[CRYPT32]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 9 Oct 2014 11:02:04 +0000 (11:02 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 9 Oct 2014 11:02:04 +0000 (11:02 +0000)
* Update a couple resource files.
CORE-8540

svn path=/trunk/; revision=64635

reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Lt.rc
reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Sv.rc

index bf464d3..76a1856 100644 (file)
@@ -25,215 +25,215 @@ LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_AUTHORITY_KEY_ID                  "Įstaigos rakto identifikatorius"
-    IDS_KEY_ATTRIBUTES                    "Rakto atributai"
-    IDS_KEY_USAGE_RESTRICTION             "Rakto naudojimo ribojimai"
-    IDS_SUBJECT_ALT_NAME                  "Subjekto alternatyvus vardas"
-    IDS_ISSUER_ALT_NAME                   "Išdavėjo alternatyvus vardas"
-    IDS_BASIC_CONSTRAINTS                 "Pagrindiniai ribojimai"
-    IDS_KEY_USAGE                         "Rakto naudojimas"
-    IDS_CERT_POLICIES                     "Liudijimo politika"
-    IDS_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER            "Subjekto rakto identifikatorius"
-    IDS_CRL_REASON_CODE                   "ALS priežasties kodas" /* Atšauktų Liudijimų Sąrašas */
-    IDS_CRL_DIST_POINTS                   "ALS platinimo vietos"
-    IDS_ENHANCED_KEY_USAGE                "Išplėstas rakto naudojimas"
-    IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS             "Išdavėjo informacijos prieiga"
-    IDS_CERT_EXTENSIONS                   "Liudijimo plėtiniai"
-    IDS_NEXT_UPDATE_LOCATION              "Kito atnaujinimo vieta"
-    IDS_YES_OR_NO_TRUST                   "Yra ar nėra patikėjimas"
-    IDS_EMAIL_ADDRESS                     "Elektroninio pašto adresas"
-    IDS_UNSTRUCTURED_NAME                 "Nestruktūrinis vardas"
-    IDS_CONTENT_TYPE                      "Turinio tipas"
-    IDS_MESSAGE_DIGEST                    "Pranešimo maišos reikšmė"
-    IDS_SIGNING_TIME                      "Pasirašymo laikas"
-    IDS_COUNTER_SIGN                      "Paliudijantis parašas"
-    IDS_CHALLENGE_PASSWORD                "Iššūkio slaptažodis"
-    IDS_UNSTRUCTURED_ADDRESS              "Nestruktūrinis adresas"
-    IDS_SMIME_CAPABILITIES                "SMIME gebėjimai"
-    IDS_PREFER_SIGNED_DATA                "Teikti pirmenybę pasirašytiems duomenims"
-    IDS_CPS                               "Sertifikavimo Veiklos Nuostatos (CPS)"
-    IDS_USER_NOTICE                       "Naudotojo pastaba"
-    IDS_OCSP                              "Būsenos paliudijimo tinklu protokolas (OCSP)"
-    IDS_CA_ISSUER                         "Liudijimo įstaigos steigėjai"
-    IDS_CERT_TEMPLATE_NAME                "Liudijimo šablono pavadinimas"
-    IDS_CERT_TYPE                         "Liudijimo tipas"
-    IDS_CERT_MANIFOLD                     "Liudijimo kopija"
-    IDS_NETSCAPE_CERT_TYPE                "Netscape liudijimo tipas"
-    IDS_NETSCAPE_BASE_URL                 "Netscape bazės URL"
-    IDS_NETSCAPE_REVOCATION_URL           "Netscape atšaukimų URL"
-    IDS_NETSCAPE_CA_REVOCATION_URL        "Netscape LĮ atšaukimų URL"
-    IDS_NETSCAPE_CERT_RENEWAL_URL         "Netscape liudijimų atnaujinimo URL"
-    IDS_NETSCAPE_CA_POLICY_URL            "Netscape LĮ politikos URL"
-    IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER_NAME          "Netscape SSL serverio vardas"
-    IDS_NETSCAPE_COMMENT                  "Netscape komentaras"
-    IDS_COUNTRY                           "Valstybė/regionas"
-    IDS_ORGANIZATION                      "Įstaiga"
-    IDS_ORGANIZATIONAL_UNIT               "Įstaigos padalinys"
-    IDS_COMMON_NAME                       "Vardas, pavardė"
-    IDS_LOCALITY                          "Vietovė"
-    IDS_STATE_OR_PROVINCE                 "Valstija, sritis, gubernija"
-    IDS_TITLE                             "Titulas"
-    IDS_GIVEN_NAME                        "Vardas"
-    IDS_INITIALS                          "Inicialai"
-    IDS_SUR_NAME                          "Pavardė"
-    IDS_DOMAIN_COMPONENT                  "Srities komponentas"
-    IDS_STREET_ADDRESS                    "Adresas"
-    IDS_SERIAL_NUMBER                     "Numeris"
-    IDS_CA_VERSION                        "LĮ versija"
-    IDS_CROSS_CA_VERSION                  "Kryžminės LĮ versija"
-    IDS_SERIALIZED_SIG_SERIAL_NUMBER      "Išdėstyto serijomis parašo numeris"
-    IDS_PRINCIPAL_NAME                    "Pagrindinis pavadinimas"
-    IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE            "Windows produktų naujinimas"
-    IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR        "Registravimo vardo reikšmių pora"
-    IDS_OS_VERSION                        "OS versija"
-    IDS_ENROLLMENT_CSP                    "Registravimo CSP"
-    IDS_CRL_NUMBER                        "ALS numeris"
-    IDS_DELTA_CRL_INDICATOR               "ALS pokyčių indikatorius"
-    IDS_ISSUING_DIST_POINT                "Išdavimo platinimo vieta"
-    IDS_FRESHEST_CRL                      "Naujausias ALS"
-    IDS_NAME_CONSTRAINTS                  "Vardo ribojimai"
-    IDS_POLICY_MAPPINGS                   "Politikos atvaizdavimas"
-    IDS_POLICY_CONSTRAINTS                "Politikos ribojimai"
-    IDS_CROSS_CERT_DIST_POINTS            "Kryžminio liudijimo platinimo vietos"
-    IDS_APPLICATION_POLICIES              "Programos politika"
-    IDS_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS       "Programos politikos atvaizdavimas"
-    IDS_APPLICATION_POLICY_CONSTRAINTS    "Programos politikos ribojimai"
-    IDS_CMC_DATA                          "CMC duomenys"
-    IDS_CMC_RESPONSE                      "CMC atsakymas"
-    IDS_UNSIGNED_CMC_REQUEST              "Nepasirašyta CMC užklausa"
-    IDS_CMC_STATUS_INFO                   "CMC būsenos informacija"
-    IDS_CMC_EXTENSIONS                    "CMC plėtiniai"
-    IDS_CMC_ATTRIBUTES                    "CMC atributai"
-    IDS_PKCS_7_DATA                       "PKCS 7 duomenys"
-    IDS_PKCS_7_SIGNED                     "PKCS 7 pasirašytas"
-    IDS_PKCS_7_ENVELOPED                  "PKCS 7 voke"
-    IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED           "PKCS 7 pasirašytas, voke"
-    IDS_PKCS_7_DIGESTED                   "PKCS 7 apskaičiuota maišos reikšmė"
-    IDS_PKCS_7_ENCRYPTED                  "PKCS 7 užšifruotas"
-    IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH             "Ankstesnė LĮ liudijimo maišos reikšmė"
-    IDS_CRL_VIRTUAL_BASE                  "Virtualus bazinis ALS numeris"
-    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH                  "Kitas ALS publikavimas"
-    IDS_CA_EXCHANGE                       "LĮ užšifravimo liudijimas"
-    IDS_KEY_RECOVERY_AGENT                "Rakto atkūrimo priemonė"
-    IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE              "Liudijimo šablono informacija"
-    IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID               "Organizacijos pagrindinis objekto identifikatorius"
-    IDS_RDN_DUMMY_SIGNER                  "Fiktyvus pasirašytojas"
-    IDS_ARCHIVED_KEY_ATTR                 "Užšifruotas privatusis raktas"
-    IDS_CRL_SELF_CDP                      "Publikuotos ALS vietos"
-    IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY         "Priverstinai vykdyti liudijimų grandinės politiką"
-    IDS_TRANSACTION_ID                    "Operacijos identifikatorius"
-    IDS_SENDER_NONCE                      "Siuntėjas tam kartui"
-    IDS_RECIPIENT_NONCE                   "Gavėjas tam kartui"
-    IDS_REG_INFO                          "Registracijos informacija"
-    IDS_GET_CERTIFICATE                   "Gauti liudijimą"
-    IDS_GET_CRL                           "Gauti ALS"
-    IDS_REVOKE_REQUEST                    "Atšaukti užklausą"
-    IDS_QUERY_PENDING                     "Laukia užklausa"
-    IDS_SORTED_CTL                        "Patikintų liudijimų sąrašas"
-    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH            "Atsarginės rakto kopijos liudijimo maišos reikšmė"
-    IDS_PRIVATE_KEY_USAGE_PERIOD          "Privačiojo rakto naudojimo periodas"
-    IDS_CLIENT_INFORMATION                "Kliento informacija"
-    IDS_SERVER_AUTHENTICATION             "Serverio tapatumo nustatymas"
-    IDS_CLIENT_AUTHENTICATION             "Kliento tapatumo nustatymas"
-    IDS_CODE_SIGNING                      "Programos kodo pasirašymas"
-    IDS_SECURE_EMAIL                      "Saugus elektroninis paštas"
-    IDS_TIME_STAMPING                     "Laiko žymos įterpimas"
-    IDS_MICROSOFT_TRUST_LIST_SIGNING      "Microsoft patikintų liudijimų sąrašo pasirašymas"
-    IDS_MICROSOFT_TIME_STAMPING           "Microsoft laiko žymos įterpimas"
-    IDS_IPSEC_END_SYSTEM                  "IP saugumo galinė sistema"
-    IDS_IPSEC_TUNNEL                      "IP saugumo tunelio baigimas"
-    IDS_IPSEC_USER                        "IP saugumo naudotojas"
-    IDS_EFS                               "Failų šifravimo sistema"
-    IDS_WHQL_CRYPTO                       "Windows tvarkyklių patikra"
-    IDS_NT5_CRYPTO                        "Windows sistemos komponentų patikra"
-    IDS_OEM_WHQL_CRYPTO                   "OEM Windows sistemos komponentų patikra"
-    IDS_EMBEDDED_NT_CRYPTO                "Įtaisytų Windows sistemos komponentų patikra"
-    IDS_KEY_PACK_LICENSES                 "Kodų pako licencijos"
-    IDS_LICENSE_SERVER                    "Licencijų serverio patikra"
-    IDS_SMART_CARD_LOGON                  "Lustinių kortelių įvedimas"
-    IDS_DIGITAL_RIGHTS                    "Skaitmeninės teisės"
-    IDS_QUALIFIED_SUBORDINATION           "Patikslintoji hierarchija"
-    IDS_KEY_RECOVERY                      "Rakto atkūrimas"
-    IDS_DOCUMENT_SIGNING                  "Dokumentų pasirašymas"
-    IDS_IPSEC_IKE_INTERMEDIATE            "IP saugumo IKE tarpininkas"
-    IDS_FILE_RECOVERY                     "Failo atkūrimas"
-    IDS_ROOT_LIST_SIGNER                  "Pagrindinio sąrašo pasirašytojas"
-    IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES          "Visos programų politikos"
-    IDS_DS_EMAIL_REPLICATION              "Katalogų serverio el. pašto dauginimas"
-    IDS_ENROLLMENT_AGENT                  "Liudijimo užklausos priemonė"
-    IDS_LIFETIME_SIGNING                  "Gyvavimo ciklo pasirašymas"
-    IDS_ANY_CERT_POLICY                   "Visos išdavimo politikos"
+    IDS_AUTHORITY_KEY_ID "Įstaigos rakto identifikatorius"
+    IDS_KEY_ATTRIBUTES "Rakto atributai"
+    IDS_KEY_USAGE_RESTRICTION "Rakto naudojimo ribojimai"
+    IDS_SUBJECT_ALT_NAME "Subjekto alternatyvus vardas"
+    IDS_ISSUER_ALT_NAME "Išdavėjo alternatyvus vardas"
+    IDS_BASIC_CONSTRAINTS "Pagrindiniai ribojimai"
+    IDS_KEY_USAGE "Rakto naudojimas"
+    IDS_CERT_POLICIES "Liudijimo politika"
+    IDS_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER "Subjekto rakto identifikatorius"
+    IDS_CRL_REASON_CODE "ALS priežasties kodas" /* Atšauktų Liudijimų Sąrašas */
+    IDS_CRL_DIST_POINTS "ALS platinimo vietos"
+    IDS_ENHANCED_KEY_USAGE "Išplėstas rakto naudojimas"
+    IDS_AUTHORITY_INFO_ACCESS "Išdavėjo informacijos prieiga"
+    IDS_CERT_EXTENSIONS "Liudijimo plėtiniai"
+    IDS_NEXT_UPDATE_LOCATION "Kito atnaujinimo vieta"
+    IDS_YES_OR_NO_TRUST "Yra ar nėra patikėjimas"
+    IDS_EMAIL_ADDRESS "Elektroninio pašto adresas"
+    IDS_UNSTRUCTURED_NAME "Nestruktūrinis vardas"
+    IDS_CONTENT_TYPE "Turinio tipas"
+    IDS_MESSAGE_DIGEST "Pranešimo maišos reikšmė"
+    IDS_SIGNING_TIME "Pasirašymo laikas"
+    IDS_COUNTER_SIGN "Paliudijantis parašas"
+    IDS_CHALLENGE_PASSWORD "Iššūkio slaptažodis"
+    IDS_UNSTRUCTURED_ADDRESS "Nestruktūrinis adresas"
+    IDS_SMIME_CAPABILITIES "SMIME gebėjimai"
+    IDS_PREFER_SIGNED_DATA "Teikti pirmenybę pasirašytiems duomenims"
+    IDS_CPS "Sertifikavimo Veiklos Nuostatos (CPS)"
+    IDS_USER_NOTICE "Naudotojo pastaba"
+    IDS_OCSP "Būsenos paliudijimo tinklu protokolas (OCSP)"
+    IDS_CA_ISSUER "Liudijimo įstaigos steigėjai"
+    IDS_CERT_TEMPLATE_NAME "Liudijimo šablono pavadinimas"
+    IDS_CERT_TYPE "Liudijimo tipas"
+    IDS_CERT_MANIFOLD "Liudijimo kopija"
+    IDS_NETSCAPE_CERT_TYPE "Netscape liudijimo tipas"
+    IDS_NETSCAPE_BASE_URL "Netscape bazės URL"
+    IDS_NETSCAPE_REVOCATION_URL "Netscape atšaukimų URL"
+    IDS_NETSCAPE_CA_REVOCATION_URL "Netscape LĮ atšaukimų URL"
+    IDS_NETSCAPE_CERT_RENEWAL_URL "Netscape liudijimų atnaujinimo URL"
+    IDS_NETSCAPE_CA_POLICY_URL "Netscape LĮ politikos URL"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER_NAME "Netscape SSL serverio vardas"
+    IDS_NETSCAPE_COMMENT "Netscape komentaras"
+    IDS_COUNTRY "Valstybė/regionas"
+    IDS_ORGANIZATION "Įstaiga"
+    IDS_ORGANIZATIONAL_UNIT "Įstaigos padalinys"
+    IDS_COMMON_NAME "Vardas, pavardė"
+    IDS_LOCALITY "Vietovė"
+    IDS_STATE_OR_PROVINCE "Valstija, sritis, gubernija"
+    IDS_TITLE "Titulas"
+    IDS_GIVEN_NAME "Vardas"
+    IDS_INITIALS "Inicialai"
+    IDS_SUR_NAME "Pavardė"
+    IDS_DOMAIN_COMPONENT "Srities komponentas"
+    IDS_STREET_ADDRESS "Adresas"
+    IDS_SERIAL_NUMBER "Numeris"
+    IDS_CA_VERSION "LĮ versija"
+    IDS_CROSS_CA_VERSION "Kryžminės LĮ versija"
+    IDS_SERIALIZED_SIG_SERIAL_NUMBER "Išdėstyto serijomis parašo numeris"
+    IDS_PRINCIPAL_NAME "Pagrindinis pavadinimas"
+    IDS_WINDOWS_PRODUCT_UPDATE "Windows produktų naujinimas"
+    IDS_ENROLLMENT_NAME_VALUE_PAIR "Registravimo vardo reikšmių pora"
+    IDS_OS_VERSION "OS versija"
+    IDS_ENROLLMENT_CSP "Registravimo CSP"
+    IDS_CRL_NUMBER "ALS numeris"
+    IDS_DELTA_CRL_INDICATOR "ALS pokyčių indikatorius"
+    IDS_ISSUING_DIST_POINT "Išdavimo platinimo vieta"
+    IDS_FRESHEST_CRL "Naujausias ALS"
+    IDS_NAME_CONSTRAINTS "Vardo ribojimai"
+    IDS_POLICY_MAPPINGS "Politikos atvaizdavimas"
+    IDS_POLICY_CONSTRAINTS "Politikos ribojimai"
+    IDS_CROSS_CERT_DIST_POINTS "Kryžminio liudijimo platinimo vietos"
+    IDS_APPLICATION_POLICIES "Programos politika"
+    IDS_APPLICATION_POLICY_MAPPINGS "Programos politikos atvaizdavimas"
+    IDS_APPLICATION_POLICY_CONSTRAINTS "Programos politikos ribojimai"
+    IDS_CMC_DATA "CMC duomenys"
+    IDS_CMC_RESPONSE "CMC atsakymas"
+    IDS_UNSIGNED_CMC_REQUEST "Nepasirašyta CMC užklausa"
+    IDS_CMC_STATUS_INFO "CMC būsenos informacija"
+    IDS_CMC_EXTENSIONS "CMC plėtiniai"
+    IDS_CMC_ATTRIBUTES "CMC atributai"
+    IDS_PKCS_7_DATA "PKCS 7 duomenys"
+    IDS_PKCS_7_SIGNED "PKCS 7 pasirašytas"
+    IDS_PKCS_7_ENVELOPED "PKCS 7 voke"
+    IDS_PKCS_7_SIGNED_ENVELOPED "PKCS 7 pasirašytas, voke"
+    IDS_PKCS_7_DIGESTED "PKCS 7 apskaičiuota maišos reikšmė"
+    IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "PKCS 7 užšifruotas"
+    IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Ankstesnė LĮ liudijimo maišos reikšmė"
+    IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Virtualus bazinis ALS numeris"
+    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Kitas ALS publikavimas"
+    IDS_CA_EXCHANGE "LĮ užšifravimo liudijimas"
+    IDS_KEY_RECOVERY_AGENT "Rakto atkūrimo priemonė"
+    IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE "Liudijimo šablono informacija"
+    IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID "Organizacijos pagrindinis objekto identifikatorius"
+    IDS_RDN_DUMMY_SIGNER "Fiktyvus pasirašytojas"
+    IDS_ARCHIVED_KEY_ATTR "Užšifruotas privatusis raktas"
+    IDS_CRL_SELF_CDP "Publikuotos ALS vietos"
+    IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY "Priverstinai vykdyti liudijimų grandinės politiką"
+    IDS_TRANSACTION_ID "Operacijos identifikatorius"
+    IDS_SENDER_NONCE "Siuntėjas tam kartui"
+    IDS_RECIPIENT_NONCE "Gavėjas tam kartui"
+    IDS_REG_INFO "Registracijos informacija"
+    IDS_GET_CERTIFICATE "Gauti liudijimą"
+    IDS_GET_CRL "Gauti ALS"
+    IDS_REVOKE_REQUEST "Atšaukti užklausą"
+    IDS_QUERY_PENDING "Laukia užklausa"
+    IDS_SORTED_CTL "Patikintų liudijimų sąrašas"
+    IDS_ARCHIVED_KEY_CERT_HASH "Atsarginės rakto kopijos liudijimo maišos reikšmė"
+    IDS_PRIVATE_KEY_USAGE_PERIOD "Privačiojo rakto naudojimo periodas"
+    IDS_CLIENT_INFORMATION "Kliento informacija"
+    IDS_SERVER_AUTHENTICATION "Serverio tapatumo nustatymas"
+    IDS_CLIENT_AUTHENTICATION "Kliento tapatumo nustatymas"
+    IDS_CODE_SIGNING "Programos kodo pasirašymas"
+    IDS_SECURE_EMAIL "Saugus elektroninis paštas"
+    IDS_TIME_STAMPING "Laiko žymos įterpimas"
+    IDS_MICROSOFT_TRUST_LIST_SIGNING "Microsoft patikintų liudijimų sąrašo pasirašymas"
+    IDS_MICROSOFT_TIME_STAMPING "Microsoft laiko žymos įterpimas"
+    IDS_IPSEC_END_SYSTEM "IP saugumo galinė sistema"
+    IDS_IPSEC_TUNNEL "IP saugumo tunelio baigimas"
+    IDS_IPSEC_USER "IP saugumo naudotojas"
+    IDS_EFS "Failų šifravimo sistema"
+    IDS_WHQL_CRYPTO "Windows tvarkyklių patikra"
+    IDS_NT5_CRYPTO "Windows sistemos komponentų patikra"
+    IDS_OEM_WHQL_CRYPTO "OEM Windows sistemos komponentų patikra"
+    IDS_EMBEDDED_NT_CRYPTO "Įtaisytų Windows sistemos komponentų patikra"
+    IDS_KEY_PACK_LICENSES "Kodų pako licencijos"
+    IDS_LICENSE_SERVER "Licencijų serverio patikra"
+    IDS_SMART_CARD_LOGON "Lustinių kortelių įvedimas"
+    IDS_DIGITAL_RIGHTS "Skaitmeninės teisės"
+    IDS_QUALIFIED_SUBORDINATION "Patikslintoji hierarchija"
+    IDS_KEY_RECOVERY "Rakto atkūrimas"
+    IDS_DOCUMENT_SIGNING "Dokumentų pasirašymas"
+    IDS_IPSEC_IKE_INTERMEDIATE "IP saugumo IKE tarpininkas"
+    IDS_FILE_RECOVERY "Failo atkūrimas"
+    IDS_ROOT_LIST_SIGNER "Pagrindinio sąrašo pasirašytojas"
+    IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES "Visos programų politikos"
+    IDS_DS_EMAIL_REPLICATION "Katalogų serverio el. pašto dauginimas"
+    IDS_ENROLLMENT_AGENT "Liudijimo užklausos priemonė"
+    IDS_LIFETIME_SIGNING "Gyvavimo ciklo pasirašymas"
+    IDS_ANY_CERT_POLICY "Visos išdavimo politikos"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT                "Patikimos vyriausiosios liudijimų įstaigos"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_MY                  "Asmeniniai"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_CA                  "Tarpinės liudijimų įstaigos"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK         "Kiti žmonės"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER    "Patikimi publikuotojai"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_DISALLOWED          "Nepatikimi liudijimai"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT "Patikimos vyriausiosios liudijimų įstaigos"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_MY "Asmeniniai"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Tarpinės liudijimų įstaigos"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK "Kiti žmonės"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER "Patikimi publikuotojai"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_DISALLOWED "Nepatikimi liudijimai"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_KEY_ID                            "Rakto identifikatorius="
-    IDS_CERT_ISSUER                       "Liudijimo išdavėjas"
-    IDS_CERT_SERIAL_NUMBER                "Liudijimo numeris="
-    IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME               "Kitas vardas="
-    IDS_ALT_NAME_RFC822_NAME              "Elektroninio pašto adresas="
-    IDS_ALT_NAME_DNS_NAME                 "DNS vardas="
-    IDS_ALT_NAME_DIRECTORY_NAME           "Katalogo adresas"
-    IDS_ALT_NAME_URL                      "URL="
-    IDS_ALT_NAME_IP_ADDRESS               "IP adresas="
-    IDS_ALT_NAME_MASK                     "Kaukė="
-    IDS_ALT_NAME_REGISTERED_ID            "Registracijos identifikatorius="
-    IDS_USAGE_UNKNOWN                     "Nežinomas rakto naudojimas"
-    IDS_SUBJECT_TYPE                      "Subjekto tipas="
-    IDS_SUBJECT_TYPE_CA                   "LĮ" /* Liudijimo įstaiga */
-    IDS_SUBJECT_TYPE_END_CERT             "Esybės pabaiga"
-    IDS_PATH_LENGTH                       "Kelio ilgio ribojimas="
-    IDS_PATH_LENGTH_NONE                  "Nėra"
-    IDS_INFO_NOT_AVAILABLE                "Informacija neprieinama"
-    IDS_AIA                               "Įstaigos informacijos prieiga"
-    IDS_ACCESS_METHOD                     "Prieigos metodas="
-    IDS_ACCESS_METHOD_OCSP                "OCSP"
-    IDS_ACCESS_METHOD_CA_ISSUERS          "LĮ išdavėjai"
-    IDS_ACCESS_METHOD_UNKNOWN             "Nežinomas prieigos metodas"
-    IDS_ACCESS_LOCATION                   "Alternatyvus vardas"
-    IDS_CRL_DIST_POINT                    "ALS platinimo vieta"
-    IDS_CRL_DIST_POINT_NAME               "Platinimo vietos pavadinimas"
-    IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME          "Asmenvardis"
-    IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME           "RDN vardas"
-    IDS_CRL_DIST_POINT_REASON             "ALS priežastis="
-    IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER             "ALS išdavėjas"
-    IDS_REASON_KEY_COMPROMISE             "Pasitikėjimo raktu praradimas"
-    IDS_REASON_CA_COMPROMISE              "Pasitikėjimo LĮ praradimas"
-    IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED        "Priklausomybės pasikeitimas"
-    IDS_REASON_SUPERSEDED                 "Išstūmimas"
-    IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION     "Operacijos nutraukimas"
-    IDS_REASON_CERTIFICATE_HOLD           "Liudijimo įšaldymas"
-    IDS_FINANCIAL_CRITERIA                "Finansinė informacija="
-    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_AVAILABLE      "Prieinama"
-    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_NOT_AVAILABLE  "Neprieinama"
+    IDS_KEY_ID "Rakto identifikatorius="
+    IDS_CERT_ISSUER "Liudijimo išdavėjas"
+    IDS_CERT_SERIAL_NUMBER "Liudijimo numeris="
+    IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME "Kitas vardas="
+    IDS_ALT_NAME_RFC822_NAME "Elektroninio pašto adresas="
+    IDS_ALT_NAME_DNS_NAME "DNS vardas="
+    IDS_ALT_NAME_DIRECTORY_NAME "Katalogo adresas"
+    IDS_ALT_NAME_URL "URL="
+    IDS_ALT_NAME_IP_ADDRESS "IP adresas="
+    IDS_ALT_NAME_MASK "Kaukė="
+    IDS_ALT_NAME_REGISTERED_ID "Registracijos identifikatorius="
+    IDS_USAGE_UNKNOWN "Nežinomas rakto naudojimas"
+    IDS_SUBJECT_TYPE "Subjekto tipas="
+    IDS_SUBJECT_TYPE_CA "LĮ" /* Liudijimo įstaiga */
+    IDS_SUBJECT_TYPE_END_CERT "Esybės pabaiga"
+    IDS_PATH_LENGTH "Kelio ilgio ribojimas="
+    IDS_PATH_LENGTH_NONE "Nėra"
+    IDS_INFO_NOT_AVAILABLE "Informacija neprieinama"
+    IDS_AIA "Įstaigos informacijos prieiga"
+    IDS_ACCESS_METHOD "Prieigos metodas="
+    IDS_ACCESS_METHOD_OCSP "OCSP"
+    IDS_ACCESS_METHOD_CA_ISSUERS "LĮ išdavėjai"
+    IDS_ACCESS_METHOD_UNKNOWN "Nežinomas prieigos metodas"
+    IDS_ACCESS_LOCATION "Alternatyvus vardas"
+    IDS_CRL_DIST_POINT "ALS platinimo vieta"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_NAME "Platinimo vietos pavadinimas"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME "Asmenvardis"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME "RDN vardas"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "ALS priežastis="
+    IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER "ALS išdavėjas"
+    IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Pasitikėjimo raktu praradimas"
+    IDS_REASON_CA_COMPROMISE "Pasitikėjimo LĮ praradimas"
+    IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED "Priklausomybės pasikeitimas"
+    IDS_REASON_SUPERSEDED "Išstūmimas"
+    IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION "Operacijos nutraukimas"
+    IDS_REASON_CERTIFICATE_HOLD "Liudijimo įšaldymas"
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA "Finansinė informacija="
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_AVAILABLE "Prieinama"
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_NOT_AVAILABLE "Neprieinama"
     IDS_FINANCIAL_CRITERIA_MEETS_CRITERIA "Atitinka kriterijus="
-    IDS_YES                               "Taip"
-    IDS_NO                                "Ne"
-    IDS_DIGITAL_SIGNATURE                 "Skaitmeninis parašas"
-    IDS_NON_REPUDIATION                   "Negalėjimas išsižadėti"
-    IDS_KEY_ENCIPHERMENT                  "Rakto užšifravimas"
-    IDS_DATA_ENCIPHERMENT                 "Duomenų užšifravimas"
-    IDS_KEY_AGREEMENT                     "Rakto susitarimas"
-    IDS_CERT_SIGN                         "Liudijimo pasirašymas"
-    IDS_OFFLINE_CRL_SIGN                  "ALS pasirašymas atsijungus"
-    IDS_CRL_SIGN                          "ALS pasirašymas"
-    IDS_ENCIPHER_ONLY                     "Tik užšifravimas"
-    IDS_DECIPHER_ONLY                     "Tik dešifravimas"
-    IDS_NETSCAPE_SSL_CLIENT               "SSL kliento tapatumo nustatymas"
-    IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER               "SSL serverio tapatumo nustatymas"
-    IDS_NETSCAPE_SMIME                    "S/MIME"
-    IDS_NETSCAPE_SIGN                     "Parašas"
-    IDS_NETSCAPE_SSL_CA                   "SSL LĮ"
-    IDS_NETSCAPE_SMIME_CA                 "S/MIME LĮ"
-    IDS_NETSCAPE_SIGN_CA                  "Parašo LĮ"
+    IDS_YES "Taip"
+    IDS_NO "Ne"
+    IDS_DIGITAL_SIGNATURE "Skaitmeninis parašas"
+    IDS_NON_REPUDIATION "Negalėjimas išsižadėti"
+    IDS_KEY_ENCIPHERMENT "Rakto užšifravimas"
+    IDS_DATA_ENCIPHERMENT "Duomenų užšifravimas"
+    IDS_KEY_AGREEMENT "Rakto susitarimas"
+    IDS_CERT_SIGN "Liudijimo pasirašymas"
+    IDS_OFFLINE_CRL_SIGN "ALS pasirašymas atsijungus"
+    IDS_CRL_SIGN "ALS pasirašymas"
+    IDS_ENCIPHER_ONLY "Tik užšifravimas"
+    IDS_DECIPHER_ONLY "Tik dešifravimas"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_CLIENT "SSL kliento tapatumo nustatymas"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER "SSL serverio tapatumo nustatymas"
+    IDS_NETSCAPE_SMIME "S/MIME"
+    IDS_NETSCAPE_SIGN "Parašas"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_CA "SSL LĮ"
+    IDS_NETSCAPE_SMIME_CA "S/MIME LĮ"
+    IDS_NETSCAPE_SIGN_CA "Parašo LĮ"
 }
index e1d7242..1409813 100644 (file)
@@ -157,4 +157,82 @@ STRINGTABLE
     IDS_IPSEC_IKE_INTERMEDIATE "IP security IKE intermediate"
     IDS_FILE_RECOVERY "File Recovery"
     IDS_ROOT_LIST_SIGNER "Root List Signer"
+    IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES "All application policies"
+    IDS_DS_EMAIL_REPLICATION "Directory Service Email Replication"
+    IDS_ENROLLMENT_AGENT "Certificate Request Agent"
+    IDS_LIFETIME_SIGNING "Lifetime Signing"
+    IDS_ANY_CERT_POLICY "All issuance policies"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT "Trusted Root Certification Authorities"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_MY "Personal"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Intermediate Certification Authorities"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK "Other People"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER "Trusted Publishers"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_DISALLOWED "Untrusted Certificates"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_KEY_ID "KeyID="
+    IDS_CERT_ISSUER "Certificate Issuer"
+    IDS_CERT_SERIAL_NUMBER "Certificate Serial Number="
+    IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME "Other Name="
+    IDS_ALT_NAME_RFC822_NAME "Email Address="
+    IDS_ALT_NAME_DNS_NAME "DNS Name="
+    IDS_ALT_NAME_DIRECTORY_NAME "Directory Address"
+    IDS_ALT_NAME_URL "URL="
+    IDS_ALT_NAME_IP_ADDRESS "IP Address="
+    IDS_ALT_NAME_MASK "Mask="
+    IDS_ALT_NAME_REGISTERED_ID "Registered ID="
+    IDS_USAGE_UNKNOWN "Unknown Key Usage"
+    IDS_SUBJECT_TYPE "Subject Type="
+    IDS_SUBJECT_TYPE_CA "CA"
+    IDS_SUBJECT_TYPE_END_CERT "End Entity"
+    IDS_PATH_LENGTH "Path Length Constraint="
+    IDS_PATH_LENGTH_NONE "None"
+    IDS_INFO_NOT_AVAILABLE "Information Not Available"
+    IDS_AIA "Authority Info Access"
+    IDS_ACCESS_METHOD "Access Method="
+    IDS_ACCESS_METHOD_OCSP "OCSP"
+    IDS_ACCESS_METHOD_CA_ISSUERS "CA Issuers"
+    IDS_ACCESS_METHOD_UNKNOWN "Unknown Access Method"
+    IDS_ACCESS_LOCATION "Alternative Name"
+    IDS_CRL_DIST_POINT "CRL Distribution Point"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_NAME "Distribution Point Name"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME "Full Name"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME "RDN Name"
+    IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "CRL Reason="
+    IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER "CRL Issuer"
+    IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Key Compromise"
+    IDS_REASON_CA_COMPROMISE "CA Compromise"
+    IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED "Affiliation Changed"
+    IDS_REASON_SUPERSEDED "Superseded"
+    IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION "Operation Ceased"
+    IDS_REASON_CERTIFICATE_HOLD "Certificate Hold"
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA "Financial Information="
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_AVAILABLE "Available"
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_NOT_AVAILABLE "Not Available"
+    IDS_FINANCIAL_CRITERIA_MEETS_CRITERIA "Meets Criteria="
+    IDS_YES "Yes"
+    IDS_NO "No"
+    IDS_DIGITAL_SIGNATURE "Digital Signature"
+    IDS_NON_REPUDIATION "Non-Repudiation"
+    IDS_KEY_ENCIPHERMENT "Key Encipherment"
+    IDS_DATA_ENCIPHERMENT "Data Encipherment"
+    IDS_KEY_AGREEMENT "Key Agreement"
+    IDS_CERT_SIGN "Certificate Signing"
+    IDS_OFFLINE_CRL_SIGN "Off-line CRL Signing"
+    IDS_CRL_SIGN "CRL Signing"
+    IDS_ENCIPHER_ONLY "Encipher Only"
+    IDS_DECIPHER_ONLY "Decipher Only"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_CLIENT "SSL Client Authentication"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER "SSL Server Authentication"
+    IDS_NETSCAPE_SMIME "S/MIME"
+    IDS_NETSCAPE_SIGN "Signature"
+    IDS_NETSCAPE_SSL_CA "SSL CA"
+    IDS_NETSCAPE_SMIME_CA "S/MIME CA"
+    IDS_NETSCAPE_SIGN_CA "Signature CA"
 }