[EXPLORER][SHELL32][USER32] Implement 'Show the Desktop' action of Task Bar (#668)
[reactos.git] / base / shell / explorer / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: EXPLORER for ReactOS
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * PURPOSE: Estonian Language resource file
5 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDM_TRAYWND MENU
11 BEGIN
12 POPUP ""
13 BEGIN
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "&Sea kuupäeva/kellaaeg", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
16 MENUITEM "Kohanda &teatised...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Vi&rnasta aknaid", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
19 MENUITEM "Tee aknad &horisontaalpaanideks", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
20 MENUITEM "Tee aknad v&ertikaalpaanideks", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
21 MENUITEM "&Kuva töölaud", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
22 MENUITEM "&Võta tagasi", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Tegumihaldur", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Lukusta tegumiriba", ID_LOCKTASKBAR
27 MENUITEM "&Atribuudid", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
28 END
29 END
30
31 IDM_STARTMENU MENUEX
32 BEGIN
33 POPUP ""
34 BEGIN
35 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
36 POPUP "&Programmid", IDM_PROGRAMS
37 BEGIN
38 MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
39 END
40 POPUP "&Lemmikud", IDM_FAVORITES
41 BEGIN
42 MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
43 END
44 POPUP "&Dokumendid", IDM_DOCUMENTS
45 BEGIN
46 MENUITEM "(Empty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
47 END
48 POPUP "&Seaded", IDM_SETTINGS
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Juhtpaneel", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
51 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
52 MENUITEM "&Turvalisus...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
53 MENUITEM "&Võrguühendused", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
54 MENUITEM "&Printerid ja Faks", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 MENUITEM "&Tegumiriba ja Menüü Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 END
57 POPUP "&Otsi", IDM_SEARCH
58 BEGIN
59 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
60 END
61 MENUITEM "&Abi ja Tugi", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "&Käivita...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
64 MENUITEM "S&ünkrooni", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
65 MENUITEM "&Logi %s välja...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
66 MENUITEM "Ka&tkesta ühendus...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
67 MENUITEM "Dokki a&rvuti lahti", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
68 MENUITEM "Lülita väl&ja...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
69 END
70 END
71
72 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Tegumiriba"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Tegumiriba ilme", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
78 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
79 AUTOCHECKBOX "&Lukusta tegumiriba", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
80 AUTOCHECKBOX "Peida tegumiriba &automaatselt", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
81 AUTOCHECKBOX "Hoia &tegumiriba muude akende peall", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
82 AUTOCHECKBOX "&Rühmita sarnased tegumiriba nupud", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
83 AUTOCHECKBOX "Kuva &kiirkäivitusikoonid", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
84 GROUPBOX "Olekuala", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
85 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
86 AUTOCHECKBOX "Kuva &kell", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
87 AUTOCHECKBOX "Kuva sekundeid", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
88 LTEXT "Olekuala lagenda hoidmiseks võite peita ikoonid, mida te pole viimasel ajal klõpsanud.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
89 AUTOCHECKBOX "&Peida passiivsed ikoonid", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
90 PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
91 END
92
93 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
94 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
95 CAPTION "Menüü Start"
96 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
97 BEGIN
98 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
99 AUTORADIOBUTTON "&Menüü Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
100 LTEXT "Valige see menüü, et tagada lihtne juurdepääs Internetile, e-postile ja oma lemmikprogrammidele", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
101 PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
102 AUTORADIOBUTTON "Klassikaline menüü &Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
103 LTEXT "Valige see menüü, et kasutada Windowsi varasemate versioonide menüülaadi.", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
104 PUSHBUTTON "&Kohanda...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
105 END
106
107 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
108 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
109 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
110 CAPTION "Teatiste kohandamine"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "ReactOS kuvab ikoone aktiivsete ja pakiliste teatiste ikoonid ja peidab passiivsed ikoonid. Alltoodud loendis olevate üksuste puhul saate seda käitumist muuta.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
114 LTEXT "Valige mõni üksus ja seejärle selle teatise käitumine:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
115 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
116 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
117 PUSHBUTTON "&Taasta vaikesätted", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
119 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
120 END
121
122 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
123 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
124 CAPTION "Klassikalise stardimenüü kohandamine"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 GROUPBOX "Menüü Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
128 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
129 LTEXT "Menüü Start kohandamiseks saate sellesse üksusi lisada või neid eemaldada.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
130 PUSHBUTTON "&Lisa...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
131 PUSHBUTTON "&Eemalda...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
132 PUSHBUTTON "T&äpsemalt", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
133 PUSHBUTTON "&Sordi", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
134 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
135 LTEXT "Viimati avatud dokumentide, programmide ja veebisaitide kirjete eemaldamiseks klõpsake nuppu Tühjenda.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
136 PUSHBUTTON "&Tühjenda", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
137 LTEXT "Menüü Start täpsemad suvandid:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
138 CONTROL "StartMenu&Options", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
139 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
140 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
141 END
142
143 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
144 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
145 CAPTION "Faili Nime Hoiatus"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 DEFPUSHBUTTON "&Ignoreeri", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
149 PUSHBUTTON "&Nimeta Ümber", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
150 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
151 AUTOCHECKBOX "&Ära teosta seda kontrolli käivitusel", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
152 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
153 LTEXT "Fail nimega %s Teie arvutis võib põhjustada kindlate rakendustele tõrkeid. Ümber nimetades seda %s'ks lahendaks selle probleemi. Kas soovite seda ümber nimetada nüüd?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
154 END
155
156 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
157 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
158 CAPTION "Täpsemalt"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 GROUPBOX "Menüü Start seaded ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
162 AUTOCHECKBOX "&Ava alammenüüd kui ma seiskan nende juures hiirega", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
163 AUTOCHECKBOX "Tõsta esile &uudselt paigaldatud programmid", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
164 LTEXT "Start &menüü suvandid:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
165 CONTROL "StartMenu&Options", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
166 GROUPBOX "Hiljutised dokumendid ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
167 LTEXT "Valige see sätte, et saada kiire juurdepääs dokumentidele, mida olete hiljuti kasutanud. Selle nimekirja kustutamine ei kustuta neid dokumente.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
168 AUTOCHECKBOX "Loetle minu kõige &hiljutisemalt avatuid dokumente", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
169 PUSHBUTTON "&Puhasta Nimekirja", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
170 END
171
172 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
173 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
174 CAPTION "Üldine"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
176 BEGIN
177 GROUPBOX "Vali ikoonisuurus programmidele", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
178 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
179 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
180 AUTORADIOBUTTON "&Suured ikoonid", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
181 AUTORADIOBUTTON "&Väikesed ikoonid", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
182 GROUPBOX "Programmid ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
183 LTEXT "Menüü Start sisaldab otseteid programmidele, mida kasutate tihti. Otseteede nimekirja kustutamine ei kustuta programme.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
184 LTEXT "&Programmide arv Menüü Starts:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
185 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
186 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
187 PUSHBUTTON "&Puhasta Nimekirja", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
188 GROUPBOX "Näita Menüü Startl ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
189 AUTOCHECKBOX "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
190 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
191 AUTOCHECKBOX "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
192 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_START "Start"
198 IDS_PROPERTIES "&Atribuudid"
199 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Ava kaust Kõik Kasutajad"
200 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Uuri Exploreris kaust Kõiki Kasutajaid"
201 IDS_STARTUP_ERROR "Süsteem ei suuda explorer'it käivitada, sest register on kas korrupteerinud või ei ole saadaval."
202 END
203
204 STRINGTABLE
205 BEGIN
206 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Tegumiriba ja Menüü Start"
207 IDS_RESTORE_ALL "&Show Open Windows"
208 END