[TRANSLATION] Polish translation update (#328)
authorAdam Słaboń <32551254+archeYR@users.noreply.github.com>
Sat, 27 Jan 2018 12:21:22 +0000 (13:21 +0100)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 27 Jan 2018 12:21:22 +0000 (13:21 +0100)
boot/bootdata/hivesys.inf
dll/cpl/access/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/desk/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/powercfg/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/usrmgr/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/stobject/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc

index 692cba2..07e98be 100644 (file)
@@ -2272,7 +2272,7 @@ VIETNAMESE = "Vietnamese"
 
 ; Services names and descriptions
 AUDIO_SERVICE="Usługa Audio"
-AUDIO_SERVICE_DESCRIPTION="Zapewnia aplikacjom dostęp do urządzeń audio"
+AUDIO_SERVICE_DESCRIPTION="Zapewnia aplikacjom dostęp do urządzeń audio."
 
 BITS_SERVICE="Usługa inteligentnego transferu w tle"
 BITS_SERVICE_DESCRIPTION="Przenosi dane pomiędzy klientami a serwerami w tle."
@@ -2308,7 +2308,7 @@ TELNETD_SERVICE="Usługa ReactOS Telnet"
 TELNETD_SERVICE_DESCRIPTION="Usługa ReactOS Telnet"
 
 THEMES_SERVICE="Motywy"
-THEMES_SERVICE_DESCRIPTION="Oferuje wsparcie dla motywów"
+THEMES_SERVICE_DESCRIPTION="Oferuje wsparcie dla motywów."
 
 WINMGMT_SERVICE="Infrastruktura zarządzania ReactOS"
 WINMGMT_SERVICE_DESCRIPTION="Dostarcza interfejs w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach."
index 1d31fe5..ceb5b4f 100644 (file)
@@ -54,7 +54,7 @@ CAPTION "Ekran"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Wysoki Kontrast", -1, 6, 11, 248, 62
-    LTEXT "Użyj tej funkcji, jeśli chcesz, żeby ReactOS używał kolorów i czcionek zaprojektowanych do łatwego czytania",
+    LTEXT "Użyj tej funkcji, jeśli chcesz, żeby ReactOS używał kolorów i czcionek zaprojektowanych do łatwego czytania.",
           -1, 12, 20, 238, 29
     AUTOCHECKBOX "&Użyj funkcji Wysoki Kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, 12, 49, 126, 14
     PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_CONTRAST_BUTTON, 154, 49, 90, 14
@@ -248,7 +248,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Klawisze powtarzane", -1, 6, 11, 234, 106
     LTEXT "Zastąp ustawienia Klawiatury w Panelu Sterowania:",
           -1, 12, 20, 222, 20
-    AUTORADIOBUTTON "&Bez powtarzania klawiszy", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 78, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Bez powtarzania klawiszy", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, 12, 32, 98, 11, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Zmniejsz częstotliwość powtarzania", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, 12, 45, 131, 11
     LTEXT "O&późnienie powtarzania:", -1, 24, 60, 60, 11
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, 24, 71, 210, 56,
index 3702194..dac056c 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ BEGIN
             "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
     CONTROL "Ukryj podkreślenie liter do nawigacji &klawiaturą, dopóki nie nacisnę klawisza Alt",
             IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
-    CONTROL "Use &flat menus", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
+    CONTROL "Użyj płaskich &menu", IDC_EFFAPPEARANCE_FLATMENUS,
             "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 140, 267, 19
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
@@ -215,7 +215,7 @@ BEGIN
     IDS_CPLNAME "Ekran"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Dostosowuje wygląd pulpitu oraz wygaszacze."
     IDS_NONE "(brak)"
-    IDS_CENTER "Do środka"
+    IDS_CENTER "Wyśrodkuj"
     IDS_STRETCH "Rozciągnij"
     IDS_TILE "Sąsiadująco"
     IDS_FIT "Dopasuj"
index fe16839..d8659f7 100644 (file)
@@ -25,16 +25,16 @@ BEGIN
     ICON IDI_AC, IDC_IAC, 75, 115, 25, 15
     LTEXT "Zasilany akumulatorem", IDC_SDC, 197, 120, 45, 15
     ICON IDI_DC, IDC_IDC, 165, 115, 25, 15
-    LTEXT "Wyłącz &monitor:", IDC_MONITOR, 15, 145, 80, 10
+    LTEXT "Wyłącz &monitor:", IDC_MONITOR, 15, 142, 80, 10
     COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 175, 140, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Wyłącz &dysk twardy:", IDC_DISK, 15, 160, 80, 10
+    LTEXT "Wyłącz &dysk twardy:", IDC_DISK, 15, 157, 80, 10
     COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 175, 155, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "System w stan &czuwania:", IDC_STANDBY, 15, 180, 80, 10
+    LTEXT "System w stan &czuwania:", IDC_STANDBY, 15, 177, 90, 10
     COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 175, 175, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "System &hibernuje:", IDC_HYBERNATE, 15, 195, 80, 10
+    LTEXT "System &hibernuje:", IDC_HYBERNATE, 15, 192, 80, 10
     COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 175, 190, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
index ed0e828..eeef360 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Profil użytkownika", -1, 7, 7, 238, 54
     LTEXT "Ścieżka profilu:", -1, 16, 22, 55, 8
     EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_PATH, 78, 19, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Skrypt logowania:", -1, 16, 40, 55, 8
+    LTEXT "Skrypt logowania:", -1, 16, 40, 65, 8
     EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_SCRIPT, 78, 37, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Katalog domowy", -1, 7, 68, 238, 54
     AUTORADIOBUTTON "Ścieżka lokalna:", IDC_USER_PROFILE_LOCAL, 16, 83, 60, 10
@@ -138,7 +138,7 @@ BEGIN
     RTEXT "Hasło:", -1, 7, 70, 96, 8
     EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD2, 107, 85, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
     RTEXT "Powtórz hasło:", -1, 7, 88, 96, 8
-    AUTOCHECKBOX "Użytkownik musi zmienić hasło podczas pierwszego logowania", IDC_USER_NEW_FORCE_CHANGE, 7, 109, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Użytkownik musi zmienić hasło podczas pierwszego logowania", IDC_USER_NEW_FORCE_CHANGE, 7, 109, 220, 10
     AUTOCHECKBOX "Użytkownik nie może zmienić hasła", IDC_USER_NEW_CANNOT_CHANGE, 7, 123, 200, 10, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "Hasło nigdy nie wygasa", IDC_USER_NEW_NEVER_EXPIRES, 7, 137, 200, 10, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "Konto jest zablokowane", IDC_USER_NEW_DISABLED, 7, 151, 200, 10
index def3249..3f1cc8d 100644 (file)
@@ -19,22 +19,22 @@ BEGIN
     IDS_PWR_METER             "&Otwórz miernik baterii"
     IDS_PWR_RUN               "shell32.dll,Control_RunDLL PowerCfg.cpl"
     IDS_PWR_PERCENT_REMAINING "Pozostało %.2f%%"
-    IDS_PWR_CHARGING          "%.2f%% and charging"
+    IDS_PWR_CHARGING          "%.2f%% i ładuje"
     IDS_PWR_UNKNOWN_REMAINING "Stan naładowania nieznany"
-    IDS_PWR_AC "Podłączony do zasilacza"
+    IDS_PWR_AC "Podłączony do zasilania"
     IDS_PWR_HOURS_REMAINING "Pozostało %1!u!:%2!02u! godzin (%3!u!%%)"
     IDS_PWR_MINUTES_REMAINING "Pozostało %1!u! minut (%2!u!%%)"
 
     //Hotplug related strings
-    IDS_HOTPLUG_REMOVE_1 "Bezpieczne wysuwanie sprzętu"
-    IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "&Bezpieczne wysuwanie sprzętu"
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_1 "Bezpieczne usuwanie sprzętu"
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "&Bezpieczne usuwanie sprzętu"
     IDS_HOTPLUG_REMOVE_3 "Wysuń %s"
     IDS_HOTPLUG_RUN "shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll"
     IDS_HOTPLUG_COMMA ", "
     IDS_HOTPLUG_DRIVE " - Dysk(%s)"
     IDS_HOTPLUG_DRIVES " - Dyski(%s)"
     IDS_HOTPLUG_A "A:"
-    IDS_HOTPLUG_REQUIRES "To urządzenie wymaga ""Bezpiecznego wysuwania"""
+    IDS_HOTPLUG_REQUIRES "To urządzenie wymaga ""Bezpiecznego usunięcia"""
     IDS_HOTPLUG_CLICK "Przed usunięciem tego urządzenia, kliknij na tą ikonę i wybierz urządzenie, które chcesz usunąć."
 
     //Volume related strings
index 53103de..450c5a8 100644 (file)
@@ -688,8 +688,8 @@ BEGIN
     IDS_FORMATDRIVE "Formatuj..."
     IDS_RENAME "Zmień nazwę"
     IDS_PASTE "Włóż"
-    IDS_EJECT "Eject"
-    IDS_DISCONNECT "Disconnect"
+    IDS_EJECT "Wysuń"
+    IDS_DISCONNECT "Odłącz"
 
     IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć folderu '%1'"
     IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nie mogę utworzyć folderu"
@@ -783,11 +783,11 @@ BEGIN
     IDS_PICK_ICON_FILTER "Pliki ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
     IDS_OPEN_WITH_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
 
-    IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
-    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
-    IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
-    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
-    IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTLOCKVOLUME "Nie można zablokować woluminu (kod błędu: %lu)."
+    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Nie można odmontować woluminu (kod błędu: %lu)."
+    IDS_CANTEJECTMEDIA "Nie można wysunąć nośnika (kod błędu: %lu)."
+    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Nie można pokazać właściwości (kod błędu: %lu)."
+    IDS_CANTDISCONNECT "Nie można odłączyć (kod błędu: %lu)."
 
     IDS_DIRECTORY "Katalog"
     IDS_BAT_FILE "Plik wsadowy ReactOS"
@@ -805,8 +805,8 @@ BEGIN
     IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
     IDS_LNK_FILE "Skrót"
-    IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
-    IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
+    IDS_PIF_FILE "Plik informacyjny o programie NT VDM"
+    IDS_SCR_FILE "Wygaszacz ekranu"
     IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
     IDS_VXD_FILE "Sterownik urządzenia wirtualnego"
     IDS_ANY_FILE "%s-plik"
index 8f3cf50..3c461c6 100644 (file)
@@ -146,7 +146,7 @@ BEGIN
     IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
     IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
-    IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz"
+    IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz."
 END
 
 STRINGTABLE