[USETUP] Rename some of the uninformative "STRING_HDDINFOUNKx" string labels into...
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / nl-NL.h
1 /*
2 De gebruikte codepagina is 850.
3 stip = \x07
4 e-aigu = \x82
5 e-trema = \x89
6 i-trema = \x8B
7 */
8
9 #pragma once
10
11 MUI_LAYOUTS nlNLLayouts[] =
12 {
13 { L"0413", L"00020409" },
14 { L"0413", L"00000413" },
15 { L"0409", L"00000409" },
16 { NULL, NULL }
17 };
18
19 static MUI_ENTRY nlNLLanguagePageEntries[] =
20 {
21 {
22 4,
23 3,
24 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
25 TEXT_STYLE_UNDERLINE
26 },
27 {
28 6,
29 8,
30 "Taalkeuze",
31 TEXT_STYLE_NORMAL
32 },
33 {
34 8,
35 10,
36 "\x07 Kies de taal die u voor de installatie wilt gebruiken.",
37 TEXT_STYLE_NORMAL
38 },
39 {
40 8,
41 11,
42 " Druk daarna op ENTER.",
43 TEXT_STYLE_NORMAL
44 },
45 {
46 8,
47 13,
48 "\x07 Deze taal wordt later als standaard taal door het systeem gebruikt.",
49 TEXT_STYLE_NORMAL
50 },
51 {
52 0,
53 0,
54 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
55 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
56 },
57 {
58 0,
59 0,
60 NULL,
61 0
62 }
63 };
64
65 static MUI_ENTRY nlNLWelcomePageEntries[] =
66 {
67 {
68 4,
69 3,
70 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
71 TEXT_STYLE_UNDERLINE
72 },
73 {
74 6,
75 8,
76 "Welkom bij ReactOS Setup",
77 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
78 },
79 {
80 6,
81 11,
82 "Dit deel van de installatie kopieert ReactOS naar uw computer",
83 TEXT_STYLE_NORMAL
84 },
85 {
86 6,
87 12,
88 "en bereidt het tweede deel voor.",
89 TEXT_STYLE_NORMAL
90 },
91 {
92 8,
93 15,
94 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
95 TEXT_STYLE_NORMAL
96 },
97 {
98 8,
99 17,
100 "\x07 Druk op R om ReactOS te repareren of bij te werken.",
101 TEXT_STYLE_NORMAL
102 },
103 {
104 8,
105 19,
106 "\x07 Druk op L om de ReactOS licentieovereenkomst te bekijken.",
107 TEXT_STYLE_NORMAL
108 },
109 {
110 8,
111 21,
112 "\x07 Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder ReactOS te",
113 TEXT_STYLE_NORMAL
114 },
115 {
116 8,
117 22,
118 " installeren.",
119 TEXT_STYLE_NORMAL
120 },
121 {
122 6,
123 24,
124 "Voor meer informatie over ReactOS bezoekt u:",
125 TEXT_STYLE_NORMAL
126 },
127 {
128 6,
129 25,
130 "http://www.reactos.org",
131 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
132 },
133 {
134 0,
135 0,
136 "ENTER = Doorgaan R = Herstellen L = Licentie F3 = Afsluiten",
137 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
138 },
139 {
140 0,
141 0,
142 NULL,
143 0
144 }
145 };
146
147 static MUI_ENTRY nlNLIntroPageEntries[] =
148 {
149 {
150 4,
151 3,
152 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
153 TEXT_STYLE_UNDERLINE
154 },
155 {
156 6,
157 8,
158 "ReactOS Version Status",
159 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
160 },
161 {
162 6,
163 11,
164 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
165 TEXT_STYLE_NORMAL
166 },
167 {
168 6,
169 12,
170 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
171 TEXT_STYLE_NORMAL
172 },
173 {
174 6,
175 13,
176 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
177 TEXT_STYLE_NORMAL
178 },
179 {
180 6,
181 15,
182 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
183 TEXT_STYLE_NORMAL
184 },
185 {
186 6,
187 16,
188 "to run ReactOS on real hardware.",
189 TEXT_STYLE_NORMAL
190 },
191 {
192 8,
193 19,
194 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
195 TEXT_STYLE_NORMAL
196 },
197 {
198 8,
199 21,
200 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
201 TEXT_STYLE_NORMAL
202 },
203 {
204 0,
205 0,
206 "ENTER = Continue F3 = Quit",
207 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
208 },
209 {
210 0,
211 0,
212 NULL,
213 0
214 }
215 };
216
217 static MUI_ENTRY nlNLLicensePageEntries[] =
218 {
219 {
220 4,
221 3,
222 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
223 TEXT_STYLE_UNDERLINE
224 },
225 {
226 6,
227 6,
228 "Licentie:",
229 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
230 },
231 {
232 8,
233 8,
234 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 9,
240 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 10,
246 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 8,
251 11,
252 "All software that is part of the ReactOS system is",
253 TEXT_STYLE_NORMAL
254 },
255 {
256 8,
257 12,
258 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
259 TEXT_STYLE_NORMAL
260 },
261 {
262 8,
263 13,
264 "the original license.",
265 TEXT_STYLE_NORMAL
266 },
267 {
268 8,
269 15,
270 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
271 TEXT_STYLE_NORMAL
272 },
273 {
274 8,
275 16,
276 "save applicable local and international law. The licensing of",
277 TEXT_STYLE_NORMAL
278 },
279 {
280 8,
281 17,
282 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
283 TEXT_STYLE_NORMAL
284 },
285 {
286 8,
287 18,
288 "If for some reason you did not receive a copy of the",
289 TEXT_STYLE_NORMAL
290 },
291 {
292 8,
293 19,
294 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
295 TEXT_STYLE_NORMAL
296 },
297 {
298 8,
299 20,
300 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
301 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
302 },
303 {
304 8,
305 22,
306 "Warranty:",
307 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
308 },
309 {
310 8,
311 24,
312 "This is free software; see the source for copying conditions.",
313 TEXT_STYLE_NORMAL
314 },
315 {
316 8,
317 25,
318 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
319 TEXT_STYLE_NORMAL
320 },
321 {
322 8,
323 26,
324 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
325 TEXT_STYLE_NORMAL
326 },
327 {
328 0,
329 0,
330 "ENTER = Ga terug",
331 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
332 },
333 {
334 0,
335 0,
336 NULL,
337 0
338 }
339 };
340
341 static MUI_ENTRY nlNLDevicePageEntries[] =
342 {
343 {
344 4,
345 3,
346 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
347 TEXT_STYLE_UNDERLINE
348 },
349 {
350 6,
351 8,
352 "Onderstaande lijst bevat de huidige apparaatinstellingen.",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 24,
357 11,
358 "Computer:",
359 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
360 },
361 {
362 24,
363 12,
364 "Beeldscherm:",
365 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
366 },
367 {
368 24,
369 13,
370 "Toetsenbord:",
371 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
372 },
373 {
374 24,
375 14,
376 "Toetsenbord indeling:",
377 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
378 },
379 {
380 24,
381 16,
382 "Accepteren:",
383 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
384 },
385 {
386 25,
387 16, "Accepteren van apparaatinstellingen",
388 TEXT_STYLE_NORMAL
389 },
390 {
391 6,
392 19,
393 "Selecteer een apparaatinstelling door middel van de pijltjestoetsen.",
394 TEXT_STYLE_NORMAL
395 },
396 {
397 6,
398 20,
399 "Druk daarna op de ENTER toets om de instelling aan te passen.",
400 TEXT_STYLE_NORMAL
401 },
402 {
403 6,
404 23,
405 "Als alle instellingen juist zijn, selecteer ",
406 TEXT_STYLE_NORMAL
407 },
408 {
409 6,
410 24,
411 "\"Accepteren van apparaatinstellingen\" en druk op ENTER.",
412 TEXT_STYLE_NORMAL
413 },
414 {
415 0,
416 0,
417 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
418 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
419 },
420 {
421 0,
422 0,
423 NULL,
424 0
425 }
426 };
427
428 static MUI_ENTRY nlNLRepairPageEntries[] =
429 {
430 {
431 4,
432 3,
433 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
434 TEXT_STYLE_UNDERLINE
435 },
436 {
437 6,
438 8,
439 "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase",
440 TEXT_STYLE_NORMAL
441 },
442 {
443 6,
444 9,
445 "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 6,
450 10,
451 "setup programma.",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 6,
456 12,
457 "De herstelfuncties zijn nog niet ge\x8Bmplementeerd.",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 8,
462 15,
463 "\x07 Druk op U om ReactOS bij te werken.",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 8,
468 17,
469 "\x07 Druk op R voor de Herstelconsole.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 8,
474 19,
475 "\x07 Druk op ESC om terug naar het hoofdscherm te gaan.",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 21,
481 "\x07 Druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 0,
486 0,
487 "ESC = Hoofdscherm U = Bijwerken R = Herstelconsole ENTER = Reboot",
488 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
489 },
490 {
491 0,
492 0,
493 NULL,
494 0
495 }
496 };
497
498 static MUI_ENTRY nlNLComputerPageEntries[] =
499 {
500 {
501 4,
502 3,
503 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
504 TEXT_STYLE_UNDERLINE
505 },
506 {
507 6,
508 8,
509 "U wilt het te installeren computertype instellen.",
510 TEXT_STYLE_NORMAL
511 },
512 {
513 8,
514 10,
515 "\x07 Selecteer het gewenste computertype met behulp van de",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 8,
520 11,
521 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 8,
526 13,
527 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 14,
533 " zonder het computertype te wijzigen.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 0,
538 0,
539 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
540 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 NULL,
546 0
547 }
548 };
549
550 static MUI_ENTRY nlNLFlushPageEntries[] =
551 {
552 {
553 4,
554 3,
555 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
556 TEXT_STYLE_UNDERLINE
557 },
558 {
559 10,
560 6,
561 "Het systeem is alle gegegevens naar de schijf aan het wegschrijven.",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 10,
566 8,
567 "Dit kan enige minuten duren.",
568 TEXT_STYLE_NORMAL
569 },
570 {
571 10,
572 9,
573 "Wanneer gereed, zal uw computer automatisch opnieuw opstarten.",
574 TEXT_STYLE_NORMAL
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 "Cache wordt geleegd.",
580 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 NULL,
586 0
587 }
588 };
589
590 static MUI_ENTRY nlNLQuitPageEntries[] =
591 {
592 {
593 4,
594 3,
595 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
596 TEXT_STYLE_UNDERLINE
597 },
598 {
599 10,
600 6,
601 "ReactOS is niet volledig ge\x8Bnstalleerd.",
602 TEXT_STYLE_NORMAL
603 },
604 {
605 10,
606 8,
607 "Verwijder de diskette uit station A: en",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 10,
612 9,
613 "alle cd-rom's uit de cd-stations.",
614 TEXT_STYLE_NORMAL
615 },
616 {
617 10,
618 11,
619 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
620 TEXT_STYLE_NORMAL
621 },
622 {
623 0,
624 0,
625 "Een ogenblik geduld...",
626 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
627 },
628 {
629 0,
630 0,
631 NULL,
632 0
633 }
634 };
635
636 static MUI_ENTRY nlNLDisplayPageEntries[] =
637 {
638 {
639 4,
640 3,
641 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
642 TEXT_STYLE_UNDERLINE
643 },
644 {
645 6,
646 8,
647 "U wilt het te installeren beeldschermtype instellen.",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 8,
652 10,
653 "\x07 Selecteer het gewenste beeldschermtype met behulp van de",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 8,
658 11,
659 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
660 TEXT_STYLE_NORMAL
661 },
662 {
663 8,
664 13,
665 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan.",
666 TEXT_STYLE_NORMAL
667 },
668 {
669 8,
670 14,
671 " zonder het beeldschermtype te wijzigen.",
672 TEXT_STYLE_NORMAL
673 },
674 {
675 0,
676 0,
677 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
678 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
679 },
680 {
681 0,
682 0,
683 NULL,
684 0
685 }
686 };
687
688 static MUI_ENTRY nlNLSuccessPageEntries[] =
689 {
690 {
691 4,
692 3,
693 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
694 TEXT_STYLE_UNDERLINE
695 },
696 {
697 10,
698 6,
699 "De basisonderdelen van ReactOS zijn succesvol ge\x8Bnstalleerd.",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 10,
704 8,
705 "Verwijder de diskette uit station A: en",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 10,
710 9,
711 "alle cd-rom's uit de cd-stations.",
712 TEXT_STYLE_NORMAL
713 },
714 {
715 10,
716 11,
717 "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
718 TEXT_STYLE_NORMAL
719 },
720 {
721 0,
722 0,
723 "ENTER = Opnieuw opstarten",
724 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
725 },
726 {
727 0,
728 0,
729 NULL,
730 0
731 }
732 };
733
734 static MUI_ENTRY nlNLBootPageEntries[] =
735 {
736 {
737 4,
738 3,
739 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
740 TEXT_STYLE_UNDERLINE
741 },
742 {
743 6,
744 8,
745 "Setup kan de bootloader niet op de vaste schijf van uw computer",
746 TEXT_STYLE_NORMAL
747 },
748 {
749 6,
750 9,
751 "installeren",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 6,
756 13,
757 "Voer een geformatteerde diskette in station A: in en",
758 TEXT_STYLE_NORMAL
759 },
760 {
761 6,
762 14,
763 "druk op ENTER.",
764 TEXT_STYLE_NORMAL,
765 },
766 {
767 0,
768 0,
769 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
770 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
771 },
772 {
773 0,
774 0,
775 NULL,
776 0
777 }
778
779 };
780
781 static MUI_ENTRY nlNLSelectPartitionEntries[] =
782 {
783 {
784 4,
785 3,
786 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
787 TEXT_STYLE_UNDERLINE
788 },
789 {
790 6,
791 8,
792 "Onderstaande lijst bevat de huidige partities en ongebruikte",
793 TEXT_STYLE_NORMAL
794 },
795 {
796 6,
797 9,
798 "ruimte voor nieuwe partities.",
799 TEXT_STYLE_NORMAL
800 },
801 {
802 8,
803 11,
804 "\x07 Selecteer een partitie door middel van de pijltjestoetsen.",
805 TEXT_STYLE_NORMAL
806 },
807 {
808 8,
809 13,
810 "\x07 Druk op ENTER om ReactOS te installeren op de geselecteerde partitie.",
811 TEXT_STYLE_NORMAL
812 },
813 {
814 8,
815 15,
816 "\x07 Press P to create a primary partition.",
817 // "\x07 Druk op C om een nieuwe partitie aan te maken.",
818 TEXT_STYLE_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 17,
823 "\x07 Press E to create an extended partition.",
824 TEXT_STYLE_NORMAL
825 },
826 {
827 8,
828 19,
829 "\x07 Press L to create a logical partition.",
830 TEXT_STYLE_NORMAL
831 },
832 {
833 8,
834 21,
835 "\x07 Druk op D om een bestaande partitie te verwijderen.",
836 TEXT_STYLE_NORMAL
837 },
838 {
839 0,
840 0,
841 "Een ogenblik geduld...",
842 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
843 },
844 {
845 0,
846 0,
847 NULL,
848 0
849 }
850 };
851
852 static MUI_ENTRY nlNLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
853 {
854 {
855 4,
856 3,
857 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
858 TEXT_STYLE_UNDERLINE
859 },
860 {
861 6,
862 8,
863 "You have chosen to delete the system partition.",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 6,
868 10,
869 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
870 TEXT_STYLE_NORMAL
871 },
872 {
873 6,
874 11,
875 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 },
878 {
879 6,
880 12,
881 "programs provided by the hardware manufacturer.",
882 TEXT_STYLE_NORMAL
883 },
884 {
885 6,
886 14,
887 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
888 TEXT_STYLE_NORMAL
889 },
890 {
891 6,
892 15,
893 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
894 TEXT_STYLE_NORMAL
895 },
896 {
897 6,
898 16,
899 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
900 TEXT_STYLE_NORMAL
901 },
902 {
903 6,
904 17,
905 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 8,
910 20,
911 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 8,
916 21,
917 " to confirm the deletion of the partition again later.",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 8,
922 24,
923 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 8,
928 25,
929 " not be deleted.",
930 TEXT_STYLE_NORMAL
931 },
932 {
933 0,
934 0,
935 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
936 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
937 },
938 {
939 0,
940 0,
941 NULL,
942 0
943 }
944 };
945
946 static MUI_ENTRY nlNLFormatPartitionEntries[] =
947 {
948 {
949 4,
950 3,
951 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
952 TEXT_STYLE_UNDERLINE
953 },
954 {
955 6,
956 8,
957 "Partitie formatteren",
958 TEXT_STYLE_NORMAL
959 },
960 {
961 6,
962 10,
963 "Setup gaat nu de partitie formatteren. Druk op ENTER om door te gaan.",
964 TEXT_STYLE_NORMAL
965 },
966 {
967 0,
968 0,
969 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
970 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
971 },
972 {
973 0,
974 0,
975 NULL,
976 TEXT_STYLE_NORMAL
977 }
978 };
979
980 static MUI_ENTRY nlNLInstallDirectoryEntries[] =
981 {
982 {
983 4,
984 3,
985 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
986 TEXT_STYLE_UNDERLINE
987 },
988 {
989 6,
990 8,
991 "Setup installeert ReactOS bestanden op de geselecteerde partitie.",
992 TEXT_STYLE_NORMAL
993 },
994 {
995 6,
996 9,
997 "Geef een pad op waar ReactOS ge\x8Bnstalleerd moet worden:",
998 TEXT_STYLE_NORMAL
999 },
1000 {
1001 6,
1002 14,
1003 "Om het voorgestelde pad te wijzigen: druk op BACKSPACE om",
1004 TEXT_STYLE_NORMAL
1005 },
1006 {
1007 6,
1008 15,
1009 "karakters te verwijderen en voer dan in waar u ReactOS",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 6,
1014 16,
1015 "wilt installeren.",
1016 TEXT_STYLE_NORMAL
1017 },
1018 {
1019 0,
1020 0,
1021 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
1022 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1023 },
1024 {
1025 0,
1026 0,
1027 NULL,
1028 0
1029 }
1030 };
1031
1032 static MUI_ENTRY nlNLFileCopyEntries[] =
1033 {
1034 {
1035 4,
1036 3,
1037 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1038 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1039 },
1040 {
1041 0,
1042 12,
1043 "Bezig met het kopi\x89ren van bestanden naar uw ReactOS installatiemap.",
1044 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1045 },
1046 {
1047 0,
1048 13,
1049 "Even geduld alstublieft.",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1051 },
1052 {
1053 0,
1054 14,
1055 "Dit kan enkele minuten duren.",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1057 },
1058 {
1059 50,
1060 0,
1061 "\xB3 Een ogenblik geduld ...",
1062 TEXT_TYPE_STATUS
1063 },
1064 {
1065 0,
1066 0,
1067 NULL,
1068 0
1069 }
1070 };
1071
1072 static MUI_ENTRY nlNLBootLoaderEntries[] =
1073 {
1074 {
1075 4,
1076 3,
1077 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1078 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1079 },
1080 {
1081 6,
1082 8,
1083 "Setup installeert de bootloader.",
1084 TEXT_STYLE_NORMAL
1085 },
1086 {
1087 8,
1088 12,
1089 "Op vaste schijf installeren (MBR en VBR).",
1090 TEXT_STYLE_NORMAL
1091 },
1092 {
1093 8,
1094 13,
1095 "Op vaste schijf installeren (enkel VBR).",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL
1097 },
1098 {
1099 8,
1100 14,
1101 "Op een diskette installeren.",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL
1103 },
1104 {
1105 8,
1106 15,
1107 "Installeren bootloader overslaan.",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL
1109 },
1110 {
1111 0,
1112 0,
1113 "ENTER = Doorgaan F3 = Afsluiten",
1114 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1115 },
1116 {
1117 0,
1118 0,
1119 NULL,
1120 0
1121 }
1122 };
1123
1124 static MUI_ENTRY nlNLkeyboardSettingsEntries[] =
1125 {
1126 {
1127 4,
1128 3,
1129 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1130 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1131 },
1132 {
1133 6,
1134 8,
1135 "U wilt het te installeren toetsenbordtype instellen.",
1136 TEXT_STYLE_NORMAL
1137 },
1138 {
1139 8,
1140 10,
1141 "\x07 Selecteer het gewenste toetsenbordtype met behulp van de",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 8,
1146 11,
1147 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
1148 TEXT_STYLE_NORMAL
1149 },
1150 {
1151 8,
1152 13,
1153 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1154 TEXT_STYLE_NORMAL
1155 },
1156 {
1157 8,
1158 14,
1159 " zonder het toetsenbordtype te wijzigen.",
1160 TEXT_STYLE_NORMAL
1161 },
1162 {
1163 0,
1164 0,
1165 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1166 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1167 },
1168 {
1169 0,
1170 0,
1171 NULL,
1172 0
1173 }
1174 };
1175
1176 static MUI_ENTRY nlNLLayoutSettingsEntries[] =
1177 {
1178 {
1179 4,
1180 3,
1181 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1182 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1183 },
1184 {
1185 6,
1186 8,
1187 "U wilt de te installeren standaard indeling instellen.",
1188 TEXT_STYLE_NORMAL
1189 },
1190 {
1191 8,
1192 10,
1193 "\x07 Selecteer de gewenste standaard indeling met behulp van de",
1194 TEXT_STYLE_NORMAL
1195 },
1196 {
1197 8,
1198 11,
1199 " pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
1200 TEXT_STYLE_NORMAL
1201 },
1202 {
1203 8,
1204 13,
1205 "\x07 Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
1206 TEXT_STYLE_NORMAL
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 14,
1211 " zonder de standaard indeling te wijzigen.",
1212 TEXT_STYLE_NORMAL
1213 },
1214 {
1215 0,
1216 0,
1217 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1218 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1219 },
1220 {
1221 0,
1222 0,
1223 NULL,
1224 0
1225 },
1226
1227 };
1228
1229 static MUI_ENTRY nlNLPrepareCopyEntries[] =
1230 {
1231 {
1232 4,
1233 3,
1234 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1235 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1236 },
1237 {
1238 6,
1239 8,
1240 "Setup bereidt uw computer voor op het kopi\x89ren van ReactOS bestanden.",
1241 TEXT_STYLE_NORMAL
1242 },
1243 {
1244 0,
1245 0,
1246 "Aanmaken van de lijst van te kopi\x89ren bestanden...",
1247 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1248 },
1249 {
1250 0,
1251 0,
1252 NULL,
1253 0
1254 },
1255
1256 };
1257
1258 static MUI_ENTRY nlNLSelectFSEntries[] =
1259 {
1260 {
1261 4,
1262 3,
1263 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1264 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1265 },
1266 {
1267 6,
1268 17,
1269 "Selecteer een bestandssysteem uit onderstaande lijst.",
1270 0
1271 },
1272 {
1273 8,
1274 19,
1275 "\x07 Gebruik de pijltjestoetsen om een bestandssysteem te selecteren.",
1276 0
1277 },
1278 {
1279 8,
1280 21,
1281 "\x07 Druk op ENTER om de partitie te formatteren.",
1282 0
1283 },
1284 {
1285 8,
1286 23,
1287 "\x07 Druk op ESC om een andere partitie te selecteren.",
1288 0
1289 },
1290 {
1291 0,
1292 0,
1293 "ENTER = Doorgaan ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1294 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1295 },
1296
1297 {
1298 0,
1299 0,
1300 NULL,
1301 0
1302 }
1303 };
1304
1305 static MUI_ENTRY nlNLDeletePartitionEntries[] =
1306 {
1307 {
1308 4,
1309 3,
1310 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1311 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1312 },
1313 {
1314 6,
1315 8,
1316 "U wilt de partitie verwijderen.",
1317 TEXT_STYLE_NORMAL
1318 },
1319 {
1320 8,
1321 18,
1322 "\x07 Druk op D om de partitie te verwijderen.",
1323 TEXT_STYLE_NORMAL
1324 },
1325 {
1326 11,
1327 19,
1328 "WAARSCHUWING: Alle gegevens op deze partitie worden gewist!",
1329 TEXT_STYLE_NORMAL
1330 },
1331 {
1332 8,
1333 21,
1334 "\x07 Druk op ESC om te annuleren.",
1335 TEXT_STYLE_NORMAL
1336 },
1337 {
1338 0,
1339 0,
1340 "D = Verwijder partitie ESC = Annuleren F3 = Afsluiten",
1341 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1342 },
1343 {
1344 0,
1345 0,
1346 NULL,
1347 0
1348 }
1349 };
1350
1351 static MUI_ENTRY nlNLRegistryEntries[] =
1352 {
1353 {
1354 4,
1355 3,
1356 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1357 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1358 },
1359 {
1360 6,
1361 8,
1362 "Setup is de systeemconfiguratie aan het bijwerken.",
1363 TEXT_STYLE_NORMAL
1364 },
1365 {
1366 0,
1367 0,
1368 /*
1369 Opmerking: de bestanden heten in het Engels hives omdat \x82\x82n van de
1370 NT ontwikkelaars een hekel had aan bijen. Ja echt. Dus in het
1371 Nederlands zouden ze korven moeten heten, maar ik zie de meerwaarde
1372 boven het woord bestand eerlijk gezegd niet.
1373 */
1374 "Registerbestanden aanmaken...",
1375 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1376 },
1377 {
1378 0,
1379 0,
1380 NULL,
1381 0
1382 },
1383
1384 };
1385
1386 MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
1387 {
1388 {
1389 // NOT_AN_ERROR
1390 "Success\n"
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_NOT_INSTALLED
1394 "ReactOS is niet geheel ge\x8Bnstalleerd op uw\n"
1395 "computer. Als u Setup nu afsluit moet u\n"
1396 "Setup opnieuw starten om ReactOS te installeren.\n"
1397 "\n"
1398 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan met Setup.\n"
1399 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.",
1400 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1401 },
1402 {
1403 //ERROR_NO_HDD
1404 "Setup kan geen vaste schijf vinden.\n",
1405 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1409 "Setup kan zijn station met bronbestanden niet vinden.\n",
1410 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1411 },
1412 {
1413 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1414 "Setup kan het bestand TXTSETUP.SIF niet laden.\n",
1415 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1416 },
1417 {
1418 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1419 "Setup heeft een ongeldig TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1420 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1421 },
1422 {
1423 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1424 "Setup heeft een ongeldige signatuur in TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
1425 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1426 },
1427 {
1428 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1429 "Setup kan de stationsinformatie niet laden.\n",
1430 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1431 },
1432 {
1433 //ERROR_WRITE_BOOT,
1434 "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
1435 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1436 },
1437 {
1438 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1439 "Setup kan de computertype-lijst niet laden.\n",
1440 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1441 },
1442 {
1443 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1444 "Setup kan de beeldscherminstellingen-lijst niet laden.\n",
1445 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1446 },
1447 {
1448 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1449 "Setup kan de toetsenbordtype-lijst niet laden.\n",
1450 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1454 "Setup kan de toetsenbordindeling-lijst niet laden.\n",
1455 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_WARN_PARTITION,
1459 "Setup ontdekte dat ten minste \x82\x82n vaste schijf een niet compatibele\n"
1460 "partitietabel bevat dat niet goed wordt ondersteund!\n"
1461 "\n"
1462 "Aanmaken of verwijderen van partities kan de partitietabel\n"
1463 "vernietigen.\n"
1464 "\n"
1465 " \x07 Druk op F3 om Setup af te sluiten.\n"
1466 " \x07 Druk op ENTER om door te gaan.",
1467 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"
1468 },
1469 {
1470 //ERROR_NEW_PARTITION,
1471 "U kunt geen nieuwe partitie aanmaken binnen\n"
1472 "een reeds bestaande partitie!\n"
1473 "\n"
1474 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1475 NULL
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_DELETE_SPACE,
1479 "U kunt ongebruikte schijfruimte voor partities niet verwijderen!\n"
1480 "\n"
1481 " * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
1482 NULL
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1486 "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
1487 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_NO_FLOPPY,
1491 "Geen diskette in station A:.",
1492 "ENTER = Doorgaan"
1493 },
1494 {
1495 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1496 "Setup kan de toetsenbordindeling instellingen niet bijwerken.",
1497 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1498 },
1499 {
1500 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1501 "Setup kan de beeldscherminstellingen niet bijwerken.",
1502 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1503 },
1504 {
1505 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1506 "Setup kan een registerbestand niet importeren.",
1507 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_FIND_REGISTRY
1511 /*
1512 This is about the hives, no?
1513 */
1514 "Setup kan de registerbestanden niet vinden.",
1515 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_CREATE_HIVE,
1519 "Setup kan de registerbestanden niet aanmaken.",
1520 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1524 "Setup kan het register niet initialiseren.",
1525 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1529 "Cabinet bevat geen geldig .inf bestand.\n",
1530 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_CABINET_MISSING,
1534 "Cabinet bestand niet gevonden.\n",
1535 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1536 },
1537 {
1538 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1539 "Cabinet bestand heeft geen setup script.\n",
1540 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1541 },
1542 {
1543 //ERROR_COPY_QUEUE,
1544 "Setup kan de lijst met te kopi\x89ren bestanden niet vinden.\n",
1545 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1546 },
1547 {
1548 //ERROR_CREATE_DIR,
1549 "Setup kan de installatiemappen niet aanmaken.",
1550 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1551 },
1552 {
1553 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1554 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1555 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1556 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1557 },
1558 {
1559 //ERROR_CABINET_SECTION,
1560 "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
1561 "in het cabinet bestand.\n",
1562 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1563 },
1564 {
1565 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1566 "Setup kan de installatiemap niet aanmaken.",
1567 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1568 },
1569 {
1570 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1571 "Setup kan de 'SetupData' sectie niet vinden\n"
1572 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1573 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1577 "Setup kan de partitietabellen niet schrijven.\n"
1578 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1582 "Setup kan de codepagina niet toevoegen aan het register.\n"
1583 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1584 },
1585 {
1586 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1587 "Setup kan de systeemtaal niet instellen.\n"
1588 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1589 },
1590 {
1591 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1592 "Setup kan de toetsenbordindelingen niet toevoegen aan het register.\n"
1593 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1594 },
1595 {
1596 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1597 "Setup kan de geografische positie niet instellen.\n"
1598 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1602 "Invalid directory name.\n"
1603 "\n"
1604 " * Press any key to continue."
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1608 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1609 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1610 "\n"
1611 " * Druk op een toets om door te gaan.",
1612 NULL
1613 },
1614 {
1615 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1616 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1617 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1618 "\n"
1619 " * Press any key to continue."
1620 },
1621 {
1622 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1623 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1624 "\n"
1625 " * Press any key to continue."
1626 },
1627 {
1628 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1629 "Setup is unable to format the partition:\n"
1630 " %S\n"
1631 "\n"
1632 "ENTER = Reboot computer"
1633 },
1634 {
1635 NULL,
1636 NULL
1637 }
1638 };
1639
1640 MUI_PAGE nlNLPages[] =
1641 {
1642 {
1643 LANGUAGE_PAGE,
1644 nlNLLanguagePageEntries
1645 },
1646 {
1647 WELCOME_PAGE,
1648 nlNLWelcomePageEntries
1649 },
1650 {
1651 INSTALL_INTRO_PAGE,
1652 nlNLIntroPageEntries
1653 },
1654 {
1655 LICENSE_PAGE,
1656 nlNLLicensePageEntries
1657 },
1658 {
1659 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1660 nlNLDevicePageEntries
1661 },
1662 {
1663 REPAIR_INTRO_PAGE,
1664 nlNLRepairPageEntries
1665 },
1666 {
1667 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1668 nlNLComputerPageEntries
1669 },
1670 {
1671 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1672 nlNLDisplayPageEntries
1673 },
1674 {
1675 FLUSH_PAGE,
1676 nlNLFlushPageEntries
1677 },
1678 {
1679 SELECT_PARTITION_PAGE,
1680 nlNLSelectPartitionEntries
1681 },
1682 {
1683 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1684 nlNLConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1685 },
1686 {
1687 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1688 nlNLSelectFSEntries
1689 },
1690 {
1691 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1692 nlNLFormatPartitionEntries
1693 },
1694 {
1695 DELETE_PARTITION_PAGE,
1696 nlNLDeletePartitionEntries
1697 },
1698 {
1699 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1700 nlNLInstallDirectoryEntries
1701 },
1702 {
1703 PREPARE_COPY_PAGE,
1704 nlNLPrepareCopyEntries
1705 },
1706 {
1707 FILE_COPY_PAGE,
1708 nlNLFileCopyEntries
1709 },
1710 {
1711 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1712 nlNLkeyboardSettingsEntries
1713 },
1714 {
1715 BOOT_LOADER_PAGE,
1716 nlNLBootLoaderEntries
1717 },
1718 {
1719 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1720 nlNLLayoutSettingsEntries
1721 },
1722 {
1723 QUIT_PAGE,
1724 nlNLQuitPageEntries
1725 },
1726 {
1727 SUCCESS_PAGE,
1728 nlNLSuccessPageEntries
1729 },
1730 {
1731 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1732 nlNLBootPageEntries
1733 },
1734 {
1735 REGISTRY_PAGE,
1736 nlNLRegistryEntries
1737 },
1738 {
1739 -1,
1740 NULL
1741 }
1742 };
1743
1744 MUI_STRING nlNLStrings[] =
1745 {
1746 {STRING_PLEASEWAIT,
1747 " Een ogenblik geduld..."},
1748 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1749 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1750 // " ENTER = Installeren C = Partitie aanmaken F3 = Afsluiten"},
1751 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1752 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1753 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1754 " ENTER = Installeren D = Partitie verwijderen F3 = Afsluiten"},
1755 {STRING_DELETEPARTITION,
1756 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1757 {STRING_PARTITIONSIZE,
1758 "Grootte nieuwe partitie:"},
1759 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1760 "You have chosen to create a primary partition on"},
1761 // "U wilt een nieuwe partitie aanmaken op"},
1762 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1763 "You have chosen to create an extended partition on"},
1764 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1765 "You have chosen to create a logical partition on"},
1766 {STRING_HDDSIZE,
1767 "Voert u de grootte van de nieuwe partitie in in megabytes."},
1768 {STRING_CREATEPARTITION,
1769 " ENTER = Partitie Aanmaken ESC = Annuleren F3 = Afsluiten"},
1770 {STRING_PARTFORMAT,
1771 "Deze partitie zal vervolgens geformatteerd worden."},
1772 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1773 "U wilt ReactOS installeren op een nieuwe of ongeformatteerde partitie."},
1774 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1775 "The system partition is not formatted yet."},
1776 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1777 "The new partition is not formatted yet."},
1778 {STRING_INSTALLONPART,
1779 "Setup installeert ReactOS op Partitie"},
1780 {STRING_CHECKINGPART,
1781 "Setup controleert nu de geselecteerde partitie."},
1782 {STRING_CONTINUE,
1783 "ENTER = Doorgaan"},
1784 {STRING_QUITCONTINUE,
1785 "F3 = Afsluiten ENTER = Doorgaan"},
1786 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1787 "ENTER = Computer opnieuw opstarten"},
1788 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1789 "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
1790 {STRING_COPYING,
1791 " Kopi\x89ren bestand: %S"},
1792 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1793 "Setup is bestand aan het kopi\x89ren..."},
1794 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1795 " Bijwerken registerbestanden..."},
1796 {STRING_IMPORTFILE,
1797 " Importeren %S..."},
1798 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1799 " Bijwerken beeldscherminstellingen..."},
1800 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1801 " Bijwerken systeemtaalinstellingen..."},
1802 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1803 " Bijwerken toetsenbordindeling..."},
1804 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1805 " Toevoegen informatie codepagina aan register..."},
1806 {STRING_DONE,
1807 " Voltooid..."},
1808 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1809 " ENTER = Computer opnieuw opstarten"},
1810 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1811 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1812 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1813 "Kan console niet openen.\r\n\r\n"},
1814 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1815 "De meest voorkomende oorzaak is het gebruik van een USB toetsenbord.\r\n"},
1816 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1817 "USB toetsenborden worden nog niet volledig ondersteund.\r\n"},
1818 {STRING_FORMATTINGDISK,
1819 "Setup is de vaste schijf aan het formatteren."},
1820 {STRING_CHECKINGDISK,
1821 "Setup is de vaste schijf aan het controleren."},
1822 {STRING_FORMATDISK1,
1823 " Formatteer partitie als %S bestandssysteem (snel) "},
1824 {STRING_FORMATDISK2,
1825 " Formatteer partitie als %S bestandssysteem "},
1826 {STRING_KEEPFORMAT,
1827 " Behoud huidig bestandssysteem (geen wijzigingen) "},
1828 {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
1829 "%I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ [%s]."},
1830 {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
1831 "%I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1832 {STRING_HDDINFOUNK2,
1833 " %c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1834 {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
1835 "op %I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ [%s]."},
1836 {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
1837 "op %I64u %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]."},
1838 {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
1839 "Schijf %lu (%I64u %s), Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1840 {STRING_HDDINFOUNK4,
1841 "%c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1842 {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
1843 "op Schijf %lu (%I64u %s), Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
1844 {STRING_HDDINFOUNK5,
1845 "%c%c %c %sType %-3u%s %6lu %s"},
1846 {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
1847 "%6lu %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ [%s]"},
1848 {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
1849 "%6lu %s Schijf %lu (Poort=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
1850 {STRING_NEWPARTITION,
1851 "Setup heeft een nieuwe partitie aangemaakt op"},
1852 {STRING_UNPSPACE,
1853 " %sNiet gepartitioneerde ruimte%s %6lu %s"},
1854 {STRING_MAXSIZE,
1855 "MB (max. %lu MB)"},
1856 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1857 "Extended Partition"},
1858 {STRING_UNFORMATTED,
1859 "Nieuw (Ongeformatteerd)"},
1860 {STRING_FORMATUNUSED,
1861 "Ongebruikt"},
1862 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1863 "Onbekend"},
1864 {STRING_KB,
1865 "KB"},
1866 {STRING_MB,
1867 "MB"},
1868 {STRING_GB,
1869 "GB"},
1870 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1871 "Toevoegen toetsenbordindelingen"},
1872 {0, 0}
1873 };