8f66f5e0c345e52e69a5fe70b341fc1c356218d6
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / ping / lang / tr-TR.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/network/ping/lang/tr-TR.rc
3 * PURPOSE: Turkish translations for ReactOS Ping Command
4 * TRANSLATORS: 2015, 2016 Erdem Ersoy <erdemersoy@live.com>
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 STRINGTABLE
10 BEGIN
11 IDS_USAGE "\n\
12 Kullanım: ping [-t] [-a] [-n sayı] [-l boyut] [-f] [-i TTL] [-v TOS]\n\
13 [-w süre aşımı] [-4] [-6] varış anabilgisayarı\n\
14 \n\
15 Seçenekler:\n\
16 -t Belirtilen anabilgisayar durana kadar ping yap.\n\
17 Sayımlamaları görmek ve sürdürmek için Denetim'e ve Kes'e basınız.\n\
18 Durdurmak için Denetim'e ve C'ye basınız.\n\
19 -a Anabilgisayar adları için adresleri çözümle.\n\
20 -n sayı Gönderilecek yankı istekleri sayısı.\n\
21 -l boyut Arabellek boyutunu gönder.\n\
22 -f Paketteki imi parçalamamaya ayarla (yalnızca IPv4 için).\n\
23 -i TTL Yaşama süresi.\n\
24 -v TOS Hizmet türü (Yalnızca IPv4 için. Bu ayar, kullanımdan\n\
25 kaldırılmıştır ve IP üst bilgisinde hizmet türü alanı\n\
26 üzerinde bir etkisi yoktur.\n\
27 -w süre aşımı Tüm yanıtlar için beklemeye mili sâniye olarak süre aşımı.\n\
28 -4 IPv4 kullanmaya zorla.\n\
29 -6 IPv6 kullanmaya zorla.\n\
30 \n"
31
32 IDS_CTRL_BREAK "Denetim+Kes\n"
33 IDS_CTRL_C "Denetim+C\n"
34 IDS_NO_RESOURCES "Kullanılabilir yeterli boş kaynak yok.\n"
35 IDS_MISSING_ADDRESS "IP adresi belirtilmelidir.\n"
36 IDS_MISSING_VALUE "Değer %1 seçeneği için sağlanmalıdır.\n"
37 IDS_BAD_OPTION "Geçersiz seçenek: %1.\n"
38 IDS_BAD_PARAMETER "Geçersiz değişken: %1.\n"
39 IDS_BAD_VALUE "%1 seçeneği için geçersiz değer, geçerli aralık %2!d!'den %3!u!'e dektir.\n"
40 IDS_WRONG_FAMILY "%1 seçeneği yalnızca %2 için desteklenmektedir.\n"
41 IDS_UNKNOWN_HOST "Ping %1 anabilgisayarını bulamadı. Lütfen adı gözden geçirip yeniden deneyiniz.\n"
42 IDS_PINGING_ADDRESS "\nPing yapılıyor: %1 %0"
43 IDS_PINGING_HOSTNAME "\nPing yapılıyor: %1 [%2] %0"
44 IDS_SOURCE_ADDRESS "%1!s!'den %0"
45 IDS_PING_SIZE " %1!d! çoklu veriyle:\n\n"
46 IDS_REPLY_FROM "%1 varışından yanıt: %0"
47 IDS_REPLY_BYTES "çoklu=%1!d! %0"
48 IDS_REPLY_TIME_MS "süre=%1!d!ms %0"
49 IDS_REPLY_TIME_0MS "süre<1ms %0"
50 IDS_REPLY_TTL "TTL=%1!d!\n"
51 IDS_REPLY_STATUS "Yankı yanıtı geri döndü %1.\n"
52 IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Varış anabilgisayarı erişilemez.\n"
53 IDS_DEST_NET_UNREACHABLE "Varış ağı erişilemez.\n"
54 IDS_REQUEST_TIMED_OUT "İstek süre aşımına uğradı.\n"
55 IDS_TTL_EXPIRED "Geçişte yaşama süresi bitti.\n"
56 IDS_TRANSMIT_FAILED "PING: Geçiş başarısız oldu. (Yanlışlık %1!u!)\n"
57
58 IDS_STATISTICS "\n\
59 %1!s! için ping sayımlamaları:\n\
60 Paketler: Gönderilen = %2!d!, Alınan = %3!d!, Yitirilen %4!d! (%%%5!u! yitik),\n"
61
62 IDS_APPROXIMATE_RTT "Mili sâniye olarak yaklaşık gidiş geliş süreleri:\n\
63 En Az = %1!u!ms, En Çok = %2!u!ms, Ortalama = %3!u!ms\n"
64
65 IDS_WINSOCK_FAIL "WinSock'u başlatma başarısız oldu: %1!d!\n"
66 END