[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 11 Apr 2014 15:49:48 +0000 (15:49 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 11 Apr 2014 15:49:48 +0000 (15:49 +0000)
* General maintenance of Romanian resources. By Ștefan Fulea.
CORE-7908

svn path=/trunk/; revision=62705

21 files changed:
reactos/base/applications/charmap/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mplay32/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/clb.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/lang/ro-RO.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/wordpad/lang/Ro.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/ro-RO.rc
reactos/base/system/diskpart/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/browseui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/comctl32/lang/comctl_Ro.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Ro.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/consrv/frontends/gui/lang/ro-RO.rc

index 40d6753..746e5d8 100644 (file)
@@ -1,8 +1,7 @@
 /*
  * FILE:             base/applications/charmap/lang/ro-RO.rc
  *                   ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR:       Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum at fulea.stefan)
- * LAST CHANGE:      2011-12-19  corrections
+ * TRANSLATOR:       Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -42,11 +41,11 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 270, 182
-CAPTION "Despre Harta caracterelor"
+CAPTION "Despre"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-    LTEXT "Harta caracterelor v0.1\nDrept de autor (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Fulea Ștefan", IDC_STATIC, 48, 7, 210, 36
+    LTEXT "Hartă a caracterelor v0.1\nDrept de autor (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Ștefan Fulea (stefan.fulea@mail.md)", IDC_STATIC, 48, 7, 210, 36
     PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 105, 162, 44, 15
     ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
     EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 254, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
@@ -57,5 +56,5 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_LICENSE "Această aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
     IDS_ABOUT "&Despre…"
-    IDS_TITLE "Harta caracterelor"
+    IDS_TITLE "Hartă a caracterelor"
 END
index 7fa925d..8120ca1 100644 (file)
@@ -62,7 +62,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 193, 76, 50, 14
     ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 7, 17, 20, 20
-    LTEXT "Acest instrument este destinat celor cu deficiențe vizuale minore. Pentru rezultate mai bune, folosiți un instrument mai sofisticat.", IDC_STATIC, 36, 7, 207, 33
+    LTEXT "Acest instrument este destinat persoanelor cu deficiențe vizuale minore. Pentru rezultate mai bune, folosiți un instrument mai sofisticat.", IDC_STATIC, 36, 7, 207, 33
     CONTROL "N&u doresc recurența acestui mesaj", IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 43, 80, 137, 10
 END
index 6490db1..b2c224c 100644 (file)
@@ -40,5 +40,5 @@ BEGIN
     IDS_APPTITLE "Lector multimedia"
     IDS_PLAY "Lecturare"
     IDS_DEFAULTMCIERRMSG "Nu există descriere pentru această eroare"
-       IDS_UNKNOWNFILEEXT "Cannot determine the device type from the given filename extension."
+    IDS_UNKNOWNFILEEXT "Nu se poate determina tipul dispozitivului din extensia fișierului."
 END
index a1002b7..dfcf464 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_BPPCOMBO, 56, 102, 128, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     CONTROL "", IDC_COLORIMAGE, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56, 121, 127, 10
     LTEXT "Notă: Această preferință poate fi sau nu compatibilă cu configurația calculatorului gazdă. Preferințele incompatibile vor fi ignorate.", IDC_STATIC, 56, 138, 155, 27
-    LTEXT "Mic", IDC_STATIC, 35, 42, 15, 8
+    LTEXT "Mică", IDC_STATIC, 35, 42, 15, 8
     LTEXT "Mare", IDC_STATIC, 189, 42, 17, 8
     LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
 END
index 55011b8..b555380 100644 (file)
@@ -91,7 +91,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Descărcare…"
+CAPTION "Se descarcă…"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -101,10 +101,10 @@ END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Despre gestionarul de aplicații ReactOS"
+CAPTION "Despre gestionarul de programe"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Gestionar de aplicații ReactOS\nDrept de autor (C) 2009\nde către Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+    LTEXT "Gestionar de programe ReactOS\nDrept de autor (C) 2009\nde către Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
     PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 133, 46, 50, 14
     ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
@@ -177,13 +177,13 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "Gestionar de aplicații ReactOS"
+    IDS_APPTITLE "Gestionar de programe"
     IDS_SEARCH_TEXT "Căutare…"
     IDS_INSTALL "Instalează"
     IDS_UNINSTALL "Dezinstalează"
     IDS_MODIFY "Modifică"
-    IDS_APPS_COUNT "Numărul de aplicații: %d"
-    IDS_WELCOME_TITLE "Bun venit la gestionarul de aplicații ReactOS!\n\n"
+    IDS_APPS_COUNT "Numărul de programe: %d"
+    IDS_WELCOME_TITLE "Bun venit la gestionarul de programe ReactOS!\n\n"
     IDS_WELCOME_TEXT "Alegeți o categorie din stânga, apoi alegeți o aplicație pentru a o instala sau dezinstala.\nArdesa web ReactOS: "
     IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
     IDS_INSTALLED "Instalate"
@@ -194,5 +194,5 @@ BEGIN
     IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Dosarul specificat nu există. Doriți crearea lui?"
     IDS_APP_REG_REMOVE "Sigur doriți să ștergeți datele din registru pentru această aplicațe?"
     IDS_INFORMATION "Informație"
-    IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nu se pot elimina datele din registru pentru această aplicație!"
+    IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nu se pot elimina datele din registru pentru acest program!"
 END
index 8f80653..8165a6b 100644 (file)
@@ -42,6 +42,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_RO_RO
+    #include "lang/ro-RO.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/base/applications/regedit/clb/lang/ro-RO.rc b/reactos/base/applications/regedit/clb/lang/ro-RO.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fc680d3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,28 @@
+/* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+
+LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_COLUMNLISTBOXSTYLES DIALOGEX 0, 0, 227, 215
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Stiluri de câmp-listă coloană"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+   GROUPBOX "Stiluri de câmp-listă coloană", -1, 6, 7, 158, 71
+   CHECKBOX "&Standard", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Margine", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ordonat", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Notifi&cantă", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "De&rulantă vert.", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Sel. m&ultiplă", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Sel. e&xtinsă", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Titluri &evidente", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Coloane flexi&bile", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   GROUPBOX "Stiluri de bază", -1, 6, 80, 158, 34
+   CHECKBOX "&Vizibil", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Dezactivat", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Grup", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Cooptează &tab", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "De&zact. ne-derulare", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
index 3c49dd8..b56f0ce 100644 (file)
@@ -55,7 +55,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Caută u&rmătorul\tF3",                ID_FIND_NEXT
         MENUITEM "Î&nlocuire…\tCtrl+H",                 ID_REPLACE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "D&oar citire",                        ID_EDIT_READONLY
+        MENUITEM "Nem&odificabil",                      ID_EDIT_READONLY
         MENUITEM "&Modificat",                          ID_EDIT_MODIFIED
         MENUITEM SEPARATOR
         POPUP "&Suplimente"
index 40f18cc..112b4fe 100644 (file)
@@ -21,8 +21,8 @@ ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] fișier ...\n\
        [/S [/D]]\n\n\
   +   Consimte atributul\n\
   -   Reprobă atributul\n\
-  R   Atributul fișierelor protejate la scriere\n\
-  A   Atributul fișierelor pentru arhivare\n\
+  R   Atributul fișierelor nemodificabile\n\
+  A   Atributul fișierelor arhivabile\n\
   S   Atributul fișierelor de sistem\n\
   H   Atributul fișierelor ascunse\n\
   /S  Aplică și pentru fișierele din subdirectoare\n\
@@ -145,12 +145,12 @@ ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]atribute]] fișier ...\n\n\
   /Q    Suprimă orice mesaj.\n\
   /W    Suprascrie fișierele cu informații aleatoare înainte de a le șterge.\n\
   /Y    Preconfirmă toate ștergerile.\n\
-  /F    Șterge și fișierelor ascunse, de sistem sau protejate la scriere.\n\
+  /F    Șterge și fișierelor ascunse, nemodificabile și de sistem.\n\
   /S    Șterge fișierul specificat din toate subdirectoarele.\n\
   /A    Selectează fișierele după atribute.\n\
         Atribute:\n\
-          R   Protejat la scriere\n\
-          S   Sistem\n\
+          R   Nemodificabil\n\
+          S   De sistem\n\
           A   Arhivabil\n\
           H   Ascuns\n\
           -   Prefix de negație\n"
@@ -166,7 +166,7 @@ DELAY [/m]n\n\n\
   [unitate:][cale][fișier]\n\
               Specifică unitatea, directorul și/sau fișierele de enumerat.\n\n\
   /A          Afișează fișierele după atributele specificate.\n\
-  atribute      D  Directoare             R  Fișiere protejate la scriere\n\
+  atribute      D  Directoare             R  Fișiere nemodificabile\n\
                 H  Fișiere ascunse        A  Fișiere arhivabile\n\
                 S  Fișiere de sistem      -  Prefix pentru negație\n\
   /B          Preferă format minim (fără sumar sau informații de titlu).\n\
@@ -383,8 +383,8 @@ REPLACE [unitate1:][cale1]fișier [unitate2:][cale2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\
                            poate folosi cu argumentele /S sau /U\n\
   /P                       Cere confirmare înaintea înlocuirii unui fișier sau\n\
                            a adăugării unui fișier sursă.\n\
-  /R                       Înlocuiește atât fișierele neprotejate, cât și cele\n\
-                           protejate la scriere.\n\
+  /R                       Înlocuiește atât fișierele modificabile, cât și\n\
+                           fișierele nemodificabile.\n\
   /S                       Înlocuiește fișierele în toate subdirectoarele\n\
                            directorului destinație. Nu se poate folosi cu\n\
                            argumentul /A.\n\
index 14520fb..31c0f8f 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* Romanian translation by Fulea Ștefan */
+/* Romanian translation by Ștefan Fulea */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -26,8 +26,8 @@ BEGIN
     IDS_DETAIL_INFO_TARGET "Țintă"
     IDS_DETAIL_INFO_LUN_ID "LUN ID"
     IDS_DETAIL_INFO_LOC_PATH "Localizat în"
-    IDS_DETAIL_INFO_CURR_RO_STATE "Stare curentă doar-citire"
-    IDS_DETAIL_INFO_RO "Protejat-la-scriere"
+    IDS_DETAIL_INFO_CURR_RO_STATE "Stare curentă nemodificabilă"
+    IDS_DETAIL_INFO_RO "Nemodificabil"
     IDS_DETAIL_INFO_BOOT_DSK "Disc inițializator"
     IDS_DETAIL_INFO_PAGE_FILE_DSK "Disc cu fișier de paginare"
     IDS_DETAIL_INFO_HIBER_FILE_DSK "Disc cu fișier de hibernare"
index 5518f09..40c05fa 100644 (file)
@@ -49,7 +49,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME         "Gestionar de aplicații"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME         "Gestionar de programe"
     IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION  "Instalează programe și crează scurtături."
     IDS_CREATE_SHORTCUT       "Asistentul pentru creare de scurtătură"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND       "Elementul „%s” nu poate fi localizat."
@@ -64,7 +64,7 @@ END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalarea Wine Gecko"
+CAPTION "Instalare Wine Gecko"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Pachetul Wine Gecko, necesar pentru funcționarea corectă a aplicațiilor cu HTML încorporat, nu este există local. ReactOS permite totuși descărcarea și instalarea automată a acestuia.",
index 2c5d542..ea20e7b 100644 (file)
@@ -196,16 +196,15 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_ERROR "Error"
-    IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
-    IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
-    IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
-    IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
-    IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
-    IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
-    IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
-    IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
-    IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
-    IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
+    IDS_ERROR "Eroare"
+    IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "Separatorul de dată prescurtată introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
+    IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "Formatul de dată prescurtată introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
+    IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "Formatul de dată completă introdus conține simbol(uri) incorect(e)"
+    IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "Problemă la citirea codului de pagină OEM"
+    IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "Problemă la citirea codului de pagină ANSI"
+    IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKCU\\Control Panel\\International"
+    IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
+    IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
+    IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problemă la deschiderea cheii: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
+    IDS_ERROR_INPUT_DLL "Nu se poate lansa input.dll"
 END
-
index 90c1da1..eba3d3a 100644 (file)
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
     IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
     IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 2 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
     IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
-    IDS_PAGEFILE_NONE "none"
-    IDS_PAGEFILE_SYSTEM "system managed"
+    IDS_PAGEFILE_NONE "nespecificat"
+    IDS_PAGEFILE_SYSTEM "gestionat de sistem"
     IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nColin Finck\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
 END
index 24c6574..11bb527 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* Translated by Fulea Ștefan */
+/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -49,8 +49,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "", FCIDM_MENU_VIEW_SEP_OPTIONS, MFT_SEPARATOR
         POPUP "&Navigare", FCIDM_MENU_EXPLORE
         BEGIN
-            MENUITEM "Î&napoi\tAlt+Left Arrow", IDM_GOTO_BACK
-            MENUITEM "Îna&poi\tAlt+Right Arrow", IDM_GOTO_FORWARD
+            MENUITEM "Înap&oi\tAlt+Left Arrow", IDM_GOTO_BACK
+            MENUITEM "În&ainte\tAlt+Right Arrow", IDM_GOTO_FORWARD
             MENUITEM "Un nivel în s&us", IDM_GOTO_UPONELEVEL
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
             MENUITEM "Pagină &inițială\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
index a422951..50d7bba 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
  * Copyright 1999 Bertho Stultiens
  * Copyright 1999 Eric Kohl
  * Copyright 2008 Michael Stefaniuc
- *           2012 Fulea Ștefan
+ *           2012 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -59,7 +59,7 @@ END
 
 IDD_WIZARD DIALOG 0, 0, 290, 159
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Expert"
+CAPTION "Asistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   PUSHBUTTON    "< Înap&oi",     IDC_BACK_BUTTON,56,138,55,14
index 3d51ec8..420a717 100644 (file)
@@ -152,7 +152,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT          "N&ume fișier:",    stc3, 6, 6, 76, 9
  EDITTEXT                           edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
  LISTBOX                            lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
- LTEXT          "D&osare:",         -1, 110, 6, 92, 9
+ LTEXT          "Dos&ar:",          -1, 110, 6, 92, 9
  LTEXT          "",                 stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
  LISTBOX                            lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT          "&Tip de fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
@@ -162,7 +162,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  DEFPUSHBUTTON  "&Deschide",        IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON     "A&nulează",        IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON     "&Manual…",         pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- CHECKBOX       "Do&ar-citire",     chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX       "Nem&odificabil",   chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
 
@@ -174,7 +174,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT          "N&ume fișier:",    stc3, 6, 6, 76, 9
  EDITTEXT                           edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
  LISTBOX                            lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
- LTEXT          "D&osare:",         -1, 110, 6, 92, 9
+ LTEXT          "Dos&ar:",          -1, 110, 6, 92, 9
  LTEXT          "",                 stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
  LISTBOX                            lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT          "&Tip de fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
@@ -184,7 +184,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  DEFPUSHBUTTON  "&Păstrează",       IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON     "A&nulează",        IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON     "&Manual…",         pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- CHECKBOX       "Do&ar-citire",     chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX       "Nem&odificabil",   chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
 
@@ -459,11 +459,12 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
     LTEXT       "N&ume fișier:",       IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
     EDITTEXT                           IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL     "",                    cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
 
     LTEXT       "&Tip de fișier:",     IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
     COMBOBOX                           IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-    CONTROL     "Do&ar-citire",        IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
+    CONTROL     "Nem&odificabil",      IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
 
     DEFPUSHBUTTON  "&Deschide",        IDOK,222,110,54,14
     PUSHBUTTON     "A&nulează",        IDCANCEL,222,128,54,14
index 61ec466..26076c1 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* Romanian translation by Petru Dimitriu, Fulea Ștefan */
+/* Romanian translation by Petru Dimitriu, Ștefan Fulea */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -177,8 +177,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     PUSHBUTTON "&Detalii…", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
     LTEXT "Mai multe detalii despre modulele pilot.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
-    PUSHBUTTON "&Actualizare modul-pilot…", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
-    LTEXT "Actualizare modulului-pilot pentru dispozitiv.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "&Actualizare…", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
+    LTEXT "Actualizați modulul-pilot pentru dispozitiv.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
index bafb790..4e517e6 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_USERNAME, 60, 57, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Parola:", IDC_STATIC, 6, 78, 52, 8
     EDITTEXT IDC_PASSWORD, 60, 76, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
-    LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
+    LTEXT "Vă autentificați la:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
     COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 60, 95, 155, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 106, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 122, 50, 14
@@ -141,29 +141,29 @@ BEGIN
     IDS_LOCKMSG "Doar %s sau un Administrator poate debloca acest calculator."
     IDS_LOGONMSG "Sunteți autentificat ca %s."
     IDS_LOGONDATE "Data autentificării: %s %s"
-    IDS_COMPUTERLOCKED "Computer locked"
-    IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "The password is wrong. Please enter your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case."
-    IDS_LOCKEDWRONGUSER "This computer is locked. Only %s\\%s or an Administrator can unlock this computer."
-    IDS_CHANGEPWDTITLE "Change Password"
-    IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "The passwords you typed do not match. Type the same password in both text boxes."
-    IDS_PASSWORDCHANGED "Your password has been changed."
-    IDS_LOGONTITLE "Logon Message"
-    IDS_LOGONWRONGUSERORPWD "The system could not log you on. Make sure your User name and domain are correct, then type your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case."
-    IDS_LOGONUSERDISABLED "Your account has been disabled. Please see your system administrator."
+    IDS_COMPUTERLOCKED "Calculator blocat"
+    IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "Parola este eronată. Încercați din nou. Literele din parola necesită atenție la capitalizare."
+    IDS_LOCKEDWRONGUSER "Acest calculator a fost blocat. Doar %s\\%s sau un Administrator pot debloca acest calculator."
+    IDS_CHANGEPWDTITLE "Modifică parola"
+    IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "Parolele tastate nu corespund. Tastați aceiași parolă în ambele câmpuri de intrpducere."
+    IDS_PASSWORDCHANGED "Parola dumneavoastră a fost modificată."
+    IDS_LOGONTITLE "Mesaj de autentificare"
+    IDS_LOGONWRONGUSERORPWD "Sistemul nu vă poate autentifica. Asigurați-vă că numele și domeniul sunt corecte apoi tastați din nou parola. În parolă se face distincție între majuscule și minuscule."
+    IDS_LOGONUSERDISABLED "Contul dumneavoastră a fost dezactivat. Contactați administratorul de sistem."
 END
 
 /* Shutdown Dialog Strings */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SHUTDOWN_LOGOFF "Log off ""%s"""
-    IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN "Shut down"
-    IDS_SHUTDOWN_RESTART "Restart"
-    IDS_SHUTDOWN_SLEEP "Sleep"
-    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE "Hibernate"
+    IDS_SHUTDOWN_LOGOFF "Deautentificare ""%s"""
+    IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN "Închidere"
+    IDS_SHUTDOWN_RESTART "Repornire"
+    IDS_SHUTDOWN_SLEEP "Stare de veghe"
+    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE "Hibernare"
     /* Shut down descriptions */
-    IDS_SHUTDOWN_LOGOFF_DESC "Ends your current session and allows other users to log on to the system."
-    IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN_DESC "Ends your current session and shuts down the system so you can safely shut down the power."
-    IDS_SHUTDOWN_RESTART_DESC "Ends your current session and reboots the system."
-    IDS_SHUTDOWN_SLEEP_DESC "Puts the system in sleep mode."
-    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE_DESC "Saves the current session and shuts down the computer."
+    IDS_SHUTDOWN_LOGOFF_DESC "Închide sesiunea curentă permițând altor utilizatori autentificarea în sistem."
+    IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN_DESC "Închide atât sesiunea curentă cât și sistemul de operare pentru a puta opri în siguranță alimentarea electrică."
+    IDS_SHUTDOWN_RESTART_DESC "Închide sesiunea curentă și repornește sistemul."
+    IDS_SHUTDOWN_SLEEP_DESC "Induce sistemul în starea de veghe."
+    IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE_DESC "Păstrează sesiunea curentă și oprește calculatorul."
 END
index 931d71c..4ebf552 100644 (file)
@@ -213,9 +213,9 @@ BEGIN
     EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Doar-citire", 14021, 56, 152, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 56, 152, 70, 10
     AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 56, 166, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "Ar&hivă", 14023, 56, 180, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 56, 180, 70, 10
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -249,9 +249,9 @@ BEGIN
     EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Doar-citire", 14021, 58, 189, 67, 10
+    AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 189, 67, 10
     AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 189, 50, 10
-    AUTOCHECKBOX "Ar&hivă", 14023, 181, 189, 49, 10
+    AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 189, 49, 10
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -455,7 +455,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
     ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
     LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier cu numele „%2”.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier doar-citire cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier nemodificabil cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
     LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier de sistem cu numele „%2”.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
     LTEXT "Doriți să înlocuiți acest fișier?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
     LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
@@ -730,7 +730,7 @@ BEGIN
     IDS_OPEN_WITH_OTHER "Alte programe:"
 
     IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
-    IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Îna&poi"
+    IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
     FCIDM_SHVIEW_NEW "N&ou"
     FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
     FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
index f7b8dbb..6c8bf00 100644 (file)
@@ -127,15 +127,15 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_ACKTITLE "Conștientizări"
     IDS_ACKSUBTITLE "Contribuții aduse și informații despre licență"
-    IDS_OWNERTITLE "Personalizarea sistemului de operare"
+    IDS_OWNERTITLE "Personalizare sistem"
     IDS_OWNERSUBTITLE "Asistentul va folosi câteva informații pentru a personaliza ReactOS."
-    IDS_COMPUTERTITLE "Numele calculatorului și parola de administrator"
+    IDS_COMPUTERTITLE "Nume calculator și parolă de administrator"
     IDS_COMPUTERSUBTITLE "Pentru calculator sunt necesare un nume și o parolă de administrator."
     IDS_LOCALETITLE "Particularizări regionale"
     IDS_LOCALESUBTITLE "Particularizarea ReactOS pentru anumite regiuni sau limbi."
     IDS_DATETIMETITLE "Dată și oră"
     IDS_DATETIMESUBTITLE "Stabiliți data și ora corectă pentru calculator."
-    IDS_PROCESSTITLE "Înregistrarea componentelor"
+    IDS_PROCESSTITLE "Înregistrare componente"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Așteptați…"
 END
 
index 9f92234..46c2de9 100644 (file)
@@ -22,5 +22,5 @@ BEGIN
     IDS_SCROLLUP "Derulează în sus"
     IDS_SCROLLDOWN "Derulează în jos"
 */
-    IDS_TERMINAL_TITLE "ReactOS Console"
+    IDS_TERMINAL_TITLE "Consola ReactOS"
 END