[CMAKE/RAPPS]
authorRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Fri, 13 May 2011 22:36:19 +0000 (22:36 +0000)
committerRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Fri, 13 May 2011 22:36:19 +0000 (22:36 +0000)
* Fix Swedish language

svn path=/branches/cmake-bringup/; revision=51718

base/applications/rapps/lang/sv-SE.rc
base/applications/rapps/rsrc.rc

index a92453f..9f1fed1 100644 (file)
@@ -21,9 +21,9 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installera",  ID_INSTALL
                MENUITEM "&Avinstallera",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ã\x84ndra",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ã\84ndra",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Ta bort frĺn Registret", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Uppdatera",  ID_REFRESH
        END
@@ -38,8 +38,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Öppna länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Kopiera länk till urklipp", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Öppna länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Kopiera länk till urklipp", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -49,9 +49,9 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installera",   ID_INSTALL
                MENUITEM "&Avinstallera", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ändra",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ändra",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Ta bort frĺn Registret", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Uppdatera",   ID_REFRESH
        END
@@ -62,9 +62,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Inställningar"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Spara fönsterposition", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Spara fönsterposition", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Logga ur installation och borttagning program", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
        GROUPBOX "Nerladding", -1, 4, 65, 240, 51
@@ -85,7 +85,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Installera frĺn disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
        AUTORADIOBUTTON "&Ladda ner och installera", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
@@ -186,8 +186,8 @@ BEGIN
        IDS_UNINSTALL "Avinstallera"
        IDS_MODIFY "Ändra"
        IDS_APPS_COUNT "Programantal: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänster, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
+       IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänster, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Installerat"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
@@ -195,8 +195,8 @@ BEGIN
        IDS_APPLICATIONS "Program"
        IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
        IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Du har specificrat en ej existerande mapp! Vill du skapa den?"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Du måste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Du mĺste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker pĺ att du vill ta bort data det installerade programmets data frĺn registret?"
        IDS_INFORMATION "Information"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data frĺn registret!"
 END
index c766ea7..bd235c7 100644 (file)
@@ -10,5 +10,5 @@
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
-//#include "lang/sv-SE.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"