[TRANSLATION] Polish translation update (#284).
authorAdam Słaboń <32551254+archeYR@users.noreply.github.com>
Thu, 11 Jan 2018 23:55:08 +0000 (00:55 +0100)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 19 Jan 2018 11:06:38 +0000 (12:06 +0100)
dll/cpl/desk/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
media/inf/hdaudbus.inf
media/inf/input.inf
media/inf/legcydrv.inf
media/inf/netrtl.inf
media/inf/usb.inf
media/inf/wmiacpi.inf
media/inf/xboxdisp.inf

index f6f59bd..a108d91 100644 (file)
@@ -214,10 +214,10 @@ BEGIN
     IDS_CPLDESCRIPTION "Dostosowuje wygląd pulpitu oraz wygaszacze."
     IDS_NONE "(brak)"
     IDS_CENTER "Do środka"
-    IDS_STRETCH "Rozciągnięcie"
+    IDS_STRETCH "Rozciągnij"
     IDS_TILE "Sąsiadująco"
-    IDS_FIT "Fit"
-    IDS_FILL "Fill"
+    IDS_FIT "Dopasuj"
+    IDS_FILL "Wypełnij"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -243,7 +243,7 @@ BEGIN
     IDS_MESSBOX "Okno komunikatu"
     IDS_MESSTEXT "Treść wiadomości"
     IDS_BUTTEXT "OK"
-    IDS_CLASSIC_THEME "Classic Theme"
+    IDS_CLASSIC_THEME "Motyw klasyczny"
 END
 
 STRINGTABLE
index 6421937..682d92e 100644 (file)
@@ -95,12 +95,12 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
+    GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
     LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
     AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze profilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
-    LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
-    EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
+    AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze \nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 15, BS_MULTILINE
+    LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
+    EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
     CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
@@ -159,7 +159,7 @@ CAPTION "Profile użytkownika"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
-    LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
+    LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
     LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
     CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
@@ -180,16 +180,16 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
     LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
     COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-    AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
-    EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
+    AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
+    EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
     CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
             UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
-    LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
-    AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
-    EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
+    LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
+    AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
+    EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
     CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
             UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
-    LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
+    LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
     LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
     PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
     GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
index 7ac3b70..2d293fa 100644 (file)
@@ -70,6 +70,15 @@ MODEMFG = "Modem Device on High Definition Audio Bus"
 UNKNOWNFG = "Unknown Device on High Definition Audio Bus"
 HDAudioBUS = "Internal High Definition Audio Bus"
 
+[Strings.0415]
+DiskId1 = "Sterownik magistrali ReactOS UAA dla High Definition Audio. Dysk instalacyjny #1"
+HDAudio.DeviceDesc = "Kontroler High Definition Audio"
+HDAudBus.SVCDESC = "Sterownik magistrali ReactOS UAA dla High Definition Audio."
+AUDIOFG = "Urządzenie audio na High Definition Audio Bus"
+MODEMFG = "Urządzenie telefoniczne na High Definition Audio Bus"
+UNKNOWNFG = "Nieznane urządzenie na High Definition Audio Bus"
+HDAudioBUS = "Wewnętrzna magistrala High Definition Audio"
+
 [Strings.0418]
 DiskId1 = "Modúl-pilot ReactOS de magistrală UAA pentru dispozitive audio de înaltă definiție. Disc de instalare №1"
 HDAudio.DeviceDesc = "Dispozitiv de control audio de înaltă definiție"
index 91fdc04..97c4a79 100644 (file)
@@ -82,7 +82,6 @@ HID_DEVICE            =  "HID-compatible Device"
 StdMfg                = "(Standard Human Interface Devices)"
 MSMice                = "Microsoft"
 
-
 USB\VID_045E&PID_0009.DeviceDesc="Microsoft IntelliMouse (USB)"
 USB\VID_045E&PID_001E.DeviceDesc="Microsoft IntelliMouse Explorer (USB)"
 USB\VID_045E&PID_0023.DeviceDesc="Microsoft Trackball Optical (USB)"
@@ -107,10 +106,20 @@ HID.DeviceDesc        = "Dispositivos de interfaz humana USB"
 HID_DEVICE            = "Dispositivo compatible con otros dispositivos de interfaz humana"
 StdMfg                = "(Dispositivos de interfaz humana estándar)"
 
+[Strings.0415]
+ReactOS               = "Ekipa ReactOS"
+HID.ClassName         = "Urządzenia interfejsu HID"
+HID.DeviceDesc        = "Urządzenie USB interfejsu HID"
+
+HID_DEVICE            = "Urządzenie zgodne z HID"
+StdMfg                = "(Standardowe urządzenia HID)"
+MSMice                = "Microsoft"
+
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
 HID.ClassName = "Dispozitive de interfațare umană"
 HID.DeviceDesc = "Dispozitiv USB de interfațare umană"
+
 HID_DEVICE =  "Dispozitiv compatibil de interfațare umană"
 StdMfg = "(dispozitive generice de interfațare umană)"
 
index 53ecbee..37e88cb 100644 (file)
@@ -31,6 +31,10 @@ LegacyDriverClassName = "Nicht-PnP Treiber"
 ReactOS = "Equipo de ReactOS"
 LegacyDriverClassName = "Controladores incompatibles con PnP"
 
+[Strings.0415]
+ReactOS = "Ekipa ReactOS"
+LegacyDriverClassName = "Sterowniki niezgodne z Plug and Play"
+
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
 LegacyDriverClassName = "Modúle pilot de cuplare statică (non-PnP)"
index 6072f83..4d88697 100644 (file)
@@ -84,6 +84,9 @@ DLinkDFE538TX.DeviceDesc = "Adaptador Ethernet D-Link DFE-538TX (RTL8139)"
 LevelOneFPC0106TX.DeviceDesc = "Adaptador Ethernet LevelOne FPC-0106Tx (RTL8139)"
 CompaqHNE300.DeviceDesc = "Adaptador Ethernet Compaq HNE-300 (RTL8139C)"
 
+[Strings.0415]
+ReactOS = "Ekipa ReactOS"
+
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
 
index ec96335..8c1762f 100644 (file)
@@ -94,6 +94,7 @@ USB\CLASS_09.DeviceDesc = "標準 USBハブ"
 [Strings.0415]
 ReactOS = "Ekipa ReactOS"
 GenericMfg = "(Standardowy koncentrator USB)"
+USB\COMPOSITE.DeviceDesc = "Urządzenie kompozytowe USB"
 USB\CLASS_09.DeviceDesc = "Standardowy koncentrator USB"
 
 [Strings.0416]
index 0c8073d..70d2cd7 100644 (file)
@@ -33,7 +33,6 @@ AddService = , 0x00000002
 
 [Strings]
 ReactOS = "ReactOS Team"
-
 GenericMfg = "(Generic system devices)"
 *PNP0C14.DeviceDesc = "WMI for ACPI"
 
@@ -44,6 +43,11 @@ GenericMfg = "(Generická systémová zařízení)"
 GenericMfg = "(Generische Systemgeräte)"
 *PNP0C14.DeviceDesc = "WMI für ACPI"
 
+[Strings.0415]
+ReactOS = "Ekipa ReactOS"
+GenericMfg = "(Standardowe urządzenia systemowe)"
+*PNP0C14.DeviceDesc = "WMI dla ACPI"
+
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
 GenericMfg = "(dispozitive generice de sistem)"
@@ -56,6 +60,5 @@ GenericMfg = "(Универсальные системные устройств
 
 [Strings.041f]
 ReactOS = "ReactOS Takımı"
-
 GenericMfg = "(Umûmî Dizge Aygıtları)"
 *PNP0C14.DeviceDesc = "ACPI için WMI"
index 19004e6..fa4547a 100644 (file)
@@ -56,6 +56,10 @@ PCI\VEN_10DE&DEV_02A0.DeviceDesc = "NV2A Xbox Graphics Processing Unit"
 ReactOS = "Equipo de ReactOS"
 PCI\VEN_10DE&DEV_02A0.DeviceDesc = "Unidad de procesamiento de gráficos de Xbox NV2A"
 
+[Strings.0415]
+ReactOS = "Ekipa ReactOS"
+PCI\VEN_10DE&DEV_02A0.DeviceDesc = "Procesor graficzny Xbox NV2A"
+
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
 nVidiaMfg = "Corporația nVidia"