[TRANSLATIONS]
authorKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Mon, 20 Mar 2017 22:23:33 +0000 (22:23 +0000)
committerKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Mon, 20 Mar 2017 22:23:33 +0000 (22:23 +0000)
- Shorten some strings to make MSVC happy.

svn path=/trunk/; revision=74216

reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/en-US.rc

index 7163b84..ab51e72 100644 (file)
@@ -9,11 +9,11 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Nastavení vykreslování", -1, 5, 25, 230, 90
     LTEXT "&Ovladač:", -1, 15, 42, 37, 10
     COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Vyberte výchozí OGL ovladač. Toto nastavení bude mít přednost před výchozím nastavením ovladače grafické karty! Zvolte ""Výchozí nastavení"", pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení. Vyberte ""ReactOS Software Implementation"" pokud chcete použít vestavěný ovladač.", -1, 15, 60, 210, 40
+    LTEXT "Toto nastavení má přednost před nastavením ovladače grafické karty! Zvolte ""Výchozí nastavení"", pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení.", -1, 15, 60, 210, 40
     GROUPBOX "Debugging", -1, 5, 125, 230, 90
     LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
     COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Nastaví proměnnou prostředí DEBUGCHANNEL pro zapnutí/vypnutí výpisu ladících informací knihovny opengl32.\n\nUPOZORNĚNÍ: Volbou ""Nastavit"" nebo ""Vymazat"" přepíšete obsah proměnné DEBUGCHANNEL!", -1, 15, 165, 210, 40
+    LTEXT "Zapne/vypne výpis ladících informací knihovny opengl32.\n\nUPOZORNĚNÍ: Volbou ""Nastavit"" nebo ""Vymazat"" přepíšete obsah proměnné DEBUGCHANNEL!", -1, 15, 165, 210, 40
 END
 
 STRINGTABLE
index 9e9570f..1018c8e 100644 (file)
@@ -9,11 +9,11 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Renderereinstellungen", -1, 5, 25, 230, 90
     LTEXT "&Renderer:", -1, 15, 42, 37, 10
     COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Wählen Sie einen systemweiten Renderer. Dies wird die Standard Einstellungen Ihres Grafiktreibers überschreiben! Wählen Sie ""Standard"", wenn Sie zurück auf die Standard Einstellungen gehen wollen. Wählen Sie ""ReactOS Software Implementierung"", wenn Sie den eingebauten Software Renderer nutzen wollen.", -1, 15, 60, 210, 40
+    LTEXT "Dies wird die Standardeinstellungen Ihres Grafiktreibers überschreiben! Wählen Sie ""Standard"", um zur Standardeinstellung zurückzukehren.", -1, 15, 60, 210, 40
     GROUPBOX "Debugging", -1, 5, 125, 230, 90
     LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
     COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Dies setzt die DEBUGCHANNEL Umgebungsvariable, um die Debug Ausgabe von opengl32 zu aktivieren/deaktivieren.\n\nWARNUNG: Beim Wählen von ""Setzen"" oder ""Löschen"" wird der Inhalt der DEBUGCHANNEL Umgebungsvariable überschrieben!", -1, 15, 165, 210, 40
+    LTEXT "Aktiviert/Deaktiviert die Debug-Ausgabe von opengl32.\n\nWARNUNG: Wenn Sie ""Setzen"" oder ""Löschen"" wählen, wird den Inhalt der DEBUGCHANNEL Umgebungsvariable überschreiben!", -1, 15, 165, 210, 40
 END
 
 STRINGTABLE
index 73d684c..9a79f3e 100644 (file)
@@ -9,11 +9,11 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Renderer settings", -1, 5, 25, 230, 90
     LTEXT "&Renderer:", -1, 15, 42, 37, 10
     COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "Choose a system wide renderer. This will override the default settings for your graphics driver! Choose ""Default"" if you want to go back to your original settings. Choose ""ReactOS Software Implementation"" if you want to use the built-in software renderer.", -1, 15, 60, 210, 40
+    LTEXT "This will override the default settings for your graphics driver! Choose ""Default"" to go back to the original settings.", -1, 15, 60, 210, 40
     GROUPBOX "Debugging", -1, 5, 125, 230, 90
     LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
     COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
-    LTEXT "This will set the DEBUGCHANNEL environment variable to enable/disable debug output from opengl32.\n\nWARNING: Choosing ""Set"" or ""Clear"" will overwrite the content of the DEBUGCHANNEL environment variable!", -1, 15, 165, 210, 40
+    LTEXT "Enables/disables debug output from opengl32.\n\nWARNING: Choosing ""Set"" or ""Clear"" will overwrite the content of the DEBUGCHANNEL environment variable!", -1, 15, 165, 210, 40
 END
 
 STRINGTABLE