- Update to r53061
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5
6 IDS_HELP, "Показва или изменя списъците за достъп (ACL или СзД) до файловете\n\n\
7 CACLS файлово_име [/T] [/E] [/C] [/G потребител:права [...]] [/R потребител [...]]\n\
8 [/P потребител:права [...]] [/D име [...]]\n\
9 файлово_име Показване на СзД.\n\
10 /T Променя СзД на указаните файлове в\n\
11 текущата папка и всички подпапки. \n\
12 /E Промяна на СзД, вместо замяна.\n\
13 /C Продължаване поради грешки поради отказ на достъп.\n\
14 /G потребител:права Предоставяне на права на достъп на указания потребител.\n\
15 Правата мога да са: R Четене\n\
16 W Писане\n\
17 C Промяна (писане)\n\
18 F Всички права\n\
19 /R потребител Revoke specified user's access rights (only valid with /E).\n\
20 /P потребител:права Замяна на правата за достъп на потребителя.\n\
21 Правата могат да са: N Без право на достъп\n\
22 R Четене\n\
23 W Писане\n\
24 C Промяна (писане)\n\
25 F Всички права \n\
26 /D потребител Лишаване на потребител от достъп.\n\
27 Могат да се използват заместващи знаци (* и ?) за указване на повече от един файл..\n\n\
28 Съкращения:\n\
29 CI – Онаследяване на съдържатели.\n\
30 ACE ще бъде онаследен от папките.\n\
31 OI – Онаследяване на предмети (обекти).\n\
32 ACE ще бъде наследен от файловете.\n\
33 IO - Inherit Only.\n\
34 Няма да се прилага ACE върху текущия файл/ папка.\n"
35
36 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
37 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
38 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
39 IDS_ABBR_FULL, "F"
40 IDS_ABBR_READ, "R"
41 IDS_ABBR_WRITE, "W"
42 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
43 IDS_ABBR_NONE, "N"
44 IDS_ALLOW, ""
45 IDS_DENY, "(DENY)"
46 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(извънредни права:)"
47 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
48 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
49 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
50 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
51 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
52 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
53 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
54 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
55 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
56 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
57 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
58 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
59 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
60 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
61 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
62 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
63 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
64 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
65 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
66 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
67 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
68 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
69 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
70 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
71 IDS_DELETE, "DELETE"
72 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
73 END