TRANSLATION: Update Polish translation
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 17 Sep 2017 22:11:50 +0000 (22:11 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 17 Sep 2017 22:11:50 +0000 (22:11 +0000)
Patch by Marcin Mikołajczak.
CORE-13750

svn path=/trunk/; revision=75874

reactos/base/setup/reactos/lang/pl-PL.rc
reactos/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
reactos/base/system/userinit/lang/pl-PL.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc

index 81587e3..97bc32e 100644 (file)
@@ -6,6 +6,7 @@
  *    Update - niski (bjauy@o2.pl)
  *    Updated by Caemyr (Olaf Siejka), Mar 2011
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ *    Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -26,9 +27,9 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10
-    LTEXT "Install a new copy of ReactOS. This option does not keep your files, settings and programs. You can make changes to disks and partitions.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
+    LTEXT "Zainstaluj nową kopię ReactOS. Ta opcja nie zachowa plików, ustawień i programów. Możesz dokonać zmian w dyskach i partycjach.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
     AUTORADIOBUTTON "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcześniej ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
-    LTEXT "Update or repair an installed copy of ReactOS. This option keeps your files, settings and programs. This option is only available if ReactOS is already installed on this computer.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
+    LTEXT "Zaktualizuj lub napraw istniejącą kopię systemu ReactOS. Ta opcja zachowa pliki, ustawienia i programy. Jest dostępna, jeżeli ReactOS znajduje się już na tym komputerze.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
     LTEXT "Naciśnij Dalej, aby zmienić ustawienia sprzętu.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
 END
 
@@ -82,10 +83,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Folder instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
-    CONTROL "Instalacja bootloadera", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
-    CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
-    CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
-    CONTROL "Pomiń wgrywanie bootloadera", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
+    CONTROL "Instalacja menedżera rozruchu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
+    CONTROL "Wgraj menedżer rozruchu na dysk twardy (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
+    CONTROL "Wgraj menedżer rozruchu na dysk twardy (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
+    CONTROL "Pomiń wgrywanie menedżera rozruchu", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
     PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
@@ -126,9 +127,9 @@ BEGIN
     IDS_DEVICETITLE "Ustawienia podstawowych urządzeń"
     IDS_DEVICESUBTITLE "Zmień ustawienia ekranu i klawiatury."
     IDS_DRIVETITLE "Ustaw partycję instalacji i folder systemowy"
-    IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i bootloader."
+    IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i menedżer rozruchu."
     IDS_PROCESSTITLE "Przygotuj partycję, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
-    IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycję, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj bootloader"
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycję, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj menedżer rozruchu"
     IDS_RESTARTTITLE "Pierwszy etap instalacji zakończony sukcesem"
     IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji został zakończony, uruchom ponownie komputer, aby przejść do drugiego etapu"
     IDS_SUMMARYTITLE "Podsumowanie instalacji"
@@ -141,7 +142,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PARTITION_NAME "Name"
-    IDS_PARTITION_SIZE "Size"
-    IDS_PARTITION_TYPE "Type"
+    IDS_PARTITION_NAME "Nazwa"
+    IDS_PARTITION_SIZE "Rozmiar"
+    IDS_PARTITION_TYPE "Rodzaj"
 END
index 59afe05..a5dd287 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
  *    IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
  *    Updated by niski - Maciej Bialas (bjauy@o2.pl), July 2009
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
+ *    Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -83,10 +84,10 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
-    GROUPBOX "Notification bar", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 58
+    GROUPBOX "Pasek powiadomień", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 58
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
     AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
-    AUTOCHECKBOX "Show seconds", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Pokazuj sekundy", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
     LTEXT "Możesz uporządkować obszar powiadomień poprzez ukrycie rzadko używanych ikon.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
     AUTOCHECKBOX "&Ukryj nieaktywne ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
     PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
@@ -109,10 +110,10 @@ END
 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Customize Notifications"
+CAPTION "Dostosuj powiadomienia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT            "ReactOS displays icons for active and urgent notifications, and hides inactive ones. You can change this behavior for items in the list below.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
+    LTEXT            "Domyślnie ReactOS wyświetla ikony aktywnych i ważnych powiadomień, ukrywając te nieaktywne. Możesz zmienić to zachowanie lub wybrać elementy korzystając z poniższej listy.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
     LTEXT            "Select an item, then choose its notification behavior:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
     CONTROL          "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
     COMBOBOX         IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
@@ -168,26 +169,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     GROUPBOX         "Recent documents ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
-    PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
+    PUSHBUTTON       "Wy&czyść listę", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
 }
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
-CAPTION "General"
+CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
+    GROUPBOX         "Wybierz rozmiar ikon dla programów ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
-    AUTORADIOBUTTON  "&Large icons", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
-    AUTORADIOBUTTON  "&Small icons", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX         "Programs ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
-    LTEXT            "The Start menu contains shortcuts to the programs you use most often.  Clearing the list of shortcuts does not delete the programs.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
-    LTEXT            "&Number of programs on Start menu:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
+    AUTORADIOBUTTON  "&Duże ikony", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
+    AUTORADIOBUTTON  "&Małe ikony", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX         "Programy ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
+    LTEXT            "Menu Start zawiera skróty do najczęściej używanych programów. Wyczyszczenie tej listy nie spowoduje usunięcia programów.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
+    LTEXT            "Liczba programów w me&nu Start:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
     EDITTEXT         IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
     CONTROL          "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
-    PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
-    GROUPBOX         "Show on Start menu ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
+    PUSHBUTTON       "Wy&czyść listę", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
+    GROUPBOX         "Pokazuj w menu Start ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
     AUTOCHECKBOX     "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
index 228917d..e8fb9da 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
  *    xxrogers@users.sourceforge.net
  *    https://sourceforge.net/projects/reactospl
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ *    Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -13,15 +14,15 @@ CAPTION "ReactOS LiveCD"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDC_LOCALELOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 4, 290, 99
-    RTEXT "&Language:", IDC_STATIC, 20, 109, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    RTEXT "&Język:", IDC_STATIC, 20, 109, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 132, 107, 176, 142, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    RTEXT "&Keyboard layout:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    RTEXT "&Układ klawiatury:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LAYOUTLIST, 132, 130, 176, 81, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Select your language and keyboard layout and click Next to continue.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
+    LTEXT "Wybierz język i układ klawiatury, a następnie naciśnij Dalej.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
 
     CONTROL "", IDC_STATIC, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 0, 165, 317, 1
-    DEFPUSHBUTTON "&Next", IDOK, 205, 172, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Cancel", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&Dalej", IDOK, 205, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
 END
 
 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -30,24 +31,24 @@ CAPTION "ReactOS LiveCD"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDC_STARTLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 4, 290, 99
-    DEFPUSHBUTTON "Run ReactOS &Live CD", IDC_RUN, 71, 108, 175, 21
-    PUSHBUTTON "&Install ReactOS", IDC_INSTALL, 71, 136, 175, 21
+    DEFPUSHBUTTON "Uruchom &LiveCD ReactOS", IDC_RUN, 71, 108, 175, 21
+    PUSHBUTTON "&Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, 71, 136, 175, 21
 
     // LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
 
     CONTROL "", IDC_STATIC, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 0, 165, 317, 1
-    PUSHBUTTON "&Previous", IDOK, 205, 172, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Cancel", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Wstecz", IDOK, 205, 172, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 260, 172, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SHELL_FAIL "Nie powiodło się uruchomienie powłoki przez userinit!"
-    IDS_INSTALLER_FAIL "Userinit failed to start the installer!"
-    IDS_CANCEL_CONFIRM "Are you sure you want to quit the ReactOS LiveCD?\nIf you choose to do so, your computer might restart."
+    IDS_SHELL_FAIL "Uruchomienie powłoki przez userinit nie powiodło się!"
+    IDS_INSTALLER_FAIL "Rozpoczęcie instalatora przez userinit nie powiodło się!"
+    IDS_CANCEL_CONFIRM "Czy na pewno chcesz wyjść z ReactOS LiveCD?\nJeżeli wybierzesz tą opcję, komputer może uruchomić się ponownie."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
+    IDS_SPAIN "Hiszpański (Hiszpania)"
 END
index 748b4dc..5146c24 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  *    Translated by Sebastian Gasiorek
  *    https://sourceforge.net/projects/reactospl
  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ *    Updated by Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in> (September, 2017)
  */
  
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -11,7 +12,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Wyłączanie komputera"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Można bezpiecznie wyłączyć komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
+    LTEXT "Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
     ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
     DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
 END