[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10920
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Wed, 9 Mar 2016 16:39:02 +0000 (16:39 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Wed, 9 Mar 2016 16:39:02 +0000 (16:39 +0000)
svn path=/trunk/; revision=70982

reactos/base/applications/cmdutils/reg/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Tr.rc

index 607de5a..04f8b54 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2015, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -9,21 +9,21 @@ STRINGTABLE
     STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE dizin adı [/v değer adı | /ve | /va] [/f]\n"
     STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY dizin adı [/v değer adı | /ve] [/s]\n"
     STRING_SUCCESS, "İşlem başarıyla bitirildi\n"
-    STRING_INVALID_KEY, "Yanlışlık: Geçersiz dizin adı\n"
-    STRING_INVALID_CMDLINE, "Yanlışlık: Geçersiz komut yatacı değişkenleri\n"
-    STRING_NO_REMOTE, "Yanlışlık: Uzak makineye erişilemez\n"
-    STRING_CANNOT_FIND, "Yanlışlık: Dizge belirtilen değer defteri dizinini ya da değerini bulamadı\n"
-    STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "Yanlışlık: Desteklenmeyen tür\n"
-    STRING_MISSING_INTEGER, "reg: The option [/d] must be followed by a valid integer\n"
-    STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: The option [/d] must be followed by a valid hexadecimal value\n"
-    STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Unhandled registry data type [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
-    STRING_OVERWRITE_VALUE, "The registry value '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
-    STRING_YESNO, " (Yes|No)"
-    STRING_YES, "Y"
-    STRING_NO, "N"
-    STRING_CANCELLED, "The registry operation was cancelled\n"
-    STRING_DEFAULT_VALUE, "(Default)"
-    STRING_DELETE_VALUE, "Are you sure you want to delete the registry value '%1'?"
-    STRING_DELETE_VALUEALL, "Are you sure you want to delete all registry values in '%1'?"
-    STRING_DELETE_SUBKEY, "Are you sure you want to delete the registry key '%1'?"
+    STRING_INVALID_KEY, "reg: Geçersiz dizin adı\n"
+    STRING_INVALID_CMDLINE, "reg: Geçersiz komut yatacı değişkenleri\n"
+    STRING_NO_REMOTE, "reg: Uzak makineye erişilemez\n"
+    STRING_CANNOT_FIND, "reg: Dizge belirtilen değer defteri dizinini ya da değerini bulamadı\n"
+    STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "reg: Desteklenmeyen tür\n"
+    STRING_MISSING_INTEGER, "reg: [/d] seçeneği geçerli bir tamsayıyla izlenmelidir\n"
+    STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: [/d] seçeneği geçerli bir onaltılık değerle izlenmelidir\n"
+    STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Yönetilemeyen değer defteri veri türü [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
+    STRING_OVERWRITE_VALUE, """%1"" değer defteri değeri önceden var. Üzerine yazmak ister misiniz?"
+    STRING_YESNO, " (Evet|Hayır)"
+    STRING_YES, "E"
+    STRING_NO, "H"
+    STRING_CANCELLED, "Değer defteri işlemi iptal edildi\n"
+    STRING_DEFAULT_VALUE, "(Ön tanımlı)"
+    STRING_DELETE_VALUE, """%1"" değer defteri değerini silmek istemekten emin misiniz?"
+    STRING_DELETE_VALUEALL, "Tüm ""%1"" değer defteri değerlerini silmek istemekten emin misiniz?"
+    STRING_DELETE_SUBKEY, """%1"" değer defteri dizinini silmek istemekten emin misiniz?"
 }
index 264d440..e7be628 100644 (file)
@@ -202,6 +202,6 @@ BEGIN
     IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL onay belgesi doğrulaması başarısız."
     IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Paket bütünlüğü doğrulanıyor..."
     IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Paket bütünlük denetimini geçmedi, bozulmuş veyâ indirme esnâsında oynanmış olabilir. Yazılımı çalıştırmak önerilmez."
-    IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "The download was interrupted. Check connection to Internet."
-    IDS_UNABLE_TO_WRITE "Unable to write to disk. Disk may be at capacity."
+    IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "İndirme kesildi. Umûmî Ağ bağlantınızı denetleyiniz."
+    IDS_UNABLE_TO_WRITE "Diske yazılamıyor. Disk dolu olabilir."
 END
index 7055e7f..fb6dcf8 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013, 2014, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -45,14 +45,14 @@ END
 
 IDD_CONFIG_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 212, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Remove Shortcuts/Folders"
+CAPTION "Kısayolları ve Dizinleri Sil"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&To remove an item from the Start menu, select the item and click Remove.", -1, 10, 10, 192, 16
+    LTEXT "&Başlat seçkesinden bir öğe silmek için öğeyi seçiniz ve Sil'e tıklayınız.", -1, 10, 10, 192, 16
     CONTROL "List1", IDC_STARTMENU_TREE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
             LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 32, 192, 138
-    PUSHBUTTON "&Remove", IDC_REMOVE_ENTRIES, 98, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "Close", IDOK, 152, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Sil", IDC_REMOVE_ENTRIES, 98, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Kapat", IDOK, 152, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOGEX  0, 0, 260, 95
index ecec4dc..cef1361 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Resources for Common Dialogs
  *
- * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı, 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
+ * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı, 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -137,7 +137,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_SAVE_AS     "Ayrı Sakla"
     IDS_OPEN_FILE   "Kütük Aç"
     IDS_SELECT_FOLDER "Dizin Seç"
-    IDS_FONT_SIZE_INPUT "Font size has to be a number."
+    IDS_FONT_SIZE_INPUT "Yazı tipi büyüklüğü bir sayı olmalıdır."
 }
 
 /*