98beebe5b501bfe1142f173bbeb879c2eb7bf66e
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generielt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Versjon ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT "32 bits operativsystem", IDC_STATIC, 10, 173, 85, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
15 LTEXT "Maskin:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
21 CONTROL "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
22 PUSHBUTTON "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
23 END
24
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Maskinvare"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhetsbehandler", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhetsbehandler viser alt av maskinvare enheter som er innstallert på din datamaskin. Bruk enhetsbehandleren for å endre egenskapene for alle enhetene.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhetsbehandler...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35
36 GROUPBOX "Maskinvare veiviser", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Maskinvare veiviseren hjelper deg å installere, avinnstallere, reparere, koble fra, utløse, og konfigurere din maskinvare.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Maskinvare veiviser...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
40
41 GROUPBOX "Maskinvare profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Maskinvare profiler hjelper deg å sette opp og lagre forskjellige maskinvare konfigurasjon.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "Maskin&vare profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
48 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
49 CAPTION "System Settings"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
51 BEGIN
52 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
53 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
54 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
55 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
56 END
57
58 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Avansert"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
62 BEGIN
63 LTEXT "Du må være logget på som administrator for å kunne endre innstillingene.", IDC_STATIC, 12, 5, 255, 8
64 GROUPBOX "Ytelse", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
65 LTEXT "Visuelle effekter, prosesorplanlegging, minnebruk og virtuelt minne.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
66 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
67
68 GROUPBOX "Brukerprofiler", IDC_STATIC, 6,75,244,48
69 LTEXT "Skrivebordinnstillinger som er relatert til din pålogging", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
70 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
71
72 GROUPBOX "Oppstart og gjenoppretting", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
73 LTEXT "Oppstart og gjenoppretting forteller hvordan man kan få startet og hva som lagde problemet med din datamaskin.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
74 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
75
76 PUSHBUTTON "Miljøvariabler", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
77 PUSHBUTTON "Feil rapporteringer", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
78 END
79
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Maskinvare profiler"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Du kan sette opp maskinvareprofiler for forskjellige maskinvarekonfigurasjoner. Ved oppstart, kan du velge hvilken profil du vil bruke.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "Tilgjengelige maskinvareprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
92 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
93 PUSHBUTTON "&Kopier", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
94 PUSHBUTTON "&Endre navn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
95 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
96
97 GROUPBOX "Valg av maskinvareprofil", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "Når ReactOS starter:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "&Vent til jeg velger en maskinvareprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "&Velg første profil i listen ovenfor hvis jeg ikke velger profil innen", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
101 LTEXT "Sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109
110 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Endre Profil navn"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "Fra:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
116 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
117 LTEXT "Til:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
118 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
119
120 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
121 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
122 END
123
124
125 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Brukerprofil"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
131 LTEXT "Brukerprofilene lagrer innstillinger for skrivebord og annen informasjon tilknyttet brukerkontoen din. Du kan opprette seperate profiler for hver datamaskin du bruker, eller du kan velge en sentral profil som er den samme på alle maskinene.",
132 IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
133 LTEXT "Profiler som er lagret på denne maskinen:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
134 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
135 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
136 PUSHBUTTON "Endre type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
137 PUSHBUTTON "Slett", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
138 PUSHBUTTON "Kopier til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
139
140 CONTROL "Åpne <A>Brukerkontoer</A> i Kontrollpanel for å opprette nye brukerkontoer.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
141
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
143 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
144 END
145
146
147 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Oppstart og gjenoppretting"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 GROUPBOX "Systemoppstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
153 LTEXT "Standard operativ&system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
154 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
155 AUTOCHECKBOX "&Tiden operativsystemlisten skal vises:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
156 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12
157 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
158 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
159 AUTOCHECKBOX "Tiden &gjenopprettingsalternativene skal vises:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12
161 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
162 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
163 LTEXT "Klikk på rediger for å redigere oppstartsalternativfilen.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
164 PUSHBUTTON "&Rediger", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
165
166 GROUPBOX "Systemfeil", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
167 AUTOCHECKBOX "&Skriv en heldelse til systemloggen", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
168 AUTOCHECKBOX "Se&nd et administrativt varsel", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
169 AUTOCHECKBOX "Start på nytt &automatisk", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
170
171 GROUPBOX "Skriv feilsøkingsinformasjon", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
172 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
173 LTEXT "Dump &fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
174 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
175 AUTOCHECKBOX "&Overskriv eksisterende filer", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
176
177 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
178 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
179 END
180
181
182 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
183 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
184 CAPTION "Virtuell minne"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
186 BEGIN
187 LTEXT "Stasjon [Volumnavn]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
188 LTEXT "Sidevekslingsfilstørrelse (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
189 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
190 GROUPBOX "Sidevekslingsfilstørrelse for valgte enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
191 LTEXT "Stasjon:", IDC_STATIC, 20, 80, 24, 8
192 LTEXT "", IDC_DRIVE, 100, 81, 100, 9
193 LTEXT "Tilgjengelig ledig plass:", IDC_STATIC, 20, 92, 75, 9
194 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 100, 92, 104, 9
195 LTEXT "&Startstørrelse (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
196 LTEXT "Ma&ksimalt størrelse (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
197 AUTORADIOBUTTON "&Tilpass størrelse", IDC_CUSTOM, 20, 105, 69, 9, WS_GROUP
198 AUTORADIOBUTTON "S&ystem styrt størrelse", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
199 AUTORADIOBUTTON "&Ingen sidevekslingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 79,9
200 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
201 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
202 PUSHBUTTON "Still", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
203
204 GROUPBOX "Total størrelse på sidevekslingsfil for alle enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
205 LTEXT "Minste tilatte:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
206 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
207 LTEXT "Anbefalt:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
208 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
209 LTEXT "Tildelt nå:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
210 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
211
212 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
213 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
214 END
215
216
217 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
218 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
219 CAPTION "Miljøvariabel"
220 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
221 BEGIN
222 GROUPBOX "Brukervariabeler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
223
224 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
225 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
226 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
228 PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
230 GROUPBOX "System variabeler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
231
232 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
233 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
234 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
235 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
236 PUSHBUTTON "Re&diger...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
237 PUSHBUTTON "S&lett", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
238 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
239 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
240 END
241
242
243 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
244 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
245 CAPTION "Rediger variabel"
246 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
247 BEGIN
248 LTEXT "Variabel &navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
249 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
250 LTEXT "Variabel &verdi:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
251 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
252 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
253 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
254 END
255
256
257 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
258 CAPTION "Lisens"
259 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
260 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
261 BEGIN
262 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
263 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
264 END
265
266
267 STRINGTABLE DISCARDABLE
268 BEGIN
269 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
270 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se informasjon om din datamaskin og endre forskjellig system og maskinvare innstilling."
271 IDS_MEGABYTE "MB Systemminne"
272 IDS_GIGABYTE "GB Systemminne"
273 IDS_TERABYTE "TB Systemminne"
274 IDS_PETABYTE "PB Systemminne"
275 IDS_VARIABLE "Variabel"
276 IDS_VALUE "Verdi"
277 IDS_NO_DUMP "(Ingen)"
278 IDS_MINI_DUMP "Minidump(64KB)"
279 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
280 IDS_FULL_DUMP "Fullstendig dump"
281 IDS_USERPROFILE_NAME "Navn"
282 IDS_USERPROFILE_SIZE "Størrelse"
283 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
284 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
285 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifisert"
286 END