Fix NtQueryOpenSubKeys prototype.
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 3 Aug 2008 19:24:09 +0000 (19:24 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 3 Aug 2008 19:24:09 +0000 (19:24 +0000)
svn path=/trunk/; revision=35084


No differences found