[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 2 Mar 2014 17:06:37 +0000 (17:06 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 2 Mar 2014 17:06:37 +0000 (17:06 +0000)
* Turkish translation update by Erdem Ersoy.
CORE-7861

svn path=/trunk/; revision=62380

35 files changed:
reactos/base/applications/calc/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/spider/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/spider/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/winmine/rsrc.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/magnify/magnify.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt_new/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/notepad/rsrc.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/winhlp32/lang/Tr.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/Tr.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Tr.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Tr.rc
reactos/dll/win32/devmgr/devmgr.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/tr-TR.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/hhctrl.ocx/hhctrl.rc
reactos/dll/win32/hhctrl.ocx/lang/Tr.rc
reactos/dll/win32/iccvid/lang/iccvid_Tr.rc
reactos/dll/win32/iccvid/rsrc.rc

index 8ba7251..daa7761 100644 (file)
@@ -415,7 +415,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_STRING_LICENSE "Hesap Makinesi, GNU GPL ile yayınlanan özgür bir yazılımdır.\r\n\r\nGNU GPL'nin bir tıpkısını buradan elde edebilirsiniz:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nBir de GNU GPL'nin çevirilerini buradan elde edebilirsiniz:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
+    IDS_STRING_LICENSE "Hesap Makinesi, GNU GPL ile yayınlanan özgür bir yazılımdır.\r\n\r\nGNU GPL'nin bir sûretini buradan elde edebilirsiniz:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nBir de GNU GPL'nin çevirilerini buradan elde edebilirsiniz:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
     IDS_MATH_ERROR "Yanlışlık"
     IDS_QUICKHELP "Hızlı Yardım"
 END
index fff2915..6a8e3ac 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Ara", IDC_BUTTON_SEARCH, 200, 44, 50, 14
     EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH, 72, 44, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Ada Göre Ara:", IDC_STATIC, 8, 48, 42, 8
-    LTEXT "Evrenlik Düzgü:", IDC_STATIC, 200, 8, 30, 8
+    LTEXT "Evrenlik Kod:", IDC_STATIC, 200, 8, 30, 8
     EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE, 236, 4, 28, 12, ES_AUTOHSCROLL
 END
 
@@ -50,7 +50,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılım Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği umuduyla dağıtılmıştır, ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın hiçbir güvencesi yoktur. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
     IDS_ABOUT "&Hakkında"
     IDS_TITLE "Karakter Eşlem"
 END
index 3cc00e2..26eb439 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ CAPTION "Seçenekler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Kâğıtlar", -1, 7, 7, 90, 40
-    AUTORADIOBUTTON "T&ekli Çek", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Tekli Çek", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Üçlü Çek", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
     AUTOCHECKBOX "&Süreyi Göster", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "&Durum Çubuğu", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
-CAPTION "Deste Seç"
+CAPTION "Kâğıt Arkalığı Seçme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
@@ -51,9 +51,9 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SOL_NAME "Solitaire"
     IDS_SOL_ABOUT "Solitaire, J Brown eliyle yapılmıştır.\n\nCardLib sürümü: 1.0"
-    IDS_SOL_QUIT "Bu oyundan çıkmak ister misiniz?"
+    IDS_SOL_QUIT "Bu oyundan çıkılsın mı?"
     IDS_SOL_WIN "Tebrikler, kazandınız!"
-    IDS_SOL_DEAL "Tekrar dağıtılsın mı?"
+    IDS_SOL_DEAL "Yine dağıtılsın mı?"
 END
 
 /* Menus */
@@ -71,7 +71,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&İçindekiler\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
         MENUITEM "&Hakkında", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
index 2ed6826..b2c8779 100644 (file)
@@ -78,6 +78,9 @@ IDI_SOLITAIRE ICON "solitaire.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
@@ -87,9 +90,6 @@ IDI_SOLITAIRE ICON "solitaire.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 2f50162..515d791 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 /* Dialogs */
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
-CAPTION "Deste Seç"
+CAPTION "Kâğıt Arkalığı Seçme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
@@ -49,9 +49,9 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SPI_NAME "Örümcek Solitaire"
     IDS_SPI_ABOUT "Örümcek Solitaire, Gregor Schneider eliyle yapılmıştır.\n\nCardLib sürümü: 1.0"
-    IDS_SPI_QUIT "Bu oyundan çıkmak ister misiniz?"
+    IDS_SPI_QUIT "Bu oyundan çıkılsın mı?"
     IDS_SPI_WIN "Tebrikler, kazandınız!"
-    IDS_SPI_DEAL "Tekrar dağıtılsın mı?"
+    IDS_SPI_DEAL "Yine dağıtılsın mı?"
 END
 
 /* Menus */
@@ -68,7 +68,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&İçindekiler\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
         MENUITEM "&Hakkında", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
index ffe6ea7..b7b08e2 100644 (file)
@@ -57,15 +57,15 @@ IDI_SPIDER ICON "spider.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index bea9f4f..b75af37 100644 (file)
@@ -5,22 +5,22 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APPNAME "Mayın Tarlası"
-    IDS_NOBODY "Hiç kimse"
-    IDS_ABOUT "Bu oyun, Joshua Thielen eliyle, 2000 yılında yapılmıştır."
+    IDS_NOBODY "Hiç Kimse"
+    IDS_ABOUT "Telif Hakkı: 2000 - Joshua Thielen"
 END
 
 MENU_WINEMINE MENU
 BEGIN
-    POPUP "&Oyun"
+    POPUP "&Seçenekler"
     BEGIN
         MENUITEM "&Yeni Oyun\tF2", IDM_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "İ&mleme", IDM_MARKQ
+        MENUITEM "&Soru İmiyle İmleme", IDM_MARKQ
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Başlangıç", IDM_BEGINNER
-        MENUITEM "&Orta", IDM_ADVANCED
-        MENUITEM "&İleri", IDM_EXPERT
-        MENUITEM "&Değişik...", IDM_CUSTOM
+        MENUITEM "&Acemî", IDM_BEGINNER
+        MENUITEM "&Gelişmiş", IDM_ADVANCED
+        MENUITEM "&Usta", IDM_EXPERT
+        MENUITEM "&Husûsî...", IDM_CUSTOM
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Çıkış\tAlt+X", IDM_EXIT
     END
@@ -37,9 +37,9 @@ CAPTION "En Kısa Süreler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "En Kısa Süreler", -1, 10, 10, 140, 45
-    LTEXT "Başlangıç", -1, 20, 20, 40, 8
-    LTEXT "Orta", -1, 20, 30, 40, 8
-    LTEXT "İleri", -1, 20, 40, 40, 8
+    LTEXT "Acemî", -1, 20, 20, 40, 8
+    LTEXT "Gelişmiş", -1, 20, 30, 40, 8
+    LTEXT "Usta", -1, 20, 40, 40, 8
     LTEXT "999", IDC_TIME1, 70, 20, 15, 8
     LTEXT "999", IDC_TIME2, 70, 30, 15, 8
     LTEXT "999", IDC_TIME3, 70, 40, 15, 8
@@ -54,14 +54,14 @@ STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELL
 CAPTION "Tebrikler!"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Adınızı Giriniz:", -1, 10, 10, 150, 10
+    LTEXT "Adınızı giriniz.", -1, 10, 10, 150, 10
     EDITTEXT IDC_EDITNAME, 25, 20, 110, 12
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 60, 40, 40, 15
 END
 
 DLG_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 100, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
-CAPTION "Değişik"
+CAPTION "Husûsî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "&Yataç Sayısı:", -1, 5, 5, 30, 10
index 76cbfeb..2c8be76 100644 (file)
@@ -111,15 +111,15 @@ MINES BITMAP "rc/mines.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_SL_SI
     #include "lang/sl-SI.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 6447bed..3bfd90a 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_MAGNIFIER MENU
 BEGIN
-    POPUP "&Seçke"
+    POPUP "&Kütük"
     BEGIN
         MENUITEM "&Çıkış", IDM_EXIT
         MENUITEM "&Seçenekler...", IDM_OPTIONS
@@ -53,7 +53,7 @@ BEGIN
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 54, 114, 10
     CONTROL "&Metin Düzenlemesini İzle", IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 66, 114, 10
-    CONTROL "&Renkleri Ters Çevir", IDC_INVERTCOLORSCHECK, "Button",
+    CONTROL "&Renkleri Evir", IDC_INVERTCOLORSCHECK, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 102, 114, 10
     CONTROL "&Simge Durumunda Başlat", IDC_STARTMINIMIZEDCHECK, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 18, 114, 114, 10
@@ -68,8 +68,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 193, 76, 50, 14
     ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 7, 17, 20, 20
-    LTEXT "Büyüteç, hafif görme engelli kullanıcıların en az çaba harcamaları için tasarlanmıştır. Görme engelli bir çok kullanıcı, günlük kullanım için bu aracı kullanmaya gereksinim duyacaktır.", IDC_STATIC, 36, 7, 207, 33
-    CONTROL "Bunu bir daha gösterme.", IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",
+    LTEXT "Büyüteç, yeğni görme bozukluğu olan kullanıcılara en yüksek düzeydeki işlevliliği sağlamak için tasarlanmıştır. Görme bozukluğu olan birçok kullanıcı, günlük kullanım için yüksek işlevlikli bir büyütme aracına gereksinim duyacaktır.", IDC_STATIC, 36, 7, 207, 33
+    CONTROL "Bu iletiyi bir daha gösterme.", IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 43, 80, 137, 10
 END
 
index 2ab6578..8d59c35 100644 (file)
@@ -60,15 +60,15 @@ IDI_ICON ICON "res/magnify.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 09373fe..7d5cd24 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     CONTROL "List3", IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
     PUSHBUTTON "&Hepsini Etkinleştir", IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE, 223, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON "H&epsini Devre Dışı Bırak", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "H&epsini Edilginleştir", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
@@ -35,12 +35,12 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "B&ir Yukarı Taşı", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
     PUSHBUTTON "Bi&r Aşağı Taşı", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
     PUSHBUTTON "E&tkinleştir", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
-    PUSHBUTTON "&Devre Dışı Bırak", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON "E&dilginleştir", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
     PUSHBUTTON "&Ara", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
-    PUSHBUTTON "Ye&ni", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON "&Yeni", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
     PUSHBUTTON "De&ğiştir", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
     PUSHBUTTON "&Hepsini Etkinleştir", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON "H&epsini Devre Dışı Bırak", IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "H&epsini Edilginleştir", IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
@@ -60,7 +60,7 @@ BEGIN
     CONTROL "List1", IDC_SERVICES_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
     PUSHBUTTON "&Hepsini Etkinleştir", IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE, 223, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON "H&epsini Devre Dışı Bırak", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "H&epsini Edilginleştir", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
index 23d3c64..33f09cc 100644 (file)
@@ -55,7 +55,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE
index d693fa2..b56b11c 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE
index be61b7c..39fbbda 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Seçenekler", ID_OPTIONS
     POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları", IDM_HELP
+        MENUITEM "&Yardım", IDM_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Hakkında", IDM_ABOUT
     END
index ccff2c9..59c5384 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları", ID_HELP
+        MENUITEM "&Yardım", ID_HELP
         MENUITEM "&Hakkında", ID_ABOUT
     END
 END
@@ -203,7 +203,7 @@ BEGIN
     IDS_SERVICES_STOPPED "Durdu"
     IDS_SERVICES_AUTO "Kendiliğinden"
     IDS_SERVICES_MAN "Elle"
-    IDS_SERVICES_DIS "Devre Dışı"
+    IDS_SERVICES_DIS "Edilgin"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
     IDS_NUM_SERVICES "Hizmet Sayısı: %d"
     IDS_STOP_DEPENDS "%s durduğunda, bu hizmetler de durur:"
     IDS_NO_DEPENDS "<Bağımlılık Yok>"
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE
index ad68b8a..16fdaeb 100644 (file)
@@ -186,7 +186,7 @@ BEGIN
     IDS_PROGRAMNAME "Görüntü Düzenleyicisi"
     IDS_WINDOWTITLE "%s - Görüntü Düzenleyicisi"
     IDS_INFOTITLE "Görüntü Düzenleyicisi"
-    IDS_INFOTEXT "Görüntü Düzenleyicisi, GNU Kısıtlı Umûmî Kamu Ruhsatı'nın (LGPL). sürümüyle ruhsatlıdır. (bkz: www.gnu.org)"
+    IDS_INFOTEXT "Görüntü Düzenleyicisi, GNU Kısıtlı Umûmî Kamu Ruhsatı'yla (LGPL'yle) ruhsatlıdır. (bkz: www.gnu.org)"
     IDS_SAVEPROMPTTEXT "%s için yapılan değişiklikler kaydedilsin mi?"
     IDS_DEFAULTFILENAME "Adsız.bmp"
     IDS_MINIATURETITLE "Küçüğü"
index 38671e3..479194a 100644 (file)
@@ -50,12 +50,12 @@ BEGIN
         MENUITEM "G&it...\tCtrl+G", CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Tümünü Seç\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
-        MENUITEM "&Şimdiki Zamanı Koy\tF5", CMD_TIME_DATE
+        MENUITEM "&Şimdiki Zamânı Koy\tF5", CMD_TIME_DATE
     END
     POPUP "&Biçim"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yataç Kaydır", CMD_WRAP
-        MENUITEM "Y&azı Türü...", CMD_FONT
+        MENUITEM "&Uzun Yataçları Kaydır", CMD_WRAP
+        MENUITEM "&Yazı Türü...", CMD_FONT
     END
     POPUP "&Görünüm"
     BEGIN
@@ -63,9 +63,9 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Yardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları", CMD_HELP_CONTENTS
-        MENUITEM "Y&ardımda Ara", CMD_HELP_SEARCH
-        MENUITEM "Ya&rdım İçin Yardım", CMD_HELP_ON_HELP
+        MENUITEM "&İçindekiler", CMD_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Ara", CMD_HELP_SEARCH
+        MENUITEM "&Yardım İçin Yardım", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Bilgi", CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Hakkında", CMD_ABOUT_WINE
@@ -78,22 +78,22 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Sayfa Yapısı"
 BEGIN
-    LTEXT "Üst Bilgi:", 0x140, 10, 07, 40, 15
+    LTEXT "&Üst Bilgi:", 0x140, 10, 07, 40, 15
     EDITTEXT 0x141, 60, 05, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Alt Bilgi:", 0x142, 10, 24, 40, 15
+    LTEXT "&Alt Bilgi:", 0x142, 10, 24, 40, 15
     EDITTEXT 0x143, 60, 22, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Kıyı Payı:", 0x144, 10, 43, 160, 45
-    LTEXT "Sol:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
+    LTEXT "&Sol:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Üst:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+    LTEXT "Üs&t:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Sağ:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
+    LTEXT "Sa&ğ:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Alt:", 0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
+    LTEXT "A&lt:", 0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Yardım", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Yardım", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 END
 
 /* Dialog 'Encoding' */
@@ -125,16 +125,16 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Metin Düzenleyicisi Hakkında"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Metin Düzenleyicisi - Sürüm: 1.0\r\nTelif Hakları: 1997,98 Marcel Baur (mbaur@g26.ethz.ch)\r\n               2000 Mike McCormack (Mike_McCormack@looksmart.com.au)\r\n               2002 Sylvain Petreolle (spetreolle@yahoo.fr)\r\n               2002 Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
+    CONTROL "Metin Düzenleyicisi - Sürüm: 1.0\r\nTelif Hakları:\r\n1997,98 - Marcel Baur (mbaur@g26.ethz.ch)\r\n2000 - Mike McCormack (Mike_McCormack@looksmart.com.au)\r\n2002 - Sylvain Petreolle (spetreolle@yahoo.fr)\r\n2002 - Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
     CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
-    DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON "Kapat", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
     ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
     EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 272, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    STRING_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    STRING_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -152,18 +152,18 @@ BEGIN
     STRING_UNTITLED "Adsız"
     STRING_ALL_FILES "Tüm Kütükler (*.*)"
     STRING_TEXT_FILES_TXT "Metin Belgeleri (*.txt)"
-    STRING_TOOLARGE "%s kütüğü Metin Düzenleyicisi için çok büyük. Bu kütüğü düzenlemek için başka bir düzenleyici kullanınız."
-    STRING_NOTEXT "Hiçbir şey yazmadınız. Birşeyler yazıp yeniden deneyiniz."
+    STRING_TOOLARGE "%s kütüğü Metin Düzenleyicisi için çok büyük. Başka bir düzenleyici kullanınız."
+    STRING_NOTEXT "Hiçbir metin girmediniz. Birşeyler yazıp yeniden deneyiniz."
     STRING_DOESNOTEXIST "%s kütüğü yok. Yeni bir kütük oluşturmak ister misiniz?"
-    STRING_NOTSAVED "%s kütüğündeki metin değiştirilmiş. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?"
-    STRING_NOTFOUND "%s kütüğü bulunamadı."
-    STRING_OUT_OF_MEMORY "Bu işlemi bitirmek için gereken bellek yetersiz. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir veyâ daha çok uygulamadan çıkıp bu işlemi yeniden deneyiniz."
-    STRING_CANNOTFIND "%s kütüğü bulunamadı."
+    STRING_NOTSAVED "%s kütüğü değiştirilmiş. Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
+    STRING_NOTFOUND "%s bulunamadı."
+    STRING_OUT_OF_MEMORY "Bu işi bitirmek için bellek yetersiz. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulama kapatınız."
+    STRING_CANNOTFIND "%s bulunamadı."
     STRING_ANSI "ANSI"
-    STRING_UNICODE "Evrenlik Düzgü"
-    STRING_UNICODE_BE "Evrenlik Düzgü (Büyük Sonlu)"
+    STRING_UNICODE "Evrenlik Kod"
+    STRING_UNICODE_BE "Evrenlik Kod (Büyük Sonlu)"
     STRING_UTF8 "UTF-8"
-    STRING_CRLF "Pencereler (CR + LF)"
+    STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
     STRING_LF "UNIX (LF)"
     STRING_CR "Mac (CR)"
     STRING_LINE_COLUMN "%d. Yataç, %d. Dikeç"
index 0355409..2c1b5b4 100644 (file)
@@ -115,6 +115,9 @@ IDI_NPICON ICON "res/notepad.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SL_SI
     #include "lang/sl-SI.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
@@ -124,9 +127,6 @@ IDI_NPICON ICON "res/notepad.ico"
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
-    #include "lang/sq-AL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
index 9762339..71eb177 100644 (file)
@@ -24,7 +24,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Y&ardım"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Yardım Konuları", ID_HELP, GRAYED
+        MENUITEM "&Yardım", ID_HELP, GRAYED
         MENUITEM "&Hakkında", ID_ABOUT
     END
 END
index 78f492c..6d48036 100644 (file)
@@ -357,7 +357,7 @@ BEGIN
     IDS_FLT_REGFILES_FLT "*.reg"
     IDS_FLT_HIVFILES "Yığın Dosyaları (*.*)"
     IDS_FLT_HIVFILES_FLT "*.*"
-    IDS_FLT_REGEDIT4 "Pencereler 9x ve Pencereler NT 4.0 Türündeki Değer Kütükleri (*.reg)"
+    IDS_FLT_REGEDIT4 "Windows 9x ve Windows NT 4.0 Türündeki Değer Kütükleri (*.reg)"
     IDS_FLT_REGEDIT4_FLT "*.reg"
     IDS_FLT_ALLFILES "Tüm Kütükler (*.*)"
     IDS_FLT_ALLFILES_FLT "*.*"
index 32c2ba0..90aa19e 100644 (file)
@@ -57,7 +57,7 @@ MAIN_MENU MENU
   MENUITEM "&Dizge Renklerini Kullan", MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
  }
  POPUP "&Yardım" {
-   MENUITEM "&Yardım Konuları",        MNID_HELP_HELPON
+   MENUITEM "&Yardım İçin Yardım",     MNID_HELP_HELPON
    MENUITEM "H&er Zaman Üstte",        MNID_HELP_HELPTOP
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Hakkında",               MNID_HELP_ABOUT
index a627d38..82915da 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Öğe İmi",            ID_BULLET
         MENUITEM "&Paragraf...",        ID_PARAFORMAT
         MENUITEM "&Sekme Durakları...", ID_TABSTOPS
-        POPUP "&Arkaplan"
+        POPUP "&Arka Plan"
         BEGIN
             MENUITEM "&Dizge Rengi\tCtrl+1",    ID_BACK_1
             MENUITEM "&Sarımtırak\tCtrl+2",     ID_BACK_2
@@ -207,11 +207,11 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     STRING_ALL_FILES,                 "Tüm Kütükler (*.*)"
     STRING_TEXT_FILES_TXT,            "Metin Belgeleri (*.txt)"
-    STRING_TEXT_FILES_UNICODE_TXT,    "Evrenlik Düzgülü Metin Belgeleri (*.txt)"
+    STRING_TEXT_FILES_UNICODE_TXT,    "Evrenlik Kodlu Metin Belgeleri (*.txt)"
     STRING_RICHTEXT_FILES_RTF,        "Gelişmiş Metin Belgeleri (*.rtf)"
     STRING_NEWFILE_RICHTEXT,          "Gelişmiş Metin Belgesi"
     STRING_NEWFILE_TXT,               "Metin Belgesi"
-    STRING_NEWFILE_TXT_UNICODE,       "Evrenlik Düzgülü Metin Belgesi"
+    STRING_NEWFILE_TXT_UNICODE,       "Evrenlik Kodlu Metin Belgesi"
     STRING_PRINTER_FILES_PRN,         "Yazıcı Kütükleri (*.PRN)"
 END
 
index b2bfed1..7153091 100644 (file)
@@ -81,5 +81,5 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgür yazılımdır; bu yazılımı, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki herhangi bir sürümünün (Orası size bağlı.) koşulları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN  demek istenilen garantisi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir sûretini almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
index 96c6d90..d235f51 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Arkagörünüm"
+CAPTION "Arka Plan"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
@@ -245,7 +245,7 @@ BEGIN
     IDS_ELEMENT_14 "Edilgin Seçke Öğeleri"
     IDS_ELEMENT_15 "İleti"
     IDS_ELEMENT_16 "Kaydırma Çubukları Denetimleri"
-    IDS_ELEMENT_17 "Uygulama Arkagörünümü"
+    IDS_ELEMENT_17 "Uygulama Arka Planı"
     IDS_ELEMENT_18 "Küçük Başlık Çubuğu"
     IDS_ELEMENT_19 "Simge Aralığı (Yatay)"
     IDS_ELEMENT_20 "Simge Aralığı (Dikey)"
index 4bb6bb6..55c4375 100644 (file)
@@ -136,7 +136,7 @@ BEGIN
     IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT "Kanada Fransızcası (Eski)"
     IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT "Kanada Çok Dilli Ölçün"
     IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT "Kanton Lehçesi Tam Seslik"
-    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - Mikroyazılım Pinyin IME 3.0"
+    IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
     IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - NeiMa"
     IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - KuanPin"
     IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - ŞuangPin"
@@ -144,14 +144,14 @@ BEGIN
     IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT "Çince (Bayağılaştırılmış) - ZengMa"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Hârflik ve Sayılık"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Düzen"
-    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Big5 Düzgüsü"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Big5 Kodu"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - ÇangJi"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - DaYi"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Yeni ÇangJi"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Yeni Tam Seslik"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Tam Seslik"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Çabuk"
-    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Evrenlik Düzgülük"
+    IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - Evrenlik Kodluk"
     IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT "Çince (Geleneklik) - ABD Düğme Takımı"
     IDS_CROATIAN_LAYOUT "Hırvatça"
     IDS_CZECH_LAYOUT "Çekçe"
index 22e3b25..26b34ee 100644 (file)
@@ -47,11 +47,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Gelişmiş"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Evrenlik Düzgülü Olmayan Çizeylemler İçin Dil", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Evrenlik Kodlu Olmayan Çizeylemler İçin Dil", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Bu dizge ayârı, Evrenlik Düzgülü olmayan çizeylemlerin seçkelerinin ve iletişim kutularının kendi dillerinde görüntülenmesini etkinleştirir. Bu ayar, Evrenlik Düzgülü çizeylemleri etkilemez ve bu ayar, bu bilgisayardaki tüm kullanıcıları etkiler.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Kullanmak istediğiniz Evrenlik Düzgülü olmayan çizeylemlerin dil sürümlerini karşılaştırmak için bir dil seçiniz:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "Düzgü Sayfası Dönüştürme Çizelgesi", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "Bu dizge ayârı, Evrenlik Kodlu olmayan çizeylemlerin seçkelerinin ve iletişim kutularının kendi dillerinde görüntülenmesini etkinleştirir. Bu ayar, Evrenlik Kodlu çizeylemleri etkilemez ve bu ayar, bu bilgisayardaki tüm kullanıcıları etkiler.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Kullanmak istediğiniz Evrenlik Kodlu olmayan çizeylemlerin dil sürümlerini karşılaştırmak için bir dil seçiniz:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "Kod Sayfası Dönüştürme Çizelgesi", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
     GROUPBOX "Öntanımlı Kullanıcı Hesâbı Ayarları", -1, 5, 193, 234, 30
     CHECKBOX "Bu Kullanıcının Tüm Ayarlarını Öntanımlı Olarak Ayarla", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
@@ -200,8 +200,8 @@ BEGIN
     IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "Girilen kısa târih ayıracı yanlış simge(ler) içeriyor."
     IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "Girilen kısa târih biçimi yanlış simge(ler) içeriyor."
     IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "Girilen uzun târih biçimi yanlış simge(ler) içeriyor."
-    IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "OEM düzgü sayfasının okunmasında sorun var."
-    IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "ANSI düzgü sayfasının okunmasında sorun var."
+    IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "OEM kod sayfasının okunmasında sorun var."
+    IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "ANSI kod sayfasının okunmasında sorun var."
     IDS_ERROR_INT_KEY_REG "HKCU\\Control Panel\\International dizininin açılmasında sorun var."
     IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International dizininin açılmasında sorun var."
     IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International dizininin açılmasında sorun var."
index 0a67db6..6eb7b9a 100644 (file)
@@ -66,7 +66,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Tıklama Kilidi", -1, 5, 150, 236, 70
     CHECKBOX "&Tıklama Kilidi'ni Aç", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 70, 20
     PUSHBUTTON "&Ayarlar...", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 172, 161, 60, 14
-    LTEXT "Fâre düğmesine basılı tutmadan sürüklemeyi ve seçmeyi etkinleştirir. Kilitlemek için kısaca fâre düğmesine basınız. Bırakmak için fâre düğmesine tekrar basınız.", -1, 10, 180, 224, 30
+    LTEXT "Fâre düğmesine basılı tutmadan sürüklemeyi ve seçmeyi etkinleştirir. Kilitlemek için kısaca fâre düğmesine basınız. Bırakmak için fâre düğmesine yine basınız.", -1, 10, 180, 224, 30
 END
 
 IDD_PAGE_POINTER DIALOGEX 0, 0, 246, 228
index b69b382..dc2d15a 100644 (file)
@@ -33,7 +33,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_KEY_USAGE "Anahtar Kullanımı"
     IDS_CERT_POLICIES "Onay Belgesi İlkeleri"
     IDS_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER "Konu Anahtarı Tanımlayıcısı"
-    IDS_CRL_REASON_CODE "CRL Neden Düzgüsü"
+    IDS_CRL_REASON_CODE "CRL Neden Kodu"
     IDS_CRL_DIST_POINTS "CRL Dağıtım Noktaları"
     IDS_ENHANCED_KEY_USAGE "Gelişmiş Anahtar Kullanımı"
     IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS "Yetkili Bilgi Erişimi"
@@ -82,7 +82,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_CROSS_CA_VERSION "Çapraz CA Sürümü"
     IDS_SERIALIZED_SIG_SERIAL_NUMBER "Dizilendirilmiş İmzâ Dizi Numarası"
     IDS_PRINCIPAL_NAME "Asıl Adı"
-    IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE "Pencereler Ürünü Şimdikileştirmesi"
+    IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE "Windows Ürünü Şimdikileştirmesi"
     IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR "Kaydedilmiş Ad Değeri Çifti"
     IDS_OS_VERSION "İşletim Dizgesi Sürümü"
     IDS_ENROLLMENT_CSP "Kayıt CSP'si"
@@ -109,7 +109,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED "PKCS 7 İmzâlı Zarflı"
     IDS_PKCS_7_DIGESTED "PKCS 7 Özetlenmiş"
     IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "PKCS 7 Şifreli"
-    IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Bir Önceki CA Onay Belgesi Düzgüsü"
+    IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Bir Önceki CA Onay Belgesi Kodu"
     IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Farazî Taban CRL Numarası"
     IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Bir Sonraki CRL Yayımlaması"
     IDS_CA_EXCHANGE "CA Şifreleme Onay Belgesi"
@@ -129,24 +129,24 @@ STRINGTABLE
     IDS_REVOKE_REQUEST "İsteği İptal Et"
     IDS_QUERY_PENDING "Sorgu Beklemede"
     IDS_SORTED_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi"
-    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Belgeliklenmiş Anahtar Onaylama Düzgüsü"
+    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Belgeliklenmiş Anahtar Onaylama Kodu"
     IDS_PRIVATE_KEY_USAGE_PERIOD "Husûsî Anahtar Kullanım Dönemi"
     IDS_CLIENT_INFORMATION "İstemci Bilgisi"
     IDS_SERVER_AUTHENTICATION "Sunucu Yetkilendirmesi"
     IDS_CLIENT_AUTHENTICATION "İstemci Yetkilendirmesi"
-    IDS_CODE_SIGNING "Düzgü İmzâlama"
+    IDS_CODE_SIGNING "Kod İmzâlama"
     IDS_SECURE_EMAIL "Güvenli E-Posta"
     IDS_TIME_STAMPING "Zaman Damgalama"
-    IDS_MICROSOFT_TRUST_LIST_SIGNING "Mikroyazılım Güven Dizelgesi İmzâlaması"
-    IDS_MICROSOFT_TIME_STAMPING "Mikroyazılım Zaman Damgalaması"
+    IDS_MICROSOFT_TRUST_LIST_SIGNING "Microsoft Güven Dizelgesi İmzâlaması"
+    IDS_MICROSOFT_TIME_STAMPING "Microsoft Zaman Damgalaması"
     IDS_IPSEC_END_SYSTEM "IP Güvenlik Uç Dizgesi"
     IDS_IPSEC_TUNNEL "IP Güvenlik Tünel Sonu"
     IDS_IPSEC_USER "IP Güvenlik Kullanıcısı"
     IDS_EFS "Şifreleyici Kütük Dizgesi"
-    IDS_WHQL_CRYPTO "Pencereler Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
-    IDS_NT5_CRYPTO "Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
-    IDS_OEM_WHQL_CRYPTO "OEM Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
-    IDS_EMBEDDED_NT_CRYPTO "Gömülü Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_WHQL_CRYPTO "Windows Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
+    IDS_NT5_CRYPTO "Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_OEM_WHQL_CRYPTO "OEM Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_EMBEDDED_NT_CRYPTO "Gömülü Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
     IDS_KEY_PACK_LICENSES "Anahtar Paketi Rusatları"
     IDS_LICENSE_SERVER "Ruhsat Sunucusu Doğrulaması"
     IDS_SMART_CARD_LOGON "Akıllı Kart ile Oturum Açma"
index 37f1245..9ec8603 100644 (file)
@@ -51,16 +51,16 @@ STRINGTABLE
     IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Yalnızca Önemli Eklentiler"
     IDS_FIELDS_PROPERTIES "Yalnızca Husûsiyetler"
     IDS_FIELD_VERSION "Sürüm"
-    IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Dizi numarası"
+    IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Dizi Numarası"
     IDS_FIELD_ISSUER "Dağıtıcı"
-    IDS_FIELD_VALID_FROM "Şuradan geçerlidir"
-    IDS_FIELD_VALID_TO "Şuraya geçerlidir"
+    IDS_FIELD_VALID_FROM "Şuradan Geçerlidir"
+    IDS_FIELD_VALID_TO "Şuraya Geçerlidir"
     IDS_FIELD_SUBJECT "Konu"
-    IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Açık anahtar"
+    IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Açık Anahtar"
     IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bit)"
-    IDS_PROP_HASH "SHA1 düzgüsü"
+    IDS_PROP_HASH "SHA1 Kodu"
     IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Gelişmiş anahtar kullanımı (husûsiyet)"
-    IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Kolay adı"
+    IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Kolay Adı"
     IDS_PROP_DESCRIPTION "Tanımı"
     IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Onay Belgesi Husûsiyetleri"
     IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "1.2.3.4 biçiminde bir OID giriniz."
@@ -77,7 +77,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Şahsî Bilgi Değiştirmesi (*.pfx; *.p12)"
     IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Onay Belgesi İptal Dizelgesi (*.crl)"
     IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Onay Belgesi Güven Dizelgesi (*.stl)"
-    IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Mikroyazılım Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
+    IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (*.sst)"
     IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 İletileri (*.spc; *.p7b)"
     IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Tüm Kütükler (*.*)"
     IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Bir kütük seçiniz."
@@ -140,10 +140,10 @@ Yazılımı yayımlamadan sonraki değişikliklerden korur."
     IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Onay belgesi güven dizelgesini sayılık olarak imzâlamanızı sağlar."
     IDS_PURPOSE_EFS "Diskteki verilerin şifrelenmesini sağlar."
     IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Kütük Kurtarma"
-    IDS_PURPOSE_WHQL "Pencereler Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
-    IDS_PURPOSE_NT5 "Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
-    IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
-    IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Gömülü Pencereler Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_PURPOSE_WHQL "Windows Donanım Sürücüsü Doğrulaması"
+    IDS_PURPOSE_NT5 "Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "OEM Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
+    IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Gömülü Windows Dizge Bileşeni Doğrulaması"
     IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Kök Dizelgesi İmzâlayıcısı"
     IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Nitelikli Bağlılık"
     IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Anahtar Kurtarma"
@@ -312,7 +312,7 @@ BEGIN
     -1, 31,53,265,10
   LTEXT "Şahsî Bilgi Değiştirmesi/PKCS #12 (.pfx, .p12)",
     -1, 31,68,265,10
-  LTEXT "Mikroyazılım Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (.sst)",
+  LTEXT "Microsoft Dizilendirilmiş Onay Belgesi Deposu (.sst)",
     -1, 31,83,265,10
 END
 
index 33c5e7d..6270626 100644 (file)
@@ -71,6 +71,9 @@ IDI_DEVMGR ICON "resources/devmgr.ico"
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/win32/devmgr/lang/tr-TR.rc b/reactos/dll/win32/devmgr/lang/tr-TR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a2716d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,239 @@
+/* TRANSLATOR: 2014 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+
+LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NAME "Ad"
+    IDS_TYPE "Tür"
+    IDS_MANUFACTURER "Üretici: %1"
+    IDS_LOCATION "Konum: %1"
+    IDS_STATUS "Aygıt Durumu: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Bilinmiyor"
+    IDS_LOCATIONSTR "Konum %1!u! (%2)"
+    IDS_DEVCODE " (Kod %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Kod %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Bu Aygıtı Kullan (Etkinleştir)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Bu Aygıtı Kullanma (Edilginleştir)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Bilinmeyen Aygıt"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Bu aygıt için hiçbir sürücü kurulmadı."
+    IDS_DEVONPARENT "%1 Üzerinde"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Sorun Giderme..."
+    IDS_ENABLEDEV "&Sürücüyü Etkinleştir"
+    IDS_REINSTALLDRV "&Sürücüyü Yeniden Kur"
+    IDS_PROPERTIES "&Husûsiyetler"
+    IDS_UPDATEDRV "&Sürücüyü Şimdikileştir..."
+    IDS_REBOOT "&Bilgisayarı Yeniden Başlat..."
+    IDS_NOTAVAILABLE "Yok"
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Sayılık olarak imzâlanmamış."
+    IDS_NODRIVERS "Bu aygıt için gerekli olan veyâ yüklenen sürücü kütükleri yok."
+    IDS_RESOURCE_COLUMN "Kaynak Türü"
+    IDS_SETTING_COLUMN "Ayar"
+    IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Bellek Erimi"
+    IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
+    IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
+    IDS_RESOURCE_PORT "E/A Erimi"
+END
+
+/* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Bu aygıt düzgün çalışıyor."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Bu aygıt doğru yapılandırılmamış."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Bilgisayar, iki tür veri yolu bildirdiğinden dolayı ReactOS bu aygıtın sürücüsünü yükleyemedi."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Bu aygıtın %1 aygıt yükleyicisi/yükleyicileri aygıtın sürücüsünü yükleyemedi."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Bu aygıtın sürücüsü kötü olabilir veyâ dizgeniz bellekte veyâ başka kaynaklarda yavaş çalışıyor olabilir."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Bu aygıtın sürücülerinin kötü veyâ değer defterinizin bozuk olabilmesinden dolayı bu aygıt düzgün bir şekilde çalışmıyor."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Bu aygıtın sürücüsü, ReactOS'un nasıl yöneteceğini bilmediği bir kaynağa gereksinim duyuyor."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Bu aygıtın gereksinim duyduğu kaynakları başka bir aygıt kullanıyor."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Bu aygıtın sürücüleri yeniden kurulmaya gereksinim duyuyor."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "ReactOS'un bu aygıtın sürücülerini yükleyen %1 kütüğünü yükleyemesinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Bu aygıtın sürücülerini yükleyen %1 kütüğünün kötü olmasından dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Aygıt başarısızlığı: Bu aygıtın sürücüsünü değiştirmeyi deneyiniz. Eğer olmuyorsa donanımınızın belgelerine bakınız."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Bilgisayarınızın BIOS'u bu aygıtın kaynaklarının yanlış olduğunu bildirdiğinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Bu aygıtın BIOS'u bu aygıtın kaynaklarının yanlış olduğunu bildirdiğinden dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS, bu aygıtı başlatırken yanıt vermeyi durdurdu, bu yüzden bu aygıt bir daha başlatılmayacak."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Bu aygıt, kullanmak için hiç boş %1 kaynaklarını bulamıyor."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Bu aygıt bilgisayarınızı yeniden başlatana kadar düzgün çalışamaz."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Bu aygıt, kaynak çakışmasına neden oldu."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS, bu aygıtın kullandığı tüm kaynakları tanılayamadı."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "%1 sürücü bilgi kütüğü, bu alt aygıtın, bu üst aygıtın iye olmadığı ya da tanımadığı kaynağı kullandığını gösteriyor."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Bu aygıtın sürücüleri yeniden başlatılmaya gereksinim duyuyor."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Değer defteriniz bozuk olabilir."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS bu aygıtı kaldırıyor."
+    IDS_DEV_DISABLED "Bu aygıt başlatılmamış."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Bu aygıt edilgin."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Bu aygıtın yükleyicileri gerekli sürücüleri yükleyemiyor."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Bu görüntü bağdaştırıcısı düzgün çalışıyor."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Bu aygıtın yükleyicileri gerekli sürücüleri yükleyemiyor."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Bu aygıt ya yok, ya düzgün çalışmıyor, ya da bu aygıtın kurulu tüm sürücüleri yok."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS, bu aygıtı kurma işleminde."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS, bu aygıtı kurma işleminde."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS, bu aygıtın kaynaklarını belirleyemez."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Bu aygıtın sürücüleri kurulu değil."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Bu aygıtın BIOS'u aygıta hiç kaynak vermediğinden dolayı bu aygıt edilgin."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Bu aygıt, başka bir aygıtın kullandığı paylaşılamayan Kesme İsteği (IRQ) kaynağı kullanıyor.\nÇakışan ayârı değiştirmeli ya da çakışmaya neden olan gerçek kip sürücüsünü kaldırmalısınız."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "%1 şeyinin düzgün çalışmamasından dolayı bu aygıt düzgün çalışmıyor."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS, kurulum kütüklerinin üzerinde bulunduğu, sürücüye ya da ağ konumuna erişememesinden dolayı bu aygıtın sürücülerini kuramıyor."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Bu aygıt sürücüsüne yanıt vermiyor."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS, bu aygıtın ayarlarını belirleyemiyor. Bu aygıtla gelen belgelere bakınız ve yapılandırmayı ayarlamak için ""Kaynaklar"" sekmesini kullanınız."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Bilgisayarınızın dizge bellenimi, bu aygıtı, düzgün olarak, yapılandırmak ve kullanmak için yeterli bilgi içermiyor.\nBu aygıtı kullanmak için, bellenim veyâ BIOS güncellemesi elde etmek için bilgisayarınızın üreticisiyle iletişime geçiniz."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Bu aygıt, bir PCI kesmesi istemektedir ancak bir ISA kesmesi için yapılandırılmıştır (ya da tersi).\nBu aygıtın kesmesini yapılandırmak için bilgisayarın dizge kurulum çizeylemini kullanınız."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü başlatamıyor."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS, bellekte hâlâ aygıt sürücüsünün bir önceki tıpkısı olduğundan dolayı bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor. Sürücü eksik ya da bozulmuş olabilir."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS, bu donanımın, değer defterinde hizmet dizini bilgisinin eksik ya da yanlış kaydedildiğinden dolayı bu donanıma erişemiyor."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS, bu donanımın aygıt sürücüsünü başarılı bir şekilde yükledi ancak donanım aygıtını bulamıyor."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS, dizgede önceden bir tıpkı aygıt çalışıyor olmasından dolayı bu donanımın aygıt sürücüsünü yükleyemiyor."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS, bu aygıtı, sorunlar bildirdiğinden dolayı durdurdu."
+    IDS_DEV_HALTED "Bir uygulama ya da bir hizmet, bu donanım aygıtını kapattı."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Şu an bu donanım aygıtı bilgisayara bağlı değil."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS, işletim dizgesinin kapatma işleminde olmasından dolayı bu donanım aygıtının erişimini elde edemiyor."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS, bu donanım aygıtının, güvenli kaldırılmaya anıklandığından ancak bilgisayardan kaldırılmadığından dolayı onu kullanamıyor."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Bu aygıtın yazılımı, ReactOS'la sorunları olduğu bilindiğinden dolayı başlatmaktan engellendi. Yeni bir donanım için donanımın satıcısıyla iletişime geçiniz."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS, dizge yığınının çok büyük olmasından dolayı yeni donanım aygıtlarını başlatamıyor. (Değer Defteri Büyüklük Sınırı'nı aşar.)"
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS, bu aygıtın ayarlarını değiştiremez."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROP_DEVICEID "Aygıt Örneği Kimliği"
+    IDS_PROP_HARDWAREIDS "Donanım Kimlikleri"
+    IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Uyumlu Kimlikler"
+    IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Eşleşen Aygıt Kimliği"
+    IDS_PROP_SERVICE "Hizmet"
+    IDS_PROP_ENUMERATOR "Numaralandırıcı"
+    IDS_PROP_CAPABILITIES "Yetenekler"
+    IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Aygıt Bileşeni İmleri"
+    IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Yapılandırma İmleri"
+    IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig İmleri"
+    IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Çıkarma İlişkileri"
+    IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Kaldırma İlişkileri"
+    IDS_PROP_BUSRELATIONS "Veri Yolu İlişkileri"
+    IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Üst Aygıt Süzgeçleri"
+    IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Alt Aygıt Süzgeçleri"
+    IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Üst Sınıf Süzgeçleri"
+    IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Alt Sınıf Süzgeçleri"
+    IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Sınıf Yükleyicileri"
+    IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Sınıf Yükleme Yardımcıları"
+    IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Aygıt Yükleme Yardımcıları"
+    IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Bellenim Düzeltmesi"
+    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Şimdiki Güç Durumu"
+    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Güç Yetenekleri"
+    IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Güç Durumu Eşlemeleri"
+END
+
+IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Aygıtlar:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
+    CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
+    GROUPBOX "Aygıt Husûsiyetleri", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
+    LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
+    LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
+    LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
+    PUSHBUTTON "&Sorun Giderme...", IDC_TROUBLESHOOT, 80, 140, 60, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
+END
+
+IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Umûmî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Aygıt Türü:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Üretici:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Konum:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    GROUPBOX "Aygıt Durumu", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+    EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Sorun Giderme...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+    LTEXT "&Aygıt Kullanımı:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
+END
+
+IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Sürücü"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Sürücü Sağlayıcısı:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Sürücü Zamânı:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Sürücü Sürümü:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Sürücü İmzâlayıcısı:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "&Sürücü Ayrıntıları...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
+    LTEXT "Sürücü kütükleri hakkında ayrıntıları görmek için.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    PUSHBUTTON "S&ürücüyü Şimdikileştir...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
+    LTEXT "Bu aygıtın sürücüsünü şimdikileştir.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
+END
+
+IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
+CAPTION "Sürücü Kütüğü Ayrıntıları"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "&Sürücü Kütükleri:", -1, 7, 36, 204, 8
+    CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
+    LTEXT "Sağlayıcı:", -1, 14, 134, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Kütük Sürümü:", -1, 14, 150, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Telif Hakkı:", -1, 14, 166, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT "Sayılık İmzâlayıcı:", -1, 14, 182, 50, 8
+    EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 167, 208, 50, 14
+END
+
+IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ayrıntılar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
+END
+
+IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Kaynaklar"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Kaynak Ayarları:", -1, 7, 36, 204, 8
+    CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT | 
+            LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
+            LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
+END
+
+IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Güç"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+    LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+END
index 9fae00e..26cd74a 100644 (file)
@@ -57,9 +57,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/Sv.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/Tr.rc"
-#endif
 
 /* UTF-8 */
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
@@ -98,6 +95,9 @@
 #ifdef LANGAUGE_SQ_AL
     #include "lang/Sq.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/Tr.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/Uk.rc"
 #endif
index 7488999..4c4a6da 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
  * HTML Help resources
  * Turkish Language Support
  *
- * Copyright 2006 Fatih Aþýcý
+ * Copyrights: 2006 - Fatih Aşıcı (fasici@linux-sevenler.org), 2014 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -23,24 +23,24 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CONTENTS     "&Ýçerik"
-    IDS_INDEX        "Di&zin"
+    IDS_CONTENTS     "&İçindekiler"
+    IDS_INDEX        "&Dizin"
     IDS_SEARCH       "&Ara"
-    IDS_FAVORITES    "&Sýk Kullanýlanlar"
+    IDS_FAVORITES    "&Yer İmleri"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDTB_EXPAND      "Göster"
+    IDTB_EXPAND      "Göster"
     IDTB_CONTRACT    "Gizle"
     IDTB_STOP        "Dur"
     IDTB_REFRESH     "Yenile"
     IDTB_BACK        "Geri"
     IDTB_HOME        "Ev"
-    IDTB_SYNC        "Eþitle"
-    IDTB_PRINT       "Yazdýr"
-    IDTB_OPTIONS     "Seçenekler"
-    IDTB_FORWARD     "Ýleri"
+    IDTB_SYNC        "Eşitle"
+    IDTB_PRINT       "Yazdır"
+    IDTB_OPTIONS     "Seçenekler"
+    IDTB_FORWARD     "İleri"
     IDTB_NOTES       "IDTB_NOTES"
     IDTB_BROWSE_FWD  "IDTB_BROWSE_FWD"
     IDTB_BROWSE_BACK "IDT_BROWSE_BACK"
@@ -51,8 +51,8 @@ BEGIN
     IDTB_FAVORITES   "IDTB_FAVORITES"
     IDTB_JUMP1       "Jump1"
     IDTB_JUMP2       "Jump2"
-    IDTB_CUSTOMIZE   "Özelleþtir"
-    IDTB_ZOOM        "Yaklaþtýr"
+    IDTB_CUSTOMIZE   "Husûsileştir"
+    IDTB_ZOOM        "Yakınlaştır"
     IDTB_TOC_NEXT    "IDTB_TOC_NEXT"
     IDTB_TOC_PREV    "IDTB_TOC_PREV"
 END
index eec2b7e..f24b5b6 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * Copyright 2006 Fatih Aþýcý
+ * Copyrights: 2006 - Fatih Aşıcı, 2014 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -22,6 +22,6 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_NAME "Cinepak Vidyo çözücü"
-    IDS_DESCRIPTION "Cinepak Vidyo çözücü"
+    IDS_NAME "Cinepak Vidyo Kodeki"
+    IDS_DESCRIPTION "Cinepak Vidyo Kodeki"
 }
index 245b593..25e5140 100644 (file)
@@ -46,9 +46,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/iccvid_Sv.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/iccvid_Tr.rc"
-#endif
 
 /* UTF-8 */
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
@@ -84,6 +81,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/iccvid_Sq.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/iccvid_Tr.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/iccvid_Uk.rc"
 #endif