[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Bilgisayarı Kapat"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Şimdi bilgisayarınızı kapatmak güvenlidir.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
11 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
12 DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
13 END
14
15 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "Kullanıcı Arayüzü Yanlışlığı"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 LTEXT "Oturum Açma Kullanıcı Arayüzü %s DLL'si yüklemede başarısız oldu.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
21 LTEXT "DLL'yi yenisiyle değiştirmek veyâ özgün DLL'yi onarmak için dizge yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
22 DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", 1, 80, 91, 68, 14
23 END
24
25 STRINGTABLE
26 BEGIN
27 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Anıklanıyor..."
28 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Bilgisayar Ayarları Uygulanıyor..."
29 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Açılış Betikleri Çalıştırılıyor..."
30 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Kapanış Betikleri Çalıştırılıyor..."
31 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Uygulanıyor..."
32 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Oturum Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
33 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Oturum Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
34 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Yükleniyor..."
35 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Kapatılıyor..."
36 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS Kapatılıyor..."
37 IDS_PREPARETOSTANDBY "Uykuya Anıklanıyor..."
38 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Anıkta Beklemeye Anıklanıyor..."
39 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Saklanıyor..."
40 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS Başlatılıyor..."
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon, kullanıcı kabuğunu etkinleştirmede başarısız oldu."
46 END