[TRANSLATION] Various translations to Estonian (#329)
authorJoann Mõndresku <joann.mondresku@gmail.com>
Mon, 29 Jan 2018 16:03:27 +0000 (18:03 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Mon, 29 Jan 2018 16:03:27 +0000 (17:03 +0100)
Estonian translations for shell + explorer, cpl files (access, appwiz, desk, timedate), devmgr, browseui, comctl32, aclui, avifil32, comdlg32 and credui.

26 files changed:
base/shell/explorer/explorer.rc
base/shell/explorer/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/access/access.rc
dll/cpl/access/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/appwiz/appwiz.rc
dll/cpl/appwiz/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/desk/desk.rc
dll/cpl/desk/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/timedate/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/timedate/timedate.rc
dll/win32/aclui/aclui.rc
dll/win32/aclui/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/avifil32/lang/avifile_Et.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/avifil32/rsrc.rc
dll/win32/browseui/browseui.rc
dll/win32/browseui/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/comctl32/lang/comctl_Et.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/comctl32/rsrc.rc
dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Et.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/comdlg32/rsrc.rc
dll/win32/credui/credui.rc
dll/win32/credui/lang/credui_Et.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/devmgr/devmgr.rc
dll/win32/devmgr/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/shell32/lang/et-EE.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/shell32/shell32.rc

index 2162721..fb036f9 100644 (file)
@@ -103,6 +103,9 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FI_FI
     #include "lang/fi-FI.rc"
 #endif
diff --git a/base/shell/explorer/lang/et-EE.rc b/base/shell/explorer/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ad12d0d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,207 @@
+/*
+ * PROJECT:     EXPLORER for ReactOS
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDM_TRAYWND MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Sea kuupäeva/kellaaeg", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
+        MENUITEM "Kohanda &teatised...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Vi&rnasta aknaid", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
+        MENUITEM "Tee aknad &horisontaalpaanideks", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
+        MENUITEM "Tee aknad v&ertikaalpaanideks", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
+        MENUITEM "&Kuva töölaud", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
+        MENUITEM "&Võta tagasi", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Tegumihaldur", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Lukusta tegumiriba", ID_LOCKTASKBAR
+        MENUITEM "&Atribuudid", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
+    END
+END
+
+IDM_STARTMENU MENUEX
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "&Programmid", IDM_PROGRAMS
+        BEGIN
+            MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+        END
+        POPUP "&Lemmikud", IDM_FAVORITES
+        BEGIN
+            MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+        END
+        POPUP "&Dokumendid", IDM_DOCUMENTS
+        BEGIN
+            MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+        END
+        POPUP "&Seaded", IDM_SETTINGS
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Juhtpaneel", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+            MENUITEM "&Turvalisus...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Võrguühendused", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Printerid ja Faks", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Tegumiriba ja Menüü Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        END
+        POPUP "&Otsi", IDM_SEARCH
+        BEGIN
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        END
+        MENUITEM "&Abi ja Tugi", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Käivita...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "S&ünkrooni", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Logi %s välja...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Ka&tkesta ühendus...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Dokki a&rvuti lahti", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Lülita väl&ja...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+    END
+END
+
+IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Tegumiriba"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    GROUPBOX "Tegumiriba ilme", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
+    CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
+    AUTOCHECKBOX "&Lukusta tegumiriba", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Peida tegumiriba &automaatselt", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Hoia &tegumiriba muude akende peall", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Rühmita sarnased tegumiriba nupud", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Kuva &kiirkäivitusikoonid", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
+    GROUPBOX "Olekuala", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
+    CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
+    AUTOCHECKBOX "Kuva &kell", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
+    AUTOCHECKBOX "Kuva sekundeid", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
+    LTEXT "Olekuala lagenda hoidmiseks võite peita ikoonid, mida te pole viimasel ajal klõpsanud.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
+    AUTOCHECKBOX "&Peida passiivsed ikoonid", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
+    PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
+END
+
+IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Menüü Start"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
+    AUTORADIOBUTTON "&Menüü Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
+    LTEXT "Valige see menüü, et tagada lihtne juurdepääs Internetile, e-postile ja oma lemmikprogrammidele", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "Klassikaline menüü &Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
+    LTEXT "Valige see menüü, et kasutada Windowsi varasemate versioonide menüülaadi.", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
+    PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14    
+END
+
+IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Teatiste kohandamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT            "ReactOS kuvab ikoone aktiivsete ja pakiliste teatiste ikoonid ja peidab passiivsed ikoonid. Alltoodud loendis olevate üksuste puhul saate seda käitumist muuta.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
+    LTEXT            "Valige mõni üksus ja seejärle selle teatise käitumine:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
+    CONTROL          "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
+    COMBOBOX         IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
+    PUSHBUTTON       "&Taasta vaikesätted", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
+    DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Loobu", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+END
+
+IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
+CAPTION "Klassikalise stardimenüü kohandamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX         "Menüü Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
+    ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
+    LTEXT            "Menüü Start kohandamiseks saate sellesse üksusi lisada või neid eemaldada.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
+    PUSHBUTTON       "&Lisa...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "&Eemalda...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "T&äpsemalt", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "&Sordi", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
+    ICON             IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
+    LTEXT            "Viimati avatud dokumentide, programmide ja veebisaitide kirjete eemaldamiseks klõpsake nuppu Tühjenda.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
+    PUSHBUTTON       "&Tühjenda", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
+    LTEXT            "Menüü Start täpsemad suvandid:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
+    CONTROL          "StartMenu&Options", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
+    DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Loobu", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+}
+
+IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
+CAPTION "Faili Nime Hoiatus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    DEFPUSHBUTTON    "&Ignoreeri", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "&Nimeta Ümber", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
+    LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX     "&Ära teosta seda kontrolli käivitusel", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
+    ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
+    LTEXT            "Fail nimega %s Teie arvutis võib põhjustada kindlate rakendustele tõrkeid.  Ümber nimetades seda %s'ks lahendaks selle probleemi.  Kas soovite seda ümber nimetada nüüd?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
+}
+
+IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
+STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+CAPTION "Täpsemalt"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX         "Menüü Start seaded ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
+    AUTOCHECKBOX     "&Ava alammenüüd kui ma seiskan nende juures hiirega", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX     "Tõsta esile &uudselt paigaldatud programmid", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
+    LTEXT            "Start &menüü suvandid:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
+    CONTROL          "StartMenu&Options", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX         "Hiljutised dokumendid ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
+    LTEXT            "Valige see sätte, et saada kiire juurdepääs dokumentidele, mida olete hiljuti kasutanud.  Selle nimekirja kustutamine ei kustuta neid dokumente.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
+    AUTOCHECKBOX     "Loetle minu kõige &hiljutisemalt avatuid dokumente", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
+    PUSHBUTTON       "&Puhasta Nimekirja", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
+}
+
+IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
+CAPTION "Üldine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX         "Vali ikoonisuurus programmidele", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
+    ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
+    ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
+    AUTORADIOBUTTON  "&Suured ikoonid", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
+    AUTORADIOBUTTON  "&Väikesed ikoonid", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX         "Programmid ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
+    LTEXT            "Menüü Start sisaldab otseteid programmidele, mida kasutate tihti.  Otseteede nimekirja kustutamine ei kustuta programme.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
+    LTEXT            "&Programmide arv Menüü Starts:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
+    EDITTEXT         IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
+    CONTROL          "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
+    PUSHBUTTON       "&Puhasta Nimekirja", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
+    GROUPBOX         "Näita Menüü Startl ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
+    AUTOCHECKBOX     "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
+    COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
+    AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
+    COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
+}
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_START "Start"
+    IDS_PROPERTIES "&Atribuudid"
+    IDS_OPEN_ALL_USERS "&Ava kaust Kõik Kasutajad"
+    IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Uuri Exploreris kaust Kõiki Kasutajaid"
+    IDS_STARTUP_ERROR "Süsteem ei suuda explorer'it käivitada, sest register on kas korrupteerinud või ei ole saadaval."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Tegumiriba ja Menüü Start"
+END
index 2893bbf..0e722be 100644 (file)
@@ -37,6 +37,9 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
diff --git a/dll/cpl/access/lang/et-EE.rc b/dll/cpl/access/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..21d7ddf
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,298 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Accessibility Control Panel
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Klaviatuur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Nakkeklahvid", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Kasutage nakkeklahve, kui soovite kasutada klahve SHIFT, CTRL või ALT, vajutdes üht klahvi korraga.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "&Kasute nakkeklahve", IDC_STICKY_BOX, 12, 49, 126, 14
+    PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_STICKY_BUTTON, 144, 49, 90, 14
+    GROUPBOX "Filterklahvid", -1, 6, 79, 234, 67
+    LTEXT "Kasutage filterklahve, kui soovite, et ReactOS ignoreeriks lühikesi või korduvaid klahvivajutusi või aeglustaks kordamiskiirust.",
+          -1, 12, 89, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta &filterklahve", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
+    PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
+    GROUPBOX "Tumblerklahvid", -1, 6, 145, 234, 62
+    LTEXT "Kasutage tumblerklahve, kui soovite klahve CAPS LOCK, NUM LOCK ja SCROLL LOCK vajutamisel kuulda heli.",
+          -1, 12, 161, 222, 20
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta &tumblerklahve", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
+    PUSHBUTTON "Sätt&ed", IDC_TOGGLE_BUTTON, 144, 184, 90, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w extra keyboard help in programs", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+                 6, 212, 234, 14
+END
+
+IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Heli"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Helipildid", -1, 6, 11, 234, 98
+    LTEXT "Kasutage helipilte, kui soovite, et Windows genereeriks arvutihelide puhul visuaalseid hoiatusi.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "Kasute &helipilte", IDC_SENTRY_BOX, 12, 49, 90, 14
+    LTEXT "Valige visuaalne hoiatus:", IDC_SENTRY_TEXT, 12, 72, 222, 11
+    COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, 12, 83, 222, 56,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Helikuva", -1, 6, 115, 234, 67
+    LTEXT "Kasutage helikuva, kui soovite, et programmid kuvaksid nende tekitatud kõnele ja helidele vastavaid teateid.",
+          -1, 12, 125, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta h&elikuva", IDC_SSHOW_BOX, 12, 148, 222, 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Kuva"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Kõrge kontrastsus", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Valige see suvand, kui soovite, et ReactOS kasutaks lugemise lihtsustamiseks mõeldud värve ja fonte.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "&Kasuta kõrget kontrastsust", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
+    PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_CONTRAST_BUTTON, 144, 49, 90, 14
+    GROUPBOX "Kursori suvandid", -1, 6, 79, 234, 115
+    LTEXT "Kursori plinkimiskiiruse ja laiuse muutmiseks nihutage liugureid.",
+          -1, 12, 88, 222, 20
+    CTEXT "&Plinkimine:", -1, 12, 115, 222, 11
+    LTEXT "Pole", -1, 18, 130, 36, 11
+    LTEXT "Kiire", -1, 192, 130, 36, 11
+    CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            60, 124, 126, 20
+    CTEXT "&Kursor:", -1, 12, 151, 222, 11
+    LTEXT "Kitsas", -1, 18, 171, 36, 11
+    LTEXT "Lai", -1, 192, 171, 36, 11
+    CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            60, 169, 126, 20
+    LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, 18, 142, 24, 16
+END
+
+IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Hiir"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Hiireklahvid", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Kasutage hiireklahve, kui soovite juhtida hiirekursorit klaviatuuri numbriklahvistikult.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta &hiireklahve", IDC_MOUSE_BOX, 12, 49, 126, 14
+    PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_MOUSE_BUTTON, 144, 49, 90, 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Automaatlähtestus", -1, 6, 11, 234, 47
+    AUTOCHECKBOX "&Lülita hõlbustus välja pärast jõudeolekut pikkusega:",
+                 IDC_RESET_BOX, 12, 18, 222, 14
+    COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, 24, 38, 60, 47,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 63, 234, 47
+    AUTOCHECKBOX "&Funktsiooni sisselülitamisel anna hoiatus", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+                 12, 72, 222, 14
+    AUTOCHECKBOX "Funktsiooni sisse- või väljalülitamisel tekita &heli", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+                 12, 90, 222, 14
+    GROUPBOX "Jadaklahviseadmed", -1, 6, 115, 234, 47
+    LTEXT "Jadaklahviseadmed annavad alternatiivse juurdepääsu klaviatuuri ja hiire funktsioonidele.",
+          -1, 12, 124, 222, 20
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta &jadaklahve", IDC_SERIAL_BOX, 12, 142, 126, 14
+    PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_SERIAL_BUTTON, 144, 142, 90, 14
+    GROUPBOX "Ülemasuvandid", -1, 6, 169, 234, 47
+    AUTOCHECKBOX "Ra&kenda kõik sätted sisselogimistöölauale", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+                 12, 178, 222, 14
+    AUTOCHECKBOX "Rakenda kõik sätted &vaikimisi uutele kasutajatele", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+                 12, 196, 222, 14
+END
+
+IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Nakkeklahvide sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klahvid", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Vajutage viis korda tõstuklahvi (SHIFT) nakkeklahvide aktiveerimiseks.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "A&ktiveeri nakkeklahvid", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
+    GROUPBOX "Suvandid", -1, 6, 83, 234, 44
+    AUTOCHECKBOX "Lukusta &muuteklahvi kahekordsel vajutamisel", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+                 12, 94, 222, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Kahe klahvi korraga vajutamisel lülita nakkeklahvid välja", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+                 12, 106, 222, 14
+    GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 133, 234, 44
+    AUTOCHECKBOX "&Tekita heli muuteklahvi vajutamisel", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+                 12, 148, 222, 14
+    AUTOCHECKBOX "K&uva ekraanile nakkeklahvide olek", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+                 12, 160, 222, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Filterklahvide sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Filterklahvide otsetee:  \nvajuta ja hoidke kaheksa sekundit all parempoolset tõstuklahvi (SHIFT).",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 126, 14
+    GROUPBOX "Filtrisuvandid", -1, 6, 79, 234, 79
+    AUTORADIOBUTTON "Ign&oreeri korduvaid klahvivajutusi", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+                    12, 91, 120, 11, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Ig&noreeri kiireid klahvivajutusi ja aeglusta kordamiskiirust", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+                    12, 106, 120, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "&Sätted", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, 144, 88, 90, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, 144, 106, 90, 14, WS_GROUP
+    LTEXT "&Filterklahvide sätete testimiseks klõpsake ja tippigi siia:", -1, 12, 129, 222, 11
+    EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, 12, 138, 222, 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Teadistus", -1, 6, 161, 234, 41
+    AUTOCHECKBOX "&Piiksu klahvide vajutamisel või aktsepteerimisel", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+                 12, 169, 222, 10
+    AUTOCHECKBOX "K&uva ekraanile filterklahvide olek", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+                 12, 188, 222, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Tumblerklahvide sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klaviatuuri otetee", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Tumblerklahvide otsetee: \nVajutage ja hoide viis sekundit all numbrilukku (NUM LOCK)",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "Kasuta &otseteed", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kõige kontrastsuse sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Kõrge kontrastuse otsetee:  \nvajutage klahve: Vasak ALT + vasak SHIFT + PRINT SCREEN.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, 12, 49, 222, 14
+    GROUPBOX "Kõrge kontrastsusega ilme skeem", -1, 6, 83, 234, 44
+    LTEXT "&Praegune ilme skeem:", -1, 12, 94, 222, 11
+    COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, 12, 103, 222, 56,
+             CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Hiireklahvide sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Klaviatuuri otsetee", -1, 6, 11, 234, 62
+    LTEXT "Hiireklahvide otsetee:  \nvajutage klahve vasak ALT + vasak SHIFT + NUM LOCK.",
+          -1, 12, 20, 222, 29
+    AUTOCHECKBOX "&Kasuta otseteed", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
+                 12, 49, 222, 14
+    GROUPBOX "Kursori kiirus", -1, 6, 83, 234, 83
+    LTEXT "&Maksimumkiirus:", -1, 12, 96, 48, 11
+    LTEXT "Väike", -1, 66, 96, 18, 11
+    CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            90, 94, 114, 20
+    LTEXT "Suur", -1, 204, 96, 18, 11
+    LTEXT "K&iirendus:", -1, 12, 123, 48, 11
+    LTEXT "Väike", -1, 66, 123, 18, 11
+    CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+            90, 121, 114, 20
+    LTEXT "Suur", -1, 204, 123, 18, 11
+    AUTOCHECKBOX "Kii&rendamiseks hoidke all klahvi Ctrl, aeglustamiseks Shift.", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+                 12, 142, 222, 14
+    LTEXT "Hiireklahvid töötavad, kui NUM LOCK ON:", -1, 6, 171, 120, 11
+    AUTORADIOBUTTON "S&ees", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, 162, 171, 30, 11
+    AUTORADIOBUTTON "V&äljas", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, 198, 171, 30, 11
+    AUTOCHECKBOX "Kuv&a ekraanil hiireklahvide olek", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+                 6, 184, 222, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Filterklahvide täpsemad sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Märgikordus", -1, 6, 11, 234, 47
+    LTEXT "&Ignoreeri klahvivajutusi, mis korduvad sagedamini kui:", -1, 12, 21, 222, 20
+    COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, 12, 34, 222, 56,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Testiala:", -1, 6, 68, 48, 11
+    EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, 60, 65, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Filterklahvide täpsemad sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Märgikordus", -1, 6, 11, 234, 106
+    LTEXT "Alista juhtpaneelilt seatud klaviatuurisätted:",
+          -1, 12, 20, 222, 20
+    AUTORADIOBUTTON "&Ära korda märke", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Aeglusta klahvide märgikordust", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
+    LTEXT "Korduse &viivitus:", -1, 24, 60, 60, 11
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Kordamis&kiirus:", -1, 24, 89, 60, 11
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, 24, 100, 210, 65,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Pikad klahvivajutused", -1, 6, 124, 234, 42
+    LTEXT "K&lahve tuleb hoida all:", -1, 12, 133, 222, 11
+    COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, 12, 150, 222, 74,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Testiala:", -1, 6, 178, 48, 11
+    EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, 60, 180, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Jadaklahvide sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Jadaklahvid", -1, 6, 11, 234, 92
+    LTEXT "Valige port, kuhu ühendada alternatiivne sisestusseade.",
+          -1, 12, 20, 222, 20
+    LTEXT "&Jadaport:", -1, 12, 34, 222, 20
+    COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, 12, 45, 222, 56,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Kiirus boodides:", -1, 12, 65, 222, 20
+    COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, 12, 76, 222, 74,
+             CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 135, 207, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 189, 207, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Hõlbustussuvandid"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Saate reguleerida oma hõlbustussätteid enda arvuti jaoks."
+    IDS_SENTRY_NONE "[Midagi]"
+    IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
+    IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
+    IDS_SENTRY_DISPLAY "Flash the desktop"
+    IDS_SECONDS "Sekundid"
+    IDS_MINUTES "Minutid"
+END
index f66e719..6a99373 100644 (file)
@@ -45,6 +45,9 @@ IDB_SHORTCUT BITMAP "resources/shortcut.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
diff --git a/dll/cpl/appwiz/lang/et-EE.rc b/dll/cpl/appwiz/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..926b579
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,88 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Software Control Panel
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, 380, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Otsetee loomine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Tekst1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Tekst2", -1, 115, 35, 160, 17
+END
+
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, 380, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Otsetee loomine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Tekst1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Tekst2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Tekst3",-1,10,55,120,20
+END
+
+IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Otsetee loomine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Selle viisardi abil saate luua otseteid kohalike või\nvõrguprogrammide, failide, kaustada, arvutite või\nInterneti-aadresside juurde.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Tippige üksuse asukoht:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Sirvi...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.", -1, 120, 97, 162, 10
+END
+
+IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Programmi jaoks tiitli valimine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "&Tippige selle otsetee nimi:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Otsetee loomiseks klõpsake nuppu Valmis.", -1, 118, 97, 178, 17
+END
+
+IDD_CONFIG_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 212, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Eemalda Otseteid/Kaustu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Üksuse eemaldamiseks menüüs Start vali üksus ja vajuta Kustuta.", -1, 10, 10, 192, 16
+    CONTROL "List1", IDC_STARTMENU_TREE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 32, 192, 138
+    PUSHBUTTON "&Eemalda", IDC_REMOVE_ENTRIES, 98, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Sule", IDOK, 152, 176, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOGEX  0, 0, 260, 95
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Wine Gecko Paigaldamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "ReactOS ei leidnud Wine Gecko paketti, mille abil saavad rakendused HTMLi korralikult kasutada. ReactOS saab selle automaatselt paigaldada ja alla laadida.",
+          ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
+    CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+    DEFPUSHBUTTON "&Paigalda", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Loobu", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Programmide lisamine või eemaldamine"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Programmide paigaldamine ja otseteede loomine."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Loo otsetee"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Faili %s ei leitud."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DOWNLOADING "Allalaadimine..."
+    IDS_INSTALLING "Paigaldamine..."
+    IDS_INVALID_SHA "Kontrollsumma ei kattu. Paigaldamine katkestatud korrupteerinud faili tõttu."
+END
index bfa40a3..b202b6b 100644 (file)
@@ -47,6 +47,9 @@ IDB_SPECTRUM_16 BITMAP "resources/spectrum_16.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
diff --git a/dll/cpl/desk/lang/et-EE.rc b/dll/cpl/desk/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4c1f2b1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,278 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Display Control Panel
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Taust"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
+    CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
+    LTEXT "Taust:", IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
+    PUSHBUTTON "&Sirvi...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
+    PUSHBUTTON "&Värv...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
+    LTEXT "&Paigutus", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
+    COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ekraanisäästja"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
+    GROUPBOX "&Erkaanisäästja", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
+    COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "S&ätted", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Ee&lvaade", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
+    LTEXT "&Ooota", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
+    EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
+            UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
+    LTEXT "minutit", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
+    CONTROL "Ärkamisel küsi parooli", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
+    GROUPBOX "&Kuvari toide", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
+    LTEXT "Kuvari toitesätete reguleerimiseks ja energia säästmiseks klõpsake nuppu Toide.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
+    PUSHBUTTON "&Toide...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
+END
+
+IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ilme"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+    LTEXT "&Aknad ja nupud", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Värviskeem", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Fondi suurus", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
+    COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Efektid...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt..", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
+END
+
+IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Täpsem ilme"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
+    LTEXT "&Üksus", 8, 5, 160, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Suurus", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
+    EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
+    LTEXT "Värv &1", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
+    CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    LTEXT "Värv &2", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
+    CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    LTEXT "&Font", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
+             CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "S&uurus", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
+    COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
+    LTEXT "&Värv", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
+    CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
+    AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+    AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
+END
+
+IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
+CAPTION "Efektid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "&Kasuta menüüde ja kohtspikrite puhul järgmist siirdeefekti:",
+            IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
+    COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "K&asuta ekraanifontide serva tasandamiseks järgmist meetodit:", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 42, 267, 19
+    COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 95, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
+             CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Ka&suta suuri ikoone", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
+            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
+    CONTROL "Kuva menüüde all &varjustus", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 95, 267, 19
+    CONTROL "Kuva lohistamise ajal akna &sisu", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
+    CONTROL "&Peida kiirkla&hvide jaoks allakriipsutatud tähed muuteklahvi (Alt) vajutamiseni",
+            IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
+    CONTROL "Kasuta k&itsaid aknaid", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
+            "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 140, 267, 19
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
+END
+
+IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Lohista monitori ikoone kuni see kattub teie füüsilise monitoride järjekorraga.", -1, 3, 3, 240, 20
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
+            WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "&Kuva:", 1820, 3, 107, 70, 9
+    LTEXT "<puudub>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 3, 116, 224, 9
+    GROUPBOX "&Eraldusvõime", 1818, 3, 127, 115, 43
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
+    LTEXT "Väiksem", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Suurem", 1816, 93, 137, 20, 9, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
+    GROUPBOX "&Värvikvaliteet", 1817, 125, 127, 115, 43
+    COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
+END
+
+IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Kuva:", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
+    LTEXT "Fondi suurus", -1, 14, 20, 222, 9
+    COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
+    GROUPBOX "Ühilduvus", -1, 7, 67, 237, 97
+    LTEXT "Võimalik, et mõni programm ei tööta õigesti, kui te ei taaskäivita arvutit pärast kuvasätete muutmist.\n\nPärast kuvasätete muutmist:", -1, 12, 78, 228, 34
+    AUTORADIOBUTTON "&Taaskäivita arvuti enne uute kuvasätete rakendamist.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Rakenda uued kuvasätted arvutit taaskäivitamata.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Küsi enne uute kuvasätete rakendamist.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
+END
+
+IDD_CONFIRMSETTINGS DIALOGEX 20, 30, 233, 57
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kuvari sätted"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Teie töölaud on ümbe konfigureeritud. Kas soovite need sätted säilitada?", IDC_STATIC, 7, 7, 219, 8
+    LTEXT "", IDC_TIMEOUTTEXT, 7, 20, 219, 8
+    PUSHBUTTON "&Jah", IDYES, 121, 36, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&Ei", IDNO, 175, 36, 50, 14
+END
+
+IDR_PREVIEW_MENU MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "Normaalne", ID_MENU_NORMAL
+    MENUITEM "Keelatud", ID_MENU_DISABLED
+    MENUITEM "Valitud", ID_MENU_SELECTED
+END
+
+IDM_MONITOR_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Küljes", ID_MENU_ATTACHED
+        MENUITEM "&Peamine", ID_MENU_PRIMARY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Identiteet", ID_MENU_IDENTIFY
+        MENUITEM "&Atribuudid", ID_MENU_PROPERTIES
+    END
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SLIDEEFFECT "Kerimisefekt"
+    IDS_FADEEFFECT "Hajumiseefekt"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STANDARDEFFECT "Standardne"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "FreeType Antialiaseeritud"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MULTIPLEMONITORS "(Mitu monitori)"
+    IDS_UNKNOWNMONITOR "(Tundmatu monitor)"
+    IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s ja %s"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Kuva"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Kohandab töölaua kuvarit ja ekraanisäästjat."
+    IDS_NONE "(Puudub)"
+    IDS_CENTER "Keskele"
+    IDS_STRETCH "Venita"
+    IDS_TILE "Paani"
+    IDS_FIT "Mahuta"
+    IDS_FILL "Täida"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLOR_4BIT "16 värvi"
+    IDS_COLOR_8BIT "256 värvi"
+    IDS_COLOR_16BIT "Keskmine (16 Bit)"
+    IDS_COLOR_24BIT "Kõrge (24 Bit)"
+    IDS_COLOR_32BIT "Kõrgeim (32 Bit)"
+    IDS_PIXEL "%lux%lu pikslit"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Pildid"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INACTWIN "Passiivne aken"
+    IDS_ACTWIN "Aktiivne aken"
+    IDS_WINTEXT "Akna tekst"
+    IDS_MESSBOX "Teateboks"
+    IDS_MESSTEXT "Teate tekst"
+    IDS_BUTTEXT "OK"
+    IDS_CLASSIC_THEME "Klassikaline laad"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ELEMENT_0 "Töölaud"
+    IDS_ELEMENT_1 "Passiivse akna tiitliriba"
+    IDS_ELEMENT_2 "Passiivse akna ääris"
+    IDS_ELEMENT_3 "Aktiivse akna tiitliriba"
+    IDS_ELEMENT_4 "Aktiivse akna ääris"
+    IDS_ELEMENT_5 "Menüüü"
+    IDS_ELEMENT_6 "Valitud üksused"
+    IDS_ELEMENT_7 "Aken"
+    IDS_ELEMENT_8 "Kerimisriba"
+    IDS_ELEMENT_9 "Ruumilised objektid"
+    IDS_ELEMENT_10 "Paleti tiitel"
+    IDS_ELEMENT_11 "Pealdisnupud"
+    IDS_ELEMENT_12 "Teateboks"
+    IDS_ELEMENT_13 "Rakenduse taust"
+    IDS_ELEMENT_14 "Ikoonisamm (horisontaalne)"
+    IDS_ELEMENT_15 "Ikoonisamm (vertikaalne)"
+    IDS_ELEMENT_16 "Kohtspikker"
+    IDS_ELEMENT_17 "Ikoon"
+//  IDS_ELEMENT_18 "Deactivated menu elements"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Kuvarisätted"
+    IDS_APPLY_FAILED "Ei saanud uusi sätteid rakendada..."
+    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Te peate enda arvuti taaskäivitama sättete rakendamiseks."
+    IDS_TIMEOUTTEXT "Ennistamine %d sekundi pärast."
+END
diff --git a/dll/cpl/timedate/lang/et-EE.rc b/dll/cpl/timedate/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..16b4eef
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,64 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Timedate Control Panel
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Kuupäev ja kellaaeg"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "&Kuupäev", -1, 4, 2, 122, 125
+    COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT IDC_YEARTEXT, 65, 17, 55, 12, ES_LEFT | WS_GROUP | ES_READONLY
+    CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS |
+            UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
+    CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX "&Kellaaeg", -1, 132, 2, 113, 125
+    CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 144, 105, 90, 12
+    LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 6, 132, 242, 11
+    CONTROL "", IDC_CLOCKWND, "ClockWndClass", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 138, 12, 102, 89
+END
+
+IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ajavöönd"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_WORLD_BACKGROUND, "Static", SS_OWNERDRAW, 5, 20, 240, 110, WS_EX_STATICEDGE
+    AUTOCHECKBOX "&Reguleeri suveajale üleminekul automatselt kella",
+                 IDC_AUTODAYLIGHT, 6, 132, 242, 11, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Interneti-aeg"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    COMBOBOX IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Sünkrooni automaatselt mõne Interneti-ajaserveriga",
+                 IDC_AUTOSYNC, 11, 7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Server:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
+    PUSHBUTTON "&Värskenda kohe", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
+    LTEXT "", IDC_SUCSYNC, 12, 54, 214, 23
+    LTEXT "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
+    LTEXT "Sünkroonimine saab ainult toimiuda siis, kui teie arvuti on ühendatud Internetti.", -1, 12, 114, 225, 25
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Kuupäev ja kellaaeg"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Muudab kuupäeva, aja ja ajavööndi informatsiooni."
+    IDS_TIMEZONETEXT "Praegune ajavöönd: %s"
+    IDS_TIMEZONEINVALID "Ei ole õige"
+    IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Tundmatu"
+    IDS_INETTIMESUCSYNC "Kellaaeg on edukalt sünkroonitud serveriga %s kuupäeval %s kell %s"
+    IDS_INETTIMENEXTSYNC "Next synchronization: %s at %s"
+    IDS_INETTIMESYNCING "Palun oodake, kuni ReactOS sünkroonib serveriga %s"
+    IDS_INETTIMEERROR "ReactOSi sünkroonimisel serveriga %s ilmnes tõrge."
+END
index 5f1b146..06b7dac 100644 (file)
@@ -41,6 +41,9 @@ IDC_WORLD BITMAP "resources/world.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_EU_ES
     #include "lang/eu-ES.rc"
 #endif
index bd27356..e0fbedf 100644 (file)
@@ -35,6 +35,9 @@ IDB_USRGRPIMAGES BITMAP "res/usrgrp.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/aclui/lang/et-EE.rc b/dll/win32/aclui/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b07801a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,38 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Access Control List Editor
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Turvalisus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "&Grupp või kasutajanimed:", -1, 7, 21, 105, 8
+    CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 31, 213, 52, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "&Omanik:", -1, 7, 7, 49, 8
+    EDITTEXT IDC_OWNER, 63, 4, 156, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "&Lisa...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Eemalda", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+    LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Luba", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+    LTEXT "Keela", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+    CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "Eriliste õiguste või täpsemate seadete jaoks, vajutage Täpsemalt.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PSP_TITLE "%1 õigused"
+    IDS_UNKNOWN "Tundmatu"
+    IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Erilised õigused"
+    IDS_PERMISSIONS_FOR "%1 õigused"
+    IDS_PERMISSIONS "Õigused"
+    IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
+    IDS_USERFORMAT "%1"
+END
diff --git a/dll/win32/avifil32/lang/avifile_Et.rc b/dll/win32/avifil32/lang/avifile_Et.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ba54ef6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,52 @@
+/*
+ * Top level resource file for avifil32.dll
+ *
+ * Copyright 2002 Michael Günnewig
+ * Translated 2018 Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_WAVESTREAMFORMAT "Lainekuju: %s"
+  IDS_WAVEFILETYPE     "Lainekuju"
+  IDS_ALLMULTIMEDIA    "Kõik multimeedia failid"
+  IDS_ALLFILES         "Kõik failid (*.*)"
+  IDS_VIDEO            "video"
+  IDS_AUDIO            "audio"
+  IDS_AVIFILETYPE      "Wine AVI-vaikimisi-failihaldur"
+  IDS_UNCOMPRESSED      "kompressimata"
+}
+
+IDD_SAVEOPTIONS DIALOGEX  43, 37, 226, 82
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kompressimise suvandid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "&Vali voog:",-1,5,5,154,10
+    COMBOBOX        IDC_STREAM,5,18,154,61,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL |
+                    WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "&Valikud...",IDC_OPTIONS,170,17,50,14
+    AUTOCHECKBOX    "Vahelda &iga",IDC_INTERLEAVE,5,42,85,11,WS_TABSTOP
+    EDITTEXT        IDC_INTERLEAVEEVERY,91,41,32,12,ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT           "raami",-1,129,43,36,9
+    LTEXT           "Praegune formaat:",-1,5,56,73,9
+    LTEXT           "",IDC_FORMATTEXT,80,56,88,26
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,170,42,50,14
+    PUSHBUTTON      "Loobu",IDCANCEL,170,61,50,14
+END
index 9bc9fcc..0e8add4 100644 (file)
@@ -65,6 +65,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/avifile_Es.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/avifile_Et.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/avifile_Fr.rc"
 #endif
index bece75e..aa8c343 100644 (file)
@@ -70,6 +70,9 @@ IDR_ACLCUSTOMMRU REGISTRY "res/custommru.rgs"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/browseui/lang/et-EE.rc b/dll/win32/browseui/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8baf39e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,308 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS browseui.dll
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+/* Menus */
+
+IDM_CABINET_CONTEXTMENU MENUEX
+BEGIN
+    POPUP "", 264,MFT_STRING,MFS_ENABLED
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Standardsed nupud", IDM_TOOLBARS_STANDARDBUTTONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Aaddresiriba", IDM_TOOLBARS_ADDRESSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Lingid", IDM_TOOLBARS_LINKSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "L&ukusta tegumiribad", IDM_TOOLBARS_LOCKTOOLBARS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Kohanda...", IDM_TOOLBARS_CUSTOMIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Tekstitähised", IDM_TOOLBARS_TEXTLABELS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Mine nupp", IDM_TOOLBARS_GOBUTTON, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+    END
+END
+
+IDM_CABINET_MAINMENU MENUEX
+BEGIN
+    POPUP "&Fail", FCIDM_MENU_FILE
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "&Sule", IDM_FILE_CLOSE
+    END
+    POPUP "&Redigeeri", FCIDM_MENU_EDIT
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+    END
+    POPUP "&Vaade", FCIDM_MENU_VIEW
+    BEGIN
+        POPUP "&Tööriistaribad", IDM_VIEW_TOOLBARS
+        BEGIN
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        END
+        MENUITEM "Olekuriba", IDM_VIEW_STATUSBAR
+        POPUP "&Exploreri riba", IDM_VIEW_EXPLORERBAR
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Otsi\tCtrl+E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
+            MENUITEM "&Lemmikud\tCtrl+I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
+            MENUITEM "&Meedia", IDM_EXPLORERBAR_MEDIA
+            MENUITEM "&Ajalugu\tCtrl+H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
+            MENUITEM "&Kaustad", IDM_EXPLORERBAR_FOLDERS
+            MENUITEM "", IDM_EXPLORERBAR_SEPARATOR
+        END
+        MENUITEM "", FCIDM_MENU_VIEW_SEP_OPTIONS, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "&Mine", FCIDM_MENU_EXPLORE
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Tagasi\tAlt+Left Arrow", IDM_GOTO_BACK
+            MENUITEM "&Edasi\tAlt+Right Arrow", IDM_GOTO_FORWARD
+            MENUITEM "&Taseme võrra üles", IDM_GOTO_UPONELEVEL
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+            MENUITEM "&Avalehele\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
+        END
+        MENUITEM "&Värskenda", IDM_VIEW_REFRESH
+    END
+    POPUP "&Lemmikud", FCIDM_MENU_FAVORITES
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Lisa kausta Lemmikud...", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES
+        MENUITEM "&Korralda kausta Lemmikud sisu...", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "(Tühi)", IDM_FAVORITES_EMPTY
+    END
+    POPUP "&Tööriistad", FCIDM_MENU_TOOLS
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ühenda &võrgudraiv...", IDM_TOOLS_MAPNETWORKDRIVE
+        MENUITEM "Ühenda võrgudraiv &lahti...", IDM_TOOLS_DISCONNECTNETWORKDRIVE
+        MENUITEM "&Sünkrooni...", IDM_TOOLS_SYNCHRONIZE
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "&Kaustasuvandid...", IDM_TOOLS_FOLDEROPTIONS
+    END
+    POPUP "&Spikker", FCIDM_MENU_HELP
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Teave ReactOSi kohta", IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
+BEGIN
+       POPUP "&Tööriistaribad", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Töölaud", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+               MENUITEM "&Kiirkäivitus", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+               MENUITEM "&Uus tööriistariba...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+       END
+END
+
+IDM_BAND_MENU MENUEX
+BEGIN
+       MENUITEM "Näita tiitlid", IDM_BAND_TITLE
+       MENUITEM "&Sule tööriistariba", IDM_BAND_CLOSE
+END
+
+IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        POPUP "&Vaade", IDM_VIEW_MENU
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Suured ikoonid", IDM_LARGE_ICONS
+            MENUITEM "&Väikesed ikoonid", IDM_SMALL_ICONS
+        END
+        MENUITEM "&Ava kaust", IDM_OPEN_FOLDER
+        MENUITEM "&Näita teksti", IDM_SHOW_TEXT
+    END    
+END
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION ""
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
+    LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
+    LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
+    LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
+    CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+}
+
+IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
+BEGIN
+    LTEXT "&Tekstisuvandid:", -1, 4, 2, 48, 15
+    COMBOBOX IDC_TEXTOPTIONS, 52, 0, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Ikoonisuvandid:", -1, 4, 20, 48, 15
+    COMBOBOX IDC_ICONOPTIONS, 52, 18, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+/* Accelerators */
+
+IDR_ACCELERATORS ACCELERATORS
+BEGIN
+    VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "R", IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    VK_HOME, IDM_GOTO_HOMEPAGE, VIRTKEY, ALT, NOINVERT
+    "D", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "B", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    VK_LEFT, IDM_GOTO_BACK, VIRTKEY, ALT
+    VK_RIGHT, IDM_GOTO_FORWARD, VIRTKEY, ALT
+    VK_UP, IDM_GOTO_UPONELEVEL, VIRTKEY, ALT
+    VK_BACK, 41010, NOINVERT, VIRTKEY
+    "W", IDM_FILE_CLOSE, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+END
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CANCELLING "Loobun..."
+    IDS_REMAINING  "Jäänud"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    800 "Sisaldab käske valitud üksuste manipuleerimiseks."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    864 "Sisaldab redigeerimiskäske."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    928 "Sisaldab vaate manipuleerimis käske."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    992 "Sisaldab tööriista käske."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    1056 "Sisaldab spikrite näitamise käske."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9025 "Sulgeb akna."
+    9026 "Läheb ühe taseme võrra üles."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9121 "Ühendab võrgudraiviga."
+    9122 "Ühendab võrgudraivist lahti."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9250 "Kuvab programmi informatsiooni, versiooni numbrit ja autoriõigust."
+    9252 "Kuvab informatsiooni silumiseks."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9281 "Läheb eelmisele lehele."
+    9282 "Läheb järgmisele lehele."
+    9283 "Lubab teil muuta seadeid."
+    9285 "Läheb teie avalehele."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9362 "Avab Lemmikud kausta."
+    9363 "Lisab praeguse lehe Lemmikud kausta."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9505 "Näitab või peidab tööriistaribu."
+    9506 "Näitab või peidab olekuriba."
+    9508 "Näitab standardnupude tööriistariba."
+    9509 "Kuvab aadressivälja."
+    9510 "Kuvab kiirkäivituse riba."
+    9516 "Lukustab tööriistaribade asukohad ja suurused."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9533 "Kohanda tööriistariba."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    9552 "Näitab või peidab Exploreri riba."
+    9553 "Näitab otsingu riba."
+    9554 "Näitab lemmikute riba."
+    9555 "Näitab ajaloo riba."
+    9557 "Näitab kaustade riba."
+    9559 "Näitab meedia riba."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SMALLICONS "Väikesed ikoonid"
+    IDS_LARGEICONS "Suured ikoonid"
+    IDS_SHOWTEXTLABELS "Näitab tekstitähiseid"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NOTEXTLABELS "Ei ole tekstitähiseid"
+    IDS_SELECTIVETEXTONRIGHT "Valikuline tekst paremal"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_GOBUTTONLABEL "|Mine||"
+    IDS_GOBUTTONTIPTEMPLATE "Mine ""%s"""
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SEARCHLABEL "Otsing"
+    IDS_ADDRESSBANDLABEL "Aa&dress"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_FOLDERSLABEL "Kaustad"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HISTORYTEXT "&Ajalugu\tCtrl+H"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_UP "Üles"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BACK "Tagasi lehele %s"
+    IDS_FORWARD "Edasi lehele %s"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_STANDARD_TOOLBAR, "|Tagasi|Edasi|Üles|Otsing|Kaustad|Teiselda kausta|Kopeeri kausta|Kustuta|Võta tagasi|Vaated|Peatu|Värskenda|Kodu|Ühenda võrgudraiv|Ühenda lahti|Lemmikud|Ajalugu|Täisekraan|Atribuudid|Lõika|Kopeeri|Kleebi|Kaustasuvandid||"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_BROWSEFORNEWTOOLAR "Vali kaust"
+    IDS_TOOLBAR_ERR_TITLE "Tööriistariba"
+    IDS_TOOLBAR_ERR_TEXT "Ei saa tööriistariba luua."
+END
diff --git a/dll/win32/comctl32/lang/comctl_Et.rc b/dll/win32/comctl32/lang/comctl_Et.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7dda761
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,101 @@
+/*
+ * Top level resource file for Common Controls
+ *
+ * Copyright 1999 Bertho Stultiens
+ * Copyright 1999 Eric Kohl
+ * Translated 2018 Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_CLOSE    "Sule"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDM_TODAY    "Täna:"
+    IDM_GOTODAY  "Mine tänasele"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_SEPARATOR "Eraldaja"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    HKY_NONE "Ühtegi"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_BUTTON_YES    "&Jah"
+    IDS_BUTTON_NO     "&Ei"
+    IDS_BUTTON_RETRY  "&Proovi uuesti"
+    IDS_BUTTON_OK     "OK"
+    IDS_BUTTON_CANCEL "Loobu"
+    IDS_BUTTON_CLOSE  "&Sule"
+}
+
+IDD_PROPSHEET DIALOGEX 0, 0, 220, 140
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "%s atribuudid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  DEFPUSHBUTTON "OK",     IDOK,4,122,50,14, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+  PUSHBUTTON    "Loobu", IDCANCEL,58,122,50,14
+  PUSHBUTTON    "&Rakenda", IDC_APPLY_BUTTON,112,122,50,14,WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON    "Abi",   IDHELP,166,122,50,14,WS_TABSTOP|WS_GROUP
+  CONTROL       "",       IDC_TABCONTROL,"SysTabControl32",WS_CLIPSIBLINGS|WS_GROUP|WS_TABSTOP|TCS_MULTILINE,4,4,212,114
+END
+
+
+IDD_WIZARD DIALOGEX 0, 0, 290, 159
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "Viisard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  PUSHBUTTON    "< &Tagasi", IDC_BACK_BUTTON,56,138,55,14
+  DEFPUSHBUTTON "&Edasi >", IDC_NEXT_BUTTON,111,138,55,14
+  DEFPUSHBUTTON "Lõpeta",  IDC_FINISH_BUTTON,111,138,55,14
+  PUSHBUTTON    "Loobu",  IDCANCEL,173,138,55,14
+  PUSHBUTTON    "Abi",    IDHELP,235,138,55,14,WS_GROUP
+  LTEXT         "",        IDC_SUNKEN_LINE,7,129,278,1,SS_SUNKEN
+  CONTROL       "",        IDC_TABCONTROL,"SysTabControl32",WS_CLIPSIBLINGS | WS_DISABLED,7,7,258,5
+  LTEXT                "",        IDC_SUNKEN_LINEHEADER,0,35,290,1,SS_LEFT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+END
+
+
+IDD_TBCUSTOMIZE DIALOGEX 10, 20, 395, 125
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kohanda tööriistariba"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  DEFPUSHBUTTON "&Sule",     IDCANCEL,320,6,70,14
+  PUSHBUTTON    "&Lähtesta",     IDC_RESET_BTN,320,23,70,14
+  PUSHBUTTON    "&Abi",      IDC_HELP_BTN,320,40,70,14
+  PUSHBUTTON    "Liiguta &üles",   IDC_MOVEUP_BTN,320,74,70,14
+  PUSHBUTTON    "Liiguta &alla", IDC_MOVEDN_BTN,320,91,70,14
+  LTEXT         "S&aadaval nupud:", -1,4,5,120,10
+  LISTBOX       IDC_AVAILBTN_LBOX,5,17,120,100, LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "L&isa ->",    IDOK, 132, 42, 55, 14
+  PUSHBUTTON    "<- &Eemalda", IDC_REMOVE_BTN,132,62,55,14
+  LTEXT         "&Tööriistariba nupud:", -1,194,5,120,10
+  LISTBOX       IDC_TOOLBARBTN_LBOX, 194,17,120,100,LBS_NOTIFY | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+END
index e0a9376..2bf1bbf 100644 (file)
@@ -117,6 +117,9 @@ IDI_TT_ERROR_SM ICON idi_tt_error_sm.ico
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/comctl_Es.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/comctl_Et.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/comctl_Fr.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Et.rc b/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Et.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..353657b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,497 @@
+/*
+ * Resources for Common Dialogs
+ *
+ * Copyright 1999 Bertho Stultiens
+ * Copyright 1999 Klaas van Gend
+ * Translated 2018 Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_FILENOTFOUND        "Faili ei leitud"
+    IDS_VERIFYFILE          "Palun veenduge kas õige faili nimi on antud"
+    IDS_CREATEFILE          "Faili ei eksisteeri.\n\
+Kas soovite luua selle faili?"
+    IDS_OVERWRITEFILE       "Fail juba eksisteerib.\n\
+Kas soovite asendada selle?"
+    IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Invalid character(s) in path"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "Failinimi ei tohi sisaldada järgmisi märke:\n\
+                          / : < > |"
+    IDS_PATHNOTEXISTING     "Koht ei eksisteeri"
+    IDS_FILENOTEXISTING     "Fail ei eksisteeri"
+    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "Valik sisaldab muid objekte kui kausti."
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_UPFOLDER         "Üks tase üles"
+    IDS_NEWFOLDER        "Loo uus kaust"
+    IDS_LISTVIEW         "Loend"
+    IDS_REPORTVIEW       "Üksikasjad"
+    IDS_TODESKTOP        "Sirvi töölauda"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    PD32_PRINT_TITLE       "Prindi"
+
+    PD32_VALUE_UREADABLE                  "Ebaselge kirje"
+    PD32_INVALID_PAGE_RANGE "See väärtus ei ole antud lehekülgede vahemikus.\n\
+Palun sisestage väärtus vahemikus alates %1!d! kuni %2!d!."
+    PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO                "'alates' kirje ei saa ületada 'kuni' kirjet."
+    PD32_MARGINS_OVERLAP                  "Marginaalid kattuvad või lähevad üle paberi äärte.\n\
+Please reenter margins."
+    PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY               "'Koopiate arv' väli ei saa tühi olla."
+    PD32_TOO_LARGE_COPIES                 "Teie printer ei toeta nii paljude koopiate printimist.\n\
+Palun sisestage väärtus vahemikus 1 ja %d."
+    PD32_PRINT_ERROR                      "Printeri tõrge toimus."
+    PD32_NO_DEFAULT_PRINTER               "Vaikimisi printerit ei ole valitud."
+    PD32_CANT_FIND_PRINTER                "Ei leia printerit."
+    PD32_OUT_OF_MEMORY                    "Mälu täis."
+    PD32_GENERIC_ERROR                    "Tõrge toimus."
+    PD32_DRIVER_UNKNOWN                   "Tundmatu printeri draiver."
+    PD32_NO_DEVICES                       "Enne kui saate printimisega seotud käske anda nagu näiteks lehe ülesehitamine või dokumendi printimine, peate ennem paigaldama printeri. Palun paigaldage ja proovige uuesti."
+
+    PD32_DEFAULT_PRINTER                  "Vaikimisi printer; "
+    PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE         "%d dokumenti on järjekorras"
+    PD32_MARGINS_IN_INCHES                "Marginaalid [tollid]"
+    PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS           "Marginaalid [mm]"
+    PD32_MILLIMETERS                      "mm"
+
+    PD32_PRINTER_STATUS_READY             "Valmis"
+    PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED            "Seisatud; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_ERROR             "Viga; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION  "Pending deletion; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM         "Paberiummistus; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT         "Paber on otsas; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED       "Feed paper manual; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM     "Paberi probleem; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE           "Printer ühenduseta; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE         "I/O aktiivne; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_BUSY              "Hõivatud; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING          "Printimine; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL   "Väljundikast on täis; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE     "Ei ole saadaval; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_WAITING           "Ootel; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING        "Töötlemine; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING      "Käivitamine; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP        "Soojenemine; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW         "Tooner madal; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER          "Puudub tooner; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT         "Lehepunkt; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Katkestatud kasutaja poolt; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY     "Mälu täis; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN         "Printeri uks on lahti; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN    "Tundmatu printeri server; "
+    PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE        "Energiasäästmis režiim; "
+}
+
+STRINGTABLE /* Font styles */
+{
+    IDS_FONT_REGULAR       "Tavaline"
+    IDS_FONT_BOLD          "Paksult"
+    IDS_FONT_ITALIC        "Kursiivis"
+    IDS_FONT_BOLD_ITALIC   "Paksult kursiivis"
+}
+
+STRINGTABLE /* Color names */
+{
+    IDS_COLOR_BLACK     "Must"
+    IDS_COLOR_MAROON    "Kastanpruun"
+    IDS_COLOR_GREEN     "Roheline"
+    IDS_COLOR_OLIVE     "Oliiv"
+    IDS_COLOR_NAVY      "Merevärv"
+    IDS_COLOR_PURPLE    "Lilla"
+    IDS_COLOR_TEAL      "Sinikasroheline"
+    IDS_COLOR_GRAY      "Hall"
+    IDS_COLOR_SILVER    "Hõbedane"
+    IDS_COLOR_RED       "Punane"
+    IDS_COLOR_LIME      "Laim"
+    IDS_COLOR_YELLOW    "Kollane"
+    IDS_COLOR_BLUE      "Sinine"
+    IDS_COLOR_FUCHSIA   "Fuksia"
+    IDS_COLOR_AQUA      "Vesine"
+    IDS_COLOR_WHITE     "Valge"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_FONT_SIZE   "Vali fondi suurus vahemikus %1!d! ja %2!d! punkti."
+    IDS_SAVE_BUTTON "&Salvesta"
+    IDS_SAVE_IN     "Salvesta &kohas:"
+    IDS_SAVE        "Salvest"
+    IDS_SAVE_AS     "Salvesta nimega"
+    IDS_OPEN_FILE   "Ava fail"
+    IDS_SELECT_FOLDER "Vali kaust"
+    IDS_FONT_SIZE_INPUT "Fondi suurus peab number olema."
+}
+
+/*
+ * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
+ */
+
+OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ava"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Faili &nimi:", stc3, 6, 6, 76, 9
+ EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+ LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "&Kataloogid:", -1, 110, 6, 92, 9
+ LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
+ LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "Loetle faile &tüübiga:", stc2, 6, 104, 90, 9
+ COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "Drai&vid:", stc4, 110, 104, 92, 9
+ COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON "Ava", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+
+SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Salvesta nimega..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Faili &nimi", stc3, 6, 6, 76, 9
+ EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+ LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "&Kataloogid:", -1, 110, 6, 92, 9
+ LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
+ LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "Loetle faile &tüübiga:", stc2, 6, 104, 90, 9
+ COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ LTEXT "Drai&vid:", stc4, 110, 104, 92, 9
+ COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON "Salvesta nimega", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+
+PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Prindi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Printer:", stc1, 6, 6, 40, 9
+ LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
+ GROUPBOX "Printimisvahemik", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
+ RADIOBUTTON "&Kõik", rad1, 16, 45, 60, 12
+ RADIOBUTTON "&Valik", rad2, 16, 60, 60, 12
+ RADIOBUTTON "&Lehed", rad3, 16, 75, 60, 12
+ DEFPUSHBUTTON "Prindi", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Seadista", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT "&Alates:", stc3, 60, 80, 30, 9
+ LTEXT "K&uni:", stc4, 120, 80, 30, 9
+ LTEXT "Pr&intimise kvaliteet:", stc5, 6, 100, 76, 9
+ COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Prindi &failina", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Lühendatud", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+
+PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Printimise sedistus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ GROUPBOX "Printer", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
+ RADIOBUTTON "&Vaikimisi printer", rad1, 16, 16, 150, 12
+ LTEXT "[puudub]", stc1, 35, 30, 120, 9
+ RADIOBUTTON "Kindel &printer", rad2, 16, 44, 150, 12
+ COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Seadistus", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ GROUPBOX "Orientatsioon", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
+ RADIOBUTTON "&Portree", rad3, 50, 95, 50, 12
+ RADIOBUTTON "&Maastik", rad4, 50, 110, 50, 12
+ ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
+ ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
+ GROUPBOX "Paber", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
+ LTEXT "S&uurus", stc2, 126, 95, 35, 9
+ LTEXT "&Allikas", stc3, 126, 110, 35, 9
+ COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+ COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+}
+
+
+CHOOSE_FONT DIALOG  13, 54, 274, 147
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Font"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "&Font:",stc1 ,6,3,90,9
+    COMBOBOX        cmb1, 6,13,94,54,  CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
+                    CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
+    LTEXT           "Fondi &stiil:",stc2 ,108,3,60,9
+    COMBOBOX        cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
+    LTEXT           "&Suurus:",stc3,179,3,32,9
+    COMBOBOX        cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+    PUSHBUTTON      "Loobu",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "&Rakenda", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON      "&Abi" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX        "Efektid",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
+    CHECKBOX       "Läbik&riipsuta", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX       "&Allajooni", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
+    LTEXT           "&Värv:", stc4 ,6,114,80,9
+    COMBOBOX        cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
+                   CBS_AUTOHSCROLL |  WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX        "Näidis",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
+    CTEXT           "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
+    LTEXT           "Skr&ipt:",stc7 ,98,114,40,9
+    COMBOBOX        cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
+                   CBS_AUTOHSCROLL |   WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+}
+
+
+CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Värv"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "&Põhivärvid:",   stc1, 4,    4,  140, 10
+ LTEXT "&Oma värvid:",  stc2, 4,   106, 140, 10
+ LTEXT "Värv | L&ausvärv",  stc3, 150, 151,  48, 10
+ LTEXT   "&Punane:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT   "&Roheline:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT   "&Sinine:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT  "&Toon:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT  "&Küllastus:", IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT  "&Heledus:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
+ EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
+ CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
+ CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
+ CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
+ CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
+ DEFPUSHBUTTON "OK",  IDOK,  4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Abi", pshHelp,100,166, 44, 14
+ PUSHBUTTON "&Lisa oma värvidele",    IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Oma värvide määramine >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/,   4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Värv | La&usvärv", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14   /* just a dummy */
+}
+
+
+FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Leia"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Le&ia mida:", -1, 4, 8, 52, 8
+ EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Sobita &terve sõna ainult", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Sobita &juhus", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+ GROUPBOX "Suund", grp1, 147, 21, 58, 38
+ CONTROL "&Üles", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
+ CONTROL "&Alla", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
+
+ DEFPUSHBUTTON "&Leia järgmine", IDOK, 212,  6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL   , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp     , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+
+REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Asenda"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Le&ia mida:", -1, 4, 8, 52, 8
+ EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT "As&enda millega:", -1, 4, 26, 52, 8
+ EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Sobita &terve sõna ainult", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Sobita &juhus", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+
+ DEFPUSHBUTTON "&Leia järgmine", IDOK, 212,  6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "&Asenda", psh1     , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Asenda &kõik", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL   , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp     , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+
+PRINT32 DIALOG  32, 32, 288, 186
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
+      DS_CONTEXTHELP
+CAPTION "Prindi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",     IDOK,     176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
+    PUSHBUTTON      "Loobu",  IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "&Abi",   pshHelp,  50, 161, 50,14, WS_GROUP
+
+    GROUPBOX        "Printer",        grp4,   8,  4, 272,84, WS_GROUP
+    CONTROL         "Prindi &faili",  chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
+    PUSHBUTTON      "&Atribuudid",    psh2, 212, 17,  60,14, WS_GROUP
+    LTEXT           "&Nimi:",         stc6,  16, 20,  36,8
+    COMBOBOX                          cmb4,  52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "Olek:",          stc8,  16, 36,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Tüüp:",          stc7,  16, 48,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Kus:",           stc10, 16, 60,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Kommentaar:",    stc9,  16, 72,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+
+    GROUPBOX        "Koopiad",         grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
+    LTEXT           "&Koopiate arv:",  stc5,168,105,68,8
+    ICON            "",                ico3, 170,131,  76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "V&õrdle",         chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
+    EDITTEXT                           edt3, 240,103,  32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
+
+    GROUPBOX        "Printimise vahemik", grp1,   8,92,  144,64, WS_GROUP
+    CONTROL         "&Kõik",              rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
+    CONTROL         "&Lehed",             rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
+    CONTROL         "&Valik",             rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
+    EDITTEXT                              edt1,  73,122,  26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
+    EDITTEXT                              edt2, 120,122,  26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
+    RTEXT           "&alates:",           stc2,  52,124,  20,8
+    RTEXT           "&kuni:",             stc3,  99,124,  20,8
+}
+
+PRINT32_SETUP DIALOG  32, 32, 288, 178
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
+CAPTION "Printimise seadistus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,230,156,50,14
+/*    PUSHBUTTON      "Network...", psh5, 284,156,48,14 */
+
+    GROUPBOX        "Printer",        grp4,   8,  4, 272,84, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "&Atribuudid",    psh2, 212, 17,  60,14, WS_GROUP
+    LTEXT           "&Nimi:",         stc6,  16, 20,  36,8
+    COMBOBOX                          cmb1,  52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "Olek:",          stc8,  16, 36,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Tüüp:",          stc7,  16, 48,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Kus:",           stc10, 16, 60,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+    LTEXT           "Kommentaar:",    stc9,  16, 72,  47,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "",               stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+
+    GROUPBOX        "Paber",          grp2,   8, 92, 164,56, WS_GROUP
+    LTEXT           "&Suurus:",       stc2,  16,108,  36, 8
+    COMBOBOX                          cmb2,  52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT           "&Allikas:",      stc3,  16,128,  36, 8
+    COMBOBOX                          cmb3,  52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+
+    GROUPBOX        "Orientatsioon",  grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
+    ICON            "",               ico1, 195,112,  18,20, WS_GROUP
+    CONTROL         "&Portree",       rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
+    CONTROL         "&Maastik",       rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
+END
+
+PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Seadista paber"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
+  CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
+  CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT,  84, 88, 80, 4
+  GROUPBOX "Paber", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
+  LTEXT "&Suurus:", stc2, 16, 112, 36, 8
+  COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
+  LTEXT "S&alv:", stc3, 16, 132, 36, 8
+  COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
+  GROUPBOX "Orientatsioon", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
+  AUTORADIOBUTTON "&Portree", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
+  AUTORADIOBUTTON "&Maastik", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
+  GROUPBOX "", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
+  LTEXT "&Vasakult:", stc15, 88, 172, 30, 8
+  EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
+  LTEXT "&Paremalt:", stc16, 159, 172, 30, 8
+  EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
+  LTEXT "&Ülevalt:", stc17, 88, 192, 30, 8
+  EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
+  LTEXT "&Alt:", stc18, 159, 192, 30, 8
+  EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
+  PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
+  PUSHBUTTON "P&rinter...", psh3, 182, 220, 50, 14
+END
+
+NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
+CAPTION "Ava"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT      "&Vaata kohas:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
+    COMBOBOX   IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+
+    LTEXT      "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
+    LISTBOX    IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
+
+    LTEXT      "Faili &nimi:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
+    EDITTEXT   IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL     "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
+
+    LTEXT      "Faile &tüübiga:",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
+    COMBOBOX   IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+
+    CONTROL    "Ava &kirjutuskaitstuna",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
+
+    DEFPUSHBUTTON      "&Ava",          IDOK,222,110,54,14
+    PUSHBUTTON         "Loobu",                 IDCANCEL,222,128,54,14
+    PUSHBUTTON         "&Abi",          pshHelp,222,145,54,14
+}
+
+NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
+      WS_THICKFRAME
+CAPTION "Ava"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "File nimi:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
+    EDITTEXT        IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12,  WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_CLIPSIBLINGS | ES_AUTOHSCROLL
+
+    LTEXT           "Faile tüübiga:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
+    COMBOBOX        IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 60,  WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL |
+                    WS_CLIPSIBLINGS | CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
+
+    DEFPUSHBUTTON   "&Ava",  IDOK,     350, 240, 32, 14, WS_GROUP | WS_CLIPSIBLINGS
+
+    /* drop-down menu for open button */
+    CONTROL         "6", psh1, "Button", WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP | WS_TABSTOP |
+                    BS_CHECKBOX | BS_PUSHLIKE, 342, 240, 8, 14
+
+    PUSHBUTTON      "Loobu", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
+    PUSHBUTTON      "&Abi",  pshHelp,  350, 272, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
+}
index bc27075..70a189c 100644 (file)
@@ -72,6 +72,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/cdlg_Es.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/cdlg_Et.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FI_FI
     #include "lang/cdlg_Fi.rc"
 #endif
index aafc63a..6ed8d26 100644 (file)
@@ -43,6 +43,9 @@ IDB_BANNER BITMAP "res/banner.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/credui_Es.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/credui_Et.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/credui_Fr.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/credui/lang/credui_Et.rc b/dll/win32/credui/lang/credui_Et.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c935c4b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,50 @@
+/*
+ * English language resource file for Credentials UI
+ *
+ * Copyright 2007 Robert Shearman (for CodeWeavers)
+ * Translated 2018 Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_TITLEFORMAT     "Ühenda võrku %s"
+    IDS_MESSAGEFORMAT   "Ühendan võrku %s"
+    IDS_INCORRECTPASSWORDTITLE  "Logimine nurjus"
+    IDS_INCORRECTPASSWORD       "Veendu kasutajanime ja\nparooli õigsuses."
+    IDS_CAPSLOCKONTITLE "Caps Lock on sisse lülitatud"
+    IDS_CAPSLOCKON      "Caps Locki peal hoides võite enda parooli valesti kirjutada.\n\nVajutage Caps Lock nuppu klaviatuuril, et see välja lülitada\nenne parooli sisestamist."
+}
+
+IDD_CREDDIALOG DIALOGEX  0, 0, 213, 149
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         IDB_BANNER,-1,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE,0,
+                    0,213,37
+    LTEXT           "",IDC_MESSAGE,8,48,199,8,NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "&Kasutajanimi:",-1,8,62,72,12,SS_CENTERIMAGE
+    CONTROL         "",IDC_USERNAME,"ComboBoxEx32",CBS_DROPDOWN |
+                    CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_TABSTOP,80,62,126,87
+    LTEXT           "&Parool:",-1,8,80,72,12,SS_CENTERIMAGE
+    EDITTEXT        IDC_PASSWORD,80,80,126,12,ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL         "&Mäleta minu parooli",IDC_SAVE,"Button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,80,98,126,12
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,97,128,50,14
+    PUSHBUTTON      "Loobu",IDCANCEL,156,128,50,14
+END
index c70aa97..0c72c38 100644 (file)
@@ -42,6 +42,9 @@ IDB_TOOLBAR    BITMAP DISCARDABLE "resources/toolbar.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/devmgr/lang/et-EE.rc b/dll/win32/devmgr/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..feeecfc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,327 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS devmgr.dll
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NAME "Nimi"
+    IDS_TYPE "Tüüp"
+    IDS_MANUFACTURER "Tootja: %1"
+    IDS_LOCATION "Asukoht: %1"
+    IDS_STATUS "Seadme olek: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Tundmatu"
+    IDS_LOCATIONSTR "Asukoht %1!u! (%2)"
+    IDS_DEVCODE " (Kood %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Kood %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Kasuta seda seadet (luba)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Ära kasuta seda seadet (keela)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Tundmatu seade"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Ühtegi draiverit pole selle seadme jaoks installitud."
+    IDS_DEVONPARENT "on %1"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Tõrkeotsing..."
+    IDS_ENABLEDEV "&Luba"
+    IDS_REINSTALLDRV "Taasinstalli d&raiver"
+    IDS_PROPERTIES "&Atribuudid"
+    IDS_UPDATEDRV "&Draiveritarkvara värskendamine..."
+    IDS_REBOOT "Taaskäivita ar&vuti..."
+    IDS_NOTAVAILABLE "Ei ole saadaval"
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Ei ole digitaalselt allkirjastatud"
+    IDS_NODRIVERS "Ühtegi draiveri faili pole laetud või olemas selle seadme jaoks."
+    IDS_RESOURCE_COLUMN "Ressursitüüp"
+    IDS_SETTING_COLUMN "Säte"
+    IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Mälu ulatus"
+    IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
+    IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
+    IDS_RESOURCE_PORT "I/O ulatus"
+END
+
+/* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "See seade töötab korralikult."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "See seade ei ole korralikult seadistatud."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS ei saanud laadida selle seadme draiverit, sest arvuti teatab kaks siini tüüpi."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "%1 seadme laadija(d) selle seadme jaoks ei suutnud laadida draiverid."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Selle seadme draiver võib halb olla või teie süsteemil hakkab mälu või teise ressurse väheks jääma."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "See seade ei tööta korralikult, sest üks selle draiveritest või register võib halb olla."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Selle seadme draiver küsis ReactOSi käest ressursi millega ei oska toime tulla."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Teine seade juba kaustab selle seadme jaoks vajalike ressurse."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Draiverid selle seadme jaoks tuleb uuesti installida."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "See seade ei tööta korralikult, sest ReactOS ei saa laadida %1 faili, mis laeb draiverid selle seadme jaoks."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "See seade ei tööta korralikult, sest %1 fail mis laeb on halb."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Seadme rike: Proovi vahetada selle seadme draiverit. Kui see ei tööta, vaata enda riistvara dokumentatsiooni."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "See seade ei tööta korralikult, sest BIOS teie arvutis teatab seadme kohta vale ressurse."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "See seade ei tööta korralikult, sest BIOS selles seadmes teatab vale ressurse. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Seda seadet kas ei ole olemas, ei tööta korralikut, või kõik draiverid ei ole installitud."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS lõpetas reageerimise üritades seda seadet käivitada ja seetõttu ei ürita enam kunagi seda käivitada."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Seade ei leia ühtegi vabat %1 ressursi kasutada."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Seda seadet kas ei ole olemas, ei tööta korralikut, või kõik draiverid ei ole installitud."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "See seade ei saa korralikult töötada enne kui taaskäivitate arvuti."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "See seade põhjustab ressurside konflikti."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS ei suutnud tuvastada kõiki selle seadme kasutatud ressurse."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Draiveri informatsiooni fail %1 teatab sellele alamseadmele kasutada ressursi, mida vanemseade ei tea või tuvasta."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Draiverid selle seadme jaoks tuleb taasinstalleerida."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Teie register võib halb olla."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS eemaldab selle seadme."
+    IDS_DEV_DISABLED "See seade ei ole käivitatud."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "See seade on keelatud."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Selle seadme laadijad ei suutnud laadida draiverit."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "" /* unused */
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "" /* unused */
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Seda seadet kas ei ole olemas, ei tööta korralikut, või kõik draiverid ei ole installitud."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS seab seda seadet hetkel üles."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS seab seda seadet hetkel üles."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS ei saanud määrata ressurse sellele seadmele."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Draiverid selle seadme jaoks ei ole installitud."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "See seade on keelatud, sest BIOS ei andnud sellele ühtegi ressursi."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "See seade kasutab IRQ ressursi, mis on teise seadme poolt kasutuses ja ei saa jagada.\nTe peate muutma konflikteeriva sätte või eemaldama reealajas draiveri mis põhjustab seda konflikti."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "See seade ei tööta korralikult, sest %1 ei tööta korralikult."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS ei saa installida draivereid selle seadme jaoks, sest juurdepääs kettale või võrgukohale kus paigalduse failid asuvad puudub."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "See seade ei reageeri draiverile."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS ei saanud määrata seadistada seda seadet. Uuri dokumentatsiooni, mis kaasnes seadmega ja kasuta ressursi vahekaarti selle seadistamiseks."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Teie arvuti süsteemi püsivara ei sisalda piisavalt informatsiooni selle seadme kasutuseks ja seadistuseks.\nSelle seadme kasutamiseks pöörudega arvuti tootja poole, et saada püsivara või BIOS uuenduse."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "See seade taotleb PCI katkestust, aga on seadistatud ISA katkestuseks (või vastupidi). \nPalun kasutage arvuti süsteemipaigaldus programmi, et taasseadistada katkestus selle seadme jaoks."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS ei saa käivitada draiverit selle seadme jaoks."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS ei saa selle riistvara seadmedraiverit laadida, sest eelmine juhtum selle seadme draiverist on veel mälus."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS ei saa selle riistvara seadmedraiverit laadida. Draiver võib olla rikutud või puududa."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS ei saa riistvarale ligi, sest selle teenuse võtme informatsioon on kas regstrist kadunud või valesti registreeritud."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS edukalt laadis seadme draiverid, aga ei leia selle riistvara ise."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS ei saa laadida selle seadme draiverit, sest teine samasugune seade on juba süsteemis käivitatud."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS seiskas selle seadme kuna see teavitas probleemist."
+    IDS_DEV_HALTED "Rakendus või teenus on selle seadme välja lülitanud."
+    IDS_DEV_PHANTOM "See seade ei ole hetkel arvutiga ühendatud."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS ei saa ligi sellele seadmele, sest operatsiooni süsteem on sulgemas."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS ei saa seda riistvaraseadet eemaldada, sest see on valmistatud turvaliseks eemalduseks, kuid pole veel eemaldatud arvutist."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Tarkvara selle seadme draiveri jaoks on blokeeritud, sest see on teatud ReactOSiga mitte töötama. Võta ühendust riistvara tootjaga uue draiveri jaoks."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS ei saa käivitada uut seadet, sest süsteemi taru on liiga suur (läheb üle registri suuruse limiidi)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS ei saanud selle seadme sätteid muuta."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROP_DEVICEID "Seadme eksemplari tee"
+    IDS_PROP_HARDWAREIDS "Riistvara ID-d"
+    IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Ühilduvad ID-d"
+    IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Sobiva seadme ID"
+    IDS_PROP_SERVICE "Teenus"
+    IDS_PROP_ENUMERATOR "Numeraator"
+    IDS_PROP_CAPABILITIES "Võimalused"
+    IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "DevNode olek"
+    IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Config olek"
+    IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig olek"
+    IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Väljutamise seosed"
+    IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Eemaldamise seosed"
+    IDS_PROP_BUSRELATIONS "Siini seosed"
+    IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Seadme ülemised filtrid"
+    IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Seadme madalamad filtrid"
+    IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Klassi ülemised filtrid"
+    IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Klassi madalamad filtrid"
+    IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Klassiinstaller"
+    IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Klassi koinstallerid"
+    IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Seadme koinstallerid"
+    IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Püsivara versioon"
+    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Praegune energiarežiimi olek"
+    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Energiarežiimi võimalused"
+    IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Energiarežiimi vastendused"
+END
+
+IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Seadmed:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
+    CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
+    GROUPBOX "Seadme atribuudid", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
+    LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
+    LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
+    LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
+    PUSHBUTTON "&Tõrkeotsing...", IDC_TROUBLESHOOT, 80, 140, 60, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Atribuudid", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
+END
+
+IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Seadme tüüp:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Tootja:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Asukoht:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    GROUPBOX "Seadme olek", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+    EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Tõrkeotsing...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+    LTEXT "&Seadme kasutus:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
+END
+
+IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Draiver"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Draiveri pakkuja:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Draiveri kuupäev:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Draiveri versioon:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Digitaalne allkirjastaja:", -1, 37, 81, 85, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "&Draiveri üksikasjad", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
+    LTEXT "Draiverifailide üksikasjade vaatamiseks.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "Draiveri &värksendamine...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
+    LTEXT "Selle seadme draiveritarkvara värskendamiseks.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
+END
+
+IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
+CAPTION "Draiverifaili üksikasjad"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "&Draiverifailid:", -1, 7, 36, 204, 8
+    CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
+    LTEXT "Pakkuja:", -1, 14, 134, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Faili versioon:", -1, 14, 150, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Autoriõigus:", -1, 14, 166, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Digitaalne\nallkirjastaja:", -1, 14, 182, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
+END
+
+IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Üksikasjad"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
+END
+
+IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ressursid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Ressursisätted:", -1, 7, 36, 204, 8
+    CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT | 
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 238, 80
+END
+
+IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Power"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+END
+
+
+/*
+ This code relates to the device manager GUI
+ */
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+  POPUP "&Fail"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Välju",                       IDC_EXIT
+  END
+  MENUITEM "&Toiming",                       IDC_ACTIONMENU
+  POPUP "&Vaade"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Seadmed &tüübi järgi",         IDC_DEVBYTYPE
+    MENUITEM "Seadmed &ühenduse järgi",      IDC_DEVBYCONN
+    MENUITEM "R&essursid tüübi järgi",       IDC_RESBYTYPE, GRAYED
+    MENUITEM "&Ressursid ühenduse järgi",    IDC_RESBYCONN, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Näita peidetud seadmeid",     IDC_SHOWHIDDEN
+  END
+  POPUP "&Spikker"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Teave",                       IDC_ABOUT
+  END
+END
+
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_APPNAME               "ReactOS Seadmehaldur"
+  IDS_CONFIRM_DISABLE       "Selle seadme keelamine põhjustab selle töötamise lakkamise.\r\nKas soovite kindlasti seda keelata?"
+  IDS_CONFIRM_UNINSTALL     "Hoiatus: Hakkate seda seadet süsteemist desinstallima.\r\nKas soovite jätkata?"
+END
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_MENU_UPDATE           "Draiveritarkvara värskendamine..."
+  IDS_MENU_ENABLE           "Luba"
+  IDS_MENU_DISABLE          "Keela"
+  IDS_MENU_UNINSTALL        "Desinstalli"
+  IDS_MENU_SCAN             "Otsi riistvaramuudatusi"
+  IDS_MENU_ADD              "Lisa riistvara"
+  IDS_MENU_PROPERTIES       "Atribuudid"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_TOOLTIP_PROPERTIES    "Atribuudid"
+  IDS_TOOLTIP_SCAN          "Otsi riistvaramuudatusi"
+  IDS_TOOLTIP_ENABLE        "Luba"
+  IDS_TOOLTIP_DISABLE       "Keela"
+  IDS_TOOLTIP_UPDATE        "Draiveritarkvara värskendamine"
+  IDS_TOOLTIP_UNINSTALL     "Desinstalli"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_HINT_BLANK        " "
+  IDS_HINT_PROPERTIES   " Avab antud valike atribuudilehe."
+  IDS_HINT_SCAN         " Otsige muutunud või uusi isehäälestuvaid seadmeid."
+  IDS_HINT_ENABLE       " Lubab valitud seadme."
+  IDS_HINT_DISABLE      " Keelab valitud seadme."
+  IDS_HINT_UPDATE       " Käivitab valitud seadme jaoks draiveritarkvara värskendamise viisardi."
+  IDS_HINT_UNINSTALL    " Desinstallib valitud seadme draiveri."
+  IDS_HINT_ADD          " Lisage arvutisse pärandseade (mitteisehäälestuv)." 
+  IDS_HINT_ABOUT        " Teave programmi ReactOS Seadmehaldur kohta."
+  IDS_HINT_EXIT         " Väljub programmist."
+
+  IDS_HINT_DEV_BY_TYPE  " Kuvab seadmed riistvaratüübi järgi."
+  IDS_HINT_DEV_BY_CONN  " Kuvab seadmed ühenduse järgi."
+  IDS_HINT_RES_BY_TYPE  " Kuvab ressursid tüübi järgi."
+  IDS_HINT_RES_BY_CONN  " Kuvab ressursid ühenduse järgi."
+  IDS_HINT_SHOW_HIDDEN  " Kuvab pärandseadmed ja seadmed, mis ei ole enam installitud."
+
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Taastab selle akna normaalsuurusele."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Liigutab seda akent."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Muudab selle akna suurust."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimeerib selle akna ikooniks."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Suurendab selle akna ekraani täitmiseks."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Sulgeb selle akna."
+END
diff --git a/dll/win32/shell32/lang/et-EE.rc b/dll/win32/shell32/lang/et-EE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..52238a4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,870 @@
+/*
+ * PROJECT:     shell32 for ReactOS
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Estonian Language resource file
+ * TRANSLATOR:  Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+MENU_001 MENUEX
+BEGIN
+    MENUITEM "&Suured ikoonid", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+    MENUITEM "&Väikesed ikoonid", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+    MENUITEM "&Loetle", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
+    MENUITEM "&Üksikasjad", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
+    MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+    POPUP "K&orralda ikoonid", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "&Automaatkorralda", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
+    END
+END
+
+/* shellview background menu */
+MENU_002 MENUEX
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        POPUP "&Vaade", FCIDM_SHVIEW_VIEW
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Suured ikoonid", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+            MENUITEM "&Väikesed ikoonid", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+            MENUITEM "&Loetle", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
+            MENUITEM "&Üksikasjad", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
+        END
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "K&orralda ikoonid", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
+        BEGIN
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+            MENUITEM "&Automaatkorralda", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
+        END
+        MENUITEM "Joonda koordinaatvõrguga", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "Värskenda", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "Kleebi", FCIDM_SHVIEW_INSERT
+        MENUITEM "Kleebi otsetee", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
+    END
+END
+
+/* menubar EDIT menu */
+MENU_003 MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "&Võta tagasi\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Lõika\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
+    MENUITEM "&Kopeeri\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
+    MENUITEM "Klee&bi\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
+    MENUITEM "Kleebi &otseteena", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Ko&peeri kausta...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
+    MENUITEM "L&iiguta kausta...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Vali k&õik\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
+    MENUITEM "Inverteeri valik", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
+END
+
+/* shellview item menu */
+MENU_SHV_FILE MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Lõika", IDM_CUT
+        MENUITEM "&Kopeeri", IDM_COPY
+        MENUITEM "Kleebi", IDM_INSERT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Koo&sta link", IDM_CREATELINK
+        MENUITEM "Kus&tuta", IDM_DELETE
+        MENUITEM "Nimeta &ümber", IDM_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Atribuudid", IDM_PROPERTIES
+    END
+END
+
+IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Browse for Folder"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Loobu", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
+    LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
+    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
+END
+
+IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Browse for Folder"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
+    LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
+    LTEXT "Kaust:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
+    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
+    EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Loo uus kaust", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Sõnum"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "&Jah", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Jah &kõigele", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ei", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Loobu", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
+    LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
+END
+
+IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "%s kohta"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
+    LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
+    LTEXT "Versioon ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
+    LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
+    LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
+    LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
+    LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
+    LTEXT "Autoriõigus 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
+    LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
+    LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
+    LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
+    LTEXT "See ReactOS versioon on registreeritud järgmisele:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
+    LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
+    LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
+    LTEXT "Paigaldatud füüsiline mälu:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
+    LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
+    PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
+END
+
+IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS'i on teile toonud:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
+    LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
+END
+
+IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Käivitus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
+    LTEXT "Tippige programmi, kausta, dokumendi või Interneti-ressursi nimi ja ReactOS avab selle.", 12289, 36, 11, 182, 18
+    LTEXT "&Ava:", 12305, 7, 39, 24, 10
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Sirvi...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Otsetee"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Sihiüksuse t&üüp:", 14004, 8, 38, 68, 10
+    EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Sihtüksuse &asukoht:", 14006, 8, 55, 68, 10
+    EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Sihtüksus:", 14008, 8, 71, 68, 10
+    EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Käi&vituskoht:", 14010, 8, 98, 68, 10
+    EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Kiirkla&hv:", 14014, 8, 117, 68, 10
+    CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
+    LTEXT "&Käivita:", 14016, 8, 136, 68, 10
+    COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "K&ommentaar:", 14018, 8, 154, 68, 10
+    EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Otsi sihtüksus...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Muuda ikoon...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
+END
+
+IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Laiendatud atribuudid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
+    LTEXT "Valige selle otsetee jaoks soovitud täpsemad atribuudid.", -1, 5, 30, 210, 10
+    CHECKBOX "Käivita teistsuguse mandaadiga", 14000, 25, 50, 150, 10
+    LTEXT "Sellse suvandi abil saate käivitada otsetee teise kasutajana või jätkata oma kasutajanime all, kaitstes samal ajal oma arvutit ja andmeid volitamata programmitegevuse eest.", -1, 50, 60, 175, 40
+    CHECKBOX "Käivita eraldi mäluruumis", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "Loobu", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
+    LTEXT "Faili tüüp:", 14004, 8, 40, 55, 10
+    CONTROL "Kaust", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
+    LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Asukoht:", 14008, 8, 56, 55, 10
+    EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Maht:", 14010, 8, 72, 55, 10
+    EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Maht kettal:", 140101, 8, 88, 55, 10
+    EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Sisaldab:", 14026, 8, 104, 55, 10
+    EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Loodud:", 14014, 8, 128, 55, 10
+    EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Atribuudid:", 14020, 8, 152, 46, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", 14021, 56, 152, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Peidetud", 14022, 56, 166, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Arhiveeri", 14023, 56, 180, 70, 10
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Faili tüüp:", 14004, 8, 35, 50, 10
+    CONTROL "Fail", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
+    LTEXT "Avab programmiga:", 14006, 8, 53, 50, 10
+    ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Muuda...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Asukoht:", 14008, 8, 75, 45, 10
+    EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Maht:", 14010, 8, 91, 45, 10
+    EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Maht kettal:", 140112, 8, 107, 55, 10
+    EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Loodud:", 14014, 8, 131, 45, 10
+    EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Muudetud:", 14016, 8, 147, 45, 10
+    EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Ligipääsetud:", 14018, 8, 163, 45, 10
+    EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Atribuudid:", 14020, 8, 189, 45, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", 14021, 58, 189, 67, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Peidetud", 14022, 126, 189, 50, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Arhiveeri", 14023, 181, 189, 49, 10
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Versioon"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Faili versioon: ", 14000, 10, 10, 55, 10
+    EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+    LTEXT "Kirjeldus: ", 14002, 10, 27, 45, 10
+    EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+    LTEXT "Autoriõigus: ", 14004, 10, 46, 66, 10
+    EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+    GROUPBOX "Teiste versioonide informatsioon: ", 14006, 6, 70, 222, 115
+    LTEXT "Üksikasja nimi: ", 14007, 13, 82, 50, 10
+    LTEXT "Väärtus: ", 14008, 112, 82, 45, 10
+    LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
+    EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
+END
+
+IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Tüüp:", -1, 8, 38, 95, 10
+    EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Failisüsteem:", -1, 8, 51, 95, 10
+    EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
+    LTEXT "Kasutatud ruumi:", -1, 25, 69, 80, 10
+    EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
+    LTEXT "Vaba ruumi:", -1, 25, 82, 80, 10
+    EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Maht:", -1, 25, 103, 80, 10
+    EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
+    LTEXT "Draiv %c", 14009, 100, 150, 70, 10
+    PUSHBUTTON "&Kettapuhastus", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
+    LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    CHECKBOX "Tihenda draiv kettaruumi säästmiseks", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Luba indekseerimisteenusel ketas failiotsinguks indekseerida", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Tööriistad"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Tõrkekontroll", -1, 5, 5, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
+    LTEXT "See funktsioon otsib draivist tõrkeid.", -1, 40, 25, 160, 20
+    PUSHBUTTON "Kontrolli kohe...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Defragmentimine", -1, 5, 65, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
+    LTEXT "See funktsioon defragmendib draivi faile.", -1, 40, 85, 160, 20
+    PUSHBUTTON "Defragmendi kohe...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Varundus", -1, 5, 130, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
+    LTEXT "See funktsioon varundab draivi faile.", -1, 40, 150, 160, 20
+    PUSHBUTTON "Varunda kohe...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Riistvara"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+END
+
+IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Käivita teise kasutajana"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Millise kasutajakonto abil soovite selle programmi käivitada?", -1, 10, 20, 220, 20
+    CHECKBOX "Praegune kasutaja %s", 14000, 10, 45, 150, 10
+    LTEXT "Kaitse minu arvutit ja andmeid volitamata programmitegevuse eest", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "See suvand võib takistada arvutiviirusi teie arvutit või andmeid kahjustamast, kuid selle valimine võib põhjustada programmi valesti töötamist.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Järgmine kasutaja:", 14002, 10, 100, 90, 10
+    LTEXT "Kasutajanimi:", -1, 20, 118, 54, 10
+    COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Parool:", -1, 20, 143, 53, 10
+    EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Loobu", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Prügikasti atribuudid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
+    GROUPBOX "Seaded valitud asukohale", -1, 10, 72, 220, 70
+    RADIOBUTTON "&Kohandatud maht:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
+    LTEXT "M&aksimaalne maht(MB):", -1, 20, 105, 80, 10
+    RADIOBUTTON "Ära teiselda faile prügikasti. Eemalda failid kohe kustutamisel", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Kuva kustutuskinnituse dialoogiboks", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Programmiga avamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
+    LTEXT "Vali programm, mille abil soovite selle faili avada:", -1, 44, 12, 211, 10
+    LTEXT "Fail:    ", 14001, 44, 25, 188, 20
+    GROUPBOX "&Programmid", -1, 7, 42, 249, 187
+    CONTROL "Programmid", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
+    AUTOCHECKBOX "&Ava seda tüüpi fail alati valitud programmiga", 14003, 20, 193, 225, 10
+    PUSHBUTTON "&Sirvi...", 14004, 198, 207, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
+END
+
+IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Üldist"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Toimingud", -1, 7, 10, 249, 45
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Näita kaustades tavalisi &toiminguid", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Kasuta Windowsi klassikalisi &kaustu", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
+    GROUPBOX "Kaustade sirvimine", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Ava iga kaust &samas aknas", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Ava iga kaust &eraldi aknas", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
+    GROUPBOX "Üksuste klõpsamine", -1, 7, 110, 249, 60
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Kl&õps avab üksuse (osutamine valib)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Kriipsuta ikoonitiitlid &brauseri eeskujul alla", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Kriipsuta ikoonitiitlid alla ainult neile &osutamisel", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Topeltklõps avab &üksuse (klõps valib)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
+    PUSHBUTTON "&Taasta vaikesätted", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Vaade"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    GROUPBOX "Kaustavaated", -1, 7, 10, 249, 60
+    ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
+    LTEXT "Selle kausta puhul kasutatud vaadet (nt Üksikasjad\nvõi Paanid) võite rakendada kõigile kaustadele.", -1, 60, 20, 180, 20
+    PUSHBUTTON "&Rakenda kõigile kaustadele", 14001, 60, 50, 90, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Lähtesta kõik kaustad", 14002, 160, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Täpsemad sätted:", -1, 7, 80, 100, 10
+    CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
+    PUSHBUTTON "&Taasta vaikesätted", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Failitüübid"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT "Registreeritud faili&tüübid:", -1, 7, 10, 70, 10
+    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
+    PUSHBUTTON "&Uus", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Kustuta", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Failitüübi '%s' üksikasjad", 14003, 7, 130, 249, 70
+    LTEXT "Avamisprogramm:", -1, 12, 140, 60, 10
+    //ICON
+    LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
+    PUSHBUTTON "&Muuda...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
+    PUSHBUTTON "&Täpsemalt", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Failiasenduse kinnitamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "&Jah", IDYES, 20, 122, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Jah &kõigele", 12807, 85, 122, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Ei", IDNO, 150, 122, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
+    ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
+    LTEXT "See kaust sisaldab juba faili nimega '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "See kaust sisaldab juba kirjutuskaitstud faili nimega '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "See kaust sisaldab juba süsteemi faili nimega '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Kas soovite asendada olemasoleva faili", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "(tundmatu kuupäev ja maht)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
+    ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
+    LTEXT "sellega?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "(tundmatu kuupäev ja maht)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
+    ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
+END
+
+IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Logi ReactOS'ist välja"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Kas soovite kindlasti välja logida?", -1, 49, 15, 131, 8
+    DEFPUSHBUTTON "&Logi välja", IDOK, 49, 38, 43, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 99, 38, 43, 14
+END
+
+IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Ühenda ReactOS lahti"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Kas soovite kindlasti lahti ühendada?", -1, 49, 15, 131, 8
+    DEFPUSHBUTTON "&Ühenda lahti", IDOK, 47, 38, 47, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
+END
+
+IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
+CAPTION "Automaatesitus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Valige sisutüüp. Seejärel valige toiming, mille ReactOS automaatselt sooritab, kui selles seadmes kasutatakse seda tüüpi:", 1000, 7, 7, 215, 20
+    CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
+    GROUPBOX "Toimingud", -1, 7, 45, 212, 146
+    AUTORADIOBUTTON "Valige sooritatav &toiming:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
+    CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
+    AUTORADIOBUTTON "&Küsi alati toimingu valimise kohta", 1006, 14, 177, 202, 10
+    PUSHBUTTON "&Taasta vaikeolekud", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
+CAPTION "Segasisu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
+    LTEXT "See plaat või seaded sisladab rohkem kui üht tüüpi faile.", 1001, 32, 7, 191, 20
+    LTEXT "Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 31, 188, 8
+    CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
+END
+
+IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
+CAPTION "Segasisu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
+    LTEXT "ReactOS saab sooritada sama toinigut, kui selles seadmes kasutatakse seda tüüpi:", 1001, 30, 7, 193, 20
+    ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
+    EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 41, 190, 8
+    CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
+    AUTOCHECKBOX "Valige sooritav toiming.", 1004, 32, 171, 190, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
+END
+
+IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
+CAPTION "Automaatesitus"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
+    LTEXT "ReactOS saab automaatselt sooritada sama toimingut iga kord kui ühendate seda seadet.", 1001, 32, 7, 190, 22
+    LTEXT "&Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 31, 190, 8
+    CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
+    AUTOCHECKBOX "&Valige sooritav toiming", 1004, 32, 143, 190, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
+END
+
+IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Sulge ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
+    LTEXT "Mida tahate arvutil teha lasta?", -1, 39, 7, 167, 10
+    COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
+    LTEXT "Säilitab teie sessiooni hoides arvuti vähese mäluga koos andmetega üleval. Arvuti ärkab klahvivajutusele või hiire liigutusele üles.", 8225, 39, 40, 167, 37
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Abi", IDHELP, 144, 82, 60, 14
+END
+
+IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Vormindamine"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "&Alusta", IDOK, 53, 198, 60, 14
+    PUSHBUTTON "S&ule", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
+    LTEXT "&Maht:", -1, 7, 6, 169, 9
+    COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Failisüsteem", -1, 7, 35, 170, 9
+    COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
+    LTEXT "&Jaotusühiku maht", -1, 7, 64, 170, 9
+    COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Draivi &silt", -1, 7, 93, 170, 9
+    EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "&Vormindussuvandid", 4610, 7, 121, 170, 49
+    AUTOCHECKBOX "Kii&rvorminuds", 28674, 16, 135, 155, 10
+    AUTOCHECKBOX "L&uba tihendamine", 28675, 16, 152, 155, 10
+END
+
+IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Kontrolli ketast"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "Alusta", IDOK, 63, 95, 60, 14
+    GROUPBOX "Ketta kontrollimise suvandid", -1, 7, 6, 179, 40
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Paranda failisüsteemi rikked &automaatselt", 14000, 12, 15, 155, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Otsi vigased sektorid ja proovi need taastada", 14001, 12, 30, 165, 10
+    CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
+    LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
+END
+
+IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Muuda ikooni"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    LTEXT "Otsi ikoone sellest failist:", -1, 7, 7, 179, 10
+    PUSHBUTTON "Sirvi...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Vali ikoon alltoodud loendist:", -1, 7, 36, 179, 10
+    LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
+END
+
+IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ettevaatust!"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
+    LTEXT "Seda faili kasutavad operatsioonisüsteem ja paljud\n\
+programmid. Selle redigeerimine või muutmine võib teie\n\
+süsteemi kahjustada..\n\n\
+Kas olete kindel et soovite seda faili avada?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
+    DEFPUSHBUTTON "Jah", IDYES, 125, 55, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ei", IDNO, 180, 55, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    /* columns in the shellview */
+    IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nimi"
+    IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Maht"
+    IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tüüp"
+    IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Muutmiskuupäev"
+    IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribuudid"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Kogumaht"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Vaba ruumi"
+    IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Omanik"
+    IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grupp"
+    IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Failinimi"
+    IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategooria"
+    IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Algne asukoht"
+    IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Kustutamise kuupäev"
+    IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonditüüp"
+    IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Töögrupp"
+    IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Võrguasukoht"
+    IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumendid"
+    IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Olek"
+    IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Kommentaarid"
+    IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Asukoht"
+    IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Mudel"
+
+    /* special folders */
+    IDS_DESKTOP "Töölaud"
+    IDS_MYCOMPUTER "Minu arvuti"
+    IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Prügikast"
+    IDS_CONTROLPANEL "Juhtpaneel"
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Haldusriistad"
+
+    /* special folders descriptions */
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Saate konfigureerida oma arvuti haldussätted."
+    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Saate kohandada failide ja kaustada kuvamisviisi, muuta failiseoseid."
+    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Saate lisada, muuta ja  hallata oma arvutis fonte."
+    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Kuvab installitud printerid ja faksprinterid ja aitab teil uusi lisada."
+
+    /* context menus */
+    IDS_VIEW_LARGE "&Suured ikoonid"
+    IDS_VIEW_SMALL "&Väikesed ikoonid"
+    IDS_VIEW_LIST "&Loend"
+    IDS_VIEW_DETAILS "&Üksikasjad"
+    IDS_SELECT "Vali"
+    IDS_OPEN "Ava"
+    IDS_CREATELINK "Loo &otsetee"
+    IDS_COPY "&Kopeeri"
+    IDS_DELETE "Kustuta"
+    IDS_PROPERTIES "Atribuudid"
+    IDS_CUT "&Lõika"
+    IDS_RESTORE "Taasta"
+    IDS_FORMATDRIVE "Vorminda..."
+    IDS_RENAME "Nimeta ümber"
+    IDS_PASTE "Kleebi"
+    IDS_EJECT "Väljuta"
+    IDS_DISCONNECT "Ühenda lahti"
+
+    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Ei saa luua kausta '%1'"
+    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Ei saa kausta luua"
+    IDS_DELETEITEM_CAPTION "Kinnita faili kustutamine"
+    IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Kinnita kausta kustutamine"
+    IDS_DELETEITEM_TEXT "Kas soovite kindlasti kustutada üksust '%1'?"
+    IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Kas soovite kindlasti kustutada need %1 üksust?"
+    IDS_DELETESELECTED_TEXT "Kas soovite kindlasti kustutada need valitud üksused?"
+    IDS_TRASHITEM_TEXT "Kas soovite kindlasti saata üksuse '%1' prügikasti?"
+    IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Kas soovite kindlasti eemaldada kausta '%1' ja teiseldada kogu selle sisu prügikasti?"
+    IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Kas soovite kindlasti saata need %1 üksust prügikasti?"
+    IDS_CANTTRASH_TEXT "Üksust '%1' ei saa teiseldada prügikasti. Kas soovite seda kustutada?"
+    IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "See kaust sisaldab juba faili nimega '%1'.\n\nKas soovite asendada olemasoleva faili?"
+    IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Kinnita faili ülekirjutamine"
+    IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "See kaust sisaldab juba kausta nimega '%1'.\n\nKui olemasoleva kausta failidel on sama nimi nagu teiseldatava või kopeeritava kausta failidel, siis need asendatakse. Kas soovite kausta ikkagi teiseldada või kopeerida?"
+
+    IDS_FILEOOP_COPYING "Kopeerimine..."
+    IDS_FILEOOP_MOVING "Liigutamine..."
+    IDS_FILEOOP_DELETING "Kustutamine..."
+    IDS_FILEOOP_FROM_TO "Asukohast %1 asukohta %2"
+    IDS_FILEOOP_FROM "Asukohast %1"
+    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
+
+    /* message box strings */
+    IDS_RESTART_TITLE "Taaskäivita"
+    IDS_RESTART_PROMPT "Kas soovite taaskäivitada süsteemi?"
+    IDS_SHUTDOWN_TITLE "Lülita välja"
+    IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Kas soovite arvuti välja lülitada?"
+
+    /* Run File dialog */
+    IDS_RUNDLG_ERROR "Ei saanud kuvada Run faili dialoogiboksi (sisemine viga)"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Ei saanud kuvada Sirvi dialoogiboksi (sisemine viga)"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Sirvi"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Rakendatavad failid (*.exe)\0*.exe\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
+
+    /* shell folder path default values */
+    IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
+    IDS_PERSONAL "Minu dokumendid"
+    IDS_FAVORITES "Lemmikud"
+    IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
+    IDS_RECENT "Hiljutised"
+    IDS_SENDTO "SendTo"
+    IDS_STARTMENU "Start Menu"
+    IDS_MYMUSIC "Minu muusika"
+    IDS_MYVIDEO "Minu videod"
+    IDS_DESKTOPDIRECTORY "Töölaud"
+    IDS_NETHOOD "NetHood"
+    IDS_TEMPLATES "Mallid"
+    IDS_APPDATA "Rakendusted Andmed"
+    IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
+    IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
+    IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
+    IDS_COOKIES "Küpsised"
+    IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
+    IDS_PROGRAM_FILES "Programmifailid"
+    IDS_MYPICTURES "Minu pildid"
+    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
+    IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
+    IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
+    IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
+    IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
+    IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
+    IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
+    IDS_NETWORKPLACE "Minu võrgukohad"
+
+    IDS_NEWFOLDER "Uus kaust"
+
+    IDS_DRIVE_FIXED "Kohalik ketas"
+    IDS_DRIVE_CDROM "CD-draiv"
+    IDS_DRIVE_NETWORK "Võrgudraiv"
+    IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
+    IDS_DRIVE_REMOVABLE "Irdmäluga seade"
+    IDS_FS_UNKNOWN "Tundmatu"
+
+    /* Open With */
+    IDS_OPEN_WITH "Ava programmiga..."
+    IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Vali programm..."
+    IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Soovitatavad programmid"
+    IDS_OPEN_WITH_OTHER "Muud programmid:"
+
+    IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorid"
+    IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Tagasi"
+    FCIDM_SHVIEW_NEW "Uus"
+    FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Uus &kaust"
+    FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Uus &otsetee"
+    IDS_FOLDER_OPTIONS "Kaustasuvandid"
+    IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Prügikasti asukoht"
+    IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Vaba ruumi"
+    IDS_EMPTY_BITBUCKET "Tühjenda prügikast"
+    IDS_PICK_ICON_TITLE "Vali ikoon"
+    IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikoonifailid (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
+    IDS_OPEN_WITH_FILTER "Rakendatavad failid (*.exe)\0*.exe\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
+
+    IDS_CANTLOCKVOLUME "Ei saa ketast lukustada (Veateade: %lu)."
+    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Ei saa ketast väljutada (Veateade: %lu)."
+    IDS_CANTEJECTMEDIA "Ei saa meediumit väljutada (Veateade: %lu)."
+    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Ei saa atribuute näidata (Veateade: %lu)."
+    IDS_CANTDISCONNECT "Ei saa lahti ühendada (Veateade: %lu)."
+
+    IDS_DIRECTORY "Kaust"
+    IDS_BAT_FILE "ReactOS Batch Fail"
+    IDS_CMD_FILE "ReactOS Command Skript"
+    IDS_COM_FILE "DOS Rakendus"
+    IDS_CPL_FILE "Juhtpaneeli üksus"
+    IDS_CUR_FILE "Kursor"
+    IDS_DLL_FILE "Rakenduse laiendus"
+    IDS_DRV_FILE "Seadme draiver"
+    IDS_EXE_FILE "Rakendus"
+    IDS_FON_FILE "Fondi fail"
+    IDS_TTF_FILE "TrueType Fondi fail"
+    IDS_OTF_FILE "OpenType Fondi fail"
+    IDS_HLP_FILE "Abifail"
+    IDS_ICO_FILE "Ikoon"
+    IDS_INI_FILE "Konfiguratsiooni seaded"
+    IDS_LNK_FILE "Otsetee"
+    IDS_PIF_FILE "NT VDM programmi informatsiooni fail"
+    IDS_SCR_FILE "Ekraanisäästja"
+    IDS_SYS_FILE "Süsteemi fail"
+    IDS_VXD_FILE "Virtuaalseadme draiver"
+    IDS_ANY_FILE "%s-file"
+
+    IDS_OPEN_VERB "Ava"
+    IDS_EXPLORE_VERB "Uuri"
+    IDS_RUNAS_VERB "Käivita kasutajana..."
+    IDS_EDIT_VERB "Muuda"
+    IDS_FIND_VERB "Leia"
+    IDS_PRINT_VERB "Prindi"
+
+    IDS_FILE_FOLDER "%u Faili, %u Kausta"
+    IDS_PRINTERS "Printerid"
+    IDS_FONTS "Fondid"
+    IDS_INSTALLNEWFONT "Paigalda uus font..."
+
+    IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Vaikimisi jaotusühik"
+    IDS_COPY_OF "Koopia üksusest"
+
+    IDS_SHLEXEC_NOASSOC "There is no ReactOS program configured to open this type of file."
+
+    IDS_FILE_DETAILS "Üksikasjad '%s' laienduse kohta"
+    IDS_FILE_DETAILSADV "Faili, mille laiend on '%s', on tüübiga '%s'. Kõiki '%s'-tüüpi faile mõjutavate sätete muutmiseks klõpsake nuppu Täpsemalt."
+    IDS_FILE_TYPES "Failitüübid"
+    IDS_COLUMN_EXTENSION "Laiendused"
+
+    /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
+       used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
+    IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Fail"
+
+    IDS_BYTES_FORMAT "baiti"
+    IDS_UNKNOWN_APP "Tundmatu rakendus"
+    IDS_EXE_DESCRIPTION "Kirjeldus:"
+
+    IDS_MENU_EMPTY "(Tühi)"
+    IDS_OBJECTS "%d objekti"
+    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d objekti valitud"
+
+    IDS_ADVANCED_FOLDER "Failid ja kaustad"
+    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Otsi automaatselt võrgukaustu ja -printereid"
+    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Kuva kausta kohtspikrites teave failimahu kohta"
+    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Kuva Exploreri kaustaloendis lihtkaustavaade"
+    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Kuva süsteemikaustade sisu"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Kuva aadressiribal täistee"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Kuba tiitliribal täistee"
+    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Ära talleta pisipilte vahemällu"
+    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Peitfailid ja -kaustad"
+    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Ära näita peitfaile ja -kaustu"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Näita peitfaile ja -kaustu"
+    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Peida tuntud failitüüpide laiendid"
+    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Peida kaitstud operatsioonisüsteemifailid (soovitav)"
+    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Käivita kaustaaknad eraldi protsessina"
+    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Pea iga kauta vaatesätted meeles"
+    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Taasta sisselogimisel eelmised kaustaaknad"
+    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Näita juhtpaneeli kaustas Minu aruvti"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Näita krüptitud või tihendatud NTFS-faile värvilisena"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Näita kausta- ja töölauaüksuste hüpikkirjeldusi"
+END
index bfb1d63..6d3cf11 100644 (file)
@@ -119,6 +119,9 @@ END
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ET_EE
+    #include "lang/et-EE.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_FI_FI
     #include "lang/fi-FI.rc"
 #endif