[INETCPL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / inetcpl / lang / ro-RO.rc
index a1f5717..120fc94 100644 (file)
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  *
- * TRANSLATOR:       Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum at fulea.stefan)
- * CHANGE LOG:       2011-11-09  initial translation
+ * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum at fulea.stefan)
+ * CHANGE LOG: 2011-11-09  initial translation
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPL_NAME        "Preferințe Internet"
+    IDS_CPL_INFO        "Configurarea Navigatorului de Internet Wine și preferințele aferente"
+    IDS_SEC_SETTINGS    "Preferințe de securitate pentru zona: "
+    IDS_SEC_LEVEL0      "Particularizată"
+    IDS_SEC_LEVEL1      "Joasă"
+    IDS_SEC_LEVEL2      "Scăzută"
+    IDS_SEC_LEVEL3      "Medie"
+    IDS_SEC_LEVEL4      "Crescută"
+    IDS_SEC_LEVEL5      "Înaltă"
+END
+
 /* "General" propsheet */
 IDD_GENERAL DIALOG  0, 0, 320, 220
 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
@@ -30,18 +43,18 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Generale"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    "Pagină implicită", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 52
+    GROUPBOX    "Pagină implicită", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
     LTEXT       "Alegeți o adresă la care veți reveni frecvent (deschisă odată cu navigatorul).",
-                             IDC_STATIC, 60, 10, 252, 10
-    EDITTEXT                 IDC_HOME_EDIT, 58, 22, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON  "Pagina &curentă", IDC_HOME_CURRENT, 58, 36, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "Pagina i&mplicită", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Pagină goală", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
-    GROUPBOX    "Istoric de navigare", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
+                IDC_STATIC, 10, 14, 300, 10
+    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 10, 26, 300, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON  "Pagina &curentă", IDC_HOME_CURRENT, 58, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "Pagina i&mplicită", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Pagină goală", IDC_HOME_BLANK, 230, 42, 80, 14
+    GROUPBOX    "Istoric de navigare", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
     LTEXT       "Puteți elimina datele stocate temporar, indicatoarele de conexiune și alte date.",
-                             IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
-    PUSHBUTTON  "&Eliminare fișiere…", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Opțiuni…", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+                IDC_STATIC, 10, 76, 300, 10
+    PUSHBUTTON  "&Eliminare fișiere…", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 90, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Opțiuni…", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 90, 80, 14
 
 END
 
@@ -53,17 +66,17 @@ CAPTION "Eliminare istoric de navigare"
 BEGIN
 
     AUTOCHECKBOX   "Fișierele de internet &temporare\nCópii ale paginilor temporar stocate, imagini și certificate.",
-                                  IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Informațiile de &conexiune (Cookies)\nFișiere cu date precum informații de autentificare sau preferințe, stocate în calculatorul dumneavoastră din paginile vizitate.",
-                                  IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "&Istoricul\nLista paginilor pe care le-ați accesat în timp.",
-                                  IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "&Datele formularelor\nNume de utilizatori și alte informații pe care le-ați introdus prin formulare.",
-                                  IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "&Parolele\nParolele păstrate pe care le-ați introdus prin formulare.",
-                                  IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    DEFPUSHBUTTON  "A&nulează",   IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON     "&Elimină",    IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
+                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 168, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON  "A&nulează", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON     "&Elimină", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
 
 END
 
@@ -74,15 +87,15 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Securitate"
 BEGIN
 
-    CONTROL     "Listview",  IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
-                             LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
-                             4, 4, 312, 58
-    LTEXT       "",          IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
-    GROUPBOX    "",          IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
-    CONTROL     "trackbar",  IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
-                             TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
-    LTEXT       "",          IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
-    LTEXT       "",          IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
+    CONTROL     "", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
+                LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
+                4, 4, 312, 58
+    LTEXT       "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
+    GROUPBOX    "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
+    CONTROL     "", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
+                TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
 END
 
 /* "Content" propsheet */
@@ -92,23 +105,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Conținut"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    "Certificate",    IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
+    GROUPBOX    "Certificate", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
     LTEXT       "Certificatele sunt utilizate pentru identificarea personală, pentru identificarea autorităților emitente de certificate și pentru identificarea agenților publici.",
-                                  IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
-    PUSHBUTTON  "&Certificate…",  IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
+                IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
+    PUSHBUTTON  "&Certificate…", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
     PUSHBUTTON "Agenți pu&blici…", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
 
 END
-
-STRINGTABLE
-BEGIN
-    IDS_CPL_NAME        "Preferințe Internet"
-    IDS_CPL_INFO        "Configurarea Navigatorului de Internet Wine și preferințele aferente"
-    IDS_SEC_SETTINGS    "Preferințe de securitate pentru zona: "
-    IDS_SEC_LEVEL0      "Particularizată"
-    IDS_SEC_LEVEL1      "Joasă"
-    IDS_SEC_LEVEL2      "Scăzută"
-    IDS_SEC_LEVEL3      "Medie"
-    IDS_SEC_LEVEL4      "Crescută"
-    IDS_SEC_LEVEL5      "Înaltă"
-END