[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / help / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_NO_ENTRY "Bu komut yardım aracı eliyle desteklenmiyor.\n""%s /?"" deneyiniz.\n"
8 END
9
10 STRINGTABLE
11 BEGIN
12 IDS_USAGE "ReactOS komutları için yardım bilgisini sağlar.\n\n\
13 HELP [komut]\n\n\
14 komut - Bu komut için yardım bilgisini görüntüler.\n"
15 IDS_HELP1 "Tüm kullanılabilir komutların (ve tanımların) dizelgesi:\n\n\
16 help komut\n\
17 komut /? Belirtilen bir komut üzerine daha çok bilgi için\n\n\
18 ? Tüm kullanılabilir komutları dizelgele (tanımlar olmadan).\n\
19 ALIAS Başka adları ayarlar, siler ya da gösterir.\n\
20 ATTRIB Kütük öz niteliklerini görüntüler ya da değiştirir.\n\
21 BEEP Hoparlörden ""bip"" sesi çıkart.\n\
22 CALL Bir toplu iş izlencesini bir başkasından çağırır.\n\
23 CD Şimdiki dizinin adını görüntüler ya da şimdiki dizini değiştirir.\n\
24 CHCP Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.\n\
25 CHOICE Bir seçim takımından birini seçmeye kullanıcıyı bekler.\n\
26 CLS Görüntülüğü siler.\n\
27 CMD ReactOS komut yorumcusunun yeni bir örneğini başlatır.\n\
28 COLOR Ön tanımlı konsol ön plan ve arka plan renklerini ayarlar.\n\
29 COPY Bir ya da daha çok kütüğü başka bir konuma çoğaltır.\n\
30 DATE Târihi görüntüler ya da ayarlar.\n\
31 DELETE Bir ya da daha çok kütük siler.\n\
32 DIR Bir dizindeki kütüklerin ve alt dizinlerin bir dizelgesini görüntüler.\n\
33 ECHO İletileri görüntüler ya da komut yankılanmasını açar ya da kapatır.\n\
34 ERASE Bir ya da daha çok kütük siler.\n\
35 EXIT CMD.EXE izlencesinden (komut yorumcusundan) çıkar.\n\
36 FOR Bir kütük takımı içinde tüm kütükler için belirtilen bir komut\n\
37 çalıştırır.\n\
38 FREE (boş) disk alanı.\n\
39 GOTO Bir toplu iş izlencesinde ReactOS komut yorumcusunu etiketlenmiş bir\n\
40 yataca yönlendirir.\n\
41 HELP ReactOS komutları için yardım bilgisini sağlar.\n\
42 HISTORY Kullanılan tüm komutları dizelgele.\n\
43 IF Toplu iş izlencelerinde şartlı işlemeyi gerçekleştirir.\n\
44 LABEL Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.\n\
45 MD Bir dizin oluşturur.\n\
46 MKDIR Bir dizin oluşturur.\n\
47 MKLINK Bir kütük dizgesi bağlantı nesnesi oluşturur.\n\
48 MOVE Bir dizinden bir ya da daha çok kütüğü başka bir dizine taşır.\n\
49 PATH Çalıştırılailir kütükler için bir arama yolu görüntüler ya da\n\
50 oluşturur.\n\
51 PAUSE Bir toplu iş kütüğünde işlemeyi askıya alır ve bir ileti görüntüler.\n\
52 POPD PUSHD ile kaydedilen şimdiki dizinin bir önceki değerini \n\
53 yeniden yükler.\n\
54 PROMPT Komut istemini değiştirir.\n\
55 PUSHD Şimdiki dizini kaydeder, sonra onu değiştirir.\n\
56 RD Bir dizin siler.\n\
57 REM Toplu iş kütüklerinde yorumları (sözleri) kaydeder.\n\
58 REN Bir kütüğün ya da kütüklerin adını değiştirir.\n\
59 RENAME Bir kütüğün ya da kütüklerin adını değiştirir.\n\
60 REPLACE Kütüklerin yerlerini değiştirir.\n\
61 RMDIR Bir dizin siler.\n\
62 SCREEN İmleci taşı ve seçimlik olarak metin yazdır.\n\
63 SET ReactOS ortam değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.\n\
64 SHIFT Toplu iş kütüklerindeki yerine konulabilir değişkenlerin konumunu\n\
65 değiştirir.\n"
66 IDS_HELP2 "START Belirtilen bir izlenceyi ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir\n\
67 pencere başlatır.\n\
68 Komut çalıştırır.\n\
69 TIME Dizge saatini görüntüler ya da ayarlar.\n\
70 TIMER On süreölçeri kullanmaya izin verir.\n\
71 TITLE Bir CMD.EXE oturumu için pencere başlığını ayarlar.\n\
72 TYPE Bir metin kütüğünün içeriğini görüntüler.\n\
73 VER ReactOS sürümünü görüntüler.\n\
74 VERIFY ReactOS'a kütüklerinizin bir diske doğru yazıldığını doğrulayıp\n\
75 doğrulamayacağını söyler.\n\
76 VOL Bir disk birim etiketi ve dizilik numarasını görüntüler.\n"
77 END