[TRANSLATION][MC] Polish translation update for errcodes.mc (#2108)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sat, 30 Nov 2019 15:31:28 +0000 (16:31 +0100)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 30 Nov 2019 15:31:28 +0000 (16:31 +0100)
sdk/include/reactos/mc/errcodes.mc

index 2e29aea..e2fa166 100644 (file)
@@ -3368,7 +3368,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW - Arithmetic result exceeded 32 bits.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW - Arithmetic result exceeded 32 bits.
+ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW - Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW - Rezultatul aritmetic depășește 32 de biți.
@@ -3385,7 +3385,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PIPE_CONNECTED - There is a process on other end of the pipe.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PIPE_CONNECTED - There is a process on other end of the pipe.
+ERROR_PIPE_CONNECTED - Na drugim końcu potoku jest proces.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PIPE_CONNECTED - La celălalt capăt al conectorului (pipe) deja există un proces.
@@ -3402,7 +3402,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PIPE_LISTENING - Waiting for a process to open the other end of the pipe.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PIPE_LISTENING - Waiting for a process to open the other end of the pipe.
+ERROR_PIPE_LISTENING - Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PIPE_LISTENING - Un proces este așteptat la capătul complementar al conectorului (pipe).
@@ -3419,7 +3419,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACPI_ERROR - An error occurred in the ACPI subsystem.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACPI_ERROR - An error occurred in the ACPI subsystem.
+ERROR_ACPI_ERROR - Wystąpił błąd w podsystemie ACPI.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACPI_ERROR - În subsistemul ACPI a apărut o eroare.
@@ -3436,7 +3436,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ABIOS_ERROR - An error occurred in the ABIOS subsystem
 .
 Language=Polish
-ERROR_ABIOS_ERROR - An error occurred in the ABIOS subsystem
+ERROR_ABIOS_ERROR - Wystąpił błąd w podsystemie ABIOS.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ABIOS_ERROR - În subsistemul ABIOS a apărut o eroare.
@@ -3453,7 +3453,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WX86_WARNING - A warning occurred in the WX86 subsystem.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WX86_WARNING - A warning occurred in the WX86 subsystem.
+ERROR_WX86_WARNING - Wystąpiło ostrzeżenie w podsystemie WX86.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WX86_WARNING - Există un avertisment referitor la subsistemul WX86.
@@ -3470,7 +3470,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WX86_ERROR - An error occurred in the WX86 subsystem.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WX86_ERROR - An error occurred in the WX86 subsystem.
+ERROR_WX86_ERROR - Wystąpił błąd w podsystemie WX86.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WX86_ERROR - În subsistemul WX86 a apărut o eroare.
@@ -3487,7 +3487,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TIMER_NOT_CANCELED - An attempt was made to cancel or set a timer that has an associated APC and the subject thread is not the thread that originally set the timer with an associated APC routine.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TIMER_NOT_CANCELED - An attempt was made to cancel or set a timer that has an associated APC and the subject thread is not the thread that originally set the timer with an associated APC routine.
+ERROR_TIMER_NOT_CANCELED - Podjęto próbę anulowania lub ustawienia czasomierza ze związaną procedurą APC, a aktualny wątek nie jest tym wątkiem, który pierwotnie ustawił czasomierz ze związaną procedurą APC.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TIMER_NOT_CANCELED - A avut loc o încercare de a institui sau destitui un cronometru cu un APC asociat, însă firul de execuție nu este cel care a creat cronometrul cu APC asociat.
@@ -3504,7 +3504,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNWIND - Unwind exception code.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNWIND - Unwind exception code.
+ERROR_UNWIND - Kod wyjątku operacji unwind.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNWIND - Eșec la deducția codului de eroare.
@@ -3521,7 +3521,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_STACK - An invalid or unaligned stack was encountered during an unwind operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_STACK - An invalid or unaligned stack was encountered during an unwind operation.
+ERROR_BAD_STACK - Podczas operacji unwind napotkano nieprawidłowy lub niewyrównany stos.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_STACK - Stivă nealiniată sau nevalidă în operația de deducție a unui cod de eroare.
@@ -3538,7 +3538,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET - An invalid unwind target was encountered during an unwind operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET - An invalid unwind target was encountered during an unwind operation.
+ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET - Podczas operacji unwind napotkano nieprawidłowy obiekt docelowy operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET - Destinație nevalidă în operația de deducție a unui cod de eroare.
@@ -3555,7 +3555,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES - Invalid Object Attributes specified to NtCreatePort or invalid Port Attributes specified to NtConnectPort
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES - Invalid Object Attributes specified to NtCreatePort or invalid Port Attributes specified to NtConnectPort
+ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES - Określono nieprawidłowe atrybuty obiektu dla NtCreatePort albo nieprawidłowe atrybuty portu dla NtConnectPort
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES - Atribute nevalide de obiect sau de port specificate către NtCreatePort sau respectiv NtConnectPort.
@@ -3572,7 +3572,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG - Length of message passed to NtRequestPort or NtRequestWaitReplyPort was longer than the maximum message allowed by the port.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG - Length of message passed to NtRequestPort or NtRequestWaitReplyPort was longer than the maximum message allowed by the port.
+ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG - Długość komunikatu przekazanego dla NtRequestPort lub NtRequestWaitReplyPort była większa niż maksimum dozwolone dla tego portu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG - Lungimea mesajului specificat în NtRequestPort sau NtRequestWaitReplyPort depășește limita maximă permisă de port.
@@ -3589,7 +3589,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER - An attempt was made to lower a quota limit below the current usage.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER - An attempt was made to lower a quota limit below the current usage.
+ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER - Podjęto próbę obniżenia ograniczeń zasobów poniżej aktualnego wykorzystania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER - A avut loc o încercare de a scădea limita cotei sub cea utilizată.
@@ -3606,7 +3606,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED - An attempt was made to attach to a device that was already attached to another device.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED - An attempt was made to attach to a device that was already attached to another device.
+ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED - Podjęto próbę dołączenia do urządzenia, które było już dołączone do innego urządzenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED - A avut loc o încercare de a atașa un dispozitiv deja atașat de un alt dispozitiv.
@@ -3623,7 +3623,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT - An attempt was made to execute an instruction at an unaligned address and the host system does not support unaligned instruction references.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT - An attempt was made to execute an instruction at an unaligned address and the host system does not support unaligned instruction references.
+ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT - Podjęto próbę wykonania instrukcji pod niewyrównanym adresem, a system hosta nie obsługuje odwołań do niewyrównanych instrukcji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT - A avut loc o încercare de a executa o instrucțiune de la o adresă nealiniată dar sistemul gazdă nu permite referințe la instrucțiuni nealiniate.
@@ -3640,7 +3640,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROFILING_NOT_STARTED - Profiling not started.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROFILING_NOT_STARTED - Profiling not started.
+ERROR_PROFILING_NOT_STARTED - Nie rozpoczęto profilowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROFILING_NOT_STARTED - Profilarea nu este pornită.
@@ -3657,7 +3657,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED - Profiling not stopped.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED - Profiling not stopped.
+ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED - Nie zatrzymano profilowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED - Profiling not stopped.
@@ -3674,7 +3674,7 @@ Language=Russian
 ERROR_COULD_NOT_INTERPRET - The passed ACL did not contain the minimum required information.
 .
 Language=Polish
-ERROR_COULD_NOT_INTERPRET - The passed ACL did not contain the minimum required information.
+ERROR_COULD_NOT_INTERPRET - Przekazane ACL nie zawierało wymaganego minimum informacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_COULD_NOT_INTERPRET - The passed ACL did not contain the minimum required information.
@@ -3691,7 +3691,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROFILING_AT_LIMIT - The number of active profiling objects is at the maximum and no more may be started.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROFILING_AT_LIMIT - The number of active profiling objects is at the maximum and no more may be started.
+ERROR_PROFILING_AT_LIMIT - Liczba aktywnych obiektów profilowania jest maksymalna i nie można uruchomić ich więcej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROFILING_AT_LIMIT - The number of active profiling objects is at the maximum and no more may be started.
@@ -3708,7 +3708,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_WAIT - Used to indicate that an operation cannot continue without blocking for I/O.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_WAIT - Used to indicate that an operation cannot continue without blocking for I/O.
+ERROR_CANT_WAIT - Wskazuje, że kontynuowanie operacji nie jest możliwe bez zablokowania jej dla We/Wy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_WAIT - Used to indicate that an operation cannot continue without blocking for I/O.
@@ -3725,7 +3725,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_TERMINATE_SELF - Indicates that a thread attempted to terminate itself by default (called NtTerminateThread with NULL) and it was the last thread in the current process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_TERMINATE_SELF - Indicates that a thread attempted to terminate itself by default (called NtTerminateThread with NULL) and it was the last thread in the current process.
+ERROR_CANT_TERMINATE_SELF - Wskazuje, że wątek próbował sam się zakończyć w domyślny sposób (tzw. NtTerminateThread z wartością NULL) i że był to ostatni wątek bieżącego procesu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_TERMINATE_SELF - Indicates that a thread attempted to terminate itself by default (called NtTerminateThread with NULL) and it was the last thread in the current process.
@@ -3742,7 +3742,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
+ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR - Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
@@ -3759,7 +3759,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
+ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR - Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
@@ -3776,7 +3776,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
+ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_ERR - Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_ERR - If an MM error is returned which is not defined in the standard FsRtl filter, it is converted to one of the following errors which is guaranteed to be in the filter. In this case information is lost, however, the filter correctly handles the exception.
@@ -3793,7 +3793,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE - A malformed function table was encountered during an unwind operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE - A malformed function table was encountered during an unwind operation.
+ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE - Podczas operacji unwind napotkano wadliwie sformułowaną tabelę funkcji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE - A malformed function table was encountered during an unwind operation.
@@ -3810,7 +3810,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_GUID_TRANSLATION - Indicates that an attempt was made to assign protection to a file system file or directory and one of the SIDs in the security descriptor could not be translated into a GUID that could be stored by the file system. This causes the protection attempt to fail, which may cause a file creation attempt to fail.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_GUID_TRANSLATION - Indicates that an attempt was made to assign protection to a file system file or directory and one of the SIDs in the security descriptor could not be translated into a GUID that could be stored by the file system. This causes the protection attempt to fail, which may cause a file creation attempt to fail.
+ERROR_NO_GUID_TRANSLATION - Wskazuje, że podjęto próbę przypisania zabezpieczenia dla pliku lub katalogu systemu plików. Przetłumaczenie jednego z identyfikatorów SID w deskryptorze zabezpieczeń na identyfikator GUID, który mógłby być przechowywany w systemie plików nie było możliwe. Powoduje to, że próba zabezpieczenia nie może się powieść i w konsekwencji nie może się powieść próba utworzenia pliku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_GUID_TRANSLATION - Indicates that an attempt was made to assign protection to a file system file or directory and one of the SIDs in the security descriptor could not be translated into a GUID that could be stored by the file system. This causes the protection attempt to fail, which may cause a file creation attempt to fail.
@@ -3827,7 +3827,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LDT_SIZE - Indicates that an attempt was made to grow an LDT by setting its size, or that the size was not an even number of selectors.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LDT_SIZE - Indicates that an attempt was made to grow an LDT by setting its size, or that the size was not an even number of selectors.
+ERROR_INVALID_LDT_SIZE - Wskazuje, że podjęto próbę powiększenia LDT przez ustawienie rozmiaru, albo że rozmiar nie odpowiadał parzystej liczbie selektorów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LDT_SIZE - Indicates that an attempt was made to grow an LDT by setting its size, or that the size was not an even number of selectors.
@@ -3844,7 +3844,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LDT_OFFSET - Indicates that the starting value for the LDT information was not an integral multiple of the selector size.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LDT_OFFSET - Indicates that the starting value for the LDT information was not an integral multiple of the selector size.
+ERROR_INVALID_LDT_OFFSET - Wskazuje, że początkowa wartość dla informacji LDT nie była całkowitą wielokrotnością rozmiaru selektora.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LDT_OFFSET - Indicates that the starting value for the LDT information was not an integral multiple of the selector size.
@@ -3861,7 +3861,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR - Indicates that the user supplied an invalid descriptor when trying to set up Ldt descriptors.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR - Indicates that the user supplied an invalid descriptor when trying to set up Ldt descriptors.
+ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR - Wskazuje, że użytkownik podał nieprawidłowy deskryptor próbując ustawić deskryptory LDT.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR - Indicates that the user supplied an invalid descriptor when trying to set up Ldt descriptors.
@@ -3878,7 +3878,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_THREADS - Indicates a process has too many threads to perform the requested action. For example, assignment of a primary token may only be performed when a process has zero or one threads.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_THREADS - Indicates a process has too many threads to perform the requested action. For example, assignment of a primary token may only be performed when a process has zero or one threads.
+ERROR_TOO_MANY_THREADS - Wskazuje, że proces ma zbyt wiele wątków, aby wykonać żądaną akcję. Na przykład przypisanie podstawowego tokenu jest możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy dany proces nie ma wątków lub ma jeden wątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_THREADS - Indicates a process has too many threads to perform the requested action. For example, assignment of a primary token may only be performed when a process has zero or one threads.
@@ -3895,7 +3895,7 @@ Language=Russian
 ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS - An attempt was made to operate on a thread within a specific process, but the thread specified is not in the process specified.
 .
 Language=Polish
-ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS - An attempt was made to operate on a thread within a specific process, but the thread specified is not in the process specified.
+ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS - Podjęto próbę operowania na wątku w pewnym procesie, ale określony wątek nie znajduje się w określonym procesie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS - An attempt was made to operate on a thread within a specific process, but the thread specified is not in the process specified.
@@ -3912,7 +3912,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED - Page file quota was exceeded.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED - Page file quota was exceeded.
+ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED - Przekroczono ograniczenie rozmiaru pliku stronicowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED - Page file quota was exceeded.
@@ -3929,7 +3929,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT - The Netlogon service cannot start because another Netlogon service running in the domain conflicts with the specified role.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT - The Netlogon service cannot start because another Netlogon service running in the domain conflicts with the specified role.
+ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT - Uruchomienie tej usługi Netlogon nie było możliwe, ponieważ inna usługa Netlogon działająca w tej domenie wchodzi w konflikt z określoną funkcją.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT - The Netlogon service cannot start because another Netlogon service running in the domain conflicts with the specified role.
@@ -3946,7 +3946,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED - The SAM database on a Windows Server is significantly out of synchronization with the copy on the Domain Controller. A complete synchronization is required.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED - The SAM database on a Windows Server is significantly out of synchronization with the copy on the Domain Controller. A complete synchronization is required.
+ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED - Baza danych SAM na serwerze Windows jest znacząco rozsynchronizowana z kopią znajdującą się na kontrolerze domeny. Wymagana jest pełna synchronizacja.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED - The SAM database on a Windows Server is significantly out of synchronization with the copy on the Domain Controller. A complete synchronization is required.
@@ -3963,7 +3963,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NET_OPEN_FAILED - The NtCreateFile API failed. This error should never be returned to an application, it is a place holder for the Windows Lan Manager Redirector to use in its internal error mapping routines.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NET_OPEN_FAILED - The NtCreateFile API failed. This error should never be returned to an application, it is a place holder for the Windows Lan Manager Redirector to use in its internal error mapping routines.
+ERROR_NET_OPEN_FAILED - Wykonanie funkcji API o nazwie NtCreateFile nie powiodło się. Ten błąd nie powinien być nigdy zwracany do aplikacji, jest używany przez program Windows Lan Manager Redirector w procedurach mapowania błędów wewnętrznych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NET_OPEN_FAILED - The NtCreateFile API failed. This error should never be returned to an application, it is a place holder for the Windows Lan Manager Redirector to use in its internal error mapping routines.
@@ -3980,7 +3980,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED - The I/O permissions for the process could not be changed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED - The I/O permissions for the process could not be changed.
+ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED - Nie udało się zmienić uprawnień We/Wy dla tego procesu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED - The I/O permissions for the process could not be changed.
@@ -3997,7 +3997,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONTROL_C_EXIT - The application terminated as a result of a CTRL+C.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONTROL_C_EXIT - The application terminated as a result of a CTRL+C.
+ERROR_CONTROL_C_EXIT - Aplikacja została zakończona w wyniku naciśnięcia klawiszy CTRL+C.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONTROL_C_EXIT - The application terminated as a result of a CTRL+C.
@@ -4014,7 +4014,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MISSING_SYSTEMFILE - The required system file %hs is bad or missing.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MISSING_SYSTEMFILE - The required system file %hs is bad or missing.
+ERROR_MISSING_SYSTEMFILE - Wymagany plik systemowy %hs jest zły albo brak go.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MISSING_SYSTEMFILE - The required system file %hs is bad or missing.
@@ -4031,7 +4031,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION - The exception %s (0x%08lx) occurred in the application at location 0x%08lx.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION - The exception %s (0x%08lx) occurred in the application at location 0x%08lx.
+ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION - W aplikacji wystąpił wyjątek %s (0x%08lx) na pozycji 0x%08lx.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION - The exception %s (0x%08lx) occurred in the application at location 0x%08lx.
@@ -4048,7 +4048,7 @@ Language=Russian
 ERROR_APP_INIT_FAILURE - The application failed to initialize properly (0x%lx). Click on OK to terminate the application.
 .
 Language=Polish
-ERROR_APP_INIT_FAILURE - The application failed to initialize properly (0x%lx). Click on OK to terminate the application.
+ERROR_APP_INIT_FAILURE - Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0x%lx). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_APP_INIT_FAILURE - The application failed to initialize properly (0x%lx). Click on OK to terminate the application.
@@ -4065,7 +4065,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED - The creation of the paging file %hs failed (%lx). The requested size was %ld.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED - The creation of the paging file %hs failed (%lx). The requested size was %ld.
+ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED - Utworzenie pliku stronicowania %hs nie powiodło się (%lx). Żądanym rozmiarem było %ld.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED - The creation of the paging file %hs failed (%lx). The requested size was %ld.
@@ -4082,7 +4082,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_PAGEFILE - No paging file was specified in the system configuration.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_PAGEFILE - No paging file was specified in the system configuration.
+ERROR_NO_PAGEFILE - W konfiguracji systemu nie określono pliku stronicowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_PAGEFILE - No paging file was specified in the system configuration.
@@ -4099,7 +4099,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT - A real-mode application issued a floating-point instruction and floating-point hardware is not present.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT - A real-mode application issued a floating-point instruction and floating-point hardware is not present.
+ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT - Aplikacja trybu rzeczywistego wydała instrukcję zmiennoprzecinkową, tymczasem nie ma urządzenia zmiennoprzecinkowego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT - A real-mode application issued a floating-point instruction and floating-point hardware is not present.
@@ -4116,7 +4116,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_EVENT_PAIR - An event pair synchronization operation was performed using the thread specific client/server event pair object, but no event pair object was associated with the thread.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_EVENT_PAIR - An event pair synchronization operation was performed using the thread specific client/server event pair object, but no event pair object was associated with the thread.
+ERROR_NO_EVENT_PAIR - Wykonano operację synchronizacji pary zdarzeń używając właściwego dla wątku obiektu pary zdarzeń klient/serwer, ale żaden obiekt pary zdarzeń nie był związany z tym wątkiem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_EVENT_PAIR - An event pair synchronization operation was performed using the thread specific client/server event pair object, but no event pair object was associated with the thread.
@@ -4133,7 +4133,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR - A Windows Server has an incorrect configuration.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR - A Windows Server has an incorrect configuration.
+ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR - Serwer Windows ma niepoprawną konfigurację.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR - A Windows Server has an incorrect configuration.
@@ -4150,7 +4150,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER - An illegal character was encountered. For a multi-byte character set this includes a lead byte without a succeeding trail byte. For the Unicode character set this includes the characters 0xFFFF and 0xFFFE.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ILLEGAL_CHARACTER - An illegal character was encountered. For a multi-byte character set this includes a lead byte without a succeeding trail byte. For the Unicode character set this includes the characters 0xFFFF and 0xFFFE.
+ERROR_ILLEGAL_CHARACTER - Napotkano niedozwolony znak. W przypadku wielobajtowego zestawu znaków dotyczy to także wiodącego bajtu, po którym nie występuje żaden bajt pomocniczy. W przypadku zestawu znaków Unicode obejmuje to 0xFFFF i 0xFFFE.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER - An illegal character was encountered. For a multi-byte character set this includes a lead byte without a succeeding trail byte. For the Unicode character set this includes the characters 0xFFFF and 0xFFFE.
@@ -4167,7 +4167,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNDEFINED_CHARACTER - The Unicode character is not defined in the Unicode character set installed on the system.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNDEFINED_CHARACTER - The Unicode character is not defined in the Unicode character set installed on the system.
+ERROR_UNDEFINED_CHARACTER - Ten znak Unicode nie jest zdefiniowany w zestawie znaków Unicode zainstalowanym w tym systemie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNDEFINED_CHARACTER - The Unicode character is not defined in the Unicode character set installed on the system.
@@ -4184,7 +4184,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOPPY_VOLUME - The paging file cannot be created on a floppy diskette.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOPPY_VOLUME - The paging file cannot be created on a floppy diskette.
+ERROR_FLOPPY_VOLUME - Nie można utworzyć pliku stronicowania na dyskietce.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOPPY_VOLUME - The paging file cannot be created on a floppy diskette.
@@ -4201,7 +4201,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT - The system bios failed to connect a system interrupt to the device or bus for which the device is connected.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT - The system bios failed to connect a system interrupt to the device or bus for which the device is connected.
+ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT - System BIOS nie połączył przerwania systemowego z urządzeniem lub magistralą, do której urządzenie jest podłączone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT - The system bios failed to connect a system interrupt to the device or bus for which the device is connected.
@@ -4218,7 +4218,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BACKUP_CONTROLLER - This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BACKUP_CONTROLLER - This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
+ERROR_BACKUP_CONTROLLER - Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BACKUP_CONTROLLER - This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
@@ -4235,7 +4235,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to acquire a mutant such that its maximum count would have been exceeded.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to acquire a mutant such that its maximum count would have been exceeded.
+ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED - Podjęto próbę uzyskania zmienionego obiektu w taki sposób, że zostałaby przekroczona maksymalna liczba takich obiektów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to acquire a mutant such that its maximum count would have been exceeded.
@@ -4252,7 +4252,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED - A volume has been accessed for which a file system driver is required that has not yet been loaded.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED - A volume has been accessed for which a file system driver is required that has not yet been loaded.
+ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED - Uzyskano dostęp do woluminu, dla którego wymagany jest jeszcze nie załadowany sterownik systemu plików.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED - A volume has been accessed for which a file system driver is required that has not yet been loaded.
@@ -4269,7 +4269,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE - The registry cannot load the hive (file): %hs or its log or alternate. It is corrupt, absent, or not writable.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE - The registry cannot load the hive (file): %hs or its log or alternate. It is corrupt, absent, or not writable.
+ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE - Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): %hs lub jego dziennika bądź drugiej kopii. Jest on uszkodzony, brak go lub jest nie do zapisania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE - The registry cannot load the hive (file): %hs or its log or alternate. It is corrupt, absent, or not writable.
@@ -4286,7 +4286,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED - An unexpected failure occurred while processing a DebugActiveProcess API request. You may choose OK to terminate the process, or Cancel to ignore the error.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED - An unexpected failure occurred while processing a DebugActiveProcess API request. You may choose OK to terminate the process, or Cancel to ignore the error.
+ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED - Niespodziewanie nie powiodło się przetwarzanie żądania procesu API DebugActiveProcess. Możesz wybrać "OK", aby zakończyć ten proces, albo "Anuluj", aby zignorować błąd.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED - An unexpected failure occurred while processing a DebugActiveProcess API request. You may choose OK to terminate the process, or Cancel to ignore the error.
@@ -4303,7 +4303,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED - The %hs system process terminated unexpectedly with a status of 0x%08x (0x%08x 0x%08x). The system has been shut down.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED - The %hs system process terminated unexpectedly with a status of 0x%08x (0x%08x 0x%08x). The system has been shut down.
+ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED - Proces systemowy %hs zakończył się niespodziewanie ze stanem 0x%08x (0x%08x 0x%08x). System zostanie zamknięty.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED - The %hs system process terminated unexpectedly with a status of 0x%08x (0x%08x 0x%08x). The system has been shut down.
@@ -4320,7 +4320,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED - The TDI client could not handle the data received during an indication.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED - The TDI client could not handle the data received during an indication.
+ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED - Obsługa danych otrzymanych przez klienta TDI podczas wskazywania nie jest możliwa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED - The TDI client could not handle the data received during an indication.
@@ -4337,7 +4337,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VDM_HARD_ERROR - NTVDM encountered a hard error.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VDM_HARD_ERROR - NTVDM encountered a hard error.
+ERROR_VDM_HARD_ERROR - NTVDM napotkał poważny błąd.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VDM_HARD_ERROR - NTVDM encountered a hard error.
@@ -4354,7 +4354,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT - The driver %hs failed to complete a cancelled I/O request in the allotted time.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT - The driver %hs failed to complete a cancelled I/O request in the allotted time.
+ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT - Sterownik %hs nie zdołał zakończyć anulowanego żądania We/Wy w przypisanym czasie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT - The driver %hs failed to complete a cancelled I/O request in the allotted time.
@@ -4371,7 +4371,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH - An attempt was made to reply to an LPC message, but the thread specified by the client ID in the message was not waiting on that message.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH - An attempt was made to reply to an LPC message, but the thread specified by the client ID in the message was not waiting on that message.
+ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH - Próbowano odpowiedzieć na komunikat LPC, ale wątek określony przez identyfikator klienta w komunikacie nie oczekiwał na tę odpowiedź.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH - An attempt was made to reply to an LPC message, but the thread specified by the client ID in the message was not waiting on that message.
@@ -4388,7 +4388,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA - Windows was unable to save all the data for the file %hs. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA - Windows was unable to save all the data for the file %hs. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
+ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA - System Windows nie mógł zapisać wszystkich danych dla pliku %hs. Dane zostały utracone. Powodem tego błędu mogła być awaria sprzętu komputerowego lub połączenia sieciowego. Spróbuj zapisać ten plik w innym miejscu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA - Windows was unable to save all the data for the file %hs. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
@@ -4405,7 +4405,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID - The parameter(s) passed to the server in the client/server shared memory window were invalid. Too much data may have been put in the shared memory window.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID - The parameter(s) passed to the server in the client/server shared memory window were invalid. Too much data may have been put in the shared memory window.
+ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID - Parametry przekazane do serwera we wspólnym oknie pamięci klient/serwer były nieprawidłowe. Zbyt wiele danych zostało umieszczonych we wspólnym oknie pamięci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID - The parameter(s) passed to the server in the client/server shared memory window were invalid. Too much data may have been put in the shared memory window.
@@ -4422,7 +4422,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_TINY_STREAM - The stream is not a tiny stream.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_TINY_STREAM - The stream is not a tiny stream.
+ERROR_NOT_TINY_STREAM - Ten strumień nie jest mały.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_TINY_STREAM - The stream is not a tiny stream.
@@ -4439,7 +4439,7 @@ Language=Russian
 ERROR_STACK_OVERFLOW_READ - The request must be handled by the stack overflow code.
 .
 Language=Polish
-ERROR_STACK_OVERFLOW_READ - The request must be handled by the stack overflow code.
+ERROR_STACK_OVERFLOW_READ - To żądanie musi być obsługiwane przez kod przepełnienia stosu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_STACK_OVERFLOW_READ - The request must be handled by the stack overflow code.
@@ -4456,7 +4456,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONVERT_TO_LARGE - Internal OFS status codes indicating how an allocation operation is handled. Either it is retried after the containing onode is moved or the extent stream is converted to a large stream.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONVERT_TO_LARGE - Internal OFS status codes indicating how an allocation operation is handled. Either it is retried after the containing onode is moved or the extent stream is converted to a large stream.
+ERROR_CONVERT_TO_LARGE - Wewnętrzne kody stanu OFS wskazują, jak jest obsługiwana operacja alokacji. Próba jest ponawiana po przeniesieniu węzła zawierającego onode, albo istniejący strumień jest konwertowany na duży potok.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONVERT_TO_LARGE - Internal OFS status codes indicating how an allocation operation is handled. Either it is retried after the containing onode is moved or the extent stream is converted to a large stream.
@@ -4473,7 +4473,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE - The attempt to find the object found an object matching by ID on the volume but it is out of the scope of the handle used for the operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE - The attempt to find the object found an object matching by ID on the volume but it is out of the scope of the handle used for the operation.
+ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE - Próba znalezienia obiektu dała w efekcie obiekt na tym woluminie, mający odpowiedni identyfikator, ale znajdujący się poza zakresem dojścia użytego dla tej operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE - The attempt to find the object found an object matching by ID on the volume but it is out of the scope of the handle used for the operation.
@@ -4490,7 +4490,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALLOCATE_BUCKET - The bucket array must be grown. Retry transaction after doing so.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALLOCATE_BUCKET - The bucket array must be grown. Retry transaction after doing so.
+ERROR_ALLOCATE_BUCKET - Należy powiększyć tablicę typu "bucket array", a następnie spróbować ponownie wykonać transakcję.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALLOCATE_BUCKET - The bucket array must be grown. Retry transaction after doing so.
@@ -4507,7 +4507,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MARSHALL_OVERFLOW - The user/kernel marshalling buffer has overflowed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MARSHALL_OVERFLOW - The user/kernel marshalling buffer has overflowed.
+ERROR_MARSHALL_OVERFLOW - Bufor kierujący użytkownika/jądra został przepełniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MARSHALL_OVERFLOW - The user/kernel marshalling buffer has overflowed.
@@ -4524,7 +4524,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_VARIANT - The supplied variant structure contains invalid data.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_VARIANT - The supplied variant structure contains invalid data.
+ERROR_INVALID_VARIANT - Podana struktura wariantu zawiera nieprawidłowe dane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_VARIANT - The supplied variant structure contains invalid data.
@@ -4541,7 +4541,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER - The specified buffer contains ill-formed data.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER - The specified buffer contains ill-formed data.
+ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER - Określony bufor zawiera źle sformułowane dane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER - The specified buffer contains ill-formed data.
@@ -4558,7 +4558,7 @@ Language=Russian
 ERROR_AUDIT_FAILED - An attempt to generate a security audit failed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_AUDIT_FAILED - An attempt to generate a security audit failed.
+ERROR_AUDIT_FAILED - Próba wygenerowania inspekcji zabezpieczeń nie powiodła się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_AUDIT_FAILED - An attempt to generate a security audit failed.
@@ -4575,7 +4575,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET - The timer resolution was not previously set by the current process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET - The timer resolution was not previously set by the current process.
+ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET - Rozdzielczość czasomierza nie została wcześniej ustawiona przez bieżący proces.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET - The timer resolution was not previously set by the current process.
@@ -4592,7 +4592,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO - There is insufficient account information to log you on.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO - There is insufficient account information to log you on.
+ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO - Nie podano informacji dotyczących konta niezbędnych do zalogowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO - There is insufficient account information to log you on.
@@ -4609,7 +4609,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT - The dynamic link library %hs is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Select YES to fail the DLL load. Select NO to continue execution. Selecting NO may cause the application to operate incorrectly.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT - The dynamic link library %hs is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Select YES to fail the DLL load. Select NO to continue execution. Selecting NO may cause the application to operate incorrectly.
+ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT - Biblioteka dołączana dynamicznie %hs nie jest napisana poprawnie. Wskaźnik stosu pozostawiono w niespójnym stanie. Punkt wejścia powinien być zadeklarowany jako WINAPI lub STDCALL. Wybierz "TAK", aby zrezygnować z ładowania DLL. Wybierz "NIE", aby kontynuować wykonywanie DLL. Wybór "NIE" może spowodować niewłaściwe działanie aplikacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT - The dynamic link library %hs is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Select YES to fail the DLL load. Select NO to continue execution. Selecting NO may cause the application to operate incorrectly.
@@ -4626,7 +4626,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT - The %hs service is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The callback entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Selecting OK will cause the service to continue operation. However, the service process may operate incorrectly.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT - The %hs service is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The callback entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Selecting OK will cause the service to continue operation. However, the service process may operate incorrectly.
+ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT - Usługa %hs nie jest napisana poprawnie. Wskaźnik stosu pozostawiono w niespójnym stanie. Punkt wejścia wywołania zwrotnego usługi powinien być zadeklarowany jako WINAPI lub STDCALL. Wybierz "OK", aby kontynuować operacje usługi. Proces usługi może jednak działać niewłaściwie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT - The %hs service is not written correctly. The stack pointer has been left in an inconsistent state. The callback entrypoint should be declared as WINAPI or STDCALL. Selecting OK will cause the service to continue operation. However, the service process may operate incorrectly.
@@ -4643,7 +4643,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 - There is an IP address conflict with another system on the network
 .
 Language=Polish
-ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 - There is an IP address conflict with another system on the network
+ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 - Istnieje konflikt adresów IP z innym systemem w sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 - There is an IP address conflict with another system on the network
@@ -4660,7 +4660,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 - There is an IP address conflict with another system on the network
 .
 Language=Polish
-ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 - There is an IP address conflict with another system on the network
+ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 - Istnieje konflikt adresów IP z innym systemem w sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 - There is an IP address conflict with another system on the network
@@ -4677,7 +4677,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT - The system has reached the maximum size allowed for the system part of the registry. Additional storage requests will be ignored.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT - The system has reached the maximum size allowed for the system part of the registry. Additional storage requests will be ignored.
+ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT - System osiągnął maksymalny rozmiar dozwolony dla części systemowej rejestru. Dodatkowe żądania przydziału miejsca będą ignorowane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT - The system has reached the maximum size allowed for the system part of the registry. Additional storage requests will be ignored.
@@ -4694,7 +4694,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE - A callback return system service cannot be executed when no callback is active.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE - A callback return system service cannot be executed when no callback is active.
+ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE - Nie można wykonać usługi wywołania zwrotnego, gdy żadne wywołanie zwrotne nie jest aktywne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE - A callback return system service cannot be executed when no callback is active.
@@ -4711,7 +4711,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PWD_TOO_SHORT - The password provided is too short to meet the policy of your user account. Please choose a longer password.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PWD_TOO_SHORT - The password provided is too short to meet the policy of your user account. Please choose a longer password.
+ERROR_PWD_TOO_SHORT - Podane hasło jest zbyt krótkie, co jest niezgodne z zasadami wykorzystywania tego konta. Wybierz dłuższe hasło.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PWD_TOO_SHORT - The password provided is too short to meet the policy of your user account. Please choose a longer password.
@@ -4728,7 +4728,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PWD_TOO_RECENT - The policy of your user account does not allow you to change passwords too frequently. This is done to prevent users from changing back to a familiar, but potentially discovered, password. If you feel your password has been compromised then please contact your administrator immediately to have a new one assigned.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PWD_TOO_RECENT - The policy of your user account does not allow you to change passwords too frequently. This is done to prevent users from changing back to a familiar, but potentially discovered, password. If you feel your password has been compromised then please contact your administrator immediately to have a new one assigned.
+ERROR_PWD_TOO_RECENT - Zasady wykorzystywania tego konta użytkownika nie pozwalają na zbyt częste zmiany hasła. Ma to zapobiec zmianom hasła na wyrażenie łatwe do zapamiętania, ale i do złamania. Jeśli jednak podejrzewasz, że złamano twoje hasło, skontaktuj się niezwłocznie z administratorem, aby otrzymać nowe.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PWD_TOO_RECENT - The policy of your user account does not allow you to change passwords too frequently. This is done to prevent users from changing back to a familiar, but potentially discovered, password. If you feel your password has been compromised then please contact your administrator immediately to have a new one assigned.
@@ -4745,7 +4745,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT - You have attempted to change your password to one that you have used in the past. The policy of your user account does not allow this. Please select a password that you have not previously used.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT - You have attempted to change your password to one that you have used in the past. The policy of your user account does not allow this. Please select a password that you have not previously used.
+ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT - Próbowano zmienić hasło na takie, które było już używane w przeszłości. Jest to niezgodne z zasadami wykorzystywania tego konta. Wybierz inne hasło.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT - You have attempted to change your password to one that you have used in the past. The policy of your user account does not allow this. Please select a password that you have not previously used.
@@ -4762,7 +4762,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION - The specified compression format is unsupported.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION - The specified compression format is unsupported.
+ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION - Określony format kompresji nie jest obsługiwany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION - The specified compression format is unsupported.
@@ -4779,7 +4779,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_HW_PROFILE - The specified hardware profile configuration is invalid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_HW_PROFILE - The specified hardware profile configuration is invalid.
+ERROR_INVALID_HW_PROFILE - Określona konfiguracja profilu sprzętu jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_HW_PROFILE - The specified hardware profile configuration is invalid.
@@ -4796,7 +4796,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH - The specified Plug and Play registry device path is invalid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH - The specified Plug and Play registry device path is invalid.
+ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH - Określona ścieżka Rejestru urządzenia typu „Plug and Play” jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH - The specified Plug and Play registry device path is invalid.
@@ -4813,7 +4813,7 @@ Language=Russian
 ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT - The specified quota list is internally inconsistent with its descriptor.
 .
 Language=Polish
-ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT - The specified quota list is internally inconsistent with its descriptor.
+ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT - Określona lista zasobów jest wewnętrznie niezgodna ze swoim deskryptorem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT - The specified quota list is internally inconsistent with its descriptor.
@@ -4830,7 +4830,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVALUATION_EXPIRATION - The evaluation period for this installation of Windows has expired. This system will shutdown in 1 hour. To restore access to this installation of Windows, please upgrade this installation using a licensed distribution of this product.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVALUATION_EXPIRATION - The evaluation period for this installation of Windows has expired. This system will shutdown in 1 hour. To restore access to this installation of Windows, please upgrade this installation using a licensed distribution of this product.
+ERROR_EVALUATION_EXPIRATION - Okres tymczasowego użytkowania tej instalacji systemu Windows wygasł. System zostanie zamknięty za godzinę. Aby przywrócić dostęp do tej instalacji systemu Windows, uaktualnij instalację używając licencjonowanego produktu znajdującego się w dystrybucji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVALUATION_EXPIRATION - The evaluation period for this installation of Windows has expired. This system will shutdown in 1 hour. To restore access to this installation of Windows, please upgrade this installation using a licensed distribution of this product.
@@ -4847,7 +4847,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION - The system DLL %hs was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL %hs occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION - The system DLL %hs was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL %hs occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.
+ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION - Biblioteka systemowa DLL %hs została zrelokowana w pamięci. Aplikacja nie będzie działać prawidłowo. Powodem relokacji było to, że biblioteka DLL %hs zajmowała zakres adresów zarezerwowany dla systemowej biblioteki DLL. Należy skontaktować się z dostawcą w sprawie nowej biblioteki DLL.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION - The system DLL %hs was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL %hs occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.
@@ -4864,7 +4864,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF - The application failed to initialize because the window station is shutting down.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF - The application failed to initialize because the window station is shutting down.
+ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF - Zainicjowanie aplikacji nie udało się, gdyż stacja jest właśnie zamykana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF - The application failed to initialize because the window station is shutting down.
@@ -4881,7 +4881,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VALIDATE_CONTINUE - The validation process needs to continue on to the next step.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VALIDATE_CONTINUE - The validation process needs to continue on to the next step.
+ERROR_VALIDATE_CONTINUE - Proces sprawdzania poprawności musi być kontynuowany do następnego kroku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VALIDATE_CONTINUE - The validation process needs to continue on to the next step.
@@ -4898,7 +4898,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_MORE_MATCHES - There are no more matches for the current index enumeration.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_MORE_MATCHES - There are no more matches for the current index enumeration.
+ERROR_NO_MORE_MATCHES - Nie ma więcej odpowiedników dla bieżącego wyliczania indeksu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_MORE_MATCHES - There are no more matches for the current index enumeration.
@@ -4915,7 +4915,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT - The range could not be added to the range list because of a conflict.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT - The range could not be added to the range list because of a conflict.
+ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT - Z powodu konfliktu nie można dodać zakresu do listy zakresów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT - The range could not be added to the range list because of a conflict.
@@ -4932,7 +4932,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVER_SID_MISMATCH - The server process is running under a SID different than that required by client.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVER_SID_MISMATCH - The server process is running under a SID different than that required by client.
+ERROR_SERVER_SID_MISMATCH - Proces serwera działa z innym identyfikatorem SID niż wymaga to klient.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVER_SID_MISMATCH - The server process is running under a SID different than that required by client.
@@ -4949,7 +4949,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY - A group marked use for deny only cannot be enabled.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY - A group marked use for deny only cannot be enabled.
+ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY - Nie można włączyć grupy oznaczonej do użycia tylko dla odmowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY - A group marked use for deny only cannot be enabled.
@@ -4966,7 +4966,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS - Multiple floating point faults.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS - Multiple floating point faults.
+ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS - Wiele błędów zmiennoprzecinkowych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS - Multiple floating point faults.
@@ -4983,7 +4983,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS - Multiple floating point traps.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS - Multiple floating point traps.
+ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS - Wiele pułapek zmiennoprzecinkowych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS - Multiple floating point traps.
@@ -5000,7 +5000,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOINTERFACE - The requested interface is not supported.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOINTERFACE - The requested interface is not supported.
+ERROR_NOINTERFACE - Żądany interfejs nie jest obsługiwany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOINTERFACE - The requested interface is not supported.
@@ -5017,7 +5017,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP - The driver %hs does not support standby mode. Updating this driver may allow the system to go to standby mode.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP - The driver %hs does not support standby mode. Updating this driver may allow the system to go to standby mode.
+ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP - Sterownik %hs nie obsługuje trybu stanu wstrzymania. Aby system mógł się znaleźć w stanie wstrzymania należy zaktualizować sterownik.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP - The driver %hs does not support standby mode. Updating this driver may allow the system to go to standby mode.
@@ -5034,7 +5034,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE - The system file %1 has become corrupt and has been replaced.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE - The system file %1 has become corrupt and has been replaced.
+ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE - Plik systemowy %1 był uszkodzony i został zastąpiony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE - The system file %1 has become corrupt and has been replaced.
@@ -5051,7 +5051,7 @@ Language=Russian
 ERROR_COMMITMENT_MINIMUM - Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory requests for some applications may be denied. For more information, see Help.
 .
 Language=Polish
-ERROR_COMMITMENT_MINIMUM - Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory requests for some applications may be denied. For more information, see Help.
+ERROR_COMMITMENT_MINIMUM - System ma za mało pamięci wirtualnej. System Windows zwiększa rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej. W czasie trwania tego procesu, może wystąpić odmowa na żądania pamięci niektórych aplikacji. Więcej informacji możesz znaleźć w Pomocy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_COMMITMENT_MINIMUM - Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory requests for some applications may be denied. For more information, see Help.
@@ -5068,7 +5068,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION - A device was removed so enumeration must be restarted.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION - A device was removed so enumeration must be restarted.
+ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION - Urządzenie zostało usunięte, a więc wyliczanie musi zostać uruchomione ponownie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION - A device was removed so enumeration must be restarted.
@@ -5085,7 +5085,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE - The system image %s is not properly signed. The file has been replaced with the signed file. The system has been shut down.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE - The system image %s is not properly signed. The file has been replaced with the signed file. The system has been shut down.
+ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE - Obraz systemu %s nie jest poprawnie podpisany. Plik został zastąpiony plikiem podpisanym. System został zamknięty.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE - The system image %s is not properly signed. The file has been replaced with the signed file. The system has been shut down.
@@ -5102,7 +5102,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED - Device will not start without a reboot.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED - Device will not start without a reboot.
+ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED - Urządzenie nie zostanie uruchomione bez ponownego rozruchu komputera.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED - Device will not start without a reboot.
@@ -5119,7 +5119,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSUFFICIENT_POWER - There is not enough power to complete the requested operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSUFFICIENT_POWER - There is not enough power to complete the requested operation.
+ERROR_INSUFFICIENT_POWER - Za mało energii, aby zakończyć żądaną operację
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSUFFICIENT_POWER - There is not enough power to complete the requested operation.
@@ -5136,7 +5136,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN - The system is in the process of shutting down.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN - The system is in the process of shutting down.
+ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN - Trwa proces zamykania systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN - The system is in the process of shutting down.
@@ -5153,7 +5153,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PORT_NOT_SET - An attempt to remove a processes DebugPort was made, but a port was not already associated with the process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PORT_NOT_SET - An attempt to remove a processes DebugPort was made, but a port was not already associated with the process.
+ERROR_PORT_NOT_SET - Podjęto próbę usunięcia portu DebugPort, ale żaden port nie był już skojarzony z danym procesem
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PORT_NOT_SET - An attempt to remove a processes DebugPort was made, but a port was not already associated with the process.
@@ -5170,7 +5170,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE - This version of Windows is not compatible with the behavior version of directory forest, domain or domain controller.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE - This version of Windows is not compatible with the behavior version of directory forest, domain or domain controller.
+ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE - Ta wersja systemu Windows jest niezgodna z wersją zachowania lasu katalogów, domeny lub kontrolera domeny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE - This version of Windows is not compatible with the behavior version of directory forest, domain or domain controller.
@@ -5187,7 +5187,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RANGE_NOT_FOUND - The specified range could not be found in the range list.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RANGE_NOT_FOUND - The specified range could not be found in the range list.
+ERROR_RANGE_NOT_FOUND - Na liście zakresów nie można znaleźć określonego zakresu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RANGE_NOT_FOUND - The specified range could not be found in the range list.
@@ -5204,7 +5204,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER - The driver was not loaded because the system is booting into safe mode.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER - The driver was not loaded because the system is booting into safe mode.
+ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER - Sterownik nie został załadowany, ponieważ system jest uruchamiany w trybie awaryjnym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER - The driver was not loaded because the system is booting into safe mode.
@@ -5221,7 +5221,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY - The driver was not loaded because it failed it's initialization call.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY - The driver was not loaded because it failed it's initialization call.
+ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY - Sterownik nie został załadowany, ponieważ nie powiodło się wywołanie jego inicjalizacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY - The driver was not loaded because it failed it's initialization call.
@@ -5238,7 +5238,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR - The \"%hs\" encountered an error while applying power or reading the device configuration. This may be caused by a failure of your hardware or by a poor connection.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR - The \"%hs\" encountered an error while applying power or reading the device configuration. This may be caused by a failure of your hardware or by a poor connection.
+ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR -       Sterownik "%hs" napotkał błąd, stosując zasilanie lub odczytując konfigurację urządzenia. Przyczyną może być awaria sprzętu lub złe połączenie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR - The \"%hs\" encountered an error while applying power or reading the device configuration. This may be caused by a failure of your hardware or by a poor connection.
@@ -5255,7 +5255,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED - The create operation failed because the name contained at least one mount point which resolves to a volume to which the specified device object is not attached.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED - The create operation failed because the name contained at least one mount point which resolves to a volume to which the specified device object is not attached.
+ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED - Operacja tworzenia nie powiodła się, ponieważ dana nazwa zawierała przynajmniej jeden punkt instalacji rozpoznawany jako wolumin, do którego określone urządzenie nie jest dołączone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED - The create operation failed because the name contained at least one mount point which resolves to a volume to which the specified device object is not attached.
@@ -5272,7 +5272,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER - The device object parameter is either not a valid device object or is not attached to the volume specified by the file name.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER - The device object parameter is either not a valid device object or is not attached to the volume specified by the file name.
+ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER - Parametr obiektu urządzenia określa urządzenie, które albo nie jest prawidłowym obiektem urządzenia, albo nie jest dołączone do woluminu określonego przez nazwę pliku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER - The device object parameter is either not a valid device object or is not attached to the volume specified by the file name.
@@ -5289,7 +5289,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MCA_OCCURED - A Machine Check Error has occurred. Please check the system eventlog for additional information.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MCA_OCCURED - A Machine Check Error has occurred. Please check the system eventlog for additional information.
+ERROR_MCA_OCCURED - Wystąpił błąd sprawdzania komputera. Dodatkowe informacje można znaleźć w dzienniku zdarzeń systemowych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MCA_OCCURED - A Machine Check Error has occurred. Please check the system eventlog for additional information.
@@ -5306,7 +5306,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR - There was error [%2] processing the driver database.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR - There was error [%2] processing the driver database.
+ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR - Wystąpił błąd [%2] podczas przetwarzania bazy danych sterowników.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR - There was error [%2] processing the driver database.
@@ -5323,7 +5323,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE - System hive size has exceeded its limit.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE - System hive size has exceeded its limit.
+ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE - Przekroczono limit rozmiaru gałęzi systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE - System hive size has exceeded its limit.
@@ -5340,7 +5340,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD - The driver could not be loaded because a previous version of the driver is still in memory.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD - The driver could not be loaded because a previous version of the driver is still in memory.
+ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD - Nie można załadować sterownika, ponieważ jego poprzednia wersja nadal znajduje się w pamięci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD - The driver could not be loaded because a previous version of the driver is still in memory.
@@ -5357,7 +5357,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE - Please wait while the Volume Shadow Copy Service prepares volume %hs for hibernation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE - Please wait while the Volume Shadow Copy Service prepares volume %hs for hibernation.
+ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE - Zaczekaj, aż usługa kopii woluminu w tle przygotuje wolumin %hs do hibernacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE - Please wait while the Volume Shadow Copy Service prepares volume %hs for hibernation.
@@ -5374,7 +5374,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HIBERNATION_FAILURE - The system has failed to hibernate (The error code is %hs). Hibernation will be disabled until the system is restarted.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HIBERNATION_FAILURE - The system has failed to hibernate (The error code is %hs). Hibernation will be disabled until the system is restarted.
+ERROR_HIBERNATION_FAILURE - System nie może wykonać hibernacji (kod błędu: %hs). Hibernacja będzie wyłączona do czasu ponownego uruchomienia systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HIBERNATION_FAILURE - The system has failed to hibernate (The error code is %hs). Hibernation will be disabled until the system is restarted.
@@ -5391,7 +5391,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HUNG_DISPLAY_DRIVER_THREAD - The %hs display driver has stopped working normally. Save your work and reboot the system to restore full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a chance to report this failure to Microsoft.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HUNG_DISPLAY_DRIVER_THREAD - The %hs display driver has stopped working normally. Save your work and reboot the system to restore full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a chance to report this failure to Microsoft.
+ERROR_HUNG_DISPLAY_DRIVER_THREAD - Sterownik ekranu %hs przestał normalnie pracować. Zapisz pracę i dokonaj ponownego rozruchu systemu, aby przywrócić wszystkie funkcje ekranu. Przy następnym ponownym rozruchu komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające zgłoszenie tego błędu firmie Microsoft.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HUNG_DISPLAY_DRIVER_THREAD - The %hs display driver has stopped working normally. Save your work and reboot the system to restore full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a chance to report this failure to Microsoft.
@@ -5408,7 +5408,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION - The requested operation could not be completed due to a file system limitation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION - The requested operation could not be completed due to a file system limitation.
+ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION - Nie można ukończyć żądanej operacji z powodu ograniczenia systemu plików.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION - The requested operation could not be completed due to a file system limitation.
@@ -5425,7 +5425,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ASSERTION_FAILURE - An assertion failure has occurred.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ASSERTION_FAILURE - An assertion failure has occurred.
+ERROR_ASSERTION_FAILURE - Wystąpił błąd potwierdzenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ASSERTION_FAILURE - An assertion failure has occurred.
@@ -5442,7 +5442,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VERIFIER_STOP - Application verifier has found an error in the current process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VERIFIER_STOP - Application verifier has found an error in the current process.
+ERROR_VERIFIER_STOP - Weryfikator aplikacji napotkał błąd w bieżącym procesie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VERIFIER_STOP - Application verifier has found an error in the current process.
@@ -5459,7 +5459,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WOW_ASSERTION - WOW Assertion Error.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WOW_ASSERTION - WOW Assertion Error.
+ERROR_WOW_ASSERTION - Błąd potwierdzenia WOW.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WOW_ASSERTION - WOW Assertion Error.
@@ -5476,7 +5476,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE - A device is missing in the system BIOS MPS table. This device will not be used. Please contact your system vendor for system BIOS update.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE - A device is missing in the system BIOS MPS table. This device will not be used. Please contact your system vendor for system BIOS update.
+ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE - Brak urządzenia w tabeli MPS systemu BIOS. Urządzenie nie zostanie użyte. Skontaktuj się z producentem, aby otrzymać aktualizację systemu BIOS.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE - A device is missing in the system BIOS MPS table. This device will not be used. Please contact your system vendor for system BIOS update.
@@ -5493,7 +5493,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED - A translator failed to translate resources.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED - A translator failed to translate resources.
+ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED - Translator nie może zinterpretować zasobów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED - A translator failed to translate resources.
@@ -5510,7 +5510,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED - A IRQ translator failed to translate resources.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED - A IRQ translator failed to translate resources.
+ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED - Translator IRQ nie może zinterpretować zasobów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED - A IRQ translator failed to translate resources.
@@ -5527,7 +5527,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PNP_INVALID_ID - Driver %2 returned invalid ID for a child device (%3).
 .
 Language=Polish
-ERROR_PNP_INVALID_ID - Driver %2 returned invalid ID for a child device (%3).
+ERROR_PNP_INVALID_ID - Sterownik %2 zwrócił nieprawidłowy identyfikator urządzenia podrzędnego (%3).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PNP_INVALID_ID - Driver %2 returned invalid ID for a child device (%3).
@@ -5544,7 +5544,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER - The system debugger was awakened by an interrupt.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER - The system debugger was awakened by an interrupt.
+ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER - Przerwanie uaktywniło debuger systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER - The system debugger was awakened by an interrupt.
@@ -5561,7 +5561,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HANDLES_CLOSED - Handles to objects have been automatically closed as a result of the requested operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HANDLES_CLOSED - Handles to objects have been automatically closed as a result of the requested operation.
+ERROR_HANDLES_CLOSED - Dojścia do obiektów zostały automatycznie zamknięte w wyniku żądanej operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HANDLES_CLOSED - Handles to objects have been automatically closed as a result of the requested operation.
@@ -5572,16 +5572,16 @@ Severity=Success
 Facility=System
 SymbolicName=ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION
 Language=English
-ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - he specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
+ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - The specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
 .
 Language=Russian
-ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - he specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
+ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - The specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - he specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
+ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - Określona lista kontroli dostępu (ACL) zawiera więcej informacji niż oczekiwano.
 .
 Language=Romanian
-ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - he specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
+ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION - The specified access control list (ACL) contained more information than was expected.
 .
 
 MessageId=678
@@ -5595,7 +5595,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY - This warning level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has NOT been completed, but has not been rolled back either (so it may still be committed if desired).
 .
 Language=Polish
-ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY - This warning level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has NOT been completed, but has not been rolled back either (so it may still be committed if desired).
+ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY - Ten stan poziomu ostrzeżenia wskazuje, że dla danego poddrzewa Rejestru istnieje już stan transakcji, ale zlecenie transakcji zostało wcześniej przerwane. Transakcja NIE została zlecona, ale nie była też zwrócona (zatem może być z łatwością zlecona w razie potrzeby).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY - This warning level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has NOT been completed, but has not been rolled back either (so it may still be committed if desired).
@@ -5612,7 +5612,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEDIA_CHECK - The media may have changed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEDIA_CHECK - The media may have changed.
+ERROR_MEDIA_CHECK - Nośnik mógł się zmienić.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEDIA_CHECK - The media may have changed.
@@ -5629,7 +5629,7 @@ Language=Russian
 ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE - During the translation of a global identifier (GUID) to a Windows security ID (SID), no administratively-defined GUID prefix was found. A substitute prefix was used, which will not compromise system security. However, this may provide a more restrictive access than intended.
 .
 Language=Polish
-ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE - During the translation of a global identifier (GUID) to a Windows security ID (SID), no administratively-defined GUID prefix was found. A substitute prefix was used, which will not compromise system security. However, this may provide a more restrictive access than intended.
+ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE - Podczas tłumaczenia globalnego identyfikatora (GUID) na identyfikator zabezpieczeń Windows NT nie znaleziono zdefiniowanego administracyjnie prefiksu GUID. Użyto zamiast tego zastępczego prefiksu, który nie wpłynie na bezpieczeństwo systemu. Może to jednak ograniczyć dostęp bardziej niż zamierzano.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE - During the translation of a global identifier (GUID) to a Windows security ID (SID), no administratively-defined GUID prefix was found. A substitute prefix was used, which will not compromise system security. However, this may provide a more restrictive access than intended.
@@ -5646,7 +5646,7 @@ Language=Russian
 ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK - The create operation stopped after reaching a symbolic link.
 .
 Language=Polish
-ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK - The create operation stopped after reaching a symbolic link.
+ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK - Operacja tworzenia została zatrzymana po napotkaniu łącza symbolicznego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK - The create operation stopped after reaching a symbolic link.
@@ -5663,7 +5663,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LONGJUMP - A long jump has been executed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LONGJUMP - A long jump has been executed.
+ERROR_LONGJUMP - Wykonano długi skok.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LONGJUMP - A long jump has been executed.
@@ -5680,7 +5680,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED - The Plug and Play query operation was not successful.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED - The Plug and Play query operation was not successful.
+ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED - Operacja zapytania Plug and Play zakończyła się niepomyślnie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED - The Plug and Play query operation was not successful.
@@ -5697,7 +5697,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE - A frame consolidation has been executed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE - A frame consolidation has been executed.
+ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE - Przeprowadzono konsolidację ramek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE - A frame consolidation has been executed.
@@ -5714,7 +5714,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED - Registry hive (file): %hs was corrupted and it has been recovered. Some data might have been lost.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED - Registry hive (file): %hs was corrupted and it has been recovered. Some data might have been lost.
+ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED - Gałąź rejestru (plik): %hs była uszkodzona i została odzyskana. Niektóre dane mogły zostać utracone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED - Registry hive (file): %hs was corrupted and it has been recovered. Some data might have been lost.
@@ -5731,7 +5731,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE - The application is attempting to run executable code from the module %hs. This may be insecure. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
 .
 Language=Polish
-ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE - The application is attempting to run executable code from the module %hs. This may be insecure. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
+ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE - Aplikacja próbuje uruchomić kod wykonywalny z modułu %hs. Może to być niebezpieczne. Dostępna jest alternatywa, %hs. Czy aplikacja ma użyć bezpiecznego modułu %hs?
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE - The application is attempting to run executable code from the module %hs. This may be insecure. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
@@ -5748,7 +5748,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE - The application is loading executable code from the module %hs. This is secure, but may be incompatible with previous releases of the operating system. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
 .
 Language=Polish
-ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE - The application is loading executable code from the module %hs. This is secure, but may be incompatible with previous releases of the operating system. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
+ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE - Aplikacja ładuje kod wykonywalny z modułu %hs. Jest to bezpieczne, ale może być niezgodne z poprzednimi wydaniami systemu operacyjnego. Dostępna jest alternatywa, %hs. Czy aplikacja ma użyć bezpiecznego modułu %hs?
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE - The application is loading executable code from the module %hs. This is secure, but may be incompatible with previous releases of the operating system. An alternative, %hs, is available. Should the application use the secure module %hs?
@@ -5765,7 +5765,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED - Debugger did not handle the exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED - Debugger did not handle the exception.
+ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED - Debuger nie obsłużył wyjątku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED - Debugger did not handle the exception.
@@ -5782,7 +5782,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_REPLY_LATER - Debugger will reply later.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_REPLY_LATER - Debugger will reply later.
+ERROR_DBG_REPLY_LATER - Debuger udzieli odpowiedź później.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_REPLY_LATER - Debugger will reply later.
@@ -5799,7 +5799,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE - Debugger can not provide handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE - Debugger can not provide handle.
+ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE - Debuger nie może udostępnić uchwytu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE - Debugger can not provide handle.
@@ -5816,7 +5816,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD - Debugger terminated thread.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD - Debugger terminated thread.
+ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD - Debuger przerwał wątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD - Debugger terminated thread.
@@ -5833,7 +5833,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS - Debugger terminated process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS - Debugger terminated process.
+ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS - Debuger przerwał proces.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS - Debugger terminated process.
@@ -5850,7 +5850,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_CONTROL_C - Debugger got control C.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_CONTROL_C - Debugger got control C.
+ERROR_DBG_CONTROL_C - Debuger przejął kontrolę C.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_CONTROL_C - Debugger got control C.
@@ -5867,7 +5867,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C - Debugger printed exception on control C.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C - Debugger printed exception on control C.
+ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C - Debuger wydrukował wyjątek dla kontroli C.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C - Debugger printed exception on control C.
@@ -5884,7 +5884,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_RIPEXCEPTION - Debugger received RIP exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_RIPEXCEPTION - Debugger received RIP exception.
+ERROR_DBG_RIPEXCEPTION - Debuger otrzymał wyjątek RIP.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_RIPEXCEPTION - Debugger received RIP exception.
@@ -5901,7 +5901,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_CONTROL_BREAK - Debugger received control break.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_CONTROL_BREAK - Debugger received control break.
+ERROR_DBG_CONTROL_BREAK - Debuger otrzymał kombinację control break.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_CONTROL_BREAK - Debugger received control break.
@@ -5918,7 +5918,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION - Debugger command communication exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION - Debugger command communication exception.
+ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION - Wyjątek komunikacji polecenia debugera.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION - Debugger command communication exception.
@@ -5935,7 +5935,7 @@ Language=Russian
 ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS - An attempt was made to create an object and the object name already existed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS - An attempt was made to create an object and the object name already existed.
+ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS - Podjęto próbę utworzenia obiektu, podczas gdy taka nazwa obiektu już istniała.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS - An attempt was made to create an object and the object name already existed.
@@ -5952,7 +5952,7 @@ Language=Russian
 ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED - A thread termination occurred while the thread was suspended. The thread was resumed, and termination proceeded.
 .
 Language=Polish
-ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED - A thread termination occurred while the thread was suspended. The thread was resumed, and termination proceeded.
+ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED - Nastąpiło zamknięcie wątku, gdy wątek ten został zawieszony. Wątek został wznowiony i wznowiono operację zamykania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED - A thread termination occurred while the thread was suspended. The thread was resumed, and termination proceeded.
@@ -5969,7 +5969,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE - An image file could not be mapped at the address specified in the image file. Local fixups must be performed on this image.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE - An image file could not be mapped at the address specified in the image file. Local fixups must be performed on this image.
+ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE - Zamapowanie obrazu pod adresem określonym w pliku obrazu nie było możliwe. Na tym obrazie trzeba wykonać lokalną naprawę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE - An image file could not be mapped at the address specified in the image file. Local fixups must be performed on this image.
@@ -5986,7 +5986,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RXACT_STATE_CREATED - This informational level status indicates that a specified registry sub-tree transaction state did not yet exist and had to be created.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RXACT_STATE_CREATED - This informational level status indicates that a specified registry sub-tree transaction state did not yet exist and had to be created.
+ERROR_RXACT_STATE_CREATED - Ten stan poziomu informacji wskazuje, że określony stan transakcji poddrzewa Rejestru jeszcze nie istniał i musiał być utworzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RXACT_STATE_CREATED - This informational level status indicates that a specified registry sub-tree transaction state did not yet exist and had to be created.
@@ -6003,7 +6003,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION - A virtual DOS machine (VDM) is loading, unloading, or moving an MS-DOS or Win16 program segment image. An exception is raised so a debugger can load, unload or track symbols and breakpoints within these 16-bit segments.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION - A virtual DOS machine (VDM) is loading, unloading, or moving an MS-DOS or Win16 program segment image. An exception is raised so a debugger can load, unload or track symbols and breakpoints within these 16-bit segments.
+ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION - Wirtualna maszyna DOS ładuje, zwalnia lub przenosi obraz segmentu programu MS-DOS lub Win16. Tworzony jest wyjątek, dzięki czemu debuger może ładować zwalniać i śledzić symbole i punkty przerwania w tych 16-bitowych segmentach.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION - A virtual DOS machine (VDM) is loading, unloading, or moving an MS-DOS or Win16 program segment image. An exception is raised so a debugger can load, unload or track symbols and breakpoints within these 16-bit segments.
@@ -6020,7 +6020,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY - The process cannot switch to the startup current directory %hs. Select OK to set current directory to %hs, or select CANCEL to exit.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY - The process cannot switch to the startup current directory %hs. Select OK to set current directory to %hs, or select CANCEL to exit.
+ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY - Proces nie może przełączyć się do bieżącego katalogu startowego %hs. Wybierz OK, aby ustawić bieżący katalog na %hs, albo wybierz "Anuluj", aby zakończyć.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY - The process cannot switch to the startup current directory %hs. Select OK to set current directory to %hs, or select CANCEL to exit.
@@ -6037,7 +6037,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP - To satisfy a read request, the NT fault-tolerant file system successfully read the requested data from a redundant copy. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was unable to reassign the failing area of the device.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP - To satisfy a read request, the NT fault-tolerant file system successfully read the requested data from a redundant copy. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was unable to reassign the failing area of the device.
+ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP - Aby wykonać żądanie odczytu, odporny na błędy system plików NT pomyślnie odczytał dane z dodatkowej kopii. Powodem było to, że wystąpiła awaria w elemencie odpornego na błędy woluminu, ale nie było możliwe ponowne przypisanie odpowiedzialnego za awarię obszaru urządzenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP - To satisfy a read request, the NT fault-tolerant file system successfully read the requested data from a redundant copy. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was unable to reassign the failing area of the device.
@@ -6054,7 +6054,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FT_WRITE_RECOVERY - To satisfy a write request, the NT fault-tolerant file system successfully wrote a redundant copy of the information. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was not able to reassign the failing area of the device.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FT_WRITE_RECOVERY - To satisfy a write request, the NT fault-tolerant file system successfully wrote a redundant copy of the information. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was not able to reassign the failing area of the device.
+ERROR_FT_WRITE_RECOVERY - Aby wykonać żądanie zapisu odporny na błędy system plików NT pomyślnie zapisał dodatkową kopię danych. Powodem było to, że wystąpiła awaria w elemencie odpornego na błędy woluminu, ale nie było możliwe ponowne przypisanie odpowiedzialnego za awarię obszaru urządzenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FT_WRITE_RECOVERY - To satisfy a write request, the NT fault-tolerant file system successfully wrote a redundant copy of the information. This was done because the file system encountered a failure on a member of the fault-tolerant volume, but was not able to reassign the failing area of the device.
@@ -6071,7 +6071,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine. Select OK to continue, or CANCEL to fail the DLL load.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine. Select OK to continue, or CANCEL to fail the DLL load.
+ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH - Plik obrazu %hs jest prawidłowy, ale jest dla innego typu komuptera niż bieżący. Wybierz OK, aby kontynuować, albo ANULUJ, aby anulować ładowanie biblioteki DLL.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine. Select OK to continue, or CANCEL to fail the DLL load.
@@ -6088,7 +6088,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RECEIVE_PARTIAL - The network transport returned partial data to its client. The remaining data will be sent later.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RECEIVE_PARTIAL - The network transport returned partial data to its client. The remaining data will be sent later.
+ERROR_RECEIVE_PARTIAL - Transport sieciowy zwrócił do klienta częściowe dane. Pozostałe dane zostaną wysłane później.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RECEIVE_PARTIAL - The network transport returned partial data to its client. The remaining data will be sent later.
@@ -6105,7 +6105,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RECEIVE_EXPEDITED - The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RECEIVE_EXPEDITED - The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system.
+ERROR_RECEIVE_EXPEDITED - Transport sieciowy zwrócił do klienta dane oznaczone przez zdalny system jako przyspieszone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RECEIVE_EXPEDITED - The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system.
@@ -6122,7 +6122,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED - The network transport returned partial data to its client and this data was marked as expedited by the remote system. The remaining data will be sent later.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED - The network transport returned partial data to its client and this data was marked as expedited by the remote system. The remaining data will be sent later.
+ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED - Transport sieciowy zwrócił do klienta częściowe dane, oznaczone przez zdalny system jako przyspieszone. Pozostałe dane zostaną wysłane później.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED - The network transport returned partial data to its client and this data was marked as expedited by the remote system. The remaining data will be sent later.
@@ -6139,7 +6139,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVENT_DONE - The TDI indication has completed successfully.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVENT_DONE - The TDI indication has completed successfully.
+ERROR_EVENT_DONE - Wskazywanie TDI zostało ukończone pomyślnie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVENT_DONE - The TDI indication has completed successfully.
@@ -6156,7 +6156,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVENT_PENDING - The TDI indication has entered the pending state.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVENT_PENDING - The TDI indication has entered the pending state.
+ERROR_EVENT_PENDING - Wskazywanie TDI przeszło w stan oczekiwania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVENT_PENDING - The TDI indication has entered the pending state.
@@ -6173,7 +6173,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM - Checking file system on %wZ.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM - Checking file system on %wZ.
+ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM - Sprawdzanie systemu plików na %wZ
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM - Checking file system on %wZ.
@@ -6190,7 +6190,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PREDEFINED_HANDLE - The specified registry key is referenced by a predefined handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PREDEFINED_HANDLE - The specified registry key is referenced by a predefined handle.
+ERROR_PREDEFINED_HANDLE - Do określonego klucza Rejestru odwołuje się dojście uprzednio zdefiniowane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PREDEFINED_HANDLE - The specified registry key is referenced by a predefined handle.
@@ -6207,7 +6207,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WAS_UNLOCKED - The page protection of a locked page was changed to 'No Access' and the page was unlocked from memory and from the process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WAS_UNLOCKED - The page protection of a locked page was changed to 'No Access' and the page was unlocked from memory and from the process.
+ERROR_WAS_UNLOCKED - Zabezpieczenie zablokowanej strony zmieniono na "Brak dostępu" i strona została odblokowana z pamięci i z procesu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WAS_UNLOCKED - The page protection of a locked page was changed to 'No Access' and the page was unlocked from memory and from the process.
@@ -6224,7 +6224,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WAS_LOCKED - One of the pages to lock was already locked.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WAS_LOCKED - One of the pages to lock was already locked.
+ERROR_WAS_LOCKED - Jedna ze stron przewidzianych do zablokowania była już zablokowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WAS_LOCKED - One of the pages to lock was already locked.
@@ -6241,7 +6241,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine.
+ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE - Plik obrazu %hs jest prawidłowy, ale jest dla innego typu komputera niż bieżący.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE - The image file %hs is valid, but is for a machine type other than the current machine.
@@ -6258,7 +6258,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_YIELD_PERFORMED - A yield execution was performed and no thread was available to run.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_YIELD_PERFORMED - A yield execution was performed and no thread was available to run.
+ERROR_NO_YIELD_PERFORMED - Wykonano przekazanie wykonywania i żaden wątek nie był dostępny do uruchomienia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_YIELD_PERFORMED - A yield execution was performed and no thread was available to run.
@@ -6275,7 +6275,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED - The resumable flag to a timer API was ignored.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED - The resumable flag to a timer API was ignored.
+ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED - Zignorowano wznawialną flagę czasomierza API.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED - The resumable flag to a timer API was ignored.
@@ -6292,7 +6292,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED - The arbiter has deferred arbitration of these resources to its parent.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED - The arbiter has deferred arbitration of these resources to its parent.
+ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED - Arbiter wstrzymał rozstrzyganie o przynależności zasobów do obiektów nadrzędnych
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED - The arbiter has deferred arbitration of these resources to its parent.
@@ -6309,7 +6309,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED - The device \"%hs\" has detected a CardBus card in its slot, but the firmware on this system is not configured to allow the CardBus controller to be run in CardBus mode. The operating system will currently accept only 16-bit (R2) pc-cards on this controller.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED - The device \"%hs\" has detected a CardBus card in its slot, but the firmware on this system is not configured to allow the CardBus controller to be run in CardBus mode. The operating system will currently accept only 16-bit (R2) pc-cards on this controller.
+ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED - Urządzenie \"%hs"\ wykryło w gnieździe kartę CardBus, ale oprogramowanie firmware w systemie nie jest skonfigurowane w sposób zezwalający na uruchamianie kontrolera CardBus w trybie CardBus. System operacyjny będzie obecnie akceptować tylko 16 bitowe karty pc (R2) dla tego kontrolera.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED - The device \"%hs\" has detected a CardBus card in its slot, but the firmware on this system is not configured to allow the CardBus controller to be run in CardBus mode. The operating system will currently accept only 16-bit (R2) pc-cards on this controller.
@@ -6326,7 +6326,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH - The CPUs in this multiprocessor system are not all the same revision level. To use all processors the operating system restricts itself to the features of the least capable processor in the system. Should problems occur with this system, contact the CPU manufacturer to see if this mix of processors is supported.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH - The CPUs in this multiprocessor system are not all the same revision level. To use all processors the operating system restricts itself to the features of the least capable processor in the system. Should problems occur with this system, contact the CPU manufacturer to see if this mix of processors is supported.
+ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH - Jednostki CPU w tym systemie wieloprocesorowym mają różne poziomy wersji. Aby używać wszystkich procesorów, system operacyjny ograniczy możliwości zestawu do funkcji obsługiwanych przez procesor o najmniejszych możliwościach. Jeśli wystąpią problemy, skontaktuj się z producentem jednostki CPU, aby upewnić się czy zestaw procesorów jest obsługiwany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH - The CPUs in this multiprocessor system are not all the same revision level. To use all processors the operating system restricts itself to the features of the least capable processor in the system. Should problems occur with this system, contact the CPU manufacturer to see if this mix of processors is supported.
@@ -6343,7 +6343,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HIBERNATED - The system was put into hibernation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HIBERNATED - The system was put into hibernation.
+ERROR_HIBERNATED - System został wprowadzony w stan hibernacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HIBERNATED - The system was put into hibernation.
@@ -6360,7 +6360,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RESUME_HIBERNATION - The system was resumed from hibernation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RESUME_HIBERNATION - The system was resumed from hibernation.
+ERROR_RESUME_HIBERNATION - System wyszedł ze stanu hibernacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RESUME_HIBERNATION - The system was resumed from hibernation.
@@ -6377,7 +6377,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FIRMWARE_UPDATED - Windows has detected that the system firmware (BIOS) was updated [previous firmware date = %2, current firmware date %3].
 .
 Language=Polish
-ERROR_FIRMWARE_UPDATED - Windows has detected that the system firmware (BIOS) was updated [previous firmware date = %2, current firmware date %3].
+ERROR_FIRMWARE_UPDATED - System Windows wykrył, że oprogramowanie układowe systemu (BIOS) zostało zaktualizowane [poprzednia data oprogramowania układowego = %2, bieżąca data oprogramowania układowego %3].
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FIRMWARE_UPDATED - Windows has detected that the system firmware (BIOS) was updated [previous firmware date = %2, current firmware date %3].
@@ -6394,7 +6394,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES - A device driver is leaking locked I/O pages causing system degradation. The system has automatically enabled tracking code in order to try and catch the culprit.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES - A device driver is leaking locked I/O pages causing system degradation. The system has automatically enabled tracking code in order to try and catch the culprit.
+ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES - W sterowniku urządzenia powstają przecieki zablokowanych stron We/Wy, które powodują degradację systemu. System włączy automatycznie kod śledzenia, aby podjąć próbę odnalezienia programu, który powoduje ten problem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES - A device driver is leaking locked I/O pages causing system degradation. The system has automatically enabled tracking code in order to try and catch the culprit.
@@ -6411,7 +6411,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WAKE_SYSTEM - The system has awoken
 .
 Language=Polish
-ERROR_WAKE_SYSTEM - The system has awoken
+ERROR_WAKE_SYSTEM - System został obudzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WAKE_SYSTEM - The system has awoken
@@ -6428,7 +6428,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REPARSE - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REPARSE - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
+ERROR_REPARSE - Menedżer obiektów powinien przeprowadzić ponowną analizę składni, ponieważ nazwa pliku dała w efekcie łącze symboliczne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REPARSE - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
@@ -6445,7 +6445,7 @@ Language=Russian
 ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS - An open/create operation completed while an oplock break is underway.
 .
 Language=Polish
-ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS - An open/create operation completed while an oplock break is underway.
+ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS - Zakończono operację otwierania/tworzenia podczas trwania "oplock break".
 .
 Language=Romanian
 ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS - An open/create operation completed while an oplock break is underway.
@@ -6462,7 +6462,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VOLUME_MOUNTED - A new volume has been mounted by a file system.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VOLUME_MOUNTED - A new volume has been mounted by a file system.
+ERROR_VOLUME_MOUNTED - Nowy wolumin został zainstalowany przez system plików.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VOLUME_MOUNTED - A new volume has been mounted by a file system.
@@ -6479,7 +6479,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RXACT_COMMITTED - This success level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has now been completed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RXACT_COMMITTED - This success level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has now been completed.
+ERROR_RXACT_COMMITTED - Ten stan poziomu sukcesu wskazuje, że dla danego poddrzewa Rejestru istnieje już stan transakcji, ale zlecenie transakcji zostało wcześniej przerwane. Teraz zlecenie zostało zakończone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RXACT_COMMITTED - This success level status indicates that the transaction state already exists for the registry sub-tree, but that a transaction commit was previously aborted. The commit has now been completed.
@@ -6496,7 +6496,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOTIFY_CLEANUP - This indicates that a notify change request has been completed due to closing the handle which made the notify change request.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOTIFY_CLEANUP - This indicates that a notify change request has been completed due to closing the handle which made the notify change request.
+ERROR_NOTIFY_CLEANUP - Wskazuje, że żądanie potwierdzenia zmiany zostało zakończone z powodu zamknięcia dojścia, które zgłosiło to żądanie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOTIFY_CLEANUP - This indicates that a notify change request has been completed due to closing the handle which made the notify change request.
@@ -6513,7 +6513,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED - An attempt was made to connect to the remote server %hs on the primary transport, but the connection failed. The computer WAS able to connect on a secondary transport.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED - An attempt was made to connect to the remote server %hs on the primary transport, but the connection failed. The computer WAS able to connect on a secondary transport.
+ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED - Podjęto próbę podłączenia do zdalnego serwera %hs przez transport podstawowy, ale próba nie powiodła się. Uzyskano połączenie przez transport pomocniczy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED - An attempt was made to connect to the remote server %hs on the primary transport, but the connection failed. The computer WAS able to connect on a secondary transport.
@@ -6530,7 +6530,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION - Page fault was a transition fault.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION - Page fault was a transition fault.
+ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION - Błąd strony był błędem przejścia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION - Page fault was a transition fault.
@@ -6547,7 +6547,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO - Page fault was a demand zero fault.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO - Page fault was a demand zero fault.
+ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO - Błąd strony był błędem typu wymagane zero.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO - Page fault was a demand zero fault.
@@ -6564,7 +6564,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE - Page fault was a demand zero fault.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE - Page fault was a demand zero fault.
+ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE - Błąd strony był błędem typu wymagane zero.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE - Page fault was a demand zero fault.
@@ -6581,7 +6581,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE - Page fault was a demand zero fault.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE - Page fault was a demand zero fault.
+ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE - Błąd strony był błędem typu wymagane zero.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE - Page fault was a demand zero fault.
@@ -6598,7 +6598,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE - Page fault was satisfied by reading from a secondary storage device.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE - Page fault was satisfied by reading from a secondary storage device.
+ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE - Błąd strony został naprawiony przez odczyt z zapasowego urządzenia magazynującego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE - Page fault was satisfied by reading from a secondary storage device.
@@ -6615,7 +6615,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED - Cached page was locked during operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED - Cached page was locked during operation.
+ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED - Buforowana strona została zablokowana podczas operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED - Cached page was locked during operation.
@@ -6632,7 +6632,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CRASH_DUMP - Crash dump exists in paging file.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CRASH_DUMP - Crash dump exists in paging file.
+ERROR_CRASH_DUMP - W pliku stronicowania istnieje zrzut awaryjny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CRASH_DUMP - Crash dump exists in paging file.
@@ -6649,7 +6649,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS - Specified buffer contains all zeros.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS - Specified buffer contains all zeros.
+ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS - Określony bufor zawiera same zera.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS - Specified buffer contains all zeros.
@@ -6666,7 +6666,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REPARSE_OBJECT - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REPARSE_OBJECT - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
+ERROR_REPARSE_OBJECT - Menedżer obiektów powinien przeprowadzić ponowną analizę składni, ponieważ nazwa pliku dała w efekcie łącze symboliczne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REPARSE_OBJECT - A reparse should be performed by the Object Manager since the name of the file resulted in a symbolic link.
@@ -6683,7 +6683,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED - The device has succeeded a query-stop and its resource requirements have changed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED - The device has succeeded a query-stop and its resource requirements have changed.
+ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED - Urządzenie pomyślnie wykonało operację zatrzymania zapytania i wymagania dotyczące zasobów uległy zmianie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED - The device has succeeded a query-stop and its resource requirements have changed.
@@ -6700,7 +6700,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TRANSLATION_COMPLETE - The translator has translated these resources into the global space and no further translations should be performed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TRANSLATION_COMPLETE - The translator has translated these resources into the global space and no further translations should be performed.
+ERROR_TRANSLATION_COMPLETE - Translator zinterpretował zasoby w przestrzeni globalnej i nie należy wykonywać więcej interpretacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TRANSLATION_COMPLETE - The translator has translated these resources into the global space and no further translations should be performed.
@@ -6717,7 +6717,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE - A process being terminated has no threads to terminate.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE - A process being terminated has no threads to terminate.
+ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE - Kończony proces nie ma wątków do zakończenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE - A process being terminated has no threads to terminate.
@@ -6734,7 +6734,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB - The specified process is not part of a job.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB - The specified process is not part of a job.
+ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB - Określony proces nie jest częścią zadania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB - The specified process is not part of a job.
@@ -6751,7 +6751,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROCESS_IN_JOB - The specified process is part of a job.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROCESS_IN_JOB - The specified process is part of a job.
+ERROR_PROCESS_IN_JOB - Określony proces jest częścią zadania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROCESS_IN_JOB - The specified process is part of a job.
@@ -6768,7 +6768,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY - The system is now ready for hibernation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY - The system is now ready for hibernation.
+ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY - System jest teraz gotowy do hibernacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY - The system is now ready for hibernation.
@@ -6785,7 +6785,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY - A file system or file system filter driver has successfully completed an FsFilter operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY - A file system or file system filter driver has successfully completed an FsFilter operation.
+ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY - System plików lub sterownik filtru systemu plików ukończył pomyślnie operację FsFilter.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY - A file system or file system filter driver has successfully completed an FsFilter operation.
@@ -6802,7 +6802,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED - The specified interrupt vector was already connected.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED - The specified interrupt vector was already connected.
+ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED - Określony wektor przerwania był już połączony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED - The specified interrupt vector was already connected.
@@ -6819,7 +6819,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED - The specified interrupt vector is still connected.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED - The specified interrupt vector is still connected.
+ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED - Określony wektor przerwania jest wciąż połączony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED - The specified interrupt vector is still connected.
@@ -6836,7 +6836,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK - An operation is blocked waiting for an oplock.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK - An operation is blocked waiting for an oplock.
+ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK - Operacja jest zablokowana i czeka na operację oplock.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK - An operation is blocked waiting for an oplock.
@@ -6853,7 +6853,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED - Debugger handled exception.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED - Debugger handled exception.
+ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED - Debuger obsłużył wyjątek
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED - Debugger handled exception.
@@ -6870,7 +6870,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DBG_CONTINUE - Debugger continued
 .
 Language=Polish
-ERROR_DBG_CONTINUE - Debugger continued
+ERROR_DBG_CONTINUE - Debuger kontynuuje pracę
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DBG_CONTINUE - Debugger continued
@@ -6887,7 +6887,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CALLBACK_POP_STACK - An exception occurred in a user mode callback and the kernel callback frame should be removed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CALLBACK_POP_STACK - An exception occurred in a user mode callback and the kernel callback frame should be removed.
+ERROR_CALLBACK_POP_STACK - Wystąpił wyjątek w wywołaniu zwrotnym trybu użytkownika, a ramka wywołania zwrotnego jądra powinna zostać usunięta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CALLBACK_POP_STACK - An exception occurred in a user mode callback and the kernel callback frame should be removed.
@@ -6904,7 +6904,7 @@ Language=Russian
 ERROR_COMPRESSION_DISABLED - Compression is disabled for this volume.
 .
 Language=Polish
-ERROR_COMPRESSION_DISABLED - Compression is disabled for this volume.
+ERROR_COMPRESSION_DISABLED - Kompresja jest wyłączona dla tego woluminu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_COMPRESSION_DISABLED - Compression is disabled for this volume.
@@ -6921,7 +6921,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANTFETCHBACKWARDS - The data provider cannot fetch backwards through a result set.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANTFETCHBACKWARDS - The data provider cannot fetch backwards through a result set.
+ERROR_CANTFETCHBACKWARDS - Dostawca danych nie może pobierać zestawu wyników wstecz.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANTFETCHBACKWARDS - The data provider cannot fetch backwards through a result set.
@@ -6938,7 +6938,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS - The data provider cannot scroll backwards through a result set.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS - The data provider cannot scroll backwards through a result set.
+ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS - Dostawca danych nie może przewijać zestawu wyników wstecz.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS - The data provider cannot scroll backwards through a result set.
@@ -6955,7 +6955,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ROWSNOTRELEASED - The data provider requires that previously fetched data is released before asking for more data.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ROWSNOTRELEASED - The data provider requires that previously fetched data is released before asking for more data.
+ERROR_ROWSNOTRELEASED - Dostawca danych wymaga zwolnienia poprzednio pobranych danych przed żądaniem kolejnych danych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ROWSNOTRELEASED - The data provider requires that previously fetched data is released before asking for more data.
@@ -6972,7 +6972,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS - The data provider was not able to interpret the flags set for a column binding in an accessor.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS - The data provider was not able to interpret the flags set for a column binding in an accessor.
+ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS - Dostawca danych nie może zinterpretować zestawu flag dla wiązania kolumn w metodzie dostępu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS - The data provider was not able to interpret the flags set for a column binding in an accessor.
@@ -6989,7 +6989,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED - One or more errors occurred while processing the request.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED - One or more errors occurred while processing the request.
+ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED - Wystąpił co najmniej jeden błąd podczas przetwarzania żądania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED - One or more errors occurred while processing the request.
@@ -7006,7 +7006,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_CAPABLE - The implementation is not capable of performing the request.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_CAPABLE - The implementation is not capable of performing the request.
+ERROR_NOT_CAPABLE - Bieżąca implementacja nie może wykonać żądania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_CAPABLE - The implementation is not capable of performing the request.
@@ -7023,7 +7023,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE - The client of a component requested an operation which is not valid given the state of the component instance.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE - The client of a component requested an operation which is not valid given the state of the component instance.
+ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE - Klient składnika zażądał nieprawidłowej operacji podającej stan wystąpienia składnika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE - The client of a component requested an operation which is not valid given the state of the component instance.
@@ -7040,7 +7040,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VERSION_PARSE_ERROR - A version number could not be parsed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VERSION_PARSE_ERROR - A version number could not be parsed.
+ERROR_VERSION_PARSE_ERROR - Nie można przeanalizować numeru wersji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VERSION_PARSE_ERROR - A version number could not be parsed.
@@ -7057,7 +7057,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BADSTARTPOSITION - The iterator's start position is invalid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BADSTARTPOSITION - The iterator's start position is invalid.
+ERROR_BADSTARTPOSITION - Pozycja początkowa iteratora jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BADSTARTPOSITION - The iterator's start position is invalid.
@@ -7074,7 +7074,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EA_ACCESS_DENIED - Access to the extended attribute was denied.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EA_ACCESS_DENIED - Access to the extended attribute was denied.
+ERROR_EA_ACCESS_DENIED - Dostęp do atrybutu rozszerzonego został zabroniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EA_ACCESS_DENIED - Access to the extended attribute was denied.
@@ -7091,7 +7091,7 @@ Language=Russian
 ERROR_OPERATION_ABORTED - The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
 .
 Language=Polish
-ERROR_OPERATION_ABORTED - The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
+ERROR_OPERATION_ABORTED - Operacja We/Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_OPERATION_ABORTED - The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
@@ -7108,7 +7108,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IO_INCOMPLETE - Overlapped I/O event is not in a signaled state.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IO_INCOMPLETE - Overlapped I/O event is not in a signaled state.
+ERROR_IO_INCOMPLETE - Pokrywające się zdarzenie We/Wy nie jest w stanie sygnalizacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IO_INCOMPLETE - Overlapped I/O event is not in a signaled state.
@@ -7125,7 +7125,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IO_PENDING - Overlapped I/O operation is in progress.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IO_PENDING - Overlapped I/O operation is in progress.
+ERROR_IO_PENDING - Pokrywająca się operacja We/Wy jest w toku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IO_PENDING - Overlapped I/O operation is in progress.
@@ -7142,7 +7142,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOACCESS - Invalid access to memory location.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOACCESS - Invalid access to memory location.
+ERROR_NOACCESS - Nieprawidłowy dostęp do lokalizacji w pamięci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOACCESS - Invalid access to memory location.
@@ -7159,7 +7159,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SWAPERROR - Error performing inpage operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SWAPERROR - Error performing inpage operation.
+ERROR_SWAPERROR - Błąd wykonania operacji inpage.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SWAPERROR - Error performing inpage operation.
@@ -7176,7 +7176,7 @@ Language=Russian
 ERROR_STACK_OVERFLOW - Recursion too deep; the stack overflowed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_STACK_OVERFLOW - Recursion too deep; the stack overflowed.
+ERROR_STACK_OVERFLOW - Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_STACK_OVERFLOW - Recursion too deep; the stack overflowed.
@@ -7193,7 +7193,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MESSAGE - The window cannot act on the sent message.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MESSAGE - The window cannot act on the sent message.
+ERROR_INVALID_MESSAGE - Okno nie może operować na wysłanym komunikacie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MESSAGE - The window cannot act on the sent message.
@@ -7210,7 +7210,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE - Cannot complete this function.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CAN_NOT_COMPLETE - Cannot complete this function.
+ERROR_CAN_NOT_COMPLETE - Nie można ukończyć wykonywania tej funkcji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE - Cannot complete this function.
@@ -7227,7 +7227,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_FLAGS - Invalid flags.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_FLAGS - Invalid flags.
+ERROR_INVALID_FLAGS - Nieprawidłowe flagi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_FLAGS - Invalid flags.
@@ -7244,7 +7244,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME - The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME - The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
+ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME - Wolumin nie zawiera rozpoznawanego systemu plików. Sprawdź, czy załadowano wszystkie wymagane sterowniki systemu plików i czy wolumin nie jest uszkodzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME - The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
@@ -7261,7 +7261,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FILE_INVALID - The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FILE_INVALID - The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid.
+ERROR_FILE_INVALID - Wolumin pliku został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już prawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FILE_INVALID - The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid.
@@ -7278,7 +7278,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FULLSCREEN_MODE - The requested operation cannot be performed in full-screen mode.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FULLSCREEN_MODE - The requested operation cannot be performed in full-screen mode.
+ERROR_FULLSCREEN_MODE - Nie można wykonać żądanej operacji w trybie pełnoekranowym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FULLSCREEN_MODE - The requested operation cannot be performed in full-screen mode.
@@ -7295,7 +7295,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_TOKEN - An attempt was made to reference a token that does not exist.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_TOKEN - An attempt was made to reference a token that does not exist.
+ERROR_NO_TOKEN - Wykonano próbę odwołania się do tokena, który nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_TOKEN - An attempt was made to reference a token that does not exist.
@@ -7312,7 +7312,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BADDB - The configuration registry database is corrupt.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BADDB - The configuration registry database is corrupt.
+ERROR_BADDB - Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BADDB - The configuration registry database is corrupt.
@@ -7329,7 +7329,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BADKEY - The configuration registry key is invalid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BADKEY - The configuration registry key is invalid.
+ERROR_BADKEY - Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BADKEY - The configuration registry key is invalid.
@@ -7346,7 +7346,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANTOPEN - The configuration registry key could not be opened.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANTOPEN - The configuration registry key could not be opened.
+ERROR_CANTOPEN - Nie można otworzyć klucza rejestru konfiguracji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANTOPEN - The configuration registry key could not be opened.
@@ -7363,7 +7363,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANTREAD - The configuration registry key could not be read.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANTREAD - The configuration registry key could not be read.
+ERROR_CANTREAD - Nie można odczytać klucza rejestru konfiguracji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANTREAD - The configuration registry key could not be read.
@@ -7380,7 +7380,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANTWRITE - The configuration registry key could not be written.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANTWRITE - The configuration registry key could not be written.
+ERROR_CANTWRITE - Nie można zapisać klucza rejestru konfiguracji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANTWRITE - The configuration registry key could not be written.
@@ -7397,7 +7397,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REGISTRY_RECOVERED - One of the files in the registry database had to be recovered by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REGISTRY_RECOVERED - One of the files in the registry database had to be recovered by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.
+ERROR_REGISTRY_RECOVERED - Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odzyskany za pomocą dziennika lub kopii alternatywnej. Odzyskiwanie zakończyło się pomyślnie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REGISTRY_RECOVERED - One of the files in the registry database had to be recovered by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.
@@ -7414,7 +7414,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REGISTRY_CORRUPT - The registry is corrupted. The structure of one of the files containing registry data is corrupted, or the system's memory image of the file is corrupted, or the file could not be recovered because the alternate copy or log was absent or corrupted.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REGISTRY_CORRUPT - The registry is corrupted. The structure of one of the files containing registry data is corrupted, or the system's memory image of the file is corrupted, or the file could not be recovered because the alternate copy or log was absent or corrupted.
+ERROR_REGISTRY_CORRUPT - Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru, uszkodzony jest systemowy obraz pliku w pamięci lub też nie można odzyskać pliku, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik były nieobecne lub uszkodzone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REGISTRY_CORRUPT - The registry is corrupted. The structure of one of the files containing registry data is corrupted, or the system's memory image of the file is corrupted, or the file could not be recovered because the alternate copy or log was absent or corrupted.
@@ -7431,7 +7431,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REGISTRY_IO_FAILED - An I/O operation initiated by the registry failed unrecoverably. The registry could not read in, or write out, or flush, one of the files that contain the system's image of the registry.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REGISTRY_IO_FAILED - An I/O operation initiated by the registry failed unrecoverably. The registry could not read in, or write out, or flush, one of the files that contain the system's image of the registry.
+ERROR_REGISTRY_IO_FAILED - Operacja We/Wy zainicjowana przez rejestr nie powiodła się w sposób nieodwracalny. Rejestr nie może wczytać, wypisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REGISTRY_IO_FAILED - An I/O operation initiated by the registry failed unrecoverably. The registry could not read in, or write out, or flush, one of the files that contain the system's image of the registry.
@@ -7448,7 +7448,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_REGISTRY_FILE - The system has attempted to load or restore a file into the registry, but the specified file is not in a registry file format.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_REGISTRY_FILE - The system has attempted to load or restore a file into the registry, but the specified file is not in a registry file format.
+ERROR_NOT_REGISTRY_FILE - System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru, ale określony plik nie jest w formacie plików Rejestru.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_REGISTRY_FILE - The system has attempted to load or restore a file into the registry, but the specified file is not in a registry file format.
@@ -7465,7 +7465,7 @@ Language=Russian
 ERROR_KEY_DELETED - Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.
 .
 Language=Polish
-ERROR_KEY_DELETED - Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.
+ERROR_KEY_DELETED - Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został oznaczony do usunięcia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_KEY_DELETED - Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.
@@ -7482,7 +7482,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_LOG_SPACE - System could not allocate the required space in a registry log.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_LOG_SPACE - System could not allocate the required space in a registry log.
+ERROR_NO_LOG_SPACE - System nie mógł przydzielić wymaganego miejsca w dzienniku Rejestru.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_LOG_SPACE - System could not allocate the required space in a registry log.
@@ -7499,7 +7499,7 @@ Language=Russian
 ERROR_KEY_HAS_CHILDREN - Cannot create a symbolic link in a registry key that already has subkeys or values.
 .
 Language=Polish
-ERROR_KEY_HAS_CHILDREN - Cannot create a symbolic link in a registry key that already has subkeys or values.
+ERROR_KEY_HAS_CHILDREN - W Rejestrze kluczy, który ma już podklucze lub wartości, nie można utworzyć łącza symbolicznego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_KEY_HAS_CHILDREN - Cannot create a symbolic link in a registry key that already has subkeys or values.
@@ -7516,7 +7516,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE - Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE - Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.
+ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE - Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego podklucza.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE - Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.
@@ -7533,7 +7533,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR - A notify change request is being completed and the information is not being returned in the caller's buffer. The caller now needs to enumerate the files to find the changes.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR - A notify change request is being completed and the information is not being returned in the caller's buffer. The caller now needs to enumerate the files to find the changes.
+ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR - Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone, a informacje nie są zwracane do buforu komputera wywołującego. Wywołujący musi teraz wyliczyć pliki w celu odnalezienia zmian.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR - A notify change request is being completed and the information is not being returned in the caller's buffer. The caller now needs to enumerate the files to find the changes.
@@ -7550,7 +7550,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING - A stop control has been sent to a service that other running services are dependent on.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING - A stop control has been sent to a service that other running services are dependent on.
+ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING - Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której są zależne inne działające usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING - A stop control has been sent to a service that other running services are dependent on.
@@ -7567,7 +7567,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL - The requested control is not valid for this service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL - The requested control is not valid for this service.
+ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL - Żądany sygnał sterujący jest nieprawidłowy dla tej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL - The requested control is not valid for this service.
@@ -7584,7 +7584,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT - The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT - The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
+ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT - Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT - The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
@@ -7601,7 +7601,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_NO_THREAD - A thread could not be created for the service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_NO_THREAD - A thread could not be created for the service.
+ERROR_SERVICE_NO_THREAD - Nie można utworzyć wątku dla tej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_NO_THREAD - A thread could not be created for the service.
@@ -7618,7 +7618,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED - The service database is locked.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED - The service database is locked.
+ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED - Baza danych usługi jest zablokowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED - The service database is locked.
@@ -7635,7 +7635,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING - An instance of the service is already running.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING - An instance of the service is already running.
+ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING - Jedno wystąpienie usługi już działa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING - An instance of the service is already running.
@@ -7652,7 +7652,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT - The account name is invalid or does not exist, or the password is invalid for the account name specified.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT - The account name is invalid or does not exist, or the password is invalid for the account name specified.
+ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT - Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje albo hasło dla podanej nazwy konta jest nieprawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT - The account name is invalid or does not exist, or the password is invalid for the account name specified.
@@ -7669,7 +7669,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_DISABLED - The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_DISABLED - The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
+ERROR_SERVICE_DISABLED - Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_DISABLED - The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
@@ -7686,7 +7686,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY - Circular service dependency was specified.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY - Circular service dependency was specified.
+ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY - Określono cykliczną zależność usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY - Circular service dependency was specified.
@@ -7703,7 +7703,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST - The specified service does not exist as an installed service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST - The specified service does not exist as an installed service.
+ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST - Określona usługa nie istnieje jako usługa zainstalowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST - The specified service does not exist as an installed service.
@@ -7720,7 +7720,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL - The service cannot accept control messages at this time.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL - The service cannot accept control messages at this time.
+ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL - Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL - The service cannot accept control messages at this time.
@@ -7737,7 +7737,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE - The service has not been started.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE - The service has not been started.
+ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE - Usługa nie została uruchomiona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE - The service has not been started.
@@ -7754,7 +7754,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT - The service process could not connect to the service controller.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT - The service process could not connect to the service controller.
+ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT - Proces usługi nie mógł połączyć się z kontrolerem usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT - The service process could not connect to the service controller.
@@ -7771,7 +7771,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE - An exception occurred in the service when handling the control request.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE - An exception occurred in the service when handling the control request.
+ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE - W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania kontroli.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE - An exception occurred in the service when handling the control request.
@@ -7788,7 +7788,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST - The database specified does not exist.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST - The database specified does not exist.
+ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST - Określona baza danych nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST - The database specified does not exist.
@@ -7805,7 +7805,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR - The service has returned a service-specific error code.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR - The service has returned a service-specific error code.
+ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR - Usługa zwróciła kod błędu specyficzny dla tej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR - The service has returned a service-specific error code.
@@ -7822,7 +7822,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROCESS_ABORTED - The process terminated unexpectedly.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROCESS_ABORTED - The process terminated unexpectedly.
+ERROR_PROCESS_ABORTED - Proces zakończył się nieoczekiwanie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROCESS_ABORTED - The process terminated unexpectedly.
@@ -7839,7 +7839,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL - The dependency service or group failed to start.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL - The dependency service or group failed to start.
+ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL - Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL - The dependency service or group failed to start.
@@ -7856,7 +7856,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED - The service did not start due to a logon failure.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED - The service did not start due to a logon failure.
+ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED - Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED - The service did not start due to a logon failure.
@@ -7873,7 +7873,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_START_HANG - After starting, the service hung in a start-pending state.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_START_HANG - After starting, the service hung in a start-pending state.
+ERROR_SERVICE_START_HANG - Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_START_HANG - After starting, the service hung in a start-pending state.
@@ -7890,7 +7890,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK - The specified service database lock is invalid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK - The specified service database lock is invalid.
+ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK - Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK - The specified service database lock is invalid.
@@ -7907,7 +7907,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE - The specified service has been marked for deletion.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE - The specified service has been marked for deletion.
+ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE - Określona usługa została oznaczona do usunięcia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE - The specified service has been marked for deletion.
@@ -7924,7 +7924,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_EXISTS - The specified service already exists.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_EXISTS - The specified service already exists.
+ERROR_SERVICE_EXISTS - Określona usługa już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_EXISTS - The specified service already exists.
@@ -7941,7 +7941,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG - The system is currently running with the last-known-good configuration.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG - The system is currently running with the last-known-good configuration.
+ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG - System działa obecnie w ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG - The system is currently running with the last-known-good configuration.
@@ -7958,7 +7958,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED - The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED - The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
+ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED - Usługa zależności nie istnieje lub została oznaczona do usunięcia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED - The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
@@ -7975,7 +7975,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED - The current boot has already been accepted for use as the last-known-good control set.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED - The current boot has already been accepted for use as the last-known-good control set.
+ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED - Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni znany dobry zestaw sterujący.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED - The current boot has already been accepted for use as the last-known-good control set.
@@ -7992,7 +7992,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED - No attempts to start the service have been made since the last boot.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED - No attempts to start the service have been made since the last boot.
+ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED - Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie podejmowano prób uruchomienia usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED - No attempts to start the service have been made since the last boot.
@@ -8009,7 +8009,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME - The name is already in use as either a service name or a service display name.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME - The name is already in use as either a service name or a service display name.
+ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME - Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub wyświetlana nazwa usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME - The name is already in use as either a service name or a service display name.
@@ -8026,7 +8026,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT - The account specified for this service is different from the account specified for other services running in the same process.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT - The account specified for this service is different from the account specified for other services running in the same process.
+ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT - Konto podane dla tej usługi różni się od konta podanego dla innych usług działających w tym samym procesie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT - The account specified for this service is different from the account specified for other services running in the same process.
@@ -8043,7 +8043,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE - Failure actions can only be set for Win32 services, not for drivers.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE - Failure actions can only be set for Win32 services, not for drivers.
+ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE - Akcje przypisane do błędów można ustawić tylko dla usług Win32, a nie dla sterowników.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE - Failure actions can only be set for Win32 services, not for drivers.
@@ -8060,7 +8060,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT - This service runs in the same process as the service control manager. Therefore, the service control manager cannot take action if this service's process terminates unexpectedly.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT - This service runs in the same process as the service control manager. Therefore, the service control manager cannot take action if this service's process terminates unexpectedly.
+ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT - Ta usługa działa w tym samym procesie, co Menedżer sterowania usługami. Z tego powodu Menedżer sterowania usługami nie będzie mógł podjąć działań, gdy proces tej usługi niespodziewanie się zakończy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT - This service runs in the same process as the service control manager. Therefore, the service control manager cannot take action if this service's process terminates unexpectedly.
@@ -8077,7 +8077,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM - No recovery program has been configured for this service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM - No recovery program has been configured for this service.
+ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM - Żaden program odzyskiwania nie został skonfigurowany dla tej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM - No recovery program has been configured for this service.
@@ -8094,7 +8094,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE - The executable program that this service is configured to run in does not implement the service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE - The executable program that this service is configured to run in does not implement the service.
+ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE - Program wykonywalny, w którym ta usługa (zgodnie z jej konfiguracją) ma być uruchomiona, nie implementuje usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE - The executable program that this service is configured to run in does not implement the service.
@@ -8111,7 +8111,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE - This service cannot be started in Safe Mode.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE - This service cannot be started in Safe Mode.
+ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE - Tej usługi nie można uruchomić w trybie awaryjnym
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE - This service cannot be started in Safe Mode.
@@ -8128,7 +8128,7 @@ Language=Russian
 ERROR_END_OF_MEDIA - The physical end of the tape has been reached.
 .
 Language=Polish
-ERROR_END_OF_MEDIA - The physical end of the tape has been reached.
+ERROR_END_OF_MEDIA - Osiągnięto fizyczny koniec taśmy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_END_OF_MEDIA - The physical end of the tape has been reached.
@@ -8145,7 +8145,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FILEMARK_DETECTED - A tape access reached a filemark.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FILEMARK_DETECTED - A tape access reached a filemark.
+ERROR_FILEMARK_DETECTED - Osiągnięto znacznik pliku na taśmie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FILEMARK_DETECTED - A tape access reached a filemark.
@@ -8162,7 +8162,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA - The beginning of the tape or a partition was encountered.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA - The beginning of the tape or a partition was encountered.
+ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA - Napotkano początek taśmy lub partycji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA - The beginning of the tape or a partition was encountered.
@@ -8179,7 +8179,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SETMARK_DETECTED - A tape access reached the end of a set of files.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SETMARK_DETECTED - A tape access reached the end of a set of files.
+ERROR_SETMARK_DETECTED - Osiągnięto koniec zestawu plików na taśmie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SETMARK_DETECTED - A tape access reached the end of a set of files.
@@ -8196,7 +8196,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_DATA_DETECTED - No more data is on the tape.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_DATA_DETECTED - No more data is on the tape.
+ERROR_NO_DATA_DETECTED - Na taśmie brak dalszych danych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_DATA_DETECTED - No more data is on the tape.
@@ -8213,7 +8213,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PARTITION_FAILURE - Tape could not be partitioned.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PARTITION_FAILURE - Tape could not be partitioned.
+ERROR_PARTITION_FAILURE - Nie można podzielić taśmy na partycje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PARTITION_FAILURE - Tape could not be partitioned.
@@ -8230,7 +8230,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH - When accessing a new tape of a multivolume partition, the current block size is incorrect.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH - When accessing a new tape of a multivolume partition, the current block size is incorrect.
+ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH - W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach, bieżący rozmiar bloku jest niepoprawny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH - When accessing a new tape of a multivolume partition, the current block size is incorrect.
@@ -8247,7 +8247,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED - Tape partition information could not be found when loading a tape.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED - Tape partition information could not be found when loading a tape.
+ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED - Podczas ładowania taśmy nie odnaleziono informacji o jej partycjach.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED - Tape partition information could not be found when loading a tape.
@@ -8264,7 +8264,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA - Unable to lock the media eject mechanism.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA - Unable to lock the media eject mechanism.
+ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA - Nie można zablokować mechanizmu wysuwu nośnika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA - Unable to lock the media eject mechanism.
@@ -8281,7 +8281,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA - Unable to unload the media.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA - Unable to unload the media.
+ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA - Nie można usunąć nośnika z pamięci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA - Unable to unload the media.
@@ -8298,7 +8298,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEDIA_CHANGED - The media in the drive may have changed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEDIA_CHANGED - The media in the drive may have changed.
+ERROR_MEDIA_CHANGED - Nośnik w stacji mógł się zmienić.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEDIA_CHANGED - The media in the drive may have changed.
@@ -8315,7 +8315,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BUS_RESET - The I/O bus was reset.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BUS_RESET - The I/O bus was reset.
+ERROR_BUS_RESET - Magistrala We/Wy została zresetowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BUS_RESET - The I/O bus was reset.
@@ -8332,7 +8332,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE - No media in drive.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE - No media in drive.
+ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE - Brak nośnika w stacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE - No media in drive.
@@ -8349,7 +8349,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION - No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION - No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
+ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION - Brak mapowania dla tego znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie kodowej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION - No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
@@ -8366,7 +8366,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DLL_INIT_FAILED - A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DLL_INIT_FAILED - A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
+ERROR_DLL_INIT_FAILED - Procedura inicjowania biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DLL_INIT_FAILED - A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
@@ -8383,7 +8383,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - A system shutdown is in progress.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - A system shutdown is in progress.
+ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Trwa proces zamykania systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - A system shutdown is in progress.
@@ -8400,7 +8400,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.
+ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Nie można przerwać procesu zamykania systemu, ponieważ taki proces nie jest w toku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.
@@ -8417,7 +8417,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IO_DEVICE - The request could not be performed because of an I/O device error.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IO_DEVICE - The request could not be performed because of an I/O device error.
+ERROR_IO_DEVICE - Nie można wykonać żądania z powodu błędu urządzenia We/Wy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IO_DEVICE - The request could not be performed because of an I/O device error.
@@ -8434,7 +8434,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERIAL_NO_DEVICE - No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERIAL_NO_DEVICE - No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.
+ERROR_SERIAL_NO_DEVICE - Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjowane. Sterownik szeregowy zostanie usunięty z pamięci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERIAL_NO_DEVICE - No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.
@@ -8451,7 +8451,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IRQ_BUSY - Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ) with other devices. At least one other device that uses that IRQ was already opened.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IRQ_BUSY - Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ) with other devices. At least one other device that uses that IRQ was already opened.
+ERROR_IRQ_BUSY - Nie można otworzyć urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z innymi urządzeniami. Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już otwarte.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IRQ_BUSY - Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ) with other devices. At least one other device that uses that IRQ was already opened.
@@ -8468,7 +8468,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MORE_WRITES - A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
 .
 Language=Polish
-ERROR_MORE_WRITES - A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
+ERROR_MORE_WRITES - Operacja szeregowego We/Wy została zakończona przez inny zapis do portu szeregowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero.)
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MORE_WRITES - A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
@@ -8485,7 +8485,7 @@ Language=Russian
 ERROR_COUNTER_TIMEOUT - A serial I/O operation completed because the timeout period expired. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)
 .
 Language=Polish
-ERROR_COUNTER_TIMEOUT - A serial I/O operation completed because the timeout period expired. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)
+ERROR_COUNTER_TIMEOUT - Operacja szeregowego We/Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu czasu. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartości zero.)
 .
 Language=Romanian
 ERROR_COUNTER_TIMEOUT - A serial I/O operation completed because the timeout period expired. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)
@@ -8502,7 +8502,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND - No ID address mark was found on the floppy disk.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND - No ID address mark was found on the floppy disk.
+ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND - Na dyskietce nie znaleziono znacznika adresu identyfikatora.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND - No ID address mark was found on the floppy disk.
@@ -8519,7 +8519,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER - Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk controller track address.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER - Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk controller track address.
+ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER - Niedopasowanie między polem identyfikatora sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera stacji dyskietek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER - Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk controller track address.
@@ -8536,7 +8536,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR - The floppy disk controller reported an error that is not recognized by the floppy disk driver.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR - The floppy disk controller reported an error that is not recognized by the floppy disk driver.
+ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR - Kontroler stacji dyskietek zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik stacji dyskietek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR - The floppy disk controller reported an error that is not recognized by the floppy disk driver.
@@ -8553,7 +8553,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS - The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS - The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.
+ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS - Kontroler stacji dyskietek zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS - The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.
@@ -8570,7 +8570,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED - While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED - While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.
+ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED - Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego operacja rekalibracji nie powiodła się, mimo ponawiania prób.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED - While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.
@@ -8587,7 +8587,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DISK_OPERATION_FAILED - While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DISK_OPERATION_FAILED - While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
+ERROR_DISK_OPERATION_FAILED - Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego operacja dyskowa nie powiodła się, mimo ponawiania prób.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DISK_OPERATION_FAILED - While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
@@ -8604,7 +8604,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DISK_RESET_FAILED - While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but even that failed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DISK_RESET_FAILED - While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but even that failed.
+ERROR_DISK_RESET_FAILED - Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja resetowania kontrolera dysku; nawet to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DISK_RESET_FAILED - While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but even that failed.
@@ -8621,7 +8621,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EOM_OVERFLOW - Physical end of tape encountered.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EOM_OVERFLOW - Physical end of tape encountered.
+ERROR_EOM_OVERFLOW - Napotkano fizyczny koniec taśmy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EOM_OVERFLOW - Physical end of tape encountered.
@@ -8638,7 +8638,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY - Not enough server storage is available to process this command.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY - Not enough server storage is available to process this command.
+ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY - Za mało pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY - Not enough server storage is available to process this command.
@@ -8655,7 +8655,7 @@ Language=Russian
 ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK - A potential deadlock condition has been detected.
 .
 Language=Polish
-ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK - A potential deadlock condition has been detected.
+ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK - Wykryto możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK - A potential deadlock condition has been detected.
@@ -8672,7 +8672,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MAPPED_ALIGNMENT - The base address or the file offset specified does not have the proper alignment.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MAPPED_ALIGNMENT - The base address or the file offset specified does not have the proper alignment.
+ERROR_MAPPED_ALIGNMENT - Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MAPPED_ALIGNMENT - The base address or the file offset specified does not have the proper alignment.
@@ -8689,7 +8689,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED - An attempt to change the system power state was vetoed by another application or driver.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED - An attempt to change the system power state was vetoed by another application or driver.
+ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED - Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub sterownik.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED - An attempt to change the system power state was vetoed by another application or driver.
@@ -8706,7 +8706,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED - The system BIOS failed an attempt to change the system power state.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED - The system BIOS failed an attempt to change the system power state.
+ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED - Próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS nie powiodła się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED - The system BIOS failed an attempt to change the system power state.
@@ -8723,7 +8723,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_LINKS - An attempt was made to create more links on a file than the file system supports.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_LINKS - An attempt was made to create more links on a file than the file system supports.
+ERROR_TOO_MANY_LINKS - Podjęto próbę utworzenia większej liczby łączy na pliku niż obsługuje system plików.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_LINKS - An attempt was made to create more links on a file than the file system supports.
@@ -8740,7 +8740,7 @@ Language=Russian
 ERROR_OLD_WIN_VERSION - The specified program requires a newer version of Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_OLD_WIN_VERSION - The specified program requires a newer version of Windows.
+ERROR_OLD_WIN_VERSION - Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_OLD_WIN_VERSION - The specified program requires a newer version of Windows.
@@ -8757,7 +8757,7 @@ Language=Russian
 ERROR_APP_WRONG_OS - The specified program is not a Windows or MS-DOS program.
 .
 Language=Polish
-ERROR_APP_WRONG_OS - The specified program is not a Windows or MS-DOS program.
+ERROR_APP_WRONG_OS - Określony program nie jest programem środowiska Windows ani MS-DOS.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_APP_WRONG_OS - The specified program is not a Windows or MS-DOS program.
@@ -8774,7 +8774,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP - Cannot start more than one instance of the specified program.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP - Cannot start more than one instance of the specified program.
+ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP - Nie można uruchomić więcej niż jednego wystąpienia określonego programu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP - Cannot start more than one instance of the specified program.
@@ -8791,7 +8791,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RMODE_APP - The specified program was written for an earlier version of Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RMODE_APP - The specified program was written for an earlier version of Windows.
+ERROR_RMODE_APP - Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RMODE_APP - The specified program was written for an earlier version of Windows.
@@ -8808,7 +8808,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DLL - One of the library files needed to run this application is damaged.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DLL - One of the library files needed to run this application is damaged.
+ERROR_INVALID_DLL - Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DLL - One of the library files needed to run this application is damaged.
@@ -8825,7 +8825,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_ASSOCIATION - No application is associated with the specified file for this operation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_ASSOCIATION - No application is associated with the specified file for this operation.
+ERROR_NO_ASSOCIATION - Z określonym plikiem nie skojarzono dla tej operacji żadnej aplikacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_ASSOCIATION - No application is associated with the specified file for this operation.
@@ -8842,7 +8842,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DDE_FAIL - Ошибка при пересылке команды приложению.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DDE_FAIL - An error occurred in sending the command to the application.
+ERROR_DDE_FAIL - W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DDE_FAIL - An error occurred in sending the command to the application.
@@ -8859,7 +8859,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DLL_NOT_FOUND - Не найден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DLL_NOT_FOUND - One of the library files needed to run this application cannot be found.
+ERROR_DLL_NOT_FOUND - Nie można odnaleźć jednego z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DLL_NOT_FOUND - One of the library files needed to run this application cannot be found.
@@ -8876,7 +8876,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES - Текущий процесс использовал все системные разрешения по управлению объектами диспетчера окон.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES - The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.
+ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES - Bieżący proces wykorzystał wszystkie dozwolone przez system dojścia do obiektów Window Manager.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES - The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.
@@ -8893,7 +8893,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY - Сообщение может быть использовано только с операциями синхронизации.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY - The message can be used only with synchronous operations.
+ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY - Komunikat może być użyty tylko przy operacjach synchronicznych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY - The message can be used only with synchronous operations.
@@ -8910,7 +8910,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY - Указанный исходный элемент не имеет носителя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY - The indicated source element has no media.
+ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY - Wskazany element źródłowy nie ma nośnika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY - The indicated source element has no media.
@@ -8927,7 +8927,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL - Указанный конечный элемент уже содержит носитель.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL - The indicated destination element already contains media.
+ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL - Wskazany element docelowy już ma nośnik.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL - The indicated destination element already contains media.
@@ -8944,7 +8944,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS - Указанный элемент не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS - The indicated element does not exist.
+ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS - Wskazany element nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS - The indicated element does not exist.
@@ -8961,7 +8961,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT - Указанный элемент является частью отсутствующего журнала.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT - The indicated element is part of a magazine that is not present.
+ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT - Wskazany element stanowi część magazynu, którego nie ma.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT - The indicated element is part of a magazine that is not present.
@@ -8978,7 +8978,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED - Указанный элемент требует повторной инициализации из-за аппаратных ошибок.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED - The indicated device requires reinitialization due to hardware errors.
+ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED - Wskazane urządzenie wymaga ponownego zainicjowania wskutek błędów sprzętowych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED - The indicated device requires reinitialization due to hardware errors.
@@ -8995,7 +8995,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING - Устройство требует проведение чистки перед его дальнейшим использованием.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING - The device has indicated that cleaning is required before further operations are attempted.
+ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING - Urządzenie sygnalizuje, że przed dalszymi operacjami jest wymagane czyszczenie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING - The device has indicated that cleaning is required before further operations are attempted.
@@ -9012,7 +9012,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN - Устройство сообщает, что открыта дверца.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN - The device has indicated that its door is open.
+ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN - Urządzenie sygnalizuje, że jest otwarte.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN - The device has indicated that its door is open.
@@ -9029,7 +9029,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED - Устройство не подключено.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED - The device is not connected.
+ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED - Urządzenie nie jest podłączone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED - The device is not connected.
@@ -9046,7 +9046,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_FOUND - Элемент не найден.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_FOUND - Element not found.
+ERROR_NOT_FOUND - Nie można odnaleźć elementu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_FOUND - Element not found.
@@ -9063,7 +9063,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_MATCH - В индексе не найдены соответствия указанному ключу.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_MATCH - There was no match for the specified key in the index.
+ERROR_NO_MATCH - W indeksie nie znaleziono pozycji odpowiadającej podanemu kluczowi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_MATCH - There was no match for the specified key in the index.
@@ -9080,7 +9080,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SET_NOT_FOUND - Указанный набор свойств не существует для объекта.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SET_NOT_FOUND - The property set specified does not exist on the object.
+ERROR_SET_NOT_FOUND - Określony zestaw właściwości nie istnieje na tym obiekcie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SET_NOT_FOUND - The property set specified does not exist on the object.
@@ -9097,7 +9097,7 @@ Language=Russian
 ERROR_POINT_NOT_FOUND - Переданная в GetMouseMovePoints точка не находится в буфере.
 .
 Language=Polish
-ERROR_POINT_NOT_FOUND - The point passed to GetMouseMovePointsEx is not in the buffer.
+ERROR_POINT_NOT_FOUND - Punkt przekazany do instrukcji GetMouseMovePoints nie znajduje się w buforze.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_POINT_NOT_FOUND - The point passed to GetMouseMovePointsEx is not in the buffer.
@@ -9114,7 +9114,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_TRACKING_SERVICE - Служба слежения (на рабочей станции) не запущена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_TRACKING_SERVICE - The tracking (workstation) service is not running.
+ERROR_NO_TRACKING_SERVICE - Usługa śledzenia (stacja robocza) nie jest uruchomiona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_TRACKING_SERVICE - The tracking (workstation) service is not running.
@@ -9131,7 +9131,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_VOLUME_ID - Не удается найти идентификатор тома.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_VOLUME_ID - The Volume ID could not be found.
+ERROR_NO_VOLUME_ID - Nie można znaleźć identyfikatora woluminu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_VOLUME_ID - The Volume ID could not be found.
@@ -9148,7 +9148,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED - Не удается удалить заменяемый файл.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED - Unable to remove the file to be replaced.
+ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED - Nie można usunąć pliku, który ma być zastąpiony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED - Unable to remove the file to be replaced.
@@ -9165,7 +9165,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT - Не удается заместить файл. Замещаемый файл сохранил свое первоначальное имя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT - Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has retained its original name.
+ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT - Nie można przenieść pliku zastępującego do pliku, który ma być zamieniony. Plik, który miał ulec zamianie, zachował swoją oryginalną nazwę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT - Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has retained its original name.
@@ -9182,7 +9182,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 - Не удается заместить файл. Замещаемый файл был переименован с использованием резервного имени.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 - Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has been renamed using the backup name.
+ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 - Nie można przenieść pliku zastępującego do pliku, który ma być zamieniony. Nazwa pliku, który miał ulec zamianie, została zmieniona na nazwę kopii zapasowej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 - Unable to move the replacement file to the file to be replaced. The file to be replaced has been renamed using the backup name.
@@ -9199,7 +9199,7 @@ Language=Russian
 ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS - Журнал изменений тома удален.
 .
 Language=Polish
-ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS - The volume change journal is being deleted.
+ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS - Dziennik zmian woluminu jest usuwany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS - The volume change journal is being deleted.
@@ -9216,7 +9216,7 @@ Language=Russian
 ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE - Журнал изменений тома не активен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE - The volume change journal is not active.
+ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE - Dziennik zmiany woluminu nie jest aktywny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE - The volume change journal is not active.
@@ -9233,7 +9233,7 @@ Language=Russian
 ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND - Файл найден, но это может быть неверный файл.
 .
 Language=Polish
-ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND - A file was found, but it may not be the correct file.
+ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND - Plik został znaleziony, ale może to nie być właściwy plik.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND - A file was found, but it may not be the correct file.
@@ -9250,7 +9250,7 @@ Language=Russian
 ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED - Из журнала удалена запись.
 .
 Language=Polish
-ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED - The journal entry has been deleted from the journal.
+ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED - Wpis dziennika został usunięty z dziennika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED - The journal entry has been deleted from the journal.
@@ -9267,7 +9267,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_DEVICE - Указано неверное имя устройства.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_DEVICE - The specified device name is invalid.
+ERROR_BAD_DEVICE - Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_DEVICE - The specified device name is invalid.
@@ -9284,7 +9284,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_UNAVAIL - Устройство сейчас не подключено, но сведения о нем в конфигурации присутствуют.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_UNAVAIL - The device is not currently connected but it is a remembered connection.
+ERROR_CONNECTION_UNAVAIL - Urządzenie nie jest obecnie podłączone, ale istnieje jako zapamiętane połączenie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_UNAVAIL - The device is not currently connected but it is a remembered connection.
@@ -9301,7 +9301,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED - Локальное имя устройства уже используется для подключения к другому сетевому ресурсу.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED - The local device name has a remembered connection to another network resource.
+ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED - Nazwa urządzenia lokalnego pamięta połączenie z innym zasobem sieciowym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED - The local device name has a remembered connection to another network resource.
@@ -9318,7 +9318,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH - Сетевой путь введен неправильно, не существует, или сеть сейчас недоступна. Попробуйте ввести путь заново или обратитесь к администратору сети.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH - The network path was either typed incorrectly, does not exist, or the network provider is not currently available. Please try retyping the path or contact your network administrator.
+ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH - Ścieżka sieciowa została wpisana niepoprawnie, nie istnieje lub dostawca sieci jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie wpisać ścieżkę lub skontaktuj się z administratorem sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH - The network path was either typed incorrectly, does not exist, or the network provider is not currently available. Please try retyping the path or contact your network administrator.
@@ -9335,7 +9335,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_PROVIDER - Имя службы доступа к сети задано неверно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_PROVIDER - The specified network provider name is invalid.
+ERROR_BAD_PROVIDER - Określona nazwa dostawcy sieciowego jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_PROVIDER - The specified network provider name is invalid.
@@ -9352,7 +9352,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE - Не удается открыть конфигурацию подключения к сети.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE - Unable to open the network connection profile.
+ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE - Nie można otworzyć profilu połączenia sieciowego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE - Unable to open the network connection profile.
@@ -9369,7 +9369,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_PROFILE - Конфигурация подключения к сети повреждена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_PROFILE - The network connection profile is corrupted.
+ERROR_BAD_PROFILE - Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_PROFILE - The network connection profile is corrupted.
@@ -9386,7 +9386,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_CONTAINER - Перечисление объектов, не являющихся контейнерами, невозможно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_CONTAINER - Cannot enumerate a noncontainer.
+ERROR_NOT_CONTAINER - Nie można wyliczać obiektu nie będącego kontenerem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_CONTAINER - Cannot enumerate a noncontainer.
@@ -9403,7 +9403,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EXTENDED_ERROR - Ошибка расширенного типа.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EXTENDED_ERROR - An extended error has occurred.
+ERROR_EXTENDED_ERROR - Wystąpił błąd rozszerzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EXTENDED_ERROR - An extended error has occurred.
@@ -9420,7 +9420,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_GROUPNAME - Неверный формат имени группы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_GROUPNAME - The format of the specified group name is invalid.
+ERROR_INVALID_GROUPNAME - Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_GROUPNAME - The format of the specified group name is invalid.
@@ -9437,7 +9437,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_COMPUTERNAME - Неверный формат имени компьютера.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_COMPUTERNAME - The format of the specified computer name is invalid.
+ERROR_INVALID_COMPUTERNAME - Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_COMPUTERNAME - The format of the specified computer name is invalid.
@@ -9454,7 +9454,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_EVENTNAME - Неверный формат имени события.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_EVENTNAME - The format of the specified event name is invalid.
+ERROR_INVALID_EVENTNAME - Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_EVENTNAME - The format of the specified event name is invalid.
@@ -9471,7 +9471,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DOMAINNAME - Неверный формат имени домена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DOMAINNAME - The format of the specified domain name is invalid.
+ERROR_INVALID_DOMAINNAME - Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DOMAINNAME - The format of the specified domain name is invalid.
@@ -9488,7 +9488,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SERVICENAME - Неверный формат имени службы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SERVICENAME - The format of the specified service name is invalid.
+ERROR_INVALID_SERVICENAME - Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SERVICENAME - The format of the specified service name is invalid.
@@ -9505,7 +9505,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_NETNAME - Неверный формат сетевого имени.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_NETNAME - The format of the specified network name is invalid.
+ERROR_INVALID_NETNAME - Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_NETNAME - The format of the specified network name is invalid.
@@ -9522,7 +9522,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SHARENAME - Недопустимый формат имени общего ресурса.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SHARENAME - The format of the specified share name is invalid.
+ERROR_INVALID_SHARENAME - Format określonej nazwy udziału jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SHARENAME - The format of the specified share name is invalid.
@@ -9539,7 +9539,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_PASSWORDNAME - Неверный формат пароля.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_PASSWORDNAME - The format of the specified password is invalid.
+ERROR_INVALID_PASSWORDNAME - Format określonego hasła jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_PASSWORDNAME - The format of the specified password is invalid.
@@ -9556,7 +9556,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MESSAGENAME - Неверный формат имени сообщения.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MESSAGENAME - The format of the specified message name is invalid.
+ERROR_INVALID_MESSAGENAME - Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MESSAGENAME - The format of the specified message name is invalid.
@@ -9573,7 +9573,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MESSAGEDEST - Неверный формат задания адреса, по которому отправляется сообщение.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MESSAGEDEST - The format of the specified message destination is invalid.
+ERROR_INVALID_MESSAGEDEST - Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MESSAGEDEST - The format of the specified message destination is invalid.
@@ -9590,7 +9590,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT - Множественное подключение к серверу или к общим ресурсам одним пользователем с использованием более одного имени пользователя не разрешено. Отключите все предыдущие подключения к серверу или общим ресурсам и повторите попытку.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT - Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.
+ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT - Wielokrotne połączenia z serwerem lub udostępnionym zasobem przez tego samego użytkownika przy użyciu więcej niż jednej nazwy użytkownika są niedozwolone. Rozłącz wszystkie poprzednie połączenia z serwerem lub udostępnionym zasobem i spróbuj ponownie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT - Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.
@@ -9607,7 +9607,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED - Попытка установки сеанса связи с сервером сети, для которого достигнут предел по числу таких сеансов.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to establish a session to a network server, but there are already too many sessions established to that server.
+ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED - Podjęto próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci, ale jest już ustanowionych zbyt wiele sesji z tym serwerem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to establish a session to a network server, but there are already too many sessions established to that server.
@@ -9624,7 +9624,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DUP_DOMAINNAME - Имя рабочей группы или домена уже используется другим компьютером в сети.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DUP_DOMAINNAME - The workgroup or domain name is already in use by another computer on the network.
+ERROR_DUP_DOMAINNAME - Nazwa domeny lub grupy roboczej jest już używana przez inny komputer w sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DUP_DOMAINNAME - The workgroup or domain name is already in use by another computer on the network.
@@ -9641,7 +9641,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_NETWORK - Сеть отсутствует или не запущена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_NETWORK - The network is not present or not started.
+ERROR_NO_NETWORK - Brak sieci lub nie została ona uruchomiona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_NETWORK - The network is not present or not started.
@@ -9658,7 +9658,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANCELLED - Операция была отменена пользователем.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANCELLED - The operation was canceled by the user.
+ERROR_CANCELLED - Operacja została anulowana przez użytkownika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANCELLED - The operation was canceled by the user.
@@ -9675,7 +9675,7 @@ Language=Russian
 ERROR_USER_MAPPED_FILE - Запрошенную операцию нельзя выполнить для файла с открытой пользователем сопоставленной секцией.
 .
 Language=Polish
-ERROR_USER_MAPPED_FILE - The requested operation cannot be performed on a file with a user-mapped section open.
+ERROR_USER_MAPPED_FILE - Nie można wykonać żądanej operacji na pliku z otwartą sekcją mapowania użytkownika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_USER_MAPPED_FILE - The requested operation cannot be performed on a file with a user-mapped section open.
@@ -9692,7 +9692,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_REFUSED - Удаленный компьютер отклонил это сетевое подключение.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_REFUSED - The remote system refused the network connection.
+ERROR_CONNECTION_REFUSED - Komputer zdalny odrzucił połączenie sieciowe.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_REFUSED - The remote system refused the network connection.
@@ -9709,7 +9709,7 @@ Language=Russian
 ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT - Сетевое подключение было закрыто.
 .
 Language=Polish
-ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT - The network connection was gracefully closed.
+ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT - Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT - The network connection was gracefully closed.
@@ -9726,7 +9726,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED - Конечной точке сетевого транспорта уже сопоставлен адрес.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED - The network transport endpoint already has an address associated with it.
+ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED - Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED - The network transport endpoint already has an address associated with it.
@@ -9743,7 +9743,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED - Конечной точке сети еще не сопоставлен адрес.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED - An address has not yet been associated with the network endpoint.
+ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED - Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED - An address has not yet been associated with the network endpoint.
@@ -9760,7 +9760,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_INVALID - Попытка выполнить операцию для несуществующего сетевого подключения.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_INVALID - An operation was attempted on a nonexistent network connection.
+ERROR_CONNECTION_INVALID - Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_INVALID - An operation was attempted on a nonexistent network connection.
@@ -9777,7 +9777,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_ACTIVE - Попытка выполнить недопустимую операцию для активного сетевого подключения.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_ACTIVE - An invalid operation was attempted on an active network connection.
+ERROR_CONNECTION_ACTIVE - Na aktywnym połączeniu sieciowym próbowano wykonać nieprawidłową operację.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_ACTIVE - An invalid operation was attempted on an active network connection.
@@ -9794,7 +9794,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NETWORK_UNREACHABLE - Сетевая папка недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети обратитесь к справочной системе Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NETWORK_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
+ERROR_NETWORK_UNREACHABLE - Lokalizacja sieciowa jest nieosiągalna. Informacje na temat rozwiązywania problemów z siecią można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NETWORK_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
@@ -9811,7 +9811,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOST_UNREACHABLE - Сетевая папка недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети обратитесь к справочной системе Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOST_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
+ERROR_HOST_UNREACHABLE - Lokalizacja sieciowa jest nieosiągalna. Informacje na temat rozwiązywania problemów z siecią można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOST_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
@@ -9828,7 +9828,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE - Сетевая папка недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети обратитесь к справочной системе Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
+ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE - Lokalizacja sieciowa jest nieosiągalna. Informacje na temat rozwiązywania problemów z siecią można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE - The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
@@ -9845,7 +9845,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PORT_UNREACHABLE - На конечном звене нужной сети удаленной системы не запущена ни одна служба.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PORT_UNREACHABLE - No service is operating at the destination network endpoint on the remote system.
+ERROR_PORT_UNREACHABLE - W docelowym punkcie końcowym sieci systemu zdalnego nie działa żadna usługa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PORT_UNREACHABLE - No service is operating at the destination network endpoint on the remote system.
@@ -9862,7 +9862,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REQUEST_ABORTED - Запрос был прерван.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REQUEST_ABORTED - The request was aborted.
+ERROR_REQUEST_ABORTED - Żądanie zostało przerwane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REQUEST_ABORTED - The request was aborted.
@@ -9879,7 +9879,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_ABORTED - Подключение к сети было разорвано локальной системой.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_ABORTED - The network connection was aborted by the local system.
+ERROR_CONNECTION_ABORTED - Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_ABORTED - The network connection was aborted by the local system.
@@ -9896,7 +9896,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RETRY - Не удалось завершить операцию.  Следует повторить ее.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RETRY - The operation could not be completed. A retry should be performed.
+ERROR_RETRY - Operacja nie zakończyła się pomyślnie. Należy ponowić próbę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RETRY - The operation could not be completed. A retry should be performed.
@@ -9913,7 +9913,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT - Подключение к серверу невозможно, так как для данной учетной записи уже достигнут предел по числу одновременных подключений.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT - A connection to the server could not be made because the limit on the number of concurrent connections for this account has been reached.
+ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT - Nie można ustanowić połączenia z serwerem z powodu wyczerpania limitu jednoczesnych połączeń dla tego konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT - A connection to the server could not be made because the limit on the number of concurrent connections for this account has been reached.
@@ -9930,7 +9930,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION - Попытка входа в сеть в непредусмотренное для этой учетной записи время дня.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION - Attempting to log in during an unauthorized time of day for this account.
+ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION - Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION - Attempting to log in during an unauthorized time of day for this account.
@@ -9947,7 +9947,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION - Данная учетная запись не может быть использована для входа в сеть с этой станции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION - The account is not authorized to log in from this station.
+ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION - Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION - The account is not authorized to log in from this station.
@@ -9964,7 +9964,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INCORRECT_ADDRESS - Не удалось использовать сетевой адрес для запрошенной операции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INCORRECT_ADDRESS - The network address could not be used for the operation requested.
+ERROR_INCORRECT_ADDRESS - Adresu sieciowego nie można użyć do żądanej operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INCORRECT_ADDRESS - The network address could not be used for the operation requested.
@@ -9981,7 +9981,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALREADY_REGISTERED - Служба уже зарегистрирована.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALREADY_REGISTERED - The service is already registered.
+ERROR_ALREADY_REGISTERED - Usługa jest już zarejestrowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALREADY_REGISTERED - The service is already registered.
@@ -9998,7 +9998,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVICE_NOT_FOUND - Указанная служба не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVICE_NOT_FOUND - The specified service does not exist.
+ERROR_SERVICE_NOT_FOUND - Określona usługa nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVICE_NOT_FOUND - The specified service does not exist.
@@ -10015,7 +10015,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_AUTHENTICATED - Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не зарегистрирован.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_AUTHENTICATED - The operation being requested was not performed because the user has not been authenticated.
+ERROR_NOT_AUTHENTICATED - Żądana operacja nie została wykonana, ponieważ użytkownik nie został uwierzytelniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_AUTHENTICATED - The operation being requested was not performed because the user has not been authenticated.
@@ -10032,7 +10032,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_LOGGED_ON - Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не выполнил вход в сеть. Указанная служба не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_LOGGED_ON - The operation being requested was not performed because the user has not logged on to the network. The specified service does not exist.
+ERROR_NOT_LOGGED_ON - Żądana operacja nie została wykonana, ponieważ użytkownik nie zalogował się do sieci. Określona usługa nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_LOGGED_ON - The operation being requested was not performed because the user has not logged on to the network. The specified service does not exist.
@@ -10049,7 +10049,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONTINUE - Требуется продолжить выполняющуюся операцию.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONTINUE - Continue with work in progress.
+ERROR_CONTINUE - Kontynuuj wykonywaną pracę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONTINUE - Continue with work in progress.
@@ -10066,7 +10066,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALREADY_INITIALIZED - Попытка выполнить операцию инициализации, которая уже проведена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALREADY_INITIALIZED - An attempt was made to perform an initialization operation when initialization has already been completed.
+ERROR_ALREADY_INITIALIZED - Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji po tym, gdy inicjalizacja została już wykonana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALREADY_INITIALIZED - An attempt was made to perform an initialization operation when initialization has already been completed.
@@ -10083,7 +10083,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_MORE_DEVICES - Больше локальных устройств не найдено.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_MORE_DEVICES - No more local devices.
+ERROR_NO_MORE_DEVICES - Brak dalszych urządzeń lokalnych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_MORE_DEVICES - No more local devices.
@@ -10100,7 +10100,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_SITE - Указанный сайт не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_SITE - The specified site does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_SITE - Podana lokacja nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_SITE - The specified site does not exist.
@@ -10117,7 +10117,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS - Контроллер домена с указанным именем уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS - A domain controller with the specified name already exists.
+ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS - Kontroler domeny o podanej nazwie już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS - A domain controller with the specified name already exists.
@@ -10134,7 +10134,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ONLY_IF_CONNECTED - Эта операция поддерживается только при наличии подключения к серверу.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ONLY_IF_CONNECTED - This operation is supported only when you are connected to the server.
+ERROR_ONLY_IF_CONNECTED - Ta operacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy jest nawiązane połączenie z serwerem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ONLY_IF_CONNECTED - This operation is supported only when you are connected to the server.
@@ -10151,7 +10151,7 @@ Language=Russian
 ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES - Основной модуль групповой политики должен вызвать расширение даже в случае отсутствия изменений.
 .
 Language=Polish
-ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES - The group policy framework should call the extension even if there are no changes.
+ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES - Zasady grupowe powinny wywołać rozszerzenie, nawet jeśli nie ma zmian.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES - The group policy framework should call the extension even if there are no changes.
@@ -10168,7 +10168,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_USER_PROFILE - Выбранный пользователь не имеет допустимого профиля.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_USER_PROFILE - The specified user does not have a valid profile.
+ERROR_BAD_USER_PROFILE - Nie ma prawidłowego profilu dla podanego użytkownika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_USER_PROFILE - The specified user does not have a valid profile.
@@ -10185,7 +10185,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS - Эта операция не поддерживается на Windows Server 2003 for Small Business Server.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS - This operation is not supported on a computer running Windows Server 2003 for Small Business Server.
+ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS - Ta operacja nie jest obsługiwana na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2003 for Small Business Server.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS - This operation is not supported on a computer running Windows Server 2003 for Small Business Server.
@@ -10202,7 +10202,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Идет завершение работы компьютера-сервера.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - The server machine is shutting down.
+ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - Trwa zamykanie serwera.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS - The server machine is shutting down.
@@ -10219,7 +10219,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOST_DOWN - Удаленная система недоступна. За информацией о разрешении проблем в сети, обратитесь к справочной системе Windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOST_DOWN - The remote system is not available. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
+ERROR_HOST_DOWN - System zdalny jest niedostępny. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z siecią, zobacz Pomoc systemu Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOST_DOWN - The remote system is not available. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
@@ -10236,7 +10236,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NON_ACCOUNT_SID - Был указан идентификатор безопасности не из того домена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NON_ACCOUNT_SID - The security identifier provided is not from an account domain.
+ERROR_NON_ACCOUNT_SID - Podany identyfikator zabezpieczeń nie pochodzi z domeny konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NON_ACCOUNT_SID - The security identifier provided is not from an account domain.
@@ -10253,7 +10253,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NON_DOMAIN_SID - В указанном идентификаторе безопасности отсутствует компонент для домена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NON_DOMAIN_SID - The security identifier provided does not have a domain component.
+ERROR_NON_DOMAIN_SID - Podany identyfikator zabezpieczeń nie ma składnika określającego domenę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NON_DOMAIN_SID - The security identifier provided does not have a domain component.
@@ -10270,7 +10270,7 @@ Language=Russian
 ERROR_APPHELP_BLOCK - Окно AppHelp закрыто, из-за чего приложение не было запущено.
 .
 Language=Polish
-ERROR_APPHELP_BLOCK - AppHelp dialog canceled thus preventing the application from starting.
+ERROR_APPHELP_BLOCK - Okno dialogowe pomocy aplikacji zostało anulowane i uniemożliwia to uruchomienie aplikacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_APPHELP_BLOCK - AppHelp dialog canceled thus preventing the application from starting.
@@ -10287,7 +10287,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY - Эта программа заблокирована групповой политикой. За дополнительными сведениями обращайтесь к системному администратору.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY - Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy. For more information, open Event Viewer or contact your system administrator.
+ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY - Ten program jest blokowany przez zasady grupy. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Podgląd zdarzeń lub skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY - Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy. For more information, open Event Viewer or contact your system administrator.
@@ -10304,7 +10304,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION - Попытка программы использовать неправильное значение регистра. Обычно это вызвано неинициализированным регистром.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION - A program attempt to use an invalid register value. Normally caused by an uninitialized register. This error is Itanium specific.
+ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION - Program próbuje użyć nieprawidłowej wartości rejestru. Zwykle przyczyną jest niezainicjowany rejestr. Ten błąd jest specyficzny dla procesora Itanium.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION - A program attempt to use an invalid register value. Normally caused by an uninitialized register. This error is Itanium specific.
@@ -10321,7 +10321,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CSCSHARE_OFFLINE - Общий ресурс недоступен или не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CSCSHARE_OFFLINE - The share is currently offline or does not exist.
+ERROR_CSCSHARE_OFFLINE - Udział jest aktualnie w trybie offline lub nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CSCSHARE_OFFLINE - The share is currently offline or does not exist.
@@ -10338,7 +10338,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PKINIT_FAILURE - Ошибка протокола Kerberos при проверке сертификата KDC во время входа в систему со смарт-картой. Дополнительные сведения см. в журнале системных событий.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PKINIT_FAILURE - The kerberos protocol encountered an error while validating the KDC certificate during smartcard logon.
+ERROR_PKINIT_FAILURE - Protokół Kerberos napotkał błąd, sprawdzając poprawność certyfikatu KDC podczas logowania karty inteligentnej. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PKINIT_FAILURE - The kerberos protocol encountered an error while validating the KDC certificate during smartcard logon.
@@ -10355,7 +10355,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE - Ошибка протокола Kerberos при попытке использовать подсистему для смарт-карт.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE - The kerberos protocol encountered an error while attempting to utilize the smartcard subsystem.
+ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE - Protokół Kerberos napotkał błąd podczas próby użycia podsystemu karty inteligentnej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE - The kerberos protocol encountered an error while attempting to utilize the smartcard subsystem.
@@ -10372,7 +10372,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DOWNGRADE_DETECTED - Системе не удается установить связь с контроллером домена, чтобы обработать запрос на проверку подлинности. Попробуйте еще раз позже.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DOWNGRADE_DETECTED - The system detected a possible attempt to compromise security. Please ensure that you can contact the server that authenticated you.
+ERROR_DOWNGRADE_DETECTED - System wykrył możliwe zagrożenie bezpieczeństwa. Upewnij się, że możesz skontaktować się z serwerem, który Cię uwierzytelnił.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DOWNGRADE_DETECTED - The system detected a possible attempt to compromise security. Please ensure that you can contact the server that authenticated you.
@@ -10389,7 +10389,7 @@ Language=Russian
 SEC_E_SMARTCARD_CERT_REVOKED - The smartcard certificate used for authentication has been revoked. Please contact your system administrator. There may be additional information in the event log.
 .
 Language=Polish
-SEC_E_SMARTCARD_CERT_REVOKED - The smartcard certificate used for authentication has been revoked. Please contact your system administrator. There may be additional information in the event log.
+SEC_E_SMARTCARD_CERT_REVOKED - Certyfikat karty inteligentnej użyty do uwierzytelnienia został odwołany. Skontaktuj się z administratorem systemu. Dodatkowe informacje może zawierać dziennik zdarzeń.
 .
 Language=Romanian
 SEC_E_SMARTCARD_CERT_REVOKED - The smartcard certificate used for authentication has been revoked. Please contact your system administrator. There may be additional information in the event log.
@@ -10406,7 +10406,7 @@ Language=Russian
 SEC_E_ISSUING_CA_UNTRUSTED - An untrusted certificate authority was detected while processing the smartcard certificate used for authentication. Please contact your system administrator.
 .
 Language=Polish
-SEC_E_ISSUING_CA_UNTRUSTED - An untrusted certificate authority was detected while processing the smartcard certificate used for authentication. Please contact your system administrator.
+SEC_E_ISSUING_CA_UNTRUSTED - Podczas przetwarzania certyfikatu karty inteligentnej używanej do uwierzytelniania został wykryty niezaufany urząd certyfikacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 SEC_E_ISSUING_CA_UNTRUSTED - An untrusted certificate authority was detected while processing the smartcard certificate used for authentication. Please contact your system administrator.
@@ -10423,7 +10423,7 @@ Language=Russian
 SEC_E_REVOCATION_OFFLINE_C - The revocation status of the smartcard certificate used for authentication could not be determined. Please contact your system administrator.
 .
 Language=Polish
-SEC_E_REVOCATION_OFFLINE_C - The revocation status of the smartcard certificate used for authentication could not be determined. Please contact your system administrator.
+SEC_E_REVOCATION_OFFLINE_C - Ustalenie stanu odwołania certyfikatu karty inteligentnej używanego do uwierzytelniania nie było możliwe. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 SEC_E_REVOCATION_OFFLINE_C - The revocation status of the smartcard certificate used for authentication could not be determined. Please contact your system administrator.
@@ -10440,7 +10440,7 @@ Language=Russian
 SEC_E_PKINIT_CLIENT_FAILUR - The smartcard certificate used for authentication was not trusted. Please contact your system administrator.
 .
 Language=Polish
-SEC_E_PKINIT_CLIENT_FAILUR - The smartcard certificate used for authentication was not trusted. Please contact your system administrator.
+SEC_E_PKINIT_CLIENT_FAILUR - Certyfikat karty inteligentnej używany do uwierzytelniania nie był zaufany. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 SEC_E_PKINIT_CLIENT_FAILUR - The smartcard certificate used for authentication was not trusted. Please contact your system administrator.
@@ -10457,7 +10457,7 @@ Language=Russian
 SEC_E_SMARTCARD_CERT_EXPIRED - The smartcard certificate used for authentication has expired. Please contact your system administrator.
 .
 Language=Polish
-SEC_E_SMARTCARD_CERT_EXPIRED - The smartcard certificate used for authentication has expired. Please contact your system administrator.
+SEC_E_SMARTCARD_CERT_EXPIRED - Certyfikat karty inteligentnej używany do uwierzytelniania wygasł. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 SEC_E_SMARTCARD_CERT_EXPIRED - The smartcard certificate used for authentication has expired. Please contact your system administrator.
@@ -10474,7 +10474,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MACHINE_LOCKED - Компьютер заблокирован и не может завершить работу без режима принудительного завершения.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MACHINE_LOCKED - The machine is locked and cannot be shut down without the force option.
+ERROR_MACHINE_LOCKED - Komputer jest zablokowany i nie można go zamknąć bez opcji wymuszenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MACHINE_LOCKED - The machine is locked and cannot be shut down without the force option.
@@ -10491,7 +10491,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA - Определенный в приложении ответный вызов вернул неверные данные.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA - An application-defined callback gave invalid data when called.
+ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA - Określone przez aplikację wywołanie zwrotne dało po wywołaniu nieprawidłowe dane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA - An application-defined callback gave invalid data when called.
@@ -10508,7 +10508,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED - Система групповой политики должна вызывать расширения в синхронном, не фоновом режиме обновления.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED - The group policy framework should call the extension in the synchronous foreground policy refresh.
+ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED - Ogólna struktura zasad grupy powinna wywołać rozszerzenie podczas synchronicznego, pierwszoplanowego odświeżania zasad.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED - The group policy framework should call the extension in the synchronous foreground policy refresh.
@@ -10525,7 +10525,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DRIVER_BLOCKED - Загрузка драйвера была заблокирована.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DRIVER_BLOCKED - This driver has been blocked from loading.
+ERROR_DRIVER_BLOCKED - Nastąpiło zablokowanie ładowania sterownika
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DRIVER_BLOCKED - This driver has been blocked from loading.
@@ -10542,7 +10542,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL - Библиотека, на которую ссылается модуль, не является библиотекой динамической компоновки (DLL) или исполняемым модулем.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL - A dynamic link library (DLL) referenced a module that was neither a DLL nor the process's executable image.
+ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL - Biblioteka dołączana dynamicznie DLL odwoływała się do modułu, który nie był ani biblioteką DLL, ani obrazem wykonywalnym procesu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL - A dynamic link library (DLL) referenced a module that was neither a DLL nor the process's executable image.
@@ -10559,7 +10559,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE - Windows не удается запустить эту программу, так как она отключена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE - Windows cannot open this program since it has been disabled.
+ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE - System Windows nie może otworzyć tego programu, ponieważ został on wyłączony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE - Windows cannot open this program since it has been disabled.
@@ -10576,7 +10576,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER - Windows не удается открыть эту программу, так как система учета лицензий изменена или повреждена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER - Windows cannot open this program because the license enforcement system has been tampered with or become corrupted.
+ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER - System Windows nie może otworzyć tego programu, ponieważ system wymuszania licencji został zmieniony lub uszkodzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER - Windows cannot open this program because the license enforcement system has been tampered with or become corrupted.
@@ -10593,7 +10593,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RECOVERY_FAILURE - Неудача при восстановлении транзакции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RECOVERY_FAILURE - A transaction recovery failed.
+ERROR_RECOVERY_FAILURE - Odzyskanie transakcji nie powiodło się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RECOVERY_FAILURE - A transaction recovery failed.
@@ -10610,7 +10610,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALREADY_FIBER - Текущий поток уже преобразован в нить.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALREADY_FIBER - The current thread has already been converted to a fiber.
+ERROR_ALREADY_FIBER - Bieżący wątek został już przekonwertowany do włókna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALREADY_FIBER - The current thread has already been converted to a fiber.
@@ -10627,7 +10627,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALREADY_THREAD - Текущий поток уже преобразован из нити.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALREADY_THREAD - The current thread has already been converted from a fiber.
+ERROR_ALREADY_THREAD - Bieżący wątek został już przekonwertowany z włókna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALREADY_THREAD - The current thread has already been converted from a fiber.
@@ -10644,7 +10644,7 @@ Language=Russian
 ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN - Обнаружено переполнение стекового буфера в данном приложении. Это переполнение может позволить злоумышленнику получить управление над данным приложением.
 .
 Language=Polish
-ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN - The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application.
+ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN - System wykrył w tej aplikacji przekroczenie buforu opartego na stosie. Przekroczenie może umożliwić złośliwemu użytkownikowi uzyskanie kontroli nad tą aplikacją.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN - The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application.
@@ -10661,7 +10661,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED - В одном из параметров задано больше данных, чем эта функция может обработать.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED - Data present in one of the parameters is more than the function can operate on.
+ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED - Ilość danych w jednym z parametrów jest większa niż ilość, którą może obsłużyć funkcja.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED - Data present in one of the parameters is more than the function can operate on.
@@ -10678,7 +10678,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEBUGGER_INACTIVE - Не удалось выполнить операцию над объектом отладки, так как он удаляется.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEBUGGER_INACTIVE - An attempt to do an operation on a debug object failed because the object is in the process of being deleted.
+ERROR_DEBUGGER_INACTIVE - Próba wykonania operacji na obiekcie debugowania nie powiodła się, ponieważ obiekt jest właśnie usuwany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEBUGGER_INACTIVE - An attempt to do an operation on a debug object failed because the object is in the process of being deleted.
@@ -10695,7 +10695,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DELAY_LOAD_FAILED - Не удалось загрузить с задержкой библиотеку DLL или получить из нее адрес функции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DELAY_LOAD_FAILED - An attempt to delay-load a .dll or get a function address in a delay-loaded .dll failed.
+ERROR_DELAY_LOAD_FAILED - Próba załadowania z opóźnieniem biblioteki .dll lub uzyskania adresu funkcji z biblioteki .dll załadowanej z opóźnieniem nie powiodła się.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DELAY_LOAD_FAILED - An attempt to delay-load a .dll or get a function address in a delay-loaded .dll failed.
@@ -10712,7 +10712,7 @@ Language=Russian
 ERROR_VDM_DISALLOWED - "%1" является 16-битным приложением. Вы не имеете прав доступа для выполнения 16-битных приложений. Проверьте ваши права доступа с вашим системным администратором.
 .
 Language=Polish
-ERROR_VDM_DISALLOWED - %1 is a 16-bit application. You do not have permissions to execute 16-bit applications. Check your permissions with your system administrator.
+ERROR_VDM_DISALLOWED - %1 jest aplikacją 16-bitową. Nie masz uprawnień do wykonywania aplikacji 16-bitowych. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje o uprawnieniach.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_VDM_DISALLOWED - %1 is a 16-bit application. You do not have permissions to execute 16-bit applications. Check your permissions with your system administrator.
@@ -10729,7 +10729,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR - Недостаточно сведений для установки причины сбоя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR - Insufficient information exists to identify the cause of failure.
+ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR - Za mało informacji do zidentyfikowania przyczyny błędu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR - Insufficient information exists to identify the cause of failure.
@@ -10899,7 +10899,7 @@ Language=Russian
 ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT - Права, необходимые службе для правильной работы, не существуют в конфигурации учетной записи службы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT - An operation attempted to exceed an implementation-defined limit.
+ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT - Operacja usiłowała przekroczyć ograniczenie zdefiniowane w implementacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT - An operation attempted to exceed an implementation-defined limit.
@@ -10933,7 +10933,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED - Вызывающая сторона не обладает всеми необходимыми правами доступа.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED - Not all privileges referenced are assigned to the caller.
+ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED - Nie wszystkie wywoływane uprawnienia lub grupy są przypisane komputerowi wywołującemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED - Not all privileges referenced are assigned to the caller.
@@ -10950,7 +10950,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SOME_NOT_MAPPED - Некоторые соответствия между именами пользователей и идентификаторами безопасности не были установлены.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SOME_NOT_MAPPED - Some mapping between account names and security IDs was not done.
+ERROR_SOME_NOT_MAPPED - Nie wykonano pewnych mapowań między nazwami kont i identyfikatorami zabezpieczeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SOME_NOT_MAPPED - Some mapping between account names and security IDs was not done.
@@ -10967,7 +10967,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT - Системные квоты для данной учетной записи не установлены.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT - No system quota limits are specifically set for this account.
+ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT - Dla tego konta nie ustawiono żadnych szczególnych ograniczeń przydziałów zasobów systemowych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT - No system quota limits are specifically set for this account.
@@ -10984,7 +10984,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY - Ключ шифрования недоступен. Возвращен общедоступный ключ.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY - No encryption key is available. A well-known encryption key was returned.
+ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY - Brak klucza szyfrowania. Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY - No encryption key is available. A well-known encryption key was returned.
@@ -11001,7 +11001,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NULL_LM_PASSWORD - Пароль слишком сложен и не может быть преобразован в пароль LAN Manager. Вместо пароля LAN Manager была возвращена пустая строка.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NULL_LM_PASSWORD - The password is too complex to be converted to a LAN Manager password. The LAN Manager password returned is a NULL string.
+ERROR_NULL_LM_PASSWORD - Hasło jest zbyt złożone, aby mogło być przekształcone na hasło programu LAN Manager. Zwrócone hasło programu LAN Manager jest ciągiem pustym (NULL).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NULL_LM_PASSWORD - The password is too complex to be converted to a LAN Manager password. The LAN Manager password returned is a NULL string.
@@ -11018,7 +11018,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNKNOWN_REVISION - Уровень редакции неизвестен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNKNOWN_REVISION - The revision level is unknown.
+ERROR_UNKNOWN_REVISION - Poziom wydania jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNKNOWN_REVISION - The revision level is unknown.
@@ -11035,7 +11035,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REVISION_MISMATCH - Два уровня редакции являются несовместимыми.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REVISION_MISMATCH - Indicates two revision levels are incompatible.
+ERROR_REVISION_MISMATCH - Wskazuje, że dwa poziomy wydania są niezgodne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REVISION_MISMATCH - Indicates two revision levels are incompatible.
@@ -11052,7 +11052,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_OWNER - Этот идентификатор безопасности не может быть назначен владельцем этого объекта.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_OWNER - This security ID may not be assigned as the owner of this object.
+ERROR_INVALID_OWNER - Ten identyfikator zabezpieczeń nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_OWNER - This security ID may not be assigned as the owner of this object.
@@ -11069,7 +11069,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP - Этот идентификатор безопасности не может быть назначен основной группой объекта.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP - This security ID may not be assigned as the primary group of an object.
+ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP - Ten identyfikator zabezpieczeń nie może być przypisany jako grupa podstawowa obiektu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP - This security ID may not be assigned as the primary group of an object.
@@ -11086,7 +11086,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN - Предпринята попытка использования элемента олицетворения потоком команд, который в данное время не олицетворяет клиента.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN - An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that is not currently impersonating a client.
+ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN - Na tokenie personifikacji podjął próbę działania wątek, który obecnie nie personifikuje żadnego klienta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN - An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that is not currently impersonating a client.
@@ -11103,7 +11103,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY - Эту группу невозможно отключить.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY - The group may not be disabled.
+ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY - Grupa nie może być wyłączona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY - The group may not be disabled.
@@ -11120,7 +11120,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_LOGON_SERVERS - Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_LOGON_SERVERS - There are currently no logon servers available to service the logon request.
+ERROR_NO_LOGON_SERVERS - Nie ma obecnie serwerów logowania dostępnych do obsługi żądania logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_LOGON_SERVERS - There are currently no logon servers available to service the logon request.
@@ -11137,7 +11137,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION - Указанный сеанс работы не существует. Возможно, он уже  завершен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION - A specified logon session does not exist. It may already have been terminated.
+ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION - Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION - A specified logon session does not exist. It may already have been terminated.
@@ -11154,7 +11154,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE - Указанная привилегия не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE - A specified privilege does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE - Określone uprawnienie nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE - A specified privilege does not exist.
@@ -11171,7 +11171,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD - Клиент не обладает требуемыми правами.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD - A required privilege is not held by the client.
+ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD - Klient nie ma wymaganych uprawnień.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD - A required privilege is not held by the client.
@@ -11188,7 +11188,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME - Указанное имя не является корректным именем пользователя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME - The name provided is not a properly formed account name.
+ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME - Podana nazwa nie jest właściwie sformułowaną nazwą konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME - The name provided is not a properly formed account name.
@@ -11205,7 +11205,7 @@ Language=Russian
 ERROR_USER_EXISTS - Указанная учетная запись уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_USER_EXISTS - The specified user already exists.
+ERROR_USER_EXISTS - Określone konto już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_USER_EXISTS - The specified user already exists.
@@ -11222,7 +11222,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_USER - Указанная учетная запись не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_USER - The specified user does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_USER - Określone konto nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_USER - The specified user does not exist.
@@ -11239,7 +11239,7 @@ Language=Russian
 ERROR_GROUP_EXISTS - Указанная группа уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_GROUP_EXISTS - The specified group already exists.
+ERROR_GROUP_EXISTS - Określona grupa już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_GROUP_EXISTS - The specified group already exists.
@@ -11256,7 +11256,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_GROUP - Указанная группа не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_GROUP - The specified group does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_GROUP - Określona grupa nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_GROUP - The specified group does not exist.
@@ -11273,7 +11273,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEMBER_IN_GROUP - Указанный пользователь уже является членом заданной группы, либо группа не может быть удалена, так как содержит как минимум одного пользователя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEMBER_IN_GROUP - Either the specified user account is already a member of the specified group, or the specified group cannot be deleted because it contains a member.
+ERROR_MEMBER_IN_GROUP - Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona grupa nie może być usunięta, ponieważ zawiera członka grupy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEMBER_IN_GROUP - Either the specified user account is already a member of the specified group, or the specified group cannot be deleted because it contains a member.
@@ -11290,7 +11290,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP - Указанный пользователь не является членом заданной группы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP - The specified user account is not a member of the specified group account.
+ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP - Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP - The specified user account is not a member of the specified group account.
@@ -11307,7 +11307,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LAST_ADMIN - Эта операция запрещена, так как может привести к отключению, удалению или невозможности входа учетной записи администратора.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LAST_ADMIN - The last remaining administration account cannot be disabled or deleted.
+ERROR_LAST_ADMIN - Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może zostać wyłączone ani usunięte.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LAST_ADMIN - The last remaining administration account cannot be disabled or deleted.
@@ -11324,7 +11324,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WRONG_PASSWORD - Не удается обновить пароль. Текущий пароль был задан неверно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WRONG_PASSWORD - Unable to update the password. The value provided as the current password is incorrect.
+ERROR_WRONG_PASSWORD - Nie można zaktualizować hasła. Wartość podana jako bieżące hasło jest niepoprawna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WRONG_PASSWORD - Unable to update the password. The value provided as the current password is incorrect.
@@ -11341,7 +11341,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD - Не удается обновить пароль. Новый пароль содержит недопустимые символы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD - Unable to update the password. The value provided for the new password contains values that are not allowed in passwords.
+ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD - Nie można zaktualizować hasła. Wartość podana jako nowe hasło zawiera wartości niedozwolone w hasłach.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD - Unable to update the password. The value provided for the new password contains values that are not allowed in passwords.
@@ -11358,7 +11358,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PASSWORD_RESTRICTION - Не удается обновить пароль. Введенный пароль не обеспечивает требований домена к длине пароля, его сложности или истории обновления.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PASSWORD_RESTRICTION - Unable to update the password. The value provided for the new password does not meet the length, complexity, or history requirement of the domain.
+ERROR_PASSWORD_RESTRICTION - Nie można zaktualizować hasła. Podana wartość nowego hasła nie spełnia wymagań domeny dotyczących długości, złożoności lub historii hasła.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PASSWORD_RESTRICTION - Unable to update the password. The value provided for the new password does not meet the length, complexity, or history requirement of the domain.
@@ -11375,7 +11375,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_FAILURE - Неверное имя пользователя или пароль.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_FAILURE - Logon failure: unknown user name or bad password.
+ERROR_LOGON_FAILURE - Błąd logowania: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_FAILURE - Logon failure: unknown user name or bad password.
@@ -11392,7 +11392,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION - Вход этого пользователя в систему не выполнен из-за ограничений учетной записи. Например: пустые пароли не разрешены, ограничено число входов или включено ограничение политики.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION - Logon failure: user account restriction. Possible reasons are blank passwords not allowed, logon hour restrictions, or a policy restriction has been enforced.
+ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION - Błąd logowania: Ograniczenie konta użytkownika. Do możliwych przyczyn należą: niedozwolone puste hasła, ograniczenia godzin logowania lub wymuszanie ograniczenia zasad.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION - Logon failure: user account restriction. Possible reasons are blank passwords not allowed, logon hour restrictions, or a policy restriction has been enforced.
@@ -11409,7 +11409,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LOGON_HOURS - Вы не можете войти в систему сейчас из-за ограничений вашей учетной записи.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LOGON_HOURS - Logon failure: account logon time restriction violation.
+ERROR_INVALID_LOGON_HOURS - Błąd logowania: przekroczenie ograniczenia czasu logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LOGON_HOURS - Logon failure: account logon time restriction violation.
@@ -11426,7 +11426,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_WORKSTATION - Этому пользователю не разрешен вход в систему на этом компьютере.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_WORKSTATION - Logon failure: user not allowed to log on to this computer.
+ERROR_INVALID_WORKSTATION - Błąd logowania: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym komputerze.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_WORKSTATION - Logon failure: user not allowed to log on to this computer.
@@ -11443,7 +11443,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PASSWORD_EXPIRED - Срок действия пароля для этой учетной записи истек.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PASSWORD_EXPIRED - Logon failure: the specified account password has expired.
+ERROR_PASSWORD_EXPIRED - Błąd logowania: określone hasło konta wygasło.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PASSWORD_EXPIRED - Logon failure: the specified account password has expired.
@@ -11460,7 +11460,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ACCOUNT_DISABLED - Вход этого пользователя в систему невозможен, так как эта учетная запись сейчас отключена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ACCOUNT_DISABLED - Logon failure: account currently disabled.
+ERROR_ACCOUNT_DISABLED - Błąd logowania: konto jest obecnie wyłączone.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ACCOUNT_DISABLED - Logon failure: account currently disabled.
@@ -11477,7 +11477,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NONE_MAPPED - Сопоставление между именами пользователей и идентификаторами безопасности не было произведено.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NONE_MAPPED - No mapping between account names and security IDs was done.
+ERROR_NONE_MAPPED - Nie zostało wykonane mapowanie między nazwami kont a identyfikatorami zabezpieczeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NONE_MAPPED - No mapping between account names and security IDs was done.
@@ -11494,7 +11494,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED - Одновременно запрошено слишком много локальных кодов пользователей.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED - Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time.
+ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED - Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED - Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time.
@@ -11511,7 +11511,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LUIDS_EXHAUSTED - Дополнительные локальные коды пользователей недоступны.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LUIDS_EXHAUSTED - No more local user identifiers (LUIDs) are available.
+ERROR_LUIDS_EXHAUSTED - Brak dostępnych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LUIDS_EXHAUSTED - No more local user identifiers (LUIDs) are available.
@@ -11528,7 +11528,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY - Часть "subauthority" идентификатора безопасности недействительна для этого конкретного использования.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY - The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use.
+ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY - Podrzędna część identyfikatora zabezpieczeń jest nieprawidłowa dla tego szczególnego zastosowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY - The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use.
@@ -11545,7 +11545,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_ACL - Список управления доступом (ACL) имеет неверную структуру.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_ACL - The access control list (ACL) structure is invalid.
+ERROR_INVALID_ACL - Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_ACL - The access control list (ACL) structure is invalid.
@@ -11562,7 +11562,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SID - Идентификатор безопасности имеет неверную структуру.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SID - The security ID structure is invalid.
+ERROR_INVALID_SID - Struktura identyfikatora zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SID - The security ID structure is invalid.
@@ -11579,7 +11579,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR - Дескриптор защиты данных имеет неверную структуру.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR - The security descriptor structure is invalid.
+ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR - Struktura deskryptora zabezpieczeń jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR - The security descriptor structure is invalid.
@@ -11596,7 +11596,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL - Не удается построить список управления доступом (ACL) или элемент этого списка (ACE).
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL - The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE) could not be built.
+ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL - Nie można zbudować dziedziczonej listy kontroli dostępu (ACL) lub wpisu kontroli dostępu (ACE).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL - The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE) could not be built.
@@ -11613,7 +11613,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVER_DISABLED - Сервер в настоящее время отключен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVER_DISABLED - The server is currently disabled.
+ERROR_SERVER_DISABLED - Serwer jest obecnie wyłączony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVER_DISABLED - The server is currently disabled.
@@ -11630,7 +11630,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SERVER_NOT_DISABLED - Сервер в настоящее время включен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SERVER_NOT_DISABLED - The server is currently enabled.
+ERROR_SERVER_NOT_DISABLED - Serwer jest obecnie włączony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SERVER_NOT_DISABLED - The server is currently enabled.
@@ -11647,7 +11647,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY - Указано недопустимое значение для защитного кода.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY - The value provided was an invalid value for an identifier authority.
+ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY - Podana wartość była nieprawidłowa dla urzędu identyfikatora.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY - The value provided was an invalid value for an identifier authority.
@@ -11664,7 +11664,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED - Недостаточно памяти для обновления сведений, относящихся к защите данных.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED - No more memory is available for security information updates.
+ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED - Za mało pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED - No more memory is available for security information updates.
@@ -11681,7 +11681,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES - Указанные атрибуты неверны или несовместимы с атрибутами группы в целом.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES - The specified attributes are invalid, or incompatible with the attributes for the group as a whole.
+ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES - Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami całości grupy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES - The specified attributes are invalid, or incompatible with the attributes for the group as a whole.
@@ -11698,7 +11698,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL - Требуемый уровень олицетворения не обеспечен, или обеспеченный уровень неверен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL - Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid.
+ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL - Nie został podany poziom personifikacji albo podany poziom jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL - Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid.
@@ -11715,7 +11715,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS - Не удается открыть токен безопасности анонимного уровня.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS - Cannot open an anonymous level security token.
+ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS - Nie można otworzyć tokenu o anonimowym poziomie zabezpieczenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS - Cannot open an anonymous level security token.
@@ -11732,7 +11732,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS - Запрошен неправильный класс сведений для проверки.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS - The validation information class requested was invalid.
+ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS - Żądana klasa informacji sprawdzania poprawności była nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS - The validation information class requested was invalid.
@@ -11749,7 +11749,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_TOKEN_TYPE - Тип токена не соответствует выполняемой операции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_TOKEN_TYPE - The type of the token is inappropriate for its attempted use.
+ERROR_BAD_TOKEN_TYPE - Typ tokena jest nieodpowiedni dla podjętej próby jego użycia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_TOKEN_TYPE - The type of the token is inappropriate for its attempted use.
@@ -11766,7 +11766,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT - Операция, связанная с защитой данных, не может быть выполнена для незащищенного объекта.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT - Unable to perform a security operation on an object that has no associated security.
+ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT - Nie można wykonać operacji zabezpieczenia na obiekcie, z którym nie ma skojarzonego zabezpieczenia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT - Unable to perform a security operation on an object that has no associated security.
@@ -11783,7 +11783,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO - Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO - Configuration information could not be read from the domain controller, either because the machine is unavailable, or access has been denied.
+ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO - Nie można odczytać informacji o konfiguracji z kontrolera domeny, ponieważ urządzenie jest niedostępne lub dostęp jest zabroniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO - Configuration information could not be read from the domain controller, either because the machine is unavailable, or access has been denied.
@@ -11800,7 +11800,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SERVER_STATE - Диспетчер защиты (SAM) или локальный сервер (LSA) не смог выполнить требуемую операцию.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SERVER_STATE - The security account manager (SAM) or local security authority (LSA) server was in the wrong state to perform the security operation.
+ERROR_INVALID_SERVER_STATE - Menedżer kont zabezpieczeń (SAM) lub lokalny serwer urzędu zabezpieczeń (LSA) był w niewłaściwym stanie do wykonania operacji zabezpieczania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SERVER_STATE - The security account manager (SAM) or local security authority (LSA) server was in the wrong state to perform the security operation.
@@ -11817,7 +11817,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE - Состояние домена не позволило выполнить нужную операцию.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE - The domain was in the wrong state to perform the security operation.
+ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE - Domena była w niewłaściwym stanie do wykonania operacji zabezpieczania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE - The domain was in the wrong state to perform the security operation.
@@ -11834,7 +11834,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE - Операция разрешена только для основного контроллера домена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE - This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
+ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE - Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE - This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
@@ -11851,7 +11851,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_DOMAIN - Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_DOMAIN - The specified domain either does not exist or could not be contacted.
+ERROR_NO_SUCH_DOMAIN - Określona domena nie istnieje lub nie można się z nią skontaktować.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_DOMAIN - The specified domain either does not exist or could not be contacted.
@@ -11868,7 +11868,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DOMAIN_EXISTS - Указанный домен уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DOMAIN_EXISTS - The specified domain already exists.
+ERROR_DOMAIN_EXISTS - Określona domena już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DOMAIN_EXISTS - The specified domain already exists.
@@ -11885,7 +11885,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED - Была сделана попытка превысить предел на число доменов, обслуживаемых одним сервером.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server.
+ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED - Podjęto próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED - An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server.
@@ -11902,7 +11902,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION - Не удается завершить требуемую операцию из-за сбоев в данных на диске или неустранимой ошибки носителя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION - Unable to complete the requested operation because of either a catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk.
+ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION - Nie można wykonać żądanej operacji, ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION - Unable to complete the requested operation because of either a catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk.
@@ -11919,7 +11919,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INTERNAL_ERROR - Внутренняя ошибка.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INTERNAL_ERROR - An internal error occurred.
+ERROR_INTERNAL_ERROR - Wystąpił błąd wewnętrzny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INTERNAL_ERROR - An internal error occurred.
@@ -11936,7 +11936,7 @@ Language=Russian
 ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED - Универсальные типы доступа содержатся в маске доступа, которая должна была уже быть связана с нестандартными типами.
 .
 Language=Polish
-ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED - Generic access types were contained in an access mask which should already be mapped to nongeneric types.
+ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED - Rodzajowe typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już zamapowana na typy nierodzajowe.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED - Generic access types were contained in an access mask which should already be mapped to nongeneric types.
@@ -11953,7 +11953,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT - Дескриптор защиты имеет неверный формат.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT - A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative).
+ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT - Deskryptor zabezpieczeń nie ma prawidłowego formatu (bezwzględnego lub autorelacyjnego).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT - A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative).
@@ -11970,7 +11970,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_LOGON_PROCESS - Выполнение запрошенной операции разрешено только для процессов входа в систему. Вызывающий процесс не зарегистрирован как процесс входа в систему.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_LOGON_PROCESS - The requested action is restricted for use by logon processes only. The calling process has not registered as a logon process.
+ERROR_NOT_LOGON_PROCESS - Żądana akcja jest ograniczona do używania wyłącznie przez procesy logowania. Proces wywołujący nie jest zarejestrowany jako proces logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_LOGON_PROCESS - The requested action is restricted for use by logon processes only. The calling process has not registered as a logon process.
@@ -11987,7 +11987,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS - Запуск нового сеанса работы с уже использующимся кодом невозможен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS - Cannot start a new logon session with an ID that is already in use.
+ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS - Nie można uruchomić nowej sesji logowania z identyfikatorem, który jest już w użyciu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS - Cannot start a new logon session with an ID that is already in use.
@@ -12004,7 +12004,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_PACKAGE - Пакет проверки подлинности не опознан.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_PACKAGE - A specified authentication package is unknown.
+ERROR_NO_SUCH_PACKAGE - Określony pakiet uwierzytelniania jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_PACKAGE - A specified authentication package is unknown.
@@ -12021,7 +12021,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE - Текущее состояние сеанса входа в систему не подходит для запрошенной операции.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE - The logon session is not in a state that is consistent with the requested operation.
+ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE - Sesja logowania jest w stanie niezgodnym z żądaną operacją.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE - The logon session is not in a state that is consistent with the requested operation.
@@ -12038,7 +12038,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION - Код сеанса входа в систему уже используется.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION - The logon session ID is already in use.
+ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION - Identyfikator sesji logowania jest już w użyciu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION - The logon session ID is already in use.
@@ -12055,7 +12055,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LOGON_TYPE - Режим входа в систему задан неверно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LOGON_TYPE - A logon request contained an invalid logon type value.
+ERROR_INVALID_LOGON_TYPE - Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LOGON_TYPE - A logon request contained an invalid logon type value.
@@ -12072,7 +12072,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_IMPERSONATE - Невозможно обеспечить олицетворение через именованный канал до тех пор, пока данные не считаны из этого канала.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_IMPERSONATE - Unable to impersonate using a named pipe until data has been read from that pipe.
+ERROR_CANNOT_IMPERSONATE - Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, nie można przeprowadzić personifikacji przy jego użyciu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_IMPERSONATE - Unable to impersonate using a named pipe until data has been read from that pipe.
@@ -12089,7 +12089,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RXACT_INVALID_STATE - Операция несовместима с состоянием транзакции для ветви реестра.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RXACT_INVALID_STATE - The transaction state of a registry subtree is incompatible with the requested operation.
+ERROR_RXACT_INVALID_STATE - Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RXACT_INVALID_STATE - The transaction state of a registry subtree is incompatible with the requested operation.
@@ -12106,7 +12106,7 @@ Language=Russian
 ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE - База данных защиты повреждена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE - An internal security database corruption has been encountered.
+ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE - Wystąpiło uszkodzenie wewnętrznej bazy danych zabezpieczeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE - An internal security database corruption has been encountered.
@@ -12123,7 +12123,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SPECIAL_ACCOUNT - Операция не предназначена для встроенных учетных записей.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SPECIAL_ACCOUNT - Cannot perform this operation on built-in accounts.
+ERROR_SPECIAL_ACCOUNT - Nie można wykonać tej operacji na kontach wbudowanych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SPECIAL_ACCOUNT - Cannot perform this operation on built-in accounts.
@@ -12140,7 +12140,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SPECIAL_GROUP - Операция не предназначена для встроенной специальной группы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SPECIAL_GROUP - Cannot perform this operation on this built-in special group.
+ERROR_SPECIAL_GROUP - Nie można wykonać tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SPECIAL_GROUP - Cannot perform this operation on this built-in special group.
@@ -12157,7 +12157,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SPECIAL_USER - Операция не предназначена для встроенного специального пользователя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SPECIAL_USER - Cannot perform this operation on this built-in special user.
+ERROR_SPECIAL_USER - Nie można wykonać tej operacji na tym wbudowanym użytkowniku specjalnym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SPECIAL_USER - Cannot perform this operation on this built-in special user.
@@ -12174,7 +12174,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP - Невозможно удалить пользователя из группы, так как она является для него основной.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP - The user cannot be removed from a group because the group is currently the user's primary group.
+ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP - Nie można usunąć użytkownika z grupy, ponieważ grupa jest obecnie podstawową grupą użytkownika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP - The user cannot be removed from a group because the group is currently the user's primary group.
@@ -12191,7 +12191,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE - Токен уже используется в качестве основного токена.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE - The token is already in use as a primary token.
+ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE - Token jest już w użyciu jako token podstawowy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE - The token is already in use as a primary token.
@@ -12208,7 +12208,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_ALIAS - Указанная локальная группа не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_ALIAS - The specified local group does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_ALIAS - Określona grupa lokalna nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_ALIAS - The specified local group does not exist.
@@ -12225,7 +12225,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS - Указанная учетная запись не входит в эту группу.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS - The specified account name is not a member of the local group.
+ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS - Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS - The specified account name is not a member of the local group.
@@ -12242,7 +12242,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MEMBER_IN_ALIAS - Указанная учетная запись уже входит в эту группу.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MEMBER_IN_ALIAS - The specified account name is already a member of the local group.
+ERROR_MEMBER_IN_ALIAS - Określona nazwa konta jest już członkiem grupy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MEMBER_IN_ALIAS - The specified account name is already a member of the local group.
@@ -12259,7 +12259,7 @@ Language=Russian
 ERROR_ALIAS_EXISTS - Указанная локальная группа уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_ALIAS_EXISTS - The specified local group already exists.
+ERROR_ALIAS_EXISTS - Określona grupa lokalna już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_ALIAS_EXISTS - The specified local group already exists.
@@ -12276,7 +12276,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_NOT_GRANTED - Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_NOT_GRANTED - Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
+ERROR_LOGON_NOT_GRANTED - Błąd logowania: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania na tym komputerze.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_NOT_GRANTED - Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
@@ -12293,7 +12293,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_SECRETS - Достигнут предел по количеству защищенных данных/ресурсов для одной системы.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_SECRETS - The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded.
+ERROR_TOO_MANY_SECRETS - Przekroczono maksymalną liczbę haseł, które mogą być przechowywane w pojedynczym systemie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_SECRETS - The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded.
@@ -12310,7 +12310,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SECRET_TOO_LONG - Длина защищенных данных превышает максимально возможную.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SECRET_TOO_LONG - The length of a secret exceeds the maximum length allowed.
+ERROR_SECRET_TOO_LONG - Długość hasła przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SECRET_TOO_LONG - The length of a secret exceeds the maximum length allowed.
@@ -12327,7 +12327,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INTERNAL_DB_ERROR - Локальная база данных защиты содержит внутренние несоответствия.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INTERNAL_DB_ERROR - The local security authority database contains an internal inconsistency.
+ERROR_INTERNAL_DB_ERROR - Baza danych urzędu zabezpieczeń lokalnych zawiera wewnętrzną niezgodność.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INTERNAL_DB_ERROR - The local security authority database contains an internal inconsistency.
@@ -12344,7 +12344,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS - При попытке входа в систему контекст безопасности пользователя накопил слишком много идентификаторов безопасности.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS - During a logon attempt, the user's security context accumulated too many security IDs.
+ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS - Podczas próby logowania kontekst zabezpieczeń użytkownika zakumulował za dużo identyfikatorów zabezpieczeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS - During a logon attempt, the user's security context accumulated too many security IDs.
@@ -12361,7 +12361,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED - Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED - Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
+ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED - Błąd logowania: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania na tym komputerze.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED - Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
@@ -12378,7 +12378,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - A cross-encrypted password is necessary to change a user password.
+ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest hasło zaszyfrowane krzyżowo.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - A cross-encrypted password is necessary to change a user password.
@@ -12395,7 +12395,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SUCH_MEMBER - Не удалось добавить или удалить члена локальной группы, так как он не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SUCH_MEMBER - A new member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist.
+ERROR_NO_SUCH_MEMBER - Nie można dodać nowego członka grupy do grupy lokalnej ani usunąć go z niej, ponieważ ten członek grupy nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SUCH_MEMBER - A new member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist.
@@ -12412,7 +12412,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MEMBER - Добавление нового члена в локальную группу невозможно, так как он имеет неправильный тип учетной записи.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MEMBER - A new member could not be added to a local group because the member has the wrong account type.
+ERROR_INVALID_MEMBER - Nie można dodać nowego członka grupy do grupy lokalnej, ponieważ ten członek grupy ma zły typ konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MEMBER - A new member could not be added to a local group because the member has the wrong account type.
@@ -12429,7 +12429,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TOO_MANY_SIDS - Задано слишком много идентификаторов безопасности.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TOO_MANY_SIDS - Too many security IDs have been specified.
+ERROR_TOO_MANY_SIDS - Określono za dużo identyfikatorów zabezpieczeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TOO_MANY_SIDS - Too many security IDs have been specified.
@@ -12446,7 +12446,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - Для смены пароля необходим зашифрованный пароль.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - A cross-encrypted password is necessary to change this user password.
+ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest hasło zaszyfrowane krzyżowo.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED - A cross-encrypted password is necessary to change this user password.
@@ -12463,7 +12463,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_INHERITANCE - Список управления доступом (ACL) не содержит наследуемых компонентов.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_INHERITANCE - Indicates an ACL contains no inheritable components.
+ERROR_NO_INHERITANCE - Wskazuje, że ACL nie zawiera składników dziedzicznych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_INHERITANCE - Indicates an ACL contains no inheritable components.
@@ -12480,7 +12480,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FILE_CORRUPT - Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FILE_CORRUPT - The file or directory is corrupted and unreadable.
+ERROR_FILE_CORRUPT - Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FILE_CORRUPT - The file or directory is corrupted and unreadable.
@@ -12497,7 +12497,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DISK_CORRUPT - Структура диска повреждена. Чтение невозможно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DISK_CORRUPT - The disk structure is corrupted and unreadable.
+ERROR_DISK_CORRUPT - Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DISK_CORRUPT - The disk structure is corrupted and unreadable.
@@ -12514,7 +12514,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_USER_SESSION_KEY - Для заданного сеанса входа в систему отсутствует раздел сеанса пользователя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_USER_SESSION_KEY - There is no user session key for the specified logon session.
+ERROR_NO_USER_SESSION_KEY - Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_USER_SESSION_KEY - There is no user session key for the specified logon session.
@@ -12531,7 +12531,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED - Для вызываемой службы действует лицензия на определенное число подключений. В настоящее время создание дополнительных подключений к службе невозможно, так как уже существует максимально допустимое число подключений.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED - The service being accessed is licensed for a particular number of connections. No more connections can be made to the service at this time because there are already as many connections as the service can accept.
+ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED - Usługa, do której próbujesz uzyskać dostęp, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń. Nie można obecnie połączyć się z tą usługą, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może zaakceptować.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED - The service being accessed is licensed for a particular number of connections. No more connections can be made to the service at this time because there are already as many connections as the service can accept.
@@ -12548,7 +12548,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WRONG_TARGET_NAME - Конечная учетная запись указана неверно.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WRONG_TARGET_NAME - Logon Failure: The target account name is incorrect.
+ERROR_WRONG_TARGET_NAME - Błąd logowania: niepoprawna nazwa docelowego konta.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WRONG_TARGET_NAME - Logon Failure: The target account name is incorrect.
@@ -12565,7 +12565,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED - Ошибка взаимной проверки подлинности. Пароль сервера на контроллере домена устарел.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED - Mutual Authentication failed. The server's password is out of date at the domain controller.
+ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED - Wzajemne uwierzytelnienie nie powiodło się. Hasło serwera w kontrolerze domeny jest nieaktualne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED - Mutual Authentication failed. The server's password is out of date at the domain controller.
@@ -12582,7 +12582,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TIME_SKEW - Существует разница настройки времени и/или даты между клиентом и сервером.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TIME_SKEW - There is a time and/or date difference between the client and server.
+ERROR_TIME_SKEW - Występuje różnica czasu i/lub daty między klientem i serwerem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TIME_SKEW - There is a time and/or date difference between the client and server.
@@ -12599,7 +12599,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED - Эта операция не может быть выполнена над текущим доменом.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED - This operation cannot be performed on the current domain.
+ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED - Tej operacji nie można wykonać na bieżącej domenie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED - This operation cannot be performed on the current domain.
@@ -12616,7 +12616,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE - Недопустимый дескриптор окна.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE - Invalid window handle.
+ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE - Nieprawidłowe dojście okna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE - Invalid window handle.
@@ -12633,7 +12633,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MENU_HANDLE - Неверный дескриптор меню.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MENU_HANDLE - Invalid menu handle.
+ERROR_INVALID_MENU_HANDLE - Nieprawidłowe dojście menu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MENU_HANDLE - Invalid menu handle.
@@ -12650,7 +12650,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE - Неверный дескриптор указателя.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE - Invalid cursor handle.
+ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE - Nieprawidłowe dojście kursora.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE - Invalid cursor handle.
@@ -12667,7 +12667,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE - Неверный дескриптор таблицы сочетаний клавиш.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE - Invalid accelerator table handle.
+ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE - Nieprawidłowe dojście tabeli przyspieszacza.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE - Invalid accelerator table handle.
@@ -12684,7 +12684,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE - Неверный дескриптор обработчика.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE - Invalid hook handle.
+ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE - Nieprawidłowe dojście haka.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE - Invalid hook handle.
@@ -12701,7 +12701,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_DWP_HANDLE - Неверный дескриптор многооконной структуры.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_DWP_HANDLE - Invalid handle to a multiple-window position structure.
+ERROR_INVALID_DWP_HANDLE - Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_DWP_HANDLE - Invalid handle to a multiple-window position structure.
@@ -12718,7 +12718,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TLW_WITH_WSCHILD - Не удается создать дочернее окно верхнего уровня.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TLW_WITH_WSCHILD - Cannot create a top-level child window.
+ERROR_TLW_WITH_WSCHILD - Nie można utworzyć okna podrzędnego najwyższego poziomu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TLW_WITH_WSCHILD - Cannot create a top-level child window.
@@ -12735,7 +12735,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS - Не удается найти класс окна.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS - Cannot find window class.
+ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS - Nie można odnaleźć klasy okna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS - Cannot find window class.
@@ -12752,7 +12752,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD - Окно принадлежит другому потоку команд.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD - Invalid window; it belongs to other thread.
+ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD - Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD - Invalid window; it belongs to other thread.
@@ -12769,7 +12769,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED - Назначенная клавиша уже зарегистрирована.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED - Hot key is already registered.
+ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED - Klawisz dostępu jest już zarejestrowany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED - Hot key is already registered.
@@ -12786,7 +12786,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS - Класс уже существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS - Class already exists.
+ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS - Klasa już istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS - Class already exists.
@@ -12803,7 +12803,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST - Класс не существует.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST - Class does not exist.
+ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST - Klasa nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST - Class does not exist.
@@ -12820,7 +12820,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS - Class still has open windows.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS - Class still has open windows.
+ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS - Klasa ma wciąż otwarte okna.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS - Class still has open windows.
@@ -12837,7 +12837,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_INDEX - Invalid index.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_INDEX - Invalid index.
+ERROR_INVALID_INDEX - Nieprawidłowy indeks.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_INDEX - Invalid index.
@@ -12854,7 +12854,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_ICON_HANDLE - Invalid icon handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_ICON_HANDLE - Invalid icon handle.
+ERROR_INVALID_ICON_HANDLE - Nieprawidłowe dojście ikony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_ICON_HANDLE - Invalid icon handle.
@@ -12871,7 +12871,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX - Using private DIALOG window words.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX - Using private DIALOG window words.
+ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX - Używane są słowa prywatnego okna DIALOG.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX - Using private DIALOG window words.
@@ -12888,7 +12888,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND - The list box identifier was not found.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND - The list box identifier was not found.
+ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND - Nie znaleziono identyfikatora pola listy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND - The list box identifier was not found.
@@ -12905,7 +12905,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS - No wildcards were found.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS - No wildcards were found.
+ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS - Nie znaleziono symboli wieloznacznych.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS - No wildcards were found.
@@ -12922,7 +12922,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN - Thread does not have a clipboard open.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN - Thread does not have a clipboard open.
+ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN - Wątek nie ma otwartego Schowka.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN - Thread does not have a clipboard open.
@@ -12939,7 +12939,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED - Hot key is not registered.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED - Hot key is not registered.
+ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED - Klawisz dostępu nie jest zarejestrowany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED - Hot key is not registered.
@@ -12956,7 +12956,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG - The window is not a valid dialog window.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG - The window is not a valid dialog window.
+ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG - Okno nie jest prawidłowym oknem dialogowym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG - The window is not a valid dialog window.
@@ -12973,7 +12973,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND - Control ID not found.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND - Control ID not found.
+ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND - Nie można odnaleźć identyfikatora formantu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND - Control ID not found.
@@ -12990,7 +12990,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE - Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE - Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.
+ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE - Nieprawidłowy komunikat dla pola kombi, ponieważ nie ma ono formantu edycyjnego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE - Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.
@@ -13007,7 +13007,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX - The window is not a combo box.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX - The window is not a combo box.
+ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX - Okno nie jest polem kombi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX - The window is not a combo box.
@@ -13024,7 +13024,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT - Height must be less than 256.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT - Height must be less than 256.
+ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT - Wysokość musi być mniejsza niż 256.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT - Height must be less than 256.
@@ -13041,7 +13041,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DC_NOT_FOUND - Invalid device context (DC) handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DC_NOT_FOUND - Invalid device context (DC) handle.
+ERROR_DC_NOT_FOUND - Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DC_NOT_FOUND - Invalid device context (DC) handle.
@@ -13058,7 +13058,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_HOOK_FILTER - Invalid hook procedure type.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_HOOK_FILTER - Invalid hook procedure type.
+ERROR_INVALID_HOOK_FILTER - Nieprawidłowy typ procedury haka.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_HOOK_FILTER - Invalid hook procedure type.
@@ -13075,7 +13075,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_FILTER_PROC - Invalid hook procedure.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_FILTER_PROC - Invalid hook procedure.
+ERROR_INVALID_FILTER_PROC - Nieprawidłowa procedura haka.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_FILTER_PROC - Invalid hook procedure.
@@ -13092,7 +13092,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD - Cannot set nonlocal hook without a module handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD - Cannot set nonlocal hook without a module handle.
+ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD - Nie można ustawić haka nielokalnego bez dojścia modułu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD - Cannot set nonlocal hook without a module handle.
@@ -13109,7 +13109,7 @@ Language=Russian
 ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK - This hook procedure can only be set globally.
 .
 Language=Polish
-ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK - This hook procedure can only be set globally.
+ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK - Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK - This hook procedure can only be set globally.
@@ -13126,7 +13126,7 @@ Language=Russian
 ERROR_JOURNAL_HOOK_SET - The journal hook procedure is already installed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_JOURNAL_HOOK_SET - The journal hook procedure is already installed.
+ERROR_JOURNAL_HOOK_SET - Procedura haka dziennika jest już zainstalowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_JOURNAL_HOOK_SET - The journal hook procedure is already installed.
@@ -13143,7 +13143,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED - The hook procedure is not installed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED - The hook procedure is not installed.
+ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED - Procedura haka nie jest zainstalowana.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED - The hook procedure is not installed.
@@ -13160,7 +13160,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_LB_MESSAGE - Invalid message for single-selection list box.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_LB_MESSAGE - Invalid message for single-selection list box.
+ERROR_INVALID_LB_MESSAGE - Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_LB_MESSAGE - Invalid message for single-selection list box.
@@ -13177,7 +13177,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB - LB_SETCOUNT sent to non-lazy list box.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB - LB_SETCOUNT sent to non-lazy list box.
+ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB - Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB - LB_SETCOUNT sent to non-lazy list box.
@@ -13194,7 +13194,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS - This list box does not support tab stops.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS - This list box does not support tab stops.
+ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS - To pole listy nie obsługuje tabulatorów.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS - This list box does not support tab stops.
@@ -13211,7 +13211,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD - Cannot destroy object created by another thread.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD - Cannot destroy object created by another thread.
+ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD - Nie można zniszczyć obiektu utworzonego przez inny wątek.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD - Cannot destroy object created by another thread.
@@ -13228,7 +13228,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CHILD_WINDOW_MENU - Child windows cannot have menus.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CHILD_WINDOW_MENU - Child windows cannot have menus.
+ERROR_CHILD_WINDOW_MENU - Okna podrzędne nie mogą mieć menu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CHILD_WINDOW_MENU - Child windows cannot have menus.
@@ -13245,7 +13245,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SYSTEM_MENU - The window does not have a system menu.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SYSTEM_MENU - The window does not have a system menu.
+ERROR_NO_SYSTEM_MENU - Okno nie ma menu systemowego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SYSTEM_MENU - The window does not have a system menu.
@@ -13262,7 +13262,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE - Invalid message box style.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE - Invalid message box style.
+ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE - Nieprawidłowy styl okna komunikatu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE - Invalid message box style.
@@ -13279,7 +13279,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SPI_VALUE - Invalid system-wide (SPI_*) parameter.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SPI_VALUE - Invalid system-wide (SPI_*) parameter.
+ERROR_INVALID_SPI_VALUE - Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SPI_VALUE - Invalid system-wide (SPI_*) parameter.
@@ -13296,7 +13296,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED - Screen already locked.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED - Screen already locked.
+ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED - Ekran jest już zablokowany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED - Screen already locked.
@@ -13313,7 +13313,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT - All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT - All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent.
+ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT - Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo okno nadrzędne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT - All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent.
@@ -13330,7 +13330,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NOT_CHILD_WINDOW - The window is not a child window.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NOT_CHILD_WINDOW - The window is not a child window.
+ERROR_NOT_CHILD_WINDOW - Okno nie jest oknem podrzędnym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NOT_CHILD_WINDOW - The window is not a child window.
@@ -13347,7 +13347,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_GW_COMMAND - Invalid GW_* command.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_GW_COMMAND - Invalid GW_* command.
+ERROR_INVALID_GW_COMMAND - Nieprawidłowe polecenie GW_* .
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_GW_COMMAND - Invalid GW_* command.
@@ -13364,7 +13364,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_THREAD_ID - Invalid thread identifier.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_THREAD_ID - Invalid thread identifier.
+ERROR_INVALID_THREAD_ID - Nieprawidłowy identyfikator wątku.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_THREAD_ID - Invalid thread identifier.
@@ -13381,7 +13381,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW - Cannot process a message from a window that is not a multiple document interface (MDI) window.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW - Cannot process a message from a window that is not a multiple document interface (MDI) window.
+ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW - Nie można przetworzyć komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu dokumentu wielokrotnego (MDI).
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW - Cannot process a message from a window that is not a multiple document interface (MDI) window.
@@ -13398,7 +13398,7 @@ Language=Russian
 ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE - Popup menu already active.
 .
 Language=Polish
-ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE - Popup menu already active.
+ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE - Menu podręczne jest już aktywne.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE - Popup menu already active.
@@ -13415,7 +13415,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SCROLLBARS - The window does not have scroll bars.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SCROLLBARS - The window does not have scroll bars.
+ERROR_NO_SCROLLBARS - Okno nie ma pasków przewijania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SCROLLBARS - The window does not have scroll bars.
@@ -13432,7 +13432,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE - Scroll bar range cannot be greater than MAXLONG.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE - Scroll bar range cannot be greater than MAXLONG.
+ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE - Zakres paska przewijania nie może być większy niż wartość MAXLONG.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE - Scroll bar range cannot be greater than MAXLONG.
@@ -13449,7 +13449,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND - Cannot show or remove the window in the way specified.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND - Cannot show or remove the window in the way specified.
+ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND - Nie można wyświetić ani usunąć okna określoną metodą.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND - Cannot show or remove the window in the way specified.
@@ -13466,7 +13466,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
+ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES - Zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
@@ -13483,7 +13483,7 @@ Language=Russian
 ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
+ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES - Zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
@@ -13500,7 +13500,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
+ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES - Zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
@@ -13517,7 +13517,7 @@ Language=Russian
 ERROR_WORKING_SET_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_WORKING_SET_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
+ERROR_WORKING_SET_QUOTA - Przydział jest niewystarczający do ukończenia żądanej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_WORKING_SET_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
@@ -13534,7 +13534,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PAGEFILE_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PAGEFILE_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
+ERROR_PAGEFILE_QUOTA - Przydział jest niewystarczający do ukończenia żądanej usługi.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PAGEFILE_QUOTA - Insufficient quota to complete the requested service.
@@ -13551,7 +13551,7 @@ Language=Russian
 ERROR_COMMITMENT_LIMIT - The paging file is too small for this operation to complete.
 .
 Language=Polish
-ERROR_COMMITMENT_LIMIT - The paging file is too small for this operation to complete.
+ERROR_COMMITMENT_LIMIT - Plik stronicowania jest za mały do ukończenia tej operacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_COMMITMENT_LIMIT - The paging file is too small for this operation to complete.
@@ -13568,7 +13568,7 @@ Language=Russian
 ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND - A menu item was not found.
 .
 Language=Polish
-ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND - A menu item was not found.
+ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND - Nie odnaleziono elementu menu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND - A menu item was not found.
@@ -13585,7 +13585,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE - Invalid keyboard layout handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE - Invalid keyboard layout handle.
+ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE - Nieprawidłowe dojście układu klawiatury.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE - Invalid keyboard layout handle.
@@ -13602,7 +13602,7 @@ Language=Russian
 ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED - Hook type not allowed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED - Hook type not allowed.
+ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED - Niedozwolony typ haka.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED - Hook type not allowed.
@@ -13619,7 +13619,7 @@ Language=Russian
 ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION - This operation requires an interactive window station.
 .
 Language=Polish
-ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION - This operation requires an interactive window station.
+ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION - Ta operacja wymaga interakcyjnej stacji z systemem Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION - This operation requires an interactive window station.
@@ -13636,7 +13636,7 @@ Language=Russian
 ERROR_TIMEOUT - This operation returned because the timeout period expired.
 .
 Language=Polish
-ERROR_TIMEOUT - This operation returned because the timeout period expired.
+ERROR_TIMEOUT - Operacja została zwrócona, ponieważ przekroczono limit czasu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_TIMEOUT - This operation returned because the timeout period expired.
@@ -13653,7 +13653,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE - Invalid monitor handle.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE - Invalid monitor handle.
+ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE - Nieprawidłowe dojście do monitora.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE - Invalid monitor handle.
@@ -13670,7 +13670,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT - The event log file is corrupted.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT - The event log file is corrupted.
+ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT - Plik dziennika zdarzeń jest uszkodzony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT - The event log file is corrupted.
@@ -13687,7 +13687,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVENTLOG_CANT_START - No event log file could be opened, so the event logging service did not start.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVENTLOG_CANT_START - No event log file could be opened, so the event logging service did not start.
+ERROR_EVENTLOG_CANT_START - Nie można uruchomić usługi rejestrowania zdarzeń, ponieważ nie można otworzyć pliku dziennika zdarzeń.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVENTLOG_CANT_START - No event log file could be opened, so the event logging service did not start.
@@ -13704,7 +13704,7 @@ Language=Russian
 ERROR_LOG_FILE_FULL - The event log file is full.
 .
 Language=Polish
-ERROR_LOG_FILE_FULL - The event log file is full.
+ERROR_LOG_FILE_FULL - Plik dziennika zdarzeń jest zapełniony.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_LOG_FILE_FULL - The event log file is full.
@@ -13721,7 +13721,7 @@ Language=Russian
 ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED - The event log file has changed between read operations.
 .
 Language=Polish
-ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED - The event log file has changed between read operations.
+ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED - Plik dziennika zdarzeń zmienił się między operacjami odczytu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED - The event log file has changed between read operations.
@@ -13738,7 +13738,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE - The Windows Installer service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE - The Windows Installer service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.
+ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE - Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Może mieć to miejsce, jeśli system Windows jest uruchomiony w trybie awaryjnym lub Instalator Windows jest niepoprawnie zainstalowany. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE - The Windows Installer service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.
@@ -13755,7 +13755,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_USEREXIT - User cancelled installation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_USEREXIT - User cancelled installation.
+ERROR_INSTALL_USEREXIT - Użytkownik anulował instalację.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_USEREXIT - User cancelled installation.
@@ -13772,7 +13772,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_FAILURE - Fatal error during installation.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_FAILURE - Fatal error during installation.
+ERROR_INSTALL_FAILURE - Błąd krytyczny podczas instalacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_FAILURE - Fatal error during installation.
@@ -13789,7 +13789,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_SUSPEND - Installation suspended, incomplete.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_SUSPEND - Installation suspended, incomplete.
+ERROR_INSTALL_SUSPEND - Instalacja wstrzymana, nieukończona.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_SUSPEND - Installation suspended, incomplete.
@@ -13806,7 +13806,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNKNOWN_PRODUCT - This action is only valid for products that are currently installed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNKNOWN_PRODUCT - This action is only valid for products that are currently installed.
+ERROR_UNKNOWN_PRODUCT - Akcja ta jest prawidłowa tylko w odniesieniu do produktów, które są obecnie zainstalowane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNKNOWN_PRODUCT - This action is only valid for products that are currently installed.
@@ -13823,7 +13823,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNKNOWN_FEATURE - Feature ID not registered.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNKNOWN_FEATURE - Feature ID not registered.
+ERROR_UNKNOWN_FEATURE - Niezarejestrowany identyfikator cechy.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNKNOWN_FEATURE - Feature ID not registered.
@@ -13840,7 +13840,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNKNOWN_COMPONENT - Component ID not registered.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNKNOWN_COMPONENT - Component ID not registered.
+ERROR_UNKNOWN_COMPONENT - Niezarejestrowany identyfikator składnika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNKNOWN_COMPONENT - Component ID not registered.
@@ -13857,7 +13857,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNKNOWN_PROPERTY - Unknown property.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNKNOWN_PROPERTY - Unknown property.
+ERROR_UNKNOWN_PROPERTY - Nieznana właściwość.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNKNOWN_PROPERTY - Unknown property.
@@ -13874,7 +13874,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_HANDLE_STATE - Handle is in an invalid state.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_HANDLE_STATE - Handle is in an invalid state.
+ERROR_INVALID_HANDLE_STATE - Nieprawidłowy stan dojścia.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_HANDLE_STATE - Handle is in an invalid state.
@@ -13891,7 +13891,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_CONFIGURATION - The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_CONFIGURATION - The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel.
+ERROR_BAD_CONFIGURATION - Dane konfiguracyjne tego produktu są uszkodzone. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_CONFIGURATION - The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel.
@@ -13908,7 +13908,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INDEX_ABSENT - Component qualifier not present.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INDEX_ABSENT - Component qualifier not present.
+ERROR_INDEX_ABSENT - Brak kwalifikatora składnika.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INDEX_ABSENT - Component qualifier not present.
@@ -13925,7 +13925,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT - The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT - The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it.
+ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT - Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_SOURCE_ABSENT - The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it.
@@ -13942,7 +13942,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION - This installation package cannot be installed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION - This installation package cannot be installed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
+ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION - Usługa Instalator Windows nie może zainstalować tego pakietu instalacyjnego. Musisz zainstalować dodatek Windows Service Pack, zawierający nowszą wersję usługi Instalator Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION - This installation package cannot be installed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
@@ -13959,7 +13959,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED - Product is uninstalled.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED - Product is uninstalled.
+ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED - Produkt jest odinstalowany.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED - Product is uninstalled.
@@ -13976,7 +13976,7 @@ Language=Russian
 ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX - SQL query syntax invalid or unsupported.
 .
 Language=Polish
-ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX - SQL query syntax invalid or unsupported.
+ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX - Nieprawidłowa lub nieobsługiwana składnia zapytania SQL.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX - SQL query syntax invalid or unsupported.
@@ -13993,7 +13993,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_FIELD - Record field does not exist.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_FIELD - Record field does not exist.
+ERROR_INVALID_FIELD - Pole rekordu nie istnieje.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_FIELD - Record field does not exist.
@@ -14010,7 +14010,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DEVICE_REMOVED - The device has been removed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DEVICE_REMOVED - The device has been removed.
+ERROR_DEVICE_REMOVED - Urządzenie zostało usunięte.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DEVICE_REMOVED - The device has been removed.
@@ -14027,7 +14027,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING - Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this install.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING - Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this install.
+ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING - Trwa inna instalacja. Ukończ ją, zanim zaczniesz kontynuować bieżącą.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING - Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this install.
@@ -14044,7 +14044,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED - This installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED - This installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
+ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED - Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED - This installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
@@ -14061,7 +14061,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID - This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID - This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
+ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID - Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet poprawek Instalatora Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID - This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
@@ -14078,7 +14078,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_UI_FAILURE - There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnel.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_UI_FAILURE - There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnel.
+ERROR_INSTALL_UI_FAILURE - Podczas uruchamiania interfejsu użytkownika usługi Instalator Windows wystąpił błąd. Skontaktuj się z personelem technicznym.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_UI_FAILURE - There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnel.
@@ -14095,7 +14095,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE - Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and that you can write to it.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE - Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and that you can write to it.
+ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE - Błąd podczas otwierania pliku dziennika instalacji. Sprawdź, czy istnieje określona lokalizacja pliku dziennika i czy można w niej zapisywać.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE - Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and that you can write to it.
@@ -14112,7 +14112,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED - The language of this installation package is not supported by your system.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED - The language of this installation package is not supported by your system.
+ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED - Język stosowany w tym pakiecie instalacyjnym nie jest obsługiwany przez system.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED - The language of this installation package is not supported by your system.
@@ -14129,7 +14129,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE - Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE - Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
+ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE - Błąd podczas przeprowadzania transformacji. Sprawdź, czy podane ścieżki transformacji są prawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_TRANSFORM_FAILURE - Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
@@ -14146,7 +14146,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED - This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED - This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator.
+ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED - Ta instalacja jest zabroniona przez zasady systemowe. Skontaktuj się z administratorem systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED - This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator.
@@ -14163,7 +14163,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED - Function could not be executed.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED - Function could not be executed.
+ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED - Nie można wykonać funkcji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED - Function could not be executed.
@@ -14180,7 +14180,7 @@ Language=Russian
 ERROR_FUNCTION_FAILED - Function failed during execution.
 .
 Language=Polish
-ERROR_FUNCTION_FAILED - Function failed during execution.
+ERROR_FUNCTION_FAILED - Niepowodzenie funkcji podczas jej wykonywania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_FUNCTION_FAILED - Function failed during execution.
@@ -14197,7 +14197,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_TABLE - Invalid or unknown table specified.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_TABLE - Invalid or unknown table specified.
+ERROR_INVALID_TABLE - Podano nieprawidłową lub nieznaną tabelę.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_TABLE - Invalid or unknown table specified.
@@ -14214,7 +14214,7 @@ Language=Russian
 ERROR_DATATYPE_MISMATCH - Data supplied is of wrong type.
 .
 Language=Polish
-ERROR_DATATYPE_MISMATCH - Data supplied is of wrong type.
+ERROR_DATATYPE_MISMATCH - Dostarczono dane nieprawidłowego typu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_DATATYPE_MISMATCH - Data supplied is of wrong type.
@@ -14231,7 +14231,7 @@ Language=Russian
 ERROR_UNSUPPORTED_TYPE - Data of this type is not supported.
 .
 Language=Polish
-ERROR_UNSUPPORTED_TYPE - Data of this type is not supported.
+ERROR_UNSUPPORTED_TYPE - Dane tego typu nie są obsługiwane.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_UNSUPPORTED_TYPE - Data of this type is not supported.
@@ -14248,7 +14248,7 @@ Language=Russian
 ERROR_CREATE_FAILED - The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel.
 .
 Language=Polish
-ERROR_CREATE_FAILED - The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel.
+ERROR_CREATE_FAILED - Nie można uruchomić usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_CREATE_FAILED - The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel.
@@ -14265,7 +14265,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE - The Temp folder is on a drive that is full or inaccessible. Free up space on the drive or verify that you have write permission on the Temp folder.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE - The Temp folder is on a drive that is full or inaccessible. Free up space on the drive or verify that you have write permission on the Temp folder.
+ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE - Folder Temp znajduje się na dysku, który jest albo zapełniony, albo niedostępny. Zwolnij miejsce na dysku lub zweryfikuj, że masz uprawnienia do zapisu w folderze Temp.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_TEMP_UNWRITABLE - The Temp folder is on a drive that is full or inaccessible. Free up space on the drive or verify that you have write permission on the Temp folder.
@@ -14282,7 +14282,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED - This installation package is not supported by this processor type. Contact your product vendor.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED - This installation package is not supported by this processor type. Contact your product vendor.
+ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED - Ten pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany przez ten typ procesora. Skontaktuj się z dostawcą produktu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED - This installation package is not supported by this processor type. Contact your product vendor.
@@ -14299,7 +14299,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_NOTUSED - Component not used on this computer.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_NOTUSED - Component not used on this computer.
+ERROR_INSTALL_NOTUSED - Składnik nieużywany w tym komputerze.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_NOTUSED - Component not used on this computer.
@@ -14316,7 +14316,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED - This patch package could not be opened. Verify that the patch package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED - This patch package could not be opened. Verify that the patch package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
+ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED - Nie można otworzyć tego pakietu aktualizacji. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet aktualizacji Instalatora Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_OPEN_FAILED - This patch package could not be opened. Verify that the patch package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
@@ -14333,7 +14333,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID - This patch package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID - This patch package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
+ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID - Nie można otworzyć tego pakietu aktualizacji. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet aktualizacji Instalatora Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID - This patch package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer patch package.
@@ -14350,7 +14350,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED - This patch package cannot be processed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED - This patch package cannot be processed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
+ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED - Usługa Instalator Windows nie może przetworzyć tego pakietu aktualizacji. Musisz zainstalować dodatek Windows Service Pack, zawierający nowszą wersję usługi Instalator Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED - This patch package cannot be processed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer service.
@@ -14367,7 +14367,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PRODUCT_VERSION - Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product, use Add/Remove Programs on the Control Panel.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PRODUCT_VERSION - Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product, use Add/Remove Programs on the Control Panel.
+ERROR_PRODUCT_VERSION - Inna wersja tego produktu jest już zainstalowana na tym komputerze. Nie można kontynuować instalowania tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć istniejącą wersję tego produktu, użyj aplikacji Dodaj/Usuń Programy z Panelu sterowania.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PRODUCT_VERSION - Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product, use Add/Remove Programs on the Control Panel.
@@ -14384,7 +14384,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INVALID_COMMAND_LINE - Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INVALID_COMMAND_LINE - Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help.
+ERROR_INVALID_COMMAND_LINE - Nieprawidłowy argument wiersza polecenia. Szczegółowe informacje na temat wiersza polecenia można znaleźć w pakiecie SDK Instalatora Windows.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INVALID_COMMAND_LINE - Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help.
@@ -14401,7 +14401,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED - Only administrators have permission to add, remove, or configure server software during a Terminal Services remote session. If you want to install or configure software on the server, contact your network administrator.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED - Only administrators have permission to add, remove, or configure server software during a Terminal Services remote session. If you want to install or configure software on the server, contact your network administrator.
+ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED - Tylko administratorzy są uprawnieni do dodawania, usuwania lub konfigurowania oprogramowania serwera podczas zdalnych sesji usług Terminala. Jeśli chcesz zainstalować lub skonfigurować jakieś oprogramowanie na serwerze, musisz skontaktować się z administratorem sieci.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED - Only administrators have permission to add, remove, or configure server software during a Terminal Services remote session. If you want to install or configure software on the server, contact your network administrator.
@@ -14418,7 +14418,7 @@ Language=Russian
 ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED - The requested operation completed successfully. The system will be restarted so the changes can take effect.
 .
 Language=Polish
-ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED - The requested operation completed successfully. The system will be restarted so the changes can take effect.
+ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED - Żądana operacja została pomyślnie ukończona. Aby zmiany zostały wprowadzone, nastąpi ponowne uruchomienie systemu.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED - The requested operation completed successfully. The system will be restarted so the changes can take effect.
@@ -14435,7 +14435,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND - The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND - The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.
+ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND - Uaktualnienia nie można zainstalować przez usługę Instalator Windows, ponieważ nie ma programu do uaktualnienia albo uaktualnienie jest przeznaczone do innej wersji tego programu. Sprawdź, czy program, który ma być uaktualniony, znajduje się na dysku i czy masz prawidłowe uaktualnienie.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND - The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.
@@ -14452,7 +14452,7 @@ Language=Russian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED - The patch package is not permitted by software restriction policy.
 .
 Language=Polish
-ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED - The patch package is not permitted by software restriction policy.
+ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED - Zasady ograniczeń oprogramowania nie zezwalają na dany pakiet aktualizacji.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED - The patch package is not permitted by software restriction policy.
@@ -14469,7 +14469,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED - One or more customizations are not permitted by software restriction policy.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED - One or more customizations are not permitted by software restriction policy.
+ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED - Zasady ograniczeń oprogramowania nie zezwalają na jedno lub kilka z dostosowań.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED - One or more customizations are not permitted by software restriction policy.
@@ -14486,7 +14486,7 @@ Language=Russian
 ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED - The Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection.
 .
 Language=Polish
-ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED - The Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection.
+ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED - Instalator Windows nie zezwala na instalację przy użyciu podłączania pulpitu zdalnego.
 .
 Language=Romanian
 ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED - The Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection.
@@ -14503,7 +14503,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_STRING_BINDING - The string binding is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_STRING_BINDING - The string binding is invalid.
+RPC_S_INVALID_STRING_BINDING - Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_STRING_BINDING - The string binding is invalid.
@@ -14520,7 +14520,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING - The binding handle is not the correct type.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING - The binding handle is not the correct type.
+RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING - Dojście powiązania nie jest poprawnego typu.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING - The binding handle is not the correct type.
@@ -14537,7 +14537,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_BINDING - The binding handle is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_BINDING - The binding handle is invalid.
+RPC_S_INVALID_BINDING - Dojście powiązania jest nieprawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_BINDING - The binding handle is invalid.
@@ -14554,7 +14554,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED - The RPC protocol sequence is not supported.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED - The RPC protocol sequence is not supported.
+RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED - Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED - The RPC protocol sequence is not supported.
@@ -14571,7 +14571,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ - The RPC protocol sequence is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ - The RPC protocol sequence is invalid.
+RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ - Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ - The RPC protocol sequence is invalid.
@@ -14588,7 +14588,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_STRING_UUID - The string universal unique identifier (UUID) is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_STRING_UUID - The string universal unique identifier (UUID) is invalid.
+RPC_S_INVALID_STRING_UUID - Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_STRING_UUID - The string universal unique identifier (UUID) is invalid.
@@ -14605,7 +14605,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT - The endpoint format is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT - The endpoint format is invalid.
+RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT - Format punktu końcowego jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT - The endpoint format is invalid.
@@ -14622,7 +14622,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_NET_ADDR - The network address is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_NET_ADDR - The network address is invalid.
+RPC_S_INVALID_NET_ADDR - Adres sieciowy jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_NET_ADDR - The network address is invalid.
@@ -14639,7 +14639,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND - No endpoint was found.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND - No endpoint was found.
+RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND - Nie odnaleziono punktu końcowego.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND - No endpoint was found.
@@ -14656,7 +14656,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_TIMEOUT - The timeout value is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_TIMEOUT - The timeout value is invalid.
+RPC_S_INVALID_TIMEOUT - Wartość limitu czasu jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_TIMEOUT - The timeout value is invalid.
@@ -14673,7 +14673,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND - The object universal unique identifier (UUID) was not found.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND - The object universal unique identifier (UUID) was not found.
+RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND - Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND - The object universal unique identifier (UUID) was not found.
@@ -14690,7 +14690,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_ALREADY_REGISTERED - The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_ALREADY_REGISTERED - The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.
+RPC_S_ALREADY_REGISTERED - Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_ALREADY_REGISTERED - The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.
@@ -14707,7 +14707,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED - The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED - The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.
+RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED - Uniwersalny, unikatowy identyfikator typu (UUID) został już zarejestrowany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED - The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.
@@ -14724,7 +14724,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_ALREADY_LISTENING - The RPC server is already listening.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_ALREADY_LISTENING - The RPC server is already listening.
+RPC_S_ALREADY_LISTENING - Serwer RPC już nasłuchuje.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_ALREADY_LISTENING - The RPC server is already listening.
@@ -14741,7 +14741,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED - No protocol sequences have been registered.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED - No protocol sequences have been registered.
+RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED - Żadna sekwencja protokołu nie została zarejestrowana.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED - No protocol sequences have been registered.
@@ -14758,7 +14758,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NOT_LISTENING - The RPC server is not listening.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NOT_LISTENING - The RPC server is not listening.
+RPC_S_NOT_LISTENING - Serwer RPC nie nasłuchuje.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NOT_LISTENING - The RPC server is not listening.
@@ -14775,7 +14775,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE - The manager type is unknown.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE - The manager type is unknown.
+RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE - Typ menedżera jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE - The manager type is unknown.
@@ -14792,7 +14792,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNKNOWN_IF - The interface is unknown.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNKNOWN_IF - The interface is unknown.
+RPC_S_UNKNOWN_IF - Interfejs jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNKNOWN_IF - The interface is unknown.
@@ -14809,7 +14809,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_BINDINGS - There are no bindings.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_BINDINGS - There are no bindings.
+RPC_S_NO_BINDINGS - Nie ma powiązań.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_BINDINGS - There are no bindings.
@@ -14826,7 +14826,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_PROTSEQS - There are no protocol sequences.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_PROTSEQS - There are no protocol sequences.
+RPC_S_NO_PROTSEQS - Nie ma sekwencji protokołów.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_PROTSEQS - There are no protocol sequences.
@@ -14843,7 +14843,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT - The endpoint cannot be created.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT - The endpoint cannot be created.
+RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT - Nie można utworzyć punktu końcowego.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT - The endpoint cannot be created.
@@ -14860,7 +14860,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_OUT_OF_RESOURCES - Not enough resources are available to complete this operation.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_OUT_OF_RESOURCES - Not enough resources are available to complete this operation.
+RPC_S_OUT_OF_RESOURCES - Za mało dostępnych zasobów do ukończenia tej operacji.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_OUT_OF_RESOURCES - Not enough resources are available to complete this operation.
@@ -14877,7 +14877,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE - The RPC server is unavailable.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE - The RPC server is unavailable.
+RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE - Serwer RPC jest niedostępny.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE - The RPC server is unavailable.
@@ -14894,7 +14894,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_SERVER_TOO_BUSY - The RPC server is too busy to complete this operation.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_SERVER_TOO_BUSY - The RPC server is too busy to complete this operation.
+RPC_S_SERVER_TOO_BUSY - Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby ukończyć tę operację.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_SERVER_TOO_BUSY - The RPC server is too busy to complete this operation.
@@ -14911,7 +14911,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS - The network options are invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS - The network options are invalid.
+RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS - Opcje sieciowe są nieprawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS - The network options are invalid.
@@ -14928,7 +14928,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_CALL_ACTIVE - There are no remote procedure calls active on this thread.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_CALL_ACTIVE - There are no remote procedure calls active on this thread.
+RPC_S_NO_CALL_ACTIVE - W tym wątku nie ma aktywnego żadnego zdalnego wywołania procedury.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_CALL_ACTIVE - There are no remote procedure calls active on this thread.
@@ -14945,7 +14945,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_CALL_FAILED - The remote procedure call failed.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_CALL_FAILED - The remote procedure call failed.
+RPC_S_CALL_FAILED - Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_CALL_FAILED - The remote procedure call failed.
@@ -14962,7 +14962,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_CALL_FAILED_DNE - The remote procedure call failed and did not execute.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_CALL_FAILED_DNE - The remote procedure call failed and did not execute.
+RPC_S_CALL_FAILED_DNE - Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się i nie zostało wykonane.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_CALL_FAILED_DNE - The remote procedure call failed and did not execute.
@@ -14979,7 +14979,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_PROTOCOL_ERROR - A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_PROTOCOL_ERROR - A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.
+RPC_S_PROTOCOL_ERROR - Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_PROTOCOL_ERROR - A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.
@@ -14996,7 +14996,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN - The transfer syntax is not supported by the RPC server.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN - The transfer syntax is not supported by the RPC server.
+RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN - Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN - The transfer syntax is not supported by the RPC server.
@@ -15013,7 +15013,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE - The universal unique identifier (UUID) type is not supported.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE - The universal unique identifier (UUID) type is not supported.
+RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE - Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE - The universal unique identifier (UUID) type is not supported.
@@ -15030,7 +15030,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_TAG - The tag is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_TAG - The tag is invalid.
+RPC_S_INVALID_TAG - Tag jest nieprawidłowy.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_TAG - The tag is invalid.
@@ -15047,7 +15047,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_BOUND - The array bounds are invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_BOUND - The array bounds are invalid.
+RPC_S_INVALID_BOUND - Granice tablicy są nieprawidłowe.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_BOUND - The array bounds are invalid.
@@ -15064,7 +15064,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_NO_ENTRY_NAME - The binding does not contain an entry name.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_NO_ENTRY_NAME - The binding does not contain an entry name.
+RPC_S_NO_ENTRY_NAME - Powiązanie nie zawiera nazwy wpisu.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_NO_ENTRY_NAME - The binding does not contain an entry name.
@@ -15081,7 +15081,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX - The name syntax is invalid.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX - The name syntax is invalid.
+RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX - Składnia nazwy jest nieprawidłowa.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX - The name syntax is invalid.
@@ -15098,7 +15098,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX - The name syntax is not supported.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX - The name syntax is not supported.
+RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX - Składnia nazwy nie jest obsługiwana.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX - The name syntax is not supported.
@@ -15115,7 +15115,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UUID_NO_ADDRESS - No network address is available to use to construct a universal unique identifier (UUID).
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UUID_NO_ADDRESS - No network address is available to use to construct a universal unique identifier (UUID).
+RPC_S_UUID_NO_ADDRESS - Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID).
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UUID_NO_ADDRESS - No network address is available to use to construct a universal unique identifier (UUID).
@@ -15132,7 +15132,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT - The endpoint is a duplicate.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT - The endpoint is a duplicate.
+RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT - Punkt końcowy jest duplikatem.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT - The endpoint is a duplicate.
@@ -15149,7 +15149,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE - The authentication type is unknown.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE - The authentication type is unknown.
+RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE - Typ uwierzytelniania jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE - The authentication type is unknown.
@@ -15166,7 +15166,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL - The maximum number of calls is too small.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL - The maximum number of calls is too small.
+RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL - Maksymalna liczba wywołań jest za mała.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL - The maximum number of calls is too small.
@@ -15183,7 +15183,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_STRING_TOO_LONG - The string is too long.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_STRING_TOO_LONG - The string is too long.
+RPC_S_STRING_TOO_LONG - Ciąg jest za długi.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_STRING_TOO_LONG - The string is too long.
@@ -15200,7 +15200,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND - The RPC protocol sequence was not found.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND - The RPC protocol sequence was not found.
+RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND - Nie odnaleziono sekwencji protokołu RPC.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND - The RPC protocol sequence was not found.
@@ -15217,7 +15217,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE - The procedure number is out of range.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE - The procedure number is out of range.
+RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE - Numer procedury jest spoza zakresu.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE - The procedure number is out of range.
@@ -15234,7 +15234,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH - The binding does not contain any authentication information.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH - The binding does not contain any authentication information.
+RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH - Powiązanie nie zawiera żadnych informacji o uwierzytelnianiu.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH - The binding does not contain any authentication information.
@@ -15251,7 +15251,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE - The authentication service is unknown.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE - The authentication service is unknown.
+RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE - Usługa uwierzytelniania jest nieznana.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE - The authentication service is unknown.
@@ -15268,7 +15268,7 @@ Language=Russian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL - The authentication level is unknown.
 .
 Language=Polish
-RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL - The authentication level is unknown.
+RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL - Poziom uwierzytelniania jest nieznany.
 .
 Language=Romanian
 RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL - The authentication level is unknown.
@@