add missing newlines
[reactos.git] / reactos / base / applications / paint / lang / hu-HU.rc
1 /*
2 * PROJECT: PAINT for ReactOS
3 * LICENSE: unknown (LGPL assumed)
4 * FILE: base/applications/paint/lang/hu-HU.rc
5 * PURPOSE: Hungarian Language resource file
6 * TRANSLATORS: Xxxx00
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 ID_MENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Fájl"
14 BEGIN
15 MENUITEM "Új\tCtrl+N", IDM_FILENEW
16 MENUITEM "Meg&nyitás...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
17 MENUITEM "&Mentés\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
18 MENUITEM "Mentés má&sként...", IDM_FILESAVEAS
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "Beállítás tapétaként (mozaik)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
21 MENUITEM "Beállítás tapétaként (középre)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
22 MENUITEM "Beállítás tapétaként (nyújtás)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Kilépés\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
25 END
26
27 POPUP "S&zerkesztés"
28 BEGIN
29 MENUITEM "Visszavonás\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
30 MENUITEM "Ismét\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Kivágás\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
33 MENUITEM "Másolás\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
34 MENUITEM "Beillesztés\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
35 MENUITEM "Kijelölés törlése\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
36 MENUITEM "Kijelölés megfordítása", IDM_EDITINVERTSELECTION
37 MENUITEM "Mindent kijelöl\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Másolás fájlba...", IDM_EDITCOPYTO
40 MENUITEM "Fájl beillesztése...", IDM_EDITPASTEFROM
41 END
42
43 POPUP "&Nézet"
44 BEGIN
45 MENUITEM "Eszközkészlet\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
46 MENUITEM "Színpaletta\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
47 MENUITEM "Állapotsor", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
48 MENUITEM "Szöveg eszköztár", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
49 MENUITEM SEPARATOR
50 POPUP "Nagyítás"
51 BEGIN
52 POPUP "Egyéni"
53 BEGIN
54 MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
55 MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
56 MENUITEM "50%", IDM_VIEWZOOM50
57 MENUITEM "100%", IDM_VIEWZOOM100
58 MENUITEM "200%", IDM_VIEWZOOM200
59 MENUITEM "400%", IDM_VIEWZOOM400
60 MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
61 END
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Rács megjelenítése\tCtrl+G", IDM_VIEWSHOWGRID
64 MENUITEM "Miniatúra megjelenítése", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
65 END
66 MENUITEM "Teljes képernyõ\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
67 END
68
69 POPUP "&Kép"
70 BEGIN
71 MENUITEM "Forgatás/Tükrözés...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
72 MENUITEM "Átméretezés...\tCtrl+W", IDM_IMAGECHANGESIZE
73 MENUITEM "Vágás", IDM_IMAGECROP
74 MENUITEM "Színek megfordítása\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
75 MENUITEM "Attribútumok...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
76 MENUITEM "Kép törlése\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
77 MENUITEM "Nem átlátszó", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
78 END
79
80 POPUP "Szín&ek"
81 BEGIN
82 MENUITEM "Paletta szerkesztése...", IDM_COLORSEDITPALETTE
83 END
84
85 POPUP "&?"
86 BEGIN
87 MENUITEM "Témakörök", IDM_HELPHELPTOPICS
88 MENUITEM SEPARATOR
89 MENUITEM "Névjegy", IDM_HELPINFO
90 END
91 END
92
93 ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
94 BEGIN
95 "^N", IDM_FILENEW
96 "^O", IDM_FILEOPEN
97 "^S", IDM_FILESAVE
98 "^Z", IDM_EDITUNDO
99 "^Y", IDM_EDITREDO
100 "^X", IDM_EDITCUT
101 "^C", IDM_EDITCOPY
102 "^V", IDM_EDITPASTE
103 VK_DELETE, IDM_EDITDELETESELECTION, VIRTKEY
104 "^A", IDM_EDITSELECTALL
105 "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
106 "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
107 "^G", IDM_VIEWSHOWGRID
108 "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
109 "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
110 "^W", IDM_IMAGECHANGESIZE
111 "^I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
112 "^E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
113 "N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE, CONTROL, SHIFT, VIRTKEY
114 END
115
116 IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 CAPTION "Kép forgatása és tükrözése"
120 BEGIN
121 GROUPBOX "Forgatás vagy tükrözés", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
122 AUTORADIOBUTTON "Vízszintes tükrözés", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
123 AUTORADIOBUTTON "Függõleges tükrözés", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
124 AUTORADIOBUTTON "Elforgatás ekkora szöggel:", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
125 AUTORADIOBUTTON "90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
126 AUTORADIOBUTTON "180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
127 AUTORADIOBUTTON "270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
128 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 8, 48, 14
129 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
130 END
131
132 IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 210, 120
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 CAPTION "Attribútumok"
136 BEGIN
137 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 40, 40, 35, 12
138 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 110, 40, 35, 12
139 LTEXT "Szélesség:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
140 LTEXT "Magasség:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 30, 10
141 LTEXT "Fájl dátuma:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
142 LTEXT "Fájlméter:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
143 LTEXT "Felbontás:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
144 LTEXT "Nem elérhetõ", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
145 LTEXT "Nem elérhetõ", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
146 LTEXT "Nem elérhetõ", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
147 GROUPBOX "Egység", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
148 AUTORADIOBUTTON "Hüvelyk", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
149 AUTORADIOBUTTON "cm", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
150 AUTORADIOBUTTON "Pixel", IDD_ATTRIBUTESRB3, 92, 69, 35, 10
151 GROUPBOX "Színek", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 139, 27
152 AUTORADIOBUTTON "Fekete-fehér", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
153 AUTORADIOBUTTON "Színes", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
154 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
155 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
156 PUSHBUTTON "Alapértelmezett", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
157 END
158
159 IDD_CHANGESIZE DIALOGEX 100, 100, 210, 80
160 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 CAPTION "Átméretezés"
163 BEGIN
164 GROUPBOX "Átméretezés", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
165 ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON1, 12, 18, 32, 32
166 LTEXT "Vízszintesen:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 40, 10
167 EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 90, 23, 32, 12
168 LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT2, 125, 24, 15, 10
169 ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON2, 12, 43, 32, 32
170 LTEXT "Függõlegesen:", IDD_CHANGESIZETEXT3, 45, 49, 40, 10
171 EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT2, 90, 48, 32, 12
172 LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT4, 125, 49, 15, 10
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
174 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
175 END
176
177 STRINGTABLE
178 BEGIN
179 IDS_PROGRAMNAME, "Paint"
180 IDS_WINDOWTITLE, "%s - Paint"
181 IDS_INFOTITLE, "ReactOS Paint"
182 IDS_INFOTEXT, "A ReactOS Paint a GNU Lesser General Public License (LGPL) 3-as verziója alatt érhetõ el (lásd www.gnu.org)"
183 IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Kívánja menteni %s változásait?"
184 IDS_DEFAULTFILENAME, "Névtelen.bmp"
185 IDS_MINIATURETITLE, "Miniatúra"
186 IDS_TOOLTIP1, "Szabadkézi kijelölés"
187 IDS_TOOLTIP2, "Kijelölés"
188 IDS_TOOLTIP3, "Radír"
189 IDS_TOOLTIP4, "Kitöltés színnel"
190 IDS_TOOLTIP5, "Szín kiválasztása"
191 IDS_TOOLTIP6, "Nagyítás"
192 IDS_TOOLTIP7, "Ceruza"
193 IDS_TOOLTIP8, "Ecset"
194 IDS_TOOLTIP9, "Festékszóró"
195 IDS_TOOLTIP10, "Szöveg"
196 IDS_TOOLTIP11, "Vonal"
197 IDS_TOOLTIP12, "Bezier-görbe"
198 IDS_TOOLTIP13, "Téglalap"
199 IDS_TOOLTIP14, "Sokszög"
200 IDS_TOOLTIP15, "Ellipszis"
201 IDS_TOOLTIP16, "Lekerekített téglalap"
202 IDS_OPENFILTER, "Bitkép fájlok (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Minden fájl (*.*)\1*.*\1"
203 IDS_SAVEFILTER, "24 bites bitkép (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
204 IDS_FILESIZE, "%d bájt"
205 IDS_PRINTRES, "%d x %d pixel per méter"
206 END