[TRANSLATION] Polish translation update (#413)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sat, 3 Mar 2018 20:24:46 +0000 (21:24 +0100)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 3 Mar 2018 20:24:46 +0000 (21:24 +0100)
Translation update for sndvol32, shell32 (right click drag menu), rapps and ks.inf.

base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/applications/sndvol32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
media/inf/ks.inf

index 54549b0..787e8e8 100644 (file)
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
     IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Nie można pobrać pakietu! Sprawdź połączenie z siecią!"
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
     IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Nie można uruchomić instalatora!"
-    IDS_UNABLE_TO_QUERY_CERT "Unable to retrieve certificate info.\n\nDo you want to continue anyway?"
+    IDS_UNABLE_TO_QUERY_CERT "Nie można odnaleźć informacji o certyfikacie.\n\nCzy chcesz mimo to kontynuować?"
     IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Weryfikowanie integralności pakietu…"
     IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pakiet nie przeszedł kontroli integralności, mógł zostać uszkodzony lub naruszony podczas pobierania. Uruchamianie tego programu nie jest zalecane."
     IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "Pobieranie zostało przerwane. Sprawdź połączenie z siecią"
@@ -219,7 +219,7 @@ BEGIN
     IDS_SELECT_ALL "Zaznacz/Odznacz Wszystko"
     IDS_INSTALL_SELECTED "Instaluj Zaznaczone"
     IDS_SELECTEDFORINST "Wybrane do instalacji"
-    IDS_MISMATCH_CERT_INFO "The certificate used is unknown:\nSubject: %s\nIssuer: %s\nDo you want to continue anyway?"
+    IDS_MISMATCH_CERT_INFO "Użyty certyfikat jest nieznany:\nSubject: %s\nIssuer: %s\nCzy chcesz mimo to kontynuować?"
 END
 
 STRINGTABLE
index 40610bb..c2c0912 100644 (file)
@@ -36,12 +36,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS
 CAPTION "Właściwości"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Urządzenie &miksujące", -1, 7, 8, 48, 9
-    COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Urządzenie &miksujące:", -1, 7, 8, 98, 9
+    COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 85, 8, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7, 25, 211, 77
-    PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 47, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "&Inne:", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Inne", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
     CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
@@ -53,13 +53,13 @@ IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
+    LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 6, 150, 21
     CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1
-    LTEXT "Balans", -1, 4, 35, 80, 42
-    LTEXT "Głośność", -1, 4, 100, 77, 108
-    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
+    LTEXT "Balans:", -1, 4, 35, 80, 42
+    LTEXT "Głośność:", -1, 4, 90, 77, 108
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 55, 85, 30
     CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
-    CHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
+    CHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 16, BS_AUTOCHECKBOX
     CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200
 END
 
index a91fb1d..52bc43e 100644 (file)
@@ -84,11 +84,11 @@ IDM_DRAGFILE MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
-        MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
-        MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
+        MENUITEM "&Kopiuj tutaj", IDM_COPYHERE
+        MENUITEM "&Przenieś tutaj", IDM_MOVEHERE
+        MENUITEM "Utwórz &skróty tutaj", IDM_LINKHERE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Cancel", 0
+        MENUITEM "Anuluj", 0
     END
 END
 
index 7954347..910e59c 100644 (file)
@@ -1145,7 +1145,7 @@ Node.Tone="Ton"
 Node.Equalizer="Korektor"
 Node.AGC="AGC"
 Node.Delay="Opóźnienie"
-Node.Loudness="Pogłośnienei"
+Node.Loudness="Pogłośnienie"
 Node.ProLogicDecode="Dekoder Dolby ProLogic"
 Node.StereoWide="Poszerzone Stereo"
 Node.StereoEnhance="Wzmocnienie Stereo"
@@ -1153,7 +1153,7 @@ Node.Reverb="Pogłos"
 Node.Chorus="Chorus"
 Node.3DEffects="Efekty 3D"
 Node.AEC="Wygaszanie Echa"
-Node.DevSpecific="Własny urządzenia"
+Node.DevSpecific="Własne urządzenia"
 
 Pin.Microphone="Mikrofon"
 Pin.DesktopMicrophone="Mikrofon stacjonarny"
@@ -1229,7 +1229,7 @@ AudFName.MicInVol="Głośność Mikrofony"
 AudFName.WaveInVol="Głośność dźwięku"
 AudFName.VolControl="Kontrola głośności"
 AudFName.MIDI="MIDI"
-AudFName.LineIn="Å»ródło dźwięku"
+AudFName.LineIn="Źródło dźwięku"
 AudFName.RecControl="Kontrola nagrywania"
 AudFName.CDAudio="CD Audio"
 AudFName.AuxVolume="Głośność Aux"