[EXPLORER] Update Polish (pl-PL) translation (#6685)
authorPiotr Hetnarowicz <piotrhwz@gmail.com>
Mon, 10 Jun 2024 09:52:16 +0000 (11:52 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Mon, 10 Jun 2024 09:52:16 +0000 (12:52 +0300)
Reviewed-by: Adam Stachowicz <saibamenppl@gmail.com>
Reviewed-by: Adam Słaboń <asaillen@protonmail.com>
base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc

index 6f4b111..6c2acc5 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
  * TRANSLATORS: Copyright 2007 Olaf Siejka <caemyr@gmail.com>
  *              Copyright 2009 Maciej Bialas <bjauy@o2.pl>
  *              Copyright 2017 Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
- *              Copyright 2020 Piotr Hetnarowicz <piotrhwz@gmail.com>
+ *              Copyright 2020-2024 Piotr Hetnarowicz <piotrhwz@gmail.com>
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
-    AUTOCHECKBOX "U&se small icons", IDC_TASKBARPROP_SMALLICONS, 13, 110, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Użyj mały&ch ikon", IDC_TASKBARPROP_SMALLICONS, 13, 110, 200, 10
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
@@ -104,15 +104,15 @@ CAPTION "Pasek powiadomień"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 6, 229, 24
-    GROUPBOX "Icons", IDC_STATIC, 6, 36, 240, 56
+    GROUPBOX "Ikony", IDC_STATIC, 6, 36, 240, 56
     LTEXT "Możesz uporządkować obszar powiadomień poprzez ukrycie rzadko używanych ikon.", IDC_STATIC, 13, 48, 223, 16
     AUTOCHECKBOX "&Ukryj nieaktywne ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 70, 125, 10
     PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 70, 50, 14
-    GROUPBOX "System icons", IDC_STATIC, 6, 99, 240, 56
-    LTEXT "Select which system icons to always show.", IDC_STATIC, 13, 113, 223, 8
+    GROUPBOX "Ikony systemowe", IDC_STATIC, 6, 99, 240, 56
+    LTEXT "Wybierz, które ikony systemowe mają być zawsze wyświetlane.", IDC_STATIC, 13, 113, 223, 8
     AUTOCHECKBOX "Pokaż &zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 127, 80, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokaż sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 127, 80, 10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX "&Desktop", IDC_TASKBARPROP_DESKTOP, 13, 140, 80, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Pulpit", IDC_TASKBARPROP_DESKTOP, 13, 140, 80, 10
 END
 
 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
@@ -216,6 +216,6 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Paska zadań i menu Start"
     IDS_RESTORE_ALL "&Pokaż otwarte okna"
-    IDS_TRAYWND_UNDO_CASCADE "&Undo Cascade"
-    IDS_TRAYWND_UNDO_TILE "&Undo Tile"
+    IDS_TRAYWND_UNDO_CASCADE "&Cofnij kaskadowe ułożenie okien"
+    IDS_TRAYWND_UNDO_TILE "&Cofnij sąsiadujące ułożenie okien"
 END