Converting POLISH localisation strings to UTF-8. Part 1/x -
authorOlaf Siejka <caemyr@openmailbox.org>
Sat, 21 May 2011 16:24:21 +0000 (16:24 +0000)
committerOlaf Siejka <caemyr@openmailbox.org>
Sat, 21 May 2011 16:24:21 +0000 (16:24 +0000)
- base/applications. pl-PL.rc conversion;
- add PRAGMA, required by MSVC to rsrc/modulename/resource.rc, instead of individual localisation files. Localisation files already converted to UTF-8 will be placed at the end, after PRAGMA.

Tested on rbuild/cmake/nmake

svn path=/trunk/; revision=51841

114 files changed:
reactos/base/applications/cacls/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/cacls/rsrc.rc
reactos/base/applications/calc/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/calc/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/calc/resource.rc
reactos/base/applications/charmap/charmap.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/charmap/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/doskey.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/find.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/more.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/rsrc.rc
reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/dxdiag/rsrc.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/findstr/rsrc.rc
reactos/base/applications/fontview/fontview.rc
reactos/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/spider/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/games/spider/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/da-DK.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/fi-FI.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/ja-JP.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/ko-KR.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/nl-NL.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/pt-PT.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/sl-SI.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/zh-CN.rc
reactos/base/applications/games/winmine/rsrc.rc
reactos/base/applications/kbswitch/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/kbswitch/rsrc.rc
reactos/base/applications/logoff/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/logoff/rsrc.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/magnify/rsrc.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mmc/rsrc.rc
reactos/base/applications/mplay32/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mplay32/rsrc.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/msconfig/rsrc.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/rsrc.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/rsrc.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mspaint/rsrc.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mstsc/rsrc.rc
reactos/base/applications/network/ipconfig/ipconfig.rc
reactos/base/applications/network/ipconfig/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/network/ping/ping.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/notepad/rsrc.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/rapps/rsrc.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/regedit/rsrc.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/rsrc.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/logon.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/shutdown/rsrc.rc
reactos/base/applications/sndrec32/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/sndrec32/rsrc.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/sndvol32/rsrc.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/taskmgr/rsrc.rc

index 57adf1f..7fce3d5 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
  *         translated by TestamenT
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,38 +11,38 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_HELP, "Poka¿ lub modyfikuj listê kontroli dostêpu (Access Control List) plików\n\n\
-CACLS nazwa pliku [/T] [/E] [/C] [/G u¿ytkownik:dostêp [...]] [/R u¿ytkownik [...]]\n\
-               [/P u¿ytkownik:dostêp [...]] [/D u¿ytkownik [...]]\n\
-   nazwa pliku   Poka¿ ACL.\n\
-   /T            Zmiana ACL okre\9clonych plików w\n\
+IDS_HELP, "Pokaż lub modyfikuj listę kontroli dostępu (Access Control List) plików\n\n\
+CACLS nazwa pliku [/T] [/E] [/C] [/G użytkownik:dostęp [...]] [/R użytkownik [...]]\n\
+               [/P użytkownik:dostęp [...]] [/D użytkownik [...]]\n\
+   nazwa pliku   Pokaż ACL.\n\
+   /T            Zmiana ACL określonych plików w\n\
                  aktualnym katalogu i wszystkich podkatalogach.\n\
-   /E            Umo¿liwia edycjê listy ACL zamiast jej zamiany.\n\
-   /C            Kontynuuje mimo b³êdów braku dostêpu.\n\
-   /G u¿ytkownik:dostêp  Przyznanie okre\9clonemu u¿ytkownikowi prawa dostêpu.\n\
-                         Dostêp ma byæ tylko do:\n\
-                              R  Odczytu\n\
-                              W  Zapisu\n\
-                              C  Zmiany (zapis)\n\
-                              F  Pe³en dostêp\n\
-   /R u¿ytkownik         Odwo³aj okre\9clonemu u¿ytkownikowi prawa dostêpu (wa¿ny tylko z /E).\n\
-   /P u¿ytkownik:dostêp  Zast¹p okre\9clonemu u¿ytkownikowi prawa dostêpu.\n\
-                         Dostêp ma byæ tylko do:\n\
-                              N  ¯adnego\n\
-                              R  Odczytu\n\
-                              W  Zapisu\n\
-                              C  Zmiany (zapis)\n\
-                              F  Pe³en dostêp\n\
-   /D u¿ytkownik        Odbiera prawa dostêpu okre\9clonemu u¿ytkownikowi.\n\
-W jednym poleceniu mo¿na okre\9cliæ wiele plików, u¿ywaj¹c symboli wieloznacznych.\n\
-W jednym poleceniu mo¿na okre\9cliæ wielu u¿ytkowników.\n\n\
-Skróty:\n\
+   /E            Umożliwia edycję listy ACL zamiast jej zamiany.\n\
+   /C            Kontynuuje mimo błędów braku dostępu.\n\
+   /G użytkownik:dostęp  Przyznaje określonemu użytkownikowi prawa dostępu.\n\
+                         Poziom dostęu:\n\
+                              R  Odczyt\n\
+                              W  Zapis\n\
+                              C  Zmiana (zapis)\n\
+                              F  Pełny dostęp\n\
+   /R użytkownik         Odwołuje prawa dostępu określonemu użytkownikowi  (działa tylko z opcją /E).\n\
+   /P użytkownik:dostęp  Edytuje prawa dostępu określonego użytkownika.\n\
+                         Poziom dostępu:\n\
+                              N  Brak\n\
+                              R  Odczyt\n\
+                              W  Zapis\n\
+                              C  Zmiana (zapis)\n\
+                              F  Pełny dostęp\n\
+   /D użytkownik        Odbiera prawa dostępu określonemu użytkownikowi.\n\
+W jednym poleceniu można edytować prawa dostępu do wielu plików, używając symboli wieloznacznych.\n\
+W jednym poleceniu można edytować prawa dostępu wielu użytkowników.\n\n\
+Skróty:\n\
    CI - Dziedziczenie kontenera.\n\
-        CI - ACE bêdzie dziedziczony przez katalogi.\n\
+        CI - ACE będzie dziedziczony przez katalogi.\n\
    OI - Dziedziczenie obiektu.\n\
-        ACE bêdzie dziedziczony przez pliki.\n\
+        ACE będzie dziedziczony przez pliki.\n\
    IO - Tylko dziedziczenie.\n\
-        ACE nie odnosi siê do bie¿¹cego pliku / katalogu.\n"
+        ACE nie odnosi się do bieżącego pliku / katalogu.\n"
 
 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
index d06caca..e391944 100644 (file)
@@ -1,6 +1,3 @@
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
@@ -16,7 +13,6 @@
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
@@ -24,3 +20,7 @@
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 182419c..98b8052 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
  *      http://www.reactos.org
  *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
  *      updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *      UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -151,9 +152,9 @@ BEGIN
                     WS_VISIBLE,272,24,30,10
     CONTROL         "Stopni",IDC_RADIO_DEG,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,148,24,
                     42,10
-    CONTROL         "Radianów",IDC_RADIO_RAD,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,192,
+    CONTROL         "Radianów",IDC_RADIO_RAD,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,192,
                     24,42,10
-    CONTROL         "Gradianów",IDC_RADIO_GRAD,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,
+    CONTROL         "Gradianów",IDC_RADIO_GRAD,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,
                     236,24,44,10
     PUSHBUTTON      "C",IDC_BUTTON_CANC,272,40,40,17,BS_CENTER | BS_VCENTER | 
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
@@ -176,7 +177,7 @@ BEGIN
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "CE",IDC_BUTTON_CE,84,24,40,17,BS_CENTER | BS_VCENTER | 
                     BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Back",IDC_BUTTON_BACK,40,24,40,17,BS_CENTER | 
+    PUSHBUTTON      "Wstecz",IDC_BUTTON_BACK,40,24,40,17,BS_CENTER | 
                     BS_VCENTER | BS_NOTIFY | BS_OWNERDRAW | WS_TABSTOP
     RTEXT           "",IDC_TEXT_OUTPUT,4,4,164,12,SS_CENTERIMAGE,
                     WS_EX_CLIENTEDGE
@@ -354,20 +355,20 @@ BEGIN
         MENUITEM "Kopiuj\tCTRL-C",              IDM_EDIT_COPY
         MENUITEM "Wklej\tCTRL-V",               IDM_EDIT_PASTE
     END
-    POPUP "Wygl¹d"
+    POPUP "Wygląd"
     BEGIN
         MENUITEM "Standardowy",                 IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
         MENUITEM "Naukowy",                     IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
         MENUITEM "Przeliczanie",                IDM_VIEW_CONVERSION
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Szesnastkowo\tF5",            IDM_VIEW_HEX, CHECKED
-        MENUITEM "Dziesiêtnie\tF6",             IDM_VIEW_DEC, CHECKED
-        MENUITEM "Ósemkowo\tF7",                IDM_VIEW_OCT, CHECKED
+        MENUITEM "Dziesiętnie\tF6",             IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Ósemkowo\tF7",                IDM_VIEW_OCT, CHECKED
         MENUITEM "Binarnie\tF8",                IDM_VIEW_BIN, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Stopni\tF2",                  IDM_VIEW_DEG, CHECKED
-        MENUITEM "Radianów\tF3",                IDM_VIEW_RAD, CHECKED
-        MENUITEM "Gradianów\tF4",               IDM_VIEW_GRAD, CHECKED
+        MENUITEM "Radianów\tF3",                IDM_VIEW_RAD, CHECKED
+        MENUITEM "Gradianów\tF4",               IDM_VIEW_GRAD, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Grupowanie cyfr",             IDM_VIEW_GROUP, CHECKED
     END
@@ -386,15 +387,15 @@ BEGIN
         MENUITEM "Kopiuj\tCTRL-C",              IDM_EDIT_COPY
         MENUITEM "Wklej\tCTRL-V",               IDM_EDIT_PASTE
     END
-    POPUP "Wygl¹d"
+    POPUP "Wygląd"
     BEGIN
         MENUITEM "Standardowy",                 IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
         MENUITEM "Naukowy",                     IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
         MENUITEM "Przeliczanie",                IDM_VIEW_CONVERSION
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Szesnastkowo\tF5",            IDM_VIEW_HEX, CHECKED
-        MENUITEM "Dziesiêtnie\tF6",             IDM_VIEW_DEC, CHECKED
-        MENUITEM "Ósemkowo\tF7",                IDM_VIEW_OCT, CHECKED
+        MENUITEM "Dziesiętnie\tF6",             IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Ósemkowo\tF7",                IDM_VIEW_OCT, CHECKED
         MENUITEM "Binarnie\tF8",                IDM_VIEW_BIN, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Qword\tF12",                  IDM_VIEW_QWORD, CHECKED
@@ -419,7 +420,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Kopiuj\tCTRL-C",              IDM_EDIT_COPY
         MENUITEM "Wklej\tCTRL-V",               IDM_EDIT_PASTE
     END
-    POPUP "Wygl¹d"
+    POPUP "Wygląd"
     BEGIN
         MENUITEM "Standardowy",                 IDM_VIEW_STANDARD, CHECKED
         MENUITEM "Naukowy",                     IDM_VIEW_SCIENTIFIC, CHECKED
@@ -439,26 +440,26 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE 
 BEGIN
-    IDS_STRING_LICENSE      "Kalkulator ReactOS jest darmowym programem, publikowanym zgodnie z licencj¹ GNU GPL.\r\n\r\nMo¿esz otrzymaæ kopiê licencji GNU GPL tutaj:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nT³umaczenie licencji GNU GPL znajdziesz tutaj:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
-    IDS_MATH_ERROR          "B³¹d"
+    IDS_STRING_LICENSE      "Kalkulator ReactOS jest darmowym programem, publikowanym zgodnie z licencją GNU GPL.\r\n\r\nMożesz otrzymać kopię licencji GNU GPL tutaj:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nTłumaczenie licencji GNU GPL znajdziesz tutaj:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
+    IDS_MATH_ERROR          "Błąd"
     IDS_QUICKHELP           "Szybka pomoc"
 END
 
 // Types of conversion
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_CONV_ANGLE          "K¹t"
+    IDS_CONV_ANGLE          "Kąt"
     IDS_CONV_AREA           "Powierzchnia"
-    IDS_CONV_CONSUMPTION    "Zu¿ycie (silniki)"
+    IDS_CONV_CONSUMPTION    "Zużycie (silniki)"
     IDS_CONV_CURRENCY       "Waluty"
     IDS_CONV_ENERGY         "Energia"
-    IDS_CONV_LENGTH         "D³ugo\9cæ"
+    IDS_CONV_LENGTH         "Długość"
     IDS_CONV_POWER          "Moc"
-    IDS_CONV_PRESSURE       "Ci\9cnienie"
+    IDS_CONV_PRESSURE       "Ciśnienie"
     IDS_CONV_TEMPERATURE    "Temperatura"
     IDS_CONV_TIME           "Czas"
-    IDS_CONV_VELOCITY       "Prêdko\9cæ"
-    IDS_CONV_VOLUME         "Objêto\9cæ"
+    IDS_CONV_VELOCITY       "Prędkość"
+    IDS_CONV_VOLUME         "Objętość"
     IDS_CONV_WEIGHT         "Waga"
 END
 
@@ -483,7 +484,7 @@ BEGIN
     IDS_AREA_DANBO                  "Danbo"
     IDS_AREA_HECTARES               "Hektary"
     IDS_AREA_JEONGBO                "Jeongbo"
-    IDS_AREA_MORGEN_HUNGARY         "Morgi (Wêgry)"
+    IDS_AREA_MORGEN_HUNGARY         "Morgi (Węgry)"
     IDS_AREA_MU                     "Mu"
     IDS_AREA_PING                   "Ping"
     IDS_AREA_PYEONG                 "Pyeong"
@@ -492,8 +493,8 @@ BEGIN
     IDS_AREA_SE                     "Se"
     IDS_AREA_SQUARE_CENTIMETERS     "Centymetry kwadratowe"
     IDS_AREA_SQUARE_CHR             "Chr kwadratowe"
-    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS         "S¹¿nie kwadratowe"
-    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS_HUNGARY "S¹¿nie kwadratowe (Wêgry)"
+    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS         "Sążnie kwadratowe"
+    IDS_AREA_SQUARE_FATHOMS_HUNGARY "Sążnie kwadratowe (Węgry)"
     IDS_AREA_SQUARE_FEET            "Stopy kwadratowe"
     IDS_AREA_SQUARE_INCHES          "Cale kwadratowe"
     IDS_AREA_SQUARE_KILOMETERS      "Kilometry kwadratowe"
@@ -513,7 +514,7 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_CONSUMPTION_KM_PER_L        "Kilometry/litr"
-    IDS_CONSUMPTION_L_PER_100_KM    "Litry/100 kilometrów"
+    IDS_CONSUMPTION_L_PER_100_KM    "Litry/100 kilometrów"
     IDS_CONSUMPTION_MILES_GALLON_UK "Mile/galon (UK)"
     IDS_CONSUMPTION_MILES_GALLON_US "Mile/galon (USA)"
 END
@@ -528,33 +529,33 @@ BEGIN
     IDS_CURRENCY_DEUTSCHE_MARK      "Niemiecka marka"
     IDS_CURRENCY_DUTCH_GUILDER      "Holenderki gulden"
     IDS_CURRENCY_EURO               "Euro"
-    IDS_CURRENCY_FINNISH_MARKKA     "Fiñska marka"
+    IDS_CURRENCY_FINNISH_MARKKA     "Fińska marka"
     IDS_CURRENCY_FRENCH_FRANC       "Francuski frank"
     IDS_CURRENCY_GREEK_DRACHMA      "Grecka drachma"
     IDS_CURRENCY_IRISH_POUND        "Irlandzki funt"
-    IDS_CURRENCY_ITALIAN_LIRA       "W³oskie liry"
+    IDS_CURRENCY_ITALIAN_LIRA       "Włoskie liry"
     IDS_CURRENCY_LUXEMBOURG_FRANC   "Luksemburski frank"
-    IDS_CURRENCY_MALTESE_LIRA       "Maltañskie liry"
+    IDS_CURRENCY_MALTESE_LIRA       "Maltańskie liry"
     IDS_CURRENCY_PORTOGUESE_ESCUDO  "Portugalskie escudo"
-    IDS_CURRENCY_SLOVAK_KORUNA      "S³owacka korona"
-    IDS_CURRENCY_SLOVENIAN_TOLAR    "S³oveñski tolar"
-    IDS_CURRENCY_SPANISH_PESETA     "Hiszpañska peseta"
+    IDS_CURRENCY_SLOVAK_KORUNA      "Słowacka korona"
+    IDS_CURRENCY_SLOVENIAN_TOLAR    "Słoveński tolar"
+    IDS_CURRENCY_SPANISH_PESETA     "Hiszpańska peseta"
 END
 
 // TYPES OF ENERGIES
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_ENERGY_15_C_CALORIES        "15 °C kalorie"
+    IDS_ENERGY_15_C_CALORIES        "15 Â°C kalorie"
     IDS_ENERGY_BTUS                 "British Thermal Unit"
     IDS_ENERGY_ERGS                 "Ergi"
     IDS_ENERGY_EVS                  "Elektronowolty"
     IDS_ENERGY_FOOT_POUNDS          "Stopo-funty"
-    IDS_ENERGY_IT_CALORIES          "Miêdzynarodowa Tablica kalorii"
-    IDS_ENERGY_IT_KILOCALORIES      "Miêdzynarodowa Tablica kilokalorii"
-    IDS_ENERGY_JOULES               "D¿ule"
-    IDS_ENERGY_KILOJOULES           "Kilod¿ule"
+    IDS_ENERGY_IT_CALORIES          "Międzynarodowa Tablica kalorii"
+    IDS_ENERGY_IT_KILOCALORIES      "Międzynarodowa Tablica kilokalorii"
+    IDS_ENERGY_JOULES               "Dżule"
+    IDS_ENERGY_KILOJOULES           "Kilodżule"
     IDS_ENERGY_KILOWATT_HOURS       "Kilowatogodziny"
-    IDS_ENERGY_NUTRITION_CALORIES   "Kalorie spo¿ywcze"
+    IDS_ENERGY_NUTRITION_CALORIES   "Kalorie spożywcze"
     IDS_ENERGY_TH_CALORIES          "Kalorie termochemiczne"
 END
 
@@ -570,12 +571,12 @@ BEGIN
     IDS_LENGTH_CHOU                 "Chou"
     IDS_LENGTH_CHR                  "Chr"
     IDS_LENGTH_CUN                  "Cun"
-    IDS_LENGTH_FATHOMS              "S¹¿nie"
-    IDS_LENGTH_FATHOMS_HUNGARY      "S¹¿nie (Wêgry)"
+    IDS_LENGTH_FATHOMS              "Sążnie"
+    IDS_LENGTH_FATHOMS_HUNGARY      "Sążnie (Węgry)"
     IDS_LENGTH_FEET                 "Stopy"
     IDS_LENGTH_FURLONGS             "Furlongs"
     IDS_LENGTH_GAN                  "Gan"
-    IDS_LENGTH_HANDS                "D³onie"
+    IDS_LENGTH_HANDS                "Dłonie"
     IDS_LENGTH_HUNH                 "Hunh"
     IDS_LENGTH_INCHES               "Cale"
     IDS_LENGTH_JA                   "Ja"
@@ -585,7 +586,7 @@ BEGIN
     IDS_LENGTH_KEUB                 "Keub"
     IDS_LENGTH_KILOMETERS           "Kilometry"
     IDS_LENGTH_LAR                  "Lar"
-    IDS_LENGTH_LIGHT_YEARS          "Lata \9cwietlne"
+    IDS_LENGTH_LIGHT_YEARS          "Lata świetlne"
     IDS_LENGTH_LINKS_UK             "Links (UK)"
     IDS_LENGTH_METERS               "Metry"
     IDS_LENGTH_MICRONS              "Mikrometry"
@@ -613,8 +614,8 @@ END
 // TYPES OF POWERS
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_POWER_BTUS_PER_MINUTE       "BTU na minutê"
-    IDS_POWER_FPS_PER_MINUTE        "Stopo-funty na minutê"
+    IDS_POWER_BTUS_PER_MINUTE       "BTU na minutę"
+    IDS_POWER_FPS_PER_MINUTE        "Stopo-funty na minutę"
     IDS_POWER_HORSEPOWER            "Konie mechaniczne"
     IDS_POWER_KILOWATTS             "Kilowaty"
     IDS_POWER_MEGAWATTS             "Megawaty"
@@ -628,7 +629,7 @@ BEGIN
     IDS_PRESSURE_BARS               "Bary"
     IDS_PRESSURE_HECTOPASCALS       "Hektopaskale"
     IDS_PRESSURE_KILOPASCALS        "Kilopaskale"
-    IDS_PRESSURE_MM_OF_MERCURY      "Milimetry s³upka rtêci"
+    IDS_PRESSURE_MM_OF_MERCURY      "Milimetry słupka rtęci"
     IDS_PRESSURE_PASCALS            "Paskale"
     IDS_PRESSURE_PSI                "Funty na cal kwadratowy"
 END
@@ -659,35 +660,35 @@ END
 // TYPES OF VELOCITIES
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_VELOCITY_CMS_SECOND         "Centymetry/sekundê"
-    IDS_VELOCITY_FEET_HOUR          "Stopy/godzinê"
-    IDS_VELOCITY_FEET_SECOND        "Stopy/sekundê"
-    IDS_VELOCITY_KILOMETERS_HOUR    "Kilometry/godzinê"
-    IDS_VELOCITY_KNOTS              "Wêz³y"
+    IDS_VELOCITY_CMS_SECOND         "Centymetry/sekundę"
+    IDS_VELOCITY_FEET_HOUR          "Stopy/godzinę"
+    IDS_VELOCITY_FEET_SECOND        "Stopy/sekundę"
+    IDS_VELOCITY_KILOMETERS_HOUR    "Kilometry/godzinę"
+    IDS_VELOCITY_KNOTS              "Węzły"
     IDS_VELOCITY_MACH               "Machy"
-    IDS_VELOCITY_METERS_SECOND      "Metry/sekundê"
-    IDS_VELOCITY_MILES_HOUR         "Mile/godzinê"
+    IDS_VELOCITY_METERS_SECOND      "Metry/sekundę"
+    IDS_VELOCITY_MILES_HOUR         "Mile/godzinę"
 END
 
 // TYPES OF VOLUMES
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_VOLUME_BARRELS_UK           "Bary³ki (UK)"
-    IDS_VOLUME_BARRELS_OIL          "Bary³ki"
+    IDS_VOLUME_BARRELS_UK           "Baryłki (UK)"
+    IDS_VOLUME_BARRELS_OIL          "Baryłki"
     IDS_VOLUME_BUN                  "Bun"
     IDS_VOLUME_BUSHELS_UK           "Buszle (UK)"
     IDS_VOLUME_BUSHELS_US           "Buszle (US)"
-    IDS_VOLUME_CUBIC_CENTIMETERS    "Centymetry sze\9ccienne"
-    IDS_VOLUME_CUBIC_FEET           "Stopy sze\9ccienne"
-    IDS_VOLUME_CUBIC_INCHES         "Cale sze\9ccienne"
-    IDS_VOLUME_CUBIC_METERS         "Metry sze\9ccienne"
-    IDS_VOLUME_CUBIC_YARDS          "Jardy sze\9ccienne"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_CENTIMETERS    "Centymetry sześcienne"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_FEET           "Stopy sześcienne"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_INCHES         "Cale sześcienne"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_METERS         "Metry sześcienne"
+    IDS_VOLUME_CUBIC_YARDS          "Jardy sześcienne"
     IDS_VOLUME_DOE                  "Doe"
-    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_UK      "Uncje, p³yn (UK)"
-    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_US      "Uncje, p³yn (US)"
+    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_UK      "Uncje, płyn (UK)"
+    IDS_VOLUME_FLUID_OUNCES_US      "Uncje, płyn (US)"
     IDS_VOLUME_GALLONS_UK           "Galony (UK)"
     IDS_VOLUME_GALLONS_DRY_US       "Galony, sypkie (US)"
-    IDS_VOLUME_GALLONS_LIQUID_US    "Galony, p³yn (US)"
+    IDS_VOLUME_GALLONS_LIQUID_US    "Galony, płyn (US)"
     IDS_VOLUME_GOU                  "Gou"
     IDS_VOLUME_HOP                  "Hop"
     IDS_VOLUME_ICCE                 "Icce"
@@ -697,10 +698,10 @@ BEGIN
     IDS_VOLUME_MILLILITERS          "Mililitry"
     IDS_VOLUME_PINTS_UK             "Pinty (UK)"
     IDS_VOLUME_PINTS_DRY_US         "Pinty, sypkie (US)"
-    IDS_VOLUME_PINTS_LIQUID_US      "Pinty, p³yn (US)"
+    IDS_VOLUME_PINTS_LIQUID_US      "Pinty, płyn (US)"
     IDS_VOLUME_QUARTS_UK            "Kwarty (UK)"
     IDS_VOLUME_QUARTS_DRY_US        "Kwarty, sypkie (US)"
-    IDS_VOLUME_QUARTS_LIQUID_US     "Kwarty, p³yn (US)"
+    IDS_VOLUME_QUARTS_LIQUID_US     "Kwarty, płyn (US)"
     IDS_VOLUME_SEKI                 "Seki"
     IDS_VOLUME_SYOU                 "Syou"
     IDS_VOLUME_TANANLOUNG           "Tananloung"
index 4c353ea..1188505 100644 (file)
@@ -1,7 +1,5 @@
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 // Dialog
 
 IDD_DIALOG_SCIENTIFIC DIALOGEX 0, 0, 316, 161
index fa35d39..26c6138 100644 (file)
@@ -56,10 +56,14 @@ IDB_BITMAP_ROS          BITMAP  DISCARDABLE     "res/ROS_logo.bmp"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index ce6b398..d615509 100644 (file)
@@ -3,6 +3,9 @@
 #include <richedit.h>
 #include "resource.h"
 
+LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
 
 #define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION    "ReactOS Character Map\0"
 #define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME       "charmap\0"
index ab35475..35c7b74 100644 (file)
@@ -1,9 +1,10 @@
 /*
-* translated by xrogers
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-* updated by Olaf Siejka (May, 2011)
-*/
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         updated by Olaf Siejka (May, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -26,9 +27,9 @@ IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT         "Zestaw znaków:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  LTEXT         "Zestaw znaków:",IDC_STATIC,8,8,48,8
   COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT         "Grupowanie wed³ug:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  LTEXT         "Grupowanie według:",IDC_STATIC,8,28,50,8
   COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON    "Szukaj",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
   EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
@@ -38,11 +39,11 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
-CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
+CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT         "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+  LTEXT         "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
   PUSHBUTTON    "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
@@ -50,7 +51,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE   "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE   "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "&O programie..."
-  IDS_TITLE     "Tablica znaków"
+  IDS_TITLE     "Tablica znaków"
 END
index 9d902e4..e4f4faf 100644 (file)
@@ -1,10 +1,3 @@
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
-
-LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
-
-IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
@@ -20,7 +13,6 @@ IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
@@ -28,3 +20,7 @@ IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 80cb5ba..1f90169 100644 (file)
@@ -1,14 +1,17 @@
+#include <windows.h>
+#include "doskey.h"
+
 #define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION   "W32 doskey command\0"
 #define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME      "doskey\0"
 #define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME  "doskey.exe\0"
 #include <reactos/version.rc>
 
-#include <windows.h>
-#include "doskey.h"
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
index f1f3715..ca54cc2 100644 (file)
@@ -1,34 +1,35 @@
 /*
- *      translated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr,2011)
- *      Use ReactOS forum PM, IRC or saibamenppl at gmail.com to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr,2011)
+ *         Use ReactOS forum PM, IRC or saibamenppl at gmail.com to contact me
+ *          http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
+
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_HELP, "Zarz¹dza ustawieniami linii komend, historii i makr.\n\
+IDS_HELP, "Zarządza ustawieniami linii komend, historii i makr.\n\
 \n\
 DOSKEY [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exe] [/HISTORY] [/LISTSIZE=rozmiar]\n\
        [/REINSTALL] [/MACROS[:exe | :ALL]] [/MACROFILE=plik] [macroname=[tekst]]\n\
 \n\
-  /INSERT             W³¹cza tryb wstawiania tekstu.\n\
-  /OVERSTRIKE         Wy³¹cza tryb nadpisywania tekstu.\n\
-  /EXENAME=exename    Ustawia nazwê programu do przegl¹dania/zmiany historii\n\
-                      i makra. Domy\9clnie jest to cmd.exe.\n\
-  /HISTORY            Wy\9cwietla historiê komend.\n\
-  /LISTSIZE=rozmiar   Ustawia ilo\9cæ wy\9cwietlanych komend dla buforu historii.\n\
-  /REINSTALL          Czy\9cci historiê komend.\n\
-  /MACROS             Wy\9cwietla definicje makro.\n\
-  /MACROS:exename     Wy\9cwietla definicje makro dla okre\9clonego programu.\n\
-  /MACROS:ALL         Wy\9cwietla definicje makro dla wszystkich programów.\n\
-  /MACROFILE=plik     £aduje definicje makro z pliku.\n\
+  /INSERT             Włącza tryb wstawiania tekstu.\n\
+  /OVERSTRIKE         Wyłącza tryb nadpisywania tekstu.\n\
+  /EXENAME=exename    Ustawia nazwę programu do przeglądania/zmiany historii\n\
+                      i makra. Domyślnie jest to cmd.exe.\n\
+  /HISTORY            Wyświetla historię komend.\n\
+  /LISTSIZE=rozmiar   Ustawia ilość wyświetlanych komend dla buforu historii.\n\
+  /REINSTALL          Czyści historię komend.\n\
+  /MACROS             Wyświetla definicje makro.\n\
+  /MACROS:exename     Wyświetla definicję makro dla określonego programu.\n\
+  /MACROS:ALL         Wyświetla definicje makro dla wszystkich programów.\n\
+  /MACROFILE=plik     Ładuje definicję makro z pliku.\n\
   macroname           Nazwa dla tworzonego makro.\n\
-  tekst               Okre\9cla zastêpczy tekst dla makro.\n"
+  tekst               Określa zastępczy tekst dla makro.\n"
 
-IDS_INVALID_MACRO_DEF, "Nieprawid³owa definicja makro: %s\n"
+IDS_INVALID_MACRO_DEF, "Nieprawidłowa definicja makro: %s\n"
 
 END
index 623fccf..abbc2ab 100644 (file)
@@ -1,5 +1,4 @@
 /* $Id$ */
-
 #define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION   "W32 find command\0"
 #define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME      "find\0"
 #define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME  "find.exe\0"
index fca0184..a6411ae 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,15 +11,15 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ci¹g znaków"" [ plik... ]\n\
-    /C  Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
-    /I  Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
-    /N  Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
-    /V  Wy\9cwietla te linie, które nie zawieraj¹ szukanego ci¹gu znaków"
+IDS_USAGE, "FIND: Wyświetla wszystkie linie danego pliku, zawierające szukany ciąg znaków.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ciąg znaków"" [ plik... ]\n\
+    /C  Oblicza w ilu liniach pojawił się szukany ciąg znaków\n\
+    /I  Ignoruje wielkość liter\n\
+    /N  Numeruje wyświetlane linie, zaczynając od 1\n\
+    /V  Wyświetla te linie, które nie zawierają szukanego ciągu znaków"
 
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie zosta³ znaleziony\n"
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie został znaleziony\n"
 
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie mo¿na otworzyæ pliku\n"
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie można otworzyć pliku\n"
 
 END
index 99baec7..9ef3b5b 100644 (file)
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 2a8d0a8..3f2dcd2 100644 (file)
@@ -1,22 +1,23 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_USAGE, "Wy\9cwietla dane, podzielone na odcinki o d³ugo\9cci ekranu.\n\n\
-  MORE < [Napêd:][\8ccie¿ka]Nazwa pliku\n\
+  IDS_USAGE, "Wyświetla dane, podzielone na odcinki o długości ekranu.\n\n\
+  MORE < [Napęd:][Ścieżka]Nazwa pliku\n\
   Polecenie | MORE \n\
-  MORE [Napêd:][\8ccie¿ka]Nazwa pliku\n\n\
-  [Napêd:][\8ccie¿ka]Nazwa pliku    Plik, którego zawarto\9cæ ma byæ wy\9cwietlona.\n\
-  Polecenie\t\t     Polecenie, którego wynik ma byæ wy\9cwietlony.\n\n\
-  Po wy\9cwietleniu ""-- Kontynuuj --"" mo¿esz nacisn¹æ dowolny klawisz, aby przej\9cæ na nastêpn¹ stronê.\n"
+  MORE [Napęd:][Ścieżka]Nazwa pliku\n\n\
+  [Napęd:][Ścieżka]Nazwa pliku    Plik, którego zawartość ma być wyświetlona.\n\
+  Polecenie\t\t     Polecenie, którego wynik ma być wyświetlony.\n\n\
+  Po wyświetleniu ""-- Kontynuuj --"" możesz nacisnąć dowolny klawisz, aby przejść do następnej strony.\n"
 
   IDS_CONTINUE, " -- Kontynuuj (100%) -- "
-  IDS_FILE_ACCESS, "Brak dostêpu do pliku: %s."
+  IDS_FILE_ACCESS, "Brak dostępu do pliku: %s."
 END
index c46e4f8..b8491dc 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
-/* $Id$ */
+#include <windows.h>
+#include "resource.h"
 
 #define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION   "W32 more command\0"
 #define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME      "more\0"
index 5677c45..9141d54 100644 (file)
@@ -1,6 +1,3 @@
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
@@ -12,8 +9,11 @@
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index cf74759..de9971d 100644 (file)
@@ -1,9 +1,10 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Apr,2008)
- *      updated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr, 2011)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Apr,2008)
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr, 2011)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -12,32 +13,32 @@ IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 478, 280
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "Narzêdzie diagnostyki ReactX"
+CAPTION "Narzędzie diagnostyki ReactX"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
     PUSHBUTTON "&Pomoc", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "&Nastêpna", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Następna", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Zapisz wszystkie informacje...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Wyj\9ccie", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Wyjście", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 190
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ten program dostarcza szczegó³owe dane o komponentach ReactX i sterownikach, zainstalowanych na twoim systemie..", -1, 10, 10, 443, 17
-    LTEXT "Je\9cli wiesz ju¿, gdzie tkwi b³¹d, kliknij na odpowiedni¹ zak³adkê. W innym wypadku mo¿esz przej\9cæ przez wszystkie zak³adki przyciskiem Nastêpna", -1, 10, 30, 443, 25
+    LTEXT "Ten program dostarcza szczegółowe dane o komponentach ReactX i sterownikach, zainstalowanych na twoim systemie..", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Jeśli wiesz już, gdzie tkwi błąd, kliknij na odpowiednią zakładkę. W innym wypadku możesz przejść przez wszystkie zakładki przyciskiem Następna", -1, 10, 30, 443, 25
     GROUPBOX "Informacje o systemie", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
     LTEXT "Data i czas:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Nazwa komputera:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "System operacyjny:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Jêzyk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Język:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Producent:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Model:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Procesor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Pamiêæ:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Pamięć:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Plik wymiany:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "Wersja ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
@@ -57,13 +58,13 @@ IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Urz¹dzenie", -1, 10, 10, 220, 100
+    GROUPBOX "Urządzenie", -1, 10, 10, 220, 100
     RTEXT "Nazwa:", -1, 20, 25, 70, 10
     RTEXT "Producent:", -1, 20, 35, 70, 10
     RTEXT "GPU:", -1, 20, 45, 70, 10
     RTEXT "Typ DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
-    RTEXT "Pamiêæ:", -1, 20, 65, 70, 10
-    RTEXT "Bie¿¹ca rozdzielczo\9cæ:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Pamięć:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Bieżąca rozdzielczość:", -1, 20, 75, 70, 10
     RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
@@ -74,7 +75,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 130, 10
 
     GROUPBOX "Sterownik", -1, 240, 10, 190, 100
-    RTEXT "G³ówny sterownik:", -1, 245, 30, 55, 10
+    RTEXT "Główny sterownik:", -1, 245, 30, 55, 10
     RTEXT "Wersja:", -1, 245, 40, 55, 10
     RTEXT "Data:", -1, 245, 50, 55, 10
     RTEXT "WHQL:", -1, 245, 60, 55, 10
@@ -96,9 +97,9 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
-    PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Włącz", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Włącz", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Włącz", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "Testuj DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
     PUSHBUTTON "Testuj Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
 
@@ -111,13 +112,13 @@ IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Urz¹dzenie", -1, 10, 10, 250, 100
+    GROUPBOX "Urządzenie", -1, 10, 10, 250, 100
     RTEXT "Nazwa:", -1, 20, 25, 70, 10
-    RTEXT "ID Urz¹dzenia:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "ID Urządzenia:", -1, 20, 35, 70, 10
     RTEXT "ID Producenta:", -1, 20, 45, 70, 10
     RTEXT "ID Produktu:", -1, 20, 55, 70, 10
     RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
-    RTEXT "Urz¹denie domy\9clne:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Urządzenie domyślne:", -1, 20, 75, 70, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
@@ -139,7 +140,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
     GROUPBOX "ReactX-", -1, 10, 115, 450, 60
     CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
-    RTEXT "Przyspieszenie sprzêtowe\nPoziom:", -1, 20, 135, 90, 20
+    RTEXT "Przyspieszenie sprzętowe\nPoziom:", -1, 20, 135, 90, 20
     PUSHBUTTON "Testuj DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
     GROUPBOX "Uwagi", -1, 10, 180, 450, 40
     EDITTEXT  IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
@@ -156,9 +157,9 @@ IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Urz¹dzenia DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
+    GROUPBOX "Urządzenia DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
     CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
-    GROUPBOX "Urz¹denia wej\9ccia", -1, 10, 100, 452, 60
+    GROUPBOX "Urządenia wejścia", -1, 10, 100, 452, 60
     CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
     GROUPBOX "Informacje", -1, 10, 170, 452, 50
     EDITTEXT  IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
@@ -168,7 +169,7 @@ IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Zarejestrowani dostawcy us³ug DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
+    GROUPBOX "Zarejestrowani dostawcy usług DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
     CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
 END
 
@@ -180,23 +181,23 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_MAIN_DIALOG "Narzêdzie diagnostyki ReactX"
+       IDS_MAIN_DIALOG "Narzędzie diagnostyki ReactX"
        IDS_SYSTEM_DIALOG "System"
        IDS_DISPLAY_DIALOG "Grafika"
-       IDS_SOUND_DIALOG "D\9fwiêk"
+       IDS_SOUND_DIALOG "Dźwięk"
        IDS_MUSIC_DIALOG "Muzyka"
        IDS_INPUT_DIALOG "Peryferia"
-       IDS_NETWORK_DIALOG "Sieæ"
+       IDS_NETWORK_DIALOG "Sieć"
        IDS_HELP_DIALOG "Pomoc"
        IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
-       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB u¿ytych, %I64u MB dostêpnych"
+       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB użytych, %I64u MB dostępnych"
        IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
        IDS_FORMAT_MPPROC  "%s (%u CPUs)"
        IDS_VERSION_UNKNOWN "Wersja nieznana"
-       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Po³¹czony"
-       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Roz³¹czony"
+       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Połączony"
+       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Rozłączony"
        IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Nieznany"
-       IDS_DEVICE_NAME "Nazwa urz¹dzenia"
+       IDS_DEVICE_NAME "Nazwa urządzenia"
        IDS_DEVICE_STATUS "Stan"
        IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID Kontrolera"
        IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID Producenta"
@@ -208,24 +209,24 @@ BEGIN
        IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Rejestr"
        IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Plik"
        IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Wersja"
-       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Dostawca us³ug modemowych DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Dostawca us³ug portu szeregowego DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Dostawca us³ug IPX DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Dostawca us³ug TCP/IP DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Po³¹czenie internetowe TCP/IP dla DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "Po³¹czenie IPX dla DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Po³¹czenie modemowe dla DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Po³¹czenie szeregowe dla DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Dostawca usług modemowych DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Dostawca usług portu szeregowego DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Dostawca usług IPX DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Dostawca usług TCP/IP DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Połączenie internetowe TCP/IP dla DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "Połączenie IPX dla DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Połączenie modemowe dla DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Połączenie szeregowe dla DirectPlay"
        IDS_REG_SUCCESS "OK"
-       IDS_REG_FAIL "B³¹d"
+       IDS_REG_FAIL "Błąd"
        IDS_DDTEST_ERROR "Test nieudany!"
-       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Czy chcesz rozpocz¹æ test interface DirectDraw?"
-       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania na powierzchni podstawowej. Narysowane zostan¹ czarne i bia³e prostok¹ty. Kontynuowaæ?"
-       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Czy by³o widaæ czarne i bia³e prostok¹ty?"
-       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania przy u¿yciu bufora pozaekranowego. Narysowany zostanie poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat. Kontynuowaæ?"
-       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Czy by³o widaæ poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat?"
-       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania w trybie pe³noekranowym. Narysowany zostanie poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat. Kontynuowaæ?"
-       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Czy by³o widaæ poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat, w trybie pe³noekranowym?"
+       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Czy chcesz rozpocząć test interface DirectDraw?"
+       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania na powierzchni podstawowej. Narysowane zostaną czarne i białe prostokąty. Kontynuować?"
+       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Czy było widać czarne i białe prostokąty?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania przy użyciu bufora pozaekranowego. Narysowany zostanie poruszający się biały kwadrat. Kontynuować?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Czy było widać poruszający się biały kwadrat?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania w trybie pełnoekranowym. Narysowany zostanie poruszający się biały kwadrat. Kontynuować?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Czy było widać poruszający się biały kwadrat, w trybie pełnoekranowym?"
        IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
        IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
        IDS_OPTION_NO "Nie"
index b0539e3..f2a6f0e 100644 (file)
@@ -1,9 +1,3 @@
-
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
-
-LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
@@ -14,10 +8,13 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/ua-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 //#include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index fca0184..7e8ecdd 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,15 +11,15 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ci¹g znaków"" [ plik... ]\n\
-    /C  Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
-    /I  Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
-    /N  Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
-    /V  Wy\9cwietla te linie, które nie zawieraj¹ szukanego ci¹gu znaków"
+IDS_USAGE, "FIND: Wyświetla wszystkie linie danego pliku, zawierające szukany ciąg znaków.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ciąg znaków"" [ plik... ]\n\
+    /C  Oblicza w ilu liniach pojawił się szukany ciąg znaków\n\
+    /I  Ignoruje wielkość liter\n\
+    /N  Numeruje wyświetlane linie, zaczynając od 1\n\
+    /V  Wyświetla te linie, które nie zawierają szukanego ciągu znaków"
 
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie zosta³ znaleziony\n"
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie został znaleziony\n"
 
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie mo¿na otworzyæ pliku\n"
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie można otworzyć pliku\n"
 
 END
index 99baec7..5fa6994 100644 (file)
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index ff75e1d..07a8c04 100644 (file)
@@ -12,15 +12,12 @@ BEGIN
        IDS_SPECIALCHARS, "0123456789.:,;(*!?')"
 END
 
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
@@ -28,3 +25,8 @@ END
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
index 1a1525b..85d0eb9 100644 (file)
@@ -1,20 +1,21 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_QUIT, "Wyj\9ccie"
+       IDS_QUIT, "Wyjście"
        IDS_PRINT, "Drukuj"
-       IDS_STRING, "W Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie. 1234567890"
-       IDS_ERROR, "B³¹d"
-       IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamiêci do ukoñczenia tej operacji."
+       IDS_STRING, "Zażółć gęślą Jaźń żółwiątkiem. 1234567890. !@#$%^&*()_+=-/?"
+       IDS_ERROR, "Błąd"
+       IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamięci do ukończenia tej operacji."
        IDS_ERROR_NOFONT, "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
-       IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie uda³o siê zainicjowaæ klasy window."
-       IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSk³adnia:\n  fontview.exe <plik czcionki>"
+       IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie udało się zainicjować klasy window."
+       IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSkładnia:\n  fontview.exe <plik czcionki>"
 END
index 74c57fb..6af7abd 100644 (file)
@@ -1,14 +1,14 @@
 /*
  *         translated by TestamenT & xrogers
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- * updated by Caemyr (olaf_siejka@o2.pl), Nov, 2008
- * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         updated by Caemyr (olaf_siejka@o2.pl), Nov, 2008
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
-
 /* Dialogs */
 
 IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
@@ -17,7 +17,7 @@ CAPTION "Opcje"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX        "Karty", -1, 7, 7, 65, 40
-    AUTORADIOBUTTON "Rozdaj &jedn¹", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Rozdaj &jedną", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Rozdaj &dwie", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10
 
     AUTOCHECKBOX    "&Pokazuj czas gry", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
@@ -55,8 +55,8 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SOL_NAME    "Pasjans"
     IDS_SOL_ABOUT   "Pasjans by J. Brown\n\nCardLib version 1.0."
-    IDS_SOL_QUIT    "Zakoñczyæ aktualn¹ grê?"
-    IDS_SOL_WIN     "Gratulacje, wygra³e\9c!"
+    IDS_SOL_QUIT    "Zakończyć aktualną grę?"
+    IDS_SOL_WIN     "Gratulacje, wygrałeś!"
     IDS_SOL_DEAL    "Nowe rozdanie?"
 END
 
@@ -72,11 +72,11 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Talia...",                    IDM_GAME_DECK
         MENUITEM "&Opcje...",                 IDM_GAME_OPTIONS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Zakoñcz",                       IDM_GAME_EXIT
+        MENUITEM "&Zakończ",                       IDM_GAME_EXIT
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Spis tre\9cci\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Spis treści\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
         MENUITEM "Pasj&ans - informacje",        IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
index 279d96e..a453a06 100644 (file)
@@ -7,8 +7,6 @@
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 /* Dialogs */
 
 IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
index 09b4d54..6c526e4 100644 (file)
@@ -22,10 +22,13 @@ IDI_SOLITAIRE ICON DISCARDABLE "solitaire.ico"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index cdae2d8..31444d9 100644 (file)
@@ -1,20 +1,18 @@
 /*
- * PROJECT:      Spider Solitaire
- * LICENSE:      See COPYING in top level directory
- * FILE:         base/applications/games/spider/lang/pl-PL.rc
- * PURPOSE:      Polish Language File for Spider Solitaire
- * TRANSLATOR:   Maciej Bialas
+ *         PROJECT:      Spider Solitaire
+ *         LICENSE:      See COPYING in top level directory
+ *         FILE:         base/applications/games/spider/lang/pl-PL.rc
+ *         PURPOSE:      Polish Language File for Spider Solitaire
+ *         TRANSLATOR:   Maciej Bialas
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
  
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
-
 /* Dialogs */
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
-CAPTION "Wybierz koszulkê talii"
+CAPTION "Wybierz koszulkę talii"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
@@ -36,11 +34,11 @@ END
 
 IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 106, 80
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
-CAPTION "Poziom trudno\9cci"
+CAPTION "Poziom trudności"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "£atwy: &Jeden kolor",    IDC_DIF_ONECOLOR,   8, 10, 80, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "\8credni: &Dwa kolory", IDC_DIF_TWOCOLORS,  8, 23, 80, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Łatwy: &Jeden kolor",    IDC_DIF_ONECOLOR,   8, 10, 80, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Średni: &Dwa kolory", IDC_DIF_TWOCOLORS,  8, 23, 80, 10
     AUTORADIOBUTTON "Trudny: &Cztery kolory",  IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 80, 10
 
     DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 8, 58, 40, 14
@@ -51,11 +49,11 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SPI_NAME    "Paj¹k"
-    IDS_SPI_ABOUT   "Pasjans - Paj¹k, autor: Gregor Schneider\n\nCardLib wersja 1.0"
-    IDS_SPI_QUIT    "Czy na pewno chcesz zakoñczyæ?"
-    IDS_SPI_WIN     "Gratulacje, wygra³e\9c(a\9c)!"
-    IDS_SPI_DEAL    "Rozdaæ ponownie?"
+    IDS_SPI_NAME    "Pająk"
+    IDS_SPI_ABOUT   "Pasjans - Pająk, autor: Gregor Schneider\n\nCardLib wersja 1.0"
+    IDS_SPI_QUIT    "Czy na pewno chcesz zakończyć?"
+    IDS_SPI_WIN     "Gratulacje, wygrałeś(aś)!"
+    IDS_SPI_DEAL    "Rozdać ponownie?"
 END
 
 
@@ -69,11 +67,11 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Talia...",                    IDM_GAME_DECK
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Wyj\9ccie",                       IDM_GAME_EXIT
+        MENUITEM "&Wyjście",                       IDM_GAME_EXIT
     END
     POPUP "&Pomoc"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Zawarto\9cæ\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Zawartość\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
         MENUITEM "&O programie",                      IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
index 97b255c..c81ccb6 100644 (file)
@@ -14,8 +14,10 @@ IDI_SPIDER ICON DISCARDABLE "spider.ico"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index bceaa55..6bae6eb 100644 (file)
@@ -20,8 +20,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 5e17ea2..e9539a8 100644 (file)
@@ -22,8 +22,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Czech strings in CP1250 */
index d3430f9..33a387d 100644 (file)
@@ -19,8 +19,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index d1e25b1..46fe8b3 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 6536d32..498c840 100644 (file)
@@ -20,8 +20,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 82bde4e..2328814 100644 (file)
@@ -19,8 +19,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index c24cd17..415b6da 100644 (file)
@@ -19,8 +19,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_FINNISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 4730642..c442d93 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 9c3643d..5fbbb24 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 677d08f..c1288e2 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index ade7c7a..0a5f03a 100644 (file)
@@ -21,8 +21,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index b566d32..e96af19 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index eaee1ba..c697c3c 100644 (file)
@@ -18,8 +18,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index c03bf17..88c946b 100644 (file)
@@ -19,8 +19,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index ff60f15..780ab47 100644 (file)
  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ *
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
@@ -38,12 +38,12 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Znaczniki",        IDM_MARKQ
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Pocz¹tkuj¹cy",     IDM_BEGINNER
+        MENUITEM "&Początkujący",     IDM_BEGINNER
         MENUITEM "Z&aawansowany",     IDM_ADVANCED
         MENUITEM "&Ekspert",          IDM_EXPERT
-        MENUITEM "&U¿ytkownika",      IDM_CUSTOM
+        MENUITEM "&Użytkownika",      IDM_CUSTOM
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "W&yj\9ccie\tAlt+X",   IDM_EXIT
+        MENUITEM "W&yjście\tAlt+X",   IDM_EXIT
     END
     POPUP "&Info" BEGIN
         MENUITEM "&Najlepsze Wyniki", IDM_TIMES
@@ -57,7 +57,7 @@ CAPTION "Najlepsze Wyniki"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX        "Najlepsze Wyniki", -1,  10,  10, 150,  45
-    LTEXT           "Pocz¹tkuj¹cy",      -1,  20,  20,  50,   8
+    LTEXT           "Początkujący",      -1,  20,  20,  50,   8
     LTEXT           "Zaawansowany",      -1,  20,  30,  50,   8
     LTEXT           "Ekspert",        -1,  20,  40,  50,   8
     LTEXT           "999",          IDC_TIME1,  80,  20,  15,   8
@@ -74,14 +74,14 @@ STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHEL
 CAPTION "Gratulacje!"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Podaj swoje imiê", -1,  10,  10, 150,  10
+    LTEXT           "Podaj swoje imię", -1,  10,  10, 150,  10
     EDITTEXT                              IDC_EDITNAME,  25,  20, 110,  12
     DEFPUSHBUTTON   "OK",                         IDOK,  60,  40,  40,  15
 END
 
 DLG_CUSTOM DIALOGEX  0, 0, 100, 100
 STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
-CAPTION "Ustawienia U¿ytkownika"
+CAPTION "Ustawienia Użytkownika"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "Wiersze",   -1,   5,   5,  30,  10
index e86e6ff..c212536 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
 STRINGTABLE BEGIN
index d0e05cd..ec7841a 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 STRINGTABLE BEGIN
      IDS_APPNAME, "WineMine"
      IDS_NOBODY,  "Nimeni"
index 3c7905a..04ef952 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 855d606..3a27ac7 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 75785a4..8200ccb 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE BEGIN
index dc98493..9377aa2 100644 (file)
@@ -19,8 +19,6 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index a43d6b8..f9e0f5b 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE BEGIN
index 2b3a1ae..e0764cb 100644 (file)
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-#include "resource.h"
-
-/* Chinese text is encoded in UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 STRINGTABLE BEGIN
index e4e38e5..a7dca4a 100644 (file)
@@ -51,19 +51,20 @@ MINES BITMAP rc/mines.bmp
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/tr-TR.rc"
 
-/* UTF-8 */
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
+#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-PT.rc"
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sl-SI.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
-#include "lang/zh-CN.rc"
+#include "lang/zh-CN.rc"
\ No newline at end of file
index 7863ad2..6bea616 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Apr,2008)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Apr,2008)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -13,6 +14,6 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Ustawienia...",  ID_PREFERENCES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Wyj\9ccie",        ID_EXIT
+        MENUITEM "&Wyjście",        ID_EXIT
     END
 END
index 08c162e..6416a54 100644 (file)
@@ -8,10 +8,13 @@
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 319854c..2ec0984 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,13 +11,13 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "Przerywa sesjê.\n\n\
-  /v\t\tWy\9cwietla informacjê o wykonanej czynno\9cci.\n\
-  /?\t\tWy\9cwietla niniejsz¹ pomoc.\n\n"
+IDS_USAGE, "Przerywa sesję.\n\n\
+  /v\t\tWyświetla informację o wykonanej czynności.\n\
+  /?\t\tWyświetla niniejszą pomoc.\n\n"
 
 IDS_LOGOFF_REMOTE, "Przerywanie sesji na maszynie zdalnej."
 IDS_LOGOFF_LOCAL, "Przerywanie niniejszej sesji na maszynie lokalnej."
 
-IDS_ILLEGAL_PARAM, "Nieprawid³owy parametr\n"
+IDS_ILLEGAL_PARAM, "Nieprawidłowy parametr\n"
 END
 /* EOF */
index ac8804a..bfe972d 100644 (file)
@@ -1,6 +1,3 @@
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
-
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 7f53a88..84d7879 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -11,7 +12,7 @@ IDC_MAGNIFIER MENU
 BEGIN
     POPUP "&Plik"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Wyj\9ccie",                       IDM_EXIT
+        MENUITEM "&Wyjście",                       IDM_EXIT
         MENUITEM "&Opcje",                    IDM_OPTIONS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "O p&rogramie ...",                  IDM_ABOUT
@@ -40,18 +41,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_
 CAPTION "Ustawienia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON   "Wyj\9ccie",IDOK,96,161,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Wyjście",IDOK,96,161,50,14
     PUSHBUTTON      "Pomoc",IDC_BUTTON_HELP,38,161,50,14
-    LTEXT           "Stopieñ powiêkszenia:",IDC_STATIC,6,8,68,8
+    LTEXT           "Stopień powiększenia:",IDC_STATIC,6,8,68,8
     COMBOBOX        IDC_ZOOM,72,6,63,66,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX        "\8cledzenia",IDC_STATIC,7,25,139,59
+    GROUPBOX        "Śledzenie",IDC_STATIC,7,25,139,59
     GROUPBOX        "Prezentacja",IDC_STATIC,7,87,139,57
-    CONTROL         "Pod¹¿aj za kursorem myszki",IDC_FOLLOWMOUSECHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,42,114,10
-    CONTROL         "Pod¹¿aj za aktywnym oknem",IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,54,114,10
-    CONTROL         "Pod¹¿aj za tekstem",IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,66,114,10
-    CONTROL         "Odwróæ kolory",IDC_INVERTCOLORSCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,102,114,10
-    CONTROL         "Uruchom zminimalizowan¹",IDC_STARTMINIMIZEDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,114,114,10
-    CONTROL         "Poka¿ Lupê",IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,126,114,10
+    CONTROL         "Podążaj za kursorem myszki",IDC_FOLLOWMOUSECHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,42,114,10
+    CONTROL         "Podążaj za aktywnym oknem",IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,54,114,10
+    CONTROL         "Podążaj za tekstem",IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,66,114,10
+    CONTROL         "Odwróć kolory",IDC_INVERTCOLORSCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,102,114,10
+    CONTROL         "Uruchom zminimalizowaną",IDC_STARTMINIMIZEDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,114,114,10
+    CONTROL         "Pokaż Lupę",IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,126,114,10
 END
 
 IDD_WARNINGDIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 97
@@ -61,8 +62,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,193,76,50,14
     ICON            IDI_ICON,IDC_STATIC,7,17,20,20
-    LTEXT           "Lupa ma za zadanie dostarczyæ podstawowy poziom funkcjonalno\9cci dla osób z niewielkimi problemami ze wzrokiem. U¿ytkownicy ze znaczniejszymi problemami ze wzrokiem mog¹ byæ zmuszeni u¿yæ bardziej zaawansowanego narzêdzia.",IDC_STATIC,36,7,207,33
-    CONTROL         "Nie pokazuj wiêcej tej wiadomo\9cci",IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,43,80,137,10
+    LTEXT           "Lupa ma za zadanie dostarczyć podstawowy poziom funkcjonalności dla osób z niewielkimi problemami ze wzrokiem. Użytkownicy ze znaczniejszymi problemami ze wzrokiem mogą być zmuszeni użyć bardziej zaawansowanego narzędzia.",IDC_STATIC,36,7,207,33
+    CONTROL         "Nie pokazuj więcej tej wiadomości",IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,43,80,137,10
 END
 
 STRINGTABLE
index ad8ad7b..209f74c 100644 (file)
@@ -1,7 +1,5 @@
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 IDC_MAGNIFIER MENU
 BEGIN
     POPUP "&Fișier"
index 9772200..1ebdad2 100644 (file)
@@ -9,11 +9,14 @@
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index 856c2b0..dba2f6a 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
-* translated by xrogers
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -11,17 +12,17 @@ BEGIN
     POPUP "Pl&ik"
     BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Za&koñcz\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "Za&kończ\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
     END
 
     POPUP "&Pomoc"
     BEGIN
-        MENUITEM "Konsola Zarz¹dzania ReactOS - i&nformacje...", ID_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "Konsola Zarządzania ReactOS - i&nformacje...", ID_HELP_ABOUT
     END
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "Konsola Zarz¹dzania ReactOS"
+    IDS_APPTITLE "Konsola Zarządzania ReactOS"
     IDS_CONSOLETITLE "Konsola%1!u!"
 END
index 0a5becd..3886fcd 100644 (file)
@@ -13,7 +13,6 @@
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 5d13afa..7705abf 100644 (file)
@@ -1,15 +1,20 @@
-LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+/*
+ *         translated by Maciej Białas
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 
-//By Maciej Bialas
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "&Plik"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Otwórz...", IDM_OPEN_FILE
+               MENUITEM "&Otwórz...", IDM_OPEN_FILE
                MENUITEM "&Zamknij", IDM_CLOSE_FILE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Wyjd\9f", IDM_EXIT
+               MENUITEM "&Wyjdź", IDM_EXIT
        END
        POPUP "&Pomoc"
        BEGIN
@@ -22,11 +27,11 @@ BEGIN
        IDS_ALL_TYPES_FILTER "Wszystkie formaty (*.wav, *.cda, *.midi, *.mid, *.avi)\0*.wav;*.cda;*.midi;*.mid;*.avi\0"
        IDS_TOOLTIP_PLAY "Odtwarzaj"
        IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj"
-       IDS_TOOLTIP_EJECT "Wysuñ"
-       IDS_TOOLTIP_BACKWARD "Przeskocz do ty³u"
-       IDS_TOOLTIP_SEEKBACK "Przewiñ do ty³u"
-       IDS_TOOLTIP_SEEKFORW "Przewiñ do przodu"
+       IDS_TOOLTIP_EJECT "Wysuń"
+       IDS_TOOLTIP_BACKWARD "Przeskocz do tyłu"
+       IDS_TOOLTIP_SEEKBACK "Przewiń do tyłu"
+       IDS_TOOLTIP_SEEKFORW "Przewiń do przodu"
        IDS_TOOLTIP_FORWARD "Przeskocz do przodu"
     IDS_APPTITLE "ReactOS Multimedia Player"
-       IDS_PLAY "Odtwórz"
+       IDS_PLAY "Odtwórz"
 END
index 0b15dfb..5ad648a 100644 (file)
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 67c5b03..bbc95f9 100644 (file)
@@ -1,9 +1,10 @@
 /*
  *         translated by TestamenT
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 378, 220
@@ -25,8 +26,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
-    PUSHBUTTON      "&W³¹cz wszystkie",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "Wy³¹cz wszy&stkie",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Włącz wszystkie",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -34,18 +35,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
-    PUSHBUTTON      "Przenie\9c w &górê", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Przenie\9c w &dó³", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Przenieś w &górę", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Przenieś w &dół", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "W³¹&cz", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "W&y³¹cz", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Włą&cz", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "W&yłącz", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "&Znajd\9f", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Znajdź", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
     PUSHBUTTON      "&Nowa", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
     PUSHBUTTON      "Edy&tuj", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "&W³¹cz wszystkie", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Wy³¹cz wszy&stkie",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -62,21 +63,21 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148
-    PUSHBUTTON      "&W³¹cz wszystkie",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "Wy³¹cz wszy&stkie",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Włącz wszystkie",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
- GROUPBOX "Wybór uruchamiania", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
- CONTROL "Uruchamianie &normalne - za³aduj wszystkie sterowniki urz¹dzeñ i us³ugi", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
- CONTROL "Uruchamianie &diagnostyczne - za³aduj tylko podstawowe urz¹dzenia i us³ugi", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
+ GROUPBOX "Wybór uruchamiania", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
+ CONTROL "Uruchamianie &normalne - załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
+ CONTROL "Uruchamianie &diagnostyczne - załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Uruchamianie &selektywne", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
  AUTOCHECKBOX "&Przetwarzaj plik SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- AUTOCHECKBOX "Za³aduj &us³ugi systemowe", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- AUTOCHECKBOX "Za³aduj &elementy startowe", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
+ AUTOCHECKBOX "Załaduj &usługi systemowe", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
+ AUTOCHECKBOX "Załaduj &elementy startowe", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -84,10 +85,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    LISTBOX         IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
-   PUSHBUTTON    "&Sprawd\9f wszystkie \9ccie¿ki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "&Ustaw jako domy\9clne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "Przenie\9c w &górê", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "Przenie\9c w &dó³", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
    GROUPBOX "Opcje rozruchu", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
    CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
    CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
@@ -128,18 +129,18 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_MSCONFIG             "Program konfiguracji systemu"
-    IDS_TAB_GENERAL          "Ogólne"
+    IDS_TAB_GENERAL          "Ogólne"
     IDS_TAB_SYSTEM           "SYSTEM.INI"
     IDS_TAB_FREELDR          "FREELDR.INI"
-    IDS_TAB_SERVICES         "Us³ugi"
+    IDS_TAB_SERVICES         "Usługi"
     IDS_TAB_STARTUP          "Uruchamianie"
-    IDS_TAB_TOOLS            "Narzêdzia"
+    IDS_TAB_TOOLS            "Narzędzia"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Us³uga"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Wa¿ny"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Usługa"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Wymagany"
     IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Producent"
     IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Stan"
 END
@@ -154,14 +155,14 @@ BEGIN
     IDS_TOOLS_CMD_CMD        "cmd.exe"
 
     IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Wersja"
-    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Wy\9cwietla informacje o wersji."
+    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Wyświetla informacje o wersji."
     IDS_TOOLS_INFO_CMD       "winver.exe"
 
     IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "Edytor rejestru"
     IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Otwiera edytor rejestru."
     IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD    "regedit.exe"
 
-    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "W³a\9cciwo\9cci systemu"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Właściwości systemu"
     IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Pokazuje informacje o tym komputerze."
     IDS_TOOLS_SYSDM_CMD      "control.exe"
     IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM    "sysdm.cpl"
@@ -173,8 +174,8 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Dzia³a"
-    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Zatrzymano"
+    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Uruchomiona"
+    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Zatrzymana"
     IDS_SERVICES_YES "Tak"
     IDS_SERVICES_UNKNOWN "Nieznany"
 END
index 7acc79c..9c9e04a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-
-
 #include <windows.h>
 #include "resource.h"
 
@@ -23,7 +21,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
@@ -32,3 +29,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index b85dace..b7b2f8b 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
-* translated by xrogers
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -10,27 +11,27 @@ IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
   POPUP "&Plik"
   BEGIN
-    MENUITEM "Za&koñcz",                   IDC_EXIT
+    MENUITEM "Za&kończ",                   IDC_EXIT
   END
   POPUP "&Akcja"
   BEGIN
     MENUITEM "&Drukuj",                   IDC_PRINT, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&W³a\9cciwo\9cci",              IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "&Właściwości",              IDC_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Pomo&c",                    IDC_PROGHELP, GRAYED
   END
   POPUP "&Widok"
   BEGIN
-    MENUITEM "Urz¹dzenia w&ed³ug typu",         IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
-    MENUITEM "Ur&z¹dzenia wed³ug po³¹czenia",   IDC_STATIC, GRAYED
-    MENUITEM "Zaso&by wed³ug typu",       IDC_STATIC, GRAYED
-    MENUITEM "Za&soby wed³ug po³¹czenia", IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Urządzenia w&edług typu",         IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
+    MENUITEM "Ur&ządzenia według połączenia",   IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Zaso&by według typu",       IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Za&soby według połączenia", IDC_STATIC, GRAYED
   END
   POPUP "Pomo&c"
   BEGIN
     MENUITEM "&Tematy pomocy",                    IDC_PROGHELP
-    MENUITEM "Mened¿er urz¹dzeñ - i&nformacje",                   IDC_ABOUT
+    MENUITEM "Menedżer urządzeń - i&nformacje",                   IDC_ABOUT
   END
 END
 
@@ -38,18 +39,18 @@ IDR_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "popup"
   BEGIN
-    MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci",              IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Właściwości",              IDC_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Pomoc",                    IDC_PROGHELP
   END
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
-CAPTION "Mened¿er urz¹dzeñ - informacje"
+CAPTION "Menedżer urządzeń - informacje"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT "Mened¿er urz¹dzeñ v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
+  LTEXT "Menedżer urządzeń v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
   PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
@@ -57,32 +58,32 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) którejµ z pó»niejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej\9a, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyµlnej gwarancji PRZYDATNO©CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO©CI DO OKRE©LONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnoµci\9a wraz z niniejszym programem otrzyma³eµ te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeµli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROP      "W³a\9cciwo\9cci"
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "Od\9cwie¿"
+  IDS_TOOLTIP_PROP      "Właściwości"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "Odśwież"
   IDS_TOOLTIP_HELP      "Pomoc"
-  IDS_TOOLTIP_EXIT      "Wyj\9ccie"
+  IDS_TOOLTIP_EXIT      "Wyjście"
 END
 
 /* Hints */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME "Mened¿er urz¹dzeñ ReactOS"
+  IDS_APPNAME "Menedżer urządzeń ReactOS"
   IDS_HINT_BLANK        " "
   IDS_HINT_EXIT         " Zamyka program."
-  IDS_HINT_REFRESH      " Od\9cwie¿ listê serwisów."
-  IDS_HINT_PROP         " Otwiera arkusz w³a\9cciwo\9cci dla bie¿¹cego zaznaczenia."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Odśwież listę serwisów."
+  IDS_HINT_PROP         " Otwiera arkusz właściwości dla bieżącego zaznaczenia."
   IDS_HINT_HELP         " Otwiera pomoc."
-  IDS_HINT_ABOUT        " Informacje o Mened¿erze urz¹dzeñ ReactOS."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Informacje o Menedżerze urządzeń ReactOS."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Przywraca okno do normalnych rozmiarów."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Przywraca okno do normalnych rozmiarów."
   IDS_HINT_SYS_MOVE     " Przesuwa to okno."
   IDS_HINT_SYS_SIZE     " Zmienia rozmiar tego okna."
   IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimalizuje to okno do ikony."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza to okno do rozmiarów ekranu."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza to okno do rozmiarów ekranu."
   IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Zamyka okno."
 END
index 8a264bd..95a36b6 100644 (file)
@@ -23,10 +23,13 @@ IDB_EXIT    BITMAP DISCARDABLE "res/exit.bmp"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 8ddf4c8..a39fcc6 100644 (file)
@@ -1,15 +1,16 @@
 /*
- * PROJECT:     ReactOS Event Viewer
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
- * FILE:        base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
- * PURPOSE:     English Language File for ReactOS Event Viewer
+ *         PROJECT:     ReactOS Event Viewer
+ *         LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ *         FILE:        base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
+ *         PURPOSE:     English Language File for ReactOS Event Viewer
  *
- * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007;May,2011)
- * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- * http://www.reactos.org
- * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007;May,2011)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_EVENTVWR MENU
@@ -20,11 +21,11 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Zabezpieczenia",                 ID_LOG_SECURITY
                MENUITEM "&System",                   ID_LOG_SYSTEM
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Wyj\9ccie",                     IDM_EXIT
+               MENUITEM "&Wyjście",                     IDM_EXIT
        END
-       POPUP "&Podgl¹d"
+       POPUP "&Podgląd"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Od\9cwie¿",                  IDM_REFRESH
+               MENUITEM "&Odśwież",                  IDM_REFRESH
        END
        MENUITEM "Op&cje",                    ID_OPTIONS
        POPUP "Po&moc"
@@ -47,7 +48,7 @@ CAPTION "O programie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        ICON            IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
-       LTEXT           "Podgl¹d zdarzeñ ReactOS wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
+       LTEXT           "Podgląd zdarzeń ReactOS wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
        LTEXT           "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
        DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
 END
@@ -57,18 +58,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
 CAPTION "Czekaj.."
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       CTEXT           "£adowanie logów zdarzeñ. Proszê czekaæ ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
+       CTEXT           "Ładowanie logów zdarzeń. Proszę czekać ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Szczegó³y zdarzenia"
+CAPTION "Szczegóły zdarzenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
        DEFPUSHBUTTON   "&Zamknij",IDOK,12,258,50,14
        PUSHBUTTON      "&Poprzedni",IDPREVIOUS,78,258,50,14
-       PUSHBUTTON      "&Nastêpny",IDNEXT,144,258,50,14
+       PUSHBUTTON      "&Następny",IDNEXT,144,258,50,14
        PUSHBUTTON      "Po&moc",IDHELP,210,258,50,14
        EDITTEXT        IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
        LTEXT           "&Opis:",IDC_STATIC,15,70,39,8
@@ -76,13 +77,13 @@ BEGIN
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTDATESTATIC,56,14,72,8
        LTEXT           "Czas:",IDC_STATIC,14,27,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
-       LTEXT           "&U¿ytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
+       LTEXT           "&Użytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
        LTEXT           "&Komputer:",IDC_STATIC,14,54,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
        LTEXT           "Numer ID:",IDC_STATIC,133,15,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
-       LTEXT           "¯ród³o:",IDC_STATIC,133,28,36,8
+       LTEXT           "Źródło:",IDC_STATIC,133,28,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
        LTEXT           "Typ:",IDC_STATIC,133,42,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
@@ -91,15 +92,15 @@ BEGIN
        EDITTEXT        IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
        LTEXT           "D&ane",IDC_STATIC,14,194,20,8
        CONTROL         "&Bajty",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
-       CONTROL         "&S³owa",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
+       CONTROL         "&Słowa",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_TITLE                  "Podgl¹d zdarzeñ"
-       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie zosta³ odnaleziony w \9fródle: ( %s ). Ten komputer mo¿e nie miec wystarczaj¹cych informacji w rejestrze albo bibliotek DLL, aby wy\9cwietliæ wiadomo\9cci z komputera zdalnego."
-       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "B³¹d"
-       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrze¿enie"
+       IDS_APP_TITLE                  "Podgląd zdarzeń"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie został odnaleziony w źródle: ( %s ). Ten komputer może nie miec wystarczających informacji w rejestrze, albo bibliotek DLL, aby wyświetlić wiadomości z komputera zdalnego."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Błąd"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrzeżenie"
        IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informacja"
        IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Udany Audyt"
        IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Nieudany Audyt"
@@ -112,10 +113,10 @@ BEGIN
     IDS_COLUMNTYPE      "Typ"
     IDS_COLUMNDATE      "Data"
     IDS_COLUMNTIME      "Czas"
-    IDS_COLUMNSOURCE    "\8fród³o"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Źródło"
     IDS_COLUMNCATEGORY  "Kategoria"
     IDS_COLUMNEVENT     "Zdarzenie"
-    IDS_COLUMNUSER      "U¿ytkownik"
+    IDS_COLUMNUSER      "Użytkownik"
     IDS_COLUMNCOMPUTER  "Komputer"
     IDS_COLUMNEVENTDATA "Dane zdarzenia"
 END
index a3b864e..1cc14ae 100644 (file)
@@ -19,10 +19,12 @@ IDI_ERRORICON           ICON  "res/error.ico"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index bd5e473..769fa09 100644 (file)
@@ -1,10 +1,11 @@
 /*
  *         translated by TestamenT
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
  *
- * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
- * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -15,32 +16,32 @@ BEGIN
   BEGIN
     MENUITEM "Eksportuj...",   ID_EXPORT
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Zakoñcz",       ID_EXIT
+    MENUITEM "&Zakończ",       ID_EXIT
   END
   POPUP "Akcja"
   BEGIN
-    MENUITEM "Po³¹czenie do...", ID_CONNECT, GRAYED
+    MENUITEM "Połączenie do...", ID_CONNECT, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Uruchom",       ID_START, GRAYED
     MENUITEM "Zatrzymaj",        ID_STOP, GRAYED
     MENUITEM "Wstrzymaj",       ID_PAUSE, GRAYED
-    MENUITEM "Wznów",      ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Wznów",      ID_RESUME, GRAYED
     MENUITEM "Uruchom ponownie",     ID_RESTART, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Od\9cwie¿",     ID_REFRESH
+    MENUITEM "Odśwież",     ID_REFRESH
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Edycja...",     ID_EDIT, GRAYED
-    MENUITEM "Utwórz...",   ID_CREATE
-    MENUITEM "Usuñ...",   ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM "Utwórz...",   ID_CREATE
+    MENUITEM "Usuń...",   ID_DELETE, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci...", ID_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
   END
   POPUP "Widok"
   BEGIN
-    MENUITEM "Du¿e ikony", ID_VIEW_LARGE
-    MENUITEM "Ma³e ikony", ID_VIEW_SMALL
+    MENUITEM "Duże ikony", ID_VIEW_LARGE
+    MENUITEM "Małe ikony", ID_VIEW_SMALL
     MENUITEM "Lista",        ID_VIEW_LIST
-    MENUITEM "Szczegó³y",     ID_VIEW_DETAILS
+    MENUITEM "Szczegóły",     ID_VIEW_DETAILS
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Dostosuj...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
   END
@@ -58,33 +59,33 @@ BEGIN
     MENUITEM "Uruchom",       ID_START, GRAYED
     MENUITEM "Zatrzymaj",        ID_STOP, GRAYED
     MENUITEM "Wstrzymaj",       ID_PAUSE, GRAYED
-    MENUITEM "Wznów",      ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Wznów",      ID_RESUME, GRAYED
     MENUITEM "Uruchom ponownie",     ID_RESTART, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Od\9cwie¿",     ID_REFRESH
+    MENUITEM "Odśwież",     ID_REFRESH
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Edycja...",     ID_EDIT, GRAYED
-    MENUITEM "Usuñ...",   ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM "Usuń...",   ID_DELETE, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci...", ID_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Pomoc...",     ID_HELP
   END
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
-CAPTION "Mened¿er Us³ug - informacje"
+CAPTION "Menedżer Usług - informacje"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT "Mened¿er Us³ug v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
+  LTEXT "Menedżer Usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
   PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
 END
 
 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6,6,253,225
-CAPTION "Ogólny"
+CAPTION "Ogólny"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
@@ -95,34 +96,34 @@ BEGIN
   COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
   PUSHBUTTON "Uruchom", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
   PUSHBUTTON "Zatrzymaj", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  PUSHBUTTON "Wznów", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Wznów", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
   PUSHBUTTON "Uruchom ponownie", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  LTEXT "Nazwa us³ugi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
-  LTEXT "Nazwa wy\9cwietlana:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
+  LTEXT "Nazwa usługi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
+  LTEXT "Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
   LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
-  LTEXT "\8ccie¿ka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
+  LTEXT "Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
   LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
-  LTEXT "Stan us³ugi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
+  LTEXT "Stan usługi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
   LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-  LTEXT "Mo¿esz okre\9cliæ parametry pocz¹tkowe, które bêd¹ u¿yte przy uruchomieniu us³ugi z tego miejsca.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
+  LTEXT "Możesz określić parametry początkowe, które będą użyte przy uruchomieniu usługi z tego miejsca.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
   LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
   EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
-CAPTION "Zale¿no\9cci"
+CAPTION "Zależności"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
   CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
   CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
-  LTEXT "Niektóre us³ugi s¹ zale¿ne od innych us³ug, sterowników systemowych i grup kolejno\9cci ³adowania. Je¿eli sk³adnik systemu jest zatrzymany lub nie dzia³a prawid³owo, mo¿e to mieæ.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
-  LTEXT "Ta us³uga jest zale¿na od nastêpuj¹cych sk³adników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
+  LTEXT "Niektóre usługi są zależne od innych usług, sterowników systemowych i grup kolejności ładowania. Jeżeli składnik systemu jest zatrzymany lub nie działa prawidłowo, zależne od niego usługi nie uruchomią się.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
+  LTEXT "Ta usługa jest zależna od następujących składników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
   LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
 END
 
 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
-CAPTION "Utwórz us³ugê"
+CAPTION "Utwórz usługę"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
@@ -131,24 +132,24 @@ BEGIN
   EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
   EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
   EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-  LTEXT "*Nazwa us³ugi", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
-  LTEXT "*Nazwa wy\9cwietlana", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
-  LTEXT "*\8ccie¿ka do aplikacji", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
+  LTEXT "*Nazwa usługi", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
+  LTEXT "*Nazwa wyświetlana", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
+  LTEXT "*Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
   LTEXT "Opis", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
   PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
-  LTEXT "Dodatkowe opcje (kliknij Pomoc, aby zobaczyæ szczegó³y)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
+  LTEXT "Dodatkowe opcje (kliknij Pomoc, aby zobaczyć szczegóły)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
   PUSHBUTTON "Pomoc", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
 END
 
 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
-CAPTION "Usuñ us³ugê"
+CAPTION "Usuń usługę"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
 BEGIN
   ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
-  LTEXT "Czy na pewno chcesz usun¹æ nastêpuj¹c¹ us³ugê?", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
-  LTEXT "Nazwa us³ugi:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
+  LTEXT "Czy na pewno chcesz usunąć następującą usługę?", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
+  LTEXT "Nazwa usługi:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
   LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
   EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
   PUSHBUTTON "Tak", IDOK, 26, 129, 54, 13
@@ -165,7 +166,7 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
-CAPTION "Us³uga kontrolna"
+CAPTION "Usługa kontrolna"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
@@ -192,44 +193,44 @@ BEGIN
   IDS_SERVICES_STARTED "Uruchomiono"
   IDS_SERVICES_STOPPED "Zatrzymano"
   IDS_SERVICES_AUTO "Automatyczny"
-  IDS_SERVICES_MAN "Rêczny"
-  IDS_SERVICES_DIS "Wy³¹czony"
+  IDS_SERVICES_MAN "Ręczny"
+  IDS_SERVICES_DIS "Wyłączony"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_NUM_SERVICES "Numer us³ugi: %d"
-  IDS_STOP_DEPENDS "Kiedy %s siê zatrzyma, inne us³ugi równie¿ siê zatrzymaj¹"
-  IDS_NO_DEPENDS "<Brak zale¿no\9cci>"
-  IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_NUM_SERVICES "Numer usługi: %d"
+  IDS_STOP_DEPENDS "Kiedy %s się zatrzyma, inne usługi od niej zależne również się zatrzymają"
+  IDS_NO_DEPENDS "<Brak zależności>"
+  IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROP "W³a\9cciwo\9cci"
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Od\9cwie¿"
-  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Eksportuj listê"
-  IDS_TOOLTIP_CREATE "Utwórz now¹ us³ugê"
-  IDS_TOOLTIP_DELETE "Usuñ istniej¹c¹ us³ugê"
-  IDS_TOOLTIP_START "Uruchom us³ugê"
-  IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj us³ugê"
-  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Wstrzymaj us³ugê"
-  IDS_TOOLTIP_RESTART "Wznów us³ugê"
+  IDS_TOOLTIP_PROP "Właściwości"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
+  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Eksportuj listę"
+  IDS_TOOLTIP_CREATE "Utwórz nową usługę"
+  IDS_TOOLTIP_DELETE "Usuń istniejącą usługę"
+  IDS_TOOLTIP_START "Uruchom usługę"
+  IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj usługę"
+  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Wstrzymaj usługę"
+  IDS_TOOLTIP_RESTART "Wznów usługę"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS usi³uje uruchomiæ nastêpuj¹c¹ us³ugê"
-  IDS_PROGRESS_INFO_STOP  "ReactOS usi³uje zatrzymaæ nastêpuj¹c¹ us³ugê"
-  IDS_CREATE_SUCCESS "Us³uga utworzona pomy\9clnie"
-  IDS_DELETE_SUCCESS "Us³uga skasowana pomy\9clnie"
-  IDS_CREATE_REQ "Pola oznaczone gwiazdkami\ns¹ obowi¹zkowe"
-  IDS_DELETE_STOP "Musisz rêcznie zatrzymaæ us³ugê przed usuniêciem!"
+  IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS usiłuje uruchomić następującą usługę"
+  IDS_PROGRESS_INFO_STOP  "ReactOS usiłuje zatrzymać następującą usługę"
+  IDS_CREATE_SUCCESS "Usługa utworzona pomyślnie"
+  IDS_DELETE_SUCCESS "Usługa skasowana pomyślnie"
+  IDS_CREATE_REQ "Pola oznaczone gwiazdkami\nsą obowiązkowe"
+  IDS_DELETE_STOP "Musisz ręcznie zatrzymać usługę przed jej usunięciem!"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_HELP_OPTIONS "OPCJE TWORZENIA:\r\nUWAGA: Nazwa opcji zawiera znak równo\9cci.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
+  IDS_HELP_OPTIONS "OPCJE TWORZENIA:\r\nUWAGA: Nazwa opcji zawiera znak równości.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (domyślnie = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (domyślnie = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (domyślnie = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(oddzielone / (slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (domyślnie = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
 END
 #define IDS_HINT_BLANK          20000
 #define IDS_HINT_EXPORT         20001
@@ -259,40 +260,40 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_HINT_BLANK        " "
-  IDS_HINT_EXPORT       " Eksportuj aktualn¹ listê do pliku."
-  IDS_HINT_EXIT         " Wyjd\9f z programu."
+  IDS_HINT_EXPORT       " Eksportuj aktualną listę do pliku."
+  IDS_HINT_EXIT         " Wyjdź z programu."
 
-  IDS_HINT_CONNECT      " Zarz¹dzaj ró¿nymi komputerami."
-  IDS_HINT_START        " Uruchom wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_STOP         " Zatrzymaj wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_PAUSE        " Wstrzymaj wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_RESUME       " Wznów wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_RESTART      " Zatrzymaj i uruchom wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_REFRESH      " Od\9cwie¿ listê us³ug."
-  IDS_HINT_EDIT         " Edytuj w³a\9cciwo\9cci wybranej us³ugi."
-  IDS_HINT_CREATE       " Utwórz now¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_DELETE       " Usuñ wybran¹ us³ugê."
-  IDS_HINT_PROP         " Otwarty wykaz w³a\9cciwo\9cci dla aktualnej selekcji."
+  IDS_HINT_CONNECT      " Zarządzaj różnymi komputerami."
+  IDS_HINT_START        " Uruchom wybraną usługę."
+  IDS_HINT_STOP         " Zatrzymaj wybraną usługę."
+  IDS_HINT_PAUSE        " Wstrzymaj wybraną usługę."
+  IDS_HINT_RESUME       " Wznów wybraną usługę."
+  IDS_HINT_RESTART      " Zrestartuj wybraną usługę."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Odśwież listę usług."
+  IDS_HINT_EDIT         " Edytuj właściwości wybranej usługi."
+  IDS_HINT_CREATE       " Utwórz nową usługę."
+  IDS_HINT_DELETE       " Usuń wybraną usługę."
+  IDS_HINT_PROP         " Otwarte okno właściwości dla wybranej usługi."
 
-  IDS_HINT_LARGE        " Poka¿ elementy przy u¿yciu du¿ych ikon."
-  IDS_HINT_SMALL        " Poka¿ elementy przy u¿yciu ma³ych ikon."
-  IDS_HINT_LIST         " Poka¿ elementy w postaci listy."
-  IDS_HINT_DETAILS      " Pokazuj informacje o ka¿dym elemencie w oknie."
+  IDS_HINT_LARGE        " Pokaż elementy przy użyciu dużych ikon."
+  IDS_HINT_SMALL        " Pokaż elementy przy użyciu małych ikon."
+  IDS_HINT_LIST         " Pokaż elementy w postaci listy."
+  IDS_HINT_DETAILS      " Pokazuj informacje o każdym elemencie w oknie."
   IDS_HINT_CUST         " Dostosuj widok."
 
-  IDS_HINT_HELP         " Poka¿ okno pomocy."
-  IDS_HINT_ABOUT        " Us³ugi - informacje."
+  IDS_HINT_HELP         " Pokaż okno pomocy."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Usługi - informacje."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Przywróæ to okno do normalnej wielko\9cci."
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Przesuñ to okno."
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Zmienia wielko\9cæ tego okna."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Przywróć to okno do normalnej wielkości."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Przesuń to okno."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Zmienia wielkość tego okna."
   IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ukryj to okno do ikony."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozwiñ to okno na pe³ny ekran."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozwiń to okno na pełny ekran."
   IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Zamknij to okno."
 END
 
 /* Application title */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME "Mened¿er Us³ug ReactOS"
+  IDS_APPNAME "Menedżer Usług ReactOS"
 END
index 82948f3..fd87ba4 100644 (file)
@@ -1,7 +1,5 @@
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
   POPUP "&Fișier"
index 2b1aed5..853f80a 100644 (file)
@@ -31,10 +31,13 @@ IDI_DRIVER      ICON "res/driver.ico"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index b37039a..4a17d79 100644 (file)
@@ -1,9 +1,10 @@
 /*
- * PROJECT:     PAINT for ReactOS
- * LICENSE:     unknown (LGPL assumed)
- * FILE:        base/applications/paint/lang/pl-PL.rc
- * PURPOSE:     Polish Language resource file
- * TRANSLATORS: Caemyr - Olaf Siejka (May,2009), Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         PROJECT:     PAINT for ReactOS
+ *         LICENSE:     unknown (LGPL assumed)
+ *         FILE:        base/applications/paint/lang/pl-PL.rc
+ *         PURPOSE:     Polish Language resource file
+ *         TRANSLATORS: Caemyr - Olaf Siejka (May,2009), Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -13,27 +14,27 @@ BEGIN
     POPUP "&Plik"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nowy\tCtrl+N", IDM_FILENEW
-        MENUITEM "&Otwórz...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
+        MENUITEM "&Otwórz...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
         MENUITEM "&Zapisz\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
         MENUITEM "Zapisz &jako...", IDM_FILESAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Ustaw jako tapetê (s¹siaduj¹ce)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
-        MENUITEM "Ustaw jako tapetê (wy\9crodkowana)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
-        MENUITEM "Ustaw jako tapetê (rozci¹gniêta)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
+        MENUITEM "Ustaw jako tapetę (sąsiadujące)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
+        MENUITEM "Ustaw jako tapetę (wyśrodkowana)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
+        MENUITEM "Ustaw jako tapetę (rozciągnięta)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Wyjd\9f\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
+        MENUITEM "&Wyjdź\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
     END
 
     POPUP "&Edytuj"
     BEGIN
         MENUITEM "Cofnij\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
-        MENUITEM "Ponów\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
+        MENUITEM "Ponów\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Wytnij\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
         MENUITEM "Kopiuj\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
         MENUITEM "Wklej\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
-        MENUITEM "Usuñ zaznaczenie\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
-        MENUITEM "Odwróæ zaznaczenie", IDM_EDITINVERTSELECTION
+        MENUITEM "Usuń zaznaczenie\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
+        MENUITEM "Odwróć zaznaczenie", IDM_EDITINVERTSELECTION
         MENUITEM "Zaznacz wszystko\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Kopiuj do...", IDM_EDITCOPYTO
@@ -42,14 +43,14 @@ BEGIN
 
     POPUP "&Widok"
     BEGIN
-        MENUITEM "Pasek narzêdzi\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
-        MENUITEM "Paleta kolorów\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
+        MENUITEM "Pasek narzędzi\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
+        MENUITEM "Paleta kolorów\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
         MENUITEM "Pasek stanu", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
         MENUITEM "Pasek tekstu", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "Powiêkszenie"
+        POPUP "Powiększenie"
         BEGIN
-            POPUP "Zdefiniowane przez u¿ytkownika"
+            POPUP "Zdefiniowane przez użytkownika"
             BEGIN
                 MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
                 MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
@@ -60,20 +61,20 @@ BEGIN
                 MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
             END
             MENUITEM SEPARATOR
-            MENUITEM "Poka¿ siatkê", IDM_VIEWSHOWGRID
-            MENUITEM "Poka¿ miniaturê", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
+            MENUITEM "Pokaż siatkę", IDM_VIEWSHOWGRID
+            MENUITEM "Pokaż miniaturkę", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
         END
-        MENUITEM "Pe³ny ekran\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
+        MENUITEM "Pełny ekran\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
     END
     
     POPUP "&Obraz"
     BEGIN
-        MENUITEM "Obrót/Odbicie...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+        MENUITEM "Obrót/Odbicie...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
         MENUITEM "Zmiana rozmiaru...\tCtrl+W", IDM_IMAGECHANGESIZE
         MENUITEM "Kadrowanie", IDM_IMAGECROP
-        MENUITEM "Odwrócenie kolorów\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
+        MENUITEM "Odwrócenie kolorów\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
         MENUITEM "Atrybuty...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
-        MENUITEM "Wyczy\9cæ obraz\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
+        MENUITEM "Wyczyść obraz\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
         MENUITEM "Rysuj nieprzezroczyste", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
     END
     
@@ -115,15 +116,15 @@ END
 IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Obrót i odbicie lustrzane"
+CAPTION "Obrót i odbicie lustrzane"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Obrót lub odbicie", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
+    GROUPBOX "Obrót lub odbicie", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
     AUTORADIOBUTTON "Odbicie poziome", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Odbicie pionowe", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Obrót o k¹t:", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
-    AUTORADIOBUTTON "90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
-    AUTORADIOBUTTON "180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
-    AUTORADIOBUTTON "270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "Obrót o kąt:", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
+    AUTORADIOBUTTON "90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 8, 48, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
 END
@@ -135,24 +136,24 @@ CAPTION "Atrybuty"
 BEGIN
     EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 40, 40, 35, 12
     EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 110, 40, 35, 12
-    LTEXT "Szeroko\9cæ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
-    LTEXT "Wysoko\9cæ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 30, 10
+    LTEXT "Szerokość:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
+    LTEXT "Wysokość:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 30, 10
     LTEXT "Data:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
     LTEXT "Rozmiar:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
-    LTEXT "Rozdzielczo\9cæ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
-    LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
-    LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
-    LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
+    LTEXT "Rozdzielczość:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
+    LTEXT "Niedostępny", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
+    LTEXT "Niedostępny", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
+    LTEXT "Niedostępny", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
     GROUPBOX "Jednostki", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
     AUTORADIOBUTTON "Cale", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "cm", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
     AUTORADIOBUTTON "Piksele", IDD_ATTRIBUTESRB3, 92, 69, 35, 10
     GROUPBOX "Kolory", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 139, 27
-    AUTORADIOBUTTON "Czerñ i biel", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Czerń i biel", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Kolory", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Domy\9clne", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Domyślne", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
 END
 
 IDD_CHANGESIZE DIALOGEX 100, 100, 210, 80
@@ -160,7 +161,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Zmiana rozmiaru"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Zmieñ rozmiar", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
+    GROUPBOX "Zmień rozmiar", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
     ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON1, 12, 18, 32, 32
     LTEXT "Poziomo:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 40, 10
     EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 90, 23, 32, 12
@@ -178,28 +179,28 @@ BEGIN
     IDS_PROGRAMNAME, "Paint"
     IDS_WINDOWTITLE, "%s - Paint"
     IDS_INFOTITLE, "Paint dla ReactOS"
-    IDS_INFOTEXT, "Paint dla ReactOS jest dostêpny na licencji GNU Lesser General Public License (LGPL) wersja 3 (www.gnu.org)"
-    IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Czy chcesz zapisaæ zmiany do %s?"
+    IDS_INFOTEXT, "Paint dla ReactOS jest dostępny na licencji GNU Lesser General Public License (LGPL) wersja 3 (www.gnu.org)"
+    IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Czy chcesz zapisać zmiany do %s?"
     IDS_DEFAULTFILENAME, "Nienazwany.bmp"
     IDS_MINIATURETITLE, "Miniatura"
     IDS_TOOLTIP1, "Zaznaczenie dowolne"
     IDS_TOOLTIP2, "Zaznaczenie"
     IDS_TOOLTIP3, "Gumka"
-    IDS_TOOLTIP4, "Wype³nij kolorem"
+    IDS_TOOLTIP4, "Wypełnij kolorem"
     IDS_TOOLTIP5, "Wybierz kolor"
-    IDS_TOOLTIP6, "Przybli¿enie"
-    IDS_TOOLTIP7, "O³ówek"
-    IDS_TOOLTIP8, "Pêdzel"
+    IDS_TOOLTIP6, "Przybliżenie"
+    IDS_TOOLTIP7, "Ołówek"
+    IDS_TOOLTIP8, "Pędzel"
     IDS_TOOLTIP9, "Aerograf"
     IDS_TOOLTIP10, "Tekst"
     IDS_TOOLTIP11, "Linia"
     IDS_TOOLTIP12, "Krzywa Beziera"
-    IDS_TOOLTIP13, "Prostok¹t"
-    IDS_TOOLTIP14, "Wielok¹t"
+    IDS_TOOLTIP13, "Prostokąt"
+    IDS_TOOLTIP14, "Wielokąt"
     IDS_TOOLTIP15, "Elipsa"
-    IDS_TOOLTIP16, "Zaokr¹glony Prostok¹t"
+    IDS_TOOLTIP16, "Zaokrąglony Prostokąt"
     IDS_OPENFILTER, "Pliki Bitmapy (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Wszystkie pliki (*.*)\1*.*\1"
     IDS_SAVEFILTER, "Bitmapa 24 bit (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
-    IDS_FILESIZE, "%d bajtów"
+    IDS_FILESIZE, "%d bajtów"
     IDS_PRINTRES, "%d x %d pikseli na metr"
 END
index 38ca5d4..bf69e22 100644 (file)
@@ -8,8 +8,6 @@
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 ID_MENU MENU
 BEGIN
     POPUP "&Fișier"
index 75db8c8..e80d757 100644 (file)
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/pt-PT.rc"
 // cp 1250 languages
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/hu-HU.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 // cp 1251 languages
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index f810620..6b0002d 100644 (file)
@@ -1,9 +1,10 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
- * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -13,17 +14,17 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX        "Ustawienia logowania",IDC_STATIC,7,7,228,89
-    GROUPBOX        "Ustawienia po³¹czenia",IDC_STATIC,7,103,228,65
+    GROUPBOX        "Ustawienia połączenia",IDC_STATIC,7,103,228,65
     ICON            "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
     LTEXT           "Wpisz adres serwera",IDC_STATIC,47,24,81,8
     LTEXT           "Serwer:",IDC_STATIC,47,41,25,8
-    LTEXT           "Nazwa u¿ytkownika:",IDC_STATIC,47,58,38,8
+    LTEXT           "Nazwa użytkownika:",IDC_STATIC,47,58,38,8
     COMBOBOX        IDC_SERVERCOMBO,79,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "Zapisz",IDC_SAVE,67,139,50,14
     PUSHBUTTON      "Zapisz jako...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
-    PUSHBUTTON      "Otwórz...",IDC_OPEN,177,139,50,14
+    PUSHBUTTON      "Otwórz...",IDC_OPEN,177,139,50,14
     ICON            "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
-    LTEXT           "Zapisz obecne po³¹czenie albo otwórz ju¿ istniej¹cy plik z ustawieniami",IDC_STATIC,50,115,172,20
+    LTEXT           "Zapisz obecne połączenie albo otwórz już istniejący plik z ustawieniami",IDC_STATIC,50,115,172,20
 END
 
 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
@@ -31,25 +32,25 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX        "Rozmiar pulpitu zdalnego",IDC_STATIC,7,7,228,68
-    GROUPBOX        "Liczba kolorów",IDC_STATIC,7,83,228,85
+    GROUPBOX        "Liczba kolorów",IDC_STATIC,7,83,228,85
     ICON            "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
     ICON            "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
-    LTEXT           "Ustaw rozmiar twojego pulpitu zdalnego. Przesuñ suwak do koñca w prawo, aby uruchomiæ pulpit na pe³nym ekranie",IDC_STATIC,53,22,175,21
+    LTEXT           "Ustaw rozmiar twojego pulpitu zdalnego. Przesuń suwak do końca w prawo, aby uruchomić pulpit na pełnym ekranie",IDC_STATIC,53,22,175,21
     CONTROL         "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
     COMBOBOX        IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     CONTROL         "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
-    LTEXT           "Uwaga: Ustawienia na komputerze zdalnym maj¹ pierwszeñstwo nad bierz¹cymi.",IDC_STATIC,56,143,165,18
+    LTEXT           "Uwaga: Ustawienia na komputerze zdalnym mają pierwszeństwo nad bieżącymi.",IDC_STATIC,56,143,165,18
     LTEXT           "Mniej",IDC_STATIC,35,42,15,8
-    LTEXT           "Wiêcej",IDC_STATIC,189,42,17,8
+    LTEXT           "Więcej",IDC_STATIC,189,42,17,8
     LTEXT           "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
 END
 
 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 262
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Po³¹czenie pulpitu zdalnego"
+CAPTION "Połączenie pulpitu zdalnego"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON   "Po³¹cz",IDOK,147,245,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Połącz",IDOK,147,245,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,203,245,50,14
     CONTROL         "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,50,246,190
 END
@@ -57,15 +58,15 @@ END
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-    IDS_TAB_GENERAL         "Ogólne"
+    IDS_TAB_GENERAL         "Ogólne"
     IDS_TAB_DISPLAY         "Ekran"
-    IDS_256COLORS           "256 kolorów"
-    IDS_HIGHCOLOR15         "32,768 kolorów (15 bit)"
-    IDS_HIGHCOLOR16         "65,536 kolorów (16 bit)"
-    IDS_HIGHCOLOR24         "16,777,216 kolorów (24 bit)"
+    IDS_256COLORS           "256 kolorów"
+    IDS_HIGHCOLOR15         "32,768 kolorów (15 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR16         "65,536 kolorów (16 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR24         "16,777,216 kolorów (24 bit)"
     IDS_PIXEL               "%lux%lu pikseli"
-    IDS_FULLSCREEN          "Pe³ny ekran"
+    IDS_FULLSCREEN          "Pełny ekran"
     IDS_BROWSESERVER        "<Wybierz inne...>"
     IDS_HEADERTEXT1         "Pulpit zdalny"
-    IDS_HEADERTEXT2         "Po³¹czenie"
+    IDS_HEADERTEXT2         "Połączenie"
 END
index d933a50..881c815 100644 (file)
@@ -24,8 +24,11 @@ IDB_SPECT   BITMAP "res/spectrum.bmp"
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 04af250..ec1c5cb 100644 (file)
 #include "lang/id-ID.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
-
-
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 6f81359..a806cc7 100644 (file)
@@ -1,10 +1,10 @@
 /*
  *         translated by TestamenT
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- *
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -18,7 +18,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_OTHER   "inny  rodzaj karty"
+  IDS_OTHER   "inny rodzaj karty"
   IDS_ETH     "karta Ethernet"
   IDS_TOKEN   "karta Token Ring"
   IDS_FDDI    "karta FDDI"
@@ -31,44 +31,44 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 /* Please keep the spacing/formatting as per En.rc when translating */
   IDS_USAGE
-    "\nSPOSÓB U¯YCIA:\n \
+    "\nSPOSÓB UŻYCIA:\n \
         ipconfig [/? | /all | /renew [karta] | /release [karta] |\n \
                   /flushdns | /displaydns | /registerdns \n \
                   /showclassid karta |\n \
                   /setclassid karta [identyfikator_klasy] ]\n \
     \n \
     gdzie\n \
-        karta           Nazwa po³¹czenia\n \
-                        (dozwolone symbole zastêpcze * i ?, zobacz przyk³ady)\n \
+        karta           Nazwa połączenia\n \
+                        (dozwolone symbole zastępcze * i ?, zobacz przykłady)\n \
     \n \
          Opcje:\n \
-           /?           Wy\9cwietla ten komunikat pomocy.\n \
-           /all         Wy\9cwietla pe³ne informacje o konfiguracji.\n \
-           /release     Zwalnia adres IP dla okre\9clonej karty.\n \
-           /renew       Odnawia adres IP dla okre\9clonej karty.\n \
-           /flushdns    Czy\9cci bufor programu rozpoznaj¹cego nazwy DNS.\n \
-           /registerdns Od\9cwie¿a wszystkie dzier¿awy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS.\n \
-           /displaydns  Wy\9cwietla zawarto\9cæ buforu programu rozpoznaj¹cego nazwy DNS.\n \
-           /showclassid Wy\9cwietla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla karty.\n \
+           /?           Wyświetla ten komunikat pomocy.\n \
+           /all         Wyświetla pełne informacje o konfiguracji.\n \
+           /release     Zwalnia adres IP dla określonej karty.\n \
+           /renew       Odnawia adres IP dla określonej karty.\n \
+           /flushdns    Czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS.\n \
+           /registerdns Odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS.\n \
+           /displaydns  Wyświetla zawartość buforu programu rozpoznającego nazwy DNS.\n \
+           /showclassid Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla karty.\n \
            /setclassid  Modyfikuje identyfikator klasy DHCP.\n \
     \n \
-    Zachowanie domy\9clne to wy\9cwietlanie tylko adresu IP, maski podsieci i bramy\n \
-    domy\9clnej dla ka¿dej karty zwi¹zanej z protoko³em TCP/IP.\n \
+    Zachowanie domyślne to wyświetlanie tylko adresu IP, maski podsieci i bramy\n \
+    domyślnej dla każdej karty związanej z protokołem TCP/IP.\n \
     \n \
-    Je\9cli dla prze³¹czników Release i Renew nie zostanie okre\9clona nazwa karty,\n \
-    zwolnieniu lub odnowieniu ulegaj¹ dzier¿awy adresów IP dla wszystkich kart\n \
-    zwi¹zanych z protoko³em TCP/IP.\n \
+    Jeśli dla parametrów Release i Renew nie zostanie określona nazwa karty,\n \
+    zwolnieniu lub odnowieniu ulegają dzierżawy adresów IP dla wszystkich kart\n \
+    związanych z protokołem TCP/IP.\n \
     \n \
-    Je\9cli dla prze³¹cznika Setclassid nie zostanie okre\9clony parametr\n \
+    Jeśli dla parametru Setclassid nie zostanie określony\n \
     identyfikator_klasy, to identyfikator_klasy jest usuwany.\n \
     \n \
-    Przyk³ady:\n \
+    Przykłady:\n \
         > ipconfig                   ... Pokazuje informacje.\n \
-        > ipconfig /all              ... Pokazuje szczegó³owe informacje.\n \
+        > ipconfig /all              ... Pokazuje szczegółowe informacje.\n \
         > ipconfig /renew            ... Odnawia wszystkie karty.\n \
-        > ipconfig /renew EL*        ... Odnawia ka¿de po³¹czenie o nazwie\n \
-                                         zaczynaj¹cej siê od EL\n \
-        > ipconfig /release *Con*    ... Zwalnia wszystkie pasuj¹ce po³¹czenia,\n \
-                                         np. ""Po³¹czenie lokalne 1"" lub\n \
-                                             ""Po³¹czenie lokalne 2""\n"
+        > ipconfig /renew EL*        ... Odnawia każde połączenie o nazwie\n \
+                                         zaczynającej się od EL\n \
+        > ipconfig /release *Poł*    ... Zwalnia wszystkie pasujące połączenia,\n \
+                                         np. ""Połączenie lokalne 1"" lub\n \
+                                             ""Połączenie lokalne 2""\n"
 END
index 4879773..5c17cb4 100644 (file)
@@ -1,41 +1,42 @@
 /*
- *         translated by Caemyr (Olaf Siejka)
- *       caemyr@gmail.com
-   *     Jan, 2011
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2011)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nSposób u¿ycia: ping [-t] [-n ilo\9cæ] [-l bajtów] [-w czas] host-docelowy\n\n\
+    IDS_USAGE "\nSposób użycia: ping [-t] [-n ilość] [-l bajtów] [-w czas] host-docelowy\n\n\
 Opcje:\n\
-    -t             Pinguj wskazanego hosta w sposób ci¹g³y.\n\
-                   Aby przerwaæ - wci\9cnij Control C.\n\
-    -n ilo\9cæ     Ilo\9cæ prób pingowania.\n\
-    -l bajtów   Rozmiar pakietu echo w bajtach     .\n\
-    -w czas     Opó\9fnienie oczekiwanej odpowiedzi, w milisekundach.\n\n\0"
+    -t             Pinguj wskazanego hosta w sposób ciągły.\n\
+                   Aby przerwać - wciśnij Control C.\n\
+    -n ilość     Ilość prób pingowania.\n\
+    -l bajtów   Rozmiar pakietu echo w bajtach     .\n\
+    -w czas     Opóźnienie oczekiwanej odpowiedzi, w milisekundach.\n\n\0"
 
-    IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPingowanie %1 [%2] przy u¿yciu %3!d! bajtów danych:\n\n\0"
-    IDS_PING_STATISTICS             "\nStatystyka wyników badania hosta %1:\n\0"
-    IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Pakiety: Wys³ane = %1!d!, Odebrane = %2!d!, Utracone = %3!d! (%4!d!%% strat),\n\0"
-    IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP      "Ca³kowity, przybli¿ony czas podró¿y pakietu w millisekundach:\n\0"
-    IDS_MIN_MAX_AVERAGE             "    Minimum = %1, Maksimum = %2, U\9credniony = %3\n\0"
-    IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES        "Brak dostêpnych zasobów.\n\0"
+    IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPingowanie %1 [%2] przy użyciu %3!d! bajtów danych:\n\n\0"
+    IDS_PING_STATISTICS             "\nStatystyka rezultatu badania hosta %1:\n\0"
+    IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Pakiety: Wysłane = %1!d!, Odebrane = %2!d!, Utracone = %3!d! (%4!d!%% strat),\n\0"
+    IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP      "Całkowity, przybliżony czas podróży pakietu w millisekundach:\n\0"
+    IDS_MIN_MAX_AVERAGE             "    Minimum = %1, Maksimum = %2, Uśredniony = %3\n\0"
+    IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES        "Brak dostępnych zasobów.\n\0"
     IDS_UNKNOWN_HOST                "Nieznany host %1.\n\0"
-    IDS_SETSOCKOPT_FAILED           "B³¹d w setsockopt (%1!d!).\n\0"
-    IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET     "B³¹d podczas tworzenia gniazda (#%1!d!).\n\0"
-    IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK      "B³¹d podczas inicjalizacji winsock dll.\n\0"
-    IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED      "Brak nazwy hosta b¹d\9f adresu IP.\n\0"
-    IDS_BAD_PARAMETER               "Nieprawid³owy parametr %1.\n\0"
-    IDS_BAD_OPTION_FORMAT           "Nieprawid³owy format opcji %1.\n\0"
-    IDS_BAD_OPTION                  "Nieprawid³owa opcja %1.\n\0"
-    IDS_BAD_VALUE_OPTION_L          "Nieprawid³owa warto\9cæ dla opcji -l, wymagana liczba naturalna od 0 do %1!d!.\n\0"
-    IDS_REPLY_FROM                  "Odpowied\9f z %1: bajtów=%2!d! czas%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
-    IDS_DEST_UNREACHABLE            "Host docelowy nieosi¹galny.\n\0"
-    IDS_COULD_NOT_TRANSMIT          "B³¹d podczas transmisji danych (%1!d!).\n\0"
-    IDS_COULD_NOT_RECV              "B³¹d podczas odbioru danych (%1!d!).\n\0"
+    IDS_SETSOCKOPT_FAILED           "Błąd w setsockopt (%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET     "Błąd podczas tworzenia gniazda (#%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK      "Błąd podczas inicjalizacji winsock dll.\n\0"
+    IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED      "Brak nazwy hosta bądź adresu IP.\n\0"
+    IDS_BAD_PARAMETER               "Nieprawidłowy parametr %1.\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION_FORMAT           "Nieprawidłowy format opcji %1.\n\0"
+    IDS_BAD_OPTION                  "Nieprawidłowa opcja %1.\n\0"
+    IDS_BAD_VALUE_OPTION_L          "Nieprawidłowa wartość dla opcji -l, wymagana liczba naturalna od 0 do %1!d!.\n\0"
+    IDS_REPLY_FROM                  "Odpowiedź z %1: bajtów=%2!d! czas%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
+    IDS_DEST_UNREACHABLE            "Host docelowy nieosiągalny.\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_TRANSMIT          "Błąd podczas transmisji danych (%1!d!).\n\0"
+    IDS_COULD_NOT_RECV              "Błąd podczas odbioru danych (%1!d!).\n\0"
     IDS_REQUEST_TIMEOUT             "Brak odpowiedzi.\n\0"
     IDS_MS                          "ms\0"
     IDS_1MS                         "1ms\0"
index e406d71..a45986f 100644 (file)
@@ -13,6 +13,9 @@
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
index baea41a..e88eafa 100644 (file)
@@ -1,9 +1,7 @@
 /*
  *  Notepad (Armenian resources)
  */
-
-#pragma code_page(65001) /* Unicode only */
-
 LANGUAGE LANG_ARMENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 ID_ACCEL ACCELERATORS
index a99bf75..1c03340 100644 (file)
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  *
- * small changes by TestamenT
- * testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- *
- * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
- */
+  *         small changes by TestamenT
+  *         testament@users.sourceforge.net
+  *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+  *
+  *         updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
+  *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -52,7 +53,7 @@ BEGIN
     POPUP "&Plik"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nowy\tCtrl+N",           CMD_NEW
-        MENUITEM "&Otwórz\tCtrl+O",         CMD_OPEN
+        MENUITEM "&Otwórz\tCtrl+O",         CMD_OPEN
         MENUITEM "&Zapisz\tCtrl+S",         CMD_SAVE
         MENUITEM "Z&apisz jako...",         CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -60,7 +61,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Ustawienia strony...",   CMD_PAGE_SETUP
         MENUITEM "Ustawienia &drukarki...", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Zakoñ&cz",                CMD_EXIT
+        MENUITEM "Zakoń&cz",                CMD_EXIT
     END
     POPUP "&Edycja"
     BEGIN
@@ -69,12 +70,12 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Wytnij\tCtrl+X",           CMD_CUT
         MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C",           CMD_COPY
         MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V",            CMD_PASTE
-        MENUITEM "&Usuñ\tDel",                CMD_DELETE
+        MENUITEM "&Usuń\tDel",                CMD_DELETE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Znajd\9f\tCtrl+F",           CMD_SEARCH
-        MENUITEM "Z&najd\9f nastêpny\tF3",      CMD_SEARCH_NEXT
-        MENUITEM "Zamieñ\tCtrl+H",            CMD_REPLACE
-        MENUITEM "Id\9f do...\tCtrl+G",         CMD_GOTO
+        MENUITEM "&Znajdź\tCtrl+F",           CMD_SEARCH
+        MENUITEM "Z&najdź następny\tF3",      CMD_SEARCH_NEXT
+        MENUITEM "Zamień\tCtrl+H",            CMD_REPLACE
+        MENUITEM "Idź do...\tCtrl+G",         CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Zaznacz w&szystko\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
         MENUITEM "Godzina/&Data\tF5",         CMD_TIME_DATE
@@ -84,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Zawijanie wierszy", CMD_WRAP
         MENUITEM "Czci&onka...",       CMD_FONT
     END
-    POPUP "P&odgl¹d"
+    POPUP "P&odgląd"
     BEGIN
         MENUITEM "Pasek &stanu", CMD_STATUSBAR
     END
@@ -106,7 +107,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Ustawienia strony"
 BEGIN
-LTEXT    "&Nag³ówek:",  0x140,   10, 07, 40, 15
+LTEXT    "&Nagłówek:",  0x140,   10, 07, 40, 15
 EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT    "&Stopka:",  0x142,   10, 24, 40, 15
 EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
@@ -114,7 +115,7 @@ EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TAB
 GROUPBOX "&Marginesy:",      0x144,     10, 43,160, 45
 LTEXT    "&Lewy:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "&Górny:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT    "&Górny:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT    "P&rawy:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
@@ -136,14 +137,14 @@ BEGIN
 COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Kodowanie:",0x155,5,2,41,12
 COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Linie koñca:",0x156,5,20,41,12
+LTEXT           "Linie końca:",0x156,5,20,41,12
 END
 
 /* Dialog 'Go To' */
 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Id\9f do linii"
+CAPTION "Idź do linii"
 BEGIN
 EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Numer linii:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
@@ -168,7 +169,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  STRING_LICENSE, "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  STRING_LICENSE, "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -181,27 +182,22 @@ STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 mm"     /* FIXME */
 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 mm"     /* FIXME */
 
 STRING_NOTEPAD,                                 "Notatnik"
-STRING_ERROR,                                   "B£¥D"
-STRING_WARNING,                                 "OSTRZE¯ENIE"
+STRING_ERROR,                                   "Błąd"
+STRING_WARNING,                                 "OSTRZEŻENIE"
 STRING_INFO,                                    "Informacja"
 
-STRING_UNTITLED,                                "(bez tytu³u)"
+STRING_UNTITLED,                                "(bez tytułu)"
 
 STRING_ALL_FILES,                               "Wszystkie pliki (*.*)"
 STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Pliki tekstowe (*.txt)"
 
-STRING_TOOLARGE,                                "Plik '%s' jest za du¿y dla Notatnika.\n \
-Proszê u¿yæ innego edytora."
-STRING_NOTEXT,                                  "Nie wprowadzi³e\9c ¿adnego tekstu. \
-\nProszê co\9c wpisaæ i spróbowaæ ponownie."
-STRING_DOESNOTEXIST,                            "Plik '%s' nie istnieje\n\n \
-Czy chcesz utworzyæ nowy plik?"
-STRING_NOTSAVED,                                "Plik '%s'\nzosta³ zmodyfikowany\n\n \
-Czy chcesz zachowaæ zmiany?"
-STRING_NOTFOUND,                                        "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'."
-STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Za ma³o pamiêci do wykonania tego zadania.\n \
-Zamknij jedn¹ lub wiêcej aplikacji, by zwiêkszyæ ilo\9cæ wolnej pamiêci."
-STRING_CANNOTFIND                               "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'"
+STRING_TOOLARGE,                                "Plik '%s' jest za duży dla Notatnika.\n \Proszę użyć innego edytora."
+STRING_NOTEXT,                                  "Nie wprowadziłeś żadnego tekstu.\n \Proszę coś wpisać i spróbować ponownie."
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Plik '%s' nie istnieje\n\n \Czy chcesz utworzyć nowy plik?"
+STRING_NOTSAVED,                                "Plik '%s'\nzostał zmodyfikowany\n\n \Czy chcesz zachować zmiany?"
+STRING_NOTFOUND,                                        "Nie można odnaleźć '%s'."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Za mało pamięci do wykonania tego zadania.\n \Zamknij jedną lub więcej aplikacji, by zwiększyć ilość wolnej pamięci."
+STRING_CANNOTFIND                               "Nie można odnaleźć '%s'"
 STRING_ANSI,                                    "ANSI"
 STRING_UNICODE,                                 "Unicode"
 STRING_UNICODE_BE,                              "Unicode (big endian)"
index d48e9c4..97ca383 100644 (file)
@@ -20,8 +20,6 @@
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 ID_ACCEL ACCELERATORS
 BEGIN
     "^A", CMD_SELECT_ALL
index d33e548..afc9c6a 100644 (file)
@@ -45,16 +45,14 @@ IDI_NPICON ICON "res/notepad.ico"
 #include "lang/fi-FI.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/hu-HU.rc"
-#include "lang/hy-AM.rc"
 #include "lang/id-ID.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-PT.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
+
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sl-SI.rc"
@@ -62,3 +60,9 @@ IDI_NPICON ICON "res/notepad.ico"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/hy-AM.rc"
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index 35057a8..0d140c6 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index efd5f98..95dda75 100644 (file)
@@ -3,8 +3,6 @@
  * UPDATED:     2010-12-12
  */
 
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index b7ddda3..8c05ad7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_GERMAN
 
 IDR_MAINMENU MENU
index c5e674e..677ca86 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 1af56cf..3ade82d 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 8b25bc8..2376d97 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 5bec94b..adfb35a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 59c0670..365c4ef 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index eeea091..2934321 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 7e88fce..ddb2093 100644 (file)
@@ -1,7 +1,10 @@
-// * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
-// * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
-
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
+/*
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
index 2b39ed5..5c2ae8a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#pragma code_page(65001) /* UTF-8 */
-
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index f4032f5..a4873c6 100644 (file)
@@ -3,8 +3,6 @@
  * LAST CHANGE:  26-07-2010
  */
 
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index d9c775f..3681f7a 100644 (file)
@@ -5,8 +5,6 @@
  * Translation:     Jaix Bly
  */
 
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 339f985..c133e97 100644 (file)
@@ -6,8 +6,6 @@
  * TRANSLATOR:  Sakara Yevhen, Igor Paliychuk
  */
 
-#pragma code_page(65001) // UTF-8
-
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index bd235c7..c9a3a27 100644 (file)
@@ -1,3 +1,4 @@
+#pragma code_page(65001)
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
@@ -11,4 +12,4 @@
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
-#include "lang/uk-UA.rc"
+#include "lang/uk-UA.rc"
\ No newline at end of file
index 43a0533..d0f6117 100644 (file)
@@ -1,16 +1,6 @@
 /*
  * Regedit resources
- *
- * Copyright 2005 Sebastian Gasiorek
- *
- * Update by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2007; May, 2011)
- * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- * http://www.reactos.org
- * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl; 
- *
- * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
- *
- * This library is free software; you can redistribute it and/or
+  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  * License as published by the Free Software Foundation; either
  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+ *
+ *         Copyright 2005 Sebastian Gasiorek
+ *
+ *         Update by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2007; May, 2011)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl; 
+ *         updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -44,7 +43,7 @@ IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "&Plik"
     BEGIN
-        MENUITEM "Za&koñcz",                       ID_REGISTRY_EXIT
+        MENUITEM "Za&kończ",                       ID_REGISTRY_EXIT
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
@@ -61,19 +60,19 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Eksportuj plik rejestru...",    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
 
         MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "£aduj Drzewo....",                            ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
-               MENUITEM "Wy³aduj Drzewo..",                            ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Ładuj Drzewo....",                           ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Wyładuj Drzewo..",                           ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
                MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Pod³¹cz rejestr sieciowy...",
+        MENUITEM "&Podłącz rejestr sieciowy...",
                                                    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
 
-        MENUITEM "&Od³¹cz rejestr sieciowy...",
+        MENUITEM "&Odłącz rejestr sieciowy...",
                                                    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
         , GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Drukuj\tCtrl+P",                ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Za&koñcz",                       ID_REGISTRY_EXIT
+        MENUITEM "Za&kończ",                       ID_REGISTRY_EXIT
     END
     POPUP "&Edycja"
     BEGIN
@@ -83,22 +82,22 @@ BEGIN
         BEGIN
             MENUITEM "&Klucz",                     ID_EDIT_NEW_KEY
             MENUITEM SEPARATOR
-            MENUITEM "Warto\9cæ &ci¹gu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-                       MENUITEM "Warto\9cæ &wieloci¹gu",                 ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-                       MENUITEM "Warto\9cæ ci¹gu &rozwijalnego", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &ciągu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "Wartość &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+           MENUITEM "Wartość &wielociągu",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+           MENUITEM "Wartość ciągu &rozwijalnego",  ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Uprawnienia...",               ID_EDIT_PERMISSIONS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "U&suñ\tDel",                     ID_EDIT_DELETE
-        MENUITEM "Z&mieñ nazwê",                   ID_EDIT_RENAME
+        MENUITEM "U&suń\tDel",                     ID_EDIT_DELETE
+        MENUITEM "Z&mień nazwę",                   ID_EDIT_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Kopiuj nazwê klucza",           ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM "&Kopiuj nazwę klucza",           ID_EDIT_COPYKEYNAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Znajd\9f\tCtrl+F",                ID_EDIT_FIND
-        MENUITEM "Zn&ajd\9f nastêpny\tF3",           ID_EDIT_FINDNEXT
+        MENUITEM "&Znajdź\tCtrl+F",                ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "Zn&ajdź następny\tF3",           ID_EDIT_FINDNEXT
     END
     POPUP "&Widok"
     BEGIN
@@ -106,13 +105,13 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Po&dziel",                       ID_VIEW_SPLIT
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Od\9cwie¿\tF5",                   ID_VIEW_REFRESH
+        MENUITEM "&Odśwież\tF5",                   ID_VIEW_REFRESH
     END
     POPUP "Ulu&bione"
     BEGIN
         MENUITEM "&Dodaj do ulubionych",           ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES
         , GRAYED
-        MENUITEM "&Usuñ ulubiony",                 ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
+        MENUITEM "&Usuń ulubiony",                 ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
         , GRAYED
     END
     POPUP "Pomo&c"
@@ -130,8 +129,8 @@ BEGIN
        MENUITEM "&Modyfikuj",                     ID_EDIT_MODIFY
        MENUITEM "Modyfikuj dane &binarne",        ID_EDIT_MODIFY_BIN
        MENUITEM SEPARATOR
-       MENUITEM "&Usuñ\tDel",                     ID_EDIT_DELETE
-       MENUITEM "&Zmieñ nazwê",                   ID_EDIT_RENAME
+       MENUITEM "&Usuń\tDel",                     ID_EDIT_DELETE
+       MENUITEM "&Zmień nazwę",                   ID_EDIT_RENAME
   END
   POPUP ""
   BEGIN
@@ -139,44 +138,44 @@ BEGIN
         BEGIN
             MENUITEM "&Klucz",                    ID_EDIT_NEW_KEY
             MENUITEM SEPARATOR
-            MENUITEM "Warto\9cæ &ci¹gu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &wieloci¹gu",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ ci¹gu &rozwijalnego",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &ciągu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "Wartość &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "Wartość &wielociągu",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość ciągu &rozwijalnego",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
   END
   POPUP ""
   BEGIN
-        MENUITEM "Rozwiñ/Zwiñ",                    ID_TREE_EXPANDBRANCH
+        MENUITEM "Rozwiń/Zwiń",                    ID_TREE_EXPANDBRANCH
         POPUP "&Nowy"
         BEGIN
             MENUITEM "&Klucz",                     ID_EDIT_NEW_KEY
             MENUITEM SEPARATOR
-            MENUITEM "Warto\9cæ &ci¹gu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ &wieloci¹gu",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "Warto\9cæ ci¹gu &rozwijalnego",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &ciągu",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość &binarna",           ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "Wartość &DWORD",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "Wartość &wielociągu",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "Wartość ciągu &rozwijalnego",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
-        MENUITEM "&Znajd\9f",                        ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "&Znajdź",                        ID_EDIT_FIND
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "U&suñ",                          ID_TREE_DELETE
-        MENUITEM "Z&mieñ nazwê",                   ID_TREE_RENAME
+        MENUITEM "U&suń",                          ID_TREE_DELETE
+        MENUITEM "Z&mień nazwę",                   ID_TREE_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Eksportuj",                         ID_TREE_EXPORT
         MENUITEM "&Uprawnienia..",                 ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Kopiuj nazwê klucza",           ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM "&Kopiuj nazwę klucza",           ID_EDIT_COPYKEYNAME
   END
   POPUP ""
   BEGIN
         MENUITEM "W&ytnij", ID_HEXEDIT_CUT
         MENUITEM "&Kopiuj", ID_HEXEDIT_COPY
         MENUITEM "&Wklej", ID_HEXEDIT_PASTE
-        MENUITEM "&Usuñ", ID_HEXEDIT_DELETE
+        MENUITEM "&Usuń", ID_HEXEDIT_DELETE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Zaznacz &ca³o\9cæ", ID_HEXEDIT_SELECT_ALL
+        MENUITEM "Zaznacz &całość", ID_HEXEDIT_SELECT_ALL
   END
 END
 
@@ -186,7 +185,7 @@ END
  */
 IDD_LOADHIVE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 193, 34
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "£aduj drzewo"
+CAPTION "Ładuj drzewo"
 FONT 8, "Ms Shell Dlg"
 {
     LTEXT           "&Klucz:", IDC_STATIC, 4, 4, 15, 8, SS_LEFT
@@ -198,12 +197,12 @@ FONT 8, "Ms Shell Dlg"
 IDD_EDIT_STRING DIALOGEX  32, 24, 252, 84
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Edytowanie ci¹gu"
+CAPTION "Edytowanie ciągu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Nazwa warto\9cci:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    LTEXT           "&Nazwa wartości:",IDC_STATIC,6,6,134,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT           "&Dane warto\9cci:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    LTEXT           "&Dane wartości:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,64,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,196,64,50,14
@@ -212,12 +211,12 @@ END
 IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOGEX  32, 24, 252, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Edytowanie wieloci¹gu"
+CAPTION "Edytowanie wielociągu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Nazwa warto\9cci:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    LTEXT           "&Nazwa wartości:",IDC_STATIC,6,6,134,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT           "Dane &warto\9cci:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    LTEXT           "Dane &wartości:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,196,154,50,14
@@ -226,12 +225,12 @@ END
 IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOGEX  32, 24, 252, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Edytowanie warto\9cci binarnej"
+CAPTION "Edytowanie wartości binarnej"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Nazwa warto\9cci:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    LTEXT           "&Nazwa wartości:",IDC_STATIC,6,6,134,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT           "&Dane warto\9cci:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    LTEXT           "&Dane wartości:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,196,154,50,14
@@ -241,16 +240,16 @@ END
 IDD_EDIT_DWORD DIALOGEX  32, 24, 252, 104
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Edytowanie warto\9cci DWORD"
+CAPTION "Edytowanie wartości DWORD"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Nazwa warto\9cci:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    LTEXT           "&Nazwa wartości:",IDC_STATIC,6,6,134,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT           "Dane &warto\9cci:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    LTEXT           "Dane &wartości:",IDC_STATIC,6,35,161,8
     EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,116,12,ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX        "System",IDC_STATIC,130,35,116,39
     AUTORADIOBUTTON "&Szesnastkowy",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Dziesiêtny",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10
+    AUTORADIOBUTTON "&Dziesiętny",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,82,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,196,82,50,14
 END
@@ -275,87 +274,87 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_REGISTRY_MENU        "Zawiera polecenia do pracy z ca³ym rejestrem"
-    ID_EDIT_MENU            "Zawiera polecenia do edycji warto\9cci lub kluczy"
+    ID_REGISTRY_MENU        "Zawiera polecenia do pracy z całym rejestrem"
+    ID_EDIT_MENU            "Zawiera polecenia do edycji wartości lub kluczy"
     ID_VIEW_MENU            "Zawiera polecenia do dostosowywania okien rejestru"
-    ID_FAVOURITES_MENU      "Zawiera polecenia dla dostêpu do czêsto u¿ywanych klawiszy"
-    ID_HELP_MENU            "Zawiera polecenia do wy\9cwietlania Pomocy oraz informacji o Edytorze rejestru"
-    ID_EDIT_NEW_MENU        "Zawiera polecenia do tworzenia nowych kluczy lub warto\9cci"
+    ID_FAVOURITES_MENU      "Zawiera polecenia dla dostępu do często używanych klawiszy"
+    ID_HELP_MENU            "Zawiera polecenia do wyświetlania Pomocy oraz informacji o Edytorze rejestru"
+    ID_EDIT_NEW_MENU        "Zawiera polecenia do tworzenia nowych kluczy lub wartości"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_EDIT_MODIFY          "Zmienia dane warto\9cci"
+    ID_EDIT_MODIFY          "Zmienia dane wartości"
     ID_EDIT_NEW_KEY         "Dodaje nowy klucz"
-    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Dodaje now¹ warto\9cæ ci¹gu"
-    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Dodaje now¹ warto\9cæ binarn¹"
-    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "Dodaje now¹ warto\9cæ DWORD"
+    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Dodaje nową wartość ciągu"
+    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Dodaje nową wartość binarną"
+    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "Dodaje nową wartość DWORD"
     ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importuje plik do rejestru"
     ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
-                            "Eksportuje ca³o\9cæ lub czê\9cæ rejestru do pliku"
+                            "Eksportuje całość lub część rejestru do pliku"
     ID_REGISTRY_LOADHIVE
-                            "£aduje plik Drzewa do rejestru"
+                            "Ładuje plik Drzewa do rejestru"
     ID_REGISTRY_UNLOADHIVE
-                            "Wy³adowuje Drzewo z rejestru"
+                            "Wyładowuje Drzewo z rejestru"
     ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
-                            "Po³¹czenie z rejestrem zdalnego komputera"
+                            "Połączenie z rejestrem zdalnego komputera"
     ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
-                            "Od³¹cza od rejestru zdalnego komputera"
-    ID_REGISTRY_PRINT       "Drukuje ca³o\9cæ lub czê\9cæ rejestru"
+                            "Odłącza od rejestru zdalnego komputera"
+    ID_REGISTRY_PRINT       "Drukuje całość lub część rejestru"
 /*    ID_HELP_HELPTOPICS      "Otwiera Pomoc Edytora rejestru" */
-    ID_HELP_ABOUT           "Wy\9cwietla informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich"
+    ID_HELP_ABOUT           "Wyświetla informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_REGISTRY_EXIT        "Koñczy dzia³anie Edytora rejestru"
-    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Dodaje klawisze do listy elementów ulubionych"
-    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Usuwa klawisze z listy elementów ulubionych"
+    ID_REGISTRY_EXIT        "Kończy działanie Edytora rejestru"
+    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Dodaje klawisze do listy elementów ulubionych"
+    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Usuwa klawisze z listy elementów ulubionych"
     ID_VIEW_STATUSBAR       "Pokazuje lub ukrywa pasek stanu"
-    ID_VIEW_SPLIT           "Zmienia pozycjê podzia³u pomiêdzy dwoma okienkami"
-    ID_VIEW_REFRESH         "Od\9cwie¿a okno"
+    ID_VIEW_SPLIT           "Zmienia pozycję podziału pomiędzy dwoma okienkami"
+    ID_VIEW_REFRESH         "Odświeża okno"
     ID_EDIT_DELETE          "Usuwa zaznaczenie"
-    ID_EDIT_RENAME          "Zmienia nazwê zaznaczenia"
-    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "Kopiuje nazwê wybranego klucza do schowka"
-    ID_EDIT_FIND            "Znajduje ci¹g tekstowy w kluczu, warto\9cci lub danych"
-    ID_EDIT_FINDNEXT        "Znajduje nastêpne wyst¹pienie tekstu okre\9clonego przy poprzednim szukaniu"
+    ID_EDIT_RENAME          "Zmienia nazwę zaznaczenia"
+    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "Kopiuje nazwę wybranego klucza do schowka"
+    ID_EDIT_FIND            "Znajduje ciąg tekstowy w kluczu, wartości lub danych"
+    ID_EDIT_FINDNEXT        "Znajduje następne wystąpienie tekstu określonego przy poprzednim szukaniu"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_ERROR              "B³¹d"
-    IDS_WARNING                    "Ostrze¿enie"
-    IDS_BAD_KEY             "Nie mo¿na odczytaæ klucza '%s'"
-    IDS_BAD_VALUE           "Nie mo¿na odczytaæ warto\9cci '%s'"
-    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Nie mo¿na edytowaæ kluczy tego typu (%ld)"
-    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Warto\9cæ jest za du¿a (%ld)"
-    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Dane typu REG_MULTI_SZ nie mog¹ zawieraæ pustych ci¹gów.\nPusty ci¹g zosta³ usuniêty z listy."
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Czy na pewno chcesz usun¹æ ten klucz?"
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Czy na pewno chcesz usun¹æ te klucze?"
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Potwierdzanie usuniêcia klucza"
-    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Czy na pewno chcesz usun¹æ tê warto\9cæ?"
-    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Czy na pewno chcesz usun¹æ te warto\9cci?"
-    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Potwierdzanie usuniêcia warto\9cci"
-    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "B³¹d przy usuwaniu warto\9cci"
-    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Nie mo¿na usun¹æ wszystkich podanych warto\9cci!"
-    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "B³¹d przy zmianie warto\9cci"
-    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Nie mo¿na zmieniæ nazwy %s. Okre\9clona nazwa klucza jest pusta. Wpisz inn¹ nazwê i spróbuj ponownie."
+    IDS_ERROR              "Błąd"
+    IDS_WARNING                    "Ostrzeżenie"
+    IDS_BAD_KEY             "Nie można odczytać klucza '%s'"
+    IDS_BAD_VALUE           "Nie można odczytać wartości '%s'"
+    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Nie można edytować kluczy tego typu (%ld)"
+    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Wartość jest za duża (%ld)"
+    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Dane typu REG_MULTI_SZ nie mogą zawierać pustych ciągów.\nPusty ciąg został usunięty z listy."
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Czy na pewno chcesz usunąć te klucze?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Potwierdzanie usunięcia klucza"
+    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Czy na pewno chcesz usunąć tę wartość?"
+    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Czy na pewno chcesz usunąć te wartości?"
+    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Potwierdzanie usunięcia wartości"
+    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "Błąd przy usuwaniu wartości"
+    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Nie można usunąć wszystkich podanych wartości!"
+    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "Błąd przy zmianie wartości"
+    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Nie można zmienić nazwy %s. Określona nazwa klucza jest pusta. Wpisz inną nazwę i spróbuj ponownie."
     IDS_NEW_KEY             "Nowy klucz #%d"
-    IDS_NEW_VALUE           "Nowa warto\9cæ #%d"
+    IDS_NEW_VALUE           "Nowa wartość #%d"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_BINARY_EMPTY       "(warto\9cæ binarna o d³ugo\9cci zero)"
-    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(domy\9clna)"
-    IDS_VALUE_NOT_SET       "(warto\9cæ nie ustalona)"
+    IDS_BINARY_EMPTY       "(wartość binarna o długości zero)"
+    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(domyślna)"
+    IDS_VALUE_NOT_SET       "(wartość nie ustalona)"
     IDS_UNKNOWN_TYPE        "Nieznany typ: (0x%lx)"
-    IDS_MY_COMPUTER         "Mój komputer"
+    IDS_MY_COMPUTER         "Mój komputer"
     IDS_IMPORT_REG_FILE     "Importuj plik rejestru"
     IDS_EXPORT_REG_FILE     "Eksportuj plik rejestru"
-    IDS_LOAD_HIVE           "£aduj Drzewo"
-    IDS_UNLOAD_HIVE         "Wy³aduj Drzewo"
-    IDS_INVALID_DWORD       "(niew³a\9cciwa warto\9cæ DWORD)"
+    IDS_LOAD_HIVE           "Ładuj Drzewo"
+    IDS_UNLOAD_HIVE         "Wyładuj Drzewo"
+    IDS_INVALID_DWORD       "(niewłaściwa wartość DWORD)"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -371,17 +370,17 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "Pe³na kontrola"
+  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "Pełna kontrola"
   IDS_ACCESS_READ               "Odczyt"
-  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Badanie warto\9cci"
-  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Ustawianie warto\9cci"
+  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Badanie wartości"
+  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Ustawianie wartości"
   IDS_ACCESS_CREATESUBKEY       "Tworzenie podklucza"
   IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS   "Wyliczanie podkluczy"
   IDS_ACCESS_NOTIFY             "Powiadamianie"
-  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Tworzenie ³¹cza"
-  IDS_ACCESS_DELETE             "Usuñ"
+  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Tworzenie łącza"
+  IDS_ACCESS_DELETE             "Usuń"
   IDS_ACCESS_WRITEDAC           "Zapisywanie DAC"
-  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "Zapisywanie w³a\9cciciela"
+  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "Zapisywanie właściciela"
   IDS_ACCESS_READCONTROL        "Kontrola odczytu"
 END
 
@@ -394,15 +393,15 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_EXPAND                     "&Rozwiñ"
-  IDS_COLLAPSE                   "&Zwiñ"
-  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Id\9f do '%s'"
-  IDS_FINISHEDFIND               "Przeszukiwanie rejestru zakoñczone."
+  IDS_EXPAND                     "&Rozwiń"
+  IDS_COLLAPSE                   "&Zwiń"
+  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Idź do '%s'"
+  IDS_FINISHEDFIND               "Przeszukiwanie rejestru zakończone."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_IMPORT_PROMPT             "Czy dodaæ dane do rejestru?"
+  IDS_IMPORT_PROMPT             "Czy dodać dane do rejestru?"
   IDS_IMPORTED_OK               "Dane dopisane do rejestru"
 END
 
@@ -420,7 +419,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    GROUPBOX "Zakres eksportu",IDC_STATIC,2,0,366,48
    CONTROL "&Wszystko",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
-   CONTROL "Wy&brana ga³¹\9f",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
+   CONTROL "Wy&brana gałąź",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
    EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12
 END
 
@@ -437,7 +436,7 @@ END
 
 IDD_REMOVEFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 164, 135
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Usuñ z ulubionych"
+CAPTION "Usuń z ulubionych"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14
@@ -449,30 +448,30 @@ END
 
 IDD_FIND DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 82
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Znajd\9f"
+CAPTION "Znajdź"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON   "Znajd\9f &Nastêpny",IDOK,197,7,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Znajdź &Następny",IDOK,197,7,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,197,24,50,14
     GROUPBOX        "Przeszukaj",IDC_STATIC,7,25,63,51
     LTEXT           "&Szukaj:",IDC_STATIC,7,8,37,10
     EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL         "&Klucze",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,36,35,8
-    CONTROL         "&Warto\9cci",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Wartości",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,48,36,8
     CONTROL         "&Dane",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,60,42,8
-    CONTROL         " &tylko ca³e ci¹gi",IDC_MATCHSTRING,"Button",
+    CONTROL         " &tylko całe ciągi",IDC_MATCHSTRING,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13
-    CONTROL         "Uwzglêdnij wie&lko\9cæ liter",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Uwzględnij wie&lkość liter",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,83,48,90,12
 END
 
 IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP |
     WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Znajd\9f"
+CAPTION "Znajdź"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
@@ -499,7 +498,7 @@ END
  *STRINGTABLE DISCARDABLE
  *BEGIN
  *    ID_HELP_HELPTOPICS      "Otwiera pomoc Edytora Rejestru."
- *    ID_HELP_ABOUT           "Wy\9cwietla informacje o programie, numerze wersji, licencji."
+ *    ID_HELP_ABOUT           "Wyświetla informacje o programie, numerze wersji, licencji."
  *END
  */
 
index ae770b5..13f8c9b 100644 (file)
@@ -42,7 +42,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/pt-PT.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
@@ -52,3 +51,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index bd844fc..b0e1434 100644 (file)
@@ -1,21 +1,22 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 DLG_SCRNSAVECONFIGURE DIALOGEX 0, 0, 273, 178
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "3D Text Screensaver Settings"
+CAPTION "Ustawienia wygaszacza ekranu Tekst 3d"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,216,7,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,216,24,50,14
     EDITTEXT        IDC_MESSAGE_TEXT,18,28,122,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "W³asny tekst",IDC_STATIC,18,17,65,8
+    LTEXT           "Własny tekst",IDC_STATIC,18,17,65,8
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
index 7c30d42..8b9da53 100644 (file)
@@ -22,8 +22,11 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 022aa89..0a89bab 100644 (file)
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (ł) (May, 2011) 
+ */
+
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
index cda49c3..7a14e75 100644 (file)
@@ -1,7 +1,5 @@
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-#pragma code_page(65001)
-
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_DESCRIPTION "Ecran de veghe Siglă"
index 088e5da..6ecc855 100644 (file)
@@ -25,8 +25,12 @@ IDB_SERVER   BITMAP DISCARDABLE      "res/1.bmp"
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file
index eef3418..61e1bb4 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,12 +11,12 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "Sk³adnia: shutdown [-?] [-l | -s | -r] [-f]\n\n\
-  Bez parametrów albo z -?\tWy\9cwietla niniejsz¹ pomoc\n\
+IDS_USAGE, "Składnia: shutdown [-?] [-l | -s | -r] [-f]\n\n\
+  Bez parametrów albo z -?\tWyświetla niniejszą pomoc\n\
   -l\t\t\tWylogowanie\n\
-  -s\t\t\tWy³¹czenie komputera\n\
+  -s\t\t\tWyłączenie komputera\n\
   -r\t\t\tRestart komputera\n\
-  -f\t\t\tZamkniêcie wszystkich dzia³aj¹cych aplikacji, bez ostrze¿enia\n\
-    \t\t\tBez podania innego parametru, ta opcja domy\9clnie wyloguje \n\
-    \t\t\tobecnego u¿ytkownika"
+  -f\t\t\tZamknięcie wszystkich działających aplikacji, bez ostrzeżenia\n\
+    \t\t\tBez podania innego parametru, ta opcja domyślnie wyloguje \n\
+    \t\t\tobecnego użytkownika"
 END
index a7dc824..6070fbe 100644 (file)
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index ea1e4f2..8bf5b0f 100644 (file)
@@ -1,10 +1,11 @@
 /*
- *      translated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr,2011)
- *      Use ReactOS forum PM, IRC or saibamenppl at gmail.com to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Saibamen - Adam Stachowicz (Apr,2011)
+ *         Use ReactOS forum PM, IRC or saibamenppl at gmail.com to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
+
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_REACTOS_SNDREC32 ACCELERATORS
@@ -29,11 +30,11 @@ BEGIN
     POPUP "Plik"
     BEGIN
         MENUITEM "Nowy",                         ID_NEW
-        MENUITEM "Otwórz...",                     ID_FILE_OPEN
+        MENUITEM "Otwórz...",                     ID_FILE_OPEN
         MENUITEM "Zapisz",                        ID_FILE_SAVE, GRAYED
         MENUITEM "Zapisz jako...",                  ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Wyj\9ccie",                        ID_EXIT
+        MENUITEM "Wyjście",                        ID_EXIT
     END
     MENUITEM "todo1",                       0
     MENUITEM "todo2",                       0
@@ -45,14 +46,14 @@ END
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE           "Rejestrator d\9fwiêku"
+    IDS_APP_TITLE           "Rejestrator dźwięku"
     IDC_REACTOS_SNDREC32    "REACTOS_SNDREC32"
 END
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
     IDS_STRPOS              "Pozycja: %.2f s"
-    IDS_STRDUR              "D³ugo\9cæ: %.2f s"
+    IDS_STRDUR              "Długość: %.2f s"
     IDS_STRBUF              "Bufor: %.2f kb"
     IDS_STRFMT              "%.1f kHz %u bits"
     IDS_STRMONO             "mono"
index 7964e8e..a29befa 100644 (file)
@@ -23,8 +23,10 @@ IDB_BITMAP2_STOP_DIS    BITMAP                  "resources/but_stop_dis.bmp"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 2930960..b9ee125 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
 /*
  *         translated by TestamenT
- *      testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- * Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
- *
+ *         testament@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -12,38 +12,38 @@ IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "&Opcje"
     BEGIN
-        MENUITEM "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Właściwości", IDC_PROPERTIES
         MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDC_ADVANCED_CONTROLS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Zakoñ&cz", IDC_EXIT
+        MENUITEM "Zakoń&cz", IDC_EXIT
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
         MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_HELP_TOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Regulacja g³o\9cno\9cci - informacje", IDC_ABOUT
+        MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDC_ABOUT
     END
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SNDVOL32       "Regulacja g³o\9cno\9cci"
-    IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostêpne ¿adne aktywne urz¹dzenie miksuj¹ce! Program zostanie zamkniêty."
+    IDS_SNDVOL32       "Regulacja głośności"
+    IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostępne żadne aktywne urządzenie miksujące! Program zostanie zamknięty."
 END
 
 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "W³a\9cciwo\9cci"
+CAPTION "Właściwości"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "Urz¹dzenie &miksuj¹ce", -1, 7,8,48,9
+  LTEXT "Urządzenie &miksujące", -1, 7,8,48,9
   COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55,8,162,80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
-  GROUPBOX "Ustawianie g³o\9cno\9cci", -1, 7,25,211,77
+  GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7,25,211,77
   PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13,43,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
   PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13,61,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
   PUSHBUTTON "&Inne:", IDC_OTHER, 13,80,42,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
   COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-  LTEXT "Poka¿ nastêpuj¹ce sterowniki g³o\9cno\9cci:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
+  LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
   CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
 
   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
@@ -54,10 +54,10 @@ IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   LTEXT "Kana³ g³ówny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
+   LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1 
    LTEXT "Balans", -1, 4, 35, 80, 42
-   LTEXT "G³o\9cno\9cæ", -1, 4, 100, 77, 108
+   LTEXT "Głośność", -1, 4, 100, 77, 108
    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
    CHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12
index 875fc67..b0ad415 100644 (file)
@@ -20,10 +20,13 @@ IDI_MAINAPP ICON DISCARDABLE resources/sndvol32.ico
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/th-TH.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
\ No newline at end of file
index 3f594c2..5bf7de7 100644 (file)
@@ -1,21 +1,11 @@
 /*
-* translated by xrogers
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-// Polish resources
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
+ */
 
-#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
-#ifdef _WIN32
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
-#pragma code_page(1250)
-#endif //_WIN32
-
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-//
-// Menu
-//
 
 IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
 BEGIN
@@ -23,13 +13,13 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Nowe zadanie (Uruchom...)",          ID_FILE_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Zakoñcz pracê Mened¿era zadañ",          ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "&Zakończ pracę Menedżera zadań",          ID_FILE_EXIT
     END
     POPUP "&Opcje"
     BEGIN
         MENUITEM "Za&wsze na wierzchu",              ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
         , CHECKED
-        MENUITEM "&Minimalizuj podczas u¿ytkowania",            ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
+        MENUITEM "&Minimalizuj podczas użytkowania",            ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
         , CHECKED
         MENUITEM "&Ukryj, gdy zminimalizowane",        ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED
         , CHECKED
@@ -38,8 +28,8 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Widok"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Od\9cwie¿ teraz",                ID_VIEW_REFRESH
-        POPUP "&Szybko\9cæ aktualizacji"
+        MENUITEM "&Odśwież teraz",                ID_VIEW_REFRESH
+        POPUP "&Częstotliwość aktualizacji"
         BEGIN
             MENUITEM "&Wysoka",                       ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
             MENUITEM "&Normalna",                     ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL
@@ -49,44 +39,44 @@ BEGIN
 
         END
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "D&u¿e ikony",                ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "&Ma³e ikony",                ID_VIEW_SMALL
-        MENUITEM "&Szczegó³y",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+        MENUITEM "D&uże ikony",                ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "&Małe ikony",                ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "&Szczegóły",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
         MENUITEM "Wybierz &kolumny...",          ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
-        POPUP "H&istoria u¿ycia procesora CPU"
+        POPUP "H&istoria użycia procesora CPU"
         BEGIN
-            MENUITEM "Jeden &wykres dla wszystkich procesorów CPU",        ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
+            MENUITEM "Jeden &wykres dla wszystkich procesorów CPU",        ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
 
-            MENUITEM "Jeden w&ykres dla ka¿dego procesora CPU",          ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU
+            MENUITEM "Jeden w&ykres dla każdego procesora CPU",          ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU
             , CHECKED
         END
-        MENUITEM "Poka¿ &czas j¹dra",          ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
+        MENUITEM "Pokaż &czas jądra",          ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
     END
     POPUP "O&kna"
     BEGIN
-        MENUITEM "&S¹siaduj¹co w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-        MENUITEM "S¹si&aduj¹co w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "&Sąsiadująco w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Sąsi&adująco w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
         MENUITEM "Mi&nimalizuj",                   ID_WINDOWS_MINIMIZE
         MENUITEM "&Maksymalizuj",                   ID_WINDOWS_MAXIMIZE
         MENUITEM "&Kaskadowo",                    ID_WINDOWS_CASCADE
-        MENUITEM "&Przesuñ na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "&Przesuń na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Mened¿er zadañ - tematy &pomocy",   ID_HELP_TOPICS
+        MENUITEM "Menedżer zadań - tematy &pomocy",   ID_HELP_TOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Mened¿er zadañ - &informacje",         ID_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "Menedżer zadań - &informacje",         ID_HELP_ABOUT
     END
 END
 
 IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    MENUITEM "&S¹siaduj¹co w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-    MENUITEM "S¹si&aduj¹co w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+    MENUITEM "&Sąsiadująco w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+    MENUITEM "Sąsi&adująco w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
     MENUITEM "Mi&nimalizuj",                   ID_WINDOWS_MINIMIZE
     MENUITEM "&Maksymalizuj",                   ID_WINDOWS_MAXIMIZE
     MENUITEM "&Kaskadowo",                    ID_WINDOWS_CASCADE
-    MENUITEM "&Przesuñ na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+    MENUITEM "&Przesuń na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
 IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
@@ -95,9 +85,9 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Nowe zadanie (Uruchom...)",          ID_FILE_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "D&u¿e ikony",                ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "&Ma³e ikony",                ID_VIEW_SMALL
-        MENUITEM "&Szczegó³y",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+        MENUITEM "D&uże ikony",                ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "&Małe ikony",                ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "&Szczegóły",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
     END
 END
 
@@ -105,17 +95,17 @@ IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "P&rze³¹cz na",                  ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
-        MENUITEM "&Przesuñ na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "P&rzełącz na",                  ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
+        MENUITEM "&Przesuń na wierzch",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&S¹siaduj¹co w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-        MENUITEM "S¹si&aduj¹co w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "&Sąsiadująco w poziomie",          ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Sąsi&adująco w pionie",            ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
         MENUITEM "Mi&nimalizuj",                   ID_WINDOWS_MINIMIZE
         MENUITEM "&Maksymalizuj",                   ID_WINDOWS_MAXIMIZE
         MENUITEM "&Kaskadowo",                    ID_WINDOWS_CASCADE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Zakoñcz zadanie",                   ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
-        MENUITEM "Prz&ejd\9f do procesu",              ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
+        MENUITEM "&Zakończ zadanie",                   ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
+        MENUITEM "Prz&ejdź do procesu",              ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
 
     END
 END
@@ -124,7 +114,7 @@ IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Przywróæ",                    ID_RESTORE
+        MENUITEM "&Przywróć",                    ID_RESTORE
         MENUITEM "&Zamknij",                      ID_FILE_EXIT
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Za&wsze na wierzchu",              ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
@@ -135,8 +125,8 @@ IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Zakoñcz proces",                ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
-        MENUITEM "Zamknij &drzewo procesów",           ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
+        MENUITEM "&Zakończ proces",                ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
+        MENUITEM "Zamknij &drzewo procesów",           ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
 
         MENUITEM "D&ebuguj",                      ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -146,17 +136,17 @@ BEGIN
 
             MENUITEM "&Wysoki",                       ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
 
-            MENUITEM "&Powy¿ej normalnego",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
+            MENUITEM "&Powyżej normalnego",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
 
             MENUITEM "&Normalny",                     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
 
-            MENUITEM "P&oni¿ej normalnego",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
+            MENUITEM "P&oniżej normalnego",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
 
             MENUITEM "N&iski",                        ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
 
         END
-        MENUITEM "Ustaw &koligacjê...",            ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
-       MENUITEM "Edytuj &kana³y debugowania...",       ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
+        MENUITEM "Ustaw &koligację...",            ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
+       MENUITEM "Edytuj &kanały debugowania...",      ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
     END
 END
 
@@ -171,7 +161,7 @@ IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 264, 246
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "Mened¿er zadañ"
+CAPTION "Menedżer zadań"
 MENU IDR_TASKMANAGER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -185,8 +175,8 @@ BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_APPLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
     PUSHBUTTON      "&Nowe zadanie...",IDC_NEWTASK,175,189,65,14
-    PUSHBUTTON      "P&rze³¹cz na",IDC_SWITCHTO,107,189,65,14,WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Zakoñcz zadanie",IDC_ENDTASK,39,189,65,14,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "P&rzełącz na",IDC_SWITCHTO,107,189,65,14,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "&Zakończ zadanie",IDC_ENDTASK,39,189,65,14,WS_DISABLED
 END
 
 IDD_PROCESS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
@@ -196,8 +186,8 @@ BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
                     WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
-    PUSHBUTTON      "&Zakoñcz proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
-    CONTROL         "Po&ka¿ procesy wszystkich u¿ytkowników",IDC_SHOWALLPROCESSES,
+    PUSHBUTTON      "&Zakończ proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
+    CONTROL         "Po&każ procesy wszystkich użytkowników",IDC_SHOWALLPROCESSES,
                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,191,111,10
 END
 
@@ -206,14 +196,14 @@ IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX        "U¿ycie procesora",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "U¿ycie pliku stronicowania",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Użycie procesora",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Użycie pliku stronicowania",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX        "Sumy",IDC_TOTALS_FRAME,5,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "Pamiêæ zadeklarowana (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "Pamiêæ fizyczna (KB)",IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME,131,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "Pamiêæ j¹dra (KB)",IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME,131,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Pamięć zadeklarowana (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Pamięć fizyczna (KB)",IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME,131,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Pamięć jądra (KB)",IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME,131,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
     LTEXT           "Uchwyty",IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT,12,131,27,8
-    LTEXT           "W¹tki",IDS_TOTALS_THREAD_COUNT,12,140,27,8
+    LTEXT           "Wątki",IDS_TOTALS_THREAD_COUNT,12,140,27,8
     LTEXT           "Procesy",IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT,12,149,34,8
     EDITTEXT        IDC_TOTALS_HANDLE_COUNT,65,131,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
@@ -231,7 +221,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT        IDC_COMMIT_CHARGE_PEAK,65,193,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT           "Razem",IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,137,131,27,8
-    LTEXT           "Dostêpne",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,30,8
+    LTEXT           "Dostępne",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,30,8
     LTEXT           "Bufor systemu",IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,137,149,46,8
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,185,131,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
@@ -248,21 +238,21 @@ BEGIN
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_KERNEL_MEMORY_NONPAGED,185,193,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX        "Historia u¿ycia procesora CPU",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME,74,5,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Historia użycia procesora CPU",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME,74,5,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX        "Historia uzycia pliku stronicowania",IDC_MEMORY_USAGE_HISTORY_FRAME,74,63,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    PUSHBUTTON      "Wy\9cwietl u¿ycie procesora",IDC_CPU_USAGE_GRAPH,12,17,47,37,NOT WS_TABSTOP,
+    PUSHBUTTON      "Wyświetl użycie procesora",IDC_CPU_USAGE_GRAPH,12,17,47,37,NOT WS_TABSTOP,
                    WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "Wy\9cwietl u¿ycie pamiêci",IDC_MEM_USAGE_GRAPH,12,75,47,37,NOT WS_TABSTOP,
+    PUSHBUTTON      "Wyświetl zużycie pamięci",IDC_MEM_USAGE_GRAPH,12,75,47,37,NOT WS_TABSTOP,
                     WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "Historia u¿ycia procesora",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,17,
+    PUSHBUTTON      "Historia użycia procesora",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,17,
                     153,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "Historia u¿ycia pamiêci",IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,75,
+    PUSHBUTTON      "Historia zużycia pamięci",IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,75,
                     153,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
 IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Kana³y debugowania"
+CAPTION "Kanały debugowania"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_DEBUG_CHANNELS_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
@@ -278,7 +268,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,120,133,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,174,133,50,14
-    LTEXT           "Ustawienie koligacji procesora kontroluje, na którym CPU proces bêdzie móg³ dzia³aæ",
+    LTEXT           "Ustawienie koligacji procesora kontroluje, na którym CPU proces będzie mógł działać",
                     IDC_STATIC,5,5,220,16
     CONTROL         "CPU 0",IDC_CPU0,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,
                     11,28,37,10
@@ -353,23 +343,23 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,84,178,50,14
     PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,138,178,50,14
-    LTEXT           "Wybierz kolumny do wy\9cwietlania na stronie Proces mened¿era zadañ",
+    LTEXT           "Wybierz kolumny do wyświetlania na stronie Proces Menedżera zadań",
                     IDC_STATIC,7,7,181,17
     CONTROL         "&Nazwa obrazu",IDC_IMAGENAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_DISABLED | WS_TABSTOP,7,28,56,10
     CONTROL         "PI&D (idewntyfikator procesu)",IDC_PID,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,39,88,10
-    CONTROL         "&U¿ycie procesora CPU",IDC_CPUUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Użycie procesora CPU",IDC_CPUUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,50,53,10
     CONTROL         "&Czas procesora CPU",IDC_CPUTIME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,61,48,10
-    CONTROL         "U¿ycie pa&miêci",IDC_MEMORYUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Zużycie pa&mięci",IDC_MEMORYUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,72,63,10
-    CONTROL         "&Zmiana u¿ycia pamiêci",IDC_MEMORYUSAGEDELTA,"Button",
+    CONTROL         "&Zmiana zużycia pamięci",IDC_MEMORYUSAGEDELTA,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,83,82,10
-    CONTROL         "&Szczytowe u¿ycie pamiêci",IDC_PEAKMEMORYUSAGE,"Button",
+    CONTROL         "&Szczytowe zużycie pamięci",IDC_PEAKMEMORYUSAGE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,94,82,10
-    CONTROL         "&B³êdy stron",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Błędy stronic",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,105,53,10
     CONTROL         "Obie&kty USER",IDC_USEROBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,116,62,10
@@ -379,11 +369,11 @@ BEGIN
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,138,65,10
     CONTROL         "&Identyfikator sesji",IDC_SESSIONID,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,149,50,10
-    CONTROL         "Naz&wa u¿ytkownika",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Naz&wa użytkownika",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,160,51,10
-    CONTROL         "Zmi&ana b³êdów stron",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
+    CONTROL         "Zmi&ana błędów stronic",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,28,72,10
-    CONTROL         "&Rozmiar pamiêci wirtualnej",IDC_VIRTUALMEMORYSIZE,"Button",
+    CONTROL         "&Rozmiar pamięci wirtualnej",IDC_VIRTUALMEMORYSIZE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,39,77,10
     CONTROL         "&Pula stronicowania",IDC_PAGEDPOOL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,50,53,10
@@ -391,9 +381,9 @@ BEGIN
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,61,67,10
     CONTROL         "Prior&ytet podstawowy",IDC_BASEPRIORITY,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,72,55,10
-    CONTROL         "&Liczba uchwytów",IDC_HANDLECOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Liczba uchwytów",IDC_HANDLECOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,83,59,10
-    CONTROL         "Liczba w&¹tków",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Liczba w&ątków",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,94,59,10
     CONTROL         "Obiekty &GDI",IDC_GDIOBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,105,55,10
@@ -528,23 +518,23 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE           "Mened¿er zadañ"
-    IDC_TASKMGR             "Mened¿er zadañ"
-    IDS_IDLE_PROCESS        "Proces bezczynno\9cci systemu"
+    IDS_APP_TITLE           "Menedżer zadań"
+    IDC_TASKMGR             "Menedżer zadań"
+    IDS_IDLE_PROCESS        "Proces bezczynności systemu"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     ID_FILE_NEW             "Uruchamia nowy program"
-    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP  "Mened¿er zadañ wy\9cwietlany jest na wierzchu wszystkich okien"
+    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP  "Menedżer zadań wyświetlany jest na wierzchu wszystkich okien"
     ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
-                            "Mened¿er zdañ jest minimalizowany podczas operacji prze³¹czania zdañ"
-    ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Ukrywaj Mened¿era zadañ, kiedy jest on zminimalizowany"
-    ID_VIEW_REFRESH         "Zmusza Mened¿era zadañ do od\9cwie¿enia w tym momencie, niezale¿nie od ustawieñ szybko\9cci od\9cwie¿ania"
-    ID_VIEW_LARGE           "Wy\9cwietla zadania u¿ywaj¹c du¿ych ikon"
-    ID_VIEW_SMALL           "Wy\9cwietla zadania u¿ywaj¹c ma³ych ikon"
-    ID_VIEW_DETAILS         "Wy\9cwietla informacje o ka¿dym zadaniu"
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Aktualizuje okno dwa razy na sekundê"
+                            "Menedżer zadań jest minimalizowany podczas operacji przełączania zadań"
+    ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Ukrywaj Menedżera zadań, kiedy jest on zminimalizowany"
+    ID_VIEW_REFRESH         "Zmusza Menedżera zadań do odświeżenia w tym momencie, niezależnie od ustawień częstotliwości odświeżania"
+    ID_VIEW_LARGE           "Wyświetla zadania używając dużych ikon"
+    ID_VIEW_SMALL           "Wyświetla zadania używając małych ikon"
+    ID_VIEW_DETAILS         "Wyświetla informacje o każdym zadaniu"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Aktualizuje okno dwa razy na sekundę"
     ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Aktualizuje okno co dwie sekundy"
     ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Aktualizuje okno co cztery sekundy"
 END
@@ -553,46 +543,46 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Nie aktualizuje automatycznie"
     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-                            "Rozmieszcza okna s¹siaduj¹co w poziomie"
-    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Rozmieszcza okna s¹siaduj¹co w pionie"
+                            "Rozmieszcza okna sąsiadująco w poziomie"
+    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Rozmieszcza okna sąsiadująco w pionie"
     ID_WINDOWS_MINIMIZE     "Minimalizuje okno"
     ID_WINDOWS_MAXIMIZE     "Maksymalizuje okno"
-    ID_WINDOWS_CASCADE      "Ustawia okna w kaskadê"
-    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Prze³¹cza okna na wierzch, lecz nie prze³¹cza na nie"
-    ID_HELP_TOPICS          "Wy\9cwietla tematy pomocy Mened¿era zadañ"
-    ID_HELP_ABOUT           "Wy\9cwietla informacje o programie, numerze wersji oraz prawach autorskich"
-    ID_FILE_EXIT            "Zamyka Mened¿er zadañ"
+    ID_WINDOWS_CASCADE      "Ustawia okna w kaskadę"
+    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Wyświetla okna na wierzchu, lecz nie przełącza na nie"
+    ID_HELP_TOPICS          "Wyświetla tematy pomocy Menedżera zadań"
+    ID_HELP_ABOUT           "Wyświetla informacje o programie, numerze wersji oraz prawach autorskich"
+    ID_FILE_EXIT            "Zamyka Menedżera zadań"
     ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
                             "Pokazuje 16-bitowe aplikacje skojarzone z plikiem ntvdm.exe"
-    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS   "Zaznacza, które kolumny bêd¹ widoczne na stronie Procesy"
-    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Wy\9cwietla czas j¹dra na wykresie u¿ycia procesora"
+    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS   "Zaznacza, które kolumny będą widoczne na stronie Procesy"
+    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Wyświetla czas jądra na wykresie użycia procesora"
     ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
-                            "Jeden wykres pokazuje ca³kowite zu¿ycie procesorów CPU"
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Ka¿dy procesor ma osobny wykres"
+                            "Jeden wykres pokazuje całkowite użycie procesorów"
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Każdy procesor ma osobny wykres"
     ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
-                            "Przenosi zadanie na pierwszy plan, uaktywnia je"
+                            "Przenosi zadanie na pierwszy plan i uaktywnia je"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     ID_ENDTASK              "Zamyka zadanie"
     ID_GOTOPROCESS          "Ustawia aktywnym proces zaznaczonego zadania"
-    ID_RESTORE              "Przywraca Mened¿er zadañ ze stanu ukrycia"
+    ID_RESTORE              "Przywraca Menedżer zadań ze stanu ukrycia"
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Usuwa proces z systemu"
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
                             "Usuwa dany proces oraz wszystkie procesy potomne z systemu"
     ID_PROCESS_PAGE_DEBUG   "Podpina pod ten proces debugger"
     ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
-                            "Kontroluje, pod którymi procesorami bêdzie móg³ dzia³aæ proces"
+                            "Kontroluje, pod którymi procesorami będzie mógł działać proces"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
                             "Ustawia procesowi priorytet czasu rzeczywistego"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Ustawia procesowi priorytet wysoki"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
-                            "Ustawia procesowi priorytet powy¿ej normalnego"
+                            "Ustawia procesowi priorytet powyżej normalnego"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
                             "Ustawia procesowi priorytet normalny"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
-                            "Ustawia procesowi priorytet poni¿ej normalnego"
+                            "Ustawia procesowi priorytet poniżej normalnego"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Ustawia procesowi priorytet niski"
 END
 
@@ -601,26 +591,26 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_TAB_APPS                  "Aplikacje"
     IDS_TAB_PROCESSES             "Procesy"
-    IDS_TAB_PERFORMANCE           "Wydajno\9cæ"
+    IDS_TAB_PERFORMANCE           "Wydajność"
     IDS_TAB_TASK                  "Zadanie"
     IDS_TAB_STATUS                "Stan"
     IDS_TAB_IMAGENAME             "Nazwa obrazu"
     IDS_TAB_PID                   "PID"
-    IDS_TAB_USERNAME              "Nazwa u¿ytkownika"
+    IDS_TAB_USERNAME              "Nazwa użytkownika"
     IDS_TAB_SESSIONID             "ID sesji"
     IDS_TAB_CPU                   "CPU"
     IDS_TAB_CPUTIME               "Czas procesora CPU"
-    IDS_TAB_MEMUSAGE              "U¿ycie pamiêci"
-    IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE          "Szczytowe u¿ycie pamiêci"
-    IDS_TAB_MEMDELTA              "Zmiana u¿ycia pamiêci"
-    IDS_TAB_PAGEFAULT             "B³êdy stron"
-    IDS_TAB_PFDELTA               "Zmiana b³êdów stron"
-    IDS_TAB_VMSIZE                "Rozmiar pamiêci wirtualnej"
+    IDS_TAB_MEMUSAGE              "Zużycie pamięci"
+    IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE          "Szczytowe zużycie pamięci"
+    IDS_TAB_MEMDELTA              "Zmiana zużycia pamięci"
+    IDS_TAB_PAGEFAULT             "Błędy stronic"
+    IDS_TAB_PFDELTA               "Zmiana błędów stronic"
+    IDS_TAB_VMSIZE                "Rozmiar pamięci wirtualnej"
     IDS_TAB_PAGEDPOOL             "Pula stronicowana"
     IDS_TAB_NPPOOL                "Pula niestronicowana"
     IDS_TAB_BASEPRI               "Priorytet podstawowy"
     IDS_TAB_HANDLES               "Uchwyty"
-    IDS_TAB_THREADS               "W¹tki"
+    IDS_TAB_THREADS               "Wątki"
     IDS_TAB_USERPBJECTS           "Obiekty USER"
     IDS_TAB_GDIOBJECTS            "Obiekty GDI"
     IDS_TAB_IOREADS               "Odczyty We/Wy"
@@ -630,48 +620,31 @@ BEGIN
     IDS_TAB_IOWRITESBYTES         "Zapisy We/Wy w bajtach"
     IDS_TAB_IOOTHERBYTES          "Inne We/Wy w bajtach"
     IDS_MENU_SELECTCOLUMNS        "Wybierz &kolumny..."
-    IDS_MENU_16BITTASK            "Poka¿ 16-&bitowe zadania"
+    IDS_MENU_16BITTASK            "Pokaż 16-&bitowe zadania"
     IDS_MENU_WINDOWS              "&Okna"
-    IDS_MENU_LARGEICONS           "Du¿e ikony"
-    IDS_MENU_SMALLICONS           "Ma³e ikony"
-    IDS_MENU_DETAILS              "Szczegó³y"
+    IDS_MENU_LARGEICONS           "Duże ikony"
+    IDS_MENU_SMALLICONS           "Małe ikony"
+    IDS_MENU_DETAILS              "Szczegóły"
     IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS      "Jeden wykres, wszystkie procesory CPU"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU       "Dla ka¿dego procesora CPU oddzielny wykres"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU       "Dla każdego procesora CPU oddzielny wykres"
     IDS_MENU_CPUHISTORY           "&Historia CPU"
-    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES      "&Pokazuj czas j¹dra"
-    IDS_CREATENEWTASK             "Stwórz nowy proces"
-    IDS_CREATENEWTASK_DESC        "Wpisz nazwê programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez Mened¿er zadañ."
-    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu lub ustawiæ koligacji procesu"
-    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "Proces musi posiadaæ koligacjê z przynajmniej jednym procesorem."
-    IDS_MSG_INVALIDOPTION         "Nieprawid³owa opcja"
-    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS    "Nie mo¿na debugowaæ procesu"
-    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "UWAGA: Debugowanie procesu mo¿e spowodowaæ utratê danych.\nCzy jeste\9c pewien, ¿e chcesz podpi¹æ debugger pod ten proces?"
-    IDS_MSG_TASKMGRWARNING        "Ostrze¿enie Mened¿era zadañ"
-    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING    "UWAGA: Zakoñczenie procesu mo¿e przynie\9cæ niepo¿¹dane skutki, w tym równie¿ utratê danych i niestabilno\9cæ systemu.\nProces nie bêdzie mia³ szansy na zapisane danych.\nCzy na pewno chcesz zakoñczyæ?"
-    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO    "Nie mo¿na zakoñczyæ procesu"
-    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY  "Nie mo¿na zmieniæ priorytetu"
-    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "UWAGA: Zmiana priorytetu tego procesu mo¿e przynie\9cæ\nniepo¿¹dane skutki, w tym równie¿ niestabilno\9cæ systemu.\nCzy na pewno chcesz zmieniæ priorytet?"
-    IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE      "U¿ycie procesora: %d%%"
+    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES      "&Pokazuj czas jądra"
+    IDS_CREATENEWTASK             "Stwórz nowy proces"
+    IDS_CREATENEWTASK_DESC        "Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez Menedżer zadań."
+    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "Nie można uzyskać dostępu lub ustawić koligacji procesu"
+    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "Proces musi posiadać koligację z przynajmniej jednym procesorem."
+    IDS_MSG_INVALIDOPTION         "Nieprawidłowa opcja"
+    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS    "Nie można debugować procesu"
+    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "UWAGA: Debugowanie procesu może spowodować utratę danych.\nCzy jesteś pewien, że chcesz podpiąć debugger pod ten proces?"
+    IDS_MSG_TASKMGRWARNING        "Ostrzeżenie Menedżera zadań"
+    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING    "UWAGA: Zakończenie procesu może przynieść niepożądane skutki, w tym również doprowadzić do utraty danych i niestabilności systemu.\nProces nie będzie miał szansy na zapisane danych.\nCzy na pewno chcesz zakończyć?"
+    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO    "Nie można zakończyć tego procesu"
+    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY  "Nie można zmienić priorytetu"
+    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "UWAGA: Zmiana priorytetu tego procesu może przynieść\nniepożądane skutki, w tym również niestabilność systemu.\nCzy na pewno chcesz zmieni priorytet?"
+    IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE      "Użycie procesora: %d%%"
     IDS_STATUS_MEMUSAGE           "Pam. zadeklar.: %dK / %dK"
-    IDS_STATUS_CPUUSAGE           "U¿ycie procesora: %3d%%"
+    IDS_STATUS_CPUUSAGE           "Użycie procesora: %3d%%"
     IDS_STATUS_PROCESSES          "Procesy: %d"
     IDS_Not_Responding            "Nie odpowiada"
     IDS_Running                   "Uruchomiony"
-END
-
-
-#endif    // Polish resources
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-
-
-
-#ifndef APSTUDIO_INVOKED
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-//
-// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
-//
-
-
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-#endif    // not APSTUDIO_INVOKED
-
+END
\ No newline at end of file
index caffbba..e2c0005 100644 (file)
 #include "lang/ko-KR.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/pt-BR.rc"
-#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
+
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
+#include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
\ No newline at end of file