[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10276
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 17 Oct 2015 14:51:49 +0000 (14:51 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 17 Oct 2015 14:51:49 +0000 (14:51 +0000)
svn path=/trunk/; revision=69565

reactos/base/applications/msconfig_new/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/tr-TR.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/kernel32/winnls/lang/tr-TR.rc
reactos/subsystems/mvdm/ntvdm/lang/tr-TR.rc

index 9bf817d..9385167 100644 (file)
@@ -1,21 +1,21 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 229, 98
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "About the System configuration program"
+CAPTION "Dizge Yapılandırma İzlencesi Üzerine"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON            IDI_APPICON, IDC_STATIC, 14, 14, 20, 20
-    LTEXT           "System configuration program\nVersion 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
-//  "Copyright (C) ReactOS Team 2005-"COPYRIGHT_YEAR"\n"
-    LTEXT           "Copyright (C) ReactOS Team 2005-2015\n\
+    LTEXT           "Dizge Yapılandırma İzlencesi\nSürüm 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
+//  "Telif Hakkı: ReactOS Takımı 2005-"COPYRIGHT_YEAR"\n"
+    LTEXT           "Telif Hakkı: ReactOS Takımı 2005-2015\n\
 Christoph von Wittich (Christoph@ApiViewer.de)\n\
 Gregor Schneider (Gregor.Schneider@reactos.org)\n\
 Hermès BÉLUSCA - MAÏTO (hermes.belusca@sfr.fr)",
                     IDC_STATIC, 41, 34, 183, 34
-    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 174, 79, 50, 14, WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON   "Tamam", IDOK, 174, 79, 50, 14, WS_GROUP
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -30,9 +30,9 @@ BEGIN
     CONTROL         "&WIN.INI Kütüğünü İşle", IDC_CBX_WIN_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 98, 316, 10
     CONTROL         "D&izge Hizmetlerini Yükle", IDC_CBX_LOAD_SYSTEM_SERVICES, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 110, 316, 10
     CONTROL         "&Başlangıç Öğelerini Yükle", IDC_CBX_LOAD_STARTUP_ITEMS, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 122, 316, 10
-    CONTROL         "&Use original boot configuration", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
-    PUSHBUTTON      "Laun&ch System Restore", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
-    PUSHBUTTON      "&Expand File...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
+    CONTROL         "&Özgün Ön Yükleme Yapılandırmasını Kullan", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
+    PUSHBUTTON      "Di&zge Geri Yükleme'yi Başlat", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
+    PUSHBUTTON      "&Kütüğü Genişlet...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
     GROUPBOX        "Başlangıç Seçimi", IDC_STATIC, 5, 5, 356, 145
     LTEXT           "Tüm aygıt sürücülerini ve hizmetleri yükle.", IDC_STATIC, 25, 30, 322, 10
     LTEXT           "Yalnızca ana aygıtları ve ana hizmetleri yükle.", IDC_STATIC, 25, 58, 322, 10
@@ -137,7 +137,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_MSCONFIG            "Dizge Yapılandırma İzlencesi"
     IDS_MSCONFIG_2          "System Configuration"
-    IDS_ABOUT               "&About...\tShift+F1"
+    IDS_ABOUT               "&Üzerine...\tShift+F1"
 END
 
 STRINGTABLE
index 862c44f..b47daef 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ Seçenekler:\n\
     IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Geçersiz seçenek biçimi: %1.\n\0"
     IDS_BAD_OPTION "Geçersiz seçenek: %1.\n\0"
     IDS_BAD_VALUE_OPTION_L "-l seçeneği için değer geçersiz, geçerli aralık 0'dan %1!d! sayısına dektir.\n\0"
-    IDS_BAD_VALUE_OPTION_N "-n seçeneği için değer geçersiz, geçerli aralık 1'dan %1!u! sayısına dektir.\n\0"
+    IDS_BAD_VALUE_OPTION_N "-n seçeneği için değer geçersiz, geçerli aralık 1'den %1!u! sayısına dektir.\n\0"
     IDS_REPLY_FROM "%1 varışından yanıt: çoklu=%2!d! süre=%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
     IDS_DEST_UNREACHABLE "Varış anabilgisayarı erişilemez.\n\0"
     IDS_COULD_NOT_TRANSMIT "Veri gönderilemedi (%1!d!).\n\0"
index a431e36..42a9287 100644 (file)
@@ -199,7 +199,7 @@ BEGIN
     IDS_INFORMATION "Bilgi"
     IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Paket indirilemez! Adres bulunamadı!"
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "İzlencenin girişi değer defterinden silinemiyor."
-    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
-    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
-    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
+    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL onay belgesi doğrulaması başarısız."
+    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Paket bütünlüğü doğrulanıyor..."
+    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Paket bütünlük denetimini geçmedi, bozulmuş veyâ indirme esnâsında oynanmış olabilir. Yazılımı çalıştırmak önerilmez."
 END
index a7faba2..d90a563 100644 (file)
@@ -166,7 +166,7 @@ DELAY [/m]n\n\n\
                  G  Önce dizinleri öbekle      -  Ters dizme için ön ek\n\
   /P            Bir bilgi görüntülüğünden sonra duraklatır.\n\
   /Q            Kütüğün iyesini göster.\n\
-  /R          Displays alternate data streams of the files.\n\
+  /R            Kütüklerin başka veri akışlarını görüntüler.\n\
   /S            Belirtilen dizindeki ve tüm alt dizinlerdeki kütükleri\n\
                 görüntüler.\n\
   /T            Dizme için hangi zaman aralığının görüntüleneceğini ya da\n\
index 9cb669e..7c61740 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -196,10 +196,10 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
-These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
-The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Ön Tanımlı Ayarları Değiştir"
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "Ayarlar ön tanımlı kullanıcı hesâbına uygulanacaktır.\n\n\
+Bu değişiklikler oturum açma görüntülüğüne ve yeni kullanıcı hesaplarına uygulanır.\n\
+Değişikliklerin birtakım dizge hizmetlerine uygulanması için bilgisayar yeniden başlatılmalıdır."
 END
 
 STRINGTABLE
index 8c2c7d0..70c4f2e 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ BEGIN
     862  "862   (OEM - İbrânice)"
     863  "863   (OEM - Kanada Fransızcası)"
     864  "864   (OEM - Arapça)"
-    865  "865   (OEM - İskandinavca)"
+    865  "865   (OEM - Nordik)"
     866  "866   (OEM - Rusça)"
     869  "869   (OEM - Çağdaş Yunanca)"
 
index 92fcebb..d4b984b 100644 (file)
@@ -13,12 +13,12 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_VDM_DUMPMEM_TXT ,   "&Bellek Dökümünü Al (Metin)"
     IDS_VDM_DUMPMEM_BIN ,   "B&ellek Dökümünü Al (İkili)"
-    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "Insert a floppy in drive %d <%s>..."
-    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "Eject floppy from drive %d"
+    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "%d <%s> Sürücüsüne Bir Disket Ekle..."
+    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "%d Sürücüsünden Disketi Çıkar"
     IDS_VDM_QUIT        ,   "&ReactOS VDM'den Çık"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NO_MEDIA,   "No media"
+    IDS_NO_MEDIA,   "Ortam Yok"
 END