[NETCFGX] Improve button placements and fix some typos and truncations. By Joachim...
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 25 Apr 2015 22:49:02 +0000 (22:49 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 25 Apr 2015 22:49:02 +0000 (22:49 +0000)
svn path=/trunk/; revision=67427

24 files changed:
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/da-DK.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/en-US.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/he-IL.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/id-ID.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/sq-AL.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/zh-CN.rc

index 053d772..fbe6cb4 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Общи"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "IP настройките ви могат да се получат сами, ако мрежата ви го поддържа. В противен случай, трябва да попитате мрежовия си управител за правилните IP настройки.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "IP настройките ви могат да се получат сами, ако мрежата ви го поддържа. В противен случай, трябва да попитате мрежовия си управител за правилните IP настройки.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Самополучаване на IP адрес", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Из&ползване на следния IP адрес:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "Из&ползване на следния IP адрес:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP адрес:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Мрежова маска:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Самополучаване на адреса на DNS сървъра", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Из&ползване на следните адреси за DNS сървър", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "Из&ползване на следните адреси за DNS сървър", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Предпочитан DNS сървър:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Заместващ DNS сървър:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Настройки на IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP адреси", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Добавяне...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Обработка...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Премахване", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Подразбирани разпределители:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Добавяне...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Обработка...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Премахване", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Адреси на DNS, по реда на използване:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Нагоре", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Надолу", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Добавяне...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Пре&махване", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Нагоре", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Надолу", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Добавяне...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Пре&махване", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Следните три настройки се прилагат на всички свързвания, за които е позволен TCP/IP. За разрешаване на негодни имена:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Наставяне на &първичните и обособените за връзките DNS наставки", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Наставяне на родителските на&ставки към първичната DNS наставка", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Добавяне на &тези DNS наставки (подред):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Наставяне на &първичните и обособените за връзките DNS наставки", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Наставяне на родителските на&ставки към първичната DNS наставка", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Добавяне на &тези DNS наставки (подред):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Нагоре", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Надолу", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Добавяне...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Пре&махване", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &наставка за това свързване:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Нагоре", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Надолу", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Добавяне...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Пре&махване", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &наставка за това свързване:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "Вписване на адресите на това свързване в DNS:", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "Из&ползване на DNS наставката при вписването на DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Из&ползване на DNS наставката при вписването на DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Незадължителни настройки:", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Описание:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 12d7910..e1511f3 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Konfigurace IP adres může proběhnout automaticky, pokud to síť dovoluje. V opačném případě kontaktujte správce sítě pro správné nastavení.", -1, 9, 9, 228, 27
     CONTROL "Získat IP adresu automaticky", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Použít následující IP adresu:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Použít následující IP adresu:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP adresa:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Maska podsítě:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -23,7 +23,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Získat adresy DNS serverů automaticky", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Použít následující adresy DNS serverů", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Použít následující adresy DNS serverů", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Upřednostňovaný DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Záložní DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -58,12 +58,12 @@ CAPTION "IP nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP adresy", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Přidat...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Upravit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Odebrat", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Výchozí brány:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Přidat...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Upravit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Odebrat", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -78,27 +78,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "&Adresy DNS serverů v pořadí využití:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Nahoru", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Dolů", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Nahoru", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dolů", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Následující tři nastavení jsou aplikována na všechna připojení s povoleným TCP/IP. Při rezoluci nekvalifikovaných jmen:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Připojit p&rimární a připojením dané DNS přípony", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Připojit rodičovské přípony primární DNS přípony", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Připojit &tyto DNS přípony (v tomto pořadí):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Připojit p&rimární a připojením dané DNS přípony", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Připojit rodičovské přípony primární DNS přípony", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Připojit &tyto DNS přípony (v tomto pořadí):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Nahoru", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Dolů", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS přípo&na tohoto připojení:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Nahoru", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dolů", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS přípo&na tohoto připojení:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "Registrovat &adresy tohoto připojení v DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "P&oužít DNS příponu tohoto připojení při DNS registraci", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "P&oužít DNS příponu tohoto připojení při DNS registraci", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -108,7 +108,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Volitelná nastavení", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Podrobnosti", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Podrobnosti", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Popis:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index a6152d7..b5af68d 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Du kan få din IP opsætning indstillet automatisk, hvis dit Netværkskort understøtter denne mulighed. Ellers, er du nød til at spørge din 'Netværks Administrator' omkring din IP opsætning.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Du kan få din IP opsætning indstillet automatisk, hvis dit Netværkskort understøtter denne mulighed. Ellers, er du nød til at spørge din 'Netværks Administrator' omkring din IP opsætning.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Tildel Automatisk en IP Adresse", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Brug følge IP Adresse:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Brug følge IP Adresse:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP Adresse:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet maske:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Tildel automatisk en DNS server adresse.", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Brug følgende DNS Server Adresse:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Brug følgende DNS Server Adresse:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Fortrukket DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternativ DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index c0d6c52..5ce3b29 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Alternative Konfiguration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Geben Sie alternative IP-Einstellungen an, falls dieser Computer in mehreren Netzwerken verwendet wird", -1, 9, 9, 220, 20
+    LTEXT "Geben Sie alternative IP-Einstellungen an, falls dieser Computer in mehreren Netzwerken verwendet wird.", -1, 9, 9, 220, 20
     CONTROL "Au&tomatisch zugewiesene, private IP-Adresse", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 40, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 55, 228, 80, BS_GROUPBOX
     CONTROL "B&enutzerdefiniert", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 70, 12
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP-Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP-Adressen", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Bearbeiten...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Standardgateways", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Bearbeiten...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -73,23 +73,23 @@ CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    LTEXT "D&NS-Serveradressen in Verwendungsreihenfolge", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Aufwärts", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Abwärts", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Bearbeiten...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "D&NS-Serveradressen in Verwendungsreihenfolge:", -1, 5, 5, 180, 12
+    PUSHBUTTON "Aufwärts", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Abwärts", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Bearbeiten...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Die folgenden drei Einstellungen gelten für alle Verbindungen, für die TCP/IP aktiviert ist: Für die Auflösung unvollständiger Namen:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Primäre und verbindungspezifische DNS-Suffixe anhängen:", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 180, 12
+    CONTROL "Primäre und verbindungspezifische DNS-Suffixe anhängen", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
     CHECKBOX "Übergeor&dnete Suffixe des primären DNS-Suffixes anhängen", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Primäre und verbindungspezifische DNS-Suffixe anhängen:", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
+    CONTROL "Diese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Aufwärts", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Abwärts", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Bearbe&iten...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS-Suffix für diese Verbindung:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Aufwärts", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Abwärts", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Hinzufügen...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Bearbe&iten...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Entfernen", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS-Suffix für diese Verbindung:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     CHECKBOX "DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optionale Einstellungen", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "E&igenschaften", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "E&igenschaften", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Beschreibung:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 3a5b411..e25033b 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Γενικά"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Μπορείτε να ορίσετε τις IP παραμέτρους αυτόματα, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήξ τη δυνατότητα. Ειδάλλως θα πρέπει να ρωτήσετε τον διαχειριστή δικτύου σας για τις  for the κατάλληλες ρυθμίσεις IP.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Μπορείτε να ορίσετε τις IP παραμέτρους αυτόματα, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήξ τη δυνατότητα. Ειδάλλως θα πρέπει να ρωτήσετε τον διαχειριστή δικτύου σας για τις  for the κατάλληλες ρυθμίσεις IP.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Να γίνεται εύρεση της διεύθυνσης IP αυτόματα", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Διεύθυνση IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet mask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Να γίνεται εύρεση της διεύθυνσης του DNS διακομιστή αυτόματα", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Χρήση των παρακάτω διευθύσεων DNS διακομιστών", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Χρήση των παρακάτω διευθύσεων DNS διακομιστών", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Προτιμητέος DNS διακομιστής:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Επιπλέον DNS διακομιστής:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index ebad7c8..a997d48 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Obtain the IP address automatically", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP address:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet mask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Obtain the DNS server address automatically", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Use the following DNS server addresses:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Use the following DNS server addresses:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Preferred DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternate DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes (in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 3d449cc..3368bb4 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Se pueden asignar las propiedades de IP automaticamente si su red soporta esta capacidad. Si no, debe contactar a su administrador de red para los ajustes necesarios.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Se pueden asignar las propiedades de IP automaticamente si su red soporta esta capacidad. Si no, debe contactar a su administrador de red para los ajustes necesarios.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Obtener dirección IP automaticamente", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Usar la siguiente Dirección IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 109, 12
+    CONTROL "&Usar la siguiente Dirección IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Dirección IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Máscara de subred:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Obtener dirección del servidor DNS automaticamente", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Usar las siguiente direcciones de DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 140, 12
+    CONTROL "&Usar las siguiente direcciones de DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Servidor DNS Preferido:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Servidor DNS Alterno:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Configuración de IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Direcciones &IP ", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Agregar...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modificar...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Quitar", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Puertas de enlace predeterminadas:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Agregar...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modificar...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Quitar", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Direcciones de servidores DNS, por orden de utili&zación:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Subir", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Bajar", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Agr&egar...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Modifi&car...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Quitar", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Subir", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Bajar", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Agr&egar...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Modifi&car...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Quitar", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Los siguientes tres parámetros se aplican a todas las conexiones que tienen habilitado TCP/IP. Para resolución de nombres no cualificados:", -1, 5, 90, 225, 24
-    CONTROL "Anexar sufijos DNS principa&les y de conexiones específicas", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 210, 12
-    CHECKBOX "Anexar sufijos primarios del su&fijo DNS principal", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "A&nexar estos sufijos DNS (en este orden):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Anexar sufijos DNS principa&les y de conexiones específicas", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Anexar sufijos primarios del su&fijo DNS principal", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "A&nexar estos sufijos DNS (en este orden):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Subir", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Bajar", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ag&regar...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Mo&dificar...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Qui&tar", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Sufijo DNS para esta conexión:", -1, 5, 227, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Subir", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Bajar", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ag&regar...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Mo&dificar...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Qui&tar", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Sufijo DNS para esta conexión:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Registrar estas direcciones de cone&xiones en DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Utilizar este sufijo DNS de conexión para registro DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Utilizar este sufijo DNS de conexión para registro DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Configuración opcional", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Propiedades", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Propiedades", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Descripción: ", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 1993c21..f49791e 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Général"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Vous pouvez automatiquement régler les paramètres si votre réseau supporte cette possibilité. Sinon, vous devez demander les réglages IP nécessaires à votre administrateur réseau.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Vous pouvez automatiquement régler les paramètres si votre réseau supporte cette possibilité. Sinon, vous devez demander les réglages IP nécessaires à votre administrateur réseau.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Obtenir automatiquement l'adresse IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Utiliser l'adresse IP suivante :", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Utiliser l'adresse IP suivante :", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Adresse IP :", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Masque de sous réseau :", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Serveur DNS primaire :", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Serveur DNS secondaire :", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Paramètres IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Adresse IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Passerelles par défaut:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Adresses des serveurs DNS, dans l'ordre d'utilisation:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Monter", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Descendre", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Monter", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Descendre", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Les trois paramètres suivants sont appliqués à toutes les connexions ayant TCP/IP activé. Pour la résolution des noms non qualifiés :", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Ajouter des suffixes DNS primaires et spécifiques aux connexions", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Ajouter des suffixes parents du suffixe DNS primaire", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Ajouter ces suffixes DNS (dans l'ordre) :", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Ajouter des suffixes DNS primaires et spécifiques aux connexions", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Ajouter des suffixes parents du suffixe DNS primaire", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Ajouter ces suffixes DNS (dans l'ordre) :", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Monter", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Descendre", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Suffixe DNS pour cette connexion :", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Monter", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Descendre", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ajouter...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Éditer...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Supprimer", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Suffixe DNS pour cette connexion :", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "Enregistrer les adresses de cette connexion dans le DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregistrement DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregistrement DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "Paramètres optionnels", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "Propriétés", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Propriétés", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 71ac904..2f8198e 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "כללי"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "השג כתובת IP באופן אוטומטי", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "השתמש בכתובת הIP הבאה:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "השתמש בכתובת הIP הבאה:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "כתובת IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "מסכת רשת משנה:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "השג כתובת שרת DNS באופן אוטומטי.", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "השתמש בכתובות שרתי הDNS הבאים:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "השתמש בכתובות שרתי הDNS הבאים:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "שרת DNS מועדף:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "שרת DNS חלופי:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "הגדרות IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "כתובות IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "הסר", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "שערי רשת ברירת מחדל:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "הסר", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "הזז למעלה", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הזז למטה", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הסר", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הזז למעלה", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הזז למטה", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הסר", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "הזז למעלה", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הזז למעטה", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "הסר", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "הזז למעלה", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הזז למעטה", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הוסף...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "ערוך...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "הסר", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "הגדרות אפשרויות", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "מאפיינים", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "מאפיינים", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "תיאור:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 7feafe7..f7bff98 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Általános"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha hálózata támogatja ezt a képességet. Eltérõ esetben keresse meg hálózati rendszergazdáját a helyes IP-beállításokért.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha hálózata támogatja ezt a képességet. Eltérõ esetben keresse meg hálózati rendszergazdáját a helyes IP-beállításokért.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "IP-cím automatikus lekérése", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "A &következõ IP-cím használata:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "A &következõ IP-cím használata:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP cím:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alhálózati maszk:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "A DNS-kiszolgáló címének automatikus lekérése", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "A kö&vetkezõ DNS-kiszolgálók használata", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "A kö&vetkezõ DNS-kiszolgálók használata", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Elsõdleges DNS-kiszolgáló:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Másodlagos DNS-kiszolgáló:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 31aa351..5e6cf85 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Umum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Anda bisa mendapatkan setelan IP terisi secara otomatis ika jaringan anda mendukung kemampuan ini. Sebaliknya, anda perlu untuk meminta administrator jaringan anda setelan IP yang benar.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Anda bisa mendapatkan setelan IP terisi secara otomatis ika jaringan anda mendukung kemampuan ini. Sebaliknya, anda perlu untuk meminta administrator jaringan anda setelan IP yang benar.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Peroleh alamat IP secara otomatis", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Gunakan alamat IP berikut:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Gunakan alamat IP berikut:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Alamat IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet mask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Peroleh alamat serverO DNS secara otomatis", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Gunakan alamat server DNS berikut", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Gunakan alamat server DNS berikut", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Server DNS Disukai:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Server DNS alternatif:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index d0c438f..2e9d18e 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Generale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Puoi ottenere automaticamente la configurazione IP se la vostra rete lo supporta. Altrimenti è necessario contattare l'amministratore di rete per farsi dare le impostazioni appropriate.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Puoi ottenere automaticamente la configurazione IP se la vostra rete lo supporta. Altrimenti è necessario contattare l'amministratore di rete per farsi dare le impostazioni appropriate.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Ottieni automaticamente l'indirizzo IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Usa il seguente indirizzo IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Usa il seguente indirizzo IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Indirizzo IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet mask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Ottieni automaticamente l'indirizzo dei server DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Usa i seguenti indirizzi DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Usa i seguenti indirizzi DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Server DNS preferito:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Server DNS alternativo:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Impostazioni IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indirizzo IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Aggiungi...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modifica...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Rimuovi", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Aggiungi...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modifica...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Rimuovi", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Indirizzi D&NS server in ordine di utilizzo:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "&Su", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Giù", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Aggiungi...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Modifica...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Rimuovi", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Su", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Giù", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Aggiungi...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Modifica...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Rimuovi", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Le tre impostazioni seguenti sono applicate a tutte le connessioni dotate di TCP/IP abilitato. Per la risoluzione di nomi non qualificati:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Aggiungere suffissi DNS principali e specifici della connessione", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Aggiungere questi suffissi DNS(in ordine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Aggiungere suffissi DNS principali e specifici della connessione", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Aggiungere questi suffissi DNS(in ordine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Su", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Giù", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Aggiungi...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Modifica...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Rimuovi", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Suffisso DNS per questa connessione:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Su", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Giù", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Aggiungi...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Modifica...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Rimuovi", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Suffisso DNS per questa connessione:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Registrare nel DNS gli indirizzi di questa connessione", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Usare i suffissi DNS di questa connessione nella registrazione DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Usare i suffissi DNS di questa connessione nella registrazione DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Impostazioni opzionali", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Proprietà", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Proprietà", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Descrizione:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 16568cc..bfed749 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "全般"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
-    LTEXT "ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "IP アドレスを自動的に取得する", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "次の IP アドレスを使う(&U):", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "次の IP アドレスを使う(&U):", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP アドレス:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "サブネット マスク:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "次の DNS サーバーのアドレスを使う(&U)", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "次の DNS サーバーのアドレスを使う(&U)", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "優先 DNS サーバー:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "代替 DNS サーバー:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index dc34012..898eec8 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Algemeen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Een IP-adres kan automatisch worden toegewezen aan deze computer. Als uw netwerk dit niet automatisch doet kunt u het adres zelf invullen.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Een IP-adres kan automatisch worden toegewezen aan deze computer. Als uw netwerk dit niet automatisch doet kunt u het adres zelf invullen.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "&Automatisch een IP-adres verkrijgen", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Een IP-adres opgeven:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Een IP-adres opgeven:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP-adres:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnetmasker:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "DNS-serveradres automatisch verkrijgen", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "De volgende DNS-serveradressen gebruiken:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "De volgende DNS-serveradressen gebruiken:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Voorkeurs-DNS-server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternatieve-DNS-server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 667705b..22799ea 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Generielt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Du kan få IP innstillinger automatisk hvis ditt nettverk støtter denne muligheten. Ellers, trenger du å spørre din nettverk administrator for å få IP innstillingene.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Du kan få IP innstillinger automatisk hvis ditt nettverk støtter denne muligheten. Ellers, trenger du å spørre din nettverk administrator for å få IP innstillingene.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Motta IP addressen automatisk", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Bruk følgende IP addresse:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Bruk følgende IP addresse:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP addresse:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet maske:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Motta DNS server addresse automatisk", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Bruk følgende DNS server addresser", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Bruk følgende DNS server addresser", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Forvalgt DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternativ DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Innstillinger"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addressen", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Legg til...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Rediger...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Fjern", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Standard gateway:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Legg til...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Rediger...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Fjern", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresser, i system etter bruk:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Opp", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ned", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Legg til...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Fjern", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Opp", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ned", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Legg til...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Fjern", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Følgende tre innstillinger er brukt til alle tilkoblinger med TCP/IP aktivert. For beslutning av ukvalifisert navn:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Legg til &primær og tilkobling spesifikt DNS suffikser", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Legg til forelder  suffi&kser for primær DNS suffikser", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Vis d&isse DNS suffikser(i system):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Legg til &primær og tilkobling spesifikt DNS suffikser", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Legg til forelder  suffi&kser for primær DNS suffikser", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Vis d&isse DNS suffikser(i system):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Opp", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ned", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Legg til...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "F&jern", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffiks for denne tilkoblingen:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Opp", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ned", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Legg til...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "F&jern", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffiks for denne tilkoblingen:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register denne tilkoblings addressen i DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Bruk denne tilkoblingens DNS suffiks i DNS registrasjon", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Bruk denne tilkoblingens DNS suffiks i DNS registrasjon", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Valgfri innstilling", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Beskrivelse:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 78cf801..51f491d 100644 (file)
@@ -12,10 +12,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "OgĂłlne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "MoĹĽesz automatycznie pobrać ustawienia sieciowe protokoĹ‚u IP, jeĹĽeli Twoja sieć obsĹ‚uguje te funkcje. W innym przypadku musisz skontaktować siÄ™ z administratorem sieci w celu zdobycia odpowiednich ustawieĹ„.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "MoĹĽesz automatycznie pobrać ustawienia sieciowe protokoĹ‚u IP, jeĹĽeli Twoja sieć obsĹ‚uguje te funkcje. W innym przypadku musisz skontaktować siÄ™ z administratorem sieci w celu zdobycia odpowiednich ustawieĹ„.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Pobierz adres IP automatycznie", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&UĹĽyj nastÄ™pujÄ…cego adresu IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&UĹĽyj nastÄ™pujÄ…cego adresu IP:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Adres IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Maska podsieci:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -24,7 +24,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Pobierz adresy serwerĂłw DNS automatycznie", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&UĹĽyj poniĹĽszych adresĂłw serwera DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&UĹĽyj poniĹĽszych adresĂłw serwera DNS", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Pierwszy serwer DNS:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternatywny serwer DNS:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -59,12 +59,12 @@ CAPTION "Ustawienia protokoĹ‚u IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Adresy IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Dodaj...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edytuj...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "UsuĹ„", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Bramy domyĹ›lne:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Dodaj...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edytuj...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "UsuĹ„", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -79,27 +79,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Adresy serwerĂłw D&NS wedĹ‚ug kolejnoĹ›ci uĹĽywania:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "W gĂłrÄ™", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "W dół", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&UsuĹ„", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "W gĂłrÄ™", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "W dół", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Dodaj...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&UsuĹ„", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Trzy poniĹĽsze ustawienia dotyczÄ… wszystkich poĹ‚Ä…czeĹ„ o wĹ‚Ä…czonym protokole TCP/IP. W celu rozpoznawania nazw niekwalifikowanych:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "D&oĹ‚Ä…cz sufiksy DNS: podstawowy i konkretnego poĹ‚Ä…czenia", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "DoĹ‚Ä…cz su&fiksy nadrzÄ™dne podstawowego sufiksu DNS", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "DoĹ‚Ä…&cz poniĹĽsze sufiksy DNS (w podanej kolejnoĹ›ci):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "D&oĹ‚Ä…cz sufiksy DNS: podstawowy i konkretnego poĹ‚Ä…czenia", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "DoĹ‚Ä…cz su&fiksy nadrzÄ™dne podstawowego sufiksu DNS", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "DoĹ‚Ä…&cz poniĹĽsze sufiksy DNS (w podanej kolejnoĹ›ci):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "W gĂłrÄ™", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "W dół", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Dod&aj...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ed&ytuj...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "U&suĹ„", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Sufiks DNS dla &tego poĹ‚Ä…czenia:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "W gĂłrÄ™", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "W dół", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Dod&aj...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ed&ytuj...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "U&suĹ„", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Sufiks DNS dla &tego poĹ‚Ä…czenia:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Zarejestruj adresy tego poĹ‚Ä…czenia w DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "UĹĽy&j sufiksu DNS tego poĹ‚Ä…czenia do rejestracji w DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "UĹĽy&j sufiksu DNS tego poĹ‚Ä…czenia do rejestracji w DNS", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -109,7 +109,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Ustawienia opcjonalne", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&WĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&WĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Opis:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 8de1ede..a4a62cb 100644 (file)
@@ -12,10 +12,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Generale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Puteți obține automat configurarea adresei IP în rețelele cu DHCP. Altfel, este necesară configurarea manuală de către administratorul de rețea.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Puteți obține automat configurarea adresei IP în rețelele cu DHCP. Altfel, este necesară configurarea manuală de către administratorul de rețea.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "&Obține automat adresă IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Folo&sește adresa următoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "Folo&sește adresa următoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Adresă &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Mască de s&ubrețea:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -24,7 +24,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "O&bține automat adresa serverului DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Folos&ește adresa DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "Folos&ește adresa DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Server DNS p&referat:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Server &DNS alternativ:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -59,12 +59,12 @@ CAPTION "Parametri IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ad&resă IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "&Servere „porți” implicite:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "M&odificare…", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "E&limină", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -79,27 +79,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Adrese de ser&vere DNS, în ordinea utilizării:", -1, 5, 5, 180, 12
     PUSHBUTTON "&Sus", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Jos", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_DNSADDRADD, 5, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_DNSADDRMOD, 70, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_DNSADDRDEL, 135, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Următoarele opțiuni sunt aplicate tuturor conexiunilor cu TCP/IP active. Pentru rezoluția numelor necalificate:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "In&clude sufixul DNS primar și de conexiune", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Include sufi&xul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Include urmă&toarele sufixe DNS (în orine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "In&clude sufixul DNS primar și de conexiune", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Include sufi&xul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Include urmă&toarele sufixe DNS (în orine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "S&us", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 160, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "S&us", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "J&os", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_DNSSUFFIXADD, 5, 205, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Mod&ificare…", IDC_DNSSUFFIXMOD, 70, 205, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "E&limină", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 205, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Sufixul DNS al conexiunii curente:", -1, 5, 225, 110, 14
-    EDITTEXT IDC_SUFFIX, 130, 225, 90, 12, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Mod&ificare…", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "E&limină", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Sufixul DNS al conexiunii curente:", -1, 5, 228, 110, 14
+    EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "În&registrează adresele conexiunii în DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "La înregistrare, utili&zează sufixul DNS al conexiunii", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "La înregistrare, utili&zează sufixul DNS al conexiunii", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -109,7 +109,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "C&onfigurări opționale", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Descriere:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 34bb461..e4b006d 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Общие"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Параметры протокола IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Параметры протокола IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Получать IP-адрес автоматически", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
     CONTROL "&Использовать следующий IP-адрес:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 140, 12
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Параметры IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP-&адреса", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "&Добавить...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Изменить...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Удалить", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "&Основные шлюзы:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "До&бавить...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "И&зменить...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Уда&лить", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,24 +72,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "&Адреса DNS-серверов, в порядке использования:", -1, 5, 5, 180, 10
-    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Добавить...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "И&зменить...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Удалить", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Добавить...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "И&зменить...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Удалить", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Следующие три параметра применяются для всех подключений, использующих TCP/IP. Для разрешения неизвестных имен:", -1, 5, 90, 238, 20
     CONTROL "Дописывать &основной DNS-суффикс и суффикс подключения", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 234, 12
     CHECKBOX "Дописывать роди&тельские суффиксы осн. DNS-суффикса", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Дописывать сл&едующие DNS-суффиксы (по порядку):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 206, 12
+    CONTROL "Дописывать сл&едующие DNS-суффиксы (по порядку):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "До&бавить...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Из&менить...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Уда&лить", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS-&суффикс подключения:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "До&бавить...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Из&менить...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Уда&лить", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS-&суффикс подключения:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "Заре&гистрировать адреса этого подключения в DNS", IDC_REGSUFFIX, 8, 240, 204, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Использовать DNS-суффикс подключения при регистрации в DNS", IDC_USESUFFIX, 8, 255, 270, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Дополнительные параметры", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Описание:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 7611db3..1a78c13 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Obtain the IP address automatically", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Use the following IP address:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Adresa IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Maska podsiete:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Obtain the DNS server address automatically", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Use the following DNS server addresses", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Use the following DNS server addresses", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Preferovaný DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternatívny DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP nastavenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Adresy IP", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Pridať...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Upraviť...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Odstrániť", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Predvolené brány:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Pridať...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Upraviť...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Odstrániť", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 85a0cf3..59f8f7c 100644 (file)
@@ -10,10 +10,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Përgjithshëm"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ju mund të merrni cilësimet e IP've të caktuara automatikisht në qoftë se rrjeti juaj mbështet këtë aftësi. Përndryshe, ju duhet të pyesni administratorin e rrjetit tuaj për cilësimet e duhura të IP've.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Ju mund të merrni cilësimet e IP've të caktuara automatikisht në qoftë se rrjeti juaj mbështet këtë aftësi. Përndryshe, ju duhet të pyesni administratorin e rrjetit tuaj për cilësimet e duhura të IP've.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Marrë adresë IP'sh automatikisht", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Përdor adresën e mëposhtme IP'së:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Përdor adresën e mëposhtme IP'së:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "Adresa IP:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Subnet mask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Merr adresën e serverit DNS automatikisht", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Përdorni adresen DNS të server-it të mëposhtme", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Përdorni adresen DNS të server-it të mëposhtme", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "DNS'ja serverit e preferuar:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alterno DNS'në e server-it:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -57,12 +57,12 @@ CAPTION "Cilësimet IP've"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Adresat IP've", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Shto...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Heq", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Gateway Parazgjedhur:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Shto...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Heq", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -77,27 +77,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Adresa D&NS server, në rend përdorimi:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Lart", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Poshtë", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Shto...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Heq", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Lart", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Poshtë", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Shto...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Heq", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Tre cilësimet e mëposhtme zbatohen për të gjitha lidhjeve me TCP/IP të aktivizuara. Për zgjidhjen e emrave të pakualifikuar:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Shto lidhjen primare dhe specifike suffixes për DNS'në", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Shto prindin prapashtesë të primarit DNS", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Shto këto DNS suffixes(në rend):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Shto lidhjen primare dhe specifike suffixes për DNS'në", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Shto prindin prapashtesë të primarit DNS", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Shto këto DNS suffixes(në rend):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Lart", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Poshtë", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Shto...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Heq", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "Prapashtesa DNS'së për këtë lidhje:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Lart", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Poshtë", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Shto...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Heq", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Prapashtesa DNS'së për këtë lidhje:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Regjistrohu adresat e kësaj lidhje në DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Përdor lidhje prapashtesë të DNS'së në regjistrimin e DNS'së", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Përdor lidhje prapashtesë të DNS'së në regjistrimin e DNS'së", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -107,7 +107,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "Cilësime alternative", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Karakteristika", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Karakteristika", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Përshkrimi:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 5de6b9b..7028139 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Allmänt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Du kan erhålla en IP-adress automatiskt om ditt nätverk stödjer detta. Annars måste du kontakta nätverksadministratören för att få de korrekta inställningarna.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Du kan erhålla en IP-adress automatiskt om ditt nätverk stödjer detta. Annars måste du kontakta nätverksadministratören för att få de korrekta inställningarna.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Erhåll en IP-adress automatiskt", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Använd följande IP-adress:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Använd följande IP-adress:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP-adress:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Nätmask:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Erhåll adress till DNS-server automatiskt", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Använd följande adress till DNS-server:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "&Använd följande adress till DNS-server:", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Önskad DNS-server:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alternativ DNS-server:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "IP Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP addresses", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Default gateways:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Add...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Edit...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Remove", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,27 +72,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "D&NS server addresses, in order of use:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "The following three settings are applied to all connections with TCP/IP enabled. For resolution of unqualified names:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Append &primary and connection specific DNS suffixes", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Append parent suffi&xes of the primary DNS suffix", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Append t&hese DNS suffixes(in order):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Up", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Down", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Add...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Remo&ve", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "DNS &suffix for this connection:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Register this connection's addresses in DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "&Use this connection's DNS suffix in DNS registration", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Optional settings", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Properties", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Description:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index b9a78f8..d340cea 100644 (file)
@@ -7,10 +7,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Umûmî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Eğer ağınız bu yeteneği destekliyorsa kendiliğinden atanmış IP ayarları alabilirsiniz. Yoksa uygun IP ayarları için ağ yöneticinize sormanız gerekir.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Eğer ağınız bu yeteneği destekliyorsa kendiliğinden atanmış IP ayarları alabilirsiniz. Yoksa uygun IP ayarları için ağ yöneticinize sormanız gerekir.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "IP Adresini Kendiliğinden Al", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Aşağıdaki IP Adresini Kullan:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Aşağıdaki IP Adresini Kullan:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP Adresi:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Alt Ağ Maskesi:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "DNS Sunucusu Adresini Kendiliğinden Al", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "A&şağıdaki DNS Sunucusu Adreslerini Kullan", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "A&şağıdaki DNS Sunucusu Adreslerini Kullan", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Yeğlenen DNS Sunucusu:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Başka DNS Sunucusu:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -54,12 +54,12 @@ CAPTION "IP Ayarları"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP Adresleri", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Ekle...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Düzenle...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Sil", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Ön Tanımlı Geçitler:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Ekle...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Düzenle...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Sil", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -74,27 +74,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "&Kullanmak için DNS sunucusu adresleri:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Yukarı", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Aşağı", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ekle...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Sil", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Yukarı", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Aşağı", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ekle...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Sil", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Aşağıdaki üç ayar, TCP/IP'nin etkin olduğu tüm bağlantılara uygulanmıştır. Nitelenmemiş adların çözümü için:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "&Birinci ve Bağlantıya Özgü DNS Son Eklerini Ekle", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "Bi&rinci DNS Son Ekinin Ana Son Eklerini Ekle", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Di&ziyle Şu DNS Son Eklerini Ekle:", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "&Birinci ve Bağlantıya Özgü DNS Son Eklerini Ekle", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Bi&rinci DNS Son Ekinin Ana Son Eklerini Ekle", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Di&ziyle Şu DNS Son Eklerini Ekle:", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Yukarı", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Aşağı", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ek&le...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "S&il", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "B&u Bağlantı İçin DNS Son Eki:", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "Yukarı", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Aşağı", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ek&le...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "S&il", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "B&u Bağlantı İçin DNS Son Eki:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "D&NS'ye Bu Bağlantının Adreslerini Sakla", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "DNS K&aydında Bu Bağlantının DNS Son Ekini Kullan", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "DNS K&aydında Bu Bağlantının DNS Son Ekini Kullan", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -104,7 +104,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Seçimlik Ayarlar", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Tanım:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index ac4bace..d9f6d2c 100644 (file)
@@ -5,10 +5,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Загальні"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Параметри протоколу IP можуть призначатися автоматично, якщо мережа підтримує таку можливість. Інакше вам потрібно отримати ці параметри у адміністратора мережі.", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "Параметри протоколу IP можуть призначатися автоматично, якщо мережа підтримує таку можливість. Інакше вам потрібно отримати ці параметри у адміністратора мережі.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "Отримувати IP-адресу автоматично", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "&Використовувати наступну IP-адресу:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "&Використовувати наступну IP-адресу:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP-адреса:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "Маска підмережі:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "Отримувати адресу DNS-сервера автоматично", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "В&икористовувати наступні адреси DNS-серверів", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "В&икористовувати наступні адреси DNS-серверів", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Основний DNS-сервер:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT "Альтернативний DNS-сервер:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -52,12 +52,12 @@ CAPTION "Параметри IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP-адреси", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "Додати...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Редагувати...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Видалити", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Основні шлюзи:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "Додати...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Редагувати...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Видалити", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -72,23 +72,23 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "Адреси D&NS серверів в порядку використання:", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Додати...", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Редагувати...", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Видалити", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Додати...", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Редагувати...", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Видалити", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Наступні три параметри застосовуються для всіх підключень, що використовують TCP/IP. Для дозволу невідомих імен:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "Додавати &основний DNS-суфікс і суфікс підключення", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 190, 12
-    CHECKBOX "Додавати &батьківські суфікси основного DNS-суфікса", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 194, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Додавати &наступні DNS-суфікси (по порядку):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "Додавати &основний DNS-суфікс і суфікс підключення", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "Додавати &батьківські суфікси основного DNS-суфікса", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "Додавати &наступні DNS-суфікси (по порядку):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Додати...", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Редагувати...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Видалити", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вверх", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Вниз", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Додати...", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Редагувати...", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Видалити", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "DNS-&суфікс цього підключення:", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "&Зареєструвати адреси цього підключення в DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -102,7 +102,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "&Додаткові параметри", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "&Властивості", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Властивості", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Опис:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END
index 8cbe6c8..75d40e5 100644 (file)
@@ -13,10 +13,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "常规"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "你可以得到如果您的网络支持此功能自动分配的 IP 设置。 否则,您需要询问网络管理员以获得合适的 IP 设置。", -1, 9, 9, 228, 27
+    LTEXT "你可以得到如果您的网络支持此功能自动分配的 IP 设置。 否则,您需要询问网络管理员以获得合适的 IP 设置。", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "自动取得IP 地址", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "使用下列的IP 地址(&U):", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
+    CONTROL "使用下列的IP 地址(&U):", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
     LTEXT "IP 地址:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
     LTEXT "子网掩码:", -1, 14, 90, 135, 8
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
     CONTROL "自动获得 DNS 服务器地址", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "使用以下的 DNS 伺服器位址(&U)", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
+    CONTROL "使用以下的 DNS 伺服器位址(&U)", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "首选的 DNS 服务器:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
     LTEXT " DNS 服务器:", -1, 14, 186, 135, 8
@@ -60,12 +60,12 @@ CAPTION "IP 设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "IP 地址", -1, 5, 5, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
     PUSHBUTTON "添加...", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "编辑...", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "删除", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "默认网关:", -1, 5, 100, 240, 90
-    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 210, 55
+    CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "添加...", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "编辑...", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "删除", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -80,27 +80,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "DNS"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 15, 180, 50, LBS_NOTIFY
+    LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
     LTEXT "DNS 服务器地址,按使用顺序排列(&N):", -1, 5, 5, 180, 12
-    PUSHBUTTON "向上", IDC_DNSADDRUP, 190, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "向下", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "添加...(&A)", IDC_DNSADDRADD, 30, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "编辑...(&E)", IDC_DNSADDRMOD, 100, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "删除(&V)", IDC_DNSADDRDEL, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "向上", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "向下", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "添加...(&A)", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "编辑...(&E)", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "删除(&V)", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "以下三种设置被应用到所有连接启用 TCP/IP。解析不合格的名称:", -1, 5, 90, 220, 24
-    CONTROL "附加主要的和连接特定的 DNS 后缀(&P)", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 160, 12
-    CHECKBOX "附加主 DNS 后缀的父后缀(&X)", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "附加这些 DNS 后缀 (按顺序)(&H):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 190, 12
+    CONTROL "附加主要的和连接特定的 DNS 后缀(&P)", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
+    CHECKBOX "附加主 DNS 后缀的父后缀(&X)", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "附加这些 DNS 后缀 (按顺序)(&H):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
-    PUSHBUTTON "上", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "下", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "添加...(&A)", IDC_DNSSUFFIXADD, 30, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "编辑...(&E)", IDC_DNSSUFFIXMOD, 100, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "删除(&V)", IDC_DNSSUFFIXDEL, 170, 210, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "用于此连接的 DNS 后缀(&S):", -1, 5, 225, 110, 14
+    PUSHBUTTON "上", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "下", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "添加...(&A)", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "编辑...(&E)", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "删除(&V)", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "用于此连接的 DNS 后缀(&S):", -1, 5, 228, 110, 14
     EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
     CHECKBOX "在 DNS 中注册此连接的地址(&R)", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "在 DNS 注册中使用此连接的 DNS 后缀(&U)", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "在 DNS 注册中使用此连接的 DNS 后缀(&U)", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
@@ -110,7 +110,7 @@ FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
     LTEXT "可选设置(&O)", -1, 5, 15, 130, 12
-    PUSHBUTTON "属性(&P)", IDC_OPTPROP, 160, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "属性(&P)", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "描述:", -1, 5, 120, 240, 70
     LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
 END