[EXPLORER][SHELL32][USER32] Implement 'Show the Desktop' action of Task Bar (#668)
[reactos.git] / base / shell / explorer / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDM_TRAYWND MENU
6 BEGIN
7 POPUP ""
8 BEGIN
9 MENUITEM SEPARATOR
10 MENUITEM "&Modifică Data/Ora", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
11 MENUITEM "&Personalizare notificări…", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "Aranjări în casca&dă", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
14 MENUITEM "Aranjări &orizontale", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
15 MENUITEM "Aranjări &verticale", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
16 MENUITEM "Afișează &biroul", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
17 MENUITEM "Des&face", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Gestionar de activități", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Fi&xează bara de activități", ID_LOCKTASKBAR
22 MENUITEM "P&referințe", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
23 END
24 END
25
26 IDM_STARTMENU MENUEX
27 BEGIN
28 POPUP ""
29 BEGIN
30 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
31 POPUP "&Programe", IDM_PROGRAMS
32 BEGIN
33 MENUITEM "(Gol)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
34 END
35 POPUP "&Favorite", IDM_FAVORITES
36 BEGIN
37 MENUITEM "(Gol)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
38 END
39 POPUP "&Documentele mele", IDM_DOCUMENTS
40 BEGIN
41 MENUITEM "(Gol)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
42 END
43 POPUP "C&onfigurație", IDM_SETTINGS
44 BEGIN
45 MENUITEM "Panoul de &control", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
46 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
47 MENUITEM "S&ecuritate…", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "Conexiuni la &rețea", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 MENUITEM "I&mprimante și faxuri", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
50 MENUITEM "&Bara de activități și Meniul „Pornire”", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
51 END
52 POPUP "Căut&are", IDM_SEARCH
53 BEGIN
54 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
55 END
56 MENUITEM "&Manuale de utilizare", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "E&xecutare…", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "Sinc&ronizează", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "De&autentificare %s…", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "De&conectare…", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "D&etașare calculator", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "Î&nchidere calculator…", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 END
65 END
66
67 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Bară de activități"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Aspectul barei de activități", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
73 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
74 AUTOCHECKBOX "Fi&xează bara de activități", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
75 AUTOCHECKBOX "&Auto-ascunde bara de activități", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
76 AUTOCHECKBOX "&Menține bara de activități deasupra celorlalte ferestre", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
77 AUTOCHECKBOX "&Grupează butoanele similare din bara de activități", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
78 AUTOCHECKBOX "Afișează bara „&Lansări rapide”", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
79 GROUPBOX "Zonă de notificare", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
80 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 126, 229, 24
81 AUTOCHECKBOX "Afișează &ceas", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
82 AUTOCHECKBOX "Afișează s&ecunde", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
83 LTEXT "Puteți menține ordonată zona de notificare prin ascunderea pictogramelor neaccesate recent.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
84 AUTOCHECKBOX "Asc&unde pictogramele neaccesate", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
85 PUSHBUTTON "&Particularizare…", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
86 END
87
88 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Meniul „Pornire”"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
92 BEGIN
93 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
94 AUTORADIOBUTTON "Meniul „&Pornire”", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
95 LTEXT "Acest model de meniu oferă acces facil la dosare, programele favorite, și căutare.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "P&articularizare…", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
97 AUTORADIOBUTTON "Meniul „Pornire” &clasic", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
98 LTEXT "Acest model de meniu vă oferă aspectul și funcționalitatea clasică", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
99 PUSHBUTTON "Pa&rticularizare…", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
100 END
101
102 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
103 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
104 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
105 CAPTION "Particularizare notificări"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "ReactOS afișează pictograme pentru notificări active și urgente și le ascunde pe cele inactive. Puteți altera acest comportament pentru elementele din lista de mai jos.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
109 LTEXT "Selectați un element apoi alegeți comportamentul de notificare:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
110 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
111 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
112 PUSHBUTTON "&Valori implicite", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
113 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 122, 220, 50, 14
114 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
115 END
116
117 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
118 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
119 CAPTION "Particularizare meniu de Pornire clasic"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 GROUPBOX "Meniul „Pornire”", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
123 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
124 LTEXT "Puteți particulariza meniul „Pornire” prin adăugarea sau eliminarea de elemente.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
125 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
126 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
127 PUSHBUTTON "A&vansate", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
128 PUSHBUTTON "&Ordonare", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
129 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
130 LTEXT "Pentru a elimina înregistrări ale documentelor, programelor, și siturilor Web recent accesate, apăsați „Curăță”.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
131 PUSHBUTTON "&Curăță", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
132 LTEXT "Opțiuni avansate ale meniului „Pornire”:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
133 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
134 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 122, 220, 50, 14
135 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
136 END
137
138 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
139 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
140 CAPTION "Avertisment nume fișier"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 DEFPUSHBUTTON "Ign&oră", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
144 PUSHBUTTON "&Redenumește", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
145 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
146 AUTOCHECKBOX "N&u efectua această verificare la pornire", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
147 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
148 LTEXT "În calculator există un fișier sau dosar numit %s care poate cauza probleme în funcționarea corectă a anumitor aplicații. Redenumirea sa în %s ar rezolva această problemă. Doriți să-l redenumiți acum?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
149 END
150
151 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
152 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
153 CAPTION "Advanced"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 GROUPBOX "Opțiuni ale meniului „Pornire” ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
157 AUTOCHECKBOX "&Deschide submeniurile când mă opresc la ele cu indicatorul șoricelului", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
158 AUTOCHECKBOX "&Evidențiază programele nou instalate", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
159 LTEXT "Elemente ale meniului „Pornire”:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
160 CONTROL "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
161 GROUPBOX "Documente recente ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
162 LTEXT "Selectați această opțiune pentru a oferi un acces rapid la documentele recent accesate. Curățarea acestei liste nu va șterge documentele.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
163 AUTOCHECKBOX "Afișează cele mai &recent accesate documente", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
164 PUSHBUTTON "&Curăță lista", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
165 END
166
167 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
168 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
169 CAPTION "General"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "Selectați o dimensiune de pictogramă pentru programe ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
173 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
174 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
175 AUTORADIOBUTTON "Pictograme m&ari", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
176 AUTORADIOBUTTON "Pictograme &mici", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
177 GROUPBOX "Programe ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
178 LTEXT "Meniul „Pornire” conține scurtături la programele cele mai utilizate. Curățând lista de scurtături nu va șterge programele.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
179 LTEXT "N&umărul de programe în meniul „Pornire”:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
180 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
182 PUSHBUTTON "&Curăță lista", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
183 GROUPBOX "Afișare în meniul „Pornire” ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
184 AUTOCHECKBOX "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
185 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
186 AUTOCHECKBOX "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
187 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_START "Pornire"
193 IDS_PROPERTIES "P&referințe"
194 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Deschide „Toți utilizatorii”"
195 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "E&xplorează „Toți utilizatorii”"
196 IDS_STARTUP_ERROR "Pornirea exploratorului a eșuat din cauza informațiilor lipsă sau corupte din registru."
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Bara de activități și meniul „Pornire”"
202 IDS_RESTORE_ALL "&Show Open Windows"
203 END