ea86f5a9cd7c0b4c04e241da64fb70b42cb5d598
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0418", L"00000418" },
7 { L"0409", L"00000409" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecþie limbã",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaþi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apãsaþi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi în final limba implicitã pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "Aceastã primã etapã din instalarea ReactOS va copia fiºierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare în calculatorul dumneavoastrã ºi-l va pregãti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapã a instalãrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaþi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaþi L pentru Termenii ºi Condiþiile de Licenþiere.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaþii despre ReactOS, vizitaþi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = Licenþã F3 = Ieºire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "ReactOS Version Status",
157 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
158 },
159 {
160 6,
161 11,
162 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 12,
168 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 6,
179 15,
180 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 6,
185 16,
186 "to run ReactOS on real hardware.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 19,
192 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 21,
198 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 0,
203 0,
204 "ENTER = Continue F3 = Quit",
205 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
206 },
207 {
208 0,
209 0,
210 NULL,
211 0
212 }
213 };
214
215 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
216 {
217 {
218 4,
219 3,
220 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
221 TEXT_STYLE_UNDERLINE
222 },
223 {
224 6,
225 6,
226 "Licenþiere:",
227 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
228 },
229 {
230 8,
231 8,
232 "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
233 TEXT_STYLE_NORMAL
234 },
235 {
236 8,
237 9,
238 "Publice Generale GNU, referitã în continuare ca GPL, cu pãrþi",
239 TEXT_STYLE_NORMAL
240 },
241 {
242 8,
243 10,
244 "de cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD, ºi LGPL).",
245 TEXT_STYLE_NORMAL
246 },
247 {
248 8,
249 12,
250 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 13,
256 "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 14,
262 "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 16,
268 "Acest sistem vine fãrã vreo restricþie de utilizare, aceasta",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 17,
274 "fiind o condiþie legislativã aplicabilã atât la nivel local",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 18,
280 "cât ºi internaþional. Licenþierea se referã doar la distri-",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 19,
286 "buirea sistemului ReactOS cãtre pãrþi terþe.",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 21,
292 "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 22,
298 "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 23,
304 "accesând pagina:",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 24,
310 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
311 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
312 },
313 {
314 6,
315 27,
316 "Garanþie:",
317 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
318 },
319 {
320 8,
321 29,
322 "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
323 TEXT_STYLE_NORMAL
324 },
325 {
326 8,
327 30,
328 "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 31,
334 "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 32,
340 "SCOP ANUME.",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 0,
345 0,
346 "ENTER = Revenire",
347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
348 },
349 {
350 0,
351 0,
352 NULL,
353 0
354 }
355 };
356
357 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
358 {
359 {
360 4,
361 3,
362 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
364 },
365 {
366 6,
367 8,
368 "Configurare dispozitive de bazã",
369 TEXT_STYLE_NORMAL
370 },
371 {
372 24,
373 11,
374 "Arh. de calcul:",
375 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
376 },
377 {
378 24,
379 12,
380 "Parametri grafici:",
381 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
382 },
383 {
384 24,
385 13,
386 "Model tastaturã:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 14,
392 "Aranj. tastaturã:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 16,
398 "Acceptã:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 25,
403 16,
404 "Accept configuraþia dispozitivelor",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 19,
410 "Puteþi modifica starea curentã. Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 6,
415 20,
416 "alegerea unui dispozitiv, apoi apãsaþi ENTER pentru a-i modifica",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 21,
422 "configuraþia ataºatã.",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 23,
428 "Când configuraþia dispozitivele enumerate este cea corectã,",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 24,
434 "selectaþi \"Accept configuraþia dispozitivelor\", apoi confirmaþi",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 6,
439 25,
440 "apãsând ENTER.",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 0,
445 0,
446 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
447 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
448 },
449 {
450 0,
451 0,
452 NULL,
453 0
454 }
455 };
456
457 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
458 {
459 {
460 4,
461 3,
462 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
463 TEXT_STYLE_UNDERLINE
464 },
465 {
466 6,
467 8,
468 "Programul de instalare ReactOS este încã într-o fazã incipientã de",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 6,
473 9,
474 "dezvoltare ºi nu posedã o funcþionalitate completã.",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 6,
479 12,
480 "Funcþionalitatea de refacere încã nu este implementatã.",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 8,
485 15,
486 "\x07 Tastaþi U pentru actualizarea sistemului.",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 8,
491 17,
492 "\x07 Tastaþi R pentru consola de Recuperare.",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 19,
498 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina principalã.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 8,
503 21,
504 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 0,
509 0,
510 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
511 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
512 },
513 {
514 0,
515 0,
516 NULL,
517 0
518 }
519 };
520
521 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
522 {
523 {
524 4,
525 3,
526 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
527 TEXT_STYLE_UNDERLINE
528 },
529 {
530 6,
531 8,
532 "Doriþi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
533 TEXT_STYLE_NORMAL
534 },
535 {
536 8,
537 10,
538 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
539 TEXT_STYLE_NORMAL
540 },
541 {
542 8,
543 11,
544 " arhitecturã de calcul, apoi apãsaþi ENTER.",
545 TEXT_STYLE_NORMAL
546 },
547 {
548 8,
549 13,
550 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
551 TEXT_STYLE_NORMAL
552 },
553 {
554 8,
555 14,
556 " fãrã a specifica o altã arhitecturã de calcul.",
557 TEXT_STYLE_NORMAL
558 },
559 {
560 0,
561 0,
562 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
563 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
564 },
565 {
566 0,
567 0,
568 NULL,
569 0
570 }
571 };
572
573 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
574 {
575 {
576 4,
577 3,
578 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
579 TEXT_STYLE_UNDERLINE
580 },
581 {
582 10,
583 6,
584 "Sistemul verificã integritatea datelor scrise pe disc.",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 10,
589 8,
590 "Aceasta poate dura câteva momente.",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 10,
595 9,
596 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 0,
601 0,
602 "Eliberare memorie...",
603 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
604 },
605 {
606 0,
607 0,
608 NULL,
609 0
610 }
611 };
612
613 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
614 {
615 {
616 4,
617 3,
618 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
619 TEXT_STYLE_UNDERLINE
620 },
621 {
622 10,
623 6,
624 "ReactOS nu a fost instalat în întregime.",
625 TEXT_STYLE_NORMAL
626 },
627 {
628 10,
629 8,
630 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A:",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 9,
636 "ºi toate mediile CD-ROM din unitãþile CD.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 10,
641 11,
642 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 "Aºteptaþi...",
649 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
650 },
651 {
652 0,
653 0,
654 NULL,
655 0
656 }
657 };
658
659 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
660 {
661 {
662 4,
663 3,
664 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
665 TEXT_STYLE_UNDERLINE
666 },
667 {
668 6,
669 8,
670 "Doriþi modificarea parametrilor grafici de afiºare?",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 { 8,
674 10,
675 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
676 TEXT_STYLE_NORMAL
677 },
678 {
679 8,
680 11,
681 " un grup de parametri, apoi apãsaþi ENTER.",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 {
685 8,
686 13,
687 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 8,
692 14,
693 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 0,
698 0,
699 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
700 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
701 },
702 {
703 0,
704 0,
705 NULL,
706 0
707 }
708 };
709
710 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
711 {
712 {
713 4,
714 3,
715 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
716 TEXT_STYLE_UNDERLINE
717 },
718 {
719 10,
720 6,
721 "Componentele de bazã ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 10,
726 8,
727 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A: ºi toate mediile",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 10,
732 9,
733 "CD-ROM din unitãþile CD.",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 10,
738 11,
739 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 "ENTER = Repornire calculator",
746 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
747 },
748 {
749 0,
750 0,
751 NULL,
752 0
753 }
754 };
755
756 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
757 {
758 {
759 4,
760 3,
761 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
762 TEXT_STYLE_UNDERLINE
763 },
764 {
765 6,
766 8,
767 "Programul de instalare nu poate instala modulul de",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 6,
772 9,
773 "iniþializare a calculatorului pe discul local.",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 6,
778 13,
779 "Introduceþi un disc flexibil formatat în",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 6,
784 14,
785 "unitatea A: apoi sã apãsaþi ENTER.",
786 TEXT_STYLE_NORMAL,
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
792 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
793 },
794 {
795 0,
796 0,
797 NULL,
798 0
799 }
800
801 };
802
803 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
804 {
805 {
806 4,
807 3,
808 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
809 TEXT_STYLE_UNDERLINE
810 },
811 {
812 6,
813 8,
814 "Urmãtoarea listã cuprinde partiþiile existente, precum ºi",
815 TEXT_STYLE_NORMAL
816 },
817 {
818 6,
819 9,
820 "spaþiul liber disponibil pentru crearea de noi partiþii.",
821 TEXT_STYLE_NORMAL
822 },
823 {
824 8,
825 11,
826 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opþiune.",
827 TEXT_STYLE_NORMAL
828 },
829 {
830 8,
831 13,
832 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala pe partiþia selectatã.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 15,
838 "\x07 Tastaþi P pentru a crea o partiþie primarã.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 17,
844 "\x07 Tastaþi E pentru a crea o partiþie extinsã.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 8,
849 19,
850 "\x07 Tastaþi L pentru a crea o partiþie logicã.",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 8,
855 21,
856 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge o partiþie existentã.",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 0,
861 0,
862 "Aºteptaþi...",
863 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
864 },
865 {
866 0,
867 0,
868 NULL,
869 0
870 }
871 };
872
873 static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
874 {
875 {
876 4,
877 3,
878 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
879 TEXT_STYLE_UNDERLINE
880 },
881 {
882 6,
883 8,
884 "Aþi solicitat ºtergerea partiþiei de sistem.",
885 TEXT_STYLE_NORMAL
886 },
887 {
888 6,
889 10,
890 "Partiþiile de sistem pot conþine programe de diagnozã, programe de con-",
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 },
893 {
894 6,
895 11,
896 "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
897 TEXT_STYLE_NORMAL
898 },
899 {
900 6,
901 12,
902 "(ca ReactOS) ºi alte programe furnizate de producãtorii calculorului.",
903 TEXT_STYLE_NORMAL
904 },
905 {
906 6,
907 14,
908 "ªtergeþi o partiþie de sistem doar când sunteþi siguri cã nu existã aºa",
909 TEXT_STYLE_NORMAL
910 },
911 {
912 6,
913 15,
914 "programe pe partiþie, sau când sunteþi siguri cã doriþi sã le ºtergeþi.",
915 TEXT_STYLE_NORMAL
916 },
917 {
918 6,
919 16,
920 "ªtergând partiþia apare riscul de a nu mai putea porni calculatorul de",
921 TEXT_STYLE_NORMAL
922 },
923 {
924 6,
925 17,
926 "pe discul local decât dupã finalizarea instalãrii ReactOS.",
927 TEXT_STYLE_NORMAL
928 },
929 {
930 8,
931 20,
932 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a ºterge partiþia de sistem. Vi se va",
933 TEXT_STYLE_NORMAL
934 },
935 {
936 8,
937 21,
938 " cere sã confirmaþi din nou aceastã ºtergere a partiþiei.",
939 TEXT_STYLE_NORMAL
940 },
941 {
942 8,
943 24,
944 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã. Partiþia",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 8,
949 25,
950 " nu va fi ºtearsã.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 0,
955 0,
956 "ENTER = Continuare ESC = Anulare",
957 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
958 },
959 {
960 0,
961 0,
962 NULL,
963 0
964 }
965 };
966
967 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
968 {
969 {
970 4,
971 3,
972 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
973 TEXT_STYLE_UNDERLINE
974 },
975 {
976 6,
977 8,
978 "Urmeazã formatarea partiþiei.",
979 TEXT_STYLE_NORMAL
980 },
981 {
982 6,
983 10,
984 "Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
985 TEXT_STYLE_NORMAL
986 },
987 {
988 0,
989 0,
990 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
991 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
992 },
993 {
994 0,
995 0,
996 NULL,
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 }
999 };
1000
1001 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
1002 {
1003 {
1004 4,
1005 3,
1006 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1007 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1008 },
1009 {
1010 6,
1011 8,
1012 "Alegeþi un director de instalare pe partiþia aleasã.",
1013 TEXT_STYLE_NORMAL
1014 },
1015 {
1016 6,
1017 9,
1018 "Aici vor fi amplasate fiºierele sistemului ReactOS:",
1019 TEXT_STYLE_NORMAL
1020 },
1021 {
1022 6,
1023 14,
1024 "Puteþi indica un alt director, apãsând BACKSPACE pentru",
1025 TEXT_STYLE_NORMAL
1026 },
1027 {
1028 6,
1029 15,
1030 "a ºterge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
1031 TEXT_STYLE_NORMAL
1032 },
1033 {
1034 6,
1035 16,
1036 "doriþi sã instalaþi ReactOS.",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL
1038 },
1039 {
1040 0,
1041 0,
1042 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1043 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1044 },
1045 {
1046 0,
1047 0,
1048 NULL,
1049 0
1050 }
1051 };
1052
1053 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1054 {
1055 {
1056 4,
1057 3,
1058 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1059 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1060 },
1061 {
1062 0,
1063 12,
1064 "Are loc copierea de fiºiere în directorul ReactOS specificat.",
1065 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1066 },
1067 {
1068 0,
1069 14,
1070 "(aceasta poate dura câteva momente)",
1071 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1072 },
1073 {
1074 50,
1075 0,
1076 "\xB3 Aºteptaþi...",
1077 TEXT_TYPE_STATUS
1078 },
1079 {
1080 0,
1081 0,
1082 NULL,
1083 0
1084 }
1085 };
1086
1087 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1088 {
1089 {
1090 4,
1091 3,
1092 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1093 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1094 },
1095 {
1096 6,
1097 8,
1098 "Instalare modul de iniþializare al calculatorului",
1099 TEXT_STYLE_NORMAL
1100 },
1101 {
1102 8,
1103 12,
1104 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (MBR ºi VBR).",
1105 TEXT_STYLE_NORMAL
1106 },
1107 {
1108 8,
1109 13,
1110 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1111 TEXT_STYLE_NORMAL
1112 },
1113 {
1114 8,
1115 14,
1116 "Instaleazã iniþializatorul pe un disc flexibil.",
1117 TEXT_STYLE_NORMAL
1118 },
1119 {
1120 8,
1121 15,
1122 "Omite instalarea modulului de iniþializare.",
1123 TEXT_STYLE_NORMAL
1124 },
1125 {
1126 0,
1127 0,
1128 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1129 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1130 },
1131 {
1132 0,
1133 0,
1134 NULL,
1135 0
1136 }
1137 };
1138
1139 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1140 {
1141 {
1142 4,
1143 3,
1144 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1145 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1146 },
1147 {
1148 6,
1149 8,
1150 "Doriþi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1151 TEXT_STYLE_NORMAL
1152 },
1153 {
1154 8,
1155 10,
1156 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1157 TEXT_STYLE_NORMAL
1158 },
1159 {
1160 8,
1161 11,
1162 " de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1163 TEXT_STYLE_NORMAL
1164 },
1165 {
1166 8,
1167 13,
1168 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1169 TEXT_STYLE_NORMAL
1170 },
1171 {
1172 8,
1173 14,
1174 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1175 TEXT_STYLE_NORMAL
1176 },
1177 {
1178 0,
1179 0,
1180 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1181 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1182 },
1183 {
1184 0,
1185 0,
1186 NULL,
1187 0
1188 }
1189 };
1190
1191 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1192 {
1193 {
1194 4,
1195 3,
1196 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1197 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1198 },
1199 {
1200 6,
1201 8,
1202 "Doriþi specificarea unui aranjament implicit de tastaturã?",
1203 TEXT_STYLE_NORMAL
1204 },
1205 {
1206 8,
1207 10,
1208 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1209 TEXT_STYLE_NORMAL
1210 },
1211 {
1212 8,
1213 11,
1214 " dorit de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1215 TEXT_STYLE_NORMAL
1216 },
1217 {
1218 8,
1219 13,
1220 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1221 TEXT_STYLE_NORMAL
1222 },
1223 {
1224 8,
1225 14,
1226 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1227 TEXT_STYLE_NORMAL
1228 },
1229 {
1230 0,
1231 0,
1232 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1233 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1234 },
1235 {
1236 0,
1237 0,
1238 NULL,
1239 0
1240 },
1241
1242 };
1243
1244 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1245 {
1246 {
1247 4,
1248 3,
1249 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1250 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1251 },
1252 {
1253 6,
1254 8,
1255 "Au loc pregãtirile necesare pentru copierea de fiºiere.",
1256 TEXT_STYLE_NORMAL
1257 },
1258 {
1259 0,
1260 0,
1261 "Listã de fiºiere în curs de creare...",
1262 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1263 },
1264 {
1265 0,
1266 0,
1267 NULL,
1268 0
1269 },
1270
1271 };
1272
1273 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1274 {
1275 {
1276 4,
1277 3,
1278 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1279 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1280 },
1281 {
1282 6,
1283 14,
1284 "Alegeþi un sistem de fiºiere din lista de mai jos.",
1285 0
1286 },
1287 {
1288 8,
1289 16,
1290 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1291 0
1292 },
1293 {
1294 8,
1295 17,
1296 " un sistem de fiºiere.",
1297 0
1298 },
1299 {
1300 8,
1301 19,
1302 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a formata partiþia.",
1303 0
1304 },
1305 {
1306 8,
1307 21,
1308 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a alege o altã partiþie.",
1309 0
1310 },
1311 {
1312 0,
1313 0,
1314 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1315 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1316 },
1317
1318 {
1319 0,
1320 0,
1321 NULL,
1322 0
1323 }
1324 };
1325
1326 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1327 {
1328 {
1329 4,
1330 3,
1331 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1332 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1333 },
1334 {
1335 6,
1336 8,
1337 "Aþi ales sã ºtergeþi partiþia",
1338 TEXT_STYLE_NORMAL
1339 },
1340 {
1341 8,
1342 18,
1343 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge partiþia.",
1344 TEXT_STYLE_NORMAL
1345 },
1346 {
1347 11,
1348 19,
1349 "ATENÞIE: Toate datele de pe aceastã partiþie vor fi pierdute!",
1350 TEXT_STYLE_NORMAL
1351 },
1352 {
1353 8,
1354 21,
1355 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a anula.",
1356 TEXT_STYLE_NORMAL
1357 },
1358 {
1359 0,
1360 0,
1361 "D = ªtergere partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1362 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1363 },
1364 {
1365 0,
1366 0,
1367 NULL,
1368 0
1369 }
1370 };
1371
1372 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1373 {
1374 {
1375 4,
1376 3,
1377 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1378 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1379 },
1380 {
1381 6,
1382 8,
1383 "Are loc actualizarea configuraþiei sistemului.",
1384 TEXT_STYLE_NORMAL
1385 },
1386 {
1387 0,
1388 0,
1389 "Registru în curs de creare...",
1390 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1391 },
1392 {
1393 0,
1394 0,
1395 NULL,
1396 0
1397 },
1398
1399 };
1400
1401 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1402 {
1403 {
1404 // NOT_AN_ERROR
1405 "Succes\n"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_NOT_INSTALLED
1409 "ReactOS nu a fost instalat în totalitate în calculator.\n"
1410 "Dacã abandonaþi instalarea acum, altã datã, pentru a\n"
1411 "instala ReactOS, va fi nevoie sã repetaþi toþi paºii.\n"
1412 "\n"
1413 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1414 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.",
1415 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1416 },
1417 {
1418 //ERROR_NO_HDD
1419 "Eºec la identificarea unitãþilor interne de stocare.",
1420 "ENTER = Repornire calculator"
1421 },
1422 {
1423 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1424 "Eºec la accesarea unitatãþii de instalare.",
1425 "ENTER = Repornire calculator"
1426 },
1427 {
1428 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1429 "Eºec la încãrcarea fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1430 "ENTER = Repornire calculator"
1431 },
1432 {
1433 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1434 "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
1435 "ENTER = Repornire calculator"
1436 },
1437 {
1438 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1439 "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
1440 "ENTER = Repornire calculator"
1441 },
1442 {
1443 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1444 "Eºec la obþinerea de informaþii despre\n"
1445 "dispozitivele din calculator.\n",
1446 "ENTER = Repornire calculator"
1447 },
1448 {
1449 //ERROR_WRITE_BOOT,
1450 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1451 "pe partiþia de sistem.",
1452 "ENTER = Repornire calculator"
1453 },
1454 {
1455 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1456 "Eºec la încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1457 "calcul disponibile.",
1458 "ENTER = Repornire calculator"
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1462 "Eºec la încãrcarea listei cu parametri de\n"
1463 "afiºare pentru ecran.",
1464 "ENTER = Repornire calculator"
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1468 "Eºec la încãrcarea listei cu tipuri\n"
1469 "disponibile de tastaturã.",
1470 "ENTER = Repornire calculator"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1474 "Eºec la încãrcarea listei de configuraþii\n"
1475 "ale tastaturii.",
1476 "ENTER = Repornire calculator"
1477 },
1478 {
1479 //ERROR_WARN_PARTITION,
1480 "A fost gãsitã cel puþin un disc cu tabelã nerecunoscutã\n"
1481 "de partiþii, care nu poate fi gestionatã corespunzãtor!\n"
1482 "\n"
1483 "Crearea sau ºtergerea de partiþii poate astfel cauza\n"
1484 "distrugerea tabelei de partiþii."
1485 "\n"
1486 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1487 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
1488 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_NEW_PARTITION,
1492 "O partiþie nouã nu poate fi creatã în interiorul\n"
1493 "unei partiþii existente!\n"
1494 "\n"
1495 " * Tastaþi pentru a continua.",
1496 NULL
1497 },
1498 {
1499 //ERROR_DELETE_SPACE,
1500 "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
1501 "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
1502 "\n"
1503 " * Tastaþi pentru a continua.",
1504 NULL
1505 },
1506 {
1507 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1508 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1509 "pe partiþia de sistem.",
1510 "ENTER = Repornire calculator"
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_NO_FLOPPY,
1514 "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
1515 "ENTER = Continuare"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1519 "Eºec la actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
1520 "ENTER = Repornire calculator"
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1524 "Eºec la actualizarea registrului cu\n"
1525 "parametrii grafici ai ecranului!",
1526 "ENTER = Repornire calculator"
1527 },
1528 {
1529 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1530 "Eºec la importarea registrului.",
1531 "ENTER = Repornire calculator"
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_FIND_REGISTRY
1535 "Eºec la localizarea fiºierelor\n"
1536 "cu datele registrului.",
1537 "ENTER = Repornire calculator"
1538 },
1539 {
1540 //ERROR_CREATE_HIVE,
1541 "Eºec la crearea registrului.",
1542 "ENTER = Repornire calculator"
1543 },
1544 {
1545 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1546 "Eºec la iniþializarea registrului.",
1547 "ENTER = Repornire calculator"
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1551 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1552 "un fiºier valid de tip inf.",
1553 "ENTER = Repornire calculator"
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_CABINET_MISSING,
1557 "Eºec la localizarea fiºierului cabinet.\n",
1558 "ENTER = Repornire calculator"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1562 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1563 "un script de instalare.",
1564 "ENTER = Repornire calculator"
1565 },
1566 {
1567 //ERROR_COPY_QUEUE,
1568 "Eºec la accesarea listei cu\n"
1569 "fiºiere pentru copiere.",
1570 "ENTER = Repornire calculator"
1571 },
1572 {
1573 //ERROR_CREATE_DIR,
1574 "Eºec la crearea directoarelor de instalare.",
1575 "ENTER = Repornire calculator"
1576 },
1577 {
1578 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1579 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1580 "directoare în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1581 "ENTER = Repornire calculator"
1582 },
1583 {
1584 //ERROR_CABINET_SECTION,
1585 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1586 "directoare în fiºierul cabinet.",
1587 "ENTER = Repornire calculator"
1588 },
1589 {
1590 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1591 "Eºec la crearea directorului de instalare.",
1592 "ENTER = Repornire calculator"
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1596 "Eºec la localizarea secþiunii pentru date\n"
1597 "de instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1598 "ENTER = Repornire calculator"
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1602 "Eºec la scrierea tabelelor de partiþii.\n",
1603 "ENTER = Repornire calculator"
1604 },
1605 {
1606 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1607 "Eºec la includerea paginãrii în registru.\n",
1608 "ENTER = Repornire calculator"
1609 },
1610 {
1611 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1612 "Eºec la instituirea sistemului de localizare.\n",
1613 "ENTER = Repornire calculator"
1614 },
1615 {
1616 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1617 "Eºec la includerea în registru a configuraþiei\n"
1618 "de tastaturã.",
1619 "ENTER = Repornire calculator"
1620 },
1621 {
1622 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1623 "Eºec la instituirea de geo id.",
1624 "ENTER = Repornire calculator"
1625 },
1626 {
1627 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1628 "Numele de director este nevalid.\n"
1629 "\n"
1630 " * Tastaþi pentru a continua."
1631 },
1632 {
1633 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1634 "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
1635 "Partiþia de instalare trebuie sã aibã cel puþin %lu Mocteþi.\n"
1636 "\n"
1637 " * Tastaþi pentru a continua.",
1638 NULL
1639 },
1640 {
1641 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1642 "Nu poate fi creatã o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
1643 "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
1644 "\n"
1645 " * Tastaþi pentru a continua."
1646 },
1647 {
1648 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1649 "Nu poate fi creatã mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
1650 "\n"
1651 " * Tastaþi pentru a continua."
1652 },
1653 {
1654 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1655 "Eºec la formatarea partiþiei:\n"
1656 " %S\n"
1657 "\n"
1658 "ENTER = Repornire calculator"
1659 },
1660 {
1661 NULL,
1662 NULL
1663 }
1664 };
1665
1666 MUI_PAGE roROPages[] =
1667 {
1668 {
1669 LANGUAGE_PAGE,
1670 roROLanguagePageEntries
1671 },
1672 {
1673 START_PAGE,
1674 roROWelcomePageEntries
1675 },
1676 {
1677 INSTALL_INTRO_PAGE,
1678 roROIntroPageEntries
1679 },
1680 {
1681 LICENSE_PAGE,
1682 roROLicensePageEntries
1683 },
1684 {
1685 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1686 roRODevicePageEntries
1687 },
1688 {
1689 REPAIR_INTRO_PAGE,
1690 roRORepairPageEntries
1691 },
1692 {
1693 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1694 roROComputerPageEntries
1695 },
1696 {
1697 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1698 roRODisplayPageEntries
1699 },
1700 {
1701 FLUSH_PAGE,
1702 roROFlushPageEntries
1703 },
1704 {
1705 SELECT_PARTITION_PAGE,
1706 roROSelectPartitionEntries
1707 },
1708 {
1709 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1710 roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1711 },
1712 {
1713 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1714 roROSelectFSEntries
1715 },
1716 {
1717 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1718 roROFormatPartitionEntries
1719 },
1720 {
1721 DELETE_PARTITION_PAGE,
1722 roRODeletePartitionEntries
1723 },
1724 {
1725 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1726 roROInstallDirectoryEntries
1727 },
1728 {
1729 PREPARE_COPY_PAGE,
1730 roROPrepareCopyEntries
1731 },
1732 {
1733 FILE_COPY_PAGE,
1734 roROFileCopyEntries
1735 },
1736 {
1737 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1738 roROKeyboardSettingsEntries
1739 },
1740 {
1741 BOOT_LOADER_PAGE,
1742 roROBootLoaderEntries
1743 },
1744 {
1745 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1746 roROLayoutSettingsEntries
1747 },
1748 {
1749 QUIT_PAGE,
1750 roROQuitPageEntries
1751 },
1752 {
1753 SUCCESS_PAGE,
1754 roROSuccessPageEntries
1755 },
1756 {
1757 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1758 roROBootPageEntries
1759 },
1760 {
1761 REGISTRY_PAGE,
1762 roRORegistryEntries
1763 },
1764 {
1765 -1,
1766 NULL
1767 }
1768 };
1769
1770 MUI_STRING roROStrings[] =
1771 {
1772 {STRING_PLEASEWAIT,
1773 " Aºteptaþi..."},
1774 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1775 " ENTER = Instalare P/E = Creare partiþie Primarã/Extinsã F3 = Ieºire"},
1776 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1777 " ENTER = Instalare L = Creare partiþie Logicã F3 = Ieºire"},
1778 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1779 " ENTER = Instalare D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1780 {STRING_DELETEPARTITION,
1781 " D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1782 {STRING_PARTITIONSIZE,
1783 "Mãrimea noii partiþii:"},
1784 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1785 "Aþi ales crearea unei partiþii primare pe"},
1786 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1787 "Aþi ales crearea unei partiþii extinse pe"},
1788 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1789 "Aþi ales crearea unei partiþii logice pe"},
1790 {STRING_HDDSIZE,
1791 "Introduceþi mãrimea noii partiþii în megaocteþi."},
1792 {STRING_CREATEPARTITION,
1793 " ENTER = Creare partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire"},
1794 {STRING_PARTFORMAT,
1795 "Aceastã partiþie urmeazã sã fie formatatã."},
1796 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1797 "Alegeþi sã instalaþi ReactOS pe partiþie nouã sau neformatatã."},
1798 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1799 "Partiþia de sistem încã nu a fost formatatã."},
1800 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1801 "Noua partiþie încã nu a fost formatatã."},
1802 {STRING_INSTALLONPART,
1803 "ReactOS va fi instalat pe partiþia"},
1804 {STRING_CHECKINGPART,
1805 "Programul de instalare verificã acum partiþia aleasã."},
1806 {STRING_CONTINUE,
1807 "ENTER = Continuare"},
1808 {STRING_QUITCONTINUE,
1809 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"},
1810 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1811 "ENTER = Repornire calculator"},
1812 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1813 "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
1814 {STRING_COPYING,
1815 " Fiºierul curent: %S"},
1816 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1817 "Fiºiere în curs de copiere..."},
1818 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1819 " Registru în curs de actualizare..."},
1820 {STRING_IMPORTFILE,
1821 " În curs de importare din %S..."},
1822 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1823 " Registru de configuraþie graficã în actualizare..."},
1824 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1825 " Particularitãþi locale în actualizare..."},
1826 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1827 " Configuraþie de tastaturã în actualizare..."},
1828 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1829 " Date de paginare în curs de adaugare în registru..."},
1830 {STRING_DONE,
1831 " Terminat!"},
1832 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1833 " ENTER = Repornire calculator"},
1834 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1835 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1836 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1837 "Eºec la deschiderea consolei\r\n\r\n"},
1838 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1839 "Cea mai frecventã cauzã pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1840 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1841 "Tastaturile USB nu sunt încã toate acceptate\r\n"},
1842 {STRING_FORMATTINGDISK,
1843 "Disc în curs de formatare..."},
1844 {STRING_CHECKINGDISK,
1845 "Disc în curs de verificare..."},
1846 {STRING_FORMATDISK1,
1847 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S (formatare rapidã) "},
1848 {STRING_FORMATDISK2,
1849 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S "},
1850 {STRING_KEEPFORMAT,
1851 " Pãstreazã sistemul de fiºiere actual (fãrã schimbãri) "},
1852 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1853 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1854 {STRING_HDDINFOUNK1,
1855 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1856 {STRING_HDDINFOUNK2,
1857 " %c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1858 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1859 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1860 {STRING_HDDINFOUNK3,
1861 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1862 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1863 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1864 {STRING_HDDINFOUNK4,
1865 "%c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1866 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1867 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1868 {STRING_HDDINFOUNK5,
1869 "%c%c %c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1870 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1871 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1872 {STRING_HDDINFOUNK6,
1873 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1874 {STRING_NEWPARTITION,
1875 "O nouã partiþie a fost creatã în"},
1876 {STRING_UNPSPACE,
1877 " %sSpaþiu nepartiþionat%s %6lu %s"},
1878 {STRING_MAXSIZE,
1879 "Mo (max. %lu Mo)"},
1880 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1881 "Partiþie extinsã"},
1882 {STRING_UNFORMATTED,
1883 "Part. nouã (neformatatã)"},
1884 {STRING_FORMATUNUSED,
1885 "Nefolosit"},
1886 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1887 "Necunoscut"},
1888 {STRING_KB,
1889 "ko"},
1890 {STRING_MB,
1891 "Mo"},
1892 {STRING_GB,
1893 "Go"},
1894 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1895 "Adãugare configuraþii de tastaturã"},
1896 {0, 0}
1897 };