = %lu\n"
+    IDS_IP_REASSEMBLE_FAILURE  "  Niepowodzenia ponownego składania      = %lu\n"
+    IDS_IP_DATAG_FRAG_SUCCESS  "  Datagramy pomyślnie pofragmentowane    = %lu\n"
+    IDS_IP_DATAG_FRAG_FAILURE  "  Datagramy niepofragmentowane           = %lu\n"
+    IDS_IP_DATAG_FRAG_CREATE   "  Utworzone fragmenty                    = %lu\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ICMP4_STAT_HEADER "\nStatystyki ICMPv4\n\n"
+    IDS_ICMP_THEADER "                            Odebrano  Wysłano\n"
+    IDS_ICMP_MSG                 "  Komunikaty                      %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_ERROR               "  Błędy                           %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_DEST_UNREACH        "  Miejsce docelowe nieosiągalne   %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_TIME_EXCEED         "  Przekroczono czas               %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_PARAM_PROBLEM       "  Problemy z parametrami          %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_SRC_QUENCHES        "  Wygaszacze źródeł               %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_REDIRECT            "  Przekierowania                  %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_ECHO                "  Echa                            %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_ECHO_REPLY          "  Odpowiedzi echa                 %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_TIMESTAMP           "  Sygnatury czasowe               %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_TIMESTAMP_REPLY     "  Odpowiedzi sygnatur czasowych   %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_ADDRESSS_MASK       "  Maski adresów                   %-11lu %lu\n"
+    IDS_ICMP_ADDRESSS_MASK_REPLY "  Odpowiedzi masek adresów        %-11lu %lu\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TCP4_HEADER         "\nStatystyki TCP dla IPv4\n\n"
+    IDS_TCP_ACTIVE_OPEN     "  Aktywne otwarcia                     = %lu\n"
+    IDS_TCP_PASS_OPEN       "  Pasywne otwarcia                     = %lu\n"
+    IDS_TCP_FAIL_CONNECT    "  Niepomyślne próby połączenia         = %lu\n"
+    IDS_TCP_RESET_CONNECT   "  Resetowane połączenia                = %lu\n"
+    IDS_TCP_CURRENT_CONNECT "  Bieżące połączenia                   = %lu\n"
+    IDS_TCP_SEG_RECEIVE     "  Odebrane segmenty                    = %lu\n"
+    IDS_TCP_SEG_SENT        "  Wysłane segmenty                     = %lu\n"
+    IDS_TCP_SEG_RETRANSMIT  "  Retransmitowane segmenty             = %lu\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_UDP_IP4_HEADER    "\nStatystyki UDP dla IPv4\n\n"
+    IDS_UDP_DATAG_RECEIVE "  Odebrane datagramy     = %lu\n"
+    IDS_UDP_NO_PORT       "  Brak portów            = %lu\n"
+    IDS_UDP_RECEIVE_ERROR "  Błędy odbioru          = %lu\n"
+    IDS_UDP_DATAG_SEND    "  Wysłane datagramy      = %lu\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ETHERNET_INTERFACE_STAT     "Statystyki interfejsu\n\n"
+    IDS_ETHERNET_THEADER            "                           Odebrano          Wysłano\n\n"
+    IDS_ETHERNET_BYTES              "  Bajty                               %14lu %15lu\n"
+    IDS_ETHERNET_UNICAST_PACKET     "  Pakiety emisji pojedynczej          %14lu %15lu\n"
+    IDS_ETHERNET_NON_UNICAST_PACKET "  Pakiety inne niż emisji pojedynczej %14lu %15lu\n"
+    IDS_ETHERNET_DISCARD            "  Odrzucone                           %14lu %15lu\n"
+    IDS_ETHERNET_ERROR              "  Błędy                               %14lu %15lu\n"
+    IDS_ETHERNET_UNKNOWN            "  Nieznane protokoły                  %14lu\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR_WSA_START "BŁĄD: Procedura WSAStartup() nie powiodła się : %d\n"
+    IDS_ERROR_ROUTE "BŁĄD: Nie można odnaleźć pliku 'route.exe'\n"
+    IDS_ERROR_TCP_SNAPSHOT "BŁĄD: Nie powiodło się utworzenie migawki dla punktów końcowych TCP.\n"
+    IDS_ERROR_UDP_ENDPOINT "BŁĄD: Nie powiodło się utworzenie migawki dla punktów końcowych UDP.\n"
+    IDS_ERROR_UDP_ENDPOINT_TABLE "BŁĄD: Nie powiodło się utworzenie migawki dla tabeli punktów końcowych UDP.\n"
+END
index cb31093..5787725 100644 (file)
@@ -14,3 +14,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
index 0667180..bdaefc2 100644 (file)
@@ -186,7 +186,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
     IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
     IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
-    IDS_CAT_THEMES "Themes"
+    IDS_CAT_THEMES "Motywy"
 END
 
 STRINGTABLE
index e41a2d4..42cb75b 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ CAPTION "Style kolumnowej listy elementów"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
    GROUPBOX "Style kolumnowej listy elementów", -1, 6, 7, 158, 71
-   CHECKBOX "&Standard", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Standardowy", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "&Granica", 1713, 10, 30, 39, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "So&rtuj", 1705, 10, 40, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "&Powiadom", 1706, 10, 50, 45, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
index 049b3e5..d78199f 100644 (file)
@@ -130,11 +130,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Te ustawienia sterują barwą tonów dźwięku.", -1, 17, 48, 200, 14
     LTEXT "&Tony niskie:", -1, 17, 62, 50, 8
     LTEXT "Cicho", IDC_ADV_BASS_LOW, 77, 62, 20, 8
-    LTEXT "Głośno", IDC_ADV_BASS_HIGH, 182, 62, 20, 8
+    LTEXT "Głośno", IDC_ADV_BASS_HIGH, 182, 62, 22, 8
     CONTROL "", IDC_ADV_BASS_SLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 97, 62, 80, 20
     LTEXT "Tony &wysokie:", -1, 17, 90, 50, 8
     LTEXT "Cicho", IDC_ADV_TREBLE_LOW, 77, 90, 20, 8
-    LTEXT "Głośno", IDC_ADV_TREBLE_HIGH, 182, 90, 20, 8
+    LTEXT "Głośno", IDC_ADV_TREBLE_HIGH, 182, 90, 22, 8
     CONTROL "", IDC_ADV_TREBLE_SLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 97, 90, 80, 20
     GROUPBOX "Inne sterowniki", IDC_ADV_OTHER_CONTROLS, 7, 119, 240, 66
     LTEXT "Te ustawienia wprowadzają inne zmiany do konfiguracji dźwięku. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji sprzętu.", IDC_ADV_OTHER_TEXT, 17, 135, 220, 28
diff --git a/base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc b/base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8318b53
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,54 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS Utility Manager (Accessibility)
+ * LICENSE:         GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:         Polish translation resource
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 284, 183
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LISTBOX IDC_LISTBOX, 4, 4, 273, 56, LBS_STANDARD | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
+    CONTROL "", IDC_GROUPBOX, "Button", BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 3, 62, 275, 92
+    CONTROL "Uruchom", IDC_START, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 14, 76, 45, 16
+    CONTROL "Zatrzymaj", IDC_STOP, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 69, 76, 45, 16
+    CONTROL "Uruchom automatycznie, kiedy się loguję", IDC_START_LOG_IN, "Button", BS_CHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 12, 101, 206, 14 
+    CONTROL "Uruchom automatycznie, kiedy blokuję mój pulpit", IDC_START_DESKTOP, "Button", BS_CHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 12, 118, 212, 14 
+    CONTROL "Uruchom automatycznie przy uruchomieniu Menedżera narzędzi", IDC_START_UTILMAN, "Button", BS_CHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 12, 134, 212, 13 
+    CONTROL "&OK", IDC_OK, "Button", BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 160, 161, 50, 14 
+    CONTROL "&Anuluj", IDC_CANCEL, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 221, 161, 50, 14 
+    CONTROL "&Pomoc", IDC_HELP_TOPICS, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 98, 161, 50, 14 
+END
+
+IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 65
+CAPTION "Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu - informacje"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+    ICON IDI_ICON_UTILMAN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+    LTEXT "Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu\nCopyright 2019 George Bișoc (fraizeraust99 at gmail dot com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+    LTEXT "Copyright 2019 Hermes Belusca-Maito", IDC_STATIC, 48, 33, 150, 36
+    PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 47, 44, 15
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_OSK "Klawiatura ekranowa"
+    IDS_MAGNIFIER "Lupa"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NOTRUNNING "%s nie działa"
+    IDS_RUNNING "%s działa"
+    IDS_GROUPBOX_OPTIONS_TITLE "Opcje dla %s"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDM_ABOUT "O programie Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu..."
+END
index 01271de..2087e63 100644 (file)
@@ -37,6 +37,9 @@ IDI_ICON_UTILMAN ICON "res/utilman.ico"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index fb5f1e7..7f20b27 100644 (file)
@@ -947,97 +947,97 @@ static MUI_ENTRY plPLChangeSystemPartition[] =
     {
         4,
         3,
-        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
         TEXT_STYLE_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "The current system partition of your computer",
+        "Bie\276\245ca partycja systemowa twojego komputera",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "on the system disk",
+        "na dysku systemowym",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "uses a format not supported by ReactOS.",
+        "u\276ywa formatu nie obs\210ugiwanego przez system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         18,
-        "In order to successfully install ReactOS, the Setup program must change",
+        "Aby pomy\230lnie zainstalowa\206 system ReactOS, Instalator musi zmieni\206",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
-        "the current system partition to a new one.",
+        "bi\251\276\245c\245 partycj\251 systemow\245 na now\245.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
-        "The new candidate system partition is:",
+        "Nowa proponowana partycja systemowa to:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "\x07  To accept this choice, press ENTER.",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, aby zaakceptowa\206 ten wyb\242r.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         27,
-        "\x07  To manually change the system partition, press ESC to go back to",
+        "\x07  Je\230li chcesz r\251cznie zmieni\206 partycj\251 systemow\245, nacisnij ESC, by powr\242ci\206",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         28,
-        "   the partition selection list, then select or create a new system",
+        "   do listy wyboru partycji, i wybierz istniej\245c\245 lub utw\242rz now\245 partycj\251",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         29,
-        "   partition on the system disk.",
+        "   systemow\245 na dysku systemowym.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         32,
-        "In case there are other operating systems that depend on the original",
+        "Je\230li na twoim komputerze s\245 zainstalowane inne systemy operacyjne, kt\242re",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         33,
-        "system partition, you may need to either reconfigure them for the new",
+        "wymagaj\245 poprzedniej partycji systemowej, mo\276e zaistnie\206 potrzeba",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         34,
-        "system partition, or you may need to change the system partition back",
+        "skonfigurowania ich dla nowej partycji systemowej, albo zmiana partycji",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         35,
-        "to the original one after finishing the installation of ReactOS.",
+        "systemowej do poprzednej po zako\344czeniu instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continue   ESC = Cancel",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1593,17 +1593,17 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_NO_BUILD_PATH
-        "Failed to build the installation paths for the ReactOS installation directory!\n"
+        "Nie mo\276na utworzy\206 scie\276ek instalacji dla katalogu instalacji systemu ReactOS!\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
         // ERROR_SOURCE_PATH
-        "You cannot delete the partition containing the installation source!\n"
+        "Nie mo\276na usun\245\206 partycji zawieraj\245cej \253r\242d\210o instalacji!\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
         // ERROR_SOURCE_DIR
-        "You cannot install ReactOS within the installation source directory!\n"
+        "Nie mo\276na zainstalowa\206 systemu ReactOS w katalogu \253r\242d\210owym instalacji!\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
@@ -1638,7 +1638,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_WRITE_BOOT,
-        "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
+        "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 kodu rozruchowego FAT na partycji systemowej.",
         "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
@@ -1664,9 +1664,9 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     {
         // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Instalator wykry\210, \276e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln\245 \n"
-        "tablic\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
+        "tabel\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
         "\n"
-        "Tworzenie lub kasowanie partycji mo\276e zniszczy\206 ca\210\245 tablic\251 partycji.\n"
+        "Tworzenie lub usuwanie partycji mo\276e nieodwracalnie uszkodi\206 tabel\251 partycji.\n"
         "\n"
         "  \x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.\n"
         "  \x07  Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
@@ -1689,7 +1689,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     },
     {
         // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
-        "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
+        "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 kodu rozruchowego %S na partycji systemowej.",
         "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
index a30fb55..bcb9bdd 100644 (file)
@@ -2420,11 +2420,14 @@ WINMGMT_SERVICE_DESCRIPTION="Dostarcza interfejs w celu uzyskiwania dostępu do
 WLANSVC_SERVICE="Usługa WLAN"
 WLANSVC_SERVICE_DESCRIPTION="Usługa WLAN"
 
+W32TIME_SERVICE="Usługa Czas"
+W32TIME_SERVICE_DESCRIPTION="Usługa Czas systemu ReactOS"
+
 WORKSTATION_SERVICE="Stacja robocza"
 WORKSTATION_SERVICE_DESCRIPTION="Tworzy i zachowuje połączenia sieciowe klientów z serwerami."
 
-WUAUSERV_SERVICE="Automatic Updates"
-WUAUSERV_SERVICE_DESCRIPTION="AutoUpdate Service stub."
+WUAUSERV_SERVICE="Aktualizacje automatyczne"
+WUAUSERV_SERVICE_DESCRIPTION="Namiastka usługi Aktualizacje automatyczne."
 
 ; Keyboard layouts
 ALBANIAN = "Albański"
index 4d659aa..fba0e2b 100644 (file)
@@ -40,7 +40,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Dźwięki"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Schemat dźwiękowy to zestaw dźwięków stosowanych dla zdarzeń w systemie ReactOS i programach. Możesz wybrać istniejący schemat lub zapisać schemat zmodyfikowany", -1, 8, 7, 230, 40
+    LTEXT "Schemat dźwiękowy to zestaw dźwięków stosowanych dla zdarzeń w systemie ReactOS i programach. Możesz wybrać istniejący schemat lub zapisać schemat zmodyfikowany.", -1, 8, 7, 230, 40
     LTEXT "S&chemat dźwiękowy:", -1, 8, 42, 150, 17
     COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Za&pisz jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
@@ -98,7 +98,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Gł&ośność...", IDC_VOLUME5_BTN, 85, 145, 70, 15
     PUSHBUTTON "Zaa&wansowane...", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
-    PUSHBUTTON "&Testowanie sprzętu...", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Testowanie sprzętu...", IDC_TEST_HARDWARE, 150, 175, 80, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -136,8 +136,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Wydajność"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Te ustawienia mają wpływ na dźwięk, odtwarzany przez system ReactOS. Mogą one pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dźwiękiem..", 8492, 34, 7, 218, 23
-    GROUPBOX "Odtwarzanie", 8494, 7, 32, 243, 152
+    LTEXT "Te ustawienia mają wpływ na dźwięk, odtwarzany przez system ReactOS. Mogą one pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dźwiękiem.", 8492, 34, 7, 218, 23
+    GROUPBOX "Odtwarzanie", 8494, 7, 32, 245, 152
     ICON 4379, 8512, 8, 8, 20, 20
     LTEXT "&Przyspieszanie sprzętowe:", 8495, 13, 56, 111, 14
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 54, 62, 18
@@ -147,7 +147,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Brak", 8497, 128, 56, 21, 10
     LTEXT "Pełne", 8498, 214, 56, 21, 9
     LTEXT "Słaba", 8499, 128, 123, 21, 10
-    LTEXT "Najlepsza", 8500, 214, 123, 23, 9
+    LTEXT "Najlepsza", 8500, 214, 123, 30, 9
     LTEXT "Ten ciąg opisuje ustawienie sprzętu dla urządzenia przechwytującego", 5399, 13, 145, 227, 21
     LTEXT "Ten ciąg opisuje ustawienie sprzętu dla urządzenia renderującego", 5398, 13, 78, 227, 22
 END
@@ -157,8 +157,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Wydajność"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Te ustawienia mają wpływ na dźwięk, odtwarzany przez system ReactOS. Mogą one pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dźwiękiem.", 8492, 34, 7, 217, 20
-    GROUPBOX "Nagrywanie", 8494, 7, 29, 242, 122
+    LTEXT "Te ustawienia mają wpływ na dźwięk, odtwarzany przez system ReactOS. Mogą one pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dźwiękiem.", 8492, 34, 7, 217, 24
+    GROUPBOX "Nagrywanie", 8494, 7, 33, 245, 118
     ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
     LTEXT "&Przyspieszanie sprzętowe:", 8495, 13, 46, 103, 17
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 43, 62, 18
@@ -168,7 +168,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Brak", 8497, 125, 46, 24, 10
     LTEXT "Pełne", 8498, 217, 46, 19, 9
     LTEXT "Słaba", 8499, 125, 103, 24, 10
-    LTEXT "Najlepsza", 8500, 217, 103, 19, 9
+    LTEXT "Najlepsza", 8500, 217, 103, 30, 9
     LTEXT "Ten ciąg opisuje ustawienie sprzętu dla urządzenia przechwytującego", 5399, 13, 125, 222, 21
     LTEXT "Ten ciąg opisuje ustawienie sprzętu dla urządzenia renderującego", 5398, 13, 68, 218, 24
 END
@@ -193,35 +193,35 @@ CAPTION "Dźwięk wielokanałowy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Opis ma być tutaj.", 9506, 8, 4, 212, 24
-    LTEXT "Mała", 9473, 65, 31, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9473, 65, 31, 16, 8
     LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 29, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9474, 202, 31, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9477, 65, 50, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9477, 65, 50, 16, 8
     LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 48, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9478, 202, 50, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9481, 65, 69, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9481, 65, 69, 16, 8
     LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 67, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9482, 202, 69, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9485, 65, 88, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9485, 65, 88, 16, 8
     LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 86, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9486, 202, 88, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9489, 65, 107, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9489, 65, 107, 16, 8
     LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 105, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9490, 202, 107, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9493, 65, 126, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9493, 65, 126, 16, 8
     LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 124, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9494, 202, 126, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9497, 65, 145, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9497, 65, 145, 16, 8
     LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 143, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9498, 202, 145, 17, 8
-    LTEXT "Mała", 9501, 65, 164, 14, 8
+    LTEXT "Mała", 9501, 65, 164, 16, 8
     LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", TBS_AUTOTICKS | TBS_DOWNISLEFT | WS_TABSTOP, 87, 162, 108, 17
     LTEXT "Duża", 9502, 202, 164, 17, 8
index 392ef36..39d0ccf 100644 (file)
@@ -24,5 +24,5 @@ BEGIN
     IDS_CPLDESCRIPTION "Ustawia renderer dla OpenGL."
     IDS_DEBUG_SET "Set"
     IDS_DEBUG_CLEAR "Clear"
-    IDS_DEBUG_DNM "Do not modify"
+    IDS_DEBUG_DNM "Nie zmieniaj"
 END
index 0ebaefc..6e5c87f 100644 (file)
@@ -133,13 +133,13 @@ END
 
 IDD_SAVEPOWERSCHEME DIALOGEX 0, 0, 190, 62
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Save Scheme"
+CAPTION "Zapisywanie schematu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Save this power scheme as:", -1, 7, 7, 104, 8
+    LTEXT "Zapisz ten schemat zasilania jako:", -1, 7, 7, 114, 8
     EDITTEXT IDC_SCHEMENAME, 7, 18, 176, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "OK", IDOK, 79, 40, 50, 14
-    DEFPUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 133, 40, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 133, 40, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -178,5 +178,5 @@ BEGIN
     IDS_TIMEOUT15 "Po 5 godzinach"
     IDS_TIMEOUT16 "Nigdy"
     IDS_DEL_SCHEME "Czy na pewno chcesz skasować schemat oszczędzania energii: ""%s""?"
-    IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Skasuj schemat"
+    IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Usuń schemat"
 END
index 47f710b..a54440b 100644 (file)
@@ -100,7 +100,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
     LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
     AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 15, BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 17, BS_MULTILINE
     LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
     EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
     CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
@@ -179,7 +179,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS
 CAPTION "Zmienianie typu profilu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
+    LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 8, 206, 34
     AUTORADIOBUTTON "&Profil mobilny", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
     AUTORADIOBUTTON "Profil lo&kalny", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
diff --git a/dll/shellext/netplwiz/lang/pl-PL.rc b/dll/shellext/netplwiz/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e7645c4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DISCONNECTDRIVES DIALOGEX 0, 0, 300, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Odłączanie dysków sieciowych"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Wybierz dyski sieciowe, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk OK.", -1, 7, 7, 286, 8
+    LTEXT "&Dyski sieciowe:", -1, 7, 23, 286, 8
+    CONTROL "", IDC_CONNECTEDDRIVELIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_SINGLESEL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 31, 286, 140
+    PUSHBUTTON "OK", ID_OK, 189, 179, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 243, 179, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DIALOG_CAPTION "Odłączanie dysku sieciowego"
+    IDS_DRIVE_LETTER "Litera dysku"
+    IDS_NETWORK_PATH "Ścieżka sieciowa"
+    IDS_NO_DRIVES "Nie masz żadnych dysków sieciowych do odłączenia."
+END
index 4eb2eac..1d4bc0e 100644 (file)
@@ -30,3 +30,6 @@ IDI_DISCONNECT_NET_DRIVES ICON "res/4400.ico"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
index 6abacb2..3a09786 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Opis", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
     LTEXT "Tutaj pojawi się opis składnika...", IDC_DESCRIPTION, 15, 165, 217, 28, WS_GROUP
     CHECKBOX "Pokazuj ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia", IDC_SHOWTASKBAR, 9, 206, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "Powiadom mnie, gdy to połączenie ma ograniczoną łączność lub brak łączności", IDC_NOTIFYNOCONNECTION, 9, 220, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Powiadom mnie, gdy to połączenie ma ograniczoną łączność lub całkowity brak łączności", IDC_NOTIFYNOCONNECTION, 9, 220, 230, 24, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_STATUS DIALOGEX 0, 0, 200, 280
index b1a555c..314fb6b 100644 (file)
@@ -144,19 +144,19 @@ IDD_SEARCH_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Search by any or all of the criteria below.", IDC_SEARCH_LABEL, 4, 2, 120, 20
+    LTEXT "Wyszukiwanie według dowolnego lub wszystkich kryteriów wymienionych poniżej.", IDC_SEARCH_LABEL, 4, 2, 120, 20
 
-    LTEXT "All or part &of the file name:", -1, 10, 30, 500, 10
+    LTEXT "Cała nazwa pliku lu&b jej część:", -1, 10, 30, 500, 10
     EDITTEXT IDC_SEARCH_FILENAME, 10, 40, 100, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-    LTEXT "A &word or phrase in the file:", -1, 10, 60, 500, 10
+    LTEXT "Wyraz lub &fraza w pliku:", -1, 10, 60, 500, 10
     EDITTEXT IDC_SEARCH_QUERY, 10, 70, 100, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-    LTEXT "&Look in:", -1, 10, 90, 500, 10
+    LTEXT "Szu&kaj w:", -1, 10, 90, 500, 10
     CONTROL "", IDC_SEARCH_COMBOBOX, WC_COMBOBOXEXW, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_TABSTOP | CCS_NODIVIDER | CCS_NOMOVEY | CBS_OWNERDRAWFIXED, 10, 100, 200, 200
 
-    DEFPUSHBUTTON "Sea&rch", IDC_SEARCH_BUTTON, 80, 130, 40, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    PUSHBUTTON "&Stop", IDC_SEARCH_STOP_BUTTON, 80, 130, 40, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Wy&szukaj", IDC_SEARCH_BUTTON, 80, 130, 40, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Zatrzymaj", IDC_SEARCH_STOP_BUTTON, 80, 130, 40, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 10, 150, 200, 8
 END
@@ -332,11 +332,11 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEARCHINVALID "'%1' is not a valid folder."
-    IDS_SEARCH_FOLDER "Searching %s"
-    IDS_SEARCH_FILES_FOUND "%u files found"
-    IDS_SEARCH_OPEN_FOLDER "Open Containing &Folder"
-    IDS_COL_NAME "Name"
-    IDS_COL_LOCATION "In Folder"
-    IDS_COL_RELEVANCE "Relevance"
+    IDS_SEARCHINVALID "Folder '%1' jest nieprawidłowy."
+    IDS_SEARCH_FOLDER "Trwa wyszukiwanie %s"
+    IDS_SEARCH_FILES_FOUND "Znaleziono %u plików"
+    IDS_SEARCH_OPEN_FOLDER "O&twórz folder zawierający"
+    IDS_COL_NAME "Nazwa"
+    IDS_COL_LOCATION "W folderze"
+    IDS_COL_RELEVANCE "Istotność"
 END
index 9446c0f..41db4e5 100644 (file)
@@ -252,14 +252,14 @@ END
 
 IDD_UNINSTALLDRIVER DIALOGEX 0, 0, 224, 121
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Confirm Device Removal"
+CAPTION "Potwierdzanie usunięcia urządzenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 40, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "Warning: You are about to uninstall this device from your system.", -1, 7, 37, 204, 50
+    LTEXT "Ostrzeżenie: urządzenie to zostanie zaraz odinstalowane z systemu.", -1, 7, 37, 204, 50
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 110, 100, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 166, 100, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 166, 100, 50, 14
 END
 
 
index 2c500b9..a0bb9ff 100644 (file)
@@ -213,10 +213,10 @@ BEGIN
     IDS_PASSWORDMUSTCHANGE "Jesteś zobowiązany do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu."
     IDS_PASSWORDEXPIRED "Twoje hasło wygasło i musi zostać zmienione."
     IDS_ACCOUNTEXPIRED "Twoje konto wygasło. Skontaktuj się z administratorem systemu."
-    IDS_ACCOUNTLOCKED "Unable to log you on beacuse your account has been locked out. Please see your system administrator."
-    IDS_INVALIDLOGONHOURS "Your account has time restrictions that prevent you from logging on at this time. Please try again later."
-    IDS_INVALIDWORKSTATION "Your account is configured to prevent you from using this computer. Please try another computer."
-    IDS_ACCOUNTRESTRICTION "Unable to log you on because of an account restriction."
+    IDS_ACCOUNTLOCKED "Nie możesz się zalogować, ponieważ Twoje konto zostało zablokowane. Skontaktuj się z administratorem."
+    IDS_INVALIDLOGONHOURS "Twoje konto ma ograniczenia czasowe, które uniemożliwiają zalogowanie się w tej chwili. Spróbuj ponownie później."
+    IDS_INVALIDWORKSTATION "Twoje konto zostało skonfigurowane w sposób nie zezwalający na używanie tego komputera. Spróbuj na innym komputerze."
+    IDS_ACCOUNTRESTRICTION "Nie możesz się zalogować z powodu ograniczeń konta."
 END
 
 /* Shutdown Dialog Strings */
index cb9efee..888a7f7 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Możesz automatycznie pobrać ustawienia sieciowe protokołu IP, jeżeli Twoja sieć obsługuje te funkcje. W innym przypadku musisz skontaktować się z administratorem sieci w celu zdobycia odpowiednich ustawień.", -1, 9, 9, 235, 27
+    LTEXT "Możesz automatycznie pobrać ustawienia sieciowe protokołu IP, jeżeli Twoja sieć obsługuje te funkcje. W innym przypadku musisz skontaktować się z administratorem sieci w celu zdobycia odpowiednich ustawień.", -1, 9, 7, 235, 34
     CONTROL "Pobierz adres IP automatycznie", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
     CONTROL "&Użyj następującego adresu IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
@@ -29,7 +29,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 144, 171 - 2, 85, 12
     LTEXT "Alternatywny serwer DNS:", -1, 14, 186, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 144, 186 - 2, 85, 12
-    PUSHBUTTON "&Zaawansowane", IDC_ADVANCED, 186, 209, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Zaawansowane", IDC_ADVANCED, 178, 209, 60, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ALTCF_DLG DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -40,7 +40,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Jeśli ten komputer jest używany w więcej niż jednej sieci, wprowadź poniżej alternatywne ustawienia protokołu IP", -1, 9, 9, 220, 20
     CONTROL "Au&tomatyczny prywatny adres IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 40, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 55, 228, 80, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Ustawienia konfigurowane przez użytkownika", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 70, 12
+    CONTROL "&Ustawienia konfigurowane przez użytkownika", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 210, 12
     LTEXT "Adres &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 144, 75, 85, 12
     LTEXT "&Maska podsieci:", -1, 14, 95, 135, 8
@@ -170,19 +170,19 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CHECKBOX "Włącz filtrowanie TCP/IP (wszystkie karty)", IDC_USE_FILTER, 15, 5, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 5, 30, 90, 150
-    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 75, 12
     CONTROL "Pozwalaj tylko", IDC_TCP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_TCP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 11, 62, 72, 75
     PUSHBUTTON "Dodaj", IDC_TCP_ADD, 15, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Usuń", IDC_TCP_DEL, 15, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 105, 30, 90, 150
-    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 75, 12
     CONTROL "Pozwalaj tylko", IDC_UDP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_UDP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 111, 62, 72, 75
     PUSHBUTTON "Dodaj", IDC_UDP_ADD, 115, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Usuń", IDC_UDP_DEL, 115, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 205, 30, 90, 150
-    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pozwalaj wszystkim", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 75, 12
     CONTROL "Pozwalaj tylko", IDC_IP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_IP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 211, 62, 72, 75
     PUSHBUTTON "Dodaj", IDC_IP_ADD, 215, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
index ca4888e..a97ee36 100644 (file)
@@ -173,9 +173,9 @@ CAPTION "Uruchamianie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Wpisz nazwę programu, folderu, katalogu lub zasobu internetowego a zostanie on otwarty przez system ReactOS.", 12289, 36, 11, 185, 18
-    LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
-    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
+    LTEXT "Wpisz nazwę programu, folderu, katalogu lub zasobu internetowego a zostanie on otwarty przez system ReactOS.", 12289, 36, 11, 185, 24
+    LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 44, 25, 10
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 43, 184, 100
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -191,7 +191,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Typ docelowy:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Lokalizacja docelowa:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
+    LTEXT "Lokalizacja docelowa:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 78, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Element docelowy:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
@@ -204,9 +204,9 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "K&omentarz:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy...", IDC_SHORTCUT_FIND, 8, 172, 90, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "Zmień &ikonę...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 104, 172, 60, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "Z&aawansowane...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 169, 172, 60, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy...", IDC_SHORTCUT_FIND, 5, 172, 93, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Zmień &ikonę...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 103, 172, 58, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Z&aawansowane...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 166, 172, 63, 14, ES_LEFT
 END
 
 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
@@ -234,25 +234,25 @@ BEGIN
     CONTROL "Katalog", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
     LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 56, 55, 10
-    EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 73, 56, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 72, 55, 10
-    EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14011, 73, 72, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140101, 8, 88, 60, 10
-    EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14012, 73, 88, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Zawiera:", 14026, 8, 104, 55, 10
-    EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14027, 73, 104, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 128, 55, 10
-    EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14015, 73, 128, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 152, 46, 10
     AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 151, 70, 10
     AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 126, 151, 70, 10
     AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 151, 70, 10
-    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 170, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
-IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
+IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 225
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
@@ -262,30 +262,30 @@ BEGIN
     LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
     CONTROL "Plik", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
-    LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 50, 10
-    ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
-    PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 75, 10
+    ICON "", 14025, 88, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 178, 50, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14007, 88, 53, 80, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 75, 45, 10
-    EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 73, 75, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 91, 45, 10
-    EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14011, 73, 91, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Rozmiar na dysku:", 140112, 8, 107, 60, 10
-    EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14012, 73, 107, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 131, 45, 10
-    EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14015, 73, 131, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 147, 60, 10
-    EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14017, 73, 147, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Ostatnio użyty:", 14018, 8, 163, 60, 10
-    EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14019, 73, 163, 155, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
     AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 188, 67, 10
     AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 130, 188, 50, 10
     AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 188, 49, 10
-    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 165, 205, 70, 15, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
@@ -375,11 +375,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Zabezpiecz mój komputer i dane przed nieautoryzowanym działaniem programów", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
     CHECKBOX "Ta opcja może zabezpieczyć twój komputer lub dane na nim przed szkodliwymi programami, ale użycie jej może spowodować nieprawidłowe działanie programów.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
     CHECKBOX "Następujący użytkownik:", 14002, 10, 100, 90, 10
-    LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 54, 10
-    COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 74, 10
+    COMBOBOX 14003, 95, 115, 80, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Hasło:", -1, 20, 143, 53, 10
-    EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
+    EDITTEXT 14005, 95, 140, 80, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
     PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Anuluj", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
@@ -396,7 +396,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT 14002, 116, 102, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
     LTEXT "R&ozmiar maksymalny (MB):", -1, 20, 105, 90, 10
     RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza. Usuń pliki natychmiast", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Wyświetl okno dialogowe z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 160, 10, WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Wyświetl okno dialogowe z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 180, 10, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -409,7 +409,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Plik:    ", 14001, 44, 25, 188, 20
     GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
     CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
-    AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 175, 24, BS_MULTILINE
     PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
@@ -432,7 +432,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
     AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Dwukrotne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze by wskazać)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 210, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Podkreśl tytuły ikon zgodnych z używ&aną przeglądarką", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Podkreśl tytuły ikon zgodnych z używ&aną przeglądarką", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 185, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po ich wskazaniu", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
     PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
 END
@@ -445,8 +445,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Widoki folderów", -1, 7, 10, 249, 60
     ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
     LTEXT "Widok, którego używasz dla tego folderu (taki jak Szczegóły lub Kafelki), możesz zastosować do wszystkich folderów.", -1, 20, 20, 210, 20
-    PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich folderów", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 30, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Resetuj wszystkie foldery", IDC_VIEW_RESET_ALL, 170, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich folderów", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 19, 50, 120, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Resetuj wszystkie foldery", IDC_VIEW_RESET_ALL, 149, 50, 100, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Ustawienia zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
     CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
     PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
@@ -518,8 +518,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLIN
 CAPTION "Autoodtwarzanie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Zaznacz &typ zawartości i wybierz akcję, którą system ReactOS wykona automatycznie, gdy ten typ zostanie użyty w tym urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 20
-    CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
+    LTEXT "Zaznacz &typ zawartości i wybierz akcję, którą system ReactOS wykona automatycznie, gdy ten typ zostanie użyty w tym urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 24
+    CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 31, 212, 20
     GROUPBOX "Akcje", -1, 7, 45, 212, 146
     AUTORADIOBUTTON "Wybierz akcję do &wykonania:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
     CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
@@ -578,7 +578,7 @@ BEGIN
     ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
     LTEXT "Jaką czynność komputer ma wykonać?", -1, 39, 7, 167, 10
     COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Podtrzymuje sesję, utrzymując komputer uruchomiony przy niskim stanie zasilania i z danymi nadal znajdującymi się w pamięci. Praca komputera zostanie wznowiona po naciśnięciu klawisza lub poruszeniu myszą.", 8225, 39, 40, 167, 37
+    LTEXT "Podtrzymuje sesję, utrzymując komputer uruchomiony przy niskim stanie zasilania i z danymi nadal znajdującymi się w pamięci. Praca komputera zostanie wznowiona po naciśnięciu klawisza lub poruszeniu myszą.", 8225, 39, 38, 167, 40
     DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
     PUSHBUTTON "&Pomoc", IDHELP, 144, 82, 60, 14
@@ -633,15 +633,15 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
 END
 
-IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
+IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 250, 75
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Uwaga"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
     LTEXT "Ten plik może być używany przez system operacyjny lub przez\n\
-inną aplikację. Modyfikacja tego pliku może spowodować uszkodzenie twojego\n\
-systemu lub uczynić go mniej funkcjonalnym.\n\n\
+inną aplikację. Modyfikacja tego pliku może spowodować\n\
+uszkodzenie twojego systemu lub uczynić go mniej funkcjonalnym.\n\n\
 Czy na pewno chcesz otworzyć ten plik?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
     DEFPUSHBUTTON "Tak", IDYES, 125, 55, 50, 14
     PUSHBUTTON "Nie", IDNO, 180, 55, 50, 14
index e158534..7646291 100644 (file)
@@ -219,7 +219,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CLASSIC "Classic"
+    IDS_CLASSIC "Klasyczny"
     IDS_LAUTUS "Lautus"
     IDS_LUNAR "Lunar"
     IDS_MIZU "Mizu"
index bc9cc45..d73b1be 100644 (file)
@@ -1084,6 +1084,8 @@ WINMINE_TITLE=Saper
 WINMINE_DESC=Saper
 SPIDER_TITLE=Pasjans Pająk
 SPIDER_DESC=Pasjans Pająk
+UTILMAN_TITLE=Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu
+UTILMAN_DESC=Uruchom Menedżer narzędzi ułatwienia dostępu
 
 ; Portuguese - Brazil
 [Strings.0416]
index 3125640..12da79b 100644 (file)
@@ -17,12 +17,12 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_MAINSIZE, 88, 127, 49, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MAINFREE, 88, 139, 49, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MAINTOTAL, 88, 151, 49, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Dodaj napęd", IDC_MAINADD, 183, 123, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Usuń napęd", IDC_MAINREMOVE, 242, 123, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Zamontuj", IDC_MAINMOUNT, 183, 142, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Wysuń", IDC_MAINEJECT, 183, 161, 109, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Zamontuj ponownie", IDC_MAINREMOUNT, 242, 142, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Kontrola sterownika...", IDC_MAINCONTROL, 183, 105, 109, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Dodaj napęd", IDC_MAINADD, 163, 123, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Usuń napęd", IDC_MAINREMOVE, 242, 123, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zamontuj", IDC_MAINMOUNT, 163, 142, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Wysuń", IDC_MAINEJECT, 163, 161, 149, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zamontuj ponownie", IDC_MAINREMOUNT, 242, 142, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Kontrola sterownika...", IDC_MAINCONTROL, 163, 105, 149, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_MOUNTWINDOW DIALOG 0, 0, 187, 97
@@ -44,11 +44,11 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Kontrola sterownika wirtualnych napędów CD-ROM"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    PUSHBUTTON "OK", IDC_DRIVEROK, 43, 98, 103, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Zainstaluj sterownik...", IDC_DRIVERINSTALL, 43, 61, 51, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Start", IDC_DRIVERSTART, 43, 79, 51, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON  "Stop", IDC_DRIVERSTOP, 96, 79, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON  "Usuń sterownik", IDC_DRIVERREMOVE, 96, 61, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "OK", IDC_DRIVEROK, 13, 98, 163, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zainstaluj sterownik...", IDC_DRIVERINSTALL, 13, 61, 81, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Start", IDC_DRIVERSTART, 13, 79, 81, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON  "Stop", IDC_DRIVERSTOP, 96, 79, 80, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON  "Usuń sterownik", IDC_DRIVERREMOVE, 96, 61, 80, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_DRIVERINFO, 7, 7, 175, 50, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 END