f5147e13dbbff7ac40bbc5832db2f93ce08b0b91
[reactos.git] / base / system / regsvr32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers (http://rogers.cyberdusk.pl/)
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 */
7
8 #include "resource.h"
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_UsageMessage, "%s\n\
15 Sposób użycia: regsvr32 [/u] [/s] [/c] [/n] [/i[:wiersz_polecenia]] nazwa_pliku_dll\n\
16 /u - Wyrejestruj serwer\n\
17 /s - Tryb cichy; nie wyświetlaj okien komunikatów\n\
18 /c - Wyjście w konsoli\n\
19 /i - Wywołaj funkcję DllInstall, przekazując jej opcjonalny [wiersz_polecenia]; użycie tej opcji razem z opcją /u wywołuje funkcję dll uninstall\n\
20 /n - Nie wywołuj serwera DllRegisterServer; tej opcji trzeba użyć z opcją /i"
21
22 IDS_NoDllSpecified, "Nie określono nazwy biblioteki DLL."
23
24 IDS_InvalidFlag, "Nierozpoznana flaga: %s"
25
26 IDS_SwitchN_NoI, "Nierozpoznana flaga: /n musi być użyta z przełącznikiem /i"
27
28 IDS_DllNotLoaded, "LoadLibrary('%s') nie powiodło się.\nGetLastError zwraca 0x%08x."
29
30 IDS_MissingEntry, "%s został załadowany, jednak punkt wejścia %s nie został odnaleziony.\n\n\
31 %s może nie być eksportowalny, lub uszkodzona wersja %s może być załadowana w pamięci. Proszę rozważyć użycie PView, aby wykryć i usunąć błędy."
32
33 IDS_FailureMessage, "%s w %s nie powiodła się.\nKod rezultatu: 0x%08x"
34
35 IDS_SuccessMessage "%s w %s zakończona sukcesem."
36 END