[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 3 Oct 2014 10:21:00 +0000 (10:21 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 3 Oct 2014 10:21:00 +0000 (10:21 +0000)
* Turkish translation update by Erdem Ersoy.
CORE-7861

svn path=/trunk/; revision=64485

reactos/base/applications/regedit/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Tr.rc
reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Tr.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Tr.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/hhctrl.ocx/lang/Tr.rc
reactos/dll/win32/jscript/lang/jscript_Tr.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/rasdlg/rasdlg.rc
reactos/dll/win32/samsrv/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Tr.rc

index e8dbcd7..86a7b72 100644 (file)
@@ -242,7 +242,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Husûsî Sürücü", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 72, 240, 54, 8, WS_DISABLED
     RTEXT "Arayüz Türü:", IDC_STATIC, 144, 220, 58, 8
     LTEXT "", IDC_INTERFACETYPE, 205, 220, 66, 8
-    RTEXT "Veri Yolu Numarası:", IDC_STATIC, 151, 230, 51, 8
+    RTEXT "Veriyolu Numarası:", IDC_STATIC, 151, 230, 51, 8
     LTEXT "", IDC_BUSNUMBER, 205, 230, 66, 8
     RTEXT "Sürüm:", IDC_STATIC, 151, 240, 51, 8
     LTEXT "", IDC_VERSION, 205, 240, 66, 8
@@ -404,7 +404,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BUSNUMBER "Veri Yolu Numarası"
+    IDS_BUSNUMBER "Veriyolu Numarası"
     IDS_INTERFACE "Arayüz"
     IDS_DMA_CHANNEL "Yol"
     IDS_DMA_PORT "Giriş"
@@ -444,15 +444,15 @@ BEGIN
     IDS_BUS_TURBOCHANNEL "TURBOChannel"
     IDS_BUS_PCIBUS "PCI"
     IDS_BUS_VMEBUS "VME"
-    IDS_BUS_NUBUS "Nu Veri Yolu"
+    IDS_BUS_NUBUS "Nu Veriyolu"
     IDS_BUS_PCMCIABUS "PCMCIA"
-    IDS_BUS_CBUS "C Veri Yolu"
-    IDS_BUS_MPIBUS "MPI Veri Yolu"
-    IDS_BUS_MPSABUS "MPSA Veri Yolu"
+    IDS_BUS_CBUS "C Veriyolu"
+    IDS_BUS_MPIBUS "MPI Veriyolu"
+    IDS_BUS_MPSABUS "MPSA Veriyolu"
     IDS_BUS_PROCESSORINTERNAL "İç İşlemci"
-    IDS_BUS_INTERNALPOWERBUS "İç Güç Veri Yolu"
-    IDS_BUS_PNPISABUS "PnP-ISA Veri Yolu"
-    IDS_BUS_PNPBUS "PnP Veri Yolu"
+    IDS_BUS_INTERNALPOWERBUS "İç Güç Veriyolu"
+    IDS_BUS_PNPISABUS "PnP-ISA Veriyolu"
+    IDS_BUS_PNPBUS "PnP Veriyolu"
     IDS_BUS_UNKNOWNTYPE "Bilinmeyen Arayüz Türü"
 END
 
index 9f1ae77..4ab4338 100644 (file)
@@ -33,7 +33,7 @@ Onu değiştirmek ister misiniz?"
                           / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Kütük yolu yok."
     IDS_FILENOTEXISTING     "Kütük yok."
-    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "The selection contains a non-folder object"
+    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "Seçim dizin olmayan bir nesne içeriyor."
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -136,7 +136,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_SAVE        "Sakla"
     IDS_SAVE_AS     "Ayrı Sakla"
     IDS_OPEN_FILE   "Kütük Aç"
-    IDS_SELECT_FOLDER "Select Folder"
+    IDS_SELECT_FOLDER "Dizin Seç"
 }
 
 /*
index 3a9cef8..8591f8a 100644 (file)
@@ -148,7 +148,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_KEY_PACK_LICENSES "Anahtar Paketi Rusatları"
     IDS_LICENSE_SERVER "Ruhsat Sunucusu Doğrulaması"
     IDS_SMART_CARD_LOGON "Akıllı Kartla Oturum Açma"
-    IDS_DIGITAL_RIGHTS "Sayılık Hakları"
+    IDS_DIGITAL_RIGHTS "Sayılık Yetkileri"
     IDS_QUALIFIED_SUBORDINATION "Nitelikli Bağlılık"
     IDS_KEY_RECOVERY "Anahtar Kurtarma"
     IDS_DOCUMENT_SIGNING "Belge İmzâlama"
index ef2066c..5d6833b 100644 (file)
@@ -136,7 +136,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Anahtar Kurtarma"
     IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Belge İmzâlama"
     IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Yaşam Boyu İmzâlama"
-    IDS_PURPOSE_DRM "Sayılık Hakları"
+    IDS_PURPOSE_DRM "Sayılık Yetkileri"
     IDS_PURPOSE_LICENSES "Anahtar Paketi Ruhsatları"
     IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Ruhsat Sunucusu Doğrulaması"
     IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Onay Belgesi İstek Yardımcısı"
index 4e8413f..080110a 100644 (file)
@@ -40,7 +40,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DEV_NO_PROBLEM "Bu aygıt düzgün çalışıyor."
     IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Bu aygıt doğru yapılandırılmamış."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Bilgisayar, iki %1 veri yolu türü bildirdiğinden dolayı ReactOS bu aygıt için sürücüyü yükleyemedi."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Bilgisayar, iki %1 veriyolu türü bildirdiğinden dolayı ReactOS bu aygıt için sürücüyü yükleyemedi."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Bu aygıt için %1 aygıt yükleyicisi/yükleyicileri aygıt sürücüsünü yükleyemedi."
     IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Bu aygıt için sürücü kötü olabilir veyâ dizgeniz, bellekte veyâ başka kaynaklarda yavaş çalışıyor olabilir."
     IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Sürücülerinin kötü olabilmesinden veyâ değer defterinizin bozuk olabilmesinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
@@ -111,7 +111,7 @@ BEGIN
     IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig İmleri"
     IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Çıkarma İlişkileri"
     IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Kaldırma İlişkileri"
-    IDS_PROP_BUSRELATIONS "Veri Yolu İlişkileri"
+    IDS_PROP_BUSRELATIONS "Veriyolu İlişkileri"
     IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Üst Aygıt Süzgeçleri"
     IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Alt Aygıt Süzgeçleri"
     IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Üst Sınıf Süzgeçleri"
index acfc878..b7d08a8 100644 (file)
@@ -28,8 +28,8 @@ BEGIN
     IDS_SEARCH       "&Ara"
     IDS_FAVORITES    "&Yer İmleri"
 
-    IDS_HIDETABS     "Hide &Tabs"
-    IDS_SHOWTABS     "Show &Tabs"
+    IDS_HIDETABS     "&Sekmeleri Gizle"
+    IDS_SHOWTABS     "&Sekmeleri Göster"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -51,12 +51,12 @@ MENU_POPUP MENU
     POPUP "" /* Options */
     {
         MENUITEM "", IDTB_EXPAND
-        MENUITEM "S&ync", IDTB_SYNC
-        MENUITEM "&Back", IDTB_BACK
-        MENUITEM "&Forward", IDTB_FORWARD
-        MENUITEM "&Home", IDTB_HOME
-        MENUITEM "&Stop", IDTB_STOP
-        MENUITEM "&Refresh", IDTB_REFRESH
-        MENUITEM "&Print...", IDTB_PRINT
+        MENUITEM "&Eşitle", IDTB_SYNC
+        MENUITEM "&Geri", IDTB_BACK
+        MENUITEM "&İleri", IDTB_FORWARD
+        MENUITEM "E&v", IDTB_HOME
+        MENUITEM "&Dur", IDTB_STOP
+        MENUITEM "&Yenile", IDTB_REFRESH
+        MENUITEM "Y&azdır...", IDTB_PRINT
     }
 }
index 4065005..7488efb 100644 (file)
@@ -22,24 +22,24 @@ STRINGTABLE
 {
     IDS_TO_PRIMITIVE        "Nesneyi ilk türe dönüştürmede yanlışlık."
     IDS_INVALID_CALL_ARG    "Geçersiz yordam çağrısı ya da geçersiz yordam değiştirgeni."
-    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Subscript out of range"
-    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Object required"
+    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Alt indis aralık dışında."
+    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Nesne gerekli."
     IDS_CREATE_OBJ_ERROR    "Öz devinim sunucusu nesne oluşturamıyor."
     IDS_NO_PROPERTY         "Nesne bu husûsiyeti/yöntemi desteklemiyor."
-    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Object doesn't support this action"
+    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Nesne bu işlemi desteklemiyor."
     IDS_ARG_NOT_OPT         "Değiştirgen seçimlik değil."
     IDS_SYNTAX_ERROR        "Söz dizimi yanlışlığı."
     IDS_SEMICOLON           """;"" bekleniyordu."
     IDS_LBRACKET            """("" bekleniyordu."
     IDS_RBRACKET            """)"" bekleniyordu."
-    IDS_INVALID_CHAR        "Invalid character"
+    IDS_INVALID_CHAR        "Geçersiz damga."
     IDS_UNTERMINATED_STR    "Sonlandırılmamış dizgi değişmezi."
-    IDS_MISPLACED_RETURN    "'return' statement outside of function"
-    IDS_INVALID_BREAK       "Can't have 'break' outside of loop"
-    IDS_INVALID_CONTINUE    "Can't have 'continue' outside of loop"
-    IDS_LABEL_REDEFINED     "Label redefined"
-    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Label not found"
-    IDS_DISABLED_CC         "Conditional compilation is turned off"
+    IDS_MISPLACED_RETURN    """return"" deyişi işlecin dışında."
+    IDS_INVALID_BREAK       "Döngü dışında ""break"" olamaz."
+    IDS_INVALID_CONTINUE    "Döngü dışında ""continue"" olamaz."
+    IDS_LABEL_REDEFINED     "Etiket yeniden tanımlandı."
+    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Etiket bulunamadı."
+    IDS_DISABLED_CC         "Koşullu derleme kapalı."
     IDS_NOT_FUNC            "İşleç bekleniyordu."
     IDS_NOT_DATE            """[nesne]"" bir zaman nesnesi değil."
     IDS_NOT_NUM             "Sayı bekleniyordu."
@@ -47,14 +47,14 @@ STRINGTABLE
     IDS_ILLEGAL_ASSIGN      "Geçersiz atama."
     IDS_UNDEFINED           """|"" tanımlı değil."
     IDS_NOT_BOOL            "Boole nesnesi bekleniyordu."
-    IDS_INVALID_DELETE      "Cannot delete '|'"
-    IDS_NOT_VBARRAY         "VBArray object expected"
+    IDS_INVALID_DELETE      """|"" silinemez."
+    IDS_NOT_VBARRAY         "VBArray nesnesi bekleniyordu."
     IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "JScript nesnesi bekleniyordu."
     IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Düzenli deyişte söz dizimi yanlışlığı."
-    IDS_URI_INVALID_CODING  "URI to be decoded is incorrect"
+    IDS_URI_INVALID_CODING  "Çözülecek URI geçersiz."
     IDS_URI_INVALID_CHAR    "Kodlanacak URI geçersiz damgalar içeriyor."
-    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Number of fraction digits is out of range"
-    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precision is out of range"
+    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Kesir basamaklarının sayısı aralık dışında."
+    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Duyarlılık aralık dışında."
     IDS_INVALID_LENGTH      "Dizi büyüklüğü bir sonlu artı tam sayı olmalı."
     IDS_ARRAY_EXPECTED      "Dizi nesnesi bekleniyordu."
 }
diff --git a/reactos/dll/win32/rasdlg/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/rasdlg/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa9178b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2375 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+102 DIALOGEX 0, 0, 255, 265
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Başka Telefon Numaraları"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bu bağlantıyı yapmak için kullanmak istediğiniz başka telefon numaralarını belirtiniz.", 1018, 7, 5, 243, 16
+    LTEXT "&Telefon Numaraları:", 1019, 7, 27, 238, 8
+    CONTROL "", 1012, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000848D, 7, 38, 217, 144
+    PUSHBUTTON "&Yukarı Taşı", 1017, 230, 40, 18, 16, BS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Aşağı Taşı", 1015, 230, 61, 18, 16, BS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Ekle...", 1013, 7, 187, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Düzenle...", 1016, 81, 187, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Sil", 1014, 154, 187, 70, 14
+    AUTOCHECKBOX "E&ğer Numara Olamıyorsa Bir Sonraki Numarayı Dene", 1011, 8, 210, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Başarılı Numarayı Dizelgenin En Üstüne Taşı", 1010, 8, 228, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 122, 245, 60, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 2, 188, 245, 60, 14
+END
+
+103 DIALOGEX 6, 18, 250, 170
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ağ Bağlantıları"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", 1029, 5, 5, 241, 35, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "&Bağlantılar:", -1, 5, 46, 238, 10
+    CONTROL "List1", 1677, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 5, 57, 240, 57
+    AUTOCHECKBOX "B&ir Dahaki Kez Oturum Açana Dek Bana Bir Daha Sorma", 1022, 8, 125, 235, 10
+    PUSHBUTTON "&Ayarlar", 1026, 7, 149, 60, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Ba&ğlan...", 1024, 117, 149, 60, 14
+    PUSHBUTTON "İptal", 1025, 183, 149, 60, 14
+END
+
+104 DIALOGEX 6, 18, 269, 263
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Line Bundling Errors"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 32516, 1031, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "One or more additional lines did not connect. ", 1033, 37, 8, 216, 20
+    CONTROL "", 1032, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00008401, 37, 83, 224, 136
+    AUTOCHECKBOX "&Do not attempt failed lines in the future", 1030, 38, 226, 222, 10
+    DEFPUSHBUTTON "&Accept", 1, 135, 242, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Hang Up", 2, 201, 242, 60, 14
+    LTEXT "If only a single line connected, the server may not be configured to accept multi-link calls.  Check 'Do not attempt failed lines' to avoid unnecessary connection charges in such a case.", -1, 37, 36, 224, 44
+END
+
+105 DIALOGEX 0, 0, 261, 253
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Advanced Security Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Logon security", 1547, 7, 33, 246, 191
+    LTEXT "&Data encryption:", 1546, 7, 5, 247, 10
+    COMBOBOX 1495, 7, 17, 247, 76, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Use &Extensible Authentication Protocol (EAP)", 1544, 17, 47, 226, 8, WS_GROUP
+    LTEXT "EAP Type", -1, 18, 64, 35, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1034, 53, 62, 191, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 1035, 184, 77, 60, 14
+    AUTORADIOBUTTON "Allow these &protocols", 1545, 17, 92, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Unencrypted password (PAP)", 1491, 28, 105, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Shiva Password Authentication Protocol (SPAP)", 1496, 28, 119, 214, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)", 1494, 28, 133, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&MS CHAP (MS-CHAP)", 1493, 28, 148, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Allow older MS-CHAP version for &Win 95 servers", 200, 46, 162, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "M&icrosoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)", 1492, 28, 176, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 28, 189, 208, 1
+    AUTOCHECKBOX "&For MS-CHAP based protocols, automatically use my ReactOS logon name and password (and domain if any)", 1549, 28, 195, 213, 24, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 127, 232, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 192, 232, 60, 14
+END
+
+106 DIALOGEX 6, 18, 255, 109
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Connection Complete"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 97, 91, 60, 14
+    ICON 563, 1046, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "'Connection name' is now connected.", 1047, 40, 7, 212, 16
+    LTEXT "To check the status of this connection or disconnect, right-click its icon in the Network Connections folder, or click its icon on the taskbar (if present).", -1, 40, 30, 212, 34
+    AUTOCHECKBOX "&Do not display this message again", 1045, 40, 69, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+107 DIALOGEX 0, 0, 258, 167
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Phone number", 1053, 7, 5, 243, 92
+    LTEXT "&Area code:", 1055, 18, 17, 54, 8
+    COMBOBOX 1049, 17, 30, 55, 129, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Phone number:", 1057, 77, 17, 166, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1051, 77, 30, 163, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Country/region code:", 1056, 18, 48, 221, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1054, 17, 61, 224, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Use dialing rules", 1048, 20, 81, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Co&mment", 1052, 7, 102, 243, 36
+    EDITTEXT 1050, 17, 115, 224, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 127, 147, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 191, 147, 60, 14
+END
+
+108 DIALOGEX 6, 18, 222, 104
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Change Password"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Your password on the remote network has expired. Enter passwords, then press OK to set a new one.", 1062, 7, 5, 210, 24
+    LTEXT "&New password:", 1064, 8, 43, 108, 8
+    EDITTEXT 1060, 118, 38, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm new password:", 1061, 8, 61, 102, 8
+    EDITTEXT 1058, 118, 57, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 90, 84, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 154, 84, 60, 14
+END
+
+109 DIALOGEX 6, 18, 223, 122
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Change Password"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Your password on the remote network has expired. Enter passwords, then press OK to set a new one.", 1062, 7, 5, 212, 29
+    LTEXT "&Old password:", 1063, 7, 42, 108, 8
+    EDITTEXT 1059, 116, 38, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&New password:", 1064, 7, 60, 108, 8
+    EDITTEXT 1060, 116, 56, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm new password:", 1061, 7, 78, 108, 8
+    EDITTEXT 1058, 116, 74, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 92, 101, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 156, 101, 60, 14
+END
+
+110 DIALOGEX 12, 16, 230, 105
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Callback"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "You have 'Set By Caller' callback privilege on the server.  Press OK and the server will call you back at the number below.  Press Cancel to skip callback.", 1066, 5, 5, 221, 39, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "&Enter your modem's phone number:", 1067, 5, 46, 222, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1065, 5, 57, 221, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 100, 85, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 164, 85, 60, 14
+END
+
+111 DIALOGEX 6, 19, 265, 135
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Error Connecting to %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 32515, 1068, 7, 7, 20, 20, WS_GROUP
+    LTEXT "", 1070, 34, 7, 226, 105
+    DEFPUSHBUTTON "Do not dial=88", 1, 4, 117, 128, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 136, 117, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&More Info", 1069, 200, 117, 60, 14
+END
+
+112 DIALOGEX 6, 18, 263, 219
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Automatic Dialing And Hanging Up"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS can automatically dial and hang up devices depending on how much information is being sent and received.", 1085, 9, 7, 253, 30
+    GROUPBOX "Automatic dialing", -1, 6, 38, 249, 71
+    LTEXT "Dial another line when this connection meets both of the following conditions:", 1083, 16, 51, 237, 16, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Activity at &least:", -1, 16, 73, 100, 8
+    COMBOBOX 1079, 117, 70, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Duration at least:", 1084, 16, 92, 99, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1080, 117, 89, 90, 162, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Automatic hangup", -1, 6, 113, 248, 81
+    LTEXT "Hang up any device used for this connection when it meets both of the following conditions:", 1086, 16, 127, 230, 18, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Activity no &more than:", -1, 16, 150, 92, 8
+    COMBOBOX 1081, 115, 146, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "D&uration at least:", 1087, 16, 168, 92, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1082, 115, 166, 90, 151, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 131, 199, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 194, 199, 60, 14
+END
+
+113 DIALOGEX 21, 46, 225, 65
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Connecting %1..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 563, 1417, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", 1097, 36, 7, 185, 35, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 83, 47, 60, 14
+END
+
+114 DIALOGEX 6, 18, 225, 60
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Dial-Up Networking"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 563, 1098, 7, 6, 20, 20, WS_GROUP
+    LTEXT "The autodial attempt failed.  Do you want to disable autodial from this location?", 1099, 40, 6, 181, 34, NOT WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Yes", 1, 60, 42, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&No", 2, 115, 42, 50, 14
+END
+
+115 DIALOGEX 0, 0, 263, 124
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 263, 50
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 9, 60, 68, 8
+    COMBOBOX 1416, 88, 56, 165, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dialing &from:", 1415, 9, 77, 71, 8
+    COMBOBOX 1414, 88, 75, 89, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1108, 181, 75, 72, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 96, 245, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 103, 61, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 70, 103, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 132, 103, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 194, 103, 60, 14
+END
+
+116 DIALOGEX 0, 0, 265, 176
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 8, 60, 88, 8
+    EDITTEXT 1104, 103, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 8, 79, 88, 8
+    EDITTEXT 1103, 103, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 8, 97, 248, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 14, 105, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 26, 120, 226, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 26, 134, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 149, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 156, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 156, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 133, 156, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 195, 156, 60, 14
+END
+
+117 DIALOGEX 0, 0, 263, 192
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 9, 61, 92, 8
+    EDITTEXT 1104, 102, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 9, 80, 92, 8
+    EDITTEXT 1103, 102, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 9, 99, 91, 8
+    EDITTEXT 1102, 102, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 9, 116, 247, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 12, 123, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 25, 137, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 25, 151, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 167, 247, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 173, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 173, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 133, 173, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 195, 173, 60, 14
+END
+
+118 DIALOGEX 0, 0, 265, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 61, 92, 8
+    EDITTEXT 1104, 104, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 10, 80, 92, 8
+    EDITTEXT 1103, 104, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 10, 100, 92, 8
+    EDITTEXT 1102, 104, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 11, 116, 247, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 16, 124, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 29, 139, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 29, 152, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 167, 247, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 10, 177, 90, 8
+    COMBOBOX 1416, 102, 173, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 192, 247, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 10, 199, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 72, 199, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 199, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 196, 199, 60, 14
+END
+
+119 DIALOGEX 0, 0, 265, 200
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 62, 91, 8
+    EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 10, 81, 92, 8
+    EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 97, 247, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 12, 103, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 24, 117, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 24, 132, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 147, 247, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 13, 157, 88, 8
+    COMBOBOX 1416, 103, 154, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 173, 247, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 10, 180, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 72, 180, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 180, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 197, 180, 60, 14
+END
+
+121 DIALOGEX 6, 18, 230, 131
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "ISDN Configuration"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Line type:", 1155, 9, 9, 65, 8
+    COMBOBOX 1153, 76, 7, 148, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Negotiate line type", 1150, 23, 26, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "    ", 1152, 8, 48, 214, 51, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Use old proprietary protocol", 1149, 17, 48, 102, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "&Channels to use:", 1154, 16, 65, 100, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1151, 119, 61, 94, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "&Enable hardware compression", 1148, 16, 82, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 99, 109, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 163, 109, 60, 14
+END
+
+122 DIALOGEX 6, 18, 220, 68
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "ISDN Configure"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Line type:", 1155, 9, 11, 55, 8
+    COMBOBOX 1153, 67, 7, 148, 43, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "&Negotiate line type", 1150, 21, 28, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 90, 49, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 154, 49, 60, 14
+END
+
+123 DIALOGEX 11, 20, 350, 275
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    EDITTEXT 1161, 5, 5, 338, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
+    LTEXT "I&P address:", 1163, 7, 253, 68, 8
+    CONTROL "", 1160, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 76, 250, 117, 14
+    DEFPUSHBUTTON "", 1162, 197, 252, 16, 13, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Done", 1, 219, 252, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 283, 252, 60, 14
+END
+
+124 DIALOGEX 6, 17, 350, 266
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    EDITTEXT 1161, 5, 4, 340, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "", 1162, 7, 247, 50, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Done", 1, 222, 247, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 286, 247, 60, 14
+END
+
+125 DIALOGEX 12, 16, 261, 190
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Modem Configuration"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 15102, 1238, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Modem", -1, 25, 27, 24, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1235, 40, 7, 214, 16, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+    LTEXT "&Maximum speed (bps):", 1243, 7, 36, 110, 8
+    COMBOBOX 1239, 119, 34, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Modem &protocol", 1244, 7, 52, 111, 8
+    COMBOBOX 1245, 119, 50, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Hardware features", 1237, 6, 70, 248, 61, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "E&nable hardware flow control", 1232, 19, 82, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "En&able modem error control", 1231, 19, 98, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Enable m&odem compression", 1229, 19, 115, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Show terminal window", 1234, 8, 136, 246, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Enable mo&dem speaker", 1230, 8, 151, 247, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 129, 171, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 194, 171, 60, 14
+END
+
+126 DIALOGEX 0, 0, 270, 117
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Select Network Component Type"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Click the type of network component you want to install:", -1, 8, 7, 258, 8
+    CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 8, 20, 188, 58
+    GROUPBOX "", -1, 8, 81, 188, 30
+    LTEXT "", 1250, 12, 90, 177, 17
+    DEFPUSHBUTTON "&Add...", 1252, 205, 20, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 205, 38, 60, 14
+END
+
+127 DIALOGEX 16, 20, 260, 135
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "NetWare or Compatible Connections"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 32515, 1278, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
+    LTEXT "You have connections to a NetWare compatible network.  These connections will be closed when the PPP IPX connection is established.", 1279, 42, 7, 215, 37
+    LTEXT "Before dialing, to avoid data loss, either close all files using these connections or uncheck IPX on this entry's Network Protocol settings.", 1280, 42, 46, 215, 38, NOT WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Do not display this message in the future", 1277, 42, 86, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 65, 112, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 134, 112, 60, 14
+END
+
+128 DIALOGEX 7, 22, 236, 90
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Manual Dial"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Pick up the handset and dial (or ask the operator to dial).  After dialing is complete, click OK.  Listen to handset until silent, and then hang up.", 1281, 8, 8, 219, 32
+    LTEXT "Phone number:", 1282, 8, 46, 91, 8
+    LTEXT "", 1283, 103, 46, 126, 8, NOT WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 104, 70, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 168, 70, 60, 14
+END
+
+129 DIALOGEX 6, 20, 260, 85
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Network Protocol Connection Result"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 32516, 1328, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
+    LTEXT "", 1329, 38, 7, 216, 24, NOT WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Do not request the failed protocols next time", 1327, 40, 44, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Accept", 1, 129, 64, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Hang Up", 2, 193, 64, 60, 14
+END
+
+133 DIALOGEX 6, 18, 231, 211
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "X.25 Logon Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select your X.25 network provider and type the X.121 address of the remote server:", 1408, 7, 4, 220, 27
+    LTEXT "&Network:", 1410, 9, 35, 213, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1406, 9, 46, 215, 125, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "X.121&address:", 1407, 9, 66, 213, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1402, 8, 77, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Optional", 1405, 8, 95, 215, 79
+    LTEXT "&User data:", 1411, 19, 109, 182, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1404, 19, 120, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Facilities:", 1409, 19, 138, 182, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1403, 19, 149, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 100, 189, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 164, 189, 60, 14
+END
+
+146 DIALOGEX 6, 18, 230, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Autodial"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "If you are disconnected from a network, autodial attempts to connect to a network whenever you try to access remote information.", -1, 7, 4, 219, 32
+    LTEXT "&Enable autodial by location:", 1006, 8, 42, 213, 8
+    CONTROL "", 1004, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000C401, 7, 53, 216, 109
+    AUTOCHECKBOX "Al&ways ask me before autodialing", 1496, 8, 170, 218, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Disable autodial while I am logged on", 1550, 8, 185, 217, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+147 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Dialing"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "These preferences apply to 'Login using Dial-Up Networking' at Ctrl-Alt-Del login.  You, as an administrator, have access to this sheet.", 1007, 7, 4, 221, 40, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "&Number of redial attempts:", 1005, 7, 55, 154, 8
+    EDITTEXT 1001, 164, 52, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Seconds between redial attempts:", 1009, 7, 73, 156, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1003, 164, 70, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "I&dle seconds before hanging up:", 1008, 7, 91, 154, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1002, 164, 88, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+148 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Callback"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "When you dial into a server, it may offer to call you back to reduce your phone charges.  Specify whether you want callback.  (Callback is not supported for virtual private network (VPN) connections.)", 1043, 8, 4, 219, 43
+    AUTORADIOBUTTON "&No callback", 1041, 7, 48, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "A&sk me during dialing when the server offers", 1040, 7, 61, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Al&ways call me back at the number(s) below:", 1042, 7, 74, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", 1037, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 16, 88, 204, 94
+    PUSHBUTTON "&Edit...", 1039, 96, 190, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Delete", 1038, 159, 190, 60, 14
+END
+
+149 DIALOGEX 6, 18, 317, 142
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "You need to set the dial-in credentials that remote routers will use when connecting to this interface. A user account will be created on this router with the information that you enter here.", 1094, 8, 5, 307, 35
+    LTEXT "&User name:", 1078, 8, 47, 124, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1074, 135, 45, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
+    LTEXT "&Password:", 1077, 8, 68, 124, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1073, 135, 66, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm password:", 1075, 8, 90, 124, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1071, 135, 87, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+150 DIALOGEX 6, 18, 321, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "You need to set the dial out credentials that this interface will use when connecting to the remote router.  These credentials must match the dial in credentials configured on the remote router.", 1094, 8, 5, 308, 33
+    LTEXT "&User name:", 1096, 8, 43, 130, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1091, 140, 40, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Domain:", 1093, 8, 63, 130, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1089, 140, 60, 175, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1095, 8, 81, 130, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1090, 140, 78, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm password:", 1092, 8, 99, 130, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1088, 140, 96, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+153 DIALOGEX 0, 0, 315, 140
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type a name you want for this connection:", -1, 8, 4, 190, 8
+    EDITTEXT 1114, 8, 17, 190, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Click Finish to save it in the Network Connections folder.", -1, 8, 38, 193, 8
+    LTEXT "To edit this connection later, select it, click the File menu, and then click Properties.", -1, 8, 58, 193, 16
+END
+
+155 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Connec&t using:", 1124, 7, 5, 219, 8
+    CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 198, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Up", 1132, 210, 18, 16, 14, BS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Down", 1131, 210, 36, 16, 14, BS_ICON
+    AUTOCHECKBOX "A&ll devices call the same numbers", 1119, 9, 66, 133, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1130, 144, 66, 60, 14
+    GROUPBOX "Sample type", 1125, 8, 84, 215, 100, WS_GROUP
+    LTEXT "Ar&ea code:", 1133, 17, 102, 52, 8
+    COMBOBOX 1122, 17, 112, 52, 110, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Phone number:", 1135, 71, 102, 139, 8
+    EDITTEXT 1123, 73, 112, 79, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Alter&nates", 1129, 154, 112, 60, 14
+    LTEXT "Country/re&gion code:", 1134, 17, 132, 197, 8
+    COMBOBOX 1126, 17, 143, 193, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "U&se dialing rules", 1121, 17, 163, 132, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1136, 151, 161, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 10, 192, 214, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+156 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1130, 164, 38, 60, 14
+    GROUPBOX "Sample text", 1125, 8, 55, 217, 100, WS_GROUP
+    LTEXT "Ar&ea code:", 1133, 17, 72, 48, 8
+    COMBOBOX 1122, 17, 83, 48, 119, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Phone number:", 1135, 71, 72, 146, 8
+    EDITTEXT 1123, 71, 83, 81, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Alter&nates", 1129, 155, 83, 63, 14
+    LTEXT "Country/re&gion code:", 1134, 17, 103, 193, 8
+    COMBOBOX 1126, 17, 114, 201, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "U&se dialing rules", 1121, 19, 134, 136, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1136, 157, 132, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 12, 164, 209, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Connect using:", 1124, 8, 5, 217, 8
+    CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 217, 15
+END
+
+157 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Appearance"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTOCHECKBOX "&Preview phone numbers before dialing", 1142, 8, 10, 224, 10, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Show &location setting before dialing", 1139, 8, 27, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "Allo&w location edits during login", 1140, 21, 43, 212, 10
+    AUTOCHECKBOX "Show &connection progress while dialing", 1143, 8, 59, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "Clo&se on dial", 1137, 8, 76, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "All&ow phonebook edits during login", 1141, 8, 94, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Use wizard to create new phonebook entries", 1144, 22, 111, 210, 10
+END
+
+158 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Appearance"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTOCHECKBOX "&Preview phone numbers before dialing", 1142, 8, 10, 223, 10, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Show &location setting before dialing", 1139, 8, 27, 206, 10
+    AUTOCHECKBOX "Start dial-up networking &monitor before dialing", 1138, 8, 44, 226, 10
+    AUTOCHECKBOX "Show &connection progress while dialing", 1143, 8, 61, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "Clo&se on dial", 1137, 8, 79, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Use wizard to create new phonebook entries", 1144, 8, 97, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "Always prompt &before auto-dialing", 1136, 8, 114, 220, 10
+END
+
+160 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select a name for this demand dial interface.  A common practice is to name interfaces after the network or router to which they connect.", 1158, 7, 5, 309, 29
+    LTEXT "&Interface name:", 1159, 17, 41, 285, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1157, 17, 53, 284, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "I &know all about demand-dial interfaces and would rather edit the properties directly", 1156, 24, 100, 258, 31, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+END
+
+162 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Security"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Security options", 1580, 8, 3, 215, 139
+    AUTORADIOBUTTON "&Typical (recommended settings)", 1540, 14, 16, 201, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "A&dvanced (custom settings)", 1541, 14, 102, 198, 8, BS_NOTIFY
+    LTEXT "&Validate my identity as follows:", 1537, 26, 29, 187, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "A&utomatically use my ReactOS logon name and  password (and domain if any)", 1174, 26, 58, 184, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Requ&ire data encryption (disconnect if none)", 1169, 26, 82, 183, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Using these settings requires a knowledge of security protocols.", 1539, 15, 114, 134, 20
+    PUSHBUTTON "&Settings...", 1180, 151, 115, 60, 14
+    GROUPBOX "Interactive logon and scripting", 1177, 8, 146, 215, 62, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "S&how terminal window", 1173, 14, 159, 198, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Run script:", 1172, 14, 172, 57, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    COMBOBOX 1179, 72, 171, 140, 104, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", 1182, 87, 187, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Browse...", 1181, 151, 187, 60, 14
+END
+
+163 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "You have more than one dial-up device on your computer.", -1, 6, 3, 307, 13
+    LTEXT "&Select the devices to use in this connection:", -1, 6, 15, 307, 11
+    CONTROL "", 1228, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 7, 28, 304, 77
+END
+
+165 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Networking"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Typ&e of dial-up server I am calling:", 1583, 7, 4, 219, 8
+    COMBOBOX 1418, 7, 17, 215, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Settings", 1419, 160, 35, 60, 14
+    LTEXT "This c&onnection uses the following items:", 1684, 8, 64, 219, 10
+    CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C40D, 7, 75, 216, 53
+    PUSHBUTTON "I&nstall...", 1252, 7, 133, 67, 14
+    PUSHBUTTON "&Uninstall", 1254, 80, 133, 67, 14
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 1253, 153, 133, 67, 14
+    GROUPBOX "Description", 1585, 9, 158, 213, 43
+    LTEXT "", 1250, 18, 167, 195, 25
+END
+
+166 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Enter the IP address of a DNS or WINS server on the remote network, or leave as 0.0.0.0 if you expect the remote router to provide them, or do not know.", 1275, 7, 2, 311, 25
+    LTEXT "&DNS server:", 1274, 7, 29, 160, 8, NOT WS_GROUP
+    CONTROL "", 1272, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 41, 85, 12
+    LTEXT "&WINS server:", 1276, 7, 65, 166, 8, NOT WS_GROUP
+    CONTROL "", 1273, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 77, 85, 12
+END
+
+167 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Options"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Dialing options", 1289, 7, 2, 213, 64
+    AUTOCHECKBOX "&Display progress while connecting", 1284, 16, 14, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Prompt for name and password, certificate, etc.", 1554, 16, 27, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Include &ReactOS logon domain", 1555, 16, 39, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Prompt for phone &number", 1285, 16, 52, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Redialing options", 1290, 6, 72, 213, 79
+    LTEXT "&Redial attempts:", 1300, 16, 87, 123, 8
+    EDITTEXT 1287, 141, 84, 69, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    LTEXT "&Time between redial attempts:", 1301, 16, 103, 123, 8
+    COMBOBOX 1292, 141, 101, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Idle ti&me before hanging up:", 1299, 16, 120, 123, 8
+    COMBOBOX 1291, 141, 116, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Redial if &line is dropped", 1286, 16, 136, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Multiple devices", 1288, 7, 156, 213, 32
+    COMBOBOX 1551, 16, 169, 128, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1293, 150, 168, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 7, 194, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Virtual ""tunnel"" connection", 1294, 62, 194, 120, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+END
+
+168 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type the phone number below. ", -1, 7, 4, 306, 14
+    LTEXT "&Phone number:", 1308, 7, 19, 130, 8
+    EDITTEXT 1304, 7, 30, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "You might need to include a ""1"" or the area code, or both. If you are not sure you need the extra numbers, dial the phone number on your telephone. If you hear a modem sound, the number dialed is correct.", -1, 20, 50, 291, 53
+END
+
+169 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Phonebook"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Use this phonebook:", 1326, 8, 8, 222, 8
+    AUTORADIOBUTTON "The &system phonebook", 1325, 14, 22, 216, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "My &personal phonebook", 1324, 14, 34, 216, 10
+    AUTORADIOBUTTON "This a&lternate phonebook:", 1323, 14, 46, 217, 10
+    COMBOBOX 1321, 26, 61, 201, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Browse...", 1322, 167, 81, 60, 14
+END
+
+170 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Phonebook"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Use this phonebook:", 1326, 8, 8, 223, 8
+    AUTORADIOBUTTON "The &system phonebook", 1325, 14, 22, 217, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "This a&lternate phonebook:", 1323, 14, 36, 216, 10
+    COMBOBOX 1321, 26, 51, 203, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Browse...", 1322, 169, 69, 60, 14
+END
+
+171 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Enter this router's IP address on the remote network or if you expect the remote router to provide the address, leave as 0.0.0.0. Usually the operator of the remote network or router will tell you what to use.", 1331, 5, 4, 308, 35
+    LTEXT "My &IP address:", 1332, 4, 51, 100, 8, NOT WS_GROUP
+    CONTROL "", 1330, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 62, 104, 12
+    LTEXT "Note: If you have a network adapter installed, you should NOT choose the same address as your network adapter.", 1333, 5, 94, 306, 36, NOT WS_GROUP
+END
+
+172 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Some dial-up servers and routers require an interactive login after connecting. You can run a script automatically to respond for you.", 1339, 5, 3, 309, 27
+    AUTOCHECKBOX "Show &terminal window", 1462, 15, 31, 162, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Run script:", 1463, 15, 45, 58, 10
+    COMBOBOX 1334, 30, 60, 275, 88, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", 1335, 180, 77, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Browse...", 1465, 244, 77, 60, 14
+END
+
+173 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Dialing"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Dialing policy", 1344, 9, 4, 213, 53, WS_GROUP
+    LTEXT "&Number of redial attempts:", 1349, 16, 22, 140, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1340, 158, 19, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Seconds between redial attempts:", 1351, 16, 38, 140, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1342, 158, 36, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Connection type", 1343, 9, 63, 213, 56, WS_GROUP
+    LTEXT "Idl&e seconds before hanging up:", 1350, 28, 88, 124, 8, NOT WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Demand dial connection", 1347, 16, 78, 135, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Persistent connection", 1348, 16, 103, 199, 10, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_TRANSPARENT
+    EDITTEXT 1341, 159, 85, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Callback...", 1345, 150, 125, 70, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Multiple Lines...", 1346, 74, 125, 70, 14
+END
+
+174 DIALOGEX 0, 0, 215, 226
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Router"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ CTEXT "NYI...need spec from KCrocker", -1, 57, 86, 106, 28
+END
+
+175 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Completing the demand dial interface wizard.", 1352, 122, 5, 192, 32
+    LTEXT "To create this interface and enable it on the router, click Finish.", 1354, 122, 41, 192, 26, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "To edit this interface in the Routing and RemoteAccess Manager, select it in Routing Interfaces and press Properties.", 1355, 122, 68, 190, 39, NOT WS_GROUP
+END
+
+179 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select the &modem or adapter this interface will use.", 1356, 7, 4, 306, 11
+    CONTROL "", 1355, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 6, 15, 305, 80
+    LTEXT "The list shows devices set up for routing.", 1357, 15, 98, 288, 37, NOT WS_GROUP
+END
+
+180 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Enter the phone number of the dial-up server or router you are calling. Alternate phone numbers, if any, are dialed automatically if the primary number cannot be reached.", 1360, 7, 4, 305, 42
+    LTEXT "&Phone number or address:", 1361, 7, 50, 275, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1358, 7, 62, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Alternates...", 1359, 250, 80, 60, 14
+END
+
+181 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Security"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Authentication and encryption policy", 1367, 6, 8, 216, 103, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "A&ccept any authentication including clear text", 1370, 16, 20, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Acc&ept only encrypted authentication", 1373, 16, 36, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Accept &only MS encrypted authentication", 1374, 16, 52, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Require data encryption", 1363, 27, 65, 184, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Require &strong data encryption", 1364, 41, 80, 172, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Use t&wo-way authentication", 1362, 17, 95, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "&Unsave Password", 1369, 59, 117, 80, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Ad&vanced...", 1368, 142, 117, 80, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "&Detect file and print sharing before dialing", 1365, 7, 198, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+END
+
+182 DIALOGEX 6, 18, 248, 148
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Security"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Authentication and encryption policy", 1367, 7, 8, 200, 98, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Accept any authentication including &clear text", 1370, 14, 24, 183, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Accept only &encrypted authentication", 1373, 14, 39, 183, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Accept only &MS encrypted authentication", 1374, 14, 53, 184, 10
+    AUTOCHECKBOX "Require &data encryption", 1363, 33, 67, 165, 10, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Require &strong data encryption", 1364, 48, 79, 152, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Use current username and password ", 1366, 31, 91, 165, 10
+    PUSHBUTTON "Unsave &password", 1369, 6, 114, 100, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Advanced...", 1368, 109, 114, 60, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Detect &file and print sharing before dialing", 1365, 14, 134, 193, 10, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+END
+
+183 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Check all that apply:", 1388, 7, 4, 296, 9
+    AUTOCHECKBOX "Route &IP packets on this interface.", 1386, 20, 19, 285, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Route IP&X packets on this interface.", 1387, 20, 35, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Add a user account so a remote router can dial in.", 1382, 20, 52, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Send a &plain-text password if that is the only way to connect.", 1385, 20, 70, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Use scripting to complete the connection with the remote router.", 1384, 20, 87, 289, 22, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+184 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+186 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "A connection that is created for your use only is saved in your user account and is not available unless you are logged on.", -1, 7, 4, 306, 23
+    LTEXT "Create this connection for:", -1, 14, 27, 288, 12
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone's use", 1400, 26, 40, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&My use only", 1401, 26, 55, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+498 DIALOGEX 12, 16, 215, 126
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS was unable to connect to the network using the user name and password you provided. Please re-enter the user name and password.", 1396, 7, 6, 206, 36
+    LTEXT "&User name:", 1399, 8, 51, 49, 8
+    EDITTEXT 1394, 66, 46, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1397, 8, 70, 49, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1393, 66, 64, 143, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "&Save password", 1391, 66, 84, 143, 10
+    CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 98, 200, 1
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 81, 104, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 145, 104, 60, 14
+END
+
+500 DIALOGEX 12, 16, 215, 173
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS was unable to connect to the network using the user name and password you provided. Please re-enter the user name and password.", 1396, 7, 6, 209, 26
+    LTEXT "&User name:", 1399, 7, 72, 44, 8
+    EDITTEXT 1394, 97, 69, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1397, 7, 90, 45, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1393, 97, 87, 115, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Domain:", 1395, 7, 108, 53, 8, NOT WS_GROUP
+    EDITTEXT 1392, 97, 105, 115, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "&Save user name and  password", 1391, 85, 125, 123, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 87, 146, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 151, 146, 60, 14
+    CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 140, 205, 1
+    LTEXT "You can enter a domain name or leave the domain field empty.\n(Domain names are not required for connections to the Internet)", -1, 8, 38, 209, 26
+END
+
+502 DIALOGEX 20, 60, 215, 73
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "PPP Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTOCHECKBOX "&Enable LCP extensions", 1423, 9, 7, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "E&nable software compression", 1424, 9, 22, 201, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Negotiate &multi-link for single link connections", 1557, 9, 37, 202, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 82, 53, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 148, 53, 60, 14
+END
+
+509 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Choose the role you want for this computer:", -1, 10, 5, 275, 9
+    AUTORADIOBUTTON "&Host", 1483, 31, 20, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Guest", 1484, 31, 44, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "This computer has the information you want to access.", -1, 43, 31, 253, 13, NOT WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    LTEXT "This computer is used to access information on the host computer.", -1, 43, 56, 253, 23, NOT WS_GROUP
+END
+
+511 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Select a device:", -1, 8, 5, 261, 8
+    COMBOBOX 1485, 9, 18, 302, 62, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+528 DIALOGEX 0, 0, 227, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Connections"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Logon privileges", 1582, 8, 10, 213, 63
+    LTEXT "Non-administrators may be allowed to create or modify connections before logging on.", 1581, 16, 21, 194, 30
+    AUTOCHECKBOX "Allo&w creating and modifying connections before logon", 1497, 16, 56, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+532 DIALOGEX 0, 0, 263, 263
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Router Callback"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "When you dial into a router, it may offer to call you back to reduce your phone charges or to increase security.  Specify whether you want callback or not.", 1043, 7, 5, 253, 24
+    AUTORADIOBUTTON "&No callback", 1501, 9, 36, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Al&ways call me back at the number(s) below:", 1502, 9, 48, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE, WS_EX_TRANSPARENT
+    CONTROL "", 1503, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 15, 63, 240, 143
+    PUSHBUTTON "&Edit...", 1504, 131, 213, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Delete", 1505, 194, 213, 60, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 196, 242, 60, 14
+END
+
+534 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Options"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Connection type", 1289, 7, 7, 215, 55
+    AUTORADIOBUTTON "&Demand dial", 1506, 16, 20, 199, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Idle ti&me before hanging up:", 1299, 27, 33, 99, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1291, 144, 30, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Persistent connection", 1507, 16, 47, 197, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Dialing policy", 1290, 7, 66, 215, 48
+    LTEXT "&Redial attempts:", 1300, 14, 79, 123, 8
+    EDITTEXT 1287, 143, 76, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    LTEXT "A&verage redial intervals:", 1301, 14, 96, 123, 8
+    COMBOBOX 1292, 143, 94, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Multiple devices", 1288, 7, 116, 215, 35
+    COMBOBOX 1551, 16, 130, 128, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1293, 150, 129, 65, 14
+    PUSHBUTTON "Call&back", 1302, 8, 195, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 73, 195, 50, 14
+END
+
+539 DIALOGEX 0, 0, 265, 110
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 14, 64, 84, 8
+    EDITTEXT 1104, 102, 62, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 82, 247, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 89, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 89, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 133, 89, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 195, 89, 60, 14
+END
+
+540 DIALOGEX 0, 0, 265, 133
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 64, 90, 8
+    EDITTEXT 1104, 105, 60, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 80, 252, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 10, 91, 92, 10
+    COMBOBOX 1416, 105, 88, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 107, 251, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 113, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 113, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 113, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 197, 113, 60, 14
+END
+
+541 DIALOGEX 0, 0, 265, 157
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 67, 87, 8
+    EDITTEXT 1104, 103, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 84, 248, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 11, 96, 48, 8
+    COMBOBOX 1416, 103, 92, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dialing &from:", 1415, 10, 114, 46, 8
+    COMBOBOX 1414, 103, 110, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1108, 193, 110, 64, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 130, 250, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 6, 136, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 69, 136, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 132, 136, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 196, 136, 60, 14
+END
+
+544 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Internet Connection Sharing allows other computers on your local network to access external resources through this connection.", -1, 10, 5, 300, 22
+    AUTOCHECKBOX "&Enable Internet Connection Sharing for this connection", 1512, 21, 31, 272, 10
+    LTEXT "To dial this connection automatically  when a computer on your local network attempts to access external resources, select the following check box.", 1514, 10, 56, 294, 22
+    AUTOCHECKBOX "Enab&le on-demand dialing", 1513, 21, 86, 260, 10
+END
+
+545 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Shared access allows other computers on your local network to access external resources through this dial-up connection. You can enable shared access for one connection and one local network at a time.", -1, 10, 5, 300, 25
+    LTEXT "&Select the local network that will access resources through this connection:", -1, 21, 35, 285, 8
+    COMBOBOX 1522, 21, 48, 231, 56, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+546 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "You can configure this connection to use your smart card to log you into the remote network.  Select whether to use your smart card with this connection.", -1, 10, 5, 303, 22
+    AUTORADIOBUTTON "&Use my smart card ", 1524, 26, 29, 264, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Do not use my smart card ", 1525, 26, 44, 261, 16, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+547 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Demand Dial Interface Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Welcome to the Demand Dial Interface Wizard.", 1530, 122, 8, 192, 32
+    LTEXT "Using this wizard you can create a demand dial interface to connect this router to other routers.", 1531, 122, 43, 192, 37
+    LTEXT "Press Next to continue.", 1532, 122, 85, 191, 29
+END
+
+548 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "Connect using a &modem, ISDN adapter, or other physical device.", 1531, 21, 17, 290, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Connect using &virtual private networking (VPN)", 1532, 21, 38, 291, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Connect using PPP over Ethernet (PPPoE)", 1688, 21, 58, 290, 12, NOT WS_TABSTOP
+END
+
+550 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Enter the name or IP address of the router to which you are connecting.", 1535, 10, 8, 289, 18
+    LTEXT "&Host name or IP address (such as reactos.org or 145.52.0.1):", 1537, 21, 35, 285, 8
+    EDITTEXT 1536, 21, 47, 285, 14, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+551 DIALOGEX 0, 0, 265, 127
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 12, 62, 89, 8
+    EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 12, 82, 90, 8
+    EDITTEXT 1102, 104, 79, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 99, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 9, 106, 61, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 72, 106, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 135, 106, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 106, 60, 14
+END
+
+552 DIALOGEX 0, 0, 265, 159
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 67, 91, 10
+    EDITTEXT 1104, 104, 64, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 10, 86, 91, 8
+    EDITTEXT 1102, 104, 83, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 103, 248, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 10, 115, 91, 8
+    COMBOBOX 1416, 104, 111, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 132, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 139, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 139, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 139, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 139, 60, 14
+END
+
+553 DIALOGEX 0, 0, 265, 183
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 68, 92, 10
+    EDITTEXT 1104, 104, 65, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 10, 90, 91, 8
+    EDITTEXT 1102, 104, 86, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 106, 248, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 10, 118, 92, 8
+    COMBOBOX 1416, 104, 114, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dialing &from:", 1415, 10, 137, 91, 8
+    COMBOBOX 1414, 104, 134, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1108, 194, 134, 65, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 154, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 162, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 162, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 162, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 162, 60, 14
+END
+
+554 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Connec&t using:", 1124, 7, 4, 193, 8
+    CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 195, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Up", 1132, 208, 18, 16, 14, BS_ICON
+    PUSHBUTTON "&Down", 1131, 208, 36, 16, 14, BS_ICON
+    AUTOCHECKBOX "A&ll devices call the same numbers", 1119, 7, 65, 131, 21, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1130, 140, 66, 60, 14
+    GROUPBOX "Sample type", 1125, 7, 87, 213, 56, WS_GROUP
+    LTEXT "&Phone number:", 1135, 19, 102, 191, 8
+    EDITTEXT 1123, 17, 112, 138, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Alter&nates", 1129, 161, 112, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 11, 194, 212, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+555 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1130, 160, 38, 60, 14
+    LTEXT "&Phone number:", 1135, 8, 72, 194, 8
+    EDITTEXT 1123, 8, 83, 148, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Alter&nates", 1129, 160, 83, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 11, 194, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Connec&t using:", 1124, 8, 5, 214, 8
+    CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 214, 15
+END
+
+556 DIALOGEX 0, 0, 220, 165
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Program Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Description of program running on your network:", -1, 7, 5, 203, 8
+    EDITTEXT 1565, 7, 17, 206, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Internet server port number:", -1, 7, 35, 202, 8
+    EDITTEXT 1566, 7, 47, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1548, 128, 49, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1567, 166, 49, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Listen for Internet server responses on port or port range:\n(for example: 1024-1209, 1300-1310, 1450)", -1, 7, 70, 207, 22
+    LTEXT "T&CP:", -1, 7, 100, 28, 8
+    EDITTEXT 1569, 50, 97, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "UD&P:", -1, 7, 121, 30, 8
+    EDITTEXT 1551, 50, 117, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 90, 144, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 154, 144, 60, 14
+END
+
+557 DIALOGEX 0, 0, 217, 164
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Service Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Description of service:", -1, 7, 5, 203, 8
+    EDITTEXT 1552, 7, 18, 205, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Name or IP address (for example 192.168.0.12) of the computer hosting this service on your network:", -1, 7, 37, 208, 16
+    EDITTEXT 1556, 7, 57, 203, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Port number where this service resides:", -1, 7, 85, 203, 8
+    EDITTEXT 1553, 7, 97, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1554, 128, 99, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1555, 166, 99, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 86, 143, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 150, 143, 60, 14
+END
+
+558 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Programs"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "The Internet connection on this computer has been customized to allow the following programs to run properly over your network:", -1, 7, 7, 218, 28
+    CONTROL "List1", 1558, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "A&dd...", 1538, 7, 197, 67, 14
+    PUSHBUTTON "Edi&t...", 1559, 80, 197, 67, 14
+    PUSHBUTTON "D&elete", 1568, 153, 197, 67, 14
+END
+
+559 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Services"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Select the services running on your network that Internet users can access.", -1, 7, 5, 216, 22
+    LTEXT "Services:", -1, 7, 27, 143, 8
+    CONTROL "List1", 1560, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "A&dd...", 1561, 7, 197, 67, 14
+    PUSHBUTTON "Edi&t...", 1563, 80, 197, 67, 14
+    PUSHBUTTON "D&elete", 1562, 153, 197, 67, 14
+END
+
+560 DIALOGEX 6, 18, 240, 88
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Initial Connection"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "&Yes", 6, 68, 68, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&No", 7, 125, 68, 50, 14
+    ICON 32516, 1575, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", 1576, 40, 7, 190, 33
+    AUTOCHECKBOX "&Don't display this reminder again", 1579, 40, 48, 192, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+567 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type the name of your service in the following text box. If you leave the text box blank, ReactOS will automatically detect and configure your service when you connect.", -1, 10, 7, 301, 25
+    LTEXT "&Service name (optional):", -1, 22, 32, 229, 8
+    EDITTEXT 1593, 22, 44, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+568 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Service name:", 1686, 7, 5, 217, 10
+    EDITTEXT 1594, 7, 17, 217, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 9, 196, 215, 8
+END
+
+569 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Security"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Security options", 1580, 8, 4, 213, 151
+    AUTORADIOBUTTON "&Typical (recommended settings)", 1540, 14, 16, 197, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "A&dvanced (custom settings)", 1541, 14, 100, 197, 8, BS_NOTIFY
+    LTEXT "&Validate my identity as follows:", 1537, 26, 29, 183, 8, NOT WS_GROUP
+    COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "A&utomatically use my ReactOS logon name and  password (and domain if any)", 1174, 26, 59, 182, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Requ&ire data encryption (disconnect if none)", 1169, 26, 83, 182, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Using these settings requires a knowledge of security protocols.", 1539, 26, 111, 136, 20
+    PUSHBUTTON "&Settings...", 1180, 151, 134, 60, 14
+    PUSHBUTTON "I&PSec Settings...", 1598, 126, 163, 85, 14
+END
+
+570 DIALOGEX 0, 0, 265, 126
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "IPSec Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 151, 104, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 207, 104, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Use pre-shared key for authentication", 1604, 21, 15, 217, 10
+    LTEXT "&Key:", 1602, 20, 31, 44, 12
+    EDITTEXT 1605, 66, 30, 172, 12, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "Allow certificiates from my user store in addition to machine certificates", 1606, 20, 50, 242, 13, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Use a specific certificate", 1607, 20, 67, 239, 10, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Select", 1608, 31, 84, 50, 14, WS_DISABLED
+    COMBOBOX 1610, 91, 84, 135, 30, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_DISABLED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+571 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Security Logging"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Logging Options:", -1, 6, 8, 216, 47
+    AUTOCHECKBOX "Log unsuccessful &inbound connection attempts", 1642, 14, 22, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Log successful &outbound connections", 1641, 14, 37, 200, 10
+    GROUPBOX "Log file options:", -1, 7, 64, 215, 91
+    LTEXT "&Name:", -1, 14, 78, 199, 8
+    EDITTEXT 1674, 14, 90, 199, 14, ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "&Browse...", 1639, 153, 108, 60, 14
+    LTEXT "&Size limit:", -1, 14, 133, 67, 8
+    EDITTEXT 1640, 86, 130, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    LTEXT "KB", -1, 140, 133, 20, 8
+    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 1643, 135, 197, 85, 14
+END
+
+572 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "ICMP"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Internet Control Message Protocol (ICMP) allows the computers on a network to share error and status information. Select the requests for information from the Internet that this computer will respond to:", -1, 7, 5, 215, 37
+    CONTROL "IList1", 1644, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 45, 215, 100, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX "Description:", -1, 7, 153, 215, 55
+    LTEXT "", 1645, 14, 171, 199, 32
+END
+
+574 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Advanced"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", 575, 7, 60, 213, 100
+END
+
+577 DIALOGEX 0, 0, 312, 144
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type the name of the ISP in the following text box.", 1681, 10, 3, 296, 11
+    LTEXT "N&ame:", 1690, 18, 20, 127, 10
+    EDITTEXT 1680, 17, 32, 222, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "The name you type here will be the name of the connection you are creating.", 1683, 17, 52, 282, 42
+END
+
+580 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "&Automatic selection", 1534, 21, 20, 288, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)", 1532, 21, 39, 290, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)", 1533, 21, 56, 286, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+1420 DIALOGEX 0, 0, 265, 108
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 14, 63, 86, 8
+    COMBOBOX 1416, 104, 60, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 80, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 9, 87, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 72, 87, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 135, 87, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 87, 60, 14
+END
+
+1421 DIALOGEX 0, 0, 265, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 61, 90, 8
+    EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 11, 81, 90, 8
+    EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 98, 248, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 14, 105, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 26, 119, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 26, 133, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 149, 248, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 14, 161, 87, 8
+    COMBOBOX 1416, 104, 157, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dialing &from:", 1415, 14, 178, 88, 8
+    COMBOBOX 1414, 104, 175, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1108, 193, 175, 65, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 196, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 9, 202, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 72, 202, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 135, 202, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 202, 60, 14
+END
+
+1422 DIALOGEX 0, 0, 265, 242
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Connect %1"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
+    LTEXT "&User name:", 1413, 10, 67, 91, 8
+    EDITTEXT 1104, 104, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1112, 10, 85, 92, 8
+    EDITTEXT 1103, 104, 82, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Do&main:", 1110, 10, 104, 92, 8
+    EDITTEXT 1102, 104, 101, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 121, 248, 1
+    AUTOCHECKBOX "&Save this user name and password for the following users:", 1101, 12, 127, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Me o&nly", 1622, 24, 141, 227, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Anyone who uses this computer", 1623, 24, 155, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 170, 248, 1
+    LTEXT "D&ial:", 1412, 14, 182, 87, 8
+    COMBOBOX 1416, 104, 178, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Dialing &from:", 1415, 14, 198, 87, 8
+    COMBOBOX 1414, 104, 195, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dialing &Rules", 1108, 193, 195, 65, 14
+    CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 215, 248, 1
+    DEFPUSHBUTTON "&Dial", 1590, 8, 221, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1591, 71, 221, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Pr&operties", 1107, 134, 221, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Help", 1592, 198, 221, 60, 14
+END
+
+1425 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Host name or IP address of destination (such as reactos.org or 145.52.0.1):", 1430, 7, 5, 217, 18
+    EDITTEXT 1427, 7, 25, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "First connect", 1431, 9, 48, 213, 78
+    LTEXT "ReactOS can first connect the public network, such as the Internet, before trying to establish this virtual connection.", 1432, 17, 63, 199, 24
+    AUTOCHECKBOX "&Dial another connection first:", 1428, 19, 89, 183, 10
+    COMBOBOX 1429, 29, 103, 182, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 10, 192, 213, 13
+END
+
+1426 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Options"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Dialing options", 1289, 8, 7, 214, 56
+    AUTOCHECKBOX "&Display progress while connecting", 1284, 16, 17, 199, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Prompt for name and password, certificate, etc.", 1554, 16, 32, 199, 10
+    AUTOCHECKBOX "Include &ReactOS logon domain", 1555, 16, 47, 178, 10
+    GROUPBOX "Redialing options", 1290, 8, 68, 214, 89
+    LTEXT "&Redial attempts:", 1300, 16, 81, 121, 8
+    EDITTEXT 1287, 140, 77, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
+    LTEXT "&Time between redial attempts:", 1301, 16, 99, 121, 8
+    COMBOBOX 1292, 141, 95, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Idle ti&me before hanging up:", 1299, 16, 117, 121, 8
+    COMBOBOX 1291, 141, 113, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Redial if &line is dropped", 1286, 16, 138, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+END
+
+1427 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type the host name or Internet Protocol (IP) address of the computer to which you are connecting.", -1, 10, 6, 275, 16
+    LTEXT "&Host name or IP address (for example, reactos.org or 145.52.0.1 ):", -1, 21, 28, 277, 11
+    EDITTEXT 1433, 21, 42, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+1428 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ReactOS can automatically dial the initial connection to the Internet or other public network, before establishing the virtual connection.", -1, 10, 6, 275, 24
+    AUTORADIOBUTTON "&Do not dial the initial connection.", 1509, 32, 31, 271, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Automatically dial this initial connection:", 1510, 32, 45, 269, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    COMBOBOX 1435, 43, 62, 253, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+END
+
+1436 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Select a device:", 1597, 8, 5, 213, 8
+    COMBOBOX 1437, 7, 17, 217, 166, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Sho&w icon in notification area when connected", 1120, 11, 195, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "C&onfigure...", 1130, 160, 34, 60, 14
+END
+
+1448 DIALOGEX 10, 20, 265, 71
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Network Connections"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "C&hoose a network connection:", 1456, 7, 7, 251, 10
+    COMBOBOX 1457, 8, 18, 250, 140, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Connect...", 1449, 7, 50, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 1455, 70, 50, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&New...", 1459, 134, 50, 60, 14
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 1460, 198, 50, 60, 14
+END
+
+1466 DIALOGEX 6, 18, 265, 262
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Sample text", 1469, 7, 7, 251, 8
+    EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Add", 1471, 77, 36, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Replace", 1472, 141, 36, 60, 14
+    LTEXT "Sample text", 1473, 7, 57, 193, 8
+    LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 145, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Down", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
+    PUSHBUTTON "D&elete", 1477, 141, 215, 60, 14
+    CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 196, 242, 60, 14
+END
+
+1467 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Sample text", 1469, 7, 7, 197, 8
+    EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Add", 1471, 76, 36, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Replace", 1472, 141, 36, 60, 14
+    LTEXT "Sample text", 1473, 7, 57, 193, 8
+    LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 135, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Up", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Down", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
+    PUSHBUTTON "D&elete", 1477, 141, 204, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sample text", 1478, 7, 225, 249, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 196, 242, 60, 14
+END
+
+1468 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Sample text", 1469, 7, 5, 249, 8
+    EDITTEXT 1470, 7, 17, 249, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Add", 1471, 132, 36, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Replace", 1472, 196, 36, 60, 14
+    LTEXT "Sample text", 1473, 7, 55, 251, 8
+    LISTBOX 1474, 7, 68, 249, 140, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "D&elete", 1477, 196, 214, 60, 14, WS_GROUP
+    CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 196, 242, 60, 14
+END
+
+1469 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "Dial-up to &private network.", 1488, 24, 9, 116, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Connect to a private network &through the Internet.", 1489, 24, 34, 206, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Connect directly to another computer.", 1490, 24, 59, 157, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Connect to the network via b&roadband", 1491, 24, 83, 273, 10, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Connect using my phone line (modem or ISDN).", -1, 45, 21, 156, 8
+    LTEXT "Create a Virtual Private Network (VPN) connection or tunnel through the internet.", -1, 45, 46, 266, 8
+    LTEXT "Connect using my serial, parallel, or infrared port.", -1, 45, 71, 266, 8
+    LTEXT "Connect through my broadband connection.", -1, 45, 95, 266, 8
+END
+
+1480 DIALOGEX 0, 0, 230, 61
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Phone Number Editor"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Please enter the new phone number:", 1481, 7, 7, 218, 8
+    EDITTEXT 1482, 7, 17, 217, 15, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 99, 40, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 163, 40, 60, 14
+END
+
+1481 DIALOGEX 0, 0, 321, 157
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "New Connection Wizard"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Type an ISP account name and password, then write down this information and store it in a safe place. (If you have forgotten an existing account name or password, contact your ISP.)", 1689, 10, 4, 308, 25
+    LTEXT "&User name:", 1636, 23, 35, 89, 15
+    EDITTEXT 1614, 115, 34, 190, 15, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", 1637, 23, 55, 90, 13
+    EDITTEXT 1615, 115, 54, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm password:", 1638, 23, 74, 88, 13
+    EDITTEXT 1616, 115, 73, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "U&se this account  name and password when anyone connects to the Internet from this computer", 1596, 23, 91, 291, 17, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "&Make this the default Internet connection", 1595, 23, 112, 288, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Turn on Internet Connection Firewall for this connection", 1682, 23, 133, 290, 14
+END
+
+1660 DIALOGEX 0, 0, 258, 78
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Internet Connection Firewall"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 32515, -1, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "Turning off the Internet Connection Firewall could expose your computer to unauthorized access over the Internet. Are you sure you want to turn it off?", -1, 44, 5, 212, 24
+    AUTOCHECKBOX "&Do not show this dialog again", 1662, 42, 40, 210, 10
+    DEFPUSHBUTTON "&Yes", 6, 74, 60, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&No", 7, 128, 60, 50, 14
+END
+
+7000 DIALOGEX 0, 0, 215, 103
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&User name:", -1, 7, 8, 90, 12, SS_CENTERIMAGE
+    EDITTEXT 7001, 101, 7, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Full name:", -1, 7, 26, 90, 12
+    EDITTEXT 7002, 101, 25, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Password:", -1, 7, 44, 90, 12
+    EDITTEXT 7003, 101, 43, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Confirm password:", -1, 7, 62, 91, 12
+    EDITTEXT 7004, 101, 61, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "OK", 1, 84, 82, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 149, 82, 60, 14
+END
+
+7005 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Callback"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "&Do not allow callback", 7009, 9, 7, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "All&ow the caller to set the callback number", 7006, 9, 20, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Al&ways use the following callback number:", 7007, 9, 34, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 7008, 19, 49, 204, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
+END
+
+7010 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "General"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Incoming connections", -1, 7, 4, 214, 110, WS_GROUP
+    LTEXT "Allow incoming connections on these devices.", -1, 17, 17, 195, 8
+    LTEXT "&Devices:", -1, 17, 29, 29, 8
+    CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00004405, 17, 41, 193, 47, WS_EX_CLIENTEDGE
+    AUTOCHECKBOX "&Enable multilink", 7012, 17, 96, 121, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 7013, 145, 94, 65, 14, WS_GROUP
+    GROUPBOX "Virtual private network", -1, 6, 122, 214, 49, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Allo&w others to make private connections to my computer by tunneling through the Internet or other network", 7014, 17, 137, 195, 27, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Show icon in notification area when connected", 7015, 12, 184, 209, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+END
+
+7016 DIALOGEX 0, 0, 265, 190
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Incoming TCP/IP Properties"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Network access", -1, 6, 5, 252, 32
+    AUTOCHECKBOX "Allow &callers to access my local area network", 7017, 20, 20, 228, 9, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "TCP/IP address assignment", -1, 6, 42, 250, 122
+    AUTORADIOBUTTON "&Assign TCP/IP addresses automatically using DHCP", 7019, 20, 54, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "S&pecify TCP/IP addresses", 7020, 20, 71, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "&From:", -1, 29, 88, 53, 8
+    CONTROL "", 7018, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 85, 103, 13
+    LTEXT "&To:", -1, 29, 105, 53, 8
+    CONTROL "", 7021, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 102, 103, 13
+    LTEXT "Total:", -1, 29, 124, 53, 10
+    LTEXT "", 7024, 90, 121, 150, 14, 0, WS_EX_STATICEDGE
+    AUTOCHECKBOX "Allo&w calling computer to specify its own IP address", 7022, 20, 144, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 133, 169, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 197, 169, 60, 14
+END
+
+7025 DIALOGEX 0, 0, 250, 157
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Incoming IPX Properties"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Network access", -1, 8, 6, 234, 32
+    AUTOCHECKBOX "Allow &callers to access my local area network", 7032, 18, 19, 194, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Network number assignment", -1, 8, 43, 234, 87
+    AUTOCHECKBOX "&Assign same network number to all computers", 7028, 17, 56, 203, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Assi&gn network numbers automatically", 7026, 28, 68, 191, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Specify network numbers:", 7027, 28, 81, 189, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 7029, 40, 92, 154, 14, ES_UPPERCASE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Allo&w callers to specify their own node numbers", 7031, 17, 113, 208, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 116, 136, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 181, 136, 60, 14
+END
+
+7033 DIALOGEX 0, 0, 220, 50
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Incoming Protocol Properties"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTOCHECKBOX "Allow &callers to access my local area network", 7034, 7, 7, 208, 18, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 86, 30, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", 2, 151, 30, 60, 14
+END
+
+7035 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Networking"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Network components:", -1, 7, 7, 217, 9
+    CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 17, 215, 89, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Install...", 7037, 9, 110, 67, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Uninstall", 7038, 80, 110, 67, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 7039, 153, 110, 67, 14, WS_GROUP
+    GROUPBOX "Description", -1, 7, 138, 213, 69
+    LTEXT "<protocol description>", 7040, 17, 150, 193, 48
+END
+
+7042 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
+CAPTION "Users"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Users allowed to connect:", -1, 7, 5, 213, 8
+    CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 19, 214, 83, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&New...", 7044, 7, 107, 67, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Delete", 7045, 80, 107, 67, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 7046, 153, 107, 67, 14, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Re&quire all users to secure their passwords and data.", 7048, 8, 151, 217, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Al&ways allow directly connected devices such as palmtop computers to connect without providing a password.", 7049, 8, 169, 217, 23, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Note that other factors, such as a disabled user account, may affect a user's ability to connect.", -1, 9, 126, 212, 23
+END
+
+7049 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select the check box next to each user who should be allowed a connection to this computer.  Note that other factors, such as a disabled user account, may affect a user's ability to connect.", -1, 10, 1, 275, 27
+    LTEXT "&Users allowed to connect:", -1, 10, 28, 275, 8
+    CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 42, 275, 73
+    PUSHBUTTON "&Add...", 7044, 10, 122, 65, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Remove", 7045, 79, 122, 65, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Properties", 7046, 147, 122, 65, 14, WS_GROUP
+END
+
+7050 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select the check box next to each device you want to use for incoming connections.", -1, 10, 4, 299, 10
+    LTEXT "&Connection devices:", -1, 10, 16, 275, 8
+    CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 26, 297, 87
+    PUSHBUTTON "P&roperties", 7013, 243, 120, 65, 14, WS_GROUP
+END
+
+7051 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Select the check box next to each type of networking software that should be enabled for incoming connections.", -1, 10, 1, 288, 20
+    LTEXT "Networking &software:", -1, 10, 24, 274, 8
+    CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 34, 286, 33
+    PUSHBUTTON "&Install...", 7037, 108, 71, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Uninstall", 7038, 172, 71, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Properties", 7039, 236, 71, 60, 14, WS_GROUP
+    LTEXT "<protocol description>", 7040, 21, 105, 273, 38
+    LTEXT "Description:", -1, 21, 95, 275, 8
+END
+
+7052 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Virtual private connections to your computer through the Internet are possible only if your computer has a known name or IP address on the Internet.", -1, 10, 4, 290, 20
+    AUTORADIOBUTTON "&Allow virtual private connections", 7053, 29, 63, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Do not allow virtual private connections", 7054, 29, 78, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Do you want to allow virtual private connections to this computer?", -1, 17, 49, 275, 8
+    LTEXT " If you allow VPN connections, ReactOS will modify the Internet Connection Firewall to allow your computer to send and receive VPN packets.", -1, 10, 25, 293, 25
+END
+
+7055 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Device for this connection:", -1, 23, 24, 275, 8
+    COMBOBOX 7056, 22, 36, 275, 125, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Devices other than the one you select will not be affected and may be used for other purposes.", -1, 10, 4, 275, 17
+    PUSHBUTTON "&Properties", 7061, 232, 53, 65, 14, WS_GROUP
+END
+
+7379 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+19900 DIALOGEX 0, 0, 156, 44
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Dial-Up Networking"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON 563, 19901, 10, 10, 18, 20
+    LTEXT "Waiting for services to start...", 19902, 34, 16, 120, 8
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    187 "&No, do not dial\0"
+    188 "You (or a program) have requested information from %1. Which connection do you want to use?\0"
+    189 "Add Alternate Phone Number\0"
+    190 "Dial only first available device\0"
+    191 "Dial all devices\0"
+    192 "Dial devices only as needed\0"
+    193 "Enter a user name and password with access to the remote network domain.\0"
+    194 "Network Address Translation (NAT) is currently installed as a routing protocol,\nand must be removed before enabling Internet Connection Sharing.\nTo remove Network Address Translation, open the Routing and Remote Access Manager\nsnapin and expand the router's entry in the left pane.\nDelete the Network Address Translation routing protocol from the list of IP\nrouting protocols.\0"
+    195 "The area code must contain only the digits 0 to 9.\0"
+    196 "The entry name must contain at least one non-blank character and cannot begin with a period.  Choose a different name.\0"
+    197 "You must choose a value from %1 to %2 for this field.\0"
+    198 "The custom authentication configuration DLL could not be loaded.  Make sure the custom authentication package is correctly installed.\0"
+    199 "The connection selected was established by the Multiprotocol router.\nPlease use the 'Routing and RAS Admin' tool to hang up the connection.\0"
+    200 "Comment\0"
+    201 "The custom authentication package configuration failed.\0"
+    202 "TCP/IP is not installed or is disabled for Routing and Remote Access.  In Control Panel, start Network, go to the Services page, choose 'Routing and Remote Access Service' Properties, and press the Network button.\0"
+    203 "IPX is not installed or is disabled for Routing and Remote Access.  You can install/enable IPX by viewing the properties of any connection in ""Connections"" folder.\0"
+    204 "Remove the selected device(s) from the list?\0"
+    205 "Delete %1 from the phonebook?\0"
+    206 "Disconnect from %1?\0"
+    207 "A file named %1 already exists.  Overwrite it?\0"
+    208 "Syntax errors were found in the script. Do you wish to view the error log?\0"
+    209 "'%1' is now connected.  \0"
+    210 "Right-click the Dial-Up Networking Monitor on the task bar to hang up or check the status of your connection.\0"
+    212 "Connected successfully.\0"
+    213 "The custom authentication method selected must be initialized by pressing Properties.\0"
+    214 "lnk\0"
+    215 "Dial-up shortcut files (*.rnk)\0"
+    216 "*.rnk\0"
+    217 "Create Dial-Up Shortcut\0"
+    218 "Link to %1 failed.  Reconnect pending...\0"
+    219 "Cannot retrieve framing information.\0"
+    220 "Cannot retrieve port information.\0"
+    221 "Cannot retrieve projection information.\0"
+    222 "Cannot load connection list.\0"
+    223 "Client:\0"
+    224 "Details\0"
+    225 "Device:\0"
+    226 "Network:\0"
+    227 "(not connected)\0"
+    228 "&Connect...\0"
+    229 "Hang &Up\0"
+    230 "Dial-up Connection\0"
+    231 "Modem configuration set to defaults\0"
+    232 "COM1\0"
+    233 "Remote Router\0"
+    234 "Modem or device\0"
+    235 "Please enter a username for this interface's account on the remote router.\0"
+    236 "An entry named %1 already exists.  Choose a different name.\0"
+    237 "You may want to allow sending your password without encryption.\0"
+    238 "Password Encryption\0"
+    239 "The wizard is ready to create your connection.\0"
+    240 "Finished\0"
+    241 "Phone &number:\0"
+    242 "Call Me Back At\0"
+    243 "Edit Alternate Phone Number\0"
+    244 "Since this connection is currently active, some settings will not take effect until the next time you dial it.\0"
+    245 "There are no connections available to all users.  You must logon before dialing.\0"
+    246 "The phonebook is empty.\n\nPress OK to add an entry.\0"
+    247 "Due to import/export restrictions, data encryption is not available in this version of ReactOS.\0"
+    248 "Please enter an X.25 address on the next screen.\0"
+    249 "Error %1: %2\0"
+    250 "%1\n\nError %2: %3\0"
+    251 "%1\n\nError %2: %3\nDiagnostic: %4\0"
+    252 "%1\n\nError %2: %3\nFail Code: %4\0"
+    253 "%1\n\nError %2: %3\n\nPress F1 for more information.\0"
+    254 "%1\n\nError %2: %3\nName: %4\0"
+    255 "%1\n\n%4\0"
+    256 "%1\n\nError %2: %3\nResponse: %4\0"
+    257 "Fail Code: 0x%1\n\0"
+    258 "Name: %1\n\0"
+    259 "%1 CP reported error %2: %3\n\0"
+    260 "%1 CP connected successfully.\n\0"
+    261 "You can choose which dial-up protocol to use.\0"
+    262 "Choose Dial-up Protocol\0"
+    263 "Press Finish to save '%1'.\0"
+    264 "netcfg.hlp\0"
+    265 "&Move successful number to the top of the list on connection\0"
+    266 "&New phone number:\0"
+    267 "&Phone numbers:\0"
+    268 "Phone Numbers\0"
+    269 "You may enter a fixed IP address.\0"
+    270 "IP Address\0"
+    271 "The Internet protocols (TCP/IP), are not installed or are disabled for Remote Access.  In Control Panel, start Network, go to the Services page, choose 'Remote Access Service' Properties, and press the Network button.\0"
+    272 "TCP/IP\0"
+    273 "IPSec, default policy\0"
+    274 "IPX/SPX or compatible\0"
+    275 " (the current location)\0"
+    276 "ISDN\0"
+    277 "All available ISDN lines multi-linked\0"
+    278 "64K Digital\0"
+    279 "56K Digital\0"
+    280 "56K Voice\0"
+    281 "You may need a special procedure before connecting.\0"
+    282 "Choose Logon Options\0"
+    283 "%d%%\0"
+    284 "Phone number for %s\0"
+    285 "&New location:\0"
+    286 "&Locations:\0"
+    287 "Locations\0"
+    288 "This is the device that will be used to make the connection.\0"
+    289 "Select a Device\0"
+    290 "Multiple Lines cannot be bundled unless you are calling a PPP server.\0"
+    291 "Modem\0"
+    292 "The modem is not installed.\0"
+    293 "MS Point-to-Point Encryption, 128 bit RSA/RC4\0"
+    294 "MS Point-to-Point Encryption, 40 bit RSA/RC4\0"
+    295 "Multiple Lines\0"
+    296 "(Press Configure to set)\0"
+    297 "You may enter fixed DNS and WINS addresses.\0"
+    298 "Name Server Addresses\0"
+    299 "Down-level RAS\0"
+    300 "PPP\0"
+    301 "PPP multi-link\0"
+    302 "SLIP\0"
+    303 "NetBEUI\0"
+    304 "A personal phonebook has been created and initialized with the contents of the system phonebook.\0"
+    305 "No alternate phonebook is selected.\0"
+    306 "That device cannot be dynamically configured.\0"
+    307 "The entry cannot be deleted because it is connected.\0"
+    308 "No entry is selected.  Press the New button to create an entry.\0"
+    309 "A non-zero IP address must be supplied when 'specify an IP address' is selected.\0"
+    310 "An X.25 Address is required when an X.25 dial-up network or X.25 device is selected.\0"
+    311 "(none)\0"
+    312 "'%1' is already in the list.\0"
+    313 "Secure my password and my data\0"
+    314 "The %1 protocol cannot be selected because it is not installed or is disabled for Remote Access.  To change, in Control Panel start Network, choose Services page, Remote Access Properties, and press the Network button.\0"
+    315 "Cannot save password.\0"
+    316 "Cannot display data.\0"
+    317 "Cannot get auto-dial information.\0"
+    318 "Cannot load dialog.\0"
+    319 "Cannot disable shared access.\0"
+    320 "Cannot load property page.\0"
+    321 "Cannot load phonebook.\0"
+    322 "Cannot load RAS Manager port information.\0"
+    323 "Cannot read user preferences from registry.\0"
+    324 "Cannot load script information.\0"
+    325 "Cannot view script.log with notepad.exe\0"
+    326 "Cannot edit switch.inf with notepad.exe\0"
+    327 "Cannot load TAPI information.\0"
+    328 "Cannot load X.25 information.\0"
+    329 "Cannot create new phonebook.\0"
+    330 "Cannot enable shared access.\0"
+    331 "Cannot connect the phonebook entry.\0"
+    332 "Cannot get send/receive buffer.\0"
+    333 "Cannot get status information for a port.\0"
+    334 "Cannot retrieve protocol information.\0"
+    335 "Cannot receive buffer from device.\0"
+    336 "Cannot send buffer to device.\0"
+    337 "Cannot retrieve data.\0"
+    338 "Cannot save TAPI information.\0"
+    339 "Cannot save data.\0"
+    340 "The script has halted.\0"
+    341 "The script has halted due to an error. Do you wish to view the error log?\0"
+    342 "Cannot set auto-dial information.\0"
+    343 "Cannot delete saved password.\0"
+    344 "Cannot write phonebook.\0"
+    345 "Writing preferences to registry\0"
+    346 "Cannot write the shortcut file.\0"
+    347 "OK\0"
+    348 "What is your ISP's phone number?\0"
+    349 "Phone Number to Dial\0"
+    350 "The Password and Confirm password fields do not match.\0"
+    351 "The New Password and Confirm New Password fields do not match.\0"
+    352 "pbk\0"
+    353 "Phonebook files (*.pbk)\0"
+    354 "*.pbk\0"
+    355 "Open Phonebook\0"
+    356 "Clone Phonebook Entry\0"
+    357 "Edit Phonebook Entry\0"
+    358 "New Phonebook Entry\0"
+    359 "Phone number\0"
+    360 "Phone numbers\0"
+    361 "Network Connections\0"
+    362 "You must select at least one network protocol.\0"
+    363 "Before you can call PPP servers you must install a network protocol with the Control Network applet.\0"
+    364 "&New prefix:\0"
+    365 "&Prefixes:\0"
+    366 "Phone Number Prefixes\0"
+    367 "One or more requested network protocols did not connect successfully.\n\n\0"
+    368 "Press Accept to use the connection as is, or Hang Up to disconnect.\0"
+    369 "Point-to-point protocol settings to use when %1 initiates a demand dial connection on interface %2:\0"
+    370 "[To change the saved password, click here]\0"
+    405 "NetBEUI protocol is required to call older RAS servers.\0"
+    406 "Before you can call older RAS servers you must install the NetBEUI protocol.  NetBEUI can be installed with the Control Panel Network applet.\0"
+    407 "&Redial\0"
+    408 "You have chosen to disable one or more transports. Doing so requires the routing managers and routing protocols for the disabled transports to be removed from this demand-dial interface.\nClick Yes if you want to conti \n \n\n\n\n\n\nnue, or No if you want to re-enable the transports.\0"
+    409 "Internet Connection Sharing\0"
+    410 "Demand-dial interface dial-in account.\0"
+    411 "You now need to set the dial-out credentials that interface '%1' will use when connecting to the remote router. These credentials must match the dial-in credentials configured on the remote router. When connecting to a \n \n\n\n\n\n\nWin NT4/2000 router, the user name must also match the interface name of the remote router.\0"
+    412 "mpradmin.hlp\0"
+    413 "&Move successful number or address to the top of the list on connection\0"
+    414 "&New phone number or address:\0"
+    415 "&Phone numbers or addresses:\0"
+    416 "Numbers and Addresses\0"
+    417 "PPP: Win 95/98/NT4/2000, Internet\0"
+    418 "None\0"
+    419 "SLIP: Unix Connection\0"
+    420 "All devices connected.\0"
+    421 "Receiving registration result...\0"
+    422 "Sending callback information...\0"
+    423 "Sending new password...\0"
+    424 "Calculating link speed...\0"
+    425 "Checking authentication status...\0"
+    426 "Registering your computer on the network...\0"
+    427 "Retrying authentication...\0"
+    428 "Verifying username and password...\0"
+    429 "Authenticated.\0"
+    430 "Connecting through %1...\0"
+    431 "Dialing...\0"
+    432 "Modems connecting...\0"
+    433 "Connecting over cable...\0"
+    434 "Dialing %1...\0"
+    435 "Connecting over X.25 to %1...\0"
+    436 "Postconnecting through %1...\0"
+    437 "Preconnecting through %1...\0"
+    438 "Connected.\0"
+    439 "Device connected.\0"
+    440 "Disconnected.\0"
+    441 "Modem connected.\0"
+    442 "Cable connected.\0"
+    443 "Opening port...\0"
+    444 "X.25 connected.\0"
+    445 "Port opened.\0"
+    446 "Postconnect complete.\0"
+    447 "Preconnect complete.\0"
+    448 "Preparing for callback...\0"
+    449 "Checking network protocol connections...\0"
+    450 "Verifying username and password...\0"
+    451 "Connected, bundling additional lines\0"
+    452 "Unknown state.\0"
+    453 "Waiting for callback...\0"
+    454 "Waiting for modem reset...\0"
+    455 "Make the phone number change permanent?\0"
+    456 "scp\0"
+    457 "*.scp\0"
+    458 "Dial-up script files (*.scp)\0"
+    459 "Browse Dial-Up Scripts\0"
+    460 "You must check at least one modem or adapter.\0"
+    461 "Phone number\0"
+    462 "TCP/IP protocol is required to call SLIP servers.\0"
+    463 "Before you can call SLIP servers you must install the TCP/IP protocol.  TCP/IP can be installed with the Control Panel Network applet.\0"
+    464 "Status\0"
+    465 "&New suffix:\0"
+    466 "&Suffixes:\0"
+    467 "Phone Number Suffixes\0"
+    468 "You can go on to choose special settings, if necessary.\0"
+    469 "Custom Settings\0"
+    470 "Manual Modem Command Terminal\0"
+    471 "After Dial Terminal\0"
+    472 "Before Dial Terminal\0"
+    473 "SLIP Login Terminal\0"
+    474 "10 minutes\0"
+    475 "10 seconds\0"
+    476 "1 hour\0"
+    477 "1 minute\0"
+    478 "24 hours\0"
+    479 "2 hours\0"
+    480 "2 minutes\0"
+    481 "30 minutes\0"
+    482 "30 seconds\0"
+    483 "3 seconds\0"
+    484 "4 hours\0"
+    485 "4 minutes\0"
+    486 "5 minutes\0"
+    487 "5 seconds\0"
+    488 "8 hours\0"
+    489 "never\0"
+    490 "You can make the new connection available to any user or only to yourself.\0"
+    491 "Connection Availability\0"
+    492 "Discard multiple line settings for the entry?\0"
+    493 "Unavailable device\0"
+    494 "Logon Preferences\0"
+    495 "Dial-up Preferences\0"
+    496 "X.25\0"
+    497 "X.25 PAD\0"
+    498 "You can let other computers access resources through this dial-up connection.\0"
+    499 "VPN Server Selection\0"
+    500 "Cannot enable on-demand dialing.\0"
+    501 "What is the name or address of the VPN server?\0"
+    502 "Cannot disable on-demand dialing.\0"
+    503 "Public Network\0"
+    504 "ReactOS can make sure the public network is connected first.\0"
+    505 "VPN1\0"
+    506 "Internet Connection Sharing\0"
+    507 "You can let a local network access resources through this dial-up connection.\0"
+    508 "Host or Guest?\0"
+    509 "Internet Connection Sharing  is currently enabled for connection '%1'.\n\nIt will now be enabled for connection '%2' instead.\0"
+    510 "To connect two computers, your computer must be identified as either a host or a guest.\0"
+    511 "When Internet Connection Sharing is enabled, your LAN adapter will be set to use IP address 192.168.0.1. Your computer may lose connectivity with other computers on your network. If these other computers have static IP addresses, you should set them to obtain their IP addresses automatically.  Are you sure you want to enable Internet Connection Sharing?\0"
+    512 "Select a Device\0"
+    513 "This is the device that will be used to make the connection.\0"
+    514 "&Connect\0"
+    515 "Let the server determine encryption\0"
+    516 "Always encrypt my data\0"
+    517 "Use MPPE-40 data encryption\0"
+    518 "Use MPPE-128 data encryption\0"
+    519 "The current encryption selection requires MS-CHAP or EAP authentication.\0"
+    520 "Custom Authentication Message\0"
+    521 "Connecting to %1...\0"
+    522 "Connection Name\0"
+    523 "Automatic\0"
+    524 "PPTP VPN\0"
+    525 "L2TP IPSec VPN\0"
+    526 "Select the type of the connection.\0"
+    527 "Type of Connection\0"
+    528 "hh.exe netcfg.chm::/trouble_all.htm\0"
+    529 "Virtual Private Connection\0"
+    530 "Use any form of authentication required including clear text.  Do not encrypt data.\0"
+    531 "Use any form of authentication that requires passwords to be encrypted.  Do not encrypt data.\0"
+    532 "Please type a name for the entry.\0"
+    533 "Encrypt passwords and data.\0"
+    534 "Please type a port number between 1 and 65535.\0"
+    535 "Specify custom authentication and data encryption with the Settings button.\0"
+    536 "Use any form of authentication that requires encrypted passwords.  Do not encrypt data.\0"
+    537 "Encrypt passwords and data.\0"
+    538 "Specify custom authentication and data encryption with the Settings button.\0"
+    539 "The port number is already used by another entry.\nPlease enter a unique port number.\0"
+    540 "Please enter one or more ports for incoming responses.\0"
+    541 "Please select the entry to be deleted.\0"
+    542 "1 second\0"
+    543 "Please select the entry to be modified.\0"
+    549 "What is the name of the other computer you are connecting to?\0"
+    576 "20 minutes\0"
+    579 "Specify a name for this connection to your workplace.\0"
+    581 "Network Application Settings\0"
+    582 "Type a name for this connection in the following box.\0"
+    583 "Type the name of the other computer in the following box.\0"
+    584 "Type the name of your ISP in the following box.\0"
+    585 "What is the name of the service that provides your Internet connection?\0"
+    586 "Please type the IP address of the server computer on the private network.\0"
+    587 "Advanced Settings\0"
+    588 "The entry name begins with a period. or contains some invalid characters. \nChoose a different name.\0"
+    589 "Properties\0"
+    1512 "Communications Port\0"
+    1523 " channel\0"
+    1526 "Smart Cards\0"
+    1527 "You can use your smart card with this connection.\0"
+    1528 "Direct Connection\0"
+    1529 "Please select a device for this connection.\0"
+    1530 "Verdana Bold\0"
+    1531 "12\0"
+    1532 "Connection Type\0"
+    1533 "Select the type of demand dial interface you want to create.\0"
+    1534 "Select a device\0"
+    1535 "This is the device that will be used to make the connection.\0"
+    1536 "Phone Number\0"
+    1537 "Enter the phone number of the remote server or router you are calling.\0"
+    1538 "VPN Type\0"
+    1539 "Select the type of VPN interface you want to create.\0"
+    1540 "Destination Address\0"
+    1541 "What is the name or address of the remote router?\0"
+    1544 "IP Address\0"
+    1545 "Configure this router's IP address for this interface.\0"
+    1546 "Name Server Addresses\0"
+    1547 "Configure DNS and WINS addresses for use by this interface.\0"
+    1548 "Router Scripting\0"
+    1549 "You can set up a scripting for connecting to the remote router.\0"
+    1550 "Dial In Credentials\0"
+    1551 "Configure the user name and password that the remote router will use when it dials in to this server.\0"
+    1552 "Dial Out Credentials\0"
+    1553 "Configure the user name and password to be used when connecting to the remote router.\0"
+    1554 "Interface Name\0"
+    1555 "Select the name by which this new interface will be known.\0"
+    1556 "No available devices\0"
+    1557 "A user account named %1 already exists on the local computer.  Should the demand dial interface be configured to use this user account?\0"
+    1558 "There are no security protocol settings for SLIP server connections.\0"
+    1559 "Allow unsecured password\0"
+    1560 "Require secured password\0"
+    1561 "Use smart card\0"
+    1562 "You must select at least one password authentication protocol.\0"
+    1563 "No encryption allowed (server will disconnect if it requires encryption)\0"
+    1564 "Optional encryption (connect even if no encryption)\0"
+    1565 "Require encryption (disconnect if server declines)\0"
+    1566 "Maximum strength encryption (disconnect if server declines)\0"
+    1567 " (encryption enabled)\0"
+    1568 "Internet Account Information\0"
+    1569 "You will need an account name and password to sign in to your Internet account.\0"
+    1570 "The selected EAP package does not provide encryption keys.  Select an EAP package that does provide keys or select not to encrypt.\0"
+    1571 "The current encryption selection requires EAP or some version of MS-CHAP logon security methods.\0"
+    1572 "Protocols and Security\0"
+    1573 "Select transports and security options for this connection.\0"
+    1574 "The protocols you have selected include PAP, SPAP, and/or CHAP.  If one of these is negotiated, data encryption will not occur.  Do you want to keep these settings?\0"
+    1575 "To connect to '%1', you must first be connected to '%2'.  Do you want  to connect to '%2' now?\0"
+    1576 "Connecting over parallel cable...\0"
+    1577 "Connecting over infrared...\0"
+    1578 "Parallel cable connected.\0"
+    1579 "Infrared connected.\0"
+    1580 "This connection was configured to use a data encryption strength that is not supported by the installed software.  The security properties of this connection have been reset to the available encryption strengths.\0"
+    1581 "Typ&e of VPN:\0"
+    1582 "Please enter a user name.\0"
+    1583 "This user name and password will be saved for your own use.  There is already a user name and password saved for all other users of this connection.  Do you want to delete the user name and password saved for all other users?\0"
+    1584 "For example, you could type the name of your workplace or the name of a server you will connect to.\0"
+    1585 "Account Information\0"
+    1586 "The controls on this property sheet are disabled because the system must first be rebooted before any configuration changes can be made.\0"
+    1587 "The controls on this property sheet are disabled because one or more other Network property sheets are already open. To use these controls, close all these property sheets and then reopen this one.\0"
+    1588 "Some of the controls on this property sheet are disabled because you do not have sufficient privileges to access them.\0"
+    1589 "The following message was received from your service provider:\r\n\r\n%1\0"
+    1590 "Reconnect %1\0"
+    1591 "Service Name\0"
+    1592 "What is the name of the service that provides your broadband connection?\0"
+    1593 "You will need an account name and password to sign on to your account\0"
+    1594 "PPPOE1-0\0"
+    1595 "Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)\0"
+    1596 "Type of &broadband connection to make:\0"
+    1611 "Broadband Connection\0"
+    1612 "You have selected to use a preshared key but you have not entered one. \nPlease enter a preshared key.\0"
+    1613 "Cannot Commit Credentials\0"
+    1634 "Because the Windows Management Instrumentation (WMI) service has been disabled, ReactOS cannot display the properties of this connection or the home network.\n\nTo configure the properties of this connection or your home network, you must first enable the WMI service. To do this, in the Administrative Tools control panel, double-click Services, right-click Windows Management Instrumentation, and then click Start.\0"
+    1635 "ReactOS cannot display the properties of this connection. The Windows Management Instrumentation (WMI) information might be corrupted. To correct this, use System Restore to restore ReactOS to an earlier time (called a restore point). System Restore is located in the System Tools folder in Accessories.\0"
+    1646 "Allow incoming echo request\0"
+    1647 "Allow incoming timestamp request\0"
+    1648 "Allow incoming mask request\0"
+    1649 "Allow incoming router request\0"
+    1650 "Allow outgoing destination unreachable\0"
+    1651 "Allow outgoing source quench\0"
+    1652 "Allow outgoing parameter problem\0"
+    1653 "Allow outgoing time exceeded\0"
+    1654 "Allow redirect\0"
+    1655 "log\0"
+    1656 "*.log\0"
+    1657 "Firewall log files (*.log)\0"
+    1658 "Browse\0"
+    1663 "Select a private network connection\0"
+    1664 "To enable Internet Connection Sharing a connection must be selected for the private network. Please select a connection from the list of available connections.\0"
+    1665 "Messages sent to this computer will be repeated back to the sender. This is commonly used for troubleshooting, for example, to ping a machine.\0"
+    1666 "Data sent to this computer can be acknowledged with a confirmation message indicating the time that the data was received.\0"
+    1667 "This computer will listen for and respond to requests for more information about the public network to which it is attached.\0"
+    1668 "This computer will respond to requests for information about the routes it recognizes.\0"
+    1669 "Data sent over the Internet that fails to reach this computer due to an error will be discarded and acknowledged with a ""destination unreachable"" message explaining the failure.\0"
+    1670 "When this computer's ability to process incoming data cannot keep up with the rate of a transmission, data will be dropped and the sender will be asked to slow down.\0"
+    1671 "When this computer discards data it has received due to a problematic header, it will reply to the sender with a ""bad header"" error message.\0"
+    1672 "When this computer discards an incomplete data transmission because the entire transmission required more time than allowed, it will reply to the sender with a ""time expired"" message.\0"
+    1673 "Data sent from this computer will be rerouted if the default path changes.\0"
+    1675 "The value entered for the log file size is not valid. Enter a value between 1 and 32767 k.\0"
+    1685 "Your user account does not have permission to use this connection.  Usually, this is because you are logged in as Guest.\0"
+    1686 "Type an account name and password. (If you have forgotten an existing account name or password, contact your network administrator.)\0"
+    1687 "Computer N&ame\0"
+    1688 "ISP N&ame\0"
+    1689 "Company N&ame\0"
+    1690 "What is the phone number you will use to make this connection?\n\0"
+    7301 "Incoming TCP/IP Properties\0"
+    7302 "You must choose a value from %1 to %2 for this field.\0"
+    7306 "Incoming Connections Error\0"
+    7307 "Incoming Connections General Error\0"
+    7308 "Incoming Connections\0"
+    7309 "Incoming Connections Networking Error\0"
+    7310 "Incoming Connections Multilink Status Error\0"
+    7311 "Incoming Connections Error\0"
+    7312 "Incoming Connections Initialization Error\0"
+    7313 "Incoming Connections TCP/IP Properties Error\0"
+    7314 "Incoming Connections IPX Properties Error\0"
+    7315 "Incoming Connections Error\0"
+    7316 "Generic\0"
+    7317 "Device\0"
+    7318 "Miscellaneous Database\0"
+    7319 "User Database\0"
+    7320 "Protocol Database\0"
+    7321 "You must enter a logon name for the new user or press cancel.\0"
+    7322 "The password you entered was too short.\0"
+    7323 "The passwords entered are not the same.  Please re-enter them.\0"
+    7324 "An internal error has occured.  \0"
+    7325 "Listview\0"
+    7326 "An error has occurred while attempting to commit the changes you have made to the local user database.  \0"
+    7327 "You have insufficient priveleges to add a user to the local system database.  \0"
+    7328 "The user you are trying create already exists in the local user database.\0"
+    7329 "The user was not added to the local user database because the password you entered was rejected.\0"
+    7330 "Unable to reload the system user database because of an internal error.\0"
+    7331 "An internal error has occurred:  The local user database handle is corrupt.\0"
+    7332 "Unable to load the resources neccessary to display the user tab.\0"
+    7333 "An internal error occured while attempting to rollback the changes you made to the local user database.  \0"
+    7334 "The device database handle is corrupt.\0"
+    7335 "Unable to load the resources neccessary to display the general tab.\0"
+    7336 "An error has occurred while attempting to commit some of the device/vpn related changes you have made.  \0"
+    7337 "An internal error occured.\0"
+    7338 "An internal error occurred: The networking component database handle is corrupt.\0"
+    7339 "An internal error has occurred.  \0"
+    7340 "An error has occurred while attempting to commit the changes you have made to the networking components.\0"
+    7341 "An internal error occured.\0"
+    7342 "Unable to commit the changes you made to the TCP/IP protocol to the system.  \0"
+    7343 "Unable to save the changes you made to the IPX protocol to the system.  \0"
+    7344 "Unable to display the TCP/IP properties.\0"
+    7345 "Unable to display the IPX properties.\0"
+    7346 "Unable to load TCP/IP properties from the system.  \0"
+    7347 "Unable to load IPX properties from the system.  \0"
+    7348 "Incoming Connections depend on the Routing and Remote Access service which was unable to start.  For more information, check the system event log.\0"
+    7349 "Unable to allow the editing of networking components at this time because they are currently being modified elsewhere.\0"
+    7350 "The new user you entered was not added to the local user database because  the name or password entered violated a system policy (it was too large, too small, or ill-formed).  \0"
+    7351 "The system is unable to delete the requested user.  \0"
+    7352 "Unable to remove the selected network component because it is in use.\0"
+    7353 "Incoming Connections Warning\0"
+    7354 "Any users that you delete will be permanently removed from the system even if cancel is pressed.  Are you sure you want to permanently remove %s? \0"
+    7355 "You are about to switch to a system management console.  This Incoming Connections property sheet will be closed and any changes you may have made will be committed to the system.  Is it ok to continue?\0"
+    7356 "Your Network Mask value has been changed.  A zero bit in a mask can only be followed by other zero bits.  For example, a Network Mask value, expressed in decimal dotted notation, of 255.255.0.0, is valid, but 255.0.255.0 is not.  \n\0"
+    7357 "User Permissions\0"
+    7358 "You can specify the users who can connect to this computer.\0"
+    7359 "Devices for Incoming Connections\0"
+    7360 "You can choose the devices your computer uses to accept incoming connections.\0"
+    7361 "Incoming Virtual Private Network (VPN) Connection\0"
+    7362 "Another computer can connect to yours through a VPN connection\0"
+    7363 "Networking Software\0"
+    7364 "Networking software allows this computer to accept connections from other kinds of computers.\0"
+    7365 "Completing the New Connection Wizard\0"
+    7366 " \0"
+    7367 "Incoming Connections\0"
+    7371 "No hardware capable of accepting calls is installed.\0"
+    7372 " \0"
+    7373 "Assign specified &network number:\0"
+    7374 "Assign &network numbers sequentially from:\0"
+    7375 "New User\0"
+    7376 "Connection Device\0"
+    7377 "What device do you want to use to make this connection?\0"
+    7378 "No devices capable of accepting direct connections are currently installed.\0"
+    7379 "New Incoming Connection Warning\0"
+    7380 "Because this Win 2000 Server belongs to or controls a domain, you must use the Routing and Remote Access system console to configure this machine to receive incoming connections.  Cancel changes and switch to this console?\n\0"
+    7381 "A&ssign network number automatically\0"
+    7382 "A&ssign network numbers automatically\0"
+    7383 "Incoming Connections can not issue the ipx network numbers 00000000 or FFFFFFFF.  Please either change the assigned network numbers or use automatic network number assignment.\0"
+    7384 "to\0"
+    7385 "Communications Port (%s)\0"
+    7386 "Network Connections does not display some specialized options for inbound connections that have been set using the Local User Manager or Remote Access Policy consoles.  For complete and correct information on incoming connections, you will need to use these consoles.\0"
+    7387 "The user callback mode you have selected requires you to enter a valid callback number.\0"
+    7388 "ReactOS must reboot to complete the operation.  Is it ok to reboot now?\0"
+    7389 "The currently selected device has no configuration options available.\0"
+    7390 "Invalid Range\0"
+    7391 "You have requested that '%1' be disabled for Incoming Connections.  In order to disable this, you must stop the 'Server' service.  Once stopped, any shared directories or printers on this computer will no longer be available to any other computer.  Do you want to bring up a system console that will allow you to stop the 'Server' service?\r\n\nUnder Computer Management, click System Tools and then click Services.  In the right pane, right-click Server and click stop.\0"
+    7392 "This serial port is not enabled for use in a direct connection to another computer.  It will be enabled after you complete this wizard.  You can then configure the port speed and other properties by right-clicking the icon for this connection and selecting Properties.\n\0"
+    7393 "Incoming Connections\0"
+    7394 "The IP address pool you've entered is invalid.\0"
+    7395 "The mask provided is invalid.\0"
+    7396 "The start address entered for the TCP/IP pool is invalid.  It must lie between 1.0.0.0 and 224.0.0.0 and it must not be in the form 127.x.x.x.\0"
+    7397 "The TCP/IP pool entered is invalid because the address is more specific than the mask.\0"
+    7398 "The start address must be less than the end address.\0"
+    7399 "The Routing and Remote Access Service is in the process of stopping.  Until it stops, the Incoming Connections option is not available.  Please wait a few moments and retry.\0"
+    7400 "%s (%s)\0"
+    7401 "%s (%d channels)\0"
+    7402 "Incoming Connection VPN (PPTP)\0"
+    7403 "Incoming Connection VPN (L2TP)\0"
+    7404 "IP Security (IKE)\0"
+    7405 "127.0.0.1\0"
+    7406 "You do not have sufficient privileges to set up Incoming Connections\0"
+    29900 "Cannot load the Remote Access Connection Manager service.\0"
+    29901 "Cannot load the file MPRAPI.DLL in the system32 directory.\0"
+END
index 79395a5..07b1de0 100644 (file)
@@ -61,6 +61,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 841faea..123247e 100644 (file)
@@ -10,9 +10,9 @@ BEGIN
     IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_NAME "Yöneticiler"
     IDS_ALIAS_ADMINISTRATORS_COMMENT "Yöneticiler, bilgisayara veyâ etki alanına kısıtlı olmayan erişime iyedir."
     IDS_ALIAS_GUESTS_NAME "Konuklar"
-    IDS_ALIAS_GUESTS_COMMENT "Konuklar, ön tanımlı olarak Kullanıcılar takımının üyeleriyle eşit haklara iyedir."
+    IDS_ALIAS_GUESTS_COMMENT "Konuklar, ön tanımlı olarak Kullanıcılar takımının üyeleriyle eşit yetkilere iyedir."
     IDS_ALIAS_POWER_USERS_NAME "Güçlü Kullanıcılar"
-    IDS_ALIAS_POWER_USERS_COMMENT "Güçlü Kullanıcılar, birtakım kısıtlamalarla çoğu yönetim haklarına iyedir."
+    IDS_ALIAS_POWER_USERS_COMMENT "Güçlü Kullanıcılar, birtakım kısıtlamalarla çoğu yönetim yetkilerine iyedir."
     IDS_ALIAS_USERS_NAME "Kullanıcılar"
     IDS_ALIAS_USERS_COMMENT "Kullanıcılar, dizge değişiklikleri yapmaktan alıkonulmuştur."
     /*
index 1b7fd1e..47ce7c3 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Turkish resources for WLDAP32
  *
- * Copyright 2006 Fatih Aşıcı
+ * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -23,27 +23,27 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 {
     0 "Başarılı"
-    1 "İşlem Hatası"
-    2 "İletişim Kuralı Hatası"
-    3 "Zaman Sınırı Aşıldı"
-    4 "Boyut Sınırı Aşıldı"
+    1 "İşlem Yanlışlığı"
+    2 "İletişim Kâidesi Yanlışlığı"
+    3 "Zaman Hududu Aşıldı"
+    4 "Boyut Hududu Aşıldı"
     5 "Karşılaştırma Yanlış"
     6 "Karşılaştırma Doğru"
-    7 "Yetkilendirme Yöntemi Desteklenmiyor"
-    8 "Güçlü Yerkilendirme Gerekli"
+    7 "Kimlik Doğrulaması Yöntemi Desteklenmiyor"
+    8 "Güçlü Kimlik Doğrulaması Gerekli"
     9 "Başvuru (v2)"
     10 "Başvuru"
-    11 "Yönetim Sınırı Aşıldı"
-    12 "Kullanılabilir Olmayan Kritik Uzantı"
-    13 "Gizli Olarak Gerekli"
+    11 "Yönetim Hududu Aşıldı"
+    12 "Olmayan Önemli Eklenti"
+    13 "Gizlilik Gerekli"
     14 ""
     15 ""
-    16 "Böyle Bir Öznitelik Yok"
+    16 "Böyle Öz Nitelik Yok"
     17 "Tanımlanmamış Tür"
     18 "Uygunsuz Eşleşme"
-    19 "Kısıtlama İhlali"
-    20 "Varolan Öznitelik Veya Değer"
-    21 "Geçersiz Sözdizimi"
+    19 "Kısıtlama Çiğnemi"
+    20 "Var Olan Öz Nitelik ya da Değer"
+    21 "Geçersiz Söz Dizimi"
     22 ""
     23 ""
     24 ""
@@ -54,11 +54,11 @@ STRINGTABLE
     29 ""
     30 ""
     31 ""
-    32 "Böyle Bir Nesne Yok"
-    33 "Takma Ad Sorunu"
-    34 "Geçersiz DN Sözdizimi"
-    35 "Yaprak Konumunda"
-    36 "Takma Ad Başvuru Sorunu"
+    32 "Böyle Nesne Yok"
+    33 "Başka Ad Sorunu"
+    34 "Geçersiz DN Söz Dizimi"
+    35 "Alt Düzey"
+    36 "Başka Ad Başvurudan Ayırma Sorunu"
     37 ""
     38 ""
     39 ""
@@ -70,11 +70,11 @@ STRINGTABLE
     45 ""
     46 ""
     47 ""
-    48 "Uygunsuz Yetkilendirme"
-    49 "Geçersiz Belgeler"
-    50 "Geçersiz Yetkiler"
-    51 "Meşgul"
-    52 "Kullanılabilir Değil"
+    48 "Uygunsuz Kimlik Doğrulaması"
+    49 "Geçersiz Kimlik Bilgileri"
+    50 "Eksik Yetkiler"
+    51 "Dolu"
+    52 "Kullanılamaz"
     53 "Yürütmeye İsteksiz"
     54 "Döngü Algılandı"
     55 ""
@@ -82,18 +82,18 @@ STRINGTABLE
     57 ""
     58 ""
     59 ""
-    60 "Sıralama Denetimi Eksik"
-    61 "Eksik Dizin Aralığı Hatası"
+    60 "Dizme Denetimi Eksik"
+    61 "Dizin Aralığı Yanlışlığı"
     62 ""
     63 ""
-    64 "Adlandırma İhlali"
-    65 "Nesne Sınıfı İhlali"
-    66 "Yaprak olmayan konumda izinli değil"
-    67 "RDN üzerinde izin verilmiyor"
-    68 "Zaten Var"
-    69 "Nesne Sınıfı Modülleri Yok"
+    64 "Adlandırma Çiğnemi"
+    65 "Nesne Sınıfı Çiğnemi"
+    66 "Alt Düzey Olmayan Üzerinde İzinli Değil"
+    67 "RDN üzerinde İzinli Değil"
+    68 "Önceden Var"
+    69 "Nesne Sınıfı Kipleri Yok"
     70 "Sonuçlar Çok Büyük"
-    71 "Birden Fazla DSA Etkilenir"
+    71 "Çoklu DSA'ları Etkiler"
     72 ""
     73 ""
     74 ""
@@ -102,22 +102,22 @@ STRINGTABLE
     77 ""
     78 ""
     79 ""
-    80 "Diğer"
-    81 "Sunucu Kapalı"
-    82 "Yerel Hata"
-    83 "Kodlama Hatası"
-    84 "Kod Çözme Hatası"
-    85 "Zaman Aşımı"
-    86 "Yazar Bilinmiyor"
-    87 "Süzme Hatası"
+    80 "Başka"
+    81 "Sunucu Devre Dışı"
+    82 "Yerli Yanlışlık"
+    83 "Kodlama Yanlışlığı"
+    84 "Çözme Yanlışlığı"
+    85 "Süre Aşımı"
+    86 "Yetkili Bilinmiyor"
+    87 "Süzgeç Yanlışlığı"
     88 "Kullanıcı İptal Etti"
-    89 "Parametre Hatası"
+    89 "Değişken Yanlışlığı"
     90 "Bellek Yok"
-    91 "LDAP sunucusuna bağlanamıyor"
-    92 "İşlem LDAP iletişim kuralının bu sürümünce desteklenmiyor."
-    93 "İletide belirtilen denetim bulunamadı"
-    94 "İletide sonuç yok"
-    95 "Dönen diğer sonuçlar"
-    96 "Başvuruları işlerken dön"
-    97 "Paketin gönderildiği yönlendirici sınırı aşıldı"
+    91 "LDAP Sunucusuna Bağlanılamıyor"
+    92 "İşlem LDAP İletişim Kâidesinin Bu Sürümünce Desteklenmiyor"
+    93 "İletide Belirtilen Denetim Bulunamadı"
+    94 "İletide Sonuç Yok"
+    95 "Daha Çok Sonuç Dönürüldü"
+    96 "Başvuruları İşlerken Dön"
+    97 "Başvuru Atlama Hududu Aşıldı"
 }